MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINIGAZ EVOLUTION. MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT"

Átírás

1 MINIGAZ EVOLUTION MH 16/21/28/35/45/55/75/95 MV 36/55/75/95 MC 21/28/35/45/55/75 típusok Centrifugális vagy axiális ventilátor Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs lángırzés Füstgáz-ventilátor 5 év gyári garancia a hıcserélıre GÉPKÖNYV MŐSZAKI LEÍRÁS 0063/94 SZERELÉS HASZNÁLAT

2 - 2 - Fejezet TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 2 A MINIGAZ GÁZÜZEMŐ HİLÉGFÚVÓK MŐSZAKI JELLEMZİI Az MH típusú, axiálventilátoros hılégfúvók mőszaki adatai Az MV típusú, axiálventilátoros hılégfúvók mőszaki adatai Az MC típusú, centrifugál ventilátoros hılégfúvók mőszaki adatai 8-9 Az MC típusú, centrifugál ventilátoros hılégfúvó ventilátorkamrájának összeszerelése 9 3 A HİLÉGFÚVÓK RÖGZÍTÉSE Állítható konzol az MH 21/28/35/45/55 típusok oldalfali függesztéséhez SMR Állítható konzol az MH 21/28/35/45/55 típusok I-oszlophoz való függesztéshez SMR+KIPN Állítható konzol az MH 75/95 típusok oldalfali szereléshez SMF Állítható konzol az MC készülékek oldalfali szereléshez SMF 11 4 ELEKTROMOS BEKÖTÉS A hılégfúvók elektromos sémája, vezérlıjelfogadó kártya csatlakozásai TM 1 termosztát bekötési sémája vezérlı vezetékkel TM 2 vezérlıdoboz csatlakoztatási sémája TM 3 szabályozószekrény bekötési sémája TM 4 szabályozószekrény bekötési sémája 15 5 ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETİ ELEMEK CSATLAKOZTATÁSA Az égéstermék-elvezetés tartozékai a MINIGAZ 16/21/28/35 típusú hılégfúvókhoz Az égéstermék-elvezetés tartozékai a MINIGAZ 45/55/75/95 típusú hılégfúvókhoz A füstcsı csatlakoztatása a hılégfúvóhoz C12 koncentrikus fali kivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ 16/21/28/35 típusoknál KC C12 koncentrikus fali kivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ 45/55/75/95 típusoknál KC C32 koncentrikus tetıkivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ 16/21/28/35 típusoknál KC C32 koncentrikus tetıkivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ 16/21/28/35 típusoknál 8 m hossz. fölött C32 koncentrikus tetıkivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ 45/55/75/95 típusoknál KC B22 tetıkivezetı csatlakoztatása a MINIGAZ 16/21/28/35/45/55/75/95 típusoknál KB B22 tetıkivezetı csatlakoztatása a MINIGAZ MV 36/55/75/95 típusoknál KC C32 koncentrikus tetıkivezetı csatlakoztatása a MINIGAZ MV 36 esetében KC3280V C32 koncentrikus tetıkivezetı csatlakoztatása a MINIGAZ MV 55/75/95 esetében KC32130V 20 6 GÁZHÁLÓZAT A gáz fajtájának megfelelı beállítás Az egyfokozatú gázszelep beállítása Az állítható szelep szabályozása 23 7 GÁZCSATLAKOZÁS A hılégfúvókhoz használatos gázcsatlakozó készlet 23 8 A GÁZÜZEMŐ HİLÉGFÚVÓK BEÜZEMELÉSE Mőködési elv Alkatrészlista 24 9 KARBANTARTÁS AJÁNLÁSOK A HELYES HASZNÁLATHOZ HIBAELHÁRÍTÁS 26

3 - 3 - FIGYELMEZTETÉS! Az ennek a gépkönyvnek a tárgyát képezı termékcsoport számos próbát és ellenırzést állt ki, melyeket az európai gáz irányelv ír elı: mechanikai és elektromos biztonsági, megbízhatósági, égési higiéniai vizsgálatok... A CE jelzés a készülék tervezésének, a gyártás minıségének, a teljesítménynek a hivatalos elismerése. A készülékek élettartama és teljesítménye akkor optimális, ha használata, valamint karbantartása az érvényben lévı elıírások szerint, szakszerően történik. A SOLARONICS Kft. 2 év (a hıcserélıre 5 év) alkatrészgaranciát biztosít az általa forgalomba hozott hılégfúvókra, melynek kezdete a készülék SOLARONICS Kft-tıl való átvételének idıpontja. Ez a garancia csak akkor érvényes, ha betartják a gépkönyvnek a gyártó által meghatározott utasításait, visszaküldik a készülékekhez adott garanciajegyet, elvégeztetik az üzembehelyezést a SOLARONICS Kft-vel vagy az általa megbízott szakszervizzel, majd az ezt igazoló dokumentumot elküldik a SOLARONICS Kft-nek. A beszerelı feladata, miután ellenırizte, hogy a készülék elhelyezése megfelel-e a jelen gépkönyv elıírásainak: 1/ tájékoztatni a felhasználót: - hogy a készüléken semmilyen módosítást nem végezhet, csak szakember helyezheti át, és a készüléket ezután újra be kell üzemelni. A biztonsági alkatrészeken, a készülék teljesítményét befolyásoló elemeken vagy az égési higiénián végrehajtott legkisebb módosítás (csere, alkatrész kiszerelése, stb.) automatikusan a CE jelzés és a garancia azonnali visszavonását jelenti. - hogy elengedhetetlen a tisztítási mőveletek és a karbantartás elıírásszerő elvégeztetése. A megelızı karbantartást legalább évente egy alkalommal szükséges elvégezni és dokumentálni. 2/ átadni a felhasználónak ezt a gépkönyvet. A SOLARONICS Kft. a gyártó egyetértésével fenntartja magának a jogot ezen gépkönyv kiadására. Kizárólag a készülék leszállításakor átadott gépkönyv érvényes! FIGYELEM! A készülékek háztartásban nem használhatók! 1 A KÉSZÜLÉKEK LEÍRÁSA, MŐKÖDÉSE A MINIGAZ gázüzemő hılégfúvó független meleglevegı generátor, mely földgázzal vagy propánnal mőködik, megfelel a gázüzemő készülékekre vonatkozó európai irányelvnek és az EN 437 európai szabványnak. Direkt gázüzemő főtési rendszert alkot, azaz közvetítı közeg nélkül termel, és bocsát ki hıt. A gépkönyvben leírt teljes termékskála esetében elszívóventilátor biztosítja az égéstermékek kivezetését. A berendezések az égési levegıt a helyiségbıl vagy az épületen kívülrıl veszik. A II 2E ///94 kategóriájú MINIGAZ készülékek jelzést viselnek, földgázzal (G20 vagy G25) vagy propánnal (G31) üzemeltethetıek az európai irányelveknek és az EN 437 európai szabványnak megfelelıen. 1-1 A készülékek leírása: - RAL 9003 színő, epoxi festékkel bevont acéllemez ház, vízszintesen és függılegesen állítható lamellákkal szerelt elülsı alumínium kifúvóelem - Különálló, aluminizált acélból készült fúvókatartó égısor és kiöblösödı fúvókanyílások - Aluminizált acél anyagú, nagy falvastagságú csövekbıl készült hıcserélı - Axiális (MH és MV) vagy centrifugális (MC) ventilátorok - SIT típusú kombinált gázszerelvény - BRAHMA márkájú Elektronikus kártya szabályozza a MINIGAZ mőködési ciklusát, ellenırzi a biztonságos mőködését - Elektromos gyújtás, ionizációs lángellenırzés - A hıcserélı a túlmelegedés ellen kétszeresen védett termosztátok által, melyekbıl egy a kézi újraindításhoz használatos.

4 Használati tanácsok: - A készülék használatához, szabályozásához és karbantartásához ismerje meg a gépkönyv útmutatásait. - Ajánlott évente egy, szakszerviz által végzett karbantartás. A karbantartási mőveletek gyakorisága a környezettıl függ, melyben a készüléket elhelyezték. Különösen a poros helyiségek esetében kell alaposabb vizsgálatot végezni. - Ellenırizze rendszeresen, hogy a készüléken nincs-e deformáció, különös tekintettel a kéményre és a gázvezetékre. - Ellenırizze rendszeresen, hogy az épület légbevezetı nyílásai és a készülék környéke szabadok legyenek. - Ellenırizze, hogy a meleg levegı megfelelıen áramolhat-e a helyiségbe, azaz, hogy nincs akadály a készülék meleg levegıt kifúvónyílása elıtt. 1-3 Mőködés: - Ha a helyiségben a hımérséklet nem éri el termosztáton beállított hımérsékletet, az égı a gyújtóelektróda segítségével begyullad, majd elindul a ventilátor, és meleg levegıt fúj a helyiségbe. Amint a levegı hımérséklete eléri a kívánt értéket, a termosztát lezárja a gázszelepet, és az égı kialszik. A ventilátor továbbforog kb. 1 percig, amíg a hıcserélı le nem hől. 1-4 Biztonság: - Az esetleges láng-problémát egy ionizációs érzékelı észleli, és a gázszelepek azonnal lezáródnak. - A hıcserélı védelmét két túlmelegedés elleni termosztát biztosítja. Az elsı automatikusan újraindít, az elégtelen levegımennyiség ellen véd (eltömıdések, ventilátorhiba). A második a kézi újraindításhoz szükséges, magasabb határérték szabályozza mint az elızıt. A túlhevüléstıl védi meg a készüléket. Ha a fenti mőveletek közben bármilyen hibát vagy eltérést észlel, értesítse szervizünket az alábbi telefonszámokon: Tel.: (1) , , mobil: , Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülékbe elegendı égési levegı jut az atmoszférikus nyomáson. (Minden módosítást, melyet a készülék elhelyezése után végeznek az épületen, ennek figyelembevételével kell végrehajtani). A helyiség belsejében bekövetkezett túlzott nyomáscsökkenés megzavarhatja a készülék megfelelı mőködését, korlátozza a szükséges égési levegı mennyiségét. 1-5 Kikapcsolás: - Ha csak rövid idıre akarja kikapcsolni a készüléket, akkor elegendı, ha a helyiségtermosztátot minimális hımérsékletre állítja. Az újraindítást is a termosztát segítségével végezheti. - Huzamosabb idıre való leállás esetén állítsa a helyiségtermosztátot minimális hımérsékletre, a szabályozógombot a nulla pontra, várja meg, amíg a ventilátor leáll, majd zárja el a gázszelepet, és szakítsa meg az elektromos csatlakoztatást. - Az ismételt üzembehelyezést a bekapcsolási utasításokat követve végezze. - A gáz és elektromos ellátást csak vészhelyzetben vagy csak huzamosabb idıre történı leállításkor szakítsa meg! 1-6 Felszerelés: A készülékek elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy - a szervizajtó 90 o -ig nyitható legyen, és ezt vegyék figyelembe a tartószerkezet elkészítésénél, ha nem a gyári tartószerkezetet alkalmazzák; - biztosítva legyen a szabványos villamos védıtávolság.

5 - 5-2 MŐSZAKI JELLEMZİK MH típus A MINIGAZ MH típusú hılégfúvókat axiális ventilátorral szerelik. Közvetlen befúvásúak, a két irányban állítható kifúvórács az alapfelszereléshez tartozik. 2-1 Az MH típusú axiálventilátoros hılégfúvók mőszaki adatai: TÍPUSOK MH 16 MH 21 MH 28 MH 35 MH 45 MH 55 MH 75 MH 95 Névleges hıterhelés kw Névleges főtıteljesítmény kw 14,5 19,5 25,5 31,5 40, ,4 84 Hatásfok % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 Ventilátorok száma 1 2 Fordulatszám ford/perc Légszállítás 15 C-on Légszállítás 50 C-on m 3 /h Hımérséklet emelés ( t) K Hatótávolság m Gázfelhasználás 15 C-on Földgáz G20 Földgáz G25 Propán G30/G31 20 mbar 25 mbar 37 mbar 1,69 m 3 / h 1,88 m 3 / h 1,25 kg/h 2,22 m 3 / h 2,46 m 3 / h 1,64 kg/h 2,96 m 3 / h 3,29 m 3 / h 2,18 kg/h ,70 m 3 / h 4,11 m 3 / h 2,73 kg/h ,76 m 3 / h 5,28 m 3 / h 3,51 kg/h ,82 m 3 / h 6,43 m 3 / h 4,30 kg/h ,40 m 3 / h 8,22 m 3 / h 5,46 kg/h ,0 m 3 / h 11,1 m 3 / h 7,40 kg/h Füstkivezetés átmérıje mm / / / / 125 Légbevezetés átmérıje mm Feszültség Elektromos teljesítményfelvétel ~ 230 V; 50 Hz, IP42 VA Tömeg kg Zajszint - a készüléktıl 5 m-re, nyílt térben db(a) Csatlakozások a MINIGAZ MH 16, 21, 28, 35 esetében Füstgáz Gáz Füstgáz Levegı Levegı Gáz Csatlakozások a MINIGAZ MH 45, 55, 75, 95 esetében A B C Ø Füstgáz Ø Levegı Ø G MH /125 1/2" MH /125 1/2" MH /125 1/2" MH /125 1/2" MH /2" MH /2" MH /4" MH /4"

6 Az MV típusú, axiálventilátoros hılégfúvók mőszaki adatai MV típus Az MV típusú hılégfúvók axiális ventilátorral rendelkeznek. Fúvási irányuk függıleges, a két irányban állítható kifúvórács az alapfelszereléshez tartozik. Közvetlen befúvásúak, magas polcok közötti folyosókba, járatokba történı befúvásra fejlesztették ki. TÍPUSOK MV 36 MV 55 MV 75 MV 95 Névleges hıterhelés kw Névleges főtıteljesítmény kw 32, ,4 84 Hatásfok % > 91 > 91 > 91 >91 Ventilátorok száma db Fordulatszám ford/perc Légszállítás 15 C-on Légszállítás 50 C-on m 3 /h Hımérséklet emelés ( t) K Hatótávolság m Minimális/maximális elhelyezési magasság Gázfogyasztás 15 C Földgáz G20 Földgáz G25 Propán G30/G31 m 20 mbar 25 mbar 37 mbar Lásd az elhelyezési magasságra vonatkozó táblázatnál 3,21 m 3 /h 4,23 m 3 /h 2,81 kg/h 5,82 m 3 /h 6,43 m 3 /h 4,30 kg/h 7,40 m 3 /h 8,22 m 3 /h 5,46 kg/h ,0 m 3 /h 11,1 m 3 /h 7,40 kg/h Füstgáz kivezetés átmérıje mm / 125 Légbevezetés átmérıje mm Feszültség ~ 230 V; 50 Hz, IP42 Elektromos teljesítményfelvétel VA Tömeg kg Zajszint a készüléktıl 5 m-re, nyílt térben db(a) Az MV típusok mőködési elve Az MV készülékcsalád modelljei kétféle funkciót látnak el: - főtés, amely azonos a gáztüzeléső hılégfúvókkal megegyezı üzemmód - légrétegzıdés megakadályozása, a környezeti levegı hımérsékletétıl függıen

7 - 7 - Az MV modellek méretei: B B G Levegı C G Levegı C Füstgáz H Füstgáz H A A Méret / Típus MV 36 MV 55 MV 75 MV 95 A B C D 134,5 134,5 149,5 149,5 E H I Ø Füstgáz /125 Ø Levegı Ø G (gáz) 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" Az MV modellek elhelyezési magassága Az MV modelleket a fölsı részükön 4 db M8-as csavarral rögzítik. A készülékek függılegesen, a talaj felé fújják ki a levegıt, ezért a felfüggesztési magasság nem lehet se alacsonyabb, se magasabb az ajánlottnál. L3 L1 L2 A legkedvezıbb felhasználás érdekében kérjük, hogy tartsa be az itt ajánlott elhelyezési távolságokat. L2 L3 Típusok MV 36 MV 55 MV 75 MV 95 L1 (min) m 0,45 0,45 0,50 0,60 L2 (min) m L3 (min) m H: Magasság (min. max.) m P: Maximális hatótávolság m 20-H 25-H 28-H 30-H P P H P

8 - 8 - MC típus 2-3 MC típusú, radiálventilátoros hılégfúvók mőszaki adatai Az MC típusú hılégfúvókat centrifugális ventilátorral szerelik, és az alapfelszereléshez tartozik a légkeverı kamra (ábra a 9. oldalon). Légcsatornán történı vagy közvetlen befúvásra tervezték. A légkeverı kamrára keverızsalu és szőrı szerelhetı fel. TÍPUSOK MC 21 MC 28 MC 35 MC 45 MC 55 MC 75 Névleges hıterhelés kw Névleges főtıteljesítmény kw 19,5 25,5 31,5 40, ,4 Hatásfok % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 Ventilátor típusa BD25/25 M6 BD28/28 M6 BD28/28 M6 BD33/33 M6 BD33/33 M6 BD33/33 M6 A motor elektromos teljesítménye kw-le 0,25-1/3 0,37-1/2 0,37-1/2 0,75-1 0,75-1 1,1-1,5 A motor fordulatszáma ford/perc Motorkapcsolás Sebesség - közepes nagy kis közepes Jelleggörbe (szőrı nélkül) N Légszállítás 15 C-on Légszállítás 50 C-on m 3 /h Hımérséklet emelés ( t) K 33,7 36,6 33,1 30,5 33,4 35,1 Rendelkezésre álló statikus nyomás Pa Gázfogyasztás 15 C Földgáz G20 20 mbar 2,22 m 3 / h 2,96 m 3 / h 3,70 m 3 / h 4,76 m 3 / h 5,82 m 3 / h Földgáz G25 25 mbar 2,46 m 3 / h 3,29 m 3 / h 4,11 m 3 / h 5,28 m 3 / h 6,43 m 3 / h Propángáz G31 37 mbar 1,64 kg / h 2,18 kg / h 2,73 kg / h 3,51 kg / h 4,30 kg / h Füstkivezetés átmérıje mm / / / 125 Levegıbevezetés átmérıje mm ,40 m 3 / h 8,22 m 3 / h 5,46 kg / h Feszültség V ~ 230 V; 50 Hz, IP42 Elektromos teljesítményfelvétel VA Tömeg kg Az MC modellek és rendelhetı tartozékaik méretei: A A1 A2 A3 A4 B B1 H L L1 L2 L3 P Ø Füstgáz Ø Levegı Ø gáz MC /125 1/2 MC /125 1/2 MC /125 1/2 MC /2 MC /2 MC / B1 233 P L2 A3 A1 ø9 A4 120 L3 130 H B B1 M P A2 A3 A

9 - 9 - Ventilátor jelleggörbék: m 3 /h t m 3 /h t A B A - A ventilátorkamra Caisson ventilateur B - B főtıegység Caisson thermique Az MC típusú főtıegység és a ventilátorkamra összeillesztése: Elıkészületek: szerelje le az oldalsó elemeket (1) és (2) a ventilátorkamráról. A és B összeszerelése: illessze össze az A jelő ventilátorkamrát a B jelő főtıegységgel a mellékelt 4 db M8 belsı kulcsnyílású csavar (3) segítségével. Figyelem! Helyezze el a ventilátor elektromos csatlakozóját (5) a tápkábel (7) mellett (lásd a I. jelő fotót). Elektromos csatlakoztatás: A ventilátor elektromos csatlakozóját (5) illessze össze a főtıegység csatlakozójával a II. jelő fotó szerint. Szerelje vissza az oldalsó elemeket (1) és (2) a mellékelt csavarokkal.

10 A HİLÉGFÚVÓK RÖGZÍTÉSE FIGYELEM! A szervizajtónak (a készüléket szembıl nézve a bal oldalán) 90 o -ig nyithatónak kell lennie! Ezt vegyék figyelembe a tartószerkezet elkészítésénél, ha nem a gyári tartószerkezetet alkalmazzák! A gyári tartó, ill függesztıszerkezetek használatakor lásd a konzolokhoz mellékelt útmutatót! 3-1 SMR - Állítható konzol az MH 21/28/35/45/55 típusok oldalfalra szereléséhez (az MH 16 típushoz nem alkalmazható) A B Figyelem! Gyızıdjön meg a tartó stabilitásáról! 1 MH 16 MH 21 MH 28 MH 35 MH 45 MH 55 Csatlakoztatási mód B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 A [mm] B [mm] Az SMR készlet egy fali rögzítı konzol az MH típusú, gázüzemő hılégfúvókhoz. Felszerelés: lásd a konzolokhoz mellékelt útmutatót! 3-2 SMR + KIPN - Állítható konzol I-oszlophoz való függesztéshez az MH 21/28/35/45/55 típusokhoz A B 325 Figyelem! Gyızıdjön meg a tartó stabilitásáról! MH 16 MH 21 MH 28 MH 35 MH 45 MH 55 Csatlakozás B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 A [mm] B [mm] Az SMR tartó a KIPN készlettel együtt egy keretes rögzítı konzol az MH típusú hılégfúvókhoz. Felszerelés: lásd a konzolokhoz mellékelt útmutatót!

11 SMF - Állítható fali konzol az MH 75/95 típusok oldalfali rögzítéséhez D 765 A C Figyelem! Gyızıdjön meg a tartó stabilitásáról! B 275 MH 75 MH 95 Csatlakoztatás B22 C32 B22 C32 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Az SMF készlet egy fali rögzítıkonzol az MH 75 és az MH 95 típusú hılégfúvókhoz. Felszerelés: lásd a konzolokhoz mellékelt útmutatót! 3-4 SMF - Állítható fali konzol az MC típusokhoz FIGYELEM! Ez a tartó nem alkalmazható zsaluval vagy szőrıvel szerelt készülékekhez! A B C Figyelem! Gyızıdjön meg a tartó stabilitásáról! P C 677 MC 21 MC 28 MC 35 MC 45 MC 55 MC 75 Csatlakozás B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 A méret (mm) B méret (mm) C méret (mm) D méret (mm) Az SMF készlet az MC típusú hılégfúvókhoz való fali rögzítıkonzol Felszerelés: lásd a konzolokhoz mellékelt útmutatót!

12 ELEKTROMOS BEKÖTÉS 4-1 A hılégfúvók elektromos sémája: MINIGAZ MH MC (kivéve MC 75) 230 V AC 5 A Nulla kék Fázis barna Vezérlı fekete Föld zöld/sárga A készülék mellé szervizkapcsolót kell fölszerelni! MINIGAZ MC V AC 5 A Nulla kék Fázis barna Vezérlı fekete Föld zöld/sárga A készülék mellé szervizkapcsolót kell fölszerelni!

13 MINIGAZ MV 230 V AC 5 A Nulla kék Fázis barna Vezérlı fekete Föld zöld/sárga A készülék mellé szervizkapcsolót kell fölszerelni! csak az MV típusoknál VT Befúvóventilátor CC Vezérlıegység RFP Vezérlıjel feldolgozóegység PA Égı nyomáskapcsoló Limit Túlmelegedési termosztát a kézi újraindításhoz SI Ionizációs érzékelı Fan Ventilátor termosztát EA Gyújtóelektróda Reg Égıszabályozó termosztát MOD Állítható gázszelep (opció: kétfokozatú) TM Égıállító termosztát (Opció) EVG Gáz mágnesszelep MVE Égéstermék elszívóventilátor TI Leválasztó transzformátor (opció) FIGYELEM! TILOS FELCSERÉLNI A FÁZIST ÉS A NULLÁT A TÁPVEZETÉKEN! NULLA NÉLKÜLI TELEPÍTÉS ESETÉN LEVÁLASZTÓ TRANSZFORMÁTOR BEÉPÍTÉSE SZÜKSÉGES! Vezérlıjelfogadó kártya égıcsatlakozó tápfeszültség csatlakozó szabályozó csatlakozója ventilátorcsatlakozó égı újraindítás égıhiba

14 TM 1 (LP 1) termosztát bekötési sémája, vezérlı vezetékkel A MINIGAZ gázüzemő hılégfúvókat egy vezérlıjelfeldolgozóval szerelték fel, lehetıvé téve egyetlen vezetéken a helyiségtermosztát funkcióinak megvalósítását: a ventilátor mőködtetését és a távolról történı újraindítást. A TM 1 (LP 1) szabályozót ki/bekapcsoló termosztáttal és táv-újraindító gombbal szerelték fel. Tervezzen megfelelı keresztmetszető kábelt a vezetékre kötött készülékek számának megfelelıen. A készülékek elektromos csatlakoztatása meg kell hogy feleljen az érvényes elıírásoknak. Figyelem! Maximum 4 hılégfúvó köthetı egy darab TM 1 (LP 1) jelő termosztátra! A hılégfúvó csatlakoztatása: A: Nulla (kék) B: Fázis (barna) C: Föld (zöld/sárga) D: Vezérlıszál (fekete) 230 V AC C A B B D Leválasztókapcsoló (opció) 4-3 A TM 2 (LP 2) vezérlıdoboz csatlakoztatási sémája 230 V AC Föld N Fázis TM 2 (LP 2) A MINIGAZ gázüzemő hılégfúvókat egy vezérlıjelfeldolgozóval szerelték fel, lehetıvé téve egyetlen vezetéken a helyiségtermosztát funkcióinak megvalósítását: a ventilátor mőködtetését és a távolról történı újraindítást. C A B C B D A TM 2 (LP 2) vezérlıdobozt egy heti programozású termosztáttal, főtés / leállítás / szellıztetés kapcsolóállással, valamint táv-újraindító gombbal látják el. Tervezzen megfelelı keresztmetszető kábelt a vezetékre kötött készülékek számának megfelelıen. A készülékek elektromos csatlakoztatása meg kell hogy feleljen az érvényes elıírásoknak. Figyelem! Maximum 4 hılégfúvó köthetı be egy darab TM 2 (LP 2) jelő vezérlıdobozba! Leválasztókapcsoló (opció) A hılégfúvó csatlakoztatása: A: Nulla (kék) B: Fázis (barna) C: Föld (zöld/sárga) D: Vezérlıszál (fekete)

15 TM 3 szabályozószekrény bekötési sémája C A B TM 3 (LP 3) A B D C A B C A MINIGAZ gázüzemő hılégfúvókat egy vezérlıjelfeldolgozóval szerelték fel, lehetıvé téve egyetlen vezetéken a helyiségtermosztát funkcióinak megvalósítását: a ventilátor mőködtetését és a távolról történı újraindítást. A TM 3 (LP 3) szabályozószekrény egy heti programozású termosztáttal felszerelt egység, kihelyezett érzékelıvel, főtés/leállítás/szellıztetés kapcsolóállással, valamint táv-újraindító kapcsolóval. Tervezzen megfelelı keresztmetszető kábelt a vezetékre kötött készülékek számának megfelelıen. A készülékek elektromos csatlakoztatását az érvényben lévı elıírások szerint kell kivitelezni. Figyelem! Maximum 4 hılégfúvót köthet be egy darab TM 3 (LP 3) jelő szabályozószekrénybe! A hılégfúvó csatlakoztatása: A: Nulla (kék) B: Fázis (barna) C: Föld (zöld/sárga) D: Vezérlıszál (fekete) A szonda és a szabályozószekrény közötti távolság nem haladhatja meg a 30 métert, és 2 0,75 mm 2 -es árnyékolt összekötı kábel alkalmazása szükséges! A szonda árnyékolt kábelét távol kell vezetni a többi kábeltıl, beleértve a betápkábelt is! 4-5 A TM 4 (LP 4) szabályozószekrény bekötési sémája A MINIGAZ gázüzemő hılégfúvókat egy vezérlıjelfeldolgozóval szerelték fel, lehetıvé téve egyetlen vezetéken a helyiségtermosztát funkcióinak megvalósítását: a ventilátor mőködtetését és a távolról történı újraindítást. A TM 4 (LP 4) szabályozószekrény egy heti programozású termosztáttal felszerelt egység, kihelyezett érzékelıvel, főtés/leállítás/szellıztetés kapcsolóállással, táv-újraindító kapcsolóval, valamint 4 db biztosítékkal a hılégfúvók védelmére. Megfelelı mérető kábelt tervezzen a készülékek számának arányában. A készülékek elektromos csatlakoztatását az érvényben lévı elıírások szerint kell kivitelezni. Figyelem! Maximum 4 hılégfúvót köthet be egy darab TM 4 (LP 4) jelő szabályozószekrénybe! A hılégfúvó csatlakoztatása: A: Nulla (kék) B: Fázis (barna) C: Föld (zöld/sárga) D: Vezérlıszál (fekete) Leválasztókapcsoló (opció) A szonda és a szabályozószekrény közötti távolság nem haladhatja meg a 30 métert, és 2 0,75 mm 2 -es árnyékolt összekötı kábel alkalmazása szükséges! A szonda árnyékolt kábelét távol kell vezetni a többi kábeltıl, beleértve a betápkábelt is! TM 4 (LP 4) Föld N Fázis C A B

16 ÉGÉSTERMÉK ELVEZETİ ELEMEK CSATLAKOZTATÁSA 5-1 Égéstermék-elvezetı elemek a MINIGAZ 16/21/28/35 típusú hılégfúvókhoz 1 Koncentrikus teleszkópos hosszabbító (400/585) 2 Koncentrikus vízszintes kivezetés 3 Koncentrikus tetıkivezetés 4 Kéménykimenet 5 Tömített hosszabbító 250 / 500 / 1000 mm 6 Koncentrikus hosszabbító 500 / 1000 mm 7 45 vagy 90 könyök 8 45 vagy 90 koncentrikus könyök 9 Lapos átvezetı 10 Hajlított átvezetı ólomlemezzel 5-2 Égéstermék elvezetı elemek a MINIGAZ 45/55/75/95 típusú hılégfúvókhoz 2 Koncentrikus vízszintes kivezetés 3 Koncentrikus tetıkivezetés 4 Kéménykimenet (külsı takarógallér nélkül) 5 Tömített hosszabbító 250 / 500 / 1000 mm 6 Koncentrikus hosszabbító 500 / 1000 mm 7 45 könyök 8 90 könyök 9 Lapos átvezetı 10 Hajlított átvezetı ólomlemezzel 5-3 A füstcsı csatlakoztatása a hılégfúvókhoz

17 C12 koncentrikus fali kivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ MH16/21/28/35 és MC21/28/35 típusoknál KC Az égési levegı bevezetése és az égéstermék-elvezetése az épületen kívülre a falon keresztül, vízszintesen történik. Az összekötı idom koncentrikus, átmérıje 80/125 és közvetlenül a hılégfúvóra csatlakozik. A KC (ø 80/125) készlet egy kivezetı csıbıl (1) és két takarólemezbıl áll (2), melyek lehetıvé teszik a tökéletes lezárást. Az (A) távolság 200 és 350 mm között legyen. A kivezetés (B) 820 mm hosszú. Lehetıség van a meghosszabbítására vagy különbözı tartozékokkal távolabbra vezetésére (könyökök, egyenes hosszabbítók (0,5 m vagy 1 m) vagy teleszkópos hosszabbítók, melyeket a 15. oldalon mutattunk be. FIGYELEM! A csövek közötti csatlakozásoknak tömítettnek és merevnek kell lenniük! A vezeték teljes hossza nem haladhatja meg a 6 métert, figyelembe véve, hogy egy 90 vagy 45 könyök 1 méternek felel meg. Az ennél hosszabb égéstermékelvezetés esetében konzultáljanak munkatársainkkal. 5-5 C12 koncentrikus fali kivezetés a MINIGAZ MH és MC 45/55/75/95 típusoknál KC / KC Az égési levegı bevezetése és az égéstermék-elvezetése az épületen kívülre a falon keresztül, vízszintesen történik. A MINIGAZ 45-höz való KC (ø 100/150) és a MINIGAZ 55/75/95-höz való KC (ø 130/200) készletek két 250 mm hosszú összekötıcsıbıl (3), egy koncentrikus kivezetıcsıbıl (1), egy átalakítóból (4) és két takarólemezbıl (2) állnak. A kivezetések átmérıje 100/150 a 45-ös modellnél és 130/200 az 55/75/95 típusok esetében. Ezeket a csatlakozókészleteket maximálisan 270 mm falvastagsághoz (A) tervezték, teljes hosszuk (B) 550 mm. A kivezetı elem lerövidíthetı, meghosszabbítható vagy különbözı tartozékokkal - a készüléktıl eltávolítható : könyökök, egyenes hosszabbítók (0,5 m vagy 1 m) vagy teleszkópos hosszabbítók, melyeket a 15. oldalon mutattunk be. FIGYELEM! A csövek közötti csatlakozásoknak tömítettnek és merevnek kell lenniük! A vezeték teljes hossza nem haladhatja meg a 6 métert, figyelembe véve, hogy egy 90 vagy 45 könyök 1 méternek felel meg. Az ennél hosszabb égéstermékelvezetés esetében konzultáljanak munkatársainkkal. 5-6 C32 koncentrikus tetıkivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ MH 16/21/28/35 és MC 21/28/35 típusoknál KC Az égési levegı bevezetése és az égéstermék elvezetése az épületen kívülre függılegesen, a tetın keresztül történik. A koncentrikus kivezetés átmérıje 80/125 közvetlenül a készülékre csatlakozik. A KC (ø 80/125) készletet egy tetı-kivezetıcsı (1) és egy 90 koncentrikus könyök (2) alkotja. A tetı tömítését hagyományos átvezetıvel (5 a kivitelezı szállítja) vagy más a tetı jellegzetességeinek megfelelı módon végezzék. A takarógallért (7) a kivezetıcsıvel együtt szállítjuk, lehetıvé téve az átvezetı takarását és így a tökéletes szigetelést. Az (A) távolság minimum 250 mm legyen. A végelem a hozzá csatlakozó könyökkel együtt (B) 1195 mm hosszú, a (C) hossza 125 mm. Lehetıség van a meghosszabbításra, illetve a készüléktıl távolabb történı kivezetésre olyan alkatrészekkel, mint könyökök, egyenes hosszabbítók (0,5 m vagy 1 m) vagy teleszkópos hosszabbítók, melyeket a 15. oldalon mutattunk be. FIGYELEM! A csövek közötti csatlakozásoknak tömítettnek és merevnek kell lenniük! A vezeték teljes hossza nem haladhatja meg a 8 métert, figyelembe véve, hogy egy 90 vagy 45 könyök 1 méternek felel meg. Az ennél hosszabb égéstermék-elvezetés esetében konzultáljanak munkatársainkkal.

18 C32 koncentrikus tetıkivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ MH 16/21/28/35 és MC 21/28/35 típusoknál 8 métert meghaladó füstcsımagasság esetén Az égési levegı bevezetése és az égéstermék elvezetése az épületen kívülre függılegesen, a tetın keresztül történik. A koncentrikus kivezetés átmérıje 80/125. A koncentrikus kivezetés (C3280) az egyesítıidomhoz (ACD80125) csatlakozik. Az égési levegı és a füstgáz szállítása ø80 csövekkel történik. Az egyenes füstcsövek a készülék tetején lévı levegıcsonkba, ill. a készülék hátulján lévı füstgázcsonkba illesztett T-idomba csatlakoznak. Lehetıség van a meghosszabbításra, illetve a készüléktıl távolabb történı kivezetésre olyan alkatrészekkel, mint könyökök, egyenes hosszabbítók (0,5 m vagy 1 m) vagy teleszkópos hosszabbítók, melyeket a 15. oldalon mutattunk be. FIGYELEM! A csövek közötti csatlakozásoknak tömítettnek és merevnek kell lenniük! A vezeték teljes hossza nem haladhatja meg a 16 métert, figyelembe véve, hogy egy 90 vagy 45 könyök 1 méternek felel meg. Az enn él hosszabb égéstermék-elvezetés esetében konzultáljanak munkatársainkkal. 5-7 C32 koncentrikus tetıkivezetés a MINIGAZ MH és MC 45/55/75/95 típusoknál KC / KC Takarógallér (a kivitelezı szállítja) Az égési levegı bevezetése és az égéstermék elvezetése az épületen kívülre függılegesen, a tetın keresztül történik. A KC (ø 100/150 ) készlet a MINIGAZ 45-höz -1 kivezetı elem (1) -2 db 90 -os könyök, átmérıjük 100 mm (2) -2 db 250 mm-es hosszabbító (3) -1 db átalakító elem (4) A KC (ø 130/200 ) készlet a MINIGAZ 55/75/95-höz -1 kivezetı elem (1) -2 db 90 -os könyök, átmérıjük 130 mm (2) -1 db 500 mm-es hosszabbító (3) -1 db 250 mm-es hosszabbító (3) -1 db átalakító elem (4) Lehetıség van a lerövidítésre vagy meghosszabbításra, illetve a készüléktıl távolabb történı kivezetésre olyan alkatrészekkel, mint könyökök, egyenes (0,5 m vagy 1 m) vagy teleszkópos hosszabbítók, melyeket a 15. oldalon mutattunk be. KC KC A tetıátvezetı minimális belsı mérete 151 mm 201 mm A tetıátvezetı maximális belsı mérete 168 mm 208 mm A 545 mm 955 mm B 930 mm 1060 mm C 190 mm 205 mm FIGYELEM! A csövek közötti csatlakozásoknak tömítettnek és merevnek kell lenniük! A vezeték teljes hossza nem haladhatja meg a 8 métert, figyelembe véve, hogy egy 90 vagy 45 könyök 1 méternek felel meg. Az enné l hosszabb égéstermék-elvezetés esetében konzultáljanak munkatársainkkal.

19 B22 tetıkivezetés a MINIGAZ MH16/21/28/35/45/55/75/95 és MC21/28/35/45/55/75 típusoknál: KB2280 / KB22100 / KB22130 Az égési levegı vétele közvetlenül a helyiségbıl történik, az égésterméket a tetın keresztül, függılegesen vezetjük ki. A KB2280 (ø80), KB22100 (ø100) és KB22130 (ø130) készletet egy, az egyik végén zárt T-idom (2), egy 1 méteres hosszabbító (1) és egy kivezetıcsı (3) alkotja. A takarógallért (7) és az (5) jelő tetıátvezetıt a kivitelezı szállítja. A tetıkivezetés végének minimum a tetı legmagasabb pontjával egy vonalban kell lennie. A MINIGAZ 16/21/28/35/45 típusokhoz való készletek hossza (B) irányban 2150 mm, (C) mérete 125 mm. A MINIGAZ 55/75/95 típusoknál a (B) hossza 2150 mm, a (C) mérete 135 mm. A tetıkivezetést meg lehet hosszabbítani, vagy el lehet távolítani a készüléktıl olyan alkatrészekkel mint könyökök, egyenes hosszabbítóelemek (0,5 m vagy 1 m) melyeket a 15. oldalon mutattunk be. Az elégséges szellızésrıl gondoskodni kell! Az igényelt friss levegı mennyisége hılégfúvónként min. 100 m 3 /h. FIGYELEM! A füstelvezetés keresztmetszetének legalább a kiinduló átmérıvel kell egyenlınek lennie! Az égéstermék ilyen jellegő kivezetése csak függıleges vagy legfeljebb 45 -ban döntött lehet. Hıszigetelt kéményt kell tervezni, ha a kivezetés épületen kívül esı része 2 méternél hosszabb. 5-9 B22 tetıkivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ MV 36/55/75/95 típusoknál KB2280V / KB22130V Az égési levegı vétele közvetlenül a helyiségbıl történik, az égésterméket a tetın keresztül, függılegesen vezetjük ki. A KB2280V (ø 80) és KB22130V (ø 130) készleteket egy 90 os tömített könyök (1), egy 0,5 m hosszú tömített hosszabbító (2), egy, az egyik végén lezárt T-idom (3), két darab 1 méteres hosszabbító (4) és egy kéménysapka (5) alkotja. A (6) jelő takarógallért és a (7) jelő tetıátvezetıt a kivitelezı szállítja.a kivezetı- nyílásnak minimum a tetı legmagasabb pontjának magasságában kell lennie. A (B) méret a KB2280V és KB22130V készletek esetében 2150 mm, a (C) méret 630 mm a MINIGAZ MV 36, illetve 750 mm az MV 55/75/95 esetében. Lehetséges a tetıkivezetés meghosszabbítása vagy a készüléktıl való eltávolítása olyan kellékekkel, mint könyökök és egyenes hosszabbítók (0,5 m vagy 1 m) melyeket a 15. oldalon mutattunk be. Az elégséges szellızésrıl gondoskodni kell! Az igényelt friss levegı mennyisége hılégfúvónként min. 100 m 3 /h. FIGYELEM! A füstelvezetés keresztmetszetének legalább a kiinduló átmérıvel kell egyenlınek lennie! Az égéstermék ilyen jellegő kivezetése csak függıleges vagy legfeljebb 45 -ban döntött lehet! Hıszigetelt kéményt kell tervezni, ha a kivezetésaz épületen kívül esı része 2 méternél hosszabb.

20 A C32 koncentrikus tetıkivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ MV 36 esetében KC V Az égési levegı vétele az épületen kívülrıl történik, az égésterméket a tetın keresztül, függılegesen vezetjük ki. A készüléken lévı koncentrikus csatlakozó mérete Ø 80/125. A KC V (ø 80/125) készlet egy kivezetıcsıbıl (1) és egy kondenzátum-győjtıbıl áll (3). A tetın a szigetelést hagyományos átvezetıvel (5 - a kivitelezı szállítja) vagy a tetı sajátosságainak megfelelı egyéb módon oldjuk meg. A takarógallért (2) a kivezetıcsıvel együtt szállítjuk. Ez letakarja az átvezetıt, és biztosítja a megfelelı tömítettséget. A külsı részének minimum 250 mm-nek kell lennie (A), a kivezetıcsı hossza 1095 mm (B). Megrövidíthetı, meghosszabbítható és eltávolítható a kéménykimenet a készüléktıl különbözı tartozékok segítségével, melyeket a 15. oldalon mutattunk be: könyökök, egyenes hosszabbítók (0.5 m vagy 1 m) vagy teleszkópos hosszabbítók. FIGYELEM! A csövek közötti csatlakozásoknak tömítettnek és merevnek kell lenniük! A vezeték teljes hossza nem haladhatja meg a 8 métert, figyelembe véve, hogy egy 90 vagy 45 könyök 1 méternek felel meg. Az enné l hosszabb égéstermék-elvezetés esetében konzultáljanak munkatársainkkal A C32 koncentrikus tetıkivezetés csatlakoztatása a MINIGAZ MV 55/75/95 esetében KC V Az égési levegı vétele az épületen kívülrıl történik, az égésterméket a tetın keresztül, függılegesen vezetjük ki. A készülék két Ø130 mm csıcsatlakozással rendelkezik. A KC V (ø 130/200) készlet egy kivezetıcsıbıl (1), egy kondenzátum-győjtıbıl (2) és egy 250 mm tömített hosszabbítóból (3) áll. A tetıátvezetést hagyományos átvezetıvel (5 - a kivitelezı szállítja) vagy a tetı típusának megfelelı módon biztosítsák. A kivezetıcsövön a kivitelezı által szállított és szerelt takarógallér takarja le az átvezetıt (minimális méret 201 mm - maximális méret 208 mm). A kivezetés tetın kívüli része 955 mm hosszú (A), az épületen belüli része 1060 mm (B). Lehetıség van lerövidíteni vagy meghosszabbítani a kivezetést, illetve eltávolítani a kémény kivezetését a készüléktıl különbözı elemek segítségével, mint könyökök, 0,5 m vagy 1 m mérető vagy teleszkópos hosszabbítók, melyeket a 15. oldalon részleteztünk. FIGYELEM! A csövek közötti csatlakozásoknak tömítettnek és merevnek kell lenniük! A vezeték teljes hossza nem haladhatja meg a 8 métert, figyelembe véve, hogy egy 90 vagy 45 könyök 1 méternek felel meg. Az enné l hosszabb égéstermék-elvezetés esetében konzultáljanak munkatársainkkal.

21 GÁZHÁLÓZAT 6-1 A gáz fajtájának megfelelı beállítás A hılégfúvókat atmoszférikus gázégıkkel szerelik fel, melyek lehetıvé teszik földgáz vagy propángáz használatát is. Az égınyílásokat úgy tervezték, hogy jó lángstabilitást biztosítsanak, leszakadás és a fúvókák felé történı visszaáramlás nélkül. A gáz fajtájának megfelelı átállítás a következı módon történik: Szakítsa meg az elektromos és a gázcsatlakozást. Csavarozza le az anyát a gázszeleprıl (1), illetve a három csavart (2), melyek az égısort rögzítik a hıcserélı tartólemezéhez. Cserélje ki a fúvókákat (lásd a táblázatokat). Csavarozza be az új fúvókákat (3). Elıtte cserélje ki a tömítéseket (4) is, és ügyeljen a tömítettségre. A fúvókákat kenı(tömítı)anyag nélkül kell beszerelni. Szerelje vissza az égısort. Az gáz alá helyezéskor ne feledkezzen meg a lecsavarozott anya ismételt rögzítésérıl. Ellenırizze a tömítettséget a szerelést követıen! Állítsa be a bemenı gáz nyomását a nyomáscsökkentın. Figyelem! Közben az égınek mőködnie kell! FIGYELEM! Ezt a beavatkozást a gáz és az elektromos betáplálás elzárása mellett kell végezni!

22 Az egyfokozatú gázszelep beállítása Típusok Szabályozás G20-ra Szabályozás G25-re Szabályozás G31-re Szabályozó nyomása Fúvóka, gázbemenet Diafragma Szabályozó nyomása Fúvóka, gázbemenet Diafragma Szabályozó nyomása Fúvóka, gázbemenet MINIGAZ 16 9 mbar 4 x AL 1, mbar 4 x AL 1, mbar 4 x AL 1,10 45 MINIGAZ 21 9 mbar 5 x AL 1, mbar 5 x AL 1, mbar 5 x AL 1,10 45 MINIGAZ 28 9 mbar 5 x AL 2, mbar 5 x AL 2, mbar 5 x AL 1,30 27 MINIGAZ 35 9 mbar 6 x AL 2, mbar 6 x AL 2, mbar 6 x AL 1,30 30 Diafragma MINIGAZ 45 9 mbar 8 x AL 2,20 nincs 12 mbar 8 x AL 2,20 nincs 25 mbar 8 x AL 1,30 nincs MINIGAZ 55 9 mbar 10 x AL 2,20 nincs 12 mbar 10 x AL 2,20 nincs 25 mbar 10 x AL 1,30 nincs MINIGAZ 75 9 mbar 12 x AL 2,20 nincs 12 mbar 12 x AL 2,20 nincs 25 mbar 12 x AL 1,30 nincs MINIGAZ 95 9 mbar 16 x AL 2, mbar 16 x AL 2, mbar 16 x AL 1,30 30

23 Az állítható szelep szabályozása Típusok Szabályozás G20-ra Szabályozás G25-re Szabályozás G31-re Szabályozó nyomása Kis fokozat Nagy fokozat Fúvóka, Szabályozó Diafragma gázbemenet nyomása Kis fokozat Nagy fokozat Fúvóka, gázbemenet Diafragma Szabályozó nyomása Kis fokozat Nagy fokozat Fúvóka, Diafragma gázbemenet Minigaz 16 6 mbar 9 mbar 4 x AL 1, mbar 12 mbar 4 x AL 1, mbar 25 mbar 4 x AL 1,10 45 Minigaz 21 6 mbar 9 mbar 5 x AL 1, mbar 12 mbar 5 x AL 1, mbar 25 mbar 5 x AL 1,10 45 Minigaz 28 6 mbar 9 mbar 5 x AL 2, mbar 12 mbar 5 x AL 2, mbar 25 mbar 5 x AL 1,30 27 Minigaz 35 6 mbar 9 mbar 6 x AL 2, mbar 12 mbar 6 x AL 2, mbar 25 mbar 6 x AL 1,30 30 Minigaz 45 6 mbar 9 mbar 8 x AL 2,20 nincs 7 mbar 12 mbar 8 x AL 2,20 nincs 13 mbar 25 mbar 8 x AL 1,30 nincs Minigaz 55 6 mbar 9 mbar 10xAL 2,20 nincs 7 mbar 12 mbar 10xAL 2,20 nincs 13 mbar 25 mbar 10xAL 1,30 nincs Minigaz 75 6 mbar 9 mbar 12xAL 2,20 nincs 7 mbar 12 mbar 12xAL 2,20 nincs 13 mbar 25 mbar 12xAL 1,30 nincs Minigaz 95 6 mbar 9 mbar 16xAL 2, mbar 12 mbar 16xAL 2, mbar 25 mbar 16xAL 1, GÁZCSATLAKOZÁS A gázvezeték átmérıjét, a mőködés közbeni gázigényt és a vezeték hosszát gondosan meg kell tervezni. Meg kell gyızıdni arról, hogy a vezetékben a nyomásveszteség ne haladja meg a bemeneti hálózati nyomás 5 %-át. Ellenırizze, hogy a gázvezeték megfelelı tömörségő-e. A gázcsatlakozást úgy kell kivitelezni, hogy a gáztípustól függetlenül megfeleljen a belsı térben elhelyezett készülékekre vonatkozó elıírásoknak! A hılégfúvó gázbevezetı csövére való csatlakozáskor, ill. leválasztáskor ún. kettıs kulcsos megoldást kell alkalmazni, azaz a csövön ellen kell tartani a gáz mágnesszelepben lévı tömítés megsérülésének elkerülése érdekében! 7-1 A hılégfúvókhoz használatos gázcsatlakozó-készlet 8 A GÁZÜZEMŐ HİLÉGFÚVÓK BEÜZEMELÉSE 8-1 Mőködési elv: 1 - A feszültség alá helyezéskor az RFP (vezérlıjel feldolgozó) jelzılámpája (23) zölden világít (az általános biztosítéktól jobbra). (Ha a készülék feszültség alatt van, és a lámpa nem gyullad ki, a nulla és a fázis polaritás felcserélıdésére utal a hılégfúvó elektromos betáplálásánál). 2 - A készülék üzembehelyezéséhez állítsa a kapcsolót (22) az 1 pozícióba ( ) az automatikus bekapcsoláshoz, melyet a termosztát szabályoz vagy a 2 pozícióba ( ) a szellıztetéshez. A középsı állás kikapcsolja az égıt, de nem áramtalanítja a készüléket! A vezérlıdoboz ellenırzi a nyomáskapcsoló érintkezıinek helyzetét, majd bekapcsolja az égéstermék elszívást. Jó mőködését a differenciál nyomáskapcsoló ellenırzi, amely elégséges levegı hiányában megakadályozza a vezérlıegységet a ciklus folytatásában. 3 - Az elıszellızés után a gáz-mágnesszelep átengedi a gázt a fúvókákon, és a gyújtóelektróda begyújt. 4 - Ha a levegı-gáz keverék nem gyullad meg, vagy azt az ionizációs szonda nem érzékeli, a vezérlés tesz egy második próbát, majd biztonsági állásba áll. 5 - Ha az égı meggyulladt, a befúvó ventilátor kb. 45 másodperc másodperc után elindul, és addig üzemel, amíg a levegı hımérséklete meg nem haladja a ventilátor termosztátján beállítottértéket (15). 6 - A ventilátor mőködési zavara esetén a biztonsági túlmelegedési termosztát elzárja a hılégfúvó égıjét, ha a hımérséklet meghaladja a 90 C-ot. Soha ne állítsa le elıbb a ventilátort mint az egész készüléket, mert az a hıcserélı túlmelegedését idézheti elı! Ugyanígy nem szabad megszakítani az elektromos betáplálást a hılégfúvó mőködése közben!

24 Alkatrészlista Nº Megnevezés Alkatrész referencia száma M 16 M 21 M 28 M 35 M 45 M 55 M 75 M 95 1 Füstgázkimenet Füstgáz csatlakozógyőrő Égési levegıbemenet MH/MV típus axiális ventilátora MC típus centrifugális ventilátora Gázbemenet Gázbevezetıcsı Gázszelep nyomásszabályozóval (egyfok.) Gázszelep nyomásszabályozóval (kétfok.) Bemenı gáznyomás mérési pontja 9 Égısornyomás mérési pontja 10 Gázégısor 11 Gyújtóelektróda Ionizációs érzékelı Biztonsági és vezérlıdoboz Égıszabályozó termosztát (65 C) Ventilátor termosztát (30 35 C) Újraindító túlmelegedés elleni termosztát (100 C) Depresszió-érzékelı Füstkamra 19 Füstgáz-elszívóventilátor Jelzılámpák lásd a 25. oldalon 21 Égı-újraindító 22 Mőködés/Leállás/Auto választó 23 5 A biztosíték 24 Vezérlıjel feldolgozó fokozat termosztát (25 30 C)

25 KARBANTARTÁS Az elıírásoknak megfelelı használat, valamint a rendszeres karbantartás meghatározó a racionális, hatásos mőködés, a minimális gázfogyasztás és a jelentısen hosszabb élettartam szempontjából. A karbantartást a gáz- és villamos betáplálás megszakítása mellett kell végezni. Alkatrész Hılégfúvó Hıcserélı, füstgáz elszívóventilátor, ventilátorkamra Ventilátor Karbantartási mővelet Ellenırizze, hogy minden biztonsági berendezés megfelelıen mőködik, és hogy minden csavar rendesen meg van-e húzva. Szerelje le az égısort és a hıcserélı tartólemezét, majd tisztítsa meg a hıcserélıt. A hátulsó füstgáz csatlakozásnál tisztítsa meg az elszívót, valamint a ventilátorkamrát. Tisztítsa meg sőrített levegıvel. Füstgáz-vezeték Szerelje le a vezetéket, és tisztítsa ki. Burkolat és állítható kifúvólamellák Tisztítsa meg puha ronggyal. Égıház Szerelje le az égısort, ellenırizze állapotukat, és tisztítsa meg. Fúvókák Tisztítsa meg a gázfúvókákat. Ionizációs szonda és elektróda Ellenırizze állapotukat, cserélje ki ıket, ha szükséges. Gázszőrı Szerelje le az elpiszkolódott betétet, és tisztítsa meg sőrített levegıvel. 10 AJÁNLÁSOK A HELYES HASZNÁLATHOZ Elıírások: - Soha ne akadályozza a füstgáz elvezetését és a frisslevegı beszívását! - Soha ne változtassa meg a szakszemélyzet által végzett beállításokat! - Soha ne engedje, hogy víz vagy vízpermet kerüljön a hılégfúvóra! - A gáztípus megváltoztatásához értesítse szervizünket csakúgy, mint a gáznyomás vagy a tápfeszültség módosítása esetén! Kössön karbantartási szerzıdést, vagy hívja szakszervizünket a rendszeres karbantartás érdekében! Tel.: (1) , , mobil: , Mit tegyünk az alábbi problémák esetén? JELENSÉG Gázszag Az égı biztonsági állásban van (az égı hibajelzıje kigyulladt) TEENDİK - Zárja el a külsı gázszelepet és az elektromos ellátást, majd értesítse a szerelıt. - Nyomja meg az égı újraindító gombját, amely a termosztáton vagy a vezérlıdobozon helyezkedik el. - Ha a probléma továbbra is fennáll, értesítse a szervizt.

26 HIBAELHÁRÍTÁS Problémák esetén ellenırizze a hılégfúvó mőködési alapfeltételeinek meglétét. Ha a vezérlıdoboz biztonsági állásban van (az égı hibajelzıje kigyulladt), indítsa újra a készüléket. FIGYELEM! Minden elektromos vagy mechanikai beavatkozást elzárt villamos- és gázellátás mellett végezzen! A készülék nem indul be Hibák Okok Teendık Az égı állandóan elıszellıztet A gyújtóelektróda szikráztat, az égı begyullad, a vezérlıdoboz biztonsági állásba kerül (az égıhiba-jelzılámpa kigyullad) A készülék mőködés közben biztonsági állásba kapcsol (piros lámpa) - Hibás bekötés - Feszültség hiánya - A helyiségtermosztát nincs bekapcsolva - A vezérlıjel-fogadó kapcsolója nincs automata állásban - A biztonsági túlmelegedési termosztát ki van kapcsolva - Hibás elszívóventilátor - A levegı nyomáskapcsoló nincs csatlakoztatva - Hibás levegı nyomáskapcsoló - A fázis és a nulla felcserélıdése - Hibás gázszelep - Meghibásodott vezérlıdoboz - Rosszul beszabályozott vagy hibás ionizációs szonda - Levegıs a vezeték - Nincs gáz - Megszakadt a gázellátás - Potenciálkülönbség van a nulla és a föld között - Ellenırizze a bekötést - Ellenırizze az elektromos ellátást - Emelje a helyiségtermosztáton beállított hımérséklethatárt - Ellenırizze az átalakító kapcsolójának állását a hılégfúvón - Indítsa újra a túlmelegedési termosztátot (airstat) - Cserélje ki az elszívót - Csatlakoztassa újra a légbeszívó csöveket - Cserélje ki a nyomáskapcsolót - Cserélje fel a fázist és a nullát - Cserélje ki - Cserélje ki - Szabályozza újra, vagy cserélje ki - Tisztítsa meg a csıvezetéket - Ellenırizze a nyomást - Indítsa újra a vezérlıdobozra szerelt piros nyomógombbal - Szereljen be leválasztó transzformátort Indításkor hideg levegı - A belsı termosztát rossz beállítása - Ellenırizze a ventilátor termosztát szabályozását (35 C) A készülék elégtelenül főt A készülék soha nem áll le - A termosztátot rosszul helyezték el - A termosztátot rosszul állították be - Elégtelen gáznyomás - Nem megfelelı fúvókák - Vezérlıjel átalakító kézi állásban - Túl magas hımérsékletre beállított vagy hibás termosztát - Rossz vezetékelés - Módosítsa az elhelyezését - Szabályozza a termosztátot - Ellenırizze a gáznyomást - Ellenırizze, hogy a fúvókákat megfelelıen választották-e ki, és cserélje ki azokat, ha szükséges - Állítsa a kapcsolót automatikusra - Csökkentse a hımérsékletet, vagy cserélje ki a termosztátot - Ellenırizze a vezetékelést A SOLARONICS Kft. a gyártó egyetértésével fenntartja magának a jogot ezen gépkönyv kiadására, valamint az abban foglaltak módosítására. Kizárólag a készülék leszállításakor átadott gépkönyv érvényes!

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

RT típusú elektromos hőlégfúvók

RT típusú elektromos hőlégfúvók RT típusú elektromos hőlégfúvók SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-112, Fax: 206-2719, Szerviz Tel.: (20) 49-700, E-mail:

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMAKONVEKTOROK FUN 2009.11.16.

LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMAKONVEKTOROK FUN 2009.11.16. LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMAKONVEKTOROK FUN 2009.11.16. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-1125, 206-2718, Fax: 206-2719 Szerviz: 382-0150, 0151, (20) 9673-875,

Részletesebben

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2015.08.26. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-1125 Szerviz: (20) 495-7050, E-mail : szerviz@solaronics.hu

Részletesebben

PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék: Megfelelısségi nyilatkozat..3 Jellemzés..4 Elıkészületek...4 Használat.5 Kifúvó lamella.5 Cseppvíz győjtés.6 Üzemeltetés.7 Szőrı tisztítása.7 Üzemszünet...7

Részletesebben

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Közvilágítási kapcsoló szekrények A termék megnevezése: BERENDEZÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLİBERENDEZÉS Típus változatok: Típus JMK-9X2 JMK-6X2 JMK-3X2 JMK-3X1 JMK-1X1 Megnevezés Kilenc, 2 fázisú

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

SOLARTUBE TU 12 17 23 36

SOLARTUBE TU 12 17 23 36 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TU 12 17 23 36 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.02 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

AEC / AECF típusú, axiálventilátoros légbefúvók TERVEZÉSI SEGÉDLET

AEC / AECF típusú, axiálventilátoros légbefúvók TERVEZÉSI SEGÉDLET AEC / AECF ú, axiálventilátoros légbefúvók TERVEZÉSI SEGÉDLET 2013.09.02. 1 TARTALOM ALKALMAZÁSI TERÜLET 3 AZ ALAPKIVITELÛ BERENDEZÉSEK FÕBB JELLEMZÕI 3 RENDELHETÕ TARTOZÉKOK 3 AZ AEC / AECF TÍPUSÚ KÉSZÜLÉKEK

Részletesebben

G4000 4001/ G6000-6001

G4000 4001/ G6000-6001 KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft. 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel. : 433-16 - 66 Fax: 262-28 - 08 www.kling.hu magyarországi képviselet G4000 4001/ G6000-6001 ipari gyorsmőködéső karos sorompó

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Háromjáratú keverı- és osztószelepek

Háromjáratú keverı- és osztószelepek Háromjáratú keverı- és osztószelepek Normblatt 4037 2007. júniusi kiadás Beépítési méretek, mm Rendelési szám Méret G a c L H p max kvs [m 3 /h] 1 4037 15 1/2 G 3/4 B 50 32 100 117 4 4 1 4037 20 3/4 G

Részletesebben

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7.

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7. Szécsény Gimnázium Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690 Telefax szám:

Részletesebben

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4410 - TCE 4440 TCE 4410 - TCE 4440. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 860 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

TANTAQUA. öntöttvas tagos gázkazán használati utasítás és jótállási jegy

TANTAQUA. öntöttvas tagos gázkazán használati utasítás és jótállási jegy TANTAQUA öntöttvas tagos gázkazán használati utasítás és jótállási jegy A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570, e-mail:

Részletesebben

GÁZTERASZHİSUGÁRZÓ 12016

GÁZTERASZHİSUGÁRZÓ 12016 GÁZTERASZHİSUGÁRZÓ 12016 1 Forgalmazó: Landmann-Peiga GmbH & Co. KG Cim: Am Binnenfeld 3-5,D- 27711 Osterholz-Scharmbeck, Németroszág Importır: Landmann-Peiga Hungária Kft. H-2220 Vecsés, Almáskert u.

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI RENOVA STAR Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország

Részletesebben

A U T O M AT I K U S. * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik.

A U T O M AT I K U S. * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik. ABG TÍPUSÚ A U T O M AT I K U S BLOKK GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 5 / 95(5)-85(5) MSZ EN ISO 91:9 (ISO 91:8) 1 Budapest, Szlávy u. -. Levélcím: 1475 Budapest,

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 24 kw kondenzációs falikazánok Áttekintés Jellemzõk Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású gázégõ 107 % éves hatásfok (40/30 C) 25-100 % modulációs

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435

Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435 Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435 Leírás szelepkarakterisztika beállítási lehetőség; az áramlási karakterisztikát változtatni lehet lineárisról logaritmikusra és fordítva. energiamegtakarító,

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP711 Model A: 1 beltéri egység 1 kültéri egységgel DVC-VDP712 Model B: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC-VDP721 Model C: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok 3 1.1 Dokumentáció 3 1.2 1 687 001 623 3 2. Használati

Részletesebben

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára 254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára Utolsó frissítés: 2010.01.28 1. MEGHATÁROZÁS Nagy sorozatban gyártott szériaautók. 2. HOMOLOGIZÁCIÓ Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI Külsı szárnyaskapu hajtás F1000 F1100 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

TERMO ÖV Color, -/E, -/ECO B, -ECO D TERMO AMICA, -/E, -/ECO B, -ECO D Egyfokozatú és modulációs gázkészülékek közvetlen szikragyújtással

TERMO ÖV Color, -/E, -/ECO B, -ECO D TERMO AMICA, -/E, -/ECO B, -ECO D Egyfokozatú és modulációs gázkészülékek közvetlen szikragyújtással Gépkönyv TERMO ÖV Color, -/E, -/ECO B, -ECO D TERMO AMICA, -/E, -/ECO B, -ECO D Egyfokozatú és modulációs gázkészülékek közvetlen szikragyújtással Típusok: Egyfokozatú TERMO ÖV COLOR N/E 2v, 3v, 4v, 5v,

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez 00438 01/01 Bt 1 Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

Szelepmozgató AME 335

Szelepmozgató AME 335 AME 5 11-1 KIVITEL AME 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AME 5 szelepmozgató a VRB, VRG, VF és VL típusú két- és háromjáratú szelepeknél használható max. DN 80 átmérőig. A szelepmozgató rendelkezik néhány

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK A szigethőtık max.+25 C fokos és legfeljebb 65% relatív páratartalmú környezetben biztosítják a megadott paramétereket! TÍPUSVÁLASZTÉK: W 15 MR/G, W 15 MR/G/o, W 20 MR/G,

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 3 A kijelzın megjelenített információk 4 Kezelıi útmutató. 5 Szerelıi útmutató 6 Technikai

Részletesebben

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 14-22 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai 2. A készülék felszerelése 3. A készülék beüzemelése 4. A készülék karbantartása Robbantott ábrák

TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai 2. A készülék felszerelése 3. A készülék beüzemelése 4. A készülék karbantartása Robbantott ábrák TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai...4 Mûszaki adatok...4 A készülék szerkezete...5 2. A készülék felszerelése...6 A készülék felszerelésének és üzembe helyezésének feltételei...6 Szerelési útmutató...6

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Ez a termék, amennyiben az alábbi útmutatók és a beszerelési előírások alapján szerelik, megfelel az EN 12453 és EN 13241-1 szabványoknak.

Ez a termék, amennyiben az alábbi útmutatók és a beszerelési előírások alapján szerelik, megfelel az EN 12453 és EN 13241-1 szabványoknak. Kertkapu motor Szárnyas kapuhoz IXENGO L Ixengo L Általános bemutatás Ez a termék, amennyiben az alábbi útmutatók és a beszerelési előírások alapján szerelik, megfelel az EN 12453 és EN 13241-1 szabványoknak.

Részletesebben

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA KS/ATM KOMPACT SOROZATOK, medencével 1. ÜZEMBE HELYEZÉS 1.1 Mőveleti sorrend Elıször is ellenırizze, hogy tele van a medence, és nem áll fenn

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R Gépkönyv A373-10-849 Issue R E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk Ismertetés E2M28, 100/200 V, 50 Hz vagy 100 105/200 210 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 115/230 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 200 240

Részletesebben

Szelepmozgató motorok arányos vezérléshez AME 435

Szelepmozgató motorok arányos vezérléshez AME 435 Szelepmozgató motorok arányos vezérléshez AME 435 Leírás szelepkarakterisztika beállítási lehetőség; az áramlási karakterisztikát változtatni lehet lineárisról logaritmikusra és fordítva. a nyomaték-kapcsolóval

Részletesebben

Kisfeszültségő épületcsatlakozó berendezések az ELMŐ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részére

Kisfeszültségő épületcsatlakozó berendezések az ELMŐ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részére Kisfeszültségő épületcsatlakozó berendezések az ELMŐ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részére 1.Bevezetés Típusválaszték KH00/KU5 1x3xNH00-100A K12/KM2G-F 1x3xNH2-250A KH00/KU5 1x3xNH00-100A, falon kívüli 2. Általános

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX74910.0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató

BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató BFT Botticelli garázsajtó-nyitó hajtómő - szerelési és használati útmutató Ez az útmutató az eredeti, a gyári csomagban megtalálható leírás kiegészítése, csak azzal együtt értelmezhetı! Köszönjük, hogy

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

"Alap kivitel", ezek nem tartalmazzák a tágulási tartályt, biztonsági szelepet, főtési melegvíz keringtetı szivattyút.

Alap kivitel, ezek nem tartalmazzák a tágulási tartályt, biztonsági szelepet, főtési melegvíz keringtetı szivattyút. 2 Tisztelt Vevınk! İszinte örömünkre szolgál, hogy FERROLI gázkészüléket vásárolt otthona melegének biztosításara, és reméljük, hogy hosszú idın keresztül fogja szolgálni Önt és családját a FERROLI kazánoknál

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Tervezési információk

Tervezési információk Paradigma kondenzációs kazánok Tervezési információk ModuPower 310, 285 650 kw ModuPower 610, 570 1300 kw ModuVario NT, 15 25 kw Modula NT, 10 35 kw Modula NT Combi, 28 kw Modula III, 45 115 kw Tartalom

Részletesebben

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Quinta Kondenzációs fali kazáncsalád Teljesítménytartomány: 9-115 kw Remeha Quinta TARTALOMJEGYZÉK Elôszó 3 1. A Quinta kazánok beépítésének

Részletesebben

PB-gáz 30 100 % bután 34,9 950 0,04 4,2 1,56 2,78 4,44 0,045 0,115 0,080 0,205 0,128 0,328 0,045 0,115 15 60 0,8-1,5 0,58

PB-gáz 30 100 % bután 34,9 950 0,04 4,2 1,56 2,78 4,44 0,045 0,115 0,080 0,205 0,128 0,328 0,045 0,115 15 60 0,8-1,5 0,58 A Beszerelési és javítási elõírásban leírtak, a gázszerelõi jogosítvánnyal rendelkezõk és a FÉG KONVEKTOR RT. termékeinek javítására kiképzett szerelõk számára adnak útmutatást. Az itt leírt, és a fali

Részletesebben

VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 4 A kijelzın megjelenített információk 5 Kezelıi útmutató. 6 Technikai paraméterek 7

Részletesebben

HCS típusú, tetőn elhelyezhető, fűtő-hűtő légbefúvók ROOF TOP

HCS típusú, tetőn elhelyezhető, fűtő-hűtő légbefúvók ROOF TOP HCS típusú, tetőn elhelyezhető, fűtő-hűtő légbefúvók ROOF TOP Ezt a berendezést csak az érvényben lévő előírások szerint, megfelelő szellőztetéssel rendelkező helyen szabad fölszerelni. Tanulmányozza az

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben