EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: /1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a /2013 számon kiadom. Jóváhagyta: Gerencsér Balázs főosztályvezető 2013 NEMZETI CSLÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKI INTÉZET Érvényes: től

2 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő Ifjúságsegítő tételsor a (4/2012. (VI. 12.) EMMI rendelettel módosított) 1/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/46

3 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés záródolgozat az alább felsorolt témákból és a képző intézmény képzési programjában megfogalmazott témákból választható: Ifjúsági munka 1. gyakorlat során megismert települési önkormányzat gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása 2. gyakorlat során megismert, gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmény tevékenységének bemutatása 3. gyakorlat során megismert települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat, ifjúsági kerekasztal/fórum tevékenységének bemutatása 4. gyermekjóléti szolgálatnál teljesített gyakorlat során megismert gyermek támogatásával kapcsolatos tevékenységek elemzése. gyermeki jogok érvényesülése a gyakorlat során megismert gyermek/fiatal élethelyzetének alakulásában 6. gyakorlat során megismert civil szervezet gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása 7. gyakorlat során megismert fiatal problémáinak elemzése, a problémák lehetséges megoldásainak bemutatása 8. gyakorlat során megismert felkereső ifjúsági munka bemutatása 9. gyakorlat során megismert integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének bemutatása 10. gyakorlat során megismert ifjúsági projekt bemutatása a tervezéstől és megvalósítás értékeléséig Ifjúsági közösségek, közösségfejlesztés 11. gyakorlat során megismert ifjúsági közösség sajátosságai, fejlesztésének lehetőségei 12. szociokulturális animáció alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt ifjúsági csoportban 13. gyakorlat során megismert ifjúsági közművelődési tevékenység elemzése az érintett ifjúsági közösség fejlesztése szempontjából 14. gyakorlat során megismert és alkalmazott közösségfejlesztési módszerek bemutatása 1. z önkéntes munka szerepe és jelentősége a gyakorlat során megismert, ifjúsággal foglalkozó intézmény, szervezet tevékenységében 3/46

4 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Ifjúságszociológia 16. Egy önállóan végzett ifjúságszociológiai vizsgálat céljának, módszerének, eredményeinek bemutatása, értékelése 17. z ifjúsági helyzetelemzés jelentősége egy adott település ifjúságpolitikai stratégiájának, cselekvési tervének kialakítása szempontjából Ifjúságpolitika 18. gyakorlat során megismert ifjúságpolitikai dokumentum (települési ifjúsági stratégia, ifjúsági cselekvési terv stb.) elemzése 19. gyakorlat során megismert, a fiatalokkal kapcsolatos érdekvédelmi tevékenység tapasztalatainak összegzése 20. gyakorlat során megismert, a fiatalok társadalmi részvételét elősegítő modellek bemutatása záródolgozattal kapcsolatos szerkesztési, terjedelmi követelmények: záródolgozat terjedelme a szakmai és vizsgakövetelmények szerint minimum 1, maximum 20 oldal (a záródolgozat másfeles sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal írandó, a terjedelemnek nem képezik részét a táblázatok, a képek, a grafikonok, irodalomjegyzék, illetve más mellékletek). záródolgozat készítésénél be kell tartani az adatvédelmi törvény és a szakmai titoktartás szabályait, követelményeit. záródolgozatot a szakmai vizsga előtt az intézményi képzési programban meghatározott módon, a fent leírt formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. záródolgozat bírálatának szempontjai: vizsgált téma megfelelése a szakmai követelményeknek dolgozat tartalmi tagoltsága (bevezetés, elemzés és összegezés) téma tanulmányozásához szükséges szakirodalom ismerete z ifjúságsegítés hazai és/vagy európai gyakorlatának ismerete választott téma kifejtésének következetessége, rendszerezettsége, koherenciája záródolgozat önállósága és eredetisége z alkalmazott módszerek témának és a gyakorlat igényeinek való megfelelése z irodalmi hivatkozások helyessége záródolgozat arányossága, gördülékenysége és szakszerű stílusa, nyelvi helyessége 4/46

5 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Feladat a szóbeli vizsgán, a dolgozat védésén: - szakmai vizsga a záródolgozat védése a gyakorlati tapasztalatok, a prezentáció és a tétel alapján - fenti követelményeknek megfelelő záródolgozat prezentációja PowerPoint bemutató segítségével, maximum 12 1 képpel - Reflexió a bírálat megállapításaira - védést vezető szakértő és a vizsgabizottság tagjai által feltett kérdések megválaszolása /1 szóbeli vizsgatevékenységnél az értékelés a következőképpen történik: dolgozat értékelése: max. 0 pont szóbeli feleletre adható: max. 0 pont Összesen: 100 pont /46

6 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:... Tartalmi követelmények DOLGOZT ÉRTÉKELÉSE (Bírálat) Pontszámok Max. Elért vizsgált téma megfelelése a szakmai követelményeknek 3 dolgozat tartalmi tagoltsága (bevezetés, elemzés és összegezés) 2 téma tanulmányozásához szükséges szakirodalom ismerete 6 z ifjúsági munka hazai és/vagy európai gyakorlatának ismerete 8 választott téma kifejtésének következetessége, rendszerezettsége, koherenciája záródolgozat önállósága és eredetisége z alkalmazott módszerek témának és a gyakorlat igényeinek való megfelelése z irodalmi hivatkozások helyessége 3 Formai követelmények Max. Elért záródolgozat terjedelme a szakmai és vizsgakövetelmények szerint minimum 1, maximum 20 oldal (a záródolgozat másfeles sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal írandó, a terjedelemnek nem képezik részét a táblázatok, a képek, a grafikonok, irodalomjegyzék, illetve más mellékletek) záródolgozat készítésénél be kell tartani az adatvédelemi törvény és a szakmai titoktartás szabályait, követelményeit záródolgozatot a szakmai vizsga előtt az intézményi képzési programban meghatározott módon, a fent leírt formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani Összesen dátum aláírás 6/46

7 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 1. gyakorlat során megismert helyi önkormányzat gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata z önkormányzatiság fogalma, az önkormányzatok felépítése, szervezetrendszere, az önkormányzati "gondolkodás" z önkormányzati intézményi rendszer feladatainak megszervezése, működtetése z önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai helyi önkormányzatok ifjúsági feladatai: helyi ifjúságkutatás vagy helyzetelemzés, ifjúságpolitikai szabályozók z ifjúsági részvétel, a strukturált párbeszéd formái és keretei Ifjúságért felelős bizottság, ifjúsági referens (koordinátor), önkormányzati ifjúságsegítő intézmények z önkormányzati finanszírozás rendszere. Közfeladat-ellátási modellek többcélú kistérségi társulások rendszere, az általuk ellátott feladatok, finanszírozásuk 7/46

8 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 1. gyakorlat során megismert helyi önkormányzat gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Szakmai ismeretek Pontszámok Típus alkalmazása a szakmai és z információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmény szerint Max. Elért z önkormányzatiság fogalma, az z állampolgári kultúra és az önkormányzatok felépítése, európai identitás fejlesztésének szervezetrendszere, az önkormányzati B lehetőségei "gondolkodás" z önkormányzati intézményi rendszer feladatainak megszervezése, működtetése z önkormányzatok kötelező és önként gyermeki, tanulói és emberiállampolgári jogok vállalt feladatai z önkormányzati finanszírozás rendszere. érvényesítése az ifjúsági Közfeladat-ellátási modellek munkában többcélú kistérségi társulások rendszere, az általuk ellátott feladatok, finanszírozásuk helyi önkormányzatok ifjúsági feladatai: helyi ifjúságkutatás vagy helyzetelemzés, társadalmi részvétel erősítése: ifjúságpolitikai szabályozók a fiatalok bevonása, az z ifjúsági részvétel, a strukturált párbeszéd érdekérvényesítés folyamata formái és keretei Ifjúságért felelős bizottság, ifjúsági referens (koordinátor), önkormányzati ifjúságsegítő intézmények Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Szervezőkészség 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Társas Kezdeményezőkészség 1 Motiválókészség 1 Módszer Kreativitás, ötletgazdagság 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 8/46

9 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 2. gyakorlat során megismert, gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmény tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata z intézmény helye az ifjúsági munka intézményeinek, szervezeteinek rendszerében z intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott ifjúságsegítő feladatok z intézmény jogszabályok által előírt ifjúsági feladatai z intézmény önként vállalt ifjúsági feladatai, szolgáltatásai z intézmény humánerőforrásai z intézmény működésének anyagi erőforrásai z intézmény munkakultúrája, minőségbiztosítási rendszere z intézményhez forduló gyermekek és fiatalok érdekvédelmének lehetséges fórumai, formái z intézmény működésére vonatkozó etikai kódex, szabályzat 9/46

10 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:... Értékelő lap 2. gyakorlat során megismert, gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmény tevékenységének bemutatása Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért z intézmény helye az ifjúsági munka intézményeinek, gyermek és ifjúsági szervezeteinek rendszerében programok szervezésének z intézmény alapdokumentumaiban alapelvei és gyakorlati megfogalmazott ifjúságsegítő feladatai feladatok z intézmény jogszabályok által előírt ifjúsági feladatai z intézmény önként vállalt ifjúsági közösségfejlesztés feladatai, szolgáltatásai lehetőségei és módszerei z intézmény humánerőforrásai z intézmény működésének anyagi erőforrásai 2 z intézményhez forduló gyermekek és fiatalok érdekvédelmének gyermeki, tanulói és lehetséges fórumai, formái emberi-állampolgári jogok z intézmény munkakultúrája, érvényesítése az ifjúsági 3 minőségbiztosítási rendszere munkában z intézmény működésére vonatkozó etikai kódex, szabályzat Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 2 Döntésképesség 1 Szervezőkészség 1 Társas Kezdeményezőkészség 1 Motiválókészség 1 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 10/46

11 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 3. gyakorlat során megismert települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat, ifjúsági kerekasztal/fórum tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata z ifjúsági munka szervezeti keretei gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat céljai, funkciója z ifjúsági kerekasztal/fórum célja, szerepe a gyermekek és fiatalok érdekeinek érvényesítésében gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat szerepe a fiatalok érdekérvényesítésében z önkéntes ifjúsági munka jelenléte a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, diákönkormányzatban gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat szerepe a fiatalok jogainak és kötelességeinek tudatosításában gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat szerepe az interkulturális tapasztalatszerzésben gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat szerepe a nem formális tanulásban z ifjúságsegítő munkája a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, diákönkormányzatban mások iránti tolerancia kialakításának és erősítésének módszerei és technikái a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, diákönkormányzatban 11/46

12 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 3. gyakorlat során megismert települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat, diákönkormányzat, ifjúsági kerekasztal/fórum tevékenységének bemutatása Szakmai ismeretek alkalmazása a Pontszámok Típus szakmai és vizsgakövetelmény z információtartalom vázlata alapján szerint Max. Elért társadalmi részvétel erősítése: a z ifjúsági munka szervezeti keretei 2 fiatalok bevonása, az gyermek- és ifjúsági önkormányzat, érdekérvényesítés folyamatba diákönkormányzat céljai, funkciója z önkéntes ifjúsági munka jelenléte a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, 2 z ifjúsági önkéntes tevékenység diákönkormányzatban sajátosságai, lehetőségei z ifjúságsegítő munkája a gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, diákönkormányzatban z ifjúsági kerekasztal/fórum célja, szerepe gyermekek és fiatalok érdekeinek érvényesítésében gyermeki, tanulói és emberiállampolgári gyermek- és ifjúsági önkormányzat, jogok érvényesítése az diákönkormányzat szerepe a fiatalok ifjúsági munkában jogainak és kötelességeinek tudatosításában z ifjúsági munka szerepe a fiatalok jogainak és kötelességeinek tudatosításában gyermek- és ifjúsági önkormányzat, z interkulturális nevelés alapelvei diákönkormányzat szerepe az 3 interkulturális tapasztalatszerzésben gyermek- és ifjúsági önkormányzat, nem-formális tanulás módszerei, diákönkormányzat szerepe a nem formális eszközei tanulásban 3 B mások iránti tolerancia kialakításának mások iránti tolerancia és erősítésének módszerei és technikái a kialakításának és erősítésének gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, módszerei és technikái diákönkormányzatban Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Döntésképesség 1 Szervezőkészség 1 Társas Kezdeményezőkészség 1 Motiválókészség 1 Módszer Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 6 Mindösszesen dátum aláírás 12/46

13 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 4. gyermekjóléti szolgálatnál teljesített gyakorlat során megismert gyermek támogatásával kapcsolatos tevékenységek elemzése Információtartalom vázlata gyermekek védelmének jogi szabályozása gyermekjóléti szolgálat feladatai z intézmény organogramja gyermekjóléti szolgálat külső kapcsolatai jelzőrendszer szerepe a gyermekek védelmében gyermek családi kapcsolatainak bemutatása gyermek problémáinak bemutatása z esetmegoldás során alkalmazott tájékoztatás, tanácsadás jelentősége z eset megoldását segítő és nehezítő körülmények z iskolai előmenetel támogatásának jelentősége z ifjúságsegítő lehetőségei és feladatai a gyermek támogatásában 13/46

14 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 4. gyermekjóléti szolgálatnál teljesített gyakorlat során megismert gyermek támogatásával kapcsolatos tevékenységek elemzése Szakmai ismeretek alkalmazása Pontszámok Típus a szakmai és vizsgakövetelmény z információtartalom vázlata alapján szerint Max. Elért gyermekek védelmének jogi szabályozása 3 gyermeki, tanulói és emberiállampolgári gyermekjóléti szolgálat feladatai 4 jogok érvényesítése z intézmény organogramja 3 az ifjúsági munkában gyermekjóléti szolgálat külső kapcsolatai 2 jelzőrendszer szerepe a gyermekek védelmében 3 gyermek problémáinak bemutatása B gyermek családi kapcsolatainak bemutatása mások iránti tolerancia z esetmegoldás során alkalmazott kialakításának és erősítésének tájékoztatás, tanácsadás jelentősége módszerei és technikái z eset megoldását segítő és nehezítő 4 körülmények z iskolai előmenetel támogatásának nem-formális tanulás módszerei, jelentősége 2 eszközei z ifjúságsegítő lehetőségei és feladatai a gyermek támogatásában 4 Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Döntésképesség 1 Szervezőkészség 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Módszer Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 6 Mindösszesen dátum aláírás 14/46

15 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés. gyermeki jogok érvényesülése a gyakorlat során megismert gyermek/fiatal élethelyzetének alakulásában Információ tartalom vázlata Gyermekjogi Egyezmény létrejötte, tartalmi felépítése Gyermekjogi Egyezmény három alapelvének ismertetése z adott esett, probléma gyermekjogi azonosítása megismert eset, probléma kialakulásának előzményei, körülményei z eset, probléma által érintettek körének, érdekeinek bemutatása z érintettek feladat- és hatásköri lehetőségei, kötelezettségei, esetleges átfedések, összeférhetetlenségek gyermek(ek) szerepe, képviselete, bevonása jogérvényesítés menete, eredménye konkrét eset kapcsán leszűrt tapasztalok, javaslatok z ifjúságsegítő lehetséges feladatai a jogok megismerésében, érvényesítésében 1/46

16 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap. gyermeki jogok érvényesülése a gyakorlat során megismert gyermek/fiatal élethelyzetének alakulásában Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Gyermekjogi Egyezmény létrejötte, tartalmi felépítése 3 Gyermekjogi Egyezmény három alapelvének ismertetése z adott esett, probléma gyermekjogi gyermeki, tanulói és emberiállampolgári jogok érvényesítése az azonosítása megismert eset, probléma ifjúsági munkában 3 kialakulásának előzményei, körülményei z eset, probléma által érintettek körének, érdekeinek bemutatása z érintettek feladat- és hatásköri lehetőségei, kötelezettségei, esetleges 3 átfedések, összeférhetetlenségek gyermek(ek) szerepe, képviselete, bevonása társadalmi részvétel erősítése: a jogérvényesítés menete, eredménye 3 fiatalok bevonása, az konkrét eset kapcsán leszűrt érdekérvényesítés folyamata tapasztalok, javaslatok 4 z ifjúságsegítő lehetséges feladatai a jogok megismerésében, 4 érvényesítésében Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Elhivatottság, elkötelezettség 1 Döntésképesség 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Kezdeményezőkészség 1 Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 6 Mindösszesen 0 Elért dátum aláírás 16/46

17 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 6. gyakorlat során megismert civil szervezet gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata civil szervezet fogalma, típusai z adott civil szervezet jellege, felépítése, működése z adott civil szervezet tevékenysége z adott civil szervezet szerepe a helyi és nemzeti ifjúságpolitikai feladatok megvalósításában z adott civil szervezet kapcsolatrendszere megismert civil szervezet tevékenysége a gyakorlat idején z önkéntesek szerepe a civil szervezet tevékenységében z ifjúságsegítő szerepe a civil szervezetekben 17/46

18 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 6. gyakorlat során megismert civil szervezet gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. civil szervezet fogalma, típusai Elért B z adott civil szervezet jellege, civil szervezetek működése, felépítése, működése tevékenysége, ifjúsági civil z adott civil szervezet tevékenysége szerveződések megismert civil szervezet tevékenysége a gyakorlat idején z adott civil szervezet kapcsolatrendszere z önkéntesek szerepe a civil z ifjúsági önkéntes szervezet tevékenységében tevékenység sajátosságai, z ifjúságsegítő szerepe a civil lehetőségei szervezetekben z állampolgári kultúra és az z adott civil szervezet szerepe a B európai identitás fejlesztésének nemzeti ifjúságpolitikai feladatok lehetőségei megvalósításában Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Szervezőkészség 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Társas Kezdeményezőkészség 2 Motiváló készség 1 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 18/46

19 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 7. gyakorlat során megismert fiatal problémáinak elemzése, a problémák lehetséges megoldásainak bemutatása Információtartalom vázlata gyakorlóintézmény/szervezet típusa, feladatai fiatal problémája, amivel az intézményhez/szervezethez fordult fiatal elsődleges kérése az intézménytől/szervezettől z interjú során felmerült szükségletek listája mozgósítható erőforrások z intézmény/szervezet tájékoztatási, segítségnyújtási lehetőségei tájékoztatás, segítségnyújtás során kialakult feladatmegosztás szakosodott tanácsadás szükségessége, igénybevételének indoklása problémák megoldásának ütemezése z ifjúságsegítő lehetséges feladatai a probléma megoldásában 19/46

20 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:... Értékelő lap 7. gyakorlat során megismert fiatal problémáinak elemzése, a problémák lehetséges megoldásainak bemutatása Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért gyakorlóintézmény/szervezet típusa, feladatai 2 gyermeki, tanulói és fiatal problémája, amivel az emberi-állampolgári jogok intézményhez/szervezethez fordult 3 érvényesítése az ifjúsági fiatal elsődleges kérése az munkában intézménytől/szervezettől 3 szakosodott tanácsadás szükségessége, igénybevételének 4 indoklása z interjú során felmerült szükségletek listája B mozgósítható erőforrások mások iránti tolerancia problémák megoldásának ütemezése kialakításának és z intézmény/szervezet tájékoztatási, erősítésének módszerei és segítségnyújtási lehetőségei technikái tájékoztatás, segítségnyújtás során 4 kialakult feladatmegosztás z ifjúságsegítő lehetséges feladatai a probléma megoldásában 4 Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Olvasott szakmai szöveg megértése 1 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Komplex jelzőrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Elhivatottság, elkötelezettség 1 Döntésképesség 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Kreativitás, ötletgazdagság 1 Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Összesen 6 Mindösszesen dátum aláírás 20/46

21 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 8. gyakorlat során megismert felkereső ifjúsági munka bemutatása Információtartalom vázlata felkereső ifjúsági munka jelentősége, sajátosságai felkereső ifjúsági munka lehetőségei és módszerei helyi erőforrások és ellátási hiányok feltérképezésének jelentősége Kapcsolatrendszer kiépítése a felkereső ifjúsági munkában z alkalmazott információ-szolgáltatási eszközök z alkalmazott tanácsadás lehetőségei z alkalmazott közösségfejlesztési eszközök, módszerek z alkalmazott szociokulturális animáció eszközrendszere z alkalmazott ifjúsági közművelődési eszközök, lehetőségek Szolgáltatásfejlesztési javaslat z ifjúságsegítő feladatai a felkereső ifjúsági munkában z elemzett felkereső tevékenység eredményessége 21/46

22 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 8. gyakorlat során megismert felkereső ifjúsági munka bemutatása Szakmai ismeretek alkalmazása a Típus szakmai és vizsgakövetelmény z információtartalom vázlata alapján szerint Pontszámok Max. Elért felkereső ifjúsági munka jelentősége, sajátosságai 4 társadalmi részvétel erősítése: a felkereső ifjúsági munka lehetőségei és fiatalok bevonása, az módszerei 4 érdekérvényesítés folyamata helyi erőforrások és ellátási hiányok feltérképezésének jelentősége 4 Kapcsolatrendszer kiépítése a felkereső ifjúsági munkában 4 z alkalmazott információ-szolgáltatási eszközök 4 z alkalmazott tanácsadás lehetőségei 3 z alkalmazott közösségfejlesztési z ifjúsági szubkultúrák eszközök, módszerek kialakulásának mechanizmusai és z alkalmazott szociokulturális animáció közösségteremtő sajátosságai eszközrendszere 3 z alkalmazott ifjúsági közművelődési eszközök, lehetőségek 2 z ifjúságsegítő feladatai a felkereső ifjúsági munkában 3 mások iránti tolerancia Szolgáltatásfejlesztési javaslat 2 B kialakításának és erősítésének z elemzett felkereső tevékenység módszerei és technikái eredményessége 2 Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 2 Szervezőkészség 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Módszer Kreativitás, ötletgazdagság 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 22/46

23 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 9. gyakorlat során megismert integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Információtartalom vázlata z integrált közösségi szolgáltató terek kialakulása, hálózata z integrált közösségi szolgáltató terek szervezeti keretei, működése z integrált közösségi szolgáltató terek közreműködése az állami ifjúsági feladatok ellátásában z integrált közösségi szolgáltató terek lehetőségei az ifjúsági közösségek támogatásában megismert integrált közösségi szolgáltató tér szolgáltatásai (kötelező, opcionális) megismert integrált közösségi szolgáltató tér szolgáltatásokhoz kapcsolódó programjai z ifjúságsegítők szerepe az integrált közösségi szolgáltató tér tevékenységében 23/46

24 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 9. gyakorlat során megismert integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének bemutatása Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért z integrált közösségi szolgáltató közösségfejlesztés lehetőségei terek kialakulása, hálózata és módszerei z integrált közösségi szolgáltató társadalmi részvétel erősítése: a terek szervezeti keretei, működése fiatalok bevonása, az z integrált közösségi szolgáltató érdekérvényesítés folyamata terek közreműködése az állami ifjúsági feladatok ellátásában z integrált közösségi szolgáltató terek lehetőségei az ifjúsági 10 közösségek támogatásában mások iránti tolerancia megismert integrált közösségi kialakításának és erősítésének szolgáltató tér szolgáltatásai B módszerei és technikái (kötelező, opcionális) z ifjúsági önkéntes tevékenység megismert integrált közösségi sajátosságai, lehetőségei szolgáltató tér szolgáltatásokhoz kapcsolódó programjai z ifjúságsegítők szerepe az integrált közösségi szolgáltató tér tevékenységében Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 Összesen 3 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Döntésképesség 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Kezdeményezőkészség 1 Kreativitás, ötletgazdagság 1 Módszer Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen 7 Mindösszesen dátum aláírás 24/46

25 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés 10. gyakorlat során megismert ifjúsági projekt bemutatása a tervezéstől a megvalósítás értékeléséig Információtartalom vázlata gyakorlóintézmény/szervezet típusa, feladatai gyakorlóintézmény/szervezet működése, tevékenységei megismert projekt célja, célcsoportja, a megvalósítók köre z ifjúsági projekt tervezésének folyamata projekt megvalósításának fázisai z önkéntesek, segítők szerepe a projekt megvalósításában partnerek szerepe a projekt megvalósításában megvalósítás értékelése z ifjúságsegítő szerepe a projekt előkészítésében és megvalósításában 2/46

26 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés vizsgázó neve:. Értékelő lap 10. gyakorlat során megismert ifjúsági projekt bemutatása a tervezéstől a megvalósítás értékeléséig Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint z információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért gyakorlóintézmény/szervezet típusa, lapvető szervezési, 3 feladatai művelődésszervezési és gyakorlóintézmény/szervezet közösségszervezési ismeretek 2 működése, tevékenységei megismert projekt célja, célcsoportja, a megvalósítók köre gyermek és ifjúsági z ifjúsági projekt tervezésének programok szervezésének folyamata alapelvei és gyakorlati feladatai projekt megvalósításának fázisai megvalósítás értékelése z önkéntesek, segítők szerepe a projekt z ifjúsági önkéntes tevékenység megvalósításában sajátosságai, lehetőségei z ifjúságsegítő szerepe a projekt előkészítésében és megvalósításában z interkulturális nevelés partnerek szerepe a projekt alapelvei megvalósításában Összesen 40 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 1 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 1 3 Komplex jelzésrendszerek 1 Összesen 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Szervezőkészség 1 Döntésképesség 1 Társas Módszer Kapcsolatfenntartó készség 1 Motiváló készség 1 Kreativitás, ötletgazdagság 1 Új ötletek, megoldások kipróbálása 1 Összesen 6 Mindösszesen dátum aláírás 26/46

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1898-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 7114-12/1 z ifjúságpolitika és a helyi ifjúsági munka keretei,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1860-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gyakorlatról - szervezési feladat elemzése

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

Moderátor Moderátor

Moderátor Moderátor A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 198-06/2 Vendéglátó eladói elmélet (áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások

Részletesebben

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens A 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai

Részletesebben

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 114-06 Szoftverfejlesztés Átfogó szakdolgozat készítése, mely vagy adatmodellezés alapján adatbázis-fejlesztés és tesztelési feladat megvalósítása, vagy egy adaptációs jellegű feladat megoldása specifikációja,

Részletesebben

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1863-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1850-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes) munkajellegű foglalkozási projekt lebonyolításának

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 186-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) pszichiátriai gondozási folyamatot bemutató

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1861-06/1 A szociális alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázati és forrásszerzési lehetőségek bemutatása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1652-06 Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1866-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 76-06 kulturális kapcsolatok és az identitás fejlesztése /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel

Részletesebben

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Könnyűipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Könnyűipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Raktáros Raktáros Színházi kellékes Raktáros

Raktáros Raktáros Színházi kellékes Raktáros A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/6

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/6 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a szóbeli tételsorként megjelölt témák közül szabadon választhat. A választott témát a záródolgozatok tartalmi és formai szabályainak megfelelően készíti el, beépítve

Részletesebben

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő

Részletesebben

IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1866-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1563-06/2 A színházi raktározás bemutatása és a vonatkozó tűz-, munka- és biztonságvédelmi előírások ismertetése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 188-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) addiktológiai gondozási folyamatot bemutató

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevık elvárásai alapján

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) Műtárgyvédelmi munkatárs

Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) Műtárgyvédelmi munkatárs A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/3 A nemzetközi

Részletesebben

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32

vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 36-06 A szociális segítés alapfeladatai 36-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1873-06/1 A nevelıszülıi feladatra való felkészülés folyamatának és lépéseinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3146-10 Útépítő- vagy karbantartógép kezelő speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3146-10/2 dott útépítő-

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői:

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői: A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3142-10/2 dott energiaátalakító-berendezés szerkezeti felépítése, biztonságtechnikai követelmények

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

Ortopédiai cipész Cipész, cipőkészítő, cipőjavító

Ortopédiai cipész Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Fajátékkészítő Népi kézműves

Fajátékkészítő Népi kézműves szorgalmi időszakban elkészített minimum 10 db tárgy és a műhelyrajzok bemutatása ( vizsgaremek és a kiállított tárgyak szakmai bemutatása) 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.)

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 2. vizsgafeladat Magyar és idegen nyelvű dokumentumok tartalmának értelmezése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3145-10/2 Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek

Részletesebben

Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42

Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételsor a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 51 344 06 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: Projektmenedzsment A vizsgafeladat

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás, részszakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0866-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 183-06/1 Egy konkrét

Részletesebben

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 762 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő 3.

Részletesebben