HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE"

Átírás

1 PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek közgyűlése a 179/2005.(V.26.) sz., 91/2004. (III.25.) sz. és a 379/2000.(X.19.) sz. határozattal módosított 95/1997.(III.10.) sz. határozata a Hétvezér Általános Iskola Alapító Okiratát módosította. Iskolánk alapelveinek meghatározásakor abból indultunk ki, hogy hazánk gazdasági és kulturális felemelkedésének kulcsa az emberi képességek kibontakoztatása. Minden gyermeknek egyenlő jogot és lehetőséget biztosítunk saját képességei szerinti haladásához - a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény előírásai alapján. Az alapműveltségi tartalmak kimunkálása mellett, az élethosszig tartó tanulás igényének és az ehhez szükséges képességeknek (kompetenciáknak) a kialakítása, a tehetség felismerése és fejlesztése közös, társadalmi felelősségünk. Ehhez a feladathoz nyújtja iskolánk a megfelelő kereteket. Küldetés nyilatkozatunk: Olyan iskolát szeretnénk, ahol harmonikus személyiségek jó közösségekben harmonikus személyiségek kibontakoztatásán munkálkodnak magas színvonalon. Intézményünk az alapításától, szeptemberétől kezdve építi, fejleszti önálló arculatát, melyre jellemző a matematika irányultság a hozzá kapcsolódó természettudományos tantárgyakkal, valamint a nyelvoktatás, felölelve az anyanyelv és idegen nyelv tanításának körét, nagy gondot fordítva az informatikai ismeretek kialakítására. Fennállásunk óta nagy hangsúlyt fektetünk a humán műveltségtartalmak építésére. Komoly hagyományokkal rendelkezünk a művészeti nevelés terén is. Azon iskolák sorába kívánunk tartozni, amelyek tevékenyen részt vállalnak abból, hogy tanulóink az alapkészségek kialakítása után hatékony tehetséggondozó és felzárkóztató program segítségével felvételt nyerve a megfelelő közép - és felsőfokú oktatási intézményekbe nemzetközi összehasonlításban is megállják helyüket. 1

2 Helyi tanterveink kialakításánál figyelembe vettük iskolánk sajátosságait nemcsak az óraterv, hanem a tananyag, a képességfejlesztés, a követelményszint megállapításánál is. Intézményünk Székesfehérvár kertes, családi házas övezetében helyezkedik el. A beiskolázási körzetünk tágabb, mivel a tehetséggondozás iránti igények miatt a város távolabbi részéről, sőt a környező településekről is járnak hozzánk gyermekek. Iskolánk a 2002/2003-as tanévben az OM által támogatott COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program Partnerközpontú Működés intézményi modelljét kiépítette. 2

3 HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE Az iskola működését meghatározó adatok a helyi pedagógiai program megírásának időszakában a 2004/2005. tanév végén. Tanulólétszám: 606 fő, (ebből fiú 312; leány 294) 1-4. osztályba jár: 227 tanuló 5-8. osztályos: 379 tanuló Bejáró tanulók száma: 117 fő Tanulócsoportok száma: évfolyamos 9 csoport 5-8. évfolyamos 14 csoport Egy osztályra jutó átlaglétszám: 26,4 fő Napközis csoportok száma: 10 (1-4. évfolyamban 9; 5-6. évfolyamban 2) Tanulószoba: 1 csoport (7-8. évfolyamban) Tantestület létszáma: 46 fő Szakmai munkaközösségek száma: 6 Közalkalmazotti álláshelyek: 61,5 1. Személyi feltételek Az elkövetkező években - a népesség-nyilvántartási iroda prognózisát is figyelembe véve - a gyermeklétszám fő között fog mozogni. Ez középtávon (5 év) tanulócsoport, valamint 10 napközis és 1 tanulószobai csoport kialakítását feltételezi. A tanulócsoportok megoszlása: 1. évfolyam 2 osztály 5. évfolyam 4 osztály 2. évfolyam 2 osztály 6. évfolyam 4 osztály 3. évfolyam 2 osztály 7. évfolyam 3-4 osztály 4. évfolyam 2 osztály 8. évfolyam 3-4 osztály A napközis csoportok az évfolyamokhoz igazodnak: 1. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 2. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 3. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 4. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 5. évfolyam 1 csoport ( összevontan) 6. évfolyam 1 csoport ( összevontan) 3

4 5. és 6. évfolyamon elsősorban a tanulók napi óraszámának csökkenése miatt szükséges a napközis csoportok megszervezése. Feladata az átmenet megkönnyítése és a felzárkóztatás. A tanulószoba elsősorban a felzárkóztatást szolgálja a 7-8. évfolyamon, de elősegíti a szabadidő hasznos eltöltését is. ( informatika, könyvtár) 5. évfolyamtól városi beiskolázással két emelt szintű matematika osztályt szervezünk. Ez a 6. évfolyamon folytatódik, majd 7. évfolyamtól a hatosztályos gimnáziumi beiskolázás miatt az évenkénti feltételeknek megfelelően - a tanulócsoportok átszerveződnek. Az idegen nyelv (angol, német) tanulása harmadik évfolyamtól kezdődik. A 2004/2005-ös tanévben angol nyelvet 291 tanuló német nyelvet 193 tanuló tanul 3 8. évfolyamon. Fontos, hogy részükre a folyamatosság és fokozatosság elvét megtartsuk. Félállásban alkalmazunk gyermek - és ifjúságvédelmi felelőst, főállásban könyvtárost. A gyermekek személyiség - fejlesztésében sok segítséget nyújt a főállású iskolapszichológus. Tantestületünkben négy főnek van egyetemi végzettsége, hat fő rendelkezik pedagógiai szakvizsgával (közoktatás-vezető, szabadidő szervező), 20 kollégának két vagy több diplomája van. Általános iskolai tanár 24 fő, tanító 18 fő. Jelenleg is hárman másoddiplomájukért tanulnak. Tantestületünk szakos ellátottsága, a tanítandó tantárgyak alapján Magyar nyelv és irodalom szakos Történelem Német nyelvszakos Angol nyelvszakos Orosz nyelvszakos Matematika szakos Fizika szakos Informatika szakos Kémia szakos Biológia szakos Földrajz szakos Rajz szakos Technika szakos Testnevelés szakos Ének-zene szakos Tanítói képesítéssel rendelkezik 5 fő 4 fő 3 fő 3 fő 4 fő 8 fő 4 fő 3 fő 2 fő 3 fő 4 fő 2 fő 2 fő 3 fő 2 fő 18 fő 4

5 Pedagógia szakos Nyelvvizsgával rendelkezik Népművelő 1 fő 5 fő 4 fő A felsorolás bizonyítja, hogy a műveltségi területekből kialakított tantárgyak tanítása 100 %-os szakos ellátottsággal megoldható. A pedagógus továbbképzés keretén belül a tantestületből nagyobb létszámban a következő továbbképzéseket végezték el kollégáink: informatika számítástechnika tanulás tanítása életvezetési ismeretek ECDL minőségfejlesztési alapismeretek és módszerek 32 fő 25 fő 30 fő 10 fő 8 fő Az iskola pedagógiai munkájának irányításában és szervezetében fontos szerepet töltenek be a szakmai munkaközösségek és a minőségfejlesztési támogató csoport. Működésük az iskolavezetőség lineáris szerkezetében is helyet kap. 1. sz. melléklet: A Hétvezér Általános Iskola vezetési struktúrája 2. Tárgyi - dologi feltételek Iskolánk 1981-ben épült könnyűszerkezetes clasp építési rendszerrel. A kétszintes épület nyugati részén helyezkednek el a kb. 50 négyzetméteres tantermek, amelyeknek egyik oldala a terem teljes hosszában ablak. Ez a szélsőséges hőingadozásokat felerősíti. A hosszú folyosót megszakítja a kiszélesedő aula, amely az iskolai rendezvényeknek tág teret biztosít az emeleti folyosó galériás megoldásával együtt. Az épület állaga rohamosan romlik, ezt mutatják a sorozatos beázások, a nyílászárók meghibásodásai, a műanyag padló és a mosható falak kopottsága, a betonaljzat felpúposodása. Az épület egyik szárnyát alkotja a 600 adagos főzőkonyha az ebédlővel, ahol önkiszolgáló étkezéssel egyidejűleg közel 120 fő ebédelhet. Ehhez a szárnyhoz csatlakozik az elektronikusan mozgatható térelválasztóval két részre osztható kosárlabda pálya méretű tornaterem és a négy öltöző. A földszinti tantermekben beépített szekrények vannak, az emeletiek közül pedig hatnál a teremből szertárak nyílnak. Huszonegy terem osztályteremként funkcionál. Szaktanterem a fizika-kémia előadó, a számítástechnika terem, nyelvi labor és a két technika terem. A többi tantárgy esetében óracserével lehet bejutni az ének, rajz, biológia stb. tantermekbe. Minden teremhez a stúdióból üzemeltethető hangszóró és zártláncú videorendszer tartozik. 5

6 A berendezést mozgatható kétszemélyes asztalok és székek alkotják, a táblák lapozhatóak. A napközis és tanuló szobai foglalkozások a délelőtti osztálytermeket használják. Az épület két oldalról védi az udvart, amely fás, ligetes, bokros kialakításával a gyermekeknek nagy mozgásteret biztosít. A kicsiknek homokozó, mászóka, és udvari fa játékok, a nagyoknak kő ping-pong asztalok, kosárlabda palánkok állnak rendelkezésre. A szabadtéri, aszfaltborítású sportpálya az épület utca felőli részén kézilabdapálya méretű, négy oldalról hálóval védett. Az iskola taneszközökben, oktatási anyagokban átlagos felszereltségű. A szertárak ellátottsága biztosítja a tanításhoz szükséges szemléltetést és eszközöket. Írásvetítő minden teremben rendelkezésre áll a rögzített vetítővászonnal. Televíziók kiépített video lánccal illetve video-lejátszókkal elsősorban a napközis termekben vannak. Hordozható CD s, magnós rádióval rendelkeznek az idegen nyelvszakosok. Az ének teremben HI-FI torony, CD lejátszó. elektromos zongora és pianínó segíti az oktató munkát. A könyvtár osztályterem nagyságú helyiségben nyert elhelyezést, a kötetek száma meghaladja a 16 ezret, melyet kb. 250 db elektronikus dokumentum (CD, videokazetta, számítógépes multimédia anyag) egészít ki. A könyvtárban és a számítástechnika teremben összesen 34 számítógép működik, hálózatra kötve, színes monitorokkal és nyomtatókkal. A SULINET és az AXELERO biztosítja az Internet hozzáférhetőséget az épület minden helyiségében. Itt található iskolánk honlapja is. 3. Az iskola anyagi kondíciói Az évi költségvetést ezer Ft-tal terveztük. Személyi juttatás járulékaival ezer Ft Dologi ezer Ft A dologiból szakmai célokra használható 590 ezer Ft (beszerzés, eszközfejlesztés stb.) Egyéb ezer Ft (energia, karbantartás, üzemeltetés, tisztítószerek stb.) 4. A nevelő - oktató munka helyzete A nevelőmunkánk során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tanulói összetételt, a családi környezetet, a szülők szociális helyzetét, iskolázottságát. A gyermekek többsége kertes, családi házas lakókörzetben él. A szabad iskolaválasztás lehetőségét kihasználva az iskolánkba beiratkozott tanulók több mint fele nem körzetben lakik. 6

7 A tanulók jó szociokultúrális háttérrel rendelkeznek ebből adódóan pontosan megfogalmazottak és magas színvonalúak az iskolával szembeni szülői elvárások. Az országban jellemző gazdasági körülmények miatt a családok anyagi helyzete erősen polarizálódik. A gyermekvédelmi munkát megosztva két nevelő látja el, így alaposabban figyelemmel kísérhetik egyénenként a rászorulók helyzetét. A jelenleg veszélyeztetett gyermekek az iskola diáklétszámának 1 %-át adják. Komoly nevelőmunkát igényel az emelt szintű osztályok szellemiségének kialakítása, az egészséges rivalizálás egyensúlyban tartása. Az időnként túlzásokra, szélsőségekre hajlamos gyermekekből hiányzik a tolerancia és az alkalmazkodóképesség. A diákönkormányzat sok segítséget ad a gyermekek reális ítélőképességének kialakításához. A lehetőségekkel, a jogokkal való élni tudást gyakorolják rendezvényeiken, feladataikon keresztül (diákigazgató választás, Hétvezér nap, iskolarádió, diákügyelet stb.). A pedagógiai munka iskolai összehangoltsága és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével négy képzési szakaszra bontjuk tartalmi munkánkat. Alsó tagozat: bevezető szakasz 1 2. évfolyam kezdő szakasz 3 4. évfolyam Felső tagozat: alapozó szakasz 5-6. évfolyam fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam Az alsó tagozat bevezető - kezdő szakaszában indul az alapkészségek és képességek kialakítása; a különböző adottságú testi, pszichikai fejlettségű és eltérő szociális környezetből érkező gyermekek ismereteinek közelítése; az iskoláskor szokásrendszereinek megalapozása. Ebben a szakaszban az osztálytanító munkáját segíti az iskolapszichológus, valamint a napközis nevelő. Tapasztalataink alapján az iskolakezdés nehézségeinek áthidalására játékos, fejlesztő foglakozásokat szervezünk évente a nagycsoportos óvodásoknak. Évek óta tanítjuk az enyhén jobbra dőlő írást és a szorobán használatát. A kezdő szakaszban 4. évfolyamon heti egy informatika órában ismerkednek a gyerekek a számítógépekkel. Az idegen nyelvet (angol, német) 3. osztálytól fél csoportban kezdjük el tanítani az előző években kiderült alkalmasság alapján. 4. osztálytól már mindenki tanul idegen nyelvet. Felső tagozaton az alapozó szakaszban elkezdődik a matematika tehetséggondozás. Városi beiskolázással indítunk két matematika irányultságú, emelt szintű osztályt és elindul az emelt szintű idegen nyelvoktatás. Kialakulóban van egy elsődleges irányultság a gyermekek érdeklődésének megfelelően (idegen nyelv, természettudományok). 7

8 Több tehetséges tanuló a 6. osztály befejezése után elkezdi a hatosztályos gimnáziumot. Ez az előző évekre visszatekintve általában egy osztálynyi tanulót érint. A fejlesztő szakaszban már minden tanuló előretekint és készül a továbbtanulásra. Átrendeződik a matematika emelt szintű osztály és az idegen nyelvet tanulók csoportbontása is. A tehetségesek számos tanulmányi versenyen mérettetik meg magukat és érdeklődésüknek megfelelő szakköröket választanak. Ez a korosztály adja a gerincét a diákönkormányzatnak. Kezdeményezőkészségük, lelkesedésük előremutató. A tehetséggondozást szolgálják a szakkörök és a tanulmányi versenyek. Az eredmények elismerését pedig a két alapítványunk a Hétvezér és a Tehetségekért díjai segítik, bejegyzésre vár az idegen nyelvi alapítványunk is. Hagyomány, hogy saját szervezésben hirdetünk városi, megyei és országos szintű versenyeket: Matematika városi 2. és 4. évfolyamon Informatika városi 4. évfolyamon Móra - Hétvezér műveltségi vetélkedő megyei 4. évfolyamon Zrínyi Ilona országos matematikaverseny 3 8. évfolyamon Könyves Kálmán megyei történelem verseny 6 7. évfolyamon Hétvezér-Teleki megyei idegen nyelvi verseny 8. évfolyamon Öveges József megyei fizikaverseny 7 8. évfolyamon Jedlik Ányos regionális fizikaverseny 6 8. évfolyamon Pedagógiai munkánk eredményességét jelzi, hogy már 7. éve végzik nálunk tanítási gyakorlatukat, a Kodolányi János Főiskola utolsó éves hallgatói angol, francia és német nyelvből. A 8. osztályosok számára helyi többször átdolgozott mérési rendszert alakítottunk ki. Tantárgy Szóbeli Írásbeli matematika emelt szint mindenki magyar nyelv és irodalom mindenki - idegen nyelv emelt szint emelt szint Aki alapóraszámban tanulja az idegen nyelvet, annak a matematika és a magyar mellett még egy közismereti tantárgyból kell beszámolnia. A tartalmi munka azon mozzanatait emeltük ki a helyzetelemzésben, amelyek a helyi pedagógiai program céljainak és feladatainak megoldásánál alapul szolgálnak. Az eddig elért eredményekre és sajátosságokra támaszkodva építjük fel helyi nevelő - oktató munkánkat. 8

9 I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Alapelvek Az oktatási törvényben megfogalmazott alapelvek szerint iskolánk felelőssége a gyermekek fejlődésének biztosítása (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi területen egyaránt) és a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése. Ennek elveit - a tanulók személyiségének és a tanulóközösségnek a fejlesztését a családi életre, a környezetvédelemre, az egészséges életmódra nevelést a szülőkkel együttműködve, nevelő oktató munkánk során valósítjuk meg. Önkormányzati iskolaként világnézeti kérdésekben semlegesnek maradva lehetőséget kell adni a vallási és világnézeti hova tartozás többoldalú megismerésére. Az iskolai nevelés oktatás magyar nyelven folyik. A Hétvezér Általános Iskola pedagógiai alapelvei: a gyermeki ill. tanulói személyiségi jogok figyelembevételének elve a humánus emberi értékek alakításának elve a kellő érzelmi, akarati fejlődést biztosító motiváltság elve az egységes alapokra épülő differenciálás elve a fokozatosság elve a felelősségteljes teljesítménymérés és értékelés elve - a tehetséggondozás elve. eltérő kompetenciákkal bíró tanulók integrálásának elve 1.2. Intézményünkben az alapfokú nevelési - oktatási célok közt meghatározó: Az európai, humanista hagyományokra épülő értékekkel való azonosulás fokozatos kialakítása tanulóinkban. Ennek érdekében részcéljaink: olyan tanulók nevelése, akik érdeklődőek, a világ dolgaira nyitottak, a változásokra fogékonyak tanulási képesség fejlesztése szilárd, biztos alapkészségek kialakítása gyakorlat orientált tudás, korszerű tudományos ismeretekre alapozva egyéni képességeknek megfelelő foglalkoztatás (felzárkóztatás, nívócsoportok, szakkörök, emelt szint) a munkafegyelem, kötelességtudat, együttműködési képesség erősítése 9

10 reális önértékelés fejlesztése a helyes tanulási technikák kialakítása az élethosszig tartó tanulás megalapozása a tanulók eredményes felkészítése a versenyekre, pályázatokra, továbbtanulásra magas színvonalú idegen nyelv oktatás olyan kompetenciák kialakítása, fejlesztése tanulóinkban (kommunikáció, önképzés, kooperáció, szelektív információgyűjtés), amelyek későbbi tanulmányaikhoz feltétlen szükségesek lesznek A tanulók egészsége, szociális érése szempontjából kiemelt fejlesztő céljaink: egészséges életmód elsajátítása környezetkímélő magatartás kialakítása testileg, lelkileg, szellemileg, akaratilag, szokásrendjüket tekintve egészséges ifjak nevelése a szocializáció folyamatainak elősegítése a gyermek önmagával kapcsolatos pozitív alap-beállítódottságának építése a kritikai érzék fejlesztésével (tolerancia, alkalmazkodóképesség, tisztelet, jólneveltség, társas együttműködési képesség fejlesztése) a családcentrikus gondolkodás kialakítása a kommunikációs kultúra fejlesztése (nyelvi, irodalmi, vizuális téren is) szociális és műveltségi hátrányok enyhítése (napközi otthon, tanulószoba) Iskolánk hagyományépítéséből adódó helyi nevelési célok: tanítványainkban kialakítani az egyetemes emberi értékeket, a nemzethez való tartozást (városunk, szülőföldünk - városismereti vetélkedők, vándortúrák, táboroztatások, éves kirándulások) lokálpatriotizmus erősítése, tekintettel Székesfehérvár kiemelkedő történelmi múltjára és jelenleg is betöltött szerepére fenntartjuk és ápoljuk az iskolánkban kialakult hagyományokat mind a kultúra, mind a közösségi élet területén az esztétikus környezet kialakítására és megőrzésére való igény kifejlesztése a művészeti nevelés kiemelt feladata a vizuális kommunikációs képességek fejlesztése, (rajzpályázatok) nyelvi, irodalmi kommunikáció (irodalmi színpad), zenei képességek fejlesztése (énekkar, hangszeres zene) kétoldalú kapcsolatok építése közösségekkel, gazdasági és szakmai szervezetekkel iskolánk hagyományainak megfelelően keressük a lehetőségeket a nemzetközi kapcsolatok ápolására, az iskolánkban tanított idegen nyelvek minél szélesebb körű használatára, más országok kultúrájának megismerésére tanulóink a kommunikációs lehetőségeket kiszélesítve tevékenyen részt vesznek a diákönkormányzat, az iskolai fórumok, az Országos Diáktanács munkájában 10

11 1.3. Célok érvényesítése, pedagógiai feladatok: Stratégia Céljainkat olyan stratégiával kívánjuk megvalósítani, amely nemcsak az iskola körzetében lakó gyerekeknek szól, hanem a városban élő, logikus gondolkodású, tehetséges tanulóknak is. Ebből következik, hogy tananyagban többet kínálunk, amely magasabb követelményt is jelent a kerettantervekhez képest. Feladatunk, hogy a tanulót érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészítsük a középiskolai továbbtanulásra, a társadalomba történő beilleszkedésre, az élethosszig tartó tanulásra. Az iskolánk sajátosságaként kialakult és eredményesen működő matematika irányultság, illetve emelt szintű oktatásának továbbfejlesztése a hozzákapcsolódó természettudományos tantárgyakkal, valamint a nyelvoktatás, felölelve az anyanyelv és idegen nyelvek (angol, német) tanításának körét, iskolánk arculatának meghatározója. A tehetséggondozás mellett fontosnak tartjuk az iskolakezdés nehézségeinek áthidalását. Az iskolába kerülő gyerekek beilleszkedését segíti az a játékos fejlesztő foglalkozás, amelyet a nagycsoportos óvodásoknak hirdetünk meg. Nagy gondot fordítunk az 5. évfolyamon belépő osztályok, ezen belül különösképpen a matematikát emelt szinten tanuló osztályok beilleszkedésére, hiszen városi beiskolázással jön létre a két osztály. Miattuk is, de az 5. évfolyam alapozó szakaszának kezdeteként is külön iskolai rendezvényt tartunk ennek az évfolyamnak, a diákönkormányzat szervezésében (gólyaavatás) Értékrendszerünk A helyi nevelési értékrendszerünk iskolánk célrendszeréből fakadóan az európai egyetemes emberi értékek kialakítása; az eredményes tanulás, az érdeklődés, az önfejlesztés igénye; a becsületességre, a megbízhatóságra, a tisztességre, a lelkiismeretességre, a felelősségre, a kitartó munkára nevelés. Olyan képességek kialakítását kell elkezdenünk, amelyet felnőttként a mai kor embere nem nélkülözhet: kommunikáció, kooperáció, bizonytalanban való eligazodás, szolidaritás, modern információs technológiák, az idegen nyelvek ismerete, vállalkozás, szelektálás az információkban Követelményrendszerünk Személyiségfejlesztésünk során követelményrendszerünket a pedagógiai alapelveinkhez és céljainkhoz igazítjuk. Nemcsak a nevelő és a diák közötti kulturált viszonyt kérjük számon, hanem a tanulók egymással való figyelmességét, kapcsolatát, a toleranciát, az iskolával való azonosulást is. 11

12 A kerettantervek minimális követelményrendszerén felül az iskola sajátosságai alapján magasabb szintű követelményeket is felállítunk egyes műveltségi területekből, tantárgyakból. Iskolánk számára elismerő feladatot jelent a városunkban működő Kodolányi János Főiskola nyelvszakos hallgatóinak tanítási gyakorlatait biztosítani, amely a főiskola indulásától kezdődött. A nevelőtestület számára elengedhetetlen követelmény szakmai tudásának megőrzése és fejlesztése (önképzéssel, továbbképzéssel). Az iskolai követelmények nemcsak a tanórákra, hanem az iskolai élet minden területére érvényesek. Óraközi szünetekben, ebédnél, napköziben de egyéb iskolai rendezvényeken is elvárjuk a megfelelő magatartási formák betartását Pedagógiai eszközök, eljárások Iskolánkban minden pedagógus számára biztosított a nevelés és tanítás módszereinek és eszközeinek megválasztása. A nevelő oktató munka sokszínűségét egyrészt szakmai továbbképzéseken szerzett ismeretek, másrészt a minőségfejlesztő munka során elsajátított módszerek biztosítják. Pl. benchmarking, SWOT analízis, páros összehasonlítás, kérdőív, diagrammok (halszálka, fa, Gantt), problémalista. A tanulás tanítása módszertanának ismereteit felhasználva, differenciált, egyéni képességekre épülő nevelő oktató munka folyik intézményünkben. A számítógéppark és a könyvtár is az ismeretszerzés, képességfejlesztés lehetőségeit bővíti. Tiszteletben tartva a kollégák és a testület véleményét, konszenzusra kell törekedni az azonos évfolyamon tanítók tankönyv és taneszköz használatában. Tekintettel kell lenni az iskolán belüli átjárhatóságra, az egymásra épülő követelmények megtartására. Az első osztályban különböző olvasástanítási módszereket alkalmazhatnak a tanító nénik. Az írástanítás két fajtáját oktatjuk iskolánkban (álló gyöngybetűs és enyhén jobbra dőlő írás). Pedagógiai eszközeink és eljárásaink gazdagítását szolgálják azok a teamek, amelyek a minőségfejlesztő munkánk során szerveződtek, és folyamatosan dolgoznak: dolgozat koordinációs tábla, a középiskolába való átmenet segítése, a tanulók elismerésére dicsőségtáblák, a pedagógusok belső továbbképzési rendszerének megújítása, önértékelés értékelés, az ügyeleti rend folyamatos karbantartása. 12

13 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók személyiségének fejlesztése érdekében együtt kell működni a szülőkkel, a családdal. Figyelembe kell venni, hogy a nevelés és bizonyos esetekben az oktatás színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. A személyiség fejlesztésben kiemelt szerepet szánunk az értelmi (kognitiv) nevelés terén a megértésen alapuló alkalmazásnak a probléma - megoldásnak. Az érzelmi akarati (affektív) fejlesztés szintjén olyan viselkedés kialakítása a feladatunk, amely a különböző külső hatások, értékek, attitűdök befogadására épülő értékrendet összhangba hozza a cselekvéssel. A személyiségfejlesztő tevékenység tanórai és tanórán kívüli keretben történik. Biztosítja ezt egyrészt a kötelező és választható tanórák helyi rendszere, másrészt a tanórán kívüli szervezett tevékenységi formák (napközi otthon, tanulószoba, egyéni foglalkozások, szakkörök, sportkör, énekkar, tanulmányi versenyek, kirándulások, diákönkormányzat rendezvényei). Az osztályfőnöki órák tematikája tartalmazza 5-8. évfolyamon az iskolapszichológus kommunikációs önismeret témájú foglalkozásait, különös tekintettel a 7. évfolyamra. Ezen az évfolyamon egy egy tanuló személyiségében ugrásszerű fejlődés jelentkezik. A hatosztályos gimnáziumba felvételt nyert tehetséges diákok árnyékából előlépnek az újabb tehetségek. A megnyílt lehetőségek motiválják őket a jobb teljesítményre. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói, közösségek kialakítása és fejlesztése során iskolánk együttműködik a Szülői Szervezettel. A családnak is feladata elősegíteni a gyermek közösségbe történő beilleszkedését. Minden pedagógus, de kiemelten az osztályfőnök feladata a rábízott tanulócsoport közösségi fejlesztése, az együttműködés. A magatartási szabályok elsajátításával és betartásával összefüggésben komolyan kell építenünk a házirend előírásaira, a jogok és kötelességek alkalmazására. Támaszkodnunk kell a diákönkormányzat működésére. A diákönkormányzatot irányító pedagógus segítségével az iskolaközösség fejlesztése is feladatunk. Az évente megrendezett diákközgyűlés is teret ad a közösségformálásnak. El kell érnünk, hogy a tanulók nyitottak, megértőek legyenek a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsüljék meg azokat. Törekednünk kell a természeti és társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítására. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Minden diák szerezzen személyes tapasztalatot az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelésében és megoldásában. A kommunikációs kultúra 13

14 középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés képességei álljanak. Meg kell tanítani a gyermekeket eligazodni az új információs környezetben és annak kritikai módon való használatában. A közösségfejlesztő tevékenység fontos színterei az osztályszintű rendezvények (sport, kulturális program, kirándulások) és az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, diákönkormányzat rendezvényei, hagyományok ápolása. Iskolánk sajátosságából adódóan az 5. évfolyamon szervezett új osztályközösségek a városi beiskolázás miatt külön figyelmet igényelnek nemcsak az osztályfőnököktől, hanem az osztályban tanító pedagógusoktól is. Számukra szervezett osztály és iskolai programokkal segítjük a közösséggé formálódásukat. Szükség esetén nevelőtestületi értekezleten is megvitatjuk az osztályközösségek formálásának tennivalóit. 7. évfolyamon ismét átrendeződnek az osztályközösségek a hatosztályos gimnáziumba felvettek miatt. Eggyel csökken a matematika emelt szintű osztályok száma. Ez is komoly kihívás a tantestület számára. Előrelátóan úgy irányítjuk már 5. évfolyamon a tantárgyfelosztást, hogy számítunk a két év múlva bekövetkező összevonásra. Az osztályfőnökök és szaktanárok felkészülnek az átrendeződésre úgy, hogy az itt maradt tanulókat lehetőleg a legkevesebb változás érje. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A beiskolázást megelőzően az iskolapszichológusunk meglátogatja a körzeti óvodákat. Ennek egyik célja a beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő gyermekek felderítése. Erre való figyelemmel történik az osztályba sorolásuk (társas kapcsolatok hatása), valamint az érintett szülőknek szóló tanácsadás, segítés. Első osztályban ezek a kisgyermekek rendszeresen részesülnek egyéni foglalkozásban, amelyet az osztálytanító és a pszichológus végez. Ez a tevékenység nagymértékben megkönnyíti az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek integrálódását. Így figyelemmel tudjuk kísérni fejlődésüket. Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát kérjük. Javaslatukra élünk a törvény adta lehetőséggel, és mentesítjük az értékelés és minősítés alól a tanulót. Az egyéni foglalkozásra a törvény által biztosított órakeretből nyílik lehetőség, ahol nem a követelmények maradéktalan elsajátítására, hanem az iskolai közösségi életbe való beilleszkedésre történik a felkészítés. Az osztályközösségbe érkező új tanulók befogadását figyelemmel kísérjük és segítjük. Az iskolapszichológus 3. évfolyamon felmérést végez a tanulók viselkedéskultúrájával kapcsolatban; az 5. évfolyamtól kezdve az osztályfőnökök szociometriai mérésekkel támasztják alá tapasztalataikat a problémák megoldásában, felhasználva az Életvezetési ismeretek c. tanfolyamon tanultakat. 14

15 5. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység A tehetséggondozást az emelt szintű osztályok biztosítják. A matematika irányultság jellemző iskolánkra, mivel négyre növeltük a matematika órák számát. Iskolánk sajátossága a nyelvtanítás, beleértve az anyanyelv tanítását is, hiszen e tantárgyak a helyi óratervek kialakításában is hangsúlyt kaptak. A szülői igények és a hagyományok alapján egy egy angol és német nyelvi csoportot alakítunk ki 3. évfolyamtól. A tehetségesebbek felső tagozatban emelt szinten tanulhatják a nyelvet. Ezt a Kodolányi János Főiskolával történő együttműködés is igényli, mert már tizedik éve nálunk végzik tanítási gyakorlatukat az angol, német szakos hallgatók. Nyelvszakos nevelőink közül hárman gyakorlatvezetői, mentori szakvizsgával is rendelkeznek, közülük egyikük minősített oktatóként az országos listán is szerepel. Külön figyelmet és évenkénti újragondolást igényel a 7. és 8. évfolyam osztályainak kialakítása a helyi óratervek és az emelt szint alapján. Jellemző, hogy a hatosztályos gimnáziumok matematika és idegen nyelvi osztályaiba nagy létszámban nyernek felvételt tanulóink. A tehetséggondozást folytató emelt szintű osztályok átrendeződnek. A nálunk maradt 7 8. osztályos tanulók komoly versenytársai a gimnáziumba került diáktársaiknak. Számukra is biztosítani kell azt a lehetőséget az óraszámokkal, az esélyegyenlőség alapján, amelyet a gimnázium nyújt ugyanennek a korosztálynak. Így fontos az emelt szintű matematika osztályok és idegen nyelvi csoportok megerősítése a tehetségek fejlesztése szempontjából. A tehetséggondozást segíti elő a csoportbontásokban történő oktatás: idegen nyelv (angol, német,) informatika, az emelt szintű matematika, tárgyak esetén.(természetesen a törvényi előírások megtartásával). Iskolánkban nagy hagyománya van a különböző tanulmányi versenyeken való részvételnek. Tehetséges tanulóinkat ösztönözzük és segítjük a tanulmányi versenyeken való részvételre. Az évenkénti eredmények (városi, megyei, országos helyezések) igazolják törekvéseinket. A saját szervezésű versenyeink is közismertek a megyében: Zrínyi Ilona Matematika Verseny 3 8. évfolyam, Móra Hétvezér Műveltségi Vetélkedő 4. évfolyam, Matematika és Informatika Verseny 4. évfolyam, Matematika Verseny 2. évfolyam. Könyves Kálmán történelem verseny 6 7. évfolyam, Hétvezér Teleki idegen nyelvi verseny 8. évfolyam, Jedlik Ányos fizikaverseny 6-8. évfolyam, Öveges József fizikaverseny 7-8. évfolyam. Az egyéni foglalkozás órakeretének szinte felét a versenyek felkészítésére használjuk fel. A 8. évfolyamosok számára kimeneti mérést szervezünk. Külön mérési szabályzat írja elő a kötelező és választható tárgyak körét. A tanórán kívüli foglalkozások közül a tehetséggondozás, a képességek kibontakoztatása elsősorban szakkörön, énekkaron, sportfoglalkozásokon valósul meg. Az iskolai órakeret szűkössége miatt önköltséges szakkörök (idegen nyelv, informatika) indítására is van igény. 15

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben