WIN-WIN-WIN az adózásban Miért érdemes a sportba fektetnie?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WIN-WIN-WIN az adózásban Miért érdemes a sportba fektetnie?"

Átírás

1 WIN-WIN-WIN az adózásban Miért érdemes a sportba fektetnie? A támogatás révén elérhető adóalap- és adókedvezmény együttes alkalmazásával a támogatás az adományozott összeg 102,5% vagy akár 104,75%-ának megfelelő társasági adókötelezettség-csökkenést is biztosíthat; A kiegészítő támogatás összegének megfelelő értékben - mely az adományozott összeg 7,5% vagy 14,25%-ának felel meg - a vállalat ellenszolgáltatásban részesülhet a támogatott szervezettől, mely gyakorlatilag szponzorációnak minősül; A sporttámogatási lehetőség jóval többet jelent kedvező adókötelezettség-csökkentő megoldásnál, mivel a támogatási rendszerben való részvétel során olyan kapcsolatokat építhet ki, melyek később akár potenciális üzleti lehetőségeket is kínálhatnak vállalata számára; A támogatással elérhető 2,5 4,75%-os hozam akár pár napos időtávon belül is realizálható; az adóelőlegek számítási logikája miatt pedig a társasági adóelőlegek későbbi csökkenését is automatikusan maga után vonja.

2 Hogyan veheti igénybe a sporttámogatási adókedvezményt? Ahhoz, hogy a jövőbeni támogatók maradéktalanul kiaknázhassák a sporttámogatási adókedvezmény fenti előnyeit, nem árt tisztában lenniük azzal, pontosan hogyan is alkalmazható mindez a gyakorlatban. Az alábbiakban szakértőink összegyűjtötték a támogatási kedvezménnyel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket, melyek átgondolásával felmérheti, milyen előnyöket biztosíthat a sporttámogatás az Ön vállalata számára. Ki lehet támogató? Bármely lejárt köztartozással nem rendelkező társasági adóalany, különösen a profitorientált vállalkozások vagy a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei. Mely sportágak támogatására vonatkozik az adókedvezmény? Látvány-csapatsportnak a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong minősül, így az ezekben a sportágakban tevékenykedő szervezetek részére nyújtott támogatás jogosít a fent említett adóalap- és adókedvezményre. A támogatás befogadására jogosult szervezetek lehetnek: az országos sportági szakszövetségek, amatőr és hivatásos sportszervezetek, az országos szakszövetségek tagjaiként tevékenykedő sportiskolák, az említett sportágak fejlesztésére létrejött közhasznú alapítványok, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) is. A támogatók különböző jogcímeken adhatnak támogatásokat, melyek lehetnek: az utánpótlás nevelés költségei, személyi jellegű ráfordítások, szakszövetségek, amatőr sportszervezetek és közhasznú alapítványok esetében a versenyeztetés költségei, tárgyi eszköz beruházás és felújítás értéke, valamint a képzéssel összefüggő költségek.

3 Mit kell tennie az adókedvezmény érvényesítéséhez? A támogatási rendszer a gyakorlatban a következők szerint működik: 1. Szerződéskötés: a potenciális támogató és a támogatásra jogosult szervezet megállapodnak a támogatásról, annak összegéről, illetve jogcíméről. 2. Támogatási igazolás: a szerződéskötést követően a jóváhagyó szervezet támogatási igazolást állít ki a támogatásra jogosult szervezet részére, mely tartalmazza a kiegészítő támogatást is. 3. Az adózó a támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult önálló fizetési számlájára történő átutalással a támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti. 4. Az adózó a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét - annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül - az állami adóhatóság részére bejelenti. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Mi a helyzet a szponzorációval? A felelősségi szabályok alól egy kivételt nevesít a jogszabály, a szponzorációt. A támogató ugyanis a szponzorációval szemben a támogatás rendelkezésre bocsátásáért semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Mindezek miatt kiemelten fontos, hogy azok a támogatók, melyek egyben a támogatott szervezet szponzorai is, megfelelően el tudják különíteni a támogatást és a szponzorációt. Kiemelnénk viszont, hogy a törvényben meghatározott kötelezően fizetendő kiegészítő támogatás szponzorációnak minősül, mely összegének mértékében a támogató ellenszolgáltatásra jogosult. Mivel a nyújtott támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósításáért kizárólag a támogatott szervezet felelős, a támogatóknak nem kell figyelemmel lenniük arra, hogy a támogatott szervezet a befogadott támogatásokat szabályszerűen használja-e fel.

4 Hol találhat részletes iránymutatást a támogatási kedvezményre vonatkozóan? A sporttámogatási kedvezményről és annak gyakorlati alkalmazásáról a Számviteli törvény 86. (7) bekezdése, a Tao. törvény 3. számú mellékletének B) 15. és A) 12. pontja, valamint a Tao. törvény 22/C. (2) (3) bekezdése rendelkezik. Ezen szabályozások kimondják, hogy a támogatók a rendelkezésre bocsátott támogatást rendkívüli ráfordításként számolják el, melynek összegével adózás előtti eredményüket a támogatási igazolás birtokában nem kell megnövelniük. Ezzel szemben a kiegészítő sporttámogatás összege társasági adó szempontból nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül, így annak elszámolt összegével az adóalapot meg kell növelni. A fenti adóalap-kedvezményen túl a támogató az adókedvezményt a támogatás adóévén túl az azt követő hat évben veheti igénybe. Az adókedvezmény és az adóalap-kedvezmény együttes alkalmazásával a támogató a támogatás nyújtásával adót takaríthat meg. Mivel a nyújtott támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvaló-sításáért kizárólag a támogatott szervezet felelős, a támogatóknak nem kell figyelemmel lenniük arra, hogy a támogatott szervezet a befogadott támogatásokat szabályszerűen használja-e fel. Mi a helyzet akkor, ha vállalata más adókedvezménnyel vagy elhatárolt veszteséggel rendelkezik? A látvány-csapatsport adókedvezményével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy egy adóévben az esetleges egyéb adókedvezményekkel csökkentett adó maximum 70%-áig vehető figyelembe. Azon támogatóknak tehát, akik egyéb adókedvezményekkel és/vagy az adóalap csökkentésére felhasználható elhatárolt veszteséggel rendelkeznek, a támogatásban való részvétel szintén számos előnyt biztosíthat, ám némi pénzügyi tervezést igényel. Az egyéb adókedvezmények igénybevétele ugyanis egyes esetekben időbeli hatályhoz kötött (pl. fejlesztési adókedvezmény), ezért ezek felhasználása elsődlegességet élvezhet. Különösen érdemes fontolóra venni a sporttámogatás adókedvezményének kihasználását akkor, ha a meglévő egyéb adókedvezmény előreláthatólag korábban felhasználásra kerülne, mint az érvényesítés határideje, vagy esetleg az adott évben az igénybevétele nem lehetséges. A nagy összegű elhatárolt veszteséggel rendelkező adózók esetében pedig célszerű figyelembe venni, hogy január 1-től a veszteséget csak a pozitív társasági adóalap 50%-ig lehet felhasználni, illetve, hogy meddig használható fel a veszteség, és vajon meddig használható majd a sporttámogatás adókedvezménye.

5 Mekkora a kedvezmények tényleges hozama? Az adókedvezményt a társasági adó várható összegének kiegészítésére kötelezett adózó már a társasági adó feltöltési kötelezettségének esedékességekor érvényesítheti. Amennyiben az adózó sikeresen veszi igénybe a kedvezményt, úgy valójában a feltöltési kötelezettség helyett fizet sporttámogatást az általa favorizált szervezetnek. Bizonyos esetekben így már akár a feltöltési kötelezettség napján, vagyis mindössze egy nap alatt realizálhatja a támogatás hozamát, mely akár 2,5 4,75%-os extra előnyt is jelenthet. E fölött, hosszú távú anyagi előnyökkel is kecsegtet, hogy az adózó az eredeti támogatás összege 7,5-14,25%-ának megfelelő összegű szponzorációs szerződéssel is rendelkezhet. Elérhetőségeink Dr. Lőcsei Tamás Adó-és jogi tanácsadás üzletágvezető Tel.: (+36) Deák László Cégtárs Tel.: (+36) Topánka Zsolt Munkatárs Tel.: (+36) Kocziha Andrea Menedzser Tel.: (+36) Dr. Oláh Angelika Vezető munkatárs Tel.: (+36) Jelen összefoglalónkban csak a kedvezményrendszer legfontosabb, és a támogatók számára releváns elemeit ismertetjük, amely nem helyettesíti a személyre szabott, cégspecifikus tanácsadást PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a PwC kifejezés a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-re utal, egyes esetekben pedig a PwC hálózatra vonatkozik. Minden tagvállalat önálló jogi személy. További információért, kérjük keresse fel a weboldalt.

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

TAO támogatás a látványsportokban

TAO támogatás a látványsportokban TAO támogatás a látványsportokban A TAO-ból történő támogatás: egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősség vállalással TAO-támogatás a látványsportokban A 2011-es

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

TAO támogatás a látványsportokban

TAO támogatás a látványsportokban gyakorlatról szól! TAO támogatás a látványsportokban A TAO-ból történő támogatás: egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősség vállalással Kozármisleny FC 7761 Kozármisleny,

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ CÉGEK RÉSZÉRE, A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYT, ILLETVE ADÓJÓVÁÍRÁST EREDMÉNYEZŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 2015

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ CÉGEK RÉSZÉRE, A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYT, ILLETVE ADÓJÓVÁÍRÁST EREDMÉNYEZŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 2015 az ötlettől a sikerig TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ CÉGEK RÉSZÉRE, A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYT, ILLETVE ADÓJÓVÁÍRÁST EREDMÉNYEZŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 2015 SKC Consulting Tisztelt

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján 2015 Közhasznú tevékenység, felsőoktatás támogatása esetén ADÓALAP-KEDVEZMÉNY(adózás előtti eredmény csökkentése) Filmalkotás,

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

Év végi teendők Ami még hátravan

Év végi teendők Ami még hátravan Év végi teendők Ami még hátravan Hír-ADÓ 2010. december 9. Adótanácsadás Év végi teendők Ami még hátravan A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is útmutatót kívánunk nyújtani az év végi teendőkről, részben

Részletesebben

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad 1 TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad Tartalomjegyzék 2 A támogatási rendszer jogi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ Fióktelepeket érintő aktualitások Hír-ADÓ Tekintettel a társasági adóbevallás elkészítésének közeledő határidejére jelen hírlevelünk célja, hogy felhívja a figyelmet az egyes, fióktelepeket érintő társasági

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl A Parlament által nagy többséggel elfogadott, a látvány-csapatsportok támogatásról szóló jogszabályok 2011. július 1-tól életbe léptek, hatályosak.

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba Melléklet Szerző: Gaál Csaba Adózási tudnivalók Jelen melléklet az élet-, baleset- és egészségbiztosításokkal, illetve a Pannónia Biztosításokkal kapcsolatos legfontosabb adózási tudnivalókat tartalmazza.

Részletesebben

2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után)

2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 1. Személyi jövedelemadó 1.1. A 2012. évi LXIX. törvény alapján (hatályos 2012. 06.20.) Szja-tv. 47. -a (9) bekezdésének b) pontja A módosítás pontosítja

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben