MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA"

Átírás

1 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TL.E MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

2 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal - FŐTÉSI ELV 4. oldal - MŐKÖDÉSI ELV 4. oldal - LEÍRÁS 6. oldal - MŐSZAKI JELLEMZİK 10. oldal - JELLEMZİ MÉRETEK 12. oldal SZERELÉS 13. oldal - ELİÍRÁSOK 13. oldal - CSOMAGOLÁS 13. oldal - ÖSSZESZERELÉS 15. oldal - ELHELYEZÉS 21. oldal - GÁZCSATLAKOZÁS 22. oldal - ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 23. oldal - ÉGÉSI LEVEGİ 27. oldal - ÉGÉSTERMÉKEK 28. oldal - ÜZEMBEHELYEZÉS 29. oldal ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 30. oldal - VIZSGÁLATOK AZ IDÉNY KEZDETÉN 30. oldal - KARBANTARTÁS 30. oldal - MŐKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK 31. oldal - CSEREALKATRÉSZEK 32. oldal Információ kereskedelem (telefon): (1) Szakszerviz (Telefon/Fax): (1) , (1) Szakszerviz (Telefon): (06) , (06)

3 - 3 - FIGYELMEZTETÉS! A SOLARTUBE TL.E sötéten sugárzó infra gázkészüléket, amelyet használatba kíván venni, több éven át vizsgálták, és fejlesztették. A jelen információ tárgyát képezı készülék sikeresen kiállta az egységes európai gáz irányelvek által meghatározott számos vizsgálatot és ellenırzést (mechanikai, elektronikai mőködésbiztonság, károsanyag kibocsátás,...). Az ily módon kapott minısítést jelentı CE jelzés a tervezés, a gyártás és a készülék minıségének hivatalos elismerése. A készülék élettartama és teljesítménye akkor optimális szintő, ha alkalmazását, illetve karbantartását az itt leírtak, valamint az érvényben lévı elıírások szerint biztosítják. A SOLARONICS Kft. 2 éves garanciát ad az alkatrészekre és a készülékekre, azok leszállításától számítva. A garancia csak akkor érvényes, ha betartják a mőszaki információban megadott ajánlásokat, amelyek a gyártó elıírásait képezik, és az üzembehelyezést a SOLARONICS Kft-vel vagy az általa megbízott szakszervizzel végeztetik, majd az ennek megfelelı dokumentumot a SOLARONICS Kft. részére elküldik. A szerelı, miután meggyızıdött arról, hogy a készüléket a jelen mőszaki leírás szerint szerelték fel, 1. köteles tájékoztatni a felhasználót, hogy: - a felhasználó nem hajthat végre módosításokat a készülék tervezését és szerelését illetıen. A biztonsági elemek vagy a készülék mőködését, ill. az égési higiéniát befolyásoló alkatrészek legkisebb módosítása vagy cseréje azzal jár, hogy a készülék elveszti a garanciát! - az elıírt tisztítási és karbantartási mőveletek elvégzése elengedhetetlen! Évente egy megelızı karbantartás kötelezı! A SOLARONICS Kft. - karbantartási szerzıdés keretében - vállalja a felülvizsgálat elvégzését. 2. át kell adja a felhasználónak a készülék alkalmazására vonatkozó elıírásokat, a használati és karbantartási utasítással. A SOLARONICS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy naprakész állapotba hozza ezt a Mőszaki információt! FIGYELEM! Ezt a készüléket nem szabad a háztartásban használni!

4 - 4 - MŐSZAKI ELİÍRÁSOK FŐTÉSI ELV Minden tárgy, amelynek hımérséklete magasabb mint az abszolút nulla, energiát bocsát ki elektromágneses sugárzás formájában. Ez egyenes vonalban terjed, vissza lehet tükrözni, és testekkel érintkezve hıvé alakul. Ezt a sugárzást infravörösnek nevezik, amikor a kibocsátási hımérséklet néhány száz Celsius fok nagyságrendő. Nem melegíti fel a levegıt, mégis különösen alkalmas olyan épületek főtésére, amelyek - nagy légterőek, - kevéssé vagy gyengén szigeteltek, - amelyekben a levegı cserélıdése jelentıs, illetve vagy - részleges vagy - zónánkénti főtést igényelnek. MŐKÖDÉSI ELV A SOLARTUBE TL.E sötéten sugárzó infra készülék direkt gázfelhasználású idıszakos főtési rendszert alkot. Mőködik földgázzal, propángázzal, valamint propán-bután gázzal a gázkészülékekre vonatkozó európai irányelveknek megfelelıen. Ez a készülék a hıt infravörös sugárzással állítja elı, és az égéstermékeket a helyiségen kívülre juttatja a beépített füstgáz ventilátor segítségével. Az egyes típusok hatásos teljesítménye: SOLARTUBE HİTERHELÉS FŐTİTELJESÍTMÉNY TL.E kw 20,5 kw TL.E kw 32,5 kw TL.E kw 38,0 kw A SOLARTUBE TL.E készülékek jellemzıje, hogy a gáz az egyenes csı belsejében ég el. A csıben vákuumot elıállító füstgáz-elszívó ventilátor meghosszabbítja az atmoszférikus égı által kibocsátott lángot, és elszívja az égéstermékeket. Az így főtött csı infravörös sugárzást bocsát ki, amelyet egy ernyı irányít a főtendı testek felé.

5 - 5 - MŐKÖDÉSI CIKLUS Feszültség alá helyezés Ionizációs áramkör ellenırzése Biztonságba helyezés Nyomáskapcsoló-érintkezı nyugalmi helyzetben IGEN Elszívó indul NEM Nyomáskapcsoló-érintkezı Munkahelyzetben IGEN Elıszellıztetés 20 másodperc NEM Gyújtás Mágnesszelep nyitása NEM Lángészlelés kevesebb, mint 10 másodperc alatt IGEN Mágnesszelep zárása Mágnesszelep zárása Mágnesszelep nyitva tartása Mágnesszelep zárása Gyújtás leállítása Gyújtás leállítása Vákuumhiány érzékelése Lángkialvás érzékelése Biztonságba helyezés Mőködés Megjegyzés: újraindítás árammegszakítással, utána újbóli feszültség alá helyezéssel.

6 - 6 - LEÍRÁS CE: A II2Er3+ kategóriájú SOLARTUBE TL.E készülék CE jelzést kapott földgázzal, valamint propángázzal, ill. propán-bután gázzal történı üzemeltetésnél, a gázkészülékekre vonatkozó európai irányelveknek és az EN 437 szabványnak megfelelıen. A KÉSZÜLÉK

7 - 7 - TÍPUS TL.E 23 TL.E 36 TL.E 45 JEL MEGNEVEZÉS MENNYISÉG MEGJEGYZÉS 1 Sugárzócsı, tokos ,9 mm, külsı 2 Sugárzócsı, sima ,9 mm, külsı 3 Reflektor ernyı, hosszú Galvanizált acéllemez 4 Reflektor ernyı, rövid Galvanizált acéllemez 5 Reflektor rövid, kivágott Galvanizált acéllemez 6 Kábelrögzítı A ventilátorkábel rögzítésére 7 Elszívó ventilátor Elszívó, hıvédelemmel és elıre kábelezett villanymotoros ventilátorral 8 Gázégı egység (Friss levegı beszívóelem opcióként) 9 Diafragma Acél 10 Függesztıelem Acél 11 Tájolóelem Acél 12 Tartókeret Acél 13 Összekötıelem Galvanizált acél 14 Záródugó Mőanyag

8 - 8 - GÁZÉGİ EGYSÉG

9 - 9 - AZ ÉGİKAMRA RÉSZEI JEL MEGNEVEZÉS DB MEGJEGYZÉS 1 Burkolat 1 Galvanizált acéllemez 2 Fedél 1 Hozzáférés az égıhöz, szerszám nélkül. 3 Sugárzócsı befogó 1 Rögzíthetıség a sugárzócsıre 4 Égı 1 Kézzel leszerelhetı, atmoszférikus típus 5 Többfunkciós blokk 1 B osztályú, kettıs mágnesszelep, 1/2" gázcsatlakozás, gáznyomásszabályozó 6 Vezérlı és biztonsági berendezés 1 Nagyfeszültségő gyújtás, a gyújtási ciklus kezelése és a biztonság ellenırzése 7 Levegı nyomáskapcsoló 1 Az égési levegı ellenırzése 8 Belépı gáznyomás mérıhelye 1 A többfunkciós blokkon 9 Fúvókanyomás mérıhelye 1 A többfunkciós blokkon 10 Elektromos csatlakozó aljzat 1 CEE 22 típ. 11 Elektróda 1 Egy elektróda a gyújtáshoz és az ionizációs lángırhöz 12 Rögzítıcsavar 2 13 Jelzılámpák 2 Narancs: a készülék feszültség alatt van Zöld: a készülék üzemben van 14 Fúvóka 1 Méret ( ) és jelölés (lásd a 10. oldalon) 15 Gáznyomásszabályozó csavar 1 Gyárilag beállított érték (eltérı gáztípus esetén a fúvókanyomás beállítható)

10 MŐSZAKI JELLEMZİK MODELL TL.E 23 TL.E 36 TL.E 45 Kategória II2Er3+ Névleges hıterhelés [kw] Névleges főtıteljesítmény [kw] 20,5 32,5 38 G20.1 Névleges csatlakozási nyomás: 25 mbar (min. 17 / max. 25 mbar) Névleges gázfogyasztás 15 C,1013 mbar-nál 2,57 m 3 /h 4 m 3 /h 4,67 m 3 /h G31(Propán) Névleges csatlakozási nyomás: 37 mbar (min. 25 / max. 45 mbar) Névleges gázfogyasztás 15 C,1013 mbar-nál 1,6 kg/h 2,54 kg/h 2,97 kg/h Gázcsatlakozás 1/2 " Elektromos csatlakozás 230 V (+ 10%, - 15%); 50 Hz CEE 22 csatlakozó, Fázis, Nulla + Föld Áramfelvétel indításkor [A] 0,41 0,5 1 Áramfelvétel üzem közben [A] 0,37 0,45 0,75 Felfüggesztési pontok száma [db] Tömeg [kg] A SOLARTUBE TL.E készülékeket úgy lehet alkalmazni a különbözı gázokhoz, hogy kicseréljük a fúvókát (melyet az átmérıje határoz meg), és/vagy szabályozzuk a fúvókán a nyomást a gáznyomásszabályozó beállítócsavarjával. (A beállítási adatokat lásd a következı oldalon). Ezt a mőveletet csak szakképzett szerelı végezheti el! Az átállításhoz meg kell rendelni a SOLARONICS Kft tıl azt a készletet, amelyben benne van a fúvóka és az információ a gáz megváltoztatásáról!

11 MŐSZAKI JELLEMZİK MODELL TL.E 23 TL.E 36 TL.E 45 KATEGÓRIA II2Er3+ Névleges hıterhelés 23 kw 36 kw 43 kw Névleges főtıteljesítmény 20,5 kw 32,5 kw 38 kw Névleges gázfogyasztás 15 o C-on, 1013 mbar-on, a referenciagázok esetében: G20 földgáz 2,57 m 3 /h 4 m 3 /h 4,67 m 3 /h G31 propán 1,6 kg/h 2,54 kg/h 2,97 kg/h Gázcsatlakozás ½ ½ ½ Elektromos csatlakozás: 230 V (+10%-15%) 50 Hz, 2 pólus+föld, CEE 22 aljzat Áramfelvétel indításkor [A] 0,41 0,5 1 Üzemelésnél [A] 0,37 0,45 0,75 Teljes tömeg [kg] Felfüggesztési pontok száma [db] Beállítási adatok az egyes gáztípusokhoz Gáz Fúvóka Bemenı- Fúvókanyomás normál minimum maximum [mbar] SOLARTUBE TL.E 23 Földgáz Propán SOLARTUBE TL.E 36 Földgáz Propán SOLARTUBE TL.E 45 Földgáz Propán

12 JELLEMZİ MÉRETEK TL.E 23 és 36 D B E C A TL.E 45 F B E D C A SOLARTUBE A B C D E F Szélesség Magasság TL.E TL.E TL.E

13 ELİÍRÁSOK SZERELÉS A szerelésnek meg kell felelnie az érvényben lévı elıírásoknak és szabályoknak. A kivitelezést ennek megfelelıen kell végezni a TL.E készülék elhelyezése során. Ebben a tekintetben a szerelınek feltétlenül be kell tartania a gázszerelésre vonatkozó szabványok elıírásait. A szerelı gyızıdjön meg arról, hogy - a gáz nyomása a készülék bemeneténél megegyezzen az adattáblán feltüntetett értékkel, - a gázhálózatra való csatlakozás helyesen történt-e, - a TL.E készülék csatlakozójának elektromos bekötése a gépkönyv elıírási szerint történjen, - helyesen csatlakoztatta-e a sugárzót az elektromos hálózatra. Ne helyezze feszültség alá a sugárzót! Ezt csak a beüzemelı szerviz végezheti el! Végül a szerelı felelıssége, hogy betanítsa a felhasználót arra, hogyan mőködik a berendezés, és milyen a rendszeres éves karbantartás a jelen információ elıírásai szerint. Készítse el a felhasználóval a szerelés átvételének jegyzıkönyvét, és adja át a neki ezt a gépkönyvet. CSOMAGOLÁS Minden SOLARTUBE TL.E négy egységben kerül szállításra: TL.E_ karton amely tartalma: - 1 db gázégı, - 1 db elszívó ventilátor, - 1 db csatlakozó dugó az elektromos hálózatra valócsatlakozáshoz - 1 db dugó, 1 db lengı aljzat és 1 db kábel a gázégı, ill. a ventilátor összekötéséhez - 1 db mőanyag tasak a tartók és az összekötı elemek rögzítésére szolgáló csavarokkal - 1 db tájolóelem és 1 db függesztıtartó - 2 db kis reflektor - 3 db kis reflektor, kivágással - 1 db diafragma, 53 mm mérettel - 2 db csipesz a gázégı-ventilátor összekötıkábel rögzítéséhez - 6 db zárható függesztıszem - 1 tubus tömítıpaszta, a csövek összeillesztéséhez 2. 1 karton, melynek tartalma: 4 db reflektor lemez 3. 2 db tartókeret 4. Egy sugárzócsı készlet, melynek tartalma: - 1 db sugárzócsı, tokos, 89 külsı, hossza: 4,6 m, vörös színnel jelzett - 1 db sugárzócsı, sima, 89 külsı, hossza: 4,6 m

14 TL.E karton amely tartalma: - 1 db gázégı, - 1 db elszívó ventilátor, - 1 db csatlakozó dugó az elektromos hálózatra valócsatlakozáshoz - 1 db dugó, 1 db lengı aljzat és 1 db kábel a gázégı, ill. a ventilátor összekötéséhez - 1 db mőanyag tasak a tartók és az összekötı elemek rögzítésére szolgáló csavarokkal - 1 db tájolóelem és 1 db függesztıtartó - 2 db kis reflektor - 3 db kis reflektor, kivágással - 1 db diafragma, 53 mm mérettel - 2 db csipesz a gázégı-ventilátor összekötıkábel rögzítéséhez - 6 db zárható függesztıszem - 1 tubus tömítıpaszta, a csövek összeillesztéséhez 2. 1 karton, melynek tartalma: 4 db reflektor lemez 3. 2 db tartókeret 4. Egy sugárzócsı készlet, melynek tartalma: - 1 db sugárzócsı, 89 külsı, hossza: 6 m, vörös színnel jelzett - 1 db sugárzócsı, sima 89 külsı, hossza: 6 m TL.E karton, melynek tartalma: - 1 db gázégı, - 1 db elszívó ventilátor, - 1 db csatlakozó dugó az elektromos hálózatra valócsatlakozáshoz - 1 db dugó, 1 db lengı aljzat és 1 db kábel a gázégı, ill. a ventilátor összekötéséhez - 1 db mőanyag tasak a tartók és az összekötı elemek rögzítésére szolgáló csavarokkal - 1 db tájolóelem és 1 db függesztıtartó - 3 db kis reflektor - 4 db kis reflektor, kivágással - 1 db diafragma, 53 mm és 1 db diafragma, 41 mm mérettel - 2 db csipesz a gázégı-ventilátor összekötıkábel rögzítéséhez - 8 db zárható függesztıszem - 1 tubus tömítıpaszta, a csövek összeillesztéséhez 2. 1 karton, melynek tartalma: 6 db reflektor lemez 3. 3 db tartókeret 4. Egy sugárzócsı készlet, melynek tartalma: - 1 db sugárzócsı, tokos, 89 külsı, hossza: 4,6 m, vörös színnel jelzett - 1 db sugárzócsı, tokos, 89 külsı, hossza: 4,6 m, jelzés nélkül - 1 db sugárzócsı, sima, 89 külsı, hossza: 4,6 m

15 ÖSSZESZERELÉS a) Szükséges szerszámok a SOLARTUBE összeszereléshez : 1. Egy 6 mm-es belsı kulcsnyílású csavar 2. 2 db 13 mm-es villáskulcs 3. Elektromos csavarhúzó A SOLARTUBE TL.E 23 és a TL.E 36 összeszerelése 1. Helyezze a keret egy stabil felületre (talaj, targonca, szerelıállvány, ). Csatlakozás az égıhöz, a csı vége vörös színnel jelzett. Csavar 2. Csavarokkal rögzítse tájoló és a függesztıelemeket a tartókeret szélsı részére. Ne felejtse ki az alátéteket és a rugós alátéteket a tájoló és a függesztıelemek alól. A csı kitágított vége 3. Csúsztassa be a vörös színnel jelölt sugárzó csövet a tartókeretbe. A csı kitágított vége oda kerüljön, ahol a kb. 100 mm hosszúságú keret összekötı elem található. 4. Tegye be a csavart a tájolóelembe, és rögzítse a sugárzócsövet.

16 diafragma Összekötıelem Anya + rugós alátét 5. Tolja egymásba az elsı és a második keret elemet és csavarozza össze azokat. Ne felejtse ki a csavarkötésekbıl a lapos és a rugós alátéteket. 6. Helyezze be a diafragmát (53 mm) a sugárzócsı kitágított végébe. Csavar + sima alátét 7. Tolja be a sima sugárzócsövet a második tartókeretbe, néhány centiméter távolságba a vörössel jelzett csıtıl. 8. A tömítıpasztával készítsen egy "győrőt", a sima csı végétıl kb. 15 mm-re. Ezután a sima csövet a tömítıgyőrővel ellátott végével tolja be a vörössel jelzett csıbe. Rögzítse egymáshoz a két csövet a készülékkel szállított rögzítıcsavarral.

17 Helyezze fel a gázégıt a vörössel jelölt sugárzócsı végére, és rögzítse azt a gázégı csonkjában lévı csavarokkal. 11. Gyızıdjön meg arról, hogy a csı úgy helyezkedjen el a csatlakozó csonkban, hogy a tömítettség megfelelı legyen. A A A A 12. Helyezze be a 4 db hosszú reflektort (A) az egyik hosszanti tartósínbe, majd kézzel meghajlítva (nem megtörve) a másikba. B B C B 13. Helyezze rá a 3 db kivágással ellátott kis reflektort (B) a függesztıtartókra úgy, hogy a nagy reflektorokat 50 mmrel lefedjék. 14. Helyezze a 2 db középsı kis reflektort (C) a nagy reflektorok fölé, óvatosan behajlítva azokat a tartókeretbe. 15. Akassza be a zárható függesztıszemeket a 3 db függesztıtartóba. C

18 A SOLARTUBE TL.E 45 összeszerelése 1. Helyezze a keret egy stabil felületre (talaj, targonca, szerelıállvány, ). Csatlakozás az égıhöz, a csı vége vörös színnel jelzett. Csavar 3. Csavarokkal rögzítse tájoló és a függesztıelemeket a tartókeret szélsı részére. Ne felejtse ki az alátéteket és a rugós alátéteket a tájoló és a függesztıelemek alól. A csı kitágított vége 4. Csúsztassa be a vörös színnel jelölt sugárzó csövet a tartókeretbe. A csı kitágított vége oda kerüljön, ahol a kb. 100 mm hosszúságú keret összekötı elem található. 5. Tegye be a csavart a tájolóelembe, és rögzítse a sugárzócsövet.

19 Elszívó ventilátor felıli vég Összekötıelem Sima csı Összekötıelem Kitágított csıvég Gázégı felıli vég Anya + rugós alátét 5. Tolja egymásba az elsı és a második keret elemet, és csavarozza össze azokat. Ne felejtse ki a csavarkötésekbıl a lapos és a rugós alátéteket. 6. Helyezze be a diafragmát (53 mm) a vörössel jelzett sugárzócsı kitágított végébe. Csavar + sima alátét 7. Tolja be a piros jelzés nélküli, kitágított végő, 2. sugárzócsövet a második tartókeretbe, néhány centiméter távolságba a vörössel jelzett csıtıl. 8. A tömítıpasztával készítsen egy "győrőt" a 2. csı sima végétıl kb. 15 mm-re. Ezután a 2. csövet a tömítıgyőrővel ellátott végével tolja be a vörössel jelzett csıbe. Rögzítse egymáshoz a két csövet a készülékkel szállított rögzítıcsavarral.

20 Diafragma, 41 mm Elszívó ventilátor felıli vég Diafragma, 53 mm 9. Tolja be a harmadik keretet a másodikba, és csavarozza össze azokat a csavarok és rugós alátétek segítségével. 10. Helyezze be a diafragmát (41 mm) a 2. sugárzócsı kitágított végébe. 11. Tolja be a sima sugárzócsövet a harmadik tartókeretbe, néhány centiméter távolságba a 2. csıtıl. 12. A tömítıpasztával készítsen egy "győrőt" a sima csı végétıl kb. 15 mm-re. Ezután a sima csövet a tömítıgyőrővel ellátott végével tolja be a 2. csıbe. Rögzítse egymáshoz a két csövet. Gázégı felıli vég 13. Rögzítse a gázégıt a vörössel jelzett csı végére az égıházon lévı csavarokkal. 14. Gyızıdjön meg arról, hogy az égıház és a csı között megfelelı legyen a tömítés. 15. Rögzítse a füstgázventilátort a sugárzócsı másik végére. A A A B C B A A C A B C B 16. Helyezze be a keretbe a 6 db hosszú ernyıt (A). 17. Helyezze be a keretbe a 4 db kivágott kis ernyıt (B) 50 mm átfedéssel a nagy ernyık fölé. 18. Helyezze be a keretbe a 3 db kivágás nélküli kis ernyıt (C) a nagy ernyık fölé. 19. Tegye be a gyorsrögzítı szemeket a függesztıtartókba.

21 ELHELYEZÉS A SOLARTUBE TL.E sugárzókat ipari környezetben történı üzemelésre tervezték. Elınyös, ha a vásárlás elıtt pontosan közlik a SOLARONICS Kft-vel a légkör jellegét, vannak-e benne agresszív vagy korrozív anyagok. A SOLARTUBE TL.E sugárzók teljesítményét, számát, szerelési magasságát és helyzetét pontosan hozzá lehet igazítani az igényekhez. Minimális/maximális felszerelési magasság: Minimális távolság az éghetı anyagoktól: TL.E 23 TL.E 36 TL.E m 5-7 m 6-9 m - Maximális megdöntés: max. 30 o - Megdöntés az elszívóventilátor felé Max à 15cm cm maxi A különbözı szerelési módokkal teljesen le lehet fedni a helyiség területét. BESUGÁRZOTT TERÜLET [m 2 ] FELFÜGGESZTESI MAGASSAG [m] => Vízszintes elhelyezés TL.E , Hosszúság szélesség [m] TL.E Terület [m²] TL.E ban megdöntött elhelyezés TL.E 23 Hosszúság szélesség [m] TL.E 36 Terület [m²] TL.E

22 GÁZCSATLAKOZÁS A SOLARTUBE TL.E sugárzót az üzemben olyan típusú gázzal próbálják ki, amilyet a vevı használ. Ezt feltüntetik a készüléken lévı adattáblán. Használat elıtt a csıvezetéket meg kell ütögetni, és sőrített levegıvel ki kell fúvatni. A sugárzót a gázégı egységnél, a mágnesszelep bemeneténél kell rácsatlakozni a gázhálózatra (1/2" külsı menet). Szükséges eszközök: - Minden egyes SOLARTUBE TL.E elıtt kötelezı egy elzáró szelep beépítése. - Ajánlott egy gázszőrı felszerelése, a készülék alkatrészeinek megóvása érdekében. - Abban az esetben, ha a gáz nyomása nagyobb a szükséges normál bemenı nyomásnál (ld. mőszaki jellemzık), nyomásszabályozó alkalmazása elengedhetetlen. - Szintén kötelezı a készüléknek flexibilis csıvel való csatlakoztatása a hálózathoz. Ez megkönnyíti a fel- és leszerelést, továbbá elkerülhetı a mechanikai erıhatások átadása. A beépítésre javasolt eszközök szerelési sorrendje: A nyomásszabályozót opcióként tudjuk szállítani. ELVÉGZENDİ MŐVELETEK A CSİVEZETÉKEK TISZTÍTÁSA Mielıtt a készülékeket a gázvezetékre csatlakoztatják, fontos a gázvezeték teljes és alapos kitisztítása, ezután a légtelenítés elvégzése. Ehhez: - Ellenırizze, hogy az elzárók zárva vannak. - Helyezze a csıvezetéket az üzemi nyomás kétszeresének megfelelı nitrogénnyomás alá. - Nyissa ki minden készülék elzáróját, majd ha a szennyezıdéseket eltávolította, zárja el újra azokat. TÖMÍTETTSÉG-ELLENİRZÉS Amikor a SOLARTUBE TL.E sugárzót bekötötték a gázhálózatba, ellenırizni kell a csatlakozások tömítettségét. Ezt a mőveletet minden össze- és újraszerelési beavatkozás után el kell végezni. Erre a célra használjon szappanos oldatot vagy más megfelelı anyagot.

23 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása csak elosztótábla közbeiktatásával történhet. Az elektromos szerelés feleljen meg az MSZ 172 illetve az MSZ 1600 szabványok elıírásainak. FIGYELEM! FONTOS! Az elektromos hálózattal szemben támasztott követelmények: - egyfázisú feszültség: 230 V (±10-15%); 50 Hz - az elektromos hálózatban a PE és N vezetık között nem lehet feszültség! Ha a két feltétel valamelyike nem teljesül, a berendezést csak védıtranszformátor közbeiktatásával szabad beüzemelni. VEZETÉKEK SZÁMA A készülékek bekötéséhez két aktív vezeték (a nulla és a fázis) és egy védıvezeték (föld), összesen 3 ér szükséges. Különösen hangsúlyozzuk, hogy hajlékony, többeres kábelt kell használni, ahol a vezetékek minimális keresztmetszete 0,75 mm 2. A szabvány szerint a zöld-sárga vezeték a föld, a kék a nulla és a fekete a fázis. A vezetéknem nem szabad a készülék fölött haladnia. Amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor legalább 0,5 m távolságot kell tartani a készüléktıl. A sugárzók által felvett teljesítmény: TL.E VA TL.E VA TL.E VA Az elıírt védelem: SOLARTUBE TL.E 23 TL.E 36 TL.E 45 Felvett teljesítmény [VA] 100 VA 130 VA 230 VA Biztosíték 1 A 2 A 4 A 1 A 2 A 4 A 2 A 4 A 6 A Készülékszám A SOLARTUBE TL.E-t a készülékekkel együtt szállított dugóval kell a hálózatra csatlakoztatni. Fontos a csatlakozó belsejében lévı bekötési utasítás pontos betartása! A csatlakozási pontok szembıl nézve Föld N: Nulla L: Fázis

24 ELSZÍVÓ- VENTILÁTOR ÉGİKAMRA

25 A SOLARTUBE TL.E sugárzókat kézzel vagy automatikusan vezérelhetjük. A kézi vezérlés típusa: KI vagy BE (kétpont szabályozó) A megszakítóknak elérhetı helyen kell lenni, vagy központosítva főtési zónánként egy közös kapcsolótáblán vagy egyedileg, minden SOLARUBE TL.E-nél külön. Automatikus vezérlés - szabályozás A hımérséklet automatikus szabályozása a készülékek ki-be kapcsolásával történik a készülékek elektromos betápjánál, programozható vezérlıszekrény vagy termosztát közbeiktatásával. A szabályozó készüléket lehet egy sugárzóhoz vagy készülékcsoportonként (zónánként) felszerelni. Vezérlı és szabályzó egység heti programozású órával Egyzónás TH 011/1 Kétzónás TH 012/1 Háromzónás TH 013/1 Négyzónás TH 014/1 A szabályozószekrényekkel 15 db TL.E 23 vagy 10 db TL.E 36 vagy 6 db TL.E 45 készülék vezérelhetı zónánként. A szabályozószekrény részei: általános megszakító védelem 1 A biztosítékkal (parancs) védelem 6 A biztosítékkal (teljesítmény) - zónánként relé - zónánként 1 db elektronikus termosztát - zónánként 1 db napi, heti digitális óra az összes zónához (Opció: digitális óra minden zónához külön) A vezérlıegységek megrendelhetık a SOLARONICS Kft-tıl. A fent bemutatott vezérlıdobozokat kábelezve szállítjuk, speciális használati utasítással. Minden egyes vezérlıszekrény zónánként egy fekete szondával rendelkezik. Azon kívül, hogy betartják az utasításokat a vezérlıegység felszerelésénél, a szondát fejmagasságban kell elhelyezni olyan helyen, ahol nincs kitéve légáramlatoknak, és egyenletesen kapja a sugárzást. A szondát rögzítéskor hıszigeteléssel kell ellátni, ha falra szerelik. A hideg fal megakadályozza a szonda megfelelı mőködését. A szonda és a szabályzó között 2 1 mm 2 (maximum 100 m), árnyékolt kábelt használjon. A kábel kéteres legyen, és az erısáramú vezetékektıl a lehetı legnagyobb távolságban helyezze el azt. A vezérlıdoboz elemeinek elrendezésén vagy kábelezésén nem szabad módosítani!

26 Példa: a sugárzók felszerelésének bekötési vázlata TH 011/1 típ. vezérlésbe

27 ÉGÉSI LEVEGİ A SOLARTUBE mőködéséhez szükséges levegı mennyisége: - 40 Nm 3 /h - 1 db TL.E Nm 3 /h - 1 db TL.E Nm 3 /h - 1 db TL.E 45 esetében. Az égéshez szükséges levegı felvehetı: a) a helyiségbıl, ha az megengedett vagy lehetséges a megfelelı levegıcsere. b) a helyiségen kívülrıl, ha friss levegı beáramlást bevezetı csövet csatlakoztatnak a gázégı szekrényhez. Hogy ne módosuljanak a gázégı mőködési jellemzıi, a levegıcsonknál mért nyomásesésnek 15 Pa alatt kell maradnia. A külsı levegı bevezetéséhez a TL.E készülékekhez a SOLARONICS opcióként egy adaptert szállít 124 mm csatlakozási mérettel külsı Az adaptert az égıkamra fedelének helyére kell tenni.

28 ÉGÉSTERMÉKEK, A HELYISÉG SZELLİZTETÉSE KIVEZETÉS A HELYISÉGEN KÍVÜLRE Az égéstermék kivezetését egyedi módon kell megvalósítani! A SOLARTUBE TL.E készülékek egy 110 mm átmérıjő égéstermék elvezetı csonkkal kerülnek szállításra. (A SOLARONICS opcióként egy tömített szőkítıidomot szállít, amellyel a gyári, D100 mérető, tömített füstcsövek alkalmazhatók). 2 rögzítı elszívóventilátor ventilátor D 111 D100 külsı A füstcsatornát közvetlenül ehhez kell csatlakoztatni, és átmérıjének min. 100 mm-nek kell lennie. Ezt az átmérıt nem szabad csökkenteni! A füstcsatornának nem lehet mélypontja, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból kell készíteni, hegesztett vagy húzott kivitelben. Az égéstermék-elvezetıcsonk semmi esetre sem terhelhetı a füstcsatorna súlyával. A füstcsatornát úgy kell rögzíteni, hogy az a sugárzócsı mozgását ne akadályozza. Az égéshez szükséges levegıt biztosító épületszellızésnek a vonatkozó elıírásoknak kell megfelelnie. A füstcsatorna hossza maximum 8 méter lehet! Hegesztett vagy húzott kivitel A FÜSTCSATORNA MEGENGEDETT NYOMÁSVESZTESÉGE A SOLARTUBE TL.E 23 és 36 esetében a füstcsatorna nyomásvesztesége nem lehet több mint 20 Pa. A számítás megkönnyítéséhez használjuk a következı egyenértékőségeket: 1 m csatorna 100 mm... 1,2 Pa 90 könyök... 2,5 Pa 45 könyök... 1,2 Pa esısapka... 6 Pa A TL.E 45 sugárzóknál a füstcsatorna nyomásvesztesége nem lehet több mint 30 Pa. 1 m csatorna 100 mm... 2,5 Pa 90 könyök... 5 Pa 45 könyök... 2,5 Pa esısapka Pa Megjegyzés: a füstgáz kivezetések falon kívüli végébe madárvédı háló beépítése szükséges. A SOLARONICS külön megrendelésre szállítja az égéstermék-kivezetés elemeit (könyökök 90, 45, 30, egyenes füstcsövek 1 m, 0,5 m, 0,25 m, Szőkítı Ø110/100, KB22100 típ. tetıkivezetés).

29 ÜZEMBEHELYEZÉS Üzembehelyezés elıtt ellenırizendı: - hogy a gázelzáró szelep nyitva van-e - hogy a szabályozó rendszer ad-e mőködési parancsot - megfelelı-e a gáznyomás - a rendelkezésre álló gáz azonos-e a készülék felirati tábláján feltüntetettel - megfelelı-e a gázhálózat légtelenítése és tömítettsége - megvan-e az elıírt elektromos tápfeszültség Ezután: - nyissa ki a gázelzáró szelepet - helyezze a készüléket feszültség alá - a szekrényen kigyullad a narancssárga lámpa (feszültség alatt) - a szekrényen kigyullad a zöld lámpa kb. 15 mp elıszellıztetés után (láng jelenléte). Gyızıdjön meg arról, hogy a készülékbe a megfelelı nyomású gáz áramlik-e (esetleg szükséges lehet a nyomásszabályozó cseréje), és megfelelı-e a nyomás a fúvókán. Ha nem gyújt: - Ismételje meg az indítási mőveletet, de elıtte szakítsa meg az áramellátást másodpercre. Amikor a készülék nyugalmi állapotban van, az elszívó egy ideig még továbbmőködik. A SOLARTUBE LEÁLLÍTÁSA: - Szakítsa meg a tápfeszültséget. - Hosszabb leállítás esetén zárja el a gázelzárót is.

30 ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS VIZSGÁLATOK AZ IDÉNY KEZDETÉN Végezzen el egy indításpróbát, hogy megállapítsa, a készülék szabályszerően mőködik-e. Elıfordul, hogy a készüléket nehéz begyújtani a főtési idény kezdetén. Ha több kísérlet után a készülék továbbra sem gyullad, ki kell hívni a szervizt. A szabályszerő mőködés ellenırzése Két próbát végezhetünk: a) ha a készüléket beindította, hagyja néhány percig üzemelni, azután zárja el a gázt, majd 6-8 másodperc után nyissa ki újra. Az égıfejnek ki kell aludnia. Kísérelje meg újraindítani a készüléket 10 másodperccel azután, hogy az égıfej kialudt. b) hagyja üzemelni a készüléket 3-4 percig mint az elıbb. Miután leszerelte az égéstermék elvezetıcsonkot, zárja el az égéstermékek kivezetınyílását. A gázégınek ki kell aludnia. Tegye szabaddá az égéstermék szellızınyílást. Kb. 30 mp múlva a készüléknek újra mőködésbe kell lépnie. KARBANTARTÁS Hogy megırizzük a SOLARTUBE TL.E sugárzók TELJESÍTMÉNYÉT - MŐKÖDÉSI BIZTONSÁGÁT - HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁT javasoljuk, hogy évente legalább egyszer végeztesse el szakemberekkel a készülék átvizsgálását. A SOLARONICS Kft. szerviz partnere karbantartási szerzıdés keretében vállalja a készülékek ellenırzését! KARBANTARTÁSI MŐVELETEK MINDEN BEAVATKOZÁS ELİTT VÁLASSZA LE A SOLARTUBE SUGÁRZÓT A GÁZ- ÉS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRÓL! Az éves karbantartásnak a következıkre kell kiterjednie: a) az égéstermék-elvezetés kitisztítása b) a sugárzócsı ellenırzése és tisztítása c) a gázégı és a fúvóka belsejének tisztítása e) az elszívó ventilátor vizsgálata (motor, turbina) f) a levegı nyomáskapcsoló jó mőködésének megállapítása

31 MŐKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK TÜNETEK LEHETSÉGES OKOK HIBAELHÁRÍTÁS Gyújtóberendés és a láng ellenırzése Nincs szikra, nagy a feszültség a gyújtóelektróda és a földelektróda között. A gyújtási ciklus normál módon zajlik le nagyfeszültségő (HT) szikrákkal a gyújtóelektróda és a földelés között. Gázégı és elszívó A gázégı meggyullad, aztán bizonyos idejő mőködés után kialszik. A füstgáz-ventilátor nem forog. A füstgáz ventilátor jól forog. Nem gyullad meg az elsı kísérletre. Szikráztat, de nem gyújt be többszöri kisérletre sem. A gázégı meggyullad, de elalszik a gyújtást követı 4 mp alatt. - A sugárzócsı csatlakozási pontjainak hiányos tömítése - A csı részben eldugult. - A fázis és a nulla fel van cserélve. - Nincs áram - A feszültség nem kielégítı. - A biztosíték kiolvadt. - A fázis és a nulla fel van cserélve. - A gyújtóelektróda letestel - Nagyfeszültség huzal (HT) letestel. - A gyújtóelektróda piszkos - HT huzal hibás bekötése vagy hibás földelés. - A gyújtódoboz hibás. - A gáz betáplálás eldugult - A nyomáskapcsoló meghibásodott - A gázelzáró zárva van - A gázvezeték rosszul van légtelenítve - A gázszőrı eltömödött a készülék elıtt. - Fúvóka eltömıdött - A mágnesszelep elakadt zárt helyzetben. - Nem megfelelı fúvóka - A gáznyomás túl magas. - Nem megfelelı a fúvóka - Az ionizációs elektróda rosszul van beállítva az égıfejhez képest. - Helytelen földelés a biztonsági dobozban. - A biztonsági doboz hibás (az ionizáció ellenırzése túl gyenge) - A sugárzócsı részben eltömıdött. - Fázis - 0 felcserélıdés - Feszültség van a PE és N vezetık között - Tökéletes tömítettség elkészítése. - Végezze el a csı belsı tisztítását. -Vizsgálja meg az áramot és a feszültséget. - Olajozza meg a forgó részeket. - Cserélje ki a biztosítékot, miután megtalálta az okot - Cserélje ki az elektródát. - Szüntesse meg a rövidzárat. - Tisztítsa meg oldószerrel. - Csatlakoztassa helyesen. - Cserélje ki. - Tisztítsa ki. - Cserélje ki. - Nyissa ki a csapot. - Légtelenítsen. - Tisztítsa meg. - Tisztítsa ki. - Cserélje ki a mágnesszelep tekercsét. - Cserélje ki. - Szabályozza be a nyomást - Cserélje ki a fúvókát. - Állítsa be az elektródát. - Tisztítsa meg az érintkezıt. - Cserélje ki a szerkezetet. - Tisztítsa meg a csı belsejét. - Szüntesse meg az elektromos hibákat.

32 CSEREALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉS KÓDSZÁM Mágnesszelep tekercs PACTROL ellenırzı és biztonsági kártya RV ellenırzı és biztonsági kártya Mágnesszelep Nyomáskapcsoló (TL.E 23 és TL.E 36) Nyomáskapcsoló (TL.E 45) Komplett elszívó ventilátor (TL.E 23) Komplett elszívó ventilátor (TL.E 36) Komplett elszívó ventilátor (TL.E 45) Jelzılámpalámpa-készlet (5 db zöld + 5 db sárga) Gyújtó és ionizációs elektróda Gyújtó és ionizációs elektróda-kábel

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

SOLARTUBE TU 12 17 23 36

SOLARTUBE TU 12 17 23 36 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TU 12 17 23 36 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.02 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

INFRASUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK

INFRASUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK INFRASUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK SR II 21 31 41 61 81 SR II 42 62 82 Normál és templomi kivitel MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA MŐSZAKI LEÍRÁS FÖLSZERELÉS ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 4 11.

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. 2013.10.02. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. 2013.10.02. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TUP 50 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.02. - 2 - FIGYELMEZTETÉS! Ezt a gépkönyvet a termék fölszerelése előtt át kell adni a kivitelezőnek!

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny YAC-A fűtés nélküli légfüggöny MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2016.06.22. - 2 - Az ennek a gépkönyvnek a tárgyát képező termékcsoport YAC-A típusú, fűtés nélküli kapulégfüggöny termékcsalád

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT MINIGAZ EVOLUTION MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok Centrifugális vagy axiális ventilátor Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085BL0162

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085BL0162 GA/N 45A GA/N 80A GA/N 100A HİLÉGFÚVÓK CE 0085BL0162 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK

VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK SR II 21 31 41 61 81 SR II 42 62 82 Normál és templomi kivitel MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA MŰSZAKI LEÍRÁS FÖLSZERELÉS ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 4

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielıtt

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16.

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. EC és GE TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési utasítás elıírásait. A gyártó, valamint

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

Minigaz MRA 16/36/45 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

Minigaz MRA 16/36/45 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT Minigaz MRA HİLÉGFÜGGÖNY Minigaz MRA 16/36/45 típusok Zárt vagy nyílt égésterő szerelési mód Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs lángırzés Többágú égısor Kifúvóidomok,

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

Csarnokfűtés-rendszer. Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók. primoschwank. supraschwank HU

Csarnokfűtés-rendszer. Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók. primoschwank. supraschwank HU Csarnokfűtés-rendszer Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók HU 03-11-04 Alkalmazás: Növelt sugárzási hatásfokú fűtõkészülék, hõátadás elsõsorban infravörös világos és sötét sugárzással. Fűtőközeg: Földgáz

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

HARMOTUBE HU 17, 23, 36 és HL 23, 36, 45 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HARMOTUBE HU 17, 23, 36 és HL 23, 36, 45 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HARMOTUBE HU 17, 23, 36 és HL 23, 36, 45 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. 1/10 1. Csomagolás 2. Méretek 3. A HARMOTUBE burkolat összeszerelése 1. Csomagolás HU 17, 23: 1 karton 1750 550 315 mm, benne: -

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

TRIATHERM EUROLINE TÖBBÉGİS SÖTÉTEN SUGÁRZÓ RENDSZER MŐSZAKI LEÍRÁS A SZERELİ RÉSZÉRE MŐSZAKI ISMERTETİ BESZERELÉS ÜZEMELTETÉS 2011.02.10. 1 BEVEZETİ A beüzemelésre kerülı TRIATHERM többégıs hısugárzó

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics DTH-1 TELEFON HIBRID Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: MC Vario Összecsukható állvány Cikkszám: 92020007 Gyártó: METALCONSTRUCT Zrt. 6000. Kecskemét, Főzfás köz 3. Lapszám: 2/6 Az ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ az MC Vario összecsukható

Részletesebben

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura. HERZ Teplomix Termosztatikus háromjáratú szabályozószelep a kazán visszatérı ági hımérsékletének emeléséhez Normblatt 7766 2007. jan. kiadás Beépítési méretek, mm kvs (m3/h) kvs (m3/h) Rendelési szám Méret

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra!

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Honeywell D04FS Beépítési Útmutató Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Nyomásszabályzó szelep 1. Biztonsági előírások 1. Kövesse a beépítési útmutatót 2. A készüléket csak úgy szabad használni: -

Részletesebben

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés 1 BENINCÁ BILL Használati és üzembe helyezési utasítás Figyelmeztetés A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót

Részletesebben

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszerek

Füstgáz elvezető rendszerek Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás

Részletesebben

Biztonsági utasítások A mosógép igen nehéz - óvatosan emelje fel. Figyelem: a megfagyott csövek elszakadhatnak/elrepedhetnek. Ne helyezze üzembe a mosógépet kültéren vagy olyan helyen, ahol fagyveszély

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230 TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Önzáró elektromechanikus motor. Motor áramellátása 24 V DC. Működés garantálva 115 fokig. Nagyobb nyitási szögre használja a speciális kiegészítő alkatrészeket a felszerelésnél.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 COD.: 04027HUGO - 15.05.2007 A FİZİLAPOK LEÍRÁSA TÍPUSOK: GCS64S1-181765 TÍPUSOK: GCS74S1-181766

Részletesebben

VENTS KAM RENDSZERŐ ELEKTROMOS CENTRIFUGÁLIS VENTILÁTOR GÉPKÖNYV PS

VENTS KAM RENDSZERŐ ELEKTROMOS CENTRIFUGÁLIS VENTILÁTOR GÉPKÖNYV PS RENDELTETÉS: VENTS KAM RENDSZERŐ ELEKTROMOS CENTRIFUGÁLIS VENTILÁTOR GÉPKÖNYV 30637114-010.1-PS A fémházas 146-158 mm lapátátmérıjő VENTS KAM rendszerő elektromos centrifugális ventilátor a továbbiakban

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás

GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás VERZIÓ 3 RGE-01 GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás GEOCOOP Mőszeripari Szövetkezet 1037 Budapest, Törökkı u. 5-7. Tel.: (1) 367 5961 Fax: (1) 430 0914 Alkalmazási terület Az RGE-01 távirányítású

Részletesebben

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Általános leírás... 4 A vezérlőgombok használata... 5 Beszerelés... 6 Az edények használata... 7 Tisztítás... 8 FIGYELMEZTETÉS! Az adatlapon

Részletesebben

Épületgépészet bevezetı elıadás

Épületgépészet bevezetı elıadás Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A M szaki adatokban leírtak, a F É G K ONVEKTORGYÁRTÓ Z RT. termékeinek javítására kiképzett gázszerel

Részletesebben

VENTS VKV/VKH/VKMK/VKMKp CENTRIFUGÁLIS TETİVENTILÁTOROK GÉPKÖNYV 30637114-012.2 PS

VENTS VKV/VKH/VKMK/VKMKp CENTRIFUGÁLIS TETİVENTILÁTOROK GÉPKÖNYV 30637114-012.2 PS VENTS VKV/VKH/VKMK/VKMKp CENTRIFUGÁLIS TETİVENTILÁTOROK GÉPKÖNYV 30637114-012.2 PS 2010 ALKALMAZÁS VENTS VKV/ VKH/ VKMK/ VKMKp fémházas centrifugális tetıventilátor, 220 mm-tıl 500 mm-es méretig. (továbbiakban

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba F45HC F50HC Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba Gyártó: Forgalmazó: GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT Hivatkozás a 89/392/EEC EK Gépészeti Irányelvre és kiegészítéseire A termékek

Részletesebben

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu VAV szabályozó zsalu Leírás A légmennyiség szabályozók a légcsatornában áramló levegő pontos szabályozására és állandó értéken tartására használhatók. A fő elemei a légmennyiség beállításáért felelős zsalu

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ ELÕZETES MÛVELETEK Az automata berendezést úgy dolgozták ki, hogy maximum 5 méter magas kapuhoz alkalmazható 400 mm-es mûködtetõkkel, és maximum 4 m-hez 300 mm-es mûködtetõkkel. Használható könnyû, nehéz,

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Raychem EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Általános rész Kérjük az üzembe helyezés előtt elolvasni. A zavartalan üzem

Részletesebben

Keverőköri szabályozó készlet

Keverőköri szabályozó készlet 0KITZONE00 Szerelési és használati útmutató Tahiti Condensing Tahiti Dual Line Tech Nias Condensing Niua Dual Line Tech Fondital fali kazánokhoz Kedves Vásárló Köszönjük, hogy cégünket és termékünket választotta.

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat!

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat! EXHAUSTO füstgáz elszívó rendszer Kezelési utasítás Ez a kezelési utasítás EXHAUSTO füstgázelszívó rendszer a felhasználó által végrehajtható kezelési és ellenırzési mőveleteit tartalmazza! A zavarmentes

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150 4 241 02 széria: 40 és 50 01 széria.: 65...150 3-járatú keverőcsapok PN6 VBF21... 3-járatú keverőcsapok, PN6, karimás Szürke vas öntvény GG-25 40... 40 mm k vs 25... 820 m 3 /h Elfordulás mértéke 90 Karimás

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Rutenbeck hálózati csatlakozódoboz Cat. 5 árnyékolt

Rutenbeck hálózati csatlakozódoboz Cat. 5 árnyékolt Rutenbeck hálózati csatlakozódoboz Cat. 5 árnyékolt egyszeres 1 x 8 pólusú Rendelési sz.: 0180 00 kétszeres 2 x 8 pólusú Rendelési sz.: 0178 00 egyszeres, (speciálisan a csatornaépítéshez) Rendelési sz.:

Részletesebben