SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: /1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a 2042/2009. számon kiadom. Jóváhagyta: Mátyus Mihály fıosztályvezetı 2009 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Érvényes: tıl

2 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Fogyatékosok gondozója Szociális gondozó A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/44

3 1. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények adminisztrációs feladatait és jogszabályi hátterét! Információtartalom vázlata - A fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer - A gyakorlóintézmény jogrendszerbe illeszkedése - A feladatellátás dokumentálási folyamatai és szabályozása - A fogyatékos személyek adatainak nyilvántartása - Az adatszolgáltatás szabályozása - A nyilvántartás szabályai - Az intézmény szakmai protokolljai - Az intézmény minıségbiztosítási rendszerének felépítése, szabályozása 3/44

4 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 1. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények adminisztrációs feladatait és jogszabályi hátterét! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az ellátásokkal kapcsolatos adatok és tények győjtése Esetleírás tartalmi és formai követelményei Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei Az ellátottak és ellátások nyilvántartásainak kezelése Az információtartalom vázlata alapján A fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer A gyakorlóintézmény jogrendszerbe illeszkedése A feladatellátás dokumentálási folyamatai és szabályozása A fogyatékos személyek adatainak nyilvántartása Pontszámok Max. Az adatszolgáltatás szabályozása A nyilvántartás szabályai A szakmai protokollok és a Az intézmény szakmai protokollja minıségbiztosítási Az intézmény minıségbiztosítási adminisztráció rendszerének felépítése, szabályozása Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Elhivatottság, elkötelezettség 1 Személyes Felelısségtudat 1 Szorgalom, igyekezet 1 Határozottság 1 Társas Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Módszer Kompromisszumkészség 1 Áttekintı képesség 1 Rendszerezı képesség 1 Következtetési képesség 1 Összesen Mindösszesen 0 Elért dátum aláírás 4/44

5 2. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények nyilvántartási kötelezettségét, a nyilvántartások rendszerét! Információtartalom vázlata - A nyilvántartások célja, szerepe a szociális ellátásban - Az ellátottak adatainak nyilvántartási dokumentumai - Az ellátás iránti igények nyilvántartása - Az ellátottak értéktárgyainak nyilvántartása - Az ellátottak készpénzvagyonának nyilvántartása - A térítési díjjal kapcsolatos dokumentáció és nyilvántartások - A térítési díj megállapításának szabályai - A fogyatékossággal élık gondozójának feladatai a készlet- vagy a leltárnyilvántartás vezetésével kapcsolatosan - A gyakorlat során tapasztalt egyedi nyilvántartási formák bemutatása - Számítógép alkalmazásának lehetısége a nyilvántartások vezetésében 5/44

6 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 2. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények nyilvántartási kötelezettségét, a nyilvántartások rendszerét! Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és Típus vizsgakövetelmények szerint Az ellátottak adatainak és dokumentumainak kezelése Az ellátottak és ellátások nyilvántartásainak kezelése Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Az ellátottak adatainak nyilvántartási dokumentumai A nyilvántartások célja, szerepe a szociális ellátásban 5 Az ellátás iránti igények nyilvántartása 5 Az ellátottak értéktárgyainak nyilvántartása Az ellátottak készpénzvagyonának nyilvántartása A térítési díjjal kapcsolatos dokumentáció és nyilvántartások A térítési díj megállapításának szabályai 5 A fogyatékossággal élık gondozójának feladatai a készlet- vagy a leltárnyilvántartás vezetésével kapcsolatosan Elért A gyakorlat során tapasztalt egyedi nyilvántartási formák bemutatása Számítógép alkalmazásának lehetısége a nyilvántartások vezetésében 5 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 1 Elemi szintő számítógéphasználat 2 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelısségtudat 1 Önállóság 1 Pontosság 1 Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Segítıkészség 1 Áttekintı képesség 1 Információgyőjtés 1 Következtetési képesség 1 Kontroll (ellenırzıképesség) 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 6/44

7 3. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények ügyirat-kezelési szabályait! Információtartalom vázlata - Az ügyirat fogalma - Az ügyirat keletkezése - Az ügyiratok iktatásának módja - Az ügyirathoz tartozó iratfajták - Az ügyiratok szerepe a gondozási folyamatban - A gyakorlóhely ügyirat-kezelési szabályzatának tartalmi elemei - Ügyiratokkal kapcsolatos adatvédelmi, adatszolgáltatási szabályok - Betekintési jogosultságok - Az ügyiratok irattározásának szabályai 7/44

8 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 3. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények ügyirat-kezelési szabályait! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Ügyiratkezelés szabályai Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Az ügyirat fogalma 5 Az ügyirat keletkezése 5 Az ügyiratok iktatásának módja Az ügyirathoz tartozó iratfajták Az ügyiratok szerepe a gondozási folyamatban A gyakorlóhely ügyirat-kezelési szabályzatának tartalmi elemei Ügyiratokkal kapcsolatos adatvédelmi, Elért adatszolgáltatási szabályok Betekintési jogosultságok Az ügyiratok irattározásának szabályai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Önállóság 1 Pontosság 1 Szervezıkészség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Határozottság 1 Áttekintı képesség 1 Rendszerezı képesség 1 Információgyőjtés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Körültekintés, elıvigyázatosság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 8/44

9 4. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények minıségbiztosítással kapcsolatos adminisztratív feladatait! Információtartalom vázlata - A minıségbiztosítás fogalma - A minıségbiztosítás szerepe, jelentısége a szociális ellátásokban - A fogyatékos személyek ellátásában leggyakrabban alkalmazott minıségbiztosítási rendszerek - A minıségbiztosítási rendszerhez szükséges adatok a fogyatékos személyekrıl - A minıségbiztosítás folyamatának bemutatása - A minıségbiztosításhoz kapcsolódó dokumentáció és tartalmi elemei - A fogyatékossággal élık gondozójának feladatai az ellátottak elégedettségi- és szükségletvizsgálatában - A minıségbiztosítás és a szakmai protokoll kapcsolata 9/44

10 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 4. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények minıségbiztosítással kapcsolatos adminisztratív feladatait! Szakmai ismeretek Pontszámok Típus alkalmazása a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmények szerint Max. Elért A minıségbiztosítás fogalma A minıségbiztosítás szerepe, jelentısége a szociális ellátásokban A fogyatékos személyek ellátásában leggyakrabban alkalmazott minıségbiztosítási rendszerek A minıségbiztosítási rendszerhez szükséges adatok a fogyatékos A szakmai protokollok és a személyekrıl minıségbiztosítási A minıségbiztosítás folyamatának adminisztráció bemutatása A minıségbiztosításhoz kapcsolódó dokumentáció és tartalmi elemei A fogyatékossággal élık gondozójának feladatai az ellátottak elégedettségi- és szükséglet- vizsgálatában A minıségbiztosítás és a szakmai protokoll kapcsolata Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Kitartás 1 Személyes Pontosság 1 Szervezıkészség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Társas Határozottság 1 Visszacsatolási készség 1 Módszer Áttekintı képesség 1 Rendszerezı képesség 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Módszeres munkavégzés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás /44

11 5. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények szakmai protokollját! Információtartalom vázlata - A szakmai protokoll fogalma - A szakmai protokollok jelentısége a szociális ellátásban - A szakmai protokoll dokumentumai és tartalmi elemei - A protokollkészítés folyamata - A fogyatékossággal élık gondozójának szerepe, feladatai a protokollkészítésben - A gyakorlat alatt megismert alapellátási protokollok bemutatása - A gyakorlat során megismert szakellátási protokollok bemutatása - A szakmai protokollok és a minıségbiztosítás kapcsolata 11/44

12 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 5. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények szakmai protokollját! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért A szakmai protokoll fogalma A szakmai protokollok jelentısége a szociális ellátásban A szakmai protokoll dokumentumai és tartalmi elemei A protokollkészítés folyamata A szakmai protokollok és a minıségbiztosítási A fogyatékossággal élık gondozójának szerepe, feladatai a adminisztráció protokollkészítésben A gyakorlat alatt megismert alapellátási protokollok bemutatása A gyakorlat során megismert szakellátási protokollok bemutatása A szakmai protokollok és a minıségbiztosítás kapcsolata Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelısségtudat 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Pontosság 1 Határozottság 1 Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Rendszerezıképesség 1 Módszeres munkavégzés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 12/44

13 6. Foglalja össze a fogyatékos személyek nappali ellátásainak igényléséhez szükséges adminisztrációs eljárást! Információtartalom vázlata - A szociális ellátások igénylésének jogi keretei - A fogyatékos személyek nappali ellátásainak igénylési dokumentuma - A fogyatékos személyek nappali ellátásainak igénylési eljárása - Az igénylı adatai - Az igénylı egészségi állapotára vonatkozó adatok - Az igénylı jövedelmi helyzetének adatai - Az igénylı vagyoni helyzete - A térítési díj megállapításának szabályai - Az ellátások igénylésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai 13/44

14 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 6. Foglalja össze a fogyatékos személyek nappali ellátásainak igényléséhez szükséges adminisztrációs eljárást! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az ellátásokkal kapcsolatos adatok és tények győjtése A kérvények, beadványok készítése, tartalmi és formai követelményei Az ellátottak és ellátások nyilvántartásainak kezelése Az információtartalom vázlata alapján A szociális ellátások igénylésének jogi keretei A fogyatékos személyek nappali ellátásainak igénylési dokumentuma Pontszámok Max. 5 Elért A fogyatékos személyek nappali ellátásainak igénylési eljárása Az igénylı adatai Az igénylı egészségi állapotára vonatkozó adatok Az ellátottak adatainak és Az igénylı jövedelmi helyzetének adatai dokumentumainak kezelése Az igénylı vagyoni helyzete 5 A térítési díj megállapításának szabályai Az ellátások igénylésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Felelısségtudat 1 Önállóság 1 Pontosság 1 Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Adekvát metakommunikáció 1 Áttekintı képesség 1 Kontroll (ellenırzıképesség) 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Módszeres munkavégzés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 14/44

15 7. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények adatkezelésének szabályait és folyamatát! Információtartalom vázlata - Az adatszolgáltatás és az adatvédelem szabályai - Az adatszolgáltatás szerepe, célja a szociális ellátásban - A jogosult adatkérık köre - A fogyatékossággal élık gondozójának szerepe a szakmai adatok győjtésében és az adatszolgáltatásban - A szakmai beszámoló és a statisztikai adatszolgáltatás dokumentációja - Adatszolgáltatási feladatok a fenntartó elektronikus jelentési kötelezettségéhez - Adatszolgáltatás az állami normatíva igényléséhez és elszámolásához - A gyakorlat során tapasztalt egyéb adatszolgáltatási formák 15/44

16 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 7. Foglalja össze a fogyatékos személyeket ellátó intézmények adatkezelésének szabályait és folyamatát! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. Elért Az adatszolgáltatás és az adatvédelem szabályai Az adatszolgáltatás szerepe, célja a szociális ellátásban A jogosult adatkérık köre A szakmai beszámoló és a statisztikai Az ellátottak adatainak és adatszolgáltatás dokumentációja dokumentumainak kezelése Adatszolgáltatási feladatok a fenntartó elektronikus jelentési kötelezettségéhez Adatszolgáltatás az állami normatíva igényléséhez és elszámolásához A gyakorlat során tapasztalt egyéb adatszolgáltatási formák A fogyatékossággal élık gondozójának Az ellátásokkal kapcsolatos szerepe a szakmai adatok győjtésében és adatok és tények győjtése az adatszolgáltatásban Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Pontosság 1 Szervezıkészség 1 Szorgalom, igyekezet 1 Tömör fogalmazás készsége 1 Közérthetıség 1 Adekvát metakommunikáció 1 Módszeres munkavégzés 1 Rendszerezı képesség 1 Információgyőjtés 1 Körültekintés, elıvigyázatosság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 16/44

17 8. Foglalja össze a fogyatékos személlyel kapcsolatos környezettanulmány készítésének szabályát és folyamatát! Információtartalom vázlata - A környezettanulmány készítésének célja - A környezettanulmány készítéséhez kötött eljárások és ellátások - A környezettanulmány fajtái - A környezettanulmány tartalmi elemei - A környezettanulmány készítésének szabályai - A környezettanulmány dokumentálási formái - Etikai, adatvédelmi kötelezettségek a környezettanulmány készítése során - A környezettanulmány készítésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok 17/44

18 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 8. Foglalja össze a fogyatékos személlyel kapcsolatos környezettanulmány készítésének szabályát és folyamatát! Típus Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmények szerint A környezettanulmány készítésének célja A környezettanulmány készítéséhez kötött eljárások és ellátások A környezettanulmány fajtái A környezettanulmány tartalmi elemei Környezettanulmány tartalmi és A környezettanulmány készítésének formai követelményei szabályai A környezettanulmány dokumentálási formái Etikai, adatvédelmi kötelezettségek a környezettanulmány készítése során A környezettanulmány készítésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Személyes Felelısségtudat 1 Önállóság 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Társas Empatikus készség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Közérthetıség 1 Módszer Információgyőjtés 1 Okok feltárása 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 18/44

19 9. Foglalja össze a fogyatékos személlyel kapcsolatos elıgondozás szabályát, folyamatát, dokumentációját! Információtartalom vázlata - Az elıgondozás célja, szerepe és fajtái - Az egyes fajtákhoz kapcsolódó dokumentáció elkülönítése - Az elıgondozás folyamata - Az elıgondozás sajátossága fogyatékos személyek esetében - Az elıgondozási folyamat dokumentációjának funkciója - A dokumentáció tartalmi elemei - A fogyatékossággal élık gondozójának adminisztrációs feladatai az elıgondozás során - Az elıgondozáshoz kapcsolódó egyéb nyilvántartási kötelezettségek 19/44

20 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 9. Foglalja össze a fogyatékos személlyel kapcsolatos elıgondozás szabályát, folyamatát, dokumentációját! Típus Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmények szerint Az elıgondozás célja, szerepe és fajtái Az egyes fajtákhoz kapcsolódó dokumentáció elkülönítése Az elıgondozás folyamata Az elıgondozás sajátossága fogyatékos személyek esetében Az elıgondozási munka Az elıgondozási folyamat adminisztrációja dokumentációjának funkciója A dokumentáció tartalmi elemei A fogyatékossággal élık gondozójának adminisztrációs feladatai az elıgondozás során Az elıgondozáshoz kapcsolódó egyéb nyilvántartási kötelezettségek Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Elhivatottság, elkötelezettség 1 Személyes Önállóság 1 Pontosság 1 Határozottság 1 Társas Tömör fogalmazás készsége 1 Adekvát metakommunikáció 1 Módszer Információgyőjtés 1 Következtetési képesség 1 Eredményorientáltság 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 20/44

21 . Foglalja össze a fogyatékos személyek gondozásával, ápolásával összefüggı adminisztrációs feladatokat! Információtartalom vázlata - A gondozási, illetve az ápolási dokumentumok vezetéséhez kapcsolódó szabályok - Az ellátott egészségi állapotának felmérése - Az ellátott szükségleteinek felmérése - A gondozási, illetve az ápolási terv készítésének célja - A gondozási terv tartalmi elemei - A napi gondozási, illetve ápolási teendık rögzítésének dokumentumai - A gondozási dokumentumok tartalmi elemei - Az ápolási dokumentumok tartalmi elemei 21/44

22 A vizsgázó neve:. Értékelı lap. Foglalja össze a fogyatékos személyek gondozásával, ápolásával összefüggı adminisztrációs feladatokat! Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata Típus alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmények szerint Az ellátott egészségi állapotának A szükségletfelmérés felmérése dokumentumai Az ellátott szükségleteinek felmérése A gondozási, illetve az ápolási dokumentumok vezetéséhez kapcsolódó szabályok A gondozási, illetve az ápolási terv Gondozási terv készítése készítésének célja A gondozási dokumentumok tartalmi elemei Az ápolási dokumentumok tartalmi elemei A gondozási terv tartalmi elemei Gondozási-ápolási napló szakszerő vezetése A napi gondozási, illetve ápolási teendık rögzítésének dokumentumai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állóképesség 1 Személyes Felelısségtudat 1 Pontosság 1 Társas Tömör fogalmazás készsége 1 Módszer Kompromisszumkészség 1 Információgyőjtés 1 Helyzetfelismerés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Módszeres munkavégzés 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 22/44

23 11. Foglalja össze a fogyatékos személyekkel kapcsolatos háztartási és étkeztetési feladatokat és az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs teendıket! Információtartalom vázlata - A háztartásvitel segítésének dokumentációs feladatai - A háztartási napló szerepe és célja - A háztartási napló tartalmi elemei - Gyakorlati tapasztalatok a háztartási napló vezetésével kapcsolatban - Az étkeztetés célja, biztosítási formái - Az étkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok - Az igénybevétel dokumentumainak tartalmi elemei - Az étkeztetés napi nyilvántartására szolgáló dokumentum és tartalmi elemei - Az ételrendeléshez kapcsolódó adminisztrációs teendık - Az étkeztetési térítési díj fizetésének dokumentumai 23/44

24 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 11. Foglalja össze a fogyatékos személyekkel kapcsolatos háztartási és étkeztetési feladatokat és az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs teendıket! Szakmai ismeretek alkalmazása Pontszámok Típus a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmények szerint Max. Elért A háztartásvitel segítésének dokumentációs feladatai A háztartási napló szerepe és célja 5 A háztartási napló tartalmi elemei Gyakorlati tapasztalatok a háztartási napló vezetésével kapcsolatban Az étkeztetés célja, biztosítási formái 5 Az étkeztetés igénybevételéhez szükséges Háztartási napló vezetése dokumentumok Az igénybevétel dokumentumainak 5 tartalmi elemei Az étkeztetés napi nyilvántartására 5 szolgáló dokumentum és tartalmi elemei Az ételrendeléshez kapcsolódó adminisztrációs teendık Az étkeztetési térítési díj fizetésének dokumentumai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állóképesség 1 Személyes Felelısségtudat 1 Szorgalom, igyekezet 1 Társas Visszacsatolási készség 1 Módszer Tömör fogalmazás készsége 1 Információgyőjtés 1 Kontroll (ellenırzıképesség) 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Módszeres munkavégzés 1 Körültekintés, elıvigyázatosság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 24/44

25 12. Foglalja össze a fogyatékos személyekkel kapcsolatos gyógyszerelések adminisztrációs feladatait! Információtartalom vázlata - A gyógyszerekkel kapcsolatos adminisztráció fontossága - A gyógyszerekkel kapcsolatos dokumentáció típusai - A gyógyszerek nyilvántartásának dokumentumai - A gyógyszerrendelés dokumentációja - Az egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap szempontjai - Méregnek és kábítószernek minısülı gyógyszerekkel kapcsolatos külön eljárások dokumentációja - Lejárt határidejő gyógyszerekkel kapcsolatos teendık dokumentációja - A gyakorlat során megismert gyógyszereléssel kapcsolatos egyedi dokumentációs formák - A mellékelt gyógyszerelési adatlap kitöltése a gyakorlaton megismert kliens gyógyszerfelhasználásáról 25/44

26 Segédanyag a 12. tételhez Egyéni havi gyógyszer-felhasználási lap NÉV: HÓNAP: ÉLETKOR: FOGY. TÍPUSA: Nap Aláírásával igazolja a gyógyszerek bevételét Megjegyzés Reggel Délben Este Rendszeresen szedett gyógyszerek nevének és adagolásának feltüntetése: Alkalmanként szedett gyógyszerek nevének és adagolásának feltüntetése, valamint a szedés idıszaka: 26/44

27 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 12. Foglalja össze a fogyatékos személyekkel kapcsolatos gyógyszerelések adminisztrációs feladatit! Szakmai ismeretek alkalmazása Pontszámok Típus a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmények szerint Max. Elért A gyógyszerekkel kapcsolatos adminisztráció fontossága 5 A gyógyszerekkel kapcsolatos dokumentáció típusai 5 A gyógyszerrendelés dokumentációja 5 Az egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap szempontjai Méregnek és kábítószernek minısülı A gyógyszerelés adminisztrációja gyógyszerekkel kapcsolatos külön eljárások dokumentációja Lejárt határidejő gyógyszerekkel kapcsolatos teendık dokumentációja A gyakorlat során megismert gyógyszereléssel kapcsolatos egyedi dokumentációs formák A mellékelt gyógyszerelési adatlap kitöltése a gyakorlaton megismert kliens 15 gyógyszer-felhasználásáról A gyógyszernyilvántartás vezetése A gyógyszerek nyilvántartásának dokumentumai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Kézírás 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állóképesség 1 Személyes Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Felelısségtudat 1 Pontosság 1 Társas Határozottság 1 Módszer Tömör fogalmazás készsége 1 Áttekintı képesség 1 Rendszerezı képesség 1 Körültekintés, elıvigyázatosság 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 27/44

28 13. Foglalja össze a fogyatékos személyek gondozási tervével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat! Információtartalom vázlata - A gondozási terv készítésének jogszabályi elıírásai - A gondozási tervhez kötött gondozási formák meghatározása - A gondozási terv készítésének célja, típusai - A gondozási terv készítésében közremőködık köre - Az ellátottak állapotváltozásával kapcsolatos adminisztráció - A gondozási terv tartalmi elemei, készítési szabályai - A gondozási terv felülvizsgálatának adminisztrációja - A mellékelt gondozási terv kitöltése a gyakorlati tapasztalat alapján 28/44

29 Segédanyag a 13. tételhez Gondozási terv Fizikai ellátás (Szociális gondozás, személyi segítés) Mentális gondozás (Pszichés gondozás, csoportos foglalkozás, kapcsolattartás segítése) Egyéb segítség (Pl. érdekvédelem, szociális ügyintézés, tanácsadás) Gondozási célok Gondozási feladatok Módszerek A teljesítés ideje Eredmény 29/44

30 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 13. Foglalja össze a fogyatékos személyek gondozási tervével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat! Típus Szakmai ismeretek Pontszámok Az információtartalom vázlata alkalmazása a szakmai és alapján Max. Elért vizsgakövetelmények szerint A gondozási terv készítésének jogszabályi elıírásai A gondozási tervhez kötött gondozási formák meghatározása A gondozási terv készítésének célja, típusai Gondozási terv készítése A gondozási terv készítésében közremőködık köre 5 Az ellátottak állapotváltozásával kapcsolatos adminisztráció A gondozási terv tartalmi elemei, készítési szabályai A gondozási terv felülvizsgálatának adminisztrációja A mellékelt gondozási terv kitöltése a gyakorlati tapasztalat alapján 15 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2 5 Kézírás 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 3 Információforrások kezelése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állóképesség 1 Személyes Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Szorgalom, igyekezet 1 Empatikus készség 1 Társas Tömör fogalmazás készsége 1 Kompromisszumkészség 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Módszer Kontroll (ellenırzıképesség) 1 Okok feltárása 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 30/44

31 14. Foglalja össze a fogyatékos személyek nappali ellátásának gondozási dokumentumait! Információtartalom vázlata - A területi fogyatékosügyi ellátórendszer feladatai - A fogyatékkal élık nappali ellátásának igénybevétele - A fogyatékkal élık nappali ellátásának dokumentumai - A gondozási napló alkalmazásának jogszabályi háttere - A gondozási napló szerepe, célja - A gondozási napló tartalmi elemei - A gondozási napló adminisztrációjához szükséges információk a fogyatékos személyrıl - Gyakorlati tapasztalatok a fogyatékkal élık nappali ellátási dokumentumainak vezetésével kapcsolatban 31/44

32 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 14. Foglalja össze a fogyatékos személyek nappali ellátásának gondozási dokumentumait! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Az ellátásokkal kapcsolatos adatok és tények győjtése Az ellátottak adatainak és dokumentumainak kezelése Gondozási-ápolási napló szakszerő vezetése Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. A területi fogyatékosügyi ellátórendszer feladatai A fogyatékkal élık nappali ellátásának igénybevétele A fogyatékkal élık nappali ellátásának dokumentumai A gondozási napló alkalmazásának jogszabályi háttere A gondozási napló szerepe, célja A gondozási napló tartalmi elemei A gondozási napló adminisztrációjához szükséges információk a fogyatékos személyrıl Gyakorlati tapasztalatok a fogyatékkal élık nappali ellátási dokumentumainak vezetésével kapcsolatban Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Társas Módszer Állóképesség 1 Önállóság 1 Pontosság 1 Szorgalom, igyekezet 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Segítıkészség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Módszeres munkavégzés 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Eredményorientáltság 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 32/44

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1863-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2655-06 Ügyviteli és munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása 2655-06/1 Adott vállalkozás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0874-06/1 Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 186-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 4 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0391-06/1 A vállalati logisztikai rendszer mőködésének alapelvei, alapelemei. A logisztikai ügyintézı

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1611-06/1 A kapcsolattartás, az üzleti magatartáskultúra és a munkahelyi viselkedés egy jellemzı helyzetének

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 762 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő 3.

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYÜGYI GAZÁLKOÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 140-06 Idegenvezetés gyakorlata 140-06/2 Országismereti, mővészettörténeti, idegenforgalmi ismeretek

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK

IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK (Összevont dokumentumok a BGF GKZ ISZM hallgatói számára) TARTALOM: 2356-06/1 Adott terület turisztikai felkészültségének elemzése 2356-06/2 Az elemzés alapján

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 05 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gyermekgondozó-nevelő

Részletesebben

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben