A gazdaság fontosabb mutatószámai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdaság fontosabb mutatószámai"

Átírás

1 GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXXII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 27. ÁPRILIS 24-. A gazdaság fontosabb mutatószámai 23. január 1-től a KSH az évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 21. januártól havi bontásban is közzétette az új indexeket, ágazati, illetve szakágazati bontásban ezek csak 23. januárjától állnak rendelkezésre. A közzétett grafikonokban a változást a megszakított vonalak jelzik. Változás az előző év azonos időszakához képest. Összehasonlító áron jan. 27. jan.-jan. 1., Ipari termelés és értékesítés a) Termelés Ipari termelés Σ 7,3 1,1 11, 11, b) Értékesítés Fafeldolgozás -4, 2, -3,8-3,8 Bútorgyártás, 14,3 9,3 9,3 Ipar belföldi ért. Σ 4,4 4,,, Fafeldolgozás -,9-8, 7,4 7,4 Bútorgyártás 2,6 16, 8,7 8,7 Ipar export ért. Σ 11,1 14,6 16,6 16,6 Fafeldolgozás -3,9 11,4-11,2-11,2 Bútorgyártás 8,7 11,9 16, 16, 2., Építőipari (építés, szerelés) termelése Termelés összesen 16,1-1,6-2,9-2,9 Ebből: Szerkezet-kész ép. 22,2-1,3-11,9-11,9 Ép. gépészeti sz. 8,4 -,2 13, 13, Befejező építés,1-6,2 17,9 17,9 Új szerződések -,9-1,9-62, -62, 3, Külkereskedelmi forgalom folyó áron Behozatal milliárd Ft 13.14,.966,7 1.33,4 1.33,4 millió EUR 2.9, ,7.248,.248, Kivitel milliárd Ft 12.4,.444, , ,1 millió EUR.1, ,4.4,6.4,6 Egyenleg milliárd Ft -72,1-22,4-48,4-48,4 millió EUR -2.94, ,2-193,4-193,4 4, Termelői árindexek, előző év azonos időszaka= Ipari termelői árak 4,3 6, 4,3 4,3 Belföldi ért. árak 8,4 8,3 8,6 8,6 - Fafeldolgozó ipar,1,6 13,1 13,1 Export árak 1,3,2 1, 1, Építőipar árindexe 4,2 7,1 8,6 8,6, Fogyasztói árindex, előző év azonos időszaka= márc. jan.-márc. 3,6 3,9 9, 8, Forrás:KSH elenti /12, 26/12, 27/1 KSH Legfrissebb Adatok: Ipar 27. január, Építőipar 27. január Külkereskedelmi Termékforgalom 27. január, 26. január-december 26-ban a GDP növekedési üteme 3,9%-ot tett ki, az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés dinamizmusa a második negyedévtől fokozatosan lelassult. A GDP volumenindexei % (előző év azonos időszaka=,) Év I. II. III. IV: I-IV ,2 14,2 14, 14,4 14, ,2 14,2 14,4 14,6 14, ,7,1, 14,7 14,9 13,1 14,6 14,3 14,8 14, ,9 13,8 13,8 13,2 13,9 A részletes adatok szerint az éven belüli lassuláshoz mind a fogyasztás, mind a felhalmozás hozzájárult. Ezt a tendenciát a kedvező külkereskedelmi forgalom sem tudta ellensúlyozni. A GDP felhasználási oldalán a háztartások végső fogyasztása igen szerény mértékben 1,2%-kal emelkedett (-ben 3,8%-kal). Az egyes negyedévekben a növekedési ütem fokozatosan csökkent, az utolsó negyedévben stagnált. A kormányzat fogyasztása,%- kal csökkent, az előző két év stagnálását követően. A megelőző két évben a bruttó állóeszköz felhalmozás és ezen belül a beruházás a növekedés ösztönzője volt az export mellett. 26-ban az első negyedévi bővülést csökkenés követte az év következő negyedéveiben. Így összességében a bruttó állóeszköz felhalmozás 1,8%-kal, a beruházás 2%-kal mérséklődött a. Évi teljesítményhez képest. negyedéves növ Negyedéves bruttó hazai termék (GDP-) volumenindexek, kiigazítatlan (az előző év azonos negyedéve =, előző év=) Termelési oldalon az exportra támaszkodó ipari konjunktúra kismértékben ellensúlyozta a többi ágazat növekedési ütemének lassulását. Az ipar hozzáadott értéke 8,6%-kal, ezen belül a feldolgozóiparé 9,%-kal nőtt. Az építőiparban 3%-os, a mezőgazdaságban 6%-os csökkenés következett be. A szolgáltató ágak mindegyikében csökkent a növekedés üteme, visszaesés azonban nem következett be egyik területen sem. A GDP tényezői (változás az előző év azonos időszakához képest, %) A megtermelt GDP 14,3 14,1 14,9 14,2 13,9 Mezőgazdaság 9,2 99,3 4,4 97,6 93,9 Ipar összesen 11,8,9 13,9 14,3 18,6 Feldolgozóipar 13,7 17,3 14,2, 19, Építőipar 112,7 9,8 13,9 12, 96,9 Szolgáltatások összesen,2 14, 12,6 14,9 13,3 A felhasznált GDP 14,3 14,1 14,9 14,2 13,9 Háztartások fogyasztása 11,6 18,3 12,9 13,7 11, Közösségi fogyasztás 16,6 17,9,9 98,6 Végső fogyasztás összesen 19,2 17, 12,8 13,4,4 Beruházások 11,1 12,1 17,7,6 98,2 Export 13,9 16,2 1,7 111,6 118, Import 16,8 19,3 114,1 16,8 112,6 GDP összesen 14,3 14,1 14,9 14,2 13,9 A nemzetgazdasági beruházások volumene 26. folyamán 2%-kal mérséklődött. azonos időszakához képest. Ezen belül a gép- és berendezés-beruházások 1,3%-kal, az építési beruházások 1,9%-kal, míg a kis súlyú egyéb beruházások volumene 2%-kal esett vissza. Negyedéves bontásban az I. negyedben 9,7%-kal bővült, a II-ikban 3,6%-kal visszaesett a beruházások teljesítménye. A tendencia megváltozásának okai az alábbiakban foglalhatók össze: éves növekedés 1

2 GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXXII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 27. ÁPRILIS 24-. az előző évi magas bázishoz képest a közútfejlesztési munkálatok megtorpanása, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás beruházásai mérséklődtek a lakásépítések visszaesése miatt, a feldolgozóipar beruházásai csökkentek. Az alábbi táblázat nemzetgazdasági áganként mutatja a beruházások volumenének változását: Volumenindex, % előző év azonos időszaka = Kód A+B Nemzetgazdasági ág Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat. 26. IV. negyedév ,6 77,4 8,7 C Bányászat 72,7 61,7 8,8 D Feldolgozóipar 12,4 96, 94,9 E Villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás 86,4 93,3 93,9 F Építőipar 113,7 119,7 96, G Kereskedelem, javítás 111,3 97,9 99,2 H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 112, 98,3 16, I Szállítás, raktározás, posta és távközlés 132,7 96,6,6 Pénzügyi tevékenység 1, 99,4 13,8 K L Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 98,4 97,2 9,9 98,9 87,2 11,3 M Oktatás 1,6 97,2 11,2 N Egészségügyi, szociális ellátás 11,4 14, 16, O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 111,1 12,1 98,7 Összesen 16,4 9, 98, Ebből: Építés 17,7 94,4 98,1 Gép, berendezés,2 97,3 98,7 Az ipari termelés 26. egészében az előző évhez képest 1,1%-kal bővült, a növekedés mértéke meghaladta a megelőző két évben mért ütemet. Az év folyamán, az áprilisi megtorpanástól eltekintve egyenletesen, 1% körüli mértékben növekedett a kibocsátás minden hónapban. Az ország öt régiójában nőtt, kettőben pedig visszaesett az ipari termelés az előző évhez képest. A leggyorsabb ütemű, 2%-os növekedés a Közép-Dunántúlon volt (ezen belül Fejér megyében 32%). A növekedést felmutató régiók közül az észak-magyarországi %-os, az észak-alföldi 14%-os termelés bővülést ért el. A Dél- Dunántúlon -öt követően 26-ban is mérséklődött az ipar kibocsátása (2%), de csökkenés volt tapasztalható a közép-magyarországi régióban is (,8%). 27. januárjában folytatódott az ipari termelés gyors bővülése, az egy évvel korábbihoz képest 11%-kal nőtt a kibocsátás volumene. havi index l 1998 l 1999 l 2 l 21 l 22 l Az ipari termelés indexei 23 l Havi index 12 havi index 24 l l 26 l havi indexs 11 Az év folyamán a legdinamikusabban a nagyvállalkozások (+ fős) bővítették termelésüket (12%-kal), amit szinte teljes egészében exportlehetőségeik alapozták meg (%), belföldi eladásaik 1,1%-kal bővültek. Az -49 fős vállalkozások termelése 3,8%-kal, hazai eladásuk,%- kal exportjuk pedig 28%-kal növekedett. A középvállalkozások (-249 fő) termelése,7%-kal emelkedett, belföldi értékesítése illetve exportja 1% feletti mértékben bővült. Országos szinten az ipar hazai eladásai 4%-kal bővültek 26 folyamán. A feldolgozó ipar belföldi eladásai,6%-kal emelkedtek. egészéhez képest. A feldolgozóipar szakágazatai közül a kis súlyt képviselő fafeldolgozó ipar (,9%) belföldi eladásai 8%-kal mérséklődtek, ennél nagyobb ütemben csak a textília, textiláru gyártása ágazat hazai eladása csökkent Eredeti Szezonálisan és munkanappal kiigazított Az ipar termelési volumenindexe ( ig év havi átlaga =, 21-től 2. év havi átlaga = ) 7 Mj Sz Mj Sz Mj Sz Mj Sz Mj Sz Mj Sz Mj Sz Mj Sz Mj Sz Mj Sz Mj Sz Mj Sz A 14 szakágazat közül kilencben növekedett az eladás az év során, a legnagyobb ütemű növekedés a gép, berendezés gyártás alágazatban következett be (,7%). 27 januárjában az ipar belföldi értékesítése lényegében stagnált, a feldolgozóiparé 3,2%-kal bővült az előző év januárjához képest. A fafeldolgozó ipar eladásai januárban 7,4%-kal bővültek az egy évvel korábbihoz képest. Igaz a növekedés alacsony bázishoz képest következett be, hiszen 26. anuárjában 19,9%-os csökkenés következett be. Az ipari export 14,6%-kal bővült 26. januárdecemberben,. azonos időszakához képest. A múlt évi ipari termelés bővülésének motorja továbbra is a kivitel volt. 27. januárjában folytatódott az export dinamika erősödése. Az ipari export 16,6%-kal, ezen belül a feldolgozóipari,8%-kal bővült. A fafeldolgozó-ipar termelése és értékesítése Időszak Termelés Belföldi értékesítés Export (előző év azonos időszaka = ) 1998.,7 98,2 117,9 9,4 97,6 9, ,8 19,3 123, ,1 97,4 114, ,8,3 122, , 11,4 99,9 24.,4 13, 16,3. 9,6 94,1 96, , 92, 111,4 A fafeldolgozó-ipar 26. évi termelése 2%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz képest. 27 januárjában 3,8%-os visszaesés következett be, ami az előző évinél kisebb mértékű volt. 2

3 GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXXII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 27. ÁPRILIS 24-. A szakágazat hazai értékesítése 26 egészében 8%- kal csökkent. 27 januárjában, mint azt korábban már említettem 7,4%-os bővülés volt tapasztalható az előző évi közel 2%-os csökkenést követően. Az exportértékesítés 11,4%-kal bővült 26 folyamán. 27 januárjában a szakágazat kivitele 11,2%-kal visszaesett az egy évvel korábbihoz képest. 26 januárjában a 12 havi index 12%-os növekedést mutatott. A hazai bútoripar termelése 14,3%-kal nőtt a múlt év folyamán, 27 januárjában pedig 9,3%-kal. A belföldi értékesítés 26. január-decemberi időszakban 16%-kal, 27 első hónapjában 8,7%-kal bővült. A bútoripar kivitele az év második felében felgyorsult, így az első félévi alacsony dinamikát követően 26 egészében a bővülés üteme megközelítette a 12%-ot. 27 januárjában folytatódott az előző évben megindult tendencia, a kivitel bővülése 16,% volt. A bútoripar termelése és értékesítése Időszak Termelés Belföldi értékesítés Export (előző év azonos időszaka = ) ,9 116,8 117,1 94, 92, 99, ,6 12,9 127, , 113, 126, ,8 144, 9, , 68, 91, ,9,4 12,7., 12,6 18, ,3 116, 111,9 26. első hat hónapjában az ipar termelékenysége 11,9%-kal emelkedett, a létszám 1,4%-os csökkenése mellett. A feldolgozóipar (12,4%) termelékenységi mutatója kissé meghaladja az ipari átlagot, míg a fafeldolgozó-iparban (4,%) jelentős elmaradás mutatkozik az országos átlaghoz képest. 27. Első hónapjában a fafeldolgozó ipar (-,4%) termelékenysége lényegében stagnált, szemben a feldolgozóipar 13,4%-os, és az ipar 12,8%-os növekedési ütemével. A Fa- és Bútoripar termelékenysége (előző év azonos időszaka=) Fafeldolgozó ipar 19,7 11,9 11,7 18,1 14, Feldolgozóipar,2 11,6 112, 111,2 112,4 Ipar,1 11,2 111,6 11,7 111,9 % Termelékenység a fafeldolgozóiparban, (előző év azonos időszaka=) 24. Fafeldolgozás Feldolgozóipar 26-ban az építőipar termelése 1,6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az első negyedévben a növekedés mértéke még 8,% volt, a második negyedtől azonban visszaesés következett be, melynek üteme negyedévről 3 negyedévre mérséklődött. Az épületek építése az előző évi 13%-os növekedést követően 3,9%-kal növekedett. azonos időszakához képest. A lakásépítés 18%-os csökkenését az ipari, kereskedelmi és irodaépületek építésének bővülése ellensúlyozta. Az egyéb építmények építése 7,%-kal esett vissza az előző évi 2%-os növekedést követően. A csökkenés forrása elsősorban az út- és autópálya-építés ütemének mérséklődése volt. Az alágazatok közül a szerkezetkész épületek és egyéb építmények (68,8%-os súly) volumene 1,3%-kal, az épületgépészeti szerelésé (22,3%-os súly),2%-kal, a befejező építésé (8,9%-os súly) 6,2%-kal mérséklődött. egészéhez képest. 27 januárjában 2,9%-kal maradt el az építőipar teljesítménye 26 januárjához képest. Az épületek építése az év első hónapjában 1,1%-kal emelkedett, az egyéb építményeké (műtárgyak) pedig 7,4%-kal csökkent az út és autópálya építések tavalyinál alacsonyabb volumene miatt. 14 % Az építőipari vállalkozások 26. januárdecemberben 1,9%-kal kisebb volumenű új szerződést kötöttek, mint egy évvel korábban. Ezen belül az épületek építésére kötött új szerződések volumene 4,1%-kal csökkent, az egyéb építményeké,4%-kal nőtt az előző évi bázishoz képest. Az építőipari vállalkozások 26. Év végi szerződésállományának volumene negyedével volt alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek szerződésállománya 2%-kal meghaladta, az egyéb építményekre kötötteké 3,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Folyó áron, Építőipari termelés volumenindexe, előző év azonos időszaka= 6 Á l O Á l O Á l O Á l O Á l O Á l O Á l O Á l O Á l O Á l O Á l O Építőipari termelés építményfőcsoportok szerint Épületek Épületek, vol.index Egyéb építmények E. építmények, vol.index ú N Á Sz F l D Mj O M A első felében a hét régióból kettőben növekedett, egyben pedig változatlan szinten maradt az építőipari vállalkozások termelése. A növekedés a Közép- Dunántúlon 34,2%, Észak-Magyarországon pedig 12% volt. A legjelentősebb, 3,%-os mérséklődés a Dél-alföldi régióban következett be. ú N előző év azonos időszaka=

4 GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXXII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 27. ÁPRILIS Az építőipari termelés alakulása tevékenységenként ú N Á Sz F l D Mj O M A ban 18%-kal csökkent a használatba vett lakások száma az egy évvel korábbihoz képest, a visszaesés mértéke a második és harmadik negyedévben volt a legerőteljesebb. A használatba vett lakások száma valamennyi település típusban csökkent, ezen belül a fővárosban 33%- kal, a megyei jogú városokban 18,2%-kal, a községekben 11,4%-kal,az egyéb városokban pedig 4,8%-kal. A kiadott új lakásépítési engedélyek száma tavaly országosan 12,9%-kal visszaesett. Budapesten,4%-kal kevesebb új engedélyt adtak ki, mint egy évvel korábban. A megyei jogú városokban 22,1%-kal, a többi városban 1,2%-kal, a községekben pedig 3,9%-kal kevesebb új engedélyt adtak ki. Az új lakások 43%-át építették gazdasági vállalkozások, %-át pedig a lakosság. Csökkent a többszintes, többlakásos épületekben épített lakások száma (-24%), a családi házas építkezések (-9,3%), és az új lakóparki épületben (-34,2%) épített lakások száma. A fővárosban, a városokban és a községekben is csökkent a lakossági építés aránya. A városokban és a községekben ezzel ellentétesen az értékesítési célú, vállalkozói lakásépítés növekedett, míg Budapesten az ebben a formában épített lakások számában is visszaesés mutatkozik (-36,6%). 26-ban az új építésű lakások 37,8%-át teszik ki a többlakásos és lakóparki épületekben épült lakások,. azonos időszakában ez az arány 41% volt. Az épített lakások alapterülete 89m 2. Ez kb. 3 m 2 -rel nagyobb, mint az előző évben. Leginkább a 6 m 2 -nél kisebb lakások száma csökkent (26%), legkevésbé pedig a m 2 -nél nagyobbaké (11%). ezer db Kiadott lakásépítési eng. Épített lakások Szerkezetkész épület Ép. gépészeti sz. Befejező építés Lakásépítés ú N Á Sz F l D Mj O január-decemberben,%-kal kevesebb és 8,6%-kal kisebb alapterületű lakóépület kapott építési engedélyt. A nem lakóépületek esetében,2%-kal kevesebb és a évivel azonos alapterület beépítésére adtak ki új építési engedélyt. Ezen belül nőtt az ipari épületek aránya (34-ről 41%-ra) és csökkent az új mezőgazdasági épületeké (24-ről 17%-ra). A külkereskedelmi statisztika módszertana és tájékoztatási rendje az uniós csatlakozással átalakult. Az EU tagállamaival lebonyolított kereskedelem statisztikai forrása az Intrastat, az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemé, pedig az Extrastat. A külkereskedelmi forgalom e kettő összege. Ennek alapján először becslés készül a makrómutatókra, majd egy hónap múlva jelennek meg a részletes, de még mindig előzetes adatok. 26. folyamán folytatódtak a 23 második felében elkezdődött kedvező folyamatok a külkereskedelmi forgalomban. Az export növekedési üteme meghaladta az importét. A GDP növekedésének legjelentősebb motorja továbbra is a kivitel volt. A kivitel volumene 17%- kal, a behozatalé 13%-kal bővült -höz képest. Mind a kivitel, mind a behozatal euróban számított forgalma áprilist kivéve valamennyi hónapban 1% feletti ütemben növekedett. A hiány összege millió euró volt, ami 94 millió euróval kevesebb mint egy évvel korábban. Az éves külkereskedelmi mérleghiány az export 3,4%-nak felelt meg. A külkereskedelmi forgalom forintárszintje exportban 6,4%-kal, importban 7,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A forint 6%-os gyengülését figyelembe véve a kivitelben lényegében változatlan, a behozatalban pedig 1,%-os devizaárszint-növekedést jelent. A cserearány 1,4%-os romlásában kiemelkedő szerepe volt az energiahordozók árszintnövekedésének, de nem elhanyagolható az exportban kimagasló hányadot képező gépek forintárszintjének átlagosnál mérsékeltebb növekedése sem. Megnevezés A külkereskedelmi forgalom alakulása, 26. Érték Az előző év azonos időszaka= Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Millió euró 8.374, ,7 116,6 113,9 Millió dollár 73.34, 7.739,3 117,8 114,9 Milliárd forint.444,4.966,7 124,3 121, A 26-ban a kivitel összessége arányban, a behozatalé 67,-32, arányban oszlott meg az EU tagállamai, illetve az unión kívüli országok között. Az új tagállamokkal (24-ben csatlakozottak) folytatott külkereskedelem mindkét irányban egytized körüli részt képvisel. Az ezen országokba irányuló forgalom dinamikája jóval felülmúlta az átlagosat, az export euróban 38,4%-kal, az import 22,6%-kal bővült. A régi tagállamokba irányuló export 8,7%-kal nőtt, az import pedig 11,1%-kal bővült. Az Unió egészét tekintve a kivitel 12,9%-kal a behozatal 12,8%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az unión kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel 28,7%-kal, a behozatal 16,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. 6,,, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, -, -1, Import Export Egyenleg Külkereskedelmi forgalom mrd $, 23-tól mrd euró

5 GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXXII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 27. ÁPRILIS 24-. Millió USD A fa alapanyagok 26. évi forgalma negatív egyenleggel zárt akárcsak a megelőző években, mértéke azonban 2,2 millió USD-vel kevesebb az egy évvel korábbinál. A behozatal USD-ben,3%-kal, forintban pedig 11,7%- kal növekedett. Fa alapanyag kivitelünk USD-ben 12,7%- kal, míg forint alapon 19,6%-kal emelkedett. A fatermékek kivitelében is megmutatkozik az e termékeket felhasználó ágazatokban bekövetkezett kismértékű pozitív változás. Az elmúlt öt évben a pozitív egyenleg mértéke egyre csökkent, -ben azonban lényegében megduplázódott és 26-ban is csak kis mértékben maradt el az egy évvel korábbitól. A termékcsoport behozatala USD-ben 14,9% bővült, forintban 21,2%-kal emelkedett, míg kivitelünk forint alapon 18,8%-kal nőtt, USD-ben mérve pedig 12,3%-kal. 26-ban a bútor és bútorelem behozatal növekedési üteme tovább lassult. Dollárban számítva 3,7%-kal emelkedett az előző évhez képest, míg forint alapon 9,2%-kal bővült. Az árucsoport kivitele 26-ban éves szinten 28,9%-kal emelkedett, dollárban számítva. A forint alapon végzett számítások szerint a növekedés 1,7% volt ugyanezen időszak alatt. A Fa és Faáru, valamint a Bútor és bútorelem külkereskedelmi forgalma (SITC Rev.3) január-szeptember Időszak Behozatal Kivitel Egyenleg %-os vált. előző év= Fa, faáru, bútor behozatala és kivitele Bútor és bútorelem Fa és parafa, faáru Import Export Egyenleg %-os vált. előző év= 24 Fa és parafa , 11,2 147,9 96,4-1, ,6 99,7 14,4 94,9-8, ,9 123,1 147, 14,7-3, ,8 122,9 171,3 116,6-3, ,6 127,4 181,2,6 -,4. 2,4 89, 171,9 91,9-3, ,3,3 178, 112,7-1,3 27., 3,2,4 4, -,1 63 Fa-és parafaáru ,8 118, 218,,8 79,2 21.,2 18,2 223,1 12,3 72, , 137, 6,6 1,, ,3 13,9 3,4 117,1 3, ,1 116,4 348,8 1,8 33,7. 323,7,4 393,7 11,9 7, , 114,9 426,6 112,3 67, ,3 132,6 28, 129,8 4,2 82 Bútor és bútorelem ,4 19,3 9,6,7 293, ,8 99, 618,6 11,6 34,8 Időszak Behozatal Kivitel Egyenleg %-os vált. előző év= %-os vált. előző év= ,1 129,7 68,1 19,9 338, 23. 4,6 124,4 824,6 121,2 399, ,2 12,6 949,1 1, 434,9. 62,,8 94,9, 383, , 13,7 989, 128,9 414, ,4 97, 61, 91,6 29,1 Az ipari termelői árak 26-ban 6,%-kal emelkedtek az előző évhez képest. A belföldi értékesítési árak éves átlagos emelkedése a évivel közel azonos 8,3%-os volt, a második félévben valamelyest gyorsult és 1% körüli volt. Az export értékesítési árak az előző évhez képest gyorsultak, mértéke,2% volt. Ezzel függ össze a termelői ár ütemének gyorsulása. A fafeldolgozó ipar termelői ára 26-ban 7,2%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítési árak a múlt évben, -höz képest,6%-kal emelkedtek. Az export értékesítés árai 26-ban 8,8%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest ú N Á Sz F l D Mj O M A 23 Az ipar árindexei, % Az építőipari tevékenység költség alapon számított árai 26-ban 7,1%-kal, ezen belül a szerkezetkész épületek építmények építésének árai 8,1%-kal, az épületgépészeti szerelés árai 4,6%-kal, a befejező építés árai pedig 6,6%-kal emelkedtek éves szinten. Az árak emelkedésében közrejátszott az üzemanyagok és az építőiparban felhasznált egyéb kőolajtermékek árának több hónapig tartó gyors emelkedése is Termelői Belföldi Export 1997 % ú N Á Sz F l D Mj O Építőipari árindex előző év azonos időszaka= A fogyasztóiár-index 26-ban 3,9%-kal volt magasabb, mint január-decemberében. Az év első négy hónapjában az átlagos áremelkedés 2,% volt, az előző év azonos időszakához viszonyítva. Májustól az infláció üteme fokozatosan gyorsult, decemberben 6,% volt a drágulás mértéke decemberéhez képest. 22 Építőipar Infláció 27

6 GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXXII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 27. ÁPRILIS 24-. Változás az előző hónaphoz képest (%) 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, -, Fogyasztói árindex A hazai lakásállomány alakulása ,2 Az épített lakások átlagos nagysága, m 2 71, 66,9 86,8 86,3 82,1 97,1 113, Havi árindex 12 havi árindex Maginfláció KSH Éves infl. 11,7 94,9 A fafeldolgozó és bútoripar. januárdecember 99,7 111,9 19,4 Az alább következő elemzés az elmúlt nyolc év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától származnak és az főt, vagy annál többet foglalkoztató vállalkozások adataira épül. A 49 fő feletti vállalkozások megfigyelése teljes körű, az -49 főt foglalkoztató vállalkozások megfigyelése reprezentatív, az főnél kevesebbet foglalkoztató ipari vállalkozások tevékenységét becsléssel veszik figyelembe. A becsléshez az utolsó két év áfa-adatait, az értékesítés értékesítési irányok szerinti megoszlását és a működő vállalkozások tárgyhavi számát veszik figyelembe. A statisztikai adatgyűjtés 22. január 1-től a statisztikai főtevékenység alapján történik (egy egység főtevékenysége az a tevékenység, amely az egységen belül a tényezőköltségen mért legnagyobb hozzáadott értéket hozza létre). Ennek figyelembe vételével egyes adatszolgáltatók ágazati hovatartozása a bázishoz képest megváltozott, ez érintheti az adatok időbeli összehasonlíthatóságát. 94,3 93,2 62,3 8,1 9, 86,7 Budapest Megyei jogú város Többi város Község Orsz. Átl. A lakásépítés a főbb építési formák szerint, ezer darab Új többszintes, Új lakóépületben Új családi házban többlakásos épületben Új lakóparki épületben Község Többi város Megyei jogú város Budapest 17,, 12, 1, 7,, 2,, , Vált. az előző év azonos időszakához (%) 89, ,9,7 9,4 116,8 A fa- és bútoripar volumenindexei, % (előző év azonos időszaka = ) 94, 123,6 119, 14,1 122,8 11,8 Termelés 14, 76,,4 A fafeldolgozó-iparban is (TEÁOR 2) éreztette hatását a 26-ban megindult európai növekedés. Az ipari termelés múlt évi 1,1%-os bővülése mellett az ágazat 2%-os növekedést mutat. Az év során a harmadik negyedévi 6,4%-os termelés emelkedést kivéve, minden negyedév termelése stagnált vagy kismértékben elmaradt a. azonos negyedévitől. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése 26-ben 8%-kal visszaesett az előző. évi,9%-os csökkenést követően. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban jelentősen javultak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a. évi 3,9%-os viszszaesést követően 26-ban 11,4%-kal emelkedett a kivitel volumene. A bútorgyártás (TEÁOR 361) termelésének növekedési üteme,. évi lassulást követően, 26-ban 14,3%-kal emelkedett. A biztató évkezdetet követően valamennyi negyedévben emelkedett a növekedés üteme, az első negyedévi 1,7%-ról 19,%-ra az utolsó negyedben. A bútoripar hazai eladásai a 24. évi stagnálást követően -ben kismértékben nőttek (+2,6%). 26- ban az előző év utolsó negyedévében megindult növekedés tovább folytatódott, éves szinten elérte a 16,1%-ot. A kedvező irányú változás az import folyamatos bővülése, valamint a külföldi értékesítési láncok terjeszkedése, újak megjelenése mellett következett be. A bútoripari export a. évi ütem lassulást követően, 26ban közel 12%-os növekedést ért el, teljesítménye a negyedik negyedévben volt a legmagasabb,2%. SZAKÁGAZATI EREDMÉNYEK 18,9, 9,6 114,3 12, 116,8 98,2 97,6 92, 12,9 19,3 97,4 FAFELDOLGOZÓ-IPAR A hazai fűrészáru gyártás 22. Óta tartó termeléscsökkenése 26-ban megállt, sőt %-ot meghaladó volumen növekedést ért el. Ez természetesen annyit jelent csak, hogy a 24. évi termelési szint közelébe tornázta vissza magát a szakágazat. Biztató, hogy az egyes negyedévek adatai szerint a bővülés üteme gyorsult az egyes időszakokban és az év végére megközelítette a 22%-ot. A hazai értékesítés 3,8%-kal, az export 3%-kal nőtt. 26- ban a hazai felvevő piac enyhén javult, a második negyedévtől kezdődően az értékesítés volumene meghaladta az előző év azonos negyedévének értékét. A kivitel teljesítménye 26-ban negyedévről negyedévre javult, az I. negyedévben 26%-kal, a negyedikben már 34%-kal haladta meg az előző év azonos negyedévének szintjét. A falemezgyártás, mely a fafeldolgozó ipari termelés 3%-át adja, termelése 12%-kal bővült 26-ban - höz képest. A belföldi értékesítés 6,8%-kal mérséklődött, az export 22,%-kal bővült. 26-ban a szakág termelése az első háromnegyed évben jelentős mértékben nőtt, az év utolsó három hónapjában azonban közel %-kal visszaesett. A belföldi eladások igen kedvezőtlenül alakultak a 6 113,,3 Hazai értékesítés Fafeldolgozás Bútorgyártás 144,,4 11,4 13, 68, 94,1 117,1 12,6 92, 117,9 127,2 123,3 116,1 99,3 9,4 126, 114, 9,9 122,6 99,9 91,2 Export értékesítés 12,7 16,3 18,7 96,1 111,9 111,4

7 GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXXII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 27. ÁPRILIS 24-. múlt évben. Az első negyedév 8,7%-os növekedését követően az év hátralévő részében gyorsuló mértékű visszaesés mutatkozott. Az év utolsó negyedévében a csökkenés mértéke meghaladta a %-ot. Azonos negyedévéhez képest. A kivitel az év valamennyi negyedévében meghaladta az egy évvel korábbi szintet üteme azonban lassú csökkenést mutat Termelés a fafeldolgozó iparban szakágazatonként Fűrészáru Falemez Ép.aszt. ipari term. Tároló fatermékek Fatömegcikk A fafeldolgozó ipar közel négy tizedét kitevő épületasztalos-ipari termékek gyártásában 7%-os visszaesés következett be 26-ban a megelőző évhez képest. A hazai eladások az egy évvel korábbi 7,4%-os csökkenést követően 26-ban további %-kal estek vissza. A hazai piacon mutatkozó nehézségeket az export stagnálása kíséri, a 24. évi 11,4%-os növekedéssel és a. évi 4,8%-os csökkenéssel szemben. A kedvezőtlen mutatók mellett némi reménységet nyújt a kivitel negyedik negyedévi közel 4%-os bővülése Hazai értékesítés a fafeldolgozó iparban szakágazatonként Fűrészáru Falemez Ép.aszt. ipari term. Tároló fatermékek Fatömegcikk A tároló fatermékek termelése 26-ban stagnált (,3%). évhez (,9%) képest. Hasonló tendenciák mutatkoznak a belföldi- (26.: -8,4%.:,8%) eladások esetében. Az exportértékesítésben azonban kedvező tendencia mutatkozik (26.: 19,8%,.: 6,1%) Fűrészáru Falemez Ép.aszt. ipari term. Export a fafeldolgozó iparban, szakágazatonként Tároló fatermékek Fatömegcikk BÚTORIPAR A bútoripar a sikeres 22. évet követően 23-ban jelentős visszaesést volt kénytelen elkönyvelni. 24-ben a KSH adatai szerint ismét bővült a termelés. -ben az előző évinél lassúbb ütemben, de folytatódott (+%). 26-ban ismét gyorsult a termelés növekedési üteme (+143%). A hazai gyárak belföldi értékesítése a 24. évi stagnálást követően -ben kismértékben bővülni tudott (+2,6%), 26-ban pedig ez a folyamat felgyorsult (+16,1%). Az ágazat kivitele -ben növekedett (+8,7%), de mértéke elmaradt a 24. évitől. 26-ban a növekedés üteme tovább gyorsult, mértéke azonban nem érte el a két évvel korábbit. 26-ban mind a termelés, mind az export növekedési üteme gyorsult az egyes negyedévekben. A belföldi értékesítés bővülése az év folyamán megközelítően egyenletes volt. A bútorgyártás közel %-át kitevő ülőbútorok termelése 26-ban átlagos mértékben, 14,6%-kal nőtt. A hazai értékesítés 17,9%-kal, a kivitel pedig 11,8%-kal emelkedett az év során. Az év összes negyedévében a termelés bővülésének üteme kismértékben nőtt. A belföldi értékesítés bővülése az első negyedévben volt a legmagasabb, de az utolsó negyedévében is 12 százalék feletti volt. Az ülőbútorok kivitele 26. egészében gyorsuló ütemben növekedett, az első negyedévi 6,8%-ról 21,4%- ra emelkedve az év utolsó három hónapjában Termelés a bútoriparban szakágazatonként Ülő Iroda Konyha Egyéb Ágybetét Az irodabútorok gyártása 26. január-decemberben lényegében az előző évi szinten maradt (+1,1%). A hazai értékesítés 28,6%-kal nőtt. A kivitel ugyanakkor több mint 4%-kal visszaesett ebben az időszakban. Az egyes negyedévekben a termelés ingadozott, mind a visszaesés mind a növekedés alacsony bázishoz képest következett be. A hazai értékesítés a második és harmadik negyedévekben volt a legmagasabb, az elsőben és a negyedikben ugyan magas ütemet tartott, de lényegesen elmaradt az előbbiekben tapasztalt mértéktől. A növekedés ez esetben is alacsony bázisból kiindulva következett be. Az irodabútorok kivitelének év végi visszaesése 26 folyamán folytatódott, üteme a negyedik negyedévig gyorsult majd az év végére valamelyest lassult, de még így is meghaladta a 2%-ot. A konyhabútorgyártás igen jelentős mértékben növekedett 26-ban (47,3%) -höz képest. A belföldi értékesítés még ennél is nagyobb arányban, 3,3%-kal nőtt, míg az export 34,%-kal bővült. A negyedévenkénti adatok szerint a termelés növekedésének üteme gyorsult, az utolsó negyedévben közel megkétszereződött azonos negyedévéhez képest. A belföldi értékesítés növekedése is gyorsult, a negyedik negyedévben közel 8%-os volt. A kivitel az első félévi visszaesést követően megló- 7

8 GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXXII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 27. ÁPRILIS 24-. dult és az év végére megduplázódott. Az export esetében a növekedés meglehetősen alacsony bázishoz képest következett be, hiszen 24. közepe és 26 I. féléve között folyamatos visszaesés volt tapasztalható a konyhabútorok kivitelében Hazai értékesítés a bútoriparban szakágazatonként Ülő Iroda Konyha Egyéb Ágybet Az egyéb bútorok gyártása 26-ban ami közel 3%-át teszi ki a bútorgyártásnak tovább emelkedett (13,2%). A hazai értékesítés (,7%) ugyancsak növekedett, bár üteme lassúbb volt mint egy évvel korábban. A legnagyobb mértékű bővülés azonban a kivitelben jelentkezett (27,%). A termelésben és a hazai eladások esetében folyamatosan gyorsult a növekedés üteme. Az export üteme mind az első, mind a második félévben magas volt, az utóbbiban azonban lényegesen gyorsabb ütemű volt Export értékesítés a bútoriparban szakágazatonként Ülő Iroda Konyha Egyéb ban az ágybetétgyártás termelése növekedett (9%), a hazai eladások is emelkedtek (6,8%), az export azonban közel 7%-kal nőtt. Az egyes negyedévek adatai arra utalnak, hogy az ágybetétgyártás pozíciói az év során folyamatosan javultak. A termelés növekedése az év végére valamelyest lassult, a belföldi értékesítés a második negyedben volt a legmagasabb, a további időszakokban kismértékben lassult. A kivitel növekedési üteme 26 folyamán gyorsult. 8

XXXIII. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia október Tihany

XXXIII. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia október Tihany XXXIII. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia 27. október 1-11. Tihany GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXXIII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 27. OKTÓBER 1-11. A gazdaság fontosabb mutatószámai Az

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXX. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 26. ÁPRILIS 2-26. A gazdaság fontosabb mutatószámai 23. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve. januártól havi bontásban

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

FAGOSZ XXIX. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIA KECSKEMÉT, OKTÓBER GAZDASÁGELEMZÉS

FAGOSZ XXIX. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIA KECSKEMÉT, OKTÓBER GAZDASÁGELEMZÉS Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség erdészet, f a i p a r, fakereskedelem, beszállítók Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest,

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai GAZDASÁGELEMZÉS A FAGOSZ XXVIII. FAIPARI ÉS FAKERESKEDELMI KONFERENCIÁÁRA, 2. ÁPRILIS 26-27. A gazdaság fontosabb mutatószámai 23. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) 1/5 1. június. EMBARGÓ! Közölhető: 1. június -én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 I ében 3,-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 1 I, második becslés 1/18 1. december 3. EMBARGÓ! Közölhető: 1. december 3-án reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-DECEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-MÁRCIUS FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. JÚNIUS GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június Jelen tanulmányban az ágazati adatok az új TEÁOR 08 osztályozásnak megfelel en szerepelnek. Fontosnak tartom, a jobb áttekinthet ség és adatértelmezés

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2011. január-december

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2011. január-december A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2011. január-december Jelen tanulmányban az ágazati adatok az új TEÁOR 08 osztályozásnak megfelel en szerepelnek. Fontosnak tartom, a jobb áttekinthet ség és adatértelmezés

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2013. JANUÁR-JÚNIUS FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2013. SZEPTEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2011. JANUÁR-JÚNIUS FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2011. SZEPTEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2013. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2013. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Jelentés az ipar évi teljesítményéről

Jelentés az ipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az ipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Összefoglaló...2 Nemzetközi kitekintés...2 Hazai gazdasági környezet...2 Az ipari termelés és értékesítés

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2011-ben

A magyar vegyipar* 2011-ben A magyar vegyipar* 2011-ben Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok¹ 2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített lendületéből. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2011-ben a világgazdaság

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

Bruttó hazai termék (GDP) volumenindexe. 1960=100 Éves változás 85 1960. 1964. 1968. 1972. 1976. 1980. 1984. 1988. 1992. 1996. 2000. 2004.

Bruttó hazai termék (GDP) volumenindexe. 1960=100 Éves változás 85 1960. 1964. 1968. 1972. 1976. 1980. 1984. 1988. 1992. 1996. 2000. 2004. 1. oldal MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 24. január 1. 1.836,4 ezer ha erdő, ami 19,7-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 24. január 1-én 1,1

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Tartalom Összefoglalás...3 1. Nemzetközi kitekintés...3

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom 2016. június Jelentés az építőipar 2015. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. Az építőipar helye a nemzetgazdaságban...2 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom 1. Az építőipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben... 2 2. Az építőipar

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

2014/38 STATISZTIKAI TÜKÖR április 18.

2014/38 STATISZTIKAI TÜKÖR április 18. 14/38 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. április 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 13. IV. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Jelentés a beruházások évi alakulásáról

Jelentés a beruházások évi alakulásáról Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a beruházások 2011. évi alakulásáról 2012. április Tartalom Összefoglalás...2 Gazdasági környezet...2 Nemzetközi kitekintés...2 Beruházások, 2001 2011...2 Beruházások

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás Gazdasági környezet...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás Gazdasági környezet...2 2014. május Jelentés a beruházások 2013. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Gazdasági környezet...2 3. Nemzetközi kitekintés...2 4. Beruházások, 2003 2013...3 5. Beruházások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ második negyedévében Budapesten gyorsult, míg a községekben lassult a lakásárak éves dinamikája

TÁJÉKOZTATÓ második negyedévében Budapesten gyorsult, míg a községekben lassult a lakásárak éves dinamikája TÁJÉKOZTATÓ 2018 második negyedévében Budapesten gyorsult, míg a községekben lassult a lakásárak éves dinamikája Budapest, 2018. október 31. 2018 második negyedévében a lakásárak éves növekedési üteme

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2018

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2018 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2018 Összefoglaló Az adatfelvétel 2017 szeptember-október során került sor a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit kft. Rövidtávú

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom 2015. június Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2 2. Az építőipar

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ második negyedéve során gyorsult a hazai lakásárak növekedése

TÁJÉKOZTATÓ második negyedéve során gyorsult a hazai lakásárak növekedése TÁJÉKOZTATÓ 2017 második negyedéve során gyorsult a hazai lakásárak növekedése Budapest, 2017. november 3. 2017 második negyedéve során országos átlagban nominális alapon 5,1 százalékkal nőttek a lakásárak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája TÁJÉKOZTATÓ 2016 végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája Budapest, 2017. május 5. 2016 negyedik negyedévében nominális alapon egy százalékkal emelkedett az aggregált MNB lakásárindex, amely jelentősen

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Jelentés az építőipar Helyzetkép az építőiparról, 2016. évi teljesítményéről 2018 Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Tartalom Összefoglalás...3 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. Az építőipar

Részletesebben

2014/108 STATISZTIKAI TÜKÖR október 17.

2014/108 STATISZTIKAI TÜKÖR október 17. 14/18 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. október 17. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. II. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522.

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522. 2001. májusában a gazdasági folyamatokban nem történt jelentős változás. Folytatódott az ipari termelés növekedésének lassulása, kissé romlott a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg is a tavaly

Részletesebben

Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok)

Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2012. október Tartalom Összefoglalás... 2 Táblázatok... 5 1. A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2013. január-március

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2013. január-március A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2013. január-március Az alább következő elemzés több, mint tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal honlapjáról

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2011. II. negyedévében 2015-12-16 18:54:45 2 2011. második negyedévében a Magyarországra irányuló lengyel export dinamikája jelentősen lassult. Folyó év első negyedéve

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Jelentés az építőipar Helyzetkép az építőiparról, 2016. évi teljesítményéről 2017 Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Tartalom Összefoglalás...3 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. Az építőipar

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/99. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/ december 17.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/99. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/ december 17. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/10 2015/99 2015. december 17. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi

Részletesebben

Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya. Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai III. negyedév

Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya. Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai III. negyedév Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai 17. III. negyedév I) Az agrárgazdaság (mezőgazdaág és élelmiszeripar) hitelállományának alakulása Az agrárgazdaság hitelállománya

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január 2013/23 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI évfolyam 23. szám 2013. március 27. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, 2013. január A tartalomból 1 Nemzetközi és hazai gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján TÁJÉKOZTATÓ az MNB-lakásárindex alakulásáról a 2016. harmadik negyedéves adatok alapján Gyorsult a lakásárak növekedési üteme 2016 harmadik negyedévében Budapest, 2017. február 8. 2016 harmadik negyedéve

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, III. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1118,6 milliárd Ft

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, III. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1118,6 milliárd Ft Az agrárfinanszírozás aktuális helyzete az AM adatgyűjtése alapján (2018. III. negyedév) Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak (mezőgazdasági és élelmiszeripar összesen) 2018. III. negyedévének

Részletesebben

A BALATONI RÉGIÓBAN A SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE KÖZÖTT

A BALATONI RÉGIÓBAN A SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE KÖZÖTT A BALATONI RÉGIÓBAN A SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE 2008 2018 KÖZÖTT I. SZÁLLODAI KERESLET-KÍNÁLAT VÁLTOZÁSA A BALATONI RÉGIÓBAN 2008 2012 2013 2017 Szobaszám (db) 12 550 12 311 12 760 12 810 13 463 12 646 100,8%

Részletesebben

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge 216. I. évfolyam 3. szám GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám 3 Tisztelt Partnerünk! Ön is kíváncsi vállalkozása

Részletesebben

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, IV. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1124,9 milliárd Ft

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, IV. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1124,9 milliárd Ft 441,2 458,3 508,8 563,3 605,0 622,5 644,7 610,7 580,4 601,9 625,3 623,0 Az agrárfinanszírozás aktuális helyzete az AM adatgyűjtése alapján (2018. IV. negyedév) Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. félév

MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. félév MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS Műtrágya értékesítés Megjelenik negyedévente Felelős szerkesztő: Dr. Vágó Szabolcs osztályvezető Készítette: Petőné Varga Éva petone.varga.eva@aki.gov.hu Telefon: (06 1) 476-3081 Közreműködött:

Részletesebben

Magyarország nemzeti számlái, 2012

Magyarország nemzeti számlái, 2012 Magyarország nemzeti számlái, 2012 (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Táblázatok...5 1. A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2017. október 12. Célkitűzések

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint 2011-ben világviszonylatban Ausztrália & Óceánia, Délkelet- Ázsia és Dél-Amerika szállodái

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Veszprém, 2007. június 10. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2007 Igazgató:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében TOP-5.1.1-15-2016-00001 Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés 2018. II. 2018. III. Készítette: Békés Megyei Paktumiroda 2018 1. Bevezetés a gyorsjelentés

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa 2013-08-26 MAGEOSZ Hírek 35.hét / 2013 1./5 Némileg nőtt az optimizmus Magyarországon Az idén 0,5 százalékkal, jövőre 1,5 százalékkal nőhet a magyar gazdaság a Reuters által megkérdezett elemzők szerint.

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 17.

Vezetői összefoglaló október 17. 2016. október 17. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 4,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom

Részletesebben