A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 NFGM/1713/2010 Tervezet az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról február

2 2 EGYEZTETÉSI LAP 1. Az egyeztetés alapadatai Szakmapolitikai értekezlet időpontja: Honlapon való közzététel időpontja: Közigazgatási egyeztetésre megküldés: Közigazgatási egyeztetés lezárása: Államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja: munkaterv szerint ténylegesen 2. Egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje alapján észrevételezésre jogosultak, jogszabály alapján egyetértési joggal rendelkezők Szervezet MeH IRM PM egyetért nem ért egyet észrevételt tett határidőben nem adott véleményt 2.1. A Kormány ügyrendje alapján vagy jogszabály alapján véleményezésre jogosultak EüM Szervezet egyetért nem ért egyet észrevételt tett határidőben nem adott véleményt FVM HM KHEM KüM KVVM OKM ÖM SzMM TNM (Nemzetbiztonsági Szolgálatok) TNM (Társ. Pol. Összehangolásáért ) 2.2. Egyéb állami szervek LÜ Szervezet egyetért nem ért egyet LB Adatvédelmi Biztos Jövő Nemzedékek OGY Biztosa Állampolgári Jogok Biztosa GVH észrevételt tett határidőben nem adott véleményt

3 KSH MKEH KÖH NHH NKH MBFH Magyar Agrárkamara A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 3

4 4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Az előterjesztés célja Nemzetgazdaságilag jelentős beruházások hatósági eljárásainak egyszerűsítése és gyorsítása, amely csökkenti a működő-tőke beruházások adminisztratív terheit. A gyorsított ügyintézés erősíti a közigazgatás szolgáltatási jellegét, amely ösztönzőleg hat a Magyarországon megvalósuló vagy megvalósítani tervezett beruházásokra. Az EM-Bioetanol Kft. (4183 Kaba, Meteorit út 5., Cégjegyzékszám: , Statisztikai szám: , Adószám: , Közösségi adószám: HU , Fő tevékenység: Etilalkohol gyártás) Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt megvalósítását tervezi a kabai ipartelepen (külterület 0513/3 hrsz. ingatlan) október december 31. között. A beruházás barnamezős, miután a bezárásra került Kaba Cukorgyártól vásárolta az EM-Bioetanol Kft. a területet, illetve a cukorgyár meglevő infrastruktúrája is a projekt részét képezi. A beruházás célja, hogy olyan komplex feldolgozó üzemet hozzon létre Kabán, amely tonna kukorica alapanyagból előállít: m 3 /év bioetanolt, MW/év villamos energiát és tonna/év csíraolajt. A projekt létszámigénye a következő: Bioetanol üzem: 42 fő Biogáz üzem: 13 fő Kiserőmű: 12 fő Egyéb, irodai: 23 fő Összesen: 90 fő A kabai ipartelep adottságai: A közúti szállítmányok közúti hídmérlegen mérlegelhetők. 4 MW villamos energia vételezési lehetőség. Gázcsatlakozás m 3 /órás kapacitással. Ipari vízellátás m 3 /nap. Kommunális szennyvízkezelés kiépített, kb. 600 fő ellátására. Vezetékes ivóvíz rendelkezésre áll. A felszíni csapadékvíz elvezetése megoldott. Horizontális terménytároló kapacitás: tonna. Silótároló kapacitás: tonna. Több mint 40 ezer hektár kiváló minőségű föld alkalmas kukoricatermelésre az üzem térségében. A megvalósítás teljes körű koordinálását fővállalkozóként az ELME Ipari Csoport Zrt. (EIG) fogja biztosítani saját és megbízott szakemberek által. Az erre vonatkozó fővállalkozási szerződés az EM-Bioetanol Kft. és az EIG között megkötésre került. (Az EIG közreműködött a DBM Energiatermelő Zrt. szakolyi bioerőmű kivitelezésében is.) Az EM-Bioetanol Kft. alapítói (és részvényesei) többségükben mezőgazdasági termelők. Kiváló helyismerettel, személyes kapcsolatokkal és korábbi közös sikerekkel megalapozott bizalommal rendelkeznek. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Ngt.) 1. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározottak szerint kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítható az

5 5 a beruházás, amely legalább 2 milliárd forint teljes költségigényű vagy legalább 50 új munkahely megteremtését biztosítja, valamint környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési, oktatási, valamint egészségügyi és szociális célok megvalósítását segíti elő. A kabai beruházás 130 millió euró beruházási volumennel és 90 fős közvetlen munkahelyteremtő hatással rendelkezik. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy Magyarország hatósági jogalkalmazása jelentősen javítsa az ország versenyképességét és ezzel elősegítse többek között a megújuló energiaforrások hasznosítóinak tevékenységét. Az új kormányrendelet hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb befektetési volumen által Magyarországon a megújuló energia szektor a gazdasági fejlesztés és a munkahelyteremtés mellett az életminőség javításának is egyik fontos eszköze lehessen. Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A közigazgatási hatósági tevékenység mint állami szolgáltatás gyorsított ütemben, azaz a Ket.-ben előírtakhoz képest rövidített ügyintézési határidőkkel folyik. A rövidített eljárási határidők nem befolyásolják negatívan a hatósági munka színvonalát. A szabályozás célja, hogy egyes, nemzetgazdaságilag kiemelt ügyeket a hatóságok soron kívül kezeljenek. 2. Az igénybe vett eszközök Az Ngt. 12. (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány egyedileg, külön rendeletben határozza meg a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházást, valamint az első és másodfokon eljáró hatóságokat és szakhatóságokat. 3. Kormányprogramhoz való viszony A kormányprogramban konkrétan meghatározott cél a szolgáltató jellegű, gyors és egyszerű ügyintézés megvalósítása. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés más előterjesztéshez nem kapcsolódik. 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztésnek uniós kapcsolódása, európai közösségi jogi vetülete nincsen. A jogalkotáshoz nem kapcsolódik jogharmonizációs kötelezettség. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztést az Országgyűlés nem tárgyalja, törvényalkotást nem igényel. 7. Társadalmi egyeztetés Nem szükséges. 8. Vitás kérdések Nincs.

6 6 9. Az előterjesztés kommunikációja Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja? Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Igen / nem Az előterjesztő részéről nyilatkozni fog: Következik-e kommunikációs kényszer a döntésből? Részletes kommunikációs terv:

7 I. A végrehajtás feltételei HATÁSVIZSGÁLATI LAP A jogszabályban foglaltak végrehajtása nem igényel semmilyen további kormányintézkedést. A végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek biztosítottak. II. A társadalmi hatások összefoglalása 1. Elsődleges, célzott hatások A nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű projekt hatósági ügyeit soron kívül kell kezelni, amely jelentősen meggyorsítja a beruházás megvalósítását. 2. Másodlagos hatások A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb befektetési volumen által Magyarországon a megújuló energia szektor a gazdasági fejlesztés és a munkahelyteremtés mellett az életminőség javításának is egyik fontos eszköze lehessen. III. Társadalmi költségek Az előterjesztésnek társadalmi költsége nincs. Az előterjesztés adminisztratív terhei Az ügyek típusa és száma nem változik a jogszabály megalkotásának következtében. Az egyetlen változás az ügymenetben, hogy az eljárások rövidebb határidőkkel folynak. IV. Költségvetési hatások A jogalkotás nem jár költségvetési többlet kiadásokkal. V. Gazdasági és társadalmi hatások A beruházás jelentős állami többletbevételeket keletkeztet, az egyik legfontosabb a foglalkoztatási hatása, az üzemben 90 munkavállaló fog dolgozni. Nemzetközi tapasztalatok alapján egy 80 e tonna/év kapacitású komplex bioetanol-biogáz-biomassza-erőmű rendszer a közvetlen foglalkoztatottak 8-10 szeres létszámának ( fő) biztosít munkalehetőséget a környékben a gyár működéséhez szükséges beszállítói tevékenység, az éves kukoricamennyiség megtermelése, a mezőgazdasági hulladék logisztikájának megszervezése révén. A termelt bioetanolt mind a hazai, mind a külföldi piacon tervezik értékesíteni. Az üzem évente 288 ezer tonna kukoricát dolgoz fel. Statisztikai tény, hogy Magyarország világviszonylatban is a legolcsóbb áron állítja elő a kukoricát, amely az etanol gyártás alapanyaga. Amennyiben ehhez a szállítási költségeket is hozzászámítjuk, akkor egyértelmű tény, hogy a gyártónak kizárólag az olcsó, logisztikai többlet költségeket nem jelentő hazai kukorica jelentheti a beszerzési forrást

8 A kabai bioetanol üzem az ország 1 millió tonnás kukorica-termesztési potenciállal jellemezhető körzetében épül meg. Az EM-Bioetanol Kft. tulajdonos tagjainak integrálásával intenzív termeltetésre készül nyersanyag-szükségletének hosszú távú gazdaságos fedezése érdekében. Olyan logisztikai rendszer épül ki, amely alkalmas az alapanyag források szezonális rendelkezésére állásának a kezelésére. Az alapanyagok egy része közvetlen beszállítással, deponálás és átrakás nélkül feldolgozható. A helyi tárolási kapacitás 30 napi működést biztosít tonna kukorica 10 km-en belül keletkezik. További jelentős tényezők: A 100 millió euró feletti beruházás indukciós hatása a helyi vállalkozók számára A mezőgazdasági és cukoripari termelői hagyományok kihasználása Nagy hozzáadott értéket képviselő gazdasági tevékenység meghonosítása Korszerű technológia meghonosítása további K+F tevékenységgel együttesen (Debreceni és Szegedi Egyetemekkel közösen) Ipari és mezőgazdasági technológia transzfer Alkalmas technológia a későbbi II. generációs bioetanol termelésre történő átállásra A vállalat által megadott mezőgazdasági adatok: Felhasznált kukorica éves mennyisége: 288 e t/év Kukorica tervezett beszerzési ára (2009-es szinten): 27e Ft/ t Termelt bioetanol éves mennyisége: 101 e m 3 /év Bioetanol tervezett eladási ára (2009-es szinten): 500 /m 3 Értékesített éves villamos energia: 40e MW/év Zöldenergia értékesítési ára (2009-es szinten): 30,15 Ft /kw h Termelt csíraolaj éves mennyisége: t/év Csíraolaj értékesítési ára (2009-es szinten): 500 /t VI. Egészségügyi és környezeti hatások Levegőt terhelő hatások A létesülő kabai Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű üzem levegőterhelő hatása nem lesz számottevő egyetlen légszennyező anyag tekintetében sem. A vízre gyakorolt hatások A tisztított, de már nem hasznosítható technológiai szennyvíz minősége megfelel a vonatkozó rendelet határértékeinek. Zajterhelés Az előzetes vizsgálatok során megállapították, hogy a környezeti zaj- és rezgésvédelem előírásai betarthatóak lesznek a gyártóüzem tekintetében. A létesítendő bioetanol üzem várhatóan a jelenlegi elérhető legjobb technikai szintnek (BAT) megfelelően létesül, ezért környezetvédelmi hatásai kedvezőek, szennyezőanyag kibocsátásai a tervek szerint az előírt határértékeken belül maradnak. Biztosítani kell, hogy a technológia megvalósítása és működtetése klímavédelmi szempontból legalább semleges hatást gyakoroljon a környezetre.

9 A megújuló energiaforrásokról szóló 2009/28/EK irányelv bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumait (pl. az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának megtakarítása) az üzemben megtermelt bioetanolnak teljesítenie kell. Az irányelv tartalmazza továbbá bizonyos fenntarthatósági kritériumok szigorodását 2017-től, döntően az ÜHG megtakarításra vonatkozóan. Ez a kritérium biztosíthatja, hogy az üzem a jelzett ideig átálljon az energetikai és klímavédelmi szempontból is sokkal hatékonyabb második generációs bioüzemanyagok termelésére. Összefoglalva megállapítható, hogy az építkezés és a létesítmény majdani üzemeltetése természetvédelmi értéket nem veszélyeztet. Az üzem működése közben a környezetvédelmi előírások betartásával elkerülhető a tágabb környezet élővilágának veszélyeztetése. VII. Természetvédelmi és ingatlanügyi vonatkozások A beruházás nem Natura 2000 oltalom alatt álló természetvédelmi területen valósul meg, és a szomszédos területek sem állnak a nevezett oltalom alatt; egyéb védett területet, vízbázist és kulturális örökségvédelmi területet nem veszélyeztet. A beruházás egy külterületi ingatlant (0513/3 hrsz.) érint Kaba község közigazgatási területén. A beruházás helyszínéül szolgáló 0513/3 helyrajzi számú ingatlan / tulajdoni hányada az EM Bioetanol Kft. kizárólagos tulajdonában áll. A beruházás alapvetően művelés alól kivett területen, már meglévő ipartelepen valósulna meg, ezért nem igényli jelentős nagyságú termőföld művelés alóli kivonását (más célú hasznosításra). VII. Hatósági engedélyek vizsgálata Az Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű üzemre vonatkozó Egységes Környezethasználati Engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 1844/53/2007 ikt. számú határozatában december 31-ig megadta. Az időközben végrehajtott technológiai projektfejlesztés eredményét azonban módosítás formájában aktualizálni kell. Bioetanol üzem építési engedély: a MKEH Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság É /2007 sz. határozatával az építmény megvalósításához szükséges beruházásokhoz építési engedélyt adott. Az építési engedély jogerős. Az időközben végrehajtott technológiai projektfejlesztés eredményét módosítás formájában azonban aktualizálni kell. Végleges erőmű engedély a fenti módosítások átvezetése után kerül kiadásra. Jövedéki adó raktár engedély megszerzése a VPOP-tól a kereskedelmi üzem indulásáig szükséges. Kérem a Tisztelt Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, február Varga István

10 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány elfogadja az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező kormányrendeletnek a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

11 Melléklet az NFGM/ /2010.számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /. ( ) Korm. rendelete az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kaba közigazgatási területén lévő külterületi 0513/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területeken megvalósuló nagyberuházással függenek össze. (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni

12 1. melléklet a../2010. (...) Korm. rendelethez A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok A Beruházás B Beruházás azonosítója C A beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági ügyek D Első fokon eljáró hatóság E Másodfokon eljáró hatóság Kiemelt nagyberuházásként Kaba közigazgatási A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalról szóló 1. a kabai területén lévő kormányrendelet szerint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési EM Bioetanol külterületi Magyar Kereskedelmi Hivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Kft. Bioetanol 0513/3 Engedélyezési Hivatal Biztonsági Hatóság Biogáz- ingatlannyilvántartási hatáskörébe tartozó sajátos Kiserőmű projekthez helyrajzi építményfajták építésügyi hatósági eljárása kapcsolódó számú terület létesítmények 2. Építésügyi hatósági eljárások Kaba Város jegyzője Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 3. Környezetvédelmi hatósági eljárások Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

13 4. Útügyi hatósági eljárások a gyorsforgalmi utak és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 5. Útügyi hatósági eljárások az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében Nemzeti Közlekedési Hatóság Északalföldi Regionális Igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 6. Vízjogi hatósági eljárások Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi, Természet védelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 7. Földvédelmi hatósági eljárások Püspökladányi Körzeti Földhivatal Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal 8. Ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Püspökladányi Körzeti Földhivatal Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal 9. Telekalakítási hatósági eljárások Püspökladányi Körzeti Földhivatal Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal 10. Földmérési hatósági eljárások Püspökladányi Körzeti Földhivatal Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal

14 11. Erdővédelmi hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 12. Hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke 13. Bányahatósági eljárások Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 14. Talajvédelmi hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 15. Kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Központi 16. Vasúti hatósági eljárások Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 17. Tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 18. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési hatósági eljárások Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

15 19. A jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 20. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter 21. Nyomástartó berendezések, veszélyes folyadéktárolók engedélyezésével kapcsolatos hatsági eljárások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

16 2. melléklet a../2010. (...) Korm. rendelethez A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok A Szakhatósági közreműködés tárgyköre B Első fokú szakhatóság C Másodfokú szakhatóság 1. Építésügy Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal építésügyért felelős miniszter 2. Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 3. Gyorsforgalmi utak és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 4. Az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 5. Vasúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 6. Légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

17 7. Vízi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 8. Földtan és bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Debreceni Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 9. Rendészet (rendőrség) gyorsforgalmi utak esetén Országos Rendőr-főkapitányság rendészetért felelős miniszter 10. Rendészet (rendőrség) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén Püspökladányi Rendőrkapitányság Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság 11. Tűzvédelem Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12. Honvédelem Honvéd Vezérkar főnöke honvédelemért felelős miniszter 13. Katasztrófavédelem Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 14. Ingatlan-nyilvántartás Püspökladányi Körzeti Földhivatal Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal 15. Termőföldvédelem Püspökladányi Körzeti Földhivatal Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal 16. Talajvédelem Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

18 17. Erdővédelem Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 18. Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 19. Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal 20. Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke 21. Műszaki Biztonság 22. Élelmiszer-egészségügy Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére TERVEZET GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/77/3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság végelszámolásáról, és feladatainak a Közlekedéstudományi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz)

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz) 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól A környezet védelmének általános

Részletesebben