E-KÖZIGAZGATÁS. Axiomatikus megközelítésben DR. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN. Ph.D. doktori értekezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-KÖZIGAZGATÁS. Axiomatikus megközelítésben DR. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN. Ph.D. doktori értekezés"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN E-KÖZIGAZGATÁS Axiomatikus megközelítésben Ph.D. doktori értekezés Témavezetı: Dr. Balogh Zsolt György Tanszékvezetı egyetemi docens Pécs, 2008.

2 Tartalom: E- KÖZIGAZGATÁS AXIOMATIKUS MEGKÖZELÍTÉSBEN BEVEZETÉS 9 Az e-közigazgatás elméletének mind map -je (gondolati térképe) 10 Az e-közigazgatás axiomatikus megközelítése 11 A paradigma-diffúzió technológiai vonatkozása: a modernizáció plattformjai 13 Ez e-közigazgatás tudományos diskurzusa 14 A tudomány manifesztációja 15 egovrtd Az e-közigazgatás fogalmának (fogalmainak) háttere 20 Paradigma-diffúziós elmélet 22 Tézisek 23 Megállapítások napjaink modern államának kihívásairól 23 Megállapítások az információs társadalom követelményeirıl az e-közigazgatás tükrében 24 Megállapítások a tudásmendzsment e-közigazgatási alkalmazásáról 27 Megállapítások a minıségbiztosítás e-közigazgatási alkalmazásáról 28 Megállapítások a közigazgatási szerkezetváltás szükségességérıl 29 Megállapítások az e-közigazgatás jogi környezetérıl 30 Megállapítások az e-közigazgatás back office-áról 32 Megállapítások az integrált e-közigazgatási front-office-ról 33 Megállapítások a csúcstechnológiák közigazgatási használatáról 34 Megállapítások az adaptálandó (vagy erısítendı) üzleti eredető módszertanokról 36 Megállapítások az e-közigazgatási buktatóiról 37 ÁLTALÁNOS RÉSZ 39 I. A MODERN, SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÉS AZ E-KÖZIGAZGATÁS 39 Az állam szerepének, feladatkörének hangsúlyváltozása 39 Az új közmenedzsmenten innen és túl 42 Az NPM ihlette kormányzás értékrendje 43 Az NPM nehézségei 43 A fordított szemlélet 44 A szolgáltató állam felé vezetı út mérföldkövei 46 Online közigazgatás a megjelenés 46 Interaktív közigazgatás a kibontakozás 47 Integrált közigazgatás az összekapcsolódás 47 Szolgáltató állam a bıvülés 47 A szolgáltató állam ismérvei 47 Koncepció 48 Szervezeti kultúra 48 Mőködési modell 49 Technológiai infrastruktúra 50 Átalakítási menetrend 50 Távlatos gondolkodás 50 A szolgáltató állam közigazgatásának funkciói, fıbb szolgáltatásai és szolgáltatási elvei 51 A szolgáltató állam ügyfele 52 2

3 Akadálymentes szolgáltató állam 52 Az ügyfél elégedettségének követelményei a szolgáltató államban 53 Az e-közigazgatás kialakításának elınyei 54 A kormányzás hatékonyságának javulása hosszútávon 54 Fogyasztó-orientált szolgáltatások kialakítása 55 Fokozottabb gazdasági fejlıdés 55 A közigazgatási reform gyorsulása 55 Az állam és az állampolgárok kapcsolatrendszerének javulása, átfogó társadalmi célok könnyebb elérése 56 Hatékonyabb, nyitottabb helyi igazgatás 56 Az e-közigazatás kialakításának hátráltató tényezıi 57 II. AZ E-KÖZIGAZGATÁS TÁRSADALMI INDOKA : AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 60 Közgazdasági megközelítések 61 Technológiai megközelítések 62 Szociológiai megközelítések 63 Politológiai megközelítések (a közvetlen demokrácia utópiái) 64 Történeti megközelítések 66 Szintetizáló megközelítések 68 Az információs társadalom tényezıi, jellemzıi 70 Az információs társadalom technológiai tényezıi 70 Az információs társadalom szabályozási tényezıi: a konvergencia szerepe 72 Az információs társadalom társadalmi tényezıi 73 Az információs társadalom összetevıinek anomáliái 75 Digitális szakadék, digitális egyenlıtlenség 76 Korosztályi lejtı 77 Akadálytérkép 77 Az információs társadalmi átalakulás mérése: indikátorok 78 Az átbillenési pont 79 Infrastrukturális indexek 80 Szociológiai (kulturális) indexek 82 E-government indexek 84 Kombinált indexek 86 KÜLÖNÖS RÉSZ 93 III. A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSBAN 93 Miért foglalkozunk ezzel a témával? 93 Mi a tudás? 95 Kommunikációs megközelítések 95 Szociálpszichológiai megközelítések 96 Közgazdasági megközelítések 99 A tudásmenedzsment folyamata, kézenfekvı gyakorlati eszközei, megvalósítása 102 A tudásmenedzsment folyamata 102 Tudásaudit (Knowledge audit) 103 A közigazgatási tudásmenedzsment legfontosabb feladatai 105 Kollektív szellemi alkotótechnikák 106 Tudáshálózatok, tudásterek, tudásközösségek 110 Crowdsourcing 111 3

4 A tudásmenedzsment hype-görbéje 111 A közigazgatási tudásmenedzsment elsı lépései 113 Bizalom és fokozatosság 115 Várható eredmények 115 Hogyan mérhetjük a szervezeti tudást indikátorok 116 Tanulással összefüggı indikátorok 116 Produktív indikátorok 117 Tudásbázisok a közigazgatásban 117 A közigazgatási adatvagyon tudásalapú újragondolása: a szemantikus web 118 IV. MINİSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSBAN 120 Miért foglalkozunk a témával? Miért fontos a minıség? 120 Elégedett ügyfél? 121 Minıségellenırzéstıl a minıségirányításig 122 Benchmarking / Benchlearning és a Minıségi körök 123 A benchlearning folyamat 123 A benchmarking fajtái 124 Minıségi körök 124 Hat Szigma (Six Sigma) minıségfejlesztési rendszer 125 TQM 125 EFQM kiválóság modell 127 CAF modell 127 A CAF célja 127 A CAF módszere 129 Kritériumok 130 A CAF bevezetésével járó eredmények 132 ISO A versenyszférából adaptált megoldások kritikája és az arra adott válaszok 133 A közigazgatási minıségirányítás fejlıdése 134 Közigazgatási minıségirányítás Magyarországon 135 A kezdetektıl a CAF-ig 135 Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta 135 KINCS: Tudásmenedzsment / benchlearning a minıségbiztosításban 136 A minıség elismerése díjmodellek 136 Teljesítménymenedzsment és az elektronikus közigazgatás 137 Lehetséges indikátorok 138 A személyi állomány teljesítményértékelése 138 BSc (Balanced Scorecard)- Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer 139 4

5 Többet árthatunk, mint használhatunk? 140 V. ÚJ KÖZIGAZGATÁSI SZERKEZET: REGIONALIZMUS ÉS KISTÉRSÉGEK SZEREPE AZ E-KÖZIGAZGATÁS KIALAKÍTÁSÁNÁL 141 A közigazgatási struktúraváltás kényszere és kísérlete 142 Az új közigazgatási szerkezet kialakításának szükségessége 143 A fıhatóságok profiltisztítása 145 A megyék végjátéka 145 A régiók forradalma 146 A települési közigazgatás újraértelmezése - kistérségek 148 Helyi-kistérségi feladatkörök csoportosítása 150 VI. AZ E-KÖZIGAZGATÁS JOGI KÖRNYEZETE 152 Miért foglalkozunk az e-közigazgatás jogi környezetével? 152 Az e-jog mint a az e-közigazgatás megvalósulását is segítı jogterület, vagy keresztülfekvı jogág 154 Dereguláció 156 Markáns EU stratégiák és kapcsolódó jogszabályaik 157 A kezdetek a remény évei 157 A tervezés idıszaka Európa és az információs társadalom átértékelése 158 A kijózanodás és realitás idıszaka Két évtized stratégiáinak esszenciája 164 Hazai adaptációk és infokommunikációs jogszabályok 166 Hazai stratégiák 166 A stratégiák jogszabályi végtermékei 168 Az e-közigazgatási stratégiaalkotás szerepe alsóbb szinteken 171 Az elektronikus közigazgatási eljárás hazai szabályozása 172 Az eljárás megindítása 173 Az elektronikus őrlap 174 Az elektronikus aláírás 174 Az elektronikus beadvány érkeztetése 175 Elektronikus úton intézhetı és nem intézhetı cselekmények 175 A hatóság döntése 176 Iratokba való betekintés 177 Tájékoztatás 178 Az elektronikus ügyintézéssel és az elektronikus tájékoztatási szolgáltatással szemben támasztott követelmények 179 Hatósági szolgáltatás 179 Képviselet 179 Üzemzavar 180 Az elektronikus és hagyományos ügyintézés kapcsolata 181 A Ket. módosítása 182 Az új Ket. elektronikus ügyintézést is befolyásoló várható változásai 182 Az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat 184 Az illetékfizetés a hazai közigazgatási elektronikus eljárásban 185 Az adatvédelmi kérdések szabályozása a hazai közigazgatási eljárásban 186 5

6 Az elektronikus aláírás törvényi háttere a hazai közigazgatási eljárásban 190 VII. BACK OFFICE (A HIVATALI MUNKA HÁTTERÉNEK HORIZONTÁLIS ÉS VERTIKÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE) 195 A back office helye a (megoldástérkép) 197 Back office folyamatok dik kérdés: az ügymenet, vagy másnéven a workflow folyamatszemlélető megközelítése 197 Adatbáziskezelı rendszerek, nyilvántartások 199 VIR / OLAP rendszerek 200 Ügyviteli rendszerek (iktatórendszerek, dokumentumkezelı rendszerek, work-flow követés) 201 A térinformatika szerepe az e-közigazgatásban 210 A közigazgatási térinformatikáról elöljáróban 210 Térinformációt felhasználó területi és települési rendszerek: az e-közigazgatás specifikus térinformatikai lehetıségei 211 Az egységes térinformatika kulcsa az EU-ban: Inspire direktíva 216 Az e-közigazgatási szolgáltatási közmő 216 Interoperabilitás 218 Az interoperabilitás jelentése, indokai 218 Az IDA(bc) program 222 EDI 225 Az interoperabilitás szintjei 227 A nyílt forráskód szerepe a közigazgatásban 228 A nyílt forráskód közigazgatási bevezetésének indokolása 230 Nemzetközi trendek, tendenciák 232 A digitalizáció, mint az e-közigazgatási átállás feltétele 233 Az iratrendezés, digitalizáció lebonyolításában rejlı (rugalmas munkavégzési formában végezhetı) foglalkoztatási lehetıségek tartalma 233 A digitalizált iratok használata, felhasználási lehetıségei a közigazgatásban 235 A digitalizáció modellértékő példája Bátonyterenyei Adatrögzítı Központ (BAK) 236 Azonosítás 237 Azonosítás a közigazgatásban 237 Biometrikus azonosítás 238 A biometrikus azonosítás alkalmazási lehetıségei a közigazgatásban 239 E-kártyák az azonosítás szolgálatában 240 Biztonsági kérdések 242 VIII. FRONT OFFICE MEGOLDÁSOK, AVAGY AZ ÚJ MÉDIA HASZNÁLATA A KÖZIGAZGATÁSBAN 244 CRM 246 Érvek a CRM mellett 247 Contact center Call Center IVR 248 Portál 250 Elıtörténet generációk a közigazgatás weboldalaknál 250 Alapkövetelmények 251 Elérhetıség, alapjellemzık 251 Általános alapfunkciók 252 Portál funkciók 252 6

7 Az áttekinthetıség biztosítása 253 Funkcióválasztás 253 Tartalom-prioritás 254 Ügyfélkapcsolat 255 W3C WAI ajánlások 256 KIETB 19. számú ajánlása 256 Települési funkciók, településmarketing 257 Intézményi adatközzétételi kötelezettségek és ezek megoldási lehetıségei az új média eszközeivel 258 Rendeletek nyilvánossága 259 Szervezeti, személyzeti adatok 259 Tevékenységre vonatkozó adatok 260 Gazdálkodási adatok 261 E-ügyintézés, mint önálló tematikus egység a hivatali portáloknál 262 Portálszervezés 264 Központi portálok szervezése és karbantartása 264 Helyi (kistérségi) portálok szervezése és karbantartása 268 WAP SMS 268 DiTV 269 IX. CSÚCSTECHNOLÓGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN 270 Miért indokolt a csúcstechnológia alkalmazása a közigazgatásban? 270 Stratégiai tényezık 271 M-közigazgatás (M-gov) 272 A mobil közigazgatás determinánsai 272 A mobil közigazgatás mobiltelefonos szolgáltatásainak jelene és fejlıdési lehetıségei 279 Helyzettudatosságra épülı technológiák és szolgáltatások a közigazgatásban 285 GPS 286 MPS - LBS 287 Helyzettudatosságra épülı alkalmazások és hasznosítási lehetıségek a közigazgatásban 289 A helyzettudatosság jövıje és lehetıségei 291 T-közigazgatás (T-gov) 293 A digitális televíziózásban rejlı közigazgatási lehetıségek 294 X. ATIPIKUS MEGOLDÁSOK, ADAPTÁLANDÓ ÜZLETI MÓDSZERTANOK ÉS KÖZMENEDZSMENT ESZKÖZÖK AZ E-KÖZIGAZGATÁSBAN 295 WorkOut 296 BPR 296 BPR-modell (szintézis) 297 Outsourcing 298 A kiszervezés elınyei egy konkrét alkalmazási területen keresztül 300 ASP Alkalmazásszolgáltató Központok 301 ASP konstrukció 301 Az ASP kiépülése 302 Az ASP szolgáltatás elınyei 303 Az ASP szolgáltatás veszélyei 304 7

8 Elektronikus piacterek 305 Elektronikus közbeszerzés 306 Atipikus foglalkoztatás az e-közigazgatásban 307 A rugalmas munkavállalási formák rendszerezése 308 Távmunka 310 Az egyes rugalmas munkavállalási formák elınyei és hátrányai 313 A rugalmas munkavállalási formák alkalmazásának feltételei 315 A rugalmas munkavégzési formák jogszabályi háttere, különös tekintettel a távmunka szabályozására 316 Távmunkában végezhetı e-közigazgatással összefüggı munkakörök 317 Csoportos távmunka végzés 318 IT-mentorálás és ügysegédlet 321 XI. AZ E-KÖZIGAZGATÁS GYENGE PONTJAI 323 Information warfare 324 Adatbiztonsági és adatvédelemi kockázatok 326 Adatvédelmi alapelvek 326 Adatbiztonsági alapelvek 329 Az információkezelés gyakorlati kérdései 331 Redundancia 335 Finanszírozás problémák 335 Immateriális, jövıben hasznosuló javak, katalizátorok a materiális, jelenben hasznosulók helyett 335 Megszorítások 335 Alternatív finanszírozás 335 A képviselet hiánya a végrehajtó hatalomban 336 Intézményrendszer vs. intézményrendszertelenség, politikai kultúra vs. politikai kultúrálatlanság 337 Intézményrendszer vs. Intézményrendszertelenség 337 Politikai kultúra vs. Politikai kultúrálatlanság 338 A jogszabályok szankcionálatlansága leges imperfectae 339 Humán faktor 340 Ügyfél oldal: digitális szakadék, digitális írástudatlanság 340 Szolgáltató oldal: IKT-használat, mőveltség és attitőd 341 Bizalomhiány 344 ZÁRSZÓ 346 IRODALOMJEGYZÉK 347 ÁBRÁK JEGYZÉKE 357 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 359 8

9 Bevezetés Jelen munka egy hét éves kutatási periódus és gyakorlati tapasztalatok alapján készült. Célja kettıs: elsısorban az elektronikus közigazgatás horizontális kutatási területeinek feltérképezése és összefoglalása, alap biztosítása a késıbbi kutatások számára, másodsorban annak bizonyítása, hogy egy új tudományterület alakult ki. Az új minıség a késıbb ismertetett paradigma-diffundálás során jön létre napjainkban, új eszközrendszerrel, új kutatási területekkel, új szabályozási módszerrel, új feltételekkel a régi területek fokozatos átalakulásával. Nem csupán azt kell itt megköszönnöm, hogy jelen íráshoz kik nyújtottak segítséget. Köszönetet kell mondanom azoknak is, akik az elmúlt hét év alatt mellettem voltak, és segítették az e-közigazgatási kutatásokkal kapcsolatos munkámat. Hálával tartozom azoknak is, akik kritikát fogalmaztak meg írásaimmal, vagy azok részeivel kapcsolatban, így tökéletesítve egy-egy ötlet- vagy elmélet-kezdeményt. Külön tisztelet azoknak az elméleti és gyakorlati szakembereknek, akik eleinte elutasították az e-közigazgatás létjogosultságát, majd késıbb revideálták nézeteiket és mellé álltak. Az, hogy ez a munka jelen formában és tartalommal az olvasó elı került, a szerzın kívül Dr. Balogh Zsolt György tanszékvezetı egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem), Dr. Nemes Ferenc tanszékvezetı egyetemi tanár (Szent István Egyetem), Dr. Tózsa István tanszékvezetı fıiskolai tanár (Budapesti Corvinus Egyetem) és Dr. Z. Karvalics László tanszékvezetı egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem) bölcs tanácsainak köszönhetı, melyekért nem lehetek elég hálás. Ezt a munkát párom, Blaskó Anita ( ) tiszteletére és emlékének ajánlom, aki e sorok megjelenése elıtt, hosszantartó, súlyos betegségben húnyt el, fájdalmasan korán. Reménytelenül bízva abban, hogy megbocsát tévedéseimért, azért, hogy tıle is idıt loptam a könyv írásáért Tévedéseimet belátva, egy korszak lezárásaképpen. Budapest, november a szerzı 9

10 Az e-közigazgatás elméletének mind map -je (gondolati térképe) 10

11 Az e-közigazgatás axiomatikus megközelítése Az e-közigazgatás (e-government, e-governance) jól csengı és egyre többet sejtetı kifejezés napjainkban. Valódi tartalmát kevesen látják, hiszen több tudományterületet érintı valóban interdiszciplináris területrıl van szó, melynek egysége, saját módszertana, saját nyelvezete, saját kutatási forrásai egyelıre csak körvonalazódtak. Jelen írással arra teszek kísérletet, hogy összefoglaljam az e-közigazgatás tudományának fontosabb pilléreit, bemutassam a terület bejárásának egy lehetséges módját, ezáltal megértessem a közigazgatási modernizáció fıirányát. Hiszen errıl van szó: a közigazgatás - csak Európában évszázados, máshol évezredes - fejlıdési történetének paradigmaváltásához (paradigma-diffúziójához 1 ) jutottunk el a harmadik évezredben, ahol egészen új sarokpontok jelentkeztek. Az e-közigazgatás hallatán van, aki elıtt egy túlmisztifikált és megfoghatatlan feladathalmazként jelentkezik, melynek eredménye egy automatizált, tehát emberek nélkül mőködı hivatali rém, amire jól rímel napjaink közigazgatási állományának leépítése kényszere is. Van, aki elıtt ez a hívó szó egyenértékő a szent Grállal, hiszen az írások szerint az e-kormányzati (rész)technikák bevezetése után tejjel-mézzel folyó Kánaánná változik a hivatal. Mások feneketlen zsákot látnak benne, amibe tömjük a pénzt, és nem történik semmi. Megint mások csupán szervezési kérdésként fogják fel, azaz a meglévı ügymenetek átszervezését, racionalizálását látják benne, az informatika háttérbe szorításával. Sıt, vannak, akik tagadják létezését. Mindezek csupán egy-egy apró mozzanatát csípik el az e-közigazgatás lényegének. Egy dologban azonban mindenki egyetért: az e-kormányzati térnyerése több irányból érkezı kényszer, így napjaink legnagyobb problémája és lehetısége. Az pedig köztudott, hogy gondjaink nem a problémákból fakadnak, hanem azokból, ahogyan reagálunk rájuk Az e-közigazgatást így sokféle képpen tudjuk megközelíteni. Közigazgatástudományi hagyományok alapján vertikális és horizontális megközelítést egyaránt használhatunk. Míg a vertikális megközelítés az egyes szakigazgatási területekhez és az ott található egyedi megoldásokhoz és módszertanokhoz vezetne, addig a horizontális megközelítések az egész közigazgatást átható jellemzıket veheti vizsgálat alá. Mi ez utóbbit választottuk, hiszen ez alkalmas arra, hogy az e-közigazgatás elméletét, annak minden területére vonatkozó törvényszerőségeit feltárjuk. Ha pedig törvényszerőségeket látunk, akkor magától értetıdıen adódik az axiomatikus megközelítés. Ennek lényege, hogy a feltárt jellemzıket, törvényszerőségeket, törvényeket, megállapításokat (lehetıség szerint axiomákat) egymáshoz illesztve olyan rendszert kapunk, melybıl az e-közigazgatás mőködése és karakterisztikája egyre inkább hézagmentesen leírható. Az megállapítások jelentıs része más tudományterületektıl származik. Ezeket integrálva az e-közigazgatás tudományának feldolgozásához egy minden fejezet elején látható - ábrát hívtam segítségül, mely a segédtudományokat és a terület bejárási irányát mutatja. Az ábrán jól látható, hogy az e-közigazgatás alapvetıen három tudományterület határán jött létre: közigazgatás-tudomány informatika szervezés- vezetéstudomány. Mindhárom pillére egyformán stabil és nélkülözhetetlen, bármelyiket elhagyjuk másik interdiszciplináris területre tévedünk. 1 A fogalom magyarázatát lásd késıbb. 11

12 A háromszög köré muszáj felírnunk más tudományterületeket is, mint közgazdaságtudomány (hiszen számos olyan módszer van, ami a közigazgatás számára hasznos üzleti modell, pl.: BPR, Workout, ASP megoldások, Reengineering stb., másrészt ma már minden igazgatási döntéshozónak tudnia kell, hogy pl.: mi az a TCO 2 ). Meg kell emlékeznünk szociológia, pszichológia, szociálpszichológia területérıl is (kezdve attól, hogy hogyan formálódik a társadalom, mi, hogyan és miért adja a keresleti oldat az e- közigazgatáshoz, egészen addig, hogy egy portálon hová és hogyan tegyünk szolgáltatásokat, kikre számíthatunk, kibıl milyen reakciókat vált ki egy e-ügyintézési forma. Ne feledkezzünk el a jogról sem (tudjuk, hogy meddig nyújtózkodhatunk, illetve néha meddig kell elérnünk.). Végül, de korántsem utolsó sorban meg kell említeni a pedagógiát, illetve az andragógiát, hiszen az e-közigazgatáshoz (mind szolgáltatói, mind felhasználói oldalon) folyamatos és nagyon komoly oktatási, oktatás-módszertani háttér szükséges. Érdekes tapasztalat, hogy az így kialakult háromszög és a köré írt területek bejárásának meghatározott iránya segíti a megértést. Rájöttünk arra is, hogy az e-közigazgatás egyes szolgáltatásainak kialakítása nagy ciklust követ, ahol a tudományterületek kölcsönhatásai ismétlıdnek. Ezeket a hatásokat és kölcsönhatásokat jelölik az ábrán található nyilak. Ezt követjük mi is, minden fejezet elején sötét háttérrel hangsúlyozva, hogy melyik tudományterület ad domináns elméleti hátteret az adott e-közigazgatási részterületet. 2 TCO: Total Costs of Ownership, a tulajdonlás teljes költsége. Nem elég például egy szoftvert megvásárolni, kifejlesztetni, egyéb költségek is felmerülnek az üzemeltetés során: többek között karbantartás, felügyelet, szerviz, helpdesk stb. A költségvetés tervezésekor ezekkel is számolni kell, ezt azonban sok esetben elfelejtik. 12

13 Az ilyen interdiszciplináris tudományok sajátossága, hogy a határtudományok képviselıi mindannyian értenek hozzá, így számtalan önjelölt informatikus, közigazgatász, jogász, vagy akár egyszerő vezetı, tanácsadó érti, hogy mi az e-kormányzat. A fenti látomások többnyire a felvázolt háromszög egy-egy oldalának túlhangsúlyozásából, esetleg kívülrıl bekiabálásokból fakadnak, nem beszélve azokról, akik a háromszögnek háttal állnak és tagadják az e-kormányzat létezését. Az igazat megvallva, kevesen vannak, akik valóban értik és látják a lényeget. A lényeg holisztikus jellegő: központi eleme az ország bürokráciájának mőködéséhez szükséges feladatok minél hatékonyabb és eredményesebb ellátása úgy, hogy a gépezet fenntartói (azok, akik a közterhek révén fizetik a közszolgákat) minél kényelmesebben és gondtalanul tudják ügyeiket intézni. Ezt nevezik többhelyütt szolgáltató jellegő közigazgatásnak, néhol még New Public Management-nek. A paradigma-diffúzió technológiai vonatkozása: a modernizáció plattformjai A szolgáltató jelleg egyik legfıbb eleme napjainkban, hogy a közigazgatás (fizikailag is) menjen az ügyfél elé (nem pedig fordítva). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azokon a helyeken forduljon elı a közigazgatás, ahol az ügyfél. Az ügyfelek jelentıs része már interneten intézi ügyeit (fıként azért, mert a versenyszféra elkényeztette ıket azzal, hogy szolgáltatásai itt elérhetık). Az Internet csupán egy kommunikációs csatorna O-gov (bár kétség kívül az egyik legnépszerőbb). Azonban nem azonosítható az Internet az e- E-gov közigazgatással. Ehhez kapcsolhatjuk napjaink érdekességét, hogy az e- kormányzat e- M-gov önkormányzat hajlamos a bújócskára. Egyszerően láthatatlan. Fıleg annak T-gov az 54%-nak 3, aki még egész életében nem kapcsolta be a 1.1. ábra: a közigazgatási technológiák viszonya számítógépet. Mi lehet a megoldás? Hogyan tehetjük láthatóvá? Meg kell keresnünk azokat a csatornákat, akár párhuzamosan is, amelyek kisebb-nagyobb foltokban fedik le a társadalmat. Az ilyen ügyintézési formák kanelizálásából alakultak-alakulnak ki az e-közigazgatás egyre népszerőbb irányai, melyek a fentiek szellemében nem alternatív, hanem konjunktív viszonyban kell, hogy álljanak, ha valóban szolgáltató közigazgatást szeretnénk kialakítani. 3 Magyarországra vonatkozó adat, legalább havonta 1-szer internetezık aránya 46%-os, elsı felében. Forrás: TNS-NRC,

14 A szakma ma a következı területekben 4 gondolkodik: - E-government, e-governance: Az elektronikus kormányzat győjtıneve, bár sokan redukálják az interneten keresztül történı ügyintézési, ügykezelési formákra. - M-government, m-governance: Mobil technológián alapuló technikák és azok közigazgatási alkalmazásának győjtıneve. - T-government, t-governance: Digitális Televízión alapuló technikák és azok közigazgatási alkalmazásának győjtıneve. - O-government, o-governance: A hagyományos, papír alapú, offline ügyintézés. (Offline, original) Ahogy az ábrán is látható, döntıen és arányaiban offline kormányzati technikák érvényesülnek. Ezen funkciók jelentıs része kerül elektronizálásra, az offline folyamatok napjainkban többnyire - párhuzamos fenntartása mellett. Létrejönnek azonban olyan új funkciók is, melyek offline formában nem léteztek. Hasonlóan az e-government folyamatok jelentıs része létezik mobil formában, viszont vannak kifejezetten mobiltechnológiára álmodott folyamatok is, melyek sem offline sem e- formában nem léteztek eleddig. A Digitális TV-n alapuló megoldások is számos esetben alkotnak metszetet az eddig alkalmazott technikákkal, de új funkciók kialakulása itt is várható. Az ábra további érdekessége, hogy a halmazok idıben és térben változhatnak a technika és a közigazgatási affinitás változásával arányosan. Ahhoz, hogy a fent említett 54%-ot redukáljuk az összes lehetséges formában el kell érnünk az ügyfeleket. Errıl szól az e-közigazgatás. A feladat nem csupán a szakértelem hiánya miatt nehéz, hanem amiatt is, hogy a döntéshozók között nagyon gyakori az ismerethiányból fakadó ellenállás és szkepticizmus. Így pedig nehezen érhetı el valódi információs társadalom. A fenti kifejezések sokak szerint csúsztak át a buzzword-ök kategóriájába, azonban kiemelendı, hogy minden fent ismertetett kifejezés más és más nézıpontból világít rá arra az elektronikus közigazgatásra, melynek tartalma korántsem üres, tartalmatlan, így az azt tükrözı jelzı sem lehet az. Ez e-közigazgatás tudományos diskurzusa A tudományterület alapjainak lerakásakor ha teljességre törekszünk felmerül a kérdés, hogy miért ezek a kérdések fontosak az e-közigazgatásban. Önkényes-e tanulmányunk tematikája? Mit vesz figyelembe és mit nem? Vajon a fejezetek pillérek-e, és ha igen, miért? A válaszokat több oldalról kaphatjuk. A legegyszerőbb bár önigazoló válasz, hogy a modern közigazgatástudomány által érintett területeket integrálva nem nyúlhatunk mellé. A másik relevánsabbnak tőnı válasz, azoknak a tudományos diskurzusoknak az áttekintése, amelyek az elektronikus közigazgatás valamely aspektusával foglalkoznak, annak sikertényezıit vizsgálják. A harmadik az e-közigazgatáshoz főzıdı joganyag (stratégiák, határozatok, törvények, rendeletek stb.) áttekintése, a fıbb csomópontok kiemelésével. A három halmaz közös metszetet ad, ezt a közös metszetet veszi írásunk is alapul. 4 A fogalmi háttérrıl bıvebben a következı fejezetben szólunk. 14

15 Mint ahogy a jogi környezetet bemutató résznél látni fogjuk, az e-közigazgatási (információs társadalmi) stratégiák majd két évtizede négy csoportról szólnak, eltérı hangsúlyokkal. Elvárásokat fogalmaznak meg: - infrastruktúráról (lásd back office fejezet) - szabályozásról és intézményrendszerrıl (lásd jogi környezetrıl szóló és jelen fejezet) - tartalomról (lásd front office fejezet) - felhasználókról (lásd információs társadalom fejezet) Ezekhez illeszkedik egy a K+F-et érintı csoport, mely horizontálisan fut végig az imént említett csoportokon (lásd tudásmenedzsment fejezet). Ha ezekhez hozzáillesztjük a tudományos diskurzusok témáit (pl.: közigazgatástechnológiai módszertanokat, melyek az e-világban érvényesülnek, társadalmi alapozást, új államelméleteket (pl.: szolgáltató állam) elméleti e-közigazgatási koncepciókat és akár rokon területek (pl.: e-gazdaság) hatásait is, kétség kívül teljes képet kapunk az e- közigazgatás mibenlétérıl. Hogy mindhárom terület kellıen képviselve legyen, el kell gondolkodnunk az egész e-közigazgatással kapcsolatos aggályainkról, mely szintén fejezetet kap (lásd az e-közigazgatás gyenge pontjai c. fejezet). Jól látszik, hogy a fejezeteket két csoportba oszthatjuk. Az e-közigazgatás általános része foglalkozik a makro-környezettel (a tudományterület pozícionálásával, e-közigazgatási koncepciókkal, szolgáltató állammal, információs társadalmi kényszerekkel), míg különös része a mikrokörnyezettel, az e-közigazgatás eszközrendszerével (front office-szal, backoffice-szal, szabályozással, csúcstechnológiával, tudásmenedzsmenttel, minıségirányítással, adaptálandó üzleti megoldásokkal, és támadható, gyenge pontokkal;) A tudomány manifesztációja Egy kialakuló tudományterület tudományos diskurzusának produktumait eleinte nehéz összegyőjteni. A tudományként való intézményesedés segítségére az alábbi források 5 állnak rendelkezésre: - Könyvek, szakirodalmi hagyomány: A nyomtatott szakirodalom egyre terejdelmesebb. Míg a hazai szakirodalom néhány szerzıt (és leíró jellegő munkát) tud felsorakoztatni, addig a külföldi irodalom már számos szintézist, vitát tart számon (lásd az irdalomjegyzéket). - Szakfolyóiratok: a szakfolyóiratok területén ortodox e-közigazgatási profilú folyóirat egyelıre nincs. Azonban mind a nyomtatott sajtó, mind az elektronikus sajtó (elsısorban web) teret szentel a területnek. Az e- közigazgatás elsısoroban igazgatás-szervezési (pl: Localinfo, onkormanyzati.mindentudo.hu), közigazgatási-informatikai (pl.: Jegyzı és Közigazgatás), államigazgatási és jogelméleti folyóiratok (pl.: Magyar Közigazgatás), részeként jelenik meg. A webes sajtó már színesebb. Köszönhetıen részben tematikus mellékleteknek (pl.: Computerworld, Hwsw, Sg;), hírleveleknek (pl: dgonline győjtıportáloknak (pl.: epractice.eu, magyarorszag.hu, e- kormanyzat.lap.hu, e-onkormanyzat.lap.hu;) - Konferenciák, workshopok: Magyarországon havi 1-2 e-közigazgatással összefüggı nagyobb konferencia van, míg csupán az Európai Unió területén szinte folyamatosak az egymást váltó konferenciák. A hazai 5 Könyvünk is ezeket hívta segítségül. 15

16 konferenciák ritka kivételektıl eltekintve nem lépnek túl a matchmaking és lobbizás területén: elsısorban üzleti célzatúak. Valódi kérdések elvétve kerülnek elı. A hazai workshopoknál azonban számos érdemi szakmai vita terítékre kerül (pl.: Magyar Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület, E-government Alapítvány, M-közigazgatási Információs Egyesület, ITTK, MTA-Filozófiai Kutatóintézet, Pécsi Tudományegyetem Iformatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet, stb.) A nemzetközi konferenciáknál a tudományos kérdések valódi diszkussziója sőrőn kerül terítékre (pl.: International EGOV conference, egov Day DEXA, Hawaii International Conference on System Sciences HICSS, Strategic Workshops - Shaping future EU-NSF collaborations in Information Technologies stb. ). - Egyetemi képzések, curriculumok, doktori programok: az egyetemi képzések területén hazánk e-közigazgatási képzése fellendülıben van. Az igazgatásszervezési alap- és mesterképzések tematikájában kötelezı tárgyként szerepel (pl: Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar), míg közigazgatási és közszolgálati tárgyakat oktató felsıoktatási intézmények legalább ajánlott irodalomként illesztik az e-közigazgatásról szóló opuszokat (pl.: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi és Jogi Karai, Debreceni Egyetem Jogi Kar, Miskolci Egyetem Jogi-, Gépészmérnöki és Informatikai Karok, Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Eszterházy Károly Fıiskola Gazdasági és Menedzsment Szak, Károly Róbert Fıiskola stb.). A tudományt gazdagítják az idıszakosan mőködı önképzı egységek, TDK-k. A képzések során az üzleti szféra gyakorlati tapasztalatai (akár az cégek által delegált oktatók személyén kereszütl is) is gyakran beépülnek a curriculumba. A tudomány így gyakorlati visszajelzést is kap. A képzés legmagasabb fokozatát, a doktori képzést szintén megérintette már hazákban is az e-közigazgatás szelleme. Több egyetem jogi- és közigazgatási doktori iskolája (pl.: Pécsi Tudományegyetem, Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar) vett szárnyai alá e-közigazgatást (vagy annak egyes vetületeit) kutató doktoranduszokat. Kifejezetten e-közigazgatási profilú doktori iskola, alapés mesterképzés 6 egyelıre azonban nincs Magyarországon. Nem úgy nemzetközi területeken, ahol mindháromból találunk jó példákat. - A gyakorlat visszajelzései: Az elmélet gyakorlati alkalmazásának visszajelzései szintén idomítják a földtıl néha elszakadó teóriákat. Mind a közigazgatási intézmények (pl: közigazgatási hivatalok), pilot-ot gesztoráló hivatalok, mind nagyobb érdekképviseleti szervek (pl.: ITOSZ, TOOSZ, MJVSZ stb.) gyakran csatolják vissza a sokszor elméletbıl építkezı szabályozások kritikáját. - Kutatási irányok: Az e-közigazgatás tudományának profilját évekre meghatározza, hogy a tudomány mely vonatkozásának kutatását finanszírozzák meg a nemzeti és nemzetközi szervezetek. Két kiemelkedı forrás az NSF (National Science Foundation 7 ), mely 1950-óta szabja meg az amerikai kutatások irányát, jelentıs támogatásokkal, valamint az EU keretprogramjai által finanszírozott kutatások. A következı fejezetben ez utóbbi meghatározó kutatási projektet-keretet mutatjuk be. 6 E-közigazgatási szakirány akkreditálása azonban folyamatban van. 7 utolsó letöltés:

17 egovrtd Az európai tudományos diskurzus fıvonalát 2007-óta egy szupranacionális löket adja. Az Európai Bizottság hatodik keretprogramja (FP6) közel fél millió eurós költségvetéssel indította útjára az egovrtd2020 programot 9, mely megpróbálja az e-közigazgatás aktuális kérdéseit és kutatási irányait körülhatárolni. Céljai között szerepelt az e-közigazgatással összefüggı paradigmák konszolidációja, a multidiszciplináris megközelítéseket felváltó holisztikus e-közigazgatási megközelítés kialakítása, az elkövetkezendı évek lehetséges e-közigazgatási forgatókönyveinek, és az ehhez szükséges kutatások meghatározása. A kutatás és az azt segítı nemzetközi workshopok legfıbb eredménye, hogy az e- közigazgatás kialakulásának kritikus tényezıit (forró pontjait) összegyőjtve, és azokat rendezve, három dimenzió (környezet, bizalmi tıke és a kormányzat beavatkozási politikája) mentén 8 forgatókönyvet dolgozott ki, melyekben a kutatás-fejlesztés más-más értelmet nyer ábra: dimenziók és forgatókönyvek az e-közigazgatás megvalósulásának vonatkozásában (Forrás: egovrtd2020.org) A tengelyek (dimenziók) szélsıértékei: - A környezet esetében a gazdasági konjunktúra és a gazdasági recesszió. - A bizalmi tıke esetében a bizalom, a kooperációs hajlandóság, a részvételi szándék megléte, vagy nemléte - A kormányzat beavatkozási politikájánál a visszahúzódó, kizárólag a fı tevékenységekre (a core-business-re) fókuszáló kormányzattól, a minden tevékenységet ellátni kívánó (all-inclusive) kormányzatig. 8 A fejezet Codagnone., C. Wimmer, M.A., szerk.. Roadmapping egovernment Research Visions and Measures towards Innovative Governments in egovrtd2020 Project Consortium, 2007 munkája alapján készült. 9 A kezdeményezés webhelye: utolsó letöltés:

18 A három dimenzió szélsıértékeit kombinálva 8 e-közigazgatási forgatókönyvet kapunk I. A FINOMHANGOLÁSOK KORMÁNYZATA Környezet: Attitőd a kormányzat felé: Fókusz: KONJUNKTÚRA BIZALOM CSAK A Fİ TEVÉKENYSÉGEKRE Jellemzık: A kormányzat minden állampolgárt felkaroló, segítı, transzparens, de bizonyos korlátok közé szorított politikát folytat, mely találkozik az állampolgárok támogatásával. II. INDIVIDUÁLIS TÁRSADALOM Környezet: Attitőd a kormányzat felé: Fókusz: KONJUNKTÚRA BIZALMATLANSÁG CSAK A Fİ TEVÉKENYSÉGEKRE Jellemzık: Az egyre inkább atomizálódó társadalomban az emberek alapvetıen önmagukra számíthatnak, saját lehetıségeiket kiteljesítésére és szociális biztonságuk maximalizálására törekednek. Miután a politika iránti érdeklıdés alacsony, a személyes felelısség kerül elıtérbe, az állam csak a legalapvetıbb szolgáltatásokat látja el. Mivel a gazdasági, piaci környezet nagyon stabil, a közigazgatástól csak minimális kompenzációt, kiegészítı szolgáltatásokat várnak el. III. MINDENT ÁTÖLELİ KORMÁNYZAT Környezet: Attitőd a kormányzat felé: Fókusz: KONJUNKTÚRA BIZALOM ALL INCLUSIVE Jellemzık: A kormányzati tevékenység széles területet ölel fel, ami az állampolgárok közigazgatással szembeni magas szintû bizalmának köszönhetõ. Az államapparátus elsõsorban a hatékonyság jegyében cselekszik a közjóért. A fejlesztések az egyénre szabott szolgáltatásokat és a közösségi részvételt erısítı civil szolgáltatásokat támogatják. 18

19 IV. PRÓBÁLKOZÓ (TECHNOKRATA) KORMÁNYZAT Környezet: Attitőd a kormányzat felé: Fókusz: KONJUNKTÚRA BIZALMATLANSÁG ALL INCLUSIVE Jellemzık: Az életminıség javítása irányában tett kormányzati lépések ellenére alacsony a bizalmi tıke a közigazgatással szemben. A technokrata kormányzat elképzelése és a társadalom akarata között mély szakadék húzódik, ami arra vezethetı vissza, hogy elmaradt a részvételre ösztönzı intézmények modernizációja. V. ÁTMENETI KORMÁNYZAT Környezet: Attitőd a kormányzat felé: Fókusz: RECESSZIÓ BIZALMATLANSÁG ALL INCLUSIVE Jellemzık: A nagymértékben polarizált világban, ahol az erıforrások feletti uralomért folyik a verseny, a kormányzat kiterjedt feladatellátással igyekszik megfelelni. A gazdaságitársadalmi tendenciák erısítik az egyéni felelısséget, a csökkenı bizalmi szint mellett a társadalom egyre inkább öngondoskodóvá válik. A legtöbb hagyományos közszolgáltatást üzleti szervezetek nyújtják erıs kormányzati felügyelet alatt. A kormányzati bizalmatlanság az önkormányzati megoldásokat erısíti fel. VI. ESETLEGES POLITIKÁK Környezet: Attitőd a kormányzat felé: Fókusz: RECESSZIÓ BIZALMATLANSÁG CSAK A Fİ TEVÉKENYSÉGEKRE Jellemzık: Szők cselekvési területtel rendelkezı, a bizalmatlanság légkörében tevékenykedı kormányzat. Az individualizálódó társadalomra nagyfokú (kétpólusú) megosztottság jellemzı az IKT-eszközök hasznának megítélésével kapcsolatban: míg a fiatal, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezık elfogadják, hogy ezek az eszközök segítik a hatékonyabb közigazgatás kialakítását, addig az idısebb generáció mindezt nem érti meg, mivel a gyorsan változó környezetben ık inkább a biztonságot igénylik. A kormányzat az infokommunikáció eszköztárát elsısorban a hatékonyság és eredményesség elérésére fordítja. VII. SZOCIÁLIS ÁLLAM Környezet: Attitőd a kormányzat felé: Fókusz: RECESSZIÓ BIZALOM ALL INCLUSIVE Jellemzık: A gyors demográfiai változások (bevándorlás, elöregedés, etnikai és vallási nyomás, jóléti egyenlıtlenségek) kihívásaira az új technológiai eszközöket magas szinten alkalmazó, gondoskodó állam válaszol. A kormányzat a szolgáltatások széles körével próbálja enyhíteni, ellenırzése alatt tartani a kedvezıtlen környezeti hatásokat, magas szintő biztonsági követelményeket szem elıtt tartva. 19

20 VIII. FELHATALMAZÓ ÁLLAM Környezet: Attitőd a kormányzat felé: Fókusz: RECESSZIÓ BIZALOM CSAK A Fİ TEVÉKENYSÉGEKRE Jellemzık: Az államot gyors változások (gazdasági-, társadalmi nyomások, folyamatos terrorizmus stb.) szorítják, hogy csak a fı tevékenységekre fókuszáljon. Az állam delegálja feladatait az állampolgároknak, így az öngondoskodás kerül egyre inkább elıtérbe. Ennek következtében a közigazgatás már csak a legalapvetıbb feladatainak ellátásra vállalkozik. A társadalomra nagyfokú megosztottság jellemzı. A fenti forgatókönyvek eltérı eszközöket és módszertant igényelnek. A megoldásokat nem is mindig látjuk, azonban a kérdések megfogalmazásával már közelebb jutunk a megoldásokhoz. (E sorok szerzıje az egovrtd2020 dokumentumát a kérdésfeltevésekért, a kutatási területek körvonalazásáért tartja igazán fontosnak.) Szintén forgatókönyvekkel számol Z. Karvalics László, aki a konjunktúra és a politikai kultúra függvényében állapítja meg saját szcenárióit. A két módszertan azonban eltérı célzattal készült. Míg a most bemutatott az eltérı környezetre eltérı eszköztárat javasol, addig Z. Karvalics elmélete veszélyeket jelez, egyúttal felhívja a figyelmet a politikai kultúra hiányának e-közigazgatást veszélyeztetı hatására 10. Az e-közigazgatás fogalmának (fogalmainak) háttere A tudomány és a gyakorlati szakemberek számos elnevezéssel illetik a paradigmadiffuzió alatt és után álló közigazgatási ideált. Eltekintve a paradigma-diffúzió státuszától - annak átmeneti vagy befejezett jellegétıl a következı kifejezéseket ismerjük elektronikus közigazgatásra, vagy annak részterületére: E-government Az elektronikus közigazgatás általános elnevezése. Tág értelemben alá értendı az egész államigazgatás eszközrendszere is, annak ellenére, hogy eredetileg csak a központi igazgatás eszközrendszerét takarta. Az OECD meghatározása szerint 11 az infokommunikációs technológia (IKT) csatasorba állítása a jobb kormányzat érdekében, ahol a hangsúly a közigazgatási modernizáción van. Az e-közigazgatás kialakításához a kormányzat valamennyi intézményének és szintjének együttes, összehangolt erıfeszítésére van szükség. Az eredményességhez az IKT csupán eszköz. Saját definíciónk szerint: a közszféra kapcsolatrendszerének tudás alapú átalakítását és racionalizált, szolgáltató jellegő újraszervezését jelenti, az infokommunikációs technológiai alkalmazások közmőszerő használata révén. E-governance E-kormányzás Az e-közigazgatás eszközrendszerének használatát jelenti. A-government Automatikus, automatizált kormányzat. Az informatikában rejlı 10 Ismertetését ezért tesszük meg az e-közigazgatás gyenge pontjait enumeráló fejezetnél. 11 Bogóné dr. Jehoda, R., Az OECD véleménye a magyar e-kormányzatról, Jegyzı és Közigazgatás, 6(2006) 20

E-KÖZIGAZGATÁS. Axiomatikus megközelítésben DR. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN. Ph.D. doktori értekezés tézisei

E-KÖZIGAZGATÁS. Axiomatikus megközelítésben DR. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN. Ph.D. doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN E-KÖZIGAZGATÁS Axiomatikus megközelítésben Ph.D. doktori értekezés tézisei Témavezetı: Dr. Balogh Zsolt György

Részletesebben

AZ E-KÖZIGAZGATÁS ELMÉLETÉNEK MEGALAPOZÁSA

AZ E-KÖZIGAZGATÁS ELMÉLETÉNEK MEGALAPOZÁSA BUDAI Balázs Benjámin AZ E-KÖZIGAZGATÁS ELMÉLETÉNEK MEGALAPOZÁSA A közigazgatás rapid átalakulása, újraszervezése súlyos kényszerek és elvárások mentén történik napjainkban. A közigazgatás, ezen keresztül

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Mobil elektronikus igazgatásszervezés (M-government)

Mobil elektronikus igazgatásszervezés (M-government) Tantárgyi tájékoztató Mobil elektronikus igazgatásszervezés (M-government) Tartalom: A tárgy oktatásának célja... 2 Kimeneti követelmények... 2 Előadási tematika... 2 Kötelező irodalom... 3 Ajánlott irodalom...

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt Keringer Zsolt irodavezetı e-mail: keringer@szombathely.hu Elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges környezet Jogszabályok (országos,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Magyar Ifjúsági Konferencia, Kolozsvár, 2008. június 14. Kósa András László www.kozeletre.hu Civil szféra definíciója (1) kettıs autonómia: politika és gazdaság kollektív

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet

DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet dr. Sarkady Ildikó Piactér vagy piacgazdaság? A Digitális Egységes Piac kialakulása és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár Általános tudnivalók BMF Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.10.15. BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens BME c. fıiskolai tanár BMF igazgató helyettes MTA SZTAKI Bemutatkozás EU

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Médiapiac Magyarországon

Médiapiac Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Média és társadalom Médiapiac Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Média és médiafogyasztás

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting A JÖVİ IT SZERVEZETE Technológia által vezérelt változó környezet, változó igény az IT szervezetek felé dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting Nyomtatás elterjedése :50év 0 év Nyomtatás

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Salomvári György vezető közoktatási szakértő Közoktatási Osztály Az előadás tematikája 1. A KIR rövid története

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Vitorlát a tornádóban

Vitorlát a tornádóban Egyetemi prezentációs sablon Dr. M 1 Vitorlát a tornádóban Mit tudunk hozzáadni a fiatalok lendületéhez? Dr. Hoffer Ilona - Katona Viktória Budapesti Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszék

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek projekt 3. részprojektje Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről BOGÓNÉ DR. JEHODA ROZÁLIA Szakmai

Részletesebben

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Bódi Gábor Infokommunikációért és e-közigazgatásért felelıs szakállamtitkár Informatikai és távközlési albizottság Budapest, 2009. március

Részletesebben

A HR Business Partnerség evolúciója a vezetıkkel partnerségben

A HR Business Partnerség evolúciója a vezetıkkel partnerségben A Business Partnerség evolúciója a vezetıkkel partnerségben Ráczné Szıke Ildikó OD Partner Konferencia 2014. Március 20. A tágabb kontextus az, hogy... az elmúlt 5 évben iparágunk i kemény idıszakokat

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Hazai környezet - stratégiák 1 Széll Kálmán Terv Nemzeti Reform

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben