ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE"

Átírás

1 ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE július június 30.

2 TARTALOM JEGYZÉK Zuglói Sasok Sportegyesület bemutatása 4. oldal A sport finanszírózási törvény bemutatása 6. oldal Jogszabályi háttér. 7. oldal A támogatás kedvezményezettjei oldal A támogatás jogcímei és intenzitása.. 8. oldal Elszámolható költségek amatőr sportszervezeteknek. 9. oldal A támogatás folyamata amatőr sportszervezeteknek oldal Ki támogathat? oldal Mi kell ahhoz, hogy az adókedvezmény igénybe vehető legyen? oldal A támogató adókedvezményének igénybevétele oldal Miért éri meg a támogatás a támogatónak? oldal Mellékletek Együttműködési megállapodás 14. oldal Sportfejlesztési terv jóváhagyásának határozata.17. oldal 2

3 A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartozásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésre, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenek előtt a fair play, a nemes küzdelem szabályaira. (Szent-Györgyi Albert) 3

4 A ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET BEMUTATÁSA Zuglói Sasok Sportegyesület 1998-ban alakult azzal a fő céllal, hogy a kosárlabdát szerető gyerekeknek - lányoknak és fiúknak egyaránt - szervezett keretek között, sportolási lehetőséget biztosítson a kosárlabda sportágban. Egyesületünkben a játék és az öröm jellemzi a sportolást. A legfontosabb feladatunk a sportág megismertetése, megszerettetése. Egy eszköznek, lehetőségnek tartjuk a kosárlabdázást ahhoz az életformához, amely sokat segíthet az egészséges testi, szellemi és lelki fejlődéshez. A kosárlabda versenysport. Az edzéseken tanultakat a mérkőzéseken tudják a gyerekek kamatoztatni. Minden csapatunk bajnokságban szerepel a korosztályának és a tudásának megfelelően. A legkisebbek sportolásának legfontosabb feltétele, hogy a sportolási lehetőség könnyen elérhető legyen. Kapcsolatot építettünk ki, együttműködési rendszereket dolgoztunk ki a XIV. kerület több általános iskolájával. A Herman Ottó Általános Iskolában, a Jókai Mór Általános Iskolában, a Kaffka Margit Általános Iskolában, a Németh Imre Általános Iskolában, és a Széchenyi István Általános Iskolában van az alsó tagozatosoknak elérhető kosárlabda oktatás. A kosárlabdázóinknak, a junior korosztállyal bezáróan, 18 éves korukig tudjuk biztosítani a sportoktatást. A tőlünk elballagott fiúk és lányok szabadon választathatnak sportegyesületet a kosárlabdázás folytatásához. 4

5 A sportos életforma kialakítása mellett feladatunknak tarjuk a kosárlabdázók utánpótlását, a tehetséges gyerekek felkutatását, tudásuk megfelelő szintű gyarapítását, a sportpályafutásuk egyengetését. A fiúk mezőnyében a Budapesti Honvéd Kosárlabda Szakosztályával állunk szakmai közösségben. Ide irányítjuk a legtehetségesebb fiúkat, és mindazokat, akik sportkarriert szeretnének felépíteni. A Zuglói Sasok Sportegyesület tervei között nem szerepel az élsportra törekvés, de nem zárkózunk el a versenyek, a kihívások és a megmérettetések elől. Természetesen a kirívóan tehetséges játékosok, vagy korosztályok is megtalálják számításukat egyesületünkben. Nagyon büszkék vagyunk az 1994-ben született fiúkra, akik a Bp. Honvéd NB1-es csapatába jutottak, a 2010-ben serdülő magyar bajnokságot nyert 1996-ban született, és a 2011-ben országos döntőbe jutott és ott 4. helyezést elérő 1997-ben született serdülő fiúkra. Az alsós csoportokon kívül jelenleg 5 korosztályban és 8 csapatban tanítjuk a kosárlabda sportot. Létszámunk több éve 100 fő felett van. Megbízhatóságunkat, életképességünket szakmai és pedagógia munkánknak köszönhetjük. A kosárlabda társadalom elismert tagjává nőtte ki magát egyesületünk. 5

6 A évi LXXXII. törvény fontos változásokat hoz a látványsportágak (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, jégkorong, vízilabda) mindennapjaiban. Új finanszírozási lehetőség nyílik a működésre, a fejlesztésre, az üzemeltetésre, a képzésre, egyes beruházások megvalósulására. Az új törvény soha nem látott mértékben vonhat be forrásokat a sportéletbe. Csak a sportolók és a szakemberek járnak jól? Gondoljunk Szent-Györgyi Albert nyitó gondolatára. Egy új társadalom építheti fel magát, melynek tagjai nem a naprólnapra élés gondjaival küzdenének meg. Hasznos energiáikat az értékek megteremtésére tudnák fordítani. A törvény megszületésével egy lavina erejű siker sorozat indulhat el, mely a sport környezetébe kerülő egyéneket és emberi alkotásokat biztosan magával ragadja. A sport félreértelmezhetetlenül kapcsolja magához a társadalmat, a gazdaságot és a kultúrát. A sportéletbe bevonható források ziccer helyzetet teremtenek. 6

7 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXII. törvény 107/2011. (VI.30.) Korm.rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 39/2011 (VI.30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény évi CXL. Tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A sportról szóló évi I. törvény Sporttörvény végrehajtási rendeletei (sportrendezvények biztonságáról, képesítési követelményekről, stb.) 7

8 A TÁMOGATÁS KEDVEZMÉNYEZETTJEI Látvány csapatsportok: Kosárlabda, Kézilabda, Vízilabda, Jégkorong, Labdarúgás. - Országos Sportági Szakszövetség - Klubcsapat /Amatőr, Hivatásos / - Utánpótlás-nevelést végző közhasznú alapítvány - Önkormányzati feladatot átvállaló oktatási intézmény - MOB A TÁMOGATÁS JOGCÍMEI ÉS INTENZITÁSA A Zuglói Sasok Sportegyesület amatőr sportszervezetnek számít, mivel nincs hivatásos versenyzője. A személyi jellegű ráfordítás költségének 50 %- át, A szakmai képzés költségének 25 %- át, Az általános képzés költségének 60 %- át, Tárgyi eszköz beruházás költségének a 70 %- át, Az utánpótlás nevelés költségének a 90 %- át fedezheti a felajánlott TÁRSASÁGI ADÓ FORRÁSBÓL. 8

9 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK AMATŐR SPORTSZERVEZETEKNEK A felajánlott társasági adó forrásból az alábbi költségek számolhatók el: SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS Sportszakember bére. (Sportvezető, tanácsadó) KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK Általános képzés (A sportegyesület működési és szakmai munkáját fejlesztő képzés, ami nem csak a kosárlabda sportág területén lenne hasznosítható) Kosárlabda sportág specifikus képzés TÁRGYI ESZKÖZ Biztonság-technikai fejlesztések Akadály-mentesítés Sportingatlan fejlesztés és más eszközberuházások Ingatlanok felújítása Felszerelések (olyan is, ami számvitelileg nem feltétlenül tárgyi eszköz) A kötelező adatközlés miatti honlap-fejlesztés költsége 9

10 UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS KÖLTSÉGEI - Felszerelések (mezek, labdák, sportruházat, stb.), - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő személyszállítás, szállás és étkezés költsége, - Munkaidejét tekintve legalább 75%-ban utánpótlásban közreműködő sportszakember személyi jellegű ráfordítása, - Pályabérlet az igazolt használat alapján, - Logisztikai feladatok ellátásával összefüggő gépjármű kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár bérlete, - Gyógyszerek, diagnosztikai, rehabilitációs eszközök, - A verseny, mérkőzés nevezési költsége, utánpótlás mérkőzés / esemény / verseny rendezésével kapcsolatos közvetlen költségek, (mentő,biztonságiak, játékvezetők, szövetségi ellenőrök díja), - Utánpótlás-korú sportszakemberek (játékvezetők, versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek, - A versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja. 10

11 A TÁMOGATÁS FOLYAMATA AMATŐR SPORTSZERVEZETEKNEK 1. A sportszervezet meghatározza közép / hosszú távú fejlesztési tervét. 2. Be kell mutatni a soron következő év akció tervét és ennek költségeit, amelyhez támogatást igényel (július 1-től június 30-ig terjedő időszakra). 3. A jóváhagyó szervezet (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) jóváhagyja a fejlesztési tervet. 4. A fejlesztési tervet a sportszervezet honlapján meg kell, hogy jelentesse 5. A sportszervezet ezt követően megkezdheti a fejlesztést és a támogatókkal történő egyeztetést. 6. Konkrét támogató (és támogatási összeg) esetén a sportszervezet támogatási igazolás kiállítását kérelmezi. 7. A jóváhagyó szervezet a támogatási igazolást megküldi a sportszervezet, és a támogató részére. 8. A támogatási igazolás kézhezvételét követően történik a támogatás utalása (előfinanszírozás). A támogatás folyamata az alábbi ábra szerint zajlik, miután a Zuglói Sasok Sportegyesület megállapodott a TÁMOGATÓVAL és aláírásra került a támogatási megállapodás. Országos Sportági Szakszövetség MKOSZ 1. Kérelem 2. Támogatási igazolás 2. Támogatási igazolás NAV 4. Adókedvezmény 3. Támogatási igazolás másolata Zuglói Sasok Sportegyesület 4. Támogatás folyósítása Támogató cég 11

12 KI TÁMOGATHAT? A társasági adó alanya (Minden gazdasági társaság, amelynek van társasági adó fizetési kötelezettsége) Mi kell ahhoz, hogy az adókedvezmény igénybe vehető legyen? Pozitív adóalap Adófizetési kötelezettség A TÁMOGATÓ ADÓKEDVEZMÉNYÉNEK IGÉNYBEVÉTELE - A támogatás az adóalapban elszámolható, mint költség =>csökken az adófizetési kötelezettség =>10-19% megtérülés. - A támogatás egyben adókedvezményként is érvényesíthető =>további 100% megtérülés. - Összesen legfeljebb 119% megtérülés. - A reál hozam ennél magasabb is lehet, mert: - Nem feltétlen 1 teljes év a finanszírozási idő. - A következő év adóelőlege jelentősen csökkenthető. - Az adókedvezmény legfeljebb a fizetendő adó 70%-áig érvényesíthető. - Veszteséges, vagy korábban veszteséges cégeknek valószínűleg nincs adófizetési kötelezettségük. - Az adókedvezmény más társasági adókedvezményekkel együtt is igénybe vehető, de a 70%-os korlátot figyelni kell. 12

13 - Ha nincs elég adófizetési kötelezettség, akkor a kedvezmény legfeljebb 3 évre továbbvihető. - A támogatásért cserébe reklámszolgáltatás nem nyújtható (az ilyen szerződés semmis!), ezért a hirdetésekkel való kombináció óvatos tervezést igényel. - Nem marketing-kompetencia, hiszen elsősorban adózással kapcsolatos a kérdés. - A támogatás körülményeit (pl. milyen költséget, milyen feltételekkel, és mikor támogat a cég) javasolt a cég és a sportszervezet között kötendő támogatási szerződésben pontosan és részletesen rögzíteni, a szükséges garanciák beépítésével. MIÉRT ÉRI MEG A TÁMOGATÓNAK? 10% és 19% közötti nettó hozam, mely osztalékfizetésre vagy fejlesztésre fordítható. Hosszú távú cash-flow előnyök. (A társasági adó előleg fizetési kötelezettség a teljes adó összegnek csak a 30% erejéig terjed, így a 70%- ot a cég használhatja a termelés alatt) A finanszírozással a magyar sporttevékenységet támogathatják, amely sok cég társadalmi-felelősségvállalási elképzeléseivel összecseng. 13

14 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL Ügyiratszám: /2011. amelyet egyrészről (gazdasági társaság) székhely:... cégjegyzékszám: adószám: képviselő: bankszámla szám: a továbbiakban: Támogató másrészről név: Zuglói Sasok Sportegyesület székhely: 1145 Budapest Columbus utca 54/B nyilvántartási szám: 7901 képviselő: Ronkay László bankszámla szám: a továbbiakban: Támogatott együtt Felek, kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A megállapodás előzményei, célja: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO) rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről, mely értelmében a Támogató a TAO-ban meghatározott mértékben csökkentheti társasági adóját. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját annak tervezett megvalósítását megelőzően az ellenőrző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. Támogatott, ezen kötelezettségének eleget tett és sportfejlesztési programját T-2011/128 nyilvántartási számon az ellenőrző szervezet jóváhagyta. Mindezekre tekintettel a felek az alábbi Megállapodást kötik: 2. A Megállapodás tárgya A megállapodás tárgya vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére sportfejlesztési programjának végrehajtása érdekében. 3. A támogatás összege A Támogató a TAO-ról szóló törvény értelmében.ft, azaz.. forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére. 14

15 4. A folyósítás időtartama Támogató a támogatást július június 30. közötti időtartamra biztosítja. A támogatást a Támogató a támogatási igazolás kézhezvételétől számított 30 napon belül folyósítja. A támogatást a Támogatást a Támogató két részletben folyósítja az alábbiak szerint: az első részlet.. Ft dátum:.., a második részlet: Ft dátum:.. esedékes. 5. A támogatás felhasználása A Támogatott a kapott támogatást Kosárlabda, a sportfejlesztési programjában rögzített célok elérése érdekében használhatja fel. 6. Kapcsolattartás Támogató részéről: név: cím: telefon: Támogatott részéről: név: Ronkay László cím: 1145 Budapest Columbus utca 54/b telefon: / Egyéb rendelkezések: A támogatott kötelezi magát arra, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. -ának megfelelően, a jóváhagyást végző szervezethez kérelmet nyújt be a támogatási igazolás kiállítása iránt. Amennyiben a támogatási igazolás kiállítására nem kerül sor, vagy a támogatási igazolást a Támogatóhoz nem nyújtják be, a Támogató a támogatás folyósítására nem köteles. Amennyiben a Támogató a támogatási igazolást kézhez vette, de az összeget a 4. pontban meghatározott időben, de legalább a gazdasági év végéig nem folyósítja, köteles erről a támogatási igazolást kiállító szervezetet, továbbá a Nemzeti Sport Intézetet haladéktalanul értesíteni, és a támogatási igazolást visszaküldeni. A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása nem jogosítja fel a sportszakmai program lebonyolításában való közreműködésre, a program megvalósítását nem kérheti számon semmilyen formában, tekintettel arra, hogy a Támogatott kizárólag a jogszabályban kijelölt ellenőrző szerv részére köteles rendszeres időközönként beszámolni. 15

16 A Támogató részére a Támogatott a támogatásért fejébe nem köteles semmiféle szolgáltatás (ideértve különösen a reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezmény nyújtására. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a TAO rendelkezései az irányadók. A felek a jelen, 3 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A jelen megállapodás 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 1 db a Támogatónál, 2 db a Támogatottnál marad. Budapest, Támogató Támogatott 16

17 17

18 18

19 ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET Cím: 1145 Budapest Columbus utca 54/B Web: adószám: Ronkay László Sportegyesület elnöke /

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2013. július 1. 2014. június 30. BEMUTATKOZÓ A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István.

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület BKGDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület Dunaújvárosi Sárkányok

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve: BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FILO SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3448 Áfa levonásra

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfp-08167/2015/mlsz

be/sfp-08167/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tömegsport Club Székkutas A kérelmező szervezet rövidített neve SZTC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 22 2012.08.28. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület MAC

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET GYŐRI

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

Piskolti Béla elnök. József Csaba

Piskolti Béla elnök. József Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőházi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület SZoESE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kölesdi Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kölesd SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kölesdi Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kölesd SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kölesdi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kölesd SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 626 Áfa levonásra

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp02-2352/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp02-2352/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: DSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1143 A kérelmező

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kerekegyházi SportEgyesület Kerekegyházi SE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben