M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852"

Átírás

1 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi 5 válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek hiányát Információkat szerez és tájékoztatást nyújt a 6 munkaerőpiaci lehetőségekről Információkat szerez és tájékoztatást nyújt a szociális és 7 egészségügyi ellátásokról Értelmezi a szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit, és a szolgáltatást igénybe 8 vevőknek segítséget nyújt azok megszerzésében Információkat szerez és tájékoztatást nyújt a 9 jogérvényesítés és jogorvoslat lehetőségeiről Információkat szerez és tájékoztatást nyújt a helyi civil 10 szervezetek és önsegítő csoportok működéséről 11 Előgondozási feladatokat végez 12 Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez ISMERETEK 4 Szociológiai alapfogalmak 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei 6 A társadalom összetételét ábrázoló mutatók 7 A helyi társadalom szerkezete 8 A helyi erőforrások és hiányok felmérésének módszerei C 9 Az egyén társadalmi meghatározottsága 10 A struktúrát generáló és manifeszt viszonyai 11 A társadalmi újratermelés összefüggései 12 A társadalmi struktúrát leíró elméletek 13 A társadalmi integráció, dezintegráció, szegregáció fogalma 14 A társadalom ártó-védő hatásának jellemzői 15 A család fogalma és funkciója 16 A családi életciklus, életút szakaszai 1

2 17 Az életmód, az értékek és a normák átörökítésének összefüggései 18 Az emberi szükségletek rendszere 19 A család működése és működési zavarai 20 A család szerkezete 21 A család, mint támogató rendszer és mint problémaforrás jellemzői 22 Az életútinterjú készítésének fázisai 23 A mai magyar társadalom szerkezete 24 A társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük okai 25 A szegénység jellemzői, okai 26 A társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek 27 Veszélyeztetett társadalmi csoportok és térségek jellemzői 28 A társadalmi mobilitás jellemzői 29 Deviáns jelenségek a társadalomban 30 Szervezetszociológiai alapismeretek C 31 A szervezet fogalma, a bürokratikus szervezet 32 A szervezetek működésének jellemzői 33 A munkakör, hatáskör kialakításának szempontjai 34 A döntési szintek megoszlása 35 A szociális intézmények, mint szervezetek 36 A kliens helye a szociális intézményekben A 37 A szociális munka sajátosságai, helye a társadalmi munkamegosztásban 38 Elméletek, ideológiák a szociális munkában C 39 A szociális munka tevékenységének rendszere 40 Problémamegoldás a szociális munkában 41 A szociális munka értékei 42 A szociális szakember szerepei 43 A segítő kapcsolat, a segítő tevékenység jellemzői 44 A problémamegoldó folyamat szakaszaiban alkalmazható módszerek C 45 Erőforrások felmérése 46 Krízis, krízisintervenció a szociális munkában 47 Családsegítés, családgondozás feladatai és módszerei 48 A csoportmunka alkalmazása a szociális munkában 49 A szociális csoportmunka modelljei 50 A csoportmunka végzéséhez szükséges ismeretek 51 Csoporttípusok 52 Csoportdinamikai jelenségek 53 A csoportmunka fejlődési szakaszai 54 Csoportban kialakuló szerepek 55 Felmérés a csoportban, müködés, lezárás 56 A közösségi szociális munka fomái és folyamata C 2

3 57 A szociális tervezési és a közösségfejlesztési elméleti alapismeretek D 58 A közösségszervezés elméletének alapismerete D 59 A közösségi szociális munka gyakorlata C 60 A gondozási folyamat tervezésének szempontjai 61 A gondozási terv készítésének jogszabályi és helyi előírásai 62 A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere 63 A gondozás gyakorlati módszerei és technikái 64 A gondozás határai 65 Alkalmazott pszichológia 66 Az idős ember szükségleteinek sajátosságai 67 A veszteségek feldolgozásának pszichikus folyamata 68 Az egészségügyi ellátás formái és intézményei 69 A szociális alap és szakellátás formái és intézményei 70 Az egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzájutás feltételei 71 A foglalkoztatáspolitika alapkérdései és ellátásai 72 A jogérvényesítés és jogorvoslat lehetőségei 73 Az ellátottak érdekképviseletének gyakorlata KÉSZSÉGEK 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 6 Kézírás 5 7 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 8 Köznyelvi beszédkészség 5 9 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 10 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 11 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 12 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 13 Információforrások kezelése 4 14 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 4 15 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 4 16 Elemi számolási készség 5 4 Rendszerezőképesség MÓDSZER KOMP. Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazásának képessége 5 6 Információgyűjtés 3

4 7 Problémaelemzés, -feltárás 8 Értékelés 9 Helyzetfelismerés 10 Gyakorlatias feladatértelmezés 11 Nyitott hozzáállás 12 Eredményorientáltság SZEMÉLYES KOMP. 4 Állóképesség 5 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 6 Elhivatottság, elkötelezettség 7 Megbízhatóság 8 Döntésképesség 9 Szervezőkészség TÁRSAS KOMP. 4 Kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó készség 5 Empatikus készség 6 Segítőkészség 7 Motiválókészség 8 Tolerancia 9 Közérthetőség 10 Adekvát kommunikáció 11 Konfliktusmegoldó készség VIZSGA 2. A szakmai vizsga részei: x. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A szükségletek és erőforrások bemutatása egy esettanulmány alapján szóbeli 45 (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 4

5 A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 5

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 762 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő 3.

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1863-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gyermekgondozó-nevelő

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 03 Szociális szakgondozó SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYÜGYI GAZÁLKOÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI REHBILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERPEUT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MSSZŐR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁR-KÖZGZDSÁGI ÉS -ÁRUFORGLMZÓ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 810 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 05 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása 2. számú melléklet az./2009. (.) SZMM rendelethez A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása Az R. 2. számú mellékletében a secsemő- és gyermeknevelő gondozó szakképesítés szakmai

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben