AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM)"

Átírás

1 AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM) 2011 december óra Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, a jelenlevőket, hogy az előadásban részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak

2 Köszönöm hogy meghallgatnak! Weblap: www. triant.hu Telefon: Fax:

3 TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK A PM JOGUTÓDJA AZ NGKM Dr Balog Ádám adóügyekért felelős helyettes államtitkár Dr Hermann Mónika Adó- és Vámigazgatási Főosztály Adóigazgatási Osztály / tanácsos Palotai Kinga főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Dr Laki Gábor Jövedelem és Forgalmi adó Főosztály Dr Kovács Tamás Sándor Általános Forgalmi adó Osztály / vezető tanácsos Szatmári László Jövedelem és Forgalmi adó Főosztály Személyi Jövedelemadó Osztály / közigazgatási főtanácsadó 3

4 Mi a legfontosabb kérdés az utazási irodák áfa szabályaiban? ki az utas csomag vagy nem csomag csak szállodai szolgáltatás vétele és értékesítése szállodai csomag eladása, IFA számlázása közvetítés vagy más útjának saját nevünkben való értékesítése ki számláz kinek (mit és mikor) mi a kaució és az áfa összefüggése Repülőjegy és reptéri illeték Beutaztatás fordított áfája Kiutaztatás le nem vonható felszámított áfája 4

5 VAN ÚJ A NAP ALATT július 1. napjától lépett hatályba a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK Tanácsi irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011 Tanácsi rendelet. 5

6 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE Szolgáltatás megnevezése Igénybe vevő adóalany Igénybe vevő Nem adóalany Főszabály szerinti szolgáltatások Közvetítői szolgáltatások Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely Ahol a szolg. nyújtó Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely Ahol a közvetített ügyletet teljesítik Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolg. Ingatlan fekvése határozza meg Ingatlan fekvése határozza meg 6

7 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE Szolgáltatás megnevezése Igénybe vevő adóalany Igénybe vevő Nem adóalany Személy szállítása Termék közösségen belüli fuvarozása A ténylegesen megtett útszakasz Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely A ténylegesen megtett útszakasz A termék fuvarozásának indulási helye Kulturális,művészeti,tudom ányos,oktatási,stb.. Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely Jegyesek: ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik 7

8 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE Szolgáltatás megnevezése Igénybe vevő adóalany Igénybe vevő Nem adóalany bérmunka Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely A szolgáltatás tényleges teljesítési helye SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS /KIVÉVE IGATLAN/ Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely A szolgáltatás tényleges teljesítési helye 8

9 TELJESÍTÉS IDEJE Az utazási szolgáltatásnyújtás akkor teljesül, amikor az adott szolgáltatás tényállásszerűen megvalósul. Utazásszervezési szolgáltatás esetén tényállásszerű megvalósulás alatt az utazás utolsó, kiutaztatásnál az utas hazaérkezésének, beutaztatásnál a hazaindulásnak napját kell érteni. A magyar utazási iroda által magyar utasnak nyújtott utazásszervezési szolgáltatás 9 teljesítési időpontjának is ez a nap minősül.

10 10

11 UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK (XV. FEJEZET) Utazásszervezési szolgáltatás: adóalany által saját nevében utasnak nyújtott olyan szolgáltatás, amelynek teljesítéséhez saját nevében, de az utas javára megrendelten, más adóalany vagy adóalanyok által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés (így különösen: személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, ellátás, és idegenvezetés) szükséges; az is, amelynek időtartama nem haladja meg a 24 órát, illetőleg az is, amely éjszakai szálláshely-adást nem tartalmaz. 11

12 UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK (XV. FEJEZET) Nem vonatkozik speciális szabályozás az utazásközvetítő tevékenységére, aki (amely) az utazásszervező megbízásából és annak nevében köt megállapodást az utassal. Adó alapja: egy számított különbözet, zsargonban: az utazásszervező árrése. 12

13 UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK (XV. FEJEZET) Az árrés : az a pénzben kifejezett különbözet, amelynél a kisebbítendő tag az utas által megtérített vagy megtérítendő, pénzben kifejezett adó nélkül számított ellenérték, a kivonandó tag pedig az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés megtérített vagy megtérítendő, pénzben kifejezett adót is tartalmazó együttes ellenértéke. Előzetesen felszámított adó levonására nincs lehetőség! 13

14 Előzetes összefoglaló Üzleti partnernek szolgáltatott beutaztatás : áfa mentes, adólevonási joggal! Kiutaztatás : felszámított adója csak továbbértékesítési célú eladásoknál vonható le! Az utazásszervezés árrés áfája alkalmazható a hivatali kiküldetésekre is (cég is lehet utas, ha NEM ÉRTÉKESÍT ÉS nyilatkozik!) Nyilatkozni mindenki köteles!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14

15 Például: Az Áfatörvény 206. alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni az alábbiakról (kérjük a megfelelőt megjelölni) [_] a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe, [_] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe, [_] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. 15

16 Köszönöm, hogy eljöttek! Először a beérkezett kérdésekre válaszolok Ez most egy fordított előadás 16

17 Mikor nem kell számla? Ha az ellenértéket legkésőbb a teljesítésig pénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel megtérítik és számla kibocsátását a beszerző, igénybevevő nem kéri ilyen esetben legalább nyugta, de, ha az igénybe vevő, beszerző adóalany, akkor nem elegendő a nyugta, hanem legalább egyszerűsített adattartalmú számla kell (feltéve, hogy a számlán szereplő adatok forintban kifejezettek) 17

18 Mikor nem kell számla? Ha az adóalany kizárólag olyan adólevonásra nem jogosító ügyletet teljesít, amely a törvény 85. és 86. -ai alapján mentes ilyen esetben a számviteli törvény szerinti bizonylatot kell kiállítani Ha az adóalany egyszerűsített adattartalmú számlát bocsát ki: - előleg esetén (feltéve, ha a számlán szereplő adatok forintban kifejezettek) - a teljesítési hely külföld - ha az ellenértéket legkésőbb a teljesítésig pénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel megtérítik (feltéve, ha a számlán szereplő adatok forintban kifejezettek) 18

19 A CSOMAG KÉRDÉSÉHEZ 19

20 TEHÁT MIKOR CSOMAG? 20

21 FŐ- ÉS MELLÉKSZOLGÁLTATÁS VISZONY ELSŐSORBAN AZ VIZSGÁLANDÓ, HOGY A MELLÉKSZOLGÁLTATÁS ELŐSEGÍTI-E A FŐSZOLGÁLTATÁS MEGVALÓSULÁSÁT, TARTALMÁBAN ALÁRENDELŐDIK-E ANNAK? Csak másodlagos: Az egymáshoz viszonyított érték Szokásosan előfordul-e a mellékszolgáltatás a főszolgáltatás mellett Mindig a konkrét szerződésben, kötelemben kell vizsgálni a járulékos viszonyt, nem általában az adóalany tevékenysége során! EU-s gyakorlat részben eltérő (szűkebb) Teljesítési helyet a főszolgáltatás határozza meg Ugyanazon teljesítési időpontúnak kell-e lennie a fő- és 21 mellékszolgáltatásnak

22 22

23 ÁRFOLYAM Az alkalmazandó árfolyam 1) Közösségen belüli beszerzés, előleg fizetése, import, fordított adózás esetén: a fizetendő adó megállapításának időpontjában érvényes, 2) 58. szerinti ügyletek esetén: a számla kibocsátásakor érvényes, 3) egyéb esetekben: a teljesítéskor érvényes árfolyam 23

24 A UTAZÁSI IRODÁTÓL CSOMAGOT VESZÜNK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE (KIUTAZÁS) MIKORI ÁRFOLYAM ALALPJÁN KELL AZ ÁFÁT KISZÁMOLNI? 24

25 Kérdés: áfa bevallásban szerepeltetni kell-e, és ha igen, milyen módon azt a külföldi (EU-tagországbeli) utazási irodától vásárolt utazásszervezési szolgáltatást (vásárolt utat), melyet magánszemély (magyar) utas felé értékesít a magyar utazási iroda? IGEN. A vásárolt szolgáltatás Magyarországon adózik. Az adófizetési kötelezettség - a fordított adózás szabályai alapján - a magyar utazási irodát terheli. A vásárolt utazási csomagot Magyarországon, magánszemélyek részére értékesítik. A fordítottan megfizetett adót illetően adólevonási jogot nem gyakorolhat. 25

26 KÉRDÉSEK Beutaztatásnál kell-e nyilatkoztatni? (Ha utazásszervező, akkor is?) Igen. Vissza fordíthatjuk-e beutaztatásnál újra az árrésre az áfát? Talán. Csomag-e a szállásértékesítés félpanzióval? IFA? Attól függ, de általában Nem. Terra: Cégnévre számláz, lehet-é fordított adós jutalékot számlázni felé. Külföldi irodányak nyújtott szolgáltatás: Igen. 26

27 KÉRDÉSEK Sport esemény belépőjegyét kell-e az összesítő nyilatkozatban szerepeltetni? Nem Nemzetközi közlekedés, külföldi szállás, külföldi éttermi szolgáltatás, külföldi kulturális, oktatási, tudományos szolgáltatás, 30 napnál rövidebb külföldön igénybevett autóbérlés esetén nincs felszámított áfa? Nincs. Idegenvezetés? Mo, Telepített? (csomagba, anélkül?) Attól függ. 27

28 KÉRDÉSEK Mit kell a FA(fordított adózású) számlára ráírni "A magyar ÁFA törvény hatályán kívüli értékesítés, a vevő az ÁFA bevallására és megfizetésére kötelezett személy Rendezvényszervezés árrésáfás? (NEM TURISZTIKAI CÉLÚ.) Operajegy áfás? (IGEN, AHOL AZ OPERAHÁZ VAN ) Közvetített szolgáltatásokat hogyan kell kezelni? SZOLGÁLTATÁS SZERINT Közvetítési jutalék mikor áfa mentes? HA MEGRENDELŐ SZÉKHELYE KÜLFÖLDÖN VAN. 28

29 KELL-E ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZATOT BEADNI? IGEN 24. Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 29

30 PÉLDA ELŐKALKULÁCIÓRA Előkalkulált árrés: 10% (Számítása: Várható bevétel: Ft, Várható kiadások, mint az utas javára megrendelt szolgáltatások, összege Ft. Az áfa alapja árrés: árrés, amely a bevétel 10%-a) Utasok által fizetett összeg, előleg Ft Kalkulált árrése 10% az adóalap= *0,10= Ft Áfa a kalkulált árrés alapján :adó= *0,2126= Ft A vissza -felé számított adókulcs 21,26%-ra változik 30

31 PÉLDA folytatás Utasok által fizetett 2.összeg Ft Időközben a kalkulált árrés változott, mert csökkent az utasok javára megrendelt szolgáltatások tervezett költségének összege, a részvételi díjat nem módosították, a kalkulált árrés növekedett 11%-ra. Kalkulált árrése 11%, az adóalap= *0,11= Ft Áfa a kalkulált árrés alapján adó= *0,2126= Ft 31

32 PÉLDA folytatás I.+II dia=összes utas általi befizetés Ft Összes fizetett áfa ( =) Ft Visszaérkezés napján ismert adatok: Utas javára megrendelt (bruttó, áfát is tartalmazó) költség (összesen) Ft Tényleges árrés ( =) Ft Fizetendő áfa ( * =) Ft Eszámolandó és pénzügyileg teljesítendő ( =) Ft. 32

33 ELŐKALKULÁCIÓ Az utas javára megrendel szolgáltatások ellenértéke(460*250=) Ft Áfa nélküli nettó értékesítési ár Ft A nettó adóalap utasonként ( ) Ft Alulról számítva 27%-os az Áfa (25 000*0,27= ) FT Az utas által fizetendő összeg ( Ft+6750 Ft=) Ft Egy útra 45 fő jelentkezett és vett részt a szervezett úton. Összes áfával együttes Brutto árbevétel (45* Ft= ) Ft Összes áfa nélküli Nettó árbevétel (45* Ft= ) Ft Összes utas javára megrendelt szolgáltatás(45* Ft=) Ft Áfa adóalap ezen az úton: ( Ft Ft= ) Ft Áfa ( *0,27= ) Ft Összes áfával növelt bruttó árrés ( =) Ft 33

34 HARMADIK ORSZÁG Tunéziai utazás repülőgéppel 11 nap/all inkluzív szolgáltatással Tervezett bevétel Az utasok (100 fő) összes befizetése Tervezett költségek Tunéziai utazásszervezési szolgáltatás (egy utazási iroda számlája) Ft/fő/ Ft Ft A charter repülőgép számlája Ft Igénybevett szolgáltatás teljesítési helye Magyarországon van, az utasok felé történő eladás miatt a fizetendő áfa nem levonható ( *0,27=) Ft Számított árrés = ( ) = Ft Az árrés adómentes az áfa törvény utazásszervezésre vonatkozó, XV. fejezet, alapján. 34

35 HARMADIK ORSZÁG Tunéziai utazás repülőgéppel 11 nap/all inkl. Szolg. Tervezett bevétel Az utasok (100 fő) összes befizetése Tervezett költségek Tunéziai szállodai szolgáltatás (egy hotel számlája) A charter repülőgép számlája Ft/fő/ Ft Ft Ft Számított árrés = ( ) = Ft Az árrés adómentes az áfa törvény XV. fejezete alapján 35

36 UTAZÁS KÖZVETÍTÉS Utas által fizetett összeg Ft Az utas befizette a Ft-ot, a jutalékkal csökkentett összeget a közvetítő azonnal átutalja az utazásszervezőnek, és kiállítja a jutalékról szóló számlát. Ez esetben a közvetítő a foglalással, a felek összehozásával teljesítette a szolgáltatást. Közvetítői jutalék ( *0.1= ) Ft Közvetítői számlán a nettó áfa nélküli ár Ft Közvetítői számlán az áfa (18 000*0,2126=) Ft Közvetítői számlán a Bruttó áfával növelt ár Ft

37 GÉPKOCSI BÉRBEADÁS Cseh cég képviselői érkeznek Budapestre ötnapos üzleti tárgyalásra. A repülőtéren személygépjárművet kölcsönöznek egy napra Ft/nap áron. A szolgáltatás teljesítési helye a birtokba adás szerinti ország (Magyarország), a szolgáltatást részükre 25 százalékos adókulccsal számlázzák. Gépjárműkölcsönzés Nettó ára Áfa kulcsa 27%, Áfa összege Fizetendő ár Ft Ft Ft 37

38 CSAK SZOBA. Magyar utazásszervező szállodai szolgáltatást nyújt azáltal, hogy Szlovákiában található szállodai férőhelyet értékesít Ft/éj/fő saját nevében. Ha a megrendelő csak egy konkrét, külföldön lévő szállodában kér pl. foglalást, ÉS a hotel foglalást a magyar utazási iroda a saját nevében számlázza a vevő felé, akkor ez a szolgáltatás az áfa területi hatályán kívüli. A szálláshely ott adózik, ahol a szálloda fekszik.(a bejövő számlán ezért lesz 19%-os szlovák áfa.) Helyesen a magyar utazási irodának be kellene jelentkezni Szlovákiába adóalanyként és Szlovákiában kellene az általa nyújtott szolgáltatás után áfát fizetni. Ez utóbbi esetben azonban a hotel számlájában az áthárított adó, a 19%-os, levonható válik és a vevőnek a felszámított ár után pedig meg kell fizetni a 19%-os szlovák áfát. 38

39 Csak repülőjegy értékesítés Kell-e számlázni? Attól függ, hogyan állapodtunk meg a repülőtársasággal, és a vevőnkkel. A számlán mikori a teljesítés? A számlakiállítás dátuma, ha úgy fogjuk fel mint egy jogértékesítés (pl. színházjegy, buszérlet) Az áfa mentességet hogyan kell szerepeltetni? A számlán a nemzetközi személyszállítás miatt mentes jelzés a helyes Nem azonos a kezelése az adó alól mentes fogalommal 39

40 40

41 Biztosítás közvetítés jutaléka Igaz-e, hogy a biztosító kötvénye maga az utas nevére szóló számla? Igen. Kell-e számlázni az biztosításközvetítés esetén az utas felé? NEM. DE LEHET ÍRÁSBAN MEGÁLLAPODNI A BIZTOSÍTÓVAL, HOGY A NEVÉBEN A KÖZVETÍTŐ IRODA SZÁMLÁZ AZ UTAS FELÉ. Kell-e arányosítani? IGEN! 41

42 42

43 A LEVONHATÓ ADÓ MEGHATÁROZÁSA ARÁNYOSÍTÁSSAL Adóköteles értékesítés adó nélkül számított összesített ellenértéke Adóköteles értékesítés adó nélkül számított összesített ellenértéke + Tárgyi adómentes értékesítés összesített ellenértéke 43

44 Utazásközvetítés külföldi irodának Fordított áfa alkalmazható-e harmadik országban lévő partner felé? IGEN! A külföldi utazásszervező felé számlázott jutalék nem áfa köteles Magyarországon, de a jutalékból finanszírozott költségek számlájában lévő áfa levonható? IGEN. A bizományba vétel azonos az utazásközvetítéssel? NEM! 44

45 45

46 Utazásközvetítés magyar irodának Magyar utazásszervező utjainak jutaléka 27%-os áfás? IGEN (normál áfás) A jutalék tartalmazza az áfát, vagy a jutalék+áfa a helyes számlázás? Attól függ hogyan állapodnak meg az utazásszervezővel. Mikor teljesül a közvetítői szolgáltatás? Attól függ hogyan állapodnak meg az utazásszervezővel. 46

47 27% 47

48 Utazásszervezés belföld, magyar cégnek történő eladás Kell-e nyilatkoztatni? IGEN. Mi van, ha avevőnél részben továbbszámlázzák, megtéríttetik a költségek egy részét? GOND. Ha belföldi cég érdekében külföldi utazási irodától csomagot szerzünk be? NINCS ÁRRÉSADÓZÁS! A BESZERZETT CSOMAG UTÁN VAN FELSZÁMÍTOTT ADÓ ÉS AZ LEVONHATÓ! AZ ELADÁS NORMÁL 27%- OS ÁFÁS AZ ELSŐ FORINTTÓL. 48

49 27% 49

50 Utazásszervezés külföldi utazási iroda felé (beutaztatás) Mit kell a számlára írni, ha nincs adófizetési kötelezettség, de élünk az adólevonási joggal? A fordított áfa alkalmazásának feltételei: 1. Az értékesítésről szóló számla nem tartalmaz felszámított adóösszeget. 2. A számlán a megfelelő szöveget (kötelező!) feltüntették. Pl: Az Áfa tv alapján az adófizetésre a vevő kötelezett. 3. A számlán a vevő adószáma szerepel. 50

51 51

52 27% 52

53 Utazásszervezés, Eu-ba, MAGÁNSZEMÉLY utas felé 27%

54 Kiutaztatás továbbértékesítő felé 54

55 Külföldi autóbérlet 55

56 BELFÖLDI SZÁLLÁSFOGLALÁS 56

57 Külföldi szálláshelyértékesítés (EU-s) Magyaroszágon a külföldi szálloda eladása után nem kell áfát fizetni? IGEN, NEM, DE KELL (KÜLFÖLDÖN!) Lehet-e hotelként számlázni a szállodai szolgáltatási csomagot? á ATTÓL FÜGG Vásárolható-e külföldi touroperatortól csak szállodai szoba? IGEN Ha külföldön bejelentkezünk adóalanynak akkor külföldi áfát ott befizetjük és a szálloda számlájában lévő áfát levonjuk? IGEN. 57

58 58

59 59

60 Áfa

61 61

62 62

63 63

64 64

65 A beutaztazás touroperátor felé Adómentes, ha a szállás Csomagban van 65

66 KIUTAZTATÁS ÁFA kulcs alkalmazása: mikor 25, mikor 27%? Ha az elszámolási időszak befejeződik ben, akkor a 25 %-os kulcsot kell alkalmazni, akkor is, ha a számla kiállítású. Ha a teljesítés áthúzódik 2012-re, akkor a naptári napok arányában kell megbontani a két év között és a 2011.re eső rész még 25 %-os. (A pü kiegyenlítés is 2012-ben kell történjen. ) Ha van előleg, és az előleg jóváírás 2011-ben megtörténik, 25 % az ÁFA, ha áthúzódik a pü teljesítés, akkor A KÜLÖNBÖZETRE 27 %. 66

67 KÜLFÖLDI UTAZÁSI IRODÁTÓL VETT UTAZÁSI CSOMAG FELSZÁMÍTOTT ÁFÁJÁNÁL MIKORTÓL KELL A 27%-OT ALKALMAZNI Importszolgáltatás után fizetendő adó esetében akkor kell először a 27%-os adókulcsot alkalmazni, amely szolgáltatás teljesítési időpontja 2012-re esik akkor, ha a szolgáltatás teljesítési helyét a 37. (1) bekezdésben szereplő főszabály alapján határoztuk meg. Az olyan importszolgáltatás esetében ahol magyar adó alany mint vevő az adófizetésre kötelezett, de a szolgáltatás teljesítési helyét nem a 37. (1) bekezdés alapján kell megállapítani, az adófizetési kötelezettség a számla kézhezvételekor, az ellenérték megfizetésekor vagy a teljesítést követő hó 15-én keletkezik. 67

68 Végszámla 2011-ben előleget fizető 2012-ben teljesülő útra továbbértékesítő felé, normál adózás! adó alap adó kulcs adó Eladási ár Előleg % Fennmaradó ellenérték %

69 KÖZVETÍTŐKNÉL 2011-ben feladat a 2012.évi áfa adókulcsváltozás miatt A gazdálkodóknak vizsgálat alá kell vonni a szerződéseiket, hogy megállapíthassák, bruttó módon vagy nettó+ áfa összegben határozták meg az ellenértéket. Amennyiben a felek nettó + áfa összegben szerződtek, az adótehernövekedést a vevő viseli. 69

70 Beutaztatás Kiszámlázás: Fordított áfa esetén sem az előlegre, sem az értékesítésre nincs áfa felszámítva (tehát mindegy hogy átadták-e az előlegeket 2011-ben). Bejövő számlázás: Ha az elszámolt ügylet időszaka 2011-ről, 2012-re áthúzódik, és a fizetés esedékessége 2012-ben van, az ügylet ellenértékét a napok arányában meg lehet osztani a két év között, és az egyik rész 25%-kal, a másik 27%-kal adózik. Ha ebben megállapodnak, akkor két részteljesítésnek lehet tekinteni az ügyletet, és a 2011-es részre 25%-os adót, a 2012-es részre 27%-os adót kell fizetni. Pl. A szilveszteri utaknál a szerződésben szállodai szolgáltatást, mint ügylet tárgyát fel lehet osztani napokra. Ha nem osztják fel, akkor 27% az áfa. 70

71 71

72 A számlák adatainak összefuttatása? Az új szabály szerint 2013-tól minden magyarországi áfabevallás kötelező kelléke lesz az "összesítő jelentés", melyen az adózó nyilatkozik minden egyes általa kibocsátott áfás számla és minden egyes általa befogadott áfás számla adatairól. A részleteket külön rendelet szabályozza majd 72

73 AZ ÉV VÉGI ZÁRÁSNÁL VANNAK-E AZ ELŐZŐ ÉVEK ZÁRLATI MUNKÁJÁTÓL ELTÉRŐ FELADATOK? IGEN! 73

74 Zárásnál alkalmazható tippek A társasági adóról szóló törvény 1. illetve 2. számú mellékletében előírt gyorsított leírási lehetőségeket, pedig egyes esetekben az adótörvény akár 50%-os leírási kulcsot is lehetővé tesz. Érdemes továbbá figyelmet szentelni a fejlesztési tartalék képzésére is, amely szintén egyfajta gyorsított értékcsökkenési leírásnak, így halasztott adófizetési lehetőségnek tekinthet Az év végi nem realizált árfolyam különbözet meghatározott részét ezen adóalap módosító szabály alkalmazásával ki lehet venni a társasági adó alapjából, ezáltal lehetőséget biztosít az adó megfizetésének elhalasztására. Ebben az esetben sem beszélhetünk végleges adómegtakarításról, hiszen amikor a fent említett tételeket kivezetik a könyvekből (azaz az árfolyam különbözet realizálódik), a különbözet után adófizetési kötelezettség keletkezik. 74

75 FELTÖLTÉS: 100 millió forint felett 2011-ben hatályon kívül helyezték a külföldről származó kamatjövedelem 75%-ára vonatkozó mentesítő szabályt! 2011-ben az adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő ajándékok, például reklámajándékok, amelyek értéke nem haladja meg a minimálbér 1%-át, a kifizetőt terhelő adó- és százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség mellett nyújtható, ha a juttatásban részesülő adatai nem ismertek. Következésképpen, az egyes marketing akciók feltételeit is érdemes felülvizsgálni, amennyiben az ilyen akciók keretében nyújtott juttatások az említett feltételeknek vagy az Szja tv. valamely egyéb, kedvező adókövetkezményeket eredményező további rendelkezéseinek nem felelnek meg. 75

76 ÁRFOLYAM ÁTÉRTÉKELÉS valuta pénztár, 400 euró, árfolyam 285,-Ft / euró deviza számla, 5000 euró, árfolyam 260,-Ft / euró szállítói tartozás, 1000 euró, árfolyam 262,-Ft / euró vevői követelés, 1500 euró, árfolyam 270,-Ft / euró A választott pénzintézet december 31-i árfolyama 280,-Ft / euró 76

77 Érdemes-e megvenni és átadni a 2012.évi az utazási bérleteket 2011-ben? IGEN! a 2012-ben adott béren kívüli juttatások után összesen 30,94 % adót kell fizetni. Ez a következőképpen jön ki: - Szja: a juttatás 1,19-szeresének 16%-a, azaz 19,04% - eho: a juttatás 1,19-szeresének 10%.a, azaz 11,9% Ez a kettő összesen (19,04+11,9) 30,94%. Ha tehát a bérletet már 2011-ben megvesszük a dolgozónak, és azt részére át is adjuk, akkor még a 2011-es adót kell utána fizetni. A helyi utazási bérlet juttatásában nincs érték maximálva. Ezért nem okoz problémát az sem, ha a 2011-es bérletet is ebben az évben adtam át a dolgozónak, a 2012-es évre vonatkozólag pedig decemberben. Beszéljünk akár havi bérletekről, akár éves bérletről. Ha a bérletet még az idén megvesszük, és át is adjuk a dolgozónak, akkor ez a jövő évi 500 ezres keretet nem terheli. 77

78 Be kell jelenteni a készpénzes vételt? Talán sokan nem tudják, hogy az art 17. (9) bekezdése alapján, a készpénzért történő vásárláshoz bejelentési kötelezettség is tartozhat. A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie - a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást, - b) egyéb esetben az ötmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást BEN 2 MILLIÓ FT! 78

79 2012. ÉVI ÚJ SZABÁLYOK Turisztikai előrejelzések(trendek), segédlet a kiegészítő melléklet, üzleti jelentés készítéséhez Makrogazdasági környezet Ellenőrzési célkereszt (NAV választása)

80 80

81 81

82 A világturizmus alakulása 82

83 83

84 EURÓPA Forecast European Growth Rates Central/Eastern Western Southern Northern Eastern Mediterranean TOTAL EUROPE Source: WTO 84

85 85

86 86

87 Segíthet 2012-n a pihenőnapok száma? Igen! 9 a háromnapos hétvégék száma március 24., szombat március 16., péntek május 5., szombat április 30., hétfő október 27., szombat október 22. hétfő november 10., szombat november 2., péntek december 15., szombat december 24., hétfő munkanap pihenőnap munkanap pihenőnap munkanap pihenőnap munkanap pihenőnap munkanap pihenőnap 87

88 ÁRFOLYAMALAKULÁS, ÉS TERVEZÉS 88

89 INFLÁCIÓ ALAKULÁSA 89

90 90

91 91

92 2012 KÖLTSÉGVETÉSI TERVEK 92

93 2012. Az egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a költségvetésből kieső pénzt a fogyasztási adók növelése kompenzálja: Drágulnak az illetékek, bővül a chipsadót fizetők köre, nő az áfa és az eva (37%) kulcsa, adóvá változnak a járulékok, csökkennek a kedvezmények. 93

94 94

95 95

96 Katasztrófavédelmi hozzájárulás Pornó adó (kulturális járulék utódja?) 25%, 3% Ebadó Élelmiszerfelügyeleti díj Rehabilitációs hozzájárulás ( Ft/év/-fő 25fő felett ) Kötelező Kamarai regisztráció (5000 Ft/év) 96

97 GÉPJÁRMŰADÓ

98 A minimálbér 78 ezerről 92 ezer forintra emelkedik A garantált bérminimum 94 ezerről 108 ezer forint (ez 15 százalékos emelést jelent!). Az utóbbi bérkategória azokra vonatkozik, akik legalább középfokú végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben dolgoznak. 98

99 Megszűnik a társadalombiztosítási járulék! nyugdíjjárulék határ Munkaerőpiaci járulék 8,5%( természetbeni 4% és pénzbeli 3%, munkaerőpiaci 1,5%) Nyugdíj (ki? : T/4663) mellett : 6390 Ft Bevezetésre kerül a szociális hozzájárulási adó! Szocho: nem azonos munkaadói tb Más a járulék, és más az adó kedvezmény Start bónusz = start(+),start extra 99

100 TB: Egyéni járulékok 10 százalék nyugdíjjárulék 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék* 1,5 százalék munkaerő-piaci járulék Nyugdíjjárulék alapjának felső határa (a költségvetési törvény tervezete szerint napi forint). *Nem kell fizetni a Prémiumévek Program alapján kapott jövedelem után. Megszűnt viszont a szabadságmegváltás, végkielégítés, jubileumi jutalom, újrakezdési támogatás, mentessége. Az egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetén valamennyi jogviszonyban meg kell fizetni január 1-jétől a a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a munkaerő piaci járulékot. (Eddig heti 36 órás foglalkoztatás esetén a további jogviszonyokban csak 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kellett a biztosítottnak egyéni járulékként a nyugdíjjárulékon túl fizetnie.) 100

101 Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékfizetése A 27 százalékos szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112,5 százaléka. A 10 százalékos nyugdíjjárulék alapja a minimálbér. A 8,5 ( ,5) százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék minimális alapja pedig a minimálbér 150 százaléka lesz. Egészségügyi szolgáltatási járulék A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozókat érintő, illetve a Tbj. 39. (2) bekezdése alapján a magánszemélyt terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék napi összege 213 forintra, havi összege pedig forintra nő. 101

102 102

103 A béremelésért is jár kompenzáció 2013-ig azért is jár kompenzáció a vállalatoknak, ha a nettó érték megőrzéséhez szükséges mértékben emelik a dolgozók bérét, de nem juttatásokkal! 5 százalékot a vállalkozó fizeti meg és pl a minimálbéresnél 13% az adókedvezmény (kb Ft bruttó=0) a szocho-ból % felettit vállalja az állam

104 IFA: fővárosban 4%!!!!!!! A szálláshely - ellenérték fejében történő átengedése esetén az ellenértéket átvevő szállásadó az adó beszedője. Ingyenes szállásadás esetén pedig a szálláshellyel rendelkezni jogosult köteles beszedni az adót. 104

105 105

106 106

107 Személyi jövedelemadó MEGSZŰNIK AZ ADÓJÓVÁÍRÁS Csak Ft felett szuperbruttó! Pl Ft évi jövedelem: *0,16= Ft (16%) *1,27*0,16= Ft (20,32%) Összes adó levonás: Ft 107

108 108

109 ADÓ NÉLKÜL: INGÓ ELADÁS Nem kell megállapítani a jövedelmet, ha az ingóértékesítés során szerzett összes bevétel nem haladja meg az évi forintot.

110 SZJA ADÓMENTES A munkáltató által a munkavállalójának végtörlesztéshez adott vissza nem térítendő támogatás 7 millió 500 ezer forint szeptember 29. és február 28. között nyújtott támogatásokra alkalmazható

111 Cafetéria 119% után csak 16% % Béren kívüli juttatások: Megszűnik az internet támogatása Marad: Saját üdülő Helyi utazási bérlet Iskolakezdési támogatás Széchenyi kártya Erzsébet utalvány 111

112 Juttatások 119% UTÁN 16%, ÉS 27% EHO Reprezentáció, üzleti ajándék a társasági adóban elszámolható költség, de Szja köteles az első Fttól!!! Üzletpolitikai nyeremény, ha nem esik a szerencsejáték törvény alá! 112

113 113

114 114

115 NÉHA ADÓKÖTELES A PONTGYŰJTÉS! A 2012 : kizárólag akkor adómentes a vásárláskor, illetve a szolgáltatásnál adott kedvezmény, ha az, a magánszemély, az ügyfél, saját nevéhez köthető. Ez azt jelenti, hogy például egy munkáltató, vagy egy családtag nevére kiállított üzemanyagkártyával fizet valaki, de a saját pontgyűjtő kártyájára íratja fel az olajtársaság által adott pontokat, akkor személyi jövedelemadót (szja) kell fizetnie. Ugyanez a helyzet, ha a házastárs, családtag a másik nevére kiállított kedvezményre jogosító, vagy pontgyűjtő kártyára íratja fel a saját vásárlásának értékét. 115

116 EURÓPAI BANKBAN LÉVŐ KAMAT MAGYARORSZÁGON ADÓKÖTELES! 116

117 SZJA Az adóelőleg megállapítása, levonása csak akkor mellőzhető, ha a kifizetés igazoltan egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő magánszemély részére történik. A magánszemély legfeljebb csak a bevétel 50 százalékos mértékéig nyilatkozhat a kifizetőnek költség érvényesítéséről. 117

118 Bruttó havi munkabér: Éves bruttó jövedelem: Gyermekek száma: 0 Munkaadói SZOC.HO. adó (27%): Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%): Munkavállalói járulék (1,5%): Munkavállalói eü-i járulék (8%): Állami nyugdíjjárulék (10%): Családi adókedvezmény: 0 Ft Számított SZJA: Családi adókedvezménnyel csökkentett SZJA: Különadó: 0 Ft Összes adó: Összes kedvezmény: 0 Ft Havi összes levonás a bruttó bérből: Havi összes munkaadói járulék Szocho: Összesen havonta az államnak fizetendő: Munkaadó összes havi költsége: Nettó havi munkabér: Családi pótlék: 0 Ft Havi összes nettó jövedelem: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 118

119 Új nyilatkozat kell a szuperbruttóhoz! 119

120 TAO A fejlesztési adókedvezmény jogosultságának megállapítása a jelenértéken 100 millió euró forintösszeget meghaladó beruházások esetében a Kormány hatáskörébe kerül az adópolitikáért felelős miniszter helyett. AZ ADÓZÓ CSAK AZ ELHATÁROLT VESZTESÉG NÉLKÜL SZÁMÍTOTT ADÓALAP 50 SZÁZALÉKIG JOGOSULT A KORÁBBI ADÓÉVEK ELHATÁROLT VESZTESÉGÉNEK FELHASZNÁLÁSÁRA 120

121 121

122 Foglalkoztatókat érintő tb változások Megszűnik a társadalombiztosítási járulék, A járulék fogalma leszűkül. Bevezetésre kerül a szociális hozzájárulási adó. Az új adó mértéke 27%. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallása közvetlenül a pénztárhoz. A járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészség biztosítási és munkaerő-piaci járulékot.(együtt:8,5%) A 3 % mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetése alól nem mentesül az a biztosított, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal 122 rendelkezik.

123 BALESETI ADÓ: AZ ADÓ ALAPJA A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA. AZ ADÓ MÉRTÉKE : 30%. 123

124 Termédíjköteles termék Díjtétel Termékdíjfizetésre kötelezett Belföldi forgalom esetén (önbevallás) Reklámhordozó papír 42. Közösségen belüli behozatal esetén (önbevallás) Import esetén (kivetés) Mentesség Egyéb tudnivalók 124

125 ART: BEJELENTÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI ELLENŐRZÉSI SZABÁLYOK VÁLTOZNAK FOKOZOTT ADÓHATÓSÁGI FELÜGYELETALÁ HELYEZÉS BIZONYTALAN ADÓJOGI HELYZET TRANSZFERÁR: 4 MILLIÓ! IGAZOLATLAN ÁRU ! FEDETT PRÓBAVÁSÁRLÁS 125

126 Adóregisztrációs eljárás Cél: a nyilvánvalóan csalárd cégalapítások kiszűrése Az újonnan alakuló vállalkozások esetén a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor az adóhatóság objektív feltételek vizsgálata alapján dönt, hogy kiadja-e az adószámot. Ha az adózó nem felel meg a feltételeknek, megtagadja az adószám kiadását a cégbíróság megtagadja a cégbejegyzést. 126

127 Fokozott adóhatósági felügyelet Az adószám kiadását követően kockázatelemzést folytat le az adóhatóság. Az adózó köteles az általa végezni kívánt tevékenységhez szükséges feltételek bemutatására. Ennek eredményeként az adóhatóság az adózót határozattal legfeljebb egy éves időtartamra fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja: kötelezheti adóbevallásának adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel történő ellenjegyeztetésére, vagy kötelezheti, hogy az áfa bevallásával egyidejűleg nyújtsa be az adóhatósághoz a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok másolatát; továbbá gyakoribb bevallásra kötelezheti. 127

128 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése Bejelentési díj: adó abszolút értékének 0,5 százaléka, de legalább 100 ezer és legfeljebb 5 millió forint. Az adózó az adóbevallásában bejelentheti az adóhatóságnak, hogy az adóbevallásban feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelhető adó összege azért lehet hibás, mert az adó megállapítása szempontjából meghatározó jogszabályi rendelkezés általa elfogadott értelmezése tévesnek minősülhet. A bejelentésnek nem lehet a tárgya az áfa az innovációs járulék, a szokásos piaci ár megállapítása vagy adókedvezmény igénybevétele. Téves jogszabály-értelmezés esetében a bejelentés az adózót nem mentesíti az adóhiány megfizetése alól. A bejelentésre az adózó akkor jogosult, ha a bevallás benyújtásának napján az ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő által ellenjegyzett jegyzőkönyvvel támasztja alá a bejelentést. 128

129 www. triant.hu 129

130 Számviteli törvény 14. (9): 2012.január 1-től az összes árbevétel 10 %-ára változik (az eddigi 2 %-ról) a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga. Tehát már csak az 5 millió árbevétel alattiakra vonatkozik az 500 eft-os limit. Ne feledje átvezetni a pénzkezelési szabályzatán! 130

131 ADÓFIZETŐ 131

132 132

133 133

134 ADÓZTATÁS VÁMOLTATÁS ADÓ- ÉS VÁM NYOMOZÁS 134

135 Központi Hivatal 135

136 Regionális Igazgatóságok 136

137 Megyei Igazgatóságok 137

138 A NAV kezelt nettó bevételek év (országos adatok, milliárd Ft-ban) NAV által kezelt bevételek összesen: 9 313,5 milliárd Ft Import és dohány áfa 282,9 TB+EHO 2 882,6 31,0% ÁFA 2 313,6 24,8% További kiemelt adók és járulékok 1 140,1 12,2% Egyéb adók és adó jellegű bevételek 281,6 3,0% Jövedéki adó SZJA 1 767,9 19,0% Vám szakterület által kezelt 927,6 10,0% Vámszakterület nélkül: 8 385,8 milliárd Ft (- 5,0% évhez) 856,5 9,2% További Vámhatóság által (reg.adó, környzetvédelmi term.díj, energiaadó, egyéb lakossági adók) kezelt adónemek 71,1 0,8% 138

139 139

140 NAV KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Bevallások benyújtásának elmaradása Bevallások összhangjának hiánya Többszörös székhely-, illetve tulajdonosváltás Jelentős összegű tagi kölcsönnel történő működés Nagy összegű adóhátralék felhalmozás Tartós veszteség kimutatása folyamatos működés mellett Áfa-mentes termékimport bevallása Jelentős VIES eltérés Adóminimalizálás Vállalkozások kapcsolatrendszerén, számlázási láncolatán, érdekmegosztásán alapuló szervezett csalásban való részvétel 140

141 NAV KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A forgalom az elévülési időn belül hirtelen és ugrásszerűen megnő Árbevételhez képest jelenős arányú a szolgáltatás igénybevétele Beruházásokhoz kapcsolódóan adóalap csökkentő tétel, ill. adókedvezmény érvényesítése Különböző támogatások igénybevétele K+F tevékenységgel kapcsolatos adóalap, ill. járulékalap csökkentés Azonos székhellyel, nem valós székhely szolgáltatást nyújtó ügyvéddel vagy kézbesítési megbízottal rendelkező adózók 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 Tevékenység Teljes kereset i átlag: Gépjárműjavítás Élelmiszer-, ital-, dohányárukiskereskedelem Könyv-, újság-, papírárukiskereskedelem Utazásszervezés Ingatlanforgalmazás

147 Szokásos hozam 147

148

149 Reprezentáció, üzleti ajándék 2011-ben!!!! Reprezentáció és üzleti ajándék költségei Nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek az Szja tv-ben meghatározott reprezentáció, üzleti ajándék címen személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt természetbeni juttatás, így azzal meg kell növelni az adózás előtti eredményt. A rendelkezés alkalmazásában: a) reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.); b) üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány), ide nem értve az értékpapírt. Tao. tv. 3. sz. mell. A.) fejezet 12.; 8. (1) d) 149

150 Üzleti ajándék Üzleti ajándék fogalma (Szja tv pont): a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott, a minimálbér 25%-ának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány) évtől új szabályként nem elismert költség a minimálbér 25%-át meg nem haladó üzleti ajándék (Tao. tv. A./12.); Tao. tv. 3. sz. mell. A 12., és a 15. hatályon kívül helyezése, és a

151 151

152 FRÁNYA - TÁNYA : REPI! 152

153 Juttatás megnevezése Keretösszeg Adóteher 2011-ben adható Internet 5.000,- / hó 16 % Korlátlan Számítógép juttatás Korlátlan 0 % Korlátlan Lakáscélú támogatás ,- / 5 év 0 % ,- Helyközi bérlet kiegészítése Korlátlan 0 % Korlátlan Kockázati biztosítás Korlátlan 0 % Korlátlan Meleg étkezés támogatása ,- / hó 16 % ,- Helyi utazási bérlet térítése Korlátlan 16 % Korlátlan Iskolakezdési támogatás Nyugdíjpénztári tagdíjhozzájárulás Egészségpénztári tagdíjhozzájárulás Iskolarendszerű képzés támogatása. Minimálbér 30%-a / gyermek Minimálbér 50% / hó Minimálbér 30% / hó Minimálbér 2,5- szerese / év 16 % ,- 16 % ,- 16 % ,- 16 % ,- Szécsenyi kártya ,- / év 16 % ,- Sportesemény belépőjegy ,- / év 0 % ,- 153

154 Ez az a gyakorlat, mely bizonyítottan levezeti az szja miatti stresszt

155 Évzáráshoz Olvasásra javaslom:

156 156

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK MELLÉKLETEK 1 ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke, a szálláshelyszolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások kezelése az áfarendszerben (A

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012.

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012. Adótanácsadó, Vállalkozásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Tisztelt jelenlegi és leendő Ügyfeleink! A parlament 2011. második félévében több menetben, esetenként visszamenőleges hatállyal,

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

Fontosabb változások 2012-ben

Fontosabb változások 2012-ben Fontosabb változások 2012-ben ÁFA Az ÁFA mértéke 2012-től 27 százalék lesz. A pénztárgépeket február 29-ig kell átállítani, addig kézzel írt nyugtát vagy számlát kell kiállítani. 2012-től levonható a bérelt

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben