TÁJÉKOZTATÓ A SPORTTAL ÉS A TÁRSASÁGI ADÓVAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEKRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A SPORTTAL ÉS A TÁRSASÁGI ADÓVAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEKRŐL"

Átírás

1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEÁNY KÉZILABDA CLUB EGYESÜLET 2013/2014-ES BAJNOKI ÉVRE BENYÚJTOTT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁT A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SFP-0039/2013 HATÁROZATSZÁMON JÓVÁHAGYTA. ENNEK ÉRTELMÉBEN EGYESÜLETÜNK A TÁRSASÁGI ADÓVAL ÉS SPORTTAL KAPCSOLATOS VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN JOGOSULT IGÉNYBE VENNI TÁRSASÁGI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOKAT. A SPORTFEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSÁT KÖVETŐEN SPORTSZERVEZETÜNK A TÁMOGATÁSOKBÓL BEFOLYÓ TELJES ÖSSZEGET UTÁNPÓTLÁS - NEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁRA HASZNÁLJA FEL. TÁJÉKOZTATÓ A SPORTTAL ÉS A TÁRSASÁGI ADÓVAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEKRŐL A Magyar Országgyűlés által elfogadott törvény, valamint a végrehajtást szabályozó kormányrendelet értelmében a társasági adó fizetésére kötelezett társas vállalkozások az adóévben fizetendő társasági adójuk maximum 70 %-át az öt látvány-csapatsportág (kézilabda, labdarúgás, vízilabda, jégkorong, kosárlabda) amatőr és hivatásos sportegyesületeinek és szakszövetségeinek támogatására, - különös tekintettel azok utánpótlás-nevelő feladatainak anyagi segítésére -, fordíthatják. Az adózó az általa folyósított támogatási összeg erejéig adókedvezményt vehet igénybe. Vonatkozó törvények és kormányrendeletek: A Kormány 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet módosításáról. 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól. 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról. A törvény értelmében Támogató lehet minden olyan vállalkozás, amely a 2013-as adóév vonatkozásában pozitív adóalappal rendelkezik, így a tárgyévben társasági adó fizetésére kötelezett.

2 Támogatott lehet minden olyan amatőr és hivatásos látvány-csapatsport egyesület, amely az országos sportági szakszövetség tagja és az adott év július 01.-én a szakszövetség által kiírt versenyrendszerben résztvevő, vagy ott indulási jogot elnyert szervezet. Részvételi feltétel továbbá, hogy a Támogatottnak nem lehet köztartozása, korábbi állami támogatásaival határidőre elszámolt, nem áll felszámolás, kényszer-végelszámolás vagy csődeljárás alatt. A törvény a támogatás igénybevételére jogosult sportszervezeteket az alábbiak szerint különbözteti meg: Hivatásos egyesület: - első osztályban szerepel - alacsonyabb osztályban szerepel, és legalább egy hivatásos sportolója van Amatőr egyesület: - nincs hivatásos sportolója A támogatás mértéke: A vállalkozások által a tárgyévben fizetendő társasági adó maximum 70 %-a. Támogatott időszak: Tárgyév július 01.-től a tárgyévet követő év június 30.-ig terjedő időszak. Támogatható feladatok, támogatási jogcímek Amatőr egyesületek - személyi kifizetések (szakmai, kisegítő és technikai személyzet); támogatás intenzitás 50 % - versenyeztetéssel összefüggő költségek; támogatási intenzitás 90 % - Utánpótlás-nevelési feladatok; támogatási intenzitás 90 % - Általános képzés; támogatási intenzitás 60 % - Szakosított képzés; támogatási intenzitás 25 % - Beruházás, infrastruktúra fejlesztés; támogatási intenzitás 70% Hivatásos egyesületek - Személyi kifizetések (szakmai, kisegítő és technikai személyzet); de minimis elv alapján 3 év alatt összesen ,- Euro értékű támogatás; támogatási intenzitás 50 % - Utánpótlás-nevelési feladatok; támogatási intenzitás 90 % - Általános képzés; támogatási intenzitás 60 % - Szakosított képzés; támogatási intenzitás 25 % - Beruházás, infrastruktúra fejlesztés; támogatási intenzitás 70% Technikai lebonyolítás Minden olyan sportegyesületnek, amely szeretne igénybe venni TAO támogatást, egy egész bajnoki évre szóló, részleteiben kidolgozott, konkrétumokra lebontott, teljesíthető költségvetéssel alátámasztott szakmai és gazdasági sportfejlesztési programot kell elkészítenie és benyújtania a szakszövetsége részére. A részletes programban meghatározott feladatok és a hozzájuk rendelt költségek szabályozzák a befolyó támogatások felhasználását. A programnak összhangban kell lennie a szakszövetség sportágfejlesztési stratégiájával, valamint megvalósítható rövid-, közép- és hosszú távú célokat kell kitűznie.

3 A programot minden évben április 01.-ig kell benyújtani a sportági szakszövetség részére. A benyújtást követően a sportági szakszövetség legkésőbb 60 nap alatt bírálja el a benyújtott programot, dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A sportfejlesztési programok és a vonatkozó költségtervek elbírálása egyben a szervezetek átvilágítását is jelenti, a folyamat garantálja, hogy csak olyan egyesületek vehetnek részt a programban, amelyek tartozásmentesek, és működésük mindenben megfelel a vonatkozó előírásoknak és jogszabályoknak. Amennyiben a sportági szakszövetség pozitívan bírálja el a benyújtott fejlesztési programot, az egyesület jogosult lesz a következő lépés megtételére, amely a Támogató vállalkozások felkeresése. Fontos információ, hogy a vállalkozások csak olyan egyesületek felé kötelezhetik el magukat, amelyek rendelkeznek a szakszövetség által kiállított igazolással a fejlesztési programok elfogadásáról. Ezt követően a vállalkozások és az egyesületek megköthetik a támogatási szerződéseket. A támogatási szerződések aláírását követően az egyesületek a megállapodásokat benyújtják a sportági szakszövetség (Magyar Kézilabd Szövetség) részére, és egyúttal kérelmezik a megfelelő igazgatási szerveknél a támogatási igazolások kiadását. A kiadott támogatási igazolásokat a sportági szakszövetség megküldi a vállalkozásoknak is, akikkel támogatási szerződést kötött az egyesület, és ezt követően indítható az átutalás a cégektől az egyesületek részére. A támogatási szerződések, és az ezek alapján kiállított igazolások az egyéb kötelezően előírt adatok mellett tartalmazzák a támogatási összegeket és a támogatási jogcímeket is. A támogatás igénybevételére jogosult szervezet több támogatói igazolás kiállítását is kérelmezheti, továbbá a fejlesztési program jóváhagyása során elfogadott valamennyi támogatási jogcím alapján jogosult támogatói igazolás kiállítását kérelmezni. Kizárólag az átvett támogatói igazolások birtokában jogosultak a vállalkozások a támogatások átutalásának teljesítésére az egyesületek részére. A cégek a birtokukban lévő támogatási igazolások alapján az erre a célra rendszeresített nyomtatványon értesítik az adóhatóságot az átutalások teljesítéséről, így a NAV hivatalosan is tájékoztatva lesz a pénzügyi folyamatokról. A Támogató vállalkozások az átutalásokat nem csak a társasági adó törvényben előírt előlegfizetéskor vagy feltöltéskor teljesíthetik, azok az év bármely időszakában utalhatók. A 2013-as adóév vonatkozásában csak akkor vehetik igénybe a vállalkozások az adókedvezményt, amennyiben az átutalások az egyesületek részére december hó 31. napjáig teljesülnek. Ebben az esetben a vállalkozásoknak a társasági adó terhére folyósított összegeket legkésőbb december 20-ig el kell határolniuk, és azokat december 31-ig a sportegyesületet részére folyósítaniuk kell. A január 01. és június 30. között folyósított összegek a 2014-es adóévben érvényesíthetők kedvezményként. A támogatás mértéke egyúttal az adóalapban költségként is elszámolható. A támogatás az adózó adóalapját csökkenti, valamint adókedvezményként is levonható. A kettős levonás miatt a sporttámogatást választó adózó egyrészt megtakarít az adójából, másrészt a következő évben kisebb összegű adóelőleget köteles fizetni. Elszámolás, technikai információk Mivel adóforintokról, és közvetett módon állami támogatásról van szó, az egyesületeknek szigorú elszámolási kötelezettségeket kell teljesíteniük. A sportfejlesztési program teljesítéséről negyedévente előrehaladási igazolást kell benyújtani a Nemzeti Sportintézet felé, melyben részletesen kell beszámolni a támogatások időszaki felhasználásáról és a sportfejlesztési program megvalósításáról. A támogatási időszak lezárását követő 30 napon belül minden egyesületnek be kell nyújtania az elszámolását a Nemzeti Sportintézet felé. Mivel közvetett állami forrásokról van szó, ezért nagyon szigorú elszámolás várható, az NSI és a NAV munkatársai az ellenőrzéseket a helyszínen végzik iratbetekintéssel egybekötve.

4 Az átláthatóságot garantálja, hogy a támogatások fogadására az egyesületeknek támogatási jogcímenként külön alszámlát kell nyitniuk. A vállalkozásoktól befolyó támogatási összegeket jogcímenként csak az adott alszámlákon lehet fogadni, és csak ezen alszámlákról történhetnek a kifizetések, így teljesen követhető lesz a befolyt összegek felhasználása. A bemutatott támogatási forma semmilyen adminisztrációs terhet, többletmunkát és többlet költséget nem ró a vállalkozásokra, hiszen minden ilyen jellegű feladatot az egyesületeknek kell elvégezniük. Az egyesületeknek kell minden szerződést előkészíteniük a szakszövetségek és a hatóságok által kiadott minták alapján. A vállalkozások jogosultak kérni az egyesületektől a fejlesztési program elfogadásáról szóló igazolást, hiszen csak ennek birtokában lehet megkötni a támogatási szerződéseket. Átutalást minden esetben csak érvényes támogatási igazolás birtokában lehet teljesíteni. A befolyó összegek elszámolásával kapcsolatos minden feladat az egyesületeket terheli. A befolyó összegek szabály- és rendeltetésszerű felhasználása csak és kizárólag az egyesületek felelőssége. A vállalkozások csak a támogatási szerződésekben és igazolásokban szereplő támogatási összegek átutalásáért felelnek. A támogató vállalkozásokra nézve annak sincs következménye, amennyiben az egyesületek a befolyó összegeket nem szabályszerűen használják fel. Nem rendeltetésszerű felhasználás esetén az egyesületek 50 %-os kötbérrel sújtva fizetik be a felvett támogatási összegeket a NAV részére, és 3 évre kizárják magukat a rendszerből, ennyi ideig nem lesznek jogosultak a támogatások fogadására. Egy támogató vállalkozás több jogcímen és több egyesület részére is folyósíthat támogatást. Azok a vállalkozások is utalhatják támogatásként a társasági adójuk meghatározott részét az egyesületeknek, akik egyébként szponzorként is segítik a csapatokat. A társasági adóból befolyó pénzt azonban teljesen külön kell kezelni a szponzori támogatásoktól. A két összeget nem lehet összemosni, azokat szerződésileg is külön kell kezelni, és külön számlákra történnek az utalások is. A társasági adó terhére folyósított támogatásért cserébe az egyesületek semminemű reklámszolgáltatást nem nyújthatnak a támogató cégek részére. A támogatók nevét, listáját azonban minden sportszervezet szabadon közzéteheti, valamint a támogatást az érintett vállalat is nyilvánosságra hozhatja, céges kommunikációjában felhasználhatja. TÁJÉKOZTATÓ A KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSRÓL A 2013/2014-es támogatási időszaktól kezdődően benyújtott sportfejlesztési programok támogatásakor a támogatónak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie azon látvány-csapatsport szervezet országos sportági szakszövetségének, amelynek sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege a támogatás alapján elért társasági adó kötelezettség csökkenés 75 százaléka. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról az adott sportági szakszövetséggel kell szerződést kötni, a támogatást pedig a támogatási igazolás birtokában legkésőbb az adóév végéig át kell utalni a szövetség felé, ez a feltétele a társasági adó terhére nyújtott támogatás adókedvezményként történő érvényesítésének. A törvény értelmében a támogató az alaptámogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napon belül az állami adóhatóság részére bejelenti. A korábbi szabályoktól eltérően a támogatót immáron nem értesítési, hanem bejelentési kötelezettség terheli, amelyet változatlanul 8 napon belül kell teljesíteni a NAV részére. A bejelentési kötelezettség július 01-től kizárólag a NAV által rendszeresített nyomtatványon (SPORTBEJ) teljesíthető, amely a NAV honlapjáról tölthető le: ok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/sportbej.html Az új szabályok szerint a megtakarítás 500 millió forint alatti adóalap esetén a támogatás összegének 2,5 %-a, míg 500 millió forint feletti adóalapnál a támogatási összeg 4,75 %-a.

5 I.) A látvány-csapatsport támogatása révén elérhető megtakarítás felépítése 500 millió forint alatti adóalap esetében: Eredmény alapján számított adóalap: ,- Ft Várható TAO kötelezettség: ,- Ft Amennyiben az adózó 5 millió forinttal támogat egy támogatásra jogosult sportszervezetet, akkor a társaságiadó-kötelezettsége az alábbiak szerint változik: Adóalap támogatás nélkül: TAO támogatás az egyesület részére: Új adóalap: Számított társasági adó: Adókedvezmény: Új társasági adó kötelezettség: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy működik a támogatási rendszer. Az egyesület részére nyújtott támogatás első körben csökkenti az adóalapot, így az új adófizetési kötelezettséget már ez alapján kell megállapítani. Második körben az így megállapított adófizetési kötelezettségből is levonható a kifizetett támogatás, így kerül jön ki az állam felé ténylegesen teljesítendő rész. A példa jól mutatja, hogy a vállalkozás eredetileg forintot fizetett volna az állam felé adó formájában, de a TAO támogatási rendszerbe történő belépéssel forintot utalt támogatásként az egyesület felé, és forintot folyósított társasági adófizetési kötelezettségként, így elsődlegesen ,- Ft megtakarítást realizált az adóévben. A törvény értelmében a vállalkozásnak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie, mely összege a következőképpen alakul a példánk szerint: TAO támogatás az egyesület részére: ,- Ft Kiegészítő támogatás Szövetség részére: ,- Ft A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy a realizált ,- Ft megtakarítás terhére ,- Ft kiegészítő sportfejlesztési támogatást kell fizetnie a vállalkozásnak a szakszövetség felé, így a ténylegesen realizált megtakarítása ,- Ft lesz, amely a nyújtott TAO támogatás 2,5 %-a. II.) A látvány-csapatsport támogatása révén elérhető megtakarítás felépítése 500 millió forint feletti adóalap esetében: Eredmény alapján számított adóalap: ,- Ft Várható TAO kötelezettség: ,- Ft Amennyiben az adózó forinttal támogat egy támogatásra jogosult sportszervezetet, akkor a társaságiadó-kötelezettsége az alábbiak szerint változik: Adóalap támogatás nélkül: TAO támogatás az egyesület részére: Új adóalap: Számított társasági adó: Adókedvezmény: Új társasági adó kötelezettség: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft

6 A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy működik a támogatási rendszer. Az egyesület részére nyújtott támogatás első körben csökkenti az adóalapot, így az új adófizetési kötelezettséget már ez alapján kell megállapítani. Második körben az így megállapított adófizetési kötelezettségből is levonható a kifizetett támogatás, így kerül jön ki az állam felé ténylegesen teljesítendő rész. A példa jól mutatja, hogy a vállalkozás eredetileg forintot fizetett volna az állam felé adó formájában, de a TAO támogatási rendszerbe történő belépéssel forintot utalt támogatásként az egyesület felé, és forintot folyósított társasági adófizetési kötelezettségként, így elsődlegesen ,- Ft megtakarítást realizált az adóévben. A törvény értelmében a vállalkozásnak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie, mely összege a következőképpen alakul a példánk szerint: TAO támogatás az egyesület részére: Kiegészítő támogatás Szövetség részére: ( ,- Ft x 0,19 x 0,75) ,- Ft ,- Ft A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy a realizált ,- Ft megtakarítás terhére ,- Ft kiegészítő sportfejlesztési támogatást kell fizetnie a vállalkozásnak a szakszövetség felé, így a ténylegesen realizált megtakarítása ,- Ft lesz, amely a nyújtott TAO támogatás 4,75 %-a. KÉRJÜK TÁMOGASSA VÁLLALKOZÁSA TÁRSASÁGI ADÓJÁBÓL A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEÁNY KÉZILABDA CLUB EGYESÜLETET! Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület 6800 Hódmezővásárhely, Martinovics u / /

TAO támogatás a látványsportokban

TAO támogatás a látványsportokban TAO támogatás a látványsportokban A TAO-ból történő támogatás: egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősség vállalással TAO-támogatás a látványsportokban A 2011-es

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

TAO támogatás a látványsportokban

TAO támogatás a látványsportokban gyakorlatról szól! TAO támogatás a látványsportokban A TAO-ból történő támogatás: egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősség vállalással Kozármisleny FC 7761 Kozármisleny,

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók!

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2013/14-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése

A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése Magyar Sport Háza 2011. Július 4. Előadó: dr. Fazekas Attila

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2011. július 1. 2012. június 30. TARTALOM JEGYZÉK Zuglói Sasok Sportegyesület bemutatása 4. oldal A sport finanszírózási törvény bemutatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad 1 TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad Tartalomjegyzék 2 A támogatási rendszer jogi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl A Parlament által nagy többséggel elfogadott, a látvány-csapatsportok támogatásról szóló jogszabályok 2011. július 1-tól életbe léptek, hatályosak.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. MLSZ TAO elektronikus kérelmi rendszer kitöltéséhez

Kitöltési útmutató. MLSZ TAO elektronikus kérelmi rendszer kitöltéséhez Kitöltési útmutató MLSZ TAO elektronikus kérelmi rendszer kitöltéséhez 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció... 3 2. Kérelem kitöltése... 3 2.1 3 millió forint alatti kérelmek... 6 2.2 3 millió Ft feletti

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. www.psnzrt.hu; facebook.com/pecsisport 2015/2016 Tisztelt

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Tájékoztató a sportfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív teendőkről

Tájékoztató a sportfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív teendőkről Tájékoztató a sportfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív teendőkről Ezen útmutatónkban a megszerzett támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokkal és határidőkkel kapcsolatban szeretnénk

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2014. július 1. 2015. június 30. BEMUTATKOZÓ A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés

Részletesebben

WIN-WIN-WIN az adózásban Miért érdemes a sportba fektetnie?

WIN-WIN-WIN az adózásban Miért érdemes a sportba fektetnie? WIN-WIN-WIN az adózásban Miért érdemes a sportba fektetnie? A támogatás révén elérhető adóalap- és adókedvezmény együttes alkalmazásával a támogatás az adományozott összeg 102,5% vagy akár 104,75%-ának

Részletesebben

KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE

KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE TAO Társasági adókedvezmény 2014-2015 Tisztelt Cégvezető! Az utánpótlás kosárlabda amatőr sport, kereskedelmi értéke nem vetekszik az élsporttal, ráadásul a támogatások

Részletesebben

Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl

Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Tudnivalók a látványcsapat-sport

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2013. július 1. 2014. június 30. BEMUTATKOZÓ A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés

Részletesebben