MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA"

Átírás

1 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

2 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal - FŐTÉSI ELV 4. oldal - MŐKÖDÉSI ELV 4. oldal - LEÍRÁS 5. oldal - MŐSZAKI JELLEMZİK 9. oldal - JELLEMZİ MÉRETEK 10. oldal SZERELÉS 11. oldal - ELİÍRÁSOK 11. oldal - CSOMAGOLÁS 12. oldal - ÖSSZESZERELÉS 13. oldal - ELHELYEZÉS 15. oldal - GÁZCSATLAKOZÁS 18. oldal - ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 19. oldal - ÉGÉSI LEVEGİ 23. oldal - ÉGÉSTERMÉKEK 24. oldal - ZÁRT ÉGÉSTERŐ SZERELÉS TU.E 23C és TU.E 36C 25. oldal - ÜZEMBEHELYEZÉS 27. oldal ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 28. oldal - VIZSGÁLATOK AZ IDÉNY KEZDETÉN 28. oldal - KARBANTARTÁS 28. oldal - MŐKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK 29. oldal - CSEREALKATRÉSZEK 30. oldal Információ kereskedelem (telefon): (1) Szakszerviz (Telefon/Fax): (1) , (1) Szakszerviz (Telefon): (06) , (06)

3 - 3 - FIGYELMEZTETÉS! A SOLARTUBE TU.E sötéten sugárzó infra gázkészüléket, amelyet használatba kíván venni, több éven át vizsgálták, és fejlesztették. A jelen információ tárgyát képezı készülék sikeresen kiállta az egységes európai gáz irányelvek által meghatározott számos vizsgálatot és ellenırzést (mechanikai, elektronikai mőködésbiztonság, károsanyag kibocsátás,...). Az ily módon kapott minısítést jelentı CE jelzés a tervezés, a gyártás és a készülék minıségének hivatalos elismerése. A készülék élettartama és teljesítménye akkor optimális szintő, ha alkalmazását, illetve karbantartását az itt leírtak, valamint az érvényben lévı elıírások szerint biztosítják. A SOLARONICS Kft. 2 éves garanciát ad az alkatrészekre és a készülékekre, azok leszállításától számítva. A garancia csak akkor érvényes, ha betartják a mőszaki információban megadott ajánlásokat, amelyek a gyártó elıírásait képezik, és az üzembehelyezést a SOLARONICS Kft-vel vagy az általa megbízott szakszervizzel végeztetik, majd az ennek megfelelı dokumentumot a SOLARONICS Kft. részére elküldik. A szerelı, miután meggyızıdött arról, hogy a készüléket a jelen mőszaki leírás szerint szerelték fel, 1. köteles tájékoztatni a felhasználót, hogy: - a felhasználó nem hajthat végre módosításokat a készülék tervezését és szerelését illetıen. A biztonsági elemek vagy a készülék mőködését, ill. az égési higiéniát befolyásoló alkatrészek legkisebb módosítása vagy cseréje azzal jár, hogy a készülék elveszti a garanciát! - az elıírt tisztítási és karbantartási mőveletek elvégzése elengedhetetlen! Évente egy megelızı karbantartás kötelezı! A SOLARONICS Kft. - karbantartási szerzıdés keretében - vállalja a felülvizsgálat elvégzését. 2. át kell adja a felhasználónak a készülék alkalmazására vonatkozó elıírásokat, a használati és karbantartási utasítással. A SOLARONICS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy naprakész állapotba hozza ezt a Mőszaki információt! FIGYELEM! Ezt a készüléket nem szabad a háztartásban használni!

4 - 4 - MŐSZAKI ELİÍRÁSOK FŐTÉSI ELV Minden tárgy, amelynek hımérséklete magasabb mint az abszolút nulla, energiát bocsát ki elektromágneses sugárzás formájában. Ez egyenes vonalban terjed, vissza lehet tükrözni, és testekkel érintkezve hıvé alakul. Ezt a sugárzást infravörösnek nevezik, amikor a kibocsátási hımérséklet néhány száz Celsius fok nagyságrendő. Nem melegíti fel a levegıt, mégis különösen alkalmas olyan épületek főtésére, amelyek - nagy légterőek, - kevéssé vagy gyengén szigeteltek, - amelyekben a levegı cserélıdése jelentıs, illetve vagy - részleges vagy - zónánkénti főtést igényelnek. MŐKÖDÉSI ELV A SOLARTUBE TU.E sötéten sugárzó infra készülék direkt gázfelhasználású idıszakos főtési rendszert alkot. Mőködik földgázzal, propángázzal, valamint propán-bután gázzal a gázkészülékekre vonatkozó európai irányelveknek megfelelıen. Ez a készülék a hıt infravörös sugárzással állítja elı, és az égéstermékeket a helyiségen kívülre juttatja a beépített füstgáz ventilátor segítségével. Az egyes típusok hatásos teljesítménye: SOLARTUBE TU.E 17 TU.E 23 TU.E 23C TU.E 36 TU.E 36C FŐTİTELJESÍTMÉNY 15 kw 20,5 kw 20,5 kw 32,5 kw 32,5 kw A SOLARTUBE TU.E készülékek jellemzıje, hogy a gáz az U-alakú csı belsejében ég el. A csıben vákuumot elıállító füstgáz-elszívó ventilátor meghosszabbítja az atmoszférikus égı által kibocsátott lángot, és elszívja az égéstermékeket. Az így főtött csı infravörös sugárzást bocsát ki, amelyet egy ernyı irányít a főtendı testek felé.

5 - 5 - LEÍRÁS CE: A II2Er3+ kategóriájú SOLARTUBE TU.E készülék CE jelzést kapott földgázzal, valamint propángázzal, ill. propán-bután gázzal történı üzemeltetésnél, a gázkészülékekre vonatkozó európai irányelveknek és az EN 437 szabványnak megfelelıen. A KÉSZÜLÉK JEL MEGNEVEZÉS DB MEGJEGYZÉS 1 Sugárzócsı 2 88,9 mm, külsı, L=4,6 m (TU.E 36-6 m) 2 Reflektor ernyı 2* Galvanizált lemez 3 Elszívó ventilátor 1 Elszívó, hıvédelemmel és elıre kábelezett villanymotoros ventilátorral 4 Gázégı egység 1 (Friss levegı beszívóelem opcióként) 5 Összekötı könyök 1 Acél 6 Tartóelem 2 Acél 7 Függesztı elem 2 Acél 8 Reflektor elem kivágással 1 Galvanizált lemez 9 Reflektor elem kivágás nélkül 1 Galvanizált lemez 10 Tartókeret 1** Acél 11 Záródugó 4 Mőanyag * Hosszúság: 1900 mm TU.E 17 & 23-nál, ill mm TU.E 36-nál **Hosszúság: 4760 mm TU.E 17 & 23-nál, ill mm TU.E 36-nál

6 - 6 - GÁZÉGİ EGYSÉG Égési levegı csatlakozással TU.E 23C TU.E 36C

7 - 7 - AZ ÉGİKAMRA RÉSZEI JEL MEGNEVEZÉS DB MEGJEGYZÉS 1 Burkolat 1 Galvanizált acéllemez 2 Fedél 1 Felsı hozzáférhetıség az égıhöz 3 Sugárzócsı befogó 1 Rögzíthetıség a sugárzócsıre 4 Égı 1 Kézzel leszerelhetı, atmoszférikus típ. 5 Többfunkciós blokk 1 B osztályú, kettıs mágnesszelep, 1/2 " gázcsatlakozás, gáznyomásszabályozó 6 Vezérlı és biztonsági berendezés 1 Nagyfeszültségő gyújtás, a gyújtási ciklus kezelése és a biztonság ellenırzése 7 Levegı nyomáskapcsoló 1 Az égési levegı ellenırzése 8 Belépı gáznyomás mérıhelye 1 A többfunkciós blokkon 9 Fúvókanyomás mérıhelye 1 A többfunkciós blokkon 10 Elektromos csatlakozó aljzat 1 CEE 22 típ. 11 Elektróda 1 Egy elektróda a gyújtáshoz és az ionizációs lángırhöz 12 Rögzítıcsavar 2 13 Jelzılámpák 2 Narancs: feszültség alatt Zöld: üzemben 14 Fúvóka 1 Méret ( ) és jelölés (lásd a 9. oldalon) 15 Gáznyomásszabályozó csavar 1 Gyárilag beállított érték (eltérı gáztípus esetén beállítható a fúvókanyomás)

8 - 8 - MŐKÖDÉSI CIKLUS Feszültség alá helyezés Ionizációs áramkör ellenırzése Biztonságba helyezés Nyomáskapcsoló-érintkezı nyugalmi helyzetben IGEN Elszívó indul NEM Nyomáskapcsoló-érintkezı Munkahelyzetben IGEN Elıszellıztetés 20 másodperc NEM Gyújtás Mágnesszelep nyitása NEM Lángészlelés kevesebb, mint 10 másodperc alatt IGEN Mágnesszelep zárása Mágnesszelep zárása Mágnesszelep nyitva tartása Mágnesszelep zárása Gyújtás leállítása Gyújtás leállítása Vákuumhiány érzékelése Lángkialvás érzékelése Biztonságba helyezés Mőködés Megjegyzés: újraindítás árammegszakítással, utána újbóli feszültség alá helyezéssel.

9 - 9 - MŐSZAKI JELLEMZİK MODELL TU.E 17 TU.E 23 / 23C TU.E 36 / 36C Kategória II2Er3+ Névleges hıterhelés [kw] Névleges főtıteljesítmény [kw] 15 20,5 32,5 G20.1 Névleges csatlakozási nyomás: 25 mbar (min. 22 / max. 28 mbar) Névleges gázfogyasztás 15 C,1013 mbar-nál 1,90 m 3 /h 2,57 m 3 /h 3,93 m 3 /h Fúvóka furatának átmérıje [1/100 mm] Fúvókanyomás [mbar] 11, G31(Propán) Névleges csatlakozási nyomás: 37 mbar (min. 25 / max. 45 mbar) Névleges gázfogyasztás 15 C,1013 mbar-nál 1,17 kg/h 1,60 kg/h 2,54 kg/h Fúvóka furatának átmérıje [1/100 mm] Fúvókanyomás [mbar] 36 Gázcsatlakozás 1/2 " Elektromos csatlakozás 230 V (+ 10%, - 15%); 50 Hz CEE 22 csatlakozó, Fázis, Nulla + Föld Áramfelvétel indításkor [A] 0,41 0,41 0,5 Áramfelvétel üzem közben [A] 0,37 0,37 0,45 Felfüggesztési pontok száma Tömeg [kg] 76,2 76,2 92,5 A SOLARTUBE TU.E készülékeket úgy lehet alkalmazni a különbözı gázokhoz, hogy kicserélik a fúvókát (melyet az átmérıje határoz meg), és/vagy szabályozzák a fúvókanyomást a gáznyomásszabályozó beállítócsavarjával. Ezt a mőveletet csak szakképzett szerelı végezheti el! Az átállításhoz meg kell rendelni a SOLARONICS Kft tıl azt a készletet, amelyben benne van a fúvóka és az információ a gáz megváltoztatásáról!

10 JELLEMZİ MÉRETEK B C A SOLARTUBE A B C Szélesség [mm] Magasság [mm] TU.E TU.E TU.E

11 ELİÍRÁSOK SZERELÉS A szerelésnek meg kell felelnie az érvényben lévı elıírásoknak és szabályoknak. A kivitelezést ennek megfelelıen kell végezni a TU.E készülék elhelyezése során. Ebben a tekintetben a szerelınek feltétlenül be kell tartania a gázszerelésre vonatkozó szabványok elıírásait. A szerelı gyızıdjön meg arról, hogy - a gáz nyomása a készülék bemeneténél megegyezzen az adattáblán feltüntetett értékkel, - a gázhálózatra való csatlakozás helyesen történt-e, - a TU.E készülék csatlakozójának elektromos bekötése a gépkönyv elıírási szerint történjen, - helyesen csatlakoztatta-e a sugárzót az elektromos hálózatra. Ne helyezze feszültség alá a sugárzót! Ezt csak a beüzemelı szerviz végezheti el! Végül a szerelı felelıssége, hogy betanítsa a felhasználót arra, hogyan mőködik a berendezés, és milyen a rendszeres éves karbantartás a jelen információ elıírásai szerint. Készítse el a felhasználóval a szerelés átvételének jegyzıkönyvét, és adja át a neki ezt a gépkönyvet. CSOMAGOLÁS Minden SOLARTUBE négy egységben kerül szállításra : 1. 1 karton amely tartalma: - gázégı, - elszívó ventilátor, - csatlakozó könyök, - 1 db kis reflektor, - 2 db kis reflektor, kivágással, - 1 tubus tömítıpaszta, a csövek összeillesztéséhez, - egy zacskó, benne: 1 db elektromos hálózati csatlakozó, 4 db zárható függesztıszem a tartónak a lánchoz történı függesztéséhez, 4 db mőanyag záródugó a tartóketerekhez, 2 db önmetszı csavar tartóhoz és reflektorhoz karton amely tartalma: két reflektor lemez 3. 1 db tartókeret 4. Egy sugárzócsı készlet, melynek tartalma: - 2 db sugárzócsı, 89, külsı, hossza: 4,6 m, jelölés nélkül (TU.E 17) - 2 db sugárzócsı, 89, külsı, hossza: 4,6 m, melyek közül az egyik vörös színnel jelzett (TU.E 23) - 2 db sugárzócsı, 89, külsı, hossza: 6 m, melyek közül az egyik vörös jelzést tartalmaz (TU.E 36)

12 ÖSSZESZERELÉS a) Szükséges szerszámok a SOLARTUBE összeszereléshez : 1. Egy 6 mm-es belsı kulcsnyílású csavar 2. 2 db 13 mm-es villáskulcs 3. Elektromos csavarhúzó b) Elvégzendı mőveletek : 1. Helyezze a keretet vízszintes felületre (talaj, szerelıállvány, villástargonca, stb ) 2. Csúsztassa a két sugárzócsövet a tartóba. Ügyeljen arra, hogy a sugárzócsövek kitágított vége a csıtájoló elemekkel ellentétes oldalra kerüljön! 3. A visszafordító elem egyenes szárainak végétıl ~15 mm-re készítsen a tömítıpasztával 1-1 db "tömítıgyőrőt" a csöveken. (Elıtte a csövet tisztítsa meg, és zsírtalanítsa)! 4. Csúsztassa be a visszafordítóelem végeit a sugárzócsövek kitágított végébe. 5. Csavarja be a két önmetszı, könyökrögzítı csavart, egy elektromos csavarhúzóval. Az égıt a vörös színnel jelzett csı végére szerelje (kivéve TU.E 17)! 6. Rögzítse az égıházat a csı pirossal jelölt végén (kivéve TU.E 17), szorítócsavarokkal. 7. Gyızıdjön meg arról, hogy a csı felütközötte az égın lévı tartóban, hogy a tömítés megfelelı legyen. 8. Szerelje fel az elszívóventilátort a másik csıre. 9. Dugja be az elszívóventilátor motorjának elektromos csatlakozóját a gázégı szekrényen lévı aljzatába.

13 Illessze be a tartókeretbe a két hosszú reflektorernyıt kézzel meghajlítva anélkül, hogy a lemezt megtörné. 11. Illessze be a két kisebb, kivágott ernyıt a már a keretben lévı ernyıkre (50 mm-es átfedéssel). 12. Illessze be a kivágás nélküli kis ernyıt a már a keretben lévı nagyobb ernyık közötti hézag letakarására. 13. Tegye fel a függesztıszemeket a két függesztıtartóra. ELHELYEZÉS A SOLARTUBE TU.E sugárzókat ipari környezetben történı üzemelésre tervezték. Elınyös, ha a vásárlás elıtt pontosan közlik a SOLARONICS Kft-vel a légkör jellegét, vannak-e benne agresszív vagy korrozív anyagok. A SOLARTUBE TU.E sugárzók teljesítményét, számát, szerelési magasságát és helyzetét pontosan hozzá lehet igazítani az igényekhez. Minimális/maximális felszerelési magasság: TU.E 17 3,5-5 m TU.E m TU.E m Minimális távolság az éghetı anyagoktól:

14 Megdöntés a visszafordítóidom felé Max cm - Maximális megdöntés: 30 Az elszívóventilátornak mindig magasabban kell lennie, mint a gázégınek. - Emelés a felfüggesztéshez: példa a villástargonca használatára szereléskor - Négypontos felfüggesztés lánc vagy acélsodrony segítségével (a függılegeshez képest max. 20 o ) oldalfali tartó a füstgázventilátor a magasabban lévı csövön A különbözı szerelési módokkal teljesen le lehet fedni a helyiség területét. Vízszintesen elhelyezett készülék Megdöntött készülék α Füstgáz ventilátor felıli oldal Füstgáz ventilátor felıli oldal

15 TU.E 17 MEGVILÁGÍTOTT TERÜLET FELFÜGGESZTÉSI MAGASSÁG (m) Vízszintes elhelyezés Hosszúság szélesség terület (m 2 ) 7,6 x 5,6 43 9,5 x ,4 x 8, ban megdöntött elhelyezés Hosszúság szélesség terület (m 2 ) x 6,4 49 7,6 9,5 x ,4 x 9,6 110 TU.E 23 - TU.E 23C MEGVILÁGÍTOTT TERÜLET FELFÜGGESZTÉSI MAGASSÁG (m) Vízszintes elhelyezés Hosszúság szélesség terület (m 2 ) 9,5 x ,4 x 8, ,3 x 9, ban megdöntött elhelyezés Hosszúság szélesség terület (m 2 ) 9,5 x ,4 x 9, ,3 x 11,2 149 TU.E 36 - TU.E 36C MEGVILÁGÍTOTT TERÜLET FELFÜGGESZTÉSI MAGASSÁG (m) Vízszintes elhelyezés Hosszúság szélesség terület (m 2 ) 12,6 x ,7 x ,8 x ,9 x ban megdöntött elhelyezés Hosszúság szélesség terület (m 2 ) 12,6 x 13, ,7 x 16, ,8 x 18, ,9 x 20,7 391

16 GÁZCSATLAKOZÁS A SOLARTUBE TU.E sugárzót az üzemben olyan típusú gázzal próbálják ki, amilyet a vevı használ. Ezt feltüntetik a készüléken lévı adattáblán. Használat elıtt a csıvezetéket meg kell ütögetni, és sőrített levegıvel ki kell fúvatni. A sugárzót a gázégı egységnél, a mágnesszelep bemeneténél kell rácsatlakozni a gázhálózatra (1/2" külsı menet). Szükséges eszközök: - Minden egyes SOLARTUBE TU.E elıtt kötelezı egy elzáró szelep beépítése. - Ajánlott egy gázszőrı felszerelése, a készülék alkatrészeinek megóvása érdekében. - Abban az esetben, ha a gáz nyomása nagyobb a szükséges normál bemenı nyomásnál (ld. mőszaki jellemzık), nyomásszabályozó alkalmazása elengedhetetlen. - Szintén kötelezı a készüléknek flexibilis csıvel való csatlakoztatása a hálózathoz. Ez megkönnyíti a fel- és leszerelést, továbbá elkerülhetı a mechanikai erıhatások átadása. A beépítésre javasolt eszközök szerelési sorrendje: Csatl. 1/2" Csatalakozás G 1/2 elzáró közdarab szőrı közdarab nyomáscsökkentı közdarab A nyomásszabályozót opcióként tudjuk szállítani. ELVÉGZENDİ MŐVELETEK A CSİVEZETÉKEK TISZTÍTÁSA Mielıtt a készülékeket a gázvezetékre csatlakoztatják, fontos a gázvezeték teljes és alapos kitisztítása, ezután a légtelenítés elvégzése. Ehhez: - Ellenırizze, hogy az elzárók zárva vannak. - Helyezze a csıvezetéket az üzemi nyomás kétszeresének megfelelı nitrogénnyomás alá. - Nyissa ki minden készülék elzáróját, majd ha a szennyezıdéseket eltávolította, zárja el újra azokat. TÖMÍTETTSÉG-ELLENİRZÉS Amikor a SOLARTUBE TU.E sugárzót bekötötték a gázhálózatba, ellenırizni kell a csatlakozások tömítettségét. Ezt a mőveletet minden össze- és újraszerelési beavatkozás után el kell végezni. Erre a célra használjon szappanos oldatot vagy más megfelelı anyagot.

17 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása csak elosztótábla közbeiktatásával történhet. Az elektromos szerelés feleljen meg az MSZ 172 illetve az MSZ 1600 szabványok elıírásainak. FIGYELEM! FONTOS! Az elektromos hálózattal szemben támasztott követelmények: - egyfázisú feszültség: 230 V (±10-15%); 50 Hz - az elektromos hálózatban a PE és N vezetık között nem lehet feszültség! Ha a két feltétel valamelyike nem teljesül, a berendezést csak védıtranszformátor közbeiktatásával szabad beüzemelni. VEZETÉKEK SZÁMA A készülékek bekötéséhez két aktív vezeték (a nulla és a fázis) és egy védıvezeték (föld), összesen 3 ér szükséges. Különösen hangsúlyozzuk, hogy hajlékony, többeres kábelt kell használni, ahol a vezetékek minimális keresztmetszete 0,75 mm 2. A szabvány szerint a zöld-sárga vezeték a föld, a kék a nulla és a fekete a fázis. A vezetéknem nem szabad a készülék fölött haladnia. Amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor legalább 0,5 m távolságot kell tartani a készüléktıl. A sugárzók által felvett teljesítmény: TU.E 17 TU.E 23 / 23C 100 VA TU.E 36 / 36C 130 VA Az elıírt védelem: Biztosíték-típus GF 1 A 2 A 4 A TU.E 17 TU.E 23 / 23C Készülékek száma TU.E 36 /36C A SOLARTUBE TU.E-t a készülékekkel együtt szállított dugóval kell a hálózatra csatlakoztatni. Fontos a csatlakozó belsejében lévı bekötési utasítás pontos betartása! A csatlakozási pontok szembıl nézve Föld N: Nulla L: Fázis

18 ELSZÍVÓ- VENTILÁTOR ÉGİKAMRA Aljzat a készülékkel szállított elektromos csatlakozóhoz Aljzat az elszívó ventilátor csatlakozójához AZ ÉGOKAMRA BEKÖTÉSÉNEK VÁZLATA S P HT ELEKTRONIKUS KÁRTYA PD VJ M PE NULLA Föld Fázis Fázis Föld Nulla EV VV HT : Nagyfeszültség VJ : Sárga jelzılámpa (a készülék feszültség alatt) VV : Zöld jelzılámpa (a mágnesszelep feszültség alatt) PD : Nyomáskapcsoló S : Csatlakozók a hálózathoz és az elszívó ventilátorhoz a gázégı szekrényen P : Hálózati csatlakozó dugó PE : Az elszívó ventilátor csatlakozó dugója M : Földelés EV : Gáz-mágnesszelep

19 A SOLARTUBE TU.E sugárzókat kézzel vagy automatikusan vezérelhetjük. A kézi vezérlés típusa: KI vagy BE (kétpont szabályozó) A megszakítóknak elérhetı helyen kell lenni, vagy központosítva főtési zónánként egy közös kapcsolótáblán vagy egyedileg, minden SOLARUBE TU.E-nél külön. Automatikus vezérlés - szabályozás A hımérséklet automatikus szabályozása a készülékek ki-be kapcsolásával történik a készülékek elektromos betápjánál, programozható vezérlıszekrény vagy termosztát közbeiktatásával. A szabályozó készüléket lehet egy sugárzóhoz vagy készülékcsoportonként (zónánként) felszerelni. Vezérlı és szabályzó egység, heti programozású órával Egyzónás TH 011/1 Kétzónás TH 012/1 Háromzónás TH 013/1 Négyzónás TH 014/1 A szabályozószekrényekkel 15 db TU.E 17 vagy 15 db TU.E 23/23C vagy 10 db TU.E 36/36C készülék vezérelhetı zónánként. A szabályozószekrény részei: általános megszakító védelem 1 A biztosítékkal (parancs) védelem 6 A biztosítékkal (teljesítmény) - zónánként relé - zónánként 1 db elektronikus termosztát - zónánként 1 db napi, heti digitális óra az összes zónához (Opció: digitális óra minden zónához külön) A vezérlıegységek megrendelhetık a SOLARONICS Kft-tıl. A fent bemutatott vezérlıdobozokat kábelezve szállítjuk, speciális használati utasítással. Minden egyes vezérlıszekrény zónánként egy fekete szondával rendelkezik. Azon kívül, hogy betartják az utasításokat a vezérlıegység felszerelésénél, a szondát fejmagasságban kell elhelyezni olyan helyen, ahol nincs kitéve légáramlatoknak, és egyenletesen kapja a sugárzást. A szondát rögzítéskor hıszigeteléssel kell ellátni, ha falra szerelik. A hideg fal megakadályozza a szonda megfelelı mőködését. A szonda és a szabályzó között 2 1 mm 2 (maximum 100 m), árnyékolt kábelt használjon. A kábel kéteres legyen, és az erısáramú vezetékektıl a lehetı legnagyobb távolságban helyezze el azt. A vezérlıdoboz elemeinek elrendezésén vagy kábelezésén nem szabad módosítani!

20 Példa: a sugárzók felszerelésének bekötési vázlata TH 011/1 típ. vezérlésbe BETÁPLÁLÁSI HELY A 230 V (+10-15%); 50 Hz-tıl eltérı, egyfázisú feszültség, a nullavezetı és a védıvezetı között nem biztosított az azonos potenciál 230 V (+10-15%); 50 Hz feszültség, a nullavezetı össze van kötve a védıvezetıvel, és biztosítható, hogy a két pont között késıbb sem lesz potenciálkülönbség 400 V vagy 230 V; 50 Hz Áramköröket elválasztó transzformátor szekunder fesz. 230 V; 50 Hz Mesterséges semleges létrehozatala 230 V; 50 Hz Érzékelı fekete test árnyékolt vezeték 2x1 mm2, max. 100 m Automatikus parancs Szabályozás zónánként Doboz vagy szekrény vezeték min. min. 3 1,5 4 1,5 mm mm2 2 Manuális parancs készülékenként 2 vezeték vezeték min. min. 4 1,5 3 1,5 mm2 vezeték vezeték min. min. 4 0,75 3 1,5 mm2 2 vezeték min. 3 0,75 mm2

21 ÉGÉSI LEVEGİ A SOLARTUBE mőködéséhez szükséges levegı mennyisége: - 30 Nm 3 /h - 1 db TU.E 17, - 40 Nm 3 /h - 1 db TU.E 23 / 23C és - 85 Nm 3 /h - 1 db TU.E 36 / 36C esetében. Az égéshez szükséges levegı felvehetı: a) a helyiségbıl, ha az megengedett vagy lehetséges a megfelelı levegıcsere. b) a helyiségen kívülrıl, ha friss levegı beáramlást bevezetı csövet csatlakoztatnak a gázégı szekrényhez. Hogy ne módosuljanak a gázégı mőködési jellemzıi, a levegıcsonknál mért nyomásesésnek 15 Pa alatt 124 kell maradnia. 124 (külsı) A külsı levegı bevezetéséhez a TU.E készülékekhez a SOLARONICS opcióként egy adaptert szállít 124 mm csatlakozási mérettel Az adaptert az égıkamra fedelének helyére kell tenni (külsı) AZ ÉGÉSI LEVEGİ BEVEZETÉSE A TU.E 23C ÉS A TU.E 36C TÍPUSOKNÁL A TU.E 23C és a TU.E 36C modelleket a gyártó egy külsı égési levegı bevezetı csonkkal látja el, amely az égıegység tetején található, és melynek csatlakozási mérete 100 mm. Égési levegı bevezetés

22 ÉGÉSTERMÉKEK, A HELYISÉG SZELLİZTETÉSE 2 rögzítı 2 rögzítı KIVEZETÉS A HELYISÉGEN KÍVÜLRE Az égéstermék kivezetését egyedi módon kell megvalósítani! A SOLARTUBE TU.E készülékek egy 110 mm átmérıjő égéstermék elvezetı csonkkal kerülnek szállításra. (A SOLARONICS opcióként egy tömített szőkítıidomot szállít, amellyel a gyári, D100 mérető, tömített füstcsövek alkalmazhatók). elszívóventilátor elszívó ventilátor D 111 D100 külsı A füstcsatornát közvetlenül ehhez kell csatlakoztatni, és átmérıjének min. 100 mm-nek kell lennie. Ezt az átmérıt nem szabad csökkenteni! A füstcsatornának nem lehet mélypontja, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból kell készíteni, hegesztett vagy húzott kivitelben. Az égéstermék-elvezetıcsonk semmi esetre sem terhelhetı a füstcsatorna súlyával. A füstcsatornát úgy kell rögzíteni, hogy az a sugárzócsı mozgását ne akadályozza. Az égéshez szükséges levegıt biztosító épületszellızésnek a vonatkozó elıírásoknak kell megfelelnie. A füstcsatorna hossza maximum 8 méter lehet! Hegesztett vagy húzott kivitel A FÜSTCSATORNA MEGENGEDETT NYOMÁSVESZTESÉGE A SOLARTUBE TU.E 17 és a TU.E 23 / TU.E 23C esetében a füstcsatorna nyomásvesztesége nem lehet több mint 20 Pa. A számítás megkönnyítéséhez használjuk a következı egyenértékőségeket: 1 m csatorna 100 mm... 1,2 Pa 90 könyök... 2,5 Pa 45 könyök... 1,2 Pa esısapka... 6 Pa A TU.E 36 / TU.E 36C sugárzóknál a füstcsatorna nyomásvesztesége nem lehet több mint 30 Pa. 1 m csatorna 100 mm... 2,5 Pa 90 könyök... 5 Pa 45 könyök... 2,5 Pa esısapka Pa A SOLARONICS külön megrendelésre szállítja az égéstermék-kivezetés elemeit (könyökök 90, 45, 30, egyenes füstcsövek 1 m, 0,5 m, 0,25 m és szőkítı 111/100, KB22100 típ. tetıkivezetés).

23 A TU.E 23C és a TU.E 36C MODELLEK ZÁRT ÉGÉSTERŐ SZERELÉSI MÓDJA Szennyezett levegıjő ipari helyiségeknél (por, olajgız,...) feltétlenül fontos az égéshez a külsı, friss levegı beszívása. Annak érdekében, hogy a gázégı mőködésének jellemzıi ne változzanak meg, fontos, hogy figyelembevegyék az elızı oldalon található méreteket, és az azokhoz tartozó nyomásesést. A SOLARONICS külön megrendelésre szállítja a monokombit (KC v. KC ) és az égéstermék-kivezetés elemeit (könyökök 90, 45, 30, egyenes füstcsövek 1 m, 0,5 m, 0,25 m és szőkítı 111/100, KB22100 típ. tetıkivezetés). Készülék vízszintes elhelyezése Készülék 30 -ban döntött elhelyezése Peinture Festve, RAL 7021 Peinture RAL 7021 Festve, Peinture RAL 7021 D3 Takarógallér, Etanchéité a D3 Etanchéité szerelı non fournie non szállítja fournie Bilincs Collier - Sola Collier ronics szállítja fourni D2 fourni D2 E C C B B A A D3 Etanchéité non fournie Takarógallér, a szerelı szállítja Bilincs Solaronics szállítja Collier fourni C32 típusú szerelési mód függıleges monokombival D2 D1 E E C D1 B A D1 D1 D1 D1 F F L L maxi maxi F L maxi 30 A javítás és a karbantartás megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a ventilátorcsonkot fordítsák vízszintesre, ebbe dugják be a Szőkítıidomot, majd abba egy 90 o v. 45 o v. 30 o -os könyököt. A könyököt és a monokombi füstcsıcsonkját kössék össze egyenes csövekkel. Modell A B C E F D1 D2 D3 TU.E 23 C-36C [mm] L max. [m] 8 Nyomásveszteség : 1 könyök 30 vagy 45 = 1 m, 1 könyök 90 = 1,5 m

24 C12 típusú szerelési mód vízszintes monokombival Készülékszerelés 30 o -os döntéssel A L maxi B D1 C E D2 D1 Készülékszerelés vízszintesen A L maxi B D1 C E D2 D1 Modell A B C E D1 D2 TU.E 23C-36C [mm] L max. [m] 8 Nyomásveszteség : 1 könyök 30 vagy 45 = 1 m, 1 könyök 90 = 1,5 m

25 ÜZEMBEHELYEZÉS Üzembehelyezés elıtt ellenırizendı: - hogy a gázelzáró szelep nyitva van-e - hogy a szabályozó rendszer ad-e mőködési parancsot - megfelelı-e a gáznyomás - a rendelkezésre álló gáz azonos-e a készülék felirati tábláján feltüntetettel - megfelelı-e a gázhálózat légtelenítése és tömítettsége - megvan-e az elıírt elektromos tápfeszültség Ezután: - nyissa ki a gázelzáró szelepet - helyezze a készüléket feszültség alá - a szekrényen kigyullad a narancssárga lámpa (feszültség alatt) - a szekrényen kigyullad a zöld lámpa kb. 15 mp elıszellıztetés után (láng jelenléte). Gyızıdjön meg arról, hogy a készülékbe a megfelelı nyomású gáz áramlik-e (esetleg szükséges lehet a nyomásszabályozó cseréje), és megfelelı-e a nyomás a fúvókán. Ha nem gyújt: - Ismételje meg az indítási mőveletet, de elıtte szakítsa meg az áramellátást másodpercre. Amikor a készülék nyugalmi állapotban van, az elszívó egy ideig még továbbmőködik. A SOLARTUBE LEÁLLÍTÁSA: - Szakítsa meg a tápfeszültséget. - Hosszabb leállítás esetén zárja el a gázelzárót is.

26 ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS VIZSGÁLATOK AZ IDÉNY KEZDETÉN Végezzen el egy indításpróbát, hogy megállapítsa, a készülék szabályszerően mőködik-e. Elıfordul, hogy a készüléket nehéz begyújtani a főtési idény kezdetén. Ha több kísérlet után a készülék továbbra sem gyullad, ki kell hívni a szervizt. A szabályszerő mőködés ellenırzése Két próbát végezhetünk: a) ha a készüléket beindította, hagyja néhány percig üzemelni, azután zárja el a gázt, majd 6-8 másodperc után nyissa ki újra. Az égıfejnek ki kell aludnia. Kísérelje meg újraindítani a készüléket 10 másodperccel azután, hogy az égıfej kialudt. b) hagyja üzemelni a készüléket 3-4 percig mint az elıbb. Miután leszerelte az égéstermék elvezetıcsonkot, zárja el az égéstermékek kivezetınyílását. A gázégınek ki kell aludnia. Tegye szabaddá az égéstermék szellızınyílást. Kb. 30 mp múlva a készüléknek újra mőködésbe kell lépnie. KARBANTARTÁS Hogy megırizzük a SOLARTUBE TU.E sugárzók TELJESÍTMÉNYÉT - MŐKÖDÉSI BIZTONSÁGÁT - HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁT javasoljuk, hogy évente legalább egyszer végeztesse el szakemberekkel a készülék átvizsgálását. A SOLARONICS Kft. szerviz partnere karbantartási szerzıdés keretében vállalja a készülékek ellenırzését! KARBANTARTÁSI MŐVELETEK MINDEN BEAVATKOZÁS ELİTT VÁLASSZA LE A SOLARTUBE SUGÁRZÓT A GÁZ- ÉS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRÓL! Az éves karbantartásnak a következıkre kell kiterjednie: a) az égéstermék-elvezetés kitisztítása b) a sugárzócsı ellenırzése és tisztítása c) a gázégı és az injektor belsejének tisztítása e) az elszívó ventilátor vizsgálata (motor, turbina) f) a levegı nyomáskapcsoló jó mőködésének megállapítása

27 MŐKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK TÜNETEK LEHETSÉGES OKOK HIBAELHÁRÍTÁS Gyújtóberendés és a láng ellenırzése Nincs szikra, nagy a feszültség a gyújtóelektróda és a földelektróda között. A gyújtási ciklus normál módon zajlik le nagyfeszültségő (HT) szikrákkal a gyújtóelektróda és a földelés között. Gázégı és elszívó A gázégı meggyullad, aztán bizonyos idejő mőködés után kialszik. A füstgáz-ventilátor nem forog. A füstgáz ventilátor jól forog. Nem gyullad meg az elsı kísérletre. Szikráztat, de nem gyújt be többszöri kisérletre sem. A gázégı meggyullad, de elalszik a gyújtást követı 4 mp alatt. - A sugárzócsı csatlakozási pontjainak hiányos tömítése - A csı részben eldugult. - A fázis és a nulla fel van cserélve. - Nincs áram - A feszültség nem kielégítı. - A biztosíték kiolvadt. - A fázis és a nulla fel van cserélve. - A gyújtóelektróda letestel - Nagyfeszültség huzal (HT) letestel. - A gyújtóelektróda piszkos - HT huzal hibás bekötése vagy hibás földelés. - A gyújtódoboz hibás. - A gáz betáplálás eldugult - A nyomáskapcsoló meghibásodott - A gázelzáró zárva van - A gázvezeték rosszul van légtelenítve - A gázszőrı eltömödött a készülék elıtt. - Fúvóka eltömıdött - A mágnesszelep elakadt zárt helyzetben. - Nem megfelelı fúvóka - A gáznyomás túl magas. - Nem megfelelı a fúvóka - Az ionizációs elektróda rosszul van beállítva az égıfejhez képest. - Helytelen földelés a biztonsági dobozban. - A biztonsági doboz hibás (az ionizáció ellenırzése túl gyenge) - A sugárzócsı részben eltömıdött. - Fázis - 0 felcserélıdés - Feszültség van a PE és N vezetık között - Tökéletes tömítettség elkészítése. - Végezze el a csı belsı tisztítását. -Vizsgálja meg az áramot és a feszültséget. - Olajozza meg a forgó részeket. - Cserélje ki a biztosítékot, miután megtalálta az okot - Cserélje ki az elektródát. - Szüntesse meg a rövidzárat. - Tisztítsa meg oldószerrel. - Csatlakoztassa helyesen. - Cserélje ki. - Tisztítsa ki. - Cserélje ki. - Nyissa ki a csapot. - Légtelenítsen. - Tisztítsa meg. - Tisztítsa ki. - Cserélje ki a mágnesszelep tekercsét. - Cserélje ki. - Szabályozza be a nyomást - Cserélje ki a fúvókát. - Állítsa be az elektródát. - Tisztítsa meg az érintkezıt. - Cserélje ki a szerkezetet. - Tisztítsa meg a csı belsejét. - Szüntesse meg az elektromos hibákat.

28 CSEREALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉS KÓDSZÁM Mágnesszelep tekercs PACTROL ellenırzı és biztonsági kártya RV ellenırzı és biztonsági kártya Nyomáskapcsoló (TU.E 23/23C és TU.E 36/36C) Nyomáskapcsoló (TU.E 17) Komplett elszívó ventilátor (TU.E 17-23/23C) Komplett elszívó ventilátor (TU.E 36/36C) Jelzılámpalámpa-készlet (5 db zöld + 5 db sárga) Gyújtó és ionizációs elektróda Gyújtó és ionizációs elektróda-kábel

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

EUROLINE fali készülék 2004.

EUROLINE fali készülék 2004. EUROLINE fali készülék 2004. Euroline ZS/ZW 18/23-1 KE kéményes fali készülékek Mûszaki adatok Készülék típusa ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE Melegvíz elõállítás Névleges hõteljesítmény kw 6,0-20,0 7-22,6

Részletesebben

Mágneses-indukciós áramlásmérı

Mágneses-indukciós áramlásmérı Mőszaki leírás Mágneses-indukciós áramlásmérı MAG 1100, MAG 3100, MAG 5100 W típusú mérıcsövek MAG 5000, MAG 6000 típusú elektronikák SIEMENS - ÁRAMLÁSMÉRÉS Tartalomjegyzék 1. Mőszaki adatok 1.1 A Siemens

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS. Village Flow. Készült: 2009. január 06.

Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS. Village Flow. Készült: 2009. január 06. Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS Village Flow Készült: 2009. január 06. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 3 2. MŐSZAKI ADATOK 3 2.1. Csatlakozási lehetıségek. 5 3. SZERKEZETI FELÉPÍTÉS,

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus Szécsény Mővelıdési ház Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 KEZELÉSI-, ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Armatúrák Alapgépek Permetszer tartó Öblítıvíz tároló IF4 gyors nyomásszabályozással Töltızsilip Mérıedény Permetszer-öblítı

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ 4228 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben