Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes augusztus 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2011. augusztus 10."

Átírás

1 A sport támogatását segítő adókedvezmények Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes augusztus 10.

2 Jogszabályi háttér A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXII. törvény 107/2011. (VI.30.) Korm.rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 39/2011 (VI.30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény évi CXL. Tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A sportról szóló évi I. törvény Sporttörvény végrehajtási rendeletei (sportrendezvények biztonságáról, képesítési követelményekről, stb.)

3 A támogatás kedvezményezettjei Labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong (látvány-csapatsportok) Országos sportági szakszövetség Klubcsapat (nem feltétlen csak I. és II. osztályú!) Amatőr Hivatásos (első osztályban mindenki, vagy hivatásos játékossal rendelkező csapat) Utánpótlás-nevelést végző közhasznú alapítvány vagy önkormányzati feladatot átvállaló oktatási intézmény MOB

4 A támogatás kedvezményezettjei, jogcímei és intenzitása I. Személyi jellegű ráfordítás Képzés Szövetség 50% 25% 60% Versenyeztetés költségei Tárgyi eszköz beruházás 90% 70% 90% Utánpótlásnevelés Hivatásos sportszervezet Amatőr sportszervezet Közhasznú alapítvány 50%* 25% 60% 50% 25% 60% 50% 25% 60% - 70%** 90% - 70% 90% - 70% 90% MOB 50% 25% 60% - - -

5 A támogatás kedvezményezettjei, jogcímei és intenzitása II. *: de minimis szabályok szerint: max EUR/3 év (minden egyéb állami, önkormányzati támogatással összeszámítva), **: Európai Bizottsággal még tárgyalás alatt, jelenleg nem lépett hatályba!

6 Elszámolható költségek I. Személyi jellegű ráfordítás Sportszakemberek után (kb. ugyanaz a kör mint az EKHO) Játékos fizetések kizárva Hivatásos sportszervezetek esetében max. 200e EUR támogatás / 3 év Képzési költségek Általános képzés 60% Speciális képzés 25% Versenyeztetési díjak Kizárólag szövetségek által adható támogatás, a költségek 90%- áig A szövetségi díjakból visszatartással érvényesíthető (pl. tagsági, nevezési, pályahitelesítési, igazolási, versenyengedélyek díja) Csak amatőr sportszervezetek lehetnek a jogosultjai

7 Elszámolható költségek II. Tárgyi eszköz (minden kedvezményezett) Biztonság-technikai fejlesztések / akadály-mentesítés Tárgyi eszköz (hivatásos sportszervezet kivételével) Sportingatlan fejlesztés és más eszközberuházások Ingatlanok felújítása Felszerelések (olyan is ami számvitelileg nem feltétlenül tárgyi eszköz) A kötelező adatközlés miatti honlap-fejlesztés költsége 10 millió Ft feletti ingatlan beruházás esetén csak utófinanszírozás!

8 Elszámolható költségek III. Utánpótlás-nevelés költségei felszerelések (mezek, labdák, sportruházat, stb.), felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő személyszállítás, szállás és étkezés költsége, munkaidejét tekintve legalább 75%-ban utánpótlásban közreműködő sportszakember személyi jellegű ráfordítása, pályabérlet az igazolt használat alapján, logisztikai feladatok ellátásával összefüggő gépjármű kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár bérlete, gyógyszerek, diagnosztikai, rehabilitációs eszközök, a verseny, mérkőzés nevezési költsége, utánpótlás mérkőzés / esemény / verseny rendezésével kapcsolatos közvetlen költségek (ideértve: mentő, biztonságiak, játékvezetők, szövetségi ellenőrök díja), utánpótlás-korú sportszakemberek (játékvezetők, versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek, a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja.

9 A támogatás felhasználása Három fordulós ellenőrzés 1. sportfejlesztési terv előzetes jóváhagyása 2. negyedéves előrehaladási jelentés 3. év végi/projekt végi tételes ellenőrzés CÉL: a sportszervezetek tevékenységének transzparenssé tétele, a támogatás összegének és az abból megvalósított fejlesztések mindenki számára történő megismerhetősége.

10 A támogatás folyamata I. 1. A sportszervezet/sportköztestület meghatározza közép / hosszú távú fejlesztési tervét,. 2. Be kell mutatni a soron következő év akció tervét és ennek költségeit, amelyhez támogatást igényel (július 1-től június 30-ig terjedő időszakra). 3. A jóváhagyó szervezet jóváhagyja a fejlesztési tervet. 4. A fejlesztési tervet a sportszervezet/sportköztestület honlapján meg kell, hogy jelentesse (a honlap-fejlesztéshez is igényelhető támogatás). 5. A sportszervezet/sportköztestület ezt követően megkezdheti a fejlesztést és a támogatókkal történő egyeztetést. 6. Konkrét támogató (és támogatási összeg) esetén a sportszervezet/sportköztestület támogatási igazolás kiállítását kérelmezi. 7. A jóváhagyó szervezet a támogatási igazolást megküldi a sportszervezet/sportköztestület, és a támogató részére. 8. A támogatási igazolás kézhezvételét követően történik a támogatás utalása (előfinanszírozás).

11 A támogatás folyamata II. Kérelmező: öt látvány-csapatsport szövetség, sportköztestület NSI Információcsere NAV 1. Kérelem 2. Támogatási igazolás 2. Támogatási igazolás 5. Adókedvezmény 4. Támogatási folyósításáról értesítés Szövetség, MOB 3. Támogatás folyósítása Támogató cég

12 A támogatás folyamata III. Kérelmező: sportszervezetek, közhasznú alapítványok Országos sportági szakszövetség 1. Kérelem 2. Támogatási igazolás Sportszervezetek, alapítványok 2. Támogatási igazolás 3. Támogatás folyósítása NAV 5. Adókedvezmény 4. Támogatási folyósításáról értesítés Támogató cég

13 Időrend Sportfejlesztési terv benyújtása előzetes jóváhagyásra 2011-ben Benyújtási határidő: július 1. - szeptember 15. Elbírálás határideje: 45 nap Támogatási igazolás kiállításának határideje: 8 nap Támogatások befogadásának kezdete: a támogatási igazolás kiállításának kézhezvételétől Határidők 2012-ben (és minden további évben) Benyújtási határidő: április 1. Elbírálás határideje: május 30. (60 nap) Támogatási igazolás kiállításának határideje: 8 nap Támogatások befogadásának kezdete: a támogatási igazolás kiállításának kézhezvételétől

14 Támogatás felhasználása A támogatást jogcímenként elkülönített alszámlaszámokon kell tartani. Az elkülönített számláról kifizetést kizárólag a jogszabályban meghatározott célokra, számlák vagy más bizonylat ellenében, a maximum támogatási mértéknek megfelelő arányban, az önrész együttes felhasználásával lehet költeni. 10 millió Ft feletti ingatlan beruházás támogatása esetén csak utófinanszírozás lehetséges. Közreműködői díjak a támogatás 3%-áig (jogcímenként max. 50 millió Ft) számolhatók el.

15 Előrehaladási jelentés 1. Naptári negyedévenként be kell mutatni: A már felmerült költségeket. Az ehhez igénybe vett támogatás mértékét. A fel nem használt támogatás rendelkezésre állását. 2. Alapesetben számlákat / szerződéseket nem kell mellékelni. 3. Amennyiben az Ellenőrző Szervezet ezt külön kéri, az előrehaladási jelentésekhez tételes bizonylati elszámolást (számlák, szerződések, stb.) is mellékelni kell. 4. Helyszíni ellenőrzés bármikor lehetséges.

16 Elszámolás / Záró pénzügyi jelentés 1. Az elszámolási időszak lezárását követő 30 napon belül (vagyis július 30-ig) záró jelentést kell benyújtani A felmerült költségekről (számlák mellékelésével). Az ehhez igénybe vett támogatás mértékéről (kifizetettség bizonylatolása). A fel nem használt támogatás rendelkezésre állásáról millió Ft feletti támogatás esetén a zárójelentést könyvvizsgálóval is hitelesíttetni kell. A könyvvizsgálónak a felvett támogatás mértékéig vagyoni felelősséget kell vállalni, amelyet érvényes felelősségbiztosítással kell fedezni (max. 500 millió Ft-ig). 3. A jogosulatlanul felvett támogatás adók módjára behajtható, illetve a sportszervezet súlyos szankciókkal sújtható.

17 Támogatói szempont Ki támogathat? Társasági adó alanya Mi kell ahhoz, hogy az adókedvezmény igénybe vehető legyen? Pozitív adóalap Adófizetési kötelezettség

18 Az adókedvezmény igénybevétele a támogatók részéről I. A támogatás az adóalapban elszámolható, mint költség =>csökken az adófizetési kötelezettség =>10-19% megtérülés. A támogatás egyben adókedvezményként is érvényesíthető =>további 100% megtérülés. Összesen legfeljebb 119% megtérülés. A reál hozam ennél magasabb is lehet, mert: Nem feltétlen 1 teljes év a finanszírozási idő. A következő év adóelőlege jelentősen csökkenthető.

19 Az adókedvezmény igénybevétele a támogatók részéről II. Az adókedvezmény legfeljebb a fizetendő adó 70%-áig érvényesíthető. Veszteséges, vagy korábban veszteséges cégeknek valószínűleg nincs adófizetési kötelezettségük. Az adókedvezmény más társasági adókedvezményekkel együtt is igénybe vehető, de a 70%-os korlátot figyelni kell. Ha nincs elég adófizetési kötelezettség, akkor a kedvezmény legfeljebb 3 évre továbbvihető.

20 Az adókedvezmény igénybevétele a támogatók részéről III. A támogatásért cserébe reklámszolgáltatás nem nyújtható (az ilyen szerződés semmis!), ezért a hirdetésekkel való kombináció óvatos tervezést igényel. Nem marketing-kompetencia, hiszen elsősorban adózással kapcsolatos a kérdés. A támogatás körülményeit (pl. milyen költséget, milyen feltételekkel, és mikor támogat a cég) javasolt a cég és a sportszervezet között kötendő támogatási szerződésben pontosan és részletesen rögzíteni, a szükséges garanciák beépítésével.

21 Miért éri meg a támogatónak? 10% és 19% közötti nettó hozam, mely osztalékfizetésre vagy fejlesztésre fordítható. Hosszú távú cash-flow előnyök. A finanszírozással a magyar sporttevékenységet támogathatják, amely sok cég társadalmi-felelősségvállalási (CSR) elképzeléseivel összecseng.

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Lukács Zsuzsanna főigazgató-helyettes

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2011. július 1. 2012. június 30. TARTALOM JEGYZÉK Zuglói Sasok Sportegyesület bemutatása 4. oldal A sport finanszírózási törvény bemutatása

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

Radnai Károly OrienTax. A pénzügyi átláthatóság követelménye az új adókedvezmény igénybe vételéhez. 2011. február 28.

Radnai Károly OrienTax. A pénzügyi átláthatóság követelménye az új adókedvezmény igénybe vételéhez. 2011. február 28. Radnai Károly OrienTax A pénzügyi átláthatóság követelménye az új adókedvezmény igénybe vételéhez 2011. február 28. Kit támogat az adókedvezmény? Labdarúgás, Kézilabda, Kosárlabda, Vízilabda, Jégkorong

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2013. július 1. 2014. június 30. BEMUTATKOZÓ A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2014. július 1. 2015. június 30. BEMUTATKOZÓ A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés

Részletesebben

Magyar joganyagok - 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet - a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 1. oldal igazolás kiáll

Magyar joganyagok - 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet - a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 1. oldal igazolás kiáll Magyar joganyagok - 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet - a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 1. oldal igazolás kiáll 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A Kormány 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése Magyar Sport Háza 2011. Július 4. Előadó: dr. Fazekas Attila

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatásáról. Összefoglalás

Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatásáról. Összefoglalás Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatásáról A támogatási rendszer jogszabályi háttere: 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról A Kormány 107/2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SPORTTAL ÉS A TÁRSASÁGI ADÓVAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SPORTTAL ÉS A TÁRSASÁGI ADÓVAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEKRŐL A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEÁNY KÉZILABDA CLUB EGYESÜLET 2013/2014-ES BAJNOKI ÉVRE BENYÚJTOTT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁT A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SFP-0039/2013 HATÁROZATSZÁMON JÓVÁHAGYTA. ENNEK ÉRTELMÉBEN

Részletesebben

https://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

https://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 18 2014.12.18. 22:43 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 13:17 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: FTC Icehockey Sportszolgáltató Kft. FTC Icehockey

Részletesebben

be/sfp-5024/2015/mkosz

be/sfp-5024/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Veszprémi Egyetemi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Veszprémi Egyetemi SC A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 18 2012.08.28. 11:27 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt 3 A szakszövetség

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 20 2012.08.28. 13:16 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 11:00 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szabolcsi Jégsport Egyesület SZABOLCSI JE 3

Részletesebben

be/sfp-5184/2015/mkosz

be/sfp-5184/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tigris Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Tigris KK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

1 of 18 2014.11.10. 19:04

1 of 18 2014.11.10. 19:04 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

be/sfp-05066/2015/mkosz

be/sfp-05066/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve KERESZTÚRI SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 11:09 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vasas Sport Club Vasas SC 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfp-5167/2015/mkosz

be/sfp-5167/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd A kérelmező szervezet rövidített neve GY.K.S.E. Szekszárd A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 22 2012.08.28. 13:23 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Pesterzsébeti Hockey Club Pesterzsébeti HC 3

Részletesebben

be/sfp-05103/2015/mkosz

be/sfp-05103/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve F.K.L. Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve FKL Kft. A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben