Életpálya-építési kompetenciaterület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életpálya-építési kompetenciaterület"

Átírás

1 TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 10. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód Társadalmi normák - Társadalmi szerepek Ember és társadalom Munkavállalók - Munkahelyek Az ember szexualitása Atomenergia Fényjelenségek Fosszilis energiaforrások 6 4 Ember a természetben 8. Génetika Jurassic Park Fehérjék A DNS-szerkezete Regionális gondolkodás bemutatása Magyarország egy régiója példáján Magyarország természeti földrajzának áttekintése Földünk és környezetünk A világ vallásföldrajza Világgazdasági tendenciák A kultusz tárgya: a zene Művészetek A gyógyító zene Az alkalmazott zene A tárgyak világa Környezetünk 3 2

2 21. Ez volnék én? Emberi történetek Edzés gépeken Aerobic edzésprogramok Testnevelés és sport Krosszfutás Pályairányok tantárgyválasztások/szakmaválasztás Életpálya-építési ismeretek 27. Munkapiac 3 2 Összesen:

3 1. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Empátia, tolerancia Kooperáció (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 3 kapcsolódási Életmód gondolkodásmód 3 Összehasonlítás Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) Munkamegosztás Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A szabadidő fogalma ma múltban és a jelenben - A szabadidő és a szórakozás összehasonlító kultúrtörténete - Időmérleg vizsgálat 1. Szabadidő és szórakozás Életvitel és gyakorlati ismeretek Osztályfőnöki Irodalom, Művészettörténet - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás

4 - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

5 2. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Empátia, tolerancia Önismeret (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 6 kapcsolódási Társadalmi normák - Társadalmi szerepek 6 Szabálykövetés, együttműködés Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Önreflexió Normaismeret Önreflexió Normaismeret - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A jogrendszer szerkezete - A jogágak sajátosságai esettanulmányok - A munkavállalók alapvető jogai és kötelezettségei - A szerződés 1. Jogi alapismeretek 2. A munkavállalók jogai és kötelezettségei Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet Osztályfőnöki Földrajz Irodalom - Aktív kiscsoportos együttműködés

6 - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

7 3. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Kooperáció Tolerancia (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 6 kapcsolódási Munkavállalók - Munkahelyek 6 Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés Munkamegosztás Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A művészi pálya - A sportolók világa - Életutak 1. Művészek és sportolók az elüzletiesedő világban 2. Sikeres pályamódosítások Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet Irodalom Földünk és környezetünk - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás

8 - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

9 Az ember szexualitása 4. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Önellenőrzés Önkontroll, önismeret igénye A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Önelemzés igénye Információkezelés Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Feladatok ismertetése; Szexualitással kapcsolatos információk, betegségek, segélyszervezetek egyéni felkutatása az internet segítségével; Az összegyűjtött információk feldolgozása csoportban; Az információk bemutatása; Filmvetítés, filmelemzés; Szexuális betegségek, felismerésük, megelőzésük; Családtervezés; Homoszexualitás; AIDS; Ajánlott óraszám 1. Szexuális betegségek 2. Családtervezés 3. Homoszexualitás 4 Szövegértés, szöveg- és véleményalkotás, (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Önálló produkció készítése; Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka;

10 Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

11 Atomenergia 5. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Információkezelés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Stratégiaalkotás, Célmeghatározás, útkeresés, a terv megvalósítása megvalósítás Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Feladatok ismertetése; Csoportalkotás; Filmvetítés, filmelemzés; Kutatómunka; Vita; Atomok felépítése; A radioaktivitás felfedezésének története; Energia; Maghasadás; Atomenergia; Magfúzió; Atombomba; 1. Atomok felépítése, radioaktív bomlás; Ajánlott óraszám 2. Energiaválság; 3. Atomenergia; 4. Atombalesetek; 5. Kiút?; 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika és életvitel (KÉPESSÉGFÓKUSZ-

12 kapcsolódási Ember és társadalom Matematika Földünk és környezetünk Aktív csoportos munka; Önálló véleményalkotás;

13 Fényjelenségek 6. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Megfigyelés, észlelés, kísérletezés, kísérletelemzés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Információkezelés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Csoport felosztás; Kísérlettervezés; Kísérletezés; Kísérletelemzés; Fény tulajdonságai; Fényvisszaverődés törvénye; A síktükör képalkotása; Fényvisszaverődés domború és homorú tükörről; 1. Fény tulajdonságai; 2. Fényvisszaverődés törvénye; 3. A síktükör képalkotása; 4.Fényvisszaverődés domború és homorú tükörről; Ajánlott óraszám 4 Életvitel és gyakorlati ismeretek, véleményalkotás Technika és életvitel (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Véleményalkotás;

14 Fosszilis energiaforrások 7. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Filmvetítés; Filmelemzés; Információgyűjtés; Információfeldolgozás kiscsoportban; Publikáció; Telített szénhidrogének; Kőolaj, földgáz; Ásványi szenek; 1. Telített szénhidrogének; 2. Ásványi szenek; 3. Fosszilis energiaforrások; 4. Energiaválság; Ajánlott óraszám 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek; Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Földünk és környezetünk kapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Publikáció készítése;

15 Génetika 8. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Stratégiaalkotás, Célmeghatározás, útkeresés, a terv megvalósítása megvalósítás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Feladatok felosztása, csoportalakítás; Filmvetítés; Filmelemzés; Információgyűjtés; Információfeldolgozás kiscsoportban; Prezentáció; Gének; Klónozás; Génsebészet 1. DNS felépítése; 2. A gének; 3. Öröklődés; 4. Klónozás; 5. Génsebészet; 6. Génetika; Ajánlott óraszám 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek; Technika és életvitel; Földünk és környezetünk (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Egészségtan Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka;

16 9. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Helyzetelemzés Információfeldolgozás (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 3 kapcsolódási Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Prezentáció készítése; Jurassic Park 3 Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Helyzetértékelés igénye Információ azonosítás Filmvetítés; Filmelemzés; Beszélgetés; Dinoszauruszok; Génmanipuláció, klónozás; 1. Jurassic Park filmvetítés 2. Beszélgetés Technika és életvitel; Földünk és környezetünk Ember és társadalom Aktív egyéni felszólalások, véleményalkotás;

17 Fehérjék 10. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Megfigyelés, információkezelés Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Feladatok felosztása, csoportalakítás; Tudományos szöveg feldolgozása; Újságcikkek elemzése, értékelése; Kísérletek elvégzése; Kísérletek elemzése; Elméleti és gyakorlati tevékenységek összegzése; Fehérjék; Fehérjék szerkezete; Fehérjék biológiai jelentősége; Fehérjék kémiai tulajdonságai, kimutatásuk; Ajánlott óraszám 1. Fehérjék tulajdonságai; 2. Fehérjék jelentősége; 3. Kísérletek fehérjékkel; 4 Életvitel és gyakorlati ismeretek; Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Földünk és környezetünk kapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése;

18 A DNS-szerkezete 11 FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Inormációkezelés, modell-alkotás Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Információazonosítás Adtok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez A DNS-szerkezetéről szóló korabeli írás értelmezése; Életrajzok készítése; DNS-modell készítése; DNS-szerkezete; DNS-t felépítő molekulák; Watson és Crick munkássága; Nukleotis, foszforsav, szerves bázis, szénhidrát; Ajánlott óraszám 1. A DNS-szerkezetének leírása; 2. A DNS építőkövei nukleotidok; 3. DNS-modell; 4 Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Aktív egyéni és csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Modell-készítés

19 12. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Szakmaismeret Önbemutatás Regionális gondolkodás bemutatása Magyarország egy régiója példáján 5 Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés Önállóság igénye, okkeresés igénye, tapasztalatgyűjtés, viszonyok elemzése, koherenciateremtés Képzett és képzetlen munkaerői sajátosságok, oktatási intézmény-típusok, a mezőgazdaság, idegenforgalom, stb. helyi jellegzetességei, húzó és hanyatló iparágak szakmái, stb. Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény, önbemutatás céljainak ismerete, saját pozíció ismerete 1. Az adott régió földtörténeti, természeti földrajzi bemutatása kül. módokon 2. A régió elhelyezése fejlettségi, társadalmi, gazdasági földrajzi környezetben Magyarországon és az Európai Unión belül grafikonok, táblázatok elemzése 3. Idegenforgalmi prospektus, reklámfilm készítése a régió két, alapvetően eltérő területéről, különböző célcsoportoknak 4. Anyaggyűjtés a régióról kiadott tematika alapján, térképelemzés, történeti áttekintés 5. Hogyan használnád ki a határon túli kapcsolatokat a fejlesztés érdekében? - ötletbörze 1. Az adott régió tájképe, hazai és határon túli kapcsolatai, vízrajza, 2. Természeti erőforrásai Bora-Nemerkényi: Magyarország földrajza Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest tml

20 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 5 kapcsolódási A regionális gondolkodás Ember és társadalom, Művészetek, Ember a természetben Ismerje Magyarország természeti földrajzát, gazdaságának főbb jellemzőit, régióit és területi eltéréseit egyaránt. Vegye észre a gazdaságot, társadalmat behálózó új, határokon átívelő vonásait, az átalakuló Európa, és benne Magyarország gazdasági, társadalmi tendenciáit. Ismereteit több irányba tudja kötni, képes legyen új összefüggések észrevételére ugyanúgy, mint önálló kutatómunkára. Lássa térben és időben az adott régió legfontosabb változásait természeti kincseiben, gazdaságában, társadalmában, történelmében, azok földrajzi hátterével, tudjon felvetni problémákat, és esetleg megoldási javaslatokat.

21 13. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Önbemutatás Ajánlott óraszám 2+3 Magyarország természeti földrajzának áttekintése 5 Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés Adatok rendszerezése, adatok közti viszonyok megteremtése, elemzése, információátadás, koherenciateremtés Szóbeli és írásbeli szövegalkotás: közlő, elbeszélő, leíró szövegtípusokban, önérdekérvényesítés, megnyilvánulási igény, adott helyzetben saját pozíció ismerete 1. Térképi elhelyezés közösen, nagytájak és nagy városok megkeresése az atlasz segítségével határainkon innen és túl 2. Kontinensvándorlás áttekintése, nagyszerkezeti vázlat elemzése 3. Hazánk határainak jellemzői, természetföldrajzi sajátosságai, következményei gyűjtőmunka 4. Tisia-elmélet kiselőadás 5. A múlt és a jelen hazai nyersanyagainak elhelyezése földtörténeti táblázatban, lelőhelyük feltüntetésével. Produktum: táblázat és tabló 6. Időjárási és légszennyezettségi napló készítése csoportokban egy héten keresztül vezetve 7. Kiselőadások és beszélgetés a Tisza-szabályozásokról és a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerről. Magyarország elhelyezkedése, Kárpát-medencén belüli viszonyai, az elhelyezkedés természeti földrajzi következményei Bora-Nemerkényi: Magyarország földrajza Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Magyarország helye a világban földtörténete és ásványkincsei 2. Magyarország éghajlata, vízrajza, talajai és nagytájai

22 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- kapcsolódási Ember és társadalom, Ember a természetben

23 14. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Szakmaismeret Önbemutatás A világ vallásföldrajza 3 Adatkezelés: adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok megteremtése és/vagy elemzése, Információalkotás és átadás, Cél, hogy a tanulók megismerkedjenek a csoportban végzett munka sajátosságaival, a munkamegosztás lehetőségeivel, a munkavégző csoportban létrejövő szerepekkel és gyakorolják ezeket. Szociológiával, teológiával kapcsolatos szakmák áttekintő ismerete Normák ismerete, saját pozíció ismerete, önbemutatás, leíró szövegek ismerete 1. Diákok kérdőívvel, internettel, számítógéppel segített csoportmunkája. 2. Alapvető vallási fogalmak tisztázása beszélgetés, előadás formájában 3. Az előforduló helyneveket megkerestetni, megkeresni az Atlaszban ex.shtml Hunyadi L.: A világ vallásföldrajza 1993 Végeken kiadó, Bp. Beresztóczy Miklós: Egyházföldrajz Ecclesia Kiadó, Bp., Ajánlott óraszám 3 Vallásföldrajz

24 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- kapcsolódási Ember és társadalom, Művészetek

25 15. FEJEZET A feldolgozáshoz Stratégiaalkotás, kezelés Az információkezelés fókusza Szakmaismeret Világgazdasági tendenciák 2 Célmeghatározás, útkeresés az utak közötti választás és a haladás módjának meghatározása tevékenységek tartalmának tervezése, a tevékenységek ütemezése Adatkezelés: adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok megteremtése és/vagy elemzése, információalkotás és átadás, A termelés, kereskedelem, közgazdaságtan szakmáinak áttekintő ismerete 1. Grafikonok összehasonlítása csoportokban, országcsoportonkénti, vagy ágazati megosztásban 2. Gazdaságföldrajzi térképek értelmezése egyénenként 3. Parlamenti felszólalások, programbeszédek megfogalmazása, előadása csoportokban, különböző országokat, időszakokat jellemezve 4. Vita globalizáció-ragionalizáció témakörben hhttp:// ttp:// (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2 kapcsolódási A világgazdaság tendenciái Életvitel, Ember és társadalom

26 16. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Információkezelés Kooperáció Empátia Alkotóképesség Önbemutatás A kultusz tárgya: a zene 2 Megfigyelés, információ azonosítás, értelmezés, elemzés, tolerancia Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése Problémamegoldó képesség, alkotásra való beállítódás Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Sztárcsináló játék: a csoportok kitalált személyt vagy valakit maguk közül emelnek sztárrá: kitalálják karrierjét, reklámját, relikviáit, életformáját, stb. Bemutatják egymásnak alkotásukat (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 1+1 kapcsolódási Sztárok a zene világában: a komolyzene, a jazz és a pop zene csillagai A sztárkultusz története a Mozarttól napjainkig A sztárok életének veszélyei, fény- és árnyoldalai A sztárcsinálás marketingje; a Megasztár jelenség A szubkultúrák és a zene 1. Sztárcsinálás 2. A rajongás kellékei A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait.

27 Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

28 17. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Megfigyelés, észlelés Önkifejezés Empátia (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2 kapcsolódási A gyógyító zene 2 Információ azonosítás, feldolgozás A jó értelemben vett érzékenység, az észlelés finomságának fejlesztése Az eddig öntudatlan megnyilvánulások tudatosodása, az önkifejezés eszközkészletének gazdagodása Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése Egyéni és közös mozgás zenére, közös zenélés, a zene keltette érzések megbeszélése A zene gyógyító ereje a különböző kultúrák szerint Napjaink zeneterápiás törekvései A zeneterápia A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

29 Az alkalmazott zene 18. FEJEZET A feldolgozáshoz 3 Tematikus fókusz Megfigyelés, információ azonosítás, értelmezés, elemzés, tolerancia Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység Információkezelés Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Kooperáció Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Alkotóképesség Problémamegoldó képesség, alkotásra való beállítódás Önbemutatás Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Szakmaismeret Hivatásos zenész, hangtechnikus, a zenéhez kapcsolódó egyéb szakmák Megfelelő alkalmakra zenét kell választani az egyik csoportnak, míg a másiknak ki kell találnia az alkalmat Az alkalmazás terei: filmjelenetek zene nélkül és megfelelő aláfestő zenével Néhány egyszerű hangtechnikai trükk kipróbálása, karaoke, örömzene, stb. A zene mint alkalmazott művészet A technika nyújtotta a hangzásban 1. Alkalmi zenék, aláfestő zenék Ajánlott óraszám 2. A filmzene 3. A hobbizene (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Történelem A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a

30 nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

31 19. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Alkotóképesség Megfigyelés, észlelés Ajánlott óraszám kapcsolódási (KÉPESSÉGFÓKUSZ- A tárgyak világa 4 Az adott információk újszerű feldolgozása: kreativitás, játék Kíváncsiság, önállóság igénye Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Problémamegoldó képesség A jó értelemben vett érzékenység, az észlelés finomságának fejlesztése 1. Hangszerek, konyhai eszközök, bútorok, gyerekszállító alkalmatosságok csoportba rendezése stílus alapján Különböző tárgyak kipróbálása: pl. evés pálcikával vagy evőeszköz nélkül vagy csigatészta, derelye készítése stb. 2.Megadott funkcióra tárgy készítése a meglévő anyagokból: pl evőeszköz vagy ülőalkalmatosság (jellegzetes nomád tábori feladat) 3. Használati tárgy tervezése megadott szempontok alapján. A terv bemutatása Különböző kultúrkörök azonos célra készült tárgyainak összehasonlítása A tárgyak tervezésének szempontjai, folyamata ergonómia 1. Mire való? 2. Hogyan készül? 3. Miért épp ilyen? Történelem, Társadalomismeret A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a

32 nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

33 20. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Alkotóképesség Megfigyelés, észlelés Szakmaismeret (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2+1 kapcsolódási Környezetünk 3 Az adott információk újszerű feldolgozása: kreativitás, játék Kíváncsiság, önállóság igénye Problémamegoldó képesség, választás, alkotásra való beállítódás Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Több szakma, foglalkozás megismerése a téma szempontjából 1. A munka és a hozzá tartozó munkahely párosítása. Azonos munkák végzésének körülményei régen és ma; ugyanaz a munka a világ különböző részein. Az olcsó termelés lehetséges okai Jelenlegi munkahelyünk (iskola, osztályterem) elemzése 2. A saját munkahely berendezése a lehető legtöbb szempont figyelembe vételével: milyen munkát végzünk, milyen körülményekre vágyunk. A munkahelyek kialakításának szempontjai: technológia, minőség, munkavédelem Sokféle munkahely megismerése (különböző tevékenységek, terek, idők) Munkahelyi veszélyek 1. Ahol dolgozunk 2. Ahol dolgozni szeretnénk Történelem A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a

34 közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

35 Ez volnék én? 21. FEJEZET A feldolgozáshoz 2 Tematikus fókusz Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek Kooperáció Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Alkotóképesség Problémamegoldó képesség, improvizációs képesség Önbemutatás Önismeret, önértékelés, önszabályozás. Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Ön-és társismereti játékok: ezek előkészítik a történet megalkotását. Szerepjátékok, szerepcserék, jellemző tulajdonságokat meghatározó játékok, stb. Önismeret, együttműködés Ajánlott óraszám Önismeret 2 (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

36 Emberi történetek 22. FEJEZET A feldolgozáshoz 2 Tematikus fókusz Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek Kooperáció Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Alkotóképesség Problémamegoldó képesség, improvizációs képesség Önbemutatás Önismeret, önértékelés, önszabályozás. Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Szerep és normaismeret Munkaerőpiaci ismeretek Közösen kitalált történet megrendezése, szereposztása, eljátszása: két csoport dolgozik külön-külön, majd a két történetet kicserélik a csoportot, s mindegyik a másikét folytatja: XY friss szakképesítésével munkát keres; XY 10 év múlva Munkaerőpiaci ismeretek.: a kelendő munkaerő szükséges képességei, az első interjúk sémája, a tudatos életpálya tervezése Ajánlott óraszám A mi történetünk 2 (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Irodalom A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben.

37 Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

38 23. FEJEZET A feldolgozáshoz ajánlott óraszám Tematikus fókusz Önellenőrzés Normakövetés Alkalmazkodás Stratégiaalkotás- tervezés Ajánlott óraszám kapcsolódási (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Edzés gépeken 5 A szervezet felkészítése az edzésre, sérülések elkerülése, élettani alapok, a szervezet önálló felkészítése terhelésre. Felszerelés kiválasztásának fontossága:.a megfelelő sportfelszerelés a sérülések megelőzésében és az egészség megóvásában. Élettani alapok, a fejlődő csontozat és vázrendszer megóvása. Az erősítőgépek és szabadsúlyok használatának technikája a gerincoszlop és izületek sérüléseinek elkerülése. A gyakorlatok erősségi fokának, és a fokozatosságnak helyes mehgválasztása. A tanár által elmondott, elvárt, vagy a közösen megállapított szabályok, biztonsági szabályok betartása Az edzőtermek házirendjének és a gépek használata szabályainak megtartása A saját edzettség növelésének tervezése tanári segítséggel és felügyelettel Gimnasztika, stretching, köredzés. Állóképességi edzés kerékpár, futópad, ellipszis járó, evezőgép. Erőedzés, edzés egy és kétkaros súlyzókkal, edzés csigásgépeken. A csont- és izomrendszer terhelhetőségének életkori sajátosságai, a szabadsúlyok és gépek helyes használata. Wolfgang Miessner: Edzés gépeken Cser Kiadó, Budapest, Joe Weider: A testépítés bibliája Sport Bemelegítés 2. Állóképességi edzés 3. Erőedzés Biológia, fizika, kémia A tanuló ismerje meg a bemelegítés fontosságát, a sérülések elkerülésének jelentőségét, önálló munkával tudja magát felkészíteni a terhelésre, és ellenőrzés

39 nélkül végezze el azt. Legyen képes az edzőtermi gépek helyes használatára, tudjon saját edzéstervet készíteni, ismerje a fokozatosság elvét, a helytelen végrehajtásból létrejövő sérülések megelőzését saját fizikai állapotát. 24. FEJEZET A feldolgozáshoz ajánlott óraszám Tematikus fókusz Önellenőrzés Normakövetés Alkalmazkodás Stratégiaalkotás (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám kapcsolódási Aerobic edzésprogramok 5 Az egész test megmozgatása zenére, különböző fázisok összeállítása, a rendszeres testmozgás iránti igény fenntartása, mozdulatok összhangban a zenével. A zene tempójának és koreográfiájának megtartása A zene ütemére megfelelő koreográfia megtervezése, elkészítése A koreográfia végrehajtásának betartása szabadban és teremben egyaránt. Gyakorlatok erősségi fokának fokozatos tervezése Gimnasztika, stretching. Wolfgang Mieſner: Aerobic Cser Kiadó, Budapest Szécsényiné: RSG. Mozgás, Szépség, Harmónia tankönyv Medicina Sport Budapest, Aerobic edzésprogramok 5X1 Ének-zene, tánc, dráma A tanuló legyen képes egy legalább 10 perces koreográfia megtervezésére és végrehajtására saját maga által választott zenére.

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 12. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 9 2 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 11. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 9 3 2. Társadalmi

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra ÉLETPÁLYAÉPÍTÉS A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra 2009-2010 MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Témakörök Kapcsolódó műveltségterület Óraszám Biokémiai folyamatok Ember a természetben

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 8. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Kategóriák Képességek (részkompetenciák Ismeretek Attitűdök Megjegyzések Normakövetés Normaismeret Normatudatos magatartás, a norma-

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 6 2 2. Társadalmi normák - Társadalmi szerepek

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 9. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium A 2009/2010. tanévben induló ok tantárgyszerkezete és óraterve (Részlet a pedagógiai programból) 2008 1 Angol nyelvi előkészítő/ angol 12. sz. melléklet Tantárgyak

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM I. BEVEZETŐ 1. A programtanterv általános leírása 1.1. A fejlesztés tartalma 1.1.1. Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése során cél:

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik (lsd. http://www.zoldkakas.hu/) Értékelési rendszerünk alapjai Azt tanúsítjuk, amit a diák

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Tanítási tervezet. A témakör megnevezése: Hazánk idegenforgalma. Sikerek tengerpart és sípályák nélkül.

Tanítási tervezet. A témakör megnevezése: Hazánk idegenforgalma. Sikerek tengerpart és sípályák nélkül. Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2016. december 2. 2. óra Iskola: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Helyszín: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Osztályterem:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben