Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása"

Átírás

1 Egy főváros körüli gyorsforgalmi út gondolatát először dr. Vásárhelyi Boldizsár, a budapesti Műegyetem egykori professzora fogalmazta meg, ő vázolta fel az általa javasolt nyomvonalat - Budapesttől a mainál kissé távolabb vezetve -, a magyar automobil utak hálózatáról 1942-ben megjelent munkájában. A megvalósításra azonban még több évtizedet kellett várni. {intro_scale: 0.5} Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása Az M0 körgyűrű keleti szektorának hossza 26,6 km. Az új út az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával, 284 millió eurós beruházás keretében épül meg. Az M0 keleti szakasza a 4 sz. főút Vecsést és Üllőt elkerülő szakaszának csomópontjától indul, és az M3 autópályához kapcsolódik. A fenti útgyűrű szakasz építési engedély kérelmét 4 önálló tervezési és engedélyezési szakaszára vonatkozóan a Nemzeti Autópálya Rt novemberében nyújtotta be a Központi Közlekedési Felügyelet Közúti Felügyeletéhez (továbbiakban KKF). A KKF mind a négy szakasz engedélyezési eljárásában megtartotta az érintett 1 / 5

2 szakhatóságok, közmű- és közútkezelők, egyéb érintett szervek (80-95 szervezet) számára a helyszíni szemléket. A KKF az útgyűrű szakaszok építésével érintett ingatlantulajdonosok név- és címjegyzékének pótlását követően, a négy engedélyezési eljárásban, részükre fő névre, lakcímre szóló meghívásával - 17 lakossági helyszíni szemlét tartott április 4. és május 4. között. Az első - az M0 útgyűrű Keleti szektor új 4 sz. főút - 31 sz. főút ( km sz.) közötti - szakasz építési engedélyének kiadását akadályozó tényező nem merült fel, így annak kiadására június 2-án került sor. Az ezt követő szakaszok építési engedélyének kiadását több tényező is hátráltatta. A Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) folyamatban lévő módosítása miatt - mely az útgyűrűt kísérő véderdő méretét határozta meg - a további szakaszok engedélyezési eljárásai az engedélyes kérésére június 1-jével felfüggesztésre kerültek. Az FSZKT módosításának jóváhagyását és jogerőre emelkedését követően az M0 útgyűrű Keleti szektor 31 sz. főút - M0-M31 autópálya elválási csomópont ( km sz.) közötti szakaszának építési engedélye augusztus 29-én, míg az M0-M31 autópálya elválási csomópont - 3 sz. főút ( km sz.) közötti szakasz építési engedélye szeptember 2-án került kiadásra. A 3 sz. főút - M3 autópálya ( km sz.) közötti szakasz építési engedélyének kiadását további tényezők is akadályozták. 3 szakhatóság nem adta meg szakhatósági hozzájárulását. A hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése érdekében szükséges intézkedések megtételére felhívtuk az engedélyest. A Nemzeti Autópálya Zrt.-vel történt egyeztetéseket, tárgyalásokat követően május 11. és október 21. között mindhárom szakhatóság kiadta a feltételekkel hozzájáruló szakhatósági állásfoglalását. Az építési engedély október 26-án került kiadásra. Az útépítési engedélyezési eljárással párhuzamosan három környezetvédelmi társadalmi szervezet, valamint 44 magánszemély kérte az ügyféli jogállásának megállapítását. A környezetvédelmi társadalmi szervezetek kérelmét - tekintettel arra, hogy az akkor hatályban lévő jogszabályok alapján nem volt jogi alap az ügyféli jogállásuk megállapítására -, valamint a magánszemélyek kérelmét - tekintettel arra, hogy kérelmük indokolásában olyan tényre utaló bizonyítékot nem terjesztettek elő, ami az ügyben való közvetlen érintettségüket alátámasztotta volna - elutasítottuk. Az ügyféli jogállás ügyében hozott döntések ellen két környezetvédelmi 2 / 5

3 társadalmi szervezet és egy magánszemély fellebbezéssel élt, melyeket a felettes szerv elbírált és a KKF döntéseit helybenhagyta. Egy környezetvédelmi társadalmi szervezet és egy magánszemély a másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálatait kezdeményezte a Fővárosi Bíróságnál, azonban a Fővárosi Bíróság döntései nem hatottak ki az útépítési engedély kiadására. A 3 sz. főút és az M3 autópálya közötti szakaszra kiadott építési engedély ellen több fellebbezést is benyújtottak. A másodfok az első fokú építési engedélyt egy pontjában - szakhatósági állásfoglalásban foglaltak alapján - megváltoztatta, egyebekben az első fokú építési engedélyben foglaltakat a december 21-én kelt határozatával helyben hagyta. A másodfokú útépítési engedély határozattal szemben a környezetvédelmi társadalmi szervezetek ismét keresetet nyújtottak be a Fővárosi Bírósághoz. A Fővárosi Bíróság a szeptember 21-én kelt ítéletével a tárgyi útszakasz vonatkozásában a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség másodfokú határozatát hatályon kívül helyezte és a másodfokú környezetvédelmi hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A Fővárosi Bíróság a Közlekedési Főfelügyelet másodfokú határozatát - a Központi Közlekedési Felügyelet építési engedélyező határozatára is kiterjedő hatállyal - hatályon kívül helyezte hivatkozással arra, hogy a másodfokú környezetvédelmi hatóság a 2. számú (Budapest XVI. kerületi Timur utcai - Csömör, Major utcai) csomópont építésének elhagyásáról a környezetvédelmi engedély határozatának rendelkező részében nem rendelkezett, csak az indokoló részében utalt annak elhagyására, továbbá a KKF az építési engedélyében előírta a környezetvédelmi engedélyben foglaltak betartását. A Fővárosi Bíróság a Központi Közlekedési Felügyeletet új eljárás lefolytatására kötelezte. (A KKF-hez benyújtott útépítési engedélyezési tervdokumentáció nem tartalmazta a 2. számú csomópont megépítését.) Az ítélet indokolásában a Fővárosi Bíróság előírta, hogy az elsőfokú építési engedélyező hatóság a környezetvédelmi másodfokú hatóság eljárását lezáró, újólag meghozott határozata alapján köteles eljárni. A 3 sz. főút és az M3 autópálya közötti szakasz új útépítési engedélyezési eljárása A Fővárosi Bíróság fenti ítélete alapján az új útépítési engedélyezési eljárást a KKF október 11-én - az ítélet kézhezvételének napján - megindította. Az eljárás megindításáról szóló hirdetményt a KKF hivatalos hirdetőtábláján és a Közlekedési Főfelügyelet honlapján október 19-én közzétette. 3 / 5

4 Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség is lefolytatta az új másodfokú eljárást és a október 16-án kiadott másodfokú határozatában az első fokú határozatot részben megváltoztatta, és annak rendelkező része második oldalának negyedik bekezdésében a 2. csomópont építésére vonatkozó rendelkezést megsemmisítette, az első fokú környezetvédelmi határozatot egyebekben helyben hagyta. Az új útépítési engedélyezési eljárásban a KKF ismét helyszíni tartott az érintett szakhatóságok, közmű- és közútkezelők, egyéb érintett szervek (105 szervezet) számára, melyre külön meghívta a három, a korábbi engedélyezési eljárásban szereplő - az időközben megváltozott jogszabályok miatt most már ügyfélként résztvevő - környezetvédelmi társadalmi szervezetet, ők azonban nem képviseltették magukat. A terület-igénybevétellel érintett 1063 fő és a szomszédos ingatlantulajdonosok számára a lakossági helyszíni szemléket 4 különböző helyszínen és időpontban tartotta meg a KKF november 8. és november 14. között. Az új eljárásban a határozat kiadására - valamennyi szakhatóság nyilatkozatának beérkezését követően november 23-án került sor. Az építési engedély kiadásával a Fővárosi Bíróság fenti számú ítéletének kézhezvételét követően az építtető által leállított beruházás jogilag azonnali hatállyal folytathatóvá vált tekintettel arra, hogy a közlekedési hatóság az új építési engedélyt - a közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítására tekintettel - a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánította. Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos a november 30-án kelt levelében köszönetét fejezte ki Horváth Zsolt Csaba elnök úrnak, és a fenti engedélyezési eljárásban résztvevő munkatársainak az uniós társfinanszírozású M0-Kelet projektben a jogszabályi kereteket betartva a lehető legrövidebb idő alatt lefolytatott új építési engedélyezésben mutatott odaadó, szakszerű és rendkívül operatív hozzáállásukért. Epilógus: Még nincs vége... 4 / 5

5 A KKF új útépítési engedélye ellen a törvényes határidőn belül a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület a Csömöri Érdekvédelmi Közösséggel közösen, a december 20-án kelt levelében fellebbezést nyújtott be. A közösen benyújtott fellebbezés indokaként a fellebbezők kizárólag az újonnan lefolytatott környezetvédelmi engedélyezési eljárással, illetve az új környezetvédelmi engedéllyel kapcsolatosan fogalmazták meg kifogásaikat. Álláspontunk szerint a fenti indokok nem tartoznak a közlekedési hatóság hatáskörébe. A fellebbezést másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala fogja elbírálni... Bognár Géza - útépítő és fenntartó mérnök, vezető főtanácsos Kovácsné Németh Klára - okleveles építőmérnök, főosztályvezető 5 / 5

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.06.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Zsák Ferenc Tibor, magyar állampolgár által a Kelet-magyarországi Természetvédelmi Társaság nevében, benyújtott,

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! f9 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR Németh Szilárd úrnak országgyűlési képviselő Irorn6nysAm: gyúi Hlvatala k14%38%, PT/ 5 / (2006)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

V É G Z É S - t. INDOKOLÁS

V É G Z É S - t. INDOKOLÁS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Postafiók 166. Tel: 06-1/882-8594 Fax: 06-1/882-8593 dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.:d.499/9/2014. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

Szolgáltatás jellege, az ellátottak. Személyi és tárgyi feltételek hiánya, az ellátottak személyes. Idősek otthona szociális szakellátás

Szolgáltatás jellege, az ellátottak. Személyi és tárgyi feltételek hiánya, az ellátottak személyes. Idősek otthona szociális szakellátás Engedély nélkül működő szociális szolgáltatások A lista utolsó frissítésének dátuma: 2013. február 11. Az engedély nélkül működő szociális szolgáltatásokra vonatkozó információk összeállítása az első fokú

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái EMLA Egyesület A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái 2009 A CIVILEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ KÖRNYEZETI ÜGYEK LEGFONTOSABB PROBLÉMÁI dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna, dr.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben