Életpálya-építési kompetenciaterület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életpálya-építési kompetenciaterület"

Átírás

1 TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 9. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód Társadalmi normák - Társadalmi szerepek Ember és társadalom Munkavállalók - Munkahelyek Az ember szexualitása Konyhakémia 8 4 Ember a természetben 7. Lakóhelyünk természeti értékei Halmazállapotok és azok változása Az ókori csillagászat nagy alakjainak gondolatmenetei Lemeztektonika, vulkamológia Az általános légkörzés a szoláris éghajlati övek kialakulása, módosulásai, szélrendszerek és helyi szelek Földünk és környezetünk Ausztrália, Óceánia és a Déli-sarkvidék természetföldrajzi képe és emberföldrajza Hang-kép A zenei szépség és funkció A színek beszéde Művészetek Tartalom és forma a vizuális művészetekben Testbeszéd Tájékozódás ismeretlen terepen verseny keretében Testnevelés és sport Nyújtás, és még több Aerobic 3 1

2 20. Küzdőjátékok párban és csapatban Röplabda szabadban Önismeret 2 1 Osztályfőnöki & Életvitel és 23. Lássuk, miből élünk?! 2 1 gyakorlati ismeretek 24. Személyes tájékozódás a munka világában 3 1 Összesen: 96 42

3 1. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Empátia, tolerancia Kooperáció (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 3 kapcsolódási A PROGRAMTANTERV FEJEZETEI Életmód gondolkodásmód 3 Összehasonlítás Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) Munkamegosztás Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - Az étkezés kultúrtörténete - A vendéglátás kultúrtörténete - Étkezési szokások, társadalmi viszonyok 1. Az étkezés és vendéglátás a múltban és jelenben Életvitel és gyakorlati ismeretek Osztályfőnöki Irodalom, Művészettörténet

4 KÖVETELMÉNYEK - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat

5 2. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Empátia, tolerancia Önismeret (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK Ajánlott óraszám 6 kapcsolódási Társadalmi normák - Társadalmi szerepek 6 Szabálykövetés, együttműködés Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) Önreflexió Normaismeret - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A felelősség kérdése - Az erkölcsi kérdések - Erkölcs és jog viszonya 1. Erkölcs és jog 2. Öreg és fiatal Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet Osztályfőnöki Földrajz Irodalom - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás

6 - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

7 Munkavállalók - Munkahelyek 3. FEJEZET A feldolgozáshoz 10 Tematikus fókusz Együttműködés Adatgyűjtés Az információkezelés Adatok közötti viszony felfedezése fókusza Lényegkiemelés Munkamegosztás Kooperáció Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége A másság elfogadása Tolerancia Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - Az étkezéshez, vendéglátáshoz kapcsolódó foglalkozások - A termelőktől a feldolgozókon át a fogyasztókig - Idegenforgalom - Gyakorlati projekt 1. A vendéglátáshoz kapcsolódó foglalkozások 2. A termelő, a közvetítő és a fogyasztó 3. Karrierek a sikerek titkai Ajánlott óraszám 10 Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Irodalom kapcsolódási Földünk és környezetünk KÖVETELMÉNYEK - Aktív kiscsoportos együttműködés

8 - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

9 Az ember szexualitása 4. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Önellenőrzés Önkontroll, önismeret igénye A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Önelemzés igénye Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Feladatok ismertetése; Szexualitással kapcsolatos információk, betegségek, segélyszervezetek egyéni felkutatása az internet segítségével; Az összegyűjtött információk feldolgozása csoportban; Az információk bemutatása; Az ember szaporodási szervrendszerének felépítése; Szexuális betegségek, felismerésük, megelőzésük; Fogamzásgátlás; Segítő szervezetek; Ajánlott óraszám 1. Az ember szaporodási szervrendszere, csoportok felosztása 2. Szexuális betegségek 3. Fogamzásgátlás 4 Szövegértés, szöveg- és véleményalkotás, (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom Önálló produkció készítése; Aktív egyéni munka; KÖVETELMÉNYEK Aktív csoportos munka; Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

10 Konyhakémia 5. FEJEZET A feldolgozáshoz 8 Tematikus fókusz Megfigyelés, kísérletelemzés Információkezelés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Feladatok ismertetése; Konyhai vegyszerek leltárba vétele; Konyhai vegyszerek kémiai rendszerezése korábbi ismertek alapján csoportban; Otthonról hozott vegyszerek kémiai tulajdonságainak vizsgálata, kísérlettervezés, kísérletezés, megfigyelés, magyarázat csoportmunkában; Tapasztalatok összegzése, előadása; Elem, molekula, vegyület fogalma; Szervetlen és szerves anyagok fogalma; Kísérletezési szabályok, eszközök; Kémhatás; 1. Elem, molekula, vegyület; 2. Kémhatás; 3. Savak, bázisok, sók; 4. Szervetlen és szerves anyagok; Ajánlott óraszám 8 Életvitel és gyakorlati ismeretek (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ember és társadalom kapcsolódási Matematika Aktív csoportos munka; KÖVETELMÉNYEK Balesetvédelmi szabályok elsajátítása; Otthoni vegyszerek tulajdonságainak ismerete;

11 Lakóhelyünk természeti értékei 6. FEJEZET A feldolgozáshoz 6 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Normatudatos magatartás: Normakövetés a norma és helyzetismereten alapuló normaválasztás, a helyzetben működő normákhoz való igazodás Lakóhelyünk természeti értékeinek felkutatása könyvek, folyóiratok, internet segítségével; Helyi természetvédelmi szervezetekkel kapcsolatfelvétel; Lehetőség szerint bekapcsolódás aktív környezet-, természetvédelmi tevékenységbe; Természeti értékek környezeti ártalmak térkép elkészítése; Környezet- és természetvédelem fogalma; Védett, veszélyeztetett fajok fogalma, jelentősége; Környezeti ártalmak; Ajánlott óraszám 1. Lakóhelyünk természeti értékei 2. Természeti értékeink veszélyeztetettsége 3. Megoldási 6 Életvitel és gyakorlati ismeretek, véleményalkotás (KÉPESSÉGFÓKUSZkapcsolódási Ember és társadalom KÖVETELMÉNYEK Aktív egyéni és csoportos munka; Véleményalkotás;

12 7. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Kooperáció Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Halmazállapotok és azok változása 4 Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Munkamegosztás, együttműködés (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK Ajánlott óraszám 4 kapcsolódási Film és animáció részletek megtekintése, a látottak magyarázata csoportos feldolgozásban; Az egyes fogalmakhoz, magyarázatokhoz tartozó tudományos leírások párosítása; Gázok, folyadékok és szilárd anyagok halmazszerkezete, tulajdonságaik; Forrás, olvadás, fagyás, szublimáció, párolgás fogalma; 1. Halmazállapotok 2. Halmazállapot-változások Életvitel és gyakorlati ismeretek Matematika Aktív csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése; Gyakorlati tevékenység;

13 8. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza Cél,- és feladatismeret Az ókori csillagászat nagy alakjainak gondolatmenetei 3 A tervben szereplő célok, utak, eljárások ismerete Feltételek és viszonyok összefüggése, kíváncsiság, okkeresés igénye, koherencia teremtés, adatkezelés, adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok rendszerezése Célmeghatározás, útkeresés 1. A kor emberének csillagászati ismereteinek számbavétele, milyen törvényszerűségek ismerhetők fel az égitestek mozgásában? 2. A legnagyobb ókori kultúrák térképi megjelenítése 3. Szerepvállalások: csillagászként Mezopotámiában, stb. - szerepjáték 4. A naptár kialakulása, és a kor csillagászati ismeretei 5. A nagy folyamvölgyi kultúrák és a természetföldrajzi adottságok összefüggéseinek számbavétele, a kor emberének megfigyelései 6. Vallás és természettudomány az ókorban, tudományágak képviselői a megosztott tudóstársadalomban - vita 7. Heliocentrikusok és geocentrikusok vitája az ókori Görögországban 8. Az ókori kultúrák által ismert égitestek modellezése, összehasonlítása a mai világképpel 9. Egy-egy gondolatmenet bemutatása, szemléltetéssel _es_foldtudomanyok/csillagaszat/

14 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK Ajánlott óraszám 3 kapcsolódási Csillagászat, természetföldrajz-akg kiadó, Simon Tamás Nagy gondolkodók legnagyobb gondolatai Ember és társadalom, Művészetek, Matematika, Életvitel Matematikai, történelmi stb.ismereteinek felhasználásával értse meg a bizonyításokat, lássa át lényegüket, nagyszerűségüket, tudjon azokkal az ismeretekkel operálni, amik akkoriban álltak rendelkezésre, meg tudja nevezni az alapproblémát, és le tudja vezetni a gondolatmenetet, lássa, hol tévedett a tudós, az eljárási módot tudja alkalmazni más, egyszerűbb problémáknál, és nevezzen meg olyan problémákat, amiket meg lehet azon az elven oldani. A probléma megtervezése után a megoldást követően elő tudja adni a megoldás folyamatát.

15 Lemeztektonika, vulkamológia 9. FEJEZET A feldolgozáshoz 5 Tematikus fókusz Az információkezelés Adatgyűjtés, tapsztalatgyűjtés, adatok rendszerezése, viszonyok, okok feltárása, fókusza információ átadás, koherencia teremtés, elektronikus eszköztár alkalmazása Szakmaismeret Földtannal kapcsolatos szakmák Szerep és normaismeret Önellenőrzés, kooperáció 1. A nagy kőzetlemezek összerakós játék útján való megismerése 2. A vulkáni tevékenység multimediális modellezése, térképi megjelenítése 3. A vulkanizmus típusainak begyakorlása pl. fotósorozat által 4. Kőzettani, lemezmozgásokhoz kapcsolódó, stb. csoportok ismertetése komplex módon, csoportokban 5. Korabeli krónikák, újságcikkek értelmezése, típusok felismerése 6. Fiktív történet írása, azonosítása versenyszerűen, egyénenként vagy csoportokban 7. Vulkánmodellezés pl. papírmodellel, sütőpor, ecet keverékkel, stb. 8. Festmények, grafikák, fotók elemzése régi ktörésekről tml geogr.elte.hu/vulkanologia/ iris.elte.hu/geo/aaa/dep/petrol/kgt_oktatas.html ektonik.htm linkgyűjtemény - linkgyűjtemény Nemerkényi A.: Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest National Geographic, Élet és Tudomány, Természetbúvár, stb. kül. számai

16 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK Ajánlott óraszám 4 kapcsolódási Lemeztektonika, vulkamológia Ember és társadalom, Művészetek, Ember a természetben Biztos tényanyagismerettel rendelkezzen a lemezmozgások, vulkanizmus-, és kőzet alaptípusok világából, tudjon megnyilvánulni, és előadni rendszerezett ismereteit, több oldalról megközelíteni egy jelenséget, értelmezni, párhuzamosságokat felfedezni.

17 10. FEJEZET A feldolgozáshoz Helyzetelemzés Az információkezelés fókusza Kooperáció Ajánlott óraszám 4 Az általános légkörzés a szoláris éghajlati övek kialakulása, módosulásai, szélrendszerek és helyi szelek 4 Standardok kezelése, betartása Feltételek és viszonyok összefüggése, információ átadás, okkeresés igénye Cél, - és feladatismeret, együttműködési készség, csoporttudat, tervkészítés, esetleges tervmódosítás, célok ismertetése, elbeszélő, leíró képességek fejlesztése 1. Földgömb, modellek segítségével besugárzási szögek meghatározása 2. A besugárzás energiájának, a besugárzott terület nagyságának modellezése 3. Coriolis erő, ciklontevékenység tanulmányozása űrfelvételeken keresztül 4. Társasjáték helyi szelek neveivel 5. A szélrendszerek megnyilvánulásai a korabeli krónikákban 6. Időjárás-jelentések egyes részeinek elemzése (TV, újságok) 7. Filmbejátszások értelmezése 8. Kiselőadások szélviharokról, forgószelekről, okok kiemelése-csoportmunka - passzát szélrendszer ált. légkörzés -városi légkörzés - szélrendszerek sdt.sulinet.hu Simon Tamás: Természetföldrajz, AKG Kiadó 1. Általános légkörzés

18 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK kapcsolódási Ember a természetben Mutassa be a szélrendszerek működését, értse a kialakító tényezőket, a jelenségek okait tudja megnevezni, végigvezetni hatásmechanizmusukat, és előadni csoportban vagy egyénileg. Ki tudja emelni az időjárás-jelentések és a műholdkép-hordozta információ lényegét.

19 11. FEJEZET A feldolgozáshoz Ausztrália, Óceánia és a Déli-sarkvidék természetföldrajzi képe és emberföldrajza 3 Az információkezelés Szöveges információ esetén: lényegkiemelés, koherenciateremtés, okkeresés igénye, fókusza adatgyűjtés, információ alkotás,- és átadás Stratégia-megvalósítás A terveknek megfelelő haladás, szükség esetén tervmódosítás, elemzés, értékelés Alkalmazkodás, A körülményekhez és/vagy a partnerekhez való igazodás Önmeghatározás következményeinek ismerete adott helyzetben, a saját és a partner érdekeinek ismerete, saját szükségletek és igények kielégítésének késleltetni tudása. Cél, - és feladatismeret, együttműködési készség, csoporttudat, tervkészítés, esetleges Kooperáció tervmódosítás, célok ismertetése, elbeszélő, leíró képességek fejlesztése Szóbeli és írásbeli szövegalkotás: közlő, elbeszélő, leíró, kapcsolatápoló Önbemutatás szövegtípusokban 1. Anyaggyűjtés utáni tablókészítés, PP előadás, a déli félteke vándorló kontinenseiről 2. Nagyrasszok, Ausztrália és Óceánia őslakossága és újkori betelepülői, demográfiai változások a harmadik világban fiktív családregények megelevenítése szerepjátékkal 3. Az ártézi vízrendszer modellezése terepasztal segítségével 4. Kié az Antarktisz és az óceán? vita a nemzetközi jog néhány problematikus kérdéséről konflikuskezelési gyakorlat 5. A hétköznapok és az ünnepek gasztronómiája Óceániában - a trópusok termesztett növényei bemutató diasorozat, filmbejátszások segítségével 6. A klímaváltozások elemzése Antarktiszi kutatások alapján 7. A munkakeresés nehézségei mihez kezdenél őslakosként Ausztráliában? Ausztrália, Óceánia és a Déli-sarkvidék természetföldrajzi képe és emberföldrajza 1. Ausztrália, Óceánia és a Déli-sarkvidék természetföldrajzi képe és emberföldrajza Ajánlott óraszám 3

20 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK kapcsolódási Ember és társadalom, Ember a természetben Legyen képe a terület legnagyobb természetföldrajzi egységeiről, azon belül korábbi ismeretei alapján tudjon jelenségeket felismerni a természet,- és a társadalomföldrajz területén, nevezze meg a folyamatokban a tendenciát. Lássa az összefüggéseket a speciális földtörténeti változások és a terület élővilágának kialakulása közt. Tudatosan nézzen szembe a fejlett világ fejlődésének a harmadik világ társadalmára gyakorolt hatásaival, legyen önkritikája saját életvitelével kapcsolatban.

21 12. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Önkifejezés Alkotóképesség Megfigyelés, észlelés Hang-kép 4 Az adott információk újszerű feldolgozása: kreativitás, játék Kíváncsiság, önállóság igénye Eddig nem aktivizált belső tartalmak felszínre hozása, kifejezése Problémamegoldó képesség, improvizációs képesség A jó értelemben vett érzékenység, az észlelés finomságának fejlesztése 1. A látvány zenei megjelenítése és a hangok megidézte látvány. Festményekhez zenét választanak, választásukat indokolják. Programzenék hallgatása után a gyerekek megbeszélik, esetleg megjelenítik a felidézett képet. Különböző társadalmi/társasági eseményeket ( táncmulatság, esküvő, valamilyen ünnep, stb.) megjelenítő képkehez zenét választanak; választásukat megindokolják. 2. A nyelv zenéje: a versritmus megjelenítése: hexaméter, distichon. Rap-szövegek. Zenemű szövegből: felelgetős, tempóváltás, hangmagasság-váltás, kánon. Közös szövegmű alkotása megadott témára (pl: valamilyen elsajátítandó definíció, évszámok, stb.) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2+2 kapcsolódási A látvány zenei megjelenítése és a hangok megidézte látvány A nyelv zenéje Zenei szerkezetek, formák; népzene, programzene improvizáció 1. A látvány és a zene 2. A nyelv és a zene Szövegalkotás, társadalomismeret Irodalom, képzőművészet, történelem

22 KÖVETELMÉNYEK A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

23 13. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Megfigyelés, észlelés Szerepismeret Ajánlott óraszám 2+1 A zenei szépség és funkció 3 Információkezelés ( tapasztalatgyűjtés, az adatok elemzése, összefüggések felismerése) Az érzékenység fejlődése A különböző szerepekhez köthető egyéb reprezentáns elemek megismerése 1. Mit érzünk harmonikusnak, mit diszharmonikusnak? Miért? Mire jó a szépség? Az emberi hang szépsége: a beszéd és az énekhang. A beszédhangok jellemzése. Gyakorlat: a beszédhangok jellemzése, felismerése. A beszélő ember foglalkozásai: bemondó, színész, rádiós, televíziós újságíró. A zenei harmóniák formái. Játék: harmonikus és diszharmonikus hangzások improvizációja. A művészi kifejezés ereje: a harmónia és a diszharmónia megjelenítése zenei eszközökkel. Feladat: zenehallgatás - a megjelenített tartalom és forma összhangjának felismerése. A slágerek hangzásvilága. 2. A hangok jelző szerepe: szignálok, hangjelek Szignálok felismerése, jellemzésük: mit fejeznek ki, milyen tartalmat sugallnak? Az egyéni szignálok: testre szabott csengőhangok. Minek alapján választunk? Mit fejeznek ki és mit jelölnek ezek a hangok? Játék: Megszólal a telefon: mit tudunk meg a csengőhangból a tulajdonosról? A zenei jelképek: himnuszok, indulók Gyakorlat: himnuszok felismerése, azonosítása Hangfekvések, összhangzatok. Éneklés, zenehallgatás: népzenei felvételek, magyar és európai zeneirodalmi alkotások, improvizáció. A hangok jelző szerepe: szignálok, hangjelek. 1. A hangzás szépsége 2. Hasznos hangok

24 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK kapcsolódási Dráma és tánc, irodalom A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

25 14. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Önismeret, önkifejezés Empátia Megfigyelés, észlelés A színek beszéde 3 Az adott információk újszerű feldolgozása: kreativitás, játék Kíváncsiság, önállóság igénye A saját érzetek, érzelmek tudatosítása, azok kifejezése az adekvát eszközökkel Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése A jó értelemben vett érzékenység, az észlelés finomságának fejlesztése 1. A színek lélektani hatásai: megnyugtató, zaklató, szomorú, vidám, stb. színek. A színek alkalmazása a mindennapokban: különböző tartalmak jelzéseként, az öltözködésben, a környezet színvilágának kialakításában. Játék: egy tér arányainak, hangulatának megváltoztatása színekkel. Nonfiguratív festmények alapján: milyen hangulatot, érzelmet jelenítenek meg pusztán színekkel? Feladat: érzelmek megjelenítése pusztán színek segítségével. Ezt értelmezik a többiek, majd megbeszélik, valóban azt sikerült-e megjeleníteni, amit az alkotó szeretett volna. 2. A szinesztézia kötői képe. Szinesztéziát tartalmazó szövegek vizuális megjelenítése. Szinesztézia a hétköznapokban: az illatszerek színének, csomagolásának üzenete. Személyek jellemzése szinesztézia segítségével: láthatatlan összefüggések, merész képzettársítások felmutatása. Ajánlott óraszám 2+1 A színek lélektani hatásai: megnyugtató, zaklató, szomorú, vidám, stb. színek A szinesztézia kötői képe 1. A színek és az érzelmek 2. A szinesztézia Szövegértés-szövegalkotás

26 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK kapcsolódási Irodalom, ének-zene A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

27 15. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Szerep- és Normaismeret Kooperáció Empátia Alkotóképesség Önbemutatás Tartalom és forma a vizuális művészetekben 4 Tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek A szerepekhez kapcsolódó normák és az azokhoz köthető egyéb reprezentáns elemek megismerése Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése Problémamegoldó képesség, improvizációs képesség Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény 1. Szobrok és festmények elemzése: a megjelenített téma és a megjelenítés módja. Gyakorlat: válasszuk szét: szép dolgokat szépen, csúf témát szépen, csúf témát csúf eszközökkel jelenít meg a művész. Mi hát a szép? A hazug szépség világa: a giccs. A szépségideál megjelenési formái napjainkban. A szépség mint árucikk. A lázadás esztétikája: az ellen-kultúrák szépségideáljai (punk, Manson, stb.) Gyakorlat: újságokból válasszuk ki és jellemezzük korunk néhány szépségideáltípusát. Milyen tartalmakat sugallnak ezek az alakok? 2. Városunk, lakóhelyünk, munkahelyünk arculata. Melyek a tudatosan kialakított elemek ezekben és milyen tartalmakat sugallnak? Mitől lesz egy hely barátságos, meghitt, szeretetre méltó vagy éppen rideg, érdektelen, ijesztő? Feladat: különböző festményeken és fotográfiákon megjelenített környezetek (külső és belső terek) értelmezése.: mire is szolgál ez a tér, milyen hangulatot kelt, milyen eszközökkel éri ezt el? Játék: Különböző figurákat kell különböző környezeteket ábrázoló képekbe beilleszteni, majd a választást indokolni. A figurák tevékenységét is mutassák be a gyerekek, s mondják el, vajon hogyan is érzik magukat ezek a figurák

28 környezetükben. 3. Használati tárgyink világa Játék: pakoljuk táskánkat, s nézzük meg, az előkerülő tárgyak közül melyiket tartjuk különösen hasznosnak, melyiket szeretjük, s melyik érdektelen vagy felesleges számunkra. Miért gondoljuk így? Mi mindent jelenít meg egy tárgy? Mit mondhat el a tulajdonosáról? Játék: egy-egy tárgyat vagy annak képét kapják meg a gyerekek, s a tárgy nevében egyes szám első személyben mutatják be gazdájukat. A tárgyak funkcionalitása. Néhány furcsa eszköz megismerése, s ki kell találni, mire is való. A dolgok mértéke maga az ember. És ha az ember másmilyen? Hasznos apróságok: használati tárgyak balkezeseknek., mozgáskorlátozottak tárgyai, a pénzfajták elkülöníthetősége nemlátók számára. A lehető legtöbb dolgot ki kell próbálni: pl. bekötött szemmel fizeti, balkezes konzervnyitót használni jobb és bal kézzel, stb. A formatervezés főbb szempontjai: gazdaságosság, funkcionalitás, szépség. Hogyan érvényesülnek ezek tárgyainkban? Játék: sok-sok tárgy elemzése a fenti szempontok alapján ( népviselettől a síruháig, trónszéktől a főnök bőrszékéig, kéregkosártól a szelektív hulladákgyűjtő konténerig)

29 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK Ajánlott óraszám kapcsolódási Szobrok és festmények elemzése: a megjelenített téma és a megjelenítés módja. Tárgy- és környezetkultúra: Használati tárgyaink világa Városunk, lakóhelyünk, munkahelyünk arculata. 1. A szépség a képzőművészeti alkotásokban 2. A környezet esztétikája 3. Szépség és hasznosság Társadalomismeret A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

30 16. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Megfigyelés, észlelés Önkifejezés Empátia Testbeszéd 4 Információ azonosítás, feldolgozás A jó értelemben vett érzékenység, az észlelés finomságának fejlesztése Az eddig öntudatlan megnyilvánulások tudatosodása, az önkifejezés eszközkészletének gazdagodása Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése 1. Mit lehet leolvasni egy ember látványáról? Hát ha megmozdul? Testtartása, mozgásának minősége, tempója, rendezettsége, az emberek között való mozgása (távolságtartás, érintés, stb.) mit jeleznek? Helyzetgyakorlatok: 1. Az utcai járókelők megjelenítése: gyerek, öregember, háziasszony, kutyasétáltató, hajléktalan 2. Hogy mégy haza a suliból, ha ötöst kaptál vagy ha egyest? 3. Két ember viszonyát kell kifejezni a testtartással, s a csapatnak értelmeznie kell a viszonyt: hűvös, barátságos, nyomulós-védekezős, stb. Csoportképek beállítása. Csoportjelenetet ábrázoló fesmány értelmezése: a szereplők jellemzése, viszonyaik elemzése. A csoportjelenet beállítása egy rendező segítségével, majd a szereplők megszólaltatása akár csak egy-egy mondatra. 2. Az emberek gesztusainak egy része mesterséges jel, más részük önkéntelen. A mesterséges jelekről: Milyen jeleket ismerünk? Miért születtek ezek? Mikor, milyen alkalomból használjuk? Milyen gesztusai vannak a hívásnak, kitárulkozásnak, védekezésnek, fenyegetésnek, alávetettségnek? Játék: Néma jelenetet adnak elő néhányan s a többiek megpróbálják kitalálni, mi történt, kik a szereplők, milyen viszonyban vannak egymással. A jelenet szinkronizálható. 3. Mit fejez ki az arcjáték? Milyen grimaszokat vágunk? Mit jelentenek ezek? Ellentmondanak szavainak vagy alátámasztják azokat? Miért nem szólalunk meg, amikor akarunk?

31 Ajánlott óraszám kapcsolódási (KÉPESSÉGFÓKUSZ- KÖVETELMÉNYEK Képek értelmezése: festményeken, fotókon megjelenített arckifejezések értelmezése. Játék: arcod fejezzen ki lekicsinylést, elismerést, kérdést, csodálkozást, stb. Játék: Maradjon kifejezéstelen, mozdulatlan az arcod, bármi is történik körülötted. Miért jó olvasni a tekintetekből? Miért jó pókerarcúnak vagy nyílt arcúnak lenni? Mit lehet leolvasni egy ember látványáról? Hát ha megmozdul? Az emberek gesztusainak egy része mesterséges jel, más részük önkéntelen. Mit fejez ki az arcjáték? 1. Mozgás, testtartás 2. Gesztusok 3. Mimika Magyar nyelv A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

32 17. FEJEZET A feldolgozáshoz ajánlott óraszám Tematikus fókusz Önellenőrzés Normakövetés Alkalmazkodás (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Stratégiaalkotás- tervezés A tájfutás Ajánlott óraszám kapcsolódási KÖVETELMÉNYEK 5 A speciális tájfutó térkép és iránytű használatának ismerete, a tereptárgyak azonosítása, térkép alapján a legrövidebb út kiválasztása, és a tájékozódási pontok sorrendjének leglogikusabb meghatározása. A szervezet felkészítése különleges időjárási és terepviszonyok leküzdésére, speciális állóképesség megszerzése. A szabadban végzett fizikai terhelés által bekövetkezett élettani jelenségek és változások ismerete. A térképen való tájékozódás gyakorlati ellenőrzése, tereptárgyak felismerése Verseny feltételeinek és szabályainak maradéktalan betartása, a fokozott balesetveszély elhárítása, a természetes környezet állapotának sértetlenül hagyása. Az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözet, az egyedül történő feladatmegoldásra való körültekintő felkészítés A legrövidebb és legcélravezetőbb megoldás megtalálása a terepviszonyok tekintetbevételével Különböző iramú futások terepen, térkép- és iránytű használata futás közben A szabadban történő sporttevékenység élettani hatásai, a kullancscsípés megelőzésének lehetőségei. Tájfutás. Sportkiadó Budapest 1. A térkép értelmezése és az iránytű használata futás közben a terepen 2. Fizikai felkészülés a tájfutásra 3. Elméleti ismeretek Ember a természetben (biológia): azaz izomműködés és a keringés kapcsolata A tanuló tanulja meg számára ismeretlen terepen való térkép és iránytű útján történő tájékozódást. Sporttevékenység közben fokozottan vigyázzon és óvja a természetet. Ismerje meg szabadban (erdőben) történő versenyzés örömét. Törölt: A bemelegítés Formázott táblázat Törölt: 2 Törölt: Az információkezelés fókusza Formázott: 3 Törölt: Sérülések elkerülése Törölt: (AZ AKTUÁLIS FEJEZETBEN) Törölt: Szakmaismeret Formázott: Szöveg Törölt: Szerep és normaismeret Formázott: Betűtípus: Dőlt Formázott: Betűtípus: Dőlt Törölt: AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK Formázott táblázat Törölt: ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK Törölt:... [2] Formázott táblázat Törölt: Az... [1]

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM I. BEVEZETŐ 1. A programtanterv általános leírása 1.1. A fejlesztés tartalma 1.1.1. Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése során cél:

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra ÉLETPÁLYAÉPÍTÉS A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra 2009-2010 MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Témakörök Kapcsolódó műveltségterület Óraszám Biokémiai folyamatok Ember a természetben

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 11. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 9 3 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 12. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 9 2 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Kategóriák Képességek (részkompetenciák Ismeretek Attitűdök Megjegyzések Normakövetés Normaismeret Normatudatos magatartás, a norma-

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 6 2 2. Társadalmi normák - Társadalmi szerepek

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 10. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

PROGRAMTANTERV. Életpálya-építési kompetenciaterület I. BEVEZETŐ 5. ÉVFOLYAM

PROGRAMTANTERV. Életpálya-építési kompetenciaterület I. BEVEZETŐ 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM I. BEVEZETŐ 1. A programtanterv általános leírása 1.1. A fejlesztés tartalma 1.1.1. Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése során cél:

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 8. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Tantárgyi óraszámok : 12. évfolyam - heti 1 óra Éves maximum óraszám: 32 óra Feldolgozandó témakörök és óraszámok:

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben