M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám Kormányrendeletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 3. (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt településeken, valamint a TIOP 3.3.1/A-12/2 azonosító számú pályázatokban és a TIOP / azonosító számú projektben szereplő helyszíneken a kormányablakok, illetve az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fizikai kialakítását célzó beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket. (2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az 1. mellékletben meghatározott hatóságok járnak el. (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságok járnak el. (4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és a működés megkezdéséhez közvetlenül szükségesek. 2. A Kormány az 1. (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltak szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként az 1. mellékletben meghatározott, 1. Békés megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 2. Baranya megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 3. Bács-Kiskun megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 5. Csongrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 6. Fejér megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 7. Győr-Moson-Sopron megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 8. Hajdú-Bihar megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 9. Heves megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

2 51018 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám 10. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 11. Komárom-Esztergom megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 12. Nógrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 13. Pest megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat, 14. Somogy megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 16. Tolna megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 17. Vas megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 18. Veszprém megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 19. Zala megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, 20. Budapest területén megvalósuló beruházások tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki. 3. (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható, előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (8) bekezdése szerint használja fel. (2) Az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság eljárására az ügyintézési határidő 8 nap. (3) Az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a hatóság eljárására az ügyintézési határidő az építésügyi hatóság kivételével 15 nap. (4) Az 1. (1) bekezdése szerinti a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, b) ügyekben településképi bejelentési eljárásnak helye. (5) Az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. (6) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

3 1. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési és az lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok az egyes megyékben és Budapesten 1. BÉKÉS MEGYE A B C D E 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési Első fokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Battonya, Általános építésügyi hatósági, Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Kialakítása Projekt és Békés, beleértve a műemlékvédelem alatt álló kapcsolódó munkaügyi Békéscsaba, építményeket is 3. kirendeltségek felújítása Dévaványa, Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Elek, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, 4. Orosháza, Útügyi hatósági engedélyezési Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Sarkad, Közlekedési Felügyelősége Szarvas, 5. Szeghalom, Tótkomlós, A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Vésztő Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. Hatósága (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivatala ingatlan-nyilvántartási hatósági 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi létesítési és használatbavételi eljárásai Igazgatóság 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos Igazgatóság 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Másodfokon eljáró hatóság Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám 51019

4 2. BARANYA MEGYE A B C D E 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és Bóly, Harkány, Komló, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása Mohács, Pécs, Pécsvárad, Sásd, Sellye, építményeket is Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Siklós, Szentlőrinc, Útügyi hatósági engedélyezési Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Szigetvár, Villány Felügyelősége 5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Fejér Megyei Kormányhivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Szekszárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám

5 3. BÁCS-KISKUN MEGYE A B C D E A beruházás megvalósításával kapcsolatos 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és Bácsalmás, Baja, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása Dunavecse, Izsák, Jánoshalma, Kalocsa, Kecel, Kecskemét, Kerekegyháza, építményeket is Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, 4. Útügyi hatósági engedélyezési Csongrád Megyei Kormányhivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Kiskunhalas, Közlekedési Felügyelősége Kiskunmajsa, 5. Kunszentmiklós, Lajosmizse, A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Solt, Soltvadkert, Szabadszállás, Tiszakécske, Tompa Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám 51021

6 4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A B C D E A beruházás megvalósításával kapcsolatos 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és Abaújszántó, Borsodnádasd, Cigánd, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása Edelény, Emőd, Encs, Felsőzsolca, Gönc, Kazincbarcika, Krasznokvajda, Mezőcsát, Mezőkövesd, Miskolc, építményeket is Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Ózd, Útügyi hatósági engedélyezési Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 5. Putnok, Sajószentpéter, Sárospatak, Sátoraljaújhely, A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Felügyelősége Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szendrő, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros, Tokaj Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala ingatlan-nyilvántartási hatósági 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám

7 5. CSONGRÁD MEGYE A B C D E A beruházás megvalósításával kapcsolatos 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és Csongrád, Hódmezővásárhely, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása Kistelek, Makó, Mindszent, Mórahalom, Sándorfalva, építményeket is Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Szeged, Útügyi hatósági engedélyezési Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Szentes, Üllés Felügyelősége 5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, Békéscsabai Járási Hivatal Járási Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala ingatlan-nyilvántartási hatósági 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám 51023

8 6. FEJÉR MEGYE A B C D E 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és Aba, Adony, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása Bicske, Dunaújváros, Enying, Ercsi, Gárdony, Martonvásár, Mór, építményeket is Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Polgárdi, Útügyi hatósági engedélyezési Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Sárbogárd, Székesfehérvár Közlekedési Felügyelősége 5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám

9 7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE A B C D E A beruházás megvalósításával kapcsolatos 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és Csorna, Fertőd, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása Győr, Jánossomorja, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Sopron, Tét építményeket is Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Útügyi hatósági engedélyezési Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Szombathelyi Járási Hivatal Járási Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földhivatala Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám 51025

10 8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE A B C D E A beruházás megvalósításával kapcsolatos 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi Balmazújváros, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Debrecen, Derecske, Hajdúböszörmény, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló építményeket is Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kirendeltségek felújítása Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Komádi, Létavértes, Nádudvar, Nyíradony, Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Polgár, Püspökladány, Útügyi hatósági engedélyezési Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Téglás, Tiszacsege, Vámospércs Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám

11 9. HEVES MEGYE A B C D E 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és Bélapátfalva, Eger, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása Heves, Lőrinci, Pétervására építményeket is Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Útügyi hatósági engedélyezési Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatala Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám 51027

12 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE A B C D E A beruházás megvalósításával kapcsolatos 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása Jászfényszaru, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve, építményeket is Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Újszász Útügyi hatósági engedélyezési Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám

13 11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE A B C D E A beruházás megvalósításával kapcsolatos 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és Bábolna, Dorog, Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása Esztergom, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata, építményeket is Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Tatabánya Útügyi hatósági engedélyezési Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatala Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám 51029

14 12. NÓGRÁD MEGYE A B C D E A beruházás megvalósításával kapcsolatos 1. Beruházás megnevezése Beruházással érintett település engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, Salgótarján, Szécsény Általános építésügyi hatósági, beleértve a műemlékvédelem alatt álló építményeket is Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 3. kirendeltségek felújítása Örökségvédelmi hatósági engedélyezési Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 4. Útügyi hatósági engedélyezési Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési 6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági 7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai 8. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 10. Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Katasztrófavédelmi Igazgatóság M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 73. szám

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 118 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat a OTP MasterCard kuponos árakcióhoz 2014. október 1. november 30. A OTP MasterCard kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (1117 Budapest,

Részletesebben

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2013 Központi Statisztikai

Részletesebben

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában Megye Posta neve Posta címe Bács-Kiskun Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza Kossuth utca 11. Bács-Kiskun Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. Bács-Kiskun Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás Hősök tere 11.

Részletesebben

TÓZSA ISTVÁN A TÖBBCSATORNÁS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A JÁ- RÁSI, ASP IGAZGATÁSI RENDSZERBEN *

TÓZSA ISTVÁN A TÖBBCSATORNÁS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A JÁ- RÁSI, ASP IGAZGATÁSI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 TÓZSA ISTVÁN A TÖBBCSATORNÁS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A JÁ- RÁSI, ASP IGAZGATÁSI RENDSZERBEN

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola III. számú melléklet Kincskereső folyóiratot kapnak Aba Sámuel Aba Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola Abádszalók Somogyi Imre Abony Gyulai Gaál Miklós, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Abony

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése 1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése A táblázatban azok az iskolák szerepelnek, amelyeknek az öt évből legalább négynek az adatai rendelkezésre állnak.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 9., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CXXX. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

Részletesebben

Járóbeteg szakellátó intézmények listája

Járóbeteg szakellátó intézmények listája Bács-Kiskun Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas Dr. Monszpart L. u. 1. 77 522-004 77 522-011 Bács-Kiskun Bajai Szent Rókus Kórház 6500 Baja Rókus u. 10. 79 422-233 79 425-575 Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Részletesebben

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 2. melléklet 99 2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 Felsőoktatásba felvettek száma (F) / 12. osztály létszáma (L) A táblázatban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek ebből az öt évből

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

Megye Körzet Név Telefonszám Megjegyzés Bács-Kiskun Baja Schmidt Károly 20/921-7621 Bács-Kiskun Baja Willi Rezső 20/345-4561 Bács-Kiskun Baja Zsellér

Megye Körzet Név Telefonszám Megjegyzés Bács-Kiskun Baja Schmidt Károly 20/921-7621 Bács-Kiskun Baja Willi Rezső 20/345-4561 Bács-Kiskun Baja Zsellér Bács-Kiskun Baja Schmidt Károly 20/921-7621 Bács-Kiskun Baja Willi Rezső 20/345-4561 Bács-Kiskun Baja Zsellér István 70/326-7485 Bács-Kiskun Bácsalmás Balla Antal 70/374-0370 Bács-Kiskun Bátmonostor Szabados

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

Pécs 1 1 460 000 8 8 1 420 000 8 8 1 480 000 Sportiskolája

Pécs 1 1 460 000 8 8 1 420 000 8 8 1 480 000 Sportiskolája UTR-2013-UE-0765 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Nyíregyháza 1 1 180 000 1 1 180 000 Művészeti és UTR-2013-UE-0306 Adu Vállalkozói,

Részletesebben

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 202-0811, Fax: 316-2706. BUDAPEST 2002. május 31.

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 202-0811, Fax: 316-2706. BUDAPEST 2002. május 31. ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 22-811, Fax: 316-276 A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 21 BUDAPEST 22. május 31. ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI

Részletesebben

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22 1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Kecskemét Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben