SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén /1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a 2042/2009. számon kiadom. Jóváhagyta: Mátyus Mihály főosztályvezető 2009 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET Érvényes: tól

2 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó Szociális gondozó, szervező Szociális szakgondozó 2/0

3 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 1. Mutassa be a gyakorlóintézmény szolgáltatásait, helyét és szerepét a szociális ellátások helyi rendszerében és a megfigyelt ellátott körül végzett gondozási feladatait! Információtartalom vázlata - Az intézmény működésének földrajzi és társadalmi közege - Az intézmény helye a szociális ellátórendszerben - Az intézmény szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - Az intézmény működését meghatározó alapvető jogszabályok - Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatai - Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában leírt feladatai - Az intézmény fenntartója és működésének anyagi erőforrásai - Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei - A megfigyelt ellátott egészségi-fizikai, mentális-pszichés, szociális állapotának és gondozási feladatainak bemutatása 3/0

4 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 1. Mutassa be a gyakorlóintézmény szolgáltatásait, helyét és szerepét a szociális ellátások helyi rendszerében és a megfigyelt ellátott körül végzett gondozási feladatait! Szakmai ismeretek Pontszámok Típus alkalmazása a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmény szerint Max. Elért A helyi társadalom szerkezete Az intézmény működésének földrajzi és társadalmi közege Az intézmény helye a szociális ellátórendszerben C A helyi erőforrások és hiányok Az intézmény szerepe a szociális felmérésének módszerei ellátások helyi rendszerében A gondozási feladatok helyi Az intézmény alapító okiratában munkamegosztási rendszere meghatározott feladatai Az intézmény működését meghatározó alapvető jogszabályok Az intézmény szervezeti és működési A szociális intézmények, mint szabályzatában leírt feladatai szervezetek Az intézmény fenntartója és működésének anyagi erőforrásai Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei A megfigyelt ellátott egészségi-fizikai, Az idős ember szükségleteinek mentális-pszichés, szociális állapotának sajátosságai és gondozási feladatainak bemutatása 1 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Társas Közérthetőség 1 Módszer Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Problémaelemzés, -feltárás 2 Értékelés 1 Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására való képesség Információgyűjtés 2 Összesen Mindösszesen 0 2 4/0

5 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 2. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt ellátott problémáinak rendszerét! Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A kiválasztott ellátottal való kapcsolatfelvétel módja, a kapcsolattartás jellemzői - Az ellátott problémái, melyekkel az intézményhez fordult - Az ellátott egészségi-fizikai, mentális-pszichés és szociális állapota - Az ellátott állapotában bekövetkezett változások az intézménybe kerülés óta - Az állapotváltozások a terepgyakorlat során - Az ellátott erőforrásai - A szociális szakgondozó feladatai a problémák kezelésében /0

6 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 2. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt ellátott problémáinak rendszerét! Típus C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere A problémamegoldó folyamat szakaszaiban alkalmazható módszerek Az esetkezelés fogalma Az információtartalom vázlata alapján A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében A kiválasztott ellátottal való kapcsolatfelvétel módja, a kapcsolattartás jellemzői Az ellátott problémái, melyekkel az intézményhez fordult Az ellátott állapotában bekövetkezett változások az intézménybe kerülés óta Az állapotváltozások a terepgyakorlat során A szociális szakgondozó feladatai a problémák kezelésében Pontszámok Max. 1 Elért Erőforrások felmérése Az ellátott erőforrásai Az idős ember szükségleteinek Az ellátott egészségi-fizikai, mentálispszichés és szociális állapota sajátosságai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Megbízhatóság 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Segítőkészség 1 Tolerancia 1 Rendszerező képesség 1 Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen 0 6/0

7 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 3. Mutassa be gondozási-ápolási tevékenységét, melyet a gyakorlat során az ellátott körül végzett! Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - Az időskorú ember sajátos mentális és szociális szükségletei, problémái - A gyakorlat során megismert ellátott társadalmi és családi helyzete - A segítő kapcsolat kialakítását támogató és akadályozó tényezők - A komplex gondozás elemei - A komplex gondozás elemeinek érvényesítése a gyakorlat során - A gondozási módszerek és eszközök megválasztása - A módszerek és eszközök megválasztását befolyásoló tényezők - Gondozási hibák és kiküszöbölésük - A gondozási tevékenység 7/0

8 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 3. Mutassa be gondozási-ápolási tevékenységét, melyet a gyakorlat során az ellátott körül végzett! Szakmai ismeretek Pontszámok Típus alkalmazása a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmény szerint Max. Elért A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, A gondozási feladatok helyi szerepe a szociális ellátások helyi munkamegosztási rendszere rendszerében Az idős ember szükségleteinek Az időskorú ember sajátos mentális és sajátosságai szociális szükségletei, problémái C Család és életmód A gyakorlat során megismert ellátott A segítő kapcsolat, a segítő tevékenység jellemzői A gondozási folyamat tervezésének szempontjai A gondozás gyakorlati módszerei és technikái A gondozás határai társadalmi és családi helyzete A segítő kapcsolat kialakítását támogató és akadályozó tényezők A komplex gondozás elemei A komplex gondozás elemeinek érvényesítése a gyakorlat során A gondozási módszerek és eszközök megválasztása A módszerek és eszközök megválasztását befolyásoló tényezők Gondozási hibák és kiküszöbölésük A gondozási tevékenység Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Elhivatottság, elkötelezettség 1 Megbízhatóság 1 Döntésképesség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Segítőkészség 1 Motiváló készség 1 Tolerancia 1 Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására való képesség Módszer Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0 8/0 1

9 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 4. Mutasson be egy, a terepgyakorlat során végzett problémamegoldó folyamatot! Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota - A problémamegoldó modell elemei, lépései - Az ellátott problémájának definiálása - A tereptanár által Önre bízott részfeladatok bemutatása - Az Ön által önállóan végzett feladatok bemutatása - Az esettel kapcsolatos etikai megfontolásai - A feladatok elvégzésének időrendje - A feladat végrehajtásának 9/0

10 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 4. Mutasson be egy, a terepgyakorlat során végzett problémamegoldó folyamatot! Típus C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere Az idős ember szükségleteinek sajátosságai Problémamegoldás a szociális munkában A problémamegoldó folyamat szakaszaiban alkalmazható módszerek Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota A problémamegoldó modell elemei, lépései Az ellátott problémájának definiálása A tereptanár által Önre bízott részfeladatok bemutatása Az Ön által önállóan végzett feladatok bemutatása Az esettel kapcsolatos etikai Elért megfontolásai A feladatok elvégzésének időrendje A feladat végrehajtásának Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Szervezőkészség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Adekvát kommunikáció 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Helyzetfelismerés 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Nyitott hozzáállás 1 Összesen Mindösszesen 0 /0

11 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén. Milyen lehetőségeket biztosít az intézmény az ellátottak személyes kapcsolatainak fenntartására? Milyen erőforrást jelentenek a családi és más személyes kapcsolatok ellátottja számára? Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota - Az emberi kapcsolatok jelentősége a szükségletek rendszerében - Az ellátott ember családi kapcsolatai - Az ellátott családon kívüli személyes kapcsolatai - A kapcsolatok beszűkülésének veszélyei - A krízisek és az emberi kapcsolatok összefüggése - Az emberi kapcsolatokban rejlő erőforrások - A kapcsolattartás formái, szabályozása, dokumentumai a bentlakásos intézményekben - A szociális szakgondozó szerepe a kapcsolattartás elősegítésében 11/0

12 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap. Milyen lehetőségeket biztosít az intézmény az ellátottak személyes kapcsolatainak fenntartására? Milyen erőforrást jelentenek a családi és más személyes kapcsolatok ellátottja számára? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere Az idős ember szükségleteinek sajátosságai Erőforrások felmérése A család, mint támogató rendszer és mint problémaforrás jellemzői Az információtartalom vázlata alapján A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota Az emberi kapcsolatokban rejlő erőforrások Pontszámok Max. Az ellátott ember családi kapcsolatai Elért Az emberi kapcsolatok jelentősége a szükségletek rendszerében Az ellátott családon kívüli személyes kapcsolatai A kapcsolatok beszűkülésének Az emberi szükségletek veszélyei rendszere A kapcsolattartás formái, szabályozása, dokumentumai a bentlakásos intézményekben A szociális szakgondozó szerepe a kapcsolattartás elősegítésében Krízis, krízisintervenció a A krízisek és az emberi kapcsolatok szociális munkában összefüggése Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 12/0

13 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Társas Empatikus készség 1 Segítőkészség 1 Motiváló készség 1 Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására való 1 képesség Módszer Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Helyzetfelismerés 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen 0 13/0

14 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 6. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember családi kapcsolatait, az abban rejlő problémákat és az eset kapcsán alkalmazott családgondozási módszereket! Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota - A személyes és családi kapcsolatok szerepe az ember életében - A gyakorlat során megfigyelt ellátott családi kapcsolatainak bemutatása - A kapcsolatok hiányából adódó problémák - A konfliktusos kapcsolatokból adódó problémák - A családsegítő szolgálat működésének szervezeti formái - A családsegítés célja, feladatai, a családgondozás módszerei - A szociális szakgondozó családsegítő tevékenysége a gyakorlat során 14/0

15 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 6. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember családi kapcsolatait, az abban rejlő problémákat és az eset kapcsán alkalmazott családgondozási módszereket! Szakmai ismeretek Pontszámok Típus alkalmazása a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján Max. Elért vizsgakövetelmény szerint A gyakorlóintézménytípusa, feladatai, A gondozási feladatok helyi szerepe a szociális ellátások helyi munkamegosztási rendszere rendszerében Az idős ember szükségleteinek sajátosságai Az életmód, az értékek és a normák átörökítésének összefüggései A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota A személyes és családi kapcsolatok szerepe az ember életében A család működése és működési A gyakorlat során megfigyelt ellátott zavarai családi kapcsolatainak bemutatása A kapcsolatok hiányából adódó problémák A konfliktusos kapcsolatokból adódó problémák Családsegítés, családgondozás A családsegítő szolgálat működésének feladatai és módszerei szervezeti formái A családsegítés célja, feladatai, a családgondozás módszerei A szociális szakgondozó családsegítő tevékenysége a gyakorlat során Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer 1/0 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Megbízhatóság 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Tolerancia 1 Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Értékelés 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen 0

16 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 7. Mutassa be a szociális csoportmunka alkalmazásának formáit és módszereit a gyakorlóintézményben! Milyen csoportmunkában vett részt az Ön által megfigyelt ellátott? Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota - A csoportmunka felfogásai, modelljei - A csoportmunkában megoldható problémák - A szociális csoportmunka fázisai - Az intézményben működő szociális csoportmunka formái - A megismert csoport előtörténete, információk a klienscsoportról - A csoporttagok motivációi - A megfigyelt csoportdinamikai jelenségek - Kommunikáció és interakció a megfigyelt csoportban - A csoportkohézió fogalma - A csoport érték- és normarendszere - A csoporton belüli szerepek értelmezése a csoport szociogramja alapján - A megfigyelt ellátott helye és szerepe a csoportban 16/0

17 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 7. Mutassa be a szociális csoportmunka alkalmazásának formáit és módszereit a gyakorlóintézményben! Milyen csoportmunkában vett részt az Ön által megfigyelt ellátott? Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata Típus alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmény szerint A gyakorlóintézmény típusa, A gondozási feladatok helyi feladatai, szerepe a szociális ellátások munkamegosztási rendszere helyi rendszerében Az idős ember szükségleteinek sajátosságai A szociális csoportmunka modelljei Csoporttípusok A csoportmunka alkalmazása a szociális munkában A csoportmunka fejlődési szakaszai Felmérés a csoportban, működés, lezárás Csoportdinamikai jelenségek A csoportmunka végzéséhez szükséges ismeretek A szociológiai adatfelvétel módszerei A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota A csoportmunka felfogásai, modelljei Az intézményben működő szociális csoportmunka formái A csoportmunkában megoldható problémák A szociális csoportmunka fázisai A megismert csoport előtörténete, információk a klienscsoportról A csoporttagok motivációi A megfigyelt csoportdinamikai jelenségek Kommunikáció és interakció a megfigyelt csoportban A csoportkohézió fogalma A csoport érték- és normarendszere A csoporton belüli szerepek értelmezése a csoport szociogramja alapján A megfigyelt ellátott helye és szerepe Csoportban kialakuló szerepek a csoportban Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 2 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 2 Kézírás 1 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 1 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 1 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 17/0

18 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Szervezőkészség 1 Döntésképesség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Társas Tolerancia 1 Adekvát kommunikáció 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Módszer Értékelés 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen 0 18/0

19 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 8. Mutassa be a gyakorlat során megismert helyi közösséget! Hogyan használható fel a közösségi szociális munka kapcsolati hálója a megfigyelt gondozott ellátásában? Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A helyi társadalom főbb jellemzői - A szociális problémák helyi sajátosságai - A szociális problémákat jelző rendszer működése - A közösségi szociális ellátás formái az adott településen - A gyakorlati munka során megismert közösségi szociális munkaformák - Szociális akciók tervezésének, szervezésének, lebonyolításának tapasztalatai - A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt ellátott problémáinak megoldásában 19/0

20 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 8. Mutassa be a gyakorlat során megismert helyi közösséget! Hogyan használható fel a közösségi szociális munka kapcsolati hálója a megfigyelt gondozott ellátásában? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere Az információtartalom vázlata alapján A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében A helyi társadalom szerkezete A helyi társadalom főbb jellemzői C A helyi erőforrások és hiányok felmérésének módszerei A szociális problémák helyi sajátosságai C D D C A közösségi szociális munka formái és folyamata A közösségszervezés elméletének alapismerete A szociális tervezési és a közösségfejlesztési elméleti alapismeretek A közösségi szociális munka gyakorlata A közösségi szociális ellátás formái az adott településen A gyakorlati munka során megismert közösségi szociális munkaformák A szociális problémákat jelző rendszer működése Szociális akciók tervezésének, szervezésének, lebonyolításának tapasztalatai A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt ellátott problémáinak megoldásában Pontszámok Max. 1 Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Döntésképesség 1 Szervezőkészség 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Tolerancia 1 Közérthetőség 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Nyitott hozzáállás 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen 0 20/0

21 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 9. Milyen szerepe van az Ön által megismert intézménynek a helyi közösségi szükségletek kielégítésében? Hogyan használta fel a közösségi szociális munka lehetőségeit gondozottja ellátásában? Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A helyi társadalom főbb jellemzői - A szociális problémák helyi sajátosságai - Közösségi szükségletek és erőforrások felmérésének módszerei - A gyakorlóintézmény tevékenysége a helyi közösségi szükségletek kielégítésében - A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt ellátott problémáinak megoldásában 21/0

22 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 9. Milyen szerepe van az Ön által megismert intézménynek a helyi közösségi szükségletek kielégítésében? Hogyan használta fel a közösségi szociális munka lehetőségeit gondozottja ellátásában? Típus C C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere A helyi társadalom szerkezete A közösségi szociális munka formái és folyamata A közösségi szociális munka gyakorlata Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében A helyi társadalom főbb jellemzői 1 A szociális problémák helyi 1 sajátosságai Közösségi szükségletek és 1 erőforrások felmérésének módszerei A gyakorlóintézmény tevékenysége a helyi közösségi szükségletek 1 kielégítésében A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat 1 során megfigyelt ellátott Elért problémáinak megoldásában Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Szervezőkészség 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Segítőkészség 1 Motiváló készség 1 Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Értékelés 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen 0 22/0

23 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén. Milyen krízisekkel kellett megküzdenie az Ön által megismert idős embernek? Hogyan határozzák meg az átélt krízisek mostani életét, a vele kapcsolatos gondozási munkát? Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - Az időskor sajátos krízisei, problémái - A krízis jelei, értelmezésük - A krízisintervenció fogalma - A krízisek feldolgozásának lehetséges módjai - A krízis feldolgozását segítő módszerek - Az átélt krízisek szerepe az emberi viszonyokban - A szociális szakgondozó krízisintervencióban betöltött szerepe - A gyakorlat során megismert ellátott problémái, az életútját meghatározó krízisek 23/0

24 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap. Milyen krízisekkel kellett megküzdenie az Ön által megismert idős embernek? Hogyan határozzák meg az átélt krízisek mostani életét, a vele kapcsolatos gondozási munkát? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere Krízis, krízisintervenció a szociális munkában A családi életciklus, életút szakaszai Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében Az időskor sajátos krízisei, problémái A krízis jelei, értelmezésük A krízisintervenció fogalma A krízisek feldolgozásának lehetséges módjai A krízis feldolgozását segítő módszerek Az átélt krízisek szerepe az emberi viszonyokban A szociális szakgondozó krízisintervencióban betöltött szerepe A gyakorlat során megismert ellátott problémái, az életútját meghatározó krízisek Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Megbízhatóság 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Segítőkészség 1 Tolerancia 1 Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen 0 24/0

25 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 11. Mutassa be a gyakorlat során a kiválasztott gondozott ellátására készített gondozási tervet, annak végrehajtását! Értékelje a gyakorlati idő alatt elért eredményeket! Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota - A gondozási tervek típusai, tartalmuk - Az egyéni gondozási terv készítésének lépései - A gondozási terv, felülvizsgálata, módosításának okai - A gondozási terv megvalósításának dokumentálása - A gyakorlat során készített gondozási terv bemutatása - A gyakorlat során a gondozási terv alapján végzett munka bemutatása, az elért eredmények 2/0

26 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 11. Mutassa be a gyakorlat során a kiválasztott gondozott ellátására készített gondozási tervet, annak végrehajtását! Értékelje a gyakorlati idő alatt elért eredményeket! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere Az idős ember szükségleteinek sajátosságai A gondozási terv készítésének jogszabályi és helyi előírásai Az információtartalom vázlata alapján 26/0 Pontszámok Max. A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota A gondozási tervek típusai, tartalmuk Az egyéni gondozási terv készítésének lépései A gondozási terv, felülvizsgálata, módosításának okai A gondozási terv megvalósításának dokumentálása A gyakorlat során készített gondozási terv bemutatása 1 A gyakorlat során a gondozási terv alapján végzett munka bemutatása, az 1 elért eredmények Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi beszédkészség 2 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 Kézírás 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Megbízhatóság 1 Döntésképesség 1 Szervezőkészség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására való 1 képesség Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Értékelés 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen 0

27 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 12. Milyen feladatokat ró a szociális szakemberre a haldoklók speciális ápolása-gondozása, a hozzátartozók támogatása? Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A haldoklók gondozásának korszerű ellátási formái - A haldokló beteg ápolása-gondozása, pszichés támogatása - A terminális állapotú betegeket ellátó team tagjai, a feladatok megosztása; a szociális szakgondozó helye a gondozói teamben - A haldoklás fázisai - A közeledő halál jelei - Az elhunyt körüli teendők - A haldokló, az elhunyt hozzátartozóinak támogatása - A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota - Gyakorlati tapasztalatai a haldokló beteg ellátásáról - A haldokló betegek ellátása során a szociális szakembert ért hatások feldolgozásának szakmai lehetőségei 27/0

28 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 12. Milyen feladatokat ró a szociális szakemberre a haldoklók speciális ápolása-gondozása, a hozzátartozók támogatása? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere Az idős ember szükségleteinek sajátosságai A haldoklás folyamata és a haldokló segítése A veszteségek feldolgozásának pszichikus folyamata A team munka jelentősége A gyászreakciók és a gyászolók támogatása Az esetmegbeszélések funkciója Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota A haldoklók gondozásának korszerű ellátási formái A haldokló beteg ápolása-gondozása, pszichés támogatása A haldoklás fázisai A közeledő halál jelei Az elhunyt körüli teendők Gyakorlati tapasztalatai a haldokló beteg ellátásáról A terminális állapotú betegeket ellátó team tagjai, a feladatok megosztása; a szociális szakgondozó helye a gondozói teamben A haldokló, az elhunyt hozzátartozóinak támogatása A haldokló betegek ellátása során a szociális szakembert ért hatások feldolgozásának szakmai lehetőségei Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 28/0

29 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Érzelmi stabilitás, 1 kiegyensúlyozottság Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Döntésképesség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Társas Segítőkészség 1 Tolerancia 1 Adekvát kommunikáció 1 Általános ismeretek speciális Módszer helyzetekben való alkalmazására való 1 képesség Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen 0 29/0

30 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 13. Mutassa be az ellátott életútját, a szociális ellátórendszerbe kerülésének okait, ellátásának sajátosságait! Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - Az életútinterjú készítésének céljai, előkészítésének folyamata - A család szerkezete, családi funkciók az ellátott családjában - Az ellátott családi kapcsolatai; a családon belüli kapcsolatok - Az ellátott családjának életmódja a mai magyar társadalom rendszerében - Az ellátott iskolai és szakmai végzettségei - Az ellátott munkaútjának főbb állomásai - Az ellátott párválasztási és házasodási szempontjai - Az ellátott területi és társadalmi mobilitása - Az ellátott érték- és normarendszerének fő jellemzői - Az ellátott életmódjából származó esetleges konfliktusok - A válságok és veszteségek az ellátott életében - Az ellátott problémái és a terepintézmény által biztosított szolgáltatások 30/0

31 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 13. Mutassa be az ellátott életútját, a szociális ellátórendszerbe kerülésének okait, ellátásának sajátosságait! Típus Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmény szerint A gyakorlóintézmény típusa, A gondozási feladatok helyi feladatai, szerepe a szociális ellátások munkamegosztási rendszere helyi rendszerében Az életútinterjú készítésének Az életútinterjú készítésének céljai, fázisai előkészítésének folyamata A család szerkezete A család szerkezete, családi funkciók az ellátott családjában C A mai magyar társadalom Az ellátott családjának életmódja a mai magyar társadalom rendszerében C A társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük okai Család és életmód A társadalmi mobilitás jellemzői Deviáns jelenségek a társadalomban A veszteségek feldolgozásának pszichikus folyamata A család fogalma és funkciója Az ellátott iskolai és szakmai végzettségei Az ellátott munkaútjának főbb állomásai Az ellátott párválasztási és házasodási szempontjai Az ellátott területi és társadalmi mobilitása Az ellátott életmódjából származó esetleges konfliktusok A válságok és veszteségek az ellátott életében Az ellátott családi kapcsolatai; a családon belüli kapcsolatok Szociológiai alapfogalmak Az ellátott érték- és normarendszerének fő jellemzői Az ellátott problémái és a Az idős ember terepintézmény által biztosított szükségleteinek sajátosságai szolgáltatások 1 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 31/0

32 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Érzelmi stabilitás, 1 kiegyensúlyozottság Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Megbízhatóság 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Társas Segítőkészség 1 Motiváló készség 1 Tolerancia 1 Módszer Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0 32/0

33 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 14. Mutassa be a gyakorló intézmény által nyújtott szolgáltatások és az ellátott szükségleteinek rendszerét, a gondozott ellátásának sajátosságait! Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - Az ellátott sajátos szükségleteinek és az intézmény szolgáltatásainak összhangja - Az ellátott gondozásának tervezése - Az ellátott szükséglet-kielégítésében részt vevő team összetétele, feladatmegosztás a teamben - Az ellátott vállalásai - Az ellátott családi és egyéb szociális kapcsolataiban rejlő erőforrások - Az ellátott belső, önmagában rejlő erőforrásai - A szociális szakgondozó szerepe a gondozott ellátásában 33/0

34 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 14. Mutassa be a gyakorló intézmény által nyújtott szolgáltatások és az ellátott szükségleteinek rendszerét, a gondozott ellátásának sajátosságait! Típus A Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere A kliens helye a szociális intézményekben A gondozási folyamat tervezésének szempontjai A team-munka jelentősége Erőforrások felmérése Az információtartalom vázlata alapján A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében Az ellátott sajátos szükségleteinek és az intézmény szolgáltatásainak összhangja Pontszámok Max. Az ellátott gondozásának tervezése Az ellátott szükséglet-kielégítésében részt vevő team összetétele, feladatmegosztás a teamben Az ellátott vállalásai Az ellátott családi és egyéb szociális kapcsolataiban rejlő erőforrások Az ellátott belső, önmagában rejlő erőforrásai A szociális szakgondozó szerepe a Elért gondozott ellátásában Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Társas Módszer Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Segítőkészség 1 Motiváló készség 1 Tolerancia 1 Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Értékelés 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen 0 34/0

35 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 1. Mutassa be a gyakorlaton megismert alkoholbeteg segítésében végzett munkáját! Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A deviancia fogalma, típusai - A deviáns viselkedések kialakulásának okai - Az alkoholbeteggé válás útja a megismert ember esetében - Az ellátott életmódjának jellemzői - Az ellátott személyiségének jellemzői - Az alkoholbetegek ellátásának intézményrendszere - A szociális munka lehetőségei az alkoholbetegek ellátásában - A szociális szakgondozó feladatai és alkalmazható módszerei az alkoholbeteg személyek ellátásában 3/0

36 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 1. Mutassa be a gyakorlaton megismert alkoholbeteg segítésében végzett munkáját! Szakmai ismeretek Pontszámok Típus alkalmazása a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmény szerint Max. Elért A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a A gondozási feladatok helyi szociális ellátások helyi rendszerében munkamegosztási rendszere Az alkoholbetegek ellátásának intézményrendszere Deviáns jelenségek a társadalomban A deviancia fogalma, típusai A társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek A deviáns viselkedések kialakulásának okai Az egyén társadalmi Az alkoholbeteggé válás útja a megismert ember meghatározottsága esetében C Alkalmazott pszichológia Az ellátott személyiségének jellemzői Az életmód, az értékek és a normák átörökítésének összefüggései Az ellátott életmódjának jellemzői A szociális munka lehetőségei az Problémamegoldás a szociális munkában alkoholbetegek ellátásában A szociális szakgondozó feladatai és alkalmazható módszerei az alkoholbeteg személyek ellátásában Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Segítőkészség 1 Tolerancia 1 Adekvát kommunikáció 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Általános ismeretek speciális helyzetekben való 1 alkalmazására való képesség Módszer Információgyűjtés 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0 36/0

37 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 16. Mutassa be a gyakorlaton megismert demens ellátott mindennapi életét, segítésének formáit; értelmezze az alábbi idézetet! Az elkövetkező 20 évben a demenciával élők száma várhatóan megduplázódik, így 202-re már eléri a 34 milliót, ami azt jelenti, hogy mindennap újabb 2000 ember betegszik meg demenciában világszerte, és ebből naponta legalább a rettegett Alzheimer-kór áldozata lesz. A szakértők és a szakirodalom becslései alapján, valamint figyelembe véve a demenciaelőfordulás európai gyakoriságát, Magyarországon a 60 év feletti lakosság 12-1%-ánál azaz ezer embernél fordul elő valamilyen demencia. Forrás: A demenciásokért küzdenek az Alzheimer-világnapján Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - Szellemi hanyatlással járó betegségek jelentősége gondozási szempontból - Az idézetben szereplő adatok értelmezése - A demens betegek napközbeni ellátása - Demens ember intézményi gondozásának speciális szempontjai - A demens ember szükségleteinek hierarchiája - A súlyos demensek terminális gondozása - A demens betegek életminősége, napi életvitele, önellátásának fenntartása - A demensotthon/részleg építési-berendezési szempontjai - A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota - A szociális szakgondozó feladatai a demens betegek ellátásában 37/0

38 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 16. Mutassa be a gyakorlaton megismert demens ellátott mindennapi életét, segítésének formáit; értelmezze az alábbi idézetet! Az elkövetkező 20 évben a demenciával élők száma várhatóan megduplázódik, így 202-re már eléri a 34 milliót, ami azt jelenti, hogy mindennap újabb 2000 ember betegszik meg demenciában világszerte, és ebből naponta legalább a rettegett Alzheimer-kór áldozata lesz. A szakértők és a szakirodalom becslései alapján, valamint figyelembe véve a demenciaelőfordulás európai gyakoriságát, Magyarországon a 60 év feletti lakosság 12-1%-ánál azaz ezer embernél fordul elő valamilyen demencia. Forrás: A demenciásokért küzdenek az Alzheimer-világnapján Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere Az emberi szükségletek rendszere Az idős ember szükségleteinek sajátosságai A gondozás gyakorlati módszerei és technikái A gondozás határai Az információtartalom vázlata alapján A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében Az idézetben szereplő adatok értelmezése A demens betegek napközbeni ellátása Demens ember intézményi gondozásának speciális szempontjai A demens ember szükségleteinek hierarchiája A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota Szellemi hanyatlással járó betegségek jelentősége gondozási szempontból A súlyos demensek terminális gondozása A demensotthon/részleg építésiberendezési szempontjai A demens betegek életminősége, napi életvitele, önellátásának fenntartása A szociális szakgondozó feladatai a demens betegek ellátásában Összesen 80 38/0 Pontszámok Max. Elért

39 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Információforrások kezelése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Érzelmi stabilitás, Személyes kiegyensúlyozottság 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Társas Segítőkészség 1 Motiváló készség 1 Tolerancia 1 Módszer Helyzetfelismerés 1 Nyitott hozzáállás 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen 0 39/0

40 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 17. Mutassa be a fogyatékossággal élők szükségleteinek és gondozásának sajátosságait! Információtartalom vázlata - A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében - A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota, akadályozottságai - A fogyatékos ember helye a mai magyar társadalomban - A fogyatékos emberek társadalmi hátrányai - A fogyatékos személyek sajátos szükségletei, életvezetésük sajátosságai - A fogyatékosok társadalmi integrációját veszélyeztető tényezők - A fogyatékosok gondozásának sajátosságai, a gondozás lehetőségei a gyakorlóintézményben - A megfigyelt ellátott mellett végzett gondozási tevékenység tervezése és bemutatása 40/0

41 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A vizsgázó neve:... Értékelő lap 17. Mutassa be a fogyatékossággal élők szükségleteinek és gondozásának sajátosságait! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gondozási feladatok helyi munkamegosztási rendszere Az idős ember szükségleteinek sajátosságai Az információtartalom vázlata alapján A gyakorlóintézmény típusa, feladatai, szerepe a szociális ellátások helyi rendszerében A gyakorlat során megfigyelt ellátott egészségi, szociális, mentális állapota, akadályozottságai A fogyatékos ember helye a mai magyar társadalomban Pontszámok Max. Elért A mai magyar társadalom szerkezete Veszélyeztetett társadalmi csoportok és térségek A fogyatékos emberek társadalmi hátrányai jellemzői Az emberi szükségletek A fogyatékos személyek sajátos szükségletei, rendszere életvezetésük sajátosságai A gondozási folyamat A megfigyelt ellátott mellett végzett gondozási tervezésének szempontjai tevékenység tervezése és bemutatása 1 A társadalom ártó-védő A fogyatékosok társadalmi integrációját hatásának jellemzői veszélyeztető tényezők A A kliens helye a szociális A fogyatékosok gondozásának sajátosságai, a intézményekben gondozás lehetőségei a gyakorlóintézményben Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Köznyelvi beszédkészség 2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Kapcsolatteremő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Segítőkészség 1 Motiváló készség 1 Tolerancia 1 Általános ismeretek speciális helyzetekben 1 való alkalmazására való képesség Módszer Nyitott hozzáállás 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen 0 41/0

42 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 18. Mutassa be a gyakorlat során megismert intézmény szerepét az idősellátás helyi rendszerében; értelmezze az alábbi táblázat adatait! eszéljen a megfigyelt ellátott mellett végzett gondozási munkájáról! Idősek otthonában élő időskorú ellátottak korcsoport és nemek szerint, Nem x Összesen Férfi Nő Összesen Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Időskorúak Magyarországon, Információtartalom vázlata - A szociális ellátások helyi rendszere, a gyakorlóintézmény szerepe az idősellátásában - Az intézmény által nyújtott szolgáltatások és a helyi szükségletek kapcsolata - Az intézmény főbb mutatószámai - A táblázat adatainak értelmezése - Az idős ember helye a családban régen és ma - Az idős emberek társadalmi helyzete és problémái - A környezetváltozás hatása az idős emberekre - A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota, gondozási szükségletei - A megfigyelt idős ember gondozási terve, a szakgondozó szerepe a gondozási tervben meghatározott feladatok ellátásában 42/0

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 184-06 Időskorúak támogatási feladatai 184-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1874-06/1 A gyermek megismerésének és képességei kibontakoztatásának lehetőségeiről - előre elkészített

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és 515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott

Részletesebben

31 140 01 0000 00 00 Óvodai dajka Óvodai dajka 2/42

31 140 01 0000 00 00 Óvodai dajka Óvodai dajka 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

54 321 01 0010 54 03 Újságíró I. Újságíró, konferanszié 54 321 01 0100 52 01 Fotóriporter Újságíró, konferanszié

54 321 01 0010 54 03 Újságíró I. Újságíró, konferanszié 54 321 01 0100 52 01 Fotóriporter Újságíró, konferanszié 19-06 z újságíráshoz, lapkészítéshez illeszkedő fotóriporteri tevékenység ellátása 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos

Részletesebben

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 321 01 0010 54 01 Rádióműsor-vezető, konferanszié 54 321 01 0100 52 03 Rádióműsor-szerkesztő munkatársa. Újságíró, konferanszié

54 321 01 0010 54 01 Rádióműsor-vezető, konferanszié 54 321 01 0100 52 03 Rádióműsor-szerkesztő munkatársa. Újságíró, konferanszié 17-06 rádióműsor-szerkesztőt segítő tevékenységek ellátása z előzetesen elkészített 20-0 perc terjedelmű, meghatározott műfajú és témájú rádióműsor egyik témakörének elemzése a megadott szempontsor 10/2007

Részletesebben

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

31 522 02 0100 31 01 Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés. Hőtechnikai berendezéskezelő

31 522 02 0100 31 01 Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés. Hőtechnikai berendezéskezelő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 321 01 0010 54 03 Újságíró I. Újságíró, konferanszié 54 321 01 0100 52 01 Fotóriporter Újságíró, konferanszié

54 321 01 0010 54 03 Újságíró I. Újságíró, konferanszié 54 321 01 0100 52 01 Fotóriporter Újságíró, konferanszié A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1368-06/1 Egy (elızetesen megvalósított, egybefüggı, két hetes) szabadidıs, vagy rekreációs programot bemutató

Részletesebben

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő. Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő 2/32

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő. Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő 2/32 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1465-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A /07. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 321 01 0010 54 02 Televízióműsor-vezető, konferanszié 54 321 01 0100 52 04 Televízióműsor-szerkesztő munkatársa. Újságíró, konferanszié

54 321 01 0010 54 02 Televízióműsor-vezető, konferanszié 54 321 01 0100 52 04 Televízióműsor-szerkesztő munkatársa. Újságíró, konferanszié 18-06 televízióműsor-szerkesztőt segítő tevékenységek ellátása z előzetesen elkészített 0-30 perc terjedelmű, meghatározott műfajú és témájú televízióműsor egyik témakörének elemzése a megadott 10/007

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1866-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 183-06/1 Egy konkrét

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 4 Kárpitos 4 33 542 04 0100 31 01 Bútorkárpitos Kárpitos 4. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése:

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 4 Kárpitos 4 33 542 04 0100 31 01 Bútorkárpitos Kárpitos 4. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

33 8933 02 Szociális gondozó és ápoló 4014-4/2008-015PEFŐ

33 8933 02 Szociális gondozó és ápoló 4014-4/2008-015PEFŐ 1. a) Melyek az érzékelés, az észlelés, az emberi figyelem és az emlékezet alapjai? Hogyan befolyásolja az életkor előre haladása szerepüket a megismerő folyamatokban? b) Mit jelent a szociális gondozás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1866-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 186-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 4 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

33 811 03 0001 33 01 Diétás szakács Szakács

33 811 03 0001 33 01 Diétás szakács Szakács 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 345 02 0000 00 00 Közművelődési szakember II. Közművelődési szakember II.

52 345 02 0000 00 00 Közművelődési szakember II. Közművelődési szakember II. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Korrózió elleni védőbevonat készítője 33 521 04 0100 31 02 Galvanizáló Korrózió elleni védőbevonat készítője

Korrózió elleni védőbevonat készítője 33 521 04 0100 31 02 Galvanizáló Korrózió elleni védőbevonat készítője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAERŐPIAI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető Ügyviteli szakügyintéző

55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető Ügyviteli szakügyintéző A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében JOG és KOMMUNIKÁCIÓ a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében A képzés célja: Napjainkban a betegjogok érvényesülésével és a betegek

Részletesebben

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 31 582 09 0001 31 02 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 31 582 09 0001 31 02 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: iztonságszervező

Részletesebben

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 091-06/1 Egy professzionálisan kivitelezett, számítógépes prezentációval segített előadásban a szakdolgozat

Részletesebben

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek I. Általános követelmény: A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok,

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

55 810 01 0010 55 10 Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 10 Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása 1603-06/2 Az állam

Részletesebben

54 544 02 0010 54 02 Gázipari technikus Energiatermelő és -hasznosító technikus

54 544 02 0010 54 02 Gázipari technikus Energiatermelő és -hasznosító technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 543 01 0001 33 01 Műbútorasztalos Bútorasztalos. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése:

33 543 01 0001 33 01 Műbútorasztalos Bútorasztalos. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése: A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011.

Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011. Kérelem ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011. 1. KÉPZÉSI PROGRAMM A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

31 140 01 0000 00 00 Óvodai dajka Óvodai dajka 2/45

31 140 01 0000 00 00 Óvodai dajka Óvodai dajka 2/45 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete BUDAPEST, 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS 7 8. SZÁM TARTALOM Oldal A Kormány tagjának rendelete Az igazságügyi és rendészeti miniszter 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelete az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe

Részletesebben

2/36. 33 521 08 1000 00 00 Szerszámkészítő Szerszámkészítő

2/36. 33 521 08 1000 00 00 Szerszámkészítő Szerszámkészítő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

54 140 01 0001 54 06 Pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense. Gyógypedagógiai asszisztens

54 140 01 0001 54 06 Pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense. Gyógypedagógiai asszisztens 2684-06 küzdő (a pszichés fejlődés zavarai) személyeket küzdő személyek (pszichés fejlődési zavar) jellemzői, A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0606 Közlekedésépítő technikus általános feladatai 0606/3 Közlekedésépítésirányítás

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/38

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/38 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 0000 00 00 A szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOSÁRFONÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben A szakképesítés programját

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1714-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 4 perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2661-06/2 Egy adott vállalkozás vonatkozásában az uniós pályázat tervezésének és lebonyolításának bemutatása.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő . vizsgafeladat A 10/200 (II. 2.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 1.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

HANGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HANGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HNGTEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 213 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Hangtechnikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap:

Részletesebben

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő Hulladéktelep-kezelő 2/62

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő Hulladéktelep-kezelő 2/62 135-06 Hulladékfeldolgozógép-kezelő feladatok. vizsgafeladat A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

31 582 20 0000 00 00 Vízkútfúró Vízkútfúró

31 582 20 0000 00 00 Vízkútfúró Vízkútfúró A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben

Életinterjú. 1. Milyen feladatokat végzett el az interjú előkészítése során?

Életinterjú. 1. Milyen feladatokat végzett el az interjú előkészítése során? Életinterjú 1. Milyen feladatokat végzett el az interjú előkészítése során? - Az életútinterjú, mint szociológiai felvételi módszer - Az életútinterjú készítésének céljai - Az interjúalany kiválasztásának

Részletesebben