Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A"

Átírás

1 Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség növekedése Feladat: Mutassa be a világnépesség növekedését, a népesedési folyamat szakaszait a mellékelt ábrák segítségével! 2 A Témakör: A Föld helye a Naprendszerben, mozgásai és következményei Feladat: Helyezze el a Földet a Naprendszerben! Mutassa be a bolygónk főbb mozgásait és ismertesse ezek földrajzi következményeit! Témakör: A Föld népességének földrajzi eloszlása és a legnagyobb népességkoncentrációi Feladat: Ismertesse a Föld legnagyobb népességkoncentrációit! Mutassa be a népesség egyenlőtlen eloszlásának okait és következményeit! 3 A 4 A Témakör: A Föld gömbhéjas szerkezete Feladat: Ismertesse a Föld gömbhéjas szerkezetét és legfontosabb fizikai jellemzőit! Említse meg a belső szerkezet megismerésének módját! Témakör: Az országok csoportosítása gazdasági fejlettségük szerint Feladat: Melyel a gazdaság fejlettségének fő mutatói? Hogyan csoportosíthatók az országok fejlettségük szerint? Témakör: A kőzetlemezek mozgásának okai, típusai és következményei Feladat: Ismertesse a kőzetlemezek mozgásának okait és a lemezmozgások típusait! Milyen következményei vannak a lemezmozgásoknak? Témakör: Transznacionális vállalatok Feladat: Melyek a transznacionális vállalatok létrejöttének okai? Ismertesse a transznaciionális vállalatok működésének elvét! Elemezze a mellékelt táblázatot! 5 A Témakör: A. Vulkánosság Feladat: Mutassa be a vulkánosság kialakulásának okait és a Föld vulkanikus területeit! Nevezze meg az ábrán látható vulkáni formát és ismertesse a képződési folyamatot! Sorolja fel a vulkáni utómüködés változatait!

2 Témakör: Globalizáció Feladat: Milyen tényezők idézték elő a globalizációt? Ismertesse a mellékelt szövegek segítségével a globalizáció jelenségeit és következményeit! 6 A Témakör: Az ősmasszívumok Feladat: Ismertesse az ősmasszívumok szerkezeti és morfológiai típusait egy-egy példával! Mutassa be az ősmasszívumok ásványkincseit! Térképen mutassa meg az Föld ősmasszívumait! Témakör: Tercier szektor Feladat: Helyezze el a tercier szektort a gazdasági ágak között, milyen összefüggés van a tercier szektor, a szolgáltatás és az infrastruktúra között? Ismertesse a tercier szektor jelentős kibővülésének okait! 7 A 8 A Témakör: Gyűrthegységek Feladat: Hasonlítsa össze a gyűrthegységek kialakulását, felszínét és ásványkincseit! Mutassa meg a térképen a Pacifikus-, és az Eurázsiaihegységrendszer tagjait! Témakör: Észak-Európa gazdasági élete Feladat: Ismertesse az Észak-Európa gazdasági életében szerepet játszó természeti tényezőket! Mutassa be az ipar és a mezőgazdaság területi elhelyezkedésének sajátos vonásait! Témakör: Röghegységek Feladat: Hasonlítsa össze a röghegységek kialakulását, felszínét és ásványkincseit! Mutassa meg térképen a Kaledóniai-, és a Variszkuszihegységrendszer tagjait! Témakör: Olaszország Feladat: Ismertesse Olaszország természeti adottságait, nevezze meg és jellemezze az ország nagytájait és az észak-dél ellentétet az atlasz segítségével! 9 A Témakör: A síkságok Feladat: Csoportosítsa a síkságokat keletkezésük, tengerszint feletti magasságuk szerint! Mutasson 2-2 példát! Ismertesse a síkságok gazdasági jelentőségét! Témakör: Az Egyesült Királyság gazdasági élete Feladat:Mutassa be konkrét példákon a szigetország földrajzi fekvésének és ásványkincseinek szerepét a gazdaság fejlődésében! 10 A Témakör: A légkör szerkezete és összetétele Feladat: Ismertesse a légkör anyagi összetételét és szerkezetét! Mi a

3 jelentősége az emberi társadalom számára? Témakör: Ausztria gazdasági élete Feladat: Ismertesse Ausztria természeti adottságait, nevezze meg és jellemezze az ország nagytájait és gazdasági központjait a mellékelt ábra és az atlasz segítségével! 11 A Témakör: A monszun szélrendszerek Feladat: Mutassa be a trópusi és mérsékelt övezeti monszun szél keletkezése közötti különbséget! A mellékelt ábrák és atlasza alapján ismertesse a szélrendszerek jellemzőit és kialakító tényezőit, szerepüket az éghajlat jellemzőinek alakításában! Mutasson példákat a monszun szélrendszerekre! Témakör: Románia gazdasági élete Feladat: Ismertesse Románia természeti adottságait, nevezze meg és jellemezze az ország nagytájait és gazdasági központjait a mellékelt ábra és az atlasz segítségével! 12 A 13 A Témakör: Víz a légkörben Feladat: Határozza meg a levegő vízgőztartalmához tartozó legfontosabb fogalmakat! Hogyan történik a felhő-, és ködképződés? Ismertesse a csapadékképződés folyamatát! Témakör: Magyarország településföldrajzi jellemzői Feladat:Mit nevezünk településhálózatnak? Milyen településtípusok vannak hazánkban? Jellemezze a falusi-, a szórványtelepüléseket és a városokat! Témakör: A világtenger felépítése, tagolása Feladat: Ismertesse a világtenger tagolódását! Ismertesse a tengervíz fizika-, kémiai tulajdonságait és gazdasági jelentőségét! Témakör: Hazánk szőlő-, és gyümölcstermesztése Feladat: Jellemezze hazánk szőlő-, és gyümölcstermesztését! Milyen természeti feltételek a meghatározóak ebben a mezőgazdasági ágazatban? Ismertesse, hogy milyen szerepet játszanak a termelési hagyományok! Használja az atlasz megfelelő térképeit! Mutasson példát történelmi borvidékre! 14 A Témakör: A tavak Feladat: Ismertesse a tómedencék keletkezési típusait és a térképen mutasson egy-egy példát! Mutassa be a tavak pusztulásának okait és szakaszait! Mondjon példákat a tavak hasznosítására!

4 Témakör: Hazánk idegenforgalma Feladat: Ismertesse Magyarország idegenforgalmi adottságait! Mutassa be a mellékelt táblázatok, képek segítségével az idegenforgalmi körzeteket! Mondon példákat hazai világörökség-értékekre! 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A Témakör: A folyók és felszínformálásuk Feladat:Ismertesse a folyó szakaszait az eredettől a torkolatig! Ismertesse az idetartozó fogalmakat! Mutassa be a folyóvíz munkavégző képességét! Térképén mutasson egy-egy példát! Értelmezze a mellékelt ábrákat! Témakör: Magyarország közlekedésföldrajza Feladat: Ismertesse Magyarország közlekedésföldrajzi adottságait! Mutassa be a közlekedési ágak szerepét és azok változását a személy-, és áruszállításban! Témakör: Magyarország éghajlata Feladat: Jellemezze hazánk éghajlatát! Mutassa be a Magyarország éghajlatát módosító hatások érvényesülését! Használja az atlasz tematikus térképeit! Témakör: Latin-Amerika gazdasága Feladat: Ismertesse a Latin-amerikai országok gazdasági szerepkörének átalakulását példák alapján! Használja a mellékelt ábrákat és az atlaszt! Témakör: Hazánk felszíni vizei Feladat: Jellemezze két legnagyobb folyóvizünket! Mutassa meg a térképen a legnagyobb mellékfolyóikat! Hogyan keletkeztek hazánk tavai? Témakör: Japán gazdasági élete és szerepe a világgazdaságban Feladat: Mutassa be a természeti adottságok szerepét a japán gazdaságban. Értékelje Japán szerepét a világgazdaságban! Témakör: Kisalföld és Alpokalja természetföldrajzi jellemzői Feladat: Ismertesse a két táj természeti viszonyait! Jellemezze résztájaikat! Témakör: Kína szerepe a világgazdaságban Feladat: Mutassa be a mellékelt ábrák, grafikonok felhasználásával Kína világgazdasági szerepét! Témakör: Az Északi-középhegység Feladat: Ismertesse a táj természeti viszonyait! Jellemezze résztájait! Témakör: A városi életforma és a környezetszennyezés kapcsolata Feladat: Ismertesse a városi népesség alakulását és annak fő okait! Mutassa be a mellékelt képek segítségével a városi életforma és a

5 környezetszennyezés kapcsolatát! 20 A Témakör: A forró övezet öveinek jellemzése Feladat: Hasonlítsa össze az egyenlítői és az átmeneti öv jellemzőit a mellékelt ábrák felhasználásával! Térjen ki az éghajlatra, talajra, természetes növény-, és állatvilágra és a felszínformáló folyamatokra! Témakör: Az USA szerepe a világgazdaságban Feladat: Mutassa be az Amerikai Egyesült Államok vezető szerepét a világgazdaságban!

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz 11-12. évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

A komplex természettudományos vizsga tételei

A komplex természettudományos vizsga tételei A komplex természettudományos vizsga tételei 1. A víz a) A molekula felépítése, szerkezete, jellemzői. A szerkezetből következő fizikai és kémiai tulajdonságok (amfoter jellege, kémhatása). Szerepe környezetünkben

Részletesebben

Kéri András A környezeti nevelés lehetőségei a földrajzoktatásban

Kéri András A környezeti nevelés lehetőségei a földrajzoktatásban Kéri András A környezeti nevelés lehetőségei a földrajzoktatásban A földrajz integráló jellegű tantárgy; nemcsak természettudományos ismereteket hordoz, hiszen a földrajzi burok az embert és az általa

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Földrajz A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat

Részletesebben

FÖLDRAJZ. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

FÖLDRAJZ. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2012 FÖLDRAJZ Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2014. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 A vizsga anyaga az iskolánkban használt, a MOZAIK Kiadó Földrajz tankönyvcsaládjára épül. A feltüntetett oldalszámok ezen tankönyvek oldalszámait jelzik az évfolyam megjelölése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. Rigóczki Csaba 10.

TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. Rigóczki Csaba 10. palimadar1 9/30/08 10:15 AM Page 1 TÁRSADALOMFÖLDRAJZ Rigóczki Csaba 10. A MAGYAR IPAR FÖLDRAJZA Örökség Magyarországon a II. világháború után állami tulajdonba került az ipar csaknem egésze. A tervgazdaság

Részletesebben

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ 10. osztály KÉSZÍTETTE: TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE (MOZAIK KÖNYVKIADÓ TANMENETÉNEK ADAPTÁLÁSA) 1 Az éves keret felosztása Témakör Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Választható Természetismeret 6. évfolyam

Választható Természetismeret 6. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Természetismeret 6. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható természetismeret tantárgy

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin FÖLDRAJZ. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény

Részletesebben