Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizált világban. Oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalkozásaihoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizált világban. Oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalkozásaihoz"

Átírás

1 Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizált világban Oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalkozásaihoz 2008

2 Elôszó Készítették: Koppány Judit, Nagy Gabriella, Papp Kriszta, Szántó Diana, Tarján Edina A kiadvány az Iskolák a világért c. projekt keretén belül valósult meg. A projekt a mezôgazdasági termékekkel (mint például a banánnal, rizzsel, cukorral) folytatott kereskedelem példáján keresztül illusztrálja az Észak (elsôsorban európai országok) és Dél (fejlôdô országok Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában) közötti kapcsolatokat és függôségeket. Elsôdleges célja, hogy a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos témákat bevezesse az iskolai oktatásba az alábbi négy országban: Ausztria, Lettország, Szlovénia és Magyarország. Ahhoz, hogy ezt a célt elérhessük a következô tevékenységet valósítjuk meg: Globális nevelés képzéseket szervezünk tanároknak Ausztriában, Lettországban, Szlovéniában és Magyarországon Globális nevelés képzéseket szervezünk pedagógushallgatóknak Szlovéniában és Lettországban Globális nevelés workshopokat tartunk diákoknak Ausztriában, Lettországban, Szlovéniában és Magyarországon Pedagógia anyagokat gyûjtünk, fejlesztünk és teszünk közzé a projekt honlapján Partnerek Welthaus Graz (A), Welthaus Linz (AT), Welthaus Klagenfurt (AT), Welthaus Wien (AT), Artemisszió Alapítvány (HU), MiTi (LV), Humanitas (SI). A világ, melyben élünk egyszerre lett kisebb és mégis bonyolultabb a globalizációnak köszönhetôen. Az áruk, emberek és az információ áramlása korábban nem látott mértéket ölt, melynek következtében a világ népei egyre inkább kölcsönös függésben élnek. Ahhoz, hogy a globalizáció társadalmi, gazdasági, környezeti és politikai hatásait megértsük, nem ragadhatunk meg egy nézôpontnál, hanem a jelenséget teljes komplexitásában érdemes vizsgálnunk. Ez az alapelve a globális nevelésnek. A globális nevelés célja az, hogy felhívja a figyelmet helyi cselekedeteink globális következményeire, hatásaira, ezáltal hozzásegítve minket ahhoz, hogy kilépjünk mindennapi világunkból, és megismerjük a minket körülvevô emberek hétköznapjait, akár szomszédainkról, akár távoli kontinensek lakóiról legyen szó. Célja, hogy a világban zajló folyamatok jobb megértésén túl érzékenyebbé tegye a fiatalokat a társadalmi igazságosság és az emberi jogok kérdéseire és felvesse a globális társadalmi felelôsség gondolatát. A kiadványban található foglalkozások számos, globalizációval kapcsolatos témát ölelnek fel: világszegénység, fejlôdô országok és a mezôgazdasági kereskedelem, gyarmatosítás, rasszizmus, és migráció. Ezen témák mindegyike jó kiindulópont ahhoz, hogy a diákokkal megismertessük korunk kihívásait, elgondolkodtassuk és cselekvésre ösztönözzük ôket. A foglalkozások átlagban 90 percesek, beilleszthetjük ôket a tanórai keretek közé, de akár iskolán kívüli foglalkozások során is hasznosíthatjuk. Minden egyes foglalkozás több gyakorlatból áll, melyeket önállóan is használhatunk. Jó olvasást és élménydús foglalkozásokat kíván, az Artemisszió csapata A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. További információ, jó gyakorlatok és oktatási anyagok: A kiadványt az Európai Unió és az EU Plattform RPP programja támogatta. A kiadványban található tartalomért minden felelôsség az Artemisszió Alapítványt terheli.

3 Tartalom 3 Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban A foglalkozás rövid, bevonó jellegû gyakorlatokon keresztül hozza közelebb a globalizáció fogalmát a fiatalokhoz. Célja, hogy a világban zajló folyamatok jobb megértésén túl érzékenyebbé tegye ôket a társadalmi igazságosság és az emberi jogok kérdéseire és felvesse a globális társadalmi felelôsség gondolatát. Mi közöd hozzá? - fiatalnak lenni a globális világban A világ a bevásárlókosarunkban A foglalkozás interaktív gyakorlatokon keresztül a mezôgazdasági kereskedelem példáját használva illusztrálja a globalizáció folyamatát és az egyenlôtlenségek kialakulását. Célja, hogy a fiatalokat tudatos és felelôs fogyasztásra ösztönözze. Tényleg fekete-fehér a világ? A játékos foglalkozás egymásra épülô gyakorlatain keresztül a diákok megismerik a rassz és rasszizmus fogalmát, elgondolkodnak a fizikai tulajdonságokon alapuló kategorizáció önkényes mivoltáról, megismerik a rasszizmussal és rasszizmus elleni harccal kapcsolatos fôbb eseményeket és élményszinten, de játékos formában tapasztalatot szereznek a kirekesztettség érzésérôl, döntéseik irracionalitásáról. Gyarmatosítók nyomában A foglalkozás bemutatja a gyarmatosítás folyamatát és az annak nyomán kialakuló egyenlôtlen viszonyokat a világban. Célja, hogy a fiatalok érzékenyebbé, figyelmesebbé és felelôsebbé váljanak a tôlük látszólag térben és idôben is távol zajló folyamatokra, és belássák, létezhet egy igazságosabb, élhetôbb, egyenlôbb világ, és ez rajtuk is múlik. Manapság az egyik leggyakrabban használt fogalom a globalizáció. De vajon tudjuk-e, hogy pontosan mit értünk rajta? Vajon örülni kell a globalizációnak vagy félni kell tôle? Milyen hatása van az egyéni életünkre annak, hogy a távolságok kisebbek lettek és akár átrepülhetjük az óceánt? Hogy az Internet segítségével távoli országokban élô emberekkel kommunikálhatunk? Hogy ugyanazokat a filmeket nézzük és zenéket hallgatjuk, mint sok ezer tinédzser Amerikától Ázsiáig? Hogy vannak olyan termékek, amelyek a világ bármely pontján elérhetôk? Mindezek a jelenségek azt mutatják, hogy egyre szorosabb kapcsolat van köztünk és a világ távoli országaiban élô emberek között. De vajon ugyanezen tényezôk, hogyan hatnak más kontinensek, más országok lakóira? Felelôsek vagyunk-e másokért? Tudunk-e tenni az egyenlôtlenségek ellen? A játékos foglalkozás rövid, bevonó jellegû gyakorlatokon keresztül hozza közelebb a globalizáció fogalmát a fiatalokhoz. Célja, hogy a világban zajló folyamatok jobb megértésén túl érzékenyebbé tegye ôket a társadalmi igazságosság és az emberi jogok kérdéseire és felvesse a globális társadalmi felelôsség gondolatát. 33 Vándorok a nagyvilágban A foglalkozás a migráció jelenségével, annak okaival, a migráció és a globalizáció kapcsolatával, a magyarországi, illetve a világban tapasztalható vándorlási hullámokkal foglalkozik, végül rámutatva a migráció jó oldalaira. 2 Tartalom Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban 3

4 Globalizáció a hétköznapokban A világ népessége és gazdagsága A gyakorlat célja: A globalizáció fogalmának felvezetése A globalizáció hatásainak (távolságok csökkenése, növekvô egymásrautaltság) szemléltetése. A játék idôtartama: 30 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: csoportonként egy világtérkép, öntapadós emlékeztetô cédulák (mini post-it), fonal, csoportonként 1db vonalzó, papír, toll, bevásárlólista (melléklet) 1. A diákokat kis csoportokra (4-6 fô) osztjuk. 2. Minden csoport kap egy vonalzót, fonalat és egy világtérképet. Kiosztjuk a csapatoknak a feladatot (ugyanazt a feladatot 2 csoport is kaphatja): I. csoport feladata, hogy a csapattagok válasszák ki a legtávolabbi helyet (országot), ahol már jártak, a vonalzóval mérjék le a távolságokat, számolják ki és adják össze a kilométereket. II. csoport feladata, hogy nézzék meg a ruháikon található cédulákat, írják fel, hogy mi hol készült, majd jelöljék a térképen a származási helyeket, vonalzóval mérjék le a távolságokat és számolják össze a kilométereket. III. csoport kap egy bevásárló listát és egy ország listát. Feladatuk, hogy találják ki, honnan érkezhettek a termékek, jelöljék be a térképen a származási helyeket, a vonalzóval mérjék le a távolságokat és számolják össze a kilométereket. Banán- Ecuador, Kávé- Brazília, Cukor- India, Tea- Sri Lanka, Narancslé- Spanyolország, Csokoládé- Elefántcsontpart, Rizs- Thaiföld 3. A csoportok eredményeit a táblán/flipcharton rögzítjük. 4. Közös megbeszélés: Volt-e meglepetés? Mire következtetnek mindebbôl? Milyen hatásai vannak a globalizációnak? Mik a globalizáció hátrányai és elônyei? 5. Következtetés: A világ népei sohasem éltek izoláltan, de a kapcsolatháló ma már olyan sûrû lett, hogy nem tudunk nem tudomást venni egymásról. A globalizáció mindenkire hatással van, akár örül ennek a hatásnak, akár nem. A gyakorlat célja: Képet kapni az egyes kontinensek lakosságáról és gazdagságáról. Rádöbbenni, hogy torzult elképzeléseink vannak a világról. Vizualizálni az egyenlôtlenségeket. Felvezetni a társadalmi igazságosság kérdését. A játék idôtartama: 20 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: Kontinens feliratok (Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa) a falra kiragasztva, székek, statisztikai adatok. 1. A falra egymás mellé felragasztjuk az egyes kontinensek feliratait. 2. A játék két részbôl áll. Az elsô lépésben arra kérjük a résztvevôket, képzeljék el, hogy most ôk a világ teljes lakossága. Ha figyelembe kellene venni a valós arányokat, hány fô lakna közülük Afrikában, hány Európában, Észak-Amerikában, hány Dél-Amerikában, Ázsiában? Mérjék fel az arányokat és azoknak megfelelôen álljanak annyian az egyes kontinensek alá. 3. Összevetjük a valós adatokkal. 4. Közös megbeszélés: Mi befolyásolja a becslésünket a világnépesség eloszlásának meghatározásában? Milyen elképzelések, érdekek és félelmek rejlenek a háttérben? 5. Második lépésben, a résztvevôk most a teremben lévô székeket osztják el úgy, mintha a világ összgazdagságát (GDP-ben kifejezve) kellene elosztaniuk, de úgy, hogy akik az imént az egyes kontinensek alatt álltak maradjanak a saját kontinensüknél. A székek száma megegyezik a diákok számával. 6. Összevetjük a valós adatokkal: 7. Az utolsó utasítás az, hogy most mindenki üljön le a rendelkezésre álló székekre, ne maradjon üresen szék és ne legyen senki, aki áll. Biztos meglepetést okoznak a székek nélkül maradó afrikaiak és a több széken egyszerre ülô európaiak és észak-amerikaiak. 8. Közös megbeszélés: Mit éreztek a játék közben? Min lepôdtek meg a legjobban? Mit mutat be ez a játék? Hogyan határoznák meg a szegénység fogalmát? 4 Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban 5

5 Statisztikai adatok: Kontinensek Népesség (fô) Népesség (%) GDP (milliárd $) GDP (%) Európa , ,60 32,63 Óceánia ,50 851,38 1,92 Dél- Amerika és a Karib-szigetek , ,29 5,60 Afrika ,92 933,66 2,11 Észak-Amerika , ,32 30,52 Ázsia (Oroszországgal együtt) , ,30 27,22 Összesen , A játék során, Óceánia nem szerepel a kontinensek között, mert lakossága százalékos arányban olyan kicsi, hogy nem érné el az egy fôt. Háttérinformáció: A világ népessége A világ népessége kifejezés a világban élô emberek becsült számára utal áprilisában ez a szám megközelítôleg 6,6 milliárd embert jelentett. Annak ellenére, hogy a világ egyes részein a népesség csökken, a világ népessége összességében növekedést mutat. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének becslése szerint 2050-re a világon élô emberek száma eléri majd a 9,2 milliárdot. A világ összjövedelme - Bruttó hazai termék (GDP) A játékban használt világ-összjövedelem kifejezés a játékban említett országok bruttó hazai termékén alapszik. A GDP az adott országban elôállított termékek és szolgáltatások összességének értékeként lett meghatározva. A GDP egy ország összvagyonát mutatja, azonban az országon belüli egyenlôtlenségekrôl nem ad információt. Szegénység Mivel a szegénység fogalmát nagyon nehéz meghatározni (nehéz mérni az éhezést, a betegségeket és a félelmet), a Világbank ezért bevezette az úgynevezett napi egy dollár meghatározást. E napjainkra általánosan elfogadott mutató szerint az, aki naponta kevesebb mint egy dollárból él, az abszolút szegénység szintje alatt él, azok pedig, akik naponta két dollárt költhetnek el, a szegénység szintjén élnek. Ez a meghatározás az egyes egyének anyagi forrásain alapszik. A szegénység kifejezés azonban könnyen meghatározható tágabb értelemben is, ha figyelembe veszünk egyéb olyan tényezôket, amelyek a tisztes megélhetéshez szükségesek, mint például a tanulási lehetôségek, életszínvonal, törvényi biztonság, vagy a politikai döntéshozatalra gyakorolt hatás. Az ideális világ Célja: A vágy és a szükséglet közötti különbség megértése Az alapvetô emberi jogok fogalmának felvezetése A globális felelôsség fogalmának felvetése Egyéni bevonódás elôsegítése A játék idôtartama: 40 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: világ javai kártyák (melléklet) 1. A diákokat kis csoportokra (4-6 fô) osztjuk. 2. Minden csoport kap egy csomag világ javai kártyát. 3. Minden csoport válogasson ki 15 kártyát, azokról a dolgokról, amelyek szerintük a legfontosabbak, és amikhez minden fiatalnak joga kellene, hogy legyen egy ideális világban. A döntésüknek konszenzuson kell alapulnia, és összesen 10 percük van arra, hogy meghozzák. 4. A világ javai sajnos végesek. Ahhoz, hogy az elosztásuk igazságosabb legyen, a gazdagoknak sokszor le kell mondaniuk a szegényebbek javára. Mi az az öt dolog, amibôl kevesebbel is megelégednének ahhoz, hogy a maradék tízbôl mindenkinek jusson? A döntésüknek ismét konszenzuson kell alapulnia, és összesen 10 percük van arra, hogy meghozzák. 5. Csoportok bemutatják, mi az a 10 dolog, amit mindenképp szükségesnek tartanak. 6. Közös megbeszélés: Milyen volt a gyakorlat? Milyen volt a csoporton belüli együttmûködés? Könnyen kiválasztották a kártyákat? Mirôl folytak a legnagyobb viták? 7. A csoportok által kiválasztott kártyákat 2 oszlopba (vágyak és szükségletek) rendezzük. Mi a vágy és szükséglet közötti különbség? Elegendôek a Föld erôforrásai ahhoz, hogy minden vágyunk teljesüljön? Elegendôek a Föld erôforrásai ahhoz, hogy mindenki szükségletei teljesüljenek? A világon mindenkinek megvan mindene, amire szüksége volna? És Magyarországon? Mit lehetne tenni, hogy mások ne szenvedjenek hiányt? A gyakorlat eredetijének forrása: Susan Fountain: Education for development- A teacher's resource for global learning. 6 Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban 7

6 A világ a bevásárlókosarunkban Ez a képzés mindazoknak szól, akik már valaha vásároltak. Napjaink szupermarketjeiben a világ távoli országaiból származó termékekkel találkozunk nap, mint nap. De vajon hányszor gondoltuk végig, hogy honnan is jönnek ezek az áruk, és hogyan élnek azok, akik megtermelték ôket? Mindannyian vásárlók vagyunk, de vajon gondolunk-e rá, hogy vásárlásainkkal távoli helyeken élô emberek életét is befolyásoljuk? A képzés arra mutat rá, hogy a globalizáció térnyerésével egyre inkább egymásrautaltságban élünk és kölcsönösen függünk egymástól. A játékos foglalkozás rövid, bevonó jellegû gyakorlatokon keresztül a mezôgazdasági kereskedelem példáját használva illusztrálja a globalizáció folyamatát és az egyenlôtlenségek kialakulását. Célja, hogy a fiatalokat tudatos és felelôs fogyasztásra ösztönözze. Honnan jön a csoki? A gyakorlat célja: A diákok érdeklôdésének felkeltése, a téma bevezetése. Elônye, hogy a gyakorlat nem igényel semmi mást, mint csokoládét a csoport minden tagja számára és egy nagy világtérképet. A játék idôtartama: 10 perc Ajánlott korosztály: 10+ Eszközigény: tábla csokoládé (lehetôség szerint méltányos kereskedelembôl származó), világtérkép, kakaóbab-kártyák (melléklet), csokoládékártyák (melléklet), madzag, vonalzó 1. A játékosok feladata, hogy kitalálják melyik az öt legnagyobb kakaótermelô, illetve csokoládégyártó ország a világon és elhelyezzenek egy-egy kártyát a megfelelô helyre a falra felfüggesztett térképen. Megkínáljuk a csoportot csokival, majd a következôket kérdezzük meg tôlük. Tudják-e, hogy honnan származik a csoki? Milyen országokban termelnek kakaót? Melyik a 6 legnagyobb kakaóbabtermelô ország? 1. Elefántcsontpart 2. Ghána 3. Indonézia 4. Nigéria 5. Kamerun 6. Brazília Milyen országokban gyártanak csokit? Melyik az 5 legnagyobb csokoládégyártó cég? 1. Mars (USA) 2. Nestlé (Svájc) 3. Hershey Foods (USA) 4. Cadbury (Egyesült Királyság) 5. Ferrero (Olaszország) Hol vannak ezek az országok a térképen? A térképre helyezzük fel a kakaóbab és csokoládékártyákat. 2. Megbeszélés: Mi érdekes az elrendezésben? Mi az oka ennek az eloszlásnak? 3. Képzeljük el, hogy egy elefántcsontparti termelô kakaójából az Amerikai Egyesült Államokban készítenek csokoládét, majd azt Magyarországra hozzák. Mérjük meg madzag segítségével, hogy összesen hány kilométert utazik ez a csoki. Milyen következményei vannak ennek? 8 A világ a bevásárlókosarunkban A világ a bevásárlókosarunkban 9

7 Háttéranyag: A kakaó trópusi területeken nô, a kakaónövény számára szükséges forró, de egyben árnyékos környezetet a trópusi esôerdôk biztosítják. Kakaóföldek Latin-Amerikától Afrikán át Délkelet- Ázsiáig húzódnak, ez az úgynevezett kakaóöv. A világ nyolc legnagyobb kakaótermelô országa: Elefántcsontpart, Ghána, Indonézia, Nigéria, Kamerun, Brazília, Ecuador és Malajzia, amelyek együttesen a világ kakaótermelésének 90%-át tudhatják magukénak. Brazília kivételével a kakaótermelés kistermelôk kezében van, akik pár hektáros földeken dolgoznak. Elefántcsontparton mintegy félmillió termelô él kakaótermelésbôl, és a többi országban is több százezerre tehetô azoknak a száma, akiknek a megélhetése a világpiaci kakaóártól függ. Míg a kakaóból csokoládé lesz, több kézen is átmegy. A kakaó feldolgozását hatalmas multinacionális vállalatok tartják kezükben: hat multinacionális vállalat uralja a világ csokoládépiacának 80%-át. A kakaótermelés és csokoládégyártás földrajzi eloszlása érdekes képet mutat. Míg a legtöbb kakaóbabot déli, úgynevezett fejlôdô országokban termelik, addig a magasabb hozzáadott értékkel rendelkezô csokoládétermelés a fejlett országokban zajlik. Ez a munkamegosztás a gyarmatosításra vezethetô vissza, amely a mai napig érezteti hatását, hiszen a fejlett országok piacaikat fôként a feldolgozott termékek esetében védik magas importvámokkal. Ezért fejlôdô országok nem érdekeltek saját terményeik feldolgozásában, s azokat nyersanyagként, sokkal kisebb haszonnal adják el. Forrás: European Fair Trade Association: Fair Trade Yearbook Elérhetô online: Termékkártyák Cél: Megismertetni a diákokat a mindennapi élelmiszerek eredetével Megismertetni a diákokat a fejlôdô országbeli termelôk életével Idôtartam: 20 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: Egy-egy szett termékkártya (melléklet) csoportonként. 1. Kérdezzük meg a diákokat, milyen olyan élelmiszereket ismernek, amelyeket a kakaóbabhoz hasonlóan távoli kontinenseken, országokban termelnek. 2. Minden egyes csoport kap egy szett termékkártyát. Az egyes csoportoknak össze kell párosítania ôket. kép a kész termékrôl (banán, tea, kávé, cukor, kakaó) származási ország leírás a termelô életérôl kép a nyersanyagról Megoldás: banán-ecuador, cukor- India, tea- Sri Lanka, kávé- Brazília, csokoládé-elefántcsontpart 3. Közös megbeszélés: Voltak-e meglepetések? Mik voltak azok? Milyen párhuzamokat látnak az egyes termelôk élete között? Mennyiben más egy magyar termelô élete? A gyakorlat eredetijének forrása: Louise Robinson: Bananas and cocoa beans. Elérhetô online: 10 A világ a bevásárlókosarunkban A világ a bevásárlókosarunkban 11

8 A banán útja Cél: Átvezetés a következô gyakorlatra A banánértékesítési lánchoz kapcsolódó szereplôk beazonosítása Idôtartam: 30 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: Képek a banán útjáról (melléklet), papír, színes ceruza, zsírkréta 1. A diákokat 4 fôs csoportokra osztjuk. Minden egyes csoport képregényt készít a banán útjáról (hogyan jut el a termelôtôl hozzánk, merre és mivel utazik, mi történik vele, kik dolgoznak vele stb.). 2. Az elkészített képregényeket kiállítjuk a teremben. 3. A mellékletben szereplô képek segítségével beazonosítjuk a termelési - értékesítési lánc szereplôit (ültetvényen dolgozó munkások, ültetvényes, szállítmányozó, importôr, érlelôüzem tulajdonosa, bolttulajdonos). A képek és leírások forrása: Oxfam Elsô kör 1. A csapatok felosztása. Adjuk oda nekik a szerepkártyáikat, és kérjük meg ôket arra, hogy olvassák el a szerepeikrôl szóló információkat. Hagyjunk pár percet arra, hogy végiggondolják, mit is jelenthetnek a szerepeik. 2. Mondjuk el nekik, hogy minden egyes banán 30 forintba kerül. 3. Kérjük meg ôket arra, hogy döntsék el, a 30 forintból mennyit kellene nekik kapniuk a munkájukért a banán láncolatban. 4. Kérjük meg ôket arra, hogy töltsenek néhány percet azzal, hogy érveket gyûjtenek amellett, hogy miért is illeti meg ôket az az összeg, amit az imént meghatároztak maguknak. 5. Minden csoportnak adunk egy banánt és megkérjük ôket, hogy vágják le az ôket megilletô összegnek megfelelô szeletet. 6. Most pedig minden csapat mondja el a többieknek a kitalált összeget és az okokat. A kért összegeket rögzítsük a táblán, majd adjuk ôket össze. A levágott banándarabokat rakjuk egymás mellé: egy óriásbanánt kapunk! Második kör Kinek mi jut a banánból? Cél: Bemutatni, hogy mi is történik egy banánnal, amíg az elér a vásárlóig)és hogy megvitassuk azt, hogy kinek mi jut a banánok eladásából. Idôtartam: 30 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: szerepkártyák (melléklet), 5 db banán, 5 db kés, szalvéta/papírtörlô, 30 db zseton/babszem/egyforintos 1. A játék bemutatása során ismertessük, hogy a következô játék a banán útját mutatja be a latin-amerikai ültetvényektôl a mi asztalunkig. Alakítsunk öt csapatot, hogy megszemélyesítsünk minden egyes szakmát, ami része a banán áruláncolatának. i) banán-ültetvényen dolgozó munkás ii) ültetvény-tulajdonos iii) szállítmányozó iv) importôr, banánérlelôüzem tulajdonosa v) bolttulajdonos. (Mindenkinek jusson egy-egy szerep!) 1. A csoportok által maguk számára meghatározott díjak összege elkerülhetetlenül több, mint 30 forint, így a csapatoknak újra kell tárgyalniuk az elosztást. Minden egyes csapat gondolja át, hogy tud-e engedni az árból. Az új árakat ismét írjuk fel a táblára. 2. Hogy fokozzuk a hatást, adjuk oda a 30 forintot (zsetont, babszemet) az áruházat megelevenítô csapatnak, akik megtartják ebbôl a részüket, a maradékot pedig továbbadják az érlelôknek, akik szintén lecsípve a részüket továbbadják a maradékot az importôröknek, akik megtartják a részüket és továbbadják a maradékot a szállítmányozóknak, ezután következnek csak az ültetvénytulajdonosok, majd a legvégén a dolgozók. 3. Végül leplezzük le az igazi felosztást, hogy valójában ki mit kap a latin-amerikai banán végsô árából. Hagyományos kereskedelembôl származó banán: Banán munkás: Ültetvény tulajdonos: Szállítmányozó: Importôr és banánérlelô-üzem tulajdonosa Bolt vagy áruház Összesen 1 forint 5 forint 4 forint 7 forint 13 forint 30 forint 12 A világ a bevásárlókosarunkban A világ a bevásárlókosarunkban 13

9 Méltányos kereskedelembôl származó banán esetében a banán munkások számára kifizetett összeg minden esetben úgy kerül meghatározásra, hogy az fedezze megélhetési költségeiket. Ennek megfelelôen az egyes termelôknek juttatott ár országonként eltér a helyi viszonyoknak megfelelôen. Lezárás, közös megbeszélés: Igazságos-e ez a helyzet? Miért így van felosztva a 30 forint? Kié a hatalom és miért? Hogyan lehetne javítani a helyzeten? Hogyan tudnánk mi, fogyasztók befolyásolni az elosztást? Hallottál már a méltányos kereskedelemrôl? Hajlandó lennél-e többet fizetni a banánodért, ha tudnád, hogy a munkások vagy a termelôk cserébe annyit fizetséget kapnának, hogy az fedezze az alapvetô szükségleteiket? Ismersz-e hasonló szituációt Magyarországon, amikor a jövedelmek elosztása nem igazságos? A gyakorlat eredetijének forrása: BananaLink Háttéranyag: A banán a legnépszerûbb gyümölcs Európában, s azon belül Magyarországon. A banánt trópusi területeken (Afrikában, Latin-Amerikában, Karib-szigeteken, Csendes-óceáni területeken) termesztik. Európai országok közül Franciaország (Martinique és Guadeloupe), Spanyolország (Kanári szigetek), Portugália és Görögország területén találunk banánföldeket. 6 országban (India, Brazília, Ecuador, Fülöp-szigetek, Kína és Indonézia) termelik a világ banánjainak több, mint felét. Egyes banántermelô országokra, mint például Ecuador, a nagy, ipari méretû ültetvények jellemzôek, ahol a termelés egyre inkább gépesített és sok növényvédôszert használnak fel. A karib-szigeteki banántermelést inkább a kis független családi gazdaságok jellemzik. Az utóbbi idôben a banánültetvényeken dolgozó munkások életszínvonala rohamos mértékben romlott. Az órabérek olyan alacsonyak, hogy még napi órányi munkával is alig tudják elôteremteni a saját és családjuk megélhetéséhez szükséges pénzt. Az alacsony órabérek arra kényszerítik a munkásokat, hogy földeket arra az idôre se hagyják el, amíg repülôrôl növényvédôszereket permeteznek, ami súlyos egészségügyi következményekkel jár. Kiszolgáltatottságukat növeli, hogy egyre gyakoribb, hogy munkaszerzôdéseiket határozott idôre kötik, így a munkások elesnek azoktól a szociális juttatásoktól, amelyek állandó szerzôdés esetén járnának nekik. A szakszervezeteket akár erôszakkal is elnyomják, és nemcsak munkájuk elvesztése fenyegeti a tagokat, de például Kolumbiában szakszervezeti vezetôk meggyilkolására is találunk eseteket. A kis családi farmokon termelô gazdák életkörülményei sem feltétlenül jobbak. A kistermelôk egyre kevésbé képesek felvenni a versenyt a nagy, ipari ültetvényekkel, amelyek gyakran környezetszennyezô eljárásokkal és a munkások kizsákmányolásával képesek nagyon olcsón elôállítani terményüket. Mivel gyakran egy felvásárlótól függnek, ezért kénytelenek elfogadni az alacsony árat, amely termelési költségeiket sem fedezi, nemhogy megélhetésük biztonságát garantálná. Számukra a Fair Trade (méltányos kereskedelem) egy kitörési lehetôség, hiszen a Fair Trade hálózathoz csatlakozott termelôszövetkezet méltányos és hosszú távon garantált árat kap termékeiért, ami fedezi termelési és megélhetési költségeit. Jelenleg az Európában forgalmazott banánok 10%-a származik Fair Trade kereskedelembôl, de Svájcban ez az arány már meghaladja az 50%-ot is. Forrás: European Fair Trade Association: Fair Trade Yearbook Elérhetô online: The Fairtrade Foundation: Unpeeling the Banana Trade. Elérhetô online: A banánkereskedelem nyereséges üzlet, azonban a profitból egyre kevesebbet látnak a kistermelôk és az ültetvényeken dolgozók. Mivel a banán olcsó ára vásárlócsalogatónak számít, ezért sok szupermarketlánc a banán árát egyre csökkenti, hogy forgalmát növelje. Az árak csökkenése azonban nem jár együtt a nyereségük csökkentésével. A szupermarketláncok az árak csökkentését inkább a banánkereskedelmi lánc (termelô, ültetvényes, szállítmányozó, érlelô) többi szereplôjére hárítják. Mivel a banánkereskedelmet néhány hatalmas multinacionális vállalat (Chiquita-USA, Dole-USA, Del Monte- UAE/Mexikó, Noboa-Equador, Fyffes-Írország) tartja a kezében, s ezek olyan mamutvállalatok, amelyek a termelés, a szállítás és az érlelés folyamatát is ellenôrzik, a szupermarketek által kifejtett árnyomás végsô soron a kistermelôkön és ültetvényeken dolgozó munkásokon csapódik le. 14 A világ a bevásárlókosarunkban A világ a bevásárlókosarunkban 15

10 Lezáró vita Cél: foglalkozás lezárása, összegzése érvek és ellenérvek összegyûjtése Tényleg fekete-fehér a világ? Idôtartam: 30 perc Korosztály: 14+ Eszközigény: - 1. A csoportot 2 részre osztjuk, az egyik fele ellenérveket, míg a másik az állítás mellett szóló érveket gyûjt össze. Segítségképp kioszthatunk nekik egy listát az alábbi kulcsfogalmakkal. 2. A csapatok felírják érveiket egy nagy papírra, és bemutatják egymásnak. 3. Végül nagy csoportban megbeszéljük az érveket és a lehetséges megoldási javaslatokat, tennivalókat. A BANÁNTERMELÉSSEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK NEM ÉRDEKELNEK. CSAKIS AZ A FONTOS, HOGY MINÉL OLCSÓBBAN VEHESSEK BANÁNT. Kulcsfogalmak: felelôs fogyasztás gazdaságosság környezetszennyezés szegénység alapvetô emberi jogok bevándorlók, menekültek biogazdálkodás globalizáció társadalmi problémák mezôgazdaság szerepe 3 milliárd vidéki lakos vidéki hagyományok, szokások városiasodás fejlôdô országok fejlett országok gyarmatosítás vidéki munkanélküliség multinacionális vállalatok rizikók és költségek megosztása magyar kistermelôk méltányos kereskedelem Sokfélék vagyunk. Kék, barna és zöld szemûek. Kicsik és nagyok. Soványak és gömbölyûek. Göndör, egyenes és hullámos hajúak. A bôrünk színe is más: van aki napbarnított, míg mások tejfehérek. Mégis a minket meghatározó fizikai tulajdonságaink közül a bôrszín az, amely alapján a leggyakrabban megítélünk másokat. Fekete-fehér-sárga-barna csoportokba soroljuk ôket, és ezekhez a csoportokhoz értékítéleteket kapcsolunk. De vajon tényleg fekete-fehér a világ? A játékos foglalkozás egymásra épülô gyakorlatain keresztül a diákok megismerik a rassz és rasszizmus fogalmát, elgondolkodnak a fizikai tulajdonságokon alapuló kategorizáció önkényes mivoltáról, megismerik a rasszizmussal és rasszizmus elleni harccal kapcsolatos fôbb eseményeket és élményszinten, de játékos formában tapasztalatot szereznek a kirekesztettség érzésrôl, döntéseik irracionalitásáról. A játék idôtartama: 90 perc Ajánlott korosztály: A világ a bevásárlókosarunkban Tényleg fekete-fehér a világ? 17

11 Bevezetés Mit jelent az a fogalom, hogy rasszizmus? Cél: ráhangolódás a témára. Idôtartam: 10 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: kvízkérdések 1. A diákokat megkérdezzük, mit gondolnak mirôl szólhat ez a foglalkozás a címe alapján? A bevezetôben elmondjuk, hogy a rasszokkal, rasszizmussal fogunk foglalkozni. 2. Majd felolvassuk a kvízkérdéseket és mindenki egyénileg válaszol. A válaszokat tartalmazó papírt félrerakjuk, a jó válaszokat késôbb beszéljük meg (a 2. feladatnál). Kvíz kérdések: 1. A Homo Sapienst jelenleg hány fajt képviseli a bolygón? A. 4 B. 16 C. 1 D Az antropológusok körében legáltalánosabban elfogadott nézet szerint az emberi nem a következô kontinensrôl származik: A. Ázsia B. Európa C. Afrika D. Dél-Amerika E. Észak-Amerika 3. Mi az, amit egy csecsemôkorában Magyarországon örökbe fogadott közép-afrikai kisbaba megörökölhetett vérszerinti szüleitôl? A. nyelv B. a haja textúrája C. vallás D. párválasztási szokásai 4. Szerinted ki a rasszista? Az,... A - aki hisz abban, hogy a bôr színe meghatározza egy ember természetét. B - aki hisz abban, hogy egyes fajok természettôl fogva alsóbbrendûek. C - aki hisz abban, hogy az egyes emberi fajokat meghatározott fizikai tulajdonságokkal párosuló erkölcsi és szellemi tulajdonságok is jellemzik. D - aki hisz abban, hogy ezek az erkölcsi és szellemi tulajdonságok genetikailag öröklôdnek és a csoport tagja semmilyen módon nem szabadulhat meg tôlük. E - aki a másikat lenézi, elnyomja, vagy létében fenyegeti. Megoldás: 1. c 2. c 3. b (A,C,D a kultúra része, s mint ilyen tanult és nem öröklött viselkedési mód) 4. mindegyik Cél: a rassz és rasszizmus fogalmának tisztázása a diákok elôzetes tudásszintjének felmérése a témával kapcsolatban. Idôtartam: 15 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: flipchart, toll 1. Két fogalmat írunk fel a táblára: rassz, rasszizmus. 2. A diákokat megkérjük, hogy kapcsoljanak mindkét fogalomhoz meghatározásokat, asszociációkat, majd mondják el, hogyan kapcsolódik a 2 fogalom egymáshoz. Ami elhangzik jegyzeteljük a táblára. 3. Azután elôvesszük a kvízkérdéseket és közösen átbeszéljük a jó megoldásokat kérdéshez kapcsolódóan tisztázzuk a rassz fogalmát. 4. kérdéshez kapcsolódóan tisztázzuk a rasszizmus fogalmát. A fogalmak tisztázásához a kvízkérdéseken túl (lásd a háttérinformációt). A fogalmak tisztázásánál törekedni kell arra, hogy elkülönüljön az, ami a meghatározás, és ami a diák önálló véleménye. 4. Felírjuk a táblára az alábbi idézetet/viccet: A rasszizmus mindenütt jelen van. A zongorán a fekete billentyûk kisebbek... Megkérdezzük, hogy az eddigiek alapján, szerintük mit tesz hozzá ez a vicc a rasszizmus fogalmához? A vicc a rasszizmus önkényes mivoltára világít rá. Háttérinformáció: Az antropológusok között széles az egyetértés abban, hogy biológiai szempontból nem léteznek emberi rasszok. Ma a Földön élô emberek mind egy fajba tartoznak, melyet nem lehet egymástól elkülöníthetô, biológiailag meghatározott csoportokra felosztani. Az Antropológusok Amerikai Egyesülete 1998-ban az alábbi közleményt adta ki: 1 Tudósok és az átlagemberek egyaránt megalapozottnak tekintették, hogy az emberiség rasszokra, azaz látható fizikai tulajdonságok alapján elkülöníthetô embercsoportokra osztható fel. A tudomány fejlôdésével azonban világossá vált, hogy az emberi népcsoportok nem különálló, biológiailag megkülönböztethetô csoportok. Genetikai (DNA) elemzések sora bizonyítja, hogy a genetikai variáció az ún. rasszokon belül a legnagyobb (mintegy 94%). A köznyelvben rasszként emlegetett, földrajzilag meghatározott népcsoportok mindössze teljes génállományuk 6%-ában különböznek egymástól. Ez azt jelenti, hogy a ez egyes rasszokon belül sokkal nagyobb a variáció, mint az egyes rasszok között A történelem során, az egymás mellett élô népcsoportok mindig keveredtek. A genetikai keveredés miatt az emberiség egy faj maradt A fizikai különbségek nem köthetôk szorosan egy-egy földrajzi egységhez. Az egyes fizikai tulajdonságok egymástól függetlenül is átörökíthetôek. 1 American Anthropological Association Statement on Race, május, 17. (Online). (http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm). 18 Tényleg fekete-fehér a világ? Tényleg fekete-fehér a világ? 19

Világjáték. Jégtörı és becslési játék a globalizációról és a társadalmi igazságosságról

Világjáték. Jégtörı és becslési játék a globalizációról és a társadalmi igazságosságról Világjáték Jégtörı és becslési játék a globalizációról és a társadalmi igazságosságról Ismert tény, hogy a nagy számokat igen nehéz felfognunk. Az úgynevezett világjáték egyszerő, ugyanakkor szó szerint

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Lokális Felmelegedés Minimal Magazin

Lokális Felmelegedés Minimal Magazin Lokális Felmelegedés Minimal Magazin Köszöntő Kedves Olvasó! Furcsa számomra, mikor különböző szervezetek éhező vagy haldokló afrikai gyerekek képeit mutogatják, és a nevükben adományokat gyűjtenek. Alapvetően

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 22. lecke: A teljes valószínűség tétele és a Bayes-tétel Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Globális migráció és magyar hatása

Globális migráció és magyar hatása Globális migráció és magyar hatása Dr. Tóth Géza Kincses Áron Magyar Statisztikai Társaság Mercure Hotel, 2010. Január 29. Bevezetés Dolgozatunk célja egyrészt az volt, hogy a világban tapasztalható globális

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Értékesítési csatornák

Értékesítési csatornák 9. A marketingcsatorna definíciója Értékesítési csatornák A marketingcsatornák önálló szervezetek olyan csoportjai, amelyek abban a folyamatban vesznek részt, amelynek eredményeképpen a termék vagy a szolgáltatás

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat Táblázatok A táblázatok cellákat tartalmazó sorokból és oszlopokból épülnek fel. A cellában szöveg, szövegközi grafikák és egyéb táblázatok is elhelyezhetők. A táblázat táblázatba történő beszúrásánál

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)

népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung) NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSF SFÖLDRAJZ 2. A Föld F népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung) Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek tek be a földet! f ldet! Teremtés

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Nyúltenyésztés Magyarországon. Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő

Nyúltenyésztés Magyarországon. Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő Nyúltenyésztés Magyarországon Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő Létre hozhatunk 3000 munkahelyet és lehetőség 35-45 ezer őstermelőnek Húsnyúl tenyésztés

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Országok és telephelyek versenye a befektetésekért Continental csoport GKI Konferencia 2014. január 21.

Országok és telephelyek versenye a befektetésekért Continental csoport GKI Konferencia 2014. január 21. Bitte decken Sie die schraffierte Fläche mit einem Bild ab. Please cover the shaded area with a picture. (24,4 x 11,0 cm) Országok és telephelyek versenye a befektetésekért Continental csoport GKI Konferencia

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program E. RÉSZ (AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK) E.1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSSZEGZÉSE Kérjük, részletesen mutassa be a megvalósult projekt lényegét. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi leírást az Európai

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért p1 Történet - Japán: 1965 /1970 - Európa: 1970-től Svájcban - USA : CSA-k 1986 óta

Részletesebben

Az Év társadalmilag felelős bankja

Az Év társadalmilag felelős bankja Az Év társadalmilag felelős bankja Mottó: A marxisták szerint profitot csinálni bűn. Szerintem viszont veszteséget csinálni bűn! Sir Winston Churchill CSR konferencia, 2010. május 19. Mit jelent a bank

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc Nº: 2012-1-S1-LO0-0612 sorsz. modul neve, rövid tartalma feladatok az egyes egységekre, leckékre I. Keretek: a tréning kereteinek, céljának és felépítésének rövid ismertetése, idő/perc módszerek eszközök

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Klímaváltozás és migráció

Klímaváltozás és migráció Klímaváltozás és migráció Erdő Mariann PhD hallgató ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék mariannnerdo@yahoo.fr Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy Uniós

Részletesebben

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Kérdések Az iparági önszabályozás iránti érdeklődés növekszik Az állami szabályozás kudarca

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Óratervezet 2007/2008-as tanév Szelektív hulladékgyőjtés és környezetvédelem népszerősítése a gyerekek körében, az ÖKO-Pack Kht. mőködési területén Óratervezet 2007/2008-as tanév - Osztály: 3-4. osztály - Tantárgy: Környezetismeret

Részletesebben