Aktuális adótörvény- változások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktuális adótörvény- változások"

Átírás

1 Aktuális adótörvény- változások Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a Kormány által a Parlamentbe benyújtott és részben már tárgyalt adótörvény-változásokat tartalmazó javaslatokról. A javaslatok több területet is érintenek, amelyek számot tarthatnak ügyfeleink érdeklődésére június 23.

2 Aktuális adótörvényváltozások A közcélú adományozás új szabályai az áfá-ban A június 17. napjától hatályos jogszabály értelmében nem minősül termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adomány, illetve a közcélú adományként nyújtott szolgáltatás, ezek tehát nem tartoznak az áfatörvény hatálya alá. Emellett, a törvény biztosítja, hogy a közcélú adományozás ténye visszamenőlegesen ne korlátozza a korábban érvényesített adólevonási jogot. A jogszabály továbbá meghatározza a közcélú adomány új definícióját, melynek értelmében közcélú adomány, adományozás a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú tevékenysége, illetve a közfeladata támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyházak részére az ott meghatározott tevékenységük támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltéve, hogy a) a körülmények alapján nem állapítható meg, hogy az adomány nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, továbbá egyház esetében a külön törvényben meghatározott célt, b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet, az egyház által kiállított igazolással. A fenti meghatározáshoz kapcsolódóan, június 15-én újabb módosító javaslat került benyújtásra a Parlamentbe, amely annyiban módosítaná a jelenlegi definíciót, hogy a jelenlegi nemleges feltételt módosítva előírná, csak azon adomány minősül közcélúnak, amely tekintetében egyértelműen megállapítható, hogy az kizárólag a közhasznú, a közérdekű, továbbá egyház esetében a külön törvényben meghatározott célt szolgálja. A módosítás alapján tehát nem lenne elegendő annak bizonyítása, hogy nem állapítható meg az adomány közhasznú, közérdekű céltól eltérő felhasználásának célja, hanem kifejezetten azt kellene bizonyítani, hogy az a közhasznú, közérdekű cél megvalósítását szolgálja. A fentiek alapján a közcélú adományokra eső előzetesen felszámított áfa levonható, illetve az adott adományok nyújtása nem tartozik az áfa hatálya. 2

3 A módosítások célja tehát a január 1-jéig hatályos szabályozás visszaállítása volt, azzal, hogy a közcélú adomány fogalma a korábbi rendelkezéshez képest részben módosult, hiszen a fogalommeghatározásból kikerült a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében juttatott természetbeni adomány, ezen felül a törvényi definíció már nem a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényre utal a definícióban. A helyi iparűzési adót érintő módosítások Azt a törvény-javaslatot, amely a helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályokat módosítaná, és ismételten a helyi önkormányzatok hatáskörébe utalná a helyi adók beszedését, a helyi adóval kapcsolatos hatásköröket, már elfogadta az Országgyűlés, és jelenleg a köztársasági elnök aláírására vár. Fontos rendelkezése a jogszabálynak, hogy az önkormányzat jogalkotási jogköreit kiterjeszti, ennek megfelelően, az önkormányzat a többi helyi adóhoz hasonlóan a helyi iparűzési adóelőleg- és az adófizetés esedékességére vonatkozóan is az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően rendelkezhet, ha ezzel az adóalany számára kedvezőbbé válik kötelezettségének teljesítése. Továbbá, az önkormányzat a helyi iparűzési adóval kapcsolatban is alkothat rendeletet az adózás rendjéről szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben. További, adminisztratív jellegű változás, ami szintén a többi helyi adóra vonatkozó szabályozás kiterjesztése, hogy az adózók a helyi iparűzési adókötelezettségük keletkezését is az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lesznek kötelesek bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnál. Ezen kívül, szintén az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell bevallást tenniük a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről (ezt december 20-ig kell megtenni). Az új törvény továbbá lehetőséget biztosítana az önkormányzatoknak arra, hogy az eredményes végrehajtás céljából a hátralékokkal kapcsolatos behajtás hatékony ellátása érdekében megkereséssel fordulhassanak az állami adóhatósághoz a végrehajtási tevékenység végzésére. Az önkormányzati adóhatóság havonta, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adóhatóságot a legalább forintot elérő tartozás végrehajtása céljából. Egyes sporttevékenységekhez kapcsolódó törvényváltozások A Parlamenthez benyújtott egyik törvényjavaslat a látvány-csapatsportokra, illetve az adott sportokhoz kapcsolódó tevékenységek adózására vonatkozóan tartalmaz módosításokat. Jelenleg látvány-csapatsport a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong. Illeték A törvényjavaslat egyrészt mentesíti a vagyonátruházási illeték alól a sporttelepek megszerzését, másrészt feltételesen mentesíti ugyancsak a vagyonszerzési illeték alól, a látvány-csapatsportokban működő országos 3

4 sportági szakszövetségeket és sportszervezeteket, ha azok sporttelep létesítése céljából szereznek ingatlant (a sporttelep létesítésére az adott szervezeteknek 4 évük van, és az elkészült létesítményt 15 évig kell használniuk, hasznosítaniuk). Személyi jövedelemadó A törvényjavaslat szerint a látvány-csapatsport területén működő sportvállalkozásba befektető magánszemély a befektetése összegének megfelelően adókedvezményt vehet igénybe. Másik adókedvezmény a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, vagy annak tagja részére adott pénzbeli támogatást kedvezményezi. (A két kedvezmény együttes összege nem haladhatja meg az adóévi összevont adóalap utáni adó összegének 50 százalékát.) A fentiek mellett, újra adómentes természetbeni juttatás lesz összeghatártól függetlenül a sportversenyen vagy sportvetélkedőn nyert érem, trófea. A sportesemények látogatottságának növelése érdekében az azokra szóló belépők, bérletek is adómentes természetbeni juttatások lesznek. Társasági adó A törvényjavaslat kétfajta, a társasági adóból érvényesíthető adókedvezményt határoz meg, valamint a sportcélú ingatlanfejlesztési beruházásokra is kiterjeszti a fejlesztési adókedvezmény érvényesítésének lehetőségét (a jelenértéken legalább 5 millió forint értékű ingatlanfejlesztési beruházás esetén). Az egyik adókedvezmény a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, az ilyen sportágban működő tagja (sportvállalkozás, sportegyesület), vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött kiemelten közhasznú alapítvány részére az adóévben nyújtott támogatáshoz kapcsolódik. A másik adókedvezmény a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő sportvállalkozásba történő befektetéshez kapcsolódik. A fenti adókedvezmények legfeljebb az adóévre számított társasági adó 70 százalékáig érvényesíthetők. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás A jogszabályban meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel rendelkező edzők, más sportszakemberek, és a hivatásos sportolók e tevékenységének ellenértékeként megszerzett bevételére a törvényjavaslat kiterjeszti az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás hatályát. Általános forgalmi adó A törvényjavaslat 5 százalékos adómértéket állapít meg a sporteseményekre szóló belépőkre, valamint a sportlétesítmények használati jogára vonatkozóan. 4

5 Kapcsolatok Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken: Dr. Kövesdy Attila Vezető Partner Tel : Kőszegi Annamária Partner Tel : Veszprémi István Partner Tel : Dr. Gyuricsku Eszter Igazgató Tel : Dr. Márkus Csaba Igazgató Tel : A Hír-ADÓ ügyfeleinkhez elektronikus úton érkezik. Amennyiben Ön is szeretné megkapni kiadványunkat, kérjük, jelezze igényét Sápi Mónikánál (tel.: ;

6 A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét. A jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek és társaságaink aktuális helyzetét tükrözik, de nem szolgálnak a Deloitte Magyarország cégei által tett jognyilatkozatként és társaságaink nem vállalnak felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában. Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért. Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó. A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó-, vezetési és pénzügyi tanácsadási, kockázatkezelési és jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, az Ember, Drabos és Szarvas Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 140 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelemmel és a helyi igényeknek megfelelő szaktudással felvértezve áll ügyfelei rendelkezésére világszerte. A Deloitte több mint szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon. A Deloitte szakembereit egy olyan, együttműködésen alapuló vállalati kultúra egyesíti, amely elősegíti a szakmai feddhetetlenség, az értékteremtés, az egymás iránti elkötelezettség és a kulturális sokszínűségből fakadó erő érvényesülését. Munkatársaink olyan környezetben dolgoznak, ahol biztosított számukra a folyamatos tanulás, a kihívást jelentő munkatapasztalatok megszerzése, és a szakmai előmenetel lehetősége. A Deloitte szakemberei célul tűzték ki, hogy erősítsék a vállalat társadalmi felelősségvállalását, elnyerjék a közvélemény bizalmát, és közreműködjenek a helyi közösségek fejlesztésében. A Deloitte név a Deloitte Touche Tohmatsu svájci "Verein" és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: Deloitte Magyarország. Minden jog fenntartva.

2009. év végi kifizetői és munkáltatói feladatok

2009. év végi kifizetői és munkáltatói feladatok 2009. év végi kifizetői és munkáltatói feladatok Hír-ADÓ Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a 2009. évi személyi jövedelemadó, különadó és társadalombiztosítási járulékok igazolásával és

Részletesebben

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a tegnapi nap folyamán elfogadott adótörvény-változásokról. A törvény több területet is

Részletesebben

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ Fióktelepeket érintő aktualitások Hír-ADÓ Tekintettel a társasági adóbevallás elkészítésének közeledő határidejére jelen hírlevelünk célja, hogy felhívja a figyelmet az egyes, fióktelepeket érintő társasági

Részletesebben

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan 2011. június 7. Adótanácsadás Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő

Részletesebben

Szabályozott ingatlanbefektetési társaság 2011. július 20. Adótanácsadás

Szabályozott ingatlanbefektetési társaság 2011. július 20. Adótanácsadás Hír-ADÓ Szabályozott ingatlanbefektetési társaság 2011. július 20. Adótanácsadás Szabályzott ingatlanbefektetési társaság 2011. július 19-én kihirdették a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról (

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2012. január 5.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2012. január 5. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2012. január 5. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása

Részletesebben

10%-os társasági adó kulcs átmeneti rendelkezések

10%-os társasági adó kulcs átmeneti rendelkezések 10%-os társasági adó kulcs átmeneti rendelkezések Hír-ADÓ Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a legutóbb elfogadott adótörvény-változások kapcsán módosuló 10%-os kedvezményes társasági adó

Részletesebben

Év végi teendők Ami még hátravan

Év végi teendők Ami még hátravan Év végi teendők Ami még hátravan Hír-ADÓ 2010. december 9. Adótanácsadás Év végi teendők Ami még hátravan A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is útmutatót kívánunk nyújtani az év végi teendőkről, részben

Részletesebben

2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél

2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél 2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda

Részletesebben

2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél

2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél 2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél Hatályba lépett az új Ptk. Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? A havonta tájékoztatja ügyfeleit

Részletesebben

A szerződéses gyakorlatot módosító rendelkezések az új Polgári Törvénykönyvben Jogi hírlevél

A szerződéses gyakorlatot módosító rendelkezések az új Polgári Törvénykönyvben Jogi hírlevél A szerződéses gyakorlatot módosító rendelkezések az új Polgári Törvénykönyvben Jogi hírlevél 2013. augusztus 27. A szerződéses gyakorlatot módosító rendelkezések az új Polgári Törvénykönyvben A Deloitte

Részletesebben

Az új Ptk. rendelkezései a társaságok belső finanszírozása tekintetében Jogi hírlevél

Az új Ptk. rendelkezései a társaságok belső finanszírozása tekintetében Jogi hírlevél Az új Ptk. rendelkezései a társaságok belső finanszírozása tekintetében Jogi hírlevél 2013. november Az új Ptk. rendelkezései a társaságok belső finanszírozása tekintetében A havonta tájékoztatja ügyfeleit

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél 2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda havonta tájékoztatja

Részletesebben

2015. január 15. Az üzletek nyitva tartásának új szabályai Jogi hírlevél

2015. január 15. Az üzletek nyitva tartásának új szabályai Jogi hírlevél 2015. január 15. Az üzletek nyitva tartásának új szabályai Jogi hírlevél Az üzletek nyitva tartásának új szabályai A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit hírlevelében

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv: Változások a hitelbiztosítékok körében Jogi hírlevél

Új Polgári Törvénykönyv: Változások a hitelbiztosítékok körében Jogi hírlevél Új Polgári Törvénykönyv: Változások a hitelbiztosítékok körében Jogi hírlevél 2013. szeptember 18. Új Polgári Törvénykönyv - Változások a hitelbiztosítékok körében A Deloitte Legal nemzetközi hálózatában

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Jogi hírlevél Az új Polgári Törvénykönyv

Jogi hírlevél Az új Polgári Törvénykönyv Jogi hírlevél Az új Polgári Törvénykönyv ungary Hírlevelünk célja, hogy Ügyfeleink számára kiemeljünk néhány olyan jogi újdonságot, melyek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépésével jelennek majd

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Transzferárak adóhatósági ellenőrzése

Rendkívüli HírAdó Transzferárak adóhatósági ellenőrzése Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Transzferárak adóhatósági ellenőrzése Szemben a havi rendszerességgel jelentkező,

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk,

HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk, HÍRLEVÉL Tisztelt Partnerünk, Reméljük, hogy jelen hírlevelünk megküldésével hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy elegendő betekintést kapjanak a 2010. év második felében eddig végbement jelentős mértékű adótörvény

Részletesebben

T/ /2010. számú törvényjavasla t

T/ /2010. számú törvényjavasla t iivatata J.rorni lys>zám. ~/ 5 2 J Érkkctt: 1010,; L 0?. T/ /2010. számú törvényjavasla t sporttal összefügg ő egyes törvények módosításáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

Részletesebben

Adótörvényváltozások 2010.

Adótörvényváltozások 2010. Adótörvényváltozások 2010. TA X A parlament 2009. november 9-én elfogadta az adójogszabályokat módosító törvénytervezetet. Jelen hírlevelünkben az általunk lényegesebbnek ítélt változásokra hívjuk fel

Részletesebben