HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S GCS74S GCS64S GCS74S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766"

Átírás

1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GCS64S GCS74S TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S GCS74S COD.: 04027HUGO

2 A FİZİLAPOK LEÍRÁSA TÍPUSOK: GCS64S TÍPUSOK: GCS74S hármas korona gáz égı 3100 W 2. gyors gáz égı 2800 W 3. közepesen gyors gáz égı jobb 1400 W 4. közepesen gyors gáz égı bal 1750 W 5. segéd égı 1000 W 6. zománcozott hármas korona gáz égı 7. zománcozott gyors gáz égı 8. zománcozott közepesen gyors gáz égı jobb 9. zománcozott közepesen gyors gáz égı bal 10. zománcozott segéd égı es égı üzemeltetı gomb es égı üzemeltetı gomb es egı üzemeltetı gomb es égı üzemeltetı gomb es égı üzemeltetı gomb 19. elektromos gyújtó gomb Figyelem: ez a készülék csak háztartási használatra alkalmazható. 2

3 HASZNÁLAT 1) ÉGİK Minden gomb felett található egy nyomtatott diagram az elülsı lemezen. Ez a diagram azt mutatja, hogy melyik égıhöz melyik üzemeltetı gomb tartozik. Miután kinyitotta a gáz fıcsapot vagy gázpalack csapot, gyújtsa meg az égıt a következı módon: - Automatikus elektromos gyújtás Nyomja meg és forgassa el a begyújtani kívánt égıhöz tartozó üzemeltetı gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, a maximum pozícióra (nagy láng az 1. ábrán), majd engedje el a gombot! - Égésbiztosítóval felszerelt égık meggyújtása Az égésbiztosítóval felszerelt égık üzemeltetı gombjait forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig a maximum pozícióra (nagy láng az 1. ábrán)! Most nyomja meg a gombot és ismételje meg az elızıekben leírt mőveleteket! Tartsa benyomva a gombot körülbelül 10 másodpercig, amíg az égı meggyullad! AZ ÉGİK HASZNÁLATA Kérjük, figyelje a következı utasításokat a maximális hatékonyság és a lehetı legkisebb gázfogyasztás elérése érdekében: minden égıhöz megfelelı edényt használjon (lásd a következı táblázatot és a 2. ábrát)! Amikor az étel forrni kezd, állítsa az üzemeltetı gombot takarékra (kis láng az 1. ábrán)! Mindig használjon fedıt! Égık Teljesítmény Edény cm-ben Hármas korona Gyors Közepesen gyors jobb Közepesen gyors bal Segédégı FIGYELMEZTETÉSEK: az égésbiztosítóval felszerelt égık csak a megfelelı üzemeltetı gomb maximum pozícióra (nagy láng az 1. ábrán) történı forgatása után gyújthatók be. Áramszünet esetén használjon gyufát az égık meggyújtásához! Az égık használata közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül! Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne legyenek a készülék közelében! Ügyeljen az edény fogantyúinak megfelelı pozíciójára és az olajjal és zsírral készülı ételeket, tartsa szemmel, mert azok könnyen felgyulladhatnak! A készülék üzemelése közben soha ne használjon aeroszol dobozt a készülék közelében! Ne csúsztassuk az edényeket a kristályon, mert ez karcolásokat okozhat annak felszínén. 1. ÁBRA 2. ÁBRA 3

4 HASZNÁLAT Megjegyzések: A gázfızı készülékek használata meleget és párát termel a helyiségben, ahol a készüléket használja. A helyiségnek, ahová a készüléket beszereli, ezért megfelelıen kell szellıznie a természetes szellızı nyílások szabadon hagyásával (lásd 3. ábra) és mechanikus szellıztetı berendezések mőködtetésével (mint például páraelszívó, vagy elektromos szellıztetı, lásd 4. és 5. ábrák). A készülék hosszú és intenzív használata esetén kiegészítı szellıztetés szükséges. Ez az ablak kinyitásával vagy a mechanikus szellıztetı rendszer teljesítményének növelésével biztosítható. (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA 4

5 TISZTÍTÁS FONTOS: Minden tisztítási mővelet elıtt válassza le a készüléket az elektromos és a gáz hálózatról! 2) FİZİLAP Rendszeresen tisztítsa meg a fızılapot, a zománcozott acél edénytartókat, a zománcozott égı fedıket C és az égı fejeket M (lásd 6. ábra) langyos mosogatószeres vízzel! Ezután minden részt alaposan töröljön szárazra! Soha ne tisztítsa ezeket a részeket, amíg azok még melegek és ne használjon agresszív tisztítószereket! Ügyeljen arra, hogy ecet, kávé, tej, sós víz, citrom vagy paradicsom lé hosszabb ideig nem maradjon a zománcozott felületeken! Ellenırizze, hogy a C égı fedı (lásd a 6. ábra) helyesen vannak az égı fejre helyezve. Biztosan a helyén kell lennie. Ne erıltesse a csapokat, ha nehezen nyithatóak vagy zárhatóak! Lépjen kapcsolatba a szerviz szolgálattal a javításhoz!. Ne használjon gız készülékeket a tisztításhoz! FIGYELMEZTETÉSEK: Mielıtt visszaszerelné a részeket, olvassa el a következı utasításokat: Gyızıdjön meg arról, hogy az égı fej M nyílásai (lásd a 6. ábra) nem tömıdtek el! 6. ÁBRA 5

6 SZERELİNEK SZÓLÓ MŐSZAKI INFORMÁCIÓK A beszerelést, az üzemeltetı gombok beállítását és a karbantartást csak engedélyezett, szakképzett szerelı végezheti. A szakszerőtlen beszerelés következtében megsérülhetnek személyek, állatok vagy tárgyak, amelyekért a gyártó nem vonható felelısségre. A rendszer mőködése közben az automatikus biztonsági vagy szabályzó elemeket a készüléken csak a gyártó vagy a gyártó által engedélyezett szerelı módosíthatja. 3) A FİZİLAP BESZERELÉSE A készülék kicsomagolása és a külön álló részek védı csomagolásának eltávolítása után ellenırizze, a készülék sértetlenségét! Kérdéses esetben ne használja a készüléket, hanem kérje szakember tanácsát! BESZERELÉS Soha ne hagyja elöl a csomagoló anyagot (kartonpapír, zacskók, polystirol hab, szögek, stb.) gyermekek jelenlétében, mert potenciális veszélyforrást jelentenek! A konyhabútor tetejének kivágás méretét, amelybe a fızılapot szereli, a 7. ábráról olvashatja le. Mindig tartsa be a kivágáshoz megadott méreteket, amelybe a készüléket szereli (lásd 7. és 8. ábrák)! A beépítés elıtt, kérjük, hogy ellenırizze a csatlakozó méreteket! A készülék a 3-as osztályba tartozik, ezért tartsa be az összes 3-as osztályú készülékre vonatkozó érvényben lévı elıírást! MÉRETEK (mm) A B C D E 4F (60) min. 5F (70) min. 7. ÁBRA 8. ÁBRA 6

7 4) A FİZİLAP BESZERELÉSE BESZERELÉS A fızılap speciális tömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a folyadékok a bútorelem belsejébe juthassanak. A tömítés megfelelı alkalmazása érdekében szigorúan az alábbi utasítások szerint járjunk el: - Vegyen le minden mozgatható részt a fızılapról. - Vágja a tömítést 4 megfelelı hosszúságú részre, hogy a kristály négy élén elhelyezhesse. - Fordítsa meg a fızılapot és helyezze fel megfelelıen az E jelő tömítést (9. ábra) a fızılap széle alá úgy, hogy a tömítés külsı része tökéletesen illeszkedjék a kristály külsı széléhez. A szalagok végeinek találkozniuk kell, anélkül, hogy átfednék egymást. - Rögzítse biztonságosan a kristályhoz a tömítést, ujjai segítségével nyomkodja a helyére. - Távolítsa el a védı papírcsíkot a tömítésrıl. Helyezze a fızılapot a bútorelemben kialakított lyukba és rögzítse az F jelő csavarok és a G jelő rögzítı kampók segítségével (10. ábra). - Hogy elkerülhetı legyen a fızılap felforrósodó aljának érintése, a fızılap tetejétıl minimum 60 mm-re egy fa betétet szükséges elhelyezni és csavarokkal rögzíteni (7. ábra). 9. ÁBRA 10. ÁBRA 7

8 BESZERELÉS FONTOS MŐSZAKI INFORMÁCIÓK A szerelınek tudnia kell, hogy készülék oldalfalai nem lehetnek magasabban, mint maga a munkalap. Ezen kívül a hátsó falnak és a készülék körül lévı felületeknek 65K hımérsékletig ellenállónak kell lenniük. A ragasztónak, amellyel a mőanyag lemezt a bútorhoz ragasztották legalább 150 C-ig hıállónak kell lennie, mert különben a lemez elválhat a felülettıl. A készüléket az érvényben lévı elıírások betartásával kell beszerelni. A készülék nem csatlakoztatható égéstermék elvezetı berendezésekhez. Ezért a készüléket a fent említett, érvényben lévı beszerelési elıírások szerint csatlakoztassa! Fordítson különös figyelmet a következı szellızésre vonatkozó elıírások betartására! 5) A HELYISÉG SZELLİZÉSE Lényeges, hogy a helyiség, amelyben a készüléket elhelyezzük folyamatosan szellızzön, ezzel biztosítva a készülék számára a megfelelı mőködést. A normál gáz égéshez és a helyiség szellızéséhez minimálisan szükséges levegı mennyisége 20m 3. A levegınek szabadon kell áramolnia a helyiség falában kialakított állandó nyílásokon keresztül. Ezeknek a nyílásoknak kell a gázokat kivezetniük a helyiségbıl és felületük legalább 100 cm 2 kell hogy legyen (3. ábra). A nyílásokat úgy kell kialakítani, hogy soha ne záródjanak el. A levegı szomszédos helyiségbıl való közvetett áramoltatása szintén lehetséges, az érvényes elıírásokkal összhangban. FIGYELEM: ha a fızılap égıi nem rendelkeznek biztonsági termoelemmel, a szellızınyílás legalább 200 cm 2 felülető kell hogy legyen. 6) ELHELYEZÉS ÉS KÖRNYEZET A mennyiben a levegıt páraelszívón keresztül vezeti el, ezt, kéménybe, kürtıbe, vagy közvetlenül a szabadba kell vezetni (lásd 4. ábra). Nem csatlakoztatható a készülék olyan kéménybe, amelyet más célra is használnak. Olvassa el a páraelszívó kezelési útmutatóját is. Amennyiben nem lehetséges páraelszívó beszerelése, szereljen be egy elektromos szellıztetı berendezést az ablakra vagy a szabadba nézı falra (lásd 5. ábra)! Ezt a berendezést a készülék üzembe helyezésével egy idıben kapcsolja be, és mindenben meg kell felelnie az érvényben lévı elıírásoknak. A levegı utánpótlásáról minden esetben gondoskodni kell. 7) GÁZ CSATLAKOZTATÁS Mielıtt csatlakoztatná a készüléket, gyızıdjön meg arról, hogy a készülék alsó oldalára erısített típuscímkén megadott adatok megfelelnek az otthonában található gáz hálózat megfelelı jellemzıinek! A készülék típuscímkéje a beállítási módot jelzi: a gáz típusát és a mőködési nyomást. FIGYELMEZTETÉS: A gáz fızılapot csak engedélyezett, nyilvántartott szakképzett szerelı helyezheti üzembe. Az üzembe helyezést a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen és a Gáz Biztonsági Elıírások betartásával kell elvégezni. A gáz fızılapok beszerelésekor minden esetben egy elzárócsapot is be kell iktatni. GÁZNYOMÁS PRÓBA Egyes fızılap típusok rendelkeznek a gáznyomás próba végrehajtásához egy mérıponttal, amely a kapcsolótábla alatt található. A próba menete a következı: - Zárja el a gázellátó vezeték csapját! - Csavarja ki a mérıpont csavarját és csatlakoztassa a mérıeszköz csatlakozó csövét a mérıponthoz! - Erısítse az égı egységre a győrőt és a sapkát, majd helyezze vissza a megfelelı égı vezérlı szelepére az üzemeltetı gombot! - Nyissa ki újra a gázt és állapítsa meg a gáznyomást! A próba elvégzése után zárja el a vezérlı szelepet és gázellátó vezeték csapját, vegye le a mérıeszköz csatlakozó csövét a mérıpontról! Csavarja vissza a mérıpont csavarját, nyissa ki újra a gázt és hallgassa meg, hogy nem szivárog-e! Ezután a fızılapot állítsa vissza eredeti állapotába! FONTOS: A készülék megfelel az alábbi EEC irányelveknek: 90/ /68 a gáz biztonságról. 8

9 8) ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS Az elektromos csatlakoztatást az érvényben lévı elıírások betartásával, kizárólag szakképzett szerelı végezheti. A készülék csatlakoztatása elıtt ellenırizze, hogy: Mielıtt csatlakoztatná a készüléket, gyızıdjön meg róla, hogy a konnektor, illetve a rendszer az érvényes elıírásoknak és szabványoknak megfelelı földeléssel rendelkezik. A gyártó nem vállal felelısséget az elıírások be nem tartásából eredı károkért. Amennyiben a készüléket aljzattal csatlakoztatja az elektromos hálózatra: Szereljen fel egy olyan standard csatlakozó dugót a kábelre, amely megfelel a típuscímkén megadott terhelésnek! Szerelje fel a huzalokat a 11. ábra szerint a következı megfelelések figyelembe vételével: L bető (fázis) = barna vezeték N bető (nullvezeték) = kék vezeték Föld szimbólum = sárga vezeték Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy a teljes hosszában sehol ne érhessen 65K hımérséklet melegedéső részhez! Soha ne használjon szőkítéseket, mellékáramkör adaptert a csatlakoztatáshoz, mert ez hibás érintkezéshez és veszélyes túlmelegedéshez vezethet! A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a villásdugó hozzáférhetı legyen. BESZERELÉS Amennyiben a készüléket közvetlenül csatlakoztatja elektromos hálózatra: Szereljen fel egy többpólusú leválasztó kapcsolót a készülék és az elektromos hálózat közé! A leválasztó kapcsolónak a készülék típuscímkéjén megadott terhelésnek kell megfelelnie és legalább 3 mm kontaktnyílással, kell rendelkeznie. A leválasztó kapcsolónak nem szabad megszakítania a földvezetéket. Alternatív megoldásként az elektromos csatlakoztatást magas érzékenységő differenciál áramkör megszakítóval is védheti. A sárga-zöld huzalt feltétlenül rögzítse hatékony földelı rendszerre! FIGYELMEZTETÉSEK: A szerelı ügyeljen arra, hogy a készülék Y típusú. Ezért a hátsó és oldalsó falaknak, és a környezı felületeknek 65K hımérséklet emelkedésig ellenállónak kell lennie. Minden általunk gyártott készülék megfelel az európai EN és EN standardoknak és a vonatkozó módosításoknak. A készülék a következı CEE elıírásoknak felel meg: 336/ / /93 az elektromágneses kompatibilitásról. 23/ /93 az elektromos biztonságról. 11. ÁBRA 9

10 BEÁLLÍTÁSOK Minden beállítási munkálat elıtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról! Minden beállítási vagy szabályozási mővelet után a szerelınek minden tömítést ki kell cserélnie. Az égık nem igényelnek primer levegı beállítást. 9) CSAPOK Minimum beállítás Kapcsolja be az égıt és forgassa el az üzemeltetı gombot minimum pozícióra (kis láng a 1. ábrán)! Távolítsa el az M gombot a csapról (lásd 12. ábra), amely egyszerően a rúdra van tolva. Illesszen egy kis csavarhúzót D a C lyukba (lásd 12. ábra), és forgassa el a csavart jobbra vagy balra, amíg az égı lángját megfelelıen beszabályozza Minimum pozícióba! Ellenırizze, hogy a láng nem alszik el, amikor az üzemeltetı gombot gyorsan Maximum pozícióról Minimum pozícióra forgatja! Csak a G20 és G.1 gázzal mőködı égıknél kell a fent leírt beállításokat elvégezni. A csavart teljesen be kell csavarni, ha az égı G30 gázzal üzemel (az óramutató járásával megegyezı irányba történı forgatással). 12. ÁBRA 10

11 10) A FÚVÓKÁK CSERÉJE (csak szakembereknek!) A gázszerelést csak a GKM-EKH által közhitelő nyilvántartásba vett szakképzett gázszerelı végezheti. Az égıket a gáznak megfelelı fúvóka cseréjével különbözı típusú gázra lehet beállítani. Ehhez a mővelethez elıször távolítsa el az égı fedelét a B csavarkulcs segítségével! Ezután csavarja ki az A injektort (lásd a 13. ábrát) és illesszen be a használandó gáz fajtájának megfelelı fúvókát! Húzza meg szorosan a fúvókát a helyére! BEÁLLÍTÁSOK Miután kicserélte a fúvókákat, szabályozza be az égıket a 9 fejezet utasításai szerint! A szerelınek minden esetben ki kell cserélnie a tömítéseket a szabályzó és elı-szabályzó elemeken! A fúvóka csere után az adattáblát is ki kell cserélni a beállított gáznak megfelelıen. A fúvóka és az adattábla a szerviz szolgálatnál kapható! A megfelelı beállítás érdekében a névleges teljesítmény táblázat az égık hı terhelését, a fúvókák átmérıit és a különbözı típusú gáz üzemi nyomásait is felsorolja. AZ ÉGİK ELHELYEZKEDÉSE A FİZİLAPON 13. ÁBRA TÁBLÁZAT ÉGİK GÁZ NÉVLEGES NYO-MÁS NÉVLE-GES TELJESÍTMÉNY FÚVÓKA ÁTMÉR İ NÉVLEGES Hİ TERHELÉS (W) ÁTFOLYÁS SZÁM LEÍRÁS mbar g/h l/h 1/100 mm Min. Max. 1/100 mm 1 HÁR-MAS KO-RONA G30 - BUTÁN (B/P) G20 - FÖLDGÁZ (2H) G.1 - FÖLDGÁZ (2S) S GYORS G30 - BUTÁN (B/P) G20 - FÖLDGÁZ (2H) G.1 - FÖLDGÁZ (2S) S KÖZEPESEN GYORS JOBB G30 - BUTÁN (B/P) G20 - FÖLDGÁZ (2H) G.1 - FÖLDGÁZ (2S) Y 88 Y KÖZEPESEN GYORS BAL G30 - BUTÁN (B/P) G20 - FÖLDGÁZ (2H) G.1 - FÖLDGÁZ (2S) Z 98 Y SEGÉD G30 - BUTÁN (B/P) G20 - FÖLDGÁZ (2H) G.1 - FÖLDGÁZ (2S) X 74 F

12 KARBANTARTÁS Minden karbantartási mővelet elıtt válassza le a készüléket az elektromos és a gáz hálózatról! 11) A FİZİLAP RÉSZEINEK CSERÉJE Ha a fızılap részeinek cseréje válik szükségessé, elıször mindig emelje ki a fızılapot a bútorelembıl, csavarozza ki a V jelő csavarokat és távolítsa el a T jelő részt (14. ábra), majd fordítsa meg a fızılapot. Miután a felsorolt mőveleteket elvégezte, az égık (15. ábra), a csapok (16. ábra) és az elektromos részek kicserélhetık (17. ábra). Minden esetben, ha egy csap kerül kicserélésre, javasolt a D jelő tömítés cseréje, a tökéletes tömítés biztosítása érdekében. Kenje be a kúpot egy megfelelı zsírral! Helyezze vissza a kúpot a helyére, többször mőködtesse, majd ismét vegye le! Törölje le a felesleges zsírt és ellenırizze, hogy a gáz lyukak nem tömıdtek el! Helyezzen vissza minden részt a helyére, a fentiekben leírt lépések fordított sorrendjében! A megfelelı tömítettséget ellenırizze szappanos víz segítségével! Ne szabad nyílt lángot használni. A szerelı által végzendı karbantartási munkálatokhoz a következı táblázat az ellátó kábel típusait és metszetét és az elektromos részek adatait tartalmazza. A csapok zsírozása (lásd ábrák) Amennyiben a csapok nehezen forgathatóvá válnak, haladéktalanul zsírozza be a következı utasítások betartásával: Vegye le a csapot! Tisztítsa meg a kúpot és a házát egy mosogatószerbe mártott rongy segítségével! 14. ÁBRA 15. ÁBRA 16. ÁBRA 17. ÁBRA 18. ÁBRA 19. ÁBRA 12

13 KARBANTARTÁS KÁBEL TÍPUSOK ÉS METSZETEK A FİZİLAP TÍPUSA A KÁBEL TÍPUSA EGYFÁZISÚ ÁRAM ELLÁTÁS Gáz fızılap H05 RR F Metszet 3 x 0.75 mm 2 FIGYELEM!!! A hálózati kábel cseréjénél a szerelınek a föld vezetéket hosszabbra kell hagynia, mint a fázis vezetéket (lásd 20. ábra) és be kell tartania a 8. fejezetben leírt utasításokat. 20. ÁBRA MŐSZAKI ADATOK A TÍPUSCÍMKÉN 4 ÉGİ KATEGÓRIA = II 2HS3B/P G30-BUTÁN (B/P) = 30 mbar G20-FÖLDGÁZ (2H) = mbar G.1-FÖLDGÁZ (2S) = mbar Össz. LPG gázteljesítmény = 6.95 kw Össz. LPG gázteljesítmény = 505 g/h Feszültség = V Frekvencia = 50/60 Hz 5 ÉGİ KATEGÓRIA = II 2HS3B/P G30-BUTÁN (B/P) = 30 mbar G20-FÖLDGÁZ (2H) = mbar G.1-FÖLDGÁZ (2S) = mbar Össz. LPG gázteljesítmény = kw Össz. LPG gázteljesítmény = 731 g/h Feszültség = V Frekvencia = 50/60 Hz 13

14 MŐSZAKI ADATOK A KÉSZÜLÉK GÁZSZABÁLYOZÁSÁHOZ 14

15 MŐSZAKI SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS TARTOZÉKOK Mielıtt elhagyja a gyárat, a készüléket szakemberek tesztelik és állítják be, hogy a legjobb teljesítményt garantáljuk. Amennyiben szerelésre vagy beállításokra van szükség, azt csak szakember végezheti el a legnagyobb gondossággal és figyelemmel. Ezért mindig lépjen kapcsolatba a szerviz szolgálattal, amennyiben szerelésre vagy beállításra van szükség, a készülék típusszámának és hibájának megadásával! A típusszámot a készülékre és a csomagolásra ragasztott típuscímkérıl olvashatja le. Tartozékokat a szerviz szolgálatnál vagy a kijelölt szaküzletekben vásárolhat. Adja meg a következı adatokat a mőszaki szerviz szolgálatnak: JELZÉS: TÍPUS:.. SOROZAT: Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekrıl szóló 2002/96/EK irányelvnek megfelelı jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg. 15

16 16

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielıtt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA EX/70 5G AI AL TR FUND TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA EX/70 5G AI AL TR FUND TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA EX/70 5G AI AL TR FUND TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPHOZ Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik

Részletesebben

TEKA EH/30 2G AI AL EH/60 4G AI AL TR CI EH/30 2G AI AL EH/60 4G AI AL TR CI

TEKA EH/30 2G AI AL EH/60 4G AI AL TR CI EH/30 2G AI AL EH/60 4G AI AL TR CI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA EH/30 2G AI AL EH/60 4G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ EH/30 2G AI AL EH/60 4G AI AL TR CI COD.: 04037HUTK 01.06.2012 Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA. HF LUX 60 4G AI AL és a HL 60 4G AI AL HF LUX 60 4G AI AL / HL 60 4G AI AL 20

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA. HF LUX 60 4G AI AL és a HL 60 4G AI AL HF LUX 60 4G AI AL / HL 60 4G AI AL 20 HF LUX 60 4G AI AL / HL 60 4G AI AL 20 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HF LUX 60 4G AI AL és a HL 60 4G AI AL TÍPUSÚ GÁZFÕZÕLAPOKHOZ Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL TARTALOM ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ 2 BEÉPÍTÉS 3 ÖSSZESZERELÉS 4 HASZNÁLATI TANÁCSOK 5 KARBANTARTÁS 6 Az elektromos készülékek megsemmisítése

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Általános leírás... 4 A vezérlőgombok használata... 5 Beszerelés... 6 Az edények használata... 7 Tisztítás... 8 FIGYELMEZTETÉS! Az adatlapon

Részletesebben

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP A gyártó nem vállal felelősséget a füzetben található nyomtatási vagy másolási hibákért. A gyártó fenntartja a jogot a termékek érdekében szükséges és hasznos változtatásokra, annak veszélye nélkül, hogy

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR

A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR R B Elhelyezési távlság a páraelszívótól (pict. A) A (pict. 1) (pict. 1A) MIELŐTT A FŐZŐLAPOT HASZNÁLJA Mielőtt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az itt leírtak és a szerelési munkákra

Részletesebben

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ KOMPATIBILIS JÁRMŰVEK Modell Modell verzió Modell év FIAT Ducato III 250/251 2006-2011 FIAT Ducato III 250/251 2011-2014 FIAT Ducato III 250/251 2014-től Citroen Jumper II 250/250D/250L

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI 7325 400 Tisztelt Vásárló, Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a FOSTER által gyártott terméket választotta. A készülék megfelelő használatához, kérjük

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni!

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! 60 0047 0 / 00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xx szabályozóhoz FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai sziget szagelszívókhoz.

Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai sziget szagelszívókhoz. Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai sziget szagelszívókhoz. Ref.60806680.29.08.2005 10.06.2004 2 4 1 3 2 4 P2 1 3 1 2 23 24 25 26 7 P3 P5 P5 1 2 3 4 5 P6 P7 HU kürtős konyhai

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszerek

Füstgáz elvezető rendszerek Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! gorenje PORSZÍVÓ VCK 1400 EA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HUN 2 Leírás 1. Leveg bemenet 2. A burkolat felnyitásának zárja 3.

Részletesebben

Rosemount irányított hullámú radar

Rosemount irányított hullámú radar 00825-0318-4530, AB változat Rosemount irányított hullámú radar Útmutató a szegmentált szonda felszereléséhez FIGYELMEZTETÉS A biztonságos telepítés irányelveinek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Használati útmutató A páraelszívó készülékhez

Használati útmutató A páraelszívó készülékhez Használati útmutató A páraelszívó készülékhez 2. ábra 3 Páraelszívó Tiszelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. A megfelelő telepítés, használat és karbantartás érdekében kérjük gondosan

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 1 KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 2 AZ Ön N1 és 1P KÁVÉDARÁLÓJA - AZ Ni és 1P kávédaráló különösképpen megfelelő berendezés kávézók, szállodák, éttermek, étkezdék és kávékereskedések

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA FG. 724 TÍPUSÚ GÁZSÜTİHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA FG. 724 TÍPUSÚ GÁZSÜTİHÖZ Vevıtájékoztató adatlap, megfelelıségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: FG. 724 A készülék kivitele: Beépíthetı Befoglaló méretek: Szélesség: 595 mm Mélység: 524 mm Magasság:

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba F45HC F50HC Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba Gyártó: Forgalmazó: GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT Hivatkozás a 89/392/EEC EK Gépészeti Irányelvre és kiegészítéseire A termékek

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL.

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OS 214 TT OS 214 PLUS KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN VÉGEZZEN KALIBRÁCIÓT A NYOMTATÁS MEGKEZDÉSE ELİTT. KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat!

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat! EXHAUSTO füstgáz elszívó rendszer Kezelési utasítás Ez a kezelési utasítás EXHAUSTO füstgázelszívó rendszer a felhasználó által végrehajtható kezelési és ellenırzési mőveleteit tartalmazza! A zavarmentes

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez 00438 01/01 Bt 1 Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN

Részletesebben

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv UTILE 70 KG CHAIN 3M GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató. Kalkulációs lap. Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék:

19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató. Kalkulációs lap. Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék: 19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató 1. Költségkalkuláció Kalkulációs lap Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék: Nyersanyag Cikkszám Mennyiség Egység

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG65414 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 7 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 482 HU (07.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZK64X A68. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZK64X A68 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura. HERZ Teplomix Termosztatikus háromjáratú szabályozószelep a kazán visszatérı ági hımérsékletének emeléséhez Normblatt 7766 2007. jan. kiadás Beépítési méretek, mm kvs (m3/h) kvs (m3/h) Rendelési szám Méret

Részletesebben

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás:

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás: Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró buborékok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. NAPI HASZNÁLAT... 7 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...8

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

-1- Összeszerelési útmutató 2 ajtós szekrényhez

-1- Összeszerelési útmutató 2 ajtós szekrényhez -1- Összeszerelési útmutató 2 ajtós szekrényhez A lapra szerelt terméke összeszerelése a csomagolásban található szerelési rajz útmutatását követve egyszerűen elvégezhető. A szerelési rajz szigorúan követendő

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz HU (06.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános leírás

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 417 HU (07.02) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3

Részletesebben

NOVOTECHNICA. LAB 9 Mágneses hurokérzékelõ Szerelési és karbantartási utasítása

NOVOTECHNICA. LAB 9 Mágneses hurokérzékelõ Szerelési és karbantartási utasítása NOVOTECHNICA LAB 9 Mágneses hurokérzékelõ Szerelési és karbantartási utasítása Változat: 01/2001 Dátum: Fordította: 2001. május Dvorák László -2 - -3 - - 4 - Frekvencia Érzékenység BOOST (NÖVELÉS) OUT3

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ FOEN ### TITAN Hajszárító Használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt a Használati útmutatót. A Használati útmutatót gondosan őrizze meg

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG67412 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 8 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu Műszaki leírás Frank PONT Szabó BT. 9484 Sopron-Pereszteg Petőfi S. u. 3. Telefon: 00-36 99/ 532-100 Fax: 00-36 99/ 532-101 e-mail: info@frankpontszabo.hu 1 Szabványok rendelkezések ELŐÍRÁSOK ÉS A TERMÉKEKRE

Részletesebben

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT MINIGAZ EVOLUTION MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok Centrifugális vagy axiális ventilátor Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs

Részletesebben

C60T303A4 29/3/06 10:17 Página 1

C60T303A4 29/3/06 10:17 Página 1 C60T303A4 29/3/06 10:17 Página 1 C60T303A4 29/3/06 10:18 Página 61 TARTALOMJEGYZÉK 1.Általános leírás...................................................61 2.Kapcsolók használata..............................................62

Részletesebben

7 747 004 225 06/2004 HU

7 747 004 225 06/2004 HU 7 747 004 5 06/004 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano S635 és Logano S735 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán kazánajtó csere A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230 TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Önzáró elektromechanikus motor. Motor áramellátása 24 V DC. Működés garantálva 115 fokig. Nagyobb nyitási szögre használja a speciális kiegészítő alkatrészeket a felszerelésnél.

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben