KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év. BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év. BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év"

Átírás

1 ... melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat évi előirányzat nyilvántartása február 22. vált. I. Iskolai Intézményi étkeztetés Készletbeszerzés (vásárolt élelm.) 5496 Különféle dologi (ÁFA) 1484 Kiadások összesen 6980 BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Saját bevétel (térítési dij, áfa) 1476 Feladatfinanszirozás-gyermekétkez Bevételek összesen 5760 II. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év Készletbeszerzés 100 Szolgáltatások (vill.karb.bérlelti dij, tovább.sz.) 1481 ÁFA 220 Különféle dologi (biztosítás) 68 Dologi kiadás összesen: Bérleti dijak 1496 Tovabb számlázott bevétel 600 ÁFA 162 Bevételek összesen III Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti dijak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.) 1340 ÁFA (Telenor) 362 Bevételek öszesen IV Önkormányzati jogalkotás KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év Személyi jutt. (tisztelet dj) alpolgárm. 480 Munkaadókat ter.szoc.hj.adó 130 Dologi kiadás összesen: 610 V IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG A. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselő bére Nem rendszeres személyi juttatások 125 Személyi juttatások össz: Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő szakmai 1 1. oldal

2 Dologi kiadások Készletbeszerzés (irosdasz,kisért.e.) 696 Szolgáltatások (tel.szállit.viz.villany, gáz eg. 779 Szolgáltatások-szállítás testvérv.találk 800 Egyéb különf.dol.(adók,dijak,áfa, repi) 830 Egyéb folyó kiadások (köt.bizt,tagdj, vagyonb.) 110 Dologi kiadások össz: 3215 Műk. Átadott pe.járási korm.hiv. 100 Átadott pénzeszköz össz.: 100 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B FELHALMOZÁSI Felhalmozási kia.összesen: BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Gépjármű eladás 600 Földbérlet befizetése 1000 Kötelező önkorm.fa Használt számitástech.eszk befizetése 85 üdülőhelyi fa. 0 Továbbszla.hivatal rezsi ktg. 300 BEVÉTELEK összesen 4985 VI Tel-i. kisebbségi önkormányzati igazgatási tev KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év Müködésre átadott pénzeszköz 100 Átadott pénzeszköz összesen: 100 VII Közvilágtás KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év Szolgáltatás (villamosenergia) 840 Egyéb dologi (ÁFA) 227 Átadott pénzeszköz összesen: BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Feladatfinanszirozás-közvilágitás mük Beszámitás mértéke -379 BEVÉTELEK összesen 1049 VIII. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Egyéb bérrendszer alá tart. Bére 1754 Egyéb bérrendszer alá tart. Bére (hiv.seg.) 1362 a. Nem rendszeres személyi juttatások 192 Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó 918 Munkaadót terh.járulékok össz: 918 Létszámkeret/fő Intézményüzem oldal

3 Dologi kiadások Készletbeszerzés (üa.utcatáblák) 1550 (kistraktor, utánf., kismotor) Szolgáltatások (vállalk.d.) 790 Egyéb különf.dol.(rendez.terv,áfa) 680 Egyéb folyó kiadások (bizt.kötel. Dijak) 350 Dologi kiadások össz: 3370 Működésre átadás önkorm. Közös hivatal támogatása Belső ellenőrzés támogatása 162 Átadott peszk. Összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN B FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Csapadekvíz elvezetés KDOP FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN B B MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Zöldterületek gondozása feladatfinansz Közútak fenntartása 1234 Beszámitás mértéke Karbantartó munka bevétele (KIK tériti) 557 Működésre átvett pénzeszköz 3401 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Csapadekvíz elvez KDOP pályázat Önrész támogatott pénzeszk Önkormányzat önrésze Dudar 5406 Önkormányzat önrésze Bnána (2.127) Telekértékesités 1200 Régi tak.szövetkezet épületének eladása 2000 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ IX Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel A Magas Bakonyi Óvodai Int Működésre átadott pe. Összesen: Maga Bakonyi Óvodai Int saját bevét Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Dudar) 7008 Magas Bakonyi Óvodai Int (önk.tám. Bkirály) 3234 Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Nagyeszt.) 4149 Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám.Porva) 1417 Magas Bakonyi Óvodai Int. (Bnána 4107)) Köznev.,étkezt.feladatfiny. Óvodák Közös hivatal müködtetésére fa.finansz BEVÉTELEK összesen Létszámkeret-üzemeltetési 2 fő Létszámkeret-szakmai 29 fő 3. oldal

4 X Tűzoltás, műszaki mentés Készletbeszerzés (üzema.bsc 571 tűzoltó) 518 Szolgáltatás (karbantartás) 100 Különféle dologi kiadás (köt.bizt.) 90 Dologi kiadások össz. 708 Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók 438 Működésre átadott pe. Összesen: 1146 XI Közhasznuak foglalk. Hosszú Közfoglalk. Illetményére (21 hó) 1189 Személyi juttatás 1189 Szociális hj. Adó 161 Járulékok összesen: 161 Dologi kiadások össz: 1350 Létszámkeret/fő Intézményüzem. 7 Átvett pénzeszk. Közmunka támogatás 70% 944 BEVÉTELEK összesen 944 XII KÖZTEMETŐI FELADATOK Készletbeszerzés (karbantartásra) 80 Szolgáltatások (viz- villany, vállalk.d.) 240 Dologi kiadások össz: 320 FELHALMOZÁSI KIADÁS A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: 320 BEVÉTELEK összesen XIV Önkorm. feladatra nem terv. Elsz BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Masgánszemélyek komm.adója( műk.) 3500 Telekadó 100 Iparűzési adó 1660 Pótlékok 100 Birság 0 Idegenforgalmi adó 60 Éptményadó 800 Gépjárműadó 2220 Termőföld bérbeadása 15 BEVÉTELEK összesen oldal

5 XV ÓVODAI NEVELÉS Készletbeszerzés (tűzelőa.fenntarta.) 75 Szolgáltatások (víz, villany, gáz, e.üzem.karban.) 900 Egyéb folyó kiadások 196 Dologi kiadások összesen: 1171 Felhalmozási kiadások Napkollektorok kiépítése (pályázat) TÁMOP pályázat Kiadások összesen: TÁMOP pályázat BEVÉTELEK összesen XVI ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT évről áthúzódo számlák (gáz, víz.szla.) 1152 Iskolabusz műk.kapcs. (KEH 329, LKC542) 0 Készletbesz. (fenntartás, üzema.) 1000 Egyéb folyó (kötelező bizt.karbant.) 666 Dolgoi kiadások összesen: Iskolabusz használalának térítése (KIK) 1300 Továbbszla.szállitás iskolabusz ovodások u Bevételek összesen: XVII Háziorvosi alapellátás Készletbeszerzés (tűzelőanyag) 0 Szolgáltatások (telefon,gáz, villany, víz, egyéb 180 Egyéb folyó kiadás (áfa, biztositás) 64 Átadott pénzeszköz -ügyeleti dij 1001 Átadott pénzeszköz -vérszállitás 81 Kiadások összesen Bérleti dij (bruttó) 220 Bevételek összesen 220 XVIII Fizikóterápiás szolgáltatás Vásárolt közszolg. 420 Kiadások összesen: oldal

6 XIX Védőnői szolgálat Készletbeszerzés (tűzeléőa., fenntart.) 0 Szolgáltatások (víz,villany, gáz egyéb üzem.) 146 Egyéb folyó kiadások (áfa, bizt.) 51 Kiadások összesen: 197 BEVÉTELEK összesen 0 XX SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Készletbeszerz. (vásárolt élelmezés) 2646 Szolgáltatások (ételszáll. MFK632 vállalk.d.) 527 Egyéb folyó kiadások (áfa) 715 Kiadások össz.: 3888 Intézményi ellátási díj szoc.étk Feladatfinansz.-étkez.támogatása 1218 BEVÉTELEK összesen XXI Szociális feladatok Rendsz.szoc. (1 fő) FHT 10 fő x22800 x 12 hó Lakásfenntart tám.normativ Ápolási dij (alanyi jog. Dec.) Ápolási dij (méltányossági 1 fő) Rendszeres GYVT Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli GYVT Eagyéb önkorm.eseti pénzb.ell. Tankönyv.tám, iskola kezd.tam. BURSA 300 méltányossági közgyógy.(1 fő) Adosságkez.támogatás (6 fő) Köztemetés (l fő) 100 Szociális feladatok öszesen BEVÉTEL 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Rendsz.szoc,FHT visszaig Lakásfennt. Visszaig Ápolási alanyi jog visszaig Adósságkez.visszaig Hozzájárulás szoc.feladatok tám Bevételek össz.: oldal

7 XXII Közművelődési tevékenység Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.) 200 Szolgáltatások (felef, internet,szállitás,gáz,vill.) 1111 Karbantartás (festés,mázolás) 100 Különféle dologi (dijak, vállalk.sz.repi Mikulás.) 565 Egyéb folyó kiad. 40 Dologi kiadások össz: 2016 Átadott pénzeszk. Hagyományőrző Egy. Tám. 100 Átadott pénzeszk össz. 100 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Rendezvény pavilon, rendezvénytér kial.(pályázat) 6433 (saját erő az Áfa rész 1368 e Ft) Felhalmozás összesen 6433 A-B Összesen BEVÉTEL 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Pályázati bevétel (rend.pav.tér kialak.) 5065 Szinpad étékesitése 500 Átvett pe. (Hagyományőr.E.pályázat visszaut.) 551 Könyvtári,közműv.tev.tamogatása évi LEADER pályázat (gomb.feszt.) 1289 BEVÉTEL összesen XXIII KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR Dologi kiadások Külső személy jutt. (megbizási dij) 260 Szociális hj.adó 70 Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.) 10 Szolgáltatások (víz,villany, gáz) 151 Egyéb folyó kiadás (áfa) 44 Dologi kiadás összesen: 535 XXIV Sport tevékenységek Működésre átadott pénzeszk. Non-profit szerv.tám (sportkör) 400 Átadott pénzeszk.összesen: 400 Szolgáltatások (víz, villany ea. Vás.) 100 Kiadások összesen 500 BEVÉTEL 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év BEVÉTEL összesen 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Pénzmaradvány LÉTSZÁMKERET 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Intézményüzemeltetési fő fő fő fő fő Magas Bakonyi Óvoda Intézmény 2 Város és községgazd 2 Közhasznú 7 Intézményüzemelt. összesen 11 Szakmai létszám: fő fő fő fő fő Igazgatási feladatok 1 Magas Bakonyi Óvoda Intézmény 29 Szakmai összesen: 30 Külső személyi juttatás képv. 0 Létszámkeret mindösszesen oldal

8 ... sz. melléklet a./2013. (..) önkormányzati rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat évi előirányzat nyilvántartása BEVÉTELEK 2013 I.név I.f.év III.n.év T.év Költségvetési jogcímek: Terv eft eft eft eft 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A I Általános feladatok támogatása Közös hivatal működtetése Település üzemeltetési fa Kötelező önkorm.fa Beszámítás összege II Köznev.ésgyermekétk.fa Magas Bakonyi Óvodai Int iskola étkezt.bnána Bejáró gyer.iskolabusz.tám III. Tel.önk.szoc.és gyermekj.fa Hozzájár. Pénzbeli szoc.ell Szociális étkeztetés 1218 IV Tel.önk. Kulturális fa. Tám V. Üdülőhelyi fa. Tám. 0 2 Visszaigénylések rendszeres szoc, FHT 2466 lakásfenntart. Tám ápolási dij 73 adósság kez.tám C MÜKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE a Államháztart. Belül Önkormányzatoktól Közös lét.fenntart.hj.óvoda Dudar 7008 Közös fennt.óvoda Bkirály 3234 Közös fennt.óvoda Nagyesztergár 4149 Közös fennt.óvoda Porva 1417 Közös fennt.óvoda Bnána 4107 b Egyéb működésre átvett pénzeszk Pályázat (hagyományőrző egy.) 551 Közfoglalk. Támogatása 944 c Államháztartáson kívülről évi LEADER pályázat oldal

9 D Saját bevételek a. Helyi adók 8455 Építményadó 800 Telekadó 100 Iparüzési adó 1660 Gépjárműadó 2220 Termőföld bérbeadása 15 Kommunális adó 3500 Pótlékok 100 Idegenforgalmi adó 60 * Intézményi ellátási dijak Földbérlet befizetése 1000 Szolgáltat. ellenért Iskolabusz haszn.tér. Iskolabusz haszn.tér. KIK 1300 Továbbszla.hivatali rezsi ktg. 300 Továbbszla.karbant.dija 557 * Továbbszámlázott szolg. 762 Bérleti díjak 3418 Maga Bakonyi Óvodai T.saját bev évi PÉNZMARADV Működési pénzmar Felhalm.pénzmar. 0 3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Rendezvény pavilon, tér kialak pály Telek értékesitése 1200 Régi tak.szöv.épületének ért Gépjármű, számtech.eszk ért. 685 Szinpad értékesitése 500 TÁMOP pályázat Csapadekviz elvez.pályázat EU-s Csapadékviz elvez önrész pályázat 1081 Csapadekviz elvez. Dudar hj.önrész 5406 Csapadekviz elvez. Bnána MINDÖSSZESEN oldal

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése Kiadások Megnevezése adatok e/ft-ban Működési bevételek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben