Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 7. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód Társadalmi normák - Társadalmi szerepek Ember és társadalom Munkavállalók - Munkahelyek Az ember szexualitása Kémiatörténet Sebesség Rovarok megfigyelése Kémhatás Ember a természetben A fizikatörténet kiemelkedő alakjai Ehető és mérgező gombák Alkáli fémek és vegyületeik Bolygók, holdak mozgása A gazdaság földrajza a fejlődés pólusai a fejlődő világban Európa regionális természetföldrajza, és gazd.-társ. Földünk és környezetünk földrajzi kihatásai Zajos világ Hang-játék Mit látunk? Művészetek Kép-zelet A megismerés 2 2

2 20. A személyes testkultúra megalapozása A versenyszellem a küzdőképesség és az önfegyelem Testnevelés és sport Szerepek és kommunikáció a csapatjátékokban Ember és munkája 2 1 Osztályfőnöki & Életvitel és 24. Pályaismeret 6 3 gyakorlati ismeretek 25. Önismeret pályaalkalmasság -pályaválasztás 4 2 Összesen:

3 1. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI fókusza Empátia, tolerancia Kooperáció sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 6 Életmód gondolkodásmód 6 Összehasonlítás Lényegkiemelés, adatgyűjtés A sokféleség, a másság értelmezése és elfogadása Együttműködési készség, munkamegosztás - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - Bevezetésképpen direkt készségfejlesztő gyakorlatok és játékok (összehasonlítás, lényegkiemelés, együttműködési játékok) - A divat társadalomtörténete - Az öltözködéshez kapcsolódó társadalmi tevékenységek - Az öltözködéssel kapcsolatos tervezői és kivitelezői munka 1. Együttélés együttműködés közvetlen készségfejlesztő modul: 3 óra 2. A ruha teszi az embert: az öltözködés társadalomtörténete. 3 óra Életvitel és gyakorlati ismeretek Osztályfőnöki Irodalom, Művészettörténet - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

4 2. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Az információkezelés fókusza KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Empátia, tolerancia Önismeret sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 8 Társadalmi normák - Társadalmi szerepek 8 Szabálykövetés, együttműködés Adatok közötti viszony felfedezése Lényegkiemelés A másság elfogadása Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) Önreflexió Normaismeret - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - A társadalmi szabályok fogalma és tartalma - Hagyományok és szokások kultúrtörténete - A szocializáció fogalma és tartalma - A szerep fogalma és tartalma - Szereptípusok - Gyermekek és felnőtt szerepek a múltban 1. Társadalmi szokások társadalmi beilleszkedés 2. Gyerek és felnőtt szerepek a múltban és jelenben Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet Osztályfőnöki Földrajz Irodalom - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése

5 Munkavállalók - Munkahelyek 3. FEJEZET A feldolgozáshoz 9 Tematikus fókusz Lényegkiemelés, az összefüggések felismerése Az információkezelés fókusza Adatgyűjtés Adatok közötti viszony felfedezése Munkamegosztás KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Kooperáció Együttműködés Tervezés és kivitelezés egysége A másság elfogadása Tolerancia Összehasonlítás Decentrálás (mások szempontjainak érzékelése) - Esettanulmányok, filmrészletek csoportos feldolgozása - Bemutatók, kiselőadások - Szimulációs játékok - Tréningek - Tervezés és gyakorlati tevékenység - A munkamegosztás fogalma és tartalmi - A munkamegosztás történelmi formái - Munkaeszközök, szakmák, munkahelyek - Vállalkozói típusok sorrendje) Ajánlott óraszám 1. A társadalmi munkamegosztás történeti állomásai 2. Az öltözködéssel kapcsolatos eszközök, szakmák, munkahelyek 3. Vállalkozók a múltban és jelenben 9 Életvitel és gyakorlati ismeretek Művészet (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Irodalom Földünk és környezetünk - Aktív kiscsoportos együttműködés - Ismertetés, bemutatás - Összehasonlító elemzés készítése

6 - Gyakorlati tevékenység, munkatapasztalat - Önálló produkció készítése

7 Az ember szexualitása 4. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Információkezelés (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, összegzés) Önellenőrzés Önkontroll, önismeret igénye KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI A másokhoz való odafordulás igénye. Helyzetelemzés Helyzetértékelés igénye Önelemzés igénye Feladatok ismertetése; Az ember szaporító szervrendszere, szövegek, képek, animációk keresése; Filmrészlet; Az összegyűjtött információk feldolgozása csoportban; Az információk bemutatása; Az ember szaporodási szervrendszerének felépítése; Szexuális betegségek, felismerésük, megelőzésük; Fogamzásgátlás; 1. Az ember szaporodási szervrendszere, csoportok felosztása 2. Szexuális betegségek 3. Fogamzásgátlás sorrendje) Ajánlott óraszám 4 Szövegértés, szöveg- és véleményalkotás, (KÉPESSÉGFÓKUSZ Ember és társadalom Önálló produkció készítése; Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka; Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

8 5. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Információkezelés Kooperáció: Az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Kémiatörténet 6 Információkezelés (adatgyűjtés, adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok felfedezése) Kíváncsiság, okkeresés igénye Szolidaritás, segítőkészség, együttműködési készség Kooperativitás, A kommunikációs helyzethez, illetve a partnerhez, a partner előzetes ismereteihez való alkalmazkodás. Kiosztott informáló szövegek feldolgozása csoportmunkában. Életrajzokból lényegkiemelés, korabeli nyelvezetű tudományos leírások értelmezése. Hiányzó láncszemek (adatok) keresése interneten. Képgyűjtemény összeállítása arcképek, korabeli kísérleti eszközök, laboratóriumok. Az alapvető kémiai ismeretek fejlődéstörténete, a kémiatörténet kiemelkedő személyiségei: görög természetfilozófusok atomelméletek, Dalton, Rutherford, Lavoisier, Mengyelejev Önálló és csoportos gyűjtőmunka; Színdarabok; 1. Kémiai ismeretek az őskorban és az ókorban 2. Az atomelméletek fejlődése 3. Az alkímia időszaka 4. Lavoisier és a modern kémia 5. A kémiai elemek térképe, a periódusos rendszer Ajánlott óraszám Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom Aktív önálló és csoportos munka; Prezentáció készítése;

9 Színdarab készítése; Látottak, hallottak rögzítése;

10 6. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Megfigyelés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Kooperáció Információkezelés Kooperáció Alkalmazkodás sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám Sebesség 4 Információkezelés Megfigyelés, értékelés, elemzés Munkamegosztás, együttműködés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Együttműködési készség, munkamegosztás Körülményekhez, partnerekhez Csoportok kijelölése; Munkamegosztás; Elméleti háttér elsajátítása; Kísérlettervezés; Kísérlet végrehajtás; Kísérletelemzés; Út-idő grafikon; Egyenesvonalú egyenletes mozgás; Hely és mozgás; Egyenletes és változó mozgások; Átlag- és pillanatnyi sebesség, Út-idő grafikon; Sebesség; 1. Hely, mozgás; 2. Egyenletes és változó mozgások; 3. Kísérlettervezés, kísérletezés, kísérletelemzés; 4. Sebességmérés, átlag- és pillanatnyi sebesség, út-idő grafikon; 4x1 Életvitel és gyakorlati ismeretek, Technika és életvitel; Szövegértés, szöveg- és véleményalkotás; Ember és társadalom; Matematika

11 Aktív csoportos munka; Tapasztalatok, tanultak rögzítése;

12 7 FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Információkezelés Kooperáció: Az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök Rovarok megfigyelése 3 Megfigyelés, észlelés, kísérletezés, kísérletelemzés Kíváncsiság, okkeresés igénye, adatgyűjtés, adatkezelés Együttműködési készség Kooperativitás Információs szöveg feldolgozása, rögzítése Megfigyelés, mikroszkópozás csoportmunka keretében (KÉPESSÉGFÓKUSZ- sorrendje) Ajánlott óraszám 3 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom Földünk és környezetünk Rovarcsapdák kihelyezése az iskola, illetve a közelben, A begyűjtött fajok, illetve a kiosztott preparátumok meghatározása A rovarok mozgásszerveinek, szájszervének, szemének és légzőnyílásainak mikroszkópos vizsgálata A rovarok mozgásának megfigyelése élő állaton (bogarak) Rajzokkal illusztrált jegyzőkönyv készítése 1. A rovarok általános jellemzése, rendszerezésük, rovarok testfelépítése vizsgálat 2. A rovarok életjelenségei és azok vizsgálata 3. Jegyzőkönyv és illusztráció készítés Aktív csoportos munka; Jegyzőkönyv készítése; Rajzok, ábrák;

13 8. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Információkezelés Kooperáció: Az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök Kémhatás 3 Megfigyelés, észlelés, kísérletezés, kísérletelemzés Kíváncsiság, okkeresés igénye, adatgyűjtés, adatkezelés Együttműködési készség Kooperativitás Információs szöveg feldolgozása, rögzítése, Megfigyelés, Kísérletezés csoportban kémhatás vizsgálatok, Megfigyelések elemzése, (KÉPESSÉGFÓKUSZ- sorrendje) Ajánlott óraszám 3 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom A kémhatás fogalma, Az indikátorok fogalma, típusai, használatuk, Hétköznapi anyagok kémhatásának vizsgálata, Az emberi szervezet kémhatás-vizsonyai, Ismertebb savak és lúgok, Maróanyagokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-ismereti információk 1. A kémhatás és az indikátorok 2. Háztartási anyagok kémhatása 3. Balesetvédelem, elsősegélynyújtás Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka;

14 Látottak, hallottak rögzítése; Jegyzőkönyv;

15 9. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Kooperáció: Alkalmazkodás: A fizikatörténet kiemelkedő alakjai sorrendje) Ajánlott óraszám 3x1 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom (KÉPESSÉGFÓKUSZ- 3 Információfeldolgozás, információazonosítás Információkezelés (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése) Együttműködési készség A körülményekhez és/vagy a partnerekhez való igazodás következményeinek ismerete adott helyzetben Információs szöveg feldolgozása, rögzítése párokban dolgozva, Tablókészítés/prezentáció egy-egy kiválasztott tudósról, képek, ábrák beillesztésével, A tudósok munkásságának bemutatása, Ohm munkássága Faraday munkássága Volta munkássága Déry, Bláthy és Zipernovszky munkásság Jedlik, Kandó, Bródy munkássága 1. Az adott tudós kiválasztása, ismeretanyag feldolgozás, tervkészítés 2. Tabló-/prezentációkészítés 3. Bemutató Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka; Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

16 10. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Információkezelés Problémakezelés sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám Ehető és mérgező gombák 3 Információfeldolgozás Információk rögzítése megadott szempontok alapján informáló szöveg elolvasása, képanyag megtekintése után. Problémafelismerés Információs szöveg feldolgozása, Néhány hazai ehető és mérgező gomba bemutatása képen, a jellegzetes bfelismerési bélyegeik rögzítése A gombák országa, Ehető és mérgező gombák, A gombamérgezés tünetei 1. Ehető és mérgező gombák 2. Gombafelismerés képről 2x1 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom Egészségtan Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka; Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése

17 11. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Információkezelés Megfigyelés, észlelés sorrendje) (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám Alkáli fémek és vegyületeik 3 Információfeldolgozás Információk rögzítése megadott szempontok alapján informáló szöveg elolvasása, képanyag megtekintése után. Kísérletek megfigyelése, elemzése, értelmezése Információs szöveg feldolgozása, Tanári kísérletek megfigyelése, magyarázata a tanultak alapján A nátrium- és káliumion élettani jelentőségének felismerése, Az alkáli fémek vegyületeinek gazdasági jelentősége Alkáli fémek fizikai és kémiai tulajdonságai, Alkáli fémek előfordulása, felhasználása, Élettani jelentőségük, Alkáli fémek vegyületeinek tulajdonságai, jelentőségük 1. Alkáli fémek tulajdonságai 2. Alkáli fémek vegyületei 2x1 Szövegértés szövegalkotás Ember és társadalom Technika és életvitel Aktív egyéni munka; Aktív csoportos munka; Bemutató elkészítése; Látottak, hallottak rögzítése; Jegyzőkönyv;

18 Bolygók, holdak mozgása 12. FEJEZET A feldolgozáshoz 3 Tematikus fókusz Információkezelés, információfeldolgozás Kooperáció Munkamegosztás, együttműködés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Információkezelés Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, rendszerezés Kooperáció Együttműködési készség, munkamegosztás Alkalmazkodás Körülményekhez, partnerekhez Csoportok kijelölése; Munkamegosztás; Kutatómunka; Animáció vagy modellkészítés; Bolygók mozgása; Tömegvonzás; Gyorsulás; sorrendje) Ajánlott óraszám 1. Bolygók mozgása; 2. A bolygómozgások fizikai alapjai; 3. Animáció vagy modellkészítés; 3x1 Technika és életvitel; (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ember és társadalom; Matematika Aktív csoportos munka; Aktív egyéni munka; Látottak, hallottak rögzítése;

19 A gazdaság földrajza a fejlődés pólusai a fejlődő világban 13. FEJEZET A feldolgozáshoz 4 Tematikus fókusz Információfeldolgozás, információazonosítás Az információkezelés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI fókusza Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés Empátia képességének fejlődése Kooperáció Szolidaritás, segítőkészség, együttműködési készség 1. Afrika regionális gazdasági és társadalomföldrajzának tanulása szövegolvasás, - feldolgozás, képek, ábrák, táblázatok, grafikonok, diagramok elemzése, illetve térképhasználat révén 2. Az éghajlati viszonyok hatása a mezőgazdaság típusainak kialakulására törvényszerűségek levonása 3. Afrika néhány országának, főbb iparágainak területi eloszlása, a természeti erőforrások felsorolása, térképen való elhelyezése, vaktérkép. A kétarcú gazdasági szerkezet történelmi gyökereinek vázolása, bizonyítékok keresése a mezőgazdaság "kétarcú"-ságának alátámasztására; 4. A következmények áttekintése saját tapasztalatok, ismeretek az esőerdők pusztulásáról, éhségövezetről, társadalmi szerkezetről, film, olvasmányélmények felhasználása 5. Tabló, beszámoló készítése csoportokban pl. Gyereknek lenni Mozambikban címmel Középiskolai földrajzi atlasz, stb. stb., stb. 1. Természet, történeti, társadalom földrajzi alapok sorrendje) Ajánlott óraszám 2. A társadalmi változások következményei, a kitermelő és a feldolgozóipar asszimetriái 2+2 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ember és társadalom Ember a természetben

20 Be tudja mutatni Afrika termőkörzeteit, az egyes körzetek főbb termesztett növényeit, tenyésztett állatait. Fel tudja sorolni Afrika tipikus tájait (sivatagok, oázisok, éhségövezet), térképen tudja elhelyezni Képes legyen ismertetni, hogy Afrika milyen szerepet töltött be a világgazdaságban a gyarmati időkben és mennyiben változott a szerepe napjainkban. Meg tudja határozni a terület társadalmának, gazdaságának legfőbb sajátosságait, folyamatait, a jelenségeket kialakító okokat meg tudja nevezni, és a csoportmunkák végeztével a többieket meghallgatva azok eredményeit rögzítse, mutasson társadalmi érzékenységet a problémákra.

21 14. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Európa regionális természetföldrajza, és gazd.-társ. földrajzi kihatásai 5 Információfeldolgozás, információazonosítás, információkezelés (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése), helyzetelemzés: helyzetértékelés, önelemzés igénye, információ azonosítás, feldolgozás Az információkezelés fókusza Információalkotás és átadás, okkeresés igénye Szakmaismeret Szakmatípusok elkülönítése Szerep és normaismeret Konfliktuskezelés, önérvényesítés, önmeghatározás sorrendje) Ajánlott óraszám 2+3 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- 1. Európa lehatárolása térkép segítségével, nagytájak, nagyszerkezeti egységek felismerése, begyakorlásuk, felszíni formák áttekintése fotók alapján 2. Regionális ismeretek szerzése filmbejátszások, esetleges családi szálak, írott források, űrfelvételek, a térkép jelrendszere segítségével 3. Az előbbiekre alapozottan a gazdaság telepítő tényezőinek számbavétele, okokozati értelmezése, változások megnevezése, életpálya-típusok megemlítése - információk, képek Macedóniáról - Németország földrajzával kapcsolatos cikkek - Csehországi érdekességek - Lengyelországról minden 1. Európa természetföldrajza, határai 2. Országok, országcsoportok Európában 3. Európa gazdaságáról nagy vonalakban, tendenciák Életvitel, Ember a természetben, Ember és társadalom Ismerje Európa földrajzi helyzetét, határait, országait, legfontosabb természeti

22 adottságait, ásványkincseit, telepítő tényezőit, iparának, mezőgazdaságának legfontosabb termékeit, telephelyeit, legyen tisztában az ország kereskedelmi, közlekedési, idegenforgalmi sajátosságaival.

23 Zajos világ 15. FEJEZET A feldolgozáshoz 2 Tematikus fókusz: Információfeldolgozás, információazonosítás Alkalmazkodás: A körülményekhez és/vagy a partnerekhez való igazodás következményeinek ismerete adott helyzetben KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Információkezelés Kíváncsiság, okkeresés igénye Kooperáció: Szolidaritás, segítőkészség, együttműködési készség Önkifejezés 1 : Ízlésünk, kedvenc időtöltéseink megjelenése zenében, életmódban (háttérzaj) Alkotóképességek Problémamegoldó képesség sorrendje) MEGGOLDÁSOK Ajánlott óraszám 2 Tájékozódás hangok, zajok után. Mozgás vakon, dolgok, személyek helyének meghatározása hang alapján. Együttműködés: vezetés hanggal: a hang ereje, magassága segít tájékozódni: megkeresni az eldugott tárgyat. A természet hangjainak, utcazajnak, egyéb helyszínek hangjainak felismerése; történet kitalálása a zajok alapján. Milyen háttérzajt szeretünk? Milyet hozunk létre magunknak? Miért tesszük ezt? A zajok megjelenítése nyelvünkben: a hangutánzó szavak milyen hangot idéznek fel? A képregények világa: hogyan érzékeltetik a hangokat a képkockák? Tájékozódás hangok, zajok után. A zajok megjelenítése nyelvünkben.a zajok képi megjelenítése Dinamika, tempó, zenei műfajok A fülünk vezet Szövegértés-szövegalkotás, vizuális kommunikáció 1 Az ember különböző eszközökkel él, hogy megmutassa és megértesse lényének szavakba nem foglalható részét. Rátalál ezekre az eszközökre, felismeri a bennük rejlő lehetőséget, választ közülük. Tudatosodik benne, hogy mennyire fontos feladata ez, hiszen kapcsolatai, napi működése függ önkifejezésének hatékonyságától.

24 Magyar nyelv és irodalom, Ember a természetben, Földünk és környezetünk (tájékozódás) A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

25 16. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Szerep és pozíciómeghatározás Kooperáció Alkalmazkodás Alkotóképességek Hang-játék 5 Információkezelés (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése) A szereppel való viszony deklarálása Együttműködési készség, csoporttudat, szolidaritás A partnerekhez való igazodás, a saját és a partner érdekeinek ismerete Problémamegoldó képesség 1. Hogyan lehet hangot kicsalni mindazokból a dolgokból, melyek ott vannak a kezünk ügyében? Mire lehetnek jók ezek a hangok: jelzés, elrejtés (pl. suttogást lehet elrejteni lábdobogással), önkifejezés, zene. Szinkronstúdió: egy adott jelenethez zajok komponálása. Néhány egyszerű, hétköznapi tárgy felhasználásával hangszerkészítés és ezek megszólaltatása. Szép és furcsa hangszerek megismerése. Lehetetlen hangszer tervezése. 2. Beszéd szavak nélkül: az állatok hangjainak értelmezése: az öröm, a fájdalom, a kétségbeesés hangjai. Melyik állat hangjait értjük meg legjobban? Miért lehet így? (azt hiszem, leginkább kutyául tudunk). Az ember érzelmeket kifejező hangjai: sírás, nevetés, stb. Játék: az egyik gyerek hangokat ad ki, a másik cselekvéssel reagál a hangadásra. Sikerül-e elérni azt, amit a hangadó szeretett volna? Közös hangadás: mindenki sír vagy nevet, egyvalaki kívülállóként megfigyeli, értelmezi a történteket. Miért kiabálunk? Mi nyugtat meg? A hangok és az érzelmek. Játék: veszekedés, bizalmas baráti beszélgetés, szeretet kifejezése halkan és hangosan 3. A hangok mágikus szerepe a mitológiákban, mesékben. A dal szerepe személyes életünkben: bölcsődal, altatódal, közös éneklés valamilyen tevékenység közben, magányos dudorászás, stb. Mire való mindez? Próba: egy tevékenység ritmusát dallal, ritmikus szöveggel adják meg. A dal hol gyorsabb, hol lassabb. A tevékenység

26 önkéntelenül követi ritmusát. Egyszerre végzett mozgássor ritmust adó dallal és anélkül. Melyik megy jobban? A vezető, ritmusadó szerepének váltogatásával többen kipróbálhatják, milyen megadni valaminek az ütemét, miközben a csoport teljesítményét is figyelembe kell venni.

27 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám Néhány egyszerű, hétköznapi tárgy felhasználásával hangszerkészítés és ezek megszólaltatása. Szép és furcsa hangszerek megismerése. Beszéd szavak nélkül A hangok mágikus szerepe a mitológiákban, mesékben. A dal szerepe személyes életünkben Ritmikai, melodikai, dinamikai ismeretek, a munkadal 1. A hangkeltés eszközei 2. A hangok kifejező ereje 3. Mire való a dal? Magyar nyelv, Ember a természetben, testnevelés és sport A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

28 17. FEJEZET A feldolgozáshoz Tematikus fókusz Önellenőrzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Önbemutatás Megismerő-, befogadóképességek Ajánlott óraszám 1+2 Mit látunk? 3 Helyzetelemzés: helyzetértékelés, önelemzés igénye Az önkontroll igénye, önismeret, önértékelés, önszabályozás Önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége 1. Attól függően veszünk észre, látunk meg dolgokat, hogy mit ismerünk a világból és mit tartunk fontosnak belőle. A látványt nem nagyon tudjuk felidézni, ha semmiféle érdekes nem volt benne. Játék: egy képet meghatározott ideig lehet nézni, majd részletesen elmondani, mi is volt rajta. Lehet ugyanazt a képet két különböző gyereknek is odaadni, ezzel bemutatható, hogy valójában mindannyian mást látunk. Milyen látszatot igyekszünk kelteni? Mikor, miért, kinek akarunk ilyen vagy olyan képet mutatni magunkról? Hogyan tesszük ezt? Játék: tömegjelenetet ábrázoló képből kell az egyik gyerek leírása lapján kiválasztani valakit a másik gyereknek. Sikerül-e? Miért igen, miért nem? 2. Optikai csalódások: ezeknek a képeknek a segítségével megtapasztalják, milyen könnyű becsapni a szemet. A látvány az orvoslásban: a színtévesztés vizsgálata, egyéb vizsgálatok A művészetben: az optikai csalódásra épített művek. Játékok: varázsképek, három dimenziós képek, két kép közti minimális különbségek felismerése. Feladat: képrejtvények készítése Attól függően veszünk észre, látunk meg dolgokat, hogy mit ismerünk a világból és mit tartunk fontosnak belőle. Optikai csalódások Vizuális kommunikáció: a nézőpont, a fény-árnyék, a távlat mint a vizuális hatás eleme. 1. A látás társadalmi és kulturális meghatározottsága 2. Csalóka látszatok

29 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Szövegértés, szövegalkotás, Matematika-logika Ember a természetben (egészségtan) Életmód és gyakorlati ismeretek (pályaalkalmasság) A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

30 18. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Stratégiaalkotás, megvalósítás Kooperáció Empátia Alkotóképesség Kép-zelet 2 Információkezelés (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése) Célmeghatározás, útkeresés, a terv megvalósítása Együttműködési készség Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás; az együttműködés képességének fejlődése Problémamegoldó képesség Minek alapján képzelünk el valamit? Hányféle képzetet hív be ugyanaz az instrukció? Játék: a csoport vezetője rövid instrukciót ad: téli kép. Mindenki elképzeli a magáét, te is írja. Kiderül, mindenkinek más képe született. Hogyan jelenítünk meg sosem látott vagy csak elképzelt dolgokat? Képzelt lények és meg nem valósult szerkezetek, gépek ábrázolásai. Játék: egy képzelt lény és egy képzelt tárgy közös alkotása, tulajdonságainak részletes leírása, majd a lény és/vagy a tárgy egyéni megjelenítése. Megértjük-e, mit lát a másik? El tudjuk- mondani, mit látunk? Játék: páronként az egyik képet kap, s elmeséli a másiknak, míg az emez elbeszélés alapján igyekszik lerajzolni a képet. Aztán összevetik a kettőt. Minek alapján képzelünk el valamit? Hányféle képzetet hív be ugyanaz az instrukció? Hogyan jelenítünk meg sosem látott vagy csak elképzelt dolgokat? Megértjük-e, mit lát a másik? El tudjuk- mondani, mit látunk? Tárgy- és környezetkultúra: régi, ismeretlen, érdekes tárgyak; Kifejezés, képzőművészet: művészettörténeti példák a XVII-XIX. századig 1. Az emberi képalkotás

31 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Ajánlott óraszám 2 Szövegértés, szövegalkotás, Technika A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

32 19. FEJEZET A feldolgozáshoz KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI Tematikus fókusz Információkezelés Önmeghatározás Önellenőrzés sorrendje) Ajánlott óraszám 1+1 A megismerés 2 Információ azonosítás, feldolgozás (tapasztalatgyűjtés, az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése) Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás A követelmények eléréséhez szükséges tudások ismerete Önkontroll igénye, önismeret, önértékelés, önszabályozás 1. A leképezés egyben a megismerés eszköze is. Ennek megtapasztalásáról szólnak az órai tevékenységek. Valóban tudjuk-e, milyen? Rajzold le: hogyan csíkos a macska, a tigris, a zebra, a csíkos pulóver? Ezután összevetjük a rajzokat a valósággal: fényképekkel. A fénykép tanulmányozása után újabb kísérlet következik. Ellenőrizhetjük, mit tanultunk meg az elmúlt percekben Összevetés: hogyan ábrázolják ezeket a figurákat a képzőművészek? Milyenek a báb- és rajzfilm figurák? Rajzos útmutatók értelmezése: hogyan kell összeszerelni egy bútordarabot, összerakni egy játékot, elkészíteni egy makettet? Milyen nehézségekkel kell megküzdeni? Néhány ilyen jellegű feladat elvégzése. Feladat: készíts rajzos használati, kezelési útmutatót egy tárgyhoz! A tárgy lehet szabadon választott vagy a tanár által kijelölt, esetleg kisorsolt. Pl: virágyhagyma; összecsukható fésű, tükör; gomb, gyorstapasz, stb. 2. Mi van a felszín alatt? Hogyan lehet a dolgok mögé nézni? Anatómiai, szerkezeti rajzok. Röntgen, CT, ultrahang felvételek. 3D-s komputerprogramok megismerése, értelmezése. Mire valók ezek a képek? Milyen volt világunk ezek nélkül a nélkül? Vizuális kommunikáció: a kifejező és közlő, a természeti és geometrikus ábrázolásmód összevetése. A tudományos közlések képi formái 1. Megjelenítés-megismerés 2. A láthatatlan megmutatása

33 (KÉPESSÉGFÓKUSZ- Technika és életvitel, egészségtan, biológia, fizika A diák fogadja el az együttműködés szabályait. Aktívan vegyen részt a foglalkozáson és igyekezzék végrehajtani a feladatokat. A rendelkezésére álló eszközökkel fogalmazza meg véleményét, elvárásait, érzelmeit, benyomásait. Munkája közben működjön együtt a többiekkel pár- és csoportmunkában. Mutassa be munkája eredményét a csoportnak, számoljon be a megvalósítás menetéről, a nehézségekről és sikerekről. Hallgassa meg mások beszámolóját, vegyen részt a közös értékelésben. Gondolkodásában, tevékenységében legyen nyitott, hétköznapi ismereteit éppúgy mozgósítsa, mint a más tantárgyak keretében tanultakat. Merjen játszani, kísérletezni.

Életpálya-építési kompetenciaterület

Életpálya-építési kompetenciaterület TARTALOMVÁZLAT, MŰVELTSÉGTERÜLETI KAPCSOLÓDÁSOK Életpálya-építési kompetenciaterület 10. ÉVFOLYAM Témakörök/fejezetek műveltségterület Javasolt óraszám Modulszám 1. Életmód gondolkodásmód 3 1 2. Társadalmi

Részletesebben

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon

Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Életpálya-építés kompetencia területei, fejlesztése a 11. évfolyamon Kategóriák Képességek (részkompetenciák Ismeretek Attitűdök Megjegyzések Normakövetés Normaismeret Normatudatos magatartás, a norma-

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM 1. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET VALLOMÁSOK Modulok Kapcsolódó műveltségterület 1. Be tudom tartani? Kiemelt fejlesztési feladat: Énkép, önismeret

Részletesebben

Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe

Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe Készítette: Lakatos Ferenc 2010. Az életpálya-építés általános meghatározása Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Biológia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A biológia tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének átdolgozott változata. Az

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember a természetben KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a Biológia - egészségtan tantárgy oktatása

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetõ. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

7.4. Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhezoktatásához

7.4. Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhezoktatásához 7. melléklet 7.4. Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhezoktatásához Tartalom: 1 4. évfolyam bevezetése és kerettantervei 2. oldal 5 8. évfolyam bevezetése és kerettantervei 50. oldal

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben