Kézikönyv a Mozgóképés médiaismeret tanításához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézikönyv a Mozgóképés médiaismeret tanításához"

Átírás

1 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 1 Illésné Mezei Magdolna Kézikönyv a Mozgóképés médiaismeret tanításához Celldömölk, 2009

2 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 2 Szerkesztette RÉTI ÉVA AP ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mû, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Alinea Kft. Terjedelem: 11,33 A/5 ív

3 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 3 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához 3 Bevezetõ Tisztelt Tanárok, Kedves Kollégák! Nemcsak az alliteráció kedvéért írtam ezt a megszólítást. Aki napjainkban e nemes, de cseppet sem könnyû hivatásra adja a fejét, minden tiszteletet megérdemel, hiszen mindannyian tudjuk, az elmúlt évek változásait követni nem egyszerû feladat. Gondoljunk a Nemzeti alaptanterv, majd a kerettantervek elvárásaira, a helyi tantervek kidolgozására, a tartalmában, szerkezetében megváltozott régi tantárgyak mellett az újak bevezetésére. Ezek közé tartozik A mozgókép- és médiaismeret címû modul is. A képlékenységet, kiforratlanságot jól példázza az a tény, hogy néhány éves pályafutása alatt a neve is megváltozott, mozgóképkultúrából mozgóképre rövidült. Ennél fontosabbak azonban a tartalmi kérdések: mit hogyan is kellene, lehetne tanítani e nagyszerû, sokrétû, ámde általában heti egy (vagy fél) órába szorított modul keretében. A válasz egyszerû is, meg nem is. Egyszerû, hiszen a tantervek választ adnak a legfontosabb kérdésre: mit, milyen tananyagot, ismereteket, készségeket, képességeket kell elsajátítaniuk a gyerekeknek? Ugyanakkor nehéz is: mindezt hogyan? Az Apáczai Kiadó új tankönyvcsaládja és honlapja ezekben a kérdésekben siet a médiát tanító pedagógusok segítségére. A tankönyv tartalmazza, hogy mit, a munkafüzet abban segít, hogyan. És természetesen ez a tanári kézikönyv feladata is. A tapasztalatgyûjtés idõszakában mindenkinek elkél a segítség. A frissen végzett média szakos kollégáknak addig, míg saját módszereiket kialakítják, kipróbálják elméleti ismereteiket, elképzeléseiket a gyakorlatban. Még viszonylag fiatal tárgy lévén, elõfordulhat, hogy néhány évig a szakképzett mozgókép és média szakos tanárokon kívül a képzésben most, vagy még csak ezután részesülõk is fogják tanítani. A hogyan? kérdése ezért is fontos. A tankönyvi leckékhez rendelt munkafüzeti feladatok, azok megoldásainak ismertetése, a magyarázatok, tanácsok ezt a célt szolgálják. Sajátos helyzetet teremt, hogy a szakirányú továbbképzést a legkülönfélébb szakokkal, szakpárosítással rendelkezõk végzik el. Ez azonban nem hátrány, inkább elõny. Maga a tárgy legszorosabban talán a vizuális kultúrához kötõdik (képelemzés), de sokat lehet hasznosítani a magyar nyelv és kommunikáció (kommunikációs ismeretek), a tánc és dráma (szituációs játékok), az informatika (újabb médiumok) ismereteibõl, készségeibõl, módszereibõl. Ez a sokféleség tehát a tanítás hasznára válhat. Ezúton is hangsúlyozni szeretnénk, hogy az általunk írtak csak egy változat a sok lehetséges közül, mindenkit bátor kísérletezésre, saját tapasztalatainak felhasználására biztatunk, sõt hagyatkozni lehet és kell is a gyerekek meglévõ ismereteire, véleményére, tapasztalataira, alkotókedvére. A munkafüzet feladatainak megoldásakor mint majd látni fogjuk több ízben lesz olyan, amelyet nem zárunk le egy megfellebbezhetetlen véleménnyel, a megoldás megvitatását a vita végeredményét nyitva hagyva az osztályra és a tanárra bízzuk. Olyan is akad szép számmal, amikor bár a feladatnak természetesen van konkrét megoldása a képnek nem ellentmondó valamennyi ötletet javasoljuk elfogadni, hiszen elsõsorban nem az a tárgy feladata, hogy egy adott ismeretet a tanulók fejébe tömjünk, majd számon kérjük, hanem az, hogy kreativitásukat, látásmódjukat, képolvasási készségüket fejlesszük. A másik kérdés, amivel foglalkozni kell, a szerzõi film a mûfajfilm, a magas kultúra és a tömegkultúra viszonya. A szülõk, tanár kollégák a tárgy bevezetésekor s talán azóta is elvárják tõlünk, hogy értékes mûvekkel, híres rendezõk kiváló filmjeivel ismertessük meg a tanulókat. Ugyanakkor a pedagógiai szempontból vagy a szülõk nézõpontjából kevésbé kívánatos tévémûsorok, filmek megtekintésérõl

4 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 4 4 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához beszéljük le a gyerekeket, értékesebbeket ajánlva helyettük. Ha kizárólag e tõlünk elvárt nézõpontot képviselnénk, könnyen elõfordulhatna, hogy a tanár és a gyerekek elbeszélnének egymás mellett, s ez a közös munka gátjává válhatna. Az értékközvetítés elvét természetesen szem elõtt tartjuk, de a tanári tekintély ilyen egyoldalú latba vetésétõl óvnánk mindenkit. Oda kellene eljuttatnunk tanulóinkat, hogy maguk ismerjék fel, mi értékes, mi nem, de ehhez azt is tudniuk kell, miért az. Megfigyelés, elemzés, magyarázat nélkül ez nem megy, tehát az esztétikailag, tartalmilag és/vagy formailag kevésbé értékes filmnek, mûsornak is lehet, sõt kell, hogy helye legyen a médiaórán. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a gyerekek meglévõ ismereteire csak abban az esetben számíthatunk, ha azt is elfogadjuk, ahonnan ezeket az ismereteket szerzik. Tudomásul kell vennünk, hogy gyermekeink általában nem mûvészfilmekre ülnek be a moziba, nem politikai vitamûsorokat és esti mesét néznek a tévében, nem komolyzenei hangversenyeket hallgatnak a rádióban. Amellett, hogy örökbecsû alkotásokat, a filmtörténet jeles alkotóit bevisszük az órákra és megmutatjuk nekik, az általuk hozott mûfajfilmeket is vegyük be bátran a kínálatba, beszéljünk az általuk nézett mûsorokról. Sokkal szakszerûbben, ügyesebben beszélnek arról, amit ismernek. El kell fogadnunk, hogy ebben a korban már valamilyen kialakult ízléssel rendelkeznek, s ízlésvilágukat, az általuk szeretett mûfajokat lekicsinyelni, kétségbe vonni pedagógiai öngól. Tény, hogy a film kezdetben szórakoztató mûfaj volt, csak késõbb vált ketté mûvész-, ill. mûfajfilmre, de szórakoztató funkciója mindmáig megmaradt. Tanítványaink elsõsorban ezt várják tõle. Számukra annál jobb a film, minél pörgõsebb, izgalmasabb, minél több akció van benne. A párbeszéd megindulásához, a közös munka kialakulásához és ismereteik, ízlésük fejlesztéséhez ezt kiindulópontként kell tekintenünk. Természetesen a tömegfilmnek is vannak kiemelkedõ rendezõi, akiknek mûvei tökéletesen alkalmasak különbözõ szempontú elemzésekre. Azt se felejtsük el, hogy a tartalmi silányság néha rendkívül jó technikai-formai kivitelezéssel párosul. A díszletek, jelmezek, a legújabb számítógépes trükkök, animációk, vágási (zoomolási) technikák leggazdagabb tárháza pedig az akciófilmek, fantasyk, sci-fik, a szelídnek éppen nem mondható modern japán vagy amerikai rajz- és egyéb animációs filmek. A tankönyv dióhéjban végigvezet a filmtörténeten, az értékes alkotásokkal így találkoznak a gyerekek. A mûhelymunkában pedig bármit használhatunk, ami annak a részfeladatnak, célnak, szempontnak megfelel. Az, hogy az órán foglalkozunk velük, nem jelenti propagálásukat, feltéve, hogy minden egyes részletnél elmondjuk, megfigyeljük, megállapítjuk, mind tartalmilag, mind formailag, mi jó, elfogadható, követendõ, újszerû, szokatlan, értékes, vagy éppen mi hamis, elcsépelt, színvonaltalan, értéktelen, elfogadhatatlan, elvetendõ benne. A tanári kézikönyv felépítése a következõ: a tantervi követelmények rövid ismertetése után tanmenetjavaslatokat adunk közre az Apáczai Kiadó tankönyvéhez. Egyet heti 1, azaz évi 36 órával számolva, egyet heti fél, azaz évi 18 órára szabva. Ezután a tankönyvhöz, majd a munkafüzethez következnek módszertani tanácsok. Ezt követi a tankönyv kérdéseinek, a munkafüzet feladatainak megoldása. Végül az ajánlott irodalom és a filmjegyzék egészíti ki, zárja le a könyvet. A tankönyv, a munkafüzet, a tanári kézikönyv mellett hasznos segítség lesz a kézikönyv mellékleteként a kollégákhoz eljuttatott DVD is, melyen munkájukban jól hasznosítható film- és filmhíradórészleteket találhatnak. Újdonság mindezek mellett az is, hogy a Kiadó egy honlapot a hozott létre a mozgókép és média szakos tanárok számára, melyen kérdéseikkel, ötleteikkel közvetlenül is akár a szerzõkhöz, akár a Kiadóhoz, akár egymáshoz fordulhatnak, információkhoz juthatnak, tapasztalatokat, véleményt cserélhetnek. A honlapra természetesen az érdeklõdõ diákok is ellátogathatnak. A sikeres együttmûködés reményében kívánok eredményes munkát, jó egészséget, sok örömet minden kedves kollégának! Illésné Mezei Magdolna

5 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 5 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához 5 Tantervi követelmények, értékelés Néhány szó a tantervi követelményekrõl A mozgókép- (akkor még mozgóképkultúra) és médiaismeret címû modul bevezetését elõször a Nemzeti alaptanterv javasolta. A közoktatásról szóló l995. évi LXXXV. törvény 2. -a értelmében kiadott 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékleteként megjelent Nemzeti alaptantervben találhatjuk a mûvészetek mûveltségi területet, amely a következõket tartalmazza: ének-zene, tánc, dráma, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret. A többi mûvészeti ággal összhangban kell tehát tanítani. Ugyanakkor a kommunikációs kultúra részeként is megjelenik, hiszen a filmek, ill. a különbözõ tvmûsorok nézése még a legegyszerûbb hírfelolvasás közben is bõven van lehetõség a verbális és nonverbális kommunikáció (tekintet, gesztusok, mimika, testtartás, hanghordozás, mozgástér stb.) alapos megfigyelésére és elemzésére. A NAT hangsúlyozza: Napjainkban értesüléseink túlnyomó részét nem személyesen hozzánk intézett»üzenetekbõl«merítjük, hanem mesterséges közvetítõ rendszerek útján. A tömeges, passzív információfogyasztás az életvitel és a gondolkodás torzulásához vezethet. Ezért az iskolának az új audiovizuális környezetet értõ, szelektíven használó fiatalokat kell nevelnie. 1 Ez elsõsorban éppen a mozgóképkultúra (azóta mozgókép-) és médiaismeret tantárgy feladata. Hozzátehetjük, hogy az új médiumokat a fiatalok, diákjaink jobban értik, többet használják, mint mi magunk, tehát a szelektív használaton van inkább a hangsúly. Vagyis az értõ, okos válogatásra kell megtanítanunk tanítványainkat. S bár azóta a tanterv változott, a NAT-ot módosították, életbe léptek a kerettantervek, majd minden iskolának ki kellett dolgoznia saját helyi tantervét és feladatrendszerét, a modul alapvetõ sajátossága és célja megmaradt. Ezenkívül a mozgókép- és médiaismeret rendkívül alkalmas az önálló véleményalkotás és az alkotómunka gyakorlására, ezzel a személyiségfejlesztésre is. Keretében magyar és egyetemes filmmûvészeti mûalkotásokkal, különbözõ médiaszövegekkel ismerkednek a gyerekek, tanulják õket értelmezni, elemezni, megismerik a mozgóképnyelv alapvetõ kifejezõeszközeit, hatásmechanizmusát, a tömegkommunikáció fajtáit, az egyes mûsortípusokat. Ezeket a tananyagrészeket minden tankönyv tartalmazza, ha különbözõ mértékben, arányaiban eltérõen is. Azonban nem tankönyvet, hanem tantervet tanítunk, tehát a tárgy oktatásánál a NAT, ill. kerettantervek alapján kidolgozott helyi pedagógiai programból kell kiindulni. A tanterv szerint lehetõség van a tárgy integrált, ill. önálló modulként való tanítására. A célok elérése érdekében mindenképpen ez utóbbit javasoljuk. Az órakeret általában heti 1 óra nyolcadikban. Szerencsésebb helyzetben lévõ általános iskolák, ahol esetleg több jut erre a célra, természetesen bõvíthetik az anyagot, ill. a leírtakat mélyebben taníthatják. Ahol csak 0,5 óra a heti órakeret, a film- és technikatörténeti részekbõl lehet megoldani a csökkentést, rövidítést. A tankönyvi leckék száma 18, ezzel is segítve a tananyagbeosztást az utóbbi esetben. A kerettanterv szerint a mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai tárgy, elsõsorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, mûködési módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottságára, személyiségére. 2 1 Nemzeti alaptanterv. Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, p. 2 Az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervei. Bp., Dinasztia Kiadó-ház Rt., p.

6 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 6 6 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához A hagyományos és új médiumok megfelelõ használatához, az önálló, kritikus attitûd kialakításához mûvelõdéstörténeti tájékozottságra és megfelelõ szintû mozgóképnyelvi ismeretekre van szükség. Vagyis látni kell megtanítani a gyerekeket, ahogyan a tanterv B változatának egyik témakörcíme fogalmaz: Láss, ne csak nézz! Ez természetesen csak filmek, filmrészletek megfigyelésével, az elméletben tanultak felismerésének gyakoroltatásával, az ismeretek gyakorlati alkalmazásával lehetséges. A szûkös idõkeret ellenére is minél több közös filmnézésre és megbeszélésre van szükség a tanítási órán és azon kívül, akár közös mozilátogatás keretében is. El kell juttatnunk tanulóinkat oda, hogy meg tudják különböztetni a szerzõi mûveket a mûfajfilmektõl, a hírt a kommentártól, fel tudják ismerni a médiaszövegek befolyásolási technikáit, a mûsorokban megjelenõ (rejtett) érték- és érdekrendszert. Ezzel nemcsak a médiában tudnak majd jobban eligazodni, hanem a világ dolgaiban is. A gyakorlati feladatok segítségével pedig lehetõségük van saját személyiségük jobb megismerésére, fejlesztésére. A tantervek témakörei Mozgóképnyelv A mozgókép elõzményei, a film és a mozi felfedezése A mozgókép alaptulajdonságai A nézõi figyelem irányítása, a kiemelés A mozgóképi elbeszélés A montázs szerepe a tér és az idõ mozgóképi ábrázolásában Mozgóképi szövegek rendszerezése A mozgóképi szövegek rendszerezésének alapjai A média társadalmi szerepe A médiumok és a tömegkommunikáció A média saját és átvett funkciói A mediatizált közlésmód néhány jellemzõ tulajdonsága Jellegzetes médiaszövegek, mûsortípusok A valóság médiareprezentációja A nyomtatott médium néhány jellegzetes szövegtípusa A nyomtatott médium jellegzetes ábrázolási eszközei A reklám A hírmûsor Az értékelésrõl A jogszabály lehetõséget ad arra, hogy akár érdemjeggyel, akár szövegesen értékeljük a tanulók munkáját. Minden tantestületnek magának kell eldöntenie, megszavaznia, melyiket választja. Középiskolákban a 12. évfolyamon inkább az érdemjegyes értékelést javasoljuk, tekintettel arra, hogy érettségi tárgy is lehet, nagyon sokan emelt szintû érettségit is kívánnak tenni belõle, ilyen irányú továbbtanulásuk miatt. Általános iskolákban a 8. évfolyamon mind a kettõ egyaránt bevezethetõ, a szaktanár kompetenciája, melyiket szeretné inkább, a maga részérõl melyiket javasolja a tantestületnek elfogadásra, ill. a tantestület melyiket gondolja a helyi pedagógiai program szelleméhez jobban illõnek. Az év során a tanulók munkáját az órai és az otthoni munka, a csoportokban végzett feladatok megoldásában való részvétel, a tantárgyhoz való hozzáállás, érdeklõdés, a pluszfeladatok, szorgalmik, gyûjtõmunkák megléte vagy hiánya, ill. minõsége alapján lehet értékelni. Nem szabad kötelezõvé tenni, de lehetõséget kell biztosítani önállóan vagy csoportokban különbözõ projektmunkák (fotósorozat, néhány perces film) elkészítésére. Mindig akadnak, akik szívesen vállalkoznak ilyesmire. Vannak, akik az internethasználatban profik, vannak, akik az újságírásban, vannak technikai érdeklõdésûek, nekik ilyen irányú többletfeladatot lehet adni. Ez a tárgy kitûnõen alkalmas arra, hogy személyre szabott, sokrétû, sokféle feladatot adjunk, ezeket a lehetõségeket ki kell használni. A munkát mindig a gyerekekkel értékeljük, értékeltessük, magunk jegyezzük fel az eredményt, így félév és év végén könnyû az értékelés feleletek és dolgozatok nélkül is.

7 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 7 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához 7 Tanmenetjavaslatok Néhány szó a tanmenetek használatához Heti 1,5 óra idõkeret esetén Erre az óraszámra nem készült tanmenet, mert ez az idõkeret sajnos ma még nem nagyon jellemzõ. Pedig a tárgy sokfélesége, jelentõségének a képi kultúra tanulóink életében betöltött szerepének növekedése indokolhatná. A gyakorlat azt mutatja, hogy a helyi pedagógiai programok összeállításakor és felülvizsgálatakor nem kis harcokat kell megvívnia a médiatanárnak, ha legalább a heti egyórás keretet tartani szeretné. Hogy mégis foglalkozunk vele, annak az az oka, hogy bízunk benne, idõvel csak jobb lesz a helyzet, és elõrefelé történik elmozdulás. A középiskolákban már érezhetõ a felsõoktatási intézmények kommunikáció, film, média szakjainak egyre növekvõ népszerûsége folytán egyfajta szemléletváltozás. Reméljük, egy idõ után az általános iskolákban is meglesz ennek a kedvezõ hatása. A heti 1,5 óra létrejöhet úgy is, hogy nyolcadikban egy év alatt tartunk ennyit (pl. a továbbtanulás szempontjából fontosabb tárgyak miatt elsõ félévben egyet, a másodikban kettõt), valamint úgy is, hogy másfél tanéven keresztül tartunk 1-1 órát. Ez esetben már hetedik évfolyamon meg lehet kezdeni a modullal való ismerkedést, a második félévben. (Amelyik iskolában hetedik évfolyamra tették a modul tanítását a tanterv erre is lehetõséget ad ott a bõvítést természetesen folytatólagosan, a nyolcadik évfolyam elsõ félévében lehet megvalósítani.) Az Apáczai Kiadó médiatankönyve alkalmas az ilyen szempontú felhasználásra. Az elsõ két, filmmel kapcsolatos fejezet az elsõ szinte kimeríthetetlen tartalmi gazdagsága, a második az elméleti ismeretek többórai gyakoroltatása révén lehetõséget teremt arra, hogy akár egy éven keresztül foglalkozzunk a mozgóképpel. Így az írott sajtóra, rádióra, televízióra, elektronikus médiára fél év maradna. Az elsõ tanmenet heti 1 órára készült. Azok az iskolák, amelyek abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy ennél több idõt fordíthatnak a tárgy tanítására, kibõvítve ugyanezt a tanmenetet használhatják. A kiegészítésre több megoldás kínálkozik. Az egyik a tananyag feldolgozásának ütemét változatlanul hagyva az, ha több idõt szánunk filmnézésre, elemzésre. (L. a tanmenet szemléltetés rovatát, ill. a tanári kézikönyv végén az ajánlott filmek jegyzékét.) Normál, átlag körülmények között csak részleteket, ill. rövidfilmeket tudunk az órán bemutatni. Az idõkeret növelésével több, ill. hosszabb részleteket vetíthetünk. Legalább egy nagyjátékfilm hosszúságú film teljes bemutatása és megbeszélése azonban szûkösebb idõkeret esetén is kívánatos. A 1,5 órában természetesen több filmet tudunk egészében megismertetni a tanulókkal. A második lehetõség az, hogy az adott tananyag elsajátíttatására, a tankönyvi leckék szövegének feldolgozására több idõt tervezünk. A magunk részérõl ezt kevésbé ajánljuk, inkább a megismert elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására szánt idõt javasoljuk emelni. (Lásd pl. a filmnyelvi fejezetet, ahol a plánokra, kameramozgásokra 1-1 óra van. Ahhoz, hogy biztonságosan felismerjék a tanulók, többórai gyakorlásra van szükség.) A harmadik lehetõség tehát az, ha a többletórákat inkább gyakorlati feladatok, egyéni és csoportmunkák, projektfeladatok megoldására, végzésére fordítjuk, és nem a tankönyvi anyag mélyebb, felaprózott feldolgozására. Még akkor sem, ha esetleg hosszabb tananyagrészek is találhatók itt-ott, amelyek csábítanak arra, hogy több órán keresztül foglalkozzunk a szöveggel. A gyerekek tanórai véleménynyilvánításának, mûhelymunkájának, ill. az otthon végzett megfigyelések, gyûjtések beszámolóinak több haszna van. Nagyobb idõkeretben az is lehetséges, hogy teljes órákat csak ezekre fordítsunk, így sûrûbben váltakozhatnak azok a foglalkozások, ahol a tanáré, ill. azok, ahol a tanulóké a fõsze-

8 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 8 8 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához rep. Minél több óra jut számukra, kiselõadásaik, beszámolóik meghallgatására, annál inkább valószínû, hogy az idõ teltével azok is felbátorodnak és önálló munkára jelentkeznek, akik év elején nem tartoztak az aktívabbak közé. Heti 1 óra idõkeret esetén Kívánatos lenne az általános iskolákban a heti 1, azaz évi 37 óra. Ehhez készült az elsõ tanmenet, amely az adott, fentebb ismertetett tanterveknek megfelelõ tananyag, az Apáczai Kiadó által kiadott mozgókép- és médiatankönyv normál tempójú, általános érdeklõdésû és aktivitású osztályra szabott feldolgozását tartalmazza. Természetesen az osztály érdeklõdésétõl, szintjétõl függõen el lehet térni ettõl, lefelé és felfelé is. A felfelé eltérés egyrészt jelentheti gyorsabb feldolgozás esetén, bár változatlan óraszám mellett, az elõbb leírt módon való bõvítést (l. ott), de jelentheti a gyerekek érdeklõdésének megfelelõen az egyes témakörök egymáshoz viszonyított arányának megváltoztatását, s így egy-egy témakör kiegészítését. Lehetnek osztályok, amelyek a filmmel, akadnak, amelyek inkább a televíziós mûsorokkal, megint mások tapasztalatom szerint olyan iskolákban, ahol iskolaújság mûködik, s az osztályban kis újságírók vannak az írott sajtóval foglalkoznak szívesebben. Ennek megfelelõen az arányokon változtatni lehet. Mindenképpen javasolt év elején minél elõbb felmérni ezeket az igényeket. A tanár számára és a végzett munka minõségének szempontjából is kívánatos az elsõ órákon megismerni tanulóinkat. Ez történhet egyszerû beszélgetés, de akár kérdõív formájában is. A tananyag elmélyítésére nagyon alkalmasak a munkafüzet feladatai. A munkafüzet minden anyagrészhez számos feladatot tartalmaz, melyekbõl szabadon lehet válogatni. Érdeklõdõbb, aktívabb osztályok esetén a fejlesztés, kiegészítés, bõvítés legegyszerûbb módja ezek mindegyikének megoldása, megoldatása, azon feladattípus többszörözése, amely elnyerte a tanulók tetszését. A munkafüzet Internetezõknek címû részében található, önálló kutakodásra, utánajárásra ösztönzõ kérdései, feladatai kiválóan alkalmasak az érdeklõdõbb gyerekek tudásának fejlesztésére, bõvítésére, ehhez hasonlók bármilyen mennyiségben bármikor feladhatók. A tankönyvben a képek harmadához kérdéseket találnak a tanulók. Ezek megbeszélését a tankönyvi szöveg feldolgozásához ajánljuk. Ha van idõ és igény, természetesen a többi képhez is lehet kérdéseket, feladatokat szerkeszteni. Az illusztrációként szereplõ rajzok, plakátok, feliratok, képkockák rendkívül alkalmasak elemzésre, gondolkodtató vagy éppen játékos, kreatív feladatok megoldására. A lefelé eltérés természetesen azt jelenti, hogy a tananyagot csökkenthetjük, ill. otthoni olvasásra, feldolgozásra adjuk fel, vagy egyes részeket összevonunk. Ehhez kiválóan felhasználható a heti 0,5, azaz évi 18,5 órára készült tanmenet. Heti 0,5 óra esetében Ez a legkevésbé kívánatos, de sajnos a gyakorlatban gyakran elõforduló heti óraszám. A második tanmenet ehhez az idõkerethez nyújt segítséget. A tankönyv négy fejezetre, azon belül összesen 18 részre, leckére osztotta fel a tananyagot. A fejezeteken belüli anyagrészeket folyamatosan számoztuk. Ez megkönnyítheti a beosztást. Ebben az esetben egy órát lehetne egy lecke megtanítására szánni. Az ismeretek mennyisége, az egy címhez tartozó tananyag hossza azonban nagyon különbözõ. Némelyik 1 órán tárgyalható, és akad, akár 5-6 órán át tartó is. (Pl. l. A filmtörténet nagy korszaka címû lecke.) A technikatörténeti, filmtörténeti részek hosszabbak, az elméleti fejezetek rövidebbek. Az elsõ, A kommunikáció fejlõdése címû fejezet leckéi hosszabbak (1 49. oldal), a második, harmadik, negyedik, Gyártás és esztétika, A média fejlõdése, Az új média megjelenése és fejlõdése fejezeteké rövidebbek (20-30 oldal). Ezért, ha ezt a megoldást akarja valaki alkalmazni, az elsõ fejezet leckéit nagymértékben kell csökkenteni, rövidíteni, vagy kooperatív tanulási módszerekkel (pl. mozaik) feldolgozni, hogy a 45 percbe beleférjen. Azonban nem feltétlenül kell követni ezt a tagolást. Másféle eljárás is elképzelhetõ. Amelyik tananyagrészt fontosnak

9 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 9 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához 9 ítéli a tanár, megtartja, amit nem, teljes egészében kihagyhatja. Az õ kompetenciája, hogy a tanulók elõzetes ismeretei, érdeklõdése alapján eldöntse, mit fog megtanítani. Mivel már tanulták a gyerekek magyar nyelv és kommunikáció tantárgyból a kommunikációelméleti alapfogalmakat, rajzból, történelembõl a régi korok mûvészettörténeti alapjait, a bevezetõ olvasmányokat nem feltétlenül szükséges órán tárgyalnia, egyszerûen kihagyhatja, vagy otthoni elolvasásra feladhatja. Ezzel sok idõt nyerhet. A könynyebb eligazodás érdekében egyrészt ezeket a részeket a tanmenetben olvasmány megjelöléssel és oldalszámmal láttuk el; másrészt az új fogalmakat, ismereteket a táblázat harmadik oszlopában ismeretbõvítés címszó alatt feltüntettük, negyedik oszlopában pedig a mindenképpen megtanulandókat (a tantárgyi minimumot) félkövéren szedtük. Ezek ismeretében könnyebb a saját tanterveket kialakítani. Természetesen az is járható út, ha a hosszabb leckék rövidítése mellett egy-két rövidebbet összevonunk, például az utolsó fejezetekbõl. A filmnyelvi részek kihagyását, rövidítését, csökkentését azonban a mozgókép fejezetekbõl semmi esetre sem javasoljuk. A fejezetek végét záró szimulációs leckék szintén kihagyhatók, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy épp ezek újszerûségüknél, szokatlanságuknál, motivációs erejüknél fogva lehetnek a legkedveltebbek a tanulók számára. Az általunk összeállított tanmenetnél mindegyik eljárást alkalmaztuk, a tankönyv szellemiségét megõrizve, a legfontosabb ismereteket, fogalmakat 18 és fél órába sûrítettük. Mindkét tanmenetnél az utolsó rovatban félkövér betûkkel szedett alkotók és filmjeik ismerete (0,5 órás idõkeret esetén legalább a rendezõ, a cím és néhány részlet erejéig) alapkövetelmény.

10 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához Javasolt tanmenet Heti 1, azaz évi 37 órára Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció 1 3. Jav.: 1. Bevezetés (olvasmány) A KOMMUNIKÁCIÓ FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 1. A kommunikáció fejlõdése A kommunikáció A tantárggyal és a taneszközökkel való ismerkedés. A tárgy tanulásának, tevékenységi formáinak, a számonkérés módjának ismertetése. A tanulók elõzetes ismereteinek, érdeklõdésének felmérése. Ismétlés (magyar nyelv és kommunikáció): a kommunikációról eddig tanultak ismétlése, az írás történetérõl eddig tanultak ismétlése, az írásfajták ismétlése. Ismeretbõvítés: média, médium, tömegkommunikáció A kommunikáció fogalma, verbális, nonverbális kommunikáció. A kommunikáció tényezõi: adó, vevõ, csatorna, kód, üzenet. A kommunikáció állomásai. Barlangrajz (Altamira-barlang), írás, ékírás, hieroglifák, piktogram, szóírás, szótagírás, betûírás. Könyvnyomtatás, sajtó, Gutenberg, Chronica Hungarorum, Hess András. Tömegkommunikáció, média, médium Tankönyv, munkafüzet Kéki Béla: Az írás története Koncentráció: történelem, magyar nyelv és kommunikáció, vizuális kultúra 2 3. A mozgókép elõzményei A tömegkommunikáció kialakulása A távközlés Összefoglalás Ismétlés, a vizuális kultúra, a mûvelõdéstörténet idevágó ismereteinek felelevenítése: az õskori, középkori és a reneszánsz ábrázolásokról tanultak ismétlése. Ismeretbõvítés: camera obscura, dagerrotípia, fényképezés; a hírközlés állomásai, a legfontosabb találmányok, feltalálók A kép fogalma, Az ábrázolás fejlõdése: barlangrajz, freskó, táblakép. Biblia Michelangelo Buonarroti Leonardo da Vinci camera obscura Tankönyv, munkafüzet, mûvészettörténeti albumok, Biblia-ábrázolások. Koncentráció: vizuális kultúra, történelem Találmányok könyve A technika krónikája

11 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 11 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához 11 Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok A mozgókép, a film és a mozi A sorozatkép A mozgókép A mozi Ismétlés: a fényképrõl, a dagerrotípiáról, a fényképezésrõl tanultak. Ismeretbõvítés: fogalmak, a mozgókép történetének legjelentõsebb feltalálói, az elsõ filmalkotók, az elsõ filmek, a mozi A filmkészítés kezdetei A fikciós filmipar Összefoglalás Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció A fénykép, a dagerrotípia: Nicéphore Niépce Louis Daguerre. Koncentráció: történelem, testnevelés, fizika, technika és életvitel Információ, információtovábbítás. Pheidippidész, Marathón, maratoni futás, hírvivõ, hírnök. Távközlés, tûzjel, fénytávíró, heliográf. II. Rudolf, Galvani, Volta; távíró: Samuel Morse; telefon: Graham Bell; telefonközpont, telefonhírmondó: Puskás Tivadar; Rádió: Marconi, Popov, Tesla; televízió: Tihanyi Kálmán Exponálás, sorozatfelvétel, fázisrajz, fáziskép, recehártya, állókép, mozgókép. Film, filmfelvétel, filmlejátszás, filmgyártás. Eadweard Muybridge Joseph Plateau fenakisztoszkóp, stroboszkóp, celluloidszalag, perforáció William Dickson, Georges Demény Léon Gaumont Edison Lumière-fivérek: december 28., Grand Café, a mozi születésnapja. Tankönyv, munkafüzet A technika krónikája A film krónikája Filmek: A baba reggelije A vonat érkezése A megöntözött öntözõ Koncentráció: biológia, fizika, technika és életvitel

12 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció 4 5. Bioscope, kinetográf, kinematográf, kinetoscope, mozi: Heltai Jenõ Georges Mélies Filmhíradó Zsitovszky Béla A táncz, (Uránia), Márkus Emília, Blaha Lujza, Fedák Sári Jav.: A filmtörténet nagy korszakai A némafilm A burleszk Ismeretbõvítés: mozgóképi, filmelméleti alapfogalmak, a némafilm képviselõi Némafilm, hangosfilm, beszélõ film, szinkron, szinkronizálás, burleszk, inzert, trükk, humor, groteszk, abszurd, komikus, tragikomikus, filmmûfaj, tömegfilm, western. Charlie Chaplin Buster Keaton Harold Lloyd Stan Laurel, Oliver Hardy Lugosi Béla Tankönyv, munkafüzet A film krónikája Filmek: Chaplin-rövidfilmek Stan és Pan filmjei Filmrészletek: Chaplin: Aranyláz vagy Modern idõk Buster Keaton: A navigátor

13 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 13 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához 13 Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok 7. A hangosfilm A filmgyártás mint iparág Ismeretbõvítés: néhány alkotó, film a korszakból Hollywood A film mûfajai A western A gengszterfilm A musical A rajzfilm A krimi Ismétlés: a burleszk Ismeretbõvítés: gyakorlás: az alapvetõ mûfajok jellemzõi, felismerésük gyakorlása Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció A dzsesszénekes Al Jolson A musical Marlene Dietrich Greta Garbo Gary Cooper Az Oscar-díj Woody Allen Kertész Mihály: Casablanca Humphrey Bogart Ingrid Bergman Orson Welles: Aranypolgár, Flashback mélységélesség Tarzan, Johnnie Weissmüller Jean Renoir Tankönyv, munkafüzet A film krónikája Filmrészletek: Kertész Mihály: Casablanca Orson Welles: Aranypolgár A burleszk ismérvei, jellegzetességei, felismerésének gyakorlása. Az újabb mûfajok: western, bûnügyi film, krimi, thriller, gengszterfilm, horror, musical, sci-fi, rajzfilm, kalandfilm jellegzetességei, sajátos jegyei, kellékei, tartalmi és formai sajátosságai Tankönyv, munkafüzet A tanár és a gyerekek által hozott filmrészletek

14 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok A francia film klasszikus korszaka Az új hullám, a szerzõi film, a modern film Ismeretbõvítés: filmelméleti alapfogalmak, néhány alkotó, film a korszakból A kelet-európai filmmûvészet Összefoglalás A magyar film A magyar némafilm Ismétlés: a Kertész Mihályról tanultak A magyar hangosfilm Összefoglalás Ismeretbõvítés: fõbb rendezõk, filmek, színészek a magyar filmtörténetbõl a kezdetektõl napjainkig. Lugosi Béla, Zsitovszky Béla, a magyar film kezdetei, a némafilm, a hangosfilm Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció Az új hullám, szerzõi film és tömegfilm (mûvészfilm és mûfajfilm) Francois Truffaut Jean-Luc Godard Jean-Paul Belmondo A lengyel, a cseh, a szovjet új hullám Andrzej Wajda, Miloš Forman, Jirí Menzel, Hrabal, Tarkovszkij Tankönyv, munkafüzet Filmrészletek: Truffaut: Négyszáz csapás Godard: Kifulladásig Wajda: Hamu és gyémánt Forman: Tûz van, babám! vagy Fekete Péter Hair vagy Száll a kakukk fészkére Menzel: Szigorúan ellenõrzött vonatok Tarkovszkij: Andrej Rubljov vagy Solaris, vagy Tükör, vagy Stalker Koncentráció: történelem, irodalom Millennium Korda Sándor Karinthy Frigyes Székely István: Hyppolit, a lakáj Kabos Gyula, Jávor Pál, Karády Katalin romantikus vígjáték, melodráma, irodalmi adaptáció Tankönyv, munkafüzet Filmrészletek: Székely: Hyppolit, a lakáj és részlet a remakjébõl Radványi: Valahol Európában Fábri: Körhinta Bacsó Péter: A tanú ˆ

15 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 15 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához 15 Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok Gyártás és esztétika 5. A filmipar Hollywoodban és Európában Ismeretbõvítés: a filmgyártás alapfogalmai Filmgyártás Összefoglalás Jav.: A film formanyelve A film plasztikus eszközei Ismeretbõvítés: filmnyelvi alapfogalmak: plánok A filmkép A képkivágás Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció Szõts István: Emberek a havason Radványi Géza: Valahol Európában Fábri Zoltán, Bacsó Péter, Jancsó Miklós, Szabó István, Makk Károly, Huszárik Zoltán, Bódy Gábor, Tarr Béla Törõcsik Mari, Soós Imre, Páger Antal, Tolnay Klári, Latinovits Zoltán Jancsó: Szegénylegények Szabó: Mephisto és egy újabb magyar film az elmúlt néhány év termésébõl Koncentráció: történelem, magyar irodalom, a gyerekek által hozott filmek Elõmunkák, utómunkák, storyline, storyboard, technikai forgatókönyv, utószinkron, werkfilm, kópia, Hollywood, stúdiórendszer, producer, rendezõ, operatõr, hangmérnök, vágó, dramaturg az utolsó vágás joga, Steven Spielberg, George Lucas Tankönyv, munkafüzet Filmrészletek: bármilyen film werkfilmjébõl Lucas: Csillagok háborúja Spielberg: Jurassic Park vagy E. T., vagy A cápa Képkivágás = plán, premier plán, szuper plán, second, kistotál, nagytotál Tankönyv, munkafüzet Filmrészletek: bármilyen filmrészlet a különbözõ plánok bemutatására

16 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok 18. A kamera A megvilágítás A hang és a zene Ismétlés: camera obscura Ismeretbõvítés: filmnyelvi alapfogalmak: kameramozgások 19. A film dinamikus eszközei A képvezetés A vágás, a montázs Ismeretbõvítés: filmnyelvi alapfogalmak: montázs, montázsfajták Összefoglalás Történetmesélés a filmben Ismétlés (magyar irodalom): az idõrend az elbeszélésben Összefoglalás Ismeretbõvítés: az idõrend a filmi elbeszélésben Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció Kameramozgások: svenk, panorámázás fahrt, kocsizás krahn, daruzás (zoom) kézikamera, videokamera. A fény, a szín, a hang, a filmzene szerepe Tankönyv, munkafüzet Filmrészletek: bármely Antonioni-, Jancsó-film, videoklipek és filmrészletek a különbözõ kameramozgások bemutatására, videokamera, a gyerekek videofelvételei A montázs, a párhuzamos montázs, az éles vágás, az áttûnés, az úsztatás David Griffith Eizenstein Filmrészletek: Fábri: Körhinta Radványi: Valahol Európában Eizenstein: Patyomkin páncélos és bármilyen filmrészlet a különbözõ montázsfajták bemutatására A lineáris és a nemlineáris történetmesélés és jellemzõik. A történet nélküli film Tankönyv, munkafüzet A gyerekek által hozott filmrészletek Koncentráció: irodalom

17 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 17 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához 17 Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok Összefoglalás: a filmrõl eddig tanultak rendszerezése: A kommunikáció fejlõdése és a Gyártás és esztétika címû fejezetek Összefoglalás: a tanultak rendszerezése, alkalmazása, gyakorlása Vagy: 8 9. A mi filmgyárunk Szimulációs játék A mi filmgyárunk szimulációs játék két órában A média fejlõdése A nyomtatott sajtó Ismétlés: Gutenbergrõl, a könyvnyomtatásról tanultak A referáló sajtó A véleménysajtó A szaksajtó A politikai sajtó A tömegsajtó A sajtó tematikus felosztása Az állami sajtó Ismeretbõvítés: sajtótörténet, fogalmak: az írott sajtó fajtái, csoportosítása; a mértékadó sajtó, a bulvársajtó; a mai magyar sajtó rendszere; sajtómûfajok Összefoglalás Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció A tanult ismeretek, fogalmak A tanultak elmélyítése, alkalmazása szimulációs játékon keresztül A filmgyárban dolgozók (rendezõ, operatõr, vágó stb.) munkájának, a filmkészítés gyakorlatának jobb megismerése Újság, napilap, hetilap, folyóirat, véleménysajtó, referáló sajtó, sajtószabadság, cenzúra. Mercurius Hungaricus, Magyar Hírmondó, Rát Mátyás, Magyar Museum, Batsányi János, Kazinczy Ferenc. Uránia, Kármán József. Hazai tudósítások. Tudományos gyûjtemény, Vörösmarty Mihály. Élet és Literatúra. Országgyûlési Tudósítások, Tankönyv, munkafüzet Koncentráció: irodalom, történelem Egy-egy példa a hírre, annak kommentárjára, a vezércikkre, a kritikára. A gyerekek által ismert, hozott újságok

18 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció Törvényhatósági Tudósítások, Pesti Hírlap, Kossuth Lajos, a tömegsajtó. A sajtó jellemzõi: mértékadó, bulvár- és pletykalapok, rikkancsok, információ, szenzáció, példányszám, Népszabadság, Magyar Nemzet, Népszava, Magyar Hírlap. Szenzációsajtó, bulvár napilap (Blikk), bulvár hetilap (Story magazin) megyei lapok, Kisalföld, gyermeklapok. Sajtómûfajok, hír, kommentár, vélemény, publicisztika, vezércikk, riport, interjú, tudósítás, apróhirdetés

19 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 19 Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához 19 Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok A közszolgálati és kereskedelmi rádió és televízió A rádiózás kora A rádióadók Ismétlés: Marconi, Popov, Tesla, telefonhírmondó Ismeretbõvítés: a csatornák, mûsorok jellemzõi, csoportosítása A közszolgálati és a kereskedelmi televízió A közszolgálati A kereskedelmi csatornák Összefoglalás Televíziós mûsortípusok Krimik, krimisorozatok Rajzfilmek, rajzfilmsorozatok Szappanoperák A tévésorozatok Dokumentumfilmek A hírmûsorok A szórakoztató mûsorok A gyerek- és ifjúsági mûsorok A sportmûsorok Ismétlés: filmmûfajok, rádiós mûsortípusok Ismeretbõvítés: Televíziós mûfajok A mozifilm és a tévéfilm különbségei A rádiós és televíziós mûfajok különbségei, hasonlóságai Összefoglalás Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció A rádió elõnyei. Rádiós mûsortípusok. BBC. Közszolgálati, kereskedelmi, egyházi, alapítványi, közösségi rádió. Közszolgálati és kereskedelmi televízió. Földi sugárzású adók M1, TV2, RTL Klub; mûholdas csatornák, M2, Duna TV; kábeltelevízió. Tematikus csatornák. Fõ mûsoridõ, mûsorstruktúra, médiatörvény, ORTT Digitális mûsorszórás Tankönyv, munkafüzet Közszolgálati és kereskedelmi adók mûsorai, mûsorrészletei. A gyerekek ismeretei. Tv-bõl felvett mûsorrészletek Mozifilm, tv-film, tv-játék, egyéb televíziós mûsortípusok: szappanopera, detektívsorozatok, dokumentumfilmek, rajzfilmek hírmûsorok, háttérmûsorok. ATV, Hír TV. Szórakoztató mûsorok: show, talkshow, vetélkedõ, valóságshow. Gyermek- és ifjúsági mûsorok. Sportmûsorok. Közvetítési jog, licenc Tankönyv, munkafüzet Tv-bõl felvett mûsorrészletek, a gyerekek gyûjtõmunkája

20 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page Kézikönyv a Mozgókép- és médiaismeret tanításához Óra A tanítási óra anyaga Az óra célja, a fõ didaktikai feladatok Hír, televízió és média Ismeretbõvítés: fogalmak, a reklám hatása A hír A televíziós hír A hírsorrend Médiatulajdon Reklámtorta Tévécsatornák A tematikus csatornák Összefoglalás A mi újságszerkesztõségünk Szimulációs játék Rendszerezés, gyakorlás. A tanultak élményszerû elmélyítése, alkalmazása 32. AZ ÚJ MÉDIA MEG- JELENÉSE ÉS FEJ- LÕDÉSE 16. Számítógép, internet, új média, interaktivitás A számítógép Az internet Az interaktív média Az új média Ismeretbõvítés: történet, fogalmak. Az otthon internettel nem rendelkezõk és a mindennapos internethasználók tudásának kiegyenlítése. Az esélyegyenlõség, a gyakorlás lehetõségének megteremtése Összefoglalás Fogalmak, ismeretek Eszközök, szemléltetés, tantárgyi koncentráció Hír, információ. Hír az újságban, rádióban, televízióban összehasonlítás. Vizuális és verbális információ. Hírsorrend. A reklám és hatása Tankönyv, munkafüzet Híradók, híradórészletek több csatornáról. Tv-bõl felvett reklámok A tanult ismeretek. A szerkesztõségben dolgozók munkájának jobb megismerése Tankönyv, a gyerekek önálló kutatásai, gyûjtõmunkája, fogalmazásai, játék Számológép, számítógép, Pascal, Leibnitz, Babbage, Neumann János, , internet, interaktív média, interaktivitás Tankönyv, internetes oldalak, SMS. Együttmûködés az iskolai könyvtárral. Koncentráció: informatika

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus Eszközök Tantárgy: ozgókép- és médiaismeret Tartalom 8. évfolyam... A változat... A mozgókép előzményei, a film és a mozi felfedezése...

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a technikai képalkotás

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 2012/2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: Az javítóvizsga írásbeli

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus Eszközök Tantárgy: ozgókép- és médiaismeret Tartalom 11. évfolyam A változat... 2 ozgóképnyelv... 2 A mozgóképi szövegek rendszerezése...

Részletesebben

11 12. évfolyam. Célok és feladatok

11 12. évfolyam. Célok és feladatok MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET 1 11 12. évfolyam Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsõsorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Választható tantárgy. Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam

Választható tantárgy. Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható tantárgy Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

A médiaoktatás célja

A médiaoktatás célja A médiaoktatás célja a média nyelvének, kifejezőeszközeinek, illetve a média társadalmi szerepének, működésmódjának megismerése a tanulók választásaikat értő, kritikus médiafogyasztóvá, a társadalmi folyamatokban

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai TÉMÁK A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a technikai képalkotás

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Mozgóképkultúra és médiaismeret Mozgóképkultúra és médiaismeret A Mozgóképkultúra és médiaismeret a mozgóképi szövegértés fejlesztését és a média társadalmi szerepének, valamint működésmódjának a feltárását célozza. Ez az audiovizuális

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium A 2009/2010. tanévben induló ok tantárgyszerkezete és óraterve (Részlet a pedagógiai programból) 2008 1 Angol nyelvi előkészítő/ angol 12. sz. melléklet Tantárgyak

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:...

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... 10. sz. melléklet Tanmenet A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1.

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA TARTALOM Előszó I. Tantárgytörténet és tantárgyi modellek Vázlat a mozgókép és médiaoktatás magyarországi történetéről A mozgókép

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben