INFRASUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFRASUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK"

Átírás

1 INFRASUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK SR II SR II Normál és templomi kivitel MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA MŐSZAKI LEÍRÁS FÖLSZERELÉS ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS oldal oldal oldal

2 - 2 - FIGYELMEZTETÉS Az SR II típusú vörösen sugárzó gázkészüléket, amelyet használatba kíván venni, több éven át vizsgálták, és fejlesztették. A jelen információ tárgyát képezı készülék sikeresen kiállta az egységes európai gáz irányelvek által meghatározott számos vizsgálatot és ellenırzést (mechanikai, elektronikai mőködésbiztonság, károsanyag kibocsátás,...). Az ily módon kapott minısítést jelentı CE jelzés a tervezés, a gyártás és a készülék minıségének hivatalos elismerése. A készülék élettartama és teljesítménye akkor optimális szintő, ha alkalmazását, illetve karbantartását az itt leírtak, valamint az érvényben lévı elıírások szerint biztosítják. A SOLARONICS Kft. 2 éves garanciát ad az alkatrészekre és a készülékekre, azok leszállításától számítva. A garancia csak akkor érvényes, ha betartják a mőszaki információban megadott ajánlásokat, amelyek a gyártó elıírásait képezik, és az üzembehelyezést a SOLARONICS Kft-vel vagy az általa megbízott szakszervizzel végeztetik, majd az ennek megfelelı dokumentumot a SOLARONICS Kft. részére elküldik.

3 - 3 - A szerelı, miután meggyızıdött arról, hogy a készüléket a jelen mőszaki leírás szerint szerelték fel, 1. köteles tájékoztatni a felhasználót, hogy: - a felhasználó nem hajthat végre módosításokat a készülék tervezését és szerelését illetıen. A biztonsági elemek vagy a készülék mőködését, ill. az égési higiéniát befolyásoló alkatrészek legkisebb módosítása vagy cseréje azzal jár, hogy a készülék elveszti a garanciát. - az elıírt tisztítási és karbantartási mőveletek elvégzése elengedhetetlen. Évente egy megelızı karbantartás kötelezı. A karbantartási szerzıdés megkötéséhez vegyék fel a kapcsolatot a területileg illetékes szakszervizünkkel. 2. át kell adja a felhasználónak a készülék alkalmazására vonatkozó elıírásokat, a használati és karbantartási utasítással. A SOLARONICS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy naprakész állapotba hozza ezt a mőszaki információt! FIGYELEM! Ezt a készüléket nem szabad a háztartásban használni!

4 - 4 - MŐSZAKI LEÍRÁS Oldalszám 1. FŐTÉSI ELV MŐKÖDÉSI ELV A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA MŐSZAKI JELLEMZİK 11. Információ kereskedelem szakszerviz TEL.: (1) ; (1) , ,

5 FŐTÉSI ELV Minden tárgy, amelynek hımérséklete magasabb mint az abszolút nulla fok, energiát bocsát ki elektromágneses sugárzás formájában. Ez egyenes vonalban terjed, vissza lehet tükrözni, és testekkel érintkezve hıvé alakul. A sugárzást infravörösnek nevezik, amikor a kibocsátási hımérséklet néhány száz Celsius fok nagyságrendő. Nem melegíti fel a levegıt, mégis különösen alkalmas olyan épületek főtésére, amelyek - nagy légterőek, - kevéssé vagy gyengén szigeteltek, - amelyekben a levegı cserélıdése jelentıs, illetve - részleges - vagy zónánkénti főtést igényelnek. 2. MŐKÖDÉSI ELV A vörösen sugárzó gázkészüléket az jellemzi, hogy egy mederszerően kiképzett kerámialap felületén gáz ég el. Egy tőzálló acélrács teszi lehetıvé az égéstermékekben meglévı energia egy részének kinyerését, s eközben megnöveli a láng és a kerámialap között zajló hıcserét. Az így felmelegített rács és kerámialap infravörös sugárzást bocsát ki, melyet a hısugárzó ernyı terel a felmelegítendı test felé. Az égéstermék a sugárzóernyık mellett fölfelé távozik a készülékbıl. Az elıkeverı kamra mentén fejezi be útját, s a tüzelıanyag elımelegítése révén, növeli a készülék teljesítményét. (Lásd az ábrát a 6. oldal elején). Az SR II 21, 31, 41, 61, 81 típusú készülékek egy fokozatban mőködnek (0 vagy 100%). Az SR II, 42, 62, 82 modellek két égısorral rendelkeznek, ami kétfajta üzemmódot (a névleges főtıteljesítmény 100%, ill. 50%-a) tesz lehetıvé. Amennyiben alacsony a főtési igény, csak az egyik égıfej lép mőködésbe. Így nı a felhasználó komfortérzete miközben csökken a berendezés energiafogyasztása. (Lásd az ábrát a 6. oldal alján). Mind az egyfokozatú mind a kétfokozatú berendezések megrendelhetık ún. templomi kivitelben, amely teljesen azonos elemekbıl áll, de a gázáramlás csendesített az égés közben.

6 - 6 - AZ SR II VÖRÖSEN SUGÁRZÓK SZERKEZETÉNEK FİBB JELLEMZİI 1. A keverıkamra elımelegítése 2. Nagy sugárzóképességő, mederszerően kialakított kerámia lap (SOLARONICS szabadalom) 3. Magas hımérséklető fémrács 4. Sugárzást visszaverı reflektorok A kétfokozatú típusoknál a készülék alakját, a két égıfej, valamint az ernyık elhelyezését úgy tervezték meg, és alakították ki, hogy függetlenül az egy- vagy kétfokozatú üzemmódtól, a bevilágított terület azonos legyen. NAGY HİIGÉNYŐ ÉPÜLETEK Gyors felfőtés KIS HİIGÉNYŐ ÉPÜLETEK A kívánt hımérséklet elérése és szintentartása Kívánt hımérséklet Kívánt hımérséklet 2 o C

7 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 0063/94 JELZÉS A II 2Esi3P kategóriájú SR II sorozat ipari és templomi változatú modelljeit CE védjeggyel látták el. Ezek a földgáz és propángáz tüzeléső készülékek megfelelnek az európai direktíváknak és az EN 437 szabványnak. A KÉSZÜLÉK Jel Megnevezés Db Megjegyzés 1 Gázcsatlakozás 1 Lásd a következı oldalt Nagyfeszültségő gyújtás 2 Biztonsági és vezérlıegység 1 A gyújtási ciklus vezérlése Az üzembiztonság ellenırzése 1 Az SR II 21, 31, 41 modelleknél 3 Gázégısor 2 Az SR II 42, 61, 62, 81, 82 modelleknél 4 Oldalernyı 2 Aluminizált acél 5 Végernyı 2 Aluminizált acél 6 Hıtükör 1 Aluminizált acél 7 Elektródakészlet, amely ionizációs-, gyújtó- és földelektródát tartalmaz 1 2 Az SR II 21, 31, 41, 61, 81 modelleknél Az SR II 42, 62, 82 modelleknél

8 - 8 - GÁZCSATLAKOZÁS SR II 42, 62, 82 SR II 21, 31, SR II 61, 81 2 A mágnesszelep tekercsek elhelyezkedése eltérı lehet a különbözı modelleknél Jel Megnevezés Db Megjegyzés 1 Nyomásmérı hely 2 Mágnesszelep 1 THEOBALD típusú, "A" osztályú, alumínium, 1/2" anyamenet SR II 21, 31, 41, 61, 81 modelleknél szimpla, SR II 42, 62, 82 modelleknél dupla, két nyomásmérı hellyel ellátva 1 SR II 21, 31, 41, modelleknél 3 Légbevezetı 2 SR II 42, 61, 62, 81, 82 modelleknél öntvény, jelzıfestékkel ellátva 1 SR II 21, 31, 41 modelleken 4 Fúvóka 2 SR II 42, 61, 62, 81, 82 modelleken átmérıt és típust lásd a 11. oldalon 5 Diafragma 1 átmérıt és típust lásd a 11. oldalon 6 Csatlakozó könyök 1 csak az SR II 42, 61, 62, 81, 82 modelleken

9 - 9 - MŐKÖDÉSI FOLYAMATÁBRA Feszültség alá helyezés Hibajel érzékelése Az ionizációs kör ellenırzése Gyújtás A mágnesszelep nyitása nem A láng érzékelése 12 mádodpercen belül igen A mágnesszelep zárása A mágnesszelep nyitva marad A gyújtás leállítása A gyújtás leállítása A készülék biztonságba helyezése Üzemelés A feszültség megszakítása A lángérzékelés megszőnése

10 MŐSZAKI JELLEMZİK TÁPFESZÜLTSÉG - 230V (+5% -10%) ; 50 Hz FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY - egyfokozatú modellek: 30 VA - kétfokozatú modellek: 60 VA GYÚJTÓ ÉS LÁNGELLENİRZİ EGYSÉG - Ionizáció-érzékelı küszöb: 0,6 µa - Biztosíték: 1 A MÉRETEK ÉS TÖMEG MODELL TÖMEG kg

11 ÜZEMELÉSI JELLEMZİK ÉS FÚVÓKÁK GNH orosz gáz (G20.1) G 31 propángáz Készülék- Gáz- Csatlakozási Fúvóka Diafragma Névleges Gáz- Sugárzott típus típus nyomás Db ø S Db ø hıterhelés PCI fogyasztás főtıteljesítmény SR II 21 SR II 31 SR II 41 SR II 61 SR II 81 SR II 42 SR II 62 SR II 82 [mbar] [mm] [mm] [kw] 15 o C, 1 atm [kw] Földgáz GNH ,85 I ,2 0,66 m 3 /h 3,3 Propángáz G ,3 I 1-6,2 0,48 kg/h 3,3 Földgáz GNH ,35 I ,75 1,03 m 3 /h 6,4 Propángáz G ,56 I 1-9,75 0,76 kg/h 6,4 Földgáz GNH ,7 I ,8 1,36 m 3 /h 8,6 Propángáz G ,75 I ,8 1,- kg/h 8,6 Földgáz GNH ,35 I ,5 2,06 m 3 /h 10,5 Propángáz G ,55 I 2-19,5 1,52 kg/h 10,5 Földgáz GNH ,7 I ,7 2,72 m 3 /h 16,7 Propángáz G ,8 I ,7 2,- kg/h 16,7 Földgáz GNH ,85 I ,4 1,31 m 3 /h 8,3 Propángáz G ,3 I 2-12,4 0,97 kg/h 8,3 Földgáz GNH ,35 I ,5 2,06 m 3 /h 10,5 Propángáz G ,55 I 2-19,5 1,52 kg/h 10,5 Földgáz GNH ,7 I ,7 2,72 m 3 /h 16,7 Propángáz G ,8 I ,7 2,- kg/h 16,7

12 FÖLSZERELÉS oldal 1. ELİÍRÁSOK SZÁLLÍTÁSI TARTALOM FÖLSZERELÉS GÁZCSATLAKOZÁS CSATLAKOZÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ AZ ÜZEMELÉSHEZ SZÜKSÉGES LEVEGİ ÉGÉSTERMÉKEK, A HELYISÉG SZELLİZTETÉSE ÜZEMBEHELYEZÉS 24. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal! SOLARONICS Kft Budapest, Építész u Tel.: (1) ; (1) , ;

13 ELİÍRÁSOK A felszereléskor a kivitelezınek figyelembe kell vennie az érvényes elıírásokat és szabályokat. A készülék felszerelésekor, a gáz-, ill. elektromos hálózatra való csatlakozáskor szakszerően kell eljárni. 2. SZÁLLÍTÁSI TARTALOM A csomagolás tartalmazza: - a komplett készüléket, a mágnesszeleppel és az automatikával, - valamint egy zacskót, s benne: - 4 db "S" alakú kampós akasztót (az Ø7 furatokba való beakasztásra) - 4 db rugót - 1 db négyszögletes csatlakozó dugót, az elektromos hálózathoz való csatlakozáshoz 3. FÖLSZERELÉS Az SR II típusú sugárzókat ipari környezetben való mőködésre dolgozták ki. Javasoljuk, hogy közölje a SOLARONICS Kft-vel a légkörnyezet pontos jellemzıit, agresszív vagy korrozív közeg jelenlétét. Az SR II készülékek teljesítménye, darabszáma, elhelyezése és annak magassága pontosan kell, hogy igazodjon az igényekhez. Az SR II készülékek elhelyezésekor a következıket szükséges betartani: JAVASOLT MAXIMÁLIS ÉS MINIMÁLIS FÖLSZERELÉSI MAGASSÁG MODELL SR II 21 SR II 31 SR II 41, 42 SR II 61, 62 SR II 81, 82 Minimális magasság [m] Maximális magasság [m]

14 MINIMÁLIS TÁVOLSÁGOK A MENNYEZETTİL, ILL. AZ OLDALFALTÓL Megjegyzés: abban az esetben, ha a sugárzót daru vagy hıre érzékeny tárgyak fölé szerelik, azok hıvédelmérıl gondoskodni kell. A hıvédelem kialakítását a tervezı útmutatása alapján kell elvégezni. AZ SR II SUGÁRZÓ FÖLFÜGGESZTÉSE: Az SR II típusú készülékek függesztırugókkal kerülnek szállításra, melyek használata feltétlenül szükséges azért, hogy kizárja a készülék mőködésére káros (például futódaru okozta) rezgéseket. A készülék felfüggesztése csomós vagy megfelelı szilárdságú hegesztett lánccal történhet, és be kell tartani az ebben a fejezetben bemutatott felfüggesztési elıírásokat. Furatok a csillárszerő függesztéshez

15 Két égısoros készülékek megdöntött elhelyezésénél meg kell gyızıdni arról, hogy az 1. égısor (1. fokozat) legyen felül. Az 1. égısor a gázcsatlakozás felıl nézve a bal oldalon helyezkedik el.

16 A különbözı elhelyezési megoldások együttesen teszik lehetıvé a helyiség területének egységes és teljes bevilágítását. megdöntött elhelyezés csillárszerő elhelyezés Az SR II sugárzó Felfüggesztési magasság [m] által bevilágított terület Csillárszerő elhelyezés [m m] 30 -ban megdöntött elhelyezés [m m] 5,2 5,2 6,5 6,5 7,8 7,8 9,1 9,1 10,5 10,5 11,8 11, ,2 6,4 6,5 8 7,8 9,6 9,1 11,2 10,5 12,8 11,8 14,

17 GÁZCSATLAKOZÁS Az SR II sugárzót az üzemben olyan típusú gázzal próbálják ki, amilyet a vevı használ. Ez feltüntetik a készüléken lévı adattáblán. Használat elıtt a csıvezetéket meg kell ütögetni, és sőrített levegıvel ki kell fúvatni. Ajánlatos az utolsó SR II készülékhez történı lecsatlakozás után még néhány méterrel meghosszabbítani a csıvezetéket. A sugárzót a mágnesszelep bemeneténél (1/2" anyamenet) flexibilis tömlı beiktatásával kell rácsatlakoztatni a gázhálózatra. SZÜKSÉGES SZERELVÉNYEK Minden egyes SR II sugárzó elıtt kötelezı egy gázelzáró szelep beépítése. Gázszőrı felszerelése ajánlott a készülék alkatrészeinek megóvása érdekében. Abban az esetben, ha a gáz nyomása nagyobb a névleges bemenı nyomásnál (ld. mőszaki jellemzık), nyomásszabályozó alkalmazása elengedhetetlen. (A készülék nyomásszabályozót földgáz üzemre opcióként a SOLARONICS Kft. tudja szállítani). Kötelezı a készüléknek a gázhálózathoz való csatlakozásához flexibilis tömlı alkalmazása, amely megkönnyíti a fel- és leszerelést, továbbá elkerülhetı a mechanikai erıhatások átadása. A GYÁRTÓ ÁLTAL JAVASOLT SZERELVÉNYEK ÉS ÖSSZESZERELÉSÜK SORRENDJE Gázhálózat Csatl. 1/2" Flexi csatl. G 1/2 SR II elzáró közdarab szőrı közdarab nyomáscsökkentı közdarab

18 ELVÉGZENDİ MŐVELETEK A CSİVEZETÉKEK TISZTÍTÁSA Mielıtt a készülékeket a gázvezetékre csatlakoztatják, fontos a gázvezeték teljes és alapos kitisztítása, ezután a légtelenítés elvégzése. A mőveletet a flexibilis tömlı fölszerelése elıtt végezze. Ehhez: - Ellenırizze, hogy az elzárók zárva legyenek. - Helyezze a csıvezetéket az üzemi nyomás kétszeresének megfelelı sőrített levegınyomás alá. - Nyissa ki minden készülék elzáróját, s majd ha a szennyezıdések eltávoztak, zárja el újra azokat. A TÖMÍTÉSEK ELLENİRZÉSE Amikor az sugárzót bekötötték a gázhálózatba, ellenırizni kell a csatlakozások tömítettségét. Ezt a mőveletet minden össze- és újraszerelési beavatkozás után el kell végezni. Erre a célra használjon szivárgásvizsgáló, habosodó oldatot. A GÁZNYOMÁS ELLENİRZÉSE A gáznyomás ellenırzése a mágnesszelepen elhelyezkedı nyomásmérı helyen történik. GÁZTÍPUS VÁLTÁS Az SR II készülékeket úgy lehet alkalmazni a különbözı gázokhoz, hogy kicserélik a fúvókát és diafragmát (melyeket az átmérıje határoz meg), és beállítják az adott gáztípushoz szükséges gáznyomást a gázhálózaton. Ezt a mőveletet csak szakképzett szerelı végezheti el, s hozzá meg kell rendelni a SOLARONICS Kft-tıl azt a készletet, amelyben benne van a fúvóka és az információ a gáz megváltoztatásáról.

19 CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA A készüléknek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása csak zárlat- és túláramvédelmet biztosító kisautomata közbeiktatásával történhet. Az elektromos szerelés feleljen meg az MSZ 2364 szabvány elıírásainak. FIGYELEM! Fontos! Az elektromos hálózattal szemben támasztott követelmények: A FESZÜLTSÉG - egyfázisú, 230 V (+10%-15%); 50 Hz - az elektromos hálózatban a TN érintésvédelmi rendszer alkalmazása szükséges! a földvezetı és a nullavezetı között nem lehet feszültségkülönbség! Ha a két feltétel valamelyike nem teljesül, a berendezést csak védıtranszformátor közbeiktatásával szabad beüzemelni! A védıtranszformátor teljesítményének meghatározásakor az egyfokozatú berendezéseknél 30 VA, a kétfokozatúaknál 60 VA felvett teljesítményt kell figyelembevenni készülékenként. A VEZETİK SZÁMA Az SR 21, 31, 41, 61, 81 készülékek bekötéséhez - 3 ér - két aktív vezeték (a nulla és a fázis) és egy ugyanolyan keresztmetszető védıvezeték (föld) szükséges. Az SR 42, 62, 82 típ. modelleknél három aktív vezetı és egy ugyanakkora keresztmetszető védıvezeték (föld) szükséges. Különösen hangsúlyozzuk, hogy hajlékony, többeres kábelt kell használni, ahol a vezetékek minimális keresztmetszete 1,5 mm 2. A VEZETİK SZÍNE A szabvány szerint a zöld-sárga vezeték a föld, a kék a nulla és a barna (vagy a fekete) a fázis.

20 ELEKTROMOS BEKÖTÉS Az SR II sugárzót a készülékhez mellékelt csatlakozóval kell bekötni az elektromos hálózatba. Be kell tartani a csatlakozón található vezetékelrendezését, ahogy azt a 22. oldalon lévı ábra szemlélteti. A fázis és a nullavezetıt nem szabad fölcserélni! Az SR II készülékek kézzel és automatikusan is vezérelhetık. Kézi irányítás esetén (KI/BE) a megszakítóknak elérhetı helyen kell lenni, vagy központosítva főtési zónánként egy közös kapcsolótáblán vagy egyedileg, minden SR IInél külön. AUTOMATIKUS VEZÉRLÉS - SZABÁLYOZÁS Az SR II 21, 31, 41, 61, 81 modelleknél a hımérséklet automatikus szabályozása a készülékek ki-be kapcsolásával történik a készülékek elektromos betápjánál, programozható vezérlıszekrény vagy termosztát közbeiktatásával. A szabályozó készüléket lehet egy sugárzóhoz vagy készülékcsoportonként (zónánként) felszerelni. Az SR II 42, 62 és 82 modellek két fokozatban történı használatához kétfokozatú szabályozó szükséges. Ezekhez a típusokhoz termosztát alkalmazása nem lehetséges. Vezérlı és szabályzó egység heti programozású órával Egyfokozatú vezérlés Kétfokozatú vezérlés Egyzónás TH 011/1 Egyzónás TH 011/2 Kétzónás TH 012/1 Kétzónás TH 012/2 Háromzónás TH 013/1 Háromzónás TH 013/2 Négyzónás TH 014/1 Négyzónás TH 014/2 A szabályozószekrényekkel 30 db SR II egyfokozatú vagy 30 db SR II kétfokozatú készülék vezérelhetı zónánként. A szabályozószekrény részei: - védelem 1 A biztosítékkal (vezérlés) - védelem 6 A biztosítékkal (teljesítmény) - zónánként - 1 db elektronikus termosztát - zónánként - 1 db napi, heti digitális óra az összes zónához (Opció: - digitális óra minden zónához külön - relé zónánként, a teljesítmény függvényében)

21 A vezérlıegységek megrendelhetık a SOLARONICS Kft-tıl. A fent bemutatott vezérlıdobozokat kábelezve szállítjuk, speciális használati utasítással. Mindegyiken komplett terminál teszi lehetıvé a könnyő és gyors kezelést. Minden egyes vezérlıszekrény rendelkezik zónánként egy fekete szondával. Azon kívül, hogy betartják az utasításokat a vezérlıegység felszerelésénél, a szondát embermagasságban kell elhelyezni olyan helyen, ahol nincs kitéve légáramlatoknak, és egyenletesen kapja a sugárzást. A szondát rögzítéskor hıszigeteléssel kell ellátni, ha falra szerelik. A hideg fal megakadályozza a szonda megfelelı mőködését. A szonda és a szabályozó között maximum 100 m árnyékolt kábelt (2 1 mm 2 ) használjon. Kéteres kábelt alkalmazzon, és erısáramú vezetékektıl a lehetı legtávolabb helyezze el azt. A vezérlıegység elemeinek elrendezésén vagy kábelezésén nem szabad módosítani! Megjegyzés: 1. Figyelembevéve a begyújtás alatti maximális áramfelvételt, 1,5 mm 2 -es vezetékkeresztmetszet elégséges 20 db sugárzó bekötéséhez a vezérlésbe. 2. A vezetékeknek semmi esetre sem szabad a készülék felett haladniuk! Amennyiben a készülékhez képest oldalirányban szerelik a kábelt, a készüléktıl való távolsága nem lehet kevesebb 0,5 méternél. 3. A vezetékek készülék felé haladó, leszálló ágát úgy kell szerelni, hogy hıhatás ne érje! 4. A COMPUTHERM termosztáttal történı szerelés esetén a termosztátot és a szondát összekötı kábel meghosszabbítása tilos!

22 AZ SR II SUGÁRZÓK BEKÖTÉSI RAJZA Elektromos hálózat Szakaszoló, védelemmel óra szabályozó termosztát kétsarkú kapcsoló Automatikus mőködtetés (szabályozóval) Automatikus mőködtetés (termosztáttal) Kézi mőködtetés (kapcsolóval) kétfokozatú szabályozó SR II 42, 62, 82 Kétfokozatú szabályozóval SR II 42, 62, 82 Kétfokozatú szabályozó nélkül SR II 21, 31, 41, 61, 81

23 A KÜLÖNBÖZİ FUNKCIÓK BEKÖTÉSE A VEZÉRLİEGYSÉGEN Hálózati csatlakozó HT1: Nagyfeszültség 1. fokozat HT2: Nagyfeszültség 2. fokozat * EM1: Testelektróda 1. fokozat EM2: Testelektróda 2. fokozat * EA1: Gyújtóelektróda 1. fokozat EA2: Gyújtóelektróda 2. fokozat * EI1: Ionizációs elektróda 1. fokozat EI2: Ionizációs elektróda 2. fokozat * EV1: Mágnesszelep 1. fokozat EV2: Mágnesszelep 2. fokozat * * Csak az SR II 42, 62, 82 modelleknél

24 AZ ÜZEMELÉSHEZ SZÜKSÉGES LEVEGİ A mőködéshez felhasznált levegı a helyiségen belülrıl származik. Az SR II készülékek mőködéséhez szükséges levegımennyiséget a tervezı elıírásai alapján biztosítani kell! 7. ÉGÉSTERMÉKEK A HELYISÉG SZELLİZTETÉSE Jóllehet az SR II készülékek égése rendkívül higiénikus, a szükséges levegıutánpótlást/légcserét az érvényben levı elıírások szerint kell biztosítani. A levegı utánpótlása az épület résein vagy szellızırácson keresztül valósulhat meg. Az égéstermékek kiszellıztetése a készülékek felett, rendszerint a helyiség legmagasabb pontján történhet. A terven elıírt szellızés biztosítása elengedhetetlenül szükséges! 8. ÜZEMBEHELYEZÉS A felszerelt vörösen sugárzó készülékeket be kell üzemeltetni, mely a SOLARONICS Kft. szervize vagy az általa megbízott szakszerviz végezhet el. A beüzemelés garanciafeltétel (lásd a 2. oldalon), ezért a sugárzót nem szabad feszültség alá helyezni! Ezt csak a beüzemelı szerviz végezheti el!

25 ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS Oldal 1. FŐTÉSPRÓBA AZ IDÉNY KEZDETÉN KARBANTARTÁS MŐKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK PÓTALKATRÉSZEK 30. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal! SOLARONICS Kft Budapest, Építész u Tel.: ; (1) , ;

26 FŐTÉSPRÓBA AZ IDÉNY ELEJÉN Végezzen indításpróbát, és gyızıdjön meg a készülék szabályszerő mőködésérıl! Gyakran megtörténik, hogy a főtési idıszak elején nehéz begyújtani a készüléket. Ha a készülék több kísérlet után sem gyullad be, hívja ki a szakszervizt. A szabályszerő mőködés ellenırzésére a következı próbát végezheti el. Miután begyújtotta a készüléket, hagyja mőködni néhány percig, majd zárja el a gázt. Amint a gázellátás megszőnik, az égıfej ismét szikráztat, és megpróbálja újraindítani a készüléket. Ha ekkor kinyitják a gázelzárót, akkor a berendezés tovább üzemel. 2. KARBANTARTÁS ÉVI EGYSZERI KARBANTARTÁS Mivel az SR II típusú sugárzó készülékeknek a mágnesszelepen kívül nincs mechanikus mozgó alkatrészük, így a karbantartás évi egyszeri átvizsgálásra és tisztításra korlátozódik. A karbantartást a SOLARONICS Kft. szervize, illetve az erre jogosult szerviz cégek végezhetik. Annak érdekében, hogy megırizzék az SR II sugárzók TELJESÍTMÉNYÉT - MŐKÖDÉSI BIZTONSÁGÁT - HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁT - GARANCIÁJÁT javasoljuk, hogy évente legalább egyszer végeztesse el szakemberekkel a készülék átvizsgálását. A karbantartási szerzıdés megkötéséhez forduljanak a szakszervizünkhöz! A KARBANTARTÁSKOR ELVÉGZENDİ MŐVELETEK - A készülék áramtalanítsa és a gáz elzárása. - A sugárzó felületet bevizsgálása. - A vezetéki gázszőrı megtisztítása. - A fúvóka, a keverıidom és az elektródák megtisztítása. - A megbontott elemek visszaszerelése. - Újra áram és gáz alá helyezés. - A gázcsatlakozások tömítettségének ellenırzése. - A biztonsági gyújtó és vezérlıegység helyes mőködésének ellenırzése. - A felfüggesztı elemek ellenırzése.

27 KARBANTARTÁSI MŐVELETEK A sugárzó felületek átvizsgálása Ha az égıfej tömítettsége elégtelen vagy a kerámialapon repedés észlelhetı, az égıfej cseréje szükséges. Az elektródák átvizsgálása - Oldja az elektróda tartólapot rögzítı csavar, szerelje le az elektródakészletet. - Tisztítsa meg fémkefével. - Ellenırizze és állítsa be a gyújtóelektródák távolságát. - Szerelje vissza a tartólemezt, és ellenırizze beállításokat.

28 A KEVERİIDOM ÉS A FÚVÓKA TISZTÍTÁSA Mártsa a fúvókát oldószerbe, és fújja ki sőrített levegıvel. Soha ne használjon fémdrótot! Oldószerrel átitatott ronggyal törölje ki a keverıidomot. (1) Lazítsa meg (2) Vegye le (3) Csavarozza ki a fúvókát (4) Hozzáférés a keverıegységhez Megjegyzés: Ügyeljen a fúvóka tömítettségére a fúvókatartóban! Ne használjon tömítıanyagot!

29 MŐKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK Tünetek Gyújtó- és lángellenırzı szerkezet A gyújtóciklus normálisan lezajlik, van nagyfeszültségő szikra a gyújtóelektróda és a test között. Nincs nagyfeszültségő szikra a gyújtóelektróda és a testelektróda között. Égı Lehetséges okok Hibaelhárítás Nem gyullad be az elsı kísérletre. Csak többszöri gyújtási kisérletre gyullad be. Az égıfej begyullad, de a gyújtást követı 4 másodperc múlva elalszik. A gázelzáró zárva van. Nyissa ki az elzárót. A gázcsövek nincsenek jól Tisztítsa meg a csırendszert. kitisztítva. Eldugult a szőrı a Tisztítsa meg a szőrıt. nyomáscsökkentı elıtt. A fúvóka részben vagy teljesen Tisztítsa meg a fúvókát. eldugult. Nem megfelelı a fúvóka. Cserélje ki a fúvókát (lásd a 11. oldalon). A gyújtóelektróda hézaga túl Állítsa be a távolságot. nagy. A mágnesszelep zárt Cserélje ki a mágnesszepet. helyzetben beakadt. Nem megfelelı a fúvóka. Cserélje ki a fúvókát. Az ionizációs elektróda rosszul Állítsa be helyesen az van beállítva az égıfejhez, vagy elektródát. a földhöz képest. Rossz a földelés a Tisztítsa meg az érintkezést. vezérlıegységben. A vezérlıegység hibás (az Cserélje ki a vezérlıegységet. ionizációs jel túl gyenge). Fázis-nulla felcserélıdés. Kösse be helyesen, lásd a 22. oldalt. A nullavezetın nem nulla a Tegyen be egy leválasztó potenciál. transzformátort. Nincs tápfeszültség. Ellenırizze a fıáramkört. Kiolvadt a biztosíték. Cseréljen biztosítékot, miután megtalálta a hibát. A fázist és a nullát felcserélték. Kösse be helyesen, lásd a 22. A gyújtóelektróda letestel. A gyújtóelektróda beszennyezıdött. A gyújtóelektróda hézaga túl nagy. Az elektróda porcelán része repedt, letestel az égıfejben a vezérlıdobozban. A nagyfeszültségő vezeték rosszul van bekötve, vagy rossz a földelés. Hibás a vezérlıegység. oldalt. Szüntesse meg a zárlatot. Tisztítsa meg oldószerrel. Állítsa be a távolságot. Cserélje ki az elektródát. Kösse be helyesen a vezetéket. Cserélje ki.

30 PÓTALKATRÉSZEK Rendelési szám Mágnesszelep tekercs Egyfokozatú biztonsági és vezérlıegység SR II 21, 31, 41 modellekhez Egyfokozatú biztonsági és vezérlıegység SR II 61, 81 modellekhez Kétfokozatú biztonsági és vezérlıegység SR II 42, 62, 82 modellekhez Egyfokozatú komplett mágnesszelep SR II 21, 31, 41 modellekhez Egyfokozatú komplett mágnesszelep SR II 61, 81 modellekhez Kétfokozatú komplett mágnesszelep SR II 42, 62, 82 modellekhez Szerelt elektródakészlet, tartólemezzel Égısor SR II 21 és 42 modellekhez Égısor SR II 31, 61 és 62 modellekhez Égısor SR II 41, 81 és 82 modellekhez Égısor SR II 21 és 42 templomi modellekhez Égısor SR II 31, 61 és 62 templomi modellekhez Égısor SR II 41, 81 és 82 templomi modellekhez A SOLARONICS Kft. a gyártó egyetértésével fenntartja magának a jogot ezen gépkönyv kiadására, valamint az abban foglaltak módosítására. Kizárólag a készülék leszállításakor átadott gépkönyv érvényes!

VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK

VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK SR II 21 31 41 61 81 SR II 42 62 82 Normál és templomi kivitel MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA MŰSZAKI LEÍRÁS FÖLSZERELÉS ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 4

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TL.E 23 36 45 MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal - FŐTÉSI

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny YAC-A fűtés nélküli légfüggöny MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2016.06.22. - 2 - Az ennek a gépkönyvnek a tárgyát képező termékcsoport YAC-A típusú, fűtés nélküli kapulégfüggöny termékcsalád

Részletesebben

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT MINIGAZ EVOLUTION MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok Centrifugális vagy axiális ventilátor Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085BL0162

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085BL0162 GA/N 45A GA/N 80A GA/N 100A HİLÉGFÚVÓK CE 0085BL0162 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás

Részletesebben

VENTS KAM RENDSZERŐ ELEKTROMOS CENTRIFUGÁLIS VENTILÁTOR GÉPKÖNYV PS

VENTS KAM RENDSZERŐ ELEKTROMOS CENTRIFUGÁLIS VENTILÁTOR GÉPKÖNYV PS RENDELTETÉS: VENTS KAM RENDSZERŐ ELEKTROMOS CENTRIFUGÁLIS VENTILÁTOR GÉPKÖNYV 30637114-010.1-PS A fémházas 146-158 mm lapátátmérıjő VENTS KAM rendszerő elektromos centrifugális ventilátor a továbbiakban

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16.

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. EC és GE TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési utasítás elıírásait. A gyártó, valamint

Részletesebben

Csarnokfűtés-rendszer. Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók. primoschwank. supraschwank HU

Csarnokfűtés-rendszer. Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók. primoschwank. supraschwank HU Csarnokfűtés-rendszer Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók HU 03-11-04 Alkalmazás: Növelt sugárzási hatásfokú fűtõkészülék, hõátadás elsõsorban infravörös világos és sötét sugárzással. Fűtőközeg: Földgáz

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

SOLARTUBE TU 12 17 23 36

SOLARTUBE TU 12 17 23 36 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TU 12 17 23 36 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.02 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés 1 BENINCÁ BILL Használati és üzembe helyezési utasítás Figyelmeztetés A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót

Részletesebben

Minigaz MRA 16/36/45 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

Minigaz MRA 16/36/45 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT Minigaz MRA HİLÉGFÜGGÖNY Minigaz MRA 16/36/45 típusok Zárt vagy nyílt égésterő szerelési mód Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs lángırzés Többágú égısor Kifúvóidomok,

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. 2013.10.02. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. 2013.10.02. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TUP 50 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.02. - 2 - FIGYELMEZTETÉS! Ezt a gépkönyvet a termék fölszerelése előtt át kell adni a kivitelezőnek!

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielıtt

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

TRIATHERM EUROLINE TÖBBÉGİS SÖTÉTEN SUGÁRZÓ RENDSZER MŐSZAKI LEÍRÁS A SZERELİ RÉSZÉRE MŐSZAKI ISMERTETİ BESZERELÉS ÜZEMELTETÉS 2011.02.10. 1 BEVEZETİ A beüzemelésre kerülı TRIATHERM többégıs hısugárzó

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura. HERZ Teplomix Termosztatikus háromjáratú szabályozószelep a kazán visszatérı ági hımérsékletének emeléséhez Normblatt 7766 2007. jan. kiadás Beépítési méretek, mm kvs (m3/h) kvs (m3/h) Rendelési szám Méret

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: MC Vario Összecsukható állvány Cikkszám: 92020007 Gyártó: METALCONSTRUCT Zrt. 6000. Kecskemét, Főzfás köz 3. Lapszám: 2/6 Az ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ az MC Vario összecsukható

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek

BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 1 BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra!

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Honeywell D04FS Beépítési Útmutató Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Nyomásszabályzó szelep 1. Biztonsági előírások 1. Kövesse a beépítési útmutatót 2. A készüléket csak úgy szabad használni: -

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics DTH-1 TELEFON HIBRID Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás

Részletesebben

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez)

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez) Felszerelési útmutató Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt és készlethez) MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A MUNKÁHOZ, olvassa el figyelmesen az összes tudnivalót! ÁRAMÜTÉS

Részletesebben

Szerelési, karbantartási útmutató

Szerelési, karbantartási útmutató ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft. 9461 Lövő, Kossuth L. u.25. Szerelési, karbantartási útmutató Termékszavatossági előírások Az üvegezéstechnika ékelési előírásait be kell tartani. Agresszív faanyagok

Részletesebben

C40 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató

C40 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató 1 C40 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató Figyelem! A motorról a működtetés után a hálózati 230V-os feszültséget le kell kapcsolni. A motort vagy visszabillenős kapcsolóról vagy beállítható munkaidejű

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ ELÕZETES MÛVELETEK Az automata berendezést úgy dolgozták ki, hogy maximum 5 méter magas kapuhoz alkalmazható 400 mm-es mûködtetõkkel, és maximum 4 m-hez 300 mm-es mûködtetõkkel. Használható könnyû, nehéz,

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Atomic 3000. Felhasználói kézikönyv

Atomic 3000. Felhasználói kézikönyv Atomic 3000 Felhasználói kézikönyv Biztonsági információk Figyelem! A készülék professzionális felhasználásra készült, nem otthoni használatra. Az Atomic 3000 számos veszélyt jelenthet tűz, hő, áramütés,

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

VENTS VKV/VKH/VKMK/VKMKp CENTRIFUGÁLIS TETİVENTILÁTOROK GÉPKÖNYV 30637114-012.2 PS

VENTS VKV/VKH/VKMK/VKMKp CENTRIFUGÁLIS TETİVENTILÁTOROK GÉPKÖNYV 30637114-012.2 PS VENTS VKV/VKH/VKMK/VKMKp CENTRIFUGÁLIS TETİVENTILÁTOROK GÉPKÖNYV 30637114-012.2 PS 2010 ALKALMAZÁS VENTS VKV/ VKH/ VKMK/ VKMKp fémházas centrifugális tetıventilátor, 220 mm-tıl 500 mm-es méretig. (továbbiakban

Részletesebben

SZERELÉSI és KEZELÉSI UTASÍTÁS

SZERELÉSI és KEZELÉSI UTASÍTÁS SZERELÉSI és KEZELÉSI UTASÍTÁS VENTOUX JURA COGNAC típusú hılégfúvók NIAGARA típusú kapulégfüggönyök 2009.01.16. Típusok (méretek): 2110 2115 3110 3115 2210 2215 3210 3215 2310 2315 3310 3315 GARANCIA

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok 3 Felépítés 4 Méretek 5 Műszaki adatok 5 Felszerelés 6 Szabályozás 8 Kapcsolási sémák 9 Légsebesség 9 Keverőelem 10 EL 2 ALAPADATOK EL Fűtőteljesítmény

Részletesebben

Háztartási membrános gázmérık G4 - G6

Háztartási membrános gázmérık G4 - G6 Háztartási membrános gázmérık G4 - G6 Egycsonkú mérımő G4 A G4, G6 gázmérı A G4 és G6 típusú membrános háztartási gázmérık a GMT (Gas-, Meß- und Regeltechnik GmbH) licence alapján, Nagykanizsán készülnek:

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Keverőköri szabályozó készlet

Keverőköri szabályozó készlet 0KITZONE00 Szerelési és használati útmutató Tahiti Condensing Tahiti Dual Line Tech Nias Condensing Niua Dual Line Tech Fondital fali kazánokhoz Kedves Vásárló Köszönjük, hogy cégünket és termékünket választotta.

Részletesebben

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS!

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS! MK-DH Videó kaputelefon Szerelési utasítás Óvintézkedések. ÁLTALÁNOS TILTÁS! NEDVESSÉGGEL KAPCSOLATOS TILTÁS! SZÉTSZERELNI TILOS! FIGYELMEZTETÉS! FIGYELEM! (Elhanyagolása halálesetet, vagy súlyos sérülést

Részletesebben

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

KERÁMIAFŰTÉS GAZDASÁGOS KÉNYELMES KÖRNYEZETBARÁT

KERÁMIAFŰTÉS GAZDASÁGOS KÉNYELMES KÖRNYEZETBARÁT KÉNYELEM A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA JOBB TERMELÉKENYSÉG ÉVI 30 40% ENERGIAMEGTAKARÍTÁS A kerámiafűtés fűti a padlót, a gépeket és az embereket. A kerámiafűtés nem fűti túl az épületek magasban lévő részeit;

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

G-OLD-f-i 80, 150, 200, 300, 400, 500, 650, 1000 G-OLD-AL 200, 300, 400, 500, 650, 1000 G-OLD-s-sa 150, 200, 300, 400, 500 G-OLD-sdk 300, 400, 500

G-OLD-f-i 80, 150, 200, 300, 400, 500, 650, 1000 G-OLD-AL 200, 300, 400, 500, 650, 1000 G-OLD-s-sa 150, 200, 300, 400, 500 G-OLD-sdk 300, 400, 500 KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ G-OLD-f-i 80, 150, 200, 300, 400, 500, 650, 1000 G-OLD-AL 200, 300, 400, 500, 650, 1000 G-OLD-s-sa 150, 200, 300, 400, 500 G-OLD-sdk 300, 400, 500 G-OLD Infrapanel 2890 Tata,

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft.

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft. 1PMC 1 Phase Motor Control H&M Elektronik Kft. 1 Phase Motor Control 1PMC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik Kft. 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az E-212 elektronikus vezérlıhöz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az E-212 elektronikus vezérlıhöz 1 Nyíregyháza, Óvoda u. 29. Adószám: 13054391-2-15 Tel:42 310 381 fax: 42/500 689 30/94 54 991 www.aero-therm.hu Email:girhiny@aero-therm.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az E-212 elektronikus vezérlıhöz 1.1 A mőködésrıl

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló! Tisztelt Vásárló! Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása Megtisztelő számunkra, hogy a termékünket választotta, reméljük hogy berendezésünk zökkenőmentesen fogja szolgálni Önt! A beléptető

Részletesebben