Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok)"

Átírás

1 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal október Tartalom Összefoglalás... 2 Táblázatok A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó bruttó hazai termék, A bruttó hozzáadott érték ágazatonként, A bruttó hozzáadott érték szektoronként, A kibocsátás ágazatonként, A bruttó hozzáadott érték ágazatonként, A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása, A bruttó hazai termék felhasználása, Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) és bruttó nemzeti jövedelme (GNI), A nemzetgazdaság integrált számlái, A nemzetgazdaság integrált számlái, Módszertani megjegyzések A KSH-nak konzultálva az Eurostat-tal egyes PPP (köz- és magánszféra együttműködésében megvalósuló) projekteket át kellett sorolnia más kategóriába és ennek eredményeként a október 1-jén megjelent összefoglaló nemzeti számla adatok kismértékben módosultak. A módosítás értéke 2006-ban 0,8 milliárd, 2007-ben 1,9 milliárd, 2008-ban 2,3 milliárd, 2009-ben és 2010-ben 2,7 milliárd forint, a GDP 0,01%-a volt.

2 Összefoglalás 2011-ben Magyarország folyó áron számított bruttó hazai terméke (GDP-je) milliárd forint volt, ami változatlan árakon számítva 1,6%-os növekedést jelent az előző évihez viszonyítva. Az egy főre jutó bruttó hazai termék összege 2 millió 797 ezer forint volt, vásárlóerőparitáson számolva euró, az EU-27 átlagának 65%-a. Az ágazatok hozzáadott értéke alapáron 2011-ben 1,8%-kal nőtt az előző évihez képest. A növekedés hajtóereje a mezőgazdaság és az ipari export volt. A szektorok közül egyedül a pénzügyi hozzáadott értéke csökkent (5,0%), a háztartásokat segítő nonprofi t intézményeké stagnált. A nem pénzügyi szektorának hozzáadott értéke 2,2, a kormányzati szektoré 1,5, a háztartási szektoré 2,7%-kal nőtt. Az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar) teljesítménye a nemzetgazdasági átlagnál erősebben, 3,9%-kal növekedett. A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke az előző évi alacsony szinthez képest jelentősen bővült (22,4%). A növénytermesztés volumene elsősorban a gabonafélék, az ipari növények, valamint a zöldségfélék előző évit meghaladó terméseredményei következtében emelkedett, míg az állattenyésztésé a sok éve tartó folyamatokhoz hasonlóan stagnált. Az ipar teljesítményének válság miatti hatalmas visszaesést követő erőteljes dinamikája 2011-ben csökkent, azonban így is 2,9%-kal nőtt. A feldolgozóipar teljesítménye 3,6%- kal haladta meg az egy évvel korábbit. A bővülés teljes egészében az export növekedésének köszönhető. A nagyobb ágazatok közül az ipari átlagnál nagyobb mértékben nőtt a hozzáadott érték a járműgyártásban, a gyógyszer, valamint a gumi, műanyag termék gyártásában. Ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása csökkent a híradás-technikai berendezések és az elektronikus fogyasztási cikkek iránti exportkereslet mérséklődésének következményeként. Az építőipar teljesítményének hatodik éve tartó visszaesése tovább folytatódott (5,3%). Mindkét építményfőcsoport termelése elmaradt az előző évitől. Az épületek építésének mérséklődését a lakásépítések jelentős visszaesése és a nagyberuházások elmaradása okozta. Az előző évi rendkívül alacsony bázis, valamint az út- és vasútépítési munkák második félévben megfi gyelt növekedése miatt az egyéb építmények termelése az építőipar egészénél kisebb mértékben csökkent. 1. ábra A GDP változásához való hozzájárulás (termelési oldal) % százalékpont Termékadók Szolgáltatások Építőipar Ipar Mezőgazdaság GDP v áltozása (%) 2

3 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke 0,7%-kal haladta meg az előző évit. A szolgáltató ágak közül a nemzetgazdasági átlagnál jobban bővült az információ, kommunikáció, a közigazgatás, oktatás, egészségügy ágazatcsoport, valamint a művészet, szórakoztatás, szabadidős tevékenységek és az egyéb szolgáltatások hozzáadott értéke. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 2,4%-kal nőtt a távközlés és az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében. A szállítás, raktározás ág hozzáadott értéke 0,3%-kal emelkedett. Ezen belül a szárazföldi, csővezetékes szállítás teljesítménye nőtt, míg a raktározás és a postai tevékenység visszaesett. A legnagyobb mértékben, 5,6%-kal a pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye csökkent az előző évhez viszonyítva, elsősorban a bankok a és a lakosság részére történő új hitelkihelyezéseinek visszaesése miatt. A biztosítási piacon a díjbevétel és a végtörlesztés miatti tartalékok csökkenését ellensúlyozta, hogy 2011-ben a vihar- és árvízkárok, a kötelező gépjármű felelősség-, illetve a casco biztosítások miatti kárkifi zetések mérséklődtek. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 2,0%-kal nőtt. Az egészségügy esetében minden szektor teljesítménye bővült. A kormányzati szektorban az egészségügy kibocsátásának volumennövekedése 3,1% volt. Éves szinten az árutermelő ágazatok 1,1, a szolgáltatások 0,4 százalékpontos bővüléssel járultak hozzá a GDP 1,6%-os növekedéséhez, a maradék 0,1 százalékpontot a termékadók és támogatások egyenlegének változása magyarázza. A GDP felhasználását tekintve a háztartások fogyasztási kiadása az előző évben tapasztalt csökkenést követően 0,5%-kal nőtt ben a fogyasztásban legnagyobb súllyal szereplő tételeknél (élelmiszer, közlekedés és lakhatás) csökkenés következett be, ezek közül a legnagyobb mértékben az élelmiszer területén. Néhány kisebb súlyú termékcsoport esetében pl. hírközlés, ruházat enyhe növekedés fi gyelhető meg. A kormányzat által fi nanszírozott természetbeni társadalmi juttatások és a közösségi fogyasztás egyaránt 0,3%-kal mérséklődött. Ezen folyamatok eredőjeként a végső fogyasztás 0,3%-kal bővült. 2. ábra A GDP változásához való hozzájárulás (felhasználási oldal) % százalékpont Kiv iteli (+), ill. behozatali többlet Bruttó felhalmozás Végső fogy asztás GDP v áltozása (%) 3

4 A bruttó állóeszköz-felhalmozás amelynek jelentős részét a beruházások teszik ki volumene továbbra is csökkent, az előző évinél kisebb ütemben, 3,6%-kal. A legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül leginkább a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág beruházásainak volumene maradt el az előző évitől (23,3%). Jelentősen visszaestek a beruházások a korábbi időszakhoz képest az ingatlanügyletek (20,4%) és az építőipar (21,0%) nemzetgazdasági ágakban. Ugyanakkor a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ág beruházásai 6,8%-kal nőttek. A feldolgozóipar beruházásai tavaly ismét kiugró teljesítményt értek el, éves szinten a teljesítmény 24,2%-kal emelkedett. Összességében a bruttó hazai termék belföldi felhasználása lényegében stagnált (+0,1%). A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmának egyenlege 2011 végén folyó áron újabb kiemelkedő, milliárd forint aktívumot mutatott, romló cserearány mellett. Az export volumene éves szinten 6,3%-kal nőtt, ezen belül a termékforgalom kivitele 7,0, a szolgáltatásoké 3,4%- kal emelkedett. A teljes külkereskedelem importja az exportnál kisebb mértékben, 5,0%-kal bővült. Ezen belül a termékek behozatala 5,4, a szolgáltatásoké 2,4%-kal nőtt. A bruttó felhalmozás 0,1 százalékponttal fogta vissza a gazdasági növekedést, amit a végső fogyasztás 0,2 százalékpontos növekedéssel ellensúlyozott. A belföldi felhasználás összességében 0,1 százalékponttal járult hozzá a GDP emelkedéséhez. A kiviteli többlet 1,5 százalékpontos hozzájárulása emelte 1,6 százalékpontos növekedéssé a GDP változását. A bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 2011-ben folyó áron milliárd forint volt, összehasonlító áron 1,4%-kal magasabb az előző évinél ben a GNI értéke a GDP 95,0%-át tette ki, ami közel azonos a 2010-es mutató értékével (95,3%). Az előzetes adatok alapján 2011-ben a külföldről kapott és a külföldnek fi zetett tulajdonosi jövedelem egyenlege az előző évhez képest 243 milliárd forinttal többel, milliárd forinttal csökkentette a GNI-t. A tulajdonosi jövedelem tételei közül a külföldre fi zetett kamat 126 milliárd forinttal csökkent, míg a külföldről kapott osztalék 245 milliárd forinttal nőtt, miközben e jövedelemtételek ellentétes irányú oldalai alig módosultak 2011-ben. A tulajdonosi jövedelem másik komponense, a visszaforgatott jövedelmek egyenlege 2011-ben 12 milliárd forinttal csökkentette a GNI-t, szemben a megelőző évi 573 milliárd forintos növekedéssel. Ennek oka, hogy jelentős változás következett be a visszaforgatott jövedelem szerkezetében: míg 2010-ben a magyar visszaforgatott jövedelme milliárd forint volt, addig 2011-ben ez az összeg 592 milliárd forintra csökkent, a külföldi pedig 706 milliárd forinttal (54,0%-kal) kevesebb jövedelmet forgattak vissza a magyar gazdaságba, mint az előző évben. A GDP és a GNI átmeneti tételei közül a munkavállalói jövedelem 255 milliárd, az EU-nak fi zetett adó és az EU-tól kapott támogatás egyenlege 329 milliárd forinttal növelte a GNI összegét. 4

5 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Táblázatok 5

6 1. A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó bruttó hazai termék, Bruttó hazai termék volumenindexe Az egy főre jutó bruttó hazai termék folyó áron Év 1995=100,0 előző év =100,0 forint USD euró a) devizaárfolyamon vásárlóerőparitáson b) 1995 x 101, ,2 100, ,3 103, ,5 104, ,9 103, ,6 104, ,9 103, ,3 104, ,1 103, ,4 104, ,8 104, ,3 103, ,5 100, ,8 100, ,7 93, ,6 101, ,9 101, c) a) 1998-ig ECU, 1999-től euró. b) Az Európai Összehasonlítási Program (ECP) keretében számított értékek. c) Eurostat által becsült adat. 6

7 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) 2. A bruttó hozzáadott érték ágazatonként, Év Nemzetgazdaság (piaci beszerzési áron) ágazatok (alapáron) Ebből: ezen belül: mezőgazdaság ipar és építőipar szolgáltatások A B-F G-U termékadók egyenlege Bruttó hozzáadott érték folyó áron, millió forint Volumenindexek, előző év=100, ,2 101,5 105,1 103,0 100,3 x ,1 103,1 96,5 110,7 100,3 x ,1 104,0 104,7 106,9 102,3 x ,2 103,1 102,7 106,2 101,6 x ,2 104,1 90,4 106,9 104,0 x ,7 103,8 112,9 102,1 103,8 x ,5 104,6 85,2 106,6 105,3 x ,9 104,0 101,9 103,8 104,2 x ,8 104,7 149,9 104,4 101,7 x ,0 103,9 94,9 104,1 104,5 x ,9 103,9 93,9 103,8 104,7 x ,1 100,0 80,1 104,8 98,9 x ,9 100,7 151,6 95,5 99,9 x ,2 93,2 86,8 87,4 96,2 x ,3 101,6 85,1 108,0 99,7 x ,6 101,8 122,4 101,7 100,7 x 7

8 3. A bruttó hozzáadott érték szektoronként, Kód Szektorok Folyó áron millió forint megoszlás, % Volumenindex, előző év=100, S.11 Vállalatok ,3 104,9 S.12 Pénzügyi ,4 95,1 S.13 Kormányzat (intézményei) ,0 100,1 S.14 Háztartások ,1 94,3 S.15 Háztartásokat segítő nonprofi t intézmények ,1 96,9 BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ,0 101,6 Termékadók és -támogatások egyenlege x x BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (piaci beszerzési áron) x 101,3 S.11 Vállalatok ,5 102,2 S.12 Pénzügyi ,2 95,0 S.13 Kormányzat (intézményei) ,9 101,5 S.14 Háztartások ,3 102,7 S.15 Háztartásokat segítő nonprofi t intézmények ,1 100,2 BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ,0 101,8 Termékadók és -támogatások egyenlege x x 2011 BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (piaci beszerzési áron) x 101,6 8

9 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) 4. A kibocsátás ágazatonként, Ágazati kód, TEÁOR 08 Nemzetgazdasági ág millió forint folyó áron megoszlás, % volumenindex, előző év=100,0 milllió forint folyó áron megoszlás, % volumenindex, előző év=100,0 A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ,8 89, ,3 110,7 B+C+D+E Ipar ,4 110, ,1 106,4 B Bányászat, kőfejtés ,2 65, ,2 103,1 C Feldolgozóipar ,0 112, ,0 107,5 D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ,1 96, ,9 94,3 E Víz- és hulladékgazdálkodás ,1 102, ,1 101,5 F Építőipar ,7 88, ,2 91,9 G Kereskedelem, gépjárműjavítás ,0 94, ,8 99,6 H Szállítás, raktározás ,5 99, ,4 96,7 I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,8 92, ,8 99,9 J Információ, kommunikáció ,9 97, ,6 100,9 K Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,6 94, ,3 94,1 L Ingatlanügyletek ,4 97, ,0 98,2 M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ,7 99, ,5 96,8 N Adminisztratív szolgáltatás ,4 97, ,3 97,7 O+P+Q Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás ,4 98, ,6 99,3 O Közigazgatás,védelem, kötelező társadalombiztosítás ,0 97, ,5 98,5 P Oktatás ,6 99, ,3 99,0 Q Humán egészségügyi, szociális ellátás ,9 99, ,7 101,0 R Művészet, szórakoztatás, szabadidő ,0 103, ,0 100,8 S Egyéb szolgáltatás ,2 94, ,2 103,3 T Háztartások tevékenysége ,0 106, ,0 107,8 U Területen kívüli szervezet 0 0,0 0 0,0 A U KIBOCSÁTÁS ÖSSZESEN (alapáron) ,0 101, ,0 102,1 Termékadók és -támogatások egyenlege x x x x KIBOCSÁTÁS (piaci beszerzési áron) x 101, x 102,0 9

10 5. A bruttó hozzáadott érték ágazatonként, Ágazati kód, TEÁOR 08 Nemzetgazdasági ág millió forint folyó áron megoszlás, % volumenindex, előző év=100,0 milllió forint folyó áron megoszlás, % volumenindex, előző év=100,0 A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ,5 85, ,5 122,4 B+C+D+E Ipar ,5 111, ,0 102,9 B Bányászat, kőfejtés ,2 71, ,3 119,7 C Feldolgozóipar ,0 114, ,9 103,6 D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ,0 97, ,6 97,0 E Víz- és hulladékgazdálkodás ,3 104, ,3 101,4 F Építőipar ,2 91, ,0 94,7 G Kereskedelem, gépjárműjavítás ,9 98, ,2 100,9 H Szállítás, raktározás ,1 103, ,2 100,3 I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,5 86, ,5 99,3 J Információ, kommunikáció ,3 102, ,1 102,4 K Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,7 95, ,5 94,4 L Ingatlanügyletek ,9 99, ,7 100,3 M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ,2 101, ,1 100,9 N Adminisztratív szolgáltatás ,4 100, ,4 98,5 O+P+Q Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás ,8 100, ,0 102,0 O Közigazgatás,védelem, kötelező társadalombiztosítás ,0 101, ,5 100,8 P Oktatás ,8 99, ,6 102,2 Q Humán egészségügyi, szociális ellátás ,1 99, ,9 104,4 R Művészet, szórakoztatás, szabadidő ,2 109, ,2 106,5 S Egyéb szolgáltatás ,7 94, ,7 104,2 T Háztartások tevékenysége ,0 106, ,0 107,8 U Területen kívüli szervezet 0 0,0 0 0,0 BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ,0 101, ,0 101,8 Termékadók és -támogatások egyenlege x x x x BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (piaci beszerzési áron) x 101, x 101,6 10

11 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) 6. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása, Év Belföldi felhasználás végső fogyasztás háztartások tényleges fogyasztása ezen belül: közösségi fogyasztás Ebből: bruttó felhalmozás bruttó állóeszköz-felhalmozás ezen belül: készletváltozás Export Import Külkereskedelmi egyenleg Folyó áron, millió Ft Volumenindexek, előző év=100, ,2 97,3 97,4 96,7 106,0 104,4 x 111,1 109,0 x ,6 101,4 101,6 100,1 110,7 107,0 x 121,0 122,2 x ,4 103,3 103,9 99,7 119,7 112,8 x 116,5 122,9 x ,0 105,3 105,7 102,4 100,8 107,4 x 111,1 112,3 x ,5 102,4 102,7 100,4 106,6 106,0 x 119,7 118,0 x ,9 104,2 104,7 101,5 95,3 101,9 x 108,0 105,4 x ,6 107,5 107,8 105,3 103,9 107,4 x 103,8 106,7 x ,9 107,4 108,0 104,0 101,1 101,5 x 106,2 109,3 x ,7 101,7 102,0 99,7 115,0 107,2 x 115,0 114,3 x ,4 102,3 102,6 100,4 98,4 104,5 x 111,3 106,9 x ,6 102,2 101,9 104,1 99,7 97,3 x 119,1 115,1 x ,6 98,6 99,0 95,8 98,5 103,8 x 115,0 112,8 x ,7 99,8 99,8 99,8 103,7 102,9 x 105,7 105,5 x ,5 95,5 94,4 102,6 70,4 88,9 x 89,8 85,2 x ,5 97,7 96,7 103,8 107,6 90,5 x 114,2 112,7 x ,1 100,3 100,4 99,7 99,6 96,4 x 106,3 105,0 x 11

12 7. A bruttó hazai termék felhasználása, Megnevezés millió forint folyó áron megoszlás, % volumenindex, előző év=100,0 milllió forint folyó áron megoszlás, % volumenindex, előző év=100,0 Háztartások fogyasztási kiadásai (1) ,4 97, ,5 100,5 Kormányzat fogyasztási kiadásai (2) ,9 99, ,8 99,7 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények fogyasztási kiadásai (3) ,5 97, ,5 100,9 Végső fogyasztási kiadás (4=1+2+3) ,8 97, ,8 100,3 Természetbeni társadalmi juttatás (5) ,8 95, ,2 99,8 ebből: kormányzattól (6) ,3 95, ,7 99,7 háztartásokat segítő nonprofit intézményektől (7=3) ,5 97, ,5 100,9 Háztartások tényleges fogyasztása (8=1+6+7) ,2 96, ,7 100,4 Közösségi fogyasztás (9=2 6) ,6 103, ,1 99,7 Végső fogyasztás (10=4) ,8 97, ,8 100,3 Bruttó állóeszköz-felhalmozás (11) ,3 90, ,9 96,4 Készletváltozás (12) ,4 x ,6 x Bruttó felhalmozás (13=11+12) ,7 107, ,5 99,6 Belföldi felhasználás (14=4+13) ,5 99, ,3 100,1 Export (15) ,9 114, ,3 106,3 Import (16) ,4 112, ,6 105,0 Külkereskedelmi egyenleg (17=15 16) ,5 x ,7 x BRUTTÓ HAZAI TERMÉK ÖSSZESEN (18=14+17) ,0 101, ,0 101,6 12

13 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) 8. Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) és bruttó nemzeti jövedelme (GNI), Év Bruttó hazai termék külföldről kapott Munkajövedelmek Tulajdonosi jövedelem külföldnek fi zetendő egyenleg külföldről kapott külföldnek fi zetendő egyenleg folyó áron, millió Ft ebből: visszaforgatott jövedelem külföldről járó külföldnek fi zetendő egyenleg EU-nak fi zetett adó EU-tól kapott támogatás Bruttó nemzeti jövedelem GNI növekedési üteme, volumenindex, előző év =100, x , , , , , , , , , , , , , , , ,4 13

14 Külföld Nemzetgazdaság Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Pénzügyi Nem pénzügyi Képzett szektor ESAkód 9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2010 (millió forint) Gazdasági m veletek és egyenlegez tételek S.2 S.1 S.14+S.15 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.1 S.2 ESAkód Képzett szektor Nem pénzügyi Pénzügyi Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Kormányzat Kormányzat Nemzetgazdaság Külföld Felhasználás I.1. Termelési számla / V.I. Termékek és szolgáltatások külföld számlája P.7 Termékek és szolgáltatások importja P P.71 Termékek importja P P.72 Szolgáltatások importja P P.6 Termékek és szolgáltatások exportja P P.61 Termékek exportja P P.62 Szolgáltatások exportja P.62 P.1 Kibocsátás P P.11 Piaci kibocsátás P P.12 Saját végs felhasználási célú kibocsátás P P.13 Egyéb nem piaci kibocsátás P P.131 Vásárolt egyéb nem piaci kibocsátás P P.132 Egyéb nem piaci kibocsátás, egyéb P P.2 Folyó termel felhasználás P.2 D.21 D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege D.21 D B.1g Hozzáadott érték, bruttó (bruttó hazai termék, GDP) B.1g K.1 Állóeszköz-felhasználás K B.1n Hozzáadott érték, nettó (nettó hazai termék, NDP) B.1n B.11 Külkereskedelmi egyenleg B.11 Felhasználás I.2. Jövedelmek keletkezése számla B.1n Hozzáadott érték, nettó (nettó hazai termék, NDP) B.1n B.11 Külkereskedelmi egyenleg B D.1 Munkavállalói jövedelem D D.11 Bérek és keresetek D D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai D D.2 D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D.2 D D.21 Termékadók D D.29 Egyéb termelési adók D D.31 Terméktámogatások D D.39 Egyéb termelési támogatások D B.2n M ködési eredmény, nettó B.2n B.3n Vegyes jövedelem, nettó B.3n Felhasználás II.1. Jövedelmek els dleges elosztása számla B.2n M ködési eredmény, nettó B.2n B.3n Vegyes jövedelem, nettó B.3n D.1 Munkavállalói jövedelem D D.11 Bérek és keresetek D D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai D D.2 D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D.2 D D.21 D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege D.21 D D.29 D.39 Egyéb termékadók és -támogatások egyenlege D.29 D D.4 Tulajdonosi jövedelem D B.5n Els dleges jövedelmek egyenlege, nettó (nettó nemzeti jövedelem, NNI) B.5n 18 14

15 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Külföld Nemzetgazdaság Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Pénzügyi Nem pénzügyi Képzett szektor ESAkód 9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2010 (millió forint) Gazdasági m veletek és egyenlegez tételek S.2 S.1 S.14+S.15 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.1 S.2 ESAkód Képzett szektor Nem pénzügyi Pénzügyi Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Kormányzat Kormányzat Nemzetgazdaság Külföld Felhasználás II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla B.5n Els dleges jövedelmek egyenlege, nettó (nettó nemzeti jövedelem, NNI) B.5n D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók D D.61 Társadalombiztosítási hozzájárulások D D.611 Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások D D.612 Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások D D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások D D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások D B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n Felhasználás II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n D.63 Természetbeni társadalmi juttatások D B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.7n Felhasználás II.4. Jövedelmek felhasználása számla B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n P.4 Végs fogyasztás P P.3 Végs fogyasztási kiadások P D.8 A nyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció D B.8n Megtakarítások, nettó B.8n B.12 Folyó küls egyenleg B.12 Eszközök változása III.1. T keszámla Kötelezettségek és a nettó vagyon változása B.8n Megtakarítások, nettó B.8n B.12 Folyó küls egyenleg B P.51 Állóeszköz-felhalmozás, bruttó P P.52 Készletváltozás P K.1 Állóeszköz-felhasználás K K.2 Nem termelt, nem pénzügyi eszközök K.2 D.9 Kapott t ketranszfer (+) D D.9 Adott t ketranszfer ( ) D B.9 Nettó hitelnyújtás (+) vagy nettó hitelfelvétel ( ) B

16 Külföld Nemzetgazdaság Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Pénzügyi Nem pénzügyi Képzett szektor ESAkód 10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011 (millió forint) Gazdasági m veletek és egyenlegez tételek S.2 S.1 S.14+S.15 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.1 S.2 ESAkód Képzett szektor Nem pénzügyi Pénzügyi Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Kormányzat Kormányzat Nemzetgazdaság Külföld Felhasználás I.1. Termelési számla / V.I. Termékek és szolgáltatások külföld számlája P.7 Termékek és szolgáltatások importja P P.71 Termékek importja P P.72 Szolgáltatások importja P P.6 Termékek és szolgáltatások exportja P P.61 Termékek exportja P P.62 Szolgáltatások exportja P.62 P.1 Kibocsátás P P.11 Piaci kibocsátás P P.12 Saját végs felhasználási célú kibocsátás P P.13 Egyéb nem piaci kibocsátás P P.131 Vásárolt egyéb nem piaci kibocsátás P P.132 Egyéb nem piaci kibocsátás, egyéb P P.2 Folyó termel felhasználás P.2 D.21 D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege D.21 D B.1g Hozzáadott érték, bruttó (bruttó hazai termék, GDP) B.1g K.1 Állóeszköz-felhasználás K B.1n Hozzáadott érték, nettó (nettó hazai termék, NDP) B.1n B.11 Külkereskedelmi egyenleg B.11 Felhasználás I.2. Jövedelmek keletkezése számla B.1n Hozzáadott érték, nettó (nettó hazai termék, NDP) B.1n B.11 Külkereskedelmi egyenleg B D.1 Munkavállalói jövedelem D D.11 Bérek és keresetek D D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai D D.2 D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D.2 D D.21 Termékadók D D.29 Egyéb termelési adók D D.31 Terméktámogatások D D.39 Egyéb termelési támogatások D B.2n M ködési eredmény, nettó B.2n B.3n Vegyes jövedelem, nettó B.3n Felhasználás II.1. Jövedelmek els dleges elosztása számla B.2n M ködési eredmény, nettó B.2n B.3n Vegyes jövedelem, nettó B.3n D.1 Munkavállalói jövedelem D D.11 Bérek és keresetek D D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai D D.2 D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D.2 D D.21 D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege D.21 D D.29 D.39 Egyéb termékadók és -támogatások egyenlege D.29 D D.4 Tulajdonosi jövedelem D B.5n Els dleges jövedelmek egyenlege, nettó (nettó nemzeti jövedelem, NNI) B.5n 20 16

17 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Külföld Nemzetgazdaság Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Pénzügyi Nem pénzügyi Képzett szektor ESAkód 10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011 (millió forint) Gazdasági m veletek és egyenlegez tételek S.2 S.1 S.14+S.15 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.1 S.2 ESAkód Képzett szektor Nem pénzügyi Pénzügyi Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Kormányzat Kormányzat Nemzetgazdaság Külföld Felhasználás II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla B.5n Els dleges jövedelmek egyenlege, nettó (nettó nemzeti jövedelem, NNI) B.5n D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók D D.61 Társadalombiztosítási hozzájárulások D D.611 Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások D D.612 Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások D D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások D D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások D B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n Felhasználás II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n D.63 Természetbeni társadalmi juttatások D B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.7n Felhasználás II.4. Jövedelmek felhasználása számla B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n P.4 Végs fogyasztás P P.3 Végs fogyasztási kiadások P D.8 A nyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció D B.8n Megtakarítások, nettó B.8n B.12 Folyó küls egyenleg B.12 Eszközök változása III.1. T keszámla Kötelezettségek és a nettó vagyon változása B.8n Megtakarítások, nettó B.8n B.12 Folyó küls egyenleg B P.51 Állóeszköz-felhalmozás, bruttó P P.52 Készletváltozás P K.1 Állóeszköz-felhasználás K K.2 Nem termelt, nem pénzügyi eszközök K.2 D.9 Kapott t ketranszfer (+) D D.9 Adott t ketranszfer ( ) D B.9 Nettó hitelnyújtás (+) vagy nettó hitelfelvétel ( ) B

18 Módszertani megjegyzések A 2011-re vonatkozó előzetes nemzeti számlák összeállításakor a számításokhoz szükséges adatforrások csak részlegesen állnak rendelkezésre teljes körűen, ezért valamennyi adat még változhat a későbbiekben. A teljes körű információk alapján készülő évi nemzeti számlák jövő év októberében jelennek meg. A korábbi évekre vonatkozó adatok a KSHhonlap STADAT-tábláiban a kiadvány megjelenésével egy időben, míg a tájékoztatási adatbázisban október hó során lesznek elérhetők. 1. A évi előzetes számítások során módszertani változást nem vezettünk be, az adatok változását a kapott újabb adatok átvezetése, illetve korábbi hibák javítása okozta. Az adatok javításának hatását az alábbi tábla mutatja: A változások hatása a GDP-re Év szeptemberben publikált októberben publikált Különbség szeptemberben publikált októberben publikált folyó áron, milliárd forint % volumenindex, előző év=100, , ,0-0,8 0,0 103,9 103, , ,9-1,9 0,0 100,1 100, , ,3-2,3 0,0 100,9 100, , ,5 3,6 0,0 93,2 93, , ,3-140,4-0,5 101,3 101,3 2. Szektorok közötti adatmozgást okozott, hogy néhány PPP beruházás keretében épült létesítmény esetében az Állami Számvevőszék megállapította, hogy azok nem felelnek meg a PPP kritériumainak, ezért azok visszasorolásra kerültek a vállalati szektorból a kormányzati szektorba. 3. A Nemzeti Bank és a KSH adat-felülvizsgálati és publikációs politikájának megfelelően felülvizsgálta a tulajdonosi jövedelem és munkavállalói jövedelem korábban, re publikált adatait. A harmonizáltsági elvnek megfelelően a nemzeti számlákban is módosítottuk ezeket az adatokat. A változások hatása a GNI-ra folyó áron, millió forint Munkavállalói jövedelem D Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D2-D Tulajdonosi jövedelem D Összesen

19 Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Jelmagyarázat:.. = Az adat nem ismeretes. = A vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott. x = A mutató nem értelmezhető. Üres hely = Az üresen hagyott blokkba eső mutatókat nem értelmezzük. 0 = A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad. Elérhetőségek: Felelős szerkesztő: Dr. Pozsonyi Pál főosztályvezető További információ: Telefon: (+36-1) , Információszolgálat, telefon: (+36-1) , fax: (+36-1)

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

Jelentés a beruházások évi alakulásáról

Jelentés a beruházások évi alakulásáról Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a beruházások 2011. évi alakulásáról 2012. április Tartalom Összefoglalás...2 Gazdasági környezet...2 Nemzetközi kitekintés...2 Beruházások, 2001 2011...2 Beruházások

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron)

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) 279-302_Szakolczay_tablak.qxd 2009.06.16. 20:06 Page 279 A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) A/1. táblázat Év Bruttó Export

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2011-ben

A magyar vegyipar* 2011-ben A magyar vegyipar* 2011-ben Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok¹ 2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített lendületéből. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2011-ben a világgazdaság

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet/8. fejezet A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2.

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. GDP: a folyó ártól a volumenig MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. Tartalom A nemzeti számlák, ezen belül a GDP összeállításának menetrendje Változatlan áras számítások néhány alapelv

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január 2013/23 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI évfolyam 23. szám 2013. március 27. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, 2013. január A tartalomból 1 Nemzetközi és hazai gazdasági

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04 2015/49 2015. június 26. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi és

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

A makroökonómia mutatói

A makroökonómia mutatói 1. 1999. évben Seholsincs országban az összes kibocsátás 4500 m$ volt. A folyó termelő felhasználás 2600 m$, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 500 m$. Külföldről származó elsődleges jövedelem 40 m$, a

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól

Részletesebben

A munkaerőköltség alakulása,

A munkaerőköltség alakulása, Központi Statisztikai Hivatal A munkaerőköltség alakulása, 2009 2011 2012. július Tartalom Bevezető... 2 A munkaerőköltség értelmezése... 2 Havi munkaerőköltség... 2 A munkaerőköltség változása... 4 A

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/66. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/4. 2014. június 27.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/66. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/4. 2014. június 27. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/4 2014/66 2014. június 27. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi és

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom 2016. június Jelentés az építőipar 2015. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. Az építőipar helye a nemzetgazdaságban...2 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/102. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/7. 2014. szeptember 26.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/102. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/7. 2014. szeptember 26. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/7 2014/102 2014. szeptember 26. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Hogyan mérjük a gazdaság összteljesítményét?

Hogyan mérjük a gazdaság összteljesítményét? 8/C lecke Hogyan mérjük a gazdaság összteljesítményét? A makrogazdasági teljesítmény mutatószámai, a bruttó hazai termék. GDPmegközelítések és GDP-azonosságok. Termelési érték és gazdasági növekedés. Nemzetközi

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU)

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU) 2014.9.6. L 267/9 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2014. június 3.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21) (2014/647/EU)

Részletesebben

Helyzetkép a magyar gazdaságról

Helyzetkép a magyar gazdaságról Helyzetkép a magyar gazdaságról Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlése 213. április 3. Palócz Éva KOPINT-TÁRKI Zrt. palocz@kopint-tarki.hu Az előadás témái Rövid visszatekintés,

Részletesebben

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2012. május Tartalom A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)...

Részletesebben

Kérdés. Nemzeti számlarendszer A gazdasági teljesítmény mérése Bruttó Hazai Termék (GDP)

Kérdés. Nemzeti számlarendszer A gazdasági teljesítmény mérése Bruttó Hazai Termék (GDP) A gazdasági teljesítmény mérése Bruttó Hazai Termék (GDP) Aktuális gazdaságpolitikai esettanulmányok 3. előadás Fazekas Tamás Kérdés Minden nemzetgazdaságban megvan az igény, hogy tudják, hogy az országban

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb nemzeti számlákért 1

Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb nemzeti számlákért 1 A világ statisztikája a statisztika világa Ünnepi konferencia Esztergom, 2010. október 14-15. Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb nemzeti számlákért Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb

Részletesebben

Forgon Mária: A forrás-felhaszn

Forgon Mária: A forrás-felhaszn Adatrevíziók a gazdaságstatisztikában MST Gazdaságstatisztikai Szakosztálya és a Statisztikai Szemle nyílt szakmai rendezvénye Budapest, 2011. december 6. Forgon Mária: A forrás-felhasználás táblák integrálásának

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana 2015. július TARTALOM Bevezetés Az IKT és digitális gazdaság kapcsolata A digitális gazdaság mérete A digitális gazdaság

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana A kutatás az megbízásából készült. MKT 53. Közgazdász vándorgyűlés 2015. szeptember 4. Előadó: Virovácz Péter Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom 2015. június Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2 2. Az építőipar

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a januári adatok alapján

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a januári adatok alapján KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a i adatok alapján ban a monetáris bázis 165,2 milliárd forinttal 2239,8 milliárd forintra csökkent. A forgalomban lévő készpénz állománya

Részletesebben

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Ágazat Alágazat Szakágazat ISIC Rev. 4. 96 Egyéb személyi szolgáltatás 96.0 Egyéb személyi szolgáltatás 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása 9601 96.02 Fodrászat,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete 213 Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály 213.1.7 A GDP/fő hosszú távú alakulása (212. évi US$, 1 alapú log skála)

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. októberi adatok alapján A végleges számítások szerint 21. októberben 17 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ami 72 millió euróval kedvezőbb a tavalyi

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/6

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások

A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások MAVZ Közgyűlés 206 206. május 26. Palócz Éva Kopint-Tárki Zrt. palocz@kopint-tarki.hu www.kopint-tarki.hu Az EU országok egy főre eső GDP-je vásárlóerőparitáson

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0054/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. rendszertanúsítási üzletág (1132

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/140. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/ december 18.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/140. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/ december 18. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/10 2014/140 2014. december 18. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, január

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, január 212/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V évfolyam 2. szám 212. március 29. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, 212. január Magyarország bruttó hazai terméke 211-ben az éven

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK 2005. ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A gazdasági társaságok a 2005. i teljesítményeikről, mérlegadataikról, társasági és osztalékadó elszámolásukról - a

Részletesebben