Jogszabályi háttér. Ügyszám: 03/82-64/2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabályi háttér. Ügyszám: 03/82-64/2009."

Átírás

1 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Hivatalvezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/ Fax: 22/ web: Ügyszám: 03/82-64/2009. Tájékoztató a Közép-dunántúli Régióban a nemzetgazdasági szempontból megvalósuló, kiemelt beruházások engedélyezésének helyzetéről, az államigazgatási hivatal és az érintett szervek együttműködéséről Jogszabályi háttér Az Országgyűlés 2006-ban alkotta meg a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről rendelkező évi LIII. törvényt (a továbbiakban: Tv.) A Tv. 1. (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya az egyes, részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósítandó, vagy részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósítandó, és legalább 2 milliárd forint teljes költségigényű vagy legalább 50 új munkahely megteremtését biztosító, a koncessziós, illetve az egyes kizárólagos állami tevékenységek gyakorlása jogának átengedése érdekében lefolytatott árverési és pályázati eljárások keretében létrejött szerződések alapján megvalósítandó és ahhoz szorosan kapcsolódó, összesen legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű, részben vagy egészben egyedi kormánydöntéssel megítélt támogatásból megvalósítandó, legalább 2 milliárd forint teljes költségigényű vagy legalább 50 új munkahely megteremtését biztosító, vagy környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési, oktatási, valamint egészségügyi és szociális célok megvalósítását elősegítő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági engedélyezési ügyekben indult eljárásokra terjed ki.

2 2 A Tv. külön eljárási rendelkezéseket tartalmaz a kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozóan. A Tv. 2. (1) bekezdése szerint kiemelt jelentőségű ügyben első fokon a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályok szerint a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, szakhatóságként a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályok szerint a másodfokú eljárásban szakhatóságként kijelölt hatóság jár el. A Tv. felhatalmazása alapján számos közigazgatási hatósági engedélyezési ügyet nyilvánított a Kormány kiemelt jelentőségű üggyé. Régiónkat is érintően az alábbi Kormányrendeletek születtek: 1./ 150/2006. (VII. 21.) Kormányrendelet a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 2./ 151/2006. (VII. 21.) Kormányrendelet az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 3./ 75/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 4./ 77/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 5./ 77/2009. (IV. 8.) Kormányrendelet a Duna projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 6./ 83/2009. (IV. 10.) Kormányrendelet a King s City nevű komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. A 150/2006. (VII. 21.), a 75/2008. (IV. 3.) és a 77/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet hatálybalépésekor a beruházásokra vonatkozó egyes hatósági eljárások már lezárultak, illetve voltak folyamatban lévő eljárások is.

3 3 Monitoring rendszer Az Önkormányzati Minisztérium június 13-a óta monitoring rendszert működtet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások engedélyezési eljárásainak figyelemmel kísérésére. A minisztérium által készített monitoring adatlapon az államigazgatási hivatalok kéthetenkénti rendszerességgel jelentést adnak az adott kiemelt beruházás hatósági engedélyezésének aktuális helyzetéről. A monitoring rendszer elsődleges célja, hogy az eljárásokat, vagy azok megindítását akadályozó körülményeket jelezzük a minisztériumnak. Kezdetben csak az államigazgatási hivatalok által lefolytatott hatósági eljárásokról kellett adatot szolgáltatni. A nagyberuházások engedélyezési eljárásainak gyors és zökkenőmentes lefolytatása azonban nem kizárólagosan az államigazgatási hivatalok munkáján múlik, ezért az adatszolgáltatásba február hónapban bevontuk az engedélyezési eljárásokban közreműködő valamennyi hatóságot. Az együttműködés e téren problémamentes, az eljáró hatóságok, szakhatóságok rendszeresen, határidőre megküldik a hivatal részére a monitoring adatlapokat. A megkeresett hatóságok a már lezárult eljárásaikról is szolgáltattak adatokat. A jelentést készítő köztisztviselőkkel telefonon, e- mailen is kapcsolatot tartunk, folyamatosan egyeztetünk. A jelentések alapján megállapítható, hogy a területi államigazgatási szerveknél az első fokú eljárásokat akadályozó körülmények ez idáig nem merültek fel. A hatóságok kiemelt figyelmet fordítottak az engedélyezési eljárásokra és igyekeztek minél rövidebb határidőn belül eljárni. Az engedélyezések helyzete 1./ Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt A zirci és hegyesdi szennyvíztisztító telepre, valamint Veszprém csapadékvízgyűjtő csatornára vonatkozó vízjogi engedélyek kiadására a 150/2006. (VII. 21.) Kormányrendelet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget jelölte ki. A felügyelőségnél jelenleg nincs eljárás folyamatban. A hatóság 2006-tól október 21-ig 10 vízjogi engedélyezési eljárást folytatott le a fenti beruházásokra vonatkozóan az alábbiak szerint:

4 /2006. ügyszám Hegyesdi szennyvíztisztító telep vízellátására kiadott vízjogi létesítési engedély módosítási eljárás 16382/2007. ügyszám Veszprém és térsége szennyvíztisztítás és elvezetés többször módosított 25869/1990. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás 23156/2008. ügyszám Zirc szennyvíztisztító telep-fejlesztés új utóülepítő létesítési elvi vízjogi engedélyezési eljárás 14249/2008. ügyszám Zirc kistérségi vízmű vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás 8264/2008. ügyszám Hegyesdi agglomeráció szennyvízcsatornázás 20988/2004.I iktatószámú vízjogi létesítési engedély módosítási eljárás 24847/2008. ügyszám Zirc szennyvíz csatornázás és tisztítás vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás 5639/2009. ügyszám Veszprém és térsége szennyvíztisztítás és elvezetés többször módosított 25869/1990. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás 1795/2009. ügyszám Zirc szennyvízcsatornahálózat rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, engedély kiadva április 22-én. 1798/2009. ügyszám Zirc központi szennyvíz végátemelő áthelyezés vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, engedély kiadva április 23-án 22906/2009. ügyszám Hegyesd és térsége szennyvízelvezetés és tisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, engedély kiadva október 21-én A felügyelőség jelzése szerint nehézséget okozott az eljárások beazonosítása a Kormányrendeletben meghatározott azonosító adatok alapján. 2./ Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt A Királyszentistvánon létesítendő hulladéklerakó telep vonatkozásában a 151/2006. (VII. 21.) Kormányrendelet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget jelölte ki az egységes környezethasználati engedély kiadására, valamint vízjogi engedély kiadására, az államigazgatási hivatalt pedig építési engedély kiadására a hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra. A felügyelőség október 10-én adta ki az egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelőség határozata ellen fellebbezést, majd az első fokú döntést helybenhagyó másodfokú határozat ellen keresetet nyújtottak be. A bíróság a keresetet szeptember 3-án elutasította, jelenleg a Legfelsőbb Bíróságon felülvizsgálati eljárás van folyamatban.

5 5 A felügyelőség május 30-án adott ki vízjogi létesítési engedélyt a hulladékkezelő telep monitoring kútjaira, illetve augusztus 1-én a csurgalék- és csapadékvíz elvezetésére. A fenti hatósági eljárások a monitoring rendszer bevezetése előtt egy kivétellel lezárultak. Jelenleg folyamatban van a hulladékkezelő telep csurgalék- és csapadékvíz elvezetésére kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása, a kérelmet október 8-án nyújtották be. Az államigazgatási hivatal veszprémi kirendeltsége április 27-én adta ki az építési engedélyt a hulladéklerakó telep építményeire július 31-én kérelem érkezett az építési engedély módosítása iránt. Az építési engedély módosítását október 12-én engedélyeztük. 3./ Egyes vasúti beruházások a) A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rekonstrukciójával kapcsolatban az államigazgatási hivatal veszprémi kirendeltsége folytatott, illetve folytat kisajátítási eljárásokat április 17-től a NIF Zrt. 6 kérelmet nyújtott be, mely 147 veszprém megyei ingatlant és 151 tulajdonost érint. 141 ingatlan kisajátításáról határidőben döntöttünk, jelenleg november 13-án érkezett kérelemre tekintettel 6 ingatlanra folyik eljárás. Döntéseinket az ügyfelek a bíróság előtt nem támadták. b) A Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciójával kapcsolatban az államigazgatási hivatal szintén folytatott, illetve folytat kisajátítási eljárásokat január 28-tól a NIF Zrt. 5 kérelmet nyújtott be, mely 17 fejér megyei ingatlant és 96 tulajdonost érint. 11 ingatlan kisajátításáról határidőben döntöttünk, jelenleg október 19-én érkezett kérelemre tekintettel 6 ingatlanra folyik eljárás. Mindössze egy döntésünk ellen nyújtottak be az ügyfelek keresetet. Az eljárásaink mielőbbi befejezését hátráltatta, hogy szinte minden kérelem esetében hiánypótlási felhívást kellett kiadni, mely összefügg azzal, hogy január 1-től megváltoztak a kisajátítási eljárás szabályai, hatályba lépett a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény, melynek rendelkezései nem voltak teljes mértékben ismertek a kisajátítást kérő jogi képviselői előtt. A Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciójával kapcsolatban a 75/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet kijelölése alapján az

6 6 államigazgatási hivatal építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat is folytatott, felszín feletti építmények tekintetében, az alábbiak szerint: június 3-án engedélyeztük a székesfehérvári vasútállomás területén az I. számú gyalogőrhely átalakítását július 2-án engedélyeztük a székesfehérvári vasútállomás területén lévő 2. számú váltóállító torony és az 1. számú váltóállító torony és üzemi épület bontását július 16-án elutasítottuk az építési engedély iránti kérelmet a martonvásári vasútállomás területén megépítendő biztosítóberendezés épületére vonatkozóan, mivel a tervezett építési munka ellentétes Martonvásár helyi építési szabályzatával és szabályozási tervével november 26-án engedélyeztük a martonvásári vasútállomáson gyalogos aluljáróhoz kapcsolódó rámpa és peronfedések építését. Két építésügyi eljárás van folyamatban a székesfehérvári vasútállomáson perontető építése, illetve távközlési szerelvényszoba kialakítása mivel a NIF Zrt. kérelmére eljárásainkat május 22-én, a tűzvédelmi munkarészek beszerzéséig, december 31-ig felfüggesztettük. A Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciójával kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 13 közúthatósági engedélyezési eljárást folytatott le az alábbiak szerint: - Kápolnásnyék vasútállomás melletti gyalogos vasúti átjáró megszüntetésének engedélyezése évben. - Kápolnásnyék vasútállomás átépítésével összefüggő közúti aluljáró építésének, országos közút átépítésének, helyi út, csomópont, gyalogoskerékpárút építésének engedélyezése évben. - Velence vasútállomás átépítésével összefüggő közúti aluljáró építésének, országos közút átépítésének, helyi út, csomópont, gyalogos-kerékpárút építésének engedélyezése évben. - Dinnyés vasútállomás melletti vasúti átjáró áthelyezése miatti útkorrekció engedélyezése évben. - A Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon 4 db gyalogos aluljáró engedélyezése. - A Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon 5 db vasúti átjáró átépítése miatti útkorrekció engedélyezése évben. A közlekedési hatóság jelezte, hogy a Kormányrendeletben meghatározott azonosító adatok alapján nem lehetett az eljárásokat beazonosítani, egyeztetni kellett a NIF Zrt.-vel.

7 4./ Egyes útépítési beruházások 7 A 6. számú főútra vonatkozó közúthatósági engedélyek kiadására a 77/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát jelölte ki. A közlekedési hatóság májusában engedélyezte a 6. számú főút út- és hídrehabilitációs munkák kapcsán megépített Ercsi északi és déli forgalomcsillapító szigetek forgalomba helyezését, valamint Adony csomópont forgalomba helyezését. (A közlekedési hatóság 2005-ben engedélyezte a forgalomcsillapító szigetek és a csomópont megépítését.) A 6. számú főút útrehabilitációs munkái a km közötti szakaszokra terjedt ki és a fentiekben vázolt engedélyköteles munkákon kívüli beavatkozások (minimális szélesítés, burkolat megerősítés) nem minősültek engedély-köteles tevékenységnek. 5./ Duna projekt A 77/2009. (IV. 8.) Kormányrendelet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget jelölte ki vízügyi hatósági engedélyek kiadására, töltéserősítésre, töltéskorona burkolásra, műtárgy rekonstrukcióra. A felügyelőség négy ügyben adott ki vízjogi létesítési engedélyt az alábbiak szerint: Báta-Siótorok-Szekszárd védelmi szakasz, vízjogi létesítési engedély kiadva június 12-én. Siótorok-paksi árvízvédelmi fővédvonal, vízjogi létesítési engedély kiadva június 15-én. Paks-bölcskei árvízvédelmi fővédvonal vízjogi létesítési engedély kiadva július 13-án. Adony-Ercsi árvízvédelmi fővédvonal vízjogi létesítési engedély kiadva július 15-én. A felügyelőség három ügyben meghosszabbította a kiadott vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét. 6./ King s City nevű komplex turisztikai projekt A beruházásra vonatkozóan, melynek igen élénk a sajtóvisszhangja, egyetlen eljáró hatósághoz sem érkezett engedélykérelem a 83/2009. (IV. 10.) Kormányrendelet alapján. A beruházók tulajdonszerzésével kapcsolatban folyt eljárás a Székesfehérvári Körzeti Földhivatalnál, illetve a parti sáv megállapításával kapcsolatban a

8 8 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél, továbbá egy természetes személy sukorói lakóhelyének érvénytelenítésével kapcsolatban az államigazgatási hivatalnál. Az előzőekben említett egyes engedélyezési eljárásokban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Irodája, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete, a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága szakhatóságként működött közre. Székesfehérvár, december 4. Dr. Gelencsér József hivatalvezető

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 NFGM/1713/2010 Tervezet az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELİS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE 1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez, a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez 2.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök Tartalomjegyzék 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 172/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

2011. szeptember 14-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

2011. szeptember 14-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2011. szeptember 14-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Beszámoló a Körjegyzőség 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 2) Királyszentistván

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére 1 Magyarország J E L E N T É S az Európai Bizottság részére az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről az Európai Bizottság

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Szám: 01-11/2005. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. évi Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Székesfehérvár, 2005. február 16. 2 A 2005. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A 2005. ÉVI MUNKATERV

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2010. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2010. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Gazdasági Iroda Közgazdasági Osztály 9021 Győr, Árpád u.

Részletesebben