Életpálya-építési kompetenciaterület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életpálya-építési kompetenciaterület"

Átírás

1 TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 10. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód Társadalmi normák - Társadalmi szerepek Ember és társadalom Munkavállalók - Munkahelyek Az ember szexualitása Atomenergia Fényjelenségek Fosszilis energiaforrások 6 4 Ember a természetben 8. Génetika Jurassic Park Fehérjék A DNS-szerkezete Regionális gondolkodás bemutatása Magyarország egy régiója példáján Magyarország természeti földrajzának áttekintése Földünk és környezetünk A világ vallásföldrajza Világgazdasági tendenciák A kultusz tárgya: a zene Művészetek A gyógyító zene Az alkalmazott zene A tárgyak világa Környezetünk 3 2

2 21. Ez volnék én? Emberi történetek Edzés gépeken Aerobic edzésprogramok Testnevelés és sport Krosszfutás Pályairányok tantárgyválasztások/szakmaválasztás Életpálya-építési ismeretek 27. Munkapiac 3 2 Összesen:

3 1. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Empátia, tolerancia Kooperáció (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 3 kapcsolódási Életmód gondolkodásmód 3 Összehasonlítás Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) Munkamegosztás Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A szabadidő fogalma ma múltban és a jelenben - A szabadidő és a szórakozás összehasonlító kultúrtörténete - Időmérleg vizsgálat 1. Szabadidő és szórakozás Életvitel és gyakorlati ismeretek Osztályfőnöki Irodalom, Művészettörténet - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás

4 - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

5 2. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Empátia, tolerancia Önismeret (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 6 kapcsolódási Társadalmi normák - Társadalmi szerepek 6 Szabálykövetés, együttműködés Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Önreflexió Normaismeret Önreflexió Normaismeret - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A jogrendszer szerkezete - A jogágak sajátosságai esettanulmányok - A munkavállalók alapvető jogai és kötelezettségei - A szerződés 1. Jogi alapismeretek 2. A munkavállalók jogai és kötelezettségei Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet Osztályfőnöki Földrajz Irodalom - Aktív kiscsoportos együttműködés

6 - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

7 3. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Kooperáció Tolerancia (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 6 kapcsolódási Munkavállalók - Munkahelyek 6 Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés Munkamegosztás Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A művészi pálya - A sportolók világa - Életutak 1. Művészek és sportolók az elüzletiesedő világban 2. Sikeres pályamódosítások Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet Irodalom Földünk és környezetünk - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás

8 - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

9 Az ember szexualitása 4. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Önellenőrzés Önkontroll, önismeret igénye A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Önelemzés igénye Információkezelés Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Feladatok ismertetése; Szexualitással kapcsolatos információk, betegségek, segélyszervezetek egyéni felkutatása az internet segítségével; Az összegyűjtött információk feldolgozása csoportban; Az információk bemutatása; Filmvetítés, filmelemzés; Szexuális betegségek, felismerésük, megelőzésük; Családtervezés; Homoszexualitás; AIDS; Ajánlott óraszám 1. Szexuális betegségek 2. Családtervezés 3. Homoszexualitás 4 Szövegértés, szöveg- és véleményalkotás, (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Önálló produkció készítése; Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka;

10 Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

11 Atomenergia 5. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Információkezelés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Stratégiaalkotás, Célmeghatározás, útkeresés, a terv megvalósítása megvalósítás Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Feladatok ismertetése; Csoportalkotás; Filmvetítés, filmelemzés; Kutatómunka; Vita; Atomok felépítése; A radioaktivitás felfedezésének története; Energia; Maghasadás; Atomenergia; Magfúzió; Atombomba; 1. Atomok felépítése, radioaktív bomlás; Ajánlott óraszám 2. Energiaválság; 3. Atomenergia; 4. Atombalesetek; 5. Kiút?; 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika és életvitel (KÉPESSÉGFÓKUSZ-

12 kapcsolódási Ember és társadalom Matematika Földünk és környezetünk Aktív csoportos munka; Önálló véleményalkotás;

13 Fényjelenségek 6. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Megfigyelés, észlelés, kísérletezés, kísérletelemzés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Információkezelés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Csoport felosztás; Kísérlettervezés; Kísérletezés; Kísérletelemzés; Fény tulajdonságai; Fényvisszaverődés törvénye; A síktükör képalkotása; Fényvisszaverődés domború és homorú tükörről; 1. Fény tulajdonságai; 2. Fényvisszaverődés törvénye; 3. A síktükör képalkotása; 4.Fényvisszaverődés domború és homorú tükörről; Ajánlott óraszám 4 Életvitel és gyakorlati ismeretek, véleményalkotás Technika és életvitel (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Véleményalkotás;

14 Fosszilis energiaforrások 7. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Filmvetítés; Filmelemzés; Információgyűjtés; Információfeldolgozás kiscsoportban; Publikáció; Telített szénhidrogének; Kőolaj, földgáz; Ásványi szenek; 1. Telített szénhidrogének; 2. Ásványi szenek; 3. Fosszilis energiaforrások; 4. Energiaválság; Ajánlott óraszám 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek; Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Földünk és környezetünk kapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Publikáció készítése;

15 Génetika 8. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Stratégiaalkotás, Célmeghatározás, útkeresés, a terv megvalósítása megvalósítás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Feladatok felosztása, csoportalakítás; Filmvetítés; Filmelemzés; Információgyűjtés; Információfeldolgozás kiscsoportban; Prezentáció; Gének; Klónozás; Génsebészet 1. DNS felépítése; 2. A gének; 3. Öröklődés; 4. Klónozás; 5. Génsebészet; 6. Génetika; Ajánlott óraszám 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek; Technika és életvitel; Földünk és környezetünk (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Egészségtan Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka;

16 9. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Helyzetelemzés Információfeldolgozás (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 3 kapcsolódási Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Prezentáció készítése; Jurassic Park 3 Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Helyzetértékelés igénye Információ azonosítás Filmvetítés; Filmelemzés; Beszélgetés; Dinoszauruszok; Génmanipuláció, klónozás; 1. Jurassic Park filmvetítés 2. Beszélgetés Technika és életvitel; Földünk és környezetünk Ember és társadalom Aktív egyéni felszólalások, véleményalkotás;

17 Fehérjék 10. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Megfigyelés, információkezelés Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Feladatok felosztása, csoportalakítás; Tudományos szöveg feldolgozása; Újságcikkek elemzése, értékelése; Kísérletek elvégzése; Kísérletek elemzése; Elméleti és gyakorlati tevékenységek összegzése; Fehérjék; Fehérjék szerkezete; Fehérjék biológiai jelentősége; Fehérjék kémiai tulajdonságai, kimutatásuk; Ajánlott óraszám 1. Fehérjék tulajdonságai; 2. Fehérjék jelentősége; 3. Kísérletek fehérjékkel; 4 Életvitel és gyakorlati ismeretek; Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Földünk és környezetünk kapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése;

18 A DNS-szerkezete 11 FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Inormációkezelés, modell-alkotás Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Információazonosítás Adtok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez A DNS-szerkezetéről szóló korabeli írás értelmezése; Életrajzok készítése; DNS-modell készítése; DNS-szerkezete; DNS-t felépítő molekulák; Watson és Crick munkássága; Nukleotis, foszforsav, szerves bázis, szénhidrát; Ajánlott óraszám 1. A DNS-szerkezetének leírása; 2. A DNS építőkövei nukleotidok; 3. DNS-modell; 4 Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Modell-készítés

19 12. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Szakmaismeret Önbemutatás Regionális gondolkodás bemutatása Magyarország egy régiója példáján 5 Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés Önállóság igénye, okkeresés igénye, tapasztalatgyűjtés, viszonyok elemzése, koherenciateremtés Képzett és képzetlen munkaerői sajátosságok, oktatási intézmény-típusok, a mezőgazdaság, idegenforgalom, stb. helyi jellegzetességei, húzó és hanyatló iparágak szakmái, stb. Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény, önbemutatás céljainak ismerete, saját pozíció ismerete 1. Az adott régió földtörténeti, természeti földrajzi bemutatása kül. módokon 2. A régió elhelyezése fejlettségi, társadalmi, gazdasági földrajzi környezetben Magyarországon és az Európai Unión belül grafikonok, táblázatok elemzése 3. Idegenforgalmi prospektus, reklámfilm készítése a régió két, alapvetően eltérő területéről, különböző célcsoportoknak 4. Anyaggyűjtés a régióról kiadott tematika alapján, térképelemzés, történeti áttekintés 5. Hogyan használnád ki a határon túli kapcsolatokat a fejlesztés érdekében? - ötletbörze 1. Az adott régió tájképe, hazai és határon túli kapcsolatai, vízrajza, 2. Természeti erőforrásai Bora-Nemerkényi: Magyarország földrajza Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest tml

20 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 5 kapcsolódási A regionális gondolkodás Ember és társadalom, Művészetek, Ember a természetben Ismerje Magyarország természeti földrajzát, gazdaságának főbb jellemzőit, régióit és területi eltéréseit egyaránt. Vegye észre a gazdaságot, társadalmat behálózó új, határokon átívelő vonásait, az átalakuló Európa, és benne Magyarország gazdasági, társadalmi tendenciáit. Ismereteit több irányba tudja kötni, képes legyen új összefüggések észrevételére ugyanúgy, mint önálló kutatómunkára. Lássa térben és időben az adott régió legfontosabb változásait természeti kincseiben, gazdaságában, társadalmában, történelmében, azok földrajzi hátterével, tudjon felvetni problémákat, és esetleg megoldási javaslatokat.

21 13. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Önbemutatás Ajánlott óraszám 2+3 Magyarország természeti földrajzának áttekintése 5 Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés Adatok rendszerezése, adatok közti viszonyok megteremtése, elemzése, információátadás, koherenciateremtés Szóbeli és írásbeli szövegalkotás: közlő, elbeszélő, leíró szövegtípusokban, önérdekérvényesítés, megnyilvánulási igény, adott helyzetben saját pozíció ismerete 1. Térképi elhelyezés közösen, nagytájak és nagy városok megkeresése az atlasz segítségével határainkon innen és túl 2. Kontinensvándorlás áttekintése, nagyszerkezeti vázlat elemzése 3. Hazánk határainak jellemzői, természetföldrajzi sajátosságai, következményei gyűjtőmunka 4. Tisia-elmélet kiselőadás 5. A múlt és a jelen hazai nyersanyagainak elhelyezése földtörténeti táblázatban, lelőhelyük feltüntetésével. Produktum: táblázat és tabló 6. Időjárási és légszennyezettségi napló készítése csoportokban egy héten keresztül vezetve 7. Kiselőadások és beszélgetés a Tisza-szabályozásokról és a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerről. Magyarország elhelyezkedése, Kárpát-medencén belüli viszonyai, az elhelyezkedés természeti földrajzi következményei Bora-Nemerkényi: Magyarország földrajza Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Magyarország helye a világban földtörténete és ásványkincsei 2. Magyarország éghajlata, vízrajza, talajai és nagytájai

22 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- kapcsolódási Ember és társadalom, Ember a természetben

23 14. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Szakmaismeret Önbemutatás A világ vallásföldrajza 3 Adatkezelés: adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok megteremtése és/vagy elemzése, Információalkotás és átadás, Cél, hogy a tanulók megismerkedjenek a csoportban végzett munka sajátosságaival, a munkamegosztás lehetőségeivel, a munkavégző csoportban létrejövő szerepekkel és gyakorolják ezeket. Szociológiával, teológiával kapcsolatos szakmák áttekintő ismerete Normák ismerete, saját pozíció ismerete, önbemutatás, leíró szövegek ismerete 1. Diákok kérdőívvel, internettel, számítógéppel segített csoportmunkája. 2. Alapvető vallási fogalmak tisztázása beszélgetés, előadás formájában 3. Az előforduló helyneveket megkerestetni, megkeresni az Atlaszban. ex.shtml Hunyadi L.: A világ vallásföldrajza 1993 Végeken kiadó, Bp. Beresztóczy Miklós: Egyházföldrajz Ecclesia Kiadó, Bp., Ajánlott óraszám 3 Vallásföldrajz

24 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- kapcsolódási Ember és társadalom, Művészetek

25 15. FEJEZET A feldolgozáshoz Stratégiaalkotás, kezelés Az információkezelés fókusza Szakmaismeret Világgazdasági tendenciák 2 Célmeghatározás, útkeresés az utak közötti választás és a haladás módjának meghatározása tevékenységek tartalmának tervezése, a tevékenységek ütemezése Adatkezelés: adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok megteremtése és/vagy elemzése, információalkotás és átadás, A termelés, kereskedelem, közgazdaságtan szakmáinak áttekintő ismerete 1. Grafikonok összehasonlítása csoportokban, országcsoportonkénti, vagy ágazati megosztásban 2. Gazdaságföldrajzi térképek értelmezése egyénenként 3. Parlamenti felszólalások, programbeszédek megfogalmazása, előadása csoportokban, különböző országokat, időszakokat jellemezve 4. Vita globalizáció-ragionalizáció témakörben hhttp://www.mfb.hu/index.php?pageid=73 ttp://www.sulinet.hu/tart/cikk/ac/0/11988/4 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2 kapcsolódási A világgazdaság tendenciái Életvitel, Ember és társadalom

26 16. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Információkezelés Kooperáció Empátia Alkotóképesség Önbemutatás A kultusz tárgya: a zene 2 Megfigyelés, információ azonosítás, értelmezés, elemzés, tolerancia Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése Problémamegoldó képesség, alkotásra való beállítódás Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Sztárcsináló játék: a csoportok kitalált személyt vagy valakit maguk közül emelnek sztárrá: kitalálják karrierjét, reklámját, relikviáit, életformáját, stb. Bemutatják egymásnak alkotásukat (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 1+1 kapcsolódási Sztárok a zene világában: a komolyzene, a jazz és a pop zene csillagai A sztárkultusz története a Mozarttól napjainkig A sztárok életének veszélyei, fény- és árnyoldalai A sztárcsinálás marketingje; a Megasztár jelenség A szubkultúrák és a zene 1. Sztárcsinálás 2. A rajongás kellékei A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait.

27 Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

28 17. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Megfigyelés, észlelés Önkifejezés Empátia (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2 kapcsolódási A gyógyító zene 2 Információ azonosítás, feldolgozás A jó értelemben vett érzékenység, az észlelés finomságának fejlesztése Az eddig öntudatlan megnyilvánulások tudatosodása, az önkifejezés eszközkészletének gazdagodása Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése Egyéni és közös mozgás zenére, közös zenélés, a zene keltette érzések megbeszélése A zene gyógyító ereje a különböző kultúrák szerint Napjaink zeneterápiás törekvései A zeneterápia A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

29 Az alkalmazott zene 18. FEJEZET A feldolgozáshoz 3 Tematikus fókusz Megfigyelés, információ azonosítás, értelmezés, elemzés, tolerancia Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység Információkezelés Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Kooperáció Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Alkotóképesség Problémamegoldó képesség, alkotásra való beállítódás Önbemutatás Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Szakmaismeret Hivatásos zenész, hangtechnikus, a zenéhez kapcsolódó egyéb szakmák Megfelelő alkalmakra zenét kell választani az egyik csoportnak, míg a másiknak ki kell találnia az alkalmat Az alkalmazás terei: filmjelenetek zene nélkül és megfelelő aláfestő zenével Néhány egyszerű hangtechnikai trükk kipróbálása, karaoke, örömzene, stb. A zene mint alkalmazott művészet A technika nyújtotta a hangzásban 1. Alkalmi zenék, aláfestő zenék Ajánlott óraszám 2. A filmzene 3. A hobbizene (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Történelem A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a

30 nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

31 19. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Alkotóképesség Megfigyelés, észlelés Ajánlott óraszám kapcsolódási (KÉPESSÉGFÓKUSZ- A tárgyak világa 4 Az adott információk újszerű feldolgozása: kreativitás, játék Kíváncsiság, önállóság igénye Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Problémamegoldó képesség A jó értelemben vett érzékenység, az észlelés finomságának fejlesztése 1. Hangszerek, konyhai eszközök, bútorok, gyerekszállító alkalmatosságok csoportba rendezése stílus alapján Különböző tárgyak kipróbálása: pl. evés pálcikával vagy evőeszköz nélkül vagy csigatészta, derelye készítése stb. 2.Megadott funkcióra tárgy készítése a meglévő anyagokból: pl evőeszköz vagy ülőalkalmatosság (jellegzetes nomád tábori feladat) 3. Használati tárgy tervezése megadott szempontok alapján. A terv bemutatása Különböző kultúrkörök azonos célra készült tárgyainak összehasonlítása A tárgyak tervezésének szempontjai, folyamata ergonómia 1. Mire való? 2. Hogyan készül? 3. Miért épp ilyen? Történelem, Társadalomismeret A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a

32 nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

33 20. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Alkotóképesség Megfigyelés, észlelés Szakmaismeret (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2+1 kapcsolódási Környezetünk 3 Az adott információk újszerű feldolgozása: kreativitás, játék Kíváncsiság, önállóság igénye Problémamegoldó képesség, választás, alkotásra való beállítódás Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Több szakma, foglalkozás megismerése a téma szempontjából 1. A munka és a hozzá tartozó munkahely párosítása. Azonos munkák végzésének körülményei régen és ma; ugyanaz a munka a világ különböző részein. Az olcsó termelés lehetséges okai Jelenlegi munkahelyünk (iskola, osztályterem) elemzése 2. A saját munkahely berendezése a lehető legtöbb szempont figyelembe vételével: milyen munkát végzünk, milyen körülményekre vágyunk. A munkahelyek kialakításának szempontjai: technológia, minőség, munkavédelem Sokféle munkahely megismerése (különböző tevékenységek, terek, idők) Munkahelyi veszélyek 1. Ahol dolgozunk 2. Ahol dolgozni szeretnénk Történelem A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a

34 közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

35 Ez volnék én? 21. FEJEZET A feldolgozáshoz 2 Tematikus fókusz Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek Kooperáció Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Alkotóképesség Problémamegoldó képesség, improvizációs képesség Önbemutatás Önismeret, önértékelés, önszabályozás. Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Ön-és társismereti játékok: ezek előkészítik a történet megalkotását. Szerepjátékok, szerepcserék, jellemző tulajdonságokat meghatározó játékok, stb. Önismeret, együttműködés Ajánlott óraszám Önismeret 2 (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

36 Emberi történetek 22. FEJEZET A feldolgozáshoz 2 Tematikus fókusz Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek Kooperáció Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Alkotóképesség Problémamegoldó képesség, improvizációs képesség Önbemutatás Önismeret, önértékelés, önszabályozás. Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Szerep és normaismeret Munkaerőpiaci ismeretek Közösen kitalált történet megrendezése, szereposztása, eljátszása: két csoport dolgozik külön-külön, majd a két történetet kicserélik a csoportot, s mindegyik a másikét folytatja: XY friss szakképesítésével munkát keres; XY 10 év múlva Munkaerőpiaci ismeretek.: a kelendő munkaerő szükséges képességei, az első interjúk sémája, a tudatos életpálya tervezése Ajánlott óraszám A mi történetünk 2 (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Irodalom A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben.

37 Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

38 23. FEJEZET A feldolgozáshoz ajánlott óraszám Tematikus fókusz Önellenőrzés Normakövetés Alkalmazkodás Stratégiaalkotás- tervezés Ajánlott óraszám kapcsolódási (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Edzés gépeken 5 A szervezet felkészítése az edzésre, sérülések elkerülése, élettani alapok, a szervezet önálló felkészítése terhelésre. Felszerelés kiválasztásának fontossága:.a megfelelő sportfelszerelés a sérülések megelőzésében és az egészség megóvásában. Élettani alapok, a fejlődő csontozat és vázrendszer megóvása. Az erősítőgépek és szabadsúlyok használatának technikája a gerincoszlop és izületek sérüléseinek elkerülése. A gyakorlatok erősségi fokának, és a fokozatosságnak helyes mehgválasztása. A tanár által elmondott, elvárt, vagy a közösen megállapított szabályok, biztonsági szabályok betartása Az edzőtermek házirendjének és a gépek használata szabályainak megtartása A saját edzettség növelésének tervezése tanári segítséggel és felügyelettel Gimnasztika, stretching, köredzés. Állóképességi edzés kerékpár, futópad, ellipszis járó, evezőgép. Erőedzés, edzés egy és kétkaros súlyzókkal, edzés csigásgépeken. A csont- és izomrendszer terhelhetőségének életkori sajátosságai, a szabadsúlyok és gépek helyes használata. Wolfgang Miessner: Edzés gépeken Cser Kiadó, Budapest, Joe Weider: A testépítés bibliája Sport Bemelegítés 2. Állóképességi edzés 3. Erőedzés Biológia, fizika, kémia A tanuló ismerje meg a bemelegítés fontosságát, a sérülések elkerülésének jelentőségét, önálló munkával tudja magát felkészíteni a terhelésre, és ellenőrzés

39 nélkül végezze el azt. Legyen képes az edzőtermi gépek helyes használatára, tudjon saját edzéstervet készíteni, ismerje a fokozatosság elvét, a helytelen végrehajtásból létrejövő sérülések megelőzését saját fizikai állapotát. 24. FEJEZET A feldolgozáshoz ajánlott óraszám Tematikus fókusz Önellenőrzés Normakövetés Alkalmazkodás Stratégiaalkotás (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám kapcsolódási Aerobic edzésprogramok 5 Az egész test megmozgatása zenére, különböző fázisok összeállítása, a rendszeres testmozgás iránti igény fenntartása, mozdulatok összhangban a zenével. A zene tempójának és koreográfiájának megtartása A zene ütemére megfelelő koreográfia megtervezése, elkészítése A koreográfia végrehajtásának betartása szabadban és teremben egyaránt. Gyakorlatok erősségi fokának fokozatos tervezése Gimnasztika, stretching. Wolfgang Mieſner: Aerobic Cser Kiadó, Budapest Szécsényiné: RSG. Mozgás, Szépség, Harmónia tankönyv Medicina Sport Budapest, Aerobic edzésprogramok 5X1 Ének-zene, tánc, dráma A tanuló legyen képes egy legalább 10 perces koreográfia megtervezésére és végrehajtására saját maga által választott zenére.

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 12. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 9 2 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 11. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 9 3 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 8. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Kategóriák Képességek (részkompetenciák Ismeretek Attitűdök Megjegyzések Normakövetés Normaismeret Normatudatos magatartás, a norma-

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 6 2 2. Társadalmi normák - Társadalmi szerepek

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 9. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM I. BEVEZETŐ 1. A programtanterv általános leírása 1.1. A fejlesztés tartalma 1.1.1. Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése során cél:

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3 ANGOL NYELV 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 5,00 17 4,65 17 4.95 20 4,90 21 5,00 21 4,92 25 5,00 22 4,87 15 12.a 5,00 10 5,00 7 5,00 4 5,00 2 5,00 9 4,94 18 4,88 16 5,00

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PROGRAMTANTERV. Életpálya-építési kompetenciaterület I. BEVEZETŐ 5. ÉVFOLYAM

PROGRAMTANTERV. Életpálya-építési kompetenciaterület I. BEVEZETŐ 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM I. BEVEZETŐ 1. A programtanterv általános leírása 1.1. A fejlesztés tartalma 1.1.1. Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése során cél:

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben