AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM)"

Átírás

1 AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM) 2011 december óra Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, a jelenlevőket, hogy az előadásban részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak

2 Köszönöm hogy meghallgatnak! Weblap: www. triant.hu Telefon: Fax:

3 TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK A PM JOGUTÓDJA AZ NGKM Dr Balog Ádám adóügyekért felelős helyettes államtitkár Dr Hermann Mónika Adó- és Vámigazgatási Főosztály Adóigazgatási Osztály / tanácsos Palotai Kinga főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Dr Laki Gábor Jövedelem és Forgalmi adó Főosztály Dr Kovács Tamás Sándor Általános Forgalmi adó Osztály / vezető tanácsos Szatmári László Jövedelem és Forgalmi adó Főosztály Személyi Jövedelemadó Osztály / közigazgatási főtanácsadó 3

4 Mi a legfontosabb kérdés az utazási irodák áfa szabályaiban? ki az utas csomag vagy nem csomag csak szállodai szolgáltatás vétele és értékesítése szállodai csomag eladása, IFA számlázása közvetítés vagy más útjának saját nevünkben való értékesítése ki számláz kinek (mit és mikor) mi a kaució és az áfa összefüggése Repülőjegy és reptéri illeték Beutaztatás fordított áfája Kiutaztatás le nem vonható felszámított áfája 4

5 VAN ÚJ A NAP ALATT július 1. napjától lépett hatályba a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK Tanácsi irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011 Tanácsi rendelet. 5

6 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE Szolgáltatás megnevezése Igénybe vevő adóalany Igénybe vevő Nem adóalany Főszabály szerinti szolgáltatások Közvetítői szolgáltatások Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely Ahol a szolg. nyújtó Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely Ahol a közvetített ügyletet teljesítik Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolg. Ingatlan fekvése határozza meg Ingatlan fekvése határozza meg 6

7 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE Szolgáltatás megnevezése Igénybe vevő adóalany Igénybe vevő Nem adóalany Személy szállítása Termék közösségen belüli fuvarozása A ténylegesen megtett útszakasz Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely A ténylegesen megtett útszakasz A termék fuvarozásának indulási helye Kulturális,művészeti,tudom ányos,oktatási,stb.. Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely Jegyesek: ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik 7

8 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE Szolgáltatás megnevezése Igénybe vevő adóalany Igénybe vevő Nem adóalany bérmunka Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely A szolgáltatás tényleges teljesítési helye SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS /KIVÉVE IGATLAN/ Ahol Gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely A szolgáltatás tényleges teljesítési helye 8

9 TELJESÍTÉS IDEJE Az utazási szolgáltatásnyújtás akkor teljesül, amikor az adott szolgáltatás tényállásszerűen megvalósul. Utazásszervezési szolgáltatás esetén tényállásszerű megvalósulás alatt az utazás utolsó, kiutaztatásnál az utas hazaérkezésének, beutaztatásnál a hazaindulásnak napját kell érteni. A magyar utazási iroda által magyar utasnak nyújtott utazásszervezési szolgáltatás 9 teljesítési időpontjának is ez a nap minősül.

10 10

11 UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK (XV. FEJEZET) Utazásszervezési szolgáltatás: adóalany által saját nevében utasnak nyújtott olyan szolgáltatás, amelynek teljesítéséhez saját nevében, de az utas javára megrendelten, más adóalany vagy adóalanyok által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés (így különösen: személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, ellátás, és idegenvezetés) szükséges; az is, amelynek időtartama nem haladja meg a 24 órát, illetőleg az is, amely éjszakai szálláshely-adást nem tartalmaz. 11

12 UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK (XV. FEJEZET) Nem vonatkozik speciális szabályozás az utazásközvetítő tevékenységére, aki (amely) az utazásszervező megbízásából és annak nevében köt megállapodást az utassal. Adó alapja: egy számított különbözet, zsargonban: az utazásszervező árrése. 12

13 UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK (XV. FEJEZET) Az árrés : az a pénzben kifejezett különbözet, amelynél a kisebbítendő tag az utas által megtérített vagy megtérítendő, pénzben kifejezett adó nélkül számított ellenérték, a kivonandó tag pedig az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés megtérített vagy megtérítendő, pénzben kifejezett adót is tartalmazó együttes ellenértéke. Előzetesen felszámított adó levonására nincs lehetőség! 13

14 Előzetes összefoglaló Üzleti partnernek szolgáltatott beutaztatás : áfa mentes, adólevonási joggal! Kiutaztatás : felszámított adója csak továbbértékesítési célú eladásoknál vonható le! Az utazásszervezés árrés áfája alkalmazható a hivatali kiküldetésekre is (cég is lehet utas, ha NEM ÉRTÉKESÍT ÉS nyilatkozik!) Nyilatkozni mindenki köteles!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14

15 Például: Az Áfatörvény 206. alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni az alábbiakról (kérjük a megfelelőt megjelölni) [_] a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe, [_] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe, [_] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. 15

16 Köszönöm, hogy eljöttek! Először a beérkezett kérdésekre válaszolok Ez most egy fordított előadás 16

17 Mikor nem kell számla? Ha az ellenértéket legkésőbb a teljesítésig pénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel megtérítik és számla kibocsátását a beszerző, igénybevevő nem kéri ilyen esetben legalább nyugta, de, ha az igénybe vevő, beszerző adóalany, akkor nem elegendő a nyugta, hanem legalább egyszerűsített adattartalmú számla kell (feltéve, hogy a számlán szereplő adatok forintban kifejezettek) 17

18 Mikor nem kell számla? Ha az adóalany kizárólag olyan adólevonásra nem jogosító ügyletet teljesít, amely a törvény 85. és 86. -ai alapján mentes ilyen esetben a számviteli törvény szerinti bizonylatot kell kiállítani Ha az adóalany egyszerűsített adattartalmú számlát bocsát ki: - előleg esetén (feltéve, ha a számlán szereplő adatok forintban kifejezettek) - a teljesítési hely külföld - ha az ellenértéket legkésőbb a teljesítésig pénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel megtérítik (feltéve, ha a számlán szereplő adatok forintban kifejezettek) 18

19 A CSOMAG KÉRDÉSÉHEZ 19

20 TEHÁT MIKOR CSOMAG? 20

21 FŐ- ÉS MELLÉKSZOLGÁLTATÁS VISZONY ELSŐSORBAN AZ VIZSGÁLANDÓ, HOGY A MELLÉKSZOLGÁLTATÁS ELŐSEGÍTI-E A FŐSZOLGÁLTATÁS MEGVALÓSULÁSÁT, TARTALMÁBAN ALÁRENDELŐDIK-E ANNAK? Csak másodlagos: Az egymáshoz viszonyított érték Szokásosan előfordul-e a mellékszolgáltatás a főszolgáltatás mellett Mindig a konkrét szerződésben, kötelemben kell vizsgálni a járulékos viszonyt, nem általában az adóalany tevékenysége során! EU-s gyakorlat részben eltérő (szűkebb) Teljesítési helyet a főszolgáltatás határozza meg Ugyanazon teljesítési időpontúnak kell-e lennie a fő- és 21 mellékszolgáltatásnak

22 22

23 ÁRFOLYAM Az alkalmazandó árfolyam 1) Közösségen belüli beszerzés, előleg fizetése, import, fordított adózás esetén: a fizetendő adó megállapításának időpontjában érvényes, 2) 58. szerinti ügyletek esetén: a számla kibocsátásakor érvényes, 3) egyéb esetekben: a teljesítéskor érvényes árfolyam 23

24 A UTAZÁSI IRODÁTÓL CSOMAGOT VESZÜNK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE (KIUTAZÁS) MIKORI ÁRFOLYAM ALALPJÁN KELL AZ ÁFÁT KISZÁMOLNI? 24

25 Kérdés: áfa bevallásban szerepeltetni kell-e, és ha igen, milyen módon azt a külföldi (EU-tagországbeli) utazási irodától vásárolt utazásszervezési szolgáltatást (vásárolt utat), melyet magánszemély (magyar) utas felé értékesít a magyar utazási iroda? IGEN. A vásárolt szolgáltatás Magyarországon adózik. Az adófizetési kötelezettség - a fordított adózás szabályai alapján - a magyar utazási irodát terheli. A vásárolt utazási csomagot Magyarországon, magánszemélyek részére értékesítik. A fordítottan megfizetett adót illetően adólevonási jogot nem gyakorolhat. 25

26 KÉRDÉSEK Beutaztatásnál kell-e nyilatkoztatni? (Ha utazásszervező, akkor is?) Igen. Vissza fordíthatjuk-e beutaztatásnál újra az árrésre az áfát? Talán. Csomag-e a szállásértékesítés félpanzióval? IFA? Attól függ, de általában Nem. Terra: Cégnévre számláz, lehet-é fordított adós jutalékot számlázni felé. Külföldi irodányak nyújtott szolgáltatás: Igen. 26

27 KÉRDÉSEK Sport esemény belépőjegyét kell-e az összesítő nyilatkozatban szerepeltetni? Nem Nemzetközi közlekedés, külföldi szállás, külföldi éttermi szolgáltatás, külföldi kulturális, oktatási, tudományos szolgáltatás, 30 napnál rövidebb külföldön igénybevett autóbérlés esetén nincs felszámított áfa? Nincs. Idegenvezetés? Mo, Telepített? (csomagba, anélkül?) Attól függ. 27

28 KÉRDÉSEK Mit kell a FA(fordított adózású) számlára ráírni "A magyar ÁFA törvény hatályán kívüli értékesítés, a vevő az ÁFA bevallására és megfizetésére kötelezett személy Rendezvényszervezés árrésáfás? (NEM TURISZTIKAI CÉLÚ.) Operajegy áfás? (IGEN, AHOL AZ OPERAHÁZ VAN ) Közvetített szolgáltatásokat hogyan kell kezelni? SZOLGÁLTATÁS SZERINT Közvetítési jutalék mikor áfa mentes? HA MEGRENDELŐ SZÉKHELYE KÜLFÖLDÖN VAN. 28

29 KELL-E ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZATOT BEADNI? IGEN 24. Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 29

30 PÉLDA ELŐKALKULÁCIÓRA Előkalkulált árrés: 10% (Számítása: Várható bevétel: Ft, Várható kiadások, mint az utas javára megrendelt szolgáltatások, összege Ft. Az áfa alapja árrés: árrés, amely a bevétel 10%-a) Utasok által fizetett összeg, előleg Ft Kalkulált árrése 10% az adóalap= *0,10= Ft Áfa a kalkulált árrés alapján :adó= *0,2126= Ft A vissza -felé számított adókulcs 21,26%-ra változik 30

31 PÉLDA folytatás Utasok által fizetett 2.összeg Ft Időközben a kalkulált árrés változott, mert csökkent az utasok javára megrendelt szolgáltatások tervezett költségének összege, a részvételi díjat nem módosították, a kalkulált árrés növekedett 11%-ra. Kalkulált árrése 11%, az adóalap= *0,11= Ft Áfa a kalkulált árrés alapján adó= *0,2126= Ft 31

32 PÉLDA folytatás I.+II dia=összes utas általi befizetés Ft Összes fizetett áfa ( =) Ft Visszaérkezés napján ismert adatok: Utas javára megrendelt (bruttó, áfát is tartalmazó) költség (összesen) Ft Tényleges árrés ( =) Ft Fizetendő áfa ( * =) Ft Eszámolandó és pénzügyileg teljesítendő ( =) Ft. 32

33 ELŐKALKULÁCIÓ Az utas javára megrendel szolgáltatások ellenértéke(460*250=) Ft Áfa nélküli nettó értékesítési ár Ft A nettó adóalap utasonként ( ) Ft Alulról számítva 27%-os az Áfa (25 000*0,27= ) FT Az utas által fizetendő összeg ( Ft+6750 Ft=) Ft Egy útra 45 fő jelentkezett és vett részt a szervezett úton. Összes áfával együttes Brutto árbevétel (45* Ft= ) Ft Összes áfa nélküli Nettó árbevétel (45* Ft= ) Ft Összes utas javára megrendelt szolgáltatás(45* Ft=) Ft Áfa adóalap ezen az úton: ( Ft Ft= ) Ft Áfa ( *0,27= ) Ft Összes áfával növelt bruttó árrés ( =) Ft 33

34 HARMADIK ORSZÁG Tunéziai utazás repülőgéppel 11 nap/all inkluzív szolgáltatással Tervezett bevétel Az utasok (100 fő) összes befizetése Tervezett költségek Tunéziai utazásszervezési szolgáltatás (egy utazási iroda számlája) Ft/fő/ Ft Ft A charter repülőgép számlája Ft Igénybevett szolgáltatás teljesítési helye Magyarországon van, az utasok felé történő eladás miatt a fizetendő áfa nem levonható ( *0,27=) Ft Számított árrés = ( ) = Ft Az árrés adómentes az áfa törvény utazásszervezésre vonatkozó, XV. fejezet, alapján. 34

35 HARMADIK ORSZÁG Tunéziai utazás repülőgéppel 11 nap/all inkl. Szolg. Tervezett bevétel Az utasok (100 fő) összes befizetése Tervezett költségek Tunéziai szállodai szolgáltatás (egy hotel számlája) A charter repülőgép számlája Ft/fő/ Ft Ft Ft Számított árrés = ( ) = Ft Az árrés adómentes az áfa törvény XV. fejezete alapján 35

36 UTAZÁS KÖZVETÍTÉS Utas által fizetett összeg Ft Az utas befizette a Ft-ot, a jutalékkal csökkentett összeget a közvetítő azonnal átutalja az utazásszervezőnek, és kiállítja a jutalékról szóló számlát. Ez esetben a közvetítő a foglalással, a felek összehozásával teljesítette a szolgáltatást. Közvetítői jutalék ( *0.1= ) Ft Közvetítői számlán a nettó áfa nélküli ár Ft Közvetítői számlán az áfa (18 000*0,2126=) Ft Közvetítői számlán a Bruttó áfával növelt ár Ft

37 GÉPKOCSI BÉRBEADÁS Cseh cég képviselői érkeznek Budapestre ötnapos üzleti tárgyalásra. A repülőtéren személygépjárművet kölcsönöznek egy napra Ft/nap áron. A szolgáltatás teljesítési helye a birtokba adás szerinti ország (Magyarország), a szolgáltatást részükre 25 százalékos adókulccsal számlázzák. Gépjárműkölcsönzés Nettó ára Áfa kulcsa 27%, Áfa összege Fizetendő ár Ft Ft Ft 37

38 CSAK SZOBA. Magyar utazásszervező szállodai szolgáltatást nyújt azáltal, hogy Szlovákiában található szállodai férőhelyet értékesít Ft/éj/fő saját nevében. Ha a megrendelő csak egy konkrét, külföldön lévő szállodában kér pl. foglalást, ÉS a hotel foglalást a magyar utazási iroda a saját nevében számlázza a vevő felé, akkor ez a szolgáltatás az áfa területi hatályán kívüli. A szálláshely ott adózik, ahol a szálloda fekszik.(a bejövő számlán ezért lesz 19%-os szlovák áfa.) Helyesen a magyar utazási irodának be kellene jelentkezni Szlovákiába adóalanyként és Szlovákiában kellene az általa nyújtott szolgáltatás után áfát fizetni. Ez utóbbi esetben azonban a hotel számlájában az áthárított adó, a 19%-os, levonható válik és a vevőnek a felszámított ár után pedig meg kell fizetni a 19%-os szlovák áfát. 38

39 Csak repülőjegy értékesítés Kell-e számlázni? Attól függ, hogyan állapodtunk meg a repülőtársasággal, és a vevőnkkel. A számlán mikori a teljesítés? A számlakiállítás dátuma, ha úgy fogjuk fel mint egy jogértékesítés (pl. színházjegy, buszérlet) Az áfa mentességet hogyan kell szerepeltetni? A számlán a nemzetközi személyszállítás miatt mentes jelzés a helyes Nem azonos a kezelése az adó alól mentes fogalommal 39

40 40

41 Biztosítás közvetítés jutaléka Igaz-e, hogy a biztosító kötvénye maga az utas nevére szóló számla? Igen. Kell-e számlázni az biztosításközvetítés esetén az utas felé? NEM. DE LEHET ÍRÁSBAN MEGÁLLAPODNI A BIZTOSÍTÓVAL, HOGY A NEVÉBEN A KÖZVETÍTŐ IRODA SZÁMLÁZ AZ UTAS FELÉ. Kell-e arányosítani? IGEN! 41

42 42

43 A LEVONHATÓ ADÓ MEGHATÁROZÁSA ARÁNYOSÍTÁSSAL Adóköteles értékesítés adó nélkül számított összesített ellenértéke Adóköteles értékesítés adó nélkül számított összesített ellenértéke + Tárgyi adómentes értékesítés összesített ellenértéke 43

44 Utazásközvetítés külföldi irodának Fordított áfa alkalmazható-e harmadik országban lévő partner felé? IGEN! A külföldi utazásszervező felé számlázott jutalék nem áfa köteles Magyarországon, de a jutalékból finanszírozott költségek számlájában lévő áfa levonható? IGEN. A bizományba vétel azonos az utazásközvetítéssel? NEM! 44

45 45

46 Utazásközvetítés magyar irodának Magyar utazásszervező utjainak jutaléka 27%-os áfás? IGEN (normál áfás) A jutalék tartalmazza az áfát, vagy a jutalék+áfa a helyes számlázás? Attól függ hogyan állapodnak meg az utazásszervezővel. Mikor teljesül a közvetítői szolgáltatás? Attól függ hogyan állapodnak meg az utazásszervezővel. 46

47 27% 47

48 Utazásszervezés belföld, magyar cégnek történő eladás Kell-e nyilatkoztatni? IGEN. Mi van, ha avevőnél részben továbbszámlázzák, megtéríttetik a költségek egy részét? GOND. Ha belföldi cég érdekében külföldi utazási irodától csomagot szerzünk be? NINCS ÁRRÉSADÓZÁS! A BESZERZETT CSOMAG UTÁN VAN FELSZÁMÍTOTT ADÓ ÉS AZ LEVONHATÓ! AZ ELADÁS NORMÁL 27%- OS ÁFÁS AZ ELSŐ FORINTTÓL. 48

49 27% 49

50 Utazásszervezés külföldi utazási iroda felé (beutaztatás) Mit kell a számlára írni, ha nincs adófizetési kötelezettség, de élünk az adólevonási joggal? A fordított áfa alkalmazásának feltételei: 1. Az értékesítésről szóló számla nem tartalmaz felszámított adóösszeget. 2. A számlán a megfelelő szöveget (kötelező!) feltüntették. Pl: Az Áfa tv alapján az adófizetésre a vevő kötelezett. 3. A számlán a vevő adószáma szerepel. 50

51 51

52 27% 52

53 Utazásszervezés, Eu-ba, MAGÁNSZEMÉLY utas felé 27%

54 Kiutaztatás továbbértékesítő felé 54

55 Külföldi autóbérlet 55

56 BELFÖLDI SZÁLLÁSFOGLALÁS 56

57 Külföldi szálláshelyértékesítés (EU-s) Magyaroszágon a külföldi szálloda eladása után nem kell áfát fizetni? IGEN, NEM, DE KELL (KÜLFÖLDÖN!) Lehet-e hotelként számlázni a szállodai szolgáltatási csomagot? á ATTÓL FÜGG Vásárolható-e külföldi touroperatortól csak szállodai szoba? IGEN Ha külföldön bejelentkezünk adóalanynak akkor külföldi áfát ott befizetjük és a szálloda számlájában lévő áfát levonjuk? IGEN. 57

58 58

59 59

60 Áfa

61 61

62 62

63 63

64 64

65 A beutaztazás touroperátor felé Adómentes, ha a szállás Csomagban van 65

66 KIUTAZTATÁS ÁFA kulcs alkalmazása: mikor 25, mikor 27%? Ha az elszámolási időszak befejeződik ben, akkor a 25 %-os kulcsot kell alkalmazni, akkor is, ha a számla kiállítású. Ha a teljesítés áthúzódik 2012-re, akkor a naptári napok arányában kell megbontani a két év között és a 2011.re eső rész még 25 %-os. (A pü kiegyenlítés is 2012-ben kell történjen. ) Ha van előleg, és az előleg jóváírás 2011-ben megtörténik, 25 % az ÁFA, ha áthúzódik a pü teljesítés, akkor A KÜLÖNBÖZETRE 27 %. 66

67 KÜLFÖLDI UTAZÁSI IRODÁTÓL VETT UTAZÁSI CSOMAG FELSZÁMÍTOTT ÁFÁJÁNÁL MIKORTÓL KELL A 27%-OT ALKALMAZNI Importszolgáltatás után fizetendő adó esetében akkor kell először a 27%-os adókulcsot alkalmazni, amely szolgáltatás teljesítési időpontja 2012-re esik akkor, ha a szolgáltatás teljesítési helyét a 37. (1) bekezdésben szereplő főszabály alapján határoztuk meg. Az olyan importszolgáltatás esetében ahol magyar adó alany mint vevő az adófizetésre kötelezett, de a szolgáltatás teljesítési helyét nem a 37. (1) bekezdés alapján kell megállapítani, az adófizetési kötelezettség a számla kézhezvételekor, az ellenérték megfizetésekor vagy a teljesítést követő hó 15-én keletkezik. 67

68 Végszámla 2011-ben előleget fizető 2012-ben teljesülő útra továbbértékesítő felé, normál adózás! adó alap adó kulcs adó Eladási ár Előleg % Fennmaradó ellenérték %

69 KÖZVETÍTŐKNÉL 2011-ben feladat a 2012.évi áfa adókulcsváltozás miatt A gazdálkodóknak vizsgálat alá kell vonni a szerződéseiket, hogy megállapíthassák, bruttó módon vagy nettó+ áfa összegben határozták meg az ellenértéket. Amennyiben a felek nettó + áfa összegben szerződtek, az adótehernövekedést a vevő viseli. 69

70 Beutaztatás Kiszámlázás: Fordított áfa esetén sem az előlegre, sem az értékesítésre nincs áfa felszámítva (tehát mindegy hogy átadták-e az előlegeket 2011-ben). Bejövő számlázás: Ha az elszámolt ügylet időszaka 2011-ről, 2012-re áthúzódik, és a fizetés esedékessége 2012-ben van, az ügylet ellenértékét a napok arányában meg lehet osztani a két év között, és az egyik rész 25%-kal, a másik 27%-kal adózik. Ha ebben megállapodnak, akkor két részteljesítésnek lehet tekinteni az ügyletet, és a 2011-es részre 25%-os adót, a 2012-es részre 27%-os adót kell fizetni. Pl. A szilveszteri utaknál a szerződésben szállodai szolgáltatást, mint ügylet tárgyát fel lehet osztani napokra. Ha nem osztják fel, akkor 27% az áfa. 70

71 71

72 A számlák adatainak összefuttatása? Az új szabály szerint 2013-tól minden magyarországi áfabevallás kötelező kelléke lesz az "összesítő jelentés", melyen az adózó nyilatkozik minden egyes általa kibocsátott áfás számla és minden egyes általa befogadott áfás számla adatairól. A részleteket külön rendelet szabályozza majd 72

73 AZ ÉV VÉGI ZÁRÁSNÁL VANNAK-E AZ ELŐZŐ ÉVEK ZÁRLATI MUNKÁJÁTÓL ELTÉRŐ FELADATOK? IGEN! 73

74 Zárásnál alkalmazható tippek A társasági adóról szóló törvény 1. illetve 2. számú mellékletében előírt gyorsított leírási lehetőségeket, pedig egyes esetekben az adótörvény akár 50%-os leírási kulcsot is lehetővé tesz. Érdemes továbbá figyelmet szentelni a fejlesztési tartalék képzésére is, amely szintén egyfajta gyorsított értékcsökkenési leírásnak, így halasztott adófizetési lehetőségnek tekinthet Az év végi nem realizált árfolyam különbözet meghatározott részét ezen adóalap módosító szabály alkalmazásával ki lehet venni a társasági adó alapjából, ezáltal lehetőséget biztosít az adó megfizetésének elhalasztására. Ebben az esetben sem beszélhetünk végleges adómegtakarításról, hiszen amikor a fent említett tételeket kivezetik a könyvekből (azaz az árfolyam különbözet realizálódik), a különbözet után adófizetési kötelezettség keletkezik. 74

75 FELTÖLTÉS: 100 millió forint felett 2011-ben hatályon kívül helyezték a külföldről származó kamatjövedelem 75%-ára vonatkozó mentesítő szabályt! 2011-ben az adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő ajándékok, például reklámajándékok, amelyek értéke nem haladja meg a minimálbér 1%-át, a kifizetőt terhelő adó- és százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség mellett nyújtható, ha a juttatásban részesülő adatai nem ismertek. Következésképpen, az egyes marketing akciók feltételeit is érdemes felülvizsgálni, amennyiben az ilyen akciók keretében nyújtott juttatások az említett feltételeknek vagy az Szja tv. valamely egyéb, kedvező adókövetkezményeket eredményező további rendelkezéseinek nem felelnek meg. 75

76 ÁRFOLYAM ÁTÉRTÉKELÉS valuta pénztár, 400 euró, árfolyam 285,-Ft / euró deviza számla, 5000 euró, árfolyam 260,-Ft / euró szállítói tartozás, 1000 euró, árfolyam 262,-Ft / euró vevői követelés, 1500 euró, árfolyam 270,-Ft / euró A választott pénzintézet december 31-i árfolyama 280,-Ft / euró 76

77 Érdemes-e megvenni és átadni a 2012.évi az utazási bérleteket 2011-ben? IGEN! a 2012-ben adott béren kívüli juttatások után összesen 30,94 % adót kell fizetni. Ez a következőképpen jön ki: - Szja: a juttatás 1,19-szeresének 16%-a, azaz 19,04% - eho: a juttatás 1,19-szeresének 10%.a, azaz 11,9% Ez a kettő összesen (19,04+11,9) 30,94%. Ha tehát a bérletet már 2011-ben megvesszük a dolgozónak, és azt részére át is adjuk, akkor még a 2011-es adót kell utána fizetni. A helyi utazási bérlet juttatásában nincs érték maximálva. Ezért nem okoz problémát az sem, ha a 2011-es bérletet is ebben az évben adtam át a dolgozónak, a 2012-es évre vonatkozólag pedig decemberben. Beszéljünk akár havi bérletekről, akár éves bérletről. Ha a bérletet még az idén megvesszük, és át is adjuk a dolgozónak, akkor ez a jövő évi 500 ezres keretet nem terheli. 77

78 Be kell jelenteni a készpénzes vételt? Talán sokan nem tudják, hogy az art 17. (9) bekezdése alapján, a készpénzért történő vásárláshoz bejelentési kötelezettség is tartozhat. A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie - a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást, - b) egyéb esetben az ötmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást BEN 2 MILLIÓ FT! 78

79 2012. ÉVI ÚJ SZABÁLYOK Turisztikai előrejelzések(trendek), segédlet a kiegészítő melléklet, üzleti jelentés készítéséhez Makrogazdasági környezet Ellenőrzési célkereszt (NAV választása)

80 80

81 81

82 A világturizmus alakulása 82

83 83

84 EURÓPA Forecast European Growth Rates Central/Eastern Western Southern Northern Eastern Mediterranean TOTAL EUROPE Source: WTO 84

85 85

86 86

87 Segíthet 2012-n a pihenőnapok száma? Igen! 9 a háromnapos hétvégék száma március 24., szombat március 16., péntek május 5., szombat április 30., hétfő október 27., szombat október 22. hétfő november 10., szombat november 2., péntek december 15., szombat december 24., hétfő munkanap pihenőnap munkanap pihenőnap munkanap pihenőnap munkanap pihenőnap munkanap pihenőnap 87

88 ÁRFOLYAMALAKULÁS, ÉS TERVEZÉS 88

89 INFLÁCIÓ ALAKULÁSA 89

90 90

91 91

92 2012 KÖLTSÉGVETÉSI TERVEK 92

93 2012. Az egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a költségvetésből kieső pénzt a fogyasztási adók növelése kompenzálja: Drágulnak az illetékek, bővül a chipsadót fizetők köre, nő az áfa és az eva (37%) kulcsa, adóvá változnak a járulékok, csökkennek a kedvezmények. 93

94 94

95 95

96 Katasztrófavédelmi hozzájárulás Pornó adó (kulturális járulék utódja?) 25%, 3% Ebadó Élelmiszerfelügyeleti díj Rehabilitációs hozzájárulás ( Ft/év/-fő 25fő felett ) Kötelező Kamarai regisztráció (5000 Ft/év) 96

97 GÉPJÁRMŰADÓ

98 A minimálbér 78 ezerről 92 ezer forintra emelkedik A garantált bérminimum 94 ezerről 108 ezer forint (ez 15 százalékos emelést jelent!). Az utóbbi bérkategória azokra vonatkozik, akik legalább középfokú végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben dolgoznak. 98

99 Megszűnik a társadalombiztosítási járulék! nyugdíjjárulék határ Munkaerőpiaci járulék 8,5%( természetbeni 4% és pénzbeli 3%, munkaerőpiaci 1,5%) Nyugdíj (ki? : T/4663) mellett : 6390 Ft Bevezetésre kerül a szociális hozzájárulási adó! Szocho: nem azonos munkaadói tb Más a járulék, és más az adó kedvezmény Start bónusz = start(+),start extra 99

100 TB: Egyéni járulékok 10 százalék nyugdíjjárulék 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék* 1,5 százalék munkaerő-piaci járulék Nyugdíjjárulék alapjának felső határa (a költségvetési törvény tervezete szerint napi forint). *Nem kell fizetni a Prémiumévek Program alapján kapott jövedelem után. Megszűnt viszont a szabadságmegváltás, végkielégítés, jubileumi jutalom, újrakezdési támogatás, mentessége. Az egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetén valamennyi jogviszonyban meg kell fizetni január 1-jétől a a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a munkaerő piaci járulékot. (Eddig heti 36 órás foglalkoztatás esetén a további jogviszonyokban csak 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kellett a biztosítottnak egyéni járulékként a nyugdíjjárulékon túl fizetnie.) 100

101 Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékfizetése A 27 százalékos szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112,5 százaléka. A 10 százalékos nyugdíjjárulék alapja a minimálbér. A 8,5 ( ,5) százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék minimális alapja pedig a minimálbér 150 százaléka lesz. Egészségügyi szolgáltatási járulék A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozókat érintő, illetve a Tbj. 39. (2) bekezdése alapján a magánszemélyt terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék napi összege 213 forintra, havi összege pedig forintra nő. 101

102 102

103 A béremelésért is jár kompenzáció 2013-ig azért is jár kompenzáció a vállalatoknak, ha a nettó érték megőrzéséhez szükséges mértékben emelik a dolgozók bérét, de nem juttatásokkal! 5 százalékot a vállalkozó fizeti meg és pl a minimálbéresnél 13% az adókedvezmény (kb Ft bruttó=0) a szocho-ból % felettit vállalja az állam

104 IFA: fővárosban 4%!!!!!!! A szálláshely - ellenérték fejében történő átengedése esetén az ellenértéket átvevő szállásadó az adó beszedője. Ingyenes szállásadás esetén pedig a szálláshellyel rendelkezni jogosult köteles beszedni az adót. 104

105 105

106 106

107 Személyi jövedelemadó MEGSZŰNIK AZ ADÓJÓVÁÍRÁS Csak Ft felett szuperbruttó! Pl Ft évi jövedelem: *0,16= Ft (16%) *1,27*0,16= Ft (20,32%) Összes adó levonás: Ft 107

108 108

109 ADÓ NÉLKÜL: INGÓ ELADÁS Nem kell megállapítani a jövedelmet, ha az ingóértékesítés során szerzett összes bevétel nem haladja meg az évi forintot.

110 SZJA ADÓMENTES A munkáltató által a munkavállalójának végtörlesztéshez adott vissza nem térítendő támogatás 7 millió 500 ezer forint szeptember 29. és február 28. között nyújtott támogatásokra alkalmazható

111 Cafetéria 119% után csak 16% % Béren kívüli juttatások: Megszűnik az internet támogatása Marad: Saját üdülő Helyi utazási bérlet Iskolakezdési támogatás Széchenyi kártya Erzsébet utalvány 111

112 Juttatások 119% UTÁN 16%, ÉS 27% EHO Reprezentáció, üzleti ajándék a társasági adóban elszámolható költség, de Szja köteles az első Fttól!!! Üzletpolitikai nyeremény, ha nem esik a szerencsejáték törvény alá! 112

113 113

114 114

115 NÉHA ADÓKÖTELES A PONTGYŰJTÉS! A 2012 : kizárólag akkor adómentes a vásárláskor, illetve a szolgáltatásnál adott kedvezmény, ha az, a magánszemély, az ügyfél, saját nevéhez köthető. Ez azt jelenti, hogy például egy munkáltató, vagy egy családtag nevére kiállított üzemanyagkártyával fizet valaki, de a saját pontgyűjtő kártyájára íratja fel az olajtársaság által adott pontokat, akkor személyi jövedelemadót (szja) kell fizetnie. Ugyanez a helyzet, ha a házastárs, családtag a másik nevére kiállított kedvezményre jogosító, vagy pontgyűjtő kártyára íratja fel a saját vásárlásának értékét. 115

116 EURÓPAI BANKBAN LÉVŐ KAMAT MAGYARORSZÁGON ADÓKÖTELES! 116

117 SZJA Az adóelőleg megállapítása, levonása csak akkor mellőzhető, ha a kifizetés igazoltan egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő magánszemély részére történik. A magánszemély legfeljebb csak a bevétel 50 százalékos mértékéig nyilatkozhat a kifizetőnek költség érvényesítéséről. 117

118 Bruttó havi munkabér: Éves bruttó jövedelem: Gyermekek száma: 0 Munkaadói SZOC.HO. adó (27%): Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%): Munkavállalói járulék (1,5%): Munkavállalói eü-i járulék (8%): Állami nyugdíjjárulék (10%): Családi adókedvezmény: 0 Ft Számított SZJA: Családi adókedvezménnyel csökkentett SZJA: Különadó: 0 Ft Összes adó: Összes kedvezmény: 0 Ft Havi összes levonás a bruttó bérből: Havi összes munkaadói járulék Szocho: Összesen havonta az államnak fizetendő: Munkaadó összes havi költsége: Nettó havi munkabér: Családi pótlék: 0 Ft Havi összes nettó jövedelem: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 118

119 Új nyilatkozat kell a szuperbruttóhoz! 119

120 TAO A fejlesztési adókedvezmény jogosultságának megállapítása a jelenértéken 100 millió euró forintösszeget meghaladó beruházások esetében a Kormány hatáskörébe kerül az adópolitikáért felelős miniszter helyett. AZ ADÓZÓ CSAK AZ ELHATÁROLT VESZTESÉG NÉLKÜL SZÁMÍTOTT ADÓALAP 50 SZÁZALÉKIG JOGOSULT A KORÁBBI ADÓÉVEK ELHATÁROLT VESZTESÉGÉNEK FELHASZNÁLÁSÁRA 120

121 121

122 Foglalkoztatókat érintő tb változások Megszűnik a társadalombiztosítási járulék, A járulék fogalma leszűkül. Bevezetésre kerül a szociális hozzájárulási adó. Az új adó mértéke 27%. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallása közvetlenül a pénztárhoz. A járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészség biztosítási és munkaerő-piaci járulékot.(együtt:8,5%) A 3 % mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetése alól nem mentesül az a biztosított, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal 122 rendelkezik.

123 BALESETI ADÓ: AZ ADÓ ALAPJA A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA. AZ ADÓ MÉRTÉKE : 30%. 123

124 Termédíjköteles termék Díjtétel Termékdíjfizetésre kötelezett Belföldi forgalom esetén (önbevallás) Reklámhordozó papír 42. Közösségen belüli behozatal esetén (önbevallás) Import esetén (kivetés) Mentesség Egyéb tudnivalók 124

125 ART: BEJELENTÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI ELLENŐRZÉSI SZABÁLYOK VÁLTOZNAK FOKOZOTT ADÓHATÓSÁGI FELÜGYELETALÁ HELYEZÉS BIZONYTALAN ADÓJOGI HELYZET TRANSZFERÁR: 4 MILLIÓ! IGAZOLATLAN ÁRU ! FEDETT PRÓBAVÁSÁRLÁS 125

126 Adóregisztrációs eljárás Cél: a nyilvánvalóan csalárd cégalapítások kiszűrése Az újonnan alakuló vállalkozások esetén a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor az adóhatóság objektív feltételek vizsgálata alapján dönt, hogy kiadja-e az adószámot. Ha az adózó nem felel meg a feltételeknek, megtagadja az adószám kiadását a cégbíróság megtagadja a cégbejegyzést. 126

127 Fokozott adóhatósági felügyelet Az adószám kiadását követően kockázatelemzést folytat le az adóhatóság. Az adózó köteles az általa végezni kívánt tevékenységhez szükséges feltételek bemutatására. Ennek eredményeként az adóhatóság az adózót határozattal legfeljebb egy éves időtartamra fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja: kötelezheti adóbevallásának adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel történő ellenjegyeztetésére, vagy kötelezheti, hogy az áfa bevallásával egyidejűleg nyújtsa be az adóhatósághoz a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok másolatát; továbbá gyakoribb bevallásra kötelezheti. 127

128 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése Bejelentési díj: adó abszolút értékének 0,5 százaléka, de legalább 100 ezer és legfeljebb 5 millió forint. Az adózó az adóbevallásában bejelentheti az adóhatóságnak, hogy az adóbevallásban feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelhető adó összege azért lehet hibás, mert az adó megállapítása szempontjából meghatározó jogszabályi rendelkezés általa elfogadott értelmezése tévesnek minősülhet. A bejelentésnek nem lehet a tárgya az áfa az innovációs járulék, a szokásos piaci ár megállapítása vagy adókedvezmény igénybevétele. Téves jogszabály-értelmezés esetében a bejelentés az adózót nem mentesíti az adóhiány megfizetése alól. A bejelentésre az adózó akkor jogosult, ha a bevallás benyújtásának napján az ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő által ellenjegyzett jegyzőkönyvvel támasztja alá a bejelentést. 128

129 www. triant.hu 129

130 Számviteli törvény 14. (9): 2012.január 1-től az összes árbevétel 10 %-ára változik (az eddigi 2 %-ról) a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga. Tehát már csak az 5 millió árbevétel alattiakra vonatkozik az 500 eft-os limit. Ne feledje átvezetni a pénzkezelési szabályzatán! 130

131 ADÓFIZETŐ 131

132 132

133 133

134 ADÓZTATÁS VÁMOLTATÁS ADÓ- ÉS VÁM NYOMOZÁS 134

135 Központi Hivatal 135

136 Regionális Igazgatóságok 136

137 Megyei Igazgatóságok 137

138 A NAV kezelt nettó bevételek év (országos adatok, milliárd Ft-ban) NAV által kezelt bevételek összesen: 9 313,5 milliárd Ft Import és dohány áfa 282,9 TB+EHO 2 882,6 31,0% ÁFA 2 313,6 24,8% További kiemelt adók és járulékok 1 140,1 12,2% Egyéb adók és adó jellegű bevételek 281,6 3,0% Jövedéki adó SZJA 1 767,9 19,0% Vám szakterület által kezelt 927,6 10,0% Vámszakterület nélkül: 8 385,8 milliárd Ft (- 5,0% évhez) 856,5 9,2% További Vámhatóság által (reg.adó, környzetvédelmi term.díj, energiaadó, egyéb lakossági adók) kezelt adónemek 71,1 0,8% 138

139 139

140 NAV KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Bevallások benyújtásának elmaradása Bevallások összhangjának hiánya Többszörös székhely-, illetve tulajdonosváltás Jelentős összegű tagi kölcsönnel történő működés Nagy összegű adóhátralék felhalmozás Tartós veszteség kimutatása folyamatos működés mellett Áfa-mentes termékimport bevallása Jelentős VIES eltérés Adóminimalizálás Vállalkozások kapcsolatrendszerén, számlázási láncolatán, érdekmegosztásán alapuló szervezett csalásban való részvétel 140

141 NAV KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A forgalom az elévülési időn belül hirtelen és ugrásszerűen megnő Árbevételhez képest jelenős arányú a szolgáltatás igénybevétele Beruházásokhoz kapcsolódóan adóalap csökkentő tétel, ill. adókedvezmény érvényesítése Különböző támogatások igénybevétele K+F tevékenységgel kapcsolatos adóalap, ill. járulékalap csökkentés Azonos székhellyel, nem valós székhely szolgáltatást nyújtó ügyvéddel vagy kézbesítési megbízottal rendelkező adózók 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 Tevékenység Teljes kereset i átlag: Gépjárműjavítás Élelmiszer-, ital-, dohányárukiskereskedelem Könyv-, újság-, papírárukiskereskedelem Utazásszervezés Ingatlanforgalmazás

147 Szokásos hozam 147

148

149 Reprezentáció, üzleti ajándék 2011-ben!!!! Reprezentáció és üzleti ajándék költségei Nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek az Szja tv-ben meghatározott reprezentáció, üzleti ajándék címen személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt természetbeni juttatás, így azzal meg kell növelni az adózás előtti eredményt. A rendelkezés alkalmazásában: a) reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.); b) üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány), ide nem értve az értékpapírt. Tao. tv. 3. sz. mell. A.) fejezet 12.; 8. (1) d) 149

150 Üzleti ajándék Üzleti ajándék fogalma (Szja tv pont): a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott, a minimálbér 25%-ának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány) évtől új szabályként nem elismert költség a minimálbér 25%-át meg nem haladó üzleti ajándék (Tao. tv. A./12.); Tao. tv. 3. sz. mell. A 12., és a 15. hatályon kívül helyezése, és a

151 151

152 FRÁNYA - TÁNYA : REPI! 152

153 Juttatás megnevezése Keretösszeg Adóteher 2011-ben adható Internet 5.000,- / hó 16 % Korlátlan Számítógép juttatás Korlátlan 0 % Korlátlan Lakáscélú támogatás ,- / 5 év 0 % ,- Helyközi bérlet kiegészítése Korlátlan 0 % Korlátlan Kockázati biztosítás Korlátlan 0 % Korlátlan Meleg étkezés támogatása ,- / hó 16 % ,- Helyi utazási bérlet térítése Korlátlan 16 % Korlátlan Iskolakezdési támogatás Nyugdíjpénztári tagdíjhozzájárulás Egészségpénztári tagdíjhozzájárulás Iskolarendszerű képzés támogatása. Minimálbér 30%-a / gyermek Minimálbér 50% / hó Minimálbér 30% / hó Minimálbér 2,5- szerese / év 16 % ,- 16 % ,- 16 % ,- 16 % ,- Szécsenyi kártya ,- / év 16 % ,- Sportesemény belépőjegy ,- / év 0 % ,- 153

154 Ez az a gyakorlat, mely bizonyítottan levezeti az szja miatti stresszt

155 Évzáráshoz Olvasásra javaslom:

156 156

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve,

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm hírlevelünk december havi számának megjelenése alkalmából! Ismételten jelezzük Önnek az alábbi, KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Az EVÁSoknak az evát december 20-ig fel kell tölteniük!

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK MELLÉKLETEK 1 ÁLLÁSFOGLALÁSOK, SZAKLAPOKBAN MEGJELENT PÉLDÁK A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke, a szálláshelyszolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások kezelése az áfarendszerben (A

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1 2012 Adócsomag bemutatása 2011.december 8. 1 Érintett adónemek TB Szociális hozzájárulási adó START programok EHO EKHO REGA Szakképzési hozzájárulás Rehab Cégautó adó Baleseti adó Kulturális adó Illeték

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25.

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25. Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. október 25. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési értéke

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

2010. évi adóváltozások

2010. évi adóváltozások BUDAPESTI KOSÁRLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE 1053 Budapest, V. Curia u. 3. II és ½ emelet 3-4. Telefon: 485-00-27 és 266-0236 fax: 485-00-28 Szövetségi napok hétfő: 16:00 19:00, - péntek: 14:00 16:00 Elnök telefon/fax:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2012.

Személyi jövedelemadó 2012. Személyi jövedelemadó 2012. dr. Vámosi-Nagy Szabolcs c. egyetemi tanár adószakértő, ügyvéd 2011. december 20. A változásokról általában 45 nap 30 nap adónövelés (GDP 2%-a) új adók [baleseti-biztosítási

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben az Ordacsehi önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben