HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE"

Átírás

1 PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek közgyűlése a 179/2005.(V.26.) sz., 91/2004. (III.25.) sz. és a 379/2000.(X.19.) sz. határozattal módosított 95/1997.(III.10.) sz. határozata a Hétvezér Általános Iskola Alapító Okiratát módosította. Iskolánk alapelveinek meghatározásakor abból indultunk ki, hogy hazánk gazdasági és kulturális felemelkedésének kulcsa az emberi képességek kibontakoztatása. Minden gyermeknek egyenlő jogot és lehetőséget biztosítunk saját képességei szerinti haladásához - a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény előírásai alapján. Az alapműveltségi tartalmak kimunkálása mellett, az élethosszig tartó tanulás igényének és az ehhez szükséges képességeknek (kompetenciáknak) a kialakítása, a tehetség felismerése és fejlesztése közös, társadalmi felelősségünk. Ehhez a feladathoz nyújtja iskolánk a megfelelő kereteket. Küldetés nyilatkozatunk: Olyan iskolát szeretnénk, ahol harmonikus személyiségek jó közösségekben harmonikus személyiségek kibontakoztatásán munkálkodnak magas színvonalon. Intézményünk az alapításától, szeptemberétől kezdve építi, fejleszti önálló arculatát, melyre jellemző a matematika irányultság a hozzá kapcsolódó természettudományos tantárgyakkal, valamint a nyelvoktatás, felölelve az anyanyelv és idegen nyelv tanításának körét, nagy gondot fordítva az informatikai ismeretek kialakítására. Fennállásunk óta nagy hangsúlyt fektetünk a humán műveltségtartalmak építésére. Komoly hagyományokkal rendelkezünk a művészeti nevelés terén is. Azon iskolák sorába kívánunk tartozni, amelyek tevékenyen részt vállalnak abból, hogy tanulóink az alapkészségek kialakítása után hatékony tehetséggondozó és felzárkóztató program segítségével felvételt nyerve a megfelelő közép - és felsőfokú oktatási intézményekbe nemzetközi összehasonlításban is megállják helyüket. 1

2 Helyi tanterveink kialakításánál figyelembe vettük iskolánk sajátosságait nemcsak az óraterv, hanem a tananyag, a képességfejlesztés, a követelményszint megállapításánál is. Intézményünk Székesfehérvár kertes, családi házas övezetében helyezkedik el. A beiskolázási körzetünk tágabb, mivel a tehetséggondozás iránti igények miatt a város távolabbi részéről, sőt a környező településekről is járnak hozzánk gyermekek. Iskolánk a 2002/2003-as tanévben az OM által támogatott COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program Partnerközpontú Működés intézményi modelljét kiépítette. 2

3 HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE Az iskola működését meghatározó adatok a helyi pedagógiai program megírásának időszakában a 2004/2005. tanév végén. Tanulólétszám: 606 fő, (ebből fiú 312; leány 294) 1-4. osztályba jár: 227 tanuló 5-8. osztályos: 379 tanuló Bejáró tanulók száma: 117 fő Tanulócsoportok száma: évfolyamos 9 csoport 5-8. évfolyamos 14 csoport Egy osztályra jutó átlaglétszám: 26,4 fő Napközis csoportok száma: 10 (1-4. évfolyamban 9; 5-6. évfolyamban 2) Tanulószoba: 1 csoport (7-8. évfolyamban) Tantestület létszáma: 46 fő Szakmai munkaközösségek száma: 6 Közalkalmazotti álláshelyek: 61,5 1. Személyi feltételek Az elkövetkező években - a népesség-nyilvántartási iroda prognózisát is figyelembe véve - a gyermeklétszám fő között fog mozogni. Ez középtávon (5 év) tanulócsoport, valamint 10 napközis és 1 tanulószobai csoport kialakítását feltételezi. A tanulócsoportok megoszlása: 1. évfolyam 2 osztály 5. évfolyam 4 osztály 2. évfolyam 2 osztály 6. évfolyam 4 osztály 3. évfolyam 2 osztály 7. évfolyam 3-4 osztály 4. évfolyam 2 osztály 8. évfolyam 3-4 osztály A napközis csoportok az évfolyamokhoz igazodnak: 1. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 2. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 3. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 4. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 5. évfolyam 1 csoport ( összevontan) 6. évfolyam 1 csoport ( összevontan) 3

4 5. és 6. évfolyamon elsősorban a tanulók napi óraszámának csökkenése miatt szükséges a napközis csoportok megszervezése. Feladata az átmenet megkönnyítése és a felzárkóztatás. A tanulószoba elsősorban a felzárkóztatást szolgálja a 7-8. évfolyamon, de elősegíti a szabadidő hasznos eltöltését is. ( informatika, könyvtár) 5. évfolyamtól városi beiskolázással két emelt szintű matematika osztályt szervezünk. Ez a 6. évfolyamon folytatódik, majd 7. évfolyamtól a hatosztályos gimnáziumi beiskolázás miatt az évenkénti feltételeknek megfelelően - a tanulócsoportok átszerveződnek. Az idegen nyelv (angol, német) tanulása harmadik évfolyamtól kezdődik. A 2004/2005-ös tanévben angol nyelvet 291 tanuló német nyelvet 193 tanuló tanul 3 8. évfolyamon. Fontos, hogy részükre a folyamatosság és fokozatosság elvét megtartsuk. Félállásban alkalmazunk gyermek - és ifjúságvédelmi felelőst, főállásban könyvtárost. A gyermekek személyiség - fejlesztésében sok segítséget nyújt a főállású iskolapszichológus. Tantestületünkben négy főnek van egyetemi végzettsége, hat fő rendelkezik pedagógiai szakvizsgával (közoktatás-vezető, szabadidő szervező), 20 kollégának két vagy több diplomája van. Általános iskolai tanár 24 fő, tanító 18 fő. Jelenleg is hárman másoddiplomájukért tanulnak. Tantestületünk szakos ellátottsága, a tanítandó tantárgyak alapján Magyar nyelv és irodalom szakos Történelem Német nyelvszakos Angol nyelvszakos Orosz nyelvszakos Matematika szakos Fizika szakos Informatika szakos Kémia szakos Biológia szakos Földrajz szakos Rajz szakos Technika szakos Testnevelés szakos Ének-zene szakos Tanítói képesítéssel rendelkezik 5 fő 4 fő 3 fő 3 fő 4 fő 8 fő 4 fő 3 fő 2 fő 3 fő 4 fő 2 fő 2 fő 3 fő 2 fő 18 fő 4

5 Pedagógia szakos Nyelvvizsgával rendelkezik Népművelő 1 fő 5 fő 4 fő A felsorolás bizonyítja, hogy a műveltségi területekből kialakított tantárgyak tanítása 100 %-os szakos ellátottsággal megoldható. A pedagógus továbbképzés keretén belül a tantestületből nagyobb létszámban a következő továbbképzéseket végezték el kollégáink: informatika számítástechnika tanulás tanítása életvezetési ismeretek ECDL minőségfejlesztési alapismeretek és módszerek 32 fő 25 fő 30 fő 10 fő 8 fő Az iskola pedagógiai munkájának irányításában és szervezetében fontos szerepet töltenek be a szakmai munkaközösségek és a minőségfejlesztési támogató csoport. Működésük az iskolavezetőség lineáris szerkezetében is helyet kap. 1. sz. melléklet: A Hétvezér Általános Iskola vezetési struktúrája 2. Tárgyi - dologi feltételek Iskolánk 1981-ben épült könnyűszerkezetes clasp építési rendszerrel. A kétszintes épület nyugati részén helyezkednek el a kb. 50 négyzetméteres tantermek, amelyeknek egyik oldala a terem teljes hosszában ablak. Ez a szélsőséges hőingadozásokat felerősíti. A hosszú folyosót megszakítja a kiszélesedő aula, amely az iskolai rendezvényeknek tág teret biztosít az emeleti folyosó galériás megoldásával együtt. Az épület állaga rohamosan romlik, ezt mutatják a sorozatos beázások, a nyílászárók meghibásodásai, a műanyag padló és a mosható falak kopottsága, a betonaljzat felpúposodása. Az épület egyik szárnyát alkotja a 600 adagos főzőkonyha az ebédlővel, ahol önkiszolgáló étkezéssel egyidejűleg közel 120 fő ebédelhet. Ehhez a szárnyhoz csatlakozik az elektronikusan mozgatható térelválasztóval két részre osztható kosárlabda pálya méretű tornaterem és a négy öltöző. A földszinti tantermekben beépített szekrények vannak, az emeletiek közül pedig hatnál a teremből szertárak nyílnak. Huszonegy terem osztályteremként funkcionál. Szaktanterem a fizika-kémia előadó, a számítástechnika terem, nyelvi labor és a két technika terem. A többi tantárgy esetében óracserével lehet bejutni az ének, rajz, biológia stb. tantermekbe. Minden teremhez a stúdióból üzemeltethető hangszóró és zártláncú videorendszer tartozik. 5

6 A berendezést mozgatható kétszemélyes asztalok és székek alkotják, a táblák lapozhatóak. A napközis és tanuló szobai foglalkozások a délelőtti osztálytermeket használják. Az épület két oldalról védi az udvart, amely fás, ligetes, bokros kialakításával a gyermekeknek nagy mozgásteret biztosít. A kicsiknek homokozó, mászóka, és udvari fa játékok, a nagyoknak kő ping-pong asztalok, kosárlabda palánkok állnak rendelkezésre. A szabadtéri, aszfaltborítású sportpálya az épület utca felőli részén kézilabdapálya méretű, négy oldalról hálóval védett. Az iskola taneszközökben, oktatási anyagokban átlagos felszereltségű. A szertárak ellátottsága biztosítja a tanításhoz szükséges szemléltetést és eszközöket. Írásvetítő minden teremben rendelkezésre áll a rögzített vetítővászonnal. Televíziók kiépített video lánccal illetve video-lejátszókkal elsősorban a napközis termekben vannak. Hordozható CD s, magnós rádióval rendelkeznek az idegen nyelvszakosok. Az ének teremben HI-FI torony, CD lejátszó. elektromos zongora és pianínó segíti az oktató munkát. A könyvtár osztályterem nagyságú helyiségben nyert elhelyezést, a kötetek száma meghaladja a 16 ezret, melyet kb. 250 db elektronikus dokumentum (CD, videokazetta, számítógépes multimédia anyag) egészít ki. A könyvtárban és a számítástechnika teremben összesen 34 számítógép működik, hálózatra kötve, színes monitorokkal és nyomtatókkal. A SULINET és az AXELERO biztosítja az Internet hozzáférhetőséget az épület minden helyiségében. Itt található iskolánk honlapja is. 3. Az iskola anyagi kondíciói Az évi költségvetést ezer Ft-tal terveztük. Személyi juttatás járulékaival ezer Ft Dologi ezer Ft A dologiból szakmai célokra használható 590 ezer Ft (beszerzés, eszközfejlesztés stb.) Egyéb ezer Ft (energia, karbantartás, üzemeltetés, tisztítószerek stb.) 4. A nevelő - oktató munka helyzete A nevelőmunkánk során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tanulói összetételt, a családi környezetet, a szülők szociális helyzetét, iskolázottságát. A gyermekek többsége kertes, családi házas lakókörzetben él. A szabad iskolaválasztás lehetőségét kihasználva az iskolánkba beiratkozott tanulók több mint fele nem körzetben lakik. 6

7 A tanulók jó szociokultúrális háttérrel rendelkeznek ebből adódóan pontosan megfogalmazottak és magas színvonalúak az iskolával szembeni szülői elvárások. Az országban jellemző gazdasági körülmények miatt a családok anyagi helyzete erősen polarizálódik. A gyermekvédelmi munkát megosztva két nevelő látja el, így alaposabban figyelemmel kísérhetik egyénenként a rászorulók helyzetét. A jelenleg veszélyeztetett gyermekek az iskola diáklétszámának 1 %-át adják. Komoly nevelőmunkát igényel az emelt szintű osztályok szellemiségének kialakítása, az egészséges rivalizálás egyensúlyban tartása. Az időnként túlzásokra, szélsőségekre hajlamos gyermekekből hiányzik a tolerancia és az alkalmazkodóképesség. A diákönkormányzat sok segítséget ad a gyermekek reális ítélőképességének kialakításához. A lehetőségekkel, a jogokkal való élni tudást gyakorolják rendezvényeiken, feladataikon keresztül (diákigazgató választás, Hétvezér nap, iskolarádió, diákügyelet stb.). A pedagógiai munka iskolai összehangoltsága és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével négy képzési szakaszra bontjuk tartalmi munkánkat. Alsó tagozat: bevezető szakasz 1 2. évfolyam kezdő szakasz 3 4. évfolyam Felső tagozat: alapozó szakasz 5-6. évfolyam fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam Az alsó tagozat bevezető - kezdő szakaszában indul az alapkészségek és képességek kialakítása; a különböző adottságú testi, pszichikai fejlettségű és eltérő szociális környezetből érkező gyermekek ismereteinek közelítése; az iskoláskor szokásrendszereinek megalapozása. Ebben a szakaszban az osztálytanító munkáját segíti az iskolapszichológus, valamint a napközis nevelő. Tapasztalataink alapján az iskolakezdés nehézségeinek áthidalására játékos, fejlesztő foglakozásokat szervezünk évente a nagycsoportos óvodásoknak. Évek óta tanítjuk az enyhén jobbra dőlő írást és a szorobán használatát. A kezdő szakaszban 4. évfolyamon heti egy informatika órában ismerkednek a gyerekek a számítógépekkel. Az idegen nyelvet (angol, német) 3. osztálytól fél csoportban kezdjük el tanítani az előző években kiderült alkalmasság alapján. 4. osztálytól már mindenki tanul idegen nyelvet. Felső tagozaton az alapozó szakaszban elkezdődik a matematika tehetséggondozás. Városi beiskolázással indítunk két matematika irányultságú, emelt szintű osztályt és elindul az emelt szintű idegen nyelvoktatás. Kialakulóban van egy elsődleges irányultság a gyermekek érdeklődésének megfelelően (idegen nyelv, természettudományok). 7

8 Több tehetséges tanuló a 6. osztály befejezése után elkezdi a hatosztályos gimnáziumot. Ez az előző évekre visszatekintve általában egy osztálynyi tanulót érint. A fejlesztő szakaszban már minden tanuló előretekint és készül a továbbtanulásra. Átrendeződik a matematika emelt szintű osztály és az idegen nyelvet tanulók csoportbontása is. A tehetségesek számos tanulmányi versenyen mérettetik meg magukat és érdeklődésüknek megfelelő szakköröket választanak. Ez a korosztály adja a gerincét a diákönkormányzatnak. Kezdeményezőkészségük, lelkesedésük előremutató. A tehetséggondozást szolgálják a szakkörök és a tanulmányi versenyek. Az eredmények elismerését pedig a két alapítványunk a Hétvezér és a Tehetségekért díjai segítik, bejegyzésre vár az idegen nyelvi alapítványunk is. Hagyomány, hogy saját szervezésben hirdetünk városi, megyei és országos szintű versenyeket: Matematika városi 2. és 4. évfolyamon Informatika városi 4. évfolyamon Móra - Hétvezér műveltségi vetélkedő megyei 4. évfolyamon Zrínyi Ilona országos matematikaverseny 3 8. évfolyamon Könyves Kálmán megyei történelem verseny 6 7. évfolyamon Hétvezér-Teleki megyei idegen nyelvi verseny 8. évfolyamon Öveges József megyei fizikaverseny 7 8. évfolyamon Jedlik Ányos regionális fizikaverseny 6 8. évfolyamon Pedagógiai munkánk eredményességét jelzi, hogy már 7. éve végzik nálunk tanítási gyakorlatukat, a Kodolányi János Főiskola utolsó éves hallgatói angol, francia és német nyelvből. A 8. osztályosok számára helyi többször átdolgozott mérési rendszert alakítottunk ki. Tantárgy Szóbeli Írásbeli matematika emelt szint mindenki magyar nyelv és irodalom mindenki - idegen nyelv emelt szint emelt szint Aki alapóraszámban tanulja az idegen nyelvet, annak a matematika és a magyar mellett még egy közismereti tantárgyból kell beszámolnia. A tartalmi munka azon mozzanatait emeltük ki a helyzetelemzésben, amelyek a helyi pedagógiai program céljainak és feladatainak megoldásánál alapul szolgálnak. Az eddig elért eredményekre és sajátosságokra támaszkodva építjük fel helyi nevelő - oktató munkánkat. 8

9 I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Alapelvek Az oktatási törvényben megfogalmazott alapelvek szerint iskolánk felelőssége a gyermekek fejlődésének biztosítása (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi területen egyaránt) és a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése. Ennek elveit - a tanulók személyiségének és a tanulóközösségnek a fejlesztését a családi életre, a környezetvédelemre, az egészséges életmódra nevelést a szülőkkel együttműködve, nevelő oktató munkánk során valósítjuk meg. Önkormányzati iskolaként világnézeti kérdésekben semlegesnek maradva lehetőséget kell adni a vallási és világnézeti hova tartozás többoldalú megismerésére. Az iskolai nevelés oktatás magyar nyelven folyik. A Hétvezér Általános Iskola pedagógiai alapelvei: a gyermeki ill. tanulói személyiségi jogok figyelembevételének elve a humánus emberi értékek alakításának elve a kellő érzelmi, akarati fejlődést biztosító motiváltság elve az egységes alapokra épülő differenciálás elve a fokozatosság elve a felelősségteljes teljesítménymérés és értékelés elve - a tehetséggondozás elve. eltérő kompetenciákkal bíró tanulók integrálásának elve 1.2. Intézményünkben az alapfokú nevelési - oktatási célok közt meghatározó: Az európai, humanista hagyományokra épülő értékekkel való azonosulás fokozatos kialakítása tanulóinkban. Ennek érdekében részcéljaink: olyan tanulók nevelése, akik érdeklődőek, a világ dolgaira nyitottak, a változásokra fogékonyak tanulási képesség fejlesztése szilárd, biztos alapkészségek kialakítása gyakorlat orientált tudás, korszerű tudományos ismeretekre alapozva egyéni képességeknek megfelelő foglalkoztatás (felzárkóztatás, nívócsoportok, szakkörök, emelt szint) a munkafegyelem, kötelességtudat, együttműködési képesség erősítése 9

10 reális önértékelés fejlesztése a helyes tanulási technikák kialakítása az élethosszig tartó tanulás megalapozása a tanulók eredményes felkészítése a versenyekre, pályázatokra, továbbtanulásra magas színvonalú idegen nyelv oktatás olyan kompetenciák kialakítása, fejlesztése tanulóinkban (kommunikáció, önképzés, kooperáció, szelektív információgyűjtés), amelyek későbbi tanulmányaikhoz feltétlen szükségesek lesznek A tanulók egészsége, szociális érése szempontjából kiemelt fejlesztő céljaink: egészséges életmód elsajátítása környezetkímélő magatartás kialakítása testileg, lelkileg, szellemileg, akaratilag, szokásrendjüket tekintve egészséges ifjak nevelése a szocializáció folyamatainak elősegítése a gyermek önmagával kapcsolatos pozitív alap-beállítódottságának építése a kritikai érzék fejlesztésével (tolerancia, alkalmazkodóképesség, tisztelet, jólneveltség, társas együttműködési képesség fejlesztése) a családcentrikus gondolkodás kialakítása a kommunikációs kultúra fejlesztése (nyelvi, irodalmi, vizuális téren is) szociális és műveltségi hátrányok enyhítése (napközi otthon, tanulószoba) Iskolánk hagyományépítéséből adódó helyi nevelési célok: tanítványainkban kialakítani az egyetemes emberi értékeket, a nemzethez való tartozást (városunk, szülőföldünk - városismereti vetélkedők, vándortúrák, táboroztatások, éves kirándulások) lokálpatriotizmus erősítése, tekintettel Székesfehérvár kiemelkedő történelmi múltjára és jelenleg is betöltött szerepére fenntartjuk és ápoljuk az iskolánkban kialakult hagyományokat mind a kultúra, mind a közösségi élet területén az esztétikus környezet kialakítására és megőrzésére való igény kifejlesztése a művészeti nevelés kiemelt feladata a vizuális kommunikációs képességek fejlesztése, (rajzpályázatok) nyelvi, irodalmi kommunikáció (irodalmi színpad), zenei képességek fejlesztése (énekkar, hangszeres zene) kétoldalú kapcsolatok építése közösségekkel, gazdasági és szakmai szervezetekkel iskolánk hagyományainak megfelelően keressük a lehetőségeket a nemzetközi kapcsolatok ápolására, az iskolánkban tanított idegen nyelvek minél szélesebb körű használatára, más országok kultúrájának megismerésére tanulóink a kommunikációs lehetőségeket kiszélesítve tevékenyen részt vesznek a diákönkormányzat, az iskolai fórumok, az Országos Diáktanács munkájában 10

11 1.3. Célok érvényesítése, pedagógiai feladatok: Stratégia Céljainkat olyan stratégiával kívánjuk megvalósítani, amely nemcsak az iskola körzetében lakó gyerekeknek szól, hanem a városban élő, logikus gondolkodású, tehetséges tanulóknak is. Ebből következik, hogy tananyagban többet kínálunk, amely magasabb követelményt is jelent a kerettantervekhez képest. Feladatunk, hogy a tanulót érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészítsük a középiskolai továbbtanulásra, a társadalomba történő beilleszkedésre, az élethosszig tartó tanulásra. Az iskolánk sajátosságaként kialakult és eredményesen működő matematika irányultság, illetve emelt szintű oktatásának továbbfejlesztése a hozzákapcsolódó természettudományos tantárgyakkal, valamint a nyelvoktatás, felölelve az anyanyelv és idegen nyelvek (angol, német) tanításának körét, iskolánk arculatának meghatározója. A tehetséggondozás mellett fontosnak tartjuk az iskolakezdés nehézségeinek áthidalását. Az iskolába kerülő gyerekek beilleszkedését segíti az a játékos fejlesztő foglalkozás, amelyet a nagycsoportos óvodásoknak hirdetünk meg. Nagy gondot fordítunk az 5. évfolyamon belépő osztályok, ezen belül különösképpen a matematikát emelt szinten tanuló osztályok beilleszkedésére, hiszen városi beiskolázással jön létre a két osztály. Miattuk is, de az 5. évfolyam alapozó szakaszának kezdeteként is külön iskolai rendezvényt tartunk ennek az évfolyamnak, a diákönkormányzat szervezésében (gólyaavatás) Értékrendszerünk A helyi nevelési értékrendszerünk iskolánk célrendszeréből fakadóan az európai egyetemes emberi értékek kialakítása; az eredményes tanulás, az érdeklődés, az önfejlesztés igénye; a becsületességre, a megbízhatóságra, a tisztességre, a lelkiismeretességre, a felelősségre, a kitartó munkára nevelés. Olyan képességek kialakítását kell elkezdenünk, amelyet felnőttként a mai kor embere nem nélkülözhet: kommunikáció, kooperáció, bizonytalanban való eligazodás, szolidaritás, modern információs technológiák, az idegen nyelvek ismerete, vállalkozás, szelektálás az információkban Követelményrendszerünk Személyiségfejlesztésünk során követelményrendszerünket a pedagógiai alapelveinkhez és céljainkhoz igazítjuk. Nemcsak a nevelő és a diák közötti kulturált viszonyt kérjük számon, hanem a tanulók egymással való figyelmességét, kapcsolatát, a toleranciát, az iskolával való azonosulást is. 11

12 A kerettantervek minimális követelményrendszerén felül az iskola sajátosságai alapján magasabb szintű követelményeket is felállítunk egyes műveltségi területekből, tantárgyakból. Iskolánk számára elismerő feladatot jelent a városunkban működő Kodolányi János Főiskola nyelvszakos hallgatóinak tanítási gyakorlatait biztosítani, amely a főiskola indulásától kezdődött. A nevelőtestület számára elengedhetetlen követelmény szakmai tudásának megőrzése és fejlesztése (önképzéssel, továbbképzéssel). Az iskolai követelmények nemcsak a tanórákra, hanem az iskolai élet minden területére érvényesek. Óraközi szünetekben, ebédnél, napköziben de egyéb iskolai rendezvényeken is elvárjuk a megfelelő magatartási formák betartását Pedagógiai eszközök, eljárások Iskolánkban minden pedagógus számára biztosított a nevelés és tanítás módszereinek és eszközeinek megválasztása. A nevelő oktató munka sokszínűségét egyrészt szakmai továbbképzéseken szerzett ismeretek, másrészt a minőségfejlesztő munka során elsajátított módszerek biztosítják. Pl. benchmarking, SWOT analízis, páros összehasonlítás, kérdőív, diagrammok (halszálka, fa, Gantt), problémalista. A tanulás tanítása módszertanának ismereteit felhasználva, differenciált, egyéni képességekre épülő nevelő oktató munka folyik intézményünkben. A számítógéppark és a könyvtár is az ismeretszerzés, képességfejlesztés lehetőségeit bővíti. Tiszteletben tartva a kollégák és a testület véleményét, konszenzusra kell törekedni az azonos évfolyamon tanítók tankönyv és taneszköz használatában. Tekintettel kell lenni az iskolán belüli átjárhatóságra, az egymásra épülő követelmények megtartására. Az első osztályban különböző olvasástanítási módszereket alkalmazhatnak a tanító nénik. Az írástanítás két fajtáját oktatjuk iskolánkban (álló gyöngybetűs és enyhén jobbra dőlő írás). Pedagógiai eszközeink és eljárásaink gazdagítását szolgálják azok a teamek, amelyek a minőségfejlesztő munkánk során szerveződtek, és folyamatosan dolgoznak: dolgozat koordinációs tábla, a középiskolába való átmenet segítése, a tanulók elismerésére dicsőségtáblák, a pedagógusok belső továbbképzési rendszerének megújítása, önértékelés értékelés, az ügyeleti rend folyamatos karbantartása. 12

13 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók személyiségének fejlesztése érdekében együtt kell működni a szülőkkel, a családdal. Figyelembe kell venni, hogy a nevelés és bizonyos esetekben az oktatás színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. A személyiség fejlesztésben kiemelt szerepet szánunk az értelmi (kognitiv) nevelés terén a megértésen alapuló alkalmazásnak a probléma - megoldásnak. Az érzelmi akarati (affektív) fejlesztés szintjén olyan viselkedés kialakítása a feladatunk, amely a különböző külső hatások, értékek, attitűdök befogadására épülő értékrendet összhangba hozza a cselekvéssel. A személyiségfejlesztő tevékenység tanórai és tanórán kívüli keretben történik. Biztosítja ezt egyrészt a kötelező és választható tanórák helyi rendszere, másrészt a tanórán kívüli szervezett tevékenységi formák (napközi otthon, tanulószoba, egyéni foglalkozások, szakkörök, sportkör, énekkar, tanulmányi versenyek, kirándulások, diákönkormányzat rendezvényei). Az osztályfőnöki órák tematikája tartalmazza 5-8. évfolyamon az iskolapszichológus kommunikációs önismeret témájú foglalkozásait, különös tekintettel a 7. évfolyamra. Ezen az évfolyamon egy egy tanuló személyiségében ugrásszerű fejlődés jelentkezik. A hatosztályos gimnáziumba felvételt nyert tehetséges diákok árnyékából előlépnek az újabb tehetségek. A megnyílt lehetőségek motiválják őket a jobb teljesítményre. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói, közösségek kialakítása és fejlesztése során iskolánk együttműködik a Szülői Szervezettel. A családnak is feladata elősegíteni a gyermek közösségbe történő beilleszkedését. Minden pedagógus, de kiemelten az osztályfőnök feladata a rábízott tanulócsoport közösségi fejlesztése, az együttműködés. A magatartási szabályok elsajátításával és betartásával összefüggésben komolyan kell építenünk a házirend előírásaira, a jogok és kötelességek alkalmazására. Támaszkodnunk kell a diákönkormányzat működésére. A diákönkormányzatot irányító pedagógus segítségével az iskolaközösség fejlesztése is feladatunk. Az évente megrendezett diákközgyűlés is teret ad a közösségformálásnak. El kell érnünk, hogy a tanulók nyitottak, megértőek legyenek a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsüljék meg azokat. Törekednünk kell a természeti és társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítására. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Minden diák szerezzen személyes tapasztalatot az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelésében és megoldásában. A kommunikációs kultúra 13

14 középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés képességei álljanak. Meg kell tanítani a gyermekeket eligazodni az új információs környezetben és annak kritikai módon való használatában. A közösségfejlesztő tevékenység fontos színterei az osztályszintű rendezvények (sport, kulturális program, kirándulások) és az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, diákönkormányzat rendezvényei, hagyományok ápolása. Iskolánk sajátosságából adódóan az 5. évfolyamon szervezett új osztályközösségek a városi beiskolázás miatt külön figyelmet igényelnek nemcsak az osztályfőnököktől, hanem az osztályban tanító pedagógusoktól is. Számukra szervezett osztály és iskolai programokkal segítjük a közösséggé formálódásukat. Szükség esetén nevelőtestületi értekezleten is megvitatjuk az osztályközösségek formálásának tennivalóit. 7. évfolyamon ismét átrendeződnek az osztályközösségek a hatosztályos gimnáziumba felvettek miatt. Eggyel csökken a matematika emelt szintű osztályok száma. Ez is komoly kihívás a tantestület számára. Előrelátóan úgy irányítjuk már 5. évfolyamon a tantárgyfelosztást, hogy számítunk a két év múlva bekövetkező összevonásra. Az osztályfőnökök és szaktanárok felkészülnek az átrendeződésre úgy, hogy az itt maradt tanulókat lehetőleg a legkevesebb változás érje. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A beiskolázást megelőzően az iskolapszichológusunk meglátogatja a körzeti óvodákat. Ennek egyik célja a beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő gyermekek felderítése. Erre való figyelemmel történik az osztályba sorolásuk (társas kapcsolatok hatása), valamint az érintett szülőknek szóló tanácsadás, segítés. Első osztályban ezek a kisgyermekek rendszeresen részesülnek egyéni foglalkozásban, amelyet az osztálytanító és a pszichológus végez. Ez a tevékenység nagymértékben megkönnyíti az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek integrálódását. Így figyelemmel tudjuk kísérni fejlődésüket. Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát kérjük. Javaslatukra élünk a törvény adta lehetőséggel, és mentesítjük az értékelés és minősítés alól a tanulót. Az egyéni foglalkozásra a törvény által biztosított órakeretből nyílik lehetőség, ahol nem a követelmények maradéktalan elsajátítására, hanem az iskolai közösségi életbe való beilleszkedésre történik a felkészítés. Az osztályközösségbe érkező új tanulók befogadását figyelemmel kísérjük és segítjük. Az iskolapszichológus 3. évfolyamon felmérést végez a tanulók viselkedéskultúrájával kapcsolatban; az 5. évfolyamtól kezdve az osztályfőnökök szociometriai mérésekkel támasztják alá tapasztalataikat a problémák megoldásában, felhasználva az Életvezetési ismeretek c. tanfolyamon tanultakat. 14

15 5. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység A tehetséggondozást az emelt szintű osztályok biztosítják. A matematika irányultság jellemző iskolánkra, mivel négyre növeltük a matematika órák számát. Iskolánk sajátossága a nyelvtanítás, beleértve az anyanyelv tanítását is, hiszen e tantárgyak a helyi óratervek kialakításában is hangsúlyt kaptak. A szülői igények és a hagyományok alapján egy egy angol és német nyelvi csoportot alakítunk ki 3. évfolyamtól. A tehetségesebbek felső tagozatban emelt szinten tanulhatják a nyelvet. Ezt a Kodolányi János Főiskolával történő együttműködés is igényli, mert már tizedik éve nálunk végzik tanítási gyakorlatukat az angol, német szakos hallgatók. Nyelvszakos nevelőink közül hárman gyakorlatvezetői, mentori szakvizsgával is rendelkeznek, közülük egyikük minősített oktatóként az országos listán is szerepel. Külön figyelmet és évenkénti újragondolást igényel a 7. és 8. évfolyam osztályainak kialakítása a helyi óratervek és az emelt szint alapján. Jellemző, hogy a hatosztályos gimnáziumok matematika és idegen nyelvi osztályaiba nagy létszámban nyernek felvételt tanulóink. A tehetséggondozást folytató emelt szintű osztályok átrendeződnek. A nálunk maradt 7 8. osztályos tanulók komoly versenytársai a gimnáziumba került diáktársaiknak. Számukra is biztosítani kell azt a lehetőséget az óraszámokkal, az esélyegyenlőség alapján, amelyet a gimnázium nyújt ugyanennek a korosztálynak. Így fontos az emelt szintű matematika osztályok és idegen nyelvi csoportok megerősítése a tehetségek fejlesztése szempontjából. A tehetséggondozást segíti elő a csoportbontásokban történő oktatás: idegen nyelv (angol, német,) informatika, az emelt szintű matematika, tárgyak esetén.(természetesen a törvényi előírások megtartásával). Iskolánkban nagy hagyománya van a különböző tanulmányi versenyeken való részvételnek. Tehetséges tanulóinkat ösztönözzük és segítjük a tanulmányi versenyeken való részvételre. Az évenkénti eredmények (városi, megyei, országos helyezések) igazolják törekvéseinket. A saját szervezésű versenyeink is közismertek a megyében: Zrínyi Ilona Matematika Verseny 3 8. évfolyam, Móra Hétvezér Műveltségi Vetélkedő 4. évfolyam, Matematika és Informatika Verseny 4. évfolyam, Matematika Verseny 2. évfolyam. Könyves Kálmán történelem verseny 6 7. évfolyam, Hétvezér Teleki idegen nyelvi verseny 8. évfolyam, Jedlik Ányos fizikaverseny 6-8. évfolyam, Öveges József fizikaverseny 7-8. évfolyam. Az egyéni foglalkozás órakeretének szinte felét a versenyek felkészítésére használjuk fel. A 8. évfolyamosok számára kimeneti mérést szervezünk. Külön mérési szabályzat írja elő a kötelező és választható tárgyak körét. A tanórán kívüli foglalkozások közül a tehetséggondozás, a képességek kibontakoztatása elsősorban szakkörön, énekkaron, sportfoglalkozásokon valósul meg. Az iskolai órakeret szűkössége miatt önköltséges szakkörök (idegen nyelv, informatika) indítására is van igény. 15

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős Egészségnevelési stratégia Készült: 2011. szeptember 01. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató ÁNK Kővágószőlős 1 Az iskolai egészségnevelési program

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben