SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: /1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a 2042/2009. számon kiadom. Jóváhagyta: Mátyus Mihály fıosztályvezetı 2009 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Érvényes: tıl

2 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Fogyatékosok gondozója Szociális gondozó A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/44

3 1. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények adminisztrációs feladatait és jogszabályi hátterét! Információtartalom vázlata - A fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer - A gyakorlóintézmény jogrendszerbe illeszkedése - A feladatellátás dokumentálási folyamatai és szabályozása - A fogyatékos személyek adatainak nyilvántartása - Az adatszolgáltatás szabályozása - A nyilvántartás szabályai - Az intézmény szakmai protokolljai - Az intézmény minıségbiztosítási rendszerének felépítése, szabályozása 3/44

4 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 1. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények adminisztrációs feladatait és jogszabályi hátterét! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az ellátásokkal kapcsolatos adatok és tények győjtése Esetleírás tartalmi és formai követelményei Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei Az ellátottak és ellátások nyilvántartásainak kezelése Az információtartalom vázlata alapján A fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer A gyakorlóintézmény jogrendszerbe illeszkedése A feladatellátás dokumentálási folyamatai és szabályozása A fogyatékos személyek adatainak nyilvántartása Pontszámok Max. Az adatszolgáltatás szabályozása A nyilvántartás szabályai A szakmai protokollok és a Az intézmény szakmai protokollja minıségbiztosítási Az intézmény minıségbiztosítási adminisztráció rendszerének felépítése, szabályozása Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Elhivatottság, elkötelezettség 1 Személyes Felelısségtudat 1 Szorgalom, igyekezet 1 Határozottság 1 Társas Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Módszer Kompromisszumkészség 1 Áttekintı képesség 1 Rendszerezı képesség 1 Következtetési képesség 1 Összesen Mindösszesen 0 Elért dátum aláírás 4/44

5 2. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények nyilvántartási kötelezettségét, a nyilvántartások rendszerét! Információtartalom vázlata - A nyilvántartások célja, szerepe a szociális ellátásban - Az ellátottak adatainak nyilvántartási dokumentumai - Az ellátás iránti igények nyilvántartása - Az ellátottak értéktárgyainak nyilvántartása - Az ellátottak készpénzvagyonának nyilvántartása - A térítési díjjal kapcsolatos dokumentáció és nyilvántartások - A térítési díj megállapításának szabályai - A fogyatékossággal élık gondozójának feladatai a készlet- vagy a leltárnyilvántartás vezetésével kapcsolatosan - A gyakorlat során tapasztalt egyedi nyilvántartási formák bemutatása - Számítógép alkalmazásának lehetısége a nyilvántartások vezetésében 5/44

6 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 2. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények nyilvántartási kötelezettségét, a nyilvántartások rendszerét! Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és Típus vizsgakövetelmények szerint Az ellátottak adatainak és dokumentumainak kezelése Az ellátottak és ellátások nyilvántartásainak kezelése Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Az ellátottak adatainak nyilvántartási dokumentumai A nyilvántartások célja, szerepe a szociális ellátásban 5 Az ellátás iránti igények nyilvántartása 5 Az ellátottak értéktárgyainak nyilvántartása Az ellátottak készpénzvagyonának nyilvántartása A térítési díjjal kapcsolatos dokumentáció és nyilvántartások A térítési díj megállapításának szabályai 5 A fogyatékossággal élık gondozójának feladatai a készlet- vagy a leltárnyilvántartás vezetésével kapcsolatosan Elért A gyakorlat során tapasztalt egyedi nyilvántartási formák bemutatása Számítógép alkalmazásának lehetısége a nyilvántartások vezetésében 5 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 1 Elemi szintő számítógéphasználat 2 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelısségtudat 1 Önállóság 1 Pontosság 1 Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Segítıkészség 1 Áttekintı képesség 1 Információgyőjtés 1 Következtetési képesség 1 Kontroll (ellenırzıképesség) 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 6/44

7 3. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények ügyirat-kezelési szabályait! Információtartalom vázlata - Az ügyirat fogalma - Az ügyirat keletkezése - Az ügyiratok iktatásának módja - Az ügyirathoz tartozó iratfajták - Az ügyiratok szerepe a gondozási folyamatban - A gyakorlóhely ügyirat-kezelési szabályzatának tartalmi elemei - Ügyiratokkal kapcsolatos adatvédelmi, adatszolgáltatási szabályok - Betekintési jogosultságok - Az ügyiratok irattározásának szabályai 7/44

8 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 3. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények ügyirat-kezelési szabályait! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Ügyiratkezelés szabályai Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Az ügyirat fogalma 5 Az ügyirat keletkezése 5 Az ügyiratok iktatásának módja Az ügyirathoz tartozó iratfajták Az ügyiratok szerepe a gondozási folyamatban A gyakorlóhely ügyirat-kezelési szabályzatának tartalmi elemei Ügyiratokkal kapcsolatos adatvédelmi, Elért adatszolgáltatási szabályok Betekintési jogosultságok Az ügyiratok irattározásának szabályai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Önállóság 1 Pontosság 1 Szervezıkészség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Határozottság 1 Áttekintı képesség 1 Rendszerezı képesség 1 Információgyőjtés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Körültekintés, elıvigyázatosság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 8/44

9 4. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények minıségbiztosítással kapcsolatos adminisztratív feladatait! Információtartalom vázlata - A minıségbiztosítás fogalma - A minıségbiztosítás szerepe, jelentısége a szociális ellátásokban - A fogyatékos személyek ellátásában leggyakrabban alkalmazott minıségbiztosítási rendszerek - A minıségbiztosítási rendszerhez szükséges adatok a fogyatékos személyekrıl - A minıségbiztosítás folyamatának bemutatása - A minıségbiztosításhoz kapcsolódó dokumentáció és tartalmi elemei - A fogyatékossággal élık gondozójának feladatai az ellátottak elégedettségi- és szükségletvizsgálatában - A minıségbiztosítás és a szakmai protokoll kapcsolata 9/44

10 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 4. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények minıségbiztosítással kapcsolatos adminisztratív feladatait! Szakmai ismeretek Pontszámok Típus alkalmazása a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmények szerint Max. Elért A minıségbiztosítás fogalma A minıségbiztosítás szerepe, jelentısége a szociális ellátásokban A fogyatékos személyek ellátásában leggyakrabban alkalmazott minıségbiztosítási rendszerek A minıségbiztosítási rendszerhez szükséges adatok a fogyatékos A szakmai protokollok és a személyekrıl minıségbiztosítási A minıségbiztosítás folyamatának adminisztráció bemutatása A minıségbiztosításhoz kapcsolódó dokumentáció és tartalmi elemei A fogyatékossággal élık gondozójának feladatai az ellátottak elégedettségi- és szükséglet- vizsgálatában A minıségbiztosítás és a szakmai protokoll kapcsolata Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Kitartás 1 Személyes Pontosság 1 Szervezıkészség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Társas Határozottság 1 Visszacsatolási készség 1 Módszer Áttekintı képesség 1 Rendszerezı képesség 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Módszeres munkavégzés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás /44

11 5. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények szakmai protokollját! Információtartalom vázlata - A szakmai protokoll fogalma - A szakmai protokollok jelentısége a szociális ellátásban - A szakmai protokoll dokumentumai és tartalmi elemei - A protokollkészítés folyamata - A fogyatékossággal élık gondozójának szerepe, feladatai a protokollkészítésben - A gyakorlat alatt megismert alapellátási protokollok bemutatása - A gyakorlat során megismert szakellátási protokollok bemutatása - A szakmai protokollok és a minıségbiztosítás kapcsolata 11/44

12 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 5. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények szakmai protokollját! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért A szakmai protokoll fogalma A szakmai protokollok jelentısége a szociális ellátásban A szakmai protokoll dokumentumai és tartalmi elemei A protokollkészítés folyamata A szakmai protokollok és a minıségbiztosítási A fogyatékossággal élık gondozójának szerepe, feladatai a adminisztráció protokollkészítésben A gyakorlat alatt megismert alapellátási protokollok bemutatása A gyakorlat során megismert szakellátási protokollok bemutatása A szakmai protokollok és a minıségbiztosítás kapcsolata Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelısségtudat 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Pontosság 1 Határozottság 1 Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Rendszerezıképesség 1 Módszeres munkavégzés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 12/44

13 6. Foglalja össze a fogyatékos személyek nappali ellátásainak igényléséhez szükséges adminisztrációs eljárást! Információtartalom vázlata - A szociális ellátások igénylésének jogi keretei - A fogyatékos személyek nappali ellátásainak igénylési dokumentuma - A fogyatékos személyek nappali ellátásainak igénylési eljárása - Az igénylı adatai - Az igénylı egészségi állapotára vonatkozó adatok - Az igénylı jövedelmi helyzetének adatai - Az igénylı vagyoni helyzete - A térítési díj megállapításának szabályai - Az ellátások igénylésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai 13/44

14 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 6. Foglalja össze a fogyatékos személyek nappali ellátásainak igényléséhez szükséges adminisztrációs eljárást! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az ellátásokkal kapcsolatos adatok és tények győjtése A kérvények, beadványok készítése, tartalmi és formai követelményei Az ellátottak és ellátások nyilvántartásainak kezelése Az információtartalom vázlata alapján A szociális ellátások igénylésének jogi keretei A fogyatékos személyek nappali ellátásainak igénylési dokumentuma Pontszámok Max. 5 Elért A fogyatékos személyek nappali ellátásainak igénylési eljárása Az igénylı adatai Az igénylı egészségi állapotára vonatkozó adatok Az ellátottak adatainak és Az igénylı jövedelmi helyzetének adatai dokumentumainak kezelése Az igénylı vagyoni helyzete 5 A térítési díj megállapításának szabályai Az ellátások igénylésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelısségtudat 1 Önállóság 1 Pontosság 1 Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Adekvát metakommunikáció 1 Áttekintı képesség 1 Kontroll (ellenırzıképesség) 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Módszeres munkavégzés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 14/44

15 7. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények adatkezelésének szabályait és folyamatát! Információtartalom vázlata - Az adatszolgáltatás és az adatvédelem szabályai - Az adatszolgáltatás szerepe, célja a szociális ellátásban - A jogosult adatkérık köre - A fogyatékossággal élık gondozójának szerepe a szakmai adatok győjtésében és az adatszolgáltatásban - A szakmai beszámoló és a statisztikai adatszolgáltatás dokumentációja - Adatszolgáltatási feladatok a fenntartó elektronikus jelentési kötelezettségéhez - Adatszolgáltatás az állami normatíva igényléséhez és elszámolásához - A gyakorlat során tapasztalt egyéb adatszolgáltatási formák 15/44

16 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 7. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények adatkezelésének szabályait és folyamatát! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért Az adatszolgáltatás és az adatvédelem szabályai Az adatszolgáltatás szerepe, célja a szociális ellátásban A jogosult adatkérık köre A szakmai beszámoló és a statisztikai Az ellátottak adatainak és adatszolgáltatás dokumentációja dokumentumainak kezelése Adatszolgáltatási feladatok a fenntartó elektronikus jelentési kötelezettségéhez Adatszolgáltatás az állami normatíva igényléséhez és elszámolásához A gyakorlat során tapasztalt egyéb adatszolgáltatási formák A fogyatékossággal élık gondozójának Az ellátásokkal kapcsolatos szerepe a szakmai adatok győjtésében és adatok és tények győjtése az adatszolgáltatásban Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Pontosság 1 Szervezıkészség 1 Szorgalom, igyekezet 1 Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Adekvát metakommunikáció 1 Módszeres munkavégzés 1 Rendszerezı képesség 1 Információgyőjtés 1 Körültekintés, elıvigyázatosság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 16/44

17 8. Foglalja össze a fogyatékos személlyel kapcsolatos környezettanulmány készítésének szabályát és folyamatát! Információtartalom vázlata - A környezettanulmány készítésének célja - A környezettanulmány készítéséhez kötött eljárások és ellátások - A környezettanulmány fajtái - A környezettanulmány tartalmi elemei - A környezettanulmány készítésének szabályai - A környezettanulmány dokumentálási formái - Etikai, adatvédelmi kötelezettségek a környezettanulmány készítése során - A környezettanulmány készítésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok 17/44

18 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 8. Foglalja össze a fogyatékos személlyel kapcsolatos környezettanulmány készítésének szabályát és folyamatát! Típus Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmények szerint A környezettanulmány készítésének célja A környezettanulmány készítéséhez kötött eljárások és ellátások A környezettanulmány fajtái A környezettanulmány tartalmi elemei Környezettanulmány tartalmi és A környezettanulmány készítésének formai követelményei szabályai A környezettanulmány dokumentálási formái Etikai, adatvédelmi kötelezettségek a környezettanulmány készítése során A környezettanulmány készítésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Személyes Felelısségtudat 1 Önállóság 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Társas Empatikus készség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Közérthetıség 1 Módszer Információgyőjtés 1 Okok feltárása 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 18/44

19 9. Foglalja össze a fogyatékos személlyel kapcsolatos elıgondozás szabályát, folyamatát, dokumentációját! Információtartalom vázlata - Az elıgondozás célja, szerepe és fajtái - Az egyes fajtákhoz kapcsolódó dokumentáció elkülönítése - Az elıgondozás folyamata - Az elıgondozás sajátossága fogyatékos személyek esetében - Az elıgondozási folyamat dokumentációjának funkciója - A dokumentáció tartalmi elemei - A fogyatékossággal élık gondozójának adminisztrációs feladatai az elıgondozás során - Az elıgondozáshoz kapcsolódó egyéb nyilvántartási kötelezettségek 19/44

20 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 9. Foglalja össze a fogyatékos személlyel kapcsolatos elıgondozás szabályát, folyamatát, dokumentációját! Típus Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmények szerint Az elıgondozás célja, szerepe és fajtái Az egyes fajtákhoz kapcsolódó dokumentáció elkülönítése Az elıgondozás folyamata Az elıgondozás sajátossága fogyatékos személyek esetében Az elıgondozási munka Az elıgondozási folyamat adminisztrációja dokumentációjának funkciója A dokumentáció tartalmi elemei A fogyatékossággal élık gondozójának adminisztrációs feladatai az elıgondozás során Az elıgondozáshoz kapcsolódó egyéb nyilvántartási kötelezettségek Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Elhivatottság, elkötelezettség 1 Személyes Önállóság 1 Pontosság 1 Határozottság 1 Társas Tömör fogalmazás készsége 1 Adekvát metakommunikáció 1 Módszer Információgyőjtés 1 Következtetési képesség 1 Eredményorientáltság 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 20/44

21 . Foglalja össze a fogyatékos személyek gondozásával, ápolásával összefüggı adminisztrációs feladatokat! Információtartalom vázlata - A gondozási, illetve az ápolási dokumentumok vezetéséhez kapcsolódó szabályok - Az ellátott egészségi állapotának felmérése - Az ellátott szükségleteinek felmérése - A gondozási, illetve az ápolási terv készítésének célja - A gondozási terv tartalmi elemei - A napi gondozási, illetve ápolási teendık rögzítésének dokumentumai - A gondozási dokumentumok tartalmi elemei - Az ápolási dokumentumok tartalmi elemei 21/44

22 A vizsgázó neve:. Értékelı lap. Foglalja össze a fogyatékos személyek gondozásával, ápolásával összefüggı adminisztrációs feladatokat! Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata Típus alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmények szerint Az ellátott egészségi állapotának A szükségletfelmérés felmérése dokumentumai Az ellátott szükségleteinek felmérése A gondozási, illetve az ápolási dokumentumok vezetéséhez kapcsolódó szabályok A gondozási, illetve az ápolási terv Gondozási terv készítése készítésének célja A gondozási dokumentumok tartalmi elemei Az ápolási dokumentumok tartalmi elemei A gondozási terv tartalmi elemei Gondozási-ápolási napló szakszerő vezetése A napi gondozási, illetve ápolási teendık rögzítésének dokumentumai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állóképesség 1 Személyes Felelısségtudat 1 Pontosság 1 Társas Tömör fogalmazás készsége 1 Módszer Kompromisszumkészség 1 Információgyőjtés 1 Helyzetfelismerés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Módszeres munkavégzés 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 22/44

23 11. Foglalja össze a fogyatékos személyekkel kapcsolatos háztartási és étkeztetési feladatokat és az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs teendıket! Információtartalom vázlata - A háztartásvitel segítésének dokumentációs feladatai - A háztartási napló szerepe és célja - A háztartási napló tartalmi elemei - Gyakorlati tapasztalatok a háztartási napló vezetésével kapcsolatban - Az étkeztetés célja, biztosítási formái - Az étkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok - Az igénybevétel dokumentumainak tartalmi elemei - Az étkeztetés napi nyilvántartására szolgáló dokumentum és tartalmi elemei - Az ételrendeléshez kapcsolódó adminisztrációs teendık - Az étkeztetési térítési díj fizetésének dokumentumai 23/44

24 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 11. Foglalja össze a fogyatékos személyekkel kapcsolatos háztartási és étkeztetési feladatokat és az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs teendıket! Szakmai ismeretek alkalmazása Pontszámok Típus a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmények szerint Max. Elért A háztartásvitel segítésének dokumentációs feladatai A háztartási napló szerepe és célja 5 A háztartási napló tartalmi elemei Gyakorlati tapasztalatok a háztartási napló vezetésével kapcsolatban Az étkeztetés célja, biztosítási formái 5 Az étkeztetés igénybevételéhez szükséges Háztartási napló vezetése dokumentumok Az igénybevétel dokumentumainak 5 tartalmi elemei Az étkeztetés napi nyilvántartására 5 szolgáló dokumentum és tartalmi elemei Az ételrendeléshez kapcsolódó adminisztrációs teendık Az étkeztetési térítési díj fizetésének dokumentumai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állóképesség 1 Személyes Felelısségtudat 1 Szorgalom, igyekezet 1 Társas Visszacsatolási készség 1 Módszer Tömör fogalmazás készsége 1 Információgyőjtés 1 Kontroll (ellenırzıképesség) 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Módszeres munkavégzés 1 Körültekintés, elıvigyázatosság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 24/44

25 12. Foglalja össze a fogyatékos személyekkel kapcsolatos gyógyszerelések adminisztrációs feladatait! Információtartalom vázlata - A gyógyszerekkel kapcsolatos adminisztráció fontossága - A gyógyszerekkel kapcsolatos dokumentáció típusai - A gyógyszerek nyilvántartásának dokumentumai - A gyógyszerrendelés dokumentációja - Az egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap szempontjai - Méregnek és kábítószernek minısülı gyógyszerekkel kapcsolatos külön eljárások dokumentációja - Lejárt határidejő gyógyszerekkel kapcsolatos teendık dokumentációja - A gyakorlat során megismert gyógyszereléssel kapcsolatos egyedi dokumentációs formák - A mellékelt gyógyszerelési adatlap kitöltése a gyakorlaton megismert kliens gyógyszerfelhasználásáról 25/44

26 Segédanyag a 12. tételhez Egyéni havi gyógyszer-felhasználási lap NÉV: HÓNAP: ÉLETKOR: FOGY. TÍPUSA: Nap Aláírásával igazolja a gyógyszerek bevételét Megjegyzés Reggel Délben Este Rendszeresen szedett gyógyszerek nevének és adagolásának feltüntetése: Alkalmanként szedett gyógyszerek nevének és adagolásának feltüntetése, valamint a szedés idıszaka: 26/44

27 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 12. Foglalja össze a fogyatékos személyekkel kapcsolatos gyógyszerelések adminisztrációs feladatit! Szakmai ismeretek alkalmazása Pontszámok Típus a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmények szerint Max. Elért A gyógyszerekkel kapcsolatos adminisztráció fontossága 5 A gyógyszerekkel kapcsolatos dokumentáció típusai 5 A gyógyszerrendelés dokumentációja 5 Az egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap szempontjai Méregnek és kábítószernek minısülı A gyógyszerelés adminisztrációja gyógyszerekkel kapcsolatos külön eljárások dokumentációja Lejárt határidejő gyógyszerekkel kapcsolatos teendık dokumentációja A gyakorlat során megismert gyógyszereléssel kapcsolatos egyedi dokumentációs formák A mellékelt gyógyszerelési adatlap kitöltése a gyakorlaton megismert kliens 15 gyógyszer-felhasználásáról A gyógyszernyilvántartás vezetése A gyógyszerek nyilvántartásának dokumentumai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Kézírás 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állóképesség 1 Személyes Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Felelısségtudat 1 Pontosság 1 Társas Határozottság 1 Módszer Tömör fogalmazás készsége 1 Áttekintı képesség 1 Rendszerezı képesség 1 Körültekintés, elıvigyázatosság 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 27/44

28 13. Foglalja össze a fogyatékos személyek gondozási tervével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat! Információtartalom vázlata - A gondozási terv készítésének jogszabályi elıírásai - A gondozási tervhez kötött gondozási formák meghatározása - A gondozási terv készítésének célja, típusai - A gondozási terv készítésében közremőködık köre - Az ellátottak állapotváltozásával kapcsolatos adminisztráció - A gondozási terv tartalmi elemei, készítési szabályai - A gondozási terv felülvizsgálatának adminisztrációja - A mellékelt gondozási terv kitöltése a gyakorlati tapasztalat alapján 28/44

29 Segédanyag a 13. tételhez Gondozási terv Fizikai ellátás (Szociális gondozás, személyi segítés) Mentális gondozás (Pszichés gondozás, csoportos foglalkozás, kapcsolattartás segítése) Egyéb segítség (Pl. érdekvédelem, szociális ügyintézés, tanácsadás) Gondozási célok Gondozási feladatok Módszerek A teljesítés ideje Eredmény 29/44

30 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 13. Foglalja össze a fogyatékos személyek gondozási tervével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat! Típus Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmények szerint A gondozási terv készítésének jogszabályi elıírásai A gondozási tervhez kötött gondozási formák meghatározása A gondozási terv készítésének célja, típusai Gondozási terv készítése A gondozási terv készítésében közremőködık köre 5 Az ellátottak állapotváltozásával kapcsolatos adminisztráció A gondozási terv tartalmi elemei, készítési szabályai A gondozási terv felülvizsgálatának adminisztrációja A mellékelt gondozási terv kitöltése a gyakorlati tapasztalat alapján 15 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2 5 Kézírás 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 3 Információforrások kezelése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állóképesség 1 Személyes Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Szorgalom, igyekezet 1 Empatikus készség 1 Társas Tömör fogalmazás készsége 1 Kompromisszumkészség 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Módszer Kontroll (ellenırzıképesség) 1 Okok feltárása 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 30/44

31 14. Foglalja össze a fogyatékos személyek nappali ellátásának gondozási dokumentumait! Információtartalom vázlata - A területi fogyatékosügyi ellátórendszer feladatai - A fogyatékkal élık nappali ellátásának igénybevétele - A fogyatékkal élık nappali ellátásának dokumentumai - A gondozási napló alkalmazásának jogszabályi háttere - A gondozási napló szerepe, célja - A gondozási napló tartalmi elemei - A gondozási napló adminisztrációjához szükséges információk a fogyatékos személyrıl - Gyakorlati tapasztalatok a fogyatékkal élık nappali ellátási dokumentumainak vezetésével kapcsolatban 31/44

32 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 14. Foglalja össze a fogyatékos személyek nappali ellátásának gondozási dokumentumait! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az ellátásokkal kapcsolatos adatok és tények győjtése Az ellátottak adatainak és dokumentumainak kezelése Gondozási-ápolási napló szakszerő vezetése Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. A területi fogyatékosügyi ellátórendszer feladatai A fogyatékkal élık nappali ellátásának igénybevétele A fogyatékkal élık nappali ellátásának dokumentumai A gondozási napló alkalmazásának jogszabályi háttere A gondozási napló szerepe, célja A gondozási napló tartalmi elemei A gondozási napló adminisztrációjához szükséges információk a fogyatékos személyrıl Gyakorlati tapasztalatok a fogyatékkal élık nappali ellátási dokumentumainak vezetésével kapcsolatban Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Állóképesség 1 Önállóság 1 Pontosság 1 Szorgalom, igyekezet 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Segítıkészség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Módszeres munkavégzés 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 32/44

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1861-06/1 A szociális alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázati és forrásszerzési lehetőségek bemutatása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1863-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (elızetesen megvalósított, egybefüggı, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1863-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1860-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gyakorlatról - szervezési feladat elemzése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1866-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1866-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1652-06 Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 198-06/2 Vendéglátó eladói elmélet (áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 186-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) pszichiátriai gondozási folyamatot bemutató

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 160-06/2 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 627511/1 A vendéglátáshoz kötıdı szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000 karakter

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 7114-12/1 z ifjúságpolitika és a helyi ifjúsági munka keretei,

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/1 A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat lapolvasása, sokszorosítása

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2667-06/2 Egy vállalkozás új termékének bevezetéséhez kapcsolódó döntés elıkészítési és munkaszervezési

Részletesebben

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén M1851 FELADATOK Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem előtt tartva 4 oldja meg az etikai dilemmákat Munkája során kezeli előítéleteit, a

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 188-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) addiktológiai gondozási folyamatot bemutató

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0866-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0064-06 Külsı és belsı PR-tevékenység elıkészítése, szervezése, vállalati/márka arculat biztosítása

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0745-06 Munkaerı-piaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 0745-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0755-06/2 iztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás, részszakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. május 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. május 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13. Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1653-06 Az anyagmozgatás, rakodás, szállítás, tárolás és raktározás munkavédelmi követelményeinek biztosításával

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0066-06/1 A marketing és reklámtevékenység szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazása Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens Szociális segítő

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő dokumentációk Támogató szolgálatok működtetéséhez

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0745-06/3 Egy az álláskeresési járadékot / segélyt kimerítı ügyfelének az önkormányzati segélyek, ellátások

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1447-06/1 Az üzleti élet bonyolításához nélkülözhetetlen teendık bemutatása, pénzügyi, jogi ismeretek

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Korlátozott terjesztéső! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2667-06/2 Egy vállalkozás új termékének bevezetéséhez kapcsolódó döntés előkészítési és munkaszervezési

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKTÁRS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 347 01 0000 00 00 2. szakképesítés

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 711-12 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 711-12/1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 36-06 A szociális segítés alapfeladatai 36-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 184-06 Időskorúak támogatási feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 184-06/1 Egy

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3142-10/2 dott energiaátalakító-berendezés szerkezeti felépítése, biztonságtechnikai követelmények

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3145-10/2 Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3141-10 Emelőgép kezelők speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3141-10/2 dott emelőgép szerkezeti felépítése,

Részletesebben