Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód Társadalmi normák - Társadalmi szerepek Ember és társadalom Munkavállalók - Munkahelyek Az ember szexualitása Kémiatörténet Sebesség Rovarok megfigyelése Kémhatás Ember a természetben A fizikatörténet kiemelkedő alakjai Ehető és mérgező gombák Alkáli fémek és vegyületeik Bolygók, holdak mozgása A gazdaság földrajza a fejlődés pólusai a fejlődő világban Európa regionális természetföldrajza, és gazd.-társ. Földünk és környezetünk földrajzi kihatásai Zajos világ Hang-játék Mit látunk? Művészetek Kép-zelet A megismerés 2 2

2 20. A személyes testkultúra megalapozása A versenyszellem a küzdőképesség és az önfegyelem Testnevelés és sport Szerepek és kommunikáció a csapatjátékokban Ember és munkája 2 1 Osztályfőnöki & Életvitel és 24. Pályaismeret 6 3 gyakorlati ismeretek 25. Önismeret pályaalkalmasság -pályaválasztás 4 2 Összesen:

3 1. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI fókusza Empátia, tolerancia Kooperáció sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 6 Életmód gondolkodásmód 6 Összehasonlítás Lényegkiemelés, adatgyűjtés A sokféleség, a másság értelmezése és elfogadása Együttműködési készség, munkamegosztás - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - Bevezetésképpen direkt készségfejlesztő gyakorlatok és játékok (összehasonlítás, lényegkiemelés, együttműködési játékok) - A divat társadalomtörténete - Az öltözködéshez kapcsolódó társadalmi tevékenységek - Az öltözködéssel kapcsolatos tervezői és kivitelezői munka 1. Együttélés együttműködés közvetlen készségfejlesztő modul: 3 óra 2. A ruha teszi az embert: az öltözködés társadalomtörténete. 3 óra Életvitel és gyakorlati ismeretek Osztályfőnöki Irodalom, Művészettörténet - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

4 2. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Empátia, tolerancia Önismeret sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 8 Társadalmi normák - Társadalmi szerepek 8 Szabálykövetés, együttműködés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) Önreflexió Normaismeret - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - A társadalmi szabályok fogalma és tartalma - Hagyományok és szokások kultúrtörténete - A szocializáció fogalma és tartalma - A szerep fogalma és tartalma - Szereptípusok - Gyermekek és felnőtt szerepek a múltban 1. Társadalmi szokások társadalmi beilleszkedés 2. Gyerek és felnőtt szerepek a múltban és jelenben Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet Osztályfőnöki Földrajz Irodalom - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése

5 Munkavállalók - Munkahelyek 3. FEJEZET A feldolgozáshoz 9 Tematikus fókusz Lényegkiemelés, az összefüggések felismerése Az információkezelés fókusza Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Munkamegosztás KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Kooperáció Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége A másság elfogadása Tolerancia Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A munkamegosztás fogalma és tartalmi - A munkamegosztás történelmi formái - Munkaeszközök, szakmák, munkahelyek - Vállalkozói típusok sorrendje) Ajánlott óraszám 1. A társadalmi munkamegosztás történeti állomásai 2. Az öltözködéssel kapcsolatos eszközök, szakmák, munkahelyek 3. Vállalkozók a múltban és jelenben 9 Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Irodalom Földünk és környezetünk - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése

6 - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

7 Az ember szexualitása 4. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Önellenőrzés Önkontroll, önismeret igénye KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Önelemzés igénye Feladatok ismertetése; Az ember szaporító szervrendszere, szövegek, képek, animációk keresése; Filmrészlet; Az összegyűjtött információk feldolgozása csoportban; Az információk bemutatása; Az ember szaporodási szervrendszerének felépítése; Szexuális betegségek, felismerésük, megelőzésük; Fogamzásgátlás; 1. Az ember szaporodási szervrendszere, csoportok felosztása 2. Szexuális betegségek 3. Fogamzásgátlás sorrendje) Ajánlott óraszám 4 Szövegértés, szöveg- és véleményalkotás, (KÉPESSÉGFÓKUSZ Ember és társadalom Önálló produkció készítése; Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka; Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

8 5. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Információkezelés Kooperáció: Az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Kémiatörténet 6 Információkezelés (adatgyűjtés, adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok felfedezése) Kíváncsiság, okkeresés igénye Szolidaritás, segítőkészség, együttműködési készség Kooperativitás, A kommunikációs helyzethez, illetve a partnerhez, a partner előzetes ismereteihez való alkalmazkodás. Kiosztott informáló szövegek feldolgozása csoportmunkában. Életrajzokból lényegkiemelés, korabeli nyelvezetű tudományos leírások értelmezése. Hiányzó láncszemek (adatok) keresése interneten. Képgyűjtemény összeállítása arcképek, korabeli kísérleti eszközök, laboratóriumok. Az alapvető kémiai ismeretek fejlődéstörténete, a kémiatörténet kiemelkedő személyiségei: görög természetfilozófusok atomelméletek, Dalton, Rutherford, Lavoisier, Mengyelejev Önálló és csoportos gyűjtőmunka; Színdarabok; 1. Kémiai ismeretek az őskorban és az ókorban 2. Az atomelméletek fejlődése 3. Az alkímia időszaka 4. Lavoisier és a modern kémia 5. A kémiai elemek térképe, a periódusos rendszer Ajánlott óraszám Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom Aktív önálló és csoportos munka; Prezentáció készítése;

9 Színdarab készítése; Látottak, hallottak rögzítése;

10 6. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Megfigyelés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Kooperáció Információkezelés Kooperáció Alkalmazkodás sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám Sebesség 4 Információkezelés Megfigyelés, értékelés, elemzés Munkamegosztás, együttműködés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Együttműködési készség, munkamegosztás Körülményekhez, partnerekhez Csoportok kijelölése; Munkamegosztás; Elméleti háttér elsajátítása; Kísérlettervezés; Kísérlet végrehajtás; Kísérletelemzés; Út-idő grafikon; Egyenesvonalú egyenletes mozgás; Hely és mozgás; Egyenletes és változó mozgások; Átlag- és pillanatnyi sebesség, Út-idő grafikon; Sebesség; 1. Hely, mozgás; 2. Egyenletes és változó mozgások; 3. Kísérlettervezés, kísérletezés, kísérletelemzés; 4. Sebességmérés, átlag- és pillanatnyi sebesség, út-idő grafikon; 4x1 Életvitel és gyakorlati ismeretek, Technika és életvitel; Szövegértés, szöveg- és véleményalkotás; Ember és társadalom; Matematika

11 Aktív csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése;

12 7 FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Információkezelés Kooperáció: Az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök Rovarok megfigyelése 3 Megfigyelés, észlelés, kísérletezés, kísérletelemzés Kíváncsiság, okkeresés igénye, adatgyűjtés, adatkezelés Együttműködési készség Kooperativitás Információs szöveg feldolgozása, rögzítése Megfigyelés, mikroszkópozás csoportmunka keretében (KÉPESSÉGFÓKUSZ- sorrendje) Ajánlott óraszám 3 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom Földünk és környezetünk Rovarcsapdák kihelyezése az iskola, illetve a közelben, A begyűjtött fajok, illetve a kiosztott preparátumok meghatározása A rovarok mozgásszerveinek, szájszervének, szemének és légzőnyílásainak mikroszkópos vizsgálata A rovarok mozgásának megfigyelése élő állaton (bogarak) Rajzokkal illusztrált jegyzőkönyv készítése 1. A rovarok általános jellemzése, rendszerezésük, rovarok testfelépítése vizsgálat 2. A rovarok életjelenségei és azok vizsgálata 3. Jegyzőkönyv és illusztráció készítés Aktív csoportos munka; Jegyzőkönyv készítése; Rajzok, ábrák;

13 8. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Információkezelés Kooperáció: Az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök Kémhatás 3 Megfigyelés, észlelés, kísérletezés, kísérletelemzés Kíváncsiság, okkeresés igénye, adatgyűjtés, adatkezelés Együttműködési készség Kooperativitás Információs szöveg feldolgozása, rögzítése, Megfigyelés, Kísérletezés csoportban kémhatás vizsgálatok, Megfigyelések elemzése, (KÉPESSÉGFÓKUSZ- sorrendje) Ajánlott óraszám 3 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom A kémhatás fogalma, Az indikátorok fogalma, típusai, használatuk, Hétköznapi anyagok kémhatásának vizsgálata, Az emberi szervezet kémhatás-vizsonyai, Ismertebb savak és lúgok, Maróanyagokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-ismereti információk 1. A kémhatás és az indikátorok 2. Háztartási anyagok kémhatása 3. Balesetvédelem, elsősegélynyújtás Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka;

14 Látottak, hallottak rögzítése; Jegyzőkönyv;

15 9. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Kooperáció: Alkalmazkodás: A fizikatörténet kiemelkedő alakjai sorrendje) Ajánlott óraszám 3x1 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom (KÉPESSÉGFÓKUSZ- 3 Információfeldolgozás, információazonosítás Információkezelés (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése) Együttműködési készség A körülményekhez és/vagy a partnerekhez való igazodás következményeinek ismerete adott helyzetben Információs szöveg feldolgozása, rögzítése párokban dolgozva, Tablókészítés/prezentáció egy-egy kiválasztott tudósról, képek, ábrák beillesztésével, A tudósok munkásságának bemutatása, Ohm munkássága Faraday munkássága Volta munkássága Déry, Bláthy és Zipernovszky munkásság Jedlik, Kandó, Bródy munkássága 1. Az adott tudós kiválasztása, ismeretanyag feldolgozás, tervkészítés 2. Tabló-/prezentációkészítés 3. Bemutató Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka; Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

16 10. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Információkezelés Problémakezelés sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám Ehető és mérgező gombák 3 Információfeldolgozás Információk rögzítése megadott szempontok alapján informáló szöveg elolvasása, képanyag megtekintése után. Problémafelismerés Információs szöveg feldolgozása, Néhány hazai ehető és mérgező gomba bemutatása képen, a jellegzetes bfelismerési bélyegeik rögzítése A gombák országa, Ehető és mérgező gombák, A gombamérgezés tünetei 1. Ehető és mérgező gombák 2. Gombafelismerés képről 2x1 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom Egészségtan Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka; Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

17 11. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Információkezelés Megfigyelés, észlelés sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám Alkáli fémek és vegyületeik 3 Információfeldolgozás Információk rögzítése megadott szempontok alapján informáló szöveg elolvasása, képanyag megtekintése után. Kísérletek megfigyelése, elemzése, értelmezése Információs szöveg feldolgozása, Tanári kísérletek megfigyelése, magyarázata a tanultak alapján A nátrium- és káliumion élettani jelentőségének felismerése, Az alkáli fémek vegyületeinek gazdasági jelentősége Alkáli fémek fizikai és kémiai tulajdonságai, Alkáli fémek előfordulása, felhasználása, Élettani jelentőségük, Alkáli fémek vegyületeinek tulajdonságai, jelentőségük 1. Alkáli fémek tulajdonságai 2. Alkáli fémek vegyületei 2x1 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom Technika és életvitel Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka; Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése; Jegyzőkönyv;

18 Bolygók, holdak mozgása 12. FEJEZET A feldolgozáshoz 3 Tematikus fókusz Információkezelés, információfeldolgozás Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Információkezelés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Csoportok kijelölése; Munkamegosztás; Kutatómunka; Animáció vagy modellkészítés; Bolygók mozgása; Tömegvonzás; Gyorsulás; sorrendje) Ajánlott óraszám 1. Bolygók mozgása; 2. A bolygómozgások fizikai alapjai; 3. Animáció vagy modellkészítés; 3x1 Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ember és társadalom; Matematika Aktív csoportos munka; Aktív egyéni munka; Látottak, hallottak rögzítése;

19 A gazdaság földrajza a fejlődés pólusai a fejlődő világban 13. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Információfeldolgozás, információazonosítás Az információkezelés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI fókusza Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Kooperáció Szolidaritás, segítőkészség, együttműködési készség 1. Afrika regionális gazdasági és társadalomföldrajzának tanulása szövegolvasás, - feldolgozás, képek, ábrák, táblázatok, grafikonok, diagramok elemzése, illetve térképhasználat révén 2. Az éghajlati viszonyok hatása a mezőgazdaság típusainak kialakulására törvényszerűségek levonása 3. Afrika néhány országának, főbb iparágainak területi eloszlása, a természeti erőforrások felsorolása, térképen való elhelyezése, vaktérkép. A kétarcú gazdasági szerkezet történelmi gyökereinek vázolása, bizonyítékok keresése a mezőgazdaság "kétarcú"-ságának alátámasztására; 4. A következmények áttekintése saját tapasztalatok, ismeretek az esőerdők pusztulásáról, éhségövezetről, társadalmi szerkezetről, film, olvasmányélmények felhasználása 5. Tabló, beszámoló készítése csoportokban pl. Gyereknek lenni Mozambikban címmel Középiskolai földrajzi atlasz, stb. stb., stb. 1. Természet, történeti, társadalom földrajzi alapok sorrendje) Ajánlott óraszám 2. A társadalmi változások következményei, a kitermelő és a feldolgozóipar asszimetriái 2+2 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ember és társadalom Ember a természetben

20 Be tudja mutatni Afrika termőkörzeteit, az egyes körzetek főbb termesztett növényeit, tenyésztett állatait. Fel tudja sorolni Afrika tipikus tájait (sivatagok, oázisok, éhségövezet), térképen tudja elhelyezni Képes legyen ismertetni, hogy Afrika milyen szerepet töltött be a világgazdaságban a gyarmati időkben és mennyiben változott a szerepe napjainkban. Meg tudja határozni a terület társadalmának, gazdaságának legfőbb sajátosságait, folyamatait, a jelenségeket kialakító okokat meg tudja nevezni, és a csoportmunkák végeztével a többieket meghallgatva azok eredményeit rögzítse, mutasson társadalmi érzékenységet a problémákra.

21 14. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Európa regionális természetföldrajza, és gazd.-társ. földrajzi kihatásai 5 Információfeldolgozás, információazonosítás, információkezelés (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése), helyzetelemzés: helyzetértékelés, önelemzés igénye, információ azonosítás, feldolgozás Az információkezelés fókusza Információalkotás és átadás, okkeresés igénye Szakmaismeret Szakmatípusok elkülönítése Szerep és normaismeret Konfliktuskezelés, önérvényesítés, önmeghatározás sorrendje) Ajánlott óraszám 2+3 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- 1. Európa lehatárolása térkép segítségével, nagytájak, nagyszerkezeti egységek felismerése, begyakorlásuk, felszíni formák áttekintése fotók alapján 2. Regionális ismeretek szerzése filmbejátszások, esetleges családi szálak, írott források, űrfelvételek, a térkép jelrendszere segítségével 3. Az előbbiekre alapozottan a gazdaság telepítő tényezőinek számbavétele, okokozati értelmezése, változások megnevezése, életpálya-típusok megemlítése információk, képek Macedóniáról - Németország földrajzával kapcsolatos cikkek - Csehországi érdekességek - Lengyelországról minden 1. Európa természetföldrajza, határai 2. Országok, országcsoportok Európában 3. Európa gazdaságáról nagy vonalakban, tendenciák Életvitel, Ember a természetben, Ember és társadalom Ismerje Európa földrajzi helyzetét, határait, országait, legfontosabb természeti

22 adottságait, ásványkincseit, telepítő tényezőit, iparának, mezőgazdaságának legfontosabb termékeit, telephelyeit, legyen tisztában az ország kereskedelmi, közlekedési, idegenforgalmi sajátosságaival.

23 Zajos világ 15. FEJEZET A feldolgozáshoz 2 Tematikus fókusz: Információfeldolgozás, információazonosítás Alkalmazkodás: A körülményekhez és/vagy a partnerekhez való igazodás következményeinek ismerete adott helyzetben KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Információkezelés Kíváncsiság, okkeresés igénye Kooperáció: Szolidaritás, segítőkészség, együttműködési készség Önkifejezés 1 : Ízlésünk, kedvenc időtöltéseink megjelenése zenében, életmódban (háttérzaj) Alkotóképességek Problémamegoldó képesség sorrendje) MEGGOLDÁSOK Ajánlott óraszám 2 Tájékozódás hangok, zajok után. Mozgás vakon, dolgok, személyek helyének meghatározása hang alapján. Együttműködés: vezetés hanggal: a hang ereje, magassága segít tájékozódni: megkeresni az eldugott tárgyat. A természet hangjainak, utcazajnak, egyéb helyszínek hangjainak felismerése; történet kitalálása a zajok alapján. Milyen háttérzajt szeretünk? Milyet hozunk létre magunknak? Miért tesszük ezt? A zajok megjelenítése nyelvünkben: a hangutánzó szavak milyen hangot idéznek fel? A képregények világa: hogyan érzékeltetik a hangokat a képkockák? Tájékozódás hangok, zajok után. A zajok megjelenítése nyelvünkben.a zajok képi megjelenítése Dinamika, tempó, zenei műfajok A fülünk vezet Szövegértés-szövegalkotás, vizuális kommunikáció 1 Az ember különböző eszközökkel él, hogy megmutassa és megértesse lényének szavakba nem foglalható részét. Rátalál ezekre az eszközökre, felismeri a bennük rejlő lehetőséget, választ közülük. Tudatosodik benne, hogy mennyire fontos feladata ez, hiszen kapcsolatai, napi működése függ önkifejezésének hatékonyságától.

24 Magyar nyelv és irodalom, Ember a természetben, Földünk és környezetünk (tájékozódás) A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

25 16. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Szerep és pozíciómeghatározás Kooperáció Alkalmazkodás Alkotóképességek Hang-játék 5 Információkezelés (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése) A szereppel való viszony deklarálása Együttműködési készség, csoporttudat, szolidaritás A partnerekhez való igazodás, a saját és a partner érdekeinek ismerete Problémamegoldó képesség 1. Hogyan lehet hangot kicsalni mindazokból a dolgokból, melyek ott vannak a kezünk ügyében? Mire lehetnek jók ezek a hangok: jelzés, elrejtés (pl. suttogást lehet elrejteni lábdobogással), önkifejezés, zene. Szinkronstúdió: egy adott jelenethez zajok komponálása. Néhány egyszerű, hétköznapi tárgy felhasználásával hangszerkészítés és ezek megszólaltatása. Szép és furcsa hangszerek megismerése. Lehetetlen hangszer tervezése. 2. Beszéd szavak nélkül: az állatok hangjainak értelmezése: az öröm, a fájdalom, a kétségbeesés hangjai. Melyik állat hangjait értjük meg legjobban? Miért lehet így? (azt hiszem, leginkább kutyául tudunk). Az ember érzelmeket kifejező hangjai: sírás, nevetés, stb. Játék: az egyik gyerek hangokat ad ki, a másik cselekvéssel reagál a hangadásra. Sikerül-e elérni azt, amit a hangadó szeretett volna? Közös hangadás: mindenki sír vagy nevet, egyvalaki kívülállóként megfigyeli, értelmezi a történteket. Miért kiabálunk? Mi nyugtat meg? A hangok és az érzelmek. Játék: veszekedés, bizalmas baráti beszélgetés, szeretet kifejezése halkan és hangosan 3. A hangok mágikus szerepe a mitológiákban, mesékben. A dal szerepe személyes életünkben: bölcsődal, altatódal, közös éneklés valamilyen tevékenység közben, magányos dudorászás, stb. Mire való mindez? Próba: egy tevékenység ritmusát dallal, ritmikus szöveggel adják meg. A dal hol gyorsabb, hol lassabb. A tevékenység

26 önkéntelenül követi ritmusát. Egyszerre végzett mozgássor ritmust adó dallal és anélkül. Melyik megy jobban? A vezető, ritmusadó szerepének váltogatásával többen kipróbálhatják, milyen megadni valaminek az ütemét, miközben a csoport teljesítményét is figyelembe kell venni.

27 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám Néhány egyszerű, hétköznapi tárgy felhasználásával hangszerkészítés és ezek megszólaltatása. Szép és furcsa hangszerek megismerése. Beszéd szavak nélkül A hangok mágikus szerepe a mitológiákban, mesékben. A dal szerepe személyes életünkben Ritmikai, melodikai, dinamikai ismeretek, a munkadal 1. A hangkeltés eszközei 2. A hangok kifejező ereje 3. Mire való a dal? Magyar nyelv, Ember a természetben, testnevelés és sport A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

28 17. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Önellenőrzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Önbemutatás Megismerő-, befogadóképességek Ajánlott óraszám 1+2 Mit látunk? 3 Helyzetelemzés: helyzetértékelés, önelemzés igénye Az önkontroll igénye, önismeret, önértékelés, önszabályozás Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége 1. Attól függően veszünk észre, látunk meg dolgokat, hogy mit ismerünk a világból és mit tartunk fontosnak belőle. A látványt nem nagyon tudjuk felidézni, ha semmiféle érdekes nem volt benne. Játék: egy képet meghatározott ideig lehet nézni, majd részletesen elmondani, mi is volt rajta. Lehet ugyanazt a képet két különböző gyereknek is odaadni, ezzel bemutatható, hogy valójában mindannyian mást látunk. Milyen látszatot igyekszünk kelteni? Mikor, miért, kinek akarunk ilyen vagy olyan képet mutatni magunkról? Hogyan tesszük ezt? Játék: tömegjelenetet ábrázoló képből kell az egyik gyerek leírása lapján kiválasztani valakit a másik gyereknek. Sikerül-e? Miért igen, miért nem? 2. Optikai csalódások: ezeknek a képeknek a segítségével megtapasztalják, milyen könnyű becsapni a szemet. A látvány az orvoslásban: a színtévesztés vizsgálata, egyéb vizsgálatok A művészetben: az optikai csalódásra épített művek. Játékok: varázsképek, három dimenziós képek, két kép közti minimális különbségek felismerése. Feladat: képrejtvények készítése Attól függően veszünk észre, látunk meg dolgokat, hogy mit ismerünk a világból és mit tartunk fontosnak belőle. Optikai csalódások Vizuális kommunikáció: a nézőpont, a fény-árnyék, a távlat mint a vizuális hatás eleme. 1. A látás társadalmi és kulturális meghatározottsága 2. Csalóka látszatok

29 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Szövegértés, szövegalkotás, Matematika-logika Ember a természetben (egészségtan) Életmód és gyakorlati ismeretek (pályaalkalmasság) A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

30 18. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Stratégiaalkotás, megvalósítás Kooperáció Empátia Alkotóképesség Kép-zelet 2 Információkezelés (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése) Célmeghatározás, útkeresés, a terv megvalósítása Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése Problémamegoldó képesség Minek alapján képzelünk el valamit? Hányféle képzetet hív be ugyanaz az instrukció? Játék: a csoport vezetője rövid instrukciót ad: téli kép. Mindenki elképzeli a magáét, te is írja. Kiderül, mindenkinek más képe született. Hogyan jelenítünk meg sosem látott vagy csak elképzelt dolgokat? Képzelt lények és meg nem valósult szerkezetek, gépek ábrázolásai. Játék: egy képzelt lény és egy képzelt tárgy közös alkotása, tulajdonságainak részletes leírása, majd a lény és/vagy a tárgy egyéni megjelenítése. Megértjük-e, mit lát a másik? El tudjuk- mondani, mit látunk? Játék: páronként az egyik képet kap, s elmeséli a másiknak, míg az emez elbeszélés alapján igyekszik lerajzolni a képet. Aztán összevetik a kettőt. Minek alapján képzelünk el valamit? Hányféle képzetet hív be ugyanaz az instrukció? Hogyan jelenítünk meg sosem látott vagy csak elképzelt dolgokat? Megértjük-e, mit lát a másik? El tudjuk- mondani, mit látunk? Tárgy- és környezetkultúra: régi, ismeretlen, érdekes tárgyak; Kifejezés, képzőművészet: művészettörténeti példák a XVII-XIX. századig 1. Az emberi képalkotás

31 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2 Szövegértés, szövegalkotás, Technika A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

32 19. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Információkezelés Önmeghatározás Önellenőrzés sorrendje) Ajánlott óraszám 1+1 A megismerés 2 Információ azonosítás, feldolgozás (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése) Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás A követelmények eléréséhez szükséges tudások ismerete Önkontroll igénye, önismeret, önértékelés, önszabályozás 1. A leképezés egyben a megismerés eszköze is. Ennek megtapasztalásáról szólnak az órai tevékenységek. Valóban tudjuk-e, milyen? Rajzold le: hogyan csíkos a macska, a tigris, a zebra, a csíkos pulóver? Ezután összevetjük a rajzokat a valósággal: fényképekkel. A fénykép tanulmányozása után újabb kísérlet következik. Ellenőrizhetjük, mit tanultunk meg az elmúlt percekben Összevetés: hogyan ábrázolják ezeket a figurákat a képzőművészek? Milyenek a báb- és rajzfilm figurák? Rajzos útmutatók értelmezése: hogyan kell összeszerelni egy bútordarabot, összerakni egy játékot, elkészíteni egy makettet? Milyen nehézségekkel kell megküzdeni? Néhány ilyen jellegű feladat elvégzése. Feladat: készíts rajzos használati, kezelési útmutatót egy tárgyhoz! A tárgy lehet szabadon választott vagy a tanár által kijelölt, esetleg kisorsolt. Pl: virágyhagyma; összecsukható fésű, tükör; gomb, gyorstapasz, stb. 2. Mi van a felszín alatt? Hogyan lehet a dolgok mögé nézni? Anatómiai, szerkezeti rajzok. Röntgen, CT, ultrahang felvételek. 3D-s komputerprogramok megismerése, értelmezése. Mire valók ezek a képek? Milyen volt világunk ezek nélkül a nélkül? Vizuális kommunikáció: a kifejező és közlő, a természeti és geometrikus ábrázolásmód összevetése. A tudományos közlések képi formái 1. Megjelenítés-megismerés 2. A láthatatlan megmutatása

33 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Technika és életvitel, egészségtan, biológia, fizika A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM I. BEVEZETŐ 1. A programtanterv általános leírása 1.1. A fejlesztés tartalma 1.1.1. Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése során cél:

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra ÉLETPÁLYAÉPÍTÉS A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra 2009-2010 MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Témakörök Kapcsolódó műveltségterület Óraszám Biokémiai folyamatok Ember a természetben

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 12. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 9 2 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Kategóriák Képességek (részkompetenciák Ismeretek Attitűdök Megjegyzések Normakövetés Normaismeret Normatudatos magatartás, a norma-

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 11. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 9 3 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 10. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 8. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

PROGRAMTANTERV. Életpálya-építési kompetenciaterület I. BEVEZETŐ 5. ÉVFOLYAM

PROGRAMTANTERV. Életpálya-építési kompetenciaterület I. BEVEZETŐ 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM I. BEVEZETŐ 1. A programtanterv általános leírása 1.1. A fejlesztés tartalma 1.1.1. Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése során cél:

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 9. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A sport ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Kereszttantervi kompetenciák a technika tantárgyban Az Országos Közoktatási Intézet az elmúlt években tantárgyi obszervációs kutatásokat végzett, amelynek egyik

Részletesebben

Követelmények a modern futballban

Követelmények a modern futballban Edzés Tervezés Követelmények a modern futballban A játék olvasása, intelligens helyezkedés, első érintés fontossága Kis terület Magas technikai képzettség,labdabirtoklásnál az ellenfél leszűkíti a területet.

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

A foglalkozás feladatai:

A foglalkozás feladatai: Adminisztráció A foglalkozás feladatai: a játék érthetővé tétele a technikai kivitelezés és pontosságának tanítása figyelem és koncentráció fejlesztés csapat, csapatrészek feladatainak oktatása a játék

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői V.3. GRAFIKONOK Tárgy, téma Grafikonok, diagramok. Előzmények A feladatsor jellemzői Egyenes vonalú egyenletes mozgás, sebesség út idő összefüggésének ismerete. Átlagsebesség. Cél Különböző grafikonok,

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben