- áray 6zte,. :JJ... Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- áray 6zte,. :JJ... Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!"

Átírás

1 :JJ... - áray 6zte,. csecsemő és gyermekgyógyász szakrvs, házirvs Tisztelt Plgármester Úr! Tisztelt Egészségügyi és Szciális Bizttság! Mellékelten küldöm a ll. számú gyermekrvsi körzet, a Graphit Szaigáitató Bt es évi beszámlóját szíves felhasználásra! Üdvözlettel d r. Szá ray Eszter Biatrbágy,

2 ,-. l KÖZPONTI STATISZTIKAl HIVATAL Telefn: Internet: VNffl.ksh.htJ-+Adatszlgáhatóinknak-Nymtatványk Az adatszlgáltatás a statlsztlkáról szóló évi XLVL törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. '....,, Nyilvántartási szám: 1 21 JELENTÉS A HÁZIORVOSOK ÉS HÁZI GYERMEKORVOSOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2010 Adatszlgáltatók: házirvsi és házi gyermekrvsi'tevékenységet végző rvsk / Az adatszlgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadtt Országs Statisztikai Adatgyűjtési Prgramról szóló Krm. rendelet alapján történik. Törzsszárn: Statisztikai főtevékenység: 8622 Megye: 01 Neve: Graphit Építészeti és Egészségügyi Szlgáltató Betéti Társaság Címe: 1222 BUDAPEST 2 KER. HÁROS U n-79 Ágazati aznsilószám (praxisszám) Az adatszlgáltató rvs neve: Ü Orvsi rendelő címe: l2-lt&?l6j,{l Út l()6ac( k-;:9 P-e-ícf ' n em = e: =re m r - (1) n _ö_ ( ---r QE =4 &$. --mrn út utca, -? tér...5 'V hsz. Pecsétszám Küldendő: a KSH Mísklcí Igazgatóságának 3527 Mísklc, Katalin u. 1. Levelezési cím: 3501 Misklc, f: 115. Telefnszám: (46) Fax-szám: (1) cím: az ÁNTSZ területileg illetékes k istétség i intézetei, Budapesten kerületi intézetei Beérkezésí határidő: a tárgyévet követö január 31.. Az. adatszlgáltatás statisztikai célra történik. Valótlan adatk közlése, az adatszlgáltatás megtagadaaatir flei!jl2!t tás buntetö-, illetve szabálysértési eljárást vnhat maga után. neve telefnszáma faxszáma &-mai/elme iüfthtmmw#;-. $ :: 1&!iMjaiitU! iiöv! Ht1ttttt::::::ttt:H Amenn yiben az adatszlgáltatása nemleg. kérem, szíveskedje a megfelelő kódt beími: :::::r: A szarvezetnek nincs az adatgyüjtésre vnatkzótevé.kenysége (201); A szarvezetnek az adatgyüjtésre vnatkzó tevékenysége megszünt (202); Az adtt idöszakban a szarvezetnek iliii z adatgyűjtésre vnatkzó tevékenység.e (203); Egyéb k miatt nemleges a jelentés (204) Szöveges indklás (ha a nemlegesség ka 204, feltétlenal kétjok Indka/nO: :.... -:..:..: '. :... :.. : Egyéb ri{egjegyzés: : :.. ' :;

3 A gazdasági szervezet adatai: _m_ 1021 trzsszám me gye l Ágazati aznsítószám (praxisszé!m), ,.--, 1,---, 1,..-,, l Pecsétszám statisztika i főtevékenység 1.. A házirvsi l házi gyermekrvsi szlgálat adatai év végi állapt szerin1 1. Saját praxis: a műi<ödési jg: birtksa vagy TEK nélküli körzet esetében a praxis tulajdnsa által, illetve főállású munkavisznyban a praxis rvsa által elláttt praxis. (Ha a házirvs l házi gyermekrvs rendes évi szabadságát tölti, itt kell szerepeltetni, még akkr is, ha más rvs szerződéssel helyettesfti.}' Helyettesítésben elláttt praxis : : -A praxisnak van jgi állmányi létszámban lévő házirvsa l házi gyermekrvsa, de valamilyen kb!?l hsszabb-rövidebb ideig távl van, (pl.: szülési szabadságn, gyesen van, tartósari beteg, nyugdíjba vnulása elötti felmentési idejét tölti... ), és ez idő alatt más rvs/k helyettesftilk. -A praxisnak nincs jgi állmányban lévő házirvsa l házi gyermekrvsa (mert távztt, nyugdíjba ment, meghalt), de a praxishz bejelentkezett lakskat más rvs/k valamilyen szerződés alapján ellátja/k. (1) (2) (3) A praxisnak mióta nincs házirvsa l házi gyermekrvsa (azaz 3-as válasz esetén)? év... hó... naptól A praxisban dlgzó házirvs/k l házi gyermekrvs/k pecsétszáma (dec. 31-i állapt szerint). Csak akkr tölthető ki, ha a praxisban több házirvs l házi gyermekrvs működik úgy, hgy tevékenységükről semmiképpen nem tudnak külön-külön számt adni. I..J17t ILl { 1 11 l 12 3 A házirvsi l házi gyermekrvsi szalgálatt kik részére szervezték? felnőttek részére (1) felnöttek és gyermekek részére (2). csak gyermekek részére (3) A házirvs l házi gyermekrvs: a) önkrmányzattal, önkrmányzati társulással kötötte szerződését (1) 3. b) önkrmányzati feladatkat ellátó egészségügyi intézménnyel kötötte szerződését (2) c) egészségügyi vállalkzó (3) d) egyéb közpnti költségvetési intézménynél vállalkzóként kötött szerzödést, vagy alkalmaztt (4) 4. A házirvsnak l házi gyermekrvsnak: területi ellátási kötelezettsége van ( 1) területi ellátásl'kötelezettsége nincs (2) A házirvs l házi gyermekrvs által ellátandó település jellege: fővárs (1) várs (2) község( ek) (3) Amennyiben a házirvs l házi gyermekrvs több. település laksait látja el, kérem srlja fel a települések nevét: Ha a településen rvsi rendelő is moködik, akkr ezt a telepolés neve előtti kódkckában jelölje X-szel! 5. rvsi rendelő f [ll 01.B.i _{C?.r... rf?q.r... rvsi rendelő D s.... Településaznsító [i] 02/f lá.:kj. {-0. l. l D... Településaznsító D llllll D Településaznsiló D l l 1 r D Településaznsító A házirvsi l házi gyermekrvsi szaigálat Településaznsító Településaznsító Településaznsító Településaznsító 6. a) finanszírztt (OEP.által) kis)abratóriumt: működtet.(-1): :.. nem moködtet (2).. b) finanszfrztt (OEP által) fizitherápiás ellátást: biztósft (1) l. 'eq1 biztsít (2)

4 A gazdasági szervezet adatai: Ágazati aznsítószám (praxisszám) trzsszám statisztikal megye L5f,...,..., ::<1 2lr--'"1.L lr Pecsétszám főtevékenység. ::.: : Alkalmaz-e a házirvs l házi gyermekrvs elektrnikus betegnyilvántartási rendszert? Rendelkezik-e a házirvs l házi gyermekrvs rendelőjében Internet-hzzáféréssel'; Amennyiben igen, milyen célra használja? a) infrmációfrrás termékekröl, gyógyszerekről, kezelési eljáráskról ( 1) -. b) betegnyilvántartás tvábbítása más egészségügyi szervnek (2) c) egyéb céllal (3) igen.(1) nem(2) igen (1) nem (2) 0] 0] D. D. g] Bejelentkezett laksk száma Sr- szám A házirvsi l házi gyermekrvsi praxishz bejelentkezett laksk száma december 31-én Férfi N ö Összesen fiú összesen hónaps 12 hónaps- 4 éves éves éves 5. Csecsemők és gyermekek összesen éves éves éves éves éves éves 1 75 éves és idősebb éves és idősebbek összesen Frgalmi adatk 3/1. A házi gyermekrvsi, valamint a felnőttek és gyermekek részére szervezett házirvsi szalgálatra (vegyes praxis) vnatkzó adatk (0-18 évesek) (A munkanapló és az ambuláns napló datai alapján kell kitölteni.) Összesen (5+13 srk összege),2,j- j J.!:>- Srszám Megnevezés Rendelési időben megjelent k (eset) (praxis betegei+ ambuláns betegek) Szaktanácsadásn történt bemutatásk (megjelenések száma).. a fkztt gadzást igénylőknél Preventív látgatásk (eset) b nrmál gndzást igénylőknél ; " a Lakásn történt beteg látg-atásk hívásra (első láṭgatás). (eset) Fekvőbeteg gyógyintézetb. - ;utalásk száma (eset) Szakrendelésre utalásk (eset)' '. b a b flyamats ellátás r:niatl; kiegészítő p.. nszth<ára (EKG,. 9- labratórium) ' szakknzultációra Összesen a A.k,s-g!J- 2_) /z/r l:.!> ;{3[3 A,)p c;s 2 lt IJd g;

5 A gazdasági szarvezet adatai: Ágazati aznsilószám (praxisszám) trzsszám Isti l fl.ltt.l l Pecsétszám statisztikal főtevékenység 01 me gye / A házirvsi szlgálatra vnatkzó frgalmi adatk (19 éves és idősebb) (A munkanapló és az ambuláns napló adatai alapján kell kitölteni) Srszám 1. Megnevezés Rendelési időben megjelentek (eset) (praxis betegei + ambuláns beteg k) összesen a Lakásn történt beteglátgátásk (eset) a b hivásra (első látgatás) flyamats ellátás miatt 3. Szakrendelésre utalásk (eset) a kiegészftő diagnsztikára (EKG, rtg., labratórium) b szakknzultációra 4. Fekvöbeteg-gyógyintézetbe utalásk száma (eset) 5. Egyéb frgalm (eset): A praxisban fglalkztattt ápló(k) tevékenysége (Minden praxisra vnatkzóan ki k ll tölteni.) Al... év december 31-én a házirvsi l házi gyermekrvsi szlgálathz tartzó körzetilközösségi szakápló(k) száma Az. ápló(k) tevékenysége 1) Áplt betegek sz'áma összesen (fő) 2) Látgatásk száma összesen (eset) 3) Az. áplási tevékenységek tipusának megszlása (eset) a) alapáplás b) kezelési áplás c) gndzás Összesen: (a+b+c+d) d) egyéb áplási tevékenység l 1 1 l l l l l é (_ 5. A praxis ügyeleti szlgáltatásának frmája 1. Hétköznap (rendelési időn kívül) a házirvsi l házi gyermekrvsi praxisban a betegek ellátásának szervezési módja 1) összevnt házirysi Ogyelet 1.1) váltzó telephelyü Ogyelet 1 :2).azns telephelyü Ogyelet 2} közpnti Ogyelet,. t-létvégén és ünnepnapkn házirvsi/. házi gyermekrvsi praxisban a betegek ellátásán k szervezési módja 1) összevnt házinió'si Ogyelet 1. 1) váltzó telephelyü Ogyelet 1.2} atns elephelyü Ogyelet " \) ' 2) közpnti Ogyelet " rn [B

6 KIM UT AT ÁS A liázlorvö$1 SZOLGÁLA 1'HOZ BEJELENTKEZETTEK BET.EGSÉGElRÖL (0 18 éves) 2010 év végi állapt szcrint A hilzioj:vs pecsétszámu: SgészségOt:,ryi szlgaliató ágazati aznsltó szám: - r--- _. Sr- Betegség tnegnevel.ose 0-1 l hónaps 12 hónaps-4 evcs 5-!4éV' S éves svi1 (13NO-IO revlziójegyzékc alilpján) fiú!ony fiu láuv.fiú d h Gú!'iÖkór (A l S-A 19) Ján,. fiu hív k l 2 ViruSO$ m }S)'\Jll:Jdirs (ll15-lll9) 3 R. szinöulatú dkganatk (COO-C!tl) :.- Va. hi nyt,s anaemin (!) O) () VCralvad.bi dc:f k1usl:. purpuru t.s egyéb vin:blcs lill2ptk (P65-Dö9) Í F..ndc.dn, lupimkrlsi é.$ anyasc&crc betegsigek {EOö-F...tHJ) Jódhiányhz t:i.rsuló diffúx (endémiás) gl)vil (EOI.O) Diabtlc> mclli!us (EI(}-E14) fchcij-.encrgiahiimys t lultáplilt ág (E.43-E44) R;u:hitt\' aktiv (E55.0) u l<t ló:intőhblel mii1lti dhizb ('E6C).0) Mc:ntíli5 Cs viselk.edés1..av rk (fü0-f99) 2 ls P. sricllnaki ív szer!ut.'p'nma.tb. ál tn l nkzu rnentilis C.." viselkcdésznvnrk (E l -F 19) O () O O O " --r "----- Szmntfmn> rendllcncsséyck (1'45) O O O O O O O O l Mentalis rctard ti tf 70-F7?) O O O O 2 O O O O PsychC5 fejlődes rendellenessegct. hypcrkineli.cll. magatartási é.emcinilh; zav.rk 19 Epilcp'i' (G40) 2 20 Csecsc:rnökarl r y_vi bénuhis (GSO) 21, A 'f7.t: r. nizmk,,. binll:\ris szemm:z.gns, z ;\lkntmazkdl\ W a. fénytön!s b.ttegr.égci (H 9-H52) VI!.\r.::sllg es csökketujto!; (HS4) () 23 V.ez.c:tCs«;.f< üptisu, id gj erédetú é egy&, hallásvesztés (H90.H91) {agasvémymás.. (hypenen iv) bet.i!,rmlgek O ) 25 Aslhm (J4S) Cryómr-, rty Jmb<:l-, 1.$trjejtm lis rekcly (K25-K2g) 27 lnlcstin"lis malabsrpti (K90) 2S Celiakia (K.90.0) 2 29.A.ṫpiás dechititis (l.20) 30' Fi alalkri iz.oieií h'y"ii d&s (MOS) :\'1 Derrmá16 h tg.crinc-eh.1iltúsk (M40-M43) 32 A csi'ö ts n1cdenct ju\ cnilis ste:rjchndrsi ft (M91). )J Gtrueruhuü betegségek, l tlllili$ h1bul intcrstiliali$ betegségek (NL)().. NO$), (NI.O-N16) 2 34_ VisS7 t.m\(radt mftg ti növcked is amtáplálfs:!\g, fj rö"id, te,i:hcs égi idölllnamrilal és - alacs ny szlev.!si súlly l 35 A:J. idegtcnd.!zer vc1eszllletet1 renddlee:;ségei (QOO-Q01) () 36 A kéringl!si rcn9sj'j;r vcleszoletell rer.dé:uencsségel (Q2i-Q2J) 37 Aj k- énzájpadh..adik (nyul,jal<é.i fnrl< "rk (Q3S-QJ7) 3& :\ húgyrcnds7.er vd sziiletctl remldlcue:sségci (Q60... QM) 2 39 A e.11ip6 vclesz.t.lll!td.t UcfrmiliS i (Qé5) 2 () Dátum:

7 2Jt'. Szát a'l 6zt,. csecsemő és gyennekgy6gyász.szakcrvs, házirvs évi jelentés Rendelési idő. Hétfő: óráig Biatrbágy óráig Herceghalm Kedd: óráig Biatrbágy Szerda: óráig Biatrbágy óráig Herceghalm Csütörtök: óráig Herceghalm óráig Biatrbágy Péntek: óráig Biatrbágy Tanácsadás: Hétfő: óráig Biatrbágy Kedd: óráig Biatrbágy Szerda: óráig Herceghalm Csütörtök: óráig Biatrbágy Praxis létszám fő 0-1 éves krúak. 163 fő Rendelési időben megjelentek száma.: fő betegrendelés 2144 fő tanácsadás Szakrendelésre küldött gyermekek száma, hl kerülnek ellátásra 2381 fő Sebészet: Jáns Kh, Madarász Kórház Fülészet: Jáns Kh, Heim Pál Kh, Biatrbágy Neurlógia: XI. Ker. Orthpédia: SOTE Klinika, Budaörs, Biatrbágy [1]

8 'JJt'. Szw ay 6z,. csecsemő és gye mekgy6g; ász szalwrvs, házirvs Szemészet: Budaörs, Heim Pál Kh Rtg, UH: Budaörs,MbiiUH, Bicske Nephrlógia: Heim Pál Kh. Gastr: l Gyerekklinkia Haematlógia: ll. Gyermekklinika Pulmnlógia: Törökbálint f)/-!),1 Fekvőbeteg intézménybe küldött esetek száma, hvá, milyen dg.-sai--j {v Pulmnlógia: Sebészet: Törökbálint Jáns Kh, Madarász Kh Bel: Fülészet: Heim Pál kh,ii.gyklinika Heim Pál kh Nephrlógia: Heim Pál Kh Haematlógia: ll. sz. Gyermekklinika Neurlógia: l. sz. Gyermekklinika Bőrgyógyászat: Heim Pál Kh Akut tthni betegellátás száma. 287 fő Gndzttak száma, gndzási dg.-k. 83 fő Vese rendellenesség Anaemia pernicisa Sz ív és érrendszeri

9 r. Száray 6zter csec.vemó és gyermekgyógy!jsz szairt'lios, házi01")0$ Felszívódási zavar Asthma brnchiale Adrengenitális synd Enzimpathia IDDM Epilepsia Celiakia Kancsalság Hallásvesztés ALL, Hdgkin lyphma Hictycitsis Szptatási arány 0-3 hónap között: 10:8 6 hónaps krban: 10:5 Flyamats D és K vitamin ellátás helyzete. Megfelelő A kötelező és a választható ltásk beadásának a helyzete Mind a kötelező, mind a szabadn választható ltásk beadása a tanácsadáskn történnek védőnőjelenlétében térítésmentesen. P reve na r Rtavírus elleni Bárányhimlő elleni

10 ::br. Szát ay 6ztsr csecsemő és gye1mekgyégyász szakrvs, házirvs Meningcccus elleni Kullancs elleni Influenza ltásban részesült 18 fő Kötelező szűrő és időszaks vizsgálatk megtörténte: tanácsadás keretében Rendszeres a Otthni preventív látgatásk száma. Újszülöttkrban, ill. szükség esetén Újszülöttek első tthni vizsgálatának időpntja órán belül Tanácsadásn megjelentek száma, védőnőkkel való kapcslat megfelelő-e? 2144 fő, mindig a védőnőkkel, a kapcslat nagyn jó Végez-e isklarvsi, óvdarvsi ellátást? Igen 3 iskla (Bia, Herceghalm), nv l-től csak Hhalm 4 óvda( 3 Bián, 1 Herceghalmn) Ügyeleti ellátás a praxisa területén, részt vesz-e az ügyeleti ellátásban? Biatrbágy 24 órás közpnti rvsi ügyelet Herceghalmn hétköznap óráig, hétvégén, ünnep napn 24 órás Biatrbágyn lévő ügyelet. Igen részt veszek benne.

11 JJ,.. Száf.CUJ 6zl:4r cseesem6és gyennekgyógyász szalrrvs, házirvs Bármilyen észrevétel, javaslat, nehézség a gyermekellátás területén: Az újszülött sztályk 2-3 napsan kiadják az újszülötteket, anélkül, hgy tudnák hvá is kerülnek pl. péntek este. A szűrővizsgálatk nagy részét ránk terhelik, pl hallás szűrés ami miatt az újszülöttel ismét Bp.-re kell menni ( anyagcsere szűrést meg tudjuk területen is csinálni, ill. egyéb labrkat is, bár a helyi labr 5 éves kr alatt nem vállal vérvételt.) Üdvözlettel: Száray Eszter Graphit Szaigáitató Bt Biatrbágy, PetőfiS. u. 39. Biatrbágy, december 31.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő: Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz Ezen adatszolgáltatás valamennyi egészségügyi szolgáltatás ideértve a gyógyszerellátást

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám:

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2015

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján kötelező, figyelemmel a 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeletekre. Nyilvántartási szám: 1514. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2013

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1514 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2013 Adatszolgáltató: társadalombiztosítási

Részletesebben