Életpálya-építési kompetenciaterület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életpálya-építési kompetenciaterület"

Átírás

1 TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 10. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód Társadalmi normák - Társadalmi szerepek Ember és társadalom Munkavállalók - Munkahelyek Az ember szexualitása Atomenergia Fényjelenségek Fosszilis energiaforrások 6 4 Ember a természetben 8. Génetika Jurassic Park Fehérjék A DNS-szerkezete Regionális gondolkodás bemutatása Magyarország egy régiója példáján Magyarország természeti földrajzának áttekintése Földünk és környezetünk A világ vallásföldrajza Világgazdasági tendenciák A kultusz tárgya: a zene Művészetek A gyógyító zene Az alkalmazott zene A tárgyak világa Környezetünk 3 2

2 21. Ez volnék én? Emberi történetek Edzés gépeken Aerobic edzésprogramok Testnevelés és sport Krosszfutás Pályairányok tantárgyválasztások/szakmaválasztás Életpálya-építési ismeretek 27. Munkapiac 3 2 Összesen:

3 1. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Empátia, tolerancia Kooperáció (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 3 kapcsolódási Életmód gondolkodásmód 3 Összehasonlítás Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) Munkamegosztás Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A szabadidő fogalma ma múltban és a jelenben - A szabadidő és a szórakozás összehasonlító kultúrtörténete - Időmérleg vizsgálat 1. Szabadidő és szórakozás Életvitel és gyakorlati ismeretek Osztályfőnöki Irodalom, Művészettörténet - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás

4 - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

5 2. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Empátia, tolerancia Önismeret (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 6 kapcsolódási Társadalmi normák - Társadalmi szerepek 6 Szabálykövetés, együttműködés Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Önreflexió Normaismeret Önreflexió Normaismeret - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A jogrendszer szerkezete - A jogágak sajátosságai esettanulmányok - A munkavállalók alapvető jogai és kötelezettségei - A szerződés 1. Jogi alapismeretek 2. A munkavállalók jogai és kötelezettségei Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet Osztályfőnöki Földrajz Irodalom - Aktív kiscsoportos együttműködés

6 - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

7 3. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Kooperáció Tolerancia (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 6 kapcsolódási Munkavállalók - Munkahelyek 6 Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés Munkamegosztás Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A művészi pálya - A sportolók világa - Életutak 1. Művészek és sportolók az elüzletiesedő világban 2. Sikeres pályamódosítások Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet Irodalom Földünk és környezetünk - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás

8 - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

9 Az ember szexualitása 4. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Önellenőrzés Önkontroll, önismeret igénye A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Önelemzés igénye Információkezelés Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Feladatok ismertetése; Szexualitással kapcsolatos információk, betegségek, segélyszervezetek egyéni felkutatása az internet segítségével; Az összegyűjtött információk feldolgozása csoportban; Az információk bemutatása; Filmvetítés, filmelemzés; Szexuális betegségek, felismerésük, megelőzésük; Családtervezés; Homoszexualitás; AIDS; Ajánlott óraszám 1. Szexuális betegségek 2. Családtervezés 3. Homoszexualitás 4 Szövegértés, szöveg- és véleményalkotás, (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Önálló produkció készítése; Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka;

10 Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

11 Atomenergia 5. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Információkezelés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Stratégiaalkotás, Célmeghatározás, útkeresés, a terv megvalósítása megvalósítás Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Feladatok ismertetése; Csoportalkotás; Filmvetítés, filmelemzés; Kutatómunka; Vita; Atomok felépítése; A radioaktivitás felfedezésének története; Energia; Maghasadás; Atomenergia; Magfúzió; Atombomba; 1. Atomok felépítése, radioaktív bomlás; Ajánlott óraszám 2. Energiaválság; 3. Atomenergia; 4. Atombalesetek; 5. Kiút?; 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika és életvitel (KÉPESSÉGFÓKUSZ-

12 kapcsolódási Ember és társadalom Matematika Földünk és környezetünk Aktív csoportos munka; Önálló véleményalkotás;

13 Fényjelenségek 6. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Megfigyelés, észlelés, kísérletezés, kísérletelemzés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Információkezelés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Csoport felosztás; Kísérlettervezés; Kísérletezés; Kísérletelemzés; Fény tulajdonságai; Fényvisszaverődés törvénye; A síktükör képalkotása; Fényvisszaverődés domború és homorú tükörről; 1. Fény tulajdonságai; 2. Fényvisszaverődés törvénye; 3. A síktükör képalkotása; 4.Fényvisszaverődés domború és homorú tükörről; Ajánlott óraszám 4 Életvitel és gyakorlati ismeretek, véleményalkotás Technika és életvitel (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Véleményalkotás;

14 Fosszilis energiaforrások 7. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Filmvetítés; Filmelemzés; Információgyűjtés; Információfeldolgozás kiscsoportban; Publikáció; Telített szénhidrogének; Kőolaj, földgáz; Ásványi szenek; 1. Telített szénhidrogének; 2. Ásványi szenek; 3. Fosszilis energiaforrások; 4. Energiaválság; Ajánlott óraszám 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek; Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Földünk és környezetünk kapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Publikáció készítése;

15 Génetika 8. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Stratégiaalkotás, Célmeghatározás, útkeresés, a terv megvalósítása megvalósítás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Feladatok felosztása, csoportalakítás; Filmvetítés; Filmelemzés; Információgyűjtés; Információfeldolgozás kiscsoportban; Prezentáció; Gének; Klónozás; Génsebészet 1. DNS felépítése; 2. A gének; 3. Öröklődés; 4. Klónozás; 5. Génsebészet; 6. Génetika; Ajánlott óraszám 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek; Technika és életvitel; Földünk és környezetünk (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Egészségtan Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka;

16 9. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Helyzetelemzés Információfeldolgozás (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 3 kapcsolódási Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Prezentáció készítése; Jurassic Park 3 Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Helyzetértékelés igénye Információ azonosítás Filmvetítés; Filmelemzés; Beszélgetés; Dinoszauruszok; Génmanipuláció, klónozás; 1. Jurassic Park filmvetítés 2. Beszélgetés Technika és életvitel; Földünk és környezetünk Ember és társadalom Aktív egyéni felszólalások, véleményalkotás;

17 Fehérjék 10. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Megfigyelés, információkezelés Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Feladatok felosztása, csoportalakítás; Tudományos szöveg feldolgozása; Újságcikkek elemzése, értékelése; Kísérletek elvégzése; Kísérletek elemzése; Elméleti és gyakorlati tevékenységek összegzése; Fehérjék; Fehérjék szerkezete; Fehérjék biológiai jelentősége; Fehérjék kémiai tulajdonságai, kimutatásuk; Ajánlott óraszám 1. Fehérjék tulajdonságai; 2. Fehérjék jelentősége; 3. Kísérletek fehérjékkel; 4 Életvitel és gyakorlati ismeretek; Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Földünk és környezetünk kapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése;

18 A DNS-szerkezete 11 FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Inormációkezelés, modell-alkotás Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Információazonosítás Adtok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez A DNS-szerkezetéről szóló korabeli írás értelmezése; Életrajzok készítése; DNS-modell készítése; DNS-szerkezete; DNS-t felépítő molekulák; Watson és Crick munkássága; Nukleotis, foszforsav, szerves bázis, szénhidrát; Ajánlott óraszám 1. A DNS-szerkezetének leírása; 2. A DNS építőkövei nukleotidok; 3. DNS-modell; 4 Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Modell-készítés

19 12. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Szakmaismeret Önbemutatás Regionális gondolkodás bemutatása Magyarország egy régiója példáján 5 Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés Önállóság igénye, okkeresés igénye, tapasztalatgyűjtés, viszonyok elemzése, koherenciateremtés Képzett és képzetlen munkaerői sajátosságok, oktatási intézmény-típusok, a mezőgazdaság, idegenforgalom, stb. helyi jellegzetességei, húzó és hanyatló iparágak szakmái, stb. Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény, önbemutatás céljainak ismerete, saját pozíció ismerete 1. Az adott régió földtörténeti, természeti földrajzi bemutatása kül. módokon 2. A régió elhelyezése fejlettségi, társadalmi, gazdasági földrajzi környezetben Magyarországon és az Európai Unión belül grafikonok, táblázatok elemzése 3. Idegenforgalmi prospektus, reklámfilm készítése a régió két, alapvetően eltérő területéről, különböző célcsoportoknak 4. Anyaggyűjtés a régióról kiadott tematika alapján, térképelemzés, történeti áttekintés 5. Hogyan használnád ki a határon túli kapcsolatokat a fejlesztés érdekében? - ötletbörze 1. Az adott régió tájképe, hazai és határon túli kapcsolatai, vízrajza, 2. Természeti erőforrásai Bora-Nemerkényi: Magyarország földrajza Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest tml

20 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 5 kapcsolódási A regionális gondolkodás Ember és társadalom, Művészetek, Ember a természetben Ismerje Magyarország természeti földrajzát, gazdaságának főbb jellemzőit, régióit és területi eltéréseit egyaránt. Vegye észre a gazdaságot, társadalmat behálózó új, határokon átívelő vonásait, az átalakuló Európa, és benne Magyarország gazdasági, társadalmi tendenciáit. Ismereteit több irányba tudja kötni, képes legyen új összefüggések észrevételére ugyanúgy, mint önálló kutatómunkára. Lássa térben és időben az adott régió legfontosabb változásait természeti kincseiben, gazdaságában, társadalmában, történelmében, azok földrajzi hátterével, tudjon felvetni problémákat, és esetleg megoldási javaslatokat.

21 13. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Önbemutatás Ajánlott óraszám 2+3 Magyarország természeti földrajzának áttekintése 5 Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés Adatok rendszerezése, adatok közti viszonyok megteremtése, elemzése, információátadás, koherenciateremtés Szóbeli és írásbeli szövegalkotás: közlő, elbeszélő, leíró szövegtípusokban, önérdekérvényesítés, megnyilvánulási igény, adott helyzetben saját pozíció ismerete 1. Térképi elhelyezés közösen, nagytájak és nagy városok megkeresése az atlasz segítségével határainkon innen és túl 2. Kontinensvándorlás áttekintése, nagyszerkezeti vázlat elemzése 3. Hazánk határainak jellemzői, természetföldrajzi sajátosságai, következményei gyűjtőmunka 4. Tisia-elmélet kiselőadás 5. A múlt és a jelen hazai nyersanyagainak elhelyezése földtörténeti táblázatban, lelőhelyük feltüntetésével. Produktum: táblázat és tabló 6. Időjárási és légszennyezettségi napló készítése csoportokban egy héten keresztül vezetve 7. Kiselőadások és beszélgetés a Tisza-szabályozásokról és a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerről. Magyarország elhelyezkedése, Kárpát-medencén belüli viszonyai, az elhelyezkedés természeti földrajzi következményei Bora-Nemerkényi: Magyarország földrajza Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Magyarország helye a világban földtörténete és ásványkincsei 2. Magyarország éghajlata, vízrajza, talajai és nagytájai

22 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- kapcsolódási Ember és társadalom, Ember a természetben

23 14. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Szakmaismeret Önbemutatás A világ vallásföldrajza 3 Adatkezelés: adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok megteremtése és/vagy elemzése, Információalkotás és átadás, Cél, hogy a tanulók megismerkedjenek a csoportban végzett munka sajátosságaival, a munkamegosztás lehetőségeivel, a munkavégző csoportban létrejövő szerepekkel és gyakorolják ezeket. Szociológiával, teológiával kapcsolatos szakmák áttekintő ismerete Normák ismerete, saját pozíció ismerete, önbemutatás, leíró szövegek ismerete 1. Diákok kérdőívvel, internettel, számítógéppel segített csoportmunkája. 2. Alapvető vallási fogalmak tisztázása beszélgetés, előadás formájában 3. Az előforduló helyneveket megkerestetni, megkeresni az Atlaszban. ex.shtml Hunyadi L.: A világ vallásföldrajza 1993 Végeken kiadó, Bp. Beresztóczy Miklós: Egyházföldrajz Ecclesia Kiadó, Bp., Ajánlott óraszám 3 Vallásföldrajz

24 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- kapcsolódási Ember és társadalom, Művészetek

25 15. FEJEZET A feldolgozáshoz Stratégiaalkotás, kezelés Az információkezelés fókusza Szakmaismeret Világgazdasági tendenciák 2 Célmeghatározás, útkeresés az utak közötti választás és a haladás módjának meghatározása tevékenységek tartalmának tervezése, a tevékenységek ütemezése Adatkezelés: adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok megteremtése és/vagy elemzése, információalkotás és átadás, A termelés, kereskedelem, közgazdaságtan szakmáinak áttekintő ismerete 1. Grafikonok összehasonlítása csoportokban, országcsoportonkénti, vagy ágazati megosztásban 2. Gazdaságföldrajzi térképek értelmezése egyénenként 3. Parlamenti felszólalások, programbeszédek megfogalmazása, előadása csoportokban, különböző országokat, időszakokat jellemezve 4. Vita globalizáció-ragionalizáció témakörben hhttp://www.mfb.hu/index.php?pageid=73 ttp://www.sulinet.hu/tart/cikk/ac/0/11988/4 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2 kapcsolódási A világgazdaság tendenciái Életvitel, Ember és társadalom

26 16. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Információkezelés Kooperáció Empátia Alkotóképesség Önbemutatás A kultusz tárgya: a zene 2 Megfigyelés, információ azonosítás, értelmezés, elemzés, tolerancia Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése Problémamegoldó képesség, alkotásra való beállítódás Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Sztárcsináló játék: a csoportok kitalált személyt vagy valakit maguk közül emelnek sztárrá: kitalálják karrierjét, reklámját, relikviáit, életformáját, stb. Bemutatják egymásnak alkotásukat (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 1+1 kapcsolódási Sztárok a zene világában: a komolyzene, a jazz és a pop zene csillagai A sztárkultusz története a Mozarttól napjainkig A sztárok életének veszélyei, fény- és árnyoldalai A sztárcsinálás marketingje; a Megasztár jelenség A szubkultúrák és a zene 1. Sztárcsinálás 2. A rajongás kellékei A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait.

27 Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

28 17. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Megfigyelés, észlelés Önkifejezés Empátia (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2 kapcsolódási A gyógyító zene 2 Információ azonosítás, feldolgozás A jó értelemben vett érzékenység, az észlelés finomságának fejlesztése Az eddig öntudatlan megnyilvánulások tudatosodása, az önkifejezés eszközkészletének gazdagodása Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése Egyéni és közös mozgás zenére, közös zenélés, a zene keltette érzések megbeszélése A zene gyógyító ereje a különböző kultúrák szerint Napjaink zeneterápiás törekvései A zeneterápia A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

29 Az alkalmazott zene 18. FEJEZET A feldolgozáshoz 3 Tematikus fókusz Megfigyelés, információ azonosítás, értelmezés, elemzés, tolerancia Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység Információkezelés Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Kooperáció Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Alkotóképesség Problémamegoldó képesség, alkotásra való beállítódás Önbemutatás Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Szakmaismeret Hivatásos zenész, hangtechnikus, a zenéhez kapcsolódó egyéb szakmák Megfelelő alkalmakra zenét kell választani az egyik csoportnak, míg a másiknak ki kell találnia az alkalmat Az alkalmazás terei: filmjelenetek zene nélkül és megfelelő aláfestő zenével Néhány egyszerű hangtechnikai trükk kipróbálása, karaoke, örömzene, stb. A zene mint alkalmazott művészet A technika nyújtotta a hangzásban 1. Alkalmi zenék, aláfestő zenék Ajánlott óraszám 2. A filmzene 3. A hobbizene (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Történelem A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a

30 nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

31 19. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Alkotóképesség Megfigyelés, észlelés Ajánlott óraszám kapcsolódási (KÉPESSÉGFÓKUSZ- A tárgyak világa 4 Az adott információk újszerű feldolgozása: kreativitás, játék Kíváncsiság, önállóság igénye Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Problémamegoldó képesség A jó értelemben vett érzékenység, az észlelés finomságának fejlesztése 1. Hangszerek, konyhai eszközök, bútorok, gyerekszállító alkalmatosságok csoportba rendezése stílus alapján Különböző tárgyak kipróbálása: pl. evés pálcikával vagy evőeszköz nélkül vagy csigatészta, derelye készítése stb. 2.Megadott funkcióra tárgy készítése a meglévő anyagokból: pl evőeszköz vagy ülőalkalmatosság (jellegzetes nomád tábori feladat) 3. Használati tárgy tervezése megadott szempontok alapján. A terv bemutatása Különböző kultúrkörök azonos célra készült tárgyainak összehasonlítása A tárgyak tervezésének szempontjai, folyamata ergonómia 1. Mire való? 2. Hogyan készül? 3. Miért épp ilyen? Történelem, Társadalomismeret A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a

32 nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

33 20. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Alkotóképesség Megfigyelés, észlelés Szakmaismeret (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2+1 kapcsolódási Környezetünk 3 Az adott információk újszerű feldolgozása: kreativitás, játék Kíváncsiság, önállóság igénye Problémamegoldó képesség, választás, alkotásra való beállítódás Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Több szakma, foglalkozás megismerése a téma szempontjából 1. A munka és a hozzá tartozó munkahely párosítása. Azonos munkák végzésének körülményei régen és ma; ugyanaz a munka a világ különböző részein. Az olcsó termelés lehetséges okai Jelenlegi munkahelyünk (iskola, osztályterem) elemzése 2. A saját munkahely berendezése a lehető legtöbb szempont figyelembe vételével: milyen munkát végzünk, milyen körülményekre vágyunk. A munkahelyek kialakításának szempontjai: technológia, minőség, munkavédelem Sokféle munkahely megismerése (különböző tevékenységek, terek, idők) Munkahelyi veszélyek 1. Ahol dolgozunk 2. Ahol dolgozni szeretnénk Történelem A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a

34 közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

35 Ez volnék én? 21. FEJEZET A feldolgozáshoz 2 Tematikus fókusz Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek Kooperáció Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Alkotóképesség Problémamegoldó képesség, improvizációs képesség Önbemutatás Önismeret, önértékelés, önszabályozás. Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Ön-és társismereti játékok: ezek előkészítik a történet megalkotását. Szerepjátékok, szerepcserék, jellemző tulajdonságokat meghatározó játékok, stb. Önismeret, együttműködés Ajánlott óraszám Önismeret 2 (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

36 Emberi történetek 22. FEJEZET A feldolgozáshoz 2 Tematikus fókusz Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek Kooperáció Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Alkotóképesség Problémamegoldó képesség, improvizációs képesség Önbemutatás Önismeret, önértékelés, önszabályozás. Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Szerep és normaismeret Munkaerőpiaci ismeretek Közösen kitalált történet megrendezése, szereposztása, eljátszása: két csoport dolgozik külön-külön, majd a két történetet kicserélik a csoportot, s mindegyik a másikét folytatja: XY friss szakképesítésével munkát keres; XY 10 év múlva Munkaerőpiaci ismeretek.: a kelendő munkaerő szükséges képességei, az első interjúk sémája, a tudatos életpálya tervezése Ajánlott óraszám A mi történetünk 2 (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Irodalom A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben.

37 Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

38 23. FEJEZET A feldolgozáshoz ajánlott óraszám Tematikus fókusz Önellenőrzés Normakövetés Alkalmazkodás Stratégiaalkotás- tervezés Ajánlott óraszám kapcsolódási (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Edzés gépeken 5 A szervezet felkészítése az edzésre, sérülések elkerülése, élettani alapok, a szervezet önálló felkészítése terhelésre. Felszerelés kiválasztásának fontossága:.a megfelelő sportfelszerelés a sérülések megelőzésében és az egészség megóvásában. Élettani alapok, a fejlődő csontozat és vázrendszer megóvása. Az erősítőgépek és szabadsúlyok használatának technikája a gerincoszlop és izületek sérüléseinek elkerülése. A gyakorlatok erősségi fokának, és a fokozatosságnak helyes mehgválasztása. A tanár által elmondott, elvárt, vagy a közösen megállapított szabályok, biztonsági szabályok betartása Az edzőtermek házirendjének és a gépek használata szabályainak megtartása A saját edzettség növelésének tervezése tanári segítséggel és felügyelettel Gimnasztika, stretching, köredzés. Állóképességi edzés kerékpár, futópad, ellipszis járó, evezőgép. Erőedzés, edzés egy és kétkaros súlyzókkal, edzés csigásgépeken. A csont- és izomrendszer terhelhetőségének életkori sajátosságai, a szabadsúlyok és gépek helyes használata. Wolfgang Miessner: Edzés gépeken Cser Kiadó, Budapest, Joe Weider: A testépítés bibliája Sport Bemelegítés 2. Állóképességi edzés 3. Erőedzés Biológia, fizika, kémia A tanuló ismerje meg a bemelegítés fontosságát, a sérülések elkerülésének jelentőségét, önálló munkával tudja magát felkészíteni a terhelésre, és ellenőrzés

39 nélkül végezze el azt. Legyen képes az edzőtermi gépek helyes használatára, tudjon saját edzéstervet készíteni, ismerje a fokozatosság elvét, a helytelen végrehajtásból létrejövő sérülések megelőzését saját fizikai állapotát. 24. FEJEZET A feldolgozáshoz ajánlott óraszám Tematikus fókusz Önellenőrzés Normakövetés Alkalmazkodás Stratégiaalkotás (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám kapcsolódási Aerobic edzésprogramok 5 Az egész test megmozgatása zenére, különböző fázisok összeállítása, a rendszeres testmozgás iránti igény fenntartása, mozdulatok összhangban a zenével. A zene tempójának és koreográfiájának megtartása A zene ütemére megfelelő koreográfia megtervezése, elkészítése A koreográfia végrehajtásának betartása szabadban és teremben egyaránt. Gyakorlatok erősségi fokának fokozatos tervezése Gimnasztika, stretching. Wolfgang Mieſner: Aerobic Cser Kiadó, Budapest Szécsényiné: RSG. Mozgás, Szépség, Harmónia tankönyv Medicina Sport Budapest, Aerobic edzésprogramok 5X1 Ének-zene, tánc, dráma A tanuló legyen képes egy legalább 10 perces koreográfia megtervezésére és végrehajtására saját maga által választott zenére.

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM 1. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET VALLOMÁSOK Modulok Kapcsolódó műveltségterület 1. Be tudom tartani? Kiemelt fejlesztési feladat: Énkép, önismeret

Részletesebben

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Kategóriák Képességek (részkompetenciák Ismeretek Attitűdök Megjegyzések Normakövetés Normaismeret Normatudatos magatartás, a norma-

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Informatika. 4-8. évfolyam

Informatika. 4-8. évfolyam Informatika 4-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben