Gyakorlati vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati vizsgatevékenység"

Átírás

1 Martin János Szakképz Iskola Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: /2 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés /rész-szakképesítés/ elágazás/ráépülés azonosító száma, megnevezése: Számítógépes adatrögzít Gyakorlati vizsgatevékenység id tartama: 1 perc Jóváhagyta: a szakmai vizsga elnöke Érvényes: t l

2 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Gyakorlati vizsgafeladat Feladatközl lap 2. Vizsgafeladat 1. Tétel Válassza ki a mintadokumentumok közül azokat, amelyek selejtezhet ek és vezesse fel a már megkezdett selejtezési jegyz könyvre! A selejtezend dokumentumokat a jegyz könyvvel együtt helyezze a mappába, a nem selejtezend dokumentumokat NE tegye a mappába! A mappára írja fel a nevét! A selejtezési jegyz könyv kitöltését az alábbi adatokkal fejezze be: Az intézmény címe: 1216 udapest, Forint u. 1. A selejtezés a /1999. sz. iratkezelési szabályzat szerint történik. Dátum: <aktuális dátum> A bizottság tagjai: Kiss Péter, Varga Mihály, a bizottság elnöke: ÖN. A kiselejtezett iratok mennyisége: iratfolyóméter. Információ tartalom: Iktatószám alapján az ügyirat beazonosítása Meg rzési id leteltének kiszámítása Selejtezhet ügyiratok kiválasztása helyes kitöltése - Cégadatok kitöltése - izottság adatainak kitöltése - Iratjegyzék kitöltése - Iratmennyiség megadása - Iratkezelési Szabályzat megnevezése

3 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Irattári tételszám Az OKOSKA Központ irattári terve I. Ügykör megnevezése rzési id ( év) Vezetési, igazgatási és személyi ügyek VISZ 1. Intézménylétesítés, -átszervezés,-fejlesztés nem selejtezhet 2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyz könyvek nem selejtezhet. Személyzeti, bér- és munkaügy 0. Munkavédelem, t zvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyz - 10 könyvek. Fenntartói irányítás Szakmai ellen rzés Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek els szabályzatok (marad 1 pld) Polgári védelem Munkatervek, jelentések, statisztikák nem selejtezhet 11. Panaszügyek Irattári tételszám II. Ügykör megnevezése rzési id (év) Nevelési Oktatási ügyek NO 1 Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 2 Törzslapok, póttörzslapok,beírási naplók nem selejtezhet Felvétel, átvétel 0 Tanulói fegyelmi, és kártérítési ügyek Naplók 6 Diákönkormányzat szervezése, m ködése 7 Pedagógiai szakszolgáltatás, együttm ködés 8 Szül i munkaközösség szervezése, m ködése 9 Szaktanácsadói, szakért i vélemények, javaslatok és ajánlások 10 Gyakorlati képzés szervezése 11 Vizsgajegyz könyvek 12 Tantárgyfelosztás 1 Gyermek-és ifjúságvédelem 1 Tanulók dolgozatai, témazárói vizsgadolgozatai 1 1 Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozatai 2 Irattári tételszám III. Ügykör megnevezése Gazdasági ügyek GÜ 1 Ingatlan-nyilvántartás,-kezelés,-fenntartás,-épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek rzési id (év) Nem selejtezhet 2 els ellen rzés Nem selejtezhet Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés 10 Éves költségvetés, költségvetési beszámolók Nem selejtezhet Könyvelési bizonylatok 6 A tanm hely üzemeltetése 7 A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 8 Társadalombiztosítás 0 9 Szerz dések Nem selejtezhet 10 eszerzések (árajánlatok, megrendelések) Nem selejtezhet 11 Egyéb gazdasági levelek 10

4 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése A vizsgázó neve:.. Értékel lap 2. vizsgafeladat 1. Tétel Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Iktatószám alapján az ügyirat beazonosítása 10 A dokumentumok rendszerezésének módjai 10 Meg rzési id leteltének kiszámítása 10 A biztonságos iratkezelés Selejtezés szabályainak gyakorlati hasznosítása szabályai helyes kitöltése Selejtezhet ügyiratok kiválasztása 10 Az archiválás, irattárazás, selejtezés szabályai Pontszámok Ma x. - Cégadatok kitöltése 2 - izottság adatainak kitöltése - Iratjegyzék kitöltése - Iratmennyiség megadása 1 - Iratkezelési Szabályzat megnevezése 1 Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Olvasott köznyelvi szöveg Olvasott szakmai szöveg Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Nyelvhelyesség Helyesírás Szakmai nyelvi íráskészség, Helyesírás fogalmazás írásban Nyelvhelyesség Információforrások kezelése Információk megtalálása Összesen 91 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Megbízhatóság Pontosság Monotóniat rés Türelmesség Precizitás Kitartás Döntésképesség Szorgalom, igyekezet Társas Tömör fogalmazás készsége Közérthet ség Fogalmazókészség Módszer Ismeretek helyénvaló alkalmazása Módszeres munkavégzés Helyzetfelismerés Rendszerez képesség Kontroll (ellen rz képesség) Áttekint képesség Körültekintés, el vigyázatosság Figyelem-összpontosítás Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Mindösszesen 100 Elért Dátum: aláírás

5 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Gyakorlati vizsgafeladat Feladatközl lap 2. Vizsgafeladat 2. Tétel Válassza ki a mintadokumentumok közül azokat, amelyek selejtezhet ek és vezesse fel a már megkezdett selejtezési jegyz könyvre! A selejtezend dokumentumokat a jegyz könyvvel együtt helyezze a mappába, a nem selejtezend dokumentumokat NE tegye a mappába! A mappára írja fel a nevét! A selejtezési jegyz könyv kitöltését az alábbi adatokkal fejezze be: Az intézmény címe: 1216 udapest, Forint u. 1. A selejtezés a 10/2009. sz. iratkezelési szabályzat szerint történik. Dátum: <aktuális dátum> A bizottság tagjai: Lajos Anna, Kiss Elemérné, a bizottság elnöke: ÖN. A kiselejtezett iratok mennyisége: 2, iratfolyóméter. Információ tartalom: Iktatószám alapján az ügyirat beazonosítása Meg rzési id leteltének kiszámítása Selejtezhet ügyiratok kiválasztása helyes kitöltése - Cégadatok kitöltése - izottság adatainak kitöltése - Iratjegyzék kitöltése - Iratmennyiség megadása - Iratkezelési Szabályzat megnevezése

6 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Irattári tételszám Az OKOSKA Központ irattári terve I. Ügykör megnevezése rzési id ( év) Vezetési, igazgatási és személyi ügyek VISZ 1. Intézménylétesítés, -átszervezés,-fejlesztés nem selejtezhet 2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyz könyvek nem selejtezhet. Személyzeti, bér- és munkaügy 0. Munkavédelem, t zvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyz - 0 könyvek. Fenntartói irányítás Szakmai ellen rzés Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek els szabályzatok (marad 1 pld) Polgári védelem Munkatervek, jelentések, statisztikák nem selejtezhet 11. Panaszügyek Irattári tételszám II. Ügykör megnevezése rzési id (év) Nevelési Oktatási ügyek NO 1 Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 2 Törzslapok, póttörzslapok,beírási naplók nem selejtezhet Felvétel, átvétel 0 Tanulói fegyelmi, és kártérítési ügyek Naplók 6 Diákönkormányzat szervezése, m ködése 7 Pedagógiai szakszolgáltatás, együttm ködés 8 Szül i munkaközösség szervezése, m ködése 9 Szaktanácsadói, szakért i vélemények, javaslatok és ajánlások 10 Gyakorlati képzés szervezése 11 Vizsgajegyz könyvek 12 Tantárgyfelosztás 1 Gyermek-és ifjúságvédelem 1 Tanulók dolgozatai, témazárói vizsgadolgozatai 1 1 Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozatai 2 Irattári tételszám III. Ügykör megnevezése Gazdasági ügyek GÜ 1 Ingatlan-nyilvántartás,-kezelés,-fenntartás,-épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek rzési id (év) Nem selejtezhet 2 els ellen rzés Nem selejtezhet Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés 10 Éves költségvetés, költségvetési beszámolók Nem selejtezhet Könyvelési bizonylatok 6 A tanm hely üzemeltetése 7 A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 8 Társadalombiztosítás 0 9 Szerz dések Nem selejtezhet 10 eszerzések (árajánlatok, megrendelések) Nem selejtezhet 11 Egyéb levelek 10

7 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése A vizsgázó neve:.. Értékel lap 2. vizsgafeladat 2. Tétel Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Iktatószám alapján az ügyirat beazonosítása 10 A dokumentumok rendszerezésének módjai 10 Meg rzési id leteltének kiszámítása 10 A biztonságos iratkezelés Selejtezés szabályainak gyakorlati hasznosítása szabályai helyes kitöltése Selejtezhet ügyiratok kiválasztása 10 Az archiválás, irattárazás, selejtezés szabályai Pontszámok Ma x. - Cégadatok kitöltése 2 - izottság adatainak kitöltése - Iratjegyzék kitöltése - Iratmennyiség megadása 1 - Iratkezelési Szabályzat megnevezése 1 Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Olvasott köznyelvi szöveg Olvasott szakmai szöveg Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Nyelvhelyesség Helyesírás Szakmai nyelvi íráskészség, Helyesírás fogalmazás írásban Nyelvhelyesség Információforrások kezelése Információk megtalálása Összesen 91 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Megbízhatóság Pontosság Monotóniat rés Türelmesség Precizitás Kitartás Döntésképesség Szorgalom, igyekezet Társas Tömör fogalmazás készsége Közérthet ség Fogalmazókészség Módszer Ismeretek helyénvaló alkalmazása Módszeres munkavégzés Helyzetfelismerés Rendszerez képesség Kontroll (ellen rz képesség) Áttekint képesség Körültekintés, el vigyázatosság Figyelem-összpontosítás Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Mindösszesen 100 Elért Dátum: aláírás

8 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Gyakorlati vizsgafeladat Feladatközl lap 2. Vizsgafeladat. Tétel Válassza ki a mintadokumentumok közül azokat, amelyek selejtezhet ek és vezesse fel a már megkezdett selejtezési jegyz könyvre! A selejtezend dokumentumokat a jegyz könyvvel együtt helyezze a mappába, a nem selejtezend dokumentumokat NE tegye a mappába! A mappára írja fel a nevét! A selejtezési jegyz könyv kitöltését az alábbi adatokkal fejezze be: Az intézmény címe: 1216 udapest, Forint u. 1. A selejtezés a /199. sz. iratkezelési szabályzat szerint történik. Dátum: <aktuális dátum> A bizottság tagjai: Kiss Péter, Magyar Noémi, a bizottság elnöke: ÖN. A kiselejtezett iratok mennyisége: 1, iratfolyóméter. Információ tartalom: Iktatószám alapján az ügyirat beazonosítása Meg rzési id leteltének kiszámítása Selejtezhet ügyiratok kiválasztása helyes kitöltése - Cégadatok kitöltése - izottság adatainak kitöltése - Iratjegyzék kitöltése - Iratmennyiség megadása - Iratkezelési Szabályzat megnevezése

9 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Az OKOSKA Központ irattári terve A 11/199. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Megnevezés: rzési id (év) I. Igazgatási ügyek 1. Intézménylétesítés, - átszervezés, - fejlesztés nem selejtezhet 2. Szakmai ellen rzés 10. Megállapodások, bírósági államigazgatási ügyek 10. els szabályzatok 10. Polgári védelem, munka- és balesetvédelem Munkatervek, jelentések, statisztikák 7. Panaszügyek II. Nevelési oktatási ügyek 8. Nevelési oktatási kísérletek, újítások Törzslapok, póttörzslapok, beíratási naplók nem selejtezhet 10. Tanulói felvételi és kártérítési ügyek 11. Naplók 12. Szül i munkaközösség szervezése, m ködése 1. Szaktanácsadói, szakért i vélemények 1. Gyermekvédelem III. Gazdasági ügyek 1. Ingatlan nyilvántartás, - kezelés, - fenntartás, épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek Társadalombiztosítás Leltár, tárgyi eszköz nyilvántartás, Vagyonnyilvántartás, selejtezés Szerz dések nem selejtezhet 19. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok 20. A gyermekek ellátása, térítési díjai 21. Egyéb levelek 1

10 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése A vizsgázó neve:.. Értékel lap 2. vizsgafeladat. Tétel Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Iktatószám alapján az ügyirat beazonosítása 10 A dokumentumok rendszerezésének módjai 10 Meg rzési id leteltének kiszámítása 10 A biztonságos iratkezelés Selejtezés szabályainak gyakorlati hasznosítása szabályai helyes kitöltése Selejtezhet ügyiratok kiválasztása 10 Az archiválás, irattárazás, selejtezés szabályai Pontszámok Ma x. - Cégadatok kitöltése 2 - izottság adatainak kitöltése - Iratjegyzék kitöltése - Iratmennyiség megadása 1 - Iratkezelési Szabályzat megnevezése 1 Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Olvasott köznyelvi szöveg Olvasott szakmai szöveg Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Nyelvhelyesség Helyesírás Szakmai nyelvi íráskészség, Helyesírás fogalmazás írásban Nyelvhelyesség Információforrások kezelése Információk megtalálása Összesen 91 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Megbízhatóság Pontosság Monotóniat rés Türelmesség Precizitás Kitartás Döntésképesség Szorgalom, igyekezet Társas Tömör fogalmazás készsége Közérthet ség Fogalmazókészség Módszer Ismeretek helyénvaló alkalmazása Módszeres munkavégzés Helyzetfelismerés Rendszerez képesség Kontroll (ellen rz képesség) Áttekint képesség Körültekintés, el vigyázatosság Figyelem-összpontosítás Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Mindösszesen 100 Elért Dátum: aláírás

11 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Gyakorlati vizsgafeladat Feladatközl lap 2. Vizsgafeladat. Tétel Válassza ki a mintadokumentumok közül azokat, amelyek selejtezhet ek és vezesse fel a már megkezdett selejtezési jegyz könyvre! A selejtezend dokumentumokat a jegyz könyvvel együtt helyezze a mappába, a nem selejtezend dokumentumokat NE tegye a mappába! A mappára írja fel a nevét! A selejtezési jegyz könyv kitöltését az alábbi adatokkal fejezze be: Az intézmény címe: 1216 udapest, Forint u. 1. A selejtezés a 112/2002. sz. iratkezelési szabályzat szerint történik. Dátum: <aktuális dátum> A bizottság tagjai: Zoltán Annamária, Varga Mihály, a bizottság elnöke: ÖN. A kiselejtezett iratok mennyisége: iratfolyóméter. Információ tartalom: Iktatószám alapján az ügyirat beazonosítása Meg rzési id leteltének kiszámítása Selejtezhet ügyiratok kiválasztása helyes kitöltése - Cégadatok kitöltése - izottság adatainak kitöltése - Iratjegyzék kitöltése - Iratmennyiség megadása - Iratkezelési Szabályzat megnevezése

12 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Az OKOSKA Központ irattári terve A 11/199. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Megnevezés: rzési id (év) I. Igazgatási ügyek 22. Intézménylétesítés, - átszervezés, - fejlesztés nem selejtezhet 2. Szakmai ellen rzés Megállapodások, bírósági államigazgatási ügyek els szabályzatok Polgári védelem, munka- és balesetvédelem Munkatervek, jelentések, statisztikák 28. Panaszügyek II. Nevelési oktatási ügyek 29. Nevelési oktatási kísérletek, újítások Törzslapok, póttörzslapok, beíratási naplók nem selejtezhet 1. Tanulói felvételi és kártérítési ügyek 2. Naplók. Szül i munkaközösség szervezése, m ködése. Szaktanácsadói, szakért i vélemények. Gyermekvédelem III. Gazdasági ügyek 6. Ingatlan nyilvántartás, - kezelés, - fenntartás, épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek 0 7. Társadalombiztosítás 0 8. Leltár, tárgyi eszköz nyilvántartás, Vagyonnyilvántartás, selejtezés Szerz dések nem selejtezhet 0. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok 1. A gyermekek ellátása, térítési díjai 2. Egyéb levelek 10

13 Szakképesítés: Számítógépes adatrögzít Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése A vizsgázó neve:.. Értékel lap 2. vizsgafeladat. Tétel Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Iktatószám alapján az ügyirat beazonosítása 10 A dokumentumok rendszerezésének módjai 10 Meg rzési id leteltének kiszámítása 10 A biztonságos iratkezelés Selejtezés szabályainak gyakorlati hasznosítása szabályai helyes kitöltése Selejtezhet ügyiratok kiválasztása 10 Az archiválás, irattárazás, selejtezés szabályai Pontszámok Ma x. - Cégadatok kitöltése 2 - izottság adatainak kitöltése - Iratjegyzék kitöltése - Iratmennyiség megadása 1 - Iratkezelési Szabályzat megnevezése 1 Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Olvasott köznyelvi szöveg Olvasott szakmai szöveg Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Nyelvhelyesség Helyesírás Szakmai nyelvi íráskészség, Helyesírás fogalmazás írásban Nyelvhelyesség Információforrások kezelése Információk megtalálása Összesen 91 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Megbízhatóság Pontosság Monotóniat rés Türelmesség Precizitás Kitartás Döntésképesség Szorgalom, igyekezet Társas Tömör fogalmazás készsége Közérthet ség Fogalmazókészség Módszer Ismeretek helyénvaló alkalmazása Módszeres munkavégzés Helyzetfelismerés Rendszerez képesség Kontroll (ellen rz képesség) Áttekint képesség Körültekintés, el vigyázatosság Figyelem-összpontosítás Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Mindösszesen 100 Elért Dátum: aláírás

14 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/1 A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat lapolvasása, sokszorosítása

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1605-06/ Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés /rész-szakképesítés/ elágazás/ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Részletesebben

Iratkezelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2170 Aszód, Régész utca 34. Adószám: 18665745-2-13 OM azonosító: 032582 Iratkezelési szabályzat az intézmény képviselője Kelt: Aszód,

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/2 Az ügyiratok archiválása, illetve egy adott dokumentum selejtezése a megadott paraméterek Gyakorlati vizsgatevékenység

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1605-06/1 Hivatalos levél szerkesztése a megadott adatok alapján adatbevitellel és Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola 1588-07 Adatkezelés, adatfeldolgozás Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1588-07 A különböz formátumú, szerkezet adatbázisokból megadott szempontok szerinti

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2018. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék: 1. Általános rendelkezések... 2 2. Jogi alapok... 2 3. A szabályzat hatálya... 2 4. Az iratkezelés szervezete és felügyelete...

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 2. vizsgafeladat Magyar és idegen nyelvű dokumentumok tartalmának értelmezése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola 1588-07 Adatkezelés, adatfeldolgozás Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1588-07 Adatbázisból adatok sz rése (ügyféladatok), eltér formájú grafikai Gyakorlati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Közlekedésautomatikai technikus. Közlekedésautomatikai műszerész 2/32

Közlekedésautomatikai technikus. Közlekedésautomatikai műszerész 2/32 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1861-06/1 A szociális alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázati és forrásszerzési lehetőségek bemutatása

Részletesebben

Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32

Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32 Szerzői jogi ismeretek. A szerző személyiségi és vagyoni jogai. Dokumentumtípusok: kiadványfajták, kiadványtípusok. Kiadásfajták A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA>

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 198-06/2 Vendéglátó eladói elmélet (áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fertőtlenítő sterilező szakképesítés Fertőtlenítés, sterilizálás modul. 1. vizsgafeladat április 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fertőtlenítő sterilező szakképesítés Fertőtlenítés, sterilizálás modul. 1. vizsgafeladat április 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Bőrdíszműves 4 Bőrdíszműves Táskajavító Bőrdíszműves 4

Bőrdíszműves 4 Bőrdíszműves Táskajavító Bőrdíszműves 4 145-06 Alkatrészek díszítése, összeerősítése a bőrdíszműiparban A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői:

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői: A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 347 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. május 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. május 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Ortopédiai cipész Cipész, cipőkészítő, cipőjavító

Ortopédiai cipész Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA>

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat 3. számú melléklete. yzat. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat. 3. számú melléklet 2017.

A szervezeti és működési szabályzat 3. számú melléklete. yzat. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat. 3. számú melléklet 2017. 6 Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola A szervezeti és működési szabályzat 3. számú melléklete yzat OM.: 200708 PD1001 2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 661-06/3 Záródolgozat védése, prezentációja. A szakdolgozat szabadon választott témája kapcsolódjon egy adott vállalkozás európai üzleti környezetének Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 2011. CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.)EMMI (rendelet) 4. (1) pontja értelmében készült SZMSZ melléklete 20/2012.(VIII.31.) 84.-93. par. szerint

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 4 Irattári terv Záró rendelkezések Mellékletek... 9

Tartalomjegyzék. 4 Irattári terv Záró rendelkezések Mellékletek... 9 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 2 1.1 Az intézmény iratkezelési szabályzata... 2 1.2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 2 1.3 Az iratkezelés szabályozása... 2 2 Ügyintézés és iratkezelés...

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1652-06 Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 7. számú melléklet A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 2014. május 14. 1 Az intézmény köteles irattárat fenntartani, megőrizni, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. Az

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/3 A nemzetközi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/1 A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat lapolvasása, sokszorosítása

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13. Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1563-06/2 A színházi raktározás bemutatása és a vonatkozó tűz-, munka- és biztonságvédelmi előírások ismertetése

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 347 03 0000 00

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1860-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gyakorlatról - szervezési feladat elemzése

Részletesebben

Színháztechnikus, szcenikus Színháztechnikus, szcenikus Színpadmester Színháztechnikus, szcenikus

Színháztechnikus, szcenikus Színháztechnikus, szcenikus Színpadmester Színháztechnikus, szcenikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 5. számú melléklet A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 2014. május 14. 1 Az intézmény köteles irattárat fenntartani, megőrizni, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. Az

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 663-06/3 Záró dolgozat megvédése (prezentáció a dolgozat lényegi elemeinek ismertetésével) Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Raktáros Raktáros Színházi kellékes Raktáros

Raktáros Raktáros Színházi kellékes Raktáros A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01 MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat Az iratkezelési szabályzat az iratok, a bármely technikai eljárással készült kép- és hangfelvételek, valamint a gépi adatfeldolgozás

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola. egyedi Iratkezelési szabályzata

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola. egyedi Iratkezelési szabályzata A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola egyedi Iratkezelési szabályzata Érvényes: 2016.01.01-től visszavonásig Módosítás kelte: 2018.05.22. Az intézmény köteles irattárat fenntartani, megőrizni,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Fizioterápiás szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Fizioterápiás szakasszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens szakképesítés Angiológia modul. 1. vizsgafeladat június 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens szakképesítés Angiológia modul. 1. vizsgafeladat június 18. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3146-10 Útépítő- vagy karbantartógép kezelő speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3146-10/2 dott útépítő-

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Műtőtechnikus szakképesítés Műtét technológia modul. 1. vizsgafeladat október 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Műtőtechnikus szakképesítés Műtét technológia modul. 1. vizsgafeladat október 11. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kérésére elküldöm a 2009. évi Dorog III. Körzet fogorvosi alapellátásról szóló beszámolómat. Üdvözlettel: Dr. Kormos Éva

Kérésére elküldöm a 2009. évi Dorog III. Körzet fogorvosi alapellátásról szóló beszámolómat. Üdvözlettel: Dr. Kormos Éva Dorog Város Polgármesteri Hivatal 2510 Dorog, Bécsi út 71. Tisztelt Osztályvezet Asszony! Kérésére elküldöm a 2009. évi Dorog III. Körzet fogorvosi alapellátásról szóló beszámolómat. Kelt: Dorog, 2010.

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Mőtéti szakasszisztens szakképesítés Mőtét elıkészítése modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Mőtéti szakasszisztens szakképesítés Mőtét elıkészítése modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nefrológiai szakápoló szakképesítés Nefrológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat május 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nefrológiai szakápoló szakképesítés Nefrológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat május 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1860-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gyakorlatról - szervezési feladat elemzése

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3142-10/2 dott energiaátalakító-berendezés szerkezeti felépítése, biztonságtechnikai követelmények

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2 I. A szabályzat jogi alapja 1993. évi LXXIX. Törvény: A közoktatásról 1995. évi LXVI. Törvény: A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 347 03 0000 00

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségőr-fertőtlenítő, Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Fogtechnikus szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségőr-fertőtlenítő, Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Fogtechnikus szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Segédlevéltáros

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Fogászati asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Fogászati asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42

A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei modul 1. vizsgafeladat. 2010. október 06.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei modul 1. vizsgafeladat. 2010. október 06. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés A képalkotás folyamata és eszközei modul. 1. vizsgafeladat április 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés A képalkotás folyamata és eszközei modul. 1. vizsgafeladat április 18. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogtechnikus szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogtechnikus szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 08. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben