ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról"

Átírás

1 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról Budapest, november készítette: látta: jóváhagyta: Tóth-Zsiga Attila tel.: Szalay Károly tel.: Vajai László főosztályvezető Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár Dr. Kardeván Endre államtitkár

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 2 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja A KIM véleményezése után, 10 munkanapra. 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak KIM NGM intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv MGSZH MVH egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet MEGOSZ FAGOSZ OEE egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja A nemzeti hatáskörben nyújtott, az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet módosítása, továbbá a évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet módosítása az uniós csatlakozás előtt megkötött támogatási szerződések alapján telepített erdőkkel kapcsolatos nemzeti támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok megállapítására. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. jogalkotás A hatályos FVM rendeletek módosítása egyéb intézkedés Nem szükséges alternatívák A tervezett intézkedés elmaradásával a vidék népesség-, és munkahelymegtartó képessége csökken, az erdőfelújítások, valamint az uniós csatlakozás előtt megkötött támogatási szerződések alapján megkezdett erdőtelepítések befejezése, azok megfelelő minőségben történő megvalósítása veszélybe kerül. Amennyiben az állam által eddig elismert támogatási igények kifizetése elmarad, a tőkeszegény magán-erdőgazdálkodás mintegy 5 Mrd forint jogos bevételtől esik el. A támogatási lehetőség további fenntartása mellett az erdőfelújításokban és az erdőtelepítésekben (továbbiakban együtt: erdősítésekben) elvégzendő feladatoknak köszönhetően a vidéken munkahelyek teremtése érhető el, illetve az ágazatban jelenleg dolgozó munkaerő alkalmazása biztosítottá válik. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztésben foglalt célok a 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Erdőprogramhoz kapcsolódnak, amely a magán-erdőgazdálkodás fejlesztését az egyik prioritásként jelöli meg. 4. Előzmények, kapcsolódások Az erdőfelújítások és az erdőtelepítések uniós csatlakozást megelőző időszakban kialakított hazai támogatási rendszere több évtizeden keresztül működött. Az előző évtizedekben működő erdészeti támogatási rendszerben az erdők véghasználata után az erdőgazdálkodók által befizetett erdőfenntartási járulék összegét közvetlenül, ún. nettó elszámolással, majd később a központi költségvetésbe történő befizetéssel és onnan támogatásként, ún. bruttó elszámolással juttatták vissza az erdőfelújításra. Az erdőfelújítások kifizetése egy olyan speciális, determinált támogatás volt, amellyel valójában az erdőgazdálkodók által korábban garanciális szempontok miatt a kitermelt fa köbmétere után befizetett ú.n. tőár visszajuttatása

4 4 történt a gazdálkodóknak. Az erdőfenntartási járulék befizetés mértékétől tehát bizonyos mértékben függött az erdőfelújítások támogatásának mértéke. Az erdőfenntartási járulékfizetési kötelezettség december 31-ével megszűnt. Ezzel egy időben arról is döntés született, hogy az erdőfenntartási járulékfizetési kötelezettség teljesítése esetén a január 1-jét megelőzően elvégzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítéséért a magán-erdőgazdálkodók részére az erdősítés befejezéséig a továbbiakban még támogatást kell fizetni. Hasonló a helyzet az uniós csatlakozás előtt megkezdett erdőtelepítésekkel is. A május 31.-ig, tisztán nemzeti forrásból megkezdett erdőtelepítések támogatása az erdőgazdálkodók, valamint a szakigazgatási szervek által megkötött támogatási szerződések alapján, azok befejezetté nyilvánításával zárul le. A kötelezettség vállalása ebben az esetben tehát az uniós csatlakozást megelőzően már megkötött polgárjogi szerződéseken alapul. Az előző kormány arról is döntött, hogy ezeket a nemzeti támogatási rendszereket év végéig ki kell futtatni, azonban ennek végrehajtása a következő okok miatt nehézségekbe ütközött: 1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) végrehajtási rendeletében az erdőfelújítások befejezésére vonatkozóan új szakmai feltételek és határidők kerültek megállapításra. 2. A támogatási rendeletek felülvizsgálata során kiderült, hogy a 2010-ben tervezett kifuttatás esetén az egyes, még folyamatban lévő erdősítések támogatása el nem végzett munkákra vonatkozóan történne, amely az Állami Számvevőszék más szakterületen végzett vizsgálati jelentése szerint a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes lenne. 3. Az előző évek támogatási igényeinek ismeretében nyilvánvalóvá vált, hogy az erdészeti támogatásokra a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) elfogadott millió forint nemzeti forrás nem lett volna elegendő a jogszabályban foglaltak szerint jogos támogatási igény teljes körű kifuttatáshoz. Az MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóságtól kapott adatok szerint ugyanis 2010-ben a május 31. előtt megvalósult erdőtelepítésekre vonatkozóan millió forint, a január 1-jét megelőzően elvégzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére vonatkozóan pedig millió forint jogos erdőgazdálkodói igény állt fenn. A kialakult helyzet miatt szükséges a támogatásokról szóló rendeletek módosítása és további hatályban tartása. 5. Európai uniós vagy egyéb nemzetközi kapcsolódások Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tisztán nemzeti forrásból nyújtandó de minimis támogatás. A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet a év és az uniós csatlakozás előtt megkötött támogatási szerződések alapján telepített erdőkre vonatkozik, és tisztán nemzeti forrásból származó támogatás igénybevételének feltételeit szabályozza. Tekintettel arra, hogy ez a támogatás az uniós csatlakozást megelőzően már létrejött támogatási szerződéseken alapul, nincs európai uniós, vagy egyéb nemzetközi kapcsolódása.

5 5 6. Társadalmi egyeztetés A tervezet előkészítésébe bevontuk az MVH, valamint az MgSzH illetékes munkatársait. A tárcaközi egyeztetés során a következő szervezetekkel tervezzük az egyeztetést: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH), Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ), Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ), Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 8. Vitás kérdések Nincs. 9. Az előterjesztés kommunikációja Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja? Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Igen / nem? nem Az előterjesztő részéről nyilatkozni fog: Következik-e kommunikációs kényszer a döntésből? nem Részletes kommunikációs terv: A módosítás célja, hogy az uniós csatlakozás előtt megkötött támogatási szerződések alapján megkezdett erdőtelepítések befejezése, megfelelő minőségben történő megvalósítása ne kerüljön veszélybe.

6 6 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás és az alkalmazhatóság feltételei A tervezet módosításával kapcsolatos előírások államigazgatási végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi és költségvetési feltételek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál rendelkezésre állnak. II. A társadalmi hatások összefoglalása 1. Elsődleges, célzott hatások Az erdősítésekre kizárólag az Evt.-ben és a végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelelő természetbeni állapotban kerül sor. Az erdősítésekben elvégzendő feladatoknak köszönhetően nő a munkaerő szükséglet, az ágazatban dolgozó munkaerő alkalmazása biztosítottá válik. 2. Másodlagos hatások Érvényesül az a szabály, mely szerint támogatás csak elvégzett munkára adható. Az adott évben végzett - jelen esetben a évi - műszaki átvételek alapján a következő évi jelen esetben a évi - költségvetésben az adott évre vonatkozó kifizetési igények pontosabban tervezhetőek lesznek, és a kifizetések a következő év első felében, lehetőség szerint még az első negyedévben megtörténhetnek. A kifizetések néhány hónapos késedelmét év vége helyett év eleje a kapott támogatás adott évi kedvezőbb felhasználási lehetőségei kompenzálják. III. Társadalmi költségek Az előterjesztés alapján a jogszabálynak társadalmi költsége nincs. IV. Költségvetési hatások Az Evt. végrehajtására kiadott rendelet szerint megváltozott szakmai feltételek és határidők szerint a támogatásra jogosult erdősítések befejezésére jogszerűen 2022-ig van lehetőség, így ebben az időszakban merülhetnek fel az igények. Az erdősítések jelenlegi természetbeni állapota alapján az erdészeti hatóság nyilvántartásaira alapozottan a támogatási rendszer kifuttatásához szükséges egy évre eső összeg a nemzeti költségvetést a korábban tervezettnél csekélyebb mértékben terheli majd. Az erdőtelepítések és erdőfelújítások nemzeti forrásból történő támogatásának forrásigénye az elkövetkező időszakban előreláthatólag az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakul.

7 7 Költségvetési év Erdőtelepítés (Ft) Erdőfelújítás (Ft) Mindösszesen (Ft) Összesen V. Egészségügyi hatások Számszerűsíthető egészségügyi hatás nincs. VI. Környezeti hatások Mivel az erdősítésekre kizárólag az Evt.-ben és a végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelelően kerülhet sor, javul az erdők ökológiai állapota, amely összességében kedvezőbb környezeti feltételeket teremt az állampolgárok részére.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Szám: 4641-3/2014-JSZOC MINISZTERI

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

I. Erdészeti feladatok jogcím előirányzata (KvTv. XII. fejezet, 10. címszám, 5. alcímszám, 1. jogcímcsoport, 1. jogcímszám)

I. Erdészeti feladatok jogcím előirányzata (KvTv. XII. fejezet, 10. címszám, 5. alcímszám, 1. jogcímcsoport, 1. jogcímszám) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐ VAGYON-GAZDÁLKODÁSI INTÉZET 9400 SOPRON, Ady E. u. 5., T:06-99/518 201, F.: 06-99/329 911, Email: NFPHungary@emk.nyme.hu,Web:http://quercus.emk.nyme.hu/NFP_Hungary/ Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/2156/ /2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2011. november 2-án Előterjesztés a Kormány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 4872-1/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Szám: /2011-NEFMI(SZ) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. május 23-án. 858/KIM/2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a korhatár

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére TERVEZET GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/77/3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság végelszámolásáról, és feladatainak a Közlekedéstudományi

Részletesebben

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 13.383-1/2007-SZMM A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2015. (VI. 25.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával

Részletesebben

Merre tovább erdészeti integráció, merre tovább magánerdôk?

Merre tovább erdészeti integráció, merre tovább magánerdôk? M A G Á N E R D Ô B E N MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY 1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám 4871 módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek, b) a 73/2009/EK tanácsi

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben