Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 31 582 09 0001 31 02 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő"

Átírás

1

2 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Fűtésirendszer felülvizsgáló, korszerűsítő Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló A tételsor a (18/2009. (IX..) SZMM rendelettel módosított) 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/46

3 Az ajánlat elkészítésének főbb szempontjai: 1. Az ajánlat lehetséges témakörei Az ajánlat vezérmotívuma bármely témakörben az épületgépészeti vállalkozások hatékony működtetése. Az adott képző intézmény képzési programjában meghatározott követelményrendszernek megfelelő témában vagy alább felsorolt témakörökben: 1. Fűtési rendszerek felülvizsgálata, korszerűsítése Központi fűtési rendszerben alkalmazott keringtető szivattyúk korszerűsítése Nyitott tágulási tartállyal biztosított központi fűtési rendszer felülvizsgálata Öntöttvastagos radiátorokkal szerelt fűtési rendszer felülvizsgálata, korszerűsítése Fűtési rendszerbe épített lég- és iszapleválasztás fontossága Építőelemes hőcserélő kiváltása Hidraulikus váltó a fűtési rendszerben Gázjelző rendszerek alkalmazásának fontossága Pellettüzelés alkalmazása a hagyományos szilárd tüzeléssel szemben Atmoszférikus kazán kiváltása kondenzációs kazánnal Megújuló energia hasznosítása a fűtési rendszereknél (nap, szél, geotermikus, hőszivattyú) 2. Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat Gázelosztó vezeték felújítása Csatlakozó vezeték felújítása Fogyasztó vezeték felújítása Gáznyomás szabályzók műszaki-biztonsági felülvizsgálata Ipari Egyedi Háztartási Gázmérők műszaki-biztonsági felülvizsgálata Ipari Egyedi Háztartási Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Tűzhelyek (háztartási, nagykonyhai) Vízmelegítők (átfolyós, tárolós) Gázkazánok (atmoszférikus, B, C ) Ipari égőfejek műszaki-biztonsági felülvizsgálata PB rendszerek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Fenti témaköröktől eltérő tartalmú vizsgadolgozat elfogadhatatlan, vissza kell adni átdolgozásra! 3/46

4 2. Az ajánlat tartalmi követelményei A hallgatóknak az ajánlatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: Az ajánlat felépítése A dolgozatnak a szokásos hármas felépítést kell követnie: Bevezető rész: Téma kifejtése: A témaválasztás indoklása, a megoldásra váró probléma, feladatok ismertetése A probléma és tágabb összefüggésrendszerének bemutatása A probléma részletezése Alternatíva felvetése Megoldási javaslatok Befejező, záró gondolatok: Az épületgépészeti tervdokumentáció összefoglalása (önálló vélemény, javaslattétel) A dolgozatnak részletes tartalomjegyzéket, felhasznált irodalomjegyzéket, a témától függően mellékleteket kell tartalmaznia! 3. Az ajánlat formai követelményei Az ajánlat paramétereit és formai követelményeit a képző intézmények maguk határozzák meg a képzési programjukban (terjedelem, kötés, borító- felirat, fedőlap, példányszám, címlap, tartalomjegyzék, előszó, jegyzetek, mellékletek, felhasznált irodalom, zárólap stb.). Amennyiben az ajánlat mellékletek nélküli terjedelme nem éri el a minimális terjedelmi követelményt, illetve nem felel meg a külalaki követelményeknek, elfogadhatatlan, vissza kell adni átdolgozásra. A bírálat főbb szempontjai A dolgozatban a címben megjelölt témát kell feldolgozni Az ajánlatnak meg kell felelnie a fenti tartalmi és formai követelményeknek A dolgozattal kapcsolatos feladat a védés során A vizsgadolgozat bemutatása (ppt segítségével vagy csak szóban) Reagálás a bírálat megállapításaira A feltett kérdések megválaszolása 4. Az ajánlat értékelési szempontjai - A vizsgadolgozat lényegének szakszerű ismertetése - A témakörben, annak szakirodalmában való tájékozottság bizonyítása - A bemutatás, előadás színvonala - A vitatott probléma kezelésének módja 4/46

5 AZ AJÁNLATKÉSZÍTÉS ÉS VÉDÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK Pontszámok RÉSZLETES PONTOZÁSA Max. Elért Bírálati szempontok 1. A választott téma aktualitása, jelentősége, az ajánlat logikai felépítése, szerkezete, arányosság, a témafeldolgozás színvonala A téma a képzés során megszerzett tudásanyagra épülő elméleti és/vagy gyakorlati szempontból lényeges kérdést vet-e fel 4 Milyen mértékben sikerült megoldania a jelöltnek a címben vállalt feladatot 3 A téma feldolgozásában található-e lényeges hiányosság, súlyosabb tárgyi, logikai tévedés 3 Az egyes fejezetek, témakörök, kérdéskörök feldolgozásának aránya 5 2. Elemzés és eredmények értékelése, ajánlások, végkövetkeztetések Az ajánlattal összességében a jelölt kiemelkedő teljesítményt nyújtott-e 3 Az eredmények értékelése helyesen megalapozott, kellően bizonyított, a jelölt egyéni véleménye is nyilvánvaló-e 4 A jelölt a téma feldolgozása során megfelelő mértékben és módon használt-e fel műszaki dokumentumokat, műszaki rajzokat 5 A választott témakörhöz kapcsolódó jogszabályok ismerete, alkalmazása 5 3. Stílus, nyelvhelyesség, helyesírás Az ajánlat jól tagolt-e 4 Az ajánlat stilisztikailag, grammatikailag megfelelő-e 2 4. Az ajánlat formai elemei, külső megjelenése A külalak megfelel-e az ajánlattal szemben támasztott követelményeknek? 2 Ajánlat készítése összesen 40 Védés 1. Az ajánlat lényegének szakszerű ismertetése 3 2. Az témakörben, annak szakirodalmában való tájékozottság bizonyítása 2 3. A bemutatás színvonala 2 4. A feltett kérdésekre adott válaszok szakmai megfelelése 3 Ajánlat védése összesen Összesen 50. dátum... aláírás 5/46

6 1. Egy épületgépészeti kivitelezési munkát szeretne megpályázni. A megrendelővel fel kell vennie a kapcsolatot. Szóbeli feleletében védje meg ajánlatát, valamint mutassa be, hogy milyen módon készül fel az ügyféllel való találkozásra! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Előzetes tájékozódás a kivitelezési munkáról (tervek, jogszabályok, rendeletek) A kommunikáció alapjai (társalgás telefonon és személyesen) Prezentáció az üzleti életben A megjelenés fontossága 6/46

7 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 1. Egy épületgépészeti kivitelezési munkát szeretne megpályázni. A megrendelővel fel kell vennie a kapcsolatot. Szóbeli feleletében védje meg ajánlatát, valamint mutassa be, hogy milyen módon készül fel az ügyféllel való találkozásra! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 A Előzetes tájékozódás a kivitelezési Szakterületre vonatkozó munkáról (tervek, jogszabályok, jogszabályok, eljárásrendek rendeletek) 8 A kommunikáció alapjai A Hatékony kommunikáció (társalgás telefonon és 8 személyesen) C Tárgyalástechnika Prezentáció az üzleti életben 7 D Pszichológiai alapismeretek A megjelenés fontossága 7 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Külső megjelenés 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Udvariasság 1 Nyelvhelyesség 1 Prezentációs készség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 7/46

8 2. A megrendelő Önnel kíván egyezséget kötni. A megbeszélés időpontját kitűzték, melyre fel kell készülnie. Elkészített ajánlata alapján összegezze, hogy hogyan készül fel a tárgyalási szituációkra! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A referenciamunka fogalma A tárgyalás, versenytárgyalás jellemzői A verseny tisztasága 8/46

9 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 2. A megrendelő Önnel kíván egyezséget kötni. A megbeszélés időpontját kitűzték, melyre fel kell készülnie. Elkészített ajánlata alapján összegezze, hogy hogyan készül fel a tárgyalási szituációkra! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 C Érvelés, meggyőzés technikája A referenciamunka fogalma C Probléma és konfliktushelyzet A tárgyalás, versenytárgyalás kezelése jellemzői A Üzleti Etika A verseny tisztasága Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Külső megjelenés 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Udvariasság 1 Nyelvhelyesség 1 Prezentációs készség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 9/46

10 3. A kivitelezési munka megkezdése előtt előzetes megbeszélést kezdeményez a megrendelővel. Számíthat arra, hogy az ügyfél kéri az előzetes garanciákat, referenciákat. Az ajánlata megvédése során mutassa be ezek néhány jellemzőjét! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A kivitelezési munkára vonatkozó jogszabályok, rendeletek jellemzői A reklám szerepe, fontossága az üzleti életben A kapcsolatfenntartás fontossága /46

11 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 3. A kivitelezési munka megkezdése előtt előzetes megbeszélést kezdeményez a megrendelővel. Számíthat arra, hogy az ügyfél kéri az előzetes garanciákat, referenciákat. Az ajánlata megvédése során mutassa be ezek néhány jellemzőjét! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 A Szakterületre vonatkozó A kivitelezési munkára vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek jogszabályok, rendeletek jellemzői A Hatékony kommunikáció A reklám szerepe, fontossága az üzleti életben C Tárgyalástechnika A kapcsolatfenntartás fontossága Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Külső megjelenés 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Udvariasság 1 Nyelvhelyesség 1 Prezentációs készség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 11/46

12 4. Sikeres pályázatot követve a kivitelezés helyszínén megbeszélik a részleteket. A megrendelőt folyamatosan tájékoztatnia kell a kivitelezés menetéről. Ajánlata segítségével vázolja fel a pályázat készítésével kapcsolatos lépéseket! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A pályázat készítése, összeállításának lépései Árengedmény, kedvezmény az üzlet világában A konfliktusok kezelése 12/46

13 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 4. Sikeres pályázatot követve a kivitelezés helyszínén megbeszélik a részleteket. A megrendelőt folyamatosan tájékoztatnia kell a kivitelezés menetéről. Ajánlata segítségével vázolja fel a pályázat készítésével kapcsolatos lépéseket! Típus B C C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Ajánlatkészítés Pályázati alapismeretek Érvelés, meggyőzés technikája Az információtartalom vázlata alapján Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) A pályázat készítése, összeállításának lépései Árengedmény, kedvezmény az üzlet világában Pontszámok Max. 50 Elért C Probléma és konfliktushelyzet kezelése A konfliktusok kezelése Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Külső megjelenés 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Udvariasság 1 Nyelvhelyesség 1 Prezentációs készség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 13/46

14 5. A megrendelő nincs teljesen tisztában a beruházást érintő jogszabályi kérdésekkel kapcsolatban. Ajánlata bemutatásakor adjon tájékoztatást a kivitelezési folyamatot érintő jogszabályi kérdésekről! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A jogszabályok, rendeletek, eljárásrendek célja A jogszabályok betartása, betartatása A jogszabályok, rendeletek alkalmazása a kivitelezés során 14/46

15 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 5. A megrendelő nincs teljesen tisztában a beruházást érintő jogszabályi kérdésekkel kapcsolatban. Ajánlata bemutatásakor adjon tájékoztatást a kivitelezési folyamatot érintő jogszabályi kérdésekről! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 A Szakterületre vonatkozó A jogszabályok, rendeletek, jogszabályok, eljárásrendek eljárásrendek célja A Hatékony kommunikáció A jogszabályok betartása, betartatása C Tárgyalástechnika A jogszabályok, rendeletek alkalmazása a kivitelezés során Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Környezettudatos gondolkodás 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 15/46

16 6. Az ajánlatában szereplő kivitelezési munkákat érintő dokumentációk formai tartalmáról adjon tájékoztatást a megrendelőnek! Mondja el, hogyan kell az építési naplóba bejegyzést tenni, mit tartalmaz a szakhatósági szervek által kapott dokumentáció, mit tartalmaz a tervezői nyilatkozat! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Az épületgépészeti dokumentumok formai tartalma Az építési napló tartalma A bejegyzések szabályai A tervezői nyilatkozat tartalma 16/46

17 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 6. Az ajánlatában szereplő kivitelezési munkákat érintő dokumentációk formai tartalmáról adjon tájékoztatást a megrendelőnek! Mondja el, hogyan kell az építési naplóba bejegyzést tenni, mit tartalmaz a szakhatósági szervek által kapott dokumentáció, mit tartalmaz a tervezői nyilatkozat! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 C Marketing alapismeretek Az épületgépészeti dokumentumok formai tartalma 8 C Érvelés, meggyőzés technikája Az építési napló tartalma 8 C Probléma és konfliktushelyzet A bejegyzések szabályai kezelése 7 A Üzleti Etika A tervezői nyilatkozat tartalma 7 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Környezettudatos gondolkodás 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 17/46

18 7. Elkészített ajánlatán keresztül tájékoztassa az ügyfelet az energiatakarékosság fontosságáról! Szóbeli feleletében mutassa be, hogy miért célszerű energiatakarékos eszközöket, gépeket és berendezéseket beépíteni! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Az energiatakarékosság célja, fontossága Az energiatakarékos eszközök felépítése, beépítési jellemzői Energiatakarékos eszközök alkalmazása 18/46

19 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 7. Elkészített ajánlatán keresztül tájékoztassa az ügyfelet az energiatakarékosság fontosságáról! Szóbeli feleletében mutassa be, hogy miért célszerű energiatakarékos eszközöket, gépeket és berendezéseket beépíteni! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 A Szakterületre vonatkozó Az energiatakarékosság célja, jogszabályok, eljárásrendek fontossága A Hatékony kommunikáció Az energiatakarékos eszközök felépítése, beépítési jellemzői C Tárgyalástechnika Energiatakarékos eszközök alkalmazása Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Türelem 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Udvariasság 1 Meggyőzőkészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Környezettudatos gondolkodás 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 19/46

20 8. Ajánlata bemutatásával adjon tanácsot a megrendelőnek, miért kell betartani a környezetvédelmi előírásokat! Az alábbiakban a vázlat alapján mutassa be ezek néhány jellemzőjét! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Költségvetés készítése, előírások betartása A környezetvédelmi előírások jellemzői A környezetvédelmi előírások szerepe az épületgépészetben Tájékoztatási formák az üzleti életben (a megrendelő teljes körű tájékoztatása) 20/46

21 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 8. Ajánlata bemutatásával adjon tanácsot a megrendelőnek, miért kell betartani a környezetvédelmi előírásokat! Az alábbiakban a vázlat alapján mutassa be ezek néhány jellemzőjét! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 B Ajánlatkészítés Költségvetés készítése, előírások betartása 8 C Érvelés, meggyőzés technikája A környezetvédelmi előírások jellemzői 8 C Probléma és konfliktushelyzet A környezetvédelmi előírások kezelése szerepe az épületgépészetben 7 Tájékoztatási formák az üzleti A Üzleti Etika életben (a megrendelő teljes körű 7 tájékoztatása) Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Türelem 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Udvariasság 1 Meggyőzőkészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Környezettudatos gondolkodás 1 Összesen Mindösszesen /46

22 dátum aláírás 22/46

23 9. Adjon tanácsot az ügyfélnek, hogy mi a különbség a hagyományos és a korszerű technológiák között! Mutassa be ajánlatában a korszerű épületgépészeti technológiák előnyeit! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A hagyományos és a korszerű technológiák összehasonlítása A korszerű technológiák alkalmazásának célja A korszerű technológiák fontossága A korszerű technológiák előnyei a hagyományossal szemben 23/46

24 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 9. Adjon tanácsot az ügyfélnek, hogy mi a különbség a hagyományos és a korszerű technológiák között! Mutassa be ajánlatában a korszerű épületgépészeti technológiák előnyeit! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 A Szakterületre vonatkozó A hagyományos és a korszerű jogszabályok, eljárásrendek technológiák összehasonlítása 8 A Hatékony kommunikáció A korszerű technológiák alkalmazásának célja 8 C Tárgyalástechnika A korszerű technológiák fontossága 7 C Marketing alapismeretek A korszerű technológiák előnyei a hagyományossal szemben 7 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Közérthetőség 1 Prezentációs készség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 24/46

25 . A kivitelezés során a megrendelő ragaszkodik a hagyományos rendszerek kiépítéséhez. Ajánlata segítségével győzze meg a korszerű technológiák alkalmazásáról! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Az érvelés, meggyőzés szerepe, fontossága A konfliktusok kezelése A korszerű eszközökkel kiépített épületgépészeti rendszer jellemzője 25/46

26 A vizsgázó neve:. Értékelő lap. A kivitelezés során a megrendelő ragaszkodik a hagyományos rendszerek kiépítéséhez. Ajánlata segítségével győzze meg a korszerű technológiák alkalmazásáról! Típus B C C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Ajánlatkészítés Érvelés, meggyőzés technikája Probléma és konfliktushelyzet kezelése Az információtartalom vázlata alapján Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) Az érvelés, meggyőzés szerepe, fontossága Pontszámok Max. Elért 50 A konfliktusok kezelése A Üzleti Etika A korszerű eszközökkel kiépített épületgépészeti rendszer jellemzője Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Empatikus készség 1 Közérthetőség 1 Prezentációs készség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0 Max. Elért. dátum... aláírás 26/46

27 11. A megrendelő nincs tisztában a kivitelezési munkák során esetleg felmerülő biztonságtechnikai előírásokkal. Olyan javaslatot tesz, mely ellentmond a műszaki-biztonsági előírásoknak. Elkészített ajánlata segítségével magyarázza el neki, miért kell ezeket betartani! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A műszaki-biztonsági előírások célja A műszaki-biztonsági előírások előnye és szerepe az épületgépészetben A műszaki-biztonsági előírások elhagyása következtében esetlegesen felmerülő problémák ismertetése A műszaki-biztonsági előírások elhagyása következtében esetlegesen felmerülő problémák kezelése 27/46

28 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 11. A megrendelő nincs tisztában kivitelezési munkák során esetleg felmerülő biztonságtechnikai előírásokkal. Olyan javaslatot tesz, mely ellentmond a műszaki-biztonsági előírásoknak. Elkészített ajánlata segítségével magyarázza el neki, miért kell ezeket betartani! Típus B A A C C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Ajánlatkészítés Szakterületre vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek Hatékony kommunikáció Tárgyalástechnika Marketing alapismeretek Az információtartalom vázlata alapján Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) A műszaki-biztonsági előírások célja 8 A műszaki-biztonsági előírások előnye és szerepe az épületgépészetben A műszaki-biztonsági előírások elhagyása következtében esetlegesen felmerülő problémák ismertetése A műszaki-biztonsági előírások elhagyása következtében esetlegesen felmerülő problémák kezelése Pontszámok Max. Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen Max. Elért. dátum... aláírás 28/46

29 12. Az érdeklődő ügyfél kíváncsi a kivitelezési munkálatokat érintő műszaki-biztonsági szabályokra. Ajánlata megvédésével ismertesse, hol és milyen formában járhat utána a felmerült kérdéseknek! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Az épületgépészeti tevékenységet érintő műszaki-biztonsági előírások fajtái A műszaki-biztonsági előírások elérhetősége Az üzleti etika szabályai 29/46

30 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 12. Az érdeklődő ügyfél kíváncsi a kivitelezési munkálatokat érintő műszaki-biztonsági szabályokra. Ajánlata megvédésével ismertesse, hol és milyen formában járhat utána a felmerült kérdéseknek! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 C Érvelés, meggyőzés technikája Az épületgépészeti tevékenységet érintő műszaki-biztonsági előírások fajtái C Probléma és konfliktushelyzet A műszaki-biztonsági előírások kezelése elérhetősége A Üzleti Etika Az üzleti etika szabályai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 30/46

31 13. A műszaki átadás-átvételi eljárás során bejárják a helyszínt. Önnek az a feladata, hogy minden információt átadjon a megrendelőnek a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban. Az alábbiakban az elkészített ajánlata alapján mutassa be ezek néhány jellemzőjét! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Az átadás-átvételi eljárás fogalma, célja A helyszín bejárásának jellemzői, paraméterei Az átadás-átvételi dokumentáció felépítése, típusai A költségvetés összehasonlítása a beépített berendezésekkel, eszközökkel 31/46

32 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 13. A műszaki átadás-átvételi eljárás során bejárják a helyszínt. Önnek az a feladata, hogy minden információt átadjon a megrendelőnek a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban. Az alábbiakban az elkészített ajánlata alapján mutassa be ezek néhány jellemzőjét! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése 50 A Szakterületre vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek Az átadás-átvétel fogalma, célja 8 A C B Hatékony kommunikáció Tárgyalástechnika Ajánlatkészítés A helyszín bejárásának jellemzői, paraméterei Az átadás-átvételi dokumentáció felépítése, típusai A költségvetés összehasonlítása a beépített berendezésekkel, eszközökkel Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Türelem 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 32/46

33 14. A műszaki átadás-átvételi eljárás végeztével ki kell oktatni a kezelőszemélyzetet, és oktatási jegyzőkönyvet is kell kitöltenie. Az ajánlat felhasználásával mutassa be, mi történik egy oktatáson, mire kell felhívni a figyelmet, mit tartalmaz az oktatási jegyzőkönyv! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A kezelőszemélyzet oktatásának célja, jellemzői A személyzet oktatása során lehetséges felmerülő kérdések Az oktatási jegyzőkönyv felépítése, szerepe az épületgépészetben 33/46

34 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 14. A műszaki átadás-átvételi eljárás végeztével ki kell oktatni a kezelőszemélyzetet, és oktatási jegyzőkönyvet is kell kitöltenie. Az ajánlat felhasználásával mutassa be, mi történik egy oktatáson, mire kell felhívni a figyelmet, mit tartalmaz az oktatási jegyzőkönyv! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 C Érvelés, meggyőzés technikája A kezelőszemélyzet oktatásának célja, jellemzői C Probléma és konfliktushelyzet A személyzet oktatása során esetleg kezelése felmerülő kérdések A Üzleti Etika Az oktatási jegyzőkönyv felépítése, szerepe az épületgépészetben Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Türelem 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 34/46

35 15. Felhívta az ügyfél figyelmét egy újabb beruházásra. Ajánlata bemutatásával tegyen javaslatot, miért érdemes energiatakarékos rendszereket beépíteni! Fejtse ki, mi az előnye és mi a hátránya ezen rendszereknek! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A beruházás fogalma, jellemzői Az energiatakarékos rendszerek felépítése, tulajdonságai Az energiatakarékos rendszerek előnye-hátránya Eltérések a hagyományos és az energiatakarékos rendszerek között 35/46

36 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 15. Felhívta az ügyfél figyelmét egy újabb beruházásra. Ajánlata bemutatásával tegyen javaslatot, miért érdemes energiatakarékos rendszereket beépíteni! Fejtse ki, mi az előnye és mi a hátránya ezen rendszereknek! Típus B A Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Ajánlatkészítés Szakterületre vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek Az információtartalom vázlata alapján Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) Pontszámok Max. A beruházás fogalma, jellemzői 8 50 Elért A Hatékony kommunikáció Az energiatakarékos rendszerek felépítése, tulajdonságai 8 C Tárgyalástechnika Az energiatakarékos rendszerek előnye-hátránya 7 B Ajánlatkészítés Eltérések a hagyományos és az energiatakarékos rendszerek között 7 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 36/46

37 16. Az ügyfél egyedül próbál meg információt szerezni az energiatakarékos rendszerekről. Mivel nem jártas az épületgépészetben, így nem tud dönteni arról, hogy melyik rendszert válassza. Ajánlatában mutassa be, hogy mi alapján segít az ügyfélnek, hogyan választja ki a számára kedvező megoldást! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Az információszerzések fajtái, típusai Az energiatakarékos rendszerek alkalmazásának hosszú távú előnyei Rendszerek összevetése bekerülési költség, telepítés, fenntartás, karbantartás szerint 37/46

38 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 16. Az ügyfél egyedül próbál meg információt szerezni az energiatakarékos rendszerekről. Mivel nem jártas az épületgépészetben, így nem tud dönteni arról, hogy melyik rendszert válassza. Ajánlatában mutassa be, hogy mi alapján segít az ügyfélnek, hogyan választja ki a számára kedvező megoldást! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 C Érvelés, meggyőzés technikája Az információszerzések fajtái, típusai C Probléma és konfliktushelyzet Az energiatakarékos rendszerek kezelése alkalmazásának hosszú távú előnyei Rendszerek összevetése bekerülési C Marketing alapismeretek költség, telepítés, fenntartás, karbantartás szerint Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 38/46

39 17. Ajánlata segítségével tájékoztassa az ügyfelet az épületgépészeti kivitelezési munkák során felmerülő műszaki-biztonsági előírások betartásáról! Tegyen javaslatot a rendszer megfelelő kialakítására! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Az épületgépészettel kapcsolatos jogszabályok ismertetésének jellemzői A műszaki-biztonsági előírások betartásának szabályai A tájékoztatás és a tárgyalás technikai lépései A műszaki leírás tartalma, jellemzői 39/46

40 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 17. Ajánlata segítségével tájékoztassa az ügyfelet az épületgépészeti kivitelezési munkák során felmerülő műszaki-biztonsági előírások betartásáról! Tegyen javaslatot a rendszer megfelelő kialakítására! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés A beadott ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 A Az épületgépészettel kapcsolatos Szakterületre vonatkozó jogszabályok ismertetésének jogszabályok, eljárásrendek jellemzői 8 A Hatékony kommunikáció A műszaki-biztonsági előírások betartásának szabályai 8 C Tárgyalástechnika A tájékoztatás és a tárgyalás technikai lépései 7 B Ajánlatkészítés A műszaki leírás tartalma, jellemzői 7 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 40/46

41 18. Ajánlata felhasználásával mutassa meg a megrendelőnek a kivitelezést érintő összes dokumentumot! Szemléltesse, hogy milyen típusú okmányokat alkalmaznak a kivitelezés során! Az alábbiakban a vázlat alapján mutassa be ezek néhány jellemzőjét! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A kivitelezési dokumentáció felépítése, szerepe A tervdokumentáció tartalma, típusai A kitöltéssel kapcsolatos követelmények, formai szabályok 41/46

42 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 18. Ajánlata felhasználásával mutassa meg a megrendelőnek a kivitelezést érintő összes dokumentumot! Szemléltesse, hogy milyen típusú okmányokat alkalmaznak a kivitelezés során! Az alábbiakban a vázlat alapján mutassa be ezek néhány jellemzőjét! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés A ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 C Érvelés, meggyőzés technikája A kivitelezési dokumentáció felépítése, szerepe C Probléma és konfliktushelyzet A tervdokumentáció tartalma, kezelése típusai C Marketing alapismeretek A kitöltéssel kapcsolatos követelmények, formai szabályok Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelősségtudat 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Meggyőzőkészség 1 Empatikus készség 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Hatékony kérdezés készsége 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 42/46

43 19. A megrendelő a beruházással kapcsolatos finanszírozási kérdésekre hívta fel a figyelmét. Ajánlatában mutassa be, hogy milyen hitellehetőségek vannak a piacon! Milyen feltételek vannak a visszafizetésekkel kapcsolatban? Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése A finanszírozások fajtái, jellemzői (hitelkonstrukciók), előnye, hátránya A hitelkonstrukciók típusai A szerződések tartalma, jellemzői A hitelek törlesztésének lehetőségei 43/46

44 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 19. A megrendelő a beruházással kapcsolatos finanszírozási kérdésekre hívta fel a figyelmét. Ajánlatában mutassa be, hogy milyen hitellehetőségek vannak a piacon! Milyen feltételek vannak a visszafizetésekkel kapcsolatban? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 A Szakterületre vonatkozó A finanszírozások fajtái, jellemzői jogszabályok, eljárásrendek (hitelkonstrukciók), előnye, hátránya 8 A Hatékony kommunikáció A hitelkonstrukciók típusai 8 C Tárgyalástechnika A szerződések tartalma, jellemzői 7 B Ajánlatkészítés A hitelek törlesztésének lehetőségei 7 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés megtervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Türelem 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Udvariasság 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Nyelvhelyesség 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 44/46

45 20. A megrendelővel egyeztetésre kerül sor. A megbeszélésen a szerződés tartalmát beszélik meg. Elkészített ajánlatában mutassa be, mit tartalmaz egy szerződés, milyen biztosítékok vannak a megrendelő és a vállalkozó számára! Információtartalom vázlata Az ajánlat megvédése Az egyeztetések fajtái, a megjelenés fontossága A szerződések felépítése, tartalma A megrendelő és a vállalkozó biztosítékai a szerződésekben 45/46

46 A vizsgázó neve:. Értékelő lap 20. A megrendelővel egyeztetésre kerül sor. A megbeszélésen a szerződés tartalmát beszélik meg. Elkészített ajánlatában mutassa be, mit tartalmaz egy szerződés, milyen biztosítékok vannak a megrendelő és a vállalkozó számára! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért B Ajánlatkészítés Az ajánlat megvédése (részletezve a 6. oldalon) 50 C Érvelés, meggyőzés technikája Az egyeztetések fajtái, a megjelenés fontossága C Pályázati alapismeretek A szerződések felépítése, tartalma C Marketing alapismeretek A megrendelő és a vállalkozó biztosítékai a szerződésekben Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Kommunikációs készség Verbális kommunikációs eszközök 2 4 Kapcsolatteremtő készség A megjelenés tervezése 2 4 Konfliktusmegoldó készség Viselkedés, üzleti etikett 2 4 Emberismeret A megrendelő feltérképezése 2 4 Információs készség Metakommunikációs eszközök 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Türelem 1 Megbízhatóság 1 Precizitás 1 Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség 1 Udvariasság 1 Fogalmazókészség 1 Közérthetőség 1 Nyelvhelyesség 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása 1 Összesen Mindösszesen 0. dátum... aláírás 46/46

54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus 54 582 06 0010 54 02 Hűtő-klíma technikus Épületgépészeti technikus

54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus 54 582 06 0010 54 02 Hűtő-klíma technikus Épületgépészeti technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 810 01 0010 55 10 Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 10 Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens . vizsgafeladat A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELİÍRÁSAI, HATÁRIDİK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony mőködtetése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2666-06/3 Záró dolgozat megvédése (prezentáció a dolgozat lényegi elemeinek ismertetésével) Szóbeli

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 091-06/1 Egy professzionálisan kivitelezett, számítógépes prezentációval segített előadásban a szakdolgozat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1874-06/1 A gyermek megismerésének és képességei kibontakoztatásának lehetőségeiről - előre elkészített

Részletesebben

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI, HATÁRIDŐK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése

Részletesebben

55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető Ügyviteli szakügyintéző

55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető Ügyviteli szakügyintéző A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 183-06/1 Egy konkrét

Részletesebben

33 542 05 0010 33 04 Fehérnemű-készítő Szabó

33 542 05 0010 33 04 Fehérnemű-készítő Szabó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0100 31 02 Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő

31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0100 31 02 Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 345 02 0000 00 00 Közművelődési szakember II. Közművelődési szakember II.

52 345 02 0000 00 00 Közművelődési szakember II. Közművelődési szakember II. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 582 20 0000 00 00 Vízkútfúró Vízkútfúró

31 582 20 0000 00 00 Vízkútfúró Vízkútfúró A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 140 01 0000 00 00 Óvodai dajka Óvodai dajka 2/42

31 140 01 0000 00 00 Óvodai dajka Óvodai dajka 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kereskedelmi menedzserasszisztens 55 345 02 0010 55 02 Terméktervező műszaki menedzserasszisztens

Kereskedelmi menedzserasszisztens 55 345 02 0010 55 02 Terméktervező műszaki menedzserasszisztens A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 582 09 0001 31 02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

31 582 09 0001 31 02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 582 21 0001 31 02 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

31 582 21 0001 31 02 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/010. (IV..) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 213 04 0010 54 03 E-learning tananyagfejlesztő Multimédia-alkalmazás fejlesztő

54 213 04 0010 54 03 E-learning tananyagfejlesztő Multimédia-alkalmazás fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő . vizsgafeladat A 10/200 (II. 2.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 1.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser. Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser. Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34 2760- lkalmazott grafika szaktörténeti, szakelméleti, nyomtatás-előkészítési és nyomda-technológiai ismeretek z alkalmazott grafika története és jelentős alkotói, szakelméleti ismeretek, a nyomdai előkészítés

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser 236-06 Figyelemmel kíséri és értékeli az idegenforgalom sokoldalú rendszerét A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

33 543 01 0001 33 01 Műbútorasztalos Bútorasztalos. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése:

33 543 01 0001 33 01 Műbútorasztalos Bútorasztalos. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése: A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus Épületgépész technikus

54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus Épületgépész technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

52 522 01 0010 52 04 Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

52 522 01 0010 52 04 Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/200 (II. 2.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 1.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Protokoll és utazásügyintéző konferenciaszervező 54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző

Protokoll és utazásügyintéző konferenciaszervező 54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző 148-06 Referensi tevékenységek végzése A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

51 525 01 0001 52 01 Gázautószerelő Autószerelő

51 525 01 0001 52 01 Gázautószerelő Autószerelő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 321 01 0010 54 03 Újságíró I. Újságíró, konferanszié 54 321 01 0100 52 01 Fotóriporter Újságíró, konferanszié

54 321 01 0010 54 03 Újságíró I. Újságíró, konferanszié 54 321 01 0100 52 01 Fotóriporter Újságíró, konferanszié A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2602-06/4 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0744-06 Humánerıforrás-menedzsment emberi erıforrás-fejlesztési, gazdasági és gazdálkodási feladatok

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 11-06 Villamosgépek, alapvető villamos berendezések javítása, szerelése, karbantartása A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

52 725 01 0000 00 00 Látszerész és fotócikk-kereskedő Látszerész és fotócikk-kereskedő

52 725 01 0000 00 00 Látszerész és fotócikk-kereskedő Látszerész és fotócikk-kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 20 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 315/2013.

Részletesebben

Nagyváthy János Középiskola

Nagyváthy János Középiskola Nagyváthy János Középiskola Somogyi TISZK Középiskola és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének Nagyváthy János Szakképzője Csurgó, Iharosi u. 2. Tel: 82/471-031 Fax: 82/471-776 E-mail: titkarsagcsurgo@freemail.hu

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 544 02 0010 54 02 Gázipari technikus Energiatermelő és -hasznosító technikus

54 544 02 0010 54 02 Gázipari technikus Energiatermelő és -hasznosító technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő Hegesztő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása,

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása, 2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE Törvényi háttér: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak

Részletesebben

54 321 01 0010 54 03 Újságíró I. Újságíró, konferanszié 54 321 01 0100 52 01 Fotóriporter Újságíró, konferanszié

54 321 01 0010 54 03 Újságíró I. Újságíró, konferanszié 54 321 01 0100 52 01 Fotóriporter Újságíró, konferanszié 19-06 z újságíráshoz, lapkészítéshez illeszkedő fotóriporteri tevékenység ellátása 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

54 213 04 0010 54 05 Tartalommenedzser Multimédia-alkalmazás fejlesztő

54 213 04 0010 54 05 Tartalommenedzser Multimédia-alkalmazás fejlesztő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő. Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő 2/32

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő. Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő 2/32 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

a Kommunikátor (FSZ) képzésben részt vevő, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók számára

a Kommunikátor (FSZ) képzésben részt vevő, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók számára T a n u l m á n y i t á j é k o z t a t ó a Kommunikátor (FSZ) képzésben részt vevő, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók számára Kedves Hallgatónk! Mint az Ön előtt már bizonyára ismert, a Kommunikátor

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

2/42. 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati FAM szerelő Villanyszerelő

2/42. 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati FAM szerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

Női szabó mester. 135-12 Méretes, egyedi női ruházati termékek készítése (Vizsgatevékenységhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése)

Női szabó mester. 135-12 Méretes, egyedi női ruházati termékek készítése (Vizsgatevékenységhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) Női szabó mester (Vizsgatevékenységhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc) Elérhető pontszám:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

31 543 01 0000 00 00 Finomkerámiagyártó gép kezelője

31 543 01 0000 00 00 Finomkerámiagyártó gép kezelője A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 215 02 0010 54 01 Vésnök ( tevékenység megjelölésével) Vésnök

54 215 02 0010 54 01 Vésnök ( tevékenység megjelölésével) Vésnök 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOSÁRFONÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben A szakképesítés programját

Részletesebben

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Gázhegesztő

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Gázhegesztő 0248-0 Vágási műveletek 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/46

52 853 02 0010 52 01 Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 52 853 02 0010 52 02 Víztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/46 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 184-06 Időskorúak támogatási feladatai 184-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes)

Részletesebben

31 521 11 0100 31 05 Hegesztő-vágó gép kezelője Hegesztő

31 521 11 0100 31 05 Hegesztő-vágó gép kezelője Hegesztő /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 213 01 1000 00 00 Fényképész és fotótermékkereskedő. Fényképész és fotótermékkereskedő

52 213 01 1000 00 00 Fényképész és fotótermékkereskedő. Fényképész és fotótermékkereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató. Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP-3-4.2.2-15 Sertéstartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás!

Tájékoztató. Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP-3-4.2.2-15 Sertéstartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Sertéstartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban a sertéstartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

31 215 02 0010 31 07 Kosárfonó és fonottbútor-készítő Népi kézműves

31 215 02 0010 31 07 Kosárfonó és fonottbútor-készítő Népi kézműves A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A vendéglátásszervező-vendéglős mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A vendéglátásszervező-vendéglős mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben