- áray 6zte,. :JJ... Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- áray 6zte,. :JJ... Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!"

Átírás

1 :JJ... - áray 6zte,. csecsemő és gyermekgyógyász szakrvs, házirvs Tisztelt Plgármester Úr! Tisztelt Egészségügyi és Szciális Bizttság! Mellékelten küldöm a ll. számú gyermekrvsi körzet, a Graphit Szaigáitató Bt es évi beszámlóját szíves felhasználásra! Üdvözlettel d r. Szá ray Eszter Biatrbágy,

2 ,-. l KÖZPONTI STATISZTIKAl HIVATAL Telefn: Internet: VNffl.ksh.htJ-+Adatszlgáhatóinknak-Nymtatványk Az adatszlgáltatás a statlsztlkáról szóló évi XLVL törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. '....,, Nyilvántartási szám: 1 21 JELENTÉS A HÁZIORVOSOK ÉS HÁZI GYERMEKORVOSOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2010 Adatszlgáltatók: házirvsi és házi gyermekrvsi'tevékenységet végző rvsk / Az adatszlgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadtt Országs Statisztikai Adatgyűjtési Prgramról szóló Krm. rendelet alapján történik. Törzsszárn: Statisztikai főtevékenység: 8622 Megye: 01 Neve: Graphit Építészeti és Egészségügyi Szlgáltató Betéti Társaság Címe: 1222 BUDAPEST 2 KER. HÁROS U n-79 Ágazati aznsilószám (praxisszám) Az adatszlgáltató rvs neve: Ü Orvsi rendelő címe: l2-lt&?l6j,{l Út l()6ac( k-;:9 P-e-ícf ' n em = e: =re m r - (1) n _ö_ ( ---r QE =4 &$. --mrn út utca, -? tér...5 'V hsz. Pecsétszám Küldendő: a KSH Mísklcí Igazgatóságának 3527 Mísklc, Katalin u. 1. Levelezési cím: 3501 Misklc, f: 115. Telefnszám: (46) Fax-szám: (1) cím: az ÁNTSZ területileg illetékes k istétség i intézetei, Budapesten kerületi intézetei Beérkezésí határidő: a tárgyévet követö január 31.. Az. adatszlgáltatás statisztikai célra történik. Valótlan adatk közlése, az adatszlgáltatás megtagadaaatir flei!jl2!t tás buntetö-, illetve szabálysértési eljárást vnhat maga után. neve telefnszáma faxszáma &-mai/elme iüfthtmmw#;-. $ :: 1&!iMjaiitU! iiöv! Ht1ttttt::::::ttt:H Amenn yiben az adatszlgáltatása nemleg. kérem, szíveskedje a megfelelő kódt beími: :::::r: A szarvezetnek nincs az adatgyüjtésre vnatkzótevé.kenysége (201); A szarvezetnek az adatgyüjtésre vnatkzó tevékenysége megszünt (202); Az adtt idöszakban a szarvezetnek iliii z adatgyűjtésre vnatkzó tevékenység.e (203); Egyéb k miatt nemleges a jelentés (204) Szöveges indklás (ha a nemlegesség ka 204, feltétlenal kétjok Indka/nO: :.... -:..:..: '. :... :.. : Egyéb ri{egjegyzés: : :.. ' :;

3 A gazdasági szervezet adatai: _m_ 1021 trzsszám me gye l Ágazati aznsítószám (praxisszé!m), ,.--, 1,---, 1,..-,, l Pecsétszám statisztika i főtevékenység 1.. A házirvsi l házi gyermekrvsi szlgálat adatai év végi állapt szerin1 1. Saját praxis: a műi<ödési jg: birtksa vagy TEK nélküli körzet esetében a praxis tulajdnsa által, illetve főállású munkavisznyban a praxis rvsa által elláttt praxis. (Ha a házirvs l házi gyermekrvs rendes évi szabadságát tölti, itt kell szerepeltetni, még akkr is, ha más rvs szerződéssel helyettesfti.}' Helyettesítésben elláttt praxis : : -A praxisnak van jgi állmányi létszámban lévő házirvsa l házi gyermekrvsa, de valamilyen kb!?l hsszabb-rövidebb ideig távl van, (pl.: szülési szabadságn, gyesen van, tartósari beteg, nyugdíjba vnulása elötti felmentési idejét tölti... ), és ez idő alatt más rvs/k helyettesftilk. -A praxisnak nincs jgi állmányban lévő házirvsa l házi gyermekrvsa (mert távztt, nyugdíjba ment, meghalt), de a praxishz bejelentkezett lakskat más rvs/k valamilyen szerződés alapján ellátja/k. (1) (2) (3) A praxisnak mióta nincs házirvsa l házi gyermekrvsa (azaz 3-as válasz esetén)? év... hó... naptól A praxisban dlgzó házirvs/k l házi gyermekrvs/k pecsétszáma (dec. 31-i állapt szerint). Csak akkr tölthető ki, ha a praxisban több házirvs l házi gyermekrvs működik úgy, hgy tevékenységükről semmiképpen nem tudnak külön-külön számt adni. I..J17t ILl { 1 11 l 12 3 A házirvsi l házi gyermekrvsi szalgálatt kik részére szervezték? felnőttek részére (1) felnöttek és gyermekek részére (2). csak gyermekek részére (3) A házirvs l házi gyermekrvs: a) önkrmányzattal, önkrmányzati társulással kötötte szerződését (1) 3. b) önkrmányzati feladatkat ellátó egészségügyi intézménnyel kötötte szerződését (2) c) egészségügyi vállalkzó (3) d) egyéb közpnti költségvetési intézménynél vállalkzóként kötött szerzödést, vagy alkalmaztt (4) 4. A házirvsnak l házi gyermekrvsnak: területi ellátási kötelezettsége van ( 1) területi ellátásl'kötelezettsége nincs (2) A házirvs l házi gyermekrvs által ellátandó település jellege: fővárs (1) várs (2) község( ek) (3) Amennyiben a házirvs l házi gyermekrvs több. település laksait látja el, kérem srlja fel a települések nevét: Ha a településen rvsi rendelő is moködik, akkr ezt a telepolés neve előtti kódkckában jelölje X-szel! 5. rvsi rendelő f [ll 01.B.i _{C?.r... rf?q.r... rvsi rendelő D s.... Településaznsító [i] 02/f lá.:kj. {-0. l. l D... Településaznsító D llllll D Településaznsiló D l l 1 r D Településaznsító A házirvsi l házi gyermekrvsi szaigálat Településaznsító Településaznsító Településaznsító Településaznsító 6. a) finanszírztt (OEP.által) kis)abratóriumt: működtet.(-1): :.. nem moködtet (2).. b) finanszfrztt (OEP által) fizitherápiás ellátást: biztósft (1) l. 'eq1 biztsít (2)

4 A gazdasági szervezet adatai: Ágazati aznsítószám (praxisszám) trzsszám statisztikal megye L5f,...,..., ::<1 2lr--'"1.L lr Pecsétszám főtevékenység. ::.: : Alkalmaz-e a házirvs l házi gyermekrvs elektrnikus betegnyilvántartási rendszert? Rendelkezik-e a házirvs l házi gyermekrvs rendelőjében Internet-hzzáféréssel'; Amennyiben igen, milyen célra használja? a) infrmációfrrás termékekröl, gyógyszerekről, kezelési eljáráskról ( 1) -. b) betegnyilvántartás tvábbítása más egészségügyi szervnek (2) c) egyéb céllal (3) igen.(1) nem(2) igen (1) nem (2) 0] 0] D. D. g] Bejelentkezett laksk száma Sr- szám A házirvsi l házi gyermekrvsi praxishz bejelentkezett laksk száma december 31-én Férfi N ö Összesen fiú összesen hónaps 12 hónaps- 4 éves éves éves 5. Csecsemők és gyermekek összesen éves éves éves éves éves éves 1 75 éves és idősebb éves és idősebbek összesen Frgalmi adatk 3/1. A házi gyermekrvsi, valamint a felnőttek és gyermekek részére szervezett házirvsi szalgálatra (vegyes praxis) vnatkzó adatk (0-18 évesek) (A munkanapló és az ambuláns napló datai alapján kell kitölteni.) Összesen (5+13 srk összege),2,j- j J.!:>- Srszám Megnevezés Rendelési időben megjelent k (eset) (praxis betegei+ ambuláns betegek) Szaktanácsadásn történt bemutatásk (megjelenések száma).. a fkztt gadzást igénylőknél Preventív látgatásk (eset) b nrmál gndzást igénylőknél ; " a Lakásn történt beteg látg-atásk hívásra (első láṭgatás). (eset) Fekvőbeteg gyógyintézetb. - ;utalásk száma (eset) Szakrendelésre utalásk (eset)' '. b a b flyamats ellátás r:niatl; kiegészítő p.. nszth<ára (EKG,. 9- labratórium) ' szakknzultációra Összesen a A.k,s-g!J- 2_) /z/r l:.!> ;{3[3 A,)p c;s 2 lt IJd g;

5 A gazdasági szarvezet adatai: Ágazati aznsilószám (praxisszám) trzsszám Isti l fl.ltt.l l Pecsétszám statisztikal főtevékenység 01 me gye / A házirvsi szlgálatra vnatkzó frgalmi adatk (19 éves és idősebb) (A munkanapló és az ambuláns napló adatai alapján kell kitölteni) Srszám 1. Megnevezés Rendelési időben megjelentek (eset) (praxis betegei + ambuláns beteg k) összesen a Lakásn történt beteglátgátásk (eset) a b hivásra (első látgatás) flyamats ellátás miatt 3. Szakrendelésre utalásk (eset) a kiegészftő diagnsztikára (EKG, rtg., labratórium) b szakknzultációra 4. Fekvöbeteg-gyógyintézetbe utalásk száma (eset) 5. Egyéb frgalm (eset): A praxisban fglalkztattt ápló(k) tevékenysége (Minden praxisra vnatkzóan ki k ll tölteni.) Al... év december 31-én a házirvsi l házi gyermekrvsi szlgálathz tartzó körzetilközösségi szakápló(k) száma Az. ápló(k) tevékenysége 1) Áplt betegek sz'áma összesen (fő) 2) Látgatásk száma összesen (eset) 3) Az. áplási tevékenységek tipusának megszlása (eset) a) alapáplás b) kezelési áplás c) gndzás Összesen: (a+b+c+d) d) egyéb áplási tevékenység l 1 1 l l l l l é (_ 5. A praxis ügyeleti szlgáltatásának frmája 1. Hétköznap (rendelési időn kívül) a házirvsi l házi gyermekrvsi praxisban a betegek ellátásának szervezési módja 1) összevnt házirysi Ogyelet 1.1) váltzó telephelyü Ogyelet 1 :2).azns telephelyü Ogyelet 2} közpnti Ogyelet,. t-létvégén és ünnepnapkn házirvsi/. házi gyermekrvsi praxisban a betegek ellátásán k szervezési módja 1) összevnt házinió'si Ogyelet 1. 1) váltzó telephelyü Ogyelet 1.2} atns elephelyü Ogyelet " \) ' 2) közpnti Ogyelet " rn [B

6 KIM UT AT ÁS A liázlorvö$1 SZOLGÁLA 1'HOZ BEJELENTKEZETTEK BET.EGSÉGElRÖL (0 18 éves) 2010 év végi állapt szcrint A hilzioj:vs pecsétszámu: SgészségOt:,ryi szlgaliató ágazati aznsltó szám: - r--- _. Sr- Betegség tnegnevel.ose 0-1 l hónaps 12 hónaps-4 evcs 5-!4éV' S éves svi1 (13NO-IO revlziójegyzékc alilpján) fiú!ony fiu láuv.fiú d h Gú!'iÖkór (A l S-A 19) Ján,. fiu hív k l 2 ViruSO$ m }S)'\Jll:Jdirs (ll15-lll9) 3 R. szinöulatú dkganatk (COO-C!tl) :.- Va. hi nyt,s anaemin (!) O) () VCralvad.bi dc:f k1usl:. purpuru t.s egyéb vin:blcs lill2ptk (P65-Dö9) Í F..ndc.dn, lupimkrlsi é.$ anyasc&crc betegsigek {EOö-F...tHJ) Jódhiányhz t:i.rsuló diffúx (endémiás) gl)vil (EOI.O) Diabtlc> mclli!us (EI(}-E14) fchcij-.encrgiahiimys t lultáplilt ág (E.43-E44) R;u:hitt\' aktiv (E55.0) u l<t ló:intőhblel mii1lti dhizb ('E6C).0) Mc:ntíli5 Cs viselk.edés1..av rk (fü0-f99) 2 ls P. sricllnaki ív szer!ut.'p'nma.tb. ál tn l nkzu rnentilis C.." viselkcdésznvnrk (E l -F 19) O () O O O " --r "----- Szmntfmn> rendllcncsséyck (1'45) O O O O O O O O l Mentalis rctard ti tf 70-F7?) O O O O 2 O O O O PsychC5 fejlődes rendellenessegct. hypcrkineli.cll. magatartási é.emcinilh; zav.rk 19 Epilcp'i' (G40) 2 20 Csecsc:rnökarl r y_vi bénuhis (GSO) 21, A 'f7.t: r. nizmk,,. binll:\ris szemm:z.gns, z ;\lkntmazkdl\ W a. fénytön!s b.ttegr.égci (H 9-H52) VI!.\r.::sllg es csökketujto!; (HS4) () 23 V.ez.c:tCs«;.f< üptisu, id gj erédetú é egy&, hallásvesztés (H90.H91) {agasvémymás.. (hypenen iv) bet.i!,rmlgek O ) 25 Aslhm (J4S) Cryómr-, rty Jmb<:l-, 1.$trjejtm lis rekcly (K25-K2g) 27 lnlcstin"lis malabsrpti (K90) 2S Celiakia (K.90.0) 2 29.A.ṫpiás dechititis (l.20) 30' Fi alalkri iz.oieií h'y"ii d&s (MOS) :\'1 Derrmá16 h tg.crinc-eh.1iltúsk (M40-M43) 32 A csi'ö ts n1cdenct ju\ cnilis ste:rjchndrsi ft (M91). )J Gtrueruhuü betegségek, l tlllili$ h1bul intcrstiliali$ betegségek (NL)().. NO$), (NI.O-N16) 2 34_ VisS7 t.m\(radt mftg ti növcked is amtáplálfs:!\g, fj rö"id, te,i:hcs égi idölllnamrilal és - alacs ny szlev.!si súlly l 35 A:J. idegtcnd.!zer vc1eszllletet1 renddlee:;ségei (QOO-Q01) () 36 A kéringl!si rcn9sj'j;r vcleszoletell rer.dé:uencsségel (Q2i-Q2J) 37 Aj k- énzájpadh..adik (nyul,jal<é.i fnrl< "rk (Q3S-QJ7) 3& :\ húgyrcnds7.er vd sziiletctl remldlcue:sségci (Q60... QM) 2 39 A e.11ip6 vclesz.t.lll!td.t UcfrmiliS i (Qé5) 2 () Dátum:

7 2Jt'. Szát a'l 6zt,. csecsemő és gyennekgy6gyász.szakcrvs, házirvs évi jelentés Rendelési idő. Hétfő: óráig Biatrbágy óráig Herceghalm Kedd: óráig Biatrbágy Szerda: óráig Biatrbágy óráig Herceghalm Csütörtök: óráig Herceghalm óráig Biatrbágy Péntek: óráig Biatrbágy Tanácsadás: Hétfő: óráig Biatrbágy Kedd: óráig Biatrbágy Szerda: óráig Herceghalm Csütörtök: óráig Biatrbágy Praxis létszám fő 0-1 éves krúak. 163 fő Rendelési időben megjelentek száma.: fő betegrendelés 2144 fő tanácsadás Szakrendelésre küldött gyermekek száma, hl kerülnek ellátásra 2381 fő Sebészet: Jáns Kh, Madarász Kórház Fülészet: Jáns Kh, Heim Pál Kh, Biatrbágy Neurlógia: XI. Ker. Orthpédia: SOTE Klinika, Budaörs, Biatrbágy [1]

8 'JJt'. Szw ay 6z,. csecsemő és gye mekgy6g; ász szalwrvs, házirvs Szemészet: Budaörs, Heim Pál Kh Rtg, UH: Budaörs,MbiiUH, Bicske Nephrlógia: Heim Pál Kh. Gastr: l Gyerekklinkia Haematlógia: ll. Gyermekklinika Pulmnlógia: Törökbálint f)/-!),1 Fekvőbeteg intézménybe küldött esetek száma, hvá, milyen dg.-sai--j {v Pulmnlógia: Sebészet: Törökbálint Jáns Kh, Madarász Kh Bel: Fülészet: Heim Pál kh,ii.gyklinika Heim Pál kh Nephrlógia: Heim Pál Kh Haematlógia: ll. sz. Gyermekklinika Neurlógia: l. sz. Gyermekklinika Bőrgyógyászat: Heim Pál Kh Akut tthni betegellátás száma. 287 fő Gndzttak száma, gndzási dg.-k. 83 fő Vese rendellenesség Anaemia pernicisa Sz ív és érrendszeri

9 r. Száray 6zter csec.vemó és gyermekgyógy!jsz szairt'lios, házi01")0$ Felszívódási zavar Asthma brnchiale Adrengenitális synd Enzimpathia IDDM Epilepsia Celiakia Kancsalság Hallásvesztés ALL, Hdgkin lyphma Hictycitsis Szptatási arány 0-3 hónap között: 10:8 6 hónaps krban: 10:5 Flyamats D és K vitamin ellátás helyzete. Megfelelő A kötelező és a választható ltásk beadásának a helyzete Mind a kötelező, mind a szabadn választható ltásk beadása a tanácsadáskn történnek védőnőjelenlétében térítésmentesen. P reve na r Rtavírus elleni Bárányhimlő elleni

10 ::br. Szát ay 6ztsr csecsemő és gye1mekgyégyász szakrvs, házirvs Meningcccus elleni Kullancs elleni Influenza ltásban részesült 18 fő Kötelező szűrő és időszaks vizsgálatk megtörténte: tanácsadás keretében Rendszeres a Otthni preventív látgatásk száma. Újszülöttkrban, ill. szükség esetén Újszülöttek első tthni vizsgálatának időpntja órán belül Tanácsadásn megjelentek száma, védőnőkkel való kapcslat megfelelő-e? 2144 fő, mindig a védőnőkkel, a kapcslat nagyn jó Végez-e isklarvsi, óvdarvsi ellátást? Igen 3 iskla (Bia, Herceghalm), nv l-től csak Hhalm 4 óvda( 3 Bián, 1 Herceghalmn) Ügyeleti ellátás a praxisa területén, részt vesz-e az ügyeleti ellátásban? Biatrbágy 24 órás közpnti rvsi ügyelet Herceghalmn hétköznap óráig, hétvégén, ünnep napn 24 órás Biatrbágyn lévő ügyelet. Igen részt veszek benne.

11 JJ,.. Száf.CUJ 6zl:4r cseesem6és gyennekgyógyász szalrrvs, házirvs Bármilyen észrevétel, javaslat, nehézség a gyermekellátás területén: Az újszülött sztályk 2-3 napsan kiadják az újszülötteket, anélkül, hgy tudnák hvá is kerülnek pl. péntek este. A szűrővizsgálatk nagy részét ránk terhelik, pl hallás szűrés ami miatt az újszülöttel ismét Bp.-re kell menni ( anyagcsere szűrést meg tudjuk területen is csinálni, ill. egyéb labrkat is, bár a helyi labr 5 éves kr alatt nem vállal vérvételt.) Üdvözlettel: Száray Eszter Graphit Szaigáitató Bt Biatrbágy, PetőfiS. u. 39. Biatrbágy, december 31.

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

A Képviselő-testület a 2010. augusztus 26-ai ülésén az alábbi határozatot hozta a képviselői indítvánnyal kapcsolatban:

A Képviselő-testület a 2010. augusztus 26-ai ülésén az alábbi határozatot hozta a képviselői indítvánnyal kapcsolatban: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala Vársüzemeltetési és Vagyngazdálkdási Fősztály. -i -i.*vi.'* fmíbíínyai '! 'síüíet ülése Tárgy: Tájékztató a Gergely utcai 33. szám

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN

SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZAKMAI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2011.01.01.-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN FRISSÍTETT VÁLTOZAT) FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÉTKEZTETÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERES

Részletesebben

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Orvosi ügyelet Orvosi ügyelet helye Cím Telefonszám Dr. Kostyán Andor Újszászi u. 21-23. 53/655-800 Gyermekorvosok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 4-6 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 9/6. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 7/7

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Kódszám: ÉMOP-2007-4.1.1.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2010. április 29-i ülésére. Az előterjesztés címe: Beszámoló az egészségügy 2009.

ELŐTERJESZTÉS. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2010. április 29-i ülésére. Az előterjesztés címe: Beszámoló az egészségügy 2009. ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló az egészségügy 2009. évi munkájáról Az előterjesztést készítette: Juhász Anikó humániroda-vezető

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1017 STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK

Részletesebben

Telex: 22-4399 1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 278-200

Telex: 22-4399 1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 278-200 Telex: 22-4399 725 Budapest, Pf. 6. Telefn: 278-200 DS 868 KÖZVETETT CSATLAKOZTATÁSÚ YOMTATOTT ÁRAMKÖRI CSATLAKOZÓ SOROZAT (THOMSO-CSF/SOCAPEX licenc) Az elektrnikai alkatrészek és részegységek közpnti

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Szabó Mónika Mb. főigazgató MELLÉKLETEK 1. számú: Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje A Kerekegyházi Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete, valamint Fülöpháza Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete Magyarrszág

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

Jt::XI). számú előterjesztés

Jt::XI). számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Jt::XI). számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látgató! E dkumentum archivált tartalm, amely elavult, nem hatálys infrmációkat is tartalmazhat. Kérjük, hgy a dkumentumra való hivatkzást megelőzően az ÁNTSZ közpnti (www.antsz.hu), valamint

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás Védőnői gondozás A területi védőnő feladatai: nővédelem/családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez:

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Korábban megkötött feladat-ellátási

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kmmunális adója Magánszemélyek kmmunális adójával kapcslats ügyintézés Ügyintéző: Bali András (92-461-001) Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintézés határideje:

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

A járművek tulajdonjog-változásához az alábbi okmányok szükségesek: Új jármű első forgalomba helyezéséhez az alábbi okmányok szükségesek:

A járművek tulajdonjog-változásához az alábbi okmányok szükségesek: Új jármű első forgalomba helyezéséhez az alábbi okmányok szükségesek: A járművek tulajdnjg-váltzásáhz az alábbi kmányk szükségesek: Személyaznsságt, lakcímet igazló kmány, személyi aznsító szám igazlása Régi vagy új típusú frgalmi engedély (új típusú frgalmi engedély esetén:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől):

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Kutatás A kutatás címe magyarul: anglul: A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Ez a kérdés szakemberlistáról való kiválasztással / szakember

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kö Nyilvántartási szám: 1659 ALAPINFORMÁCIÓK a települési önkormányzatok

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről Ikt. sz.: 18-2 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Beszámló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének összeállításakr

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ. A vállalat 1996. májusában 100 MFt készpénzben jegyzett tőkéjű részvénytársasággá alakult át.

CÉGISMERTETŐ. A vállalat 1996. májusában 100 MFt készpénzben jegyzett tőkéjű részvénytársasággá alakult át. CÉGISMERTETŐ A MULTI ALARM Zártkörű Részvénytársaság 1991. januárjában, a cégalapításkr még mint Kft. elektrnikus biztnságtechnikai rendszerek tervezésére, telepítésére és karbantartására alakult. A tevékenységi

Részletesebben

JELENTÉS A TELEPÜLÉSEK TÁVFŰTÉS- ÉS MELEGVÍZELLÁTÁSÁRÓL

JELENTÉS A TELEPÜLÉSEK TÁVFŰTÉS- ÉS MELEGVÍZELLÁTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1060 JELENTÉS A TELEPÜLÉSEK TÁVFŰTÉS- ÉS

Részletesebben

~ert~. ..!J.i!j. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

~ert~. ..!J.i!j. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere ICi..!J.i!j. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés a Képviselő- testület részére a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. CZAtéO UTcA g Jj:f. címe

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. CZAtéO UTcA g Jj:f. címe Scaciszcikai szám jel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója ~év egyéb szervezet megnevezése I CZAtéO UTcA g Jj:f címe

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság!

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság! Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14. Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 417-802. E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Web: www.eualapellatas.hu A I r Ügyiratszám:

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül...

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül... CRM mdul 1 1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 Lekérdezés fül... 5 Személy fül... 7 Telefnszám fül... 8 Jármű fül... 9 Új gépjármű rendelés fül... 9 Használt gépjármű rendelés

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 135. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

../2007.(...) rendelete. a 2007. évi költségvetésről szóló a 6/2007.(II.15.) rendelet módosításáról tervezet

../2007.(...) rendelete. a 2007. évi költségvetésről szóló a 6/2007.(II.15.) rendelet módosításáról tervezet Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlésének../00.(...) rendelete a 00. évi költségvetésről szóló a /00.(II..) rendelet módsításáról tervezet Békéscsaba, 00. szeptember 0. Előkészítő: Előterjesztő:

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és szolgáltató-centrumok tó t a Down Alapítványban. Gruiz Katalin

Támogatott lakhatási formák és szolgáltató-centrumok tó t a Down Alapítványban. Gruiz Katalin Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató-centrumk tó t a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem 1. Támgattt lakhatás definíció 2. Integrált szlgáltatásrendszerre van szükség

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben