VI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM JÚNIUS 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM JÚNIUS 30."

Átírás

1 VI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM JÚNIUS 30. Az Oktatási és Kulturális Közlöny évi 11. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására vonatko zó aktuális jogszabályokból, az oktatási és kulturális ágazati álláspályázatok, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, illetve támogatásával meghirdetett országos tanulmányi versenyek versenyfelhívásai a 2014/2015. tanévre, a Kármán Tódor-díj pályázati és javaslattételi felhívása. A változó igényeknek megfelelően megújult formában, 2014-ben már kizárólag elektronikus felületen, jelentős mértékben csökkentett éves előfizetői díj mellett megjelentetett Oktatási és Kulturális Közlöny hiteles publikációs felületként biztosítja az ágazatra vonatkozó információkat.

2 7403 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám Tartalomjegyzék Felsőoktatás Köznevelés Kultúra Felnőttképzés Szociális Oldalszám Jogszabályok 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /2014. (V. 6.) Korm. rendelet a Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /2014. (V. 5). EMMI rendelet az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásáról 7413 Határozatok 182/2014. (V. 13.) KE határozat a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről /2014. (V. 5.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról /2014. (V. 5.) Korm. határozat a Szabadság Expressz nemzetközi oktatási és művészeti program megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (V. 5.) Korm. határozat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó koncertjének támogatása céljából a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről /2014. (V. 5.) Korm. határozat a Műcsarnok Nonprofit Kft. állami tulajdonú részesedésének a Magyar Művészeti Akadémia részére történő ingyenes tulajdonba adásáról 7447 Közlemények Álláspályázatok Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére 7448 Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 7450 Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére 7476 Ösztöndíj- és versenyfelhívások Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2014/2015. tanévre 7478 Értesítések A Kármán Tódor-díj évi pályázati és javaslattételi kiírása 7632 A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások 7633

3 7404 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám Jogszabályok A Kormány 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelete a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztésére irányuló, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem állami tulajdonban álló, Budapest XII. kerület, 10947/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XII. kerület, Zugligeti út szám alatt található ingatlanon megvalósuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek. (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. 2. (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (8) bekezdése szerint használja fel. (2) Az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 3. A Kormány az 1. (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltak szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 5. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

4 7405 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 1. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok A B C D E 1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság eljárások 2. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztése Budapest XII. kerület, 10947/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 3. a Budapest XII. kerület, Zugligeti út szám alatt található ingatlan környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Örökségvédelmi Hivatala Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Közlekedési Felügyelősége 5. építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, Budapest Főváros Kormányhivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése Közlekedési Felügyelősége 6. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 8. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási Budapesti 1. Számú Földhivatal Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala hatósági eljárások 9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eljárásai 11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs

5 7406 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 12. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások 13. azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott 14. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével) 15. további régészeti feladatellátás meghatározása 16. vízjogi hatósági engedélyezési eljárások 17. bányahatósági engedélyek Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság Budapesti Bányakapitányság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala nincs Országos Vízügyi Hatóság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok A B C 1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 2. építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Hivatala 3. környezet- és természetvédelem Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 4. vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság Országos Vízügyi Hatóság 5. katasztrófavédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 6. tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 7. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Hivatala 8. közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Közlekedési Felügyelősége 9. rendészet: a helyi közutak és a közforgalom Budapest XII. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság elől el nem zárt magánutak esetén 10. termőföldvédelem Budapesti 1. Számú Földhivatal Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala

6 7407 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 11. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Talajvédelmi Igazgatósága 12. egészségügy Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 13. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 14. műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 15. élelmiszer-biztonság Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és Állategészségügyi Igazgatósága 16. területrendezés Budapest Főváros Kormányhivatala nincs Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze 17. földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 18. bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

7 7408 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám A Kormány 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelete a Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt komplex kivitelezési munkáival (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek. (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. 2. (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (8) bekezdése szerint használja fel. (2) Az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 3. A Kormány az 1. (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltak szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 5. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

8 7409 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 1. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek A B C D E 1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt komplex kivitelezési munkái. Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén a Miskolci Egyetem a) A/4 épület homlokzatának cseréje, irodák és laboratóriumok felújítása, gépészetielektromos korszerűsítés, enyhe hajlásszögű tető építése; b) A/1, A/2, A/3, A/5, C/1, C/2, B/1 és CTFK épületeiben irodák és laboratóriumok felújítása, valamint nyílászárók cseréje az AFK épületben. általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások 4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

9 7410 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 5. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások 6. vízjogi hatósági eljárások 7. hírközlési hatósági eljárások 8. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlannyilvántartási hatósági eljárások 9. talajvédelmi hatósági eljárások 10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai 11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások 12. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Országos Vízügyi Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10 7411 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 13. azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs 2. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok A B C 1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 2. építésügy Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 3. a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség 4. környezetvédelem, természetvédelem Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 5. vízügy Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság 6. közlekedés: közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 7. rendészet: az egyéb országos Miskolci Rendőrkapitányság közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén 8. tűzvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9. katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10. talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Országos Vízügyi Hatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

11 7412 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 12. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 13. egészségügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 14. területrendezés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze 15. örökségvédelem Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 16. régészet Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 17. honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal nincs Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala honvédelemért felelős miniszter

12 7413 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám Az emberi erőforrások minisztere 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelete az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program támogatásáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. i) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: I. FEJEZET AZ ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM TÁMOGATÁSA 1. Az Arany János Tehetséggondozó Program kiegészítő programtámogatása 1. (1) Az Arany János Tehetséggondozó Programhoz (a továbbiakban: AJTP) a 2013/2014. tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJTP kiegészítő programtámogatás) köznevelési feladatot ellátó, nem állami fenntartású intézmény a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 33. (1) bekezdése szerinti fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) abban az esetben jogosult, ha az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól szóló 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a fenntartó vagy jogelődje vonatkozásában támogatási döntés született. (2) Az AJTP kiegészítő programtámogatás mértéke a) az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2013/2014. tanévben időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2013/2014. tanévben időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. 2. (1) A támogatási kérelmet a fenntartó az 1 3. melléklet szerinti adatlapok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) honlapjáról kinyomtatott eredeti példányával az OFI részére nyújtja be postai vagy elektronikus úton május 15-ig. (2) Az OFI a fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót. (3) Az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI május 29-éig közli. 3. (1) Az OFI az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosult fenntartó a) megnevezését, b) KSH azonosítóját, c) adószámát, d) az intézményi létszámadatokat és e) az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét május 23-áig nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. (2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti adatok alapján ellenőrzés után utalványozza az AJTP kiegészítő programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére június 5-éig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) útján folyósítja a fenntartó részére. (3) A fenntartó az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált.

13 7414 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 2. Az AJTP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 4. (1) A fenntartó AJTP programtámogatásra abban az esetben jogosult, ha a) az általa vagy jogelődje által fenntartott középfokú iskolai kollégium, kollégiumi feladatot is ellátó többcélú intézmény (a továbbiakban együtt: kollégium) vagy középiskola, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/I. -a szerinti intézményi pályázatokon az AJTP megvalósítására jogot szerzett, b) a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévben működteti az AJTP-t, és c) mind a fenntartó, mind az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy ca) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet] ában, cb) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben [a továbbiakban: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet] és cc) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet] 4. mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását, nappali rendszerű iskolai oktatás vagy nappali oktatás munkarendje szerint. (2) Az AJTP programtámogatás mértéke a) az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra, b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. (3) Az AJTP programtámogatás az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben és az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 4. mellékletében meghatározott többlet-tevékenységek kiadásaira, így a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására, valamint igazolható személyi juttatásokra használható fel. 5. (1) Az AJTP programtámogatás iránti támogatási kérelmet a fenntartó az OFI honlapjáról kinyomtatott adatlapok eredeti példányával az OFI részére küldi meg postai vagy elektronikus úton július 7-éig. (2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a) az 1. melléklet szerinti adatlapot, b) a középiskolák számára igényelt AJTP programtámogatás esetében a 4. melléklet szerinti adatlapot, valamint c) a kollégiumok számára igényelt AJTP programtámogatás esetében az 5. melléklet szerinti adatlapot. (3) Az OFI a fenntartó által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót. 6. (1) Az AJTP programtámogatásról négyfős döntés-előkészítő bizottság tesz javaslatot a miniszternek július 17-éig. (2) A döntés-előkészítő bizottságba a miniszter két főt, az OFI, valamint a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség egy-egy főt delegál. (3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg. 7. (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével az AJTP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 4. (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. (2) A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján augusztus 4-éig közzéteszi. A miniszter a programtámogatást elnyert fenntartó számára támogatói okiratot bocsát ki. 8. (1) Az AJTP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val szeptember 5-éig együttműködési megállapodást köt, a megállapodás megkötése az AJTP programtámogatás utalványozásának feltétele. (2) A miniszter utalványozza az AJTP programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére szeptember 15-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére. (3) A fenntartó az AJTP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP programtámogatásra jogosulttá vált.

14 7415 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám II. FEJEZET AZ ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TÁMOGATÁSA 3. Az Arany János Kollégiumi Program kiegészítő programtámogatása 9. (1) Az Arany János Kollégiumi Programhoz (a továbbiakban: AJKP) kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJKP kiegészítő programtámogatás) a 2013/2014. tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára a fenntartó abban az esetben jogosult, ha az általa vagy jogelődje által fenntartott a) kollégium évfolyamos tanulói után vagy b) középiskola 9. előkészítő évfolyamára járó tanulói után az R. alapján támogatásban részesült. (2) Az AJKP kiegészítő programtámogatás mértéke a) az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. 10. (1) A támogatási kérelmet a fenntartó az 1. melléklet szerinti adatlap, valamint kollégiumok esetében a 6. melléklet, középiskolák esetében a 7. melléklet szerinti adatlap OFI honlapjáról kinyomtatott eredeti példányával az OFI részére nyújtja be postai vagy elektronikus úton május 15-éig. (2) Az OFI a fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót. (3) Az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI május 29-éig közli. 11. (1) Az OFI az AJKP kiegészítő programtámogatásra jogosult fenntartójának a) megnevezését, b) KSH azonosítóját, c) adószámát, d) az intézményi létszámadatokat és e) az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét május 23-áig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. (2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti adatok alapján ellenőrzés után utalványozza az AJKP kiegészítő programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére a június 5-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére. (3) A fenntartó az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJKP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált. 4. Az AJKP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 12. (1) A fenntartó AJKP programtámogatásra abban az esetben jogosult, ha a) az általa vagy jogelődje által fenntartott intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. -a szerinti intézményi pályázatokon az AJKP megvalósítására jogot szerzett, b) a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévben működteti az AJKP-t és c) mind a fenntartó, mind az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy ca) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ában, cb) az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben és cc) az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 5. mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását, nappali rendszerű iskolai oktatás vagy nappali oktatás munkarendje szerint.

15 7416 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám (2) Az AJKP programtámogatás mértéke a) az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra a 9. előkészítő évfolyamos tanulók után, b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra a évfolyamos tanulók után. (3) Az AJKP programtámogatás az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben és az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 5. mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, így a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására, valamint igazolható személyi juttatásokra használható fel. 13. (1) Az AJKP programtámogatás iránti támogatási kérelmet a fenntartó az OFI honlapjáról kinyomtatott adatlapok eredeti példányával az OFI részére küldi meg postai vagy elektronikus úton július 7-éig. (2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a) az 1. melléklet szerinti adatlapot, b) a középiskolák számára igényelt AJKP programtámogatás esetében a 9. melléklet szerinti adatlapot, c) a kollégiumok számára igényelt AJKP programtámogatás esetében a 8. melléklet szerinti adatlapot, valamint d) a programot megvalósító kollégium és a középiskolák közti együttműködésről a 10. melléklet szerinti nyilatkozatot. (3) Az OFI a fenntartó által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a köznevelési feladatot ellátó, nem állami fenntartású intézményeket. 14. (1) Az AJKP programtámogatásról ötfős döntés-előkészítő bizottság tesz javaslatot a miniszternek július 17-éig. (2) A döntés-előkészítő bizottságba a miniszter két főt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, valamint az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy főt delegál. (3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg. 15. (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével az AJKP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 12. (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. (2) A miniszter döntését a minisztérium honlapján augusztus 4-éig közzéteszi. A miniszter a programtámogatást elnyert fenntartó számára támogatói okiratot bocsát ki. 16. (1) Az AJKP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val szeptember 5-éig együttműködési megállapodást köt, a megállapodás megkötése az AJKP programtámogatás utalványozásának feltétele. (2) A miniszter utalványozza az AJKP programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére szeptember 15-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére. (3) A fenntartó az AJKP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJKP programtámogatásra jogosulttá vált. III. FEJEZET AZ ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI-SZAKISKOLAI PROGRAM TÁMOGATÁSA 5. Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program kiegészítő programtámogatása 17. (1) Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program (a továbbiakban: AJKSzP) megvalósításához a 2013/2014. tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJKSzP kiegészítő programtámogatás) az AJKSzP-ben részt vevő fenntartó abban az esetben jogosult, ha a) az e rendelet hatálybalépését megelőzően az R. alapján ő vagy jogelődje vonatkozásában támogatási döntés született aa) az általa vagy jogelődje által fenntartott kollégium tanulói után vagy ab) az általa vagy jogelődje által fenntartott szakiskola tanulói után vagy

16 7417 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám b) szeptember 1-jétől az általa fenntartott szakiskolában az AJKSzP-ben részt vevő kollégiummal kötött megállapodás alapján működteti az AJKSzP-t. (2) Az AJKSzP kiegészítő programtámogatás mértéke a) az általa fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. 18. (1) A támogatási kérelmet a fenntartó az 1. melléklet szerinti adatlapnak, valamint kollégiumok esetében a 11. melléklet, szakiskolák esetében a 12. melléklet szerinti adatlapoknak az OFI honlapjáról kinyomtatott eredeti példányával az OFI részére nyújtja be postai vagy elektronikus úton május 15-éig. (2) Az OFI a fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót. (3) Az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI május 29-éig közli. 19. (1) Az OFI az AJKSzP kiegészítő programtámogatásra jogosult a) megnevezését, b) KSH azonosítóját, c) adószámát, d) az intézményi létszámadatokat és e) az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét május 23-áig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. (2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti adatok alapján ellenőrzés után utalványozza az AJKSzP kiegészítő programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére június 5-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére. (3) A fenntartó az AJKSzP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJKSzP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált. 6. Az AJKSzP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 20. (1) A fenntartó AJKSzP programtámogatásra abban az esetben jogosult, ha a) az általa vagy jogelődje által fenntartott intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. -a szerinti intézményi pályázatokon az AJKSzP megvalósítására jogot szerzett, b) a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévben működteti az AJKSzP-t és c) mind a fenntartó, mind az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy ca) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ában és cb) az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 6. mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását nappali rendszerű iskolai oktatás vagy nappali oktatás munkarendje szerint. (2) Az AJKSzP programtámogatás mértéke a) az általa fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra a évfolyamos tanulók után, b) az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2014/2015. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra a évfolyamos tanulók után. (3) Az AJKSzP programtámogatás az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 6. mellékletében meghatározott többlettevékenységekre, így a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására, valamint igazolható személyi juttatásokra használható fel. 21. (1) Az AJKSzP programtámogatás iránti támogatási kérelmet a fenntartó az OFI honlapjáról kinyomtatott adatlapok eredeti példányával az OFI részére küldi meg postai vagy elektronikus úton július 7-éig. (2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a) az 1. melléklet szerinti adatlapot, b) a szakiskolák számára igényelt AJKSzP programtámogatás esetében a 14. melléklet szerinti adatlapot,

17 7418 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám c) a kollégiumok számára igényelt AJKSzP programtámogatás esetében a 13. melléklet szerinti adatlapot, valamint d) a szakiskolák és a kollégiumok együttműködéséről a 15. melléklet szerinti nyilatkozatot. (3) Az OFI a fenntartó által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a fenntartót. 22. (1) Az AJKSzP programtámogatásról négyfős döntés-előkészítő bizottság július 17-éig tesz javaslatot a miniszternek. (2) A döntés-előkészítő bizottságba a miniszter két főt, az OFI és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség egy-egy főt delegál. (3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg. 23. (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével az AJKSzP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 20. (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. (2) A miniszter döntését a minisztérium honlapján augusztus 4-éig közzéteszi. A miniszter a programtámogatást elnyert fenntartó számára támogatói okiratot bocsát ki. 24. (1) Az AJKSzP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val szeptember 5-éig együttműködési megállapodást köt, a megállapodás megkötése az AJKSzP programtámogatás utalványozásának feltétele. (2) A miniszter utalványozza az AJKSzP programtámogatást, melyet a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére szeptember 15-éig a kincstár az Igazgatóság útján folyósítja a fenntartó részére. (3) A fenntartó az AJKSzP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJKSzP programtámogatásra jogosulttá vált. IV. FEJEZET KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 7. A támogatási kérelem benyújtásának és a költségvetési támogatás folyósításának közös szabályai 25. (1) Ha a fenntartó a támogatási kérelem benyújtására meghatározott határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, az OFI részére igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt napon belül. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. (2) Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott cselekményt is pótolni kell. Az benyújtást az OFI felhívására pótolni kell, és részére legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő második munkanapon meg kell küldeni. (3) Az igazolási kérelemről az OFI a benyújtástól számított három napon belül dönt. 26. (1) A fenntartó a támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatában igazolja, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében foglaltaknak. (2) Az OFI a miniszter döntését megelőzően vizsgálja a fenntartó az Áht. 50. (1) bekezdésében előírtaknak való megfelelését. 27. (1) A költségvetési támogatást a (2) bekezdés kivételével december 31-éig, annak december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát június 30-áig lehet felhasználni. (2) Jogutód nélkül megszűnt intézmény esetén a költségvetési kiegészítő támogatás augusztus 31-éig fel nem használt részét az Igazgatóság részére szeptember 15-éig vissza kell fizetni.

18 7419 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 8. A költségvetési támogatás elszámolásának és ellenőrzésének közös szabályai 28. (1) A költségvetési támogatásról a fenntartó a évi támogatásairól történő elszámolása keretében az OFI felé számol el az adott igénylés alapját képező becsült létszám szerint, de ha az nagyobb, mint a kiegészítő programtámogatás esetén a 2013/2014. tanévi nyitó ténylétszám, programtámogatás esetén a 2014/2015. tanévi nyitó, október 1-jei ténylétszám, akkor az utóbbi alapján. (2) Az elszámolásban kimutatott adatok valódiságát a fenntartónál, valamint az általa fenntartott és a támogatási igénnyel érintett intézményeknél analitikus nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell alátámasztani. (3) A költségvetési támogatások egymással és más támogatásokkal, valamint az elszámolásnál nem vonhatók össze. (4) Az elszámolást az OFI megvizsgálja és a fenntartót szükség esetén egy alkalommal, legfeljebb nyolc napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. (5) Az elszámolások szakmai és pénzügyi szempontú elfogadásáról az OFI a beérkezést követő huszonegy napon belül dönt. A döntésről öt napon belül elektronikus levélben a 16. melléklet szerinti elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével értesíti az Igazgatóságot. 29. (1) Ha a fenntartó május 31-éig az általa fenntartott intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést hoz, az e rendeletben foglaltakat a (2) (6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A fenntartó az általa fenntartott intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási kérelmet. (3) Az intézmény fenntartóváltással nem járó, a támogatási kérelem benyújtását követő jogutóddal történő megszüntetéséről, átszervezéséről a fenntartó az erről szóló döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül tájékoztatja az OFI-t. (4) Ha az intézmény tekintetében fenntartóváltás történik, a költségvetési támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. Ebben az esetben a támogatási kérelemhez a 17. melléklet szerinti nyilatkozatot is csatolni kell. A megállapodás jogutód fenntartó által hitelesített másolatát a jogutód fenntartó az OFI-hoz nyújtja be a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül. (5) A költségvetési támogatás időarányos része fenntartóváltás esetén a jogelőd fenntartót, azt követően pedig feltéve, hogy a költségvetési támogatás feltételeinek megfelel a jogutód fenntartót illeti meg. (6) A költségvetési támogatás felhasználásáról a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetben annak a fenntartónak kell elszámolnia, aki a költségvetési támogatást a megállapodás alapján ténylegesen felhasználja. 30. (1) A költségvetési támogatás jogszerű felhasználását a kincstár ellenőrizheti. Az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat a kincstár írásos megkeresésére az OFI a megkeresésnek az OFI-hoz történő beérkezésétől számított tíz munkanapon belül a kincstárnak átadja. (2) A költségvetési támogatásban részesült fenntartótól a költségvetési támogatás folyósítását követő öt évig a költségvetési támogatás céljának szakmai megvalósulására vonatkozóan az OFI tájékoztatást kérhet és azt előzetes egyeztetés alapján a helyszínen és a költségvetési támogatásban részesült fenntartóval kötött szerződés szerinti módon is ellenőrizheti. V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 31. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és december 31-én hatályát veszti. 32. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete a 18. melléklet szerint módosul. 33. Nem lép hatályba a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 14. -a és 6. melléklete. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

19 7420 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 1. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez

20 7421 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 2. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez

21 7422 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 3. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez

22 7423 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 4. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez

23 7424 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 5. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez

24 7425 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám 6. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 5., hétfő Tartalomjegyzék 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 63498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 4., szerda Tartalomjegyzék 459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 15. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 15. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 15. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. március 7., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2014. (III. 7.) EMMI utasítás egyes, az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 40. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 40. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 40. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 9., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 27/2013. (VIII. 9.) EMMI utasítás a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása

1. Általános rendelkezések. 2. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása 55582 Az emberi erőforrások minisztere 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelete egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER 100968-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE V Í Z J O G I L É T E S Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V - 2013 - A L Á Í R Ó L A P a BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Magyar joganyagok - 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 1. oldal kapcsolódó kiegés 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési önkormányzatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1 A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.06.07-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő 74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz űő M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 74003 ő ő űő űő ő űő ő űő ő ő őő ő ő őő ő ő űű

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 4., kedd Tartalomjegyzék 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 30., szerda Tartalomjegyzék 142/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 22. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 13., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 22. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 13., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 13., szerda Tartalomjegyzék 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA november 13., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA november 13., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 13., kedd 150. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CLXIII. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének részletes szabályairól szóló 23/2009.

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2)

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2) A Kormány 1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása (R1) 2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 16., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2015. (IV. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítő támogatásáról

egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítő támogatásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 3698-1/2007-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatásáról Budapest, 2007. február A szociális

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

2. A KLIK 1. szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére július 1-jével kerül sor.

2. A KLIK 1. szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére július 1-jével kerül sor. A Kormány 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (II. 23.) rendelete a terézvárosi gyermek- és diákjóléti támogatásokról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben