az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás évi helyzetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február

2 Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer jogi környezetének évi változásairól Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. -ának (7) bekezdése értelmében a Kormány az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszert (a továbbiakban: HMR rendszer) működtető egészségügyi államigazgatási szervként az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) jelölte ki. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) a rendelkezik az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszerrel összefüggő feladatokról. Az Eütv ának végrehajtási rendeleteként lépett hatályba november 18-án az egységes egészségügyi humánerőforrás-monitoring rendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM. Rendelet (a továbbiakban: R). Az EEKH-n belül március 1-jén jött létre a Migrációs és Monitoring Főosztály, amelynek egyik fő feladata az egészségügyi humánerőforrás monitoring projekt megvalósítása, az Eütv ában és a R-ben foglalt feladatok ellátása, másrészt pedig a külföldi bizonyítványok, oklevelek elismerése és az egészségügyi szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánók részére hatósági bizonyítvány kiadása. A kormányváltást megelőzően már megjelent a TÁMOP /1 Társadalmi Megújulás Operatív Program című konstrukció Egészségügyi humánerőforrás monitoring című kiemelt komponensének (a továbbiakban: projekt) tervezési felhívása és útmutatója. Tekintettel a kormányváltást követő Eütv. módosításra a projekt felhívás ismételt kiírása várható. A projekt abból a gyakorlati problémából indul ki, hogy az egészségügyi ellátórendszer évek óta jelentős emberi erőforrás hiánnyal küzd. A szakemberhiány okai között szerepel, többek között az egészségügyi szakemberek magas életkora, a fiatalkorúak nagyszámú külföldi munkavállalása, valamint az egészségügyi szakemberek egyenlőtlen területi megoszlása. A projekt elsődleges célja ezen társadalmi probléma megoldásához való hozzájárulás. A projekt keretében az EEKH együttműködik a magyar egészségügyi ágazat szerveivel és európai szintű hálózatokkal is abból a célból, hogy az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatosan személyazonosításra alkalmatlan és bizonyos adatokat szeptember 16-tól már személyazonosításra alkalmas módon is gyűjtsön egy egységes adattárház számára. Az Eütv.-ben az adatszolgáltatási rendszer koncepcionális változtatását azon ágazat szakmai célkitűzés indokolta, hogy a HMR-rendszer az egészségügyi dolgozókra vonatkozó adatokat személyazonosításra alkalmas módon is képes legyen kezelni és feldolgozni, annak érdekében, hogy az egyes egészségügyi dolgozók is nyomon követhetőek legyenek a rendszerben, továbbá az életpályamodell koncepciójavaslat kidolgozását követően személyre szabott tanácsadás és támogató szolgáltatások igénybe vételére kerülhessen majd sor.

3 A projekt keretében az adattárház megvalósításához szükséges technikai és informatikai fejlesztések mellett kidolgozásra kerül majd egy életpályamodell koncepció javaslat is, kapcsolódva a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi életpálya koncepciójához, amelynek konkrét célja, hogy segítse az egészségügyi dolgozók egészségügyi pályán maradását és a sikeres szakmai előmenetelüket. Az életpálya építésére azért van szükség, mert a szakmában dolgozók nehezen látják jövőjüket, előrelépési, fejlődési lehetőségeiket az egészségügyi pályán, amit gyakran a külföldre történő elvándorlás követ. A későbbiekben hosszútávon és folyamatosan működtetendő egységes adatszolgáltatáson alapuló adattárház rendszerrel szemben komoly elvárás, hogy egyfajta tendenciát mutasson abban az értelemben, hogy az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek a múltban milyen életpályát jártak be, melyek a hiányszakmák, melyek azok a régiók ahol az egészségügy emberi erőforrás hiánnyal küzd, továbbá, hogy melyek a legfontosabb beavatkozási pontok. A HMR projekt Európai Uniós társfinanszírozással valósul majd meg, mindösszesen 500 millió forintból, amelynek csupán egy bizonyos részét kívánja az EEKH az életpályamodell koncepció javaslat kidolgozására fordítani, a forrás jelentősebb részét az adattárház üzemeltetéséhez szükséges informatikai fejlesztés során kívánja felhasználni. A projekt lezárásának várható időpontja: december 31., de a projekt által elért eredményeket a projekt lezárását követően még legalább öt évig fenn kell tartani. Az Eütv a szerinti a HMR-rendszerhez kapcsolódó adatkörök az Eütv évi módosítását követően: A következő adatokat az adatgazdák személyazonosításra alkalmas módon továbbítják az egységes egészségügyi ágazati HMR-rendszert működtető egészségügyi államigazgatási szervnek (EEKH-nak) az egészségügyi dolgozók neme, természetes személyazonosító adatai, lakóhelye és tartózkodási helye, állampolgársága; az egészségügyi ágazati szakmai képzések keretében megszerzett szakképesítések megnevezése, az erről kiállított bizonyítvány vagy oklevél száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése, a képzés nyelve - adatgazda: EEKH a működési nyilvántartási ciklus megújításának és lejártának időpontja, valamint az egészségügyi dolgozó által megszerzett és a működési nyilvántartásban szereplő valamennyi szakképesítés és szakképzettség tekintetében fennálló továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés ténye - adatgazda: EEKH a korlátozott alkalmasság ténye; a működési nyilvántartás meghosszabbításának kezdő, befejező dátuma, a meghosszabbítás alapjául szolgáló, az egészségügyi tevékenység szünetelésének oka, kezdő, befejező dátuma - adatgazda: EEKH az egészségügyi dolgozóval szembeni etikai eljárás keretében kiszabott jogerős büntetés ténye a büntetést kiszabó határozat jogerőre emelkedése napjának megjelölésével együtt; az egészségügyi dolgozó alap-és működési nyilvántartási számát, a külföldi munkavégzés helyét, időtartamát - adatgazda: EEKH

4 idegen nyelvenként a nyelvismeret legmagasabb szintjére és típusára vonatkozó adatok - adatgazda: EEKH a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő egészségügyi tevékenységvégzés helye, megnevezése, címe, a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez, a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege, továbbá az egészségügyi tevékenységvégzés helyének kistérség szerinti megjelölését - adatgazda: EEKH az adott évben a szakvizsgát tett személyek számára szakképesítés szerinti megoszlásban vonatkozó adatok - adatgazda: Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács engedélyezett és nyilvántartásba vett gyógyszerismertetői tevékenységet végző egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek számára és szakképesítésére vonatkozó adatok - adatgazda: január 1-jétől az Országos Gyógyszerészet Intézet (OGYI), tekintettel az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet 8. -ának (1) bekezdésében foglaltakra. A fenti adatkör vonatkozásában az Egészségbiztosítási Felügyelet (EBF), majd szeptemberében bekövetkező megszűnését követően - az OTH lett az adatgazda. A HMR - rendszerben szereplő adatgazdák közül az EBF volt az egyetlen olyan adatgazda, amely a évben nem tett eleget az Eütv.-ben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének. az oklevelét külföldön elismertetni szándékozó személy részére az elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásában vagy az egészségügyi államigazgatási szerv tudomására jutott adatok közül a kérelmező célországára, szakképesítésére, valamint azon személyek számára vonatkozó adatok, akik részére ilyen célból hatósági bizonyítvány került kiállításra - adatgazda: EEKH-OTH az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról vezetett országos adatbázis adatai alapján a jogszabály szerinti szolgáltatókra vonatkozó adatokat, valamint a szolgáltató közreműködőinek alap-és működési nyilvántartási számát - adatgazda: OTH A következő adatokat az adatgazdák személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítják az egységes egészségügyi ágazati HMR-rendszert működtető egészségügyi államigazgatási szervnek: az adott évben orvos- és egészségtudomány képzési területen alapképzésre, mesterképzésre és egységes, osztatlan képzésre felvettek számára vonatkozó adatokat szakok szerinti megoszlásban, valamint az adott évben egyes egészségügyi szakképzésre felvettek számára és szakképesítés szerinti megoszlására, az adott évben szervezett továbbképzések típusára, az azon részt vettek számára vonatkozó adatokat, továbbá az adott évben egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettek számára vonatkozó adatokat - adatgazda: az orvos-és egészségtudomány képzést folytató felsőoktatási intézmények

5 az egészségügyi ágazati munkaerőigényre vonatkozó adatok foglalkozások szerinti bontásban - adatgazda: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, mint állami foglalkoztatási szerv és a, kormányzati személyügyi szolgáltató KSzK az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, az egyes egészségügyi szakképesítéshez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatok, valamint az egészségügyi állás- és létszámkimutatásra vonatkozó adatokat - adatgazda: hivatalos statisztikai szolgálat KSH-ESKI a betegforgalmi adatokra vonatkozó statisztikai adatokat - adatgazda: az egészségbiztosítási államigazgatási szerv (OEP) Az EEKH az adatgazdáktól kapott adatokat feldolgozza és beépíti a HMR-rendszer részét képező adatbázisba és évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 20-áig beszámolót készít a HMR adatai alapján az ágazati humánerőforrás helyzetéről. A projekt keretében megvalósuló adattárház információt szolgáltat az ágazat mindenkori helyzetével kapcsolatban és kapcsolódik, más az egészségügyi ágazat keretében megvalósításra kerülő projektekhez is. A gyűjtött adatok alapján az EEKH elemzéseket és időszakos jelentéseket készít, amelyeket a honlapján is közzétesz. A HMR-rendszer egyben a kormányzati és az egészségügyi ágazati szintű döntés előkészítések megalapozását, illetve az ágazati HR stratégia kialakítását szolgálja, a projekt elsődleges célcsoportjaként is az egészségügyi ágazat jövőjét alakító döntéshozó szervezetek jelennek meg, hiszen maga a projekt is az egészségpolitika döntéshozóira kíván hatást gyakorolni. Annak érdekében, hogy az EEKH a fenti fejlesztéseket megfelelő módon meg tudja valósítani és így elérje a projekt kívánt céljait szükséges, hogy a projekt ismételt tervezési felhívása minél hamarabb kiírásra kerüljön.

6 Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás évi helyzetéről készített beszámoló mellékletei 1. számú melléklet: A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája. 2. számú melléklet: A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása, kistérségenként, megyénként, régiónként, valamint országosan az egészségügyi dolgozók száma, megoszlása szakmai területenként, a munkavégzésre irányuló jogviszonyok típusa. 3. számú melléklet: A tárgyévben egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettek szakma vagy szakmacsoport szerinti megoszlása. - 3/A. melléklet: Kimutatás az államilag finanszírozott központi gyakornokképzésre szeptember 1-jei hatállyal felvételt nyert orvosok adatairól; - 3/B. melléklet: Kimutatás az államilag finanszírozott központi gyakornokképzésre szeptember 1-jei hatállyal felvételt nyert fogorvosok adatairól; - 3/C. melléklet: Kimutatás az államilag finanszírozott központi gyakornokképzésre szeptember 1-jei hatállyal felvételt nyert gyógyszerészek adatairól. 4. számú melléklet: A 2010-ben szakvizsgát tett személyek száma szakképesítés szerinti megoszlásban. 5. számú melléklet: Az egyes egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó bér- és létszám- statisztikai adatok. 6. számú melléklet: Az egészségügyi ágazatban regisztrált üres álláshelyek számát, szakma szerinti bontásban. - 6/A. melléklet: január-december hónapokban az ÁFSZ-hez bejelentett új álláshelyek száma az egészségügyi foglalkozásokban; - 6/B. melléklet: december havi munkaerőigényre vonatkozó adatok (KSzK); - 6/C. melléklet: Állások száma az egészségügyi ellátásban szakfeladat és munkaköri csoport szerint 2009-ben; - 6/D. melléklet: Orvosi állások száma szakfeladat szerint 2009-ben. 7. számú melléklet: Szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó egészségügyi dolgozókra vonatkozó adatok a célország és szakképesítés szerinti bontásban, a hatósági bizonyítványok kiadására irányuló kérelmekhez kapcsolódó ügyféli nyilatkozatokban foglaltak alapján. 8. számú melléklet: Magyarországon dolgozó, külföldön megszerzett és Magyarországon elismert vagy honosított egészségügyi szakképesítéssel, vagy honosított tudományos

7 fokozattal rendelkező egészségügyi dolgozók aránya szakképesítésenként, a diploma vagy oklevél megszerzésének helye szerinti bontásban. 9. számú melléklet: Az egészségügyi dolgozók tekintetében az idegen nyelvismerettel rendelkezők aránya nyelvenként, a nyelvismeret legmagasabb szintjére és típusára vonatkozó adatok alapján. 10. számú melléklet: A korlátozottan alkalmas egészségügyi dolgozók száma. 11. számú melléklet: Az egészségügyi tevékenységüket egy évet meghaladóan szünetetető személyek száma és a szüneteltetés időtartama. 12. számú melléklet: A Hivatalhoz a HMR-el kapcsolatban érkezett megkeresések száma.

8 1. számú melléklet A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók létszáma a 2009-es évhez képest minden egyes kategóriában csökkent. A fentiekhez hozzáfűzendő, hogy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek legnagyobb hányadának a működési nyilvántartása 2010-ben járt le. Azon egészségügyi dolgozók között, akik a működési nyilvántartásukat nem újították meg, vannak olyanok akik elállnak ezen szándékuktól, és vannak olyanok is akik részéről a jogszabályban előírt feltételek teljesítése folyamatban van. A létszámváltozások százalékban kifejezve a 2009-es évet bázisul véve: orvosoknál 15,44%-os, a fogorvosoknál 12,08%-os, a gyógyszerészeknél 14,06%-os, a klinikai szakpszichológusoknál 6,66%-os, a szakdolgozóknál 2,7 %-os a csökkenés mértéke. Az orvosok korfáját elemezve eltolódást láthatunk, a leggyakoribb értéket az es korcsoport tartalmazza, míg 2009-ben az es korcsoport volt a legjellemzőbb érték, ennek ellenére az átlagéletkor csökkent 50,16 évről 49,59 évre.

9 1. számú melléklet A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája Orvosok Fogorvosok Gyógyszerészek Klinikai szakpszichológusok Szakdolgozók Korcsoport Fő Korcsoport Fő Korcsoport Fő Korcsoport Fő Korcsoport Fő összesen összesen 4940 összesen 6477 összesen 771 összesen Fő Életkor szerinti megoszlás (orvosok) Korcsoportok

10 1. számú melléklet Fő Életkor szerinti megoszlás (fogorvosok) Korcsoportok Fő Életkor szerinti megoszlás (gyógyszerészek) Korcsoportok

11 1. számú melléklet Fő Életkor szerinti megoszlás (klinikai szakpszichológusok) Korcsoportok Fő Életkor szerinti megoszlás (szakdolgozók) Korcsoportok

12 2/a számú melléklet A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Orvosok Fogorvosok Gyógyszerészek Klinikai szakpszichológusok Szakdolgozók Kistérség Fő Kistérség Fő Kistérség Fő Kistérség Fő Kistérség Fő nincs adat 1002 nincs adat 330 nincs adat 236 nincs adat 50 nincs adat 2480 Aba 10 Aba 3 Aba 6 Ajka 2 Aba 32 Adony 12 Adony 5 Adony 4 Baja 2 Adony 58 Ajka 97 Ajka 12 Ajka 24 Balatonalmádi 1 Ajka 575 Aszód 32 Aszód 7 Aszód 13 Balatonfüred 1 Aszód 78 Bácsalmás 14 Bácsalmás 2 Bácsalmás 9 Barcs 1 Bácsalmás 49 Baja 173 Baja 26 Baja 49 Békés 1 Baja 607 Baktalórántháza 14 Baktalórántháza 6 Baktalórántháza 9 Békéscsaba 7 Baktalórántháza 78 Balassagyarmat 108 Balassagyarmat 12 Balassagyarmat 14 Budaörs 2 Balassagyarmat 495 Balatonalmádi 22 Balatonalmádi 5 Balatonalmádi 9 Budapest 418 Balatonalmádi 70 Balatonföldvár 7 Balatonföldvár 3 Balatonföldvár 8 Cegléd 1 Balatonföldvár 38 Balatonfüred 59 Balatonfüred 8 Balatonfüred 11 Dabas 1 Balatonfüred 294 Balmazújváros 18 Balmazújváros 8 Balmazújváros 11 Debrecen 64 Balmazújváros 82 Barcs 21 Barcs 4 Barcs 7 Dunakeszi 3 Barcs 98 Bátonyterenye 16 Bátonyterenye 4 Bátonyterenye 4 Dunaújváros 5 Bátonyterenye 53 Békés 33 Békés 10 Békés 21 Eger 8 Békés 133 Békéscsaba 164 Békéscsaba 22 Békéscsaba 51 Encs 1 Békéscsaba 733 Bélapátfalva 6 Berettyóújfalu 5 Bélapátfalva 4 Érd 6 Bélapátfalva 22 Berettyóújfalu 106 Bicske 8 Berettyóújfalu 23 Esztergom 4 Berettyóújfalu 553 Bicske 28 Bonyhád 6 Bicske 11 Gödöllő 5 Bicske 160 Bonyhád 39 Budaörs 42 Bonyhád 9 Gyöngyös 3 Bonyhád 173 Budaörs 154 Budapest 1739 Budaörs 102 Győr 11 Budaörs 452 Budapest 9806 Cegléd 27 Budapest 2067 Gyula 1 Budapest Cegléd 196 Celldömölk 7 Cegléd 55 Hajdúböszörmény 1 Cegléd 816 Celldömölk 40 Cigánd 2 Celldömölk 9 Hajdúszoboszló 1 Celldömölk 189 Cigánd 9 Csenger 2 Cigánd 5 Hévíz 1 Cigánd 42 Csenger 9 Csepreg 11 Csenger 11 Kaposvár 7 Csenger 33 Csepreg 15 Csongrád 7 Csepreg 3 Kapuvár 1 Csepreg 62 Csongrád 33 Csorna 3 Csongrád 16 Karcag 2 Csongrád 94 Csorna 16 Csurgó 2 Csorna 5 Kecskemét 5 Csorna 44 Csurgó 14 Dabas 9 Csurgó 3 Keszthely 2 Csurgó 47 Dabas 35 Debrecen 201 Dabas 16 Kiskunfélegyháza 1 Dabas 137 Debrecen 1784 Dombóvár 9 Debrecen 241 Kiskunhalas 3 Debrecen 3351 Dombóvár 71 Dorog 11 Dombóvár 19 Kisvárda 2 Dombóvár 349 Dorog 25 Dunakeszi 17 Dorog 14 Komló 2 Dorog 146 Dunakeszi 56 Dunaújváros 23 Dunakeszi 49 Létavértes 1 Dunakeszi 201 Dunaújváros 166 Edelény 4 Dunaújváros 33 Miskolc 15 Dunaújváros 659 Edelény 35 Eger 36 Edelény 9 Monor 3 Edelény 221

13 2/a számú melléklet Eger 260 Encs 4 Eger 61 Nagyatád 2 Eger 1023 Encs 12 Enying 5 Encs 4 Nagykálló 2 Encs 58 Enying 10 Ercsi 4 Enying 8 Nagykanizsa 2 Enying 55 Ercsi 16 Érd 33 Ercsi 8 Nyíregyháza 14 Ercsi 54 Érd 92 Esztergom 16 Érd 45 Paks 2 Érd 375 Esztergom 134 Fehérgyarmat 5 Esztergom 30 Pásztó 1 Esztergom 470 Fehérgyarmat 63 Fonyód 8 Fehérgyarmat 14 Pécs 28 Fehérgyarmat 392 Fonyód 28 Füzesabony 5 Fonyód 15 Pilisvörösvár 3 Fonyód 86 Füzesabony 21 Gárdony 4 Füzesabony 10 Püspökladány 1 Füzesabony 87 Gárdony 17 Gödöllő 32 Gárdony 8 Ráckeve 1 Gárdony 48 Gödöllő 221 Gyál 8 Gödöllő 56 Salgótarján 1 Gödöllő 661 Gönc 2 Gyöngyös 17 Gönc 3 Sárospatak 2 Gönc 33 Gyál 22 Győr 100 Gyál 16 Sátoraljaújhely 1 Gyál 66 Gyöngyös 131 Gyula 21 Gyöngyös 45 Sopron 3 Gyöngyös 506 Győr 458 Hajdúböszörmény 12 Győr 86 Szeged 15 Győr 1497 Gyula 229 Hajdúhadház 5 Gyula 29 Székesfehérvár 8 Gyula 981 Hajdúböszörmény 42 Hajdúszoboszló 4 Hajdúböszörmény 26 Szekszárd 5 Hajdúböszörmény 206 Hajdúhadház 29 Hatvan 7 Hajdúhadház 13 Szentendre 7 Hajdúhadház 97 Hajdúszoboszló 33 Heves 8 Hajdúszoboszló 14 Szentes 1 Hajdúszoboszló 288 Hatvan 72 Hévíz 18 Hatvan 25 Szerencs 1 Hatvan 386 Heves 31 Hódmezővásárhely 20 Heves 14 Szikszó 1 Heves 92 Hévíz 64 Ibrány 6 Hévíz 7 Szolnok 8 Hévíz 604 Hódmezővásárhely 128 Jánoshalma 3 Hódmezővásárhely 41 Szombathely 5 Hódmezővásárhely 446 Ibrány 29 Jászberény 20 Ibrány 16 Tatabánya 2 Ibrány 93 Jánoshalma 13 Kadarkút 2 Jánoshalma 8 Tiszaújváros 1 Jánoshalma 43 Jászberény 101 Kalocsa 17 Jászberény 36 Tiszavasvári 1 Jászberény 446 Kadarkút 9 Kaposvár 48 Kadarkút 3 Vác 6 Kadarkút 29 Kalocsa 87 Kapuvár 5 Kalocsa 27 Veresegyház 1 Kalocsa 380 Kaposvár 406 Karcag 13 Kaposvár 75 Veszprém 7 Kaposvár 1487 Kapuvár 39 Kazincbarcika 10 Kapuvár 9 Zalaegerszeg 1 Kapuvár 194 Karcag 82 Kecskemét 70 Karcag 16 Karcag 503 Kazincbarcika 72 Keszthely 21 Kazincbarcika 16 Kazincbarcika 510 Kecskemét 497 Kisbér 1 Kecskemét 132 Kecskemét 1490 Keszthely 76 Kiskőrös 15 Keszthely 22 Keszthely 270 Kisbér 22 Kiskunfélegyháza 14 Kisbér 6 Kisbér 64 Kiskőrös 44 Kiskunhalas 17 Kiskőrös 25 Kiskőrös 163 Kiskunfélegyháza 69 Kiskunmajsa 1 Kiskunfélegyháza 34 Kiskunfélegyháza 288 Kiskunhalas 132 Kistelek 3 Kiskunhalas 26 Kiskunhalas 479 Kiskunmajsa 13 Kisvárda 12 Kiskunmajsa 10 Kiskunmajsa 69 Kistelek 21 Komárom 12 Kistelek 10 Kistelek 61 Kisvárda 100 Komló 10 Kisvárda 17 Kisvárda 549 Komárom 56 Körmend 6 Komárom 14 Komárom 208 Komló 78 Kőszeg 6 Komló 22 Komló 234

14 2/a számú melléklet Körmend 30 Kunszentmárton 8 Körmend 11 Körmend 153 Kőszeg 12 Kunszentmiklós 5 Kőszeg 7 Kőszeg 45 Kunszentmárton 27 Lengyeltóti 1 Kunszentmárton 15 Kunszentmárton 121 Kunszentmiklós 18 Lenti 6 Kunszentmiklós 15 Kunszentmiklós 83 Lengyeltóti 8 Létavértes 6 Lengyeltóti 3 Lengyeltóti 17 Lenti 23 Letenye 5 Lenti 4 Lenti 99 Létavértes 16 Makó 12 Létavértes 10 Létavértes 70 Letenye 8 Marcali 6 Letenye 7 Letenye 55 Makó 87 Mátészalka 11 Makó 27 Makó 347 Marcali 64 Mezőcsát 2 Marcali 14 Marcali 323 Mátészalka 99 Mezőkovácsháza 10 Mátészalka 28 Mátészalka 544 Mezőcsát 9 Mezőkövesd 11 Mezőcsát 4 Mezőcsát 44 Mezőkovácsháza 22 Mezőtúr 4 Mezőkovácsháza 15 Mezőkovácsháza 105 Mezőkövesd 48 Miskolc 110 Mezőkövesd 21 Mezőkövesd 279 Mezőtúr 28 Mohács 15 Mezőtúr 7 Mezőtúr 198 Miskolc 810 Monor 26 Miskolc 146 Miskolc 3428 Mohács 88 Mór 5 Mohács 22 Mohács 355 Monor 65 Mórahalom 5 Monor 30 Monor 269 Mór 39 Mosonmagyaróvár 69 Mór 13 Mór 184 Mórahalom 21 Nagyatád 6 Mórahalom 14 Mórahalom 97 Mosonmagyaróvár 96 Nagykálló 13 Mosonmagyaróvár 27 Mosonmagyaróvár 473 Nagyatád 64 Nagykanizsa 19 Nagyatád 12 Nagyatád 364 Nagykálló 52 Nagykáta 15 Nagykálló 16 Nagykálló 254 Nagykanizsa 144 Nyírbátor 7 Nagykanizsa 32 Nagykanizsa 715 Nagykáta 41 Nyíregyháza 54 Nagykáta 19 Nagykáta 166 Nyírbátor 35 Orosháza 15 Nyírbátor 14 Nyírbátor 142 Nyíregyháza 464 Oroszlány 5 Nyíregyháza 110 Nyíregyháza 1989 Orosháza 108 Ózd 10 Orosháza 37 Orosháza 476 Oroszlány 22 Őriszentpéter 1 Oroszlány 13 Oroszlány 115 Ózd 77 Pacsa 1 Ózd 20 Ózd 588 Őriszentpéter 7 Paks 15 Őriszentpéter 1 Őriszentpéter 19 Pacsa 5 Pannonhalma 4 Paks 19 Pacsa 27 Paks 52 Pápa 12 Pannonhalma 3 Paks 207 Pannonhalma 9 Pásztó 5 Pápa 17 Pannonhalma 33 Pápa 83 Pécs 140 Pásztó 10 Pápa 461 Pásztó 37 Pécsvárad 3 Pécs 161 Pásztó 197 Pécs 1369 Pétervására 2 Pécsvárad 12 Pécs 2751 Pécsvárad 7 Pilisvörösvár 23 Pétervására 7 Pécsvárad 27 Pétervására 11 Polgár 2 Pilisvörösvár 22 Pétervására 56 Pilisvörösvár 52 Püspökladány 7 Polgár 6 Pilisvörösvár 181 Polgár 5 Ráckeve 36 Püspökladány 22 Polgár 37 Püspökladány 26 Rétság 4 Ráckeve 48 Püspökladány 157 Ráckeve 124 Salgótarján 12 Rétság 6 Ráckeve 426

15 2/a számú melléklet Rétság 14 Sárbogárd 4 Salgótarján 20 Rétság 52 Salgótarján 168 Sarkad 2 Sárbogárd 8 Salgótarján 772 Sárbogárd 14 Sárospatak 4 Sarkad 9 Sárbogárd 75 Sarkad 10 Sárvár 9 Sárospatak 10 Sarkad 53 Sárospatak 20 Sásd 2 Sárvár 14 Sárospatak 103 Sárvár 49 Sátoraljaújhely 6 Sásd 1 Sárvár 266 Sásd 13 Sellye 3 Sátoraljaújhely 14 Sásd 41 Sátoraljaújhely 63 Siklós 8 Sellye 4 Sátoraljaújhely 373 Sellye 11 Siófok 8 Siklós 20 Sellye 57 Siklós 66 Sopron 120 Siófok 15 Siklós 350 Siófok 103 Sümeg 2 Sopron 57 Siófok 424 Sopron 199 Szarvas 11 Sümeg 7 Sopron 898 Sümeg 22 Szécsény 4 Szarvas 18 Sümeg 99 Szarvas 32 Szeged 213 Szécsény 3 Szarvas 167 Szécsény 14 Szeghalom 6 Szeged 265 Szécsény 44 Szeged 1488 Székesfehérvár 67 Szeghalom 11 Szeged 2308 Szeghalom 25 Szekszárd 30 Székesfehérvár 67 Szeghalom 125 Székesfehérvár 393 Szentendre 33 Szekszárd 46 Székesfehérvár 1585 Szekszárd 270 Szentes 10 Szentendre 46 Szekszárd 1051 Szentendre 103 Szentgotthárd 15 Szentes 27 Szentendre 464 Szentes 98 Szentlőrinc 3 Szentgotthárd 3 Szentes 448 Szentgotthárd 23 Szerencs 6 Szentlőrinc 6 Szentgotthárd 166 Szentlőrinc 9 Szigetvár 5 Szerencs 20 Szentlőrinc 39 Szerencs 38 Szikszó 2 Szigetvár 13 Szerencs 174 Szigetvár 51 Szob 1 Szikszó 5 Szigetvár 306 Szikszó 40 Szolnok 49 Szob 3 Szikszó 182 Szob 9 Szombathely 85 Szolnok 69 Szob 52 Szolnok 388 Tab 1 Szombathely 64 Szolnok 1395 Szombathely 367 Tamási 9 Tab 3 Szombathely 1142 Tab 10 Tapolca 8 Tamási 15 Tab 38 Tamási 28 Tata 18 Tapolca 14 Tamási 104 Tapolca 40 Tatabánya 27 Tata 21 Tapolca 231 Tata 56 Tét 3 Tatabánya 36 Tata 200 Tatabánya 238 Tiszafüred 6 Tét 2 Tatabánya 840 Tét 7 Tiszaújváros 11 Tiszafüred 16 Tét 28 Tiszafüred 24 Tiszavasvári 5 Tiszaújváros 13 Tiszafüred 144 Tiszaújváros 33 Tokaj 1 Tiszavasvári 16 Tiszaújváros 182 Tiszavasvári 28 Törökszentmiklós 6 Tokaj 5 Tiszavasvári 84 Tokaj 10 Vác 21 Törökszentmiklós 13 Tokaj 62 Törökszentmiklós 22 Várpalota 5 Vác 42 Törökszentmiklós 106 Vác 163 Vásárosnamény 5 Várpalota 16 Vác 593 Várpalota 38 Vasvár 3 Vásárosnamény 12 Várpalota 187 Vásárosnamény 27 Veresegyház 9 Vasvár 4 Vásárosnamény 120

16 2/a számú melléklet Vasvár 10 Veszprém 49 Veresegyház 19 Vasvár 32 Veresegyház 24 Záhony 4 Veszprém 46 Veresegyház 121 Veszprém 240 Zalaegerszeg 40 Záhony 5 Veszprém 1027 Záhony 8 Zalakaros 3 Zalaegerszeg 43 Záhony 40 Zalaegerszeg 309 Zalaszentgrót 4 Zalakaros 4 Zalaegerszeg 1276 Zalakaros 11 Zirc 4 Zalaszentgrót 3 Zalakaros 102 Zalaszentgrót 13 Zirc 8 Zalaszentgrót 44 Zirc 20 Zirc 92

17 Orvosok 2/b számú melléklet A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) regió fő megye fő kistérség fő nincs adat 1002 nincs adat 1002 nincs adat 1002 Dél-Alföld 3559 Bács-Kiskun 1060 Bácsalmás 14 Dél-Alföld Bács-Kiskun Baja 173 Dél-Alföld Bács-Kiskun Jánoshalma 13 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kalocsa 87 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kecskemét 497 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskőrös 44 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 69 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunhalas 132 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunmajsa 13 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklós 18 Dél-Alföld Békés 623 Békés 33 Dél-Alföld Békés Békéscsaba 164 Dél-Alföld Békés Gyula 229 Dél-Alföld Békés Mezőkovácsháza 22 Dél-Alföld Békés Orosháza 108 Dél-Alföld Békés Sarkad 10 Dél-Alföld Békés Szarvas 32 Dél-Alföld Békés Szeghalom 25 Dél-Alföld Csongrád 1876 Csongrád 33 Dél-Alföld Csongrád Hódmezővásárhely 128 Dél-Alföld Csongrád Kistelek 21 Dél-Alföld Csongrád Makó 87 Dél-Alföld Csongrád Mórahalom 21 Dél-Alföld Csongrád Szeged 1488 Dél-Alföld Csongrád Szentes 98 Dél-Dunántúl 2886 Baranya 1692 Komló 78 Dél-Dunántúl Baranya Mohács 88 Dél-Dunántúl Baranya Pécs 1369 Dél-Dunántúl Baranya Pécsvárad 7 Dél-Dunántúl Baranya Sásd 13 Dél-Dunántúl Baranya Sellye 11 Dél-Dunántúl Baranya Siklós 66 Dél-Dunántúl Baranya Szentlőrinc 9 Dél-Dunántúl Baranya Szigetvár 51 Dél-Dunántúl Somogy 734 Balatonföldvár 7 Dél-Dunántúl Somogy Barcs 21 Dél-Dunántúl Somogy Csurgó 14 Dél-Dunántúl Somogy Fonyód 28 Dél-Dunántúl Somogy Kadarkút 9 Dél-Dunántúl Somogy Kaposvár 406 Dél-Dunántúl Somogy Lengyeltóti 8 Dél-Dunántúl Somogy Marcali 64 Dél-Dunántúl Somogy Nagyatád 64 Dél-Dunántúl Somogy Siófok 103 Dél-Dunántúl Somogy Tab 10 Dél-Dunántúl Tolna 460 Bonyhád 39 Dél-Dunántúl Tolna Dombóvár 71

18 2/b számú melléklet Dél-Dunántúl Tolna Paks 52 Dél-Dunántúl Tolna Szekszárd 270 Dél-Dunántúl Tolna Tamási 28 Észak-Alföld 3659 Hajdú-Bihar 2059 Balmazújváros 18 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 106 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Debrecen 1784 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 42 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúhadház 29 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 33 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Létavértes 16 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Polgár 5 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Püspökladány 26 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok 672 Jászberény 101 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Karcag 82 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmárton 27 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr 28 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 388 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred 24 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 22 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg 928 Baktalórántháza 14 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger 9 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 63 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány 29 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda 100 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 99 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló 52 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor 35 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 464 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári 28 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény 27 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Záhony 8 Észak-Magyarország 2167 Borsod-Abaúj-Zemplén 1278 Cigánd 9 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény 35 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Encs 12 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönc 2 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcika 72 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsát 9 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd 48 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 810 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd 77 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak 20 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely 63 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 38 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszó 40 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 33 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaj 10 Észak-Magyarország Heves 532 Bélapátfalva 6 Észak-Magyarország Heves Eger 260 Észak-Magyarország Heves Füzesabony 21 Észak-Magyarország Heves Gyöngyös 131 Észak-Magyarország Heves Hatvan 72 Észak-Magyarország Heves Heves 31 Észak-Magyarország Heves Pétervására 11 Észak-Magyarország Nógrád 357 Balassagyarmat 108

19 2/b számú melléklet Észak-Magyarország Nógrád Bátonyterenye 16 Észak-Magyarország Nógrád Pásztó 37 Észak-Magyarország Nógrád Rétság 14 Észak-Magyarország Nógrád Salgótarján 168 Észak-Magyarország Nógrád Szécsény 14 Közép-Dunántúl 1879 Fejér 705 Aba 10 Közép-Dunántúl Fejér Adony 12 Közép-Dunántúl Fejér Bicske 28 Közép-Dunántúl Fejér Dunaújváros 166 Közép-Dunántúl Fejér Enying 10 Közép-Dunántúl Fejér Ercsi 16 Közép-Dunántúl Fejér Gárdony 17 Közép-Dunántúl Fejér Mór 39 Közép-Dunántúl Fejér Sárbogárd 14 Közép-Dunántúl Fejér Székesfehérvár 393 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom 553 Dorog 25 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Esztergom 134 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Kisbér 22 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Komárom 56 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Oroszlány 22 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tata 56 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tatabánya 238 Közép-Dunántúl Veszprém 621 Ajka 97 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonalmádi 22 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonfüred 59 Közép-Dunántúl Veszprém Pápa 83 Közép-Dunántúl Veszprém Sümeg 22 Közép-Dunántúl Veszprém Tapolca 40 Közép-Dunántúl Veszprém Várpalota 38 Közép-Dunántúl Veszprém Veszprém 240 Közép-Dunántúl Veszprém Zirc 20 Közép-Magyarország Budapest 9806 Budapest 9806 Közép-Magyarország Pest 1389 Aszód 32 Közép-Magyarország Pest Budaörs 154 Közép-Magyarország Pest Cegléd 196 Közép-Magyarország Pest Dabas 35 Közép-Magyarország Pest Dunakeszi 56 Közép-Magyarország Pest Érd 92 Közép-Magyarország Pest Gödöllő 221 Közép-Magyarország Pest Gyál 22 Közép-Magyarország Pest Monor 65 Közép-Magyarország Pest Nagykáta 41 Közép-Magyarország Pest Pilisvörösvár 52 Közép-Magyarország Pest Ráckeve 124 Közép-Magyarország Pest Szentendre 103 Közép-Magyarország Pest Szob 9 Közép-Magyarország Pest Vác 163 Közép-Magyarország Pest Veresegyház 24 Nyugat-Dunántúl 2030 Győr-Moson-Sopron 824 Csorna 16 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Győr 458 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Kapuvár 39 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 96 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Pannonhalma 9 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Sopron 199

20 2/b számú melléklet Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Tét 7 Nyugat-Dunántúl Vas 553 Celldömölk 40 Nyugat-Dunántúl Vas Csepreg 15 Nyugat-Dunántúl Vas Körmend 30 Nyugat-Dunántúl Vas Kőszeg 12 Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéter 7 Nyugat-Dunántúl Vas Sárvár 49 Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárd 23 Nyugat-Dunántúl Vas Szombathely 367 Nyugat-Dunántúl Vas Vasvár 10 Nyugat-Dunántúl Zala 653 Hévíz 64 Nyugat-Dunántúl Zala Keszthely 76 Nyugat-Dunántúl Zala Lenti 23 Nyugat-Dunántúl Zala Letenye 8 Nyugat-Dunántúl Zala Nagykanizsa 144 Nyugat-Dunántúl Zala Pacsa 5 Nyugat-Dunántúl Zala Zalaegerszeg 309 Nyugat-Dunántúl Zala Zalakaros 11 Nyugat-Dunántúl Zala Zalaszentgrót 13 összesen 28377

21 Fogorvosok 2/c számú melléklet A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) régió fő megye fő kistérség fő nincs adat 330 nincs adat 330 nincs adat 330 Dél-Alföld 537 Bács-Kiskun 170 Bácsalmás 2 Dél-Alföld Bács-Kiskun Baja 26 Dél-Alföld Bács-Kiskun Jánoshalma 3 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kalocsa 17 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kecskemét 70 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskőrös 15 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 14 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunhalas 17 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunmajsa 1 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklós 5 Dél-Alföld Békés 97 Békés 10 Dél-Alföld Békés Békéscsaba 22 Dél-Alföld Békés Gyula 21 Dél-Alföld Békés Mezőkovácsháza 10 Dél-Alföld Békés Orosháza 15 Dél-Alföld Békés Sarkad 2 Dél-Alföld Békés Szarvas 11 Dél-Alföld Békés Szeghalom 6 Dél-Alföld Csongrád 270 Csongrád 7 Dél-Alföld Csongrád Hódmezővásárhely 20 Dél-Alföld Csongrád Kistelek 3 Dél-Alföld Csongrád Makó 12 Dél-Alföld Csongrád Mórahalom 5 Dél-Alföld Csongrád Szeged 213 Dél-Alföld Csongrád Szentes 10 Dél-Dunántúl 347 Baranya 189 Komló 10 Dél-Dunántúl Baranya Mohács 15 Dél-Dunántúl Baranya Pécs 140 Dél-Dunántúl Baranya Pécsvárad 3 Dél-Dunántúl Baranya Sásd 2 Dél-Dunántúl Baranya Sellye 3 Dél-Dunántúl Baranya Siklós 8 Dél-Dunántúl Baranya Szentlőrinc 3 Dél-Dunántúl Baranya Szigetvár 5 Dél-Dunántúl Somogy 89 Balatonföldvár 3 Dél-Dunántúl Somogy Barcs 4 Dél-Dunántúl Somogy Csurgó 2 Dél-Dunántúl Somogy Fonyód 8 Dél-Dunántúl Somogy Kadarkút 2 Dél-Dunántúl Somogy Kaposvár 48 Dél-Dunántúl Somogy Lengyeltóti 1 Dél-Dunántúl Somogy Marcali 6 Dél-Dunántúl Somogy Nagyatád 6 Dél-Dunántúl Somogy Siófok 8 Dél-Dunántúl Somogy Tab 1 Dél-Dunántúl Tolna 69 Bonyhád 6 Dél-Dunántúl Tolna Dombóvár 9

22 2/c számú melléklet Dél-Dunántúl Tolna Paks 15 Dél-Dunántúl Tolna Szekszárd 30 Dél-Dunántúl Tolna Tamási 9 Észak-Alföld 486 Hajdú-Bihar 250 Balmazújváros 8 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 5 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Debrecen 201 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 12 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúhadház 5 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 4 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Létavértes 6 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Polgár 2 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Püspökladány 7 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok 106 Jászberény 20 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Karcag 13 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmárton 8 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr 4 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 49 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred 6 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 6 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg 130 Baktalórántháza 6 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger 2 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 5 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány 6 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda 12 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 11 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló 13 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor 7 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 54 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári 5 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény 5 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Záhony 4 Észak-Magyarország 299 Borsod-Abaúj-Zemplén 183 Cigánd 2 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény 4 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Encs 4 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcika 10 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsát 2 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd 11 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 110 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd 10 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak 4 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely 6 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 6 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszó 2 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 11 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaj 1 Észak-Magyarország Heves 75 Eger 36 Észak-Magyarország Heves Füzesabony 5 Észak-Magyarország Heves Gyöngyös 17 Észak-Magyarország Heves Hatvan 7 Észak-Magyarország Heves Heves 8 Észak-Magyarország Heves Pétervására 2 Észak-Magyarország Nógrád 41 Balassagyarmat 12 Észak-Magyarország Nógrád Bátonyterenye 4 Észak-Magyarország Nógrád Pásztó 5

23 2/c számú melléklet Észak-Magyarország Nógrád Rétság 4 Észak-Magyarország Nógrád Salgótarján 12 Észak-Magyarország Nógrád Szécsény 4 Közép-Dunántúl 323 Fejér 128 Aba 3 Közép-Dunántúl Fejér Adony 5 Közép-Dunántúl Fejér Bicske 8 Közép-Dunántúl Fejér Dunaújváros 23 Közép-Dunántúl Fejér Enying 5 Közép-Dunántúl Fejér Ercsi 4 Közép-Dunántúl Fejér Gárdony 4 Közép-Dunántúl Fejér Mór 5 Közép-Dunántúl Fejér Sárbogárd 4 Közép-Dunántúl Fejér Székesfehérvár 67 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom 90 Dorog 11 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Esztergom 16 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Kisbér 1 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Komárom 12 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Oroszlány 5 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tata 18 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tatabánya 27 Közép-Dunántúl Veszprém 105 Ajka 12 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonalmádi 5 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonfüred 8 Közép-Dunántúl Veszprém Pápa 12 Közép-Dunántúl Veszprém Sümeg 2 Közép-Dunántúl Veszprém Tapolca 8 Közép-Dunántúl Veszprém Várpalota 5 Közép-Dunántúl Veszprém Veszprém 49 Közép-Dunántúl Veszprém Zirc 4 Közép-Magyarország 2078 Budapest 1739 Budapest 1739 Közép-Magyarország Pest 339 Aszód 7 Közép-Magyarország Pest Budaörs 42 Közép-Magyarország Pest Cegléd 27 Közép-Magyarország Pest Dabas 9 Közép-Magyarország Pest Dunakeszi 17 Közép-Magyarország Pest Érd 33 Közép-Magyarország Pest Gödöllő 32 Közép-Magyarország Pest Gyál 8 Közép-Magyarország Pest Monor 26 Közép-Magyarország Pest Nagykáta 15 Közép-Magyarország Pest Pilisvörösvár 23 Közép-Magyarország Pest Ráckeve 36 Közép-Magyarország Pest Szentendre 33 Közép-Magyarország Pest Szob 1 Közép-Magyarország Pest Vác 21 Közép-Magyarország Pest Veresegyház 9 Nyugat-Dunántúl 564 Győr-Moson-Sopron 304 Csorna 3 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Győr 100 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Kapuvár 5 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 69 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Pannonhalma 4 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Sopron 120 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Tét 3 Nyugat-Dunántúl Vas 143 Celldömölk 7

24 2/c számú melléklet Nyugat-Dunántúl Vas Csepreg 11 Nyugat-Dunántúl Vas Körmend 6 Nyugat-Dunántúl Vas Kőszeg 6 Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéter 1 Nyugat-Dunántúl Vas Sárvár 9 Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárd 15 Nyugat-Dunántúl Vas Szombathely 85 Nyugat-Dunántúl Vas Vasvár 3 Nyugat-Dunántúl Zala 117 Hévíz 18 Nyugat-Dunántúl Zala Keszthely 21 Nyugat-Dunántúl Zala Lenti 6 Nyugat-Dunántúl Zala Letenye 5 Nyugat-Dunántúl Zala Nagykanizsa 19 Nyugat-Dunántúl Zala Pacsa 1 Nyugat-Dunántúl Zala Zalaegerszeg 40 Nyugat-Dunántúl Zala Zalakaros 3 Nyugat-Dunántúl Zala Zalaszentgrót 4 összesen 4964

25 Gyógyszerészek 2/d számú melléklet A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) régió fő megye fő kistérség fő nincs adat 236 nincs adat 236 nincs adat 236 Dél-Alföld 926 Bács-Kiskun 335 Bácsalmás 9 Dél-Alföld Bács-Kiskun Baja 49 Dél-Alföld Bács-Kiskun Jánoshalma 8 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kalocsa 27 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kecskemét 132 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskőrös 25 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 34 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunhalas 26 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunmajsa 10 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklós 15 Dél-Alföld Békés 191 Békés 21 Dél-Alföld Békés Békéscsaba 51 Dél-Alföld Békés Gyula 29 Dél-Alföld Békés Mezőkovácsháza 15 Dél-Alföld Békés Orosháza 37 Dél-Alföld Békés Sarkad 9 Dél-Alföld Békés Szarvas 18 Dél-Alföld Békés Szeghalom 11 Dél-Alföld Csongrád 400 Csongrád 16 Dél-Alföld Csongrád Hódmezővásárhely 41 Dél-Alföld Csongrád Kistelek 10 Dél-Alföld Csongrád Makó 27 Dél-Alföld Csongrád Mórahalom 14 Dél-Alföld Csongrád Szeged 265 Dél-Alföld Csongrád Szentes 27 Dél-Dunántúl 527 Baranya 261 Komló 22 Dél-Dunántúl Baranya Mohács 22 Dél-Dunántúl Baranya Pécs 161 Dél-Dunántúl Baranya Pécsvárad 12 Dél-Dunántúl Baranya Sásd 1 Dél-Dunántúl Baranya Sellye 4 Dél-Dunántúl Baranya Siklós 20 Dél-Dunántúl Baranya Szentlőrinc 6 Dél-Dunántúl Baranya Szigetvár 13 Dél-Dunántúl Somogy 158 Balatonföldvár 8 Dél-Dunántúl Somogy Barcs 7 Dél-Dunántúl Somogy Csurgó 3 Dél-Dunántúl Somogy Fonyód 15 Dél-Dunántúl Somogy Kadarkút 3 Dél-Dunántúl Somogy Kaposvár 75 Dél-Dunántúl Somogy Lengyeltóti 3 Dél-Dunántúl Somogy Marcali 14 Dél-Dunántúl Somogy Nagyatád 12 Dél-Dunántúl Somogy Siófok 15 Dél-Dunántúl Somogy Tab 3 Dél-Dunántúl Tolna 108 Bonyhád 9 Dél-Dunántúl Tolna Dombóvár 19

26 2/d számú melléklet Dél-Dunántúl Tolna Paks 19 Dél-Dunántúl Tolna Szekszárd 46 Dél-Dunántúl Tolna Tamási 15 Észak-Alföld 806 Hajdú-Bihar 366 Balmazújváros 11 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 23 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Debrecen 241 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 26 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúhadház 13 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 14 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Létavértes 10 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Polgár 6 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Püspökladány 22 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok 172 Jászberény 36 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Karcag 16 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmárton 15 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr 7 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 69 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred 16 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 13 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg 268 Baktalórántháza 9 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger 11 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 14 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány 16 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda 17 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 28 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló 16 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor 14 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 110 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári 16 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény 12 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Záhony 5 Észak-Magyarország 518 Borsod-Abaúj-Zemplén 295 Cigánd 5 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény 9 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Encs 4 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönc 3 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcika 16 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsát 4 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd 21 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 146 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd 20 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak 10 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely 14 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 20 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszó 5 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 13 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaj 5 Észak-Magyarország Heves 166 Bélapátfalva 4 Észak-Magyarország Heves Eger 61 Észak-Magyarország Heves Füzesabony 10 Észak-Magyarország Heves Gyöngyös 45 Észak-Magyarország Heves Hatvan 25 Észak-Magyarország Heves Heves 14 Észak-Magyarország Heves Pétervására 7 Észak-Magyarország Nógrád 57 Balassagyarmat 14

27 2/d számú melléklet Észak-Magyarország Nógrád Bátonyterenye 4 Észak-Magyarország Nógrád Pásztó 10 Észak-Magyarország Nógrád Rétság 6 Észak-Magyarország Nógrád Salgótarján 20 Észak-Magyarország Nógrád Szécsény 3 Közép-Dunántúl 452 Fejér 166 Aba 6 Közép-Dunántúl Fejér Adony 4 Közép-Dunántúl Fejér Bicske 11 Közép-Dunántúl Fejér Dunaújváros 33 Közép-Dunántúl Fejér Enying 8 Közép-Dunántúl Fejér Ercsi 8 Közép-Dunántúl Fejér Gárdony 8 Közép-Dunántúl Fejér Mór 13 Közép-Dunántúl Fejér Sárbogárd 8 Közép-Dunántúl Fejér Székesfehérvár 67 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom 134 Dorog 14 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Esztergom 30 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Kisbér 6 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Komárom 14 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Oroszlány 13 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tata 21 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tatabánya 36 Közép-Dunántúl Veszprém 152 Ajka 24 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonalmádi 9 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonfüred 11 Közép-Dunántúl Veszprém Pápa 17 Közép-Dunántúl Veszprém Sümeg 7 Közép-Dunántúl Veszprém Tapolca 14 Közép-Dunántúl Veszprém Várpalota 16 Közép-Dunántúl Veszprém Veszprém 46 Közép-Dunántúl Veszprém Zirc 8 Közép-Magyarország 2648 Budapest 2067 Budapest 2067 Közép-Magyarország Pest 581 Aszód 13 Közép-Magyarország Pest Budaörs 102 Közép-Magyarország Pest Cegléd 55 Közép-Magyarország Pest Dabas 16 Közép-Magyarország Pest Dunakeszi 49 Közép-Magyarország Pest Érd 45 Közép-Magyarország Pest Gödöllő 56 Közép-Magyarország Pest Gyál 16 Közép-Magyarország Pest Monor 30 Közép-Magyarország Pest Nagykáta 19 Közép-Magyarország Pest Pilisvörösvár 22 Közép-Magyarország Pest Ráckeve 48 Közép-Magyarország Pest Szentendre 46 Közép-Magyarország Pest Szob 3 Közép-Magyarország Pest Vác 42 Közép-Magyarország Pest Veresegyház 19 Nyugat-Dunántúl 427 Győr-Moson-Sopron 189 Csorna 5 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Győr 86 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Kapuvár 9 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 27 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Pannonhalma 3 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Sopron 57

28 2/d számú melléklet Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Tét 2 Nyugat-Dunántúl Vas 116 Celldömölk 9 Nyugat-Dunántúl Vas Csepreg 3 Nyugat-Dunántúl Vas Körmend 11 Nyugat-Dunántúl Vas Kőszeg 7 Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéter 1 Nyugat-Dunántúl Vas Sárvár 14 Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárd 3 Nyugat-Dunántúl Vas Szombathely 64 Nyugat-Dunántúl Vas Vasvár 4 Nyugat-Dunántúl Zala 122 Hévíz 7 Nyugat-Dunántúl Zala Keszthely 22 Nyugat-Dunántúl Zala Lenti 4 Nyugat-Dunántúl Zala Letenye 7 Nyugat-Dunántúl Zala Nagykanizsa 32 Nyugat-Dunántúl Zala Zalaegerszeg 43 Nyugat-Dunántúl Zala Zalakaros 4 Nyugat-Dunántúl Zala Zalaszentgrót 3 összesen 6540

29 Klinikai szakpszichológusok 2/e számú melléklet A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) régió fő megye fő kistérség fő nincs adat 50 nincs adat 50 nincs adat 50 Dél-Alföld 36 Bács-Kiskun 11 Baja 2 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kecskemét 5 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 1 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunhalas 3 Dél-Alföld Békés 9 Békés 1 Dél-Alföld Békés Békéscsaba 7 Dél-Alföld Békés Gyula 1 Dél-Alföld Csongrád 16 Szeged 15 Dél-Alföld Csongrád Szentes 1 Dél-Dunántúl 47 Baranya 30 Komló 2 Dél-Dunántúl Baranya Pécs 28 Dél-Dunántúl Somogy 10 Barcs 1 Dél-Dunántúl Somogy Kaposvár 7 Dél-Dunántúl Somogy Nagyatád 2 Dél-Dunántúl Tolna 7 Paks 2 Dél-Dunántúl Tolna Szekszárd 5 Észak-Alföld 97 Hajdú-Bihar 68 Debrecen 64 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 1 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 1 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Létavértes 1 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Püspökladány 1 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok 10 Karcag 2 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 8 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg 19 Kisvárda 2 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló 2 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 14 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári 1 Észak-Magyarország 35 Borsod-Abaúj-Zemplén 22 Encs 1 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 15 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak 2 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely 1 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 1 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszó 1 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 1 Észak-Magyarország Heves 11 Eger 8 Észak-Magyarország Heves Gyöngyös 3 Észak-Magyarország Nógrád 2 Pásztó 1 Észak-Magyarország Nógrád Salgótarján 1 Közép-Dunántúl 30 Fejér 13 Dunaújváros 5 Közép-Dunántúl Fejér Székesfehérvár 8 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom 6 Esztergom 4 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tatabánya 2 Közép-Dunántúl Veszprém 11 Ajka 2 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonalmádi 1 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonfüred 1 Közép-Dunántúl Veszprém Veszprém 7 Közép-Magyarország 457 Budapest 418 Budapest 418

30 2/e számú melléklet Közép-Magyarország Pest 39 Budaörs 2 Közép-Magyarország Pest Cegléd 1 Közép-Magyarország Pest Dabas 1 Közép-Magyarország Pest Dunakeszi 3 Közép-Magyarország Pest Érd 6 Közép-Magyarország Pest Gödöllő 5 Közép-Magyarország Pest Monor 3 Közép-Magyarország Pest Pilisvörösvár 3 Közép-Magyarország Pest Ráckeve 1 Közép-Magyarország Pest Szentendre 7 Közép-Magyarország Pest Vác 6 Közép-Magyarország Pest Veresegyház 1 Nyugat-Dunántúl 26 Győr-Moson-Sopron 15 Győr 11 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Kapuvár 1 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Sopron 3 Nyugat-Dunántúl Vas 5 Szombathely 5 Nyugat-Dunántúl Zala 6 Hévíz 1 Nyugat-Dunántúl Zala Keszthely 2 Nyugat-Dunántúl Zala Nagykanizsa 2 Nyugat-Dunántúl Zala Zalaegerszeg 1 összesen 778

31 Szakdolgozók 2/f számú melléklet A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) régió fő megye fő kistérség fő nincs adat 2480 nincs adat 2480 nincs adat 2480 Dél-Alföld Bács-Kiskun 3651 Bácsalmás 49 Dél-Alföld Bács-Kiskun Baja 607 Dél-Alföld Bács-Kiskun Jánoshalma 43 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kalocsa 380 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kecskemét 1490 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskőrös 163 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 288 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunhalas 479 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskunmajsa 69 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklós 83 Dél-Alföld Békés 2773 Békés 133 Dél-Alföld Békés Békéscsaba 733 Dél-Alföld Békés Gyula 981 Dél-Alföld Békés Mezőkovácsháza 105 Dél-Alföld Békés Orosháza 476 Dél-Alföld Békés Sarkad 53 Dél-Alföld Békés Szarvas 167 Dél-Alföld Békés Szeghalom 125 Dél-Alföld Csongrád 3801 Csongrád 94 Dél-Alföld Csongrád Hódmezővásárhely 446 Dél-Alföld Csongrád Kistelek 61 Dél-Alföld Csongrád Makó 347 Dél-Alföld Csongrád Mórahalom 97 Dél-Alföld Csongrád Szeged 2308 Dél-Alföld Csongrád Szentes 448 Dél-Dunántúl 8995 Baranya 4160 Komló 234 Dél-Dunántúl Baranya Mohács 355 Dél-Dunántúl Baranya Pécs 2751 Dél-Dunántúl Baranya Pécsvárad 27 Dél-Dunántúl Baranya Sásd 41 Dél-Dunántúl Baranya Sellye 57 Dél-Dunántúl Baranya Siklós 350 Dél-Dunántúl Baranya Szentlőrinc 39 Dél-Dunántúl Baranya Szigetvár 306 Dél-Dunántúl Somogy 2951 Balatonföldvár 38 Dél-Dunántúl Somogy Barcs 98 Dél-Dunántúl Somogy Csurgó 47 Dél-Dunántúl Somogy Fonyód 86 Dél-Dunántúl Somogy Kadarkút 29 Dél-Dunántúl Somogy Kaposvár 1487 Dél-Dunántúl Somogy Lengyeltóti 17 Dél-Dunántúl Somogy Marcali 323 Dél-Dunántúl Somogy Nagyatád 364 Dél-Dunántúl Somogy Siófok 424 Dél-Dunántúl Somogy Tab 38 Dél-Dunántúl Tolna 1884 Bonyhád 173 Dél-Dunántúl Tolna Dombóvár 349

32 2/f számú melléklet Dél-Dunántúl Tolna Paks 207 Dél-Dunántúl Tolna Szekszárd 1051 Dél-Dunántúl Tolna Tamási 104 Észak-Alföld Hajdú-Bihar 4841 Balmazújváros 82 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 553 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Debrecen 3351 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 206 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúhadház 97 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 288 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Létavértes 70 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Polgár 37 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Püspökladány 157 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok 2913 Jászberény 446 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Karcag 503 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmárton 121 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr 198 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 1395 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred 144 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 106 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg 4318 Baktalórántháza 78 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger 33 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 392 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány 93 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda 549 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 544 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló 254 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor 142 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 1989 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári 84 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény 120 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Záhony 40 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 6279 Cigánd 42 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény 221 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Encs 58 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönc 33 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcika 510 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsát 44 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd 279 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3428 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd 588 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak 103 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely 373 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs 174 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszó 182 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 182 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaj 62 Észak-Magyarország Heves 2172 Bélapátfalva 22 Észak-Magyarország Heves Eger 1023 Észak-Magyarország Heves Füzesabony 87 Észak-Magyarország Heves Gyöngyös 506 Észak-Magyarország Heves Hatvan 386 Észak-Magyarország Heves Heves 92 Észak-Magyarország Heves Pétervására 56 Észak-Magyarország Nógrád 1613 Balassagyarmat 495

33 2/f számú melléklet Észak-Magyarország Nógrád Bátonyterenye 53 Észak-Magyarország Nógrád Pásztó 197 Észak-Magyarország Nógrád Rétság 52 Észak-Magyarország Nógrád Salgótarján 772 Észak-Magyarország Nógrád Szécsény 44 Közép-Dunántúl 7989 Fejér 1325 Aba 32 Közép-Dunántúl Fejér Adony 58 Közép-Dunántúl Fejér Bicske 160 Közép-Dunántúl Fejér Dunaújváros 659 Közép-Dunántúl Fejér Enying 55 Közép-Dunántúl Fejér Ercsi 54 Közép-Dunántúl Fejér Gárdony 48 Közép-Dunántúl Fejér Mór 184 Közép-Dunántúl Fejér Sárbogárd 75 Közép-Dunántúl Fejér Székesfehérvár 1585 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom 2043 Dorog 146 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Esztergom 470 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Kisbér 64 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Komárom 208 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Oroszlány 115 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tata 200 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tatabánya 840 Közép-Dunántúl Veszprém 3036 Ajka 575 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonalmádi 70 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonfüred 294 Közép-Dunántúl Veszprém Pápa 461 Közép-Dunántúl Veszprém Sümeg 99 Közép-Dunántúl Veszprém Tapolca 231 Közép-Dunántúl Veszprém Várpalota 187 Közép-Dunántúl Veszprém Veszprém 1027 Közép-Dunántúl Veszprém Zirc 92 Közép-Magyarország Budapest Budapest Közép-Magyarország Pest 5058 Aszód 78 Közép-Magyarország Pest Budaörs 452 Közép-Magyarország Pest Cegléd 816 Közép-Magyarország Pest Dabas 137 Közép-Magyarország Pest Dunakeszi 201 Közép-Magyarország Pest Érd 375 Közép-Magyarország Pest Gödöllő 661 Közép-Magyarország Pest Gyál 66 Közép-Magyarország Pest Monor 269 Közép-Magyarország Pest Nagykáta 166 Közép-Magyarország Pest Pilisvörösvár 181 Közép-Magyarország Pest Ráckeve 426 Közép-Magyarország Pest Szentendre 464 Közép-Magyarország Pest Szob 52 Közép-Magyarország Pest Vác 593 Közép-Magyarország Pest Veresegyház 121 Nyugat-Dunántúl 8433 Győr-Moson-Sopron 3167 Csorna 44 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Győr 1497 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Kapuvár 194 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 473 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Pannonhalma 33 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Sopron 898

34 2/f számú melléklet Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Tét 28 Nyugat-Dunántúl Vas 2074 Celldömölk 189 Nyugat-Dunántúl Vas Csepreg 62 Nyugat-Dunántúl Vas Körmend 153 Nyugat-Dunántúl Vas Kőszeg 45 Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéter 19 Nyugat-Dunántúl Vas Sárvár 266 Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárd 166 Nyugat-Dunántúl Vas Szombathely 1142 Nyugat-Dunántúl Vas Vasvár 32 Nyugat-Dunántúl Zala 3192 Hévíz 604 Nyugat-Dunántúl Zala Keszthely 270 Nyugat-Dunántúl Zala Lenti 99 Nyugat-Dunántúl Zala Letenye 55 Nyugat-Dunántúl Zala Nagykanizsa 715 Nyugat-Dunántúl Zala Pacsa 27 Nyugat-Dunántúl Zala Zalaegerszeg 1276 Nyugat-Dunántúl Zala Zalakaros 102 Nyugat-Dunántúl Zala Zalaszentgrót 44 összesen 86652

35 10000 lakosra jutó egészségügyi dolgozók száma 2010-ben, megyénként 2/g számú melléklet Hazánk népessége évrő évre csökken, a 2010-es év is követte a korábbi tendenciákat. Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók száma azonban ennél sokkal dinamikusabban csökkent a 2009-es évhez képest. Ennek köszönhető az, hogy a legtöbb megyében csökkent a főre jutó egészségügyi dolgozók száma. Ez alól csupán a szakdolgozók megoszlása képez kivételt. A Budapesten dolgozó, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi szakdolgozók száma az elmúlt évben közel megduplázódott, pontosan 80,97%-kal emelkedett. Az említett ténynek tudható be, hogy a 10 ezer lakosra jutó szakdolgozók aránya is jelentősen növekedett a Fővárosban 68,86-ról 123,93-ra.

36 2/g számú melléklet lakosra jutó egészségügyi dolgozók száma 2010-ben, megyénként Megyék Népesség* Orvosok száma 10e lakosra jutó orvosok Fogorvosok száma fogorvosok száma szakpszi-ok szakdolgozók Bács-Kiskun , , , , ,09 Baranya , , , , ,65 Békés , , ,21 9 2, ,65 Borsod-Abaúj-Zemplén , , , , ,64 Budapest , , , , ,93 Csongrád , , , , ,81 Fejér , , , , ,00 Győr-Moson-Sopron , , , , ,62 Hajdú-Bihar , , , , ,43 Heves , , , , ,74 Jász-Nagykun-Szolnok , , , , ,54 Komárom-Esztergom , , ,29 6 1, ,39 Nógrád , , ,78 2 0, ,71 Pest , , , , ,13 Somogy , , , , ,05 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , , ,05 Tolna , , ,62 7 3, ,63 Vas , , ,47 5 1, ,96 Veszprém , , , , ,61 Zala , , ,23 6 2, ,61 * Forrás: 10e lakosra jutó Gyógyszerészek száma 10e lakosra jutó gyógyszerészek Klinikai szakpszichológusok 100e lakosra jutó klinikai Szakdolgozók száma 10e lakosra jutó

37 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) Kimutatás a az államilag finanszírozott központi gyakornokképzésre szeptember 1-jei hatállyal felvételt nyert orvosok adatairól Semmelweis Egyetem, Budapest szakterület név pecsétszám megjegyzés Aneszteziológia és intenzív therápia Bartha Péter Töhötöm Aneszteziológia és intenzív therápia Bódi Bernadett Aneszteziológia és intenzív therápia Borza Zoltán Ferenc Aneszteziológia és intenzív therápia Csiki Lóránt Aneszteziológia és intenzív therápia Farkasné Dr. Gilly Réka Aneszteziológia és intenzív therápia Filipe Márió Aneszteziológia és intenzív therápia Fürederné Dr. Gombkötő Angéla Aneszteziológia és intenzív therápia Gyüszi Hajnalka Aneszteziológia és intenzív therápia Jude Kinga Melinda Aneszteziológia és intenzív therápia Kára-Cséplő Andrea Aneszteziológia és intenzív therápia Kárpáti Adél Aneszteziológia és intenzív therápia Kliment Ágnes Aneszteziológia és intenzív therápia Kristóf Katalin Aneszteziológia és intenzív therápia Major Kinga Judit Aneszteziológia és intenzív therápia Marics Gábor Aneszteziológia és intenzív therápia Molnár Eszter Aneszteziológia és intenzív therápia Nyéki Károly Aneszteziológia és intenzív therápia Orosz Adél Aneszteziológia és intenzív therápia Pap Zsolt Aneszteziológia és intenzív therápia Preda Emil-Petru Aneszteziológia és intenzív therápia Sereg Márta Aneszteziológia és intenzív therápia Sipos Arnold nem lépett be Aneszteziológia és intenzív therápia Skarbit Norbert Aneszteziológia és intenzív therápia Szántó Péter Aneszteziológia és intenzív therápia Szeghy Szabolcs Aneszteziológia és intenzív therápia Szigeti Szabolcs István Aneszteziológia és intenzív therápia Tajti Mariann Aneszteziológia és intenzív therápia Tövisházi Gyula Aneszteziológia és intenzív therápia Varga Dóra Krisztina Aneszteziológia és intenzív therápia Várnai Dániel Arc-állcsont-szájsebészet Karakainé Dr. Túri Katalin Arc-állcsont-szájsebészet Sasvári Kata Ágnes Belgyógyászat Babos Örs Levente nem lépett be Belgyógyászat Baranyai Ágnes Belgyógyászat Böjtös Georgina Belgyógyászat Dénes Mónika Belgyógyászat Grigoreff Orsolya Anna Belgyógyászat Haszonits Zsanett Belgyógyászat Homicskó Krisztina Emese Belgyógyászat Kis Zsuzsanna Belgyógyászat Kováts Viktória Belgyógyászat Muk Balázs Belgyógyászat Papp Szidónia Belgyógyászat Révész Katalin nem lépett be Belgyógyászat Sax Balázs Belgyógyászat Simon Enikő Belgyógyászat Svébis Márk Márton Belgyógyászat Szabó Gergely Belgyógyászat Szabó Ildikó Éva Belgyógyászat Szabó Péter Márton Belgyógyászat Szekeres-Csiki Katalin Belgyógyászat Szili Balázs Belgyógyászat Tóth Andrea 66839

38 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) Belgyógyászat Tóth Enikő Belgyógyászat Ungvári Ágnes Belgyógyászat Vámos Xénia Belgyógyászat Varga Beáta Bőrgyógyászat Bíró Marianna Bőrgyógyászat Gyöngyösi Nóra Bőrgyógyászat Horváthy- Kovács Anikó Csecsemő- és gyermekgyógyászat Agócs Zsófia Ilma Csecsemő- és gyermekgyógyászat Aichert Gabriella Csecsemő- és gyermekgyógyászat Antalffy Katalin Anita Csecsemő- és gyermekgyógyászat Bán-Kovács Nóra Csecsemő- és gyermekgyógyászat Bánusz Rita Csecsemő- és gyermekgyógyászat Bence Zsófia Csecsemő- és gyermekgyógyászat Czemmel Éva Rita Csecsemő- és gyermekgyógyászat Cseh Annamária Csecsemő- és gyermekgyógyászat Csépány Ágnes Csecsemő- és gyermekgyógyászat Dombi Anna Zsófia Csecsemő- és gyermekgyógyászat Döbrössy Ágnes Anna Csecsemő- és gyermekgyógyászat Engel Borbála Csecsemő- és gyermekgyógyászat Jakab Eszter Csecsemő- és gyermekgyógyászat Józsa Eszter Gabriella Csecsemő- és gyermekgyógyászat Kis Éva Csecsemő- és gyermekgyógyászat Konta Laura Éva Csecsemő- és gyermekgyógyászat Kormos Eszter Csecsemő- és gyermekgyógyászat Lehotkai Nóra Csecsemő- és gyermekgyógyászat Makra Jenő Szilveszter Csecsemő- és gyermekgyógyászat Meczner András László Csecsemő- és gyermekgyógyászat Nagy Judit nem lépett be Csecsemő- és gyermekgyógyászat Nagy Piroska Csecsemő- és gyermekgyógyászat Putz Réka Csecsemő- és gyermekgyógyászat Schuler Zsófia Csecsemő- és gyermekgyógyászat Szeifert Lilla Csecsemő- és gyermekgyógyászat Szikszay Orsolya Csecsemő- és gyermekgyógyászat Szőllősi Anett Csecsemő- és gyermekgyógyászat Tóth Krisztina nem lépett be Csecsemő- és gyermekgyógyászat Varga Ágnes Csecsemő- és gyermekgyógyászat Varga Zsuzsanna Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslásapáti- Tóth Mária Anna Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslásérsek Réka Klementina Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslásgombos Zsófia Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslásjobbágyi Anna Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslásveres Zsuzsa Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Pánczél Tímea Fül-orr-gégegyógyászat Ágoston Emese Irma szakváltó (sebészet szakterületre) Fül-orr-gégegyógyászat Andó Réka utólag átvett Fül-orr-gégegyógyászat Bucsi Veronika Fül-orr-gégegyógyászat Erdélyi Kamilla Fül-orr-gégegyógyászat Liktor Balázs Fül-orr-gégegyógyászat Szaniszló Kinga Gasztroenterológia Tóth Kinga Geriátria Aradi Szilvia Geriátria Besenyei Attila Geriátria Csikós Gabriella Gyermek- és ifjúsági pszichiátria Áspán Nikoletta Zsófia Gyermek- és ifjúsági pszichiátria Boza Édua Diána Gyermek- és ifjúsági pszichiátria Regele Barbara 65686

39 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) Gyermek- és ifjúsági pszichiátria Solymár Natália szakváltó (neurológia szakterületre) Gyermeksebészet Bóta Balázs Háziorvostan Awid Adnan Háziorvostan Csesznok Balázs nem lépett be Háziorvostan Csőkör Katalin Háziorvostan Csuha Péter nem lépett be Háziorvostan Durgóné Dr. Páros Veronika Háziorvostan Farkas László Háziorvostan Gál Péter Zoltán Háziorvostan Gemela Orsolya Katalin Háziorvostan Görcs Tibor Zoltán Háziorvostan Hollósvölgyi Eszter Háziorvostan Horonyi Petra Háziorvostan Kádár-Németh Krisztián Háziorvostan Kiss Helga Háziorvostan Kornseéné Dr. Varsányi Éva Háziorvostan Nagy Olivér nem lépett be Háziorvostan Pintér Nóra Háziorvostan Rényi-Bene Daniella szakváltó (pszichiátria szakterületre) Háziorvostan Schütz Anna Háziorvostan Simkovits Dániel Háziorvostan Szente Szilvia Háziorvostan Szomszéd Anita Háziorvostan Tóthné Dr. Lovas Krisztina Háziorvostan Tóthné Dr. Polgárfi Márta Valéria Háziorvostan Vincze Tímea Honvédorvostan, katasztrófa orvostan Saáry Gyula Idegsebészet Entz László Idegsebészet Viola Árpád Infektológia Balogh Zsófia Infektológia Bárdos Dorottya Lídia Infektológia Dienes Lóránt Infektológia Gayerhosz Katalin Infektológia Zsiros Angéla Kardiológia Berta Balázs Kardiológia Breuer Tamás Kardiológia Király Ákos Megelőző orvostan és népegészségtan Besenyei Gabriella Neurológia Bihari Judit Neurológia Csépány Éva Neurológia Jókai Enikő Neurológia Kéri Anna Neurológia Kiss Tímea Éva szakváltó (csecsemő- és gyermekgyógyász at szakterületre) Neurológia Kovács Levente Koppány Neurológia Papp Anikó Neurológia Papp Tamás Neurológia Szöllősi Annamária Neurológia Túri Anikó Nukleáris medicina Bálint Botond György Nukleáris medicina Horváth Tamás nem lépett be Nukleáris medicina Jóba Róbert Péter Nukleáris medicina Kecseti Ferenc Ortopédia-traumatológia Andrónyi Kristóf Dániel Ortopédia-traumatológia Balogh András 67685

40 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) Ortopédia-traumatológia Bartha János Ortopédia-traumatológia Elek Lehel Béla Ortopédia-traumatológia Gáspár-Tálos Judit Veronika Ortopédia-traumatológia Laczkó András Ortopédia-traumatológia Mózes Miklós Gábor Ortopédia-traumatológia Nagy Balázs Ortopédia-traumatológia Rábai Kálmán Ortopédia-traumatológia Ragályi Attila Zoltán Ortopédia-traumatológia Ráskai Csaba Ortopédia-traumatológia Rumi Márk Ortopédia-traumatológia Schandl Károly Ortopédia-traumatológia Tóth Levente István Ortopédia-traumatológia Vukov Ádám Ortopédia-traumatológia Zelenák Gergő Ortopédia-traumatológia Zuh Sándor György Orvosi laboratóriumi diagnosztika Veres Szilvia Orvosi mikrobiológia Sárvári Károly Péter Oxyológia és sürgősségi orvostan Abonyi Viktória Oxyológia és sürgősségi orvostan Bitemo Erik Gergelyné Szőcs Aranka Maja Oxyológia és sürgősségi orvostan Kolbach Péter Oxyológia és sürgősségi orvostan Lupak Márián Andrejevics Oxyológia és sürgősségi orvostan Molnár Krisztina Oxyológia és sürgősségi orvostan Nánási Anett Oxyológia és sürgősségi orvostan Öcs Virág szakváltó (aneszteziológia és intenzív terápia szakterületre) Oxyológia és sürgősségi orvostan Törcsvári Linda nem lépett be Patológia Gregor Máté Patológia Hargitai Dóra Patológia Kelemen Dóra Patológia Moskovszky Linda Eszter Patológia Rácz Zsuzsanna Patológia Szász Attila Marcell Patológia Szurián Kinga Pszichiátria Angi Zoltán Pszichiátria Barta Alíz Annamária Pszichiátria Bérczi Nóra szakváltó (háziorvostan szakterületre) Pszichiátria Bognár Hajnalka Pszichiátria Csala Irén Pszichiátria Csonka Lilla Pszichiátria Fullajtár Máté Pszichiátria Garas Péter Pszichiátria Gréger Tamás Pszichiátria Horváth Dóra Anita Pszichiátria Menus Ádám Pszichiátria Pataki Boglárka Pszichiátria Péterfia Zsuzsa Mária Pszichiátria Pintér György Pszichiátria Sirály Enikő Pszichiátria Szalisznyó Krisztina Pszichiátria Takács Rozália Radiológia Csobay-Novák Csaba Radiológia Gyebnár János Norbert Radiológia Horváthy Dénes Balázs Radiológia Korom Csaba Radiológia Lukács Lilla Vanda 70688

41 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) Radiológia Nagy Nóra Eszter Radiológia Nemes- Debrő Miklós Radiológia Pasteán Noémi Radiológia Sponga Mária Radiológia Torma János nem lépett be Radiológia Ujlaki Mátyás Reumatológia Csitos Judit Reumatológia Gyergyói Viktória Reumatológia Nemessúri Szandra Judit Reumatológia Pálfi Patrícia Dóra Reumatológia Szeles Flórián Péter Sebészet Arányi Péter Sebészet Branstetter Gabriella Sebészet Erhardt Tamás Ágoston Sebészet Fekete Krisztina Sebészet Ferreira Gábor Sebészet Juhász Viktória Sebészet Kollár Dániel Sebészet Kovács Erik Sebészet Németh Lehel Gábor Sebészet Péterfi Csaba-Botond Sebészet Somlai Krisztián Sebészet Somorjai Attila Sebészet Sztipits Tamás Sebészet Varga Anett Sugárterápia Komlósi Lajos Viktor nem lépett be Sugárterápia Mészáros Norbert Sugárterápia Plavecz Éva Sugárterápia Török Béla Szemészet Angyal Judit Szemészet Drávai Éva Eszter Szemészet Flesch Katalin Szemészet Kulcsár Kinga Szemészet Perényi Kristóf Szemészet Szalai Éva Katalin Szemészet Zsarnóti Katalin Szívsebészet Belitsis Georgios Szülészet-nőgyógyászat Oláh Orsolya Szülészet-nőgyógyászat Pohl Ákos Márkus Szülészet-nőgyógyászat Porkoláb Huba Szülészet-nőgyógyászat Szalóki Alíz Eszter Szülészet-nőgyógyászat Szatmári Erzsébet Szülészet-nőgyógyászat Tabányi Ádám Szülészet-nőgyógyászat Telek Tamás Transzfuziológia Keszei Nóra Márta Tüdőgyógyászat Czaller Ibolya Tüdőgyógyászat Erhardt Bernadett Tüdőgyógyászat Halmos Judit nem lépett be Tüdőgyógyászat Hollósi Virág Tüdőgyógyászat Horváth Kornélia Hédi Tüdőgyógyászat Karóczkai István Tüdőgyógyászat Lázár Zsófia Urológia Bécsi Áron András Urológia Csapó Judit Urológia Gulácsi Alexandra Urológia Siska Ákos Urológia Varju Viktor

42 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) Debreceni Egyetem szakterület név alapnyt. aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Bűdi Tímea Magdolna aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Debreceni Natália aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Fábián Ákos István aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Farkas Zita aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Jakab Zsuzsa aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Kozenkai Péter István aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Labancz Anita aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Orosz M. Sándor aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Papp Enikő aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Ruszkai Csilla aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Szeghő Balázs aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Szondi Béla aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Tárkányi Zsuzsanna aneszteziológia-és intenzív terápia Dr. Tupystsya Myroslav belgyógyászat Dr. Bíró Edina belgyógyászat Dr. Bodai Emese belgyógyászat Dr. Cogoi Barbara belgyógyászat Dr. Falikeyevych Marianna belgyógyászat Dr. Fazekas Balázs belgyógyászat Dr. Fülöp Gheorghe belgyógyászat Dr. Goreczky Krisztina belgyógyászat Dr. Griger Mihály belgyógyászat Dr. Háda Adrienn belgyógyászat Dr. Komonyi Éva belgyógyászat Dr. Kovács György belgyógyászat Dr. Kun Edina belgyógyászat Dr. Lengyel Szabolcs belgyógyászat Dr. Magyari Ferenc belgyógyászat Dr. Márton Adrienn belgyógyászat Dr. Mezei Zoltán András belgyógyászat Dr. Nagy Gergő belgyógyászat Dr. Radnay Zita Brigitta belgyógyászat Dr. Simkó Éva belgyógyászat Dr. Sochka Ervin belgyógyászat Dr. Spisák Nóra belgyógyászat Dr. Szloboda Beáta Judit belgyógyászat Dr. Sztanek Ferenc belgyógyászat Dr. Varga Enikő bőrgyógyászat Dr. Várvölgyi Tünde csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Bakó Károly csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Balázs Gergely csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Bélteki Boglárka csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Brojnás Anita csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Császár Ágnes Zsuzsanna csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Darnyi Erzsébet csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Ficzere Anikó csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Kovács Gábor csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Kovács Gábor Hunor csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Lakatos Ilona Erzsébet csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Lantos Lajos csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Mák Edina Mercédesz csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Miklós Viktória csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Takács Tímea csecsemő-és gyermekgyógyászat Dr. Tóth Anita fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás Dr. Nagy Krisztina szám

43 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás Dr. Varga Zsófia Borbála foglalkozás-orvostan Dr. Szilágyi Izabella fül-orr-gégegyógyászat Dr. Gábor Zsolt fül-orr-gégegyógyászat Dr. Iván Ildikó gasztroenterológia Dr. Dávida László gyermek-és ifjúságpszichiátria Dr. Szövetes-Nagy Annamária Margit gyermeksebészet Dr. Csiszkó Adrienn háziorvostan Dr. Antos Bernadett, Matkóné háziorvostan Dr. Barabás György Péter háziorvostan Dr. Bazsó Katalin háziorvostan Dr. Böszörményi-Vántus Judit háziorvostan Dr. Bravics Ákos háziorvostan Dr. Dobos László háziorvostan Dr. Erdős Anna háziorvostan Dr. Farkas Gyula háziorvostan Dr. Gaál Péter háziorvostan Dr. Gődény Péter háziorvostan Dr. Handó Vivien háziorvostan Dr. Jancsó Zsanett háziorvostan Dr. Juhász Márta Judit háziorvostan Dr. Kádár Zsuzsanna háziorvostan Dr. Kathi Boglárka háziorvostan Dr. Khalid Bushra Julianna Ildikó háziorvostan Dr. Kiss János háziorvostan Dr. Koncz Tamás László háziorvostan Dr. Kósa Péter háziorvostan Dr. Malinkó Balázs háziorvostan Dr. Manueljan Csilla háziorvostan Dr. Sándor Judit háziorvostan Dr. Schuszter Gábor háziorvostan Dr. Svoób Eszter háziorvostan Dr. Szaszkó János háziorvostan Dr. Szloboda Eszter háziorvostan Dr. Tamás János háziorvostan Dr. Valcsák Attila idegsebészet Dr. Hunyadi Róbert kardiológia Dr. Bajkó Nándor kardiológia Dr. Ember Sándor kardiológia Dr. Ladó András megelőző orvostan és népegészségtan Dr. Rácz Gábor neurológia Dr. Csontos Krisztina neurológia Dr. Jánvári Adrienn neurológia Dr. Kiss Edina neurológia Dr. Kokovay Tamás neurológia Dr. Kovács Katalin neurológia Dr. Szabó Katalin Judit nukleáris medicina Dr. Székely András ortopédia-traumatológia Dr. Kopinec András ortopédia-traumatológia Dr. Körei Csaba László ortopédia-traumatológia Dr. Madarász Miklós ortopéd-traumatológia Dr. Radics Domonkos oxyológia- és sürgősségi orvostan Dr. Keller János oxyológia- és sürgősségi orvostan Dr. Molnár Andrea oxyológia- és sürgősségi orvostan Dr. Szatmári Zoltán oxyológia- és sürgősségi orvostan Dr. Tormássy Márton Géza oxyológia- és sürgősségi orvostan Dr. Ujvárosy Dóra patológia Dr. Abordán Petra patológia Dr. Csonka Tamás patológia Dr. Péter Eszter 71261

44 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) pszichiátria Dr. Balázs Anett Mária pszichiátria Dr. Farsang Mária pszichiátria Dr. Jáger Tibor pszichiátria Dr. Jakab Zsanett pszichiátria Dr. Molnár László pszichiátria Dr. Német Norbert Géza pszichiátria Dr. Perge Viktória pszichiátria Dr. Sári Balázs Gusztáv pszichiátria Dr. Szekrényes-Varga Ágnes Irén radiológia Dr. Endes Gábor Mihály radiológia Dr. Lakatos Gábor Dávid radiológia Dr. Mészáros György radiológia Dr. Miskolczi Tamás radiológia Dr. Ráski Gergely radiológia Dr. Rozgonyi Viktor radiológia Dr. Szepesy Gábor radiológia Dr. Szuhács Marianna radiológia Dr. Varga Zsófia reumatológia Dr. Balogh Emese reumatológia Dr. Gulyás Katalin reumatológia Dr. Horváth Ágnes sebészet Dr. Béres Ildikó Beáta sebészet Dr. Jakab Balázs sebészet Dr. Katona Kristóf sebészet Dr. Lencés Sándor Mátyás sebészet Dr. Ötvös Csaba sebészet Dr. Péter Sándor sebészet Dr. Varga Petra szemészet Dr. Simon Lilla szemészet Dr. Tóth-Várdai Juliánna szívsebészet Dr. Kis Beáta szülészet-nőgyógyászat Dr. Berko Fláviu szülészet-nőgyógyászat Dr. Dobrai Marianna szülészet-nőgyógyászat Dr. Dóka Zsuzsanna szülészet-nőgyógyászat Dr. Erdődi Balázs szülészet-nőgyógyászat Dr. Hernádi Balázs szülészet-nőgyógyászat Dr. Kiss Barbara szülészet-nőgyógyászat Dr. Koleszár Andrea szülészet-nőgyógyászat Dr. Kollár Ákos szülészet-nőgyógyászat Dr. Rencsi Márta urológia Dr. Balogh Zoltán urológia Dr. Molnár Csaba Arthur Szegedi Tudományegyetem szakterület név alapnyt. aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Blaskovics Ivet t aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Dehenes Kat alin aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Dob os Kat alin aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Kocsis Olga aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Koczka Ist ván aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Kom ár om i Éva aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Molnár Tam ás aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Raf f ay Ágnes Csilla aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Som oskői Nóra aneszt eziológia és int enzív t er áp ia Tót h Gáb or ar c-állcsont -szájseb észet Vet r ó Éva b elgyógyászat Alács End r e szám

45 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) b elgyógyászat Bagó Fer enc b elgyógyászat Bogsch Borb ála b elgyógyászat Bosznai Enikő b elgyógyászat Dob r ean Noém i Anam ar ia b elgyó gyászat Far kas Réka b elgyógyászat Fehér t em p lom i Kat alin b elgyógyászat Fejes Im ola Kr iszt ina b elgyógyászat Föld eák Dóra Melind a b elgyó gyászat Kiss Bálin t b elgyógyászat Kohár i Már ia b elgyógyászat Ném et h Nóra Or solya b elgyógyászat Vágvölgyi Anna b elgyógyászat Zag-Klem ent Ed ina b őr gyógyászat Ár vai Mar iann csecsem ő- és gyer m ekgyógyászat Ap r ó Nóra csecsem ő- és gyer m ekgyó gyászat Czegléd i Ágn es csecsem ő- és gyer m ekgyó gyászat Fejér Kat alin csecsem ő- és gyer m ekgyógyászat Hód i Eszt er csecsem ő- és gyer m ekgyógyászat Jenei Már t a Kat a csecsem ő- és gyer m ekgyógyászat Kolozsvár i Ed ina csecsem ő- és gyer m ekgyógyászat Kot hencz Ágnes csecsem ő- és gyer m ekgyógyászat Kür t i Ver onika csecsem ő- és gyer m ekgyógyászat Mát é Ad r ienn csecsem ő- és gyer m ekgyógyászat Or osz Ed it Annam ár ia csecsem ő- és gyer m ekgyó gyászat Ser es Réka csecsem ő- és gyer m ekgyógyászat Szokonya Eszt er f izikális m ed icina és r ehab ilit ációs orvoslás Jakucs Ir is-pet r a f izikális m ed icina és r ehab ilit ációs orvoslás Pet r ovszki Alb er t f oglalkozás-orvost an Honos Anaszt ázia Éva 68650/1 f ül-orr-gégegyógyászat Nagy Beát a f ül-orr-gégegyógyászat Sevecsek Zsuzsanna gaszt r oent er ológia Mar kót h Csilla ger iát r ia Const ant inou Kyp r os ger iát r ia Ruzsa György ger iát r ia Töreki Dóra gyer m ek- és if júsági p szichiát r ia Dochnal Rob er t a Beat r ix gyer m ekseb észet Bot ka Pét er háziorvost an Ágó Zsuzsanna háziorvost an Bencze Miklós háziorvost an Dud ás Ber nad et t háziorvost an Havasi Jud it háziorvost an Kas Zolt án háziorvost an Kir ály Rób er t háziorvost an Kollát h Rit a háziorvost an Kovács Rit a háziorvost an Lukács Ist ván háziorvost an Oláh Kálm án háziorvost an Op auszki Mihály háziorvost an Ot r osinka Sylw ia háziorvost an Pánczél Miklós háziorvost an Riesz Paula háziorvost an Salgó Anikó háziorvost an Siket Nánd or háziorvost an Siklósi Kat alin háziorvost an Szab ad i Nóra háziorvost an Szab ó And r ea háziorvost an Tur csányi Ver onika id egseb észet Fülö p Béla László 70878

46 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) inf ekt ológia Ecseki Tím ea kar d iológia Ver es Eszt er Ild ikó neuorlógia Rokolya Szilvia neur ológia Ar ad i Gab r iella neur ológia Const ant inid es Dem et r is neur ológia Jár d ánházy Anet t neur ológia Majlát h Zsóf ia neur ológia Szab ó Már ia nukleár is m ed icina Szeleczki Nóra ort op éd ia-t r aum at ológia Cset e Kár oly ort op éd ia-t r aum at ológia Haness János ort op éd ia-t r aum at ológia Pat ocskai Gáb or ort op éd ia-t r aum at ológia Szab ó Er zséb et Ib olya orvosi m ikr ob iológia Juhász Em ese Réka oxyológia és sür g ősségi orvost an Sáp i Csilla oxyológia és sür g ősségi orvost an Szab ó László oxyológia és sür g ősségi orvost an Ver éb Br igit t a p at ológia Br inyiczki Kit t i p at ológia Tót h Melind a p szichiát r ia Bár kányi Zolt án p szichiát r ia Nikolényi Már t a Helga ( Gém esi Már t a Helga) p szichiát r ia Nóránd t -Pászt or Hajnalka r ad iológia Bagosi And r ea r ad iológia Fáb ián Már ia r ad iológia Hausinger Kat alin Ib olya r ad iológia Juhász-Bóka Jud it r ad iológia Knorr Zsuzsanna r ad iológia Med r a Tib er iu St ef an r ad iológia Nagy And r ás r ad iológia Or osz Olga r ep ülőorvost an Er d ei Éva r eum at ológia Balat on Dávid r eum at ológia Koch Júlia r eum at ológia Legány Nóra seb észet And r ási László seb észet Fr ank Enikő seb észet Kr em zer Tam ás seb észet Mán Eszt er seb észet Nagy Enikő Eszt er seb észet Ot t lakán Aur él seb észet Solym osi László seb észet Vaid a Nicolae St ef an sugár t er áp ia Szánt ó Er ika szem észet Fr öhlich-jánossy Ágnes szem észet Ko vács At t ila szem észet Yo un es Éva szülészet -n őgyó gyászat Fazekas An n am ár ia szülészet -n őgyó gyászat Zo lt ay Éva t üd őgyógyászat Var ga Zit a ur ológia Dob ej Tam ás ur ológia Pint ér Zolt án Pécsi Tudományegyetem szakterület név alapnyt. szám Aneszteziológia és intenzív terápia Ferencz Dóra Aneszteziológia és intenzív terápia Harkány Tamás Aneszteziológia és intenzív terápia Heil Zsófia 70436

47 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) Aneszteziológia és intenzív terápia Lengl Orsolya Aneszteziológia és intenzív terápia Márton Noémi Petra Aneszteziológia és intenzív terápia Mózes Mónika Aneszteziológia és intenzív terápia Pónya Anikó Aneszteziológia és intenzív terápia Rapp Hajnalka Aneszteziológia és intenzív terápia Solymos Andor Aneszteziológia és intenzív terápia Szekeres Gábor Aneszteziológia és intenzív terápia Veress Szilvia Arc-állcsont-szájsebészet Baán Szabolcs Jenő Belgyógyászat Fitos Péter Belgyógyászat Lábadi Árpád Belgyógyászat Matancic Marianna Belgyógyászat Mohás Márton Belgyógyászat Pető Andrea Belgyógyászat Polgár Imre Belgyógyászat Rajbár Renáta Belgyógyászat Riba János Belgyógyászat Szabó Ivett Belgyógyászat Szamos Viktória Belgyógyászat Takács Katalin Belgyógyászat Török Zsófia Laura Belgyógyászat Varga Diána Belgyógyászat Végh Renáta Bőrgyógyászat Szűcsné Dr. Zsiga Éva Csecsemő- és gyermekgyógyászat Barta Ágnes Csecsemő- és gyermekgyógyászat Bokor Szilvia Csecsemő- és gyermekgyógyászat Györke Eszter Csecsemő- és gyermekgyógyászat Kiss Gabriella II Csecsemő- és gyermekgyógyászat Major Judit Csecsemő- és gyermekgyógyászat Papp-Hertelendi Renáta Csecsemő- és gyermekgyógyászat Répásy Judit Csecsemő- és gyermekgyógyászat Sárosi Barbara Csecsemő- és gyermekgyógyászat Simon Gábor Csecsemő- és gyermekgyógyászat Stirvaki Andrea Csecsemő- és gyermekgyógyászat Takács László Csecsemő- és gyermekgyógyászat Vadász Ágnes Fizikális medicina és rehabilitációs Androsics Mónika orvoslás Foglalkozás-orvostan /üzemorvostan Juhász Anna Fül-orr-gégegyógyászat Burián András Fül-orr-gégegyógyászat Piski Zalán Gasztroenterológia Varga-Stadler Kata Gyermek- és ifjúságpszichiátria Mohácsi Rita Gyermeksebészet Józsa Gergő Igazságügyi orvostan Patonai Zoltán Infektológia Kányási Mária Kardiológia Németh Ádám Kardiológia Pünkösti Ildikó Megelőző orvostan és népegészségtan Berényi Károly Neurológia Kuperczkó Diána Ortopédia-traumatológia Balasa Tibor Ortopédia-traumatológia Bálint Gábor Ortopédia-traumatológia Geider Attila Ortopédia-traumatológia Lepes József 68936

48 3/a számú melléklet (forrás: ESZTT) Ortopédia-traumatológia Mészáros László Orvosi laboratóriumi diagnosztika Kiss Gabriella Oxyológia és sürgősségi orvostan Borbély Andrea Ágnes Oxyológia és sürg.orvtan. Füredi Gábor Oxyológia és sürg. orvtan. Hadj Omar Katalin Oxyológia és sürgősségi orvostan Sarnyai Ákos Oxyológia és sürgősségi orvostan Sokoray- Varga Árpád Pszichiátria Dékány Helga Pszichiátria Füredi Réka Pszichiátria György Adrienn Radiológia Harta Anikó Radiológia Nagy Csaba Balázs Radiológia Nagy Tamás Radiológia Siptár Miklós Sebészet Bujtor János Sebészet Ferenczi Gábor Sebészet Gadácsi Melinda Sebészet Huszár Orsolya Sebészet Jakab László Sebészet Mátrai Tamás Sebészet Nagy Tibor Aladár Sebészet Nedvig Klára Sebészet Szatmári Gergely Sugárterápia Kalincsák Judit Sugárterápia László Zoltán Sugárterápia Lőcsei Zoltán Szemészet Márkusné Dr.Rozmán Beáta Szemészet Szabó Tímea Szívsebészet Seres-Sturm Lajos Szülészet-nőgyógyászat Mátrai Gábor Szülészet-nőgyógyászat Stefanovits Ágnes Szülészet-nőgyógyászat Szőgyi Donát Urológia Horváth Bálint

49 3/b számú melléklet (forrás: ESZTT) Kimutatás a az államilag finanszírozott központi gyakornokképzésre szeptember hatállyal felvételt nyert fogorvosok adatairól 1-jei Debreceni Egyetem szakma név alapnyt. szám konzerváló fogászat- és fogpótlástan Dr. Antal Beáta konzerváló fogászat- és fogpótlástan Dr. Bartók Gergely konzerváló fogászat- és fogpótlástan Dr. Duli Orsolya konzerváló fogászat- és fogpótlástan Dr. Jenei Balázs konzerváló fogászat- és fogpótlástan Dr. Katona Bernadett konzerváló fogászat- és fogpótlástan Dr. Mezei Máté konzerváló fogászat- és fogpótlástan Dr. Nagy Mariann konzerváló fogászat- és fogpótlástan Dr. Skopkó Boglárka Emese konzerváló fogászat- és fogpótlástan Dr. Tóth Endre Pécsi Tudományegyetem szakma név alapnyt. szám Dentoalveoláris sebészet Vajta László Fogszabályozás Csulak Fruzsina Gyermekfogászat Miklós Veronika Konzerváló fogpótlástan Süle Titanilla Konzerváló fogpótlástan Tihanyi Réka Parodontológia Fulmer András Szegedi Tudományegyetem szakma név alapnyt. szám dento-alveoláris sebészet Dr. Bencsik Brigitta dento-alveoláris sebészet Dr. Görög Gábor dento-alveoláris sebészet Dr. Holler Ágnes dento-alveoláris sebészet Dr. Barrak Nóra dento-alveoláris sebészet Dr. Gyergyói László dento-alveoláris sebészet Dr. Márk Zoltán dento-alveoláris sebészet Dr. Vécsei Béla dento-alveoláris sebészet Dr. Zsótér Éva Emese fogszabályozás Dr. Móra Márta fogszabályozás Dr. Fülöp Adrienn fogszabályozás Dr. Pintér Mónika konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Bodor Szilvia konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Horváth Andrea konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Menzou Fouzi konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Németh Orsolya konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Szeghő Márk Attila 70305

50 3/b számú melléklet (forrás: ESZTT) konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Veszprémi László Soma konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Amiridoomari Mahsa konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Chappon Aurélia konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Nagy Eszter konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Polgár Anita konzerváló fogászat és fogpótlástan Dr. Szendi Róbert parodontológia Dr. Wesselényi Gabriella parodontológia Dr. Jobba Zsófia parodontológia Dr. Kiss Gabriella Emese Semmelweis Egyetem szakma név alapnyt. szám 25 40

51 3/c számú melléklet (forrás: ESZTT) Kimutatás a az államilag finanszírozott központi gyakornokképzésre szeptember 1- jei hatállyal felvételt nyert gyógyszerészek adatairól Semmelweis Egyetem, Budapest szakma név alapnyt. szám Összesítés Farmakognózia és fitoterápia Dr. Lovász Eszter Gyóygszerellátási Dr. Bucskó Bernadett gyógyszerészet Ida Gyógyszerellátási gyógyszerészet Dr. Makarész Katalin Gyógyszerellenőrzés Dr. Neumajer Gábor Gyógyszerhatástan Dr. Andó Rómeó Dénes Gyógyszerhatástan Dr. Frank Zita Gyógyszerhatástan Dr. Hirni Ferenc Róbert Gyógyszerhatástan Dr. Majoros Krisztina Gyógyszerhatástan Dr. Orosz Tamás Gyógyszerhatástan Dr. Takács Nóra Mónika Gyógyszerhatástan Dr. Tóbel Andrea Gyógyszertechnológia Dr. Budai Lívia Gyógyszertechnológia Dr. Jámbor Andrea Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás Dr. Dóczy Veronika Szegedi Tudományegyetem szakma név alapnyt. szám Összesítés farmakognózia Dankó Balázs dr. A/ farmakognózia Tóth Noémi dr. A/12742 farmakognózia Ványolós Attila dr. A/13483 gyógyszerészeti kémia Tasnádi Gábor dr. A/ gyógyszerészeti kémia Mándity István dr. A/12716 gyógyszertechnológia Bölcskei Éva dr. A/ klinikai gyógyszerészet Biczók Zsuzsanna dr. A/ klinikai gyógyszerészet Makó Zsuzsanna dr. A/13453 Debreceni Egyetem szakma név alapnyt. szám Összesítés Gyógyszerhatástan Dr. Boda Eszter Gyógyszerhatástan Dr. Sohajda Zsófia Gyógyszerhatástan Dr. Baranyi-Tóth Judit Gyógyszerhatástan Dr.Czompa Attila Gyógyszerhatástan Dr. Bertók Szilvia Gyógyszertechnológia Dr. Parizsa Péter Radiogyógyszerészet Dr. Pintér Gábor

52 4. számú melléklet 2010-ben szakvizsgát tett személyek száma szakképesítés szerinti megoszlásban I ben megszerzett szakorvosi szakképesítések Szakma megnevezése Szakképesítést szerzett Férfi Nő Összes addiktológia 1 1 allergológia és klinikai immunológia általános orvostan 1 1 anaestheziológia-intenzív terápia andrológia 1 1 arc-állcsont-szájsebészet audiológia belgyógyászat bőrgyógyászat cytopathológia csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat 1 1 csecsemő- és gyermek kardiológia 3 3 csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia csecsemő-gyermekgyógyászat dento-alveoláris sebészet 1 1 egészségbiztosítás endokrinológia érsebészet fizikális medicina 1 1 fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás fiziotherápia 1 1 foglalkozásorvostan (üzemorvostan) fül-orr-gégegyógyászat gastroenterológia gyermek- és ifjúságpszichiátria 6 6 gyermek gasztroenterológia 2 2 gyermekneurológia 1 1 gyermeknőgyógyászat 1 1 gyermekradiológia 1 1 gyermeksebészet gyermekszemészet haematológia 1 1 háziorvostan honvéd- és katasztrófaorvostan 1 1 idegsebészet 3 3 igazságügyi orvostan igazságügyi pszichiátria (Igazságügyi elmeorvostan) 4 4 infektológia intenzív terápia 1 1 iskolaegészségtan-és ifjúságvédelem 1 1 kardiológia

53 4. számú melléklet kézsebészet 2 2 klinikai farmakológia klinikai genetika klinikai neurofiziológia klinikai onkológia konzerváló fogászat és fogpótlástan 2 2 labor. haemat. és immunológia megelőző orvostan és népegészségtan mellkassebészet 2 2 molekuláris genetikai diagnosztika mozgásszervi rehabilitáció neonatológia nephrológia neurológia neuroradiológia 1 1 nukleáris medicina 2 2 ortopédia 6 6 ortopédia-traumatológia orvosi laboratóriumi diagnosztika orvosi laboratóriumi vizsgálatok 1 1 orvosi mikrobiológia 3 3 orvosi rehabilitáció /csecsemő- gyermekgyógyászat/ 1 1 orvosi rehabilitáció /kardiológia/ orvosi rehabilitáció /pszichiátriai/ orvosi rehabilitáció /tüdőgyógyászat/ 3 3 oxyológia oxyológia és sürgősségi orvostan patológia plasztikai (égési) sebészet 2 2 pszichiátria pszichoterápia radiológia reumatológia sebészet sportorvostan sugárterápia sürgősségi orvostan szemészet szívsebészet 3 3 szülészet-nőgyógyászat transzfuziológia 3 3 traumatológia 2 2 tüdőgyógyászat urológia Összesen:

54 4. számú melléklet II ben megszerzett szakfogorvosi szakképesítések Szakma megnevezése Szakképesítést szerzett Férfi Nő Összes arc-állcsont-szájsebészet dento-alveoláris sebészet fogszabályozás gyermekfogászat konzerváló fogászat és fogpótlástan megelőző orvostan és népegészségtan 1 1 parodontológia Összesen: III ben megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések Szakma megnevezése Szakképesítést szerzett Férfi Nő Összes farmakognózia 1 1 farmakognózia és fitoterápia 1 1 gyógyszerellátási gyógyszerészet gyógyszerellenőrzés gyógyszerészeti mikrobiológia gyógyszerhatástan gyógyszertechnológia gyógyszerügyi szervezés és igazgatás 3 3 klinikai gyógyszerészet kórházi gyógyszerészet 1 1 minőségbiztosítás neurológia 1 1 Összesen: IV ben megszerzett klinikai szakpszichológusi szakképesítések Szakma megnevezése Szakképesítést szerzett Férfi Nő Összes klinikai addiktológiai szakpszichológus klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági 6 szakpszichológus 1 5 pszichoterápia 8 8 Összesen:

55 5. számú melléklet (forrás: ESKI) Az egyes egészségügyi tevékenységekhez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatok (a táblázat mezőiben éves létszámstatisztikai adatok szerepelnek: 1 fő 1 éves letöltött munkaviszonnyal ad egy egész értéket) (az 1xxx feor koddal azok az orvosi diplomával rendelkezők szerepelnek, akik valamilyen vezetői tevékenységet látnak el) Forrás: ESKI, Egészségügyi ágazat bér- és létszámstatisztika (OSAP 1626/06) Tárgyév: 2009 feor_kod feor_nev bercsop bercsop_nev kor19 kor20_24 kor25_29 kor30_34 kor35_39 kor40_44 kor45_49 kor50_54 kor55_59 kor60_64 kor65 Összesen 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) highest Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos Általános orvos highest Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos Szakorvos highest Fogorvos Fogorvos Fogorvos Fogorvos Fogorvos Fogorvos

56 5. számú melléklet (forrás: ESKI) 2213 Fogorvos Fogorvos Fogorvos Fogorvos Fogorvos Fogorvos Fogorvos highest Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos Fogszakorvos highest Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész Gyógyszerész highest Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész Szakgyógyszerész highest Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö

57 5. számú melléklet (forrás: ESKI) 2221 Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö Közegészségügyi felügyelö highest Optometrista Optometrista Optometrista Optometrista Optometrista Optometrista Optometrista Optometrista Optometrista Optometrista Optometrista highest Dietetikus Dietetikus Dietetikus Dietetikus Dietetikus Dietetikus Dietetikus Dietetikus Dietetikus Dietetikus Dietetikus Dietetikus highest Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász Gyógytornász highest Védönö Védönö Védönö Védönö Védönö Védönö Védönö Védönö Védönö

58 5. számú melléklet (forrás: ESKI) 2225 Védönö Védönö Védönö Védönö highest Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt Mentötiszt highest Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások highest Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló Diplomás ápolónö, ápoló highest Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd

59 5. számú melléklet (forrás: ESKI) 2410 Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd Felsöfokú tanintézeti tanár,oktató(egyetemi,föiskolai tanár,docens,tanársegéd highest Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló Általános ápolónö, ápoló highest Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló Szakápoló highest Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó Gondozó highest Szakgondozó Szakgondozó Szakgondozó Szakgondozó Szakgondozó Szakgondozó Szakgondozó Szakgondozó Szakgondozó

60 5. számú melléklet (forrás: ESKI) 3222 Szakgondozó Szakgondozó Szakgondozó highest Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens Általános asszisztens highest Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) Szakasszisztens (orvosi) highest Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens highest Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens

61 5. számú melléklet (forrás: ESKI) 3234 Gyógyszertári asszisztens highest Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens highest Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek Egyéb asszisztensek highest Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör Közegészségügyi-járványügyi ellenör highest Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö Szülésznö highest Diétásnövér Diétásnövér Diétásnövér

62 5. számú melléklet (forrás: ESKI) 3244 Diétásnövér Diétásnövér Diétásnövér Diétásnövér Diétásnövér Diétásnövér Diétásnövér Diétásnövér Diétásnövér Diétásnövér highest Fogtechnikus Fogtechnikus Fogtechnikus Fogtechnikus Fogtechnikus Fogtechnikus Fogtechnikus SUM

63 6/a számú melléklet (forrás: ÁFSZ) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December december zárónapján betöltetlen általános orvos szakorvos fogorvos fogszakorvos gyógyszerész szakgyógyszerész közegészségügyi felügyelő optometrista dietetikus gyógytornász védőnő mentőtiszt egyéb humán-egészségügyi (társ-) foglalkozások diplomás ápolónő, ápoló állatorvos általános ápolónő, ápoló szakápoló gondozó szakgondozó általános asszisztens szakasszisztens (orvosi) fogászati asszisztens gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátási szakasszisztens egyéb asszisztensek közegészségügyi-járványügyi ellenőr szülésznő diétás nővér 2010 január-december hónapokban az Állami Foglalkoztatási Szolgálathoz bejelentett új álláshelyek száma az egészségügyi foglalkozásokban fogtechnikus állatorvosi szaksegéd (felcser) egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások Összesen

64 6/b számú melléklet (forrás: KSZK) Egészségügyi ágazati munkaerőigényre vonatkozó adatok hó Adatgazda: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ Bejelentett álláshelyek megnevezése foglalkozás szerint Üres álláshelyek száma anaesthesiológus és intenzív therápiás szakorvos 1 addiktológiai szakápoló 1 adósságkezelési tanácsadó-családgondozó 1 aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos 1 aneszteziológiai szakasszisztens 1 ápoló 10 ápoló (okj 54-es) 1 asszisztens 1 belgyógyász 1 belgyógyász- kardiológus szakorvos 2 belgyógyász szakorvos 2 belgyógyász vagy oxyológus szakorvos 1 belgyógyász-gastroenterológus szakorvos 2 belgyógyász-nephrológus 1 betegszállító 1 biológus 1 bőrgyógyász szakorvos 1 családgondozó 4 csecsemő és gyermekgondozónő 1 csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos 1 diplomás ápoló 3 donorvizsgáló orvos 1 egészségturisztikai menedzser 1 érsebész szakorvos 1 fogászati /dentálhigienikus asszisztens 1 foglalkozás egészségügyi szakorvos 1 fogorvos 1 főkönyvelő 1 fül-orr-gége szakorvos 1 gazdasági igazgató 1 gazdasági vezető 1 geriáter 1 gyermek sebész, gyermek szemész 1 gyermekvédelmi asszisztens 1 gyógypedagógus 1 gyógyszerész 2 gyógyszertári szakasszisztens 1 gyógytornász 1 házi gondozó 1 háziorvos 4 hematológiai szakasszisztens 1 hematológus 1 idegsebész szakorvos 2 infektológus 1 intenzív szakápoló 1 intenzív terápiás szakápoló 1 iskolai szociális munka szaktanácsadó 1 iskolai védőnő 1

65 6/b számú melléklet (forrás: KSZK) jogász 1 klinikai laboratóriumi szakorvos 1 klinikai szakápoló 3 kommunikációs munkatárs 1 konduktor 1 kórházhigiénikus szakorvos 1 körzeti háziorvos 1 körzeti nővér 1 körzeti védőnő 2 laboratóriumi asszisztens 2 logopédus 1 műszaki osztályvezető 1 műtős szakasszisztens 2 neurológiai szakápoló 1 neurológiai szakorvosi munkakör 1 neurológus 3 okj-s ápoló 3 onkológus szakorvos 4 orvos 8 orvos-igazgató 2 osztályvezető ápoló 1 osztályvezető főnővér 1 osztályvezető főorvos 5 pályázati referens 1 projekt menedzser 1 pszichiáter 1 pszichiáter szakorvos 3 pszichiátriai szakápoló 1 pszichológiai tanácsadó 1 pszichológus 2 pulmonológus szakorvos 1 radiológus szakorvos 2 rehabilitációs szakorvos 2 reumatológus 4 röntgen asszisztens 1 sebész 1 sebész, traumatológus szakorvos 1 sebészeti vezető asszisztens 1 sterilizáló asszisztens 1 sürgősségi szakápoló 1 sürgősségi szakorvos 1 szakgyógyszerész 2 szakorvos 6 szakorvos vagy szakorvos- jelölt 6 szakorvos, de szakvizsga előtt álló is (fül-orr-gége) 1 szakorvos, de szakvizsga előtt állók is (traumatológiai centrum) 1 szállító munkás 1 szemész szakorvos 1 szívsebész 1 szociális gondozó 8 szociális, mentálhigiénés munkatárs 1 szülész-nőgyógyász szakorvos 1 tanulmányi ügyintéző 1 területi védőnő 5

66 6/b számú melléklet (forrás: KSZK) traumatológus 3 tüdőgyógyász (pulmonológus) 1 tüdőgyógyász szakorvos 3 urológus 1 védőnő 2 védőnő 15

67 6/c számú melléklet (forrás: KSH) Állások száma az egészségügyi ellátásban szakfeladat és munkaköri csoport szerint, 2009 Összesen Orvosi Gyógyszerészi végzettségűegyéb egyetemi végzettségű Szakdolgozók együtt Szakfeladat megnevezés Működésh Betöltött Működésh Betöltött Működésh Betöltött Működésh Betöltött Működésh Betöltött ez állások ez állások ez állások ez állások ez állások szükséges száma - szükséges száma - szükséges száma - szükséges száma - szükséges száma - állások együtt állások együtt állások együtt állások együtt állások együtt száma száma száma száma száma Főiskolai végzettségű szakdolgozó Egyéb szakképzett szakdolgozó Gazdasági, műszaki, ügyviteli Kisegítő (fizikai) Működésh Betöltött Működésh Betöltött Működésh Betöltött Működésh ez állások ez állások ez állások ez szükséges száma - szükséges száma - szükséges száma - szükséges állások együtt állások együtt állások együtt állások száma száma száma száma aktív fekvőbeteg ellátás 76861, , , ,96 355,00 302,97 739,90 706, , , , , , , , , , ,91 anya-, gyermek- és csecsemővédelem 437,81 398,76 161,11 150,31 7,00 7,00 237,25 209,50 109,60 108,60 127,65 100,90 3,00 3,00 29,45 28,95 betegszállítás és orvosi rendelvényre történő halottszállítás 561,69 558,09 4,80 4,80 190,19 190,19 16,50 16,50 173,69 173,69 169,30 167,12 197,40 195,98 egészségnevelési feladatok 29,76 29,76 6,75 6,75 2,10 2,10 19,31 20,31 13,16 13,16 6,15 7,15 1,60 0,60 egészségügyi ellátás egyéb feladatai 5576, ,44 839,89 823,41 213,86 211,56 270,65 261, , ,93 431,12 434, , ,01 758,41 749,30 824,82 810,13 egyéb 639,74 684,61 36,38 37,83 17,30 17,20 33,20 45,20 230,56 231,86 26,05 29,05 204,51 202,81 112,30 153,84 210,00 198,68 egyéb humán egészségügyi tevékenység 638,70 672,37 69,92 74,62 6,00 5,75 77,83 79,08 398,45 415,42 222,52 234,63 175,93 180,79 53,25 60,25 33,25 37,25 egyéb oktatás 16,06 16,06 5,50 5,50 3,40 3,40 5,06 5,06 2,30 2,30 2,76 2,76 1,10 1,10 1,00 1,00 egyéb szálláshely szolgáltatás 95,75 95,25 3,00 3,00 46,00 45,50 6,00 5,50 40,00 40,00 11,00 11,00 35,75 35,75 egyetemi oktatás 3272, , , ,10 19,00 19,00 493,00 451,00 780,00 778,00 77,00 81,00 703,00 697,00 260,00 267,00 326,00 335,65 fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása 68,17 66,57 15,17 12,57 31,00 32,00 3,00 4,00 28,00 28,00 15,00 15,00 7,00 7,00 felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 13,86 13,86 2,73 2,73 10,13 10,13 0,13 0,13 10,00 10,00 1,00 1,00 felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 29,00 28,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 4,75 21,00 21,00 foglalkozás-egészségügyi ellátás 2385, ,47 954,35 948,97 3,00 3,00 25,70 25, , ,80 257,00 251,23 955,49 961,57 138,45 139,20 51,80 50,80 fogorvosi ellátás 9666, , , ,00 3,00 3,00 36,50 37, , ,66 157,86 157, , ,40 350,54 346,54 152,19 148,21 főiskolai oktatás 256,05 245,05 18,05 19,05 161,00 159,00 4,00 4,00 4,00 4,00 51,00 43,00 22,00 20,00 gyógyító célú foglalkoztatás 964,29 955,49 68,13 67,63 2,00 2,00 16,53 16,53 780,88 773,58 366,10 361,10 414,78 412,48 58,40 58,10 38,35 37,65 házi szakápolás 1712, ,60 28,85 28,85 11,60 12, , ,65 480,80 487, , ,95 68,00 68,50 112,50 114,00 háziorvosi szolgálat 16097, , , ,83 3,00 3,00 20,60 19, , ,27 371,66 376, , ,61 435,00 434,88 836,35 826,15 iskolai oktatás 33,50 34,75 0,50 1,00 4,00 4,00 3,00 3,75 2,00 2,75 1,00 1,00 26,00 26,00 járóbetegek gondozóintézeti ellátása 1568, ,56 407,49 375,66 55,65 53, ,83 969,27 85,48 83,62 933,35 885,65 30,80 27,76 56,12 50,77 járóbetegek orvosi ellátása 190,39 185,20 64,42 63,83 0,80 0,80 96,67 95,07 37,00 36,50 59,67 58,57 19,00 18,00 9,50 7,50 járóbetegek szakorvosi ellátása 27816, , , ,90 26,23 27,23 357,58 347, , , , , , , , , , ,42 kiegészítő alapellátási szolgáltatások 640,04 651,74 49,85 49,45 3,00 3,00 93,50 89,90 379,84 396,84 69,10 73,50 310,74 323,34 65,30 64,70 48,55 47,85 kormányzati szervek igazgatási tevékenysége 42,00 42,00 19,00 19,00 6,00 6,00 17,00 17,00 14,00 14,00 3,00 3,00 közegészségügyi és járványügyi ellátás 2666, ,29 286,00 255,15 29,00 27,80 237,00 228, , ,26 962,50 952,36 242,00 241,90 543,50 531,28 366,00 363,00 krónikus fekvőbeteg ellátás 5327, ,81 433,96 368,26 4,00 3,95 69,70 76, , ,70 375,30 354, , ,65 235,30 223,65 468,15 446,75 mentőszolgálat életmentési tevékenysége 7196, ,08 311,44 313,24 3,00 3, , ,74 699,47 732, , ,76 300,00 264, , ,10 módszertani szakirányítás feladatai 276,20 247,84 41,80 30,96 3,00 2,75 86,85 81,60 72,95 69,70 31,45 29,45 41,50 40,25 66,60 58,08 5,00 4,75 művese kezelés 1176, ,60 164,40 163,10 8,00 7,80 4,00 4,00 643,60 631,80 83,70 80,70 559,90 551,10 176,00 176,00 180,40 178,90 orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés 410,41 409,48 103,55 106,60 23,50 27,50 138,86 136,86 95,50 88,63 2,00 2,00 93,50 86,63 37,00 36,89 12,00 13,00 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 42,00 41,00 22,00 22,00 22,00 22,00 2,00 2,00 18,00 17,00 önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 227,10 222,87 3,10 3,10 12,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 133,50 133,15 72,50 70,62 önkormányzatok igazgatási tevékenysége 16,50 16,50 1,00 1,00 8,00 8,00 6,00 6,00 2,00 2,00 7,00 7,00 0,50 0,50 pályaalkalmassági vizsgálatok 1,30 1,40 1,30 1,30 0,10 rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbetegellátás 6866, ,12 676,64 601,82 15,85 15,35 113,33 107, , ,28 802,55 786, , ,73 633,28 617,63 868,06 866,71 sporttevékenység 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 11,10 11,10 0,60 0,60 10,50 10,50 10,50 10,50 üdültetés 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 védőnői szolgálat 5233, ,87 7,60 7,60 1,00 1, , , , ,47 13,00 13,00 41,50 38,60 219,37 213,20 vérellátás 1663, ,15 123,70 104,30 6,00 3,00 75,00 86, ,75 965,65 27,00 26, ,75 939,65 211,00 191,30 153,50 131,40 Mindösszesen , , , ,78 746,74 691, , , , , , , , , , , , ,58 Betöltött állások száma - együtt

68 Orvosi állások száma szakfeladat szerint, 2009 Szakfeladat megnevezés Orvosi Működésh ez szükséges állások száma Fő- és időszaki főfoglalkoz ású - alkalmazot t 6/d számú melléklet (forrás: KSH) Fő- és időszaki főfoglalkoz ású - vállalkozó Fő- és időszaki főfoglalkoz ású - együtt Részfoglal kozású - alkalmazot t Részfoglal kozású - vállalkozó Részfoglal kozású - együtt Betöltött állások száma - alkalmazot t Betöltött állások száma - vállalkozó aktív fekvőbeteg ellátás 11531, ,00 743, ,00 530,99 368,97 899, , , ,96 anya-, gyermek- és csecsemővédelem 161,11 124,00 11,00 135,00 7,21 8,10 15,31 131,21 19,10 150,31 betegszállítás és orvosi rendelvényre történő halottszállítás 4,80 2,00 1,00 3,00 1,80 1,80 2,00 2,80 4,80 egészségnevelési feladatok 6,75 2,00 2,00 4,00 0,40 2,35 2,75 2,40 4,35 6,75 egészségügyi ellátás egyéb feladatai 839,89 213,00 276,00 489,00 46,21 288,20 334,41 259,21 564,20 823,41 egyéb 36,38 2,00 23,00 25,00 2,78 10,05 12,83 4,78 33,05 37,83 egyéb humán egészségügyi tevékenység 69,92 41,00 26,00 67,00 3,05 4,57 7,62 44,05 30,57 74,62 egyéb oktatás 5,50 2,00 2,00 3,50 3,50 5,50 5,50 egyéb szálláshely szolgáltatás 3,00 1,00 2,00 3,00 0,00 1,00 2,00 3,00 egyetemi oktatás 1394, , ,00 47,00 0,10 47, ,00 0, ,10 fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása 15,17 4,00 8,00 12,00 0,57 0,57 4,00 8,57 12,57 felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 2,73 2,00 2,00 0,55 0,18 0,73 2,55 0,18 2,73 felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 foglalkozás-egészségügyi ellátás 954,35 329,00 423,00 752,00 54,95 142,02 196,97 383,95 565,02 948,97 fogorvosi ellátás 4706, , , ,00 176,00 173,00 349, , , ,00 főiskolai oktatás 18,05 15,00 15,00 2,00 2,05 4,05 17,00 2,05 19,05 gyógyító célú foglalkoztatás 68,13 13,00 47,00 60,00 3,10 4,53 7,63 16,10 51,53 67,63 házi szakápolás 28,85 7,00 6,00 13,00 7,80 8,05 15,85 14,80 14,05 28,85 háziorvosi szolgálat 6947, , , ,00 30,28 71,55 101, , , ,83 iskolai oktatás 0,50 0,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 járóbetegek gondozóintézeti ellátása 407,49 245,00 34,00 279,00 50,62 46,04 96,66 295,62 80,04 375,66 járóbetegek orvosi ellátása 64,42 15,00 35,00 50,00 6,37 7,46 13,83 21,37 42,46 63,83 járóbetegek szakorvosi ellátása 9203, , , ,00 607, , , , , ,90 kiegészítő alapellátási szolgáltatások 49,85 28,00 12,00 40,00 3,35 6,10 9,45 31,35 18,10 49,45 kormányzati szervek igazgatási tevékenysége 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 közegészségügyi és járványügyi ellátás 286,00 250,00 0,00 250,00 5,15 0,00 5,15 255,15 0,00 255,15 krónikus fekvőbeteg ellátás 433,96 297,00 13,00 310,00 33,20 25,06 58,26 330,20 38,06 368,26 mentőszolgálat életmentési tevékenysége 311,44 114,00 56,00 170,00 137,30 5,94 143,24 251,30 61,94 313,24 módszertani szakirányítás feladatai 41,80 26,00 0,00 26,00 4,86 0,10 4,96 30,86 0,10 30,96 művese kezelés 164,40 126,00 1,00 127,00 34,70 1,40 36,10 160,70 2,40 163,10 orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés 103,55 83,00 5,00 88,00 17,30 1,30 18,60 100,30 6,30 106,60 önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 3,10 3,00 3,00 0,10 0,10 3,00 0,10 3,10 pályaalkalmassági vizsgálatok 1,30 1,00 1,00 0,30 0,30 1,30 1,30 rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbetegellátás 676,64 521,00 20,00 541,00 32,14 28,68 60,82 553,14 48,68 601,82 szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 védőnői szolgálat 7,60 5,00 2,00 7,00 0,30 0,30 0,60 5,30 2,30 7,60 vérellátás 123,70 98,00 1,00 99,00 3,85 1,45 5,30 101,85 2,45 104,30 Összesen 38694, , , , , , , , , ,78 Betöltött állások száma - együtt

69 7. számú melléklet Szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó egészségügyi dolgozók számára kiadott hatósági bizonyítványok A 2004-es évtől vizsgálva megállapítható, hogy a kiadott hatósági bizonyítványok száma a 2006-os, és 2007-es évet kivéve évről évre emelkedik. A 2010-es évben a legkeresettebb célország egyértelműen az Egyesült Királyság volt, az orvosok közel egy harmada, pontosan 30,51%-a jelölte meg külföldi munkavállalási szándékának céljaként. Elmondható azonban, hogy a 2009-es évhez képest, amikor is ez az arány 34,5% volt, 2010-ben szélesedik úgymond a "látókör" a célországokat tekintve. Megfigyelhetjük azt is, hogy ebben az évben elég jelentős a szakképesítés nélküli orvosok külföldi munkavállalási szándéka, az összes hatósági bizonyítványt kapott orvos közül 2010-ben 564 orvosnak, összesen 50,77% rendelkezik csupán általános orvosdoktori oklevéllel.

70 7. számú melléklet Szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó egészségügyi dolgozók számára kiadott hatósági bizonyítványok az egyes években Év Fő Fő Hatósági bizonyítványt kapott egészségügyi dolgozók száma az egyes években Év 1777 Fő Hatósági bizonyítványt kapott egészségügyi dolgozók száma az egyes években Év

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA Abaújszántó posta zárva zárva zárva 14:00-18:00 08:00-12:00 zárva 08:00-12:00 14:00-18:00 zárva zárva Ajka 1 posta zárva 14:00-18:00 zárva zárva 12:00-16:00

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (wwwantszhu), valamint

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

M.2. számú melléklet. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei

M.2. számú melléklet. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete

Részletesebben

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása 1. Bevezetés Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az Egészségügyi Engedélyezési

Részletesebben

M.2. számú melléklet. Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei. törölt: június 1-től. törölt: Áramszolgáltató

M.2. számú melléklet. Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei. törölt: június 1-től. törölt: Áramszolgáltató Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei Hatályos: 2019. NKM Energia Zrt. Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányzat 1. oldal 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu]

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső - 150 magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Az utcakereső szolgáltatás segítségével könnyen megtalálhatja a keresett címet! Csak

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban)

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban) -ök napi készenléti szolgálati létszáma 5%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontás) Létszám Módosított javaslat OSZ jav. tartalék % nettó OSZ jav. Tartalék % Mohács 5 5, 5,, - -,,, 5,, -, 5,, 5, 5,

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

3.sz. melléklet: Kárbejelentő helyek megye irsz varos cim telefon fax mail kedd nyit szerda nyit szombat nyit Bács-Kiskun 6400 Kiskunhalas Kígyó u 3. +36 77 429-567 +36 1 361-0091 kiskunhalas@groupama.hu

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL Információs társadalom alprogram szakmai konferencia 2011. február 03. Szeged TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Prof. Dr.

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási

Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2019. október 23-i ünnepnap miatt módosul az NKM Energia Zrt. villamosenergia-szolgáltatói

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási

Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2019. augusztus 20-ai ünnepnap miatt módosul az NKM Energia Zrt. villamosenergia-szolgáltatói

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010 19.344340

Részletesebben

Tájékoztató munkaszüneti nap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről

Tájékoztató munkaszüneti nap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről Tájékoztató munkaszüneti nap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2019. április 19.-ei Nagypéntek miatt módosul az NKM Áramszolgáltató Zrt.

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t Országgyűlési képvisel ő Dr. Katona Béla úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Helyben Ér e e.t 2009 OKT 0 9. dj, tti4143& Módosító javaslat! Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7

Részletesebben

A Hálózatban működő Gyógyszertárak Szövetségének javaslata a sürgősségi gyógyszerellátási rendszer kialakítására

A Hálózatban működő Gyógyszertárak Szövetségének javaslata a sürgősségi gyógyszerellátási rendszer kialakítására 5. számú melléklet települések orvosi ügyelettel és a gyógyszertárak száma Szám Település Orvosi ügyelet Gyógyszertárak száma Lakosságszám Baranya megye 1 Bóly x 1 3974 2 Mohács x 6 17738 3 Sásd x 1 3165

Részletesebben

sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. augusztus 1-től a jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE 6200. Kiskőrös Petőfi tér 3. +36 78 514-010 Az épület oldalánál a Pozsonyi utcában 6500. Baja Munkácsy u 3. +36 79 325-254 Bács-Kiskun 6400.

Részletesebben

TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSE: RÉGI ÉS ÚJ IRÁNYOK, VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK

TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSE: RÉGI ÉS ÚJ IRÁNYOK, VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSE: RÉGI ÉS ÚJ IRÁNYOK, VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK DR. LUKOVICS MIKLÓS Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Nemzedékek találkozása

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE Ügyfélszolgálatok elérhetősége 6200. Kiskőrös Petőfi tér 3. +36 78 514-010 Az épület oldalánál a Pozsonyi utcában 6500. Baja Munkácsy u 3.

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE 6200. Kiskőrös Petőfi tér 3. +36 78 514-010 Az épület oldalánál a Pozsonyi utcában 6500. Baja Munkácsy u 3. +36 79 325-254 Bács-Kiskun 6400.

Részletesebben

Ajka ÉNYKK Zrt. autóbusz-állomás (88) Baja DAKK Zrt. autóbusz-állomás, Csermák tér (79)

Ajka ÉNYKK Zrt. autóbusz-állomás (88) Baja DAKK Zrt. autóbusz-állomás, Csermák tér (79) MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók KMKK Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka ÉNYKK Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183 Baja DAKK Zrt. autóbusz-állomás, Csermák

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

F.2. számú függelék Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása

F.2. számú függelék Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.2. számú függeléke F.2. számú függelék Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása Hatályos: 2019. NKM Energia Zrt.

Részletesebben

Sztenderd nyitvatartású fiókjainkban meghirdetett pénztári órák. Budapest, II. kerület, Margit krt. 5/A

Sztenderd nyitvatartású fiókjainkban meghirdetett pénztári órák. Budapest, II. kerület, Margit krt. 5/A Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2017. október 01-i hatállyal a jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk

Részletesebben

Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO Abony Hipermarket Abony TESCO Ajka Hipermarket Ajka TESCO Baja Hipermarket Baja TESCO 41019

Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO Abony Hipermarket Abony TESCO Ajka Hipermarket Ajka TESCO Baja Hipermarket Baja TESCO 41019 Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO 41050 Abony Hipermarket Abony TESCO 41770 Ajka Hipermarket Ajka TESCO 41650 Baja Hipermarket Baja TESCO 41019 Balassagyarmat Hipermarket Balassagyarmat TESCO 41021

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Cím Megnevezés Telefonszám

Cím Megnevezés Telefonszám Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út 21. Ajka 8448 8. számú fkl. Út Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Cím Megnevezés Telefonszám Dózsa György utca 97 Balassagyarmat 2660 Kóvári út 6. Balatonakarattya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

F.2. számú függelék. Az NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása

F.2. számú függelék. Az NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.2. számú függeléke F.2. számú függelék Az ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások

Fejlődő és leszakadó járások Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján 2016. január Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

6. Bács-Kiskun Kiskőrösi járás Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 06-20/

6. Bács-Kiskun Kiskőrösi járás Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 06-20/ Sorszám Megye Járás Neve Készenléti ügyelet telefonszáma 1. Bács-Kiskun Bácsalmási 2. Bács-Kiskun Bajai 3. Bács-Kiskun Jánoshalmai 4. Bács-Kiskun Kalocsai 5. Bács-Kiskun Kecskeméti Bácsalmás Városi Önkormányzat

Részletesebben

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím Balmazújváros Balmazújváros posta 4061 Balmazújváros Dózsa György utca 5-7. Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1 posta

Részletesebben

Frissítve: június 21 napján

Frissítve: június 21 napján Frissítve: 2019. június 21 napján Sorszám Megye Járás Neve Készenléti ügyelet telefonszáma 1. Bács-Kiskun Bácsalmási 2. Bács-Kiskun Bajai 3. Bács-Kiskun Jánoshalmai 4. Bács-Kiskun Kalocsai 5. Bács-Kiskun

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet. a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetend igazgatási szolgáltatási díjról

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet. a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetend igazgatási szolgáltatási díjról 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetend igazgatási szolgáltatási díjról A temetkrl és a temetkezésrl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41/B. -ában foglalt

Részletesebben

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 234 Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10. (06 77) 501 350 253 Bács-Kiskun Kalocsa

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

FIT-jelentés. Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest V. kerület, József nádor tér 2-4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés. Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest V. kerület, József nádor tér 2-4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés Országos kompetenciamérés 2017 FIT-jelentés 10. évfolyam 1051 Budapest V. kerület, József nádor tér 2-4. Fenntartói azonosító: 39012082 FIGYELEM! Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a 2016/2017. tanévtől a

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

MOL PostaPontok aktuális listája

MOL PostaPontok aktuális listája MOL PostaPontok aktuális listája Város Irányítószám Cím Megnevezés Nyitva tartás TÉL (10.01-03.31) nyitás Nyitva tartás TÉL (10.01-03.31) zárás Nyitva tartás NYÁR (04.01-09.30) nyitás Nyitva tartás NYÁR

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax ek elérhetőségei Illetékességi terület Bács-Kkun Megye Bajai, Bácsalmási Kalocsai, Kkőrösi Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kkunhalasi, Jánoshalmi, Kkunfélegyházi, Kkunmajsai Baranya Megye Komlói, Pécsváradi,

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Egy foglalkoztatottra jutó termelékenység változása, 2000-2004 Százalékos változás az el évhez képest Forrás: Employment in Európa 2005 Egy ledolgozott órára jutó termelékenység

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Országos Sportorvosi Hálózat

Országos Sportorvosi Hálózat Országos Sportorvosi Hálózat Bács-Kiskun megyei sportorvosi szakrendelések Megyei szakfőorvos: Dr. Szabó Veronika 6000 Piaristák tere 7. 76/485-185 Kecskemét 6001 Piaristák tere 7. 76/485-185 Bácsalmás

Részletesebben

Elektronikus dokumentumok biometrikus aláírására és elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan természetes személyek részére

Elektronikus dokumentumok biometrikus aláírására és elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan természetes személyek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Elektronikus dokumentumok biometrikus aláírására és elektronikus

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/166/2006 HÍRDETMÉNY A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya: a rendezett munkaügyi kapcsolatok

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája

A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája 2019.02.15 BÁCS-KISKUN MEGYE Kecskemét, 5. sz. főút, 82+592 km-szelvény Apostag, 51. sz. főút, 74+494 km-szelvény Baja, 51. sz. főút, 159+319 km-szelvény

Részletesebben

F.2. számú függelék. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása. törölt: április

F.2. számú függelék. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása. törölt: április Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.2. számú függeléke F.2. számú függelék Az ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása Hatályos: 2019. júni us 1-től Egyetemes Villamos

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Budapest I.KERÜLET 3011 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I.KERÜLET 3012 01.02-12.23 180 perc 350 Ft/óra Budapest I.KERÜLET 3013 01.01-12.31 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 525 Ft/óra Budapest

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Az egészségügyi szakdolgozók alap,-és működési nyilvántartása, egységes ágazati humánerőforrásmonitoringrendszer

Az egészségügyi szakdolgozók alap,-és működési nyilvántartása, egységes ágazati humánerőforrásmonitoringrendszer Az egészségügyi szakdolgozók alap,-és működési nyilvántartása, egységes ágazati humánerőforrásmonitoringrendszer Dr. Paphalmi Rita Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Konferencia a továbbképzésről

Részletesebben