Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizált világban. Oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalkozásaihoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizált világban. Oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalkozásaihoz"

Átírás

1 Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizált világban Oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalkozásaihoz 2008

2 Elôszó Készítették: Koppány Judit, Nagy Gabriella, Papp Kriszta, Szántó Diana, Tarján Edina A kiadvány az Iskolák a világért c. projekt keretén belül valósult meg. A projekt a mezôgazdasági termékekkel (mint például a banánnal, rizzsel, cukorral) folytatott kereskedelem példáján keresztül illusztrálja az Észak (elsôsorban európai országok) és Dél (fejlôdô országok Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában) közötti kapcsolatokat és függôségeket. Elsôdleges célja, hogy a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos témákat bevezesse az iskolai oktatásba az alábbi négy országban: Ausztria, Lettország, Szlovénia és Magyarország. Ahhoz, hogy ezt a célt elérhessük a következô tevékenységet valósítjuk meg: Globális nevelés képzéseket szervezünk tanároknak Ausztriában, Lettországban, Szlovéniában és Magyarországon Globális nevelés képzéseket szervezünk pedagógushallgatóknak Szlovéniában és Lettországban Globális nevelés workshopokat tartunk diákoknak Ausztriában, Lettországban, Szlovéniában és Magyarországon Pedagógia anyagokat gyûjtünk, fejlesztünk és teszünk közzé a projekt honlapján Partnerek Welthaus Graz (A), Welthaus Linz (AT), Welthaus Klagenfurt (AT), Welthaus Wien (AT), Artemisszió Alapítvány (HU), MiTi (LV), Humanitas (SI). A világ, melyben élünk egyszerre lett kisebb és mégis bonyolultabb a globalizációnak köszönhetôen. Az áruk, emberek és az információ áramlása korábban nem látott mértéket ölt, melynek következtében a világ népei egyre inkább kölcsönös függésben élnek. Ahhoz, hogy a globalizáció társadalmi, gazdasági, környezeti és politikai hatásait megértsük, nem ragadhatunk meg egy nézôpontnál, hanem a jelenséget teljes komplexitásában érdemes vizsgálnunk. Ez az alapelve a globális nevelésnek. A globális nevelés célja az, hogy felhívja a figyelmet helyi cselekedeteink globális következményeire, hatásaira, ezáltal hozzásegítve minket ahhoz, hogy kilépjünk mindennapi világunkból, és megismerjük a minket körülvevô emberek hétköznapjait, akár szomszédainkról, akár távoli kontinensek lakóiról legyen szó. Célja, hogy a világban zajló folyamatok jobb megértésén túl érzékenyebbé tegye a fiatalokat a társadalmi igazságosság és az emberi jogok kérdéseire és felvesse a globális társadalmi felelôsség gondolatát. A kiadványban található foglalkozások számos, globalizációval kapcsolatos témát ölelnek fel: világszegénység, fejlôdô országok és a mezôgazdasági kereskedelem, gyarmatosítás, rasszizmus, és migráció. Ezen témák mindegyike jó kiindulópont ahhoz, hogy a diákokkal megismertessük korunk kihívásait, elgondolkodtassuk és cselekvésre ösztönözzük ôket. A foglalkozások átlagban 90 percesek, beilleszthetjük ôket a tanórai keretek közé, de akár iskolán kívüli foglalkozások során is hasznosíthatjuk. Minden egyes foglalkozás több gyakorlatból áll, melyeket önállóan is használhatunk. Jó olvasást és élménydús foglalkozásokat kíván, az Artemisszió csapata A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. További információ, jó gyakorlatok és oktatási anyagok: A kiadványt az Európai Unió és az EU Plattform RPP programja támogatta. A kiadványban található tartalomért minden felelôsség az Artemisszió Alapítványt terheli.

3 Tartalom 3 Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban A foglalkozás rövid, bevonó jellegû gyakorlatokon keresztül hozza közelebb a globalizáció fogalmát a fiatalokhoz. Célja, hogy a világban zajló folyamatok jobb megértésén túl érzékenyebbé tegye ôket a társadalmi igazságosság és az emberi jogok kérdéseire és felvesse a globális társadalmi felelôsség gondolatát. Mi közöd hozzá? - fiatalnak lenni a globális világban A világ a bevásárlókosarunkban A foglalkozás interaktív gyakorlatokon keresztül a mezôgazdasági kereskedelem példáját használva illusztrálja a globalizáció folyamatát és az egyenlôtlenségek kialakulását. Célja, hogy a fiatalokat tudatos és felelôs fogyasztásra ösztönözze. Tényleg fekete-fehér a világ? A játékos foglalkozás egymásra épülô gyakorlatain keresztül a diákok megismerik a rassz és rasszizmus fogalmát, elgondolkodnak a fizikai tulajdonságokon alapuló kategorizáció önkényes mivoltáról, megismerik a rasszizmussal és rasszizmus elleni harccal kapcsolatos fôbb eseményeket és élményszinten, de játékos formában tapasztalatot szereznek a kirekesztettség érzésérôl, döntéseik irracionalitásáról. Gyarmatosítók nyomában A foglalkozás bemutatja a gyarmatosítás folyamatát és az annak nyomán kialakuló egyenlôtlen viszonyokat a világban. Célja, hogy a fiatalok érzékenyebbé, figyelmesebbé és felelôsebbé váljanak a tôlük látszólag térben és idôben is távol zajló folyamatokra, és belássák, létezhet egy igazságosabb, élhetôbb, egyenlôbb világ, és ez rajtuk is múlik. Manapság az egyik leggyakrabban használt fogalom a globalizáció. De vajon tudjuk-e, hogy pontosan mit értünk rajta? Vajon örülni kell a globalizációnak vagy félni kell tôle? Milyen hatása van az egyéni életünkre annak, hogy a távolságok kisebbek lettek és akár átrepülhetjük az óceánt? Hogy az Internet segítségével távoli országokban élô emberekkel kommunikálhatunk? Hogy ugyanazokat a filmeket nézzük és zenéket hallgatjuk, mint sok ezer tinédzser Amerikától Ázsiáig? Hogy vannak olyan termékek, amelyek a világ bármely pontján elérhetôk? Mindezek a jelenségek azt mutatják, hogy egyre szorosabb kapcsolat van köztünk és a világ távoli országaiban élô emberek között. De vajon ugyanezen tényezôk, hogyan hatnak más kontinensek, más országok lakóira? Felelôsek vagyunk-e másokért? Tudunk-e tenni az egyenlôtlenségek ellen? A játékos foglalkozás rövid, bevonó jellegû gyakorlatokon keresztül hozza közelebb a globalizáció fogalmát a fiatalokhoz. Célja, hogy a világban zajló folyamatok jobb megértésén túl érzékenyebbé tegye ôket a társadalmi igazságosság és az emberi jogok kérdéseire és felvesse a globális társadalmi felelôsség gondolatát. 33 Vándorok a nagyvilágban A foglalkozás a migráció jelenségével, annak okaival, a migráció és a globalizáció kapcsolatával, a magyarországi, illetve a világban tapasztalható vándorlási hullámokkal foglalkozik, végül rámutatva a migráció jó oldalaira. 2 Tartalom Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban 3

4 Globalizáció a hétköznapokban A világ népessége és gazdagsága A gyakorlat célja: A globalizáció fogalmának felvezetése A globalizáció hatásainak (távolságok csökkenése, növekvô egymásrautaltság) szemléltetése. A játék idôtartama: 30 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: csoportonként egy világtérkép, öntapadós emlékeztetô cédulák (mini post-it), fonal, csoportonként 1db vonalzó, papír, toll, bevásárlólista (melléklet) 1. A diákokat kis csoportokra (4-6 fô) osztjuk. 2. Minden csoport kap egy vonalzót, fonalat és egy világtérképet. Kiosztjuk a csapatoknak a feladatot (ugyanazt a feladatot 2 csoport is kaphatja): I. csoport feladata, hogy a csapattagok válasszák ki a legtávolabbi helyet (országot), ahol már jártak, a vonalzóval mérjék le a távolságokat, számolják ki és adják össze a kilométereket. II. csoport feladata, hogy nézzék meg a ruháikon található cédulákat, írják fel, hogy mi hol készült, majd jelöljék a térképen a származási helyeket, vonalzóval mérjék le a távolságokat és számolják össze a kilométereket. III. csoport kap egy bevásárló listát és egy ország listát. Feladatuk, hogy találják ki, honnan érkezhettek a termékek, jelöljék be a térképen a származási helyeket, a vonalzóval mérjék le a távolságokat és számolják össze a kilométereket. Banán- Ecuador, Kávé- Brazília, Cukor- India, Tea- Sri Lanka, Narancslé- Spanyolország, Csokoládé- Elefántcsontpart, Rizs- Thaiföld 3. A csoportok eredményeit a táblán/flipcharton rögzítjük. 4. Közös megbeszélés: Volt-e meglepetés? Mire következtetnek mindebbôl? Milyen hatásai vannak a globalizációnak? Mik a globalizáció hátrányai és elônyei? 5. Következtetés: A világ népei sohasem éltek izoláltan, de a kapcsolatháló ma már olyan sûrû lett, hogy nem tudunk nem tudomást venni egymásról. A globalizáció mindenkire hatással van, akár örül ennek a hatásnak, akár nem. A gyakorlat célja: Képet kapni az egyes kontinensek lakosságáról és gazdagságáról. Rádöbbenni, hogy torzult elképzeléseink vannak a világról. Vizualizálni az egyenlôtlenségeket. Felvezetni a társadalmi igazságosság kérdését. A játék idôtartama: 20 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: Kontinens feliratok (Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa) a falra kiragasztva, székek, statisztikai adatok. 1. A falra egymás mellé felragasztjuk az egyes kontinensek feliratait. 2. A játék két részbôl áll. Az elsô lépésben arra kérjük a résztvevôket, képzeljék el, hogy most ôk a világ teljes lakossága. Ha figyelembe kellene venni a valós arányokat, hány fô lakna közülük Afrikában, hány Európában, Észak-Amerikában, hány Dél-Amerikában, Ázsiában? Mérjék fel az arányokat és azoknak megfelelôen álljanak annyian az egyes kontinensek alá. 3. Összevetjük a valós adatokkal. 4. Közös megbeszélés: Mi befolyásolja a becslésünket a világnépesség eloszlásának meghatározásában? Milyen elképzelések, érdekek és félelmek rejlenek a háttérben? 5. Második lépésben, a résztvevôk most a teremben lévô székeket osztják el úgy, mintha a világ összgazdagságát (GDP-ben kifejezve) kellene elosztaniuk, de úgy, hogy akik az imént az egyes kontinensek alatt álltak maradjanak a saját kontinensüknél. A székek száma megegyezik a diákok számával. 6. Összevetjük a valós adatokkal: 7. Az utolsó utasítás az, hogy most mindenki üljön le a rendelkezésre álló székekre, ne maradjon üresen szék és ne legyen senki, aki áll. Biztos meglepetést okoznak a székek nélkül maradó afrikaiak és a több széken egyszerre ülô európaiak és észak-amerikaiak. 8. Közös megbeszélés: Mit éreztek a játék közben? Min lepôdtek meg a legjobban? Mit mutat be ez a játék? Hogyan határoznák meg a szegénység fogalmát? 4 Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban 5

5 Statisztikai adatok: Kontinensek Népesség (fô) Népesség (%) GDP (milliárd $) GDP (%) Európa , ,60 32,63 Óceánia ,50 851,38 1,92 Dél- Amerika és a Karib-szigetek , ,29 5,60 Afrika ,92 933,66 2,11 Észak-Amerika , ,32 30,52 Ázsia (Oroszországgal együtt) , ,30 27,22 Összesen , A játék során, Óceánia nem szerepel a kontinensek között, mert lakossága százalékos arányban olyan kicsi, hogy nem érné el az egy fôt. Háttérinformáció: A világ népessége A világ népessége kifejezés a világban élô emberek becsült számára utal áprilisában ez a szám megközelítôleg 6,6 milliárd embert jelentett. Annak ellenére, hogy a világ egyes részein a népesség csökken, a világ népessége összességében növekedést mutat. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének becslése szerint 2050-re a világon élô emberek száma eléri majd a 9,2 milliárdot. A világ összjövedelme - Bruttó hazai termék (GDP) A játékban használt világ-összjövedelem kifejezés a játékban említett országok bruttó hazai termékén alapszik. A GDP az adott országban elôállított termékek és szolgáltatások összességének értékeként lett meghatározva. A GDP egy ország összvagyonát mutatja, azonban az országon belüli egyenlôtlenségekrôl nem ad információt. Szegénység Mivel a szegénység fogalmát nagyon nehéz meghatározni (nehéz mérni az éhezést, a betegségeket és a félelmet), a Világbank ezért bevezette az úgynevezett napi egy dollár meghatározást. E napjainkra általánosan elfogadott mutató szerint az, aki naponta kevesebb mint egy dollárból él, az abszolút szegénység szintje alatt él, azok pedig, akik naponta két dollárt költhetnek el, a szegénység szintjén élnek. Ez a meghatározás az egyes egyének anyagi forrásain alapszik. A szegénység kifejezés azonban könnyen meghatározható tágabb értelemben is, ha figyelembe veszünk egyéb olyan tényezôket, amelyek a tisztes megélhetéshez szükségesek, mint például a tanulási lehetôségek, életszínvonal, törvényi biztonság, vagy a politikai döntéshozatalra gyakorolt hatás. Az ideális világ Célja: A vágy és a szükséglet közötti különbség megértése Az alapvetô emberi jogok fogalmának felvezetése A globális felelôsség fogalmának felvetése Egyéni bevonódás elôsegítése A játék idôtartama: 40 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: világ javai kártyák (melléklet) 1. A diákokat kis csoportokra (4-6 fô) osztjuk. 2. Minden csoport kap egy csomag világ javai kártyát. 3. Minden csoport válogasson ki 15 kártyát, azokról a dolgokról, amelyek szerintük a legfontosabbak, és amikhez minden fiatalnak joga kellene, hogy legyen egy ideális világban. A döntésüknek konszenzuson kell alapulnia, és összesen 10 percük van arra, hogy meghozzák. 4. A világ javai sajnos végesek. Ahhoz, hogy az elosztásuk igazságosabb legyen, a gazdagoknak sokszor le kell mondaniuk a szegényebbek javára. Mi az az öt dolog, amibôl kevesebbel is megelégednének ahhoz, hogy a maradék tízbôl mindenkinek jusson? A döntésüknek ismét konszenzuson kell alapulnia, és összesen 10 percük van arra, hogy meghozzák. 5. Csoportok bemutatják, mi az a 10 dolog, amit mindenképp szükségesnek tartanak. 6. Közös megbeszélés: Milyen volt a gyakorlat? Milyen volt a csoporton belüli együttmûködés? Könnyen kiválasztották a kártyákat? Mirôl folytak a legnagyobb viták? 7. A csoportok által kiválasztott kártyákat 2 oszlopba (vágyak és szükségletek) rendezzük. Mi a vágy és szükséglet közötti különbség? Elegendôek a Föld erôforrásai ahhoz, hogy minden vágyunk teljesüljön? Elegendôek a Föld erôforrásai ahhoz, hogy mindenki szükségletei teljesüljenek? A világon mindenkinek megvan mindene, amire szüksége volna? És Magyarországon? Mit lehetne tenni, hogy mások ne szenvedjenek hiányt? A gyakorlat eredetijének forrása: Susan Fountain: Education for development- A teacher's resource for global learning. 6 Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban Mi közöd hozzá?- fiatalnak lenni a globális világban 7

6 A világ a bevásárlókosarunkban Ez a képzés mindazoknak szól, akik már valaha vásároltak. Napjaink szupermarketjeiben a világ távoli országaiból származó termékekkel találkozunk nap, mint nap. De vajon hányszor gondoltuk végig, hogy honnan is jönnek ezek az áruk, és hogyan élnek azok, akik megtermelték ôket? Mindannyian vásárlók vagyunk, de vajon gondolunk-e rá, hogy vásárlásainkkal távoli helyeken élô emberek életét is befolyásoljuk? A képzés arra mutat rá, hogy a globalizáció térnyerésével egyre inkább egymásrautaltságban élünk és kölcsönösen függünk egymástól. A játékos foglalkozás rövid, bevonó jellegû gyakorlatokon keresztül a mezôgazdasági kereskedelem példáját használva illusztrálja a globalizáció folyamatát és az egyenlôtlenségek kialakulását. Célja, hogy a fiatalokat tudatos és felelôs fogyasztásra ösztönözze. Honnan jön a csoki? A gyakorlat célja: A diákok érdeklôdésének felkeltése, a téma bevezetése. Elônye, hogy a gyakorlat nem igényel semmi mást, mint csokoládét a csoport minden tagja számára és egy nagy világtérképet. A játék idôtartama: 10 perc Ajánlott korosztály: 10+ Eszközigény: tábla csokoládé (lehetôség szerint méltányos kereskedelembôl származó), világtérkép, kakaóbab-kártyák (melléklet), csokoládékártyák (melléklet), madzag, vonalzó 1. A játékosok feladata, hogy kitalálják melyik az öt legnagyobb kakaótermelô, illetve csokoládégyártó ország a világon és elhelyezzenek egy-egy kártyát a megfelelô helyre a falra felfüggesztett térképen. Megkínáljuk a csoportot csokival, majd a következôket kérdezzük meg tôlük. Tudják-e, hogy honnan származik a csoki? Milyen országokban termelnek kakaót? Melyik a 6 legnagyobb kakaóbabtermelô ország? 1. Elefántcsontpart 2. Ghána 3. Indonézia 4. Nigéria 5. Kamerun 6. Brazília Milyen országokban gyártanak csokit? Melyik az 5 legnagyobb csokoládégyártó cég? 1. Mars (USA) 2. Nestlé (Svájc) 3. Hershey Foods (USA) 4. Cadbury (Egyesült Királyság) 5. Ferrero (Olaszország) Hol vannak ezek az országok a térképen? A térképre helyezzük fel a kakaóbab és csokoládékártyákat. 2. Megbeszélés: Mi érdekes az elrendezésben? Mi az oka ennek az eloszlásnak? 3. Képzeljük el, hogy egy elefántcsontparti termelô kakaójából az Amerikai Egyesült Államokban készítenek csokoládét, majd azt Magyarországra hozzák. Mérjük meg madzag segítségével, hogy összesen hány kilométert utazik ez a csoki. Milyen következményei vannak ennek? 8 A világ a bevásárlókosarunkban A világ a bevásárlókosarunkban 9

7 Háttéranyag: A kakaó trópusi területeken nô, a kakaónövény számára szükséges forró, de egyben árnyékos környezetet a trópusi esôerdôk biztosítják. Kakaóföldek Latin-Amerikától Afrikán át Délkelet- Ázsiáig húzódnak, ez az úgynevezett kakaóöv. A világ nyolc legnagyobb kakaótermelô országa: Elefántcsontpart, Ghána, Indonézia, Nigéria, Kamerun, Brazília, Ecuador és Malajzia, amelyek együttesen a világ kakaótermelésének 90%-át tudhatják magukénak. Brazília kivételével a kakaótermelés kistermelôk kezében van, akik pár hektáros földeken dolgoznak. Elefántcsontparton mintegy félmillió termelô él kakaótermelésbôl, és a többi országban is több százezerre tehetô azoknak a száma, akiknek a megélhetése a világpiaci kakaóártól függ. Míg a kakaóból csokoládé lesz, több kézen is átmegy. A kakaó feldolgozását hatalmas multinacionális vállalatok tartják kezükben: hat multinacionális vállalat uralja a világ csokoládépiacának 80%-át. A kakaótermelés és csokoládégyártás földrajzi eloszlása érdekes képet mutat. Míg a legtöbb kakaóbabot déli, úgynevezett fejlôdô országokban termelik, addig a magasabb hozzáadott értékkel rendelkezô csokoládétermelés a fejlett országokban zajlik. Ez a munkamegosztás a gyarmatosításra vezethetô vissza, amely a mai napig érezteti hatását, hiszen a fejlett országok piacaikat fôként a feldolgozott termékek esetében védik magas importvámokkal. Ezért fejlôdô országok nem érdekeltek saját terményeik feldolgozásában, s azokat nyersanyagként, sokkal kisebb haszonnal adják el. Forrás: European Fair Trade Association: Fair Trade Yearbook Elérhetô online: Termékkártyák Cél: Megismertetni a diákokat a mindennapi élelmiszerek eredetével Megismertetni a diákokat a fejlôdô országbeli termelôk életével Idôtartam: 20 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: Egy-egy szett termékkártya (melléklet) csoportonként. 1. Kérdezzük meg a diákokat, milyen olyan élelmiszereket ismernek, amelyeket a kakaóbabhoz hasonlóan távoli kontinenseken, országokban termelnek. 2. Minden egyes csoport kap egy szett termékkártyát. Az egyes csoportoknak össze kell párosítania ôket. kép a kész termékrôl (banán, tea, kávé, cukor, kakaó) származási ország leírás a termelô életérôl kép a nyersanyagról Megoldás: banán-ecuador, cukor- India, tea- Sri Lanka, kávé- Brazília, csokoládé-elefántcsontpart 3. Közös megbeszélés: Voltak-e meglepetések? Mik voltak azok? Milyen párhuzamokat látnak az egyes termelôk élete között? Mennyiben más egy magyar termelô élete? A gyakorlat eredetijének forrása: Louise Robinson: Bananas and cocoa beans. Elérhetô online: 10 A világ a bevásárlókosarunkban A világ a bevásárlókosarunkban 11

8 A banán útja Cél: Átvezetés a következô gyakorlatra A banánértékesítési lánchoz kapcsolódó szereplôk beazonosítása Idôtartam: 30 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: Képek a banán útjáról (melléklet), papír, színes ceruza, zsírkréta 1. A diákokat 4 fôs csoportokra osztjuk. Minden egyes csoport képregényt készít a banán útjáról (hogyan jut el a termelôtôl hozzánk, merre és mivel utazik, mi történik vele, kik dolgoznak vele stb.). 2. Az elkészített képregényeket kiállítjuk a teremben. 3. A mellékletben szereplô képek segítségével beazonosítjuk a termelési - értékesítési lánc szereplôit (ültetvényen dolgozó munkások, ültetvényes, szállítmányozó, importôr, érlelôüzem tulajdonosa, bolttulajdonos). A képek és leírások forrása: Oxfam Elsô kör 1. A csapatok felosztása. Adjuk oda nekik a szerepkártyáikat, és kérjük meg ôket arra, hogy olvassák el a szerepeikrôl szóló információkat. Hagyjunk pár percet arra, hogy végiggondolják, mit is jelenthetnek a szerepeik. 2. Mondjuk el nekik, hogy minden egyes banán 30 forintba kerül. 3. Kérjük meg ôket arra, hogy döntsék el, a 30 forintból mennyit kellene nekik kapniuk a munkájukért a banán láncolatban. 4. Kérjük meg ôket arra, hogy töltsenek néhány percet azzal, hogy érveket gyûjtenek amellett, hogy miért is illeti meg ôket az az összeg, amit az imént meghatároztak maguknak. 5. Minden csoportnak adunk egy banánt és megkérjük ôket, hogy vágják le az ôket megilletô összegnek megfelelô szeletet. 6. Most pedig minden csapat mondja el a többieknek a kitalált összeget és az okokat. A kért összegeket rögzítsük a táblán, majd adjuk ôket össze. A levágott banándarabokat rakjuk egymás mellé: egy óriásbanánt kapunk! Második kör Kinek mi jut a banánból? Cél: Bemutatni, hogy mi is történik egy banánnal, amíg az elér a vásárlóig)és hogy megvitassuk azt, hogy kinek mi jut a banánok eladásából. Idôtartam: 30 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: szerepkártyák (melléklet), 5 db banán, 5 db kés, szalvéta/papírtörlô, 30 db zseton/babszem/egyforintos 1. A játék bemutatása során ismertessük, hogy a következô játék a banán útját mutatja be a latin-amerikai ültetvényektôl a mi asztalunkig. Alakítsunk öt csapatot, hogy megszemélyesítsünk minden egyes szakmát, ami része a banán áruláncolatának. i) banán-ültetvényen dolgozó munkás ii) ültetvény-tulajdonos iii) szállítmányozó iv) importôr, banánérlelôüzem tulajdonosa v) bolttulajdonos. (Mindenkinek jusson egy-egy szerep!) 1. A csoportok által maguk számára meghatározott díjak összege elkerülhetetlenül több, mint 30 forint, így a csapatoknak újra kell tárgyalniuk az elosztást. Minden egyes csapat gondolja át, hogy tud-e engedni az árból. Az új árakat ismét írjuk fel a táblára. 2. Hogy fokozzuk a hatást, adjuk oda a 30 forintot (zsetont, babszemet) az áruházat megelevenítô csapatnak, akik megtartják ebbôl a részüket, a maradékot pedig továbbadják az érlelôknek, akik szintén lecsípve a részüket továbbadják a maradékot az importôröknek, akik megtartják a részüket és továbbadják a maradékot a szállítmányozóknak, ezután következnek csak az ültetvénytulajdonosok, majd a legvégén a dolgozók. 3. Végül leplezzük le az igazi felosztást, hogy valójában ki mit kap a latin-amerikai banán végsô árából. Hagyományos kereskedelembôl származó banán: Banán munkás: Ültetvény tulajdonos: Szállítmányozó: Importôr és banánérlelô-üzem tulajdonosa Bolt vagy áruház Összesen 1 forint 5 forint 4 forint 7 forint 13 forint 30 forint 12 A világ a bevásárlókosarunkban A világ a bevásárlókosarunkban 13

9 Méltányos kereskedelembôl származó banán esetében a banán munkások számára kifizetett összeg minden esetben úgy kerül meghatározásra, hogy az fedezze megélhetési költségeiket. Ennek megfelelôen az egyes termelôknek juttatott ár országonként eltér a helyi viszonyoknak megfelelôen. Lezárás, közös megbeszélés: Igazságos-e ez a helyzet? Miért így van felosztva a 30 forint? Kié a hatalom és miért? Hogyan lehetne javítani a helyzeten? Hogyan tudnánk mi, fogyasztók befolyásolni az elosztást? Hallottál már a méltányos kereskedelemrôl? Hajlandó lennél-e többet fizetni a banánodért, ha tudnád, hogy a munkások vagy a termelôk cserébe annyit fizetséget kapnának, hogy az fedezze az alapvetô szükségleteiket? Ismersz-e hasonló szituációt Magyarországon, amikor a jövedelmek elosztása nem igazságos? A gyakorlat eredetijének forrása: BananaLink Háttéranyag: A banán a legnépszerûbb gyümölcs Európában, s azon belül Magyarországon. A banánt trópusi területeken (Afrikában, Latin-Amerikában, Karib-szigeteken, Csendes-óceáni területeken) termesztik. Európai országok közül Franciaország (Martinique és Guadeloupe), Spanyolország (Kanári szigetek), Portugália és Görögország területén találunk banánföldeket. 6 országban (India, Brazília, Ecuador, Fülöp-szigetek, Kína és Indonézia) termelik a világ banánjainak több, mint felét. Egyes banántermelô országokra, mint például Ecuador, a nagy, ipari méretû ültetvények jellemzôek, ahol a termelés egyre inkább gépesített és sok növényvédôszert használnak fel. A karib-szigeteki banántermelést inkább a kis független családi gazdaságok jellemzik. Az utóbbi idôben a banánültetvényeken dolgozó munkások életszínvonala rohamos mértékben romlott. Az órabérek olyan alacsonyak, hogy még napi órányi munkával is alig tudják elôteremteni a saját és családjuk megélhetéséhez szükséges pénzt. Az alacsony órabérek arra kényszerítik a munkásokat, hogy földeket arra az idôre se hagyják el, amíg repülôrôl növényvédôszereket permeteznek, ami súlyos egészségügyi következményekkel jár. Kiszolgáltatottságukat növeli, hogy egyre gyakoribb, hogy munkaszerzôdéseiket határozott idôre kötik, így a munkások elesnek azoktól a szociális juttatásoktól, amelyek állandó szerzôdés esetén járnának nekik. A szakszervezeteket akár erôszakkal is elnyomják, és nemcsak munkájuk elvesztése fenyegeti a tagokat, de például Kolumbiában szakszervezeti vezetôk meggyilkolására is találunk eseteket. A kis családi farmokon termelô gazdák életkörülményei sem feltétlenül jobbak. A kistermelôk egyre kevésbé képesek felvenni a versenyt a nagy, ipari ültetvényekkel, amelyek gyakran környezetszennyezô eljárásokkal és a munkások kizsákmányolásával képesek nagyon olcsón elôállítani terményüket. Mivel gyakran egy felvásárlótól függnek, ezért kénytelenek elfogadni az alacsony árat, amely termelési költségeiket sem fedezi, nemhogy megélhetésük biztonságát garantálná. Számukra a Fair Trade (méltányos kereskedelem) egy kitörési lehetôség, hiszen a Fair Trade hálózathoz csatlakozott termelôszövetkezet méltányos és hosszú távon garantált árat kap termékeiért, ami fedezi termelési és megélhetési költségeit. Jelenleg az Európában forgalmazott banánok 10%-a származik Fair Trade kereskedelembôl, de Svájcban ez az arány már meghaladja az 50%-ot is. Forrás: European Fair Trade Association: Fair Trade Yearbook Elérhetô online: The Fairtrade Foundation: Unpeeling the Banana Trade. Elérhetô online: A banánkereskedelem nyereséges üzlet, azonban a profitból egyre kevesebbet látnak a kistermelôk és az ültetvényeken dolgozók. Mivel a banán olcsó ára vásárlócsalogatónak számít, ezért sok szupermarketlánc a banán árát egyre csökkenti, hogy forgalmát növelje. Az árak csökkenése azonban nem jár együtt a nyereségük csökkentésével. A szupermarketláncok az árak csökkentését inkább a banánkereskedelmi lánc (termelô, ültetvényes, szállítmányozó, érlelô) többi szereplôjére hárítják. Mivel a banánkereskedelmet néhány hatalmas multinacionális vállalat (Chiquita-USA, Dole-USA, Del Monte- UAE/Mexikó, Noboa-Equador, Fyffes-Írország) tartja a kezében, s ezek olyan mamutvállalatok, amelyek a termelés, a szállítás és az érlelés folyamatát is ellenôrzik, a szupermarketek által kifejtett árnyomás végsô soron a kistermelôkön és ültetvényeken dolgozó munkásokon csapódik le. 14 A világ a bevásárlókosarunkban A világ a bevásárlókosarunkban 15

10 Lezáró vita Cél: foglalkozás lezárása, összegzése érvek és ellenérvek összegyûjtése Tényleg fekete-fehér a világ? Idôtartam: 30 perc Korosztály: 14+ Eszközigény: - 1. A csoportot 2 részre osztjuk, az egyik fele ellenérveket, míg a másik az állítás mellett szóló érveket gyûjt össze. Segítségképp kioszthatunk nekik egy listát az alábbi kulcsfogalmakkal. 2. A csapatok felírják érveiket egy nagy papírra, és bemutatják egymásnak. 3. Végül nagy csoportban megbeszéljük az érveket és a lehetséges megoldási javaslatokat, tennivalókat. A BANÁNTERMELÉSSEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK NEM ÉRDEKELNEK. CSAKIS AZ A FONTOS, HOGY MINÉL OLCSÓBBAN VEHESSEK BANÁNT. Kulcsfogalmak: felelôs fogyasztás gazdaságosság környezetszennyezés szegénység alapvetô emberi jogok bevándorlók, menekültek biogazdálkodás globalizáció társadalmi problémák mezôgazdaság szerepe 3 milliárd vidéki lakos vidéki hagyományok, szokások városiasodás fejlôdô országok fejlett országok gyarmatosítás vidéki munkanélküliség multinacionális vállalatok rizikók és költségek megosztása magyar kistermelôk méltányos kereskedelem Sokfélék vagyunk. Kék, barna és zöld szemûek. Kicsik és nagyok. Soványak és gömbölyûek. Göndör, egyenes és hullámos hajúak. A bôrünk színe is más: van aki napbarnított, míg mások tejfehérek. Mégis a minket meghatározó fizikai tulajdonságaink közül a bôrszín az, amely alapján a leggyakrabban megítélünk másokat. Fekete-fehér-sárga-barna csoportokba soroljuk ôket, és ezekhez a csoportokhoz értékítéleteket kapcsolunk. De vajon tényleg fekete-fehér a világ? A játékos foglalkozás egymásra épülô gyakorlatain keresztül a diákok megismerik a rassz és rasszizmus fogalmát, elgondolkodnak a fizikai tulajdonságokon alapuló kategorizáció önkényes mivoltáról, megismerik a rasszizmussal és rasszizmus elleni harccal kapcsolatos fôbb eseményeket és élményszinten, de játékos formában tapasztalatot szereznek a kirekesztettség érzésrôl, döntéseik irracionalitásáról. A játék idôtartama: 90 perc Ajánlott korosztály: A világ a bevásárlókosarunkban Tényleg fekete-fehér a világ? 17

11 Bevezetés Mit jelent az a fogalom, hogy rasszizmus? Cél: ráhangolódás a témára. Idôtartam: 10 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: kvízkérdések 1. A diákokat megkérdezzük, mit gondolnak mirôl szólhat ez a foglalkozás a címe alapján? A bevezetôben elmondjuk, hogy a rasszokkal, rasszizmussal fogunk foglalkozni. 2. Majd felolvassuk a kvízkérdéseket és mindenki egyénileg válaszol. A válaszokat tartalmazó papírt félrerakjuk, a jó válaszokat késôbb beszéljük meg (a 2. feladatnál). Kvíz kérdések: 1. A Homo Sapienst jelenleg hány fajt képviseli a bolygón? A. 4 B. 16 C. 1 D Az antropológusok körében legáltalánosabban elfogadott nézet szerint az emberi nem a következô kontinensrôl származik: A. Ázsia B. Európa C. Afrika D. Dél-Amerika E. Észak-Amerika 3. Mi az, amit egy csecsemôkorában Magyarországon örökbe fogadott közép-afrikai kisbaba megörökölhetett vérszerinti szüleitôl? A. nyelv B. a haja textúrája C. vallás D. párválasztási szokásai 4. Szerinted ki a rasszista? Az,... A - aki hisz abban, hogy a bôr színe meghatározza egy ember természetét. B - aki hisz abban, hogy egyes fajok természettôl fogva alsóbbrendûek. C - aki hisz abban, hogy az egyes emberi fajokat meghatározott fizikai tulajdonságokkal párosuló erkölcsi és szellemi tulajdonságok is jellemzik. D - aki hisz abban, hogy ezek az erkölcsi és szellemi tulajdonságok genetikailag öröklôdnek és a csoport tagja semmilyen módon nem szabadulhat meg tôlük. E - aki a másikat lenézi, elnyomja, vagy létében fenyegeti. Megoldás: 1. c 2. c 3. b (A,C,D a kultúra része, s mint ilyen tanult és nem öröklött viselkedési mód) 4. mindegyik Cél: a rassz és rasszizmus fogalmának tisztázása a diákok elôzetes tudásszintjének felmérése a témával kapcsolatban. Idôtartam: 15 perc Ajánlott korosztály: 12+ Eszközigény: flipchart, toll 1. Két fogalmat írunk fel a táblára: rassz, rasszizmus. 2. A diákokat megkérjük, hogy kapcsoljanak mindkét fogalomhoz meghatározásokat, asszociációkat, majd mondják el, hogyan kapcsolódik a 2 fogalom egymáshoz. Ami elhangzik jegyzeteljük a táblára. 3. Azután elôvesszük a kvízkérdéseket és közösen átbeszéljük a jó megoldásokat kérdéshez kapcsolódóan tisztázzuk a rassz fogalmát. 4. kérdéshez kapcsolódóan tisztázzuk a rasszizmus fogalmát. A fogalmak tisztázásához a kvízkérdéseken túl (lásd a háttérinformációt). A fogalmak tisztázásánál törekedni kell arra, hogy elkülönüljön az, ami a meghatározás, és ami a diák önálló véleménye. 4. Felírjuk a táblára az alábbi idézetet/viccet: A rasszizmus mindenütt jelen van. A zongorán a fekete billentyûk kisebbek... Megkérdezzük, hogy az eddigiek alapján, szerintük mit tesz hozzá ez a vicc a rasszizmus fogalmához? A vicc a rasszizmus önkényes mivoltára világít rá. Háttérinformáció: Az antropológusok között széles az egyetértés abban, hogy biológiai szempontból nem léteznek emberi rasszok. Ma a Földön élô emberek mind egy fajba tartoznak, melyet nem lehet egymástól elkülöníthetô, biológiailag meghatározott csoportokra felosztani. Az Antropológusok Amerikai Egyesülete 1998-ban az alábbi közleményt adta ki: 1 Tudósok és az átlagemberek egyaránt megalapozottnak tekintették, hogy az emberiség rasszokra, azaz látható fizikai tulajdonságok alapján elkülöníthetô embercsoportokra osztható fel. A tudomány fejlôdésével azonban világossá vált, hogy az emberi népcsoportok nem különálló, biológiailag megkülönböztethetô csoportok. Genetikai (DNA) elemzések sora bizonyítja, hogy a genetikai variáció az ún. rasszokon belül a legnagyobb (mintegy 94%). A köznyelvben rasszként emlegetett, földrajzilag meghatározott népcsoportok mindössze teljes génállományuk 6%-ában különböznek egymástól. Ez azt jelenti, hogy a ez egyes rasszokon belül sokkal nagyobb a variáció, mint az egyes rasszok között A történelem során, az egymás mellett élô népcsoportok mindig keveredtek. A genetikai keveredés miatt az emberiség egy faj maradt A fizikai különbségek nem köthetôk szorosan egy-egy földrajzi egységhez. Az egyes fizikai tulajdonságok egymástól függetlenül is átörökíthetôek. 1 American Anthropological Association Statement on Race, május, 17. (Online). (http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm). 18 Tényleg fekete-fehér a világ? Tényleg fekete-fehér a világ? 19

Világjáték. Jégtörı és becslési játék a globalizációról és a társadalmi igazságosságról

Világjáték. Jégtörı és becslési játék a globalizációról és a társadalmi igazságosságról Világjáték Jégtörı és becslési játék a globalizációról és a társadalmi igazságosságról Ismert tény, hogy a nagy számokat igen nehéz felfognunk. Az úgynevezett világjáték egyszerő, ugyanakkor szó szerint

Részletesebben

Iskolák a világért. A globális nevelés beillesztése az közoktatásba

Iskolák a világért. A globális nevelés beillesztése az közoktatásba Iskolák a világért A globális nevelés beillesztése az közoktatásba Az Artemisszió Alapítvány hírlevele TARTALOM 1. oldal : Háttéranyag 2-3. oldal : A projekt ismertetése 4. oldal : A Világjáték 5. oldal

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

A világ a bevásárlókosarunkban

A világ a bevásárlókosarunkban A világ a bevásárlókosarunkban Ez a képzés mindazoknak szól, akik már valaha vásároltak. Napjaink szupermarketjeiben a világ távoli országaiból származó termékekkel találkozunk nap, mint nap. De vajon

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv

Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv I. Rész (30 perc) 1. Bemutatkozás 2. A power-point alapján a JAM= Junior Achivement szervezet és

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete Hogyan vizsgálják? írni-olvasni tudás (6, 7 éves v. 10, 15 éves kortól nézik) írni-olvasni

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

60 perc. 8-14 évesek. Mutassuk be a Globális Célokat

60 perc. 8-14 évesek. Mutassuk be a Globális Célokat Csak egy bolygónk van. Máshová nem tudunk menni. Ha jól használjuk fel kreativitásunkat és ötleteinket, nem is kell! Ha vigyázunk bolygónkra és egymásra, meglesz minden, amire szükségünk van! Sir Ken Robinson

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben Újszászi Györgyi Védegylet Mi a méltányos kereskedelem, vagyis a FAIR

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus SZKC 208_06 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus modul szerzője: N. Kollár Katalin, Somogyi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Alaphang tréning 2. rész - Családreform

Alaphang tréning 2. rész - Családreform Alaphang tréning 2. rész - Családreform Munkafüzet 2. Alaphang tréning 2. Családreform 2. rész Ideje másképp látni a világot és a gyereked 2. lecke Mintamókus 2. 1. Eszközök és az ő forrásuk azaz kinek

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 77 D1 Magyar pénzek Ki vagy mi látható az egyes magyar pénzérméken, bankjegyeken? Írd a pontozott

Részletesebben

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért p1 Történet - Japán: 1965 /1970 - Európa: 1970-től Svájcban - USA : CSA-k 1986 óta

Részletesebben

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek.

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Tudatos vásárlás Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Ökológiai lábnyom Egy ember ökológiai lábnyoma hektárban számítva

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Észak-Amerikában a fogyasztók 20%-a kevesebbet telefonál. Mi zajlik a világ többi pontján? Sanoma Mobile Workshop 2012. szeptember 13.

Észak-Amerikában a fogyasztók 20%-a kevesebbet telefonál. Mi zajlik a világ többi pontján? Sanoma Mobile Workshop 2012. szeptember 13. Észak-Amerikában a fogyasztók %-a kevesebbet telefonál. Mi zajlik a világ többi pontján? Sanoma Mobile Workshop 12. szeptember 13. A mobiltelefon penetráció több mint milliárd előfizetéssel számolva világszerte

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

2 2 = 2 p. = 2 p. 2. Végezd el a kijelölt műveleteket! 3. Végezd el a kijelölt műveleteket! 4. Alakítsad szorzattá az összeget!

2 2 = 2 p. = 2 p. 2. Végezd el a kijelölt műveleteket! 3. Végezd el a kijelölt műveleteket! 4. Alakítsad szorzattá az összeget! Matematika vizsga 014. 9. osztály Név: Az 1-1. feladatok megoldását a feladatlapra írd! A 1-19. feladatokat a négyzetrácsos lapon oldd meg! 1. Számítsd ki az alábbi kifejezések pontos értékét! 0, = = p

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka.

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka. 1. Esettanulmány: Magda története Én csak egy vagyok azokból a milliókból, akik a sportszergyáraknak dolgoznak. 20 éves vagyok. A gyárban híres sportszergyártók számára készítünk ruhákat. Régebben vidéken

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Diagramok elemzése. egy kozmetikai termékcsalád hatóanyagösszetételét

Diagramok elemzése. egy kozmetikai termékcsalád hatóanyagösszetételét Diagramok elemzése 1. Egy cég közös grafikonban ábrázolja a teljesítményét és az alkalmazottak létszámát. Le tudná-e olvasni, mekkora volt a cég teljesítménye és a dolgozók létszáma 2000-ben, ha csak az

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Közösségi kezdeményezések

Közösségi kezdeményezések Közösségi kezdeményezések Város és a nők 2015. március 9. SIMON ILDIKÓ CIVIL NŐI KORMÁNY CROMO ALAPÍTVÁNY SIMON.ILDIKO@CROMO.HU Társadalmi innováció A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Nem és etnikum; állampolgárság és nemzeti identitás. 2013. március 19.

Nem és etnikum; állampolgárság és nemzeti identitás. 2013. március 19. Társadalmi egyenlőségek és egyenlőtlenségek Nem és etnikum; állampolgárság és nemzeti identitás 2013. március 19. Miről lesz szó a mai órán? Elfogultság és megkülönböztetés Rassz és etnikum Nem Állampolgárság

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Információszabadság. Tanóraterv középiskolák számára 1

Információszabadság. Tanóraterv középiskolák számára 1 Információszabadság Tanóraterv középiskolák számára 1 feladat időtartam feladat célja leírás eszközigény 1. film 15 perc Egy jogeset interaktív feldolgozása. Az információszabad sághoz való jog érvényesülése

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák! 2008/2009-es tanév tankönyvi elemzések, bemutatások is segíteni kívánják Önöket a bonyolult világunkban történő könnyebb eligazodásban. Kitekintés rovatunkban olyan külföldi tapasztalatokat mutatunk be,

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat Táblázatok A táblázatok cellákat tartalmazó sorokból és oszlopokból épülnek fel. A cellában szöveg, szövegközi grafikák és egyéb táblázatok is elhelyezhetők. A táblázat táblázatba történő beszúrásánál

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben