Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatásáról. Összefoglalás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatásáról. Összefoglalás"

Átírás

1 Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatásáról A támogatási rendszer jogszabályi háttere: évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról A Kormány 107/2011. (VI.30.) számú rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól A nemzeti erőforrás miniszter 39/2011. (VI.30.) rendelete a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról Összefoglalás 1. A támogatás alapjai 2. Támogatható sportszervezetek köre 3. Támogatható tevékenységek 4. A támogatás folyamata 5. A támogatás felhasználása és az elszámolás 6. A támogató cég szempontjából 1. A támogatás alapjai A látvány-csapatsport támogatások alapvető feltétele a sportágfejlesztési stratégia kidolgozása. A Magyar Kézilabda Szövetség rendelkezik hosszú távú sportágfejlesztési stratégiával a 2009 és 2017 közötti időszakra, amelyet a Szövetség tagsága, valamint a Parlament Sportbizottsága is elfogadott. A stratégia letölthető formában megtalálható az MKSZ honlapján. A támogatásért pályázó sportszervezetek olyan sportágfejlesztési tervekre fogadhatnak be külső forrásból érkező támogatásokat, amelyek összhangban állnak az MKSZ stratégiai tervével. 1

2 A támogatásra formanyomtatvány segítségével lehet pályázni, amelyet a Magyar Kézilabda Szövetség honlapján bocsát az érdekeltek rendelkezésére. A formanyomtatványt a Nemzeti Sport Intézet dolgozza ki, egységes elbírálást elősegítve ezzel az érintett csapatsportágak szereplőinek részére. 2. Támogatható szervezetek köre: Támogatók társasági-adó alapjuk terhére olyan sportszervezetek (sportegyesület vagy sportvállalkozás) részére adhatnak támogatást, amelyek tagi státusszal bírnak az országos szövetségnél és részt vesznek annak versenyrendszerében. Ezek lehetnek: Hivatásos sportszervezetek: Első osztályban induló klub automatikusan Alsóbb osztályokban akkor, ha legalább 1 hivatásos sportolót foglalkoztat Amatőr sportszervezetek: Minden olyan klub, amelyik nem minősül hivatásosnak DSE: mint sportegyesület saját jogon jogosult a támogatás lehívására. Sportiskola: támogatás alanya lehet, ha tagja a szövetségnek Közhasznú alapítvány (pl. akadémiák): amennyiben látvány-csapatsport fejlesztése a legfőbb célja, közhasznú minősítéssel rendelkezik (célszerű egy alávetési nyilatkozatot tenni) Nem nyújthat be támogatási kérelmet olyan sportszervezet, amelynek lejárt köztartozása van, nem számolt el állami támogatással, bírósági felfüggesztés, megszüntetés, csődeljárás, felszámolás, végelszámolás vagy a támogatásból kizárás hatálya alatt áll. 3. Támogatható tevékenységek: Az amatőr sportszervezet, közhasznú alapítvány, DSE és sportiskola a támogatást saját jogon, az alábbi jogcímeken igényelheti: Jogcím Támogatási intenzitás utánpótlás-nevelési feladatokra 90% a személyi jellegű ráfordításokra (kivéve sportolók 50% bére) tárgyi eszköz beruházásra, felújításra 70% biztonsági követelmények (54/2004-es 70% kormányrendelet) teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre képzéssel összefüggő feladatokra 25% (szakképzés) v. 60% (általános képzés) 2

3 Amatőr klubok esetében a versenyeztetési költségek csökkentése is támogatható jogcím, de ezt a támogatást az MKSZ igényli, majd tájékoztatja a sportszervezeteket a díjcsökkentés mértékéről. Hivatásos sportszervezetek a következő tevékenységekre igényelhetnek támogatást: Jogcím Támogatási intenzitás utánpótlás-nevelési feladatokra 90% a személyi jellegű ráfordításokra 50%, max. 200 ezer Euró / 3 év biztonsági követelmények (54/2004-es 70% kormányrendelet) teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre képzéssel összefüggő feladatokra 25% (szakképzés) v. 60% (általános képzés) tárgyi eszköz beruházásra, felújításra tárgyalás alatt, még nem pályázható Támogatási összegeknek a különböző jogcímek összeadásával felső értékhatára nincs. Elvárás azonban, hogy az igényelt támogatás összhangban legyen a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával, valamint a sportszervezet stratégiai tervével. A törvényben említett 1 millió forintos utánpótlás versenyzőnként adható támogatási értékhatár plafonösszeg. Ezen belül a leadott program minősége és költségterve határozza meg a valódi támogatási jogosultságot. 4. A támogatás folyamata A támogatási időszak július június 30. A sportszervezetek támogatási igényüket formanyomtatvány segítségével a szakszövetséghez, azaz a Magyar Kézilabda Szövetséghez tudják benyújtani szeptember 15-ig. A támogatási igazolást az MKSZ hatósági eljárás keretében adja ki, amellyel szemben fellebbezésre lehetőség nincs. Az eljárás elindításának előfeltétele a szolgáltatási díj befizetése az MKSZ számlájára. A díjösszeg mértékét a fent letölthető külön rendelet szabályozza. Az MKSZ illetékes bizottságának 8 nap áll rendelkezésére, hogy hiánypótlást rendeljen el a pályázattal kapcsolatban. A támogatás elbírálására 45 nap áll rendelkezésre. Ekkor az MKSZ vagy elutasítja a kérelmet, vagy határozatot hoz annak elfogadásáról. A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MKSZ határozat és a támogató gazdasági társaság által aláírt megállapodás birtokában a sportszervezet benyújthatja a támogatási 3

4 igazolás kiállítására irányuló kérelmét az MKSZ részére az erre rendszeresített formanyomtatványon, egyúttal nyilatkoznia kell az önrész rendelkezésre állásáról. Az MKSZ a támogatási igazolás két eredeti példányát átadja a sportszervezet és a támogató részére. A támogató ezután átutalhatja a támogatást a sportszervezet részére, amelyről tájékoztatási kötelezettsége van az adóhatóság felé. 500 millió forint értékhatár feletti fejlesztés csak miniszteri/kormánydöntéssel hagyható jóvá. 5. A támogatás felhasználása és az elszámolás Míg a támogatási kérelem szakszerű elbírálásáért és korrekt formai kivitelezéséért a sportági szakszövetség vállal felelősséget, a támogatások rendeltetésszerű felhasználásáért és a támogatási összegekkel való elszámolásért a sportszervezetet terheli felelősség. A sportszervezet a program megvalósítása során negyedéves előrehaladási jelentést köteles készíteni a Nemzeti Sport Intézet részére. A program lezárulását követő 30 napon belül kell leadni a végleges szakmai és pénzügyi beszámolót az NSI-nek. A támogatás mellé minden esetben önerőt (10-75%) kell biztosítani, amelyet a finanszírozás során folyamatosan és arányosan a támogatási összeg mellé kell rendelni. A támogatási időszak végeztével a sportszervezet részletes pénzügyi elszámolást készít az NSI felé, de indokolt esetben az NSI már a program megvalósítása alatt is kérheti ezt. Amennyiben a szakmai programot a támogatott sportszervezet valamilyen indokból nem tudja megvalósítani, az MKSZ-nél ezt haladéktalanul (8 napon belül) jeleznie kell. A fel nem használt támogatást a sportszervezet köteles visszafizetni az NSI részére, vagy kérelmezheti a program módosítását. A szabálytalan felhasználásnak súlyos szankciói lehetnek: a támogatott szervezet a jogosulatlanul igénybe vett támogatást 50 %-os mértékkel növelt összegben köteles visszafizetni és az ellenőrző szervezet a szabálytalan sportszervezetet legfeljebb 3 évig ki is zárhatja a támogatási rendszerből. 20 millió forint feletti támogatási összeg esetén az elszámoláshoz csatolt számlákat könyvvizsgálónak kell hitelesítenie. 10 millió forint feletti összeg esetén a beruházás kizárólag utófinanszírozással valósulhat meg. Közreműködői díj (pályázatírás, könyvelés, könyvvizsgálat, stb.) a támogatás 3%-ig számolható el, de ez nem lehet közvetítői jutalék. 4

5 6. A támogató cég szempontjából Támogatás nyújtására minden olyan cég jogosult, amely többségében nem állami tulajdonú, valamint pozitív adóalappal rendelkezik. A cég társasági adójának 70%-áig dönthet úgy, hogy azt sportszervezet támogatására fordítja. Támogatásért semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető minden ilyen megállapodás semmis és marketingfelület cserébe még ingyen sem adható. A támogató azonban köthet különálló szponzorációs szerződést is. Az ilyen megállapodás ár-értékarányosságát az adóhatóság vizsgálhatja meg. A támogatók nevét, listáját minden sportszervezet szabadon közzéteheti, valamint a támogatást az érintett vállalat is nyilvánosságra hozhatja, céges kommunikációjában felhasználhatja. A támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósulásáért kizárólag a támogatott szervezet felelős. A támogatót amennyiben támogatási igazolással rendelkezik semmilyen felelősség nem terhelheti. A támogatás az adózó adóalapját csökkenti, valamint adókedvezményként is levonható. A kettős levonás miatt a sporttámogatást választó adózó egyrészt megtakarít az adójából, másrészt a következő évben kisebb összegű adóelőleget köteles fizetni. A nemzetközi tulajdonú vállalatoknál kiemelkedően fontos mutató az adózás előtti eredmény. Ugyanakkor ezek a vállalatok nemzetközi számviteli sztenderdek alkalmazása mellett ugyancsak veszteség nélkül tudják kihasználni a sporttámogatás rendszerét. A fenti összefoglalás csak a legfontosabb szempontokat foglalja össze kifejezetten a sportszervezetek szempontjából. Minden részletkérdésben vagy vitatott esetben az eredeti jogszabály szövege az irányadó. 5

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl A Parlament által nagy többséggel elfogadott, a látvány-csapatsportok támogatásról szóló jogszabályok 2011. július 1-tól életbe léptek, hatályosak.

Részletesebben

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése Magyar Sport Háza 2011. Július 4. Előadó: dr. Fazekas Attila

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad 1 TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad Tartalomjegyzék 2 A támogatási rendszer jogi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 Tartalomjegyzék A támogatási rendszer jogszabályi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási jogcímei...

Részletesebben

Kitöltési útmutató. MLSZ TAO elektronikus kérelmi rendszer kitöltéséhez

Kitöltési útmutató. MLSZ TAO elektronikus kérelmi rendszer kitöltéséhez Kitöltési útmutató MLSZ TAO elektronikus kérelmi rendszer kitöltéséhez 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció... 3 2. Kérelem kitöltése... 3 2.1 3 millió forint alatti kérelmek... 6 2.2 3 millió Ft feletti

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók!

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2013/14-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

WIN-WIN-WIN az adózásban Miért érdemes a sportba fektetnie?

WIN-WIN-WIN az adózásban Miért érdemes a sportba fektetnie? WIN-WIN-WIN az adózásban Miért érdemes a sportba fektetnie? A támogatás révén elérhető adóalap- és adókedvezmény együttes alkalmazásával a támogatás az adományozott összeg 102,5% vagy akár 104,75%-ának

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2014. július 1. 2015. június 30. BEMUTATKOZÓ A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2011. július 1. 2012. június 30. TARTALOM JEGYZÉK Zuglói Sasok Sportegyesület bemutatása 4. oldal A sport finanszírózási törvény bemutatása

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben