HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE"

Átírás

1 PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek közgyűlése a 179/2005.(V.26.) sz., 91/2004. (III.25.) sz. és a 379/2000.(X.19.) sz. határozattal módosított 95/1997.(III.10.) sz. határozata a Hétvezér Általános Iskola Alapító Okiratát módosította. Iskolánk alapelveinek meghatározásakor abból indultunk ki, hogy hazánk gazdasági és kulturális felemelkedésének kulcsa az emberi képességek kibontakoztatása. Minden gyermeknek egyenlő jogot és lehetőséget biztosítunk saját képességei szerinti haladásához - a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény előírásai alapján. Az alapműveltségi tartalmak kimunkálása mellett, az élethosszig tartó tanulás igényének és az ehhez szükséges képességeknek (kompetenciáknak) a kialakítása, a tehetség felismerése és fejlesztése közös, társadalmi felelősségünk. Ehhez a feladathoz nyújtja iskolánk a megfelelő kereteket. Küldetés nyilatkozatunk: Olyan iskolát szeretnénk, ahol harmonikus személyiségek jó közösségekben harmonikus személyiségek kibontakoztatásán munkálkodnak magas színvonalon. Intézményünk az alapításától, szeptemberétől kezdve építi, fejleszti önálló arculatát, melyre jellemző a matematika irányultság a hozzá kapcsolódó természettudományos tantárgyakkal, valamint a nyelvoktatás, felölelve az anyanyelv és idegen nyelv tanításának körét, nagy gondot fordítva az informatikai ismeretek kialakítására. Fennállásunk óta nagy hangsúlyt fektetünk a humán műveltségtartalmak építésére. Komoly hagyományokkal rendelkezünk a művészeti nevelés terén is. Azon iskolák sorába kívánunk tartozni, amelyek tevékenyen részt vállalnak abból, hogy tanulóink az alapkészségek kialakítása után hatékony tehetséggondozó és felzárkóztató program segítségével felvételt nyerve a megfelelő közép - és felsőfokú oktatási intézményekbe nemzetközi összehasonlításban is megállják helyüket. 1

2 Helyi tanterveink kialakításánál figyelembe vettük iskolánk sajátosságait nemcsak az óraterv, hanem a tananyag, a képességfejlesztés, a követelményszint megállapításánál is. Intézményünk Székesfehérvár kertes, családi házas övezetében helyezkedik el. A beiskolázási körzetünk tágabb, mivel a tehetséggondozás iránti igények miatt a város távolabbi részéről, sőt a környező településekről is járnak hozzánk gyermekek. Iskolánk a 2002/2003-as tanévben az OM által támogatott COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program Partnerközpontú Működés intézményi modelljét kiépítette. 2

3 HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE Az iskola működését meghatározó adatok a helyi pedagógiai program megírásának időszakában a 2004/2005. tanév végén. Tanulólétszám: 606 fő, (ebből fiú 312; leány 294) 1-4. osztályba jár: 227 tanuló 5-8. osztályos: 379 tanuló Bejáró tanulók száma: 117 fő Tanulócsoportok száma: évfolyamos 9 csoport 5-8. évfolyamos 14 csoport Egy osztályra jutó átlaglétszám: 26,4 fő Napközis csoportok száma: 10 (1-4. évfolyamban 9; 5-6. évfolyamban 2) Tanulószoba: 1 csoport (7-8. évfolyamban) Tantestület létszáma: 46 fő Szakmai munkaközösségek száma: 6 Közalkalmazotti álláshelyek: 61,5 1. Személyi feltételek Az elkövetkező években - a népesség-nyilvántartási iroda prognózisát is figyelembe véve - a gyermeklétszám fő között fog mozogni. Ez középtávon (5 év) tanulócsoport, valamint 10 napközis és 1 tanulószobai csoport kialakítását feltételezi. A tanulócsoportok megoszlása: 1. évfolyam 2 osztály 5. évfolyam 4 osztály 2. évfolyam 2 osztály 6. évfolyam 4 osztály 3. évfolyam 2 osztály 7. évfolyam 3-4 osztály 4. évfolyam 2 osztály 8. évfolyam 3-4 osztály A napközis csoportok az évfolyamokhoz igazodnak: 1. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 2. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 3. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 4. évfolyam 2 csoport (osztályonként) 5. évfolyam 1 csoport ( összevontan) 6. évfolyam 1 csoport ( összevontan) 3

4 5. és 6. évfolyamon elsősorban a tanulók napi óraszámának csökkenése miatt szükséges a napközis csoportok megszervezése. Feladata az átmenet megkönnyítése és a felzárkóztatás. A tanulószoba elsősorban a felzárkóztatást szolgálja a 7-8. évfolyamon, de elősegíti a szabadidő hasznos eltöltését is. ( informatika, könyvtár) 5. évfolyamtól városi beiskolázással két emelt szintű matematika osztályt szervezünk. Ez a 6. évfolyamon folytatódik, majd 7. évfolyamtól a hatosztályos gimnáziumi beiskolázás miatt az évenkénti feltételeknek megfelelően - a tanulócsoportok átszerveződnek. Az idegen nyelv (angol, német) tanulása harmadik évfolyamtól kezdődik. A 2004/2005-ös tanévben angol nyelvet 291 tanuló német nyelvet 193 tanuló tanul 3 8. évfolyamon. Fontos, hogy részükre a folyamatosság és fokozatosság elvét megtartsuk. Félállásban alkalmazunk gyermek - és ifjúságvédelmi felelőst, főállásban könyvtárost. A gyermekek személyiség - fejlesztésében sok segítséget nyújt a főállású iskolapszichológus. Tantestületünkben négy főnek van egyetemi végzettsége, hat fő rendelkezik pedagógiai szakvizsgával (közoktatás-vezető, szabadidő szervező), 20 kollégának két vagy több diplomája van. Általános iskolai tanár 24 fő, tanító 18 fő. Jelenleg is hárman másoddiplomájukért tanulnak. Tantestületünk szakos ellátottsága, a tanítandó tantárgyak alapján Magyar nyelv és irodalom szakos Történelem Német nyelvszakos Angol nyelvszakos Orosz nyelvszakos Matematika szakos Fizika szakos Informatika szakos Kémia szakos Biológia szakos Földrajz szakos Rajz szakos Technika szakos Testnevelés szakos Ének-zene szakos Tanítói képesítéssel rendelkezik 5 fő 4 fő 3 fő 3 fő 4 fő 8 fő 4 fő 3 fő 2 fő 3 fő 4 fő 2 fő 2 fő 3 fő 2 fő 18 fő 4

5 Pedagógia szakos Nyelvvizsgával rendelkezik Népművelő 1 fő 5 fő 4 fő A felsorolás bizonyítja, hogy a műveltségi területekből kialakított tantárgyak tanítása 100 %-os szakos ellátottsággal megoldható. A pedagógus továbbképzés keretén belül a tantestületből nagyobb létszámban a következő továbbképzéseket végezték el kollégáink: informatika számítástechnika tanulás tanítása életvezetési ismeretek ECDL minőségfejlesztési alapismeretek és módszerek 32 fő 25 fő 30 fő 10 fő 8 fő Az iskola pedagógiai munkájának irányításában és szervezetében fontos szerepet töltenek be a szakmai munkaközösségek és a minőségfejlesztési támogató csoport. Működésük az iskolavezetőség lineáris szerkezetében is helyet kap. 1. sz. melléklet: A Hétvezér Általános Iskola vezetési struktúrája 2. Tárgyi - dologi feltételek Iskolánk 1981-ben épült könnyűszerkezetes clasp építési rendszerrel. A kétszintes épület nyugati részén helyezkednek el a kb. 50 négyzetméteres tantermek, amelyeknek egyik oldala a terem teljes hosszában ablak. Ez a szélsőséges hőingadozásokat felerősíti. A hosszú folyosót megszakítja a kiszélesedő aula, amely az iskolai rendezvényeknek tág teret biztosít az emeleti folyosó galériás megoldásával együtt. Az épület állaga rohamosan romlik, ezt mutatják a sorozatos beázások, a nyílászárók meghibásodásai, a műanyag padló és a mosható falak kopottsága, a betonaljzat felpúposodása. Az épület egyik szárnyát alkotja a 600 adagos főzőkonyha az ebédlővel, ahol önkiszolgáló étkezéssel egyidejűleg közel 120 fő ebédelhet. Ehhez a szárnyhoz csatlakozik az elektronikusan mozgatható térelválasztóval két részre osztható kosárlabda pálya méretű tornaterem és a négy öltöző. A földszinti tantermekben beépített szekrények vannak, az emeletiek közül pedig hatnál a teremből szertárak nyílnak. Huszonegy terem osztályteremként funkcionál. Szaktanterem a fizika-kémia előadó, a számítástechnika terem, nyelvi labor és a két technika terem. A többi tantárgy esetében óracserével lehet bejutni az ének, rajz, biológia stb. tantermekbe. Minden teremhez a stúdióból üzemeltethető hangszóró és zártláncú videorendszer tartozik. 5

6 A berendezést mozgatható kétszemélyes asztalok és székek alkotják, a táblák lapozhatóak. A napközis és tanuló szobai foglalkozások a délelőtti osztálytermeket használják. Az épület két oldalról védi az udvart, amely fás, ligetes, bokros kialakításával a gyermekeknek nagy mozgásteret biztosít. A kicsiknek homokozó, mászóka, és udvari fa játékok, a nagyoknak kő ping-pong asztalok, kosárlabda palánkok állnak rendelkezésre. A szabadtéri, aszfaltborítású sportpálya az épület utca felőli részén kézilabdapálya méretű, négy oldalról hálóval védett. Az iskola taneszközökben, oktatási anyagokban átlagos felszereltségű. A szertárak ellátottsága biztosítja a tanításhoz szükséges szemléltetést és eszközöket. Írásvetítő minden teremben rendelkezésre áll a rögzített vetítővászonnal. Televíziók kiépített video lánccal illetve video-lejátszókkal elsősorban a napközis termekben vannak. Hordozható CD s, magnós rádióval rendelkeznek az idegen nyelvszakosok. Az ének teremben HI-FI torony, CD lejátszó. elektromos zongora és pianínó segíti az oktató munkát. A könyvtár osztályterem nagyságú helyiségben nyert elhelyezést, a kötetek száma meghaladja a 16 ezret, melyet kb. 250 db elektronikus dokumentum (CD, videokazetta, számítógépes multimédia anyag) egészít ki. A könyvtárban és a számítástechnika teremben összesen 34 számítógép működik, hálózatra kötve, színes monitorokkal és nyomtatókkal. A SULINET és az AXELERO biztosítja az Internet hozzáférhetőséget az épület minden helyiségében. Itt található iskolánk honlapja is. 3. Az iskola anyagi kondíciói Az évi költségvetést ezer Ft-tal terveztük. Személyi juttatás járulékaival ezer Ft Dologi ezer Ft A dologiból szakmai célokra használható 590 ezer Ft (beszerzés, eszközfejlesztés stb.) Egyéb ezer Ft (energia, karbantartás, üzemeltetés, tisztítószerek stb.) 4. A nevelő - oktató munka helyzete A nevelőmunkánk során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tanulói összetételt, a családi környezetet, a szülők szociális helyzetét, iskolázottságát. A gyermekek többsége kertes, családi házas lakókörzetben él. A szabad iskolaválasztás lehetőségét kihasználva az iskolánkba beiratkozott tanulók több mint fele nem körzetben lakik. 6

7 A tanulók jó szociokultúrális háttérrel rendelkeznek ebből adódóan pontosan megfogalmazottak és magas színvonalúak az iskolával szembeni szülői elvárások. Az országban jellemző gazdasági körülmények miatt a családok anyagi helyzete erősen polarizálódik. A gyermekvédelmi munkát megosztva két nevelő látja el, így alaposabban figyelemmel kísérhetik egyénenként a rászorulók helyzetét. A jelenleg veszélyeztetett gyermekek az iskola diáklétszámának 1 %-át adják. Komoly nevelőmunkát igényel az emelt szintű osztályok szellemiségének kialakítása, az egészséges rivalizálás egyensúlyban tartása. Az időnként túlzásokra, szélsőségekre hajlamos gyermekekből hiányzik a tolerancia és az alkalmazkodóképesség. A diákönkormányzat sok segítséget ad a gyermekek reális ítélőképességének kialakításához. A lehetőségekkel, a jogokkal való élni tudást gyakorolják rendezvényeiken, feladataikon keresztül (diákigazgató választás, Hétvezér nap, iskolarádió, diákügyelet stb.). A pedagógiai munka iskolai összehangoltsága és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével négy képzési szakaszra bontjuk tartalmi munkánkat. Alsó tagozat: bevezető szakasz 1 2. évfolyam kezdő szakasz 3 4. évfolyam Felső tagozat: alapozó szakasz 5-6. évfolyam fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam Az alsó tagozat bevezető - kezdő szakaszában indul az alapkészségek és képességek kialakítása; a különböző adottságú testi, pszichikai fejlettségű és eltérő szociális környezetből érkező gyermekek ismereteinek közelítése; az iskoláskor szokásrendszereinek megalapozása. Ebben a szakaszban az osztálytanító munkáját segíti az iskolapszichológus, valamint a napközis nevelő. Tapasztalataink alapján az iskolakezdés nehézségeinek áthidalására játékos, fejlesztő foglakozásokat szervezünk évente a nagycsoportos óvodásoknak. Évek óta tanítjuk az enyhén jobbra dőlő írást és a szorobán használatát. A kezdő szakaszban 4. évfolyamon heti egy informatika órában ismerkednek a gyerekek a számítógépekkel. Az idegen nyelvet (angol, német) 3. osztálytól fél csoportban kezdjük el tanítani az előző években kiderült alkalmasság alapján. 4. osztálytól már mindenki tanul idegen nyelvet. Felső tagozaton az alapozó szakaszban elkezdődik a matematika tehetséggondozás. Városi beiskolázással indítunk két matematika irányultságú, emelt szintű osztályt és elindul az emelt szintű idegen nyelvoktatás. Kialakulóban van egy elsődleges irányultság a gyermekek érdeklődésének megfelelően (idegen nyelv, természettudományok). 7

8 Több tehetséges tanuló a 6. osztály befejezése után elkezdi a hatosztályos gimnáziumot. Ez az előző évekre visszatekintve általában egy osztálynyi tanulót érint. A fejlesztő szakaszban már minden tanuló előretekint és készül a továbbtanulásra. Átrendeződik a matematika emelt szintű osztály és az idegen nyelvet tanulók csoportbontása is. A tehetségesek számos tanulmányi versenyen mérettetik meg magukat és érdeklődésüknek megfelelő szakköröket választanak. Ez a korosztály adja a gerincét a diákönkormányzatnak. Kezdeményezőkészségük, lelkesedésük előremutató. A tehetséggondozást szolgálják a szakkörök és a tanulmányi versenyek. Az eredmények elismerését pedig a két alapítványunk a Hétvezér és a Tehetségekért díjai segítik, bejegyzésre vár az idegen nyelvi alapítványunk is. Hagyomány, hogy saját szervezésben hirdetünk városi, megyei és országos szintű versenyeket: Matematika városi 2. és 4. évfolyamon Informatika városi 4. évfolyamon Móra - Hétvezér műveltségi vetélkedő megyei 4. évfolyamon Zrínyi Ilona országos matematikaverseny 3 8. évfolyamon Könyves Kálmán megyei történelem verseny 6 7. évfolyamon Hétvezér-Teleki megyei idegen nyelvi verseny 8. évfolyamon Öveges József megyei fizikaverseny 7 8. évfolyamon Jedlik Ányos regionális fizikaverseny 6 8. évfolyamon Pedagógiai munkánk eredményességét jelzi, hogy már 7. éve végzik nálunk tanítási gyakorlatukat, a Kodolányi János Főiskola utolsó éves hallgatói angol, francia és német nyelvből. A 8. osztályosok számára helyi többször átdolgozott mérési rendszert alakítottunk ki. Tantárgy Szóbeli Írásbeli matematika emelt szint mindenki magyar nyelv és irodalom mindenki - idegen nyelv emelt szint emelt szint Aki alapóraszámban tanulja az idegen nyelvet, annak a matematika és a magyar mellett még egy közismereti tantárgyból kell beszámolnia. A tartalmi munka azon mozzanatait emeltük ki a helyzetelemzésben, amelyek a helyi pedagógiai program céljainak és feladatainak megoldásánál alapul szolgálnak. Az eddig elért eredményekre és sajátosságokra támaszkodva építjük fel helyi nevelő - oktató munkánkat. 8

9 I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Alapelvek Az oktatási törvényben megfogalmazott alapelvek szerint iskolánk felelőssége a gyermekek fejlődésének biztosítása (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi területen egyaránt) és a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése. Ennek elveit - a tanulók személyiségének és a tanulóközösségnek a fejlesztését a családi életre, a környezetvédelemre, az egészséges életmódra nevelést a szülőkkel együttműködve, nevelő oktató munkánk során valósítjuk meg. Önkormányzati iskolaként világnézeti kérdésekben semlegesnek maradva lehetőséget kell adni a vallási és világnézeti hova tartozás többoldalú megismerésére. Az iskolai nevelés oktatás magyar nyelven folyik. A Hétvezér Általános Iskola pedagógiai alapelvei: a gyermeki ill. tanulói személyiségi jogok figyelembevételének elve a humánus emberi értékek alakításának elve a kellő érzelmi, akarati fejlődést biztosító motiváltság elve az egységes alapokra épülő differenciálás elve a fokozatosság elve a felelősségteljes teljesítménymérés és értékelés elve - a tehetséggondozás elve. eltérő kompetenciákkal bíró tanulók integrálásának elve 1.2. Intézményünkben az alapfokú nevelési - oktatási célok közt meghatározó: Az európai, humanista hagyományokra épülő értékekkel való azonosulás fokozatos kialakítása tanulóinkban. Ennek érdekében részcéljaink: olyan tanulók nevelése, akik érdeklődőek, a világ dolgaira nyitottak, a változásokra fogékonyak tanulási képesség fejlesztése szilárd, biztos alapkészségek kialakítása gyakorlat orientált tudás, korszerű tudományos ismeretekre alapozva egyéni képességeknek megfelelő foglalkoztatás (felzárkóztatás, nívócsoportok, szakkörök, emelt szint) a munkafegyelem, kötelességtudat, együttműködési képesség erősítése 9

10 reális önértékelés fejlesztése a helyes tanulási technikák kialakítása az élethosszig tartó tanulás megalapozása a tanulók eredményes felkészítése a versenyekre, pályázatokra, továbbtanulásra magas színvonalú idegen nyelv oktatás olyan kompetenciák kialakítása, fejlesztése tanulóinkban (kommunikáció, önképzés, kooperáció, szelektív információgyűjtés), amelyek későbbi tanulmányaikhoz feltétlen szükségesek lesznek A tanulók egészsége, szociális érése szempontjából kiemelt fejlesztő céljaink: egészséges életmód elsajátítása környezetkímélő magatartás kialakítása testileg, lelkileg, szellemileg, akaratilag, szokásrendjüket tekintve egészséges ifjak nevelése a szocializáció folyamatainak elősegítése a gyermek önmagával kapcsolatos pozitív alap-beállítódottságának építése a kritikai érzék fejlesztésével (tolerancia, alkalmazkodóképesség, tisztelet, jólneveltség, társas együttműködési képesség fejlesztése) a családcentrikus gondolkodás kialakítása a kommunikációs kultúra fejlesztése (nyelvi, irodalmi, vizuális téren is) szociális és műveltségi hátrányok enyhítése (napközi otthon, tanulószoba) Iskolánk hagyományépítéséből adódó helyi nevelési célok: tanítványainkban kialakítani az egyetemes emberi értékeket, a nemzethez való tartozást (városunk, szülőföldünk - városismereti vetélkedők, vándortúrák, táboroztatások, éves kirándulások) lokálpatriotizmus erősítése, tekintettel Székesfehérvár kiemelkedő történelmi múltjára és jelenleg is betöltött szerepére fenntartjuk és ápoljuk az iskolánkban kialakult hagyományokat mind a kultúra, mind a közösségi élet területén az esztétikus környezet kialakítására és megőrzésére való igény kifejlesztése a művészeti nevelés kiemelt feladata a vizuális kommunikációs képességek fejlesztése, (rajzpályázatok) nyelvi, irodalmi kommunikáció (irodalmi színpad), zenei képességek fejlesztése (énekkar, hangszeres zene) kétoldalú kapcsolatok építése közösségekkel, gazdasági és szakmai szervezetekkel iskolánk hagyományainak megfelelően keressük a lehetőségeket a nemzetközi kapcsolatok ápolására, az iskolánkban tanított idegen nyelvek minél szélesebb körű használatára, más országok kultúrájának megismerésére tanulóink a kommunikációs lehetőségeket kiszélesítve tevékenyen részt vesznek a diákönkormányzat, az iskolai fórumok, az Országos Diáktanács munkájában 10

11 1.3. Célok érvényesítése, pedagógiai feladatok: Stratégia Céljainkat olyan stratégiával kívánjuk megvalósítani, amely nemcsak az iskola körzetében lakó gyerekeknek szól, hanem a városban élő, logikus gondolkodású, tehetséges tanulóknak is. Ebből következik, hogy tananyagban többet kínálunk, amely magasabb követelményt is jelent a kerettantervekhez képest. Feladatunk, hogy a tanulót érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészítsük a középiskolai továbbtanulásra, a társadalomba történő beilleszkedésre, az élethosszig tartó tanulásra. Az iskolánk sajátosságaként kialakult és eredményesen működő matematika irányultság, illetve emelt szintű oktatásának továbbfejlesztése a hozzákapcsolódó természettudományos tantárgyakkal, valamint a nyelvoktatás, felölelve az anyanyelv és idegen nyelvek (angol, német) tanításának körét, iskolánk arculatának meghatározója. A tehetséggondozás mellett fontosnak tartjuk az iskolakezdés nehézségeinek áthidalását. Az iskolába kerülő gyerekek beilleszkedését segíti az a játékos fejlesztő foglalkozás, amelyet a nagycsoportos óvodásoknak hirdetünk meg. Nagy gondot fordítunk az 5. évfolyamon belépő osztályok, ezen belül különösképpen a matematikát emelt szinten tanuló osztályok beilleszkedésére, hiszen városi beiskolázással jön létre a két osztály. Miattuk is, de az 5. évfolyam alapozó szakaszának kezdeteként is külön iskolai rendezvényt tartunk ennek az évfolyamnak, a diákönkormányzat szervezésében (gólyaavatás) Értékrendszerünk A helyi nevelési értékrendszerünk iskolánk célrendszeréből fakadóan az európai egyetemes emberi értékek kialakítása; az eredményes tanulás, az érdeklődés, az önfejlesztés igénye; a becsületességre, a megbízhatóságra, a tisztességre, a lelkiismeretességre, a felelősségre, a kitartó munkára nevelés. Olyan képességek kialakítását kell elkezdenünk, amelyet felnőttként a mai kor embere nem nélkülözhet: kommunikáció, kooperáció, bizonytalanban való eligazodás, szolidaritás, modern információs technológiák, az idegen nyelvek ismerete, vállalkozás, szelektálás az információkban Követelményrendszerünk Személyiségfejlesztésünk során követelményrendszerünket a pedagógiai alapelveinkhez és céljainkhoz igazítjuk. Nemcsak a nevelő és a diák közötti kulturált viszonyt kérjük számon, hanem a tanulók egymással való figyelmességét, kapcsolatát, a toleranciát, az iskolával való azonosulást is. 11

12 A kerettantervek minimális követelményrendszerén felül az iskola sajátosságai alapján magasabb szintű követelményeket is felállítunk egyes műveltségi területekből, tantárgyakból. Iskolánk számára elismerő feladatot jelent a városunkban működő Kodolányi János Főiskola nyelvszakos hallgatóinak tanítási gyakorlatait biztosítani, amely a főiskola indulásától kezdődött. A nevelőtestület számára elengedhetetlen követelmény szakmai tudásának megőrzése és fejlesztése (önképzéssel, továbbképzéssel). Az iskolai követelmények nemcsak a tanórákra, hanem az iskolai élet minden területére érvényesek. Óraközi szünetekben, ebédnél, napköziben de egyéb iskolai rendezvényeken is elvárjuk a megfelelő magatartási formák betartását Pedagógiai eszközök, eljárások Iskolánkban minden pedagógus számára biztosított a nevelés és tanítás módszereinek és eszközeinek megválasztása. A nevelő oktató munka sokszínűségét egyrészt szakmai továbbképzéseken szerzett ismeretek, másrészt a minőségfejlesztő munka során elsajátított módszerek biztosítják. Pl. benchmarking, SWOT analízis, páros összehasonlítás, kérdőív, diagrammok (halszálka, fa, Gantt), problémalista. A tanulás tanítása módszertanának ismereteit felhasználva, differenciált, egyéni képességekre épülő nevelő oktató munka folyik intézményünkben. A számítógéppark és a könyvtár is az ismeretszerzés, képességfejlesztés lehetőségeit bővíti. Tiszteletben tartva a kollégák és a testület véleményét, konszenzusra kell törekedni az azonos évfolyamon tanítók tankönyv és taneszköz használatában. Tekintettel kell lenni az iskolán belüli átjárhatóságra, az egymásra épülő követelmények megtartására. Az első osztályban különböző olvasástanítási módszereket alkalmazhatnak a tanító nénik. Az írástanítás két fajtáját oktatjuk iskolánkban (álló gyöngybetűs és enyhén jobbra dőlő írás). Pedagógiai eszközeink és eljárásaink gazdagítását szolgálják azok a teamek, amelyek a minőségfejlesztő munkánk során szerveződtek, és folyamatosan dolgoznak: dolgozat koordinációs tábla, a középiskolába való átmenet segítése, a tanulók elismerésére dicsőségtáblák, a pedagógusok belső továbbképzési rendszerének megújítása, önértékelés értékelés, az ügyeleti rend folyamatos karbantartása. 12

13 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók személyiségének fejlesztése érdekében együtt kell működni a szülőkkel, a családdal. Figyelembe kell venni, hogy a nevelés és bizonyos esetekben az oktatás színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. A személyiség fejlesztésben kiemelt szerepet szánunk az értelmi (kognitiv) nevelés terén a megértésen alapuló alkalmazásnak a probléma - megoldásnak. Az érzelmi akarati (affektív) fejlesztés szintjén olyan viselkedés kialakítása a feladatunk, amely a különböző külső hatások, értékek, attitűdök befogadására épülő értékrendet összhangba hozza a cselekvéssel. A személyiségfejlesztő tevékenység tanórai és tanórán kívüli keretben történik. Biztosítja ezt egyrészt a kötelező és választható tanórák helyi rendszere, másrészt a tanórán kívüli szervezett tevékenységi formák (napközi otthon, tanulószoba, egyéni foglalkozások, szakkörök, sportkör, énekkar, tanulmányi versenyek, kirándulások, diákönkormányzat rendezvényei). Az osztályfőnöki órák tematikája tartalmazza 5-8. évfolyamon az iskolapszichológus kommunikációs önismeret témájú foglalkozásait, különös tekintettel a 7. évfolyamra. Ezen az évfolyamon egy egy tanuló személyiségében ugrásszerű fejlődés jelentkezik. A hatosztályos gimnáziumba felvételt nyert tehetséges diákok árnyékából előlépnek az újabb tehetségek. A megnyílt lehetőségek motiválják őket a jobb teljesítményre. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói, közösségek kialakítása és fejlesztése során iskolánk együttműködik a Szülői Szervezettel. A családnak is feladata elősegíteni a gyermek közösségbe történő beilleszkedését. Minden pedagógus, de kiemelten az osztályfőnök feladata a rábízott tanulócsoport közösségi fejlesztése, az együttműködés. A magatartási szabályok elsajátításával és betartásával összefüggésben komolyan kell építenünk a házirend előírásaira, a jogok és kötelességek alkalmazására. Támaszkodnunk kell a diákönkormányzat működésére. A diákönkormányzatot irányító pedagógus segítségével az iskolaközösség fejlesztése is feladatunk. Az évente megrendezett diákközgyűlés is teret ad a közösségformálásnak. El kell érnünk, hogy a tanulók nyitottak, megértőek legyenek a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsüljék meg azokat. Törekednünk kell a természeti és társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítására. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Minden diák szerezzen személyes tapasztalatot az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelésében és megoldásában. A kommunikációs kultúra 13

14 középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés képességei álljanak. Meg kell tanítani a gyermekeket eligazodni az új információs környezetben és annak kritikai módon való használatában. A közösségfejlesztő tevékenység fontos színterei az osztályszintű rendezvények (sport, kulturális program, kirándulások) és az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, diákönkormányzat rendezvényei, hagyományok ápolása. Iskolánk sajátosságából adódóan az 5. évfolyamon szervezett új osztályközösségek a városi beiskolázás miatt külön figyelmet igényelnek nemcsak az osztályfőnököktől, hanem az osztályban tanító pedagógusoktól is. Számukra szervezett osztály és iskolai programokkal segítjük a közösséggé formálódásukat. Szükség esetén nevelőtestületi értekezleten is megvitatjuk az osztályközösségek formálásának tennivalóit. 7. évfolyamon ismét átrendeződnek az osztályközösségek a hatosztályos gimnáziumba felvettek miatt. Eggyel csökken a matematika emelt szintű osztályok száma. Ez is komoly kihívás a tantestület számára. Előrelátóan úgy irányítjuk már 5. évfolyamon a tantárgyfelosztást, hogy számítunk a két év múlva bekövetkező összevonásra. Az osztályfőnökök és szaktanárok felkészülnek az átrendeződésre úgy, hogy az itt maradt tanulókat lehetőleg a legkevesebb változás érje. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A beiskolázást megelőzően az iskolapszichológusunk meglátogatja a körzeti óvodákat. Ennek egyik célja a beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő gyermekek felderítése. Erre való figyelemmel történik az osztályba sorolásuk (társas kapcsolatok hatása), valamint az érintett szülőknek szóló tanácsadás, segítés. Első osztályban ezek a kisgyermekek rendszeresen részesülnek egyéni foglalkozásban, amelyet az osztálytanító és a pszichológus végez. Ez a tevékenység nagymértékben megkönnyíti az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek integrálódását. Így figyelemmel tudjuk kísérni fejlődésüket. Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát kérjük. Javaslatukra élünk a törvény adta lehetőséggel, és mentesítjük az értékelés és minősítés alól a tanulót. Az egyéni foglalkozásra a törvény által biztosított órakeretből nyílik lehetőség, ahol nem a követelmények maradéktalan elsajátítására, hanem az iskolai közösségi életbe való beilleszkedésre történik a felkészítés. Az osztályközösségbe érkező új tanulók befogadását figyelemmel kísérjük és segítjük. Az iskolapszichológus 3. évfolyamon felmérést végez a tanulók viselkedéskultúrájával kapcsolatban; az 5. évfolyamtól kezdve az osztályfőnökök szociometriai mérésekkel támasztják alá tapasztalataikat a problémák megoldásában, felhasználva az Életvezetési ismeretek c. tanfolyamon tanultakat. 14

15 5. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység A tehetséggondozást az emelt szintű osztályok biztosítják. A matematika irányultság jellemző iskolánkra, mivel négyre növeltük a matematika órák számát. Iskolánk sajátossága a nyelvtanítás, beleértve az anyanyelv tanítását is, hiszen e tantárgyak a helyi óratervek kialakításában is hangsúlyt kaptak. A szülői igények és a hagyományok alapján egy egy angol és német nyelvi csoportot alakítunk ki 3. évfolyamtól. A tehetségesebbek felső tagozatban emelt szinten tanulhatják a nyelvet. Ezt a Kodolányi János Főiskolával történő együttműködés is igényli, mert már tizedik éve nálunk végzik tanítási gyakorlatukat az angol, német szakos hallgatók. Nyelvszakos nevelőink közül hárman gyakorlatvezetői, mentori szakvizsgával is rendelkeznek, közülük egyikük minősített oktatóként az országos listán is szerepel. Külön figyelmet és évenkénti újragondolást igényel a 7. és 8. évfolyam osztályainak kialakítása a helyi óratervek és az emelt szint alapján. Jellemző, hogy a hatosztályos gimnáziumok matematika és idegen nyelvi osztályaiba nagy létszámban nyernek felvételt tanulóink. A tehetséggondozást folytató emelt szintű osztályok átrendeződnek. A nálunk maradt 7 8. osztályos tanulók komoly versenytársai a gimnáziumba került diáktársaiknak. Számukra is biztosítani kell azt a lehetőséget az óraszámokkal, az esélyegyenlőség alapján, amelyet a gimnázium nyújt ugyanennek a korosztálynak. Így fontos az emelt szintű matematika osztályok és idegen nyelvi csoportok megerősítése a tehetségek fejlesztése szempontjából. A tehetséggondozást segíti elő a csoportbontásokban történő oktatás: idegen nyelv (angol, német,) informatika, az emelt szintű matematika, tárgyak esetén.(természetesen a törvényi előírások megtartásával). Iskolánkban nagy hagyománya van a különböző tanulmányi versenyeken való részvételnek. Tehetséges tanulóinkat ösztönözzük és segítjük a tanulmányi versenyeken való részvételre. Az évenkénti eredmények (városi, megyei, országos helyezések) igazolják törekvéseinket. A saját szervezésű versenyeink is közismertek a megyében: Zrínyi Ilona Matematika Verseny 3 8. évfolyam, Móra Hétvezér Műveltségi Vetélkedő 4. évfolyam, Matematika és Informatika Verseny 4. évfolyam, Matematika Verseny 2. évfolyam. Könyves Kálmán történelem verseny 6 7. évfolyam, Hétvezér Teleki idegen nyelvi verseny 8. évfolyam, Jedlik Ányos fizikaverseny 6-8. évfolyam, Öveges József fizikaverseny 7-8. évfolyam. Az egyéni foglalkozás órakeretének szinte felét a versenyek felkészítésére használjuk fel. A 8. évfolyamosok számára kimeneti mérést szervezünk. Külön mérési szabályzat írja elő a kötelező és választható tárgyak körét. A tanórán kívüli foglalkozások közül a tehetséggondozás, a képességek kibontakoztatása elsősorban szakkörön, énekkaron, sportfoglalkozásokon valósul meg. Az iskolai órakeret szűkössége miatt önköltséges szakkörök (idegen nyelv, informatika) indítására is van igény. 15

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben