NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: /1 A gyermek megismerésének és képességei kibontakoztatásának lehetıségeirıl - elıre elkészített - záródolgozat védése Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a../2011. számon kiadom. Jóváhagyta: Zámbori Tamás fıosztályvezetı 2011 NEMZETI SALÁD - ÉS SZOIÁLPOLITIKAI INTÉZET

2 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Nevelıszülı Nevelıszülı A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42

3 1. Gyakorlati tapasztalatai alapján ismertesse nevelt gyermekei megismerésének módszereit, megismerésük lehetıségeit! Információtartalom vázlata A gyermek megismerésének jelentısége A gyermek megismerésének területei A megismerés formái és színterei A megismerés pszichológiai módszerei A megismerés pedagógiai módszerei A gyermek magával hozott adottságai A megismerés lehetıségeinek korlátai Az Ön által nevelt gyermek bemutatása 3/42

4 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 1. Gyakorlati tapasztalatai alapján ismertesse nevelt gyermekei megismerésének módszereit, megismerésük lehetıségeit! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Pontszámok Az információtartalom vázlata alapján Max. Elért A gyermek megismerésének A gyermek képességei területei A megismerés formái és színterei A gyermek magával hozott adottságai A gyermek megismerésének jelentısége A megismerés pszichológiai A gyermek magával hozott módszerei normái és szokásai A megismerés pedagógiai módszerei A megismerés lehetıségeinek korlátai Az Ön által nevelt gyermek bemutatása Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Érzelmi stabilitás, Személyes Társas kiegyensúlyozottság 1 Felelısségtudat 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Döntésképesség 1 Közérthetıség 1 Empatikus készség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Információgyőjtés 1 Módszer Rendszerben való gondolkodás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 4/42

5 2. Hogyan segítette nevelt gyermekének fejlıdését a szociokulturális jellemzık megismerése? Információtartalom vázlata A család mint elsıdleges szocializációs színtér A szociokulturális jellemzık fogalma A szociokulturális jellemzık megismerésének módszerei Információszerzési módok Az Ön által nevelt gyermek szociokulturális jellemzıi A nevelt gyermek és az Ön családjának szociokulturális értékei A nevelt gyermek és az Ön családjának értékütközései Az érték- és normakonfliktusok feloldásának módszerei az Ön gyakorlatában A nevelt gyermek szociokulturális hátrányai A hátrányok leküzdésére alkalmazott módszerei 5/42

6 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 2. Hogyan segítette nevelt gyermekének fejlıdését a szociokulturális jellemzık megismerése? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A család mint elsıdleges szocializációs színtér A szociokulturális jellemzık fogalma 5 A szociokulturális jellemzık A gyermek magával hozott normái 5 megismerésének módszerei és szokásai Információszerzési módok 5 Az Ön által nevelt gyermek szociokulturális jellemzıi A nevelt gyermek és az Ön családjának szociokulturális értékei A nevelt gyermek szociokulturális hátrányai A hátrányok leküzdésére alkalmazott módszerei Speciális élethelyzetbıl adódó lélektan A nevelt gyermek és az Ön családjának értékütközései Az érték- és normakonfliktusok feloldásának módszerei az Ön gyakorlatában Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Információforrások kezelése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Szervezıkészség 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Empatikus készség 1 Társas Konfliktusmegoldó készség 1 Adekvát kommunikáció 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Módszer Helyzetfelismerés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 6/42 5

7 3. Tapasztalatai alapján mutassa be a nevelıcsalád jelentıségét a nevelt gyermek fejlıdésében! Információtartalom vázlata A család fogalma, funkciói A nevelıcsalád szocializációs funkciójának sajátosságai Az értékek és normák sokszínősége a nevelıszülıs családban A családi szerepek sajátosságai a nevelıcsalád és a vér szerinti család rendszerében Az értékek, normák és szokások átalakításának lehetıségei, módszerei A családi munkamegosztás fejlesztı hatása A hozott értékek és normák stabilitásának szerepe a gyermek fejlıdésében A nevelt gyermek szocializációjában elért sikerei és gondjai 7/42

8 A vizsgázó neve:.. Értékelı lap 3. Tapasztalatai alapján mutassa be a nevelıcsalád jelentıségét a nevelt gyermek fejlıdésében! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A család fogalma, funkciói 5 Az értékek, normák és szokások átalakításának lehetıségei, módszerei A gyermek magával hozott normái A hozott értékek és normák és szokásai stabilitásának szerepe a gyermek fejlıdésében A nevelt gyermek szocializációjában elért sikerei és gondjai 15 A nevelıcsalád szocializációs funkciójának sajátosságai Az értékek és normák sokszínősége a nevelıszülıs családban Speciális élethelyzetbıl adódó A családi szerepek sajátosságai a lélektan nevelıcsalád és a vér szerinti család rendszerében A családi munkamegosztás fejlesztı hatása Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Szervezıkészség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Társas Empatikus készség 1 Adekvát kommunikáció 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Módszer Rendszerben való gondolkodás 1 Információgyőjtés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 8/42

9 4. Tapasztalatai alapján mutassa be, hogy mit jelent a 0-3 éves korú gyermek befogadása, megismerése, fejlesztése! Információtartalom vázlata A 0-3 éves korú gyermek elhelyezési és ellátási feltételei A 0-3 éves korú gyermek megfigyelésének szempontjai A gyermek életkori sajátosságai Az anya-gyermek kapcsolat jelentısége a gyermek fejlıdésében Az anyahiány lehetséges következményei a személyiség fejlıdésében A gyermek fejlıdésében tapasztalható lemaradások és azok okai A gyermek fejlesztésének érdekében igénybe vehetı szakmai segítık köre A 0-3 éves korú gyermek fejlesztésében alkalmazható játékok 9/42

10 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 4. Tapasztalatai alapján mutassa be, hogy mit jelent a 0-3 éves korú gyermek befogadása, megismerése, fejlesztése! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Különleges és speciális szükséglető gyermekek A gyermek képességei Speciális élethelyzetbıl adódó lélektan A játék és a tanulás személyiségfejlıdésben betöltött szerepe Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A 0-3 éves korú gyermek elhelyezési és ellátási feltételei A 0-3 éves korú gyermek megfigyelésének szempontjai A gyermek életkori sajátosságai Az anya-gyermek kapcsolat jelentısége a gyermek fejlıdésében A gyermek fejlesztésének érdekében igénybe vehetı szakmai segítık köre A gyermek fejlıdésében tapasztalható lemaradások és azok okai Az anyahiány lehetséges következményei a személyiség fejlıdésében A 0-3 éves korú gyermek fejlesztésében alkalmazható játékok Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Személyes Társas Szervezıkészség 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Empatikus készség 1 Közérthetıség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Adekvát kommunikáció 1 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás /42

11 5. Milyen speciális feladatai vannak a nevelıszülınek az örökbefogadás elıkészítésében? Információtartalom vázlata Az örökbefogadás jogi szabályai Az örökbefogadással kapcsolatos információk kezelése A gyermek felkészítése az örökbefogadásra A nevelıszülı, a nevelıcsalád feladatai az örökbefogadással kapcsolatban A nevelıcsalád és a nevelt gyermek elválásának elıkészítése A nevelıszülı örökbefogadással kapcsolatos dilemmái, a veszteség feldolgozása Az örökbefogadó családba történı beillesztés segítése A késıbbi kapcsolattartás dilemmái 11/42

12 A vizsgázó neve.. Értékelı lap 5. Milyen speciális feladatai vannak a nevelıszülınek az örökbefogadás elıkészítésében? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Különleges és speciális szükséglető gyermekek Speciális élethelyzetbıl adódó lélektan Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért Az örökbefogadás jogi szabályai Az örökbefogadással kapcsolatos információk kezelése A nevelıszülı, a nevelıcsalád feladatai az örökbefogadással kapcsolatban Az örökbefogadó családba történı beillesztés segítése A gyermek felkészítése az örökbefogadásra A nevelıcsalád és a nevelt gyermek elválásának elıkészítése A nevelıszülı örökbefogadással kapcsolatos dilemmái, a veszteség feldolgozása A késıbbi kapcsolattartás dilemmái Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Információforrások kezelése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Szervezıkészség 1 Döntésképesség 1 Empatikus készség 1 Társas Kapcsolatteremtı készség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Információgyőjtés 1 Módszer Rendszerben való gondolkodás 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 12/42

13 6. Ismertesse az Önnél elhelyezett tartósan beteg gyermekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatait! Információtartalom vázlata Felkészülés a gyermek befogadására A gyermek szükségleteinek megismerése A gyermek szükségleteinek biztosítása A tartósan beteg gyermek gondozása A tartósan beteg gyermek nevelésének sajátosságai A tartósan beteg gyermek pszichés jellemzıi A házi patika összeállításának szempontjai, a gyógyszerelés A tartósan beteg és az egészséges gyermekek viszonya 13/42

14 A vizsgázó neve: Értékelı lap 6. Ismertesse az Önnél elhelyezett tartósan beteg gyermekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatait! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gyermek képességei Az információtartalom vázlata alapján A gyermek szükségleteinek megismerése A gyermek szükségleteinek biztosítása Felkészülés a gyermek befogadására Pontszámok Max. Elért A tartósan beteg gyermek gondozása Különleges és speciális A tartósan beteg és az egészséges szükséglető gyermekek gyermekek viszonya A házi patika összeállításának szempontjai, a gyógyszerelés 5 A tartósan beteg gyermek nevelésének Speciális élethelyzetbıl adódó sajátosságai 15 lélektan A tartósan beteg gyermek pszichés jellemzıi Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Személyes Felelısségtudat 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Szervezıkészség 1 Társas Empatikus készség 1 Adekvát kommunikáció 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Módszer Rendszerben való gondolkodás 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen 0 Max. Elért dátum aláírás 14/42

15 7. Tapasztalatai szerint milyen hatással van a nevelıcsaládra a fogyatékos gyermek befogadása, nevelése? Információtartalom vázlata A fogyatékosság típusai A nevelıcsalád életének változásai A szakszerő segítségnyújtás lehetıségei Fejlesztési lehetıségek A fogyatékos gyermek jogai Érdekvédelem, az esélyegyenlıség biztosítása Az eltérı fejlıdésbıl származó problémák Az eltérı fejlıdés hátrányainak csökkentésére szolgáló módszerek A játék fejlesztı hatásai 15/42

16 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 7. Tapasztalatai szerint milyen hatással van a nevelıcsaládra a fogyatékos gyermek befogadása, nevelése? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Pontszámok Az információtartalom vázlata alapján Max. Elért A fogyatékosság típusai 5 Különleges és speciális A szakszerő segítségnyújtás lehetıségei 5 szükséglető gyermekek A fogyatékos gyermek jogai 5 Érdekvédelem, az esélyegyenlıség biztosítása 5 A gyermek képességei Fejlesztési lehetıségek 15 Speciális élethelyzetbıl adódó lélektan A nevelıcsalád életének változásai 15 Az eltérı fejlıdésbıl származó problémák A játék és a tanulás Az eltérı fejlıdés hátrányainak személyiségfejlıdésben csökkentésére szolgáló módszerek betöltött szerepe A játék fejlesztı hatásai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Elhivatottság, elkötelezettség 1 Személyes Társas Felelısségtudat 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Szervezıkészség 1 Döntésképesség 1 Empatikus készség 1 Adekvát kommunikáció 1 Helyzetfelismerés 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Módszer Rendszerben való gondolkodás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 16/42

17 8. Tapasztalatai szerint milyen lehetıségei vannak a nevelıszülınek a speciális ellátást igénylı gyermek megismerésében és fejlesztésében? Információtartalom vázlata A speciális szükséglet definiálása A speciális szükséglet feltárásának módszerei A speciális ellátás személyi és tárgyi feltételei A speciális szükséglető gyermek megismerésének módszerei A speciális szükséglető gyermek fejlesztésének lehetıségei, eszközei A speciális szükséglető gyermek fejlesztésének módszerei A játék és egyéb tevékenységek szerepe a speciális szükséglető gyermek fejlesztésében A speciális ellátást segítı szakemberek Az Ön által nevelt speciális ellátást igénylı gyermek fejlıdésének bemutatása 17/42

18 A vizsgázó neve: Értékelı lap 8. Tapasztalatai szerint milyen lehetıségei vannak a nevelıszülınek a speciális ellátást igénylı gyermek megismerésében és fejlesztésében? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Különleges és speciális szükséglető gyermekek Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. A speciális szükséglet definiálása 5 A speciális szükséglet feltárásának módszerei A speciális ellátás személyi és tárgyi feltételei A speciális szükséglető gyermek megismerésének módszerei A speciális szükséglető gyermek fejlesztésének lehetıségei, eszközei A speciális szükséglető gyermek fejlesztésének módszerei A játék és egyéb tevékenységek szerepe a speciális szükséglető gyermek fejlesztésében A speciális ellátást segítı szakemberek 5 Az Ön által nevelt speciális ellátást igénylı gyermek fejlıdésének bemutatása 15 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 3 Gyermekjátékok használata 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Szervezıkészség 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Empatikus készség 1 Társas Adekvát kommunikáció 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Helyzetfelismerés 1 Módszer Rendszerben való gondolkodás 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen Mindösszesen 0 5 Elért dátum aláírás 18/42

19 9. Mutassa be, hogy saját gyakorlata során hogyan segítette a gyermek megismerését és fejlesztését a vér szerinti család komplex gondozása! Információtartalom vázlata Az Ön által nevelt gyermek helyzetének rövid bemutatása A vér szerinti család szociális helyzetének bemutatása A kapcsolattartás jelentısége a gyermek hozott normáinak megismerése szempontjából A vér szerinti és a nevelıcsalád értékrendjének közelítése A kapcsolattartás jelentısége a gyermek életében A kapcsolattartás jelentısége a szükségletek feltárásában A kapcsolattartás jelentısége a gyermek fejlıdésének folyamatában A kapcsolattartás lehetséges formái a gyermek érdekei szempontjából A vér szerinti családdal való kapcsolattartás jelentısége a visszahelyezés szempontjából 19/42

20 A vizsgázó neve:.. Értékelı lap 9. Mutassa be, hogy saját gyakorlata során hogyan segítette a gyermek megismerését és fejlesztését a vér szerinti család komplex gondozása! Szakmai ismeretek alkalmazása Pontszámok Típus a szakmai és vizsgakövetelmény Az információtartalom vázlata alapján szerint Max. Elért Az Ön által nevelt gyermek helyzetének rövid bemutatása A vér szerinti család szociális helyzetének A gyermek magával hozott normái bemutatása és szokásai A kapcsolattartás jelentısége a gyermek hozott normáinak megismerése szempontjából 5 A vér szerinti és a nevelıcsalád értékrendjének közelítése A kapcsolattartás jelentısége a gyermek életében A kapcsolattartás jelentısége a szükségletek feltárásában Speciális élethelyzetbıl adódó A kapcsolattartás jelentısége a gyermek lélektan fejlıdésének folyamatában A kapcsolattartás lehetséges formái a gyermek érdekei szempontjából 5 A vér szerinti családdal való kapcsolattartás jelentısége a visszahelyezés szempontjából Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Döntésképesség 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Szervezıkészség 1 Közérthetıség 1 Társas Empatikus készség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Módszer Helyzetfelismerés 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 20/42

21 . Ismertesse az Ön ellátásában nagykorúvá vált gondozottal kapcsolatos feladatait! Információtartalom vázlata Az egyéni képességek feltárásának módszerei Az önellátás kialakítása és az önálló életvitelre felkészítés folyamata A nevelt gyermek ambícióinak és motivációinak megismerése A tanulás szerepe a nevelt gyermek életében Az alkalmazott pályaorientációs lépések és módszerek Az önálló életvitel kialakításának feltételei A munkába állítás feladatai, nehézségei Az utógondozás alkalmazott módszerei, eszközei 21/42

22 A vizsgázó neve:. Értékelı lap. Ismertesse az Ön ellátásában nagykorúvá vált gondozottal kapcsolatos feladatait! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Pontszámok Az információtartalom vázlata alapján Max. Elért Az egyéni képességek feltárásának módszerei A gyermek képességei Az önellátás kialakítása és az önálló életvitelre felkészítés folyamata A nevelt gyermek ambícióinak és motivációinak megismerése Az önálló életvitel kialakításának feltételei A tanulás szerepe a nevelt gyermek A játék és a tanulás életében személyiségfejlıdésben Az alkalmazott pályaorientációs betöltött szerepe lépések és módszerek A munkába állítás feladatai, Speciális élethelyzetbıl adódó nehézségei lélektan Az utógondozás alkalmazott módszerei, eszközei Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Információforrások kezelése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Társas Döntésképesség 1 Adekvát kommunikáció 1 Közérthetıség 1 Empatikus készség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Helyzetfelismerés 1 Információgyőjtés 1 Módszer Rendszerben való gondolkodás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 22/42

23 11. Mutassa be a nevelt gyermeke esetében elıforduló lelki problémákat, ezek megjelenési formáit, valószínősíthetı okait, kezelésük lehetıségeit! Információtartalom vázlata A nevelt gyermek életútjának rövid bemutatása A vér szerinti család elvesztésének feldolgozása A többszöri környezetváltozásból adódó lelki problémák Az elválás beilleszkedés traumái Az elfogadás elfogadtatás nehézségei A vágyak és az elvárások viszonya A családtaggá válás nehézségei Elhárító mechanizmusok, énvédelem a nevelt gyermek esetében 23/42

24 A vizsgázó neve:.. Értékelı lap 11. Mutassa be a nevelt gyermeke esetében elıforduló lelki problémákat, ezek megjelenési formáit, valószínősíthetı okait, kezelésük lehetıségeit! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gyermek magával hozott normái és szokásai Speciális élethelyzetbıl adódó lélektan Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A nevelt gyermek életútjának rövid bemutatása A vér szerinti család elvesztésének feldolgozása A többszöri környezetváltozásból adódó lelki problémák Az elválás beilleszkedés traumái Az elfogadás elfogadtatás nehézségei A vágyak és az elvárások viszonya A családtaggá válás nehézségei Elhárító mechanizmusok, énvédelem a nevelt gyermek esetében Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Szervezıkészség 1 Empatikus készség 1 Társas Kapcsolatteremtı készség 1 Adekvát kommunikáció 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 24/42

25 12. Saját tapasztalatai alapján mutassa be a gyermek tanulási, önmővelési igényeinek kialakítását, ambícióinak támogatási lehetıségeit! Információtartalom vázlata A nevelt gyermek életútjának, helyzetének bemutatása A nevelt gyermek képességeinek, ambícióinak bemutatása A tanulás értéke a nevelt gyermek értékrendszerében A nevelt gyermek iskolai tanulmányi sikerei és kudarcai Az iskolával, a pedagógusokkal való kapcsolattartás fontossága, formái A nevelt gyermek tanulási nehézségei, fejlesztendı területei, eredményei A nevelt gyermek tanulási, továbbtanulási tervei A nevelt gyermek ambícióinak támogatási szükségletei, lehetıségei 25/42

26 A vizsgázó neve: Értékelı lap 12. Saját tapasztalatai alapján mutassa be a gyermek tanulási, önmővelési igényeinek kialakítását, ambícióinak támogatási lehetıségeit! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gyermek képességei A gyermek magával hozott normái és szokásai Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A nevelt gyermek képességeinek, ambícióinak bemutatása A nevelt gyermek életútjának, helyzetének bemutatása A tanulás értéke a nevelt gyermek értékrendszerében A nevelt gyermek iskolai tanulmányi sikerei és kudarcai Az iskolával, a pedagógusokkal való kapcsolattartás fontossága, formái A nevelt gyermek tanulási nehézségei, fejlesztendı területei, eredményei A nevelt gyermek tanulási, továbbtanulási tervei A nevelt gyermek ambícióinak támogatási szükségletei, lehetıségei Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Szervezıkészség 1 Döntésképesség 1 Közérthetıség 1 Társas Kapcsolatteremtı készség 1 Empatikus készség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Módszer Rendszerben való gondolkodás 1 Helyzetfelismerés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 26/42

27 13. Írja le az egyéni nevelési-gondozási terv fı fejezeteit, és mutassa be, hogy az Ön által nevelt gyermek fejlesztése érdekében milyen tényezıket vett figyelembe! Információtartalom vázlata Az egyéni gondozási-nevelési terv készítését elıíró jogszabály Az egyéni gondozási-nevelési terv fogalma, célja Az egyéni gondozási-nevelési program fogalma Az egyéni gondozási-nevelési terv jelentısége A terv készítésében résztvevık köre Az egyéni gondozási-nevelési terv fı fejezetei Az egyéni gondozási-nevelési tervben megjelenı fı feladatok A tervben megjelenített fejlesztési területek A gyermek fejlesztésében szerepet játszók köre Az alkalmazott fejlesztési módszerek 27/42

28 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 13. Írja le az egyéni nevelési-gondozási terv fı fejezeteit, és mutassa be, hogy az Ön által nevelt gyermek fejlesztése érdekében milyen tényezıket vett figyelembe! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért Az egyéni gondozási-nevelési terv készítését elıíró jogszabály 5 Az egyéni gondozási-nevelési terv fogalma, célja Az egyéni gondozási-nevelési program fogalma 5 Az egyéni gondozási-nevelési terv jelentısége 5 A gyermek képességei A terv készítésében résztvevık köre 5 Az egyéni gondozási-nevelési terv fı fejezetei Az egyéni gondozási-nevelési tervben megjelenı fı feladatok A tervben megjelenített fejlesztési területek A gyermek fejlesztésében szerepet játszók köre Az alkalmazott fejlesztési módszerek Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 5 Kézírás 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Társas Döntésképesség 1 Elhivatottság, elkötelezettség 1 Közérthetıség 1 Adekvát kommunikáció 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 2 Helyzetfelismerés 1 Módszer Információgyőjtés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 28/42

29 14. Saját gyakorlata alapján mutassa be, hogyan végezte nevelt gyermekeinek felkészítését az önálló életvitelre! Információtartalom vázlata Az önálló életre való felkészítés fontossága Az Ön által nevelt gyermekek életkorhoz viszonyított önállóságának bemutatása Az életkorhoz viszonyított önállóság hiányai Az önálló életvitelre nevelés területei Az önálló életvitelre nevelés fokozatai Az önálló életvitelre való felkészítés módszerei A családi munkamegosztás és a felelısségek rendszere A gyermekek önálló döntésének területei Az önálló életvitelre nevelés területén elkövetett hibák és azok korrekciója 29/42

30 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 14. Saját gyakorlata alapján mutassa be, hogyan végezte nevelt gyermekeinek felkészítését az önálló életvitelre! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gyermek magával hozott normái és szokásai Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért Az önálló életre való felkészítés fontossága 5 Az Ön által nevelt gyermekek életkorhoz viszonyított önállóságának bemutatása Az életkorhoz viszonyított önállóság hiányai Az önálló életvitelre nevelés területei 5 Az önálló életvitelre nevelés fokozatai Az önálló életvitelre való felkészítés módszerei A családi munkamegosztás és a felelısségek rendszere A gyermekek önálló döntésének területei Az önálló életvitelre nevelés területén elkövetett hibák és azok korrekciója Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Döntésképesség 1 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1 Szervezıkészség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Társas Kapcsolatteremtı készség 1 Adekvát kommunikáció 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Módszer Információgyőjtés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 30/42

31 15. Saját gyakorlata alapján mutassa be, hogyan tudja segíteni nevelt gyermekei identitásának kialakulását, erısödését! Információtartalom vázlata Az identitás fogalma és tartalma Nevelt gyermekei kulturális és etnikai sajátosságainak bemutatása Az Ön saját családjának kulturális és etnikai sajátosságai Kultúrák találkozása és illeszkedése a családban Kulturális eredető konfliktusok a családban Kulturális eredető konfliktusok a nevelt gyermekek iskolai és társadalmi környezetében A nevelt gyermekek önazonosság-tudata a családba érkezéskor A nevelt gyermekek önazonosság-tudatának változása az Ön családjában töltött idı során 31/42

32 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 15. Saját gyakorlata alapján mutassa be, hogyan tudja segíteni nevelt gyermekei identitásának kialakulását, erısödését! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért Az identitás fogalma és tartalma Nevelt gyermekei kulturális és etnikai sajátosságainak bemutatása Az Ön saját családjának kulturális és etnikai sajátosságai Kultúrák találkozása és illeszkedése a családban A gyermek magával hozott Kulturális eredető konfliktusok a normái és szokásai családban Kulturális eredető konfliktusok a nevelt gyermekek iskolai és társadalmi környezetében A nevelt gyermekek önazonosságtudata a családba érkezéskor A nevelt gyermekek önazonosságtudatának változása az Ön családjában töltött idı során Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Köznyelvi beszédkészség 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Társas Módszer Szervezıkészség 1 Döntésképesség 1 Empatikus készség 1 Kapcsolatteremtı készség 1 Konfliktusmegoldó készség 1 Gyakorlatias feladatértelmezés 1 Helyzetfelismerés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Információgyőjtés 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 32/42

33 16. Tapasztalatai szerint milyen tényezık okoznak leggyakrabban fejlıdésbeli elmaradást a nevelt gyermeknél? Információtartalom vázlata Genetikai tényezık okozta ártalmak Születés elıtti sérülések Születés utáni sérülések Balesetek, traumák Szociális hátrányok Negatív szülıi magatartások és minták Az elhanyagoló szülıi viselkedés hatása a gyermek fejlıdésére A nevelıszülı munkája a gyermeknél észlelt tünetek kezelésében, korrekciójában 33/42

34 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 16. Tapasztalatai szerint milyen tényezık okoznak leggyakrabban fejlıdésbeli elmaradást a nevelt gyermeknél? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Pontszámok Az információtartalom vázlata alapján Max. Elért Genetikai tényezık okozta ártalmak A gyermek magával hozott Születés elıtti sérülések normái és szokásai Születés utáni sérülések Balesetek, traumák Szociális hátrányok Negatív szülıi magatartások és minták Az elhanyagoló szülıi viselkedés Speciális élethelyzetbıl hatása a gyermek fejlıdésére adódó lélektan A nevelıszülı munkája a gyermeknél észlelt tünetek kezelésében, korrekciójában Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Társas Módszer Elhivatottság 1 Döntésképesség 1 Közérthetıség 1 Empatikus készség 1 Kapcsolatteremtı készég 1 Helyzetfelismerés 1 Információgyőjtés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 34/42

35 17. Mutassa be a nevelıszülı legfontosabb feladatait az óvodáskorú gyermek befogadása és fejlesztése során! Információtartalom vázlata A biztonságszükséglet megteremtésének módja A helyváltoztató mozgásigény biztosítása A finommotorika fejlesztése A rajz mint feszültségfeloldó módszer A rajzban tükrözıdı értelmi és érzelmi fejlıdés fázisai A mesehallgatásban megnyilvánuló kettıs tudat A játék funkciója, fajtái, fejlıdése Szociális fejlıdés, iskolaérettség 35/42

36 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 17. Mutassa be a nevelıszülı legfontosabb feladatait az óvodáskorú gyermek befogadása és fejlesztése során! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Pontszámok Az információtartalom vázlata alapján Max. Elért A biztonságszükséglet megteremtésének módja Speciális élethelyzetbıl adódó A helyváltoztató mozgásigény lélektan biztosítása A finommotorika fejlesztése A rajz mint feszültségfeloldó módszer A rajzban tükrözıdı értelmi és A játék és a tanulás érzelmi fejlıdés fázisai személyiségfejlıdésben A mesehallgatásban betöltött szerepe megnyilvánuló kettıs tudat A játék funkciója, fajtái, fejlıdése A gyermek képességei Szociális fejlıdés, iskolaérettség Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Társas Módszer Elhivatottság 1 Döntésképesség 1 Közérthetıség 1 Empatikus készség 1 Kapcsolatteremtı készég 1 Helyzetfelismerés 1 Információgyőjtés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 36/42

37 18. Tapasztalatai felhasználásával ismertesse az iskoláskorú gyermek jellemzı problémáit, a nevelıszülı fejlesztési feladatait! Információtartalom vázlata A tanulás fogalmának legszélesebb értelmezése A szociális tanulás nehézségei, elmaradásai a speciális életút és élethelyzet miatt Az érzelmi és szociális fejlıdés nehézségei A viselkedés és a magatartászavar tünetei Az iskola mint szocializációs színtér Az iskolai tanulás mint fı tevékenységi forma Az iskolai tanulás során keletkezı problémák és tanulási nehézségek Az elvárások és a reális lehetıségek összhangba hozása A tanulási nehézségek, hátrányok leküzdésének módszerei a nevelıszülıi szerepkörben 37/42

38 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 18. Tapasztalatai felhasználásával ismertesse az iskoláskorú gyermek jellemzı problémáit, a nevelıszülı fejlesztési feladatait! Szakmai ismeretek Pontszámok Típus alkalmazása a szakmai és Az információtartalom vázlata alapján vizsgakövetelmény szerint Max. Elért A tanulás fogalmának legszélesebb A játék és a tanulás 5 értelmezése személyiségfejlıdésben betöltött A szociális tanulás nehézségei, elmaradásai szerepe a speciális életút és élethelyzet miatt Az érzelmi és szociális fejlıdés nehézségei A viselkedés és a magatartászavar tünetei Az iskola mint szocializációs színtér 5 Az iskolai tanulás mint fı tevékenységi Speciális élethelyzetbıl adódó forma lélektan Az iskolai tanulás során keletkezı problémák és tanulási nehézségek A tanulási nehézségek, hátrányok leküzdésének módszerei a nevelıszülıi szerepkörben A gyermek képességei Az elvárások és a reális lehetıségek összhangba hozása Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Elhivatottság 1 Döntésképesség 1 Közérthetıség 1 Társas Empatikus készség 1 Kapcsolatteremtı készég 1 Helyzetfelismerés 1 Módszer Információgyőjtés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 38/42

39 19. Tapasztalatai felhasználásával ismertesse serdülıkorú gondozottjai jellemzı problémáit! Információtartalom vázlata A biológiai és pszichés változások tünetei Az identitáskrízis megélésének nehezítettsége a nevelt gyermekek esetében A kamaszkori problémák értelmezése a nevelıcsaládban A szerepek újraértelmezése és a szerepzavarok Kortárs kapcsolatok, párkapcsolatok A nevelési módszerek rugalmassága Szenvedélybetegségre hajlamosító tényezık Normális és patológiás serdülés 39/42

40 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 19. Tapasztalatai felhasználásával ismertesse serdülıkorú gondozottjai jellemzı problémáit! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A gyermek magával hozott normái és szokásai Speciális élethelyzetbıl adódó lélektan Pontszámok Az információtartalom vázlata alapján Max. Elért Az identitáskrízis megélésének nehezítettsége a nevelt gyermekek esetében A biológiai és pszichés változások tünetei A kamaszkori problémák értelmezése a nevelıcsaládban A szerepek újraértelmezése és a szerepzavarok Kortárs kapcsolatok, párkapcsolatok A nevelési módszerek rugalmassága Szenvedélybetegségre hajlamosító tényezık Normális és patológiás serdülés Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Társas Módszer Elhivatottság 1 Döntésképesség 1 Közérthetıség 1 Empatikus készség 1 Kapcsolatteremtı készég 1 Helyzetfelismerés 1 Információgyőjtés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 40/42

41 20. Tapasztalatai felhasználásával, ismertesse a fegyelmezett életvitel kialakításának hatékony módszereit és a nevelıszülı speciális feladatait! Információtartalom vázlata A közös élettörténeti háttér kezdeti hiányának kezelése A gyermek hozott érték- és normarendszerének jelentısége A gyermek megértése, viselkedésének tudatos értelmezése A belsı indíttatású folyamatok fejlesztése A gyermek magatartásának téves céljai Szülıi viselkedési stílusok és következményeik A nevelıszülı nevelési lehetıségeinek speciális sajátosságai, nehezítettsége A közösen alkotott szabályok, példaadás, én-üzenetek, a nyíltság, ıszinteség hatása a gyermekre Az új határok kijelölése 41/42

42 A vizsgázó neve:. Értékelı lap 20. Tapasztalatai felhasználásával, ismertesse a fegyelmezett életvitel kialakításának hatékony módszereit és a nevelıszülı speciális feladatait! Szakmai ismeretek alkalmazása Pontszámok Típus a szakmai és vizsgakövetelmény Az információtartalom vázlata alapján szerint Max. Elért A közös élettörténeti háttér kezdeti A gyermek magával hozott hiányának kezelése normái és szokásai A gyermek hozott érték- és normarendszerének jelentısége A gyermek megértése, viselkedésének tudatos értelmezése A belsı indíttatású folyamatok fejlesztése A gyermek magatartásának téves céljai 5 Szülıi viselkedési stílusok és Speciális élethelyzetbıl adódó következményeik lélektan A nevelıszülı nevelési lehetıségeinek speciális sajátosságai, nehezítettsége A közösen alkotott szabályok, példaadás, én-üzenetek, a nyíltság, ıszinteség hatása a gyermekre Az új határok kijelölése 5 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Elhivatottság 1 Döntésképesség 1 Közérthetıség 1 Társas Empatikus készség 1 Kapcsolatteremtı készég 1 Helyzetfelismerés 1 Módszer Információgyőjtés 1 Rendszerben való gondolkodás 1 Problémaelemzés, -feltárás 1 Összesen Mindösszesen dátum aláírás 42/42

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1873-06/1 A nevelıszülıi feladatra való felkészülés folyamatának és lépéseinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 186-06 Pszichiátriai gondozási feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 186-06/1 Egy (elızetesen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM 1364-06/1 Egy megvalósított rehabilitációs folyamatot bemutató - elıre elkészített - záródolgozat védése Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1874-06/1 A gyermek megismerésének és képességei kibontakoztatásának lehetőségeiről - előre elkészített

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 183-06/1 Egy konkrét

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1362-06/1 Egy (elızetesen megvalósított, egybefüggı, két hetes) szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevık elvárásai alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1863-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (elızetesen megvalósított, egybefüggı, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 661-06/3 Záródolgozat védése, prezentációja. A szakdolgozat szabadon választott témája kapcsolódjon egy adott vállalkozás európai üzleti környezetének Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 663-06/3 Záró dolgozat megvédése (prezentáció a dolgozat lényegi elemeinek ismertetésével) Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM 1901-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1860-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gyakorlatról - szervezési feladat elemzése

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1860-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gyakorlatról - szervezési feladat elemzése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/3 A nemzetközi

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1863-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 186-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) pszichiátriai gondozási folyamatot bemutató

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 36-06 A szociális segítés alapfeladatai 36-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Fajátékkészítő Népi kézműves

Fajátékkészítő Népi kézműves szorgalmi időszakban elkészített minimum 10 db tárgy és a műhelyrajzok bemutatása ( vizsgaremek és a kiállított tárgyak szakmai bemutatása) 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1850-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes) munkajellegű foglalkozási projekt lebonyolításának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1652-06 Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1866-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1861-06/1 A szociális alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázati és forrásszerzési lehetőségek bemutatása

Részletesebben

Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa

Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése:

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése: A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32

Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32 Szerzői jogi ismeretek. A szerző személyiségi és vagyoni jogai. Dokumentumtípusok: kiadványfajták, kiadványtípusok. Kiadásfajták A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1866-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 627511/1 A vendéglátáshoz kötıdı szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000 karakter

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat augusztus 12.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat augusztus 12. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 198-06/2 Vendéglátó eladói elmélet (áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 184-06 Időskorúak támogatási feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 184-06/1 Egy

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. 3.1

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1563-06/2 A színházi raktározás bemutatása és a vonatkozó tűz-, munka- és biztonságvédelmi előírások ismertetése

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42

A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 7114-12/1 z ifjúságpolitika és a helyi ifjúsági munka keretei,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

Ortopédiai cipész Cipész, cipőkészítő, cipőjavító

Ortopédiai cipész Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens A 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői:

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői: A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Moderátor Moderátor

Moderátor Moderátor A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 711-12 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 711-12/1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 188-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) addiktológiai gondozási folyamatot bemutató

Részletesebben

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén M1851 FELADATOK Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem előtt tartva 4 oldja meg az etikai dilemmákat Munkája során kezeli előítéleteit, a

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 146 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1898-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2667-06/2 Egy vállalkozás új termékének bevezetéséhez kapcsolódó döntés elıkészítési és munkaszervezési

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Mőtéti szakasszisztens szakképesítés Mőtét elıkészítése modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Mőtéti szakasszisztens szakképesítés Mőtét elıkészítése modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés Gondozás modul. 1. vizsgafeladat június 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés Gondozás modul. 1. vizsgafeladat június 16. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0066-06/1 A marketing és reklámtevékenység szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazása Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Korlátozott terjesztéső! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens szakképesítés Angiológia modul. 1. vizsgafeladat június 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens szakképesítés Angiológia modul. 1. vizsgafeladat június 18. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Egészségnevelés - egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat március 22.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Egészségnevelés - egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat március 22. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Egészségnevelés- egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat május 17.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Egészségnevelés- egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat május 17. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 24.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 24. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 2. vizsgafeladat Magyar és idegen nyelvű dokumentumok tartalmának értelmezése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0866-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben