2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása"

Átírás

1

2 1. Bevezetés Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) minden évben február 20-ig beszámolót készít az egészségügyi humánerőforrás helyzetéről. A beszámoló a R. követelményeinek megfelelően úgy kerül összeállításra, hogy a benne szereplő adatsorok és elemzések évről évre összehasonlíthatóak legyenek. Az ágazati humánerőforrás évi helyzetéről szóló beszámoló első változata 2012 februárjában elkészült, ezt követően a módosított beszámolót az ágazatért felelős minisztérium iránymutatása alapján készítettük el. Az eddigi beszámolókkal ellentétben, a kapcsolódó adatokra vonatkozóan a jelen dokumentum már szöveges összehasonlító megállapításokat is tartalmaz, továbbá diagramok és térképek segítségével szemlélteti a korábbi évekhez képest bekövetkezett leghangsúlyosabb változásokat az ágazat legújabb elvárásainak megfelelően. A beszámolóban a könnyebb összehasonítás érdekében az elmúlt két év lényegesebb adatai is szerepelnek, továbbá az egészségügy szakdolgozók körén belül az ápolók vonatkozásában külön feltűntetésre kerültek a szükséges statisztikai adatok. A beszámoló a jelenlegi formátumában tovább könnyíti a felhasználók különösen az egészségpolitikai ágazat humánerőforrásra vonatkozó legfontosabb kutatási, illetve stratégiai tervezési feladatainak elvégzését. 2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása Az egészségügyi humánerőforrás monitoring rendszer (a továbbiakban: HMR) a kormányzati és az egészségügyi ágazati szintű döntés előkészítések megalapozását, illetve az ágazati HR stratégia kialakítását szolgálja. A HMR elsődleges célcsoportja az egészségügyi dolgozók mellett az egészségügyi ágazat jövőjét alakító döntéshozó szervezetek, hiszen a HMR projekt is részben az egészségpolitika döntéshozóira kíván hatást gyakorolni.

3 A HMR felhasználóinak másik körébe tartoznak azok az intézmények és szervezetek, amelyek a gyűjtött adatokat használják fel munkájuk során például a társadalomkutatók, statisztikusok. A HMR projekt keretében megvalósuló webes felületet mind az egészségügyi dolgozók, mind a munkáltatók és az egészségügyi képzését felelős intézmények, a hallgatói és szakmai szervezetek, illetve az egészségügy területén működő szakmai kamarák, szervezetek, szövetségek (magyar Orvosi Kamara, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Magyar Gyógyszerész Kamara, Kórházszövetség stb.) használni tudják majd. Az adattárházból lekérdezhető elemzések legfontosabb elemeit, illetve a rendszer éves beszámolóját az EEKH közzéteszi internetes honlapján, így ezek a megállapítások szélesebb társadalmi csoportok, illetve a média számára is elérhetők lesznek. 3. Jogszabályi háttér A Kormány szakminisztériumok és a Regionális Fejlesztési Tanácsok által A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósítására benyújtott kiemelt projektjavaslatok között a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében novemberében elfogadta az Egységes egészségügyi humánerőforrás monitoring rendszer elnevezésű projektet, a benyújtott előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján (a projekt jogszabályi alapja: az egyes kiemelt projekt-javaslatok akciótervi nevesítésének jóváhagyásáról szóló 1095/2007. (XII.5.) Korm. határozat). Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. -ának (7) bekezdése értelmében a Kormány az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszert működtető egészségügyi államigazgatási szervként az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) jelölte ki. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) a rendelkezik az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszerrel összefüggő feladatokról. Az Eütv ának végrehajtási rendeleteként lépett hatályba november 18-án az egységes egészségügyi humánerőforrás-monitoring rendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM. Rendelet (a továbbiakban: R). 4. Jelen helyzet bemutatása Az EEKH-n belül március 1-jén jött létre a Migrációs és Monitoring Főosztály, amelynek egyik fő feladata az egészségügyi humánerőforrás monitoring projekt megvalósítása, az Eütv ában és a R-ben foglalt feladatok ellátása, másrészt pedig a

4 külföldi bizonyítványok, oklevelek elismerése és az egészségügyi szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánók részére hatósági bizonyítvány kiadása november 8-án megjelent a TÁMOP /1 Társadalmi Megújulás Operatív Program című konstrukció Egészségügyi humánerőforrás monitoring című kiemelt komponensének tervezési felhívása és útmutatója, amely értelmében a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) konzorciumi partnerként vesz részt a HMR projekt megvalósításában. A HMR projekt szakmai megvalósításáért, továbbá az életpálya modell koncepció javaslat, valamint az életpályamodellhez kapcsolódó szolgáltatások kialakításáért a Projektgazda EEKH, a projektmenedzsmenti és pénzügyi vezetői feladatokért, továbbá a szakdolgozók szabadon választható elméleti továbbképzési, valamint gyakorlati pontjainak nyilvántartásának megvalósításával kapcsolatos feladatokért a GYEMSZI felel. A projekt pályázati dokumentációja február 15-én benyújtásra került a közreműködő szervezet részére. A közreműködő szervezettől május 9-én érkezett támogató levél értelmében a projektjavaslatot az Irányító hatóság támogatta. A HMR projekt Európai Uniós társfinanszírozással valósul majd meg, mindösszesen 500 millió forintból. A projekt lezárásának várható időpontja: május 31. (a projekt megvalósítás kezdésétől számított 2 év), de a projekt által elért eredményeket a projekt lezárását követően még legalább öt évig fenn kell tartani. 5. A HMR célja A projekt abból a gyakorlati problémából indul ki, hogy a magyarországi egészségügyi ellátórendszer évek óta jelentős emberi erőforrás hiánnyal küzd. A szakemberhiány okai között szerepel, többek között az egészségügyi szakemberek magas életkora, a fiatalkorúak nagyszámú külföldi munkavállalása, valamint az egészségügyi szakemberek egyenlőtlen területi megoszlása. A projekt elsődleges célja ezen társadalmi probléma megoldásához való hozzájárulás. A projekt célja továbbá, hogy egységes szempontrendszer alapján kialakítsa azt a monitoringrendszert és kapcsolódó adattárházat, amely képes a kormányzat, illetve az ágazat humánerőforrással kapcsolatos döntéseinek valid adatokkal történő megalapozására, az ágazati HR-stratégia kialakításának támogatására, továbbá lehetővé teszi az ágazati humánerőforrás jellemzők, trendek nyomon követését, az ezzel kapcsolatos intézkedések előzetes, számszaki modellezését, hatásvizsgálatát. Az Eütv ában, illetve az R-ben meghatározott feladatok ellátására egyben a jelen beszámolóban található adatok összegyűjtésére alkalmazott jelenlegi kezdetleges informatikai rendszer hatékonysága a többszörösére növelhető az egységes adattárház megvalósításával mind az adatgyűjtés gyorsasága terén, mind pedig annak egyszerűsége és pontossága tekintetében. Az EEKH az adattárház létrehozása mellett egy olyan webes felületet is ki kíván alakítani, mely alkalmas lesz arra, hogy az ágazati képzésekről, álláslehetőségekről, tendenciákról az

5 egyes szereplők informálódhassanak és információkat cserélhessenek. A projekt célja az is, hogy segítse az ágazaton belül egyfajta szolgáltató szemlélet meghonosodását az egészségügyi dolgozók által is elérhető felhasználóbarát felületek kialakításával. Az egészségügyi szakdolgozók tekintetében a projekt keretében valósul meg a GYEMSZI által jelenleg fejlesztés alatt álló kötelező továbbképzési pontnyilvántartási rendszer kiterjesztése a szabadon választható továbbképzések, valamint gyakorlati pontok nyilvántartására, illetve az elektronikus adatbázis és jelentőprogram kialakítása (SZAFTEX). A projekt keretében az adattárház megvalósításához szükséges technikai és informatikai fejlesztések mellett kidolgozásra kerül egy életpálya modell koncepció javaslat is, amelynek konkrét célja, hogy segítse az egészségügyi dolgozók egészségügyi pályán maradását és a sikeres szakmai előmenetelüket. Az életpálya építésére azért van szükség, mert a szakmában dolgozók nehezen látják jövőjüket, előrelépési, fejlődési lehetőségeiket az egészségügyi pályán, amit gyakran a külföldre történő elvándorlás követ. Az életpálya modell koncepció javaslat népszerűsítésére, valamint a validálás támogatására az EEKH egy általános információs központként működő, valamint tanácsadó funkcióval is bíró call-centert kíván létrehozni. 6. A HMR-hez kapcsolódó adatkörök: A projekt keretében az EEKH együttműködik a magyar egészségügyi ágazat szerveivel és európai szintű hálózatokkal is abból a célból, hogy az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatosan személyazonosításra alkalmatlan és bizonyos adatokat szeptember 16-tól már személyazonosításra alkalmas módon is gyűjtsön egy egységes adattárház számára. Az Eütv-ben az adatszolgáltatási rendszer koncepcionális változtatását azon ágazat szakmai célkitűzés indokolta, hogy a HMR az egészségügyi dolgozókra vonatkozó adatokat személyazonosításra alkalmas módon is képes legyen kezelni és feldolgozni, annak érdekében, hogy az egyes egészségügyi dolgozók is nyomon követhetőek legyenek a rendszerben, továbbá az életpálya modell koncepciójavaslat kidolgozását követően személyre szabott tanácsadás és támogató szolgáltatások igénybe vételére kerülhessen sor. A következő adatokat az adatgazdák személyazonosításra alkalmas módon továbbítják az egységes egészségügyi ágazati HMR-t működtető egészségügyi államigazgatási szervnek (EEKH) az egészségügyi dolgozók neme, természetes személyazonosító adatai, az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve, lakóhelye, tartózkodási helye, állampolgársága; az egészségügyi ágazati szakmai képzések keretében megszerzett szakképesítések megnevezése, az erről kiállított bizonyítvány vagy oklevél száma, a kiállítás helye és időpontja, a kiállító intézmény megnevezése, a képzés nyelve; - adatgazda: EEKH a működési nyilvántartási ciklus megújításának és lejártának időpontja, az egészségügyi dolgozó által megszerzett és a működési nyilvántartásban szereplő valamennyi

6 szakképesítés és szakképzettség tekintetében fennálló továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés ténye; - adatgazda: EEKH a korlátozott alkalmasság ténye; a működési nyilvántartás meghosszabbításának kezdő, befejező dátuma, a meghosszabbítás alapjául szolgáló, az egészségügyi tevékenység szünetelésének oka, kezdő, befejező dátuma; - adatgazda: EEKH az egészségügyi dolgozóval szembeni etikai eljárás keretében kiszabott jogerős büntetés ténye a büntetést kiszabó határozat jogerőre emelkedése napjának megjelölésével együtt; az egészségügyi dolgozó alap- és működési nyilvántartási számát, a külföldi munkavégzés helye, időtartama; - adatgazda: EEKH idegen nyelvenként a nyelvismeret legmagasabb szintjére és típusára vonatkozó adatok; - adatgazda: EEKH a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő egészségügyi tevékenységvégzés helye, megnevezése, címe, a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez, a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege, az egészségügyi tevékenységvégzés helyének kistérség szerinti megjelölése; - adatgazda: EEKH az adott évben egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettekre, valamint a szakvizsgát tett személyek számára szakképesítés szerinti megoszlásban vonatkozó adatok; - adatgazda: Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT) az engedélyezett és nyilvántartásba vett gyógyszerismertetői tevékenységet végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek számára és szakképesítésére vonatkozó adatok; - adatgazda: január 1-jétől a GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézete (GYEMSZI-OGYI) - tekintettel az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismerttetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet 8. -ának (1) bekezdésében foglaltakra.

7 A fenti adatkör vonatkozásában az Egészségbiztosítási Felügyelet (EBF), majd szeptemberében bekövetkező megszűnését követően - az OTH volt az adatgazda a GYEMSZI-OGYI-t megelőzően. az oklevelét külföldön elismertetni szándékozó személy részére az elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásában vagy az egészségügyi államigazgatási szerv tudomására jutott adatok közül a kérelmező célországára, szakképesítésére, valamint azon személyek számára vonatkozó adatok, akik részére ilyen célból hatósági bizonyítvány került kiállításra; - adatgazda: EEKH az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról vezetett országos adatbázis adatai alapján a jogszabály szerinti szolgáltatókra vonatkozó adatok, valamint a szolgáltató közreműködőinek alap- és működési nyilvántartási száma; - adatgazda: OTH A következő adatokat az adatgazdák személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítják az EEKH-nak: az adott évben orvos- és egészségtudomány képzési területen alapképzésre, mesterképzésre és egységes, osztatlan képzésre felvettek számára vonatkozó adatokat szakok szerinti megoszlásban, valamint az adott évben egyes egészségügyi szakképzésre felvettek és egészségügyi szakképesítést szerzettek számára és szakképesítés szerinti megoszlására, az adott évben szervezett továbbképzések típusára, az azon részt vettek számára vonatkozó adatok; - adatgazda: az orvos-és egészségtudomány képzést folytató felsőoktatási intézmények, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht (AVIR rendszeren keresztül) - egészségügyi képzést folytató nem felsőoktatási intézmények, szükség esetén a GYEMSZI Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetén (GYEMSZI-ETI) keresztül az egészségügyi ágazati munkaerőigényre vonatkozó adatok foglalkozások szerinti bontásban; - adatgazda: NFSZ, mint állami foglalkoztatási szerv és a kormányzati személyügyi szolgáltató Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI) az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, az egyes egészségügyi szakképesítéshez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatok, valamint az egészségügyi állás- és létszámkimutatásra vonatkozó adatok; - adatgazda: hivatalos statisztikai szolgálat (KSH), GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatósága (GYEMSZI-IRF) a betegforgalmi adatokra vonatkozó statisztikai adatok;

8 - adatgazda: az egészségbiztosítási államigazgatási szerv: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Az EEKH az adatgazdáktól kapott adatokat feldolgozza és beépíti a HMR részét képező adatbázisba és évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 20-áig beszámolót készít a HMR adatai alapján az ágazati humánerőforrás helyzetéről. A projekt keretében megvalósuló adattárház információt szolgáltat az ágazat mindenkori helyzetével kapcsolatban és kapcsolódik, más az egészségügyi ágazat keretében megvalósításra kerülő projektekhez is. A gyűjtött adatok alapján az EEKH elemzéseket és időszakos jelentéseket készít, amelyeket a honlapján is közzétesz.

9 Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás évi helyzetéről készített beszámoló mellékletei 1. számú melléklet: A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája. 2. számú melléklet: A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása, kistérségenként, megyénként, régiónként, valamint országosan az egészségügyi dolgozók száma, megoszlása szakmai területenként, a munkavégzésre irányuló jogviszonyok típusa. 3. számú melléklet: A tárgyévben államilag finanszírozott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettek szakma vagy szakmacsoport szerinti megoszlása. 4. számú melléklet: A 2011-ben szakvizsgát tett személyek száma szakképesítés szerinti megoszlásban. 5. számú melléklet: Az egyes egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó bér- és létszám- statisztikai adatok. 6. számú melléklet: Az egészségügyi ágazatban regisztrált üres álláshelyek számát, szakma szerinti bontásban. - 6/A. melléklet: január-december hónapokban az NFSZ-hez bejelentett új álláshelyek száma az egészségügyi foglalkozásokban; - 6/B. melléklet: december havi munkaerőigényre vonatkozó adatok (NKI); - 6/C. melléklet: Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása 2010-ben; - 6/D. melléklet: Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása 2010-ben (csak orvosi munkakör). 7. számú melléklet: Szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó egészségügyi dolgozókra vonatkozó adatok a célország és szakképesítés szerinti bontásban, a hatósági bizonyítványok kiadására irányuló kérelmekhez kapcsolódó ügyféli nyilatkozatokban foglaltak alapján. 8. számú melléklet: Magyarországon dolgozó, külföldön megszerzett és Magyarországon elismert vagy honosított egészségügyi szakképesítéssel, vagy honosított tudományos fokozattal rendelkező egészségügyi dolgozók aránya szakképesítésenként, a diploma vagy oklevél megszerzésének helye szerinti bontásban. 9. számú melléklet: Az egészségügyi dolgozók tekintetében az idegen nyelvismerettel rendelkezők aránya nyelvenként, a nyelvismeret legmagasabb szintjére és típusára vonatkozó adatok alapján. 10. számú melléklet: A korlátozottan alkalmas egészségügyi dolgozók száma. 11. számú melléklet: Az egészségügyi tevékenységüket egy évet meghaladóan szünetetető személyek száma és a szüneteltetés időtartama. 12. számú melléklet: A Hivatalhoz a HMR-el kapcsolatban érkezett megkeresések száma.

10 1. számú melléklet A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfájára vonatkozó összehasonlító elemzések 2011-ben az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók létszáma a 2009-es, és a 2010-es évekhez képest az alábbiak szerint alakult: Orvosok: Az orvosok működési nyilvántartásának alakulásában meghatározó dátum március 31-e, amikor is az orvosok jelentős részének járt le egy időpontban a működési nyilvántartása. A megújításhoz szükséges feltételeket sokan nem teljesítették, ebből kifolyólag jelentős visszaesés tapasztalható a 2010-es évben a 2009-es évhez viszonyítva az érvényes működési nyilvántartással rendelkező orvosok számának tekintetében, a 2011-es évet tekintve viszont szinte minden egyes korcsoportban emelkedő tendenciát láthatunk. A 2009-es és a 2011-es évet összevetve megfigyelhető, hogy az orvosok módusza eltolódik az éves korcsoportról az éves korcsoportra, ami mindenképpen aggályos, és problémákhoz vezethet az orvosi humánerőforrás tekintetében. Fogorvosok: Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező fogorvosok esetében is meghatározó dátum a március 31-e, ez jól látható a diagram alapján. Azonban a korcsoportos megoszlás sokkal egyenletesebb képet mutat, mint az orvosok esetében. Az egyes korcsoportokban közelítőleg azonos számú fogorvost találunk. Gyógyszerészek: Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező gyógyszerészek esetében is meghatározó dátum a március 31-e, ez is jól látható a diagram alapján. A korcsoportos megoszlás pedig bizakodásra ad okot, ugyanis a fiatalabb korosztályok felé haladva folyamatosan növekszik a gyógyszerészek száma. Klinikai szakpszichológusok: Ennél az egészségügyi szakmánál figyelembe kell venni, hogy arányaiban sokkal kisebb a vizsgált létszám az előbb említett szakmákhoz képest, valamint nem az alapdiploma alapján kerülnek felvételre az egészségügyi nyilvántartásba, hanem a megszerzett ráépülő egészségügyi szakképesítés alapján. A klinikai szakpszichológusok elenyésző létszáma miatt, általános következtetést nem tudunk levonni a korcsoportos létszámalakulás tekintetében. Szakdolgozók: A szakdolgozók működési nyilvántartásának lejárata nem koncentrálódik egy időpontra, ezért a fenti szakmákra jellemző éves periódicitás sem figyelhető meg náluk. A szakdolgozók száma korcsoportos eloszlás alapján a ig terjedő kategóriákban a legmagasabb, az érvényes működési nyilvántartással rendelkező szakdolgozók számának nagy részét ezekbeb a korcsoportokban szereplő személyek teszik ki. Aggodalomra ad okot a azonban a frissen végzett, fiatal szakdolgozók alacsony száma. Ápolók: Az ápolók működési nyilvántartásának korcsoportos megoszlásánál 35 év alatt csökkenő tendenciát figyelhetünk meg, a 35 év feletti korcsoportoknl pedig 2009-től folyamatos növekedés tapasztalható.

11 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája Forrás: EEKH 1. számú melléklet forrás: EEKH Orvosok Korcsoport Fő Fő Fő összesen Fő Életkor szerinti megoszlás (orvosok) Korcsoportok

12 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája Forrás: EEKH 1. számú melléklet forrás: EEKH Fogorvosok Korcsoport Fő Fő Fő összesen Fő Életkor szerinti megoszlás (fogorvosok) Korcsoportok

13 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája Forrás: EEKH 1. számú melléklet forrás: EEKH Gyógyszerészek Korcsoport Fő Fő Fő összesen Fő Életkor szerinti megoszlás (gyógyszerészek) Korcsoportok

14 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája Forrás: EEKH 1. számú melléklet forrás: EEKH Klinikai szakpszichológusok Korcsoport Fő Fő Fő összesen Fő Életkor szerinti megoszlás (klinikai szakpszichológusok) Korcsoportok

15 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája Forrás: EEKH 1. számú melléklet forrás: EEKH Szakdolgozók Korcsoport Fő Fő Fő összesen Fő Életkor szerinti megoszlás (szakdolgozók) Korcsoportok

16 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók korfája Forrás: EEKH 1. számú melléklet forrás: EEKH Szakdolgozókon belül ápolók Korcsoport Fő Fő Fő összesen Fő Életkor szerinti megoszlás (szakdolgozókon belül ápolók) Korcsoportok

17 2. számú melléklet forrás: EEKH A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) az egyes években (kistérségenként, megyénként, régiónként) A fenti adatok közül az egészségügyi dolgozók megyék szerinti megoszlása került megjelenítésre külön térképen. Elmondható minden szakma esetében, hogy Budapesten a legmagasabb az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók létszáma, ezért a további összehasonlító elemzésekben figyelmen kívül hagyjuk a fővárost. Orvosok: A legtöbb érvényes működési nyilvántartással rendelkező orvos (munkahely címe szerint) Hajdú-Bihar megyében, a legalacsonyabb létszám pedig Nógrád megyében látható. A fentieken kívül szembetűnő az egyetemi központok orvosi humánerőforrás megtartó ereje. Fogorvosok: A legtöbb érvényes működési nyilvántartással rendelkező fogorvos (munkahely címe szerint) Pest megyében, a legalacsonyabb létszám pedig Nógrád megyében figyelhető meg. A létszámok alakulásánál, ennél a szakmánál már észrevehető a piaci befolyás, ugyanis a fogorvosok földrajzi megoszlását többek között a fizetőképes kereslet (Ausztria közelsége) is befolyásolja. Gyógyszerészek: A legtöbb érvényes működési nyilvántartással rendelkező gyógyszerész (munkahely címe szerint) Pest megyében, a legalacsonyabb létszám pedig Nógrád megyében látható. Klinikai szakpszichológusok: A legtöbb érvényes működési nyilvántartással rendelkező klinikai szakpszichológus (munkahely címe szerint) Hajdú-Bihar megyében, a legalacsonyabb létszám pedig Nógrád megyében látható. Szakdolgozók: A legtöbb érvényes működési nyilvántartással rendelkező szakdolgozó (munkahely címe szerint) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a legalacsonyabb létszám pedig Nógrád megyében látható. Ápolók: A legtöbb érvényes működési nyilvántartással rendelkező szakdolgozó (munkahely címe szerint) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a legalacsonyabb létszám pedig Vas megyében látható.

18 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) az egyes években (kistérségenként, megyénként, régiónként) Forrás: EEKH Orvosok Orvosok Dél-Alföld Dél-Dunántúl Bács-Kiskun megye Baranya megye Bácsalmás Komló Baja Mohács Jánoshalma Pécs Kalocsa Pécsvárad Kecskemét Sásd Kiskőrös Sellye Kiskunfélegyháza Siklós Kiskunhalas Szentlőrinc Kiskunmajsa Szigetvár Kunszentmiklós Somogy megye Békés megye Balatonföldvár Békés Barcs Békéscsaba Csurgó Gyula Fonyód Mezőkovácsháza Kadarkút Orosháza Kaposvár Sarkad Lengyeltóti Szarvas Marcali Szeghalom Nagyatád Csongrád megye Siófok Csongrád Tab Hódmezővásárhely Tolna megye Kistelek Bonyhád Makó Dombóvár Mórahalom Paks Szeged Szekszárd Szentes Tamási

19 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) az egyes években (kistérségenként, megyénként, régiónként) Forrás: EEKH Orvosok Orvosok Észak-Alföld Észak-Magyarország Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Balmazújváros Cigánd Berettyóújfalu Edelény Debrecen Encs Hajdúböszörmény Gönc Hajdúhadház Kazincbarcika Hajdúszoboszló Mezőcsát Létavértes Mezőkövesd Polgár Miskolc Püspökladány Ózd Jász-Nagykun-Szolnok megye Sárospatak Jászberény Sátoraljaújhely Karcag Szerencs Kunszentmárton Szikszó Mezőtúr Tiszaújváros Szolnok Tokaj Tiszafüred Heves megye Törökszentmiklós Bélapátfalva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Eger Baktalórántháza Füzesabony Csenger Gyöngyös Fehérgyarmat Hatvan Ibrány Heves Kisvárda Pétervására Mátészalka Nógrád megye Nagykálló Balassagyarmat Nyírbátor Bátonyterenye Nyíregyháza Pásztó Tiszavasvári Rétság Vásárosnamény Salgótarján Záhony Szécsény

20 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) az egyes években (kistérségenként, megyénként, régiónként) Forrás: EEKH Orvosok Orvosok Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Fejér megye Budapest Aba Pest megye Adony Aszód Bicske Budaörs Dunaújváros Cegléd Enying Dabas Ercsi Dunakeszi Gárdony Érd Mór Gödöllő Sárbogárd Gyál Székesfehérvár Monor Komárom-Esztergom megye Nagykáta Dorog Pilisvörösvár Esztergom Ráckeve Kisbér Szentendre Komárom Szob Oroszlány Vác Tata Veresegyház Tatabánya Veszprém megye Ajka Balatonalmádi Balatonfüred Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Veszprém Zirc

21 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) az egyes években (kistérségenként, megyénként, régiónként) Forrás: EEKH Orvosok Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron megye Csorna Győr Kapuvár Mosonmagyaróvár Pannonhalma Sopron Tét Vas megye Celldömölk Csepreg Körmend Kőszeg Őriszentpéter Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár Zala megye Hévíz Keszthely Lenti Letenye Nagykanizsa Pacsa Zalaegerszeg Zalakaros Zalaszentgrót nincs adat összesen

22 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Fogorvosok Fogorvosok Dél-Alföld Dél-Dunántúl Bács-Kiskun megye Baranya megye Bácsalmás Komló Baja Mohács Jánoshalma Pécs Kalocsa Pécsvárad Kecskemét Sásd Kiskőrös Sellye Kiskunfélegyháza Siklós Kiskunhalas Szentlőrinc Kiskunmajsa Szigetvár Kunszentmiklós Somogy megye Békés megye Balatonföldvár Békés Barcs Békéscsaba Csurgó Gyula Fonyód Mezőkovácsháza Kadarkút Orosháza Kaposvár Sarkad Lengyeltóti Szarvas Marcali Szeghalom Nagyatád Csongrád megye Siófok Csongrád Tab Hódmezővásárhely Tolna megye Kistelek Bonyhád Makó Dombóvár Mórahalom Paks Szeged Szekszárd Szentes Tamási 7 9 7

23 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Fogorvosok Fogorvosok Észak-Alföld Észak-Magyarország Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Balmazújváros Cigánd Berettyóújfalu Edelény Debrecen Encs Hajdúböszörmény Gönc Hajdúhadház Kazincbarcika Hajdúszoboszló Mezőcsát Létavértes Mezőkövesd Polgár Miskolc Püspökladány Ózd Jász-Nagykun-Szolnok megye Sárospatak Jászberény Sátoraljaújhely Karcag Szerencs Kunszentmárton Szikszó Mezőtúr Tiszaújváros Szolnok Tokaj Tiszafüred Heves megye Törökszentmiklós Bélapátfalva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Eger Baktalórántháza Füzesabony Csenger Gyöngyös Fehérgyarmat Hatvan Ibrány Heves Kisvárda Pétervására Mátészalka Nógrád megye Nagykálló Balassagyarmat Nyírbátor Bátonyterenye Nyíregyháza Pásztó Tiszavasvári Rétság Vásárosnamény Salgótarján Záhony Szécsény 4 4 4

24 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Fogorvosok Fogorvosok Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Fejér megye Budapest Aba Pest megye Adony Aszód Bicske Budaörs Dunaújváros Cegléd Enying Dabas Ercsi Dunakeszi Gárdony Érd Mór Gödöllő Sárbogárd Gyál Székesfehérvár Monor Komárom-Esztergom megye Nagykáta Dorog Pilisvörösvár Esztergom Ráckeve Kisbér Szentendre Komárom Szob Oroszlány Vác Tata Veresegyház Tatabánya Veszprém megye Ajka Balatonalmádi Balatonfüred Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Veszprém Zirc 3 4 3

25 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Fogorvosok Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron megye Csorna Győr Kapuvár Mosonmagyaróvár Pannonhalma Sopron Tét Vas megye Celldömölk Csepreg Körmend Kőszeg Őriszentpéter Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár Zala megye Hévíz Keszthely Lenti Letenye Nagykanizsa Pacsa Zalaegerszeg Zalakaros Zalaszentgrót nincs adat összesen

26 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Gyógyszerészek Gyógyszerészek Dél-Alföld Dél-Dunántúl Bács-Kiskun megye Baranya megye Bácsalmás Komló Baja Mohács Jánoshalma Pécs Kalocsa Pécsvárad Kecskemét Sásd Kiskőrös Sellye Kiskunfélegyháza Siklós Kiskunhalas Szentlőrinc Kiskunmajsa Szigetvár Kunszentmiklós Somogy megye Békés megye Balatonföldvár Békés Barcs Békéscsaba Csurgó Gyula Fonyód Mezőkovácsháza Kadarkút Orosháza Kaposvár Sarkad Lengyeltóti Szarvas Marcali Szeghalom Nagyatád Csongrád megye Siófok Csongrád Tab Hódmezővásárhely Tolna megye Kistelek Bonyhád Makó Dombóvár Mórahalom Paks Szeged Szekszárd Szentes Tamási

27 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Gyógyszerészek Gyógyszerészek Észak-Alföld Észak-Magyarország Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Balmazújváros Cigánd Berettyóújfalu Edelény Debrecen Encs Hajdúböszörmény Gönc Hajdúhadház Kazincbarcika Hajdúszoboszló Mezőcsát Létavértes Mezőkövesd Polgár Miskolc Püspökladány Ózd Jász-Nagykun-Szolnok megye Sárospatak Jászberény Sátoraljaújhely Karcag Szerencs Kunszentmárton Szikszó Mezőtúr Tiszaújváros Szolnok Tokaj Tiszafüred Heves megye Törökszentmiklós Bélapátfalva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Eger Baktalórántháza Füzesabony Csenger Gyöngyös Fehérgyarmat Hatvan Ibrány Heves Kisvárda Pétervására Mátészalka Nógrád megye Nagykálló Balassagyarmat Nyírbátor Bátonyterenye Nyíregyháza Pásztó Tiszavasvári Rétság Vásárosnamény Salgótarján Záhony Szécsény 4 3 2

28 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Gyógyszerészek Gyógyszerészek Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Fejér megye Budapest Aba Pest megye Adony Aszód Bicske Budaörs Dunaújváros Cegléd Enying Dabas Ercsi Dunakeszi Gárdony Érd Mór Gödöllő Sárbogárd Gyál Székesfehérvár Monor Komárom-Esztergom megye Nagykáta Dorog Pilisvörösvár Esztergom Ráckeve Kisbér Szentendre Komárom Szob Oroszlány Vác Tata Veresegyház Tatabánya Veszprém megye Ajka Balatonalmádi Balatonfüred Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Veszprém Zirc 9 8 8

29 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Gyógyszerészek Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron megye Csorna Győr Kapuvár Mosonmagyaróvár Pannonhalma Sopron Tét Vas megye Celldömölk Csepreg Körmend Kőszeg Őriszentpéter Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár Zala megye Hévíz Keszthely Lenti Letenye Nagykanizsa Pacsa Zalaegerszeg Zalakaros Zalaszentgrót nincs adat összesen

30 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Klinikai szakpszichológusok Klinikai szakpszichológusok Dél-Alföld Dél-Dunántúl Bács-Kiskun megye Baranya megye Baja Mohács Kalocsa 2 1 Komló Kecskemét Pécs Kiskőrös 1 Szigetvár Kiskunfélegyháza Somogy megye Kiskunhalas Barcs Békés megye Kaposvár Békés Marcali Békéscsaba Nagyatád Gyula Tolna megye Orosháza Bonyhád Sarkad Paks Szarvas Szekszárd Csongrád megye Kistelek Szeged Szentes 1 1 1

31 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Klinikai szakpszichológusok Klinikai szakpszichológusok Észak-Alföld Észak-Magyarország Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Berettyóújfalu Encs Debrecen Mezőkövesd Hajdúböszörmény Miskolc Hajdúhadház Sárospatak Hajdúszoboszló Sátoraljaújhely Létavértes Szerencs Polgár Szikszó Püspökladány Tiszaújváros Jász-Nagykun-Szolnok megye Heves megye Karcag Eger Szolnok Gyöngyös Tiszafüred Nógrád megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Balassagyarmat Fehérgyarmat Pásztó Kisvárda Salgótarján Nagykálló 2 2 Nyíregyháza Tiszavasvári 1 1 1

32 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Klinikai szakpszichológusok Klinikai szakpszichológusok Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Fejér megye Budapest Dunaújváros Pest megye Gárdony Aszód Székesfehérvár Budaörs Komárom-Esztergom megye Cegléd Dorog Dabas Esztergom Dunakeszi Tata Érd Tatabánya Gödöllő Veszprém megye Gyál Ajka Monor Balatonalmádi Pilisvörösvár Balatonfüred Ráckeve Pápa Szentendre Veszprém Szob Vác Veresegyház 2 1 2

33 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Klinikai szakpszichológusok Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron megye Győr Kapuvár Sopron Vas megye Sárvár Szombathely Zala megye Hévíz Keszthely Nagykanizsa Zalaegerszeg nincs adat összesen

34 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Szakdolgozók Szakdolgozók Dél-Alföld Dél-Dunántúl Bács-Kiskun megye Baranya megye Bácsalmás Komló Baja Mohács Jánoshalma Pécs Kalocsa Pécsvárad Kecskemét Sásd Kiskőrös Sellye Kiskunfélegyháza Siklós Kiskunhalas Szentlőrinc Kiskunmajsa Szigetvár Kunszentmiklós Somogy megye Békés megye Balatonföldvár Békés Barcs Békéscsaba Csurgó Gyula Fonyód Mezőkovácsháza Kadarkút Orosháza Kaposvár Sarkad Lengyeltóti Szarvas Marcali Szeghalom Nagyatád Csongrád megye Siófok Csongrád Tab Hódmezővásárhely Tolna megye Kistelek Bonyhád Makó Dombóvár Mórahalom Paks Szeged Szekszárd Szentes Tamási

35 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Szakdolgozók Szakdolgozók Észak-Alföld Észak-Magyarország Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Balmazújváros Cigánd Berettyóújfalu Edelény Debrecen Encs Hajdúböszörmény Gönc Hajdúhadház Kazincbarcika Hajdúszoboszló Mezőcsát Létavértes Mezőkövesd Polgár Miskolc Püspökladány Ózd Jász-Nagykun-Szolnok megye Sárospatak Jászberény Sátoraljaújhely Karcag Szerencs Kunszentmárton Szikszó Mezőtúr Tiszaújváros Szolnok Tokaj Tiszafüred Heves megye Törökszentmiklós Bélapátfalva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Eger Baktalórántháza Füzesabony Csenger Gyöngyös Fehérgyarmat Hatvan Ibrány Heves Kisvárda Pétervására Mátészalka Nógrád megye Nagykálló Balassagyarmat Nyírbátor Bátonyterenye Nyíregyháza Pásztó Tiszavasvári Rétság Vásárosnamény Salgótarján Záhony Szécsény

36 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Szakdolgozók Szakdolgozók Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Fejér megye Budapest Aba Pest megye Adony Aszód Bicske Budaörs Dunaújváros Cegléd Enying Dabas Ercsi Dunakeszi Gárdony Érd Mór Gödöllő Sárbogárd Gyál Székesfehérvár Monor Komárom-Esztergom megye Nagykáta Dorog Pilisvörösvár Esztergom Ráckeve Kisbér Szentendre Komárom Szob Oroszlány Vác Tata Veresegyház Tatabánya Veszprém megye Ajka Balatonalmádi Balatonfüred Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Veszprém Zirc

37 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Szakdolgozók Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron megye Csorna Győr Kapuvár Mosonmagyaróvár Pannonhalma Sopron Tét Vas megye Celldömölk Csepreg Körmend Kőszeg Őriszentpéter Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár Zala megye Hévíz Keszthely Lenti Letenye Nagykanizsa Pacsa Zalaegerszeg Zalakaros Zalaszentgrót nincs adat összesen

38 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Szakdolgozókon belül ápolók Ápolók Dél-Alföld Dél-Dunántúl Bács-Kiskun megye Baranya megye Bácsalmás Komló Baja Mohács Jánoshalma Pécs Kalocsa Pécsvárad Kecskemét Sásd Kiskőrös Sellye Kiskunfélegyháza Siklós Kiskunhalas Szentlőrinc Kiskunmajsa Szigetvár Kunszentmiklós Somogy megye Békés megye Balatonföldvár Békés Barcs Békéscsaba Csurgó Gyula Fonyód Mezőkovácsháza Kadarkút Orosháza Kaposvár Sarkad Lengyeltóti Szarvas Marcali Szeghalom Nagyatád Csongrád megye Siófok Csongrád Tab Hódmezővásárhely Tolna megye Kistelek Bonyhád Makó Dombóvár Mórahalom Paks Szeged Szekszárd Szentes Tamási

39 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Szakdolgozókon belül ápolók Ápolók Észak-Alföld Észak-Magyarország Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Balmazújváros Cigánd Berettyóújfalu Edelény Debrecen Encs Hajdúböszörmény Gönc Hajdúhadház Kazincbarcika Hajdúszoboszló Mezőcsát Létavértes Mezőkövesd Polgár Miskolc Püspökladány Ózd Jász-Nagykun-Szolnok megye Sárospatak Jászberény Sátoraljaújhely Karcag Szerencs Kunszentmárton Szikszó Mezőtúr Tiszaújváros Szolnok Tokaj Tiszafüred Heves megye Törökszentmiklós Bélapátfalva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Eger Baktalórántháza Füzesabony Csenger Gyöngyös Fehérgyarmat Hatvan Ibrány Heves Kisvárda Pétervására Mátészalka Nógrád megye Nagykálló Balassagyarmat Nyírbátor Bátonyterenye Nyíregyháza Pásztó Tiszavasvári Rétság Vásárosnamény Salgótarján Záhony Szécsény

40 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Szakdolgozókon belül ápolók Ápolók Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Fejér megye Budapest Aba Pest megye Adony Aszód Bicske Budaörs Dunaújváros Cegléd Enying Dabas Ercsi Dunakeszi Gárdony Érd Mór Gödöllő Sárbogárd Gyál Székesfehérvár Monor Komárom-Esztergom megye Nagykáta Dorog Pilisvörösvár Esztergom Ráckeve Kisbér Szentendre Komárom Szob Oroszlány Vác Tata Veresegyház Tatabánya Veszprém megye Ajka Balatonalmádi Balatonfüred Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Veszprém Zirc

41 A Hivatal adatbázisában szereplő, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók földrajzi megoszlása (munkahely címe szerint) Forrás: EEKH Szakdolgozókon belül ápolók Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron megye Csorna Győr Kapuvár Mosonmagyaróvár Pannonhalma Sopron Tét Vas megye Celldömölk Csepreg Körmend Kőszeg Őriszentpéter Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár Zala megye Hévíz Keszthely Lenti Letenye Nagykanizsa Pacsa Zalaegerszeg Zalakaros Zalaszentgrót nincs adat összesen

42

43

44

45

46

47

48 10000 lakosra jutó egészségügyi dolgozók száma 2010-ben, megyénként 2/g számú melléklet Hazánk népessége évrő évre csökken, a 2011-es év is követte a korábbi tendenciákat. Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók száma azonban ebben az évben emelkedett. Ennek köszönhető az, hogy a legtöbb megyében nőtt a főre jutó egészségügyi dolgozók száma, egyedül Budapesten csökkent az orvosok száma 6,83%-kal, azonban a Budapesten dolgozó, érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi szakdolgozók száma az elmúlt évben 11,72%-kal emelkedett. Az említett ténynek tudható be, hogy a 10 ezer lakosra jutó szakdolgozók aránya is jelentősen növekedett a Fővárosban 123,93-ról 137,49-re.

49 10000 lakosra jutó egészségügyi dolgozók száma 2011-ben, megyénként Forrás: EEKH Megyék Népesség* Orvosok száma 10e lakosra jutó orvosok Fogorvosok száma 10e lakosra jutó 2/g számú melléklet fogorvosok száma szakpszi-ok szakdolgozók Bács-Kiskun , , , , ,43 Baranya , , , , ,46 Békés , , ,00 8 2, ,54 Borsod-Abaúj-Zemplén , , , , ,35 Budapest , , , , ,49 Csongrád , , , , ,88 Fejér , , , , ,98 Győr-Moson-Sopron , , , , ,81 Hajdú-Bihar , , , , ,76 Heves , , ,75 7 2, ,87 Jász-Nagykun-Szolnok , , , , ,47 Komárom-Esztergom , , ,62 6 1, ,56 Nógrád , , ,87 4 1, ,54 Pest , , , , ,64 Somogy , , , , ,59 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , , ,68 Tolna , , ,10 6 2, ,55 Vas , , ,04 7 2, ,23 Veszprém , , , , ,04 Zala , , ,63 7 2, ,43 összesen , , , , ,09 * Forrás: Gyógyszerészek száma 10e lakosra jutó gyógyszerészek Klinikai szakpszichológusok 100e lakosra jutó klinikai Szakdolgozók száma 10e lakosra jutó

50 10000 lakosra jutó orvosok száma 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben, megyénként Forrás: EEKH Megyék 2009 Népesség* Orvosok száma 10e lakosra e Népesség* Orvosok száma lakosra Népesség* Orvosok száma 10e lakosra Bács-Kiskun , , ,74 Baranya , , ,73 Békés , , ,93 Borsod-Abaúj-Zemplén , , ,88 Budapest , , ,70 Csongrád , , ,57 Fejér , , ,67 Győr-Moson-Sopron , , ,22 Hajdú-Bihar , , ,24 Heves , , ,09 Jász-Nagykun-Szolnok , , ,07 Komárom-Esztergom , , ,72 Nógrád , , ,63 Pest , , ,86 Somogy , , ,59 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,70 Tolna , , ,47 Vas , , ,70 Veszprém , , ,96 Zala , , ,99 összesen , , ,19 * Forrás:

51 10000 lakosra jutó fogorvosok száma 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben, megyénként Forrás: EEKH Megyék Népesség* 2009 Fogorvosok száma 10e lakosra Népesség* 2010 Fogorvosok száma 10e lakosra Népesség* 2011 Fogorvosok száma 10e lakosra Bács-Kiskun , , ,64 Baranya , , ,47 Békés , , ,04 Borsod-Abaúj-Zemplén , , ,02 Budapest , , ,32 Csongrád , , ,71 Fejér , , ,31 Győr-Moson-Sopron , , ,13 Hajdú-Bihar , , ,58 Heves , , ,82 Jász-Nagykun-Szolnok , , ,92 Komárom-Esztergom , , ,02 Nógrád , , ,33 Pest , , ,34 Somogy , , ,67 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,47 Tolna , , ,07 Vas , , ,51 Veszprém , , ,14 Zala , , ,32 összesen , , ,81 * Forrás:

52 10000 lakosra jutó gyógyszerészek száma 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben, megyénként Forrás: EEKH Megyék Népesség* Gyógyszerésze 10e Gyógyszerésze 10e Népesség* k száma lakosra k száma lakosra Népesség* Gyógyszerésze k száma Bács-Kiskun , , ,43 Baranya , , ,43 Békés , , ,00 Borsod-Abaúj-Zemplén , , ,85 Budapest , , ,24 Csongrád , , ,19 Fejér , , ,51 Győr-Moson-Sopron , , ,36 Hajdú-Bihar , , ,37 Heves , , ,75 Jász-Nagykun-Szolnok , , ,78 Komárom-Esztergom , , ,62 Nógrád , , ,87 Pest , , ,49 Somogy , , ,97 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,08 Tolna , , ,10 Vas , , ,04 Veszprém , , ,85 Zala , , ,63 összesen , , ,69 * Forrás: 10e lakosra

53 10000 lakosra jutó klinikai szakpszichológusok száma 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben, megyénként Forrás: EEKH Megyék Népesség* 2009 Klinikai szakpszichológusok száma 100e lakosra Népesség* 2010 Klinikai szakpszichológusok száma 100e lakosra Népesség* 2011 Klinikai szakpszichológusok száma 100e lakosra Bács-Kiskun , , ,48 Baranya , , ,45 Békés , , ,21 Borsod-Abaúj-Zemplén , , ,21 Budapest , , ,74 Csongrád , , ,79 Fejér , , ,35 Győr-Moson-Sopron , , ,33 Hajdú-Bihar , , ,79 Heves , , ,27 Jász-Nagykun-Szolnok , , ,84 Komárom-Esztergom , , ,93 Nógrád , , ,98 Pest , , ,15 Somogy , , ,72 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,96 Tolna , , ,60 Vas , , ,72 Veszprém , , ,37 Zala , , ,44 összesen , , ,76 * Forrás:

54 10000 lakosra jutó szakdolgozók száma 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben, megyénként Forrás: EEKH Népesség* Szakdolgozók 10e 10e Megyék Népesség* Szakdolgozók Népesség* Szakdolgozók száma lakosra száma lakosra száma 10e lakosra Bács-Kiskun , , ,43 Baranya , , ,46 Békés , , ,54 Borsod-Abaúj-Zemplén , , ,35 Budapest , , ,49 Csongrád , , ,88 Fejér , , ,98 Győr-Moson-Sopron , , ,81 Hajdú-Bihar , , ,76 Heves , , ,87 Jász-Nagykun-Szolnok , , ,47 Komárom-Esztergom , , ,56 Nógrád , , ,54 Pest , , ,64 Somogy , , ,59 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,68 Tolna , , ,55 Vas , , ,23 Veszprém , , ,04 Zala , , ,43 összesen , , ,09 * Forrás:

55 10000 lakosra jutó ápolók száma 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben, megyénként Forrás: EEKH Megyék Népesség* Szakdolgozók száma e Népesség* Szakdolgozók 10e Népesség* lakosra száma lakosra Szakdolgozók száma 10e lakosra Bács-Kiskun , , ,74 Baranya , , ,82 Békés , , ,09 Borsod-Abaúj-Zemplén , , ,22 Budapest , , ,34 Csongrád , , ,65 Fejér , , ,38 Győr-Moson-Sopron , , ,45 Hajdú-Bihar , , ,68 Heves , , ,00 Jász-Nagykun-Szolnok , , ,16 Komárom-Esztergom , , ,75 Nógrád , , ,07 Pest , , ,58 Somogy , , ,75 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,27 Tolna , , ,72 Vas , , ,08 Veszprém , , ,27 Zala , , ,90 összesen , , ,80 * Forrás:

56

57

58

59

60

61

62 2011-nen felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettek száma 3. számú melléklet (forrás: EEKH) orvosok 2011-es központi gyakornokok Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen aneszteziológia és intenzív terápia arc-állcsont-szájsebészet belgyógyászat bőrgyógyászat 1 1 csecsemő- és gyermekgyógyászat háziorvostan igazságügyi orvostan kardiológia megelőző orvostan és népegészségtan neurológia ortopédia - traumatológia orvosi laboratóriumi diagnosztika 1 1 oxyológia és sürgősségi orvostan 1 1 patológia 1 1 sebészet 1 1 szemészet 1 1 szívsebészet 1 1 szülészet-nőgyógyászat 1 1 Összesen fogorvosok 2011-es központi gyakornokok Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen dento-alveoláris sebészet fogszabályozás gyermekfogászat 1 1 konzerváló fogászat és fogpótlástan parodontológia Összesen gyógyszerészek 2011-es központi gyakornokok Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen gyógyszerhatástan 1 1 gyógyszertechnológia klinikai gyógyszerészet minőségbiztosítás 1 1 Összesen orvosok 2011-es rezidens Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen allergológia és klinikai immunológia andrológia 1 1 aneszteziológia és intenzív terápia belgyógyászat bőrgyógyászat csecsemő- és gyermekgyógyászat endokrinológia 1 1 fizikális medicina foglalkozásorvostan 1 3 4

63 3. számú melléklet (forrás: EEKH) fül-orr gégegyógyászat gasztroenterológia geriátria 1 1 gyemek- és ifjúságpszichiátria gyermeksebészet háziorvostan 4 4 idegsebészet infektológia kardiológia kézsebészet 1 1 klinikai farmakológia 3 3 klinikai genetika 2 2 klinikai onkológia 5 5 megelőző orvostan és népegészségtan 2 2 neurológia nukleáris medicina ortopédia - traumatológia orvosi laboratóriumi diagnosztika orvosi mikrobiológia 1 1 orvosi rehabilitáció 1 1 oxyológia és sürgősségi orvostan patológia pszichiátria radiológia reumatológia sebészet sugárterápia szemészet szívsebészet szülészet-nőgyógyászat transzfuziológia tüdőgyógyászat urológia Összesen fogorvosok 2011-es rezidens Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen dento-alveoláris sebészet fogszabályozás konzerváló fogászat és fogpótlástan Összesen gyógyszerészek 2011-es rezidens Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen gyógyszerellátási gyógyszerészet 2 2 Összesen klinikai szakpszichológusok 2011-es rezidens Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia 1 1 Összesen

64 3. számú melléklet (forrás: EEKH) orvosok Központi gyakornok és rezidens összesen Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen allergológia és klinikai immunológia andrológia 1 1 aneszteziológia és intenzív terápia arc-állcsont-szájsebészet belgyógyászat bőrgyógyászat csecsemő- és gyermekgyógyászat endokrinológia 1 1 fizikális medicina foglalkozásorvostan fül-orr gégegyógyászat gasztroenterológia geriátria 1 1 gyemek- és ifjúságpszichiátria gyermeksebészet háziorvostan idegsebészet igazságügyi orvostan infektológia kardiológia kézsebészet 1 1 klinikai farmakológia 3 3 klinikai genetika 2 2 klinikai onkológia 5 5 megelőző orvostan és népegészségtan neurológia nukleáris medicina ortopédia - traumatológia orvosi laboratóriumi diagnosztika orvosi mikrobiológia 1 1 orvosi rehabilitáció 1 1 oxyológia és sürgősségi orvostan patológia pszichiátria radiológia reumatológia sebészet sugárterápia szemészet szívsebészet szülészet-nőgyógyászat transzfuziológia tüdőgyógyászat urológia Összesen fogorvosok Központi gyakornok és rezidens összesen Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen dento-alveoláris sebészet fogszabályozás gyermekfogászat 1 1 konzerváló fogászat és fogpótlástan parodontológia Összesen

65 3. számú melléklet (forrás: EEKH) gyógyszerészek Központi gyakornok és rezidens összesen Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen gyógyszerellátási gyógyszerészet 2 2 gyógyszerhatástan 1 1 gyógyszertechnológia klinikai gyógyszerészet minőségbiztosítás 1 1 Összesen klinikai szakpszichológusok Központi gyakornok és rezidens összesen Szakterület DEOEC PTE SE SZTE Összesen klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia 1 1 Összesen

66 4. számú melléklet (forrás: Nemzeti Vizsgabizottság) 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben szakvizsgát tett személyek száma szakképesítés szerinti megoszlásban I. Jelentés a diplomával rendelkező orvosok szakvizsgáiról Szakma megnevezése Szakképesítést szerzett Férfi Nő össz Férfi Nő össz Férfi Nő össz Addiktológia Allergológia és kl.immunológia Általános orvostan Aneszteziológia és intenzív terápia Andrológia Arc-állcsont-szájsebészet Audiológia Belgyógyászat Bőrgyógyászat Cytopatológia Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegy Csecsemő- és gyermek kardiológia Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia Csecsemő- és gyermekgyógyászat Dento-alveoláris sebészet Egészségbiztosítás Endokrinológia Érsebészet Fizikális medicina Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás Fizioterápia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Foniátria Fül-orr-gégegyógyászat Gasztroenterológia Geriátria Gyermek gasztroenterológia Gyermekneurológia Gyermeknőgyógyászat Gyermek- és ifjúságpszichiátria Gyermek radiológia Gyermeksebészet Gyermekszemészet Gyermektüdőgyógyászat Haematológia Háziorvostan Honvédorvostan, katasztrófa orvostan Idegsebészet Igazságügyi elmeorvostan Igazságügyi orvostan Igazságügyi pszichiátria(igügyi.elmeo) Infektológia Intenzív terápia Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem Kardiológia Kézsebészet Klinikai biokémia Klinikai farmakológia Klinikai genetika Klinikai mikrobiológia Klinikai neurofiziológia Klinikai onkológia Klinikai sugárfizikus Konzerváló fogászat és fogpótlástan Labor. haemat. és immunológia

67 4. számú melléklet (forrás: Nemzeti Vizsgabizottság) I. Jelentés a diplomával rendelkező orvosok szakvizsgáiról Szakma megnevezése Szakképesítést szerzett Megelőző orvostan és népegészségtan Mellkassebészet Molekulrási biológiai diagnosztika Molekuláris genetikai diagnosztika Mozgásszervi rehabilitáció Munkahygiéne Neonatológia Nefrológia Neurológia Neuropatológia Neuroradiológia Nukleáris medicina (izotópdiagn.) Ortopédia Ortopédia-traumatológia Orvosi laboratóriumi diagnosztika Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Orvosi mikrobiológia Orvosi rehabilitáció (gyerekgyógy.) Orvosi rehabilitáció (kardiologia) Orvosi rehabilitáció (pszichiátria) Orvosi rehabilitáció (tüdőgyógyászat) Oxyológia Oxiológia és sürgősségi orvostan Patológia Plasztikai (égési) sebészet Pszichiátria Pszichoterápia Radiológia Repülőorvostan Reumatológia Sebészet Sportorvostan Sugárterápia Sürgősségi orvostan Szemészet Szívsebészet Szülészet-nőgyógyászat Transzfuziológia Traumatológia Trópusi betegségek Tüdőgyógyászat Urológia Összesen:

68 4. számú melléklet (forrás: Nemzeti Vizsgabizottság) II. Jelentés a diplomával rendelkező fogorvosok szakvizsgáiról Szakma megnevezése Szakképesítést szerzett Férfi Nő össz Férfi Nő össz Férfi Nő össz arc-állcsont-szájsebészet Dento alveoláris sebészet Fog- és szájbetegségek Fogszabályozás Gyermekfogászat Konzerváló fogászat megelőző orvostan és népegészségtan Parodontológia Összesen: III. Jelentés a diplomával rendelkező gyógyszerészek szakvizsgáiról Szakma megnevezése Szakképesítést szerzett Férfi Nő össz Férfi Nő össz Férfi Nő össz Farmakognózia (gyógynövényismeret) Farmakognózia és fitoterpia Gyógyszerellátási gyógyszerészet Gyógyszerellenőrzés Gyógyszerészi mikrobiológia Gyógyszerhatástan Gyógyszertechnológia Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás Klinikai gyógyszerészet Kórházi gyógyszerészet Minőségbiztosítás Toxikológia Összesen: fő nem felelt meg gyógyszer hatástan férfi 1 fő nem felelt meg gyógyszerügyi szervezés nő IV. Jelentés a diplomával rendelkező klinikai szakpszichológusok szakvizsgáiról Szakma megnevezése Szakképesítést szerzett Férfi Nő össz Férfi Nő össz Férfi Nő össz Klinikai addiktológiai szakpszichológia Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia Klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológia Pszichoterápia Összesen:

69 5. számú melléklet (forrás: GYEMSZI-IRF) Az egyes egészségügyi tevékenységekhez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatok (a táblázat mezőiben éves létszámstatisztikai adatok szerepelnek: 1 fő 1 éves letöltött munkaviszonnyal ad egy egész értéket) (az 1xxx feor koddal azok az orvosi diplomával rendelkezők szerepelnek, akik valamilyen vezetői tevékenységet látnak el) Forrás: ESKI, Egészségügyi ágazat bér- és létszámstatisztika (OSAP 1626) Tárgyév: 2008, 2009, feor_kod feor_nev bercsop bercsop_nev feor_kod feor_nev bercsop bercsop_nev 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 1, ,52 8,98 5, Fogszakorvos 1, ,92 26,18 22,30 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 2, ,95 20,19 22, Fogszakorvos 2, ,29 12,61 10,25 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 3, ,01 22,71 27, Fogszakorvos 3, ,59 20,92 18,62 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 4, ,80 62,13 58, Fogszakorvos 4, ,05 41,40 38,22 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 5, ,00 103,96 140, Fogszakorvos 5, ,39 58,06 54,75 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 6, ,88 234,78 232, Fogszakorvos 6, ,23 51,85 55,00 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 7, ,33 384,21 348, Fogszakorvos 7, ,11 25,93 25,70 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 8, ,52 288,46 311, Fogszakorvos 8, ,22 17,85 8,00 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 9, ,68 229,12 213, Fogszakorvos 9, ,25 5,72 5,50 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 10, ,18 165,89 165, Fogszakorvos 10, ,29 2,55 1,17 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 11, ,18 126,87 108, Fogszakorvos 11, ,75 0,83 2,18 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 12, ,09 96,23 82, Fogszakorvos 12, ,46 1,42 1,58 1XXX Orvosi vezetők (1-essel kezdődő FEOR + Orvos) 13, highest 413,18 367,10 392, Fogszakorvos 13, highest 3,42 2,99 1, Általános orvos 1, ,44 189,88 165, Gyógyszerész 1, ,15 11,40 4, Általános orvos 2, ,10 134,28 141, Gyógyszerész 2, ,94 11,09 9, Általános orvos 3, ,93 337,38 393, Gyógyszerész 3, ,95 15,96 10, Általános orvos 4, , , , Gyógyszerész 4, ,98 43,46 49, Általános orvos 5, ,95 756,81 710, Gyógyszerész 5, ,92 35,15 34, Általános orvos 6, ,67 530,96 482, Gyógyszerész 6, ,52 30,47 28, Általános orvos 7, ,66 321,65 325, Gyógyszerész 7, ,83 24,19 19, Általános orvos 8, ,57 201,50 203, Gyógyszerész 8, ,75 16,15 20, Általános orvos 9, ,17 113,52 107, Gyógyszerész 9, ,44 12,83 9, Általános orvos 10, ,89 72,91 71, Gyógyszerész 10, ,45 10,10 9, Általános orvos 11, ,02 46,48 45, Gyógyszerész 11, ,81 7,84 8, Általános orvos 12, ,37 31,00 32, Gyógyszerész 12, ,92 2,74 5, Általános orvos 13, highest 91,11 67,74 50, Gyógyszerész 13, highest 7,04 6,46 5, Szakorvos 1, ,55 613,14 594, Szakgyógyszerész 1, ,13 1,42 2, Szakorvos 2, ,91 624,53 614, Szakgyógyszerész 2, ,67 5,00 5, Szakorvos 3, ,10 583,47 591, Szakgyógyszerész 3, ,48 3,50 5, Szakorvos 4, ,08 671,38 680, Szakgyógyszerész 4, ,07 11,33 10, Szakorvos 5, , , , Szakgyógyszerész 5, ,35 23,13 15, Szakorvos 6, , , , Szakgyógyszerész 6, ,20 32,86 29, Szakorvos 7, , , , Szakgyógyszerész 7, ,68 27,73 28, Szakorvos 8, ,74 945, , Szakgyógyszerész 8, ,32 15,58 22, Szakorvos 9, ,27 671,14 688, Szakgyógyszerész 9, ,96 18,47 15, Szakorvos 10, ,37 463,38 453, Szakgyógyszerész 10, ,08 12,88 9, Szakorvos 11, ,71 317,69 338, Szakgyógyszerész 11, ,01 4,93 7, Szakorvos 12, ,26 214,02 227, Szakgyógyszerész 12, ,48 3,56 5, Szakorvos 13, highest 612,80 574,53 598, Szakgyógyszerész 13, highest 5,04 14,12 12, Fogorvos 1, ,51 20,09 17, Közegészségügyi felügyelö 1, ,58 3,83 3, Fogorvos 2, ,46 7,60 10, Közegészségügyi felügyelö 2, ,51 9,22 7, Fogorvos 3, ,36 50,73 69, Közegészségügyi felügyelö 3, ,27 28,24 28, Fogorvos 4, ,70 62,10 58, Közegészségügyi felügyelö 4, ,37 135,32 144, Fogorvos 5, ,87 37,70 29, Közegészségügyi felügyelö 5, ,47 233,71 269, Fogorvos 6, ,47 46,97 42, Közegészségügyi felügyelö 6, ,41 255,04 243, Fogorvos 7, ,09 9,64 12, Közegészségügyi felügyelö 7, ,45 113,16 103, Fogorvos 8, ,46 4,82 6, Közegészségügyi felügyelö 8, ,23 40,12 31, Fogorvos 9, ,33 2,04 1, Közegészségügyi felügyelö 9, ,00 19,37 13, Fogorvos 10, ,54 1,08 0, Közegészségügyi felügyelö 10, ,28 9,67 8, Fogorvos 11, ,27 0,67 1, Közegészségügyi felügyelö 11, ,75 9,22 6, Fogorvos 12, ,29 0,50 0, Közegészségügyi felügyelö 12, ,58 3,66 1, Fogorvos 13, highest 1,71 1,80 1, Közegészségügyi felügyelö 13, highest 21,17 11,13 6,32

70 5. számú melléklet (forrás: GYEMSZI-IRF) feor_kod feor_nev bercsop bercsop_nev feor_kod feor_nev bercsop bercsop_nev 2222 Optometrista 2, ,08 0, Mentötiszt 10, ,83 2,45 1, Optometrista 3, ,08 0, Mentötiszt 11, ,75 1,10 0, Optometrista 4, ,33 0, Mentötiszt 12, ,67 0,91 1, Optometrista 5, ,42 1, Mentötiszt 13, highest 0,00 3,57 3, Optometrista 6, ,17 1, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 1, ,95 11,94 9, Optometrista 7, ,58 0, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 2, ,12 33,40 17, Optometrista 8, ,33 0, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 3, ,40 92,31 37, Optometrista 9, ,50 0, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 4, ,36 116,64 93, Optometrista 10, ,42 0, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 5, ,71 65,24 67, Optometrista 11, ,08 0,08 0, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 6, ,15 27,76 33, Optometrista 13, highest 0,50 0,18 0, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 7, ,73 12,43 12, Dietetikus 1, ,25 16,69 15, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 8, ,97 6,99 6, Dietetikus 2, ,81 9,83 8, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 9, ,75 5,61 4, Dietetikus 3, ,55 82,25 87, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 10, ,14 2,45 2, Dietetikus 4, ,55 140,38 139, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 11, ,14 2,78 3, Dietetikus 5, ,91 66,16 70, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 12, ,25 3,36 3, Dietetikus 6, ,18 25,35 35, Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások 13, highest 4,97 3,50 3, Dietetikus 7, ,85 6,87 5, Diplomás ápolónö, ápoló 1, ,43 41,38 45, Dietetikus 8, ,84 4,45 5, Diplomás ápolónö, ápoló 2, ,36 67,20 73, Dietetikus 9, ,25 1,26 2, Diplomás ápolónö, ápoló 3, ,64 166,81 209, Dietetikus 10, ,25 1,89 2, Diplomás ápolónö, ápoló 4, ,08 620,59 662, Dietetikus 11, ,57 0,10 0, Diplomás ápolónö, ápoló 5, ,57 767,61 827, Dietetikus 12, ,04 0,00 0, Diplomás ápolónö, ápoló 6, ,65 359,67 400, Dietetikus 13, highest 0,50 0,30 0, Diplomás ápolónö, ápoló 7, ,50 160,51 176, Gyógytornász 1, ,67 38,90 33, Diplomás ápolónö, ápoló 8, ,46 55,40 80, Gyógytornász 2, ,71 45,74 64, Diplomás ápolónö, ápoló 9, ,30 27,60 43, Gyógytornász 3, ,42 566,72 684, Diplomás ápolónö, ápoló 10, ,49 13,91 22, Gyógytornász 4, ,07 733,75 680, Diplomás ápolónö, ápoló 11, ,13 5,55 9, Gyógytornász 5, ,74 208,51 227, Diplomás ápolónö, ápoló 12, ,81 7,18 2, Gyógytornász 6, ,66 30,91 48, Diplomás ápolónö, ápoló 13, highest 9,37 9,08 6, Gyógytornász 7, ,03 9,93 16, Általános ápolónö, ápoló 1, ,21 220,27 284, Gyógytornász 8, ,74 3,95 5, Általános ápolónö, ápoló 2, ,57 689,17 739, Gyógytornász 9, ,37 2,76 2, Általános ápolónö, ápoló 3, , , , Gyógytornász 10, ,88 0,33 2, Általános ápolónö, ápoló 4, , , , Gyógytornász 11, ,80 1,08 0, Általános ápolónö, ápoló 5, , , , Gyógytornász 12, ,09 0,17 2, Általános ápolónö, ápoló 6, ,70 271,13 298, Gyógytornász 13, highest 1,13 1,39 1, Általános ápolónö, ápoló 7, ,87 71,76 90, Védönö 1, ,39 57,51 52, Általános ápolónö, ápoló 8, ,75 27,46 45, Védönö 2, ,60 125,30 138, Általános ápolónö, ápoló 9, ,04 14,88 28, Védönö 3, ,33 661,62 846, Általános ápolónö, ápoló 10, ,65 7,90 13, Védönö 4, , , , Általános ápolónö, ápoló 11, ,09 3,48 8, Védönö 5, , , , Általános ápolónö, ápoló 12, ,45 4,32 3, Védönö 6, ,15 269,77 317, Általános ápolónö, ápoló 13, highest 13,01 13,32 8, Védönö 7, ,94 88,18 83, Szakápoló 1, ,84 278,45 253, Védönö 8, ,30 28,19 31, Szakápoló 2, ,89 796,15 799, Védönö 9, ,87 11,80 10, Szakápoló 3, , , , Védönö 10, ,52 8,68 6, Szakápoló 4, , , , Védönö 11, ,51 6,51 7, Szakápoló 5, , , , Védönö 12, ,51 2,39 2, Szakápoló 6, ,33 525,72 620, Védönö 13, highest 19,41 16,69 10, Szakápoló 7, ,23 159,31 168, Mentötiszt 1, ,75 7,57 5, Szakápoló 8, ,10 51,24 61, Mentötiszt 2, ,01 43,85 44, Szakápoló 9, ,12 25,18 40, Mentötiszt 3, ,00 40,49 43, Szakápoló 10, ,47 11,14 19, Mentötiszt 4, ,14 78,53 87, Szakápoló 11, ,22 5,53 12, Mentötiszt 5, ,63 250,14 206, Szakápoló 12, ,66 4,00 6, Mentötiszt 6, ,13 145,43 158, Szakápoló 13, highest 11,20 14,94 13, Mentötiszt 7, ,35 54,03 68, Gondozó 1, ,00 7,62 6, Mentötiszt 8, ,75 18,80 23, Gondozó 2, ,21 25,11 28, Mentötiszt 9, ,02 5,04 7, Gondozó 3, ,12 170,90 145,40

71 5. számú melléklet (forrás: GYEMSZI-IRF) feor_kod feor_nev bercsop bercsop_nev feor_kod feor_nev bercsop bercsop_nev 3221 Gondozó 4, ,64 242, Fogászati asszisztens 11, ,21 0,42 0, Gondozó 5, ,93 40, Fogászati asszisztens 12, ,08 0,00 0, Gondozó 6, ,18 4,93 6, Fogászati asszisztens 13, highest 1,16 0,68 0, Gondozó 7, ,97 1,17 1, Gyógyszertári asszisztens 1, ,96 4,40 2, Gondozó 8, ,69 0,58 0, Gyógyszertári asszisztens 2, ,42 28,35 28, Gondozó 9, ,92 0,67 0, Gyógyszertári asszisztens 3, ,08 154,14 154, Gondozó 10, ,70 0,34 0, Gyógyszertári asszisztens 4, ,60 99,18 89, Gondozó 11, ,69 0,44 0, Gyógyszertári asszisztens 5, ,22 34,30 29, Gondozó 12, ,50 0,25 0, Gyógyszertári asszisztens 6, ,49 8,30 10, Gondozó 13, highest 1,54 0,67 0, Gyógyszertári asszisztens 7, ,59 5,38 5, Szakgondozó 1, ,94 2,03 0, Gyógyszertári asszisztens 8, ,58 1,92 1, Szakgondozó 2, ,19 12,70 13, Gyógyszertári asszisztens 9, ,50 0,08 0, Szakgondozó 3, ,55 87,30 81, Gyógyszertári asszisztens 10, ,05 0,08 0, Szakgondozó 4, ,06 81,97 74, Gyógyszertári asszisztens 11, ,01 0,02 0, Szakgondozó 5, ,12 18,66 17, Gyógyszertári asszisztens 13, highest 0,60 0,50 0, Szakgondozó 6, ,86 4,84 3, Gyógyszerellátási szakasszisztens 1, ,06 2,85 2, Szakgondozó 7, ,50 3,32 1, Gyógyszerellátási szakasszisztens 2, ,21 5,42 7, Szakgondozó 8, ,58 1,19 0, Gyógyszerellátási szakasszisztens 3, ,91 60,70 69, Szakgondozó 9, ,25 0,08 0, Gyógyszerellátási szakasszisztens 4, ,52 55,57 59, Szakgondozó 10, ,25 0,17 0, Gyógyszerellátási szakasszisztens 5, ,94 27,05 32, Szakgondozó 10, ,17 0,00 0, Gyógyszerellátási szakasszisztens 6, ,24 7,97 9, Szakgondozó 12, ,08 0,09 0, Gyógyszerellátási szakasszisztens 7, ,42 2,25 2, Szakgondozó 13, highest 0,27 0,33 0, Gyógyszerellátási szakasszisztens 8, ,44 1,62 1, Általános asszisztens 1, ,83 102,69 92, Gyógyszerellátási szakasszisztens 9, ,17 0,00 0, Általános asszisztens 2, ,87 499,16 538, Gyógyszerellátási szakasszisztens 10, ,05 0,00 0, Általános asszisztens 3, , , , Gyógyszerellátási szakasszisztens 11, ,00 0,33 0, Általános asszisztens 4, , , , Gyógyszerellátási szakasszisztens 12, ,08 0,17 0, Általános asszisztens 5, ,27 382,86 450, Gyógyszerellátási szakasszisztens 13, highest 0,36 0,25 0, Általános asszisztens 6, ,02 123,04 127, Egyéb asszisztensek 1, ,77 92,94 78, Általános asszisztens 7, ,43 39,11 46, Egyéb asszisztensek 2, ,80 299,49 334, Általános asszisztens 8, ,88 19,47 12, Egyéb asszisztensek 3, , , , Általános asszisztens 9, ,15 7,86 6, Egyéb asszisztensek 4, , , , Általános asszisztens 10, ,29 4,80 4, Egyéb asszisztensek 5, ,63 459,60 512, Általános asszisztens 11, ,69 3,23 3, Egyéb asszisztensek 6, ,53 157,88 183, Általános asszisztens 12, ,78 2,31 3, Egyéb asszisztensek 7, ,88 60,70 67, Általános asszisztens 13, highest 6,63 6,72 6, Egyéb asszisztensek 8, ,45 20,64 17, Szakasszisztens (orvosi) 1, ,37 178,05 160, Egyéb asszisztensek 9, ,73 9,26 9, Szakasszisztens (orvosi) 2, ,40 480,89 502, Egyéb asszisztensek 10, ,91 3,36 5, Szakasszisztens (orvosi) 3, , , , Egyéb asszisztensek 11, ,81 3,52 3, Szakasszisztens (orvosi) 4, , , , Egyéb asszisztensek 12, ,33 1,69 1, Szakasszisztens (orvosi) 5, , , , Egyéb asszisztensek 13, highest 5,17 7,10 5, Szakasszisztens (orvosi) 6, ,93 705,11 749, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 1, ,64 3,26 3, Szakasszisztens (orvosi) 7, ,84 289,48 301, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 2, ,32 5,63 4, Szakasszisztens (orvosi) 8, ,18 131,88 143, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 3, ,16 18,49 12, Szakasszisztens (orvosi) 9, ,44 56,87 46, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 4, ,73 17,43 18, Szakasszisztens (orvosi) 10, ,35 21,30 23, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 5, ,74 20,54 24, Szakasszisztens (orvosi) 11, ,05 15,63 14, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 6, ,38 27,38 25, Szakasszisztens (orvosi) 12, ,55 8,45 10, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 7, ,42 10,81 10, Szakasszisztens (orvosi) 13, highest 21,61 20,45 18, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 8, ,25 3,25 3, Fogászati asszisztens 1, ,40 28,13 22, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 9, ,08 1,33 1, Fogászati asszisztens 2, ,74 81,20 85, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 10, ,17 0,50 1, Fogászati asszisztens 3, ,42 374,61 343, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 11, ,50 0,00 0, Fogászati asszisztens 4, ,30 95,05 108, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 12, ,25 0,00 0, Fogászati asszisztens 5, ,30 19,22 19, Közegészségügyi-járványügyi ellenör 13, highest 1,06 0,75 0, Fogászati asszisztens 6, ,33 4,88 4, Szülésznö 1, ,40 13,54 19, Fogászati asszisztens 7, ,98 1,18 1, Szülésznö 2, ,47 44,13 47, Fogászati asszisztens 8, ,93 0,25 0, Szülésznö 3, ,43 354,79 395, Fogászati asszisztens 9, ,59 0,58 0, Szülésznö 4, ,62 912,25 827, Fogászati asszisztens 10, ,25 0,25 0, Szülésznö 5, ,97 175,47 224,65

72 5. számú melléklet (forrás: GYEMSZI-IRF) feor_kod feor_nev bercsop bercsop_nev 3242 Szülésznö 6, ,56 45,78 36, Szülésznö 7, ,52 5,76 5, Szülésznö 8, ,64 1,25 4, Szülésznö 9, ,89 2,60 1, Szülésznö 10, ,06 1,91 1, Szülésznö 11, ,76 1,83 1, Szülésznö 12, ,34 0,42 0, Szülésznö 13, highest 1,94 1,24 1, Diétásnövér 1, ,26 6,64 4, Diétásnövér 2, ,10 7,95 7, Diétásnövér 3, ,83 64,58 67, Diétásnövér 4, ,00 74,30 60, Diétásnövér 5, ,62 33,61 28, Diétásnövér 6, ,17 5,76 6, Diétásnövér 7, ,17 0,79 2, Diétásnövér 8, ,75 0,34 0, Diétásnövér 9, ,33 0,34 0, Diétásnövér 10, ,08 0,25 0, Diétásnövér 11, ,08 0,17 0, Diétásnövér 12, ,00 0,08 0, Diétásnövér 13, highest 0,39 1,11 0, Fogtechnikus 1, ,00 1,00 0, Fogtechnikus 2, ,00 0,00 0, Fogtechnikus 3, ,72 10,01 7, Fogtechnikus 4, ,04 5,06 3, Fogtechnikus 5, ,16 2,00 1, Fogtechnikus 6, ,25 0,42 0, Fogtechnikus 7, ,08 0,00 0, Fogtechnikus 8, ,17 0,00 0, Fogtechnikus 9, ,00 0,08 0, Fogtechnikus 10, ,08 0,08 0, Fogtechnikus 13, highest 0,08 0,00 0,00

73 5. számú melléklet (Forrás: GYEMSZI-IRF) Az elemzésünk tárgyát képező három év adatai alapján megállapítható, hogy az egészségügyi dolgozók átlagbérében csökkenés tapasztalható, kivéve a gyógyszerészek, és a mentőtisztek esetében, akiknek a béradatai növekvő tendenciát mutatnak.

74 Orvosok Fogorvosok Gyógyszerészek Gyógytornászok Védőnők Mentőtisztek Ápolók Asszisztensek Szülésznők 5. számú melléklet (Forrás: GYEMSZI-IRF adatai alapján EEKH) Az egyes egészségügyi tevékenységekhez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatok Forrás: ESKI, Egészségügyi ágazat bér- és létszámstatisztika (OSAP 1626) Tárgyév: 2008, 2009, 2010 Az egyes években az egészségügyi foglalkozások átlagbérei (Ft) év Foglalkozás Orvosok Fogorvosok Gyógyszerészek Gyógytornászok Védőnők Mentőtisztek Ápolók Asszisztensek Szülésznők Az egyes években az egészségügyi foglalkozások átlagbérei (forrás: GYEMSZI-IRF)

75 6. számú melléklet Megállapítható, hogy a legtöbb üres álláshely a decemberi zárónapi NFSZ forrásadatait figyelembevéve a fizioterápiás asszisztens, masszőr szakmában jelentkezik. Az NKI adatai alapján a 2011-es évben a megelőző évhez képest többek között az általános orvos, a szakorvos, és a védőnő szakmákban nőtt az üres bejelentett álláshelyek száma. A KSH (OSAP 1019) adatait figyelembe véve elmondható, hogy az orvosok tekintetében a működéshez szükséges állások száma minden egyes szakfeladat esetében meghaladja a betöltött álláshelyek száma.

76 Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma 6/a számú melléklet (Forrás: NFSZ) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz bejelentett munkaerőigények az egészségügyi munkakörökre vonatkozóan (FEOR-2008-as szekezetben) 2011-ben havonta Január Február Március Április Május Június Általános orvos Háziorvos Rehabilitációs orvos Szakorvos Addiktológus Belgyógyász Bőrgyógyász Fül-orr-gégész Gyermekgyógyász Mentőorvos Neurológus Ortopédorvos Pszichiáter Radiológus Sebész Szemész Szülész-nőgyógyász Tbc és pulmonológiai szakgondozás orvosa Tüdőgyógyász Urológus Fogorvos Fogszakorvos Gyógyszerész, szakgyógyszerész Gyógyszerész, ipar Gyógyszerkutató Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású Foglalkozás-egészségügyi orvos Üzemi higiénikus Optometrista Dietetikus és táplálkozási tanácsadó Élelmezési üzemvezető dietetikus Terápiás dietetikus Gyógytornász Védőnő Ifjúsági védőnő Mentőtiszt Alternatív gyógymódot alkalmazó Természetgyógyász orvos Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású Egészségügyi szaktanácsadó Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Diplomás ápoló Intenzív betegellátó szakápoló Szülésznő Ápoló, szakápoló Általános ápolónő, ápoló Betegápoló

77 6/a számú melléklet (Forrás: NFSZ) Csecsemő- és gyermekápoló Mentőápoló Pszichiátriai szakápoló Általános egészségügyi asszisztens Aneszteziológiai szakasszisztens Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens Műtős szakasszisztens Orvosi rendelő asszisztense Pulmonológus-allergológus asszisztens Szakasszisztens (orvosi) Szemészeti szakasszisztens EKG-asszisztens Elektrofiziológiai szakasszisztens Endoszkópos szakasszisztens Képi diagnosztikai asszisztens Röntgenasszisztens Orvosi laboratóriumi asszisztens Klinikai laboratóriumi asszisztens Fogászati asszisztens Fogorvosi asszisztens Klinikai fogászati higiénikus Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerész, gyógyszerkészítő asszisztens Gyógyszerkiadó szakasszisztens Gyógyszertári analitikus szakasszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári szakasszisztens Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású Fizioterápiás asszisztens, masszőr Fizioterápiás asszisztens Fizioterápiás szakasszisztens Gyógymasszőr Sportmasszőr Fogtechnikus Fogműves Ortopédiai eszközkészítő Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Segédápoló, műtőssegéd Kisegítő ápoló Otthoni ápolási asszisztens Egyéb személygondozási foglalkozású Összes

78 Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma Új bejelentett álláshelyek száma Rendelkezésre álló (érintett) üres álláshelyek száma Zárónapi üres álláshelyek száma 6/a számú melléklet (Forrás: NFSZ) Július Augusztus Szeptember Október November December Általános orvos Háziorvos Rehabilitációs orvos Szakorvos Addiktológus Belgyógyász Bőrgyógyász Fül-orr-gégész Gyermekgyógyász Mentőorvos Neurológus Ortopédorvos Pszichiáter Radiológus Sebész Szemész Szülész-nőgyógyász Tbc és pulmonológiai szakgondozás orvosa Tüdőgyógyász Urológus Fogorvos Fogszakorvos Gyógyszerész, szakgyógyszerész Gyógyszerész, ipar Gyógyszerkutató Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású Foglalkozás-egészségügyi orvos Üzemi higiénikus Optometrista Dietetikus és táplálkozási tanácsadó Élelmezési üzemvezető dietetikus Terápiás dietetikus Gyógytornász Védőnő Ifjúsági védőnő Mentőtiszt Alternatív gyógymódot alkalmazó Természetgyógyász orvos Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású Egészségügyi szaktanácsadó Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Diplomás ápoló Intenzív betegellátó szakápoló Szülésznő Ápoló, szakápoló Általános ápolónő, ápoló Betegápoló Csecsemő- és gyermekápoló

79 6/a számú melléklet (Forrás: NFSZ) Mentőápoló Pszichiátriai szakápoló Általános egészségügyi asszisztens Aneszteziológiai szakasszisztens Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens Műtős szakasszisztens Orvosi rendelő asszisztense Pulmonológus-allergológus asszisztens Szakasszisztens (orvosi) Szemészeti szakasszisztens EKG-asszisztens Elektrofiziológiai szakasszisztens Endoszkópos szakasszisztens Képi diagnosztikai asszisztens Röntgenasszisztens Orvosi laboratóriumi asszisztens Klinikai laboratóriumi asszisztens Fogászati asszisztens Fogorvosi asszisztens Klinikai fogászati higiénikus Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerész, gyógyszerkészítő asszisztens Gyógyszerkiadó szakasszisztens Gyógyszertári analitikus szakasszisztens Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári szakasszisztens Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású Fizioterápiás asszisztens, masszőr Fizioterápiás asszisztens Fizioterápiás szakasszisztens Gyógymasszőr Sportmasszőr Fogtechnikus Fogműves Ortopédiai eszközkészítő Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Segédápoló, műtőssegéd Kisegítő ápoló Otthoni ápolási asszisztens Egyéb személygondozási foglalkozású Összes

80 6/b számú melléklet (forrás: NKI) Adatgazda: Nemzeti Közigazgatási Intézet Egészségügyi ágazati munkaerőigényre vonatkozó adatok Bejelentett üres álláshelyek megnevezése foglalkozás szerint hó hó általános orvos 0 16 addiktológiai szakápoló 1 0 anaesthesiológus és intenzív therápiás szakorvos 2 2 aneszteziológiai szakasszisztens 1 0 angiológia szakorvosa 0 1 ápoló 10 5 ápoló (okj 54-es) 1 2 asszisztens 1 0 belgyógyász 4 0 belgyógyász- kardiológus szakorvos 2 0 belgyógyász-gastroenterológus szakorvos 2 0 belgyógyász-nephrológus 1 0 betegszállító 1 0 bőrgyógyász szakorvos 1 2 családgondozó 4 10 csecsemő- és gyermekápoló 0 1 csecsemő és gyermekgondozónő 1 0 csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos 1 0 diplomás ápoló 3 6 donorvizsgáló orvos 1 0 érsebész szakorvos 1 0 felnőtt szakápoló 0 1 fogászati /dentálhigienikus asszisztens 1 0 foglalkozás egészségügyi szakorvos 1 0 fogorvos 1 1 fül-orr-gége szakorvos 1 2 geriáter 1 1 gyermek sebész, gyermek szemész 1 1 gyermekvédelmi asszisztens 1 1 gyógypedagógus 1 0 gyógyszerész 2 2 gyógyszertári asszisztens 0 2 gyógyszertári szakasszisztens 1 1 gyógytornász 1 1 háziorvos 4 4 hematológiai szakasszisztens 1 0 hematológus 1 1 higiénikus osztályvezető főorvos 0 1 ideggyógyász szakorvos 0 1 idegsebész szakorvos 2 0 infektológus 1 1 intenzív szakápoló 1 9 intenzív terápiás szakápoló 1 1 intézeti gyógyszerész 0 1 iskolaorvos 0 1 iskolapszichológus 0 1 kardiológus szakorvos 0 1 klinikai laboratóriumi szakorvos 1 1 klinikai onkológus szakorvos 0 1 klinikai orvos 0 1 klinikai szakápoló 3 0

81 6/b számú melléklet (forrás: NKI) Bejelentett álláshelyek megnevezése foglalkozás szerint hó hó kórházhigiénikus szakorvos 1 0 körzeti háziorvos 1 0 körzeti nővér 1 0 körzeti védőnő 2 1 laboratóriumi asszisztens 2 0 laboratóriumi szakasszisztens 0 2 műtős szakasszisztens 2 5 neurológiai szakápoló 1 0 neurológiai szakorvosi munkakör 4 2 okj-s ápoló 3 2 onkológus szakorvos 4 1 ortopédiai szakorvos vagy szakorvosjelölt 0 2 orvos 8 2 orvos-igazgató 2 1 osztályvezető ápoló 1 1 osztályvezető főnővér 1 1 osztályvezető főorvos 5 2 pathológus szakorvos 0 1 patológus 0 1 pszichiáter szakorvos 4 3 pszichiátriai szakápoló 1 1 pszichológiai tanácsadó 1 0 pszichológus 2 4 pulmonológus szakorvos 1 1 radiológus szakorvos 2 0 rehabilitációs szakorvos 2 1 reumatológus 4 2 röntgen asszisztens 1 2 röntgen szakorvos 0 1 sebész 2 0 sebészetiasszisztens 1 1 sterilizáló asszisztens 1 0 sugárterápiás szakorvos 0 1 sürgősségi ápoló 0 5 sürgősségi szakápoló 1 1 sürgősségi szakorvos 1 0 szakgyógyszerész 2 12 szakorvos szakorvos osztályvezetői megbízással 0 1 szakpszichológus 0 1 szemész szakorvos 1 1 szívsebész 1 1 szülész-nőgyógyász szakorvos 1 0 tanulmányi ügyintéző 1 0 területi védőnő 5 3 traumatológus 3 0 tüdőgyógyász (pulmonológus) 4 0 tüdőgondozói asszisztens 0 1 urológus 1 1 védőnő 17 19

82 Működéshez szükséges állások száma Betöltött állások száma - együtt Működéshez szükséges állások száma Betöltött állások száma - együtt Működéshez szükséges állások száma Betöltött állások száma - együtt Működéshez szükséges állások száma Betöltött állások száma - együtt Működéshez szükséges állások száma Betöltött állások száma - együtt Működéshez szükséges állások száma Betöltött állások száma - együtt Működéshez szükséges állások száma Betöltött állások száma - együtt Működéshez szükséges állások száma Betöltött állások száma - együtt Működéshez szükséges állások száma Betöltött állások száma - együtt Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása (OSAP 1019) 6/c számú melléklet (forrás: ksh) Összesen Orvosi Gyógyszerészi végzettségű Egyéb egyetemi végzettségű Szakdolgozók együtt Főiskolai végzettségű szakdolgozó Egyéb szakképzett szakdolgozó Gazdasági, műszaki, ügyviteli Kisegítő (fizikai) szakfeladat megnevezés (2010-től) Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 5729, ,74 552,31 494,47 12,35 12,35 104,13 96, , ,10 701,10 690, , ,94 422,00 403,63 792,00 775,56 Bentlakásos hospice ellátás 15,50 11,50 0,50 15,00 11,50 15,00 11,50 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 4532, ,20 35,20 30,10 3,00 3, , , , ,27 118,25 93,50 32,25 32,15 246,68 238,18 Egészségügyi ápolás bentlakással 906,41 853,51 17,38 17,38 6,00 5,50 696,53 671,53 90,38 89,38 606,15 582,15 67,00 65,60 119,50 93,50 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 1539, ,36 198,36 174,38 10,00 10,00 96,55 91, , ,13 101,95 102,25 987,00 963,88 86,05 83,75 60,05 56,05 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 1046, ,49 109,64 100,99 15,10 11,90 127,80 124,10 438,80 434,60 216,50 219,70 222,30 214,90 232,75 218,40 122,50 114,50 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 1331, ,11 479,14 476,81 2,00 2,00 53,36 53,09 544,23 530,98 106,91 105,91 437,32 425,07 144,00 132,88 108,55 66,35 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 4217, ,18 448,47 442,13 155,43 154,67 243,12 243, , ,10 478,50 485, , ,60 639,98 582,14 535,05 382,58 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 295,28 292,28 113,43 112,43 1,00 1,00 149,10 148,10 17,60 17,60 131,50 130,50 20,75 19,75 11,00 11,00 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatok 95,79 87,29 8,00 5,50 26,00 21,55 35,79 34,49 25,69 23,89 10,10 10,60 15,00 14,75 11,00 11,00 Fekvőbetegek aktív ellátása 73628, , , ,57 411,20 272,42 686,08 667, , , , , , , , , , ,54 Fekvőbetegek krónikus ellátása 6962, ,86 589,11 506,65 10,13 8,36 90,50 95, , ,91 505,95 491, , ,86 373,80 368,15 838,45 837,59 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 91,50 91,50 42,50 42,50 31,00 31,00 3,00 3,00 28,00 28,00 11,00 11,00 7,00 7,00 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 741,40 755,97 61,00 63,20 3,00 3,00 41,00 42,80 441,40 451,97 381,40 393,97 60,00 58,00 119,00 119,00 76,00 76,00 Fizikoterápiás szolgáltatás 650,95 656,02 20,51 18,73 5,20 5,20 571,31 580,16 173,86 170,96 397,45 409,20 20,18 19,18 33,75 32,75 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 1942, ,98 845,20 824,72 4,20 1,20 66,76 66,26 914,89 886,02 81,25 79,95 833,64 806,07 82,25 79,10 29,68 28,68 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 437,63 431,42 160,58 153,60 1,00 1,00 23,00 23,00 187,87 188,87 21,85 21,85 166,02 167,02 56,88 56,65 8,30 8,30 Fogorvosi alapellátás 7424, , , ,38 1,00 1,00 18,60 17, , ,16 86,34 86, , ,82 196,60 188,65 122,44 121,14 Fogorvosi szakellátás 2923, , , ,85 11,00 11, , ,97 68,98 68, , ,99 183,50 177,79 57,73 56,58 Fogorvosi ügyeleti ellátás 32,80 32,80 24,30 24,30 7,50 7,50 7,50 7,50 1,00 1,00 Háziorvosi alapellátás 16218, , , ,13 4,70 6,70 21,75 22, , ,32 467,90 472, , ,52 412,53 415,48 821,86 802,36 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1447, ,33 626,24 625,30 1,50 0,50 3,50 3,50 464,93 461,13 30,20 28,20 434,73 432,93 99,05 96,95 252,60 245,95 Ifjúság-egészségügyi gondozás 952,30 921,90 191,81 174,81 0,50 0,50 719,74 707,74 671,74 661,24 48,00 46,50 9,50 9,50 30,75 29,35 Járóbeteg- és, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 245,00 248,00 65,50 67,50 2,00 2,00 103,00 104,00 4,00 4,00 99,00 100,00 18,00 18,00 56,50 56,50 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művese kezelés) 1382, ,95 166,20 166,20 6,90 6,90 4,00 4,00 803,80 803,10 76,20 75,50 727,60 727,60 206,70 205,70 194,80 194,05 Járóbetegek gyógyító gondozása 1488, ,04 414,72 372,68 45,35 41,50 969,48 926,20 98,45 92,82 871,03 833,38 21,65 22,70 37,00 34,96 Járóbetegek gyógyító szakellátása 24115, , , ,75 22,80 21,50 360,52 346, , , , , , , , , , ,79 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 399,31 394,90 71,88 69,49 6,80 6,50 277,13 275,41 83,63 82,26 193,50 193,15 20,50 20,50 23,00 23,00 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 1382, ,35 383,81 359,23 15,00 14,30 876,53 846,56 63,20 62,20 813,33 784,36 72,46 72,46 34,80 34,80 Mentés 7554, ,46 286,18 212,43 3,10 3, , ,79 751,03 779, , ,30 249,35 244, , ,62 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 62,50 54,40 15,00 10,60 7,00 6,50 15,50 13,50 5,50 5,50 10,00 8,00 14,00 12,80 11,00 11,00 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 1689, ,44 64,90 62,10 1,00 1,00 12,78 12, , ,66 584,07 583,79 934,57 935,87 76,30 75,40 15,50 15,50 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat 316,11 312,86 30,40 30,40 1,06 1,06 6,00 6,00 268,55 265,30 104,60 103,60 163,95 161,70 8,50 8,50 1,60 1,60 Sugár-egészségügyi feladatok 3,50 3,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 0,50 Szabadidős és nem kiemelt sportolók eü. vizsgálata 110,84 106,74 47,57 46,77 59,27 56,27 1,50 1,50 57,77 54,77 2,00 2,00 2,00 1,70 Település-egészségügyi feladatok 39,70 37,20 1,50 1,50 2,40 2,40 16,80 15,30 12,60 12,10 4,20 3,20 17,50 16,50 1,50 1,50 Vér,- szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 1610, ,70 144,60 117,35 7,00 6,00 101,00 98, ,10 961,10 41,00 27,00 964,10 934,10 222,00 224,25 131,00 124,50 Összesen , , , ,43 672,77 523, , , , , , , , , , , , ,48

83 Működéshez szükséges állások száma Fő- és időszaki főfoglalkozású - alkalmazott Fő- és időszaki főfoglalkozású - vállalkozó Fő- és időszaki főfoglalkozású - együtt Részfoglalkozású - alkalmazott Részfoglalkozású - vállalkozó Részfoglalkozású - együtt Betöltött állások száma - alkalmazott Betöltött állások száma - vállalkozó Betöltött állások száma - együtt Üres állások száma Részfoglalkozásúak száma Természetes személyek száma 6/d számú melléklet (forrás: ksh) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása (OSAP1019) (csak orvosi munkakör) Orvosi szakfeladat megnevezés (2010-től) Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 552,31 427,00 14,00 441,00 29,86 23,61 53,47 456,86 37,61 494,47 57,84 110,00 551,00 Bentlakásos hospice ellátás 0,50 0,50 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 35,20 15,00 10,00 25,00 1,00 4,10 5,10 16,00 14,10 30,10 5,10 13,00 38,00 Egészségügyi ápolás bentlakással 17,38 12,00 2,00 14,00 1,43 1,95 3,38 13,43 3,95 17,38 13,00 27,00 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 198,36 115,00 37,00 152,00 11,74 10,64 22,38 126,74 47,64 174,38 23,98 52,00 204,00 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 109,64 86,00 12,00 98,00 2,75 0,24 2,99 88,75 12,24 100,99 8,65 8,00 106,00 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 479,14 123,00 284,00 407,00 16,66 53,15 69,81 139,66 337,15 476,81 2,33 232,00 639,00 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 448,47 137,00 245,00 382,00 12,18 47,95 60,13 149,18 292,95 442,13 6,34 227,00 609,00 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 113,43 21,00 40,00 61,00 2,40 49,03 51,43 23,40 89,03 112,43 1,00 208,00 269,00 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatok 8,00 4,00 1,00 5,00 0,50 0,50 4,50 1,00 5,50 2,50 1,00 6,00 Fekvőbetegek aktív ellátása 11584, ,00 906, ,00 510,34 341,23 851, , , ,57 793, , ,00 Fekvőbetegek krónikus ellátása 589,11 378,00 68,00 446,00 35,82 24,83 60,65 413,82 92,83 506,65 82,46 146,00 592,00 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 42,50 10,00 32,00 42,00 0,50 0,50 10,50 32,00 42,50 1,00 43,00 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 61,00 60,00 60,00 3,20 3,20 63,20 63,20-2,20 4,00 64,00 Fizikoterápiás szolgáltatás 20,51 3,00 12,00 15,00 1,25 2,48 3,73 4,25 14,48 18,73 1,78 16,00 31,00 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 845,20 243,00 392,00 635,00 60,48 129,24 189,72 303,48 521,24 824,72 20,48 616, ,00 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 160,58 72,00 63,00 135,00 6,36 12,24 18,60 78,36 75,24 153,60 6,98 59,00 194,00 Fogorvosi alapellátás 3705,45 994, , ,00 110,88 141,50 252, , , ,38 18,07 703, ,00 Fogorvosi szakellátás 1317,22 570,00 614, ,00 69,30 42,55 111,85 639,30 656, ,85 21,37 259, ,00 Fogorvosi ügyeleti ellátás 24,30 1,00 21,00 22,00 2,00 0,30 2,30 3,00 21,30 24,30 86,00 108,00 Háziorvosi alapellátás 7048, , , ,00 21,16 31,97 53, , , ,13 13,80 123, ,00 Háziorvosi ügyeleti ellátás 626,24 35,00 280,00 315,00 38,50 271,80 310,30 73,50 551,80 625,30 0, , ,00 Ifjúság-egészségügyi gondozás 191,81 129,00 19,00 148,00 8,50 18,31 26,81 137,50 37,31 174,81 17,00 82,00 230,00 Járóbeteg- és, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 65,50 25,00 11,00 36,00 9,00 22,50 31,50 34,00 33,50 67,50-2,00 63,00 99,00 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művese kezelés) 166,20 117,00 8,00 125,00 38,30 2,90 41,20 155,30 10,90 166,20 114,00 239,00 Járóbetegek gyógyító gondozása 414,72 244,00 47,00 291,00 41,73 39,95 81,68 285,73 86,95 372,68 42,04 214,00 505,00 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8246, , , ,00 515, , , , , ,75 345, , ,00 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 71,88 26,00 30,00 56,00 6,06 7,43 13,49 32,06 37,43 69,49 2,39 62,00 118,00 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 383,81 162,00 120,00 282,00 21,93 55,30 77,23 183,93 175,30 359,23 24,58 213,00 495,00 Mentés 286,18 108,00 9,00 117,00 89,65 5,78 95,43 197,65 14,78 212,43 73,75 137,00 254,00 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 15,00 9,00 1,00 10,00 0,60 0,60 9,60 1,00 10,60 4,40 1,00 11,00 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 64,90 14,00 26,00 40,00 7,55 14,55 22,10 21,55 40,55 62,10 2,80 55,00 95,00 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat 30,40 5,00 20,00 25,00 1,50 3,90 5,40 6,50 23,90 30,40 22,00 47,00 Sugár-egészségügyi feladatok 1,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,50 1,50 1,00 2,00 Szabadidős és nem kiemelt sportolók eü. vizsgálata 47,57 22,00 1,00 23,00 17,35 6,42 23,77 39,35 7,42 46,77 0,80 65,00 88,00 Település-egészségügyi feladatok 1,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,50 1,50 1,00 2,00 Vér,- szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 144,60 109,00 2,00 111,00 5,40 0,95 6,35 114,40 2,95 117,35 27,25 12,00 123,00 Összesen 38120, , , , , , , , , , , , ,00

84 7. számú melléklet Szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó egészségügyi dolgozók számára kiadott hatósági bizonyítványok A 2004-es évtől vizsgálva megállapítható, hogy a kiadott hatósági bizonyítványok száma a 2006-os, és 2007-es évet leszámítva évről évre emelkedik. Az orvosok tekintetében 2011-es évet megelőzően a legkeresettebb célország az Egyesült Királyság volt, azonban a tavalyi évben az első helyet átvette Németország. Németországot az orvosok több, mint egy harmada, pontosan 33,5%-a jelölte meg külföldi munkavállalási szándékának céljaként. Elmondható azonban, hogy a 2010-es évhez képest a leglátványosabb növekedést Svédország érte el, ugyanis 2011-ben 46,38%-kal többen kívánnak itt munkát vállalni, mint az előző évben. Megfigyelhetjük azt is, hogy 2011-ben is jelentős a szakképesítés nélküli orvosok külföldi munkavállalási szándéka, az összes hatósági bizonyítványt kapott orvos közül 2011-ben 651 orvos (összesen 54,25%) rendelkezik csupán általános orvosdoktori oklevéllel. Az fogorvosok tekintetében 2011-es évben és azt megelőzően is a legkeresettebb célország az Egyesült Királyság volt. Ebben a szakmában a leg látványosabb növekedés a 2010-es évhez képest Írország érte el, 161,11%-kal többen kívánnak itt munkát vállalni 2011-ben, mint az előző évben ben a gyógyszerészek esetében a legnépszerűbb célország az Egyesült Királyság volt, azonban ennél a szakmánál a 2011-es évben csökkenést figyelhetünk meg a külföldi munkavállalási kedv tekintetében az azt megelőző évhez képest. A szakdolgozók esetében a 2011-es évben is jelentős volt a migrációs hajlandóság a korábbi évekhez hasonlóan. A három legjelentősebb célország: Egyesült Királyság, Németország, Ausztria. Németországot célországként megjelölők száma megtöbbszöröződött a 2009-es évhez képest, Olaszországba viszont egyre kevesebb szakdolgozó szeretne migrálni. Az ápolók tekintetében megállapítható, hogy átlagosan legtöbben az Egyesült Királyságot tekintik elsődleges célországnak. Olaszországot 2009-ben jelölték meg a legtöbben, majd drasztikus visszaesés következett. Ennek ellentéte Németország, ez az ország a 2011-es évre lett igen népszerű. Ausztiaban dolgozni szándékozók száma is figyelmet érdemel, annak ellenére is, hogy 2011-ben valamelyest csökkenés látható. Figyelembe kell venni, hogy az összes hatósági bizonyítványt igényelt orvos majdnem egy ötöde, pontosan 19,08%-a külföldi állampolgárságú, és ugyanabban az évben igényeltek hatósági bizonyítványt, mint amikor a diplomát szerezték meg. Ez azt jelenti, hogy Ők nem számítanak a magyar egészségügyi ellátórendszert elhagyó egészségügyi dolgozóknak, mivel eleve nem szándékoztak Magyarországon tevékenykedni, csak a tanulmányaikat folytatták hazánkban.

85 Szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó egészségügyi dolgozók számára kiadott hatósági bizonyítványok az egyes években 7. számú melléklet Forrás: EEKH Év Fő Fő Hatósági bizonyítványt kapott egészségügyi dolgozók száma az egyes években Év Fő Hatósági bizonyítványt kapott egészségügyi dolgozók száma az egyes években Év

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL Információs társadalom alprogram szakmai konferencia 2011. február 03. Szeged TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Prof. Dr.

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

Az egészségügyi szakdolgozók alap,-és működési nyilvántartása, egységes ágazati humánerőforrásmonitoringrendszer

Az egészségügyi szakdolgozók alap,-és működési nyilvántartása, egységes ágazati humánerőforrásmonitoringrendszer Az egészségügyi szakdolgozók alap,-és működési nyilvántartása, egységes ágazati humánerőforrásmonitoringrendszer Dr. Paphalmi Rita Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Konferencia a továbbképzésről

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások

Fejlődő és leszakadó járások Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján 2016. január Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím Balmazújváros Balmazújváros posta 4061 Balmazújváros Dózsa György utca 5-7. Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1 posta

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 234 Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10. (06 77) 501 350 253 Bács-Kiskun Kalocsa

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet. a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetend igazgatási szolgáltatási díjról

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet. a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetend igazgatási szolgáltatási díjról 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetend igazgatási szolgáltatási díjról A temetkrl és a temetkezésrl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41/B. -ában foglalt

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Országos Sportorvosi Hálózat

Országos Sportorvosi Hálózat Országos Sportorvosi Hálózat Bács-Kiskun megyei sportorvosi szakrendelések Megyei szakfőorvos: Dr. Szabó Veronika 6000 Piaristák tere 7. 76/485-185 Kecskemét 6001 Piaristák tere 7. 76/485-185 Bácsalmás

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/166/2006 HÍRDETMÉNY A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya: a rendezett munkaügyi kapcsolatok

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Egy foglalkoztatottra jutó termelékenység változása, 2000-2004 Százalékos változás az el évhez képest Forrás: Employment in Európa 2005 Egy ledolgozott órára jutó termelékenység

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax ek elérhetőségei Illetékességi terület Bács-Kkun Megye Bajai, Bácsalmási Kalocsai, Kkőrösi Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kkunhalasi, Jánoshalmi, Kkunfélegyházi, Kkunmajsai Baranya Megye Komlói, Pécsváradi,

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

Akcióban részt vevő posták listája

Akcióban részt vevő posták listája Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Apc posta 3032 Apc Petőfi út 7. Aszód posta 2170 Aszód Kossuth Lajos utca

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66.

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS 2016. NOVEMBER 25-26-27-ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Baja 6500 Baja,

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép M ar l ca rk a Z ala Ke Mu ra á Dr va 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km Zala FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép I

Részletesebben

A kistérségek településszerkezeti tipizálása

A kistérségek településszerkezeti tipizálása A kistérségek településszerkezeti tipizálása 2005. augusztus 9. Készítette: Goldmann Róbert Kaló Róbert 1 Kistérségtipizálás Kistérségek meghatározása kialakulása A kistérség, a kistérségi igazgatás nem

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

Komplex Kulturális Fejlesztések a KISTÉRSÉGEKBEN támogatott pályázatok - Kt1

Komplex Kulturális Fejlesztések a KISTÉRSÉGEKBEN támogatott pályázatok - Kt1 Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Kecskemét és Térsége Többcélú Kiskunfélegyháza Kecskemét Dél-Alföldi Régió Kistérség Napja - hagyományőrző kulturális rendezvény 2010. 990 000 A kecskeméti

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2 4 6 8 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép Ökológiai állapot / potenciál nem éri el a állapotot

Részletesebben

Postahely Irányítószám Település Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730

Postahely Irányítószám Település Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Postahely Irányítószám Település Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő posta 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Kedvezményezett Kistérség Támogatás DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentesi 400 000 Csongrádi Kistérség

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

A szarvasmarha kokcidiózisa

A szarvasmarha kokcidiózisa A szarvasmarha kokcidiózisa Az enterális kórképek kor szerinti dinamikája Németország Corona E coli Rota Crypto Kokcídium BVD Szalmonellozis 100 % 0 % 2 hét 2-4 hét 4-8 hét 8-12 hét 3-6 hó 6-9 hó > 9 ó

Részletesebben

Posta Cím irányítószám

Posta Cím irányítószám Szombaton is nyitva tart Nyitva tartás* Posta Posta Cím irányítószám Szombat Abony posta 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. Zárva Ajka 1 posta 8401 8400 Ajka Szabadság tér 7. 08:00-12:00 Albertirsa posta 2730

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Ssz. Posta Cím 1 Abony 2740 Szolnoki út 8. 2 Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 9. 3 Albertirsa 2730 Vasút út 4/10. 4 Aszód 2170 Kossuth u. 37. 5 Bácsalmás 6430 Bácsalmás Hősök tere 11. 6 Baja 1 6501 Baja

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai 5772 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám V. Alapító okiratok Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Közép-Duna (1-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Közép-Duna (1-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Közép- (1-9 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép D u na -vö lgy S or o k s ári- D una Du na Sz e nt e n d re i -D u n a Z ag yv a i - f őc s a t or n a N o ád to sa r-c rna (Sá ) rví z 0 víztest víztest

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA

A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA a 24/2001. (IV. 20.) OGY-határozat és a 168 kistérségről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet alapján Budapest,

Részletesebben