A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE"

Átírás

1 HU HU HU

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 774 végleges A. melléklet/8. fejezet A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről HU HU

3 A. MELLÉKLET 8. FEJEZET A SZÁMLÁK SOROZATA BEVEZETÉS Ez a fejezet a nemzeti számlák sorozatában szereplő számlák és mérlegek részletes leírását tartalmazza. Leírja ezen kívül a hazai gazdaság külfölddel folytatott interakcióit ugyanabban a sorrendben. Ismerteti a termékek és szolgáltatások számlát is, feltüntetve a termékek és szolgáltatások forrása és felhasználása mögött álló elszámolási egységeket. Végül pedig bemutatja a gazdasági számlák integrált készletét, ahol egyidejűleg szerepel minden szektor a számlák aggregált tételeinél. A számlák sorozata 8.01 Az ESA a gazdasági folyamatokat és állományokat rendezett készletben rögzíti, mely készlet bemutatja a teljes gazdasági ciklust a gyártástól és a jövedelem keletkezésétől kezdve annak elosztásán és újraelosztásán keresztül a végső fogyasztásra történő felhasználásig. Végezetül az ESA elszámolja a megtakarítás formájában megmaradó összeg felhasználását, mely lehetővé teszi mind pénzügyi, mind nem pénzügyi eszközök felhalmozását Minden egyes megjeleníti a forrásokat és a felhasználást, amelyek közötti eltérést egy egyenlegező tétel hoz egyensúlyba, általában a felhasználás oldalán. Az egyenlegező tétel átkerül a következő számlára, mint a következő forrásainak első, nyitó tétele A tranzakcióknak a gazdasági élet logikus elemzése alapján történő strukturált elszámolása olyan aggregátumok létrejöttét biztosítja, amelyek szükségesek egy intézményi szektor vagy alszektor, vagy akár a teljes gazdaság tanulmányozásához. A számlák tagolása úgy került kialakításra, hogy elősegítsék a legfontosabb gazdasági információk feltárását, az egyenlegező tétel pedig minden számlán a feltárt információk egyik kulcsfontosságú eleme A számlákat három kategóriába sorolják: a) A folyó számlák a termelést és az ehhez kapcsolódó jövedelem keletkezését, elosztását és újraelosztását, valamint a végső fogyasztásban történő felhasználását mutatják be. A végső fogyasztásra közvetlenül nem használt jövedelmet a megtakarítás egyenlegező tételben tüntetjük fel, amelyet átviszünk a felhalmozási számlákra, mint a tőke forrás oldalának első tételét. b) A felhalmozási számlák elemzik az egységek eszközeiben és kötelezettségeiben bekövetkezett változásokat, és lehetővé teszik a HU 2 HU

4 nettó vagyon változásainak (az eszközök és kötelezettségek közötti különbség) elszámolását; c) A mérlegek az összes eszközt és kötelezettséget mutatják a számbavételi időszak elején és végén, a nettó vagyonnal együtt. A felhalmozási számlákon rögzített eszközök és kötelezettségek egyes tételeivel kapcsolatos gazdasági folyamatok a vagyonmérleg változások számlán szintén megjelennek A számlák sorozata a szervezeti egységekre, az intézményi szektorokra és alszektorokra, valamint a teljes gazdaságra vonatkozik Az egyenlegező tételek bruttó és nettó összeggel jelennek meg. A tételek bruttónak minősülnek akkor, ha elszámolásuk az állóeszköz-felhasználás levonása előtt történik, és nettónak akkor, ha kiszámításukra e levonást követően kerül sor. A jövedelemegyenlegező tételek feltüntetése nettó összegben kifejezőbb, mivel tőkefelhasználás alatt a rendelkezésre álló jövedelem lehívása értendő, amelyet fedezni kell, ha fenn kívánjuk tartani a gazdaság tőkeállományát A számlákat kétféle módon kerülnek bemutatásra: a) integrált gazdasági számlák formájában, egyetlen táblázatban feltüntetve az összes intézményi szektor, a teljes gazdaság, valamint a külföld számláit ; b) számlák sorozataként, amelyek részletesebb információval szolgálhatnak. Az egyes számlákat bemutató táblázatokat a jelen fejezet Számlák sorozata című rész tartalmazza A 8.1. táblázat áttekintő módon mutatja be a számlákat, az egyenlegező tételeket és a fő aggregátumokat: A fő aggregátumok kódját nem tünteti fel a táblázat, de ez ugyanaz, mint az egyenlegező tételek kódja, csak itt látható még egy csillag is a szám után. Az Elsődleges jövedelmek egyenlege esetében például a kód B.5g, az ennek megfelelő fő aggregátum, a Bruttó nemzeti jövedelem kódja pedig B.5*g Az egyenlegező tételeket bruttó formában mutatja a táblázat, ezt a kódban látható g betű jelzi. Minden ilyen kódhoz létezik egy nettó forma is, amelynél a tőke-felhasználás becsült összege már levonásra került. A hozzáadott érték esetében például a bruttó érték kódja B.1g, a nettó megfelelője pedig (nettó hozzáadott érték), ahol a tőkefelhasználás már levonásra került, B.1n. HU 3 HU

5 8.1. táblázat: A számlák, az egyenlegező tételek és a fő aggregátumok áttekintő bemutatása Az intézményi szektorokra vonatkozó számlák teljes sorozata Számlák Egyenlegező tételek Fő aggregátumok Folyó számlák I. Termelési I. Termelési B.1g Bruttó hozzáadott érték Bruttó hazai termék (GDP) II. Jövedelemelosztási és -felhasználási számlák II.1 Jövedelmek elsődleges elosztása II.1.1 Jövedelmek keletkezése B.2g B.3g Bruttó működési eredmény Bruttó vegyes jövedelem II.1.2 Elsődleges jövedelmek elosztása II Vállalkozói jövedelem B.4g Vállalkozói jövedelem II Egyéb elsődleges jövedelmek elosztása B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege Bruttó nemzeti jövedelem (GNI) II.2 Jövedelmek másodlagos elosztása B.6g Bruttó rendelkezésre álló jövedelem Bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem II.3 Természetbeni jövedelmek újraelosztása B.7g Bruttó korrigált rendelkezésre álló jövedelem II.4 Jövedelem felhasználása II.4.1 Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása B.8g Bruttó megtakarítás Bruttó nemzeti megtakarítás II.4.2 Korrigált rendelkezésre álló jövedelem felhasználása Felhalmo zási számlák III. Felhalmozási számlák III.1 Tőke III.1.1 Megtakarítás és tőketranszferek miatti nettóvagyonváltozás B.101 Nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszfer miatt HU 4 HU

6 III.1.2 Nem pénzügyi eszközök beszerzése B.9 Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvétel III.2 Pénzügyi B.9 Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvétel III.3 Egyéb eszközváltozások számlák III.3.1 Eszközök egyéb volumenváltozásai B.102 Nettó vagyon változása eszközök egyéb volumenváltozásai miatt III.3.2 Átértékelési B.103 Nettó vagyon változása névleges eszköztartási nyereség/veszteség miatt III II Semleges eszköztartási nyereség/veszteség Reáleszköztartásinyeresé g/-veszteség B.1031 Nettó vagyon változása semleges eszköztartási nyereség/veszteség miatt B.1032 Nettó vagyon változása reál-eszköztartásinyereség/- veszteség miatt Vagyon mérlegek IV. Mérlegek IV.1 Nyitó mérleg B.90 Nettó vagyon Nemzeti vagyon IV.2 Mérlegváltozások B.10 Nettóvagyon-változások Nemzeti vagyon változás IV.3 Záró mérleg B.90 Nettó vagyon Nemzeti vagyon HU 5 HU

7 8.1. táblázat: A számlák, az egyenlegező tételek és a fő aggregátumok áttekintő bemutatása (folytatás) Számlák Egyenlegező tételek Fő aggregátumok Tranzakciós számlák 0. Termékek és szolgáltatások Külföldi (külgazdasági tranzakciók ) Folyó V. Külföld V.I. Termékek és szolgáltatások külföld számlája B.11 Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege Termékek szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege és V.II. Elsődleges jövedelmek és folyó transzferek külföld számlája B.12 Folyó külső egyenleg Folyó külső egyenleg Felhalmo zási számlák V.III. Külföld felhalmozási számlák V.III.1 Tőke V.III.1.1 Megtakarítás és tőketranszfer miatti nettóvagyonváltozás B.101 Nettó vagyon változása a folyó külgazdasági egyenleg és a tőketranszferek miatt V.III.1.2 Nem pénzügyi eszközök beszerzése B.9 Nettó hitelnyújtás / nettó hitelfelvétel V.III.2 Pénzügyi B.9 Nettó hitelnyújtás / nettó hitelfelvétel Nettó hitelnyújtás / nettó hitelfelvétel V.III.3 Egyéb eszközváltozás számlák V.III.3.1 Eszközök egyéb volumenváltozásai B.102 Nettó vagyon változása eszközök egyéb volumenváltozásai miatt V.III.3.2 Átértékelési számlák B.103 Nettó vagyon változása névleges eszköztartási nyereség/ veszteség miatt Vagyon mérlegek V.IV Mérlegek a külföld számlában V.IV.1 Nyitó mérleg B.90 Nettó vagyon Külfölddel szembeni nettó pénzügyi helyzet HU 6 HU

8 V.IV.2 Mérlegváltozások B.10 Nettó vagyon-változások V.IV.3 Záró mérleg B.90 Nettó vagyon Külfölddel szembeni nettó pénzügyi helyzet HU 7 HU

9 A SZÁMLÁK SOROZATA FOLYÓ SZÁMLÁK Termelési (I.) 8.10 A termelési (I.) a termelési folyamattal kapcsolatos gazdasági műveleteket mutatja intézményi szektorokra és ágazatokra bontva. Forrását a kibocsátás, míg felhasználását a folyó termelőfelhasználás képzi A termelési a rendszer egyik legfontosabb egyenlegező tételét mutatja a hozzáadott értéket, vagy a termelő tevékenységben résztvevő bármely egység által létrehozott értéket, valamint egy lényeges aggregátumot: a bruttó hazai terméket. A hozzáadott érték gazdaságilag fontos mutató mind az intézményi szektorokra, mind az ágazatokra nézve A hozzáadott értéket (a egyenlegező tételét) az állóeszközfelhasználás előtt vagy után is ki lehet számítani, tehát lehet bruttó vagy nettó. Mivel a kibocsátást alapáron és a folyó termelőfelhasználást piaci beszerzési áron értékeljük, a hozzáadott érték nem tartalmazza a termékadók egyenlegét A termelési a nemzetgazdaság összesen szintjén a forrás oldalon a termékek és szolgáltatások kibocsátásán túl a termékadók egyenlegét is tartalmazza. Így lehetővé teszi a bruttó hazai termék (piaci áron) egyenlegező tételként történő alkalmazását. Ennek a fontos aggregát egyenlegező tételnek a kódja - hozzáadott érték a teljes gazdaság szintjén, piaci árhoz korrigálva - B.1*g, és ez a GDP piaci áron. A nettó hazai termék (NDP) kódja B.1*n A pénzügyi közvetítői szolgáltatások közvetett módon mért díját költségként rendelik a felhasználókhoz. Ehhez az szükséges, hogy a pénzügyi közvetítőnek fizetett kamatok egy részét szolgáltatási díj fizetésének minősítsük át, és a pénzügyi közvetítést nyújtó fél kibocsátásának tudjuk be. Ezzel megegyező érték a felhasználók által végzett fogyasztás. Az ESA 95- höz képest a GDP értékét befolyásolja a végső fogyasztásra, exportra és importra fordított FISIM összege. HU 8 HU

10 8.2. táblázat, I. : Termelési Felhasználás S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Összesen Termék és szolgáltatáso k Külföld Nemzetga zdaság összesen Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Háztartás ok Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek P.1 Kibocsátás P.11 Piaci kibocsátás P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás P.13 Nem piaci kibocsátás P.2 Folyó termelőfelhasználás D.21-D.31 Termékadók egyenlege B.1g/B.1*g Bruttó hozzáadott érték/bruttó hazai termék P.51c Állóeszköz-felhasználás B.1n/B.1*n Nettó hozzáadott érték/nettó hazai termék Forrás S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 HU 9 HU

11 Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartás ok Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Nemzetgazd aság összesen Külföld Terméke k és szolgálta tások Összes en P.1 Kibocsátás P.11 Piaci kibocsátás P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás P.13 Nem piaci kibocsátás P.2 Folyó termelőfelhasználás D.21-D.31 Termékadók egyenlege B.1g/B.1*g Bruttó hozzáadott érték/bruttó hazai termék P.51c Állóeszköz-felhasználás B.1n/B.1*n Nettó hozzáadott érték/nettó hazai termék HU 10 HU

12 Jövedelemelosztási és -felhasználási számlák (II.) 8.15 A jövedelem elosztását és felhasználását négy fázisban elemezzük: a jövedelem elsődleges elosztása, másodlagos elosztása, természetbeni újraelosztása és felhasználása. Az első szint a termelési folyamatban közvetlenül előállított jövedelem keletkezését foglalja magában, valamint e jövedelemnek a termelési tényezők (munka, tőke) és a kormányzat közötti elosztását (termelési és importadókon, illetve támogatásokon keresztül). E alapján meghatározható a működési eredmény (illetve a háztartások vonatkozásában a vegyes jövedelem), valamint az elsődleges jövedelem. A második fázis a jövedelem újraelosztását követi nyomon transzferek keresztül (a természetbeni társadalmi transzfereken és a tőketranszfereken kívül) és megadja a rendelkezésre álló jövedelmet mint egyenlegező tételt. A harmadik fázisban a kormány és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények által a társadalomnak nyújtott egyéni fogyasztást szolgáló szolgáltatásokat a háztartások végső fogyasztásaként kezeli, és ennek megfelelő jövedelmet imputál a háztartásokhoz. Ezt két számlán keresztül, korrigáló tételekkel történik. Bevezetésre kerül a természetbeni jövedelmek újraelosztása elnevezésű, amely a források között kimutatja a háztartások imputált extra jövedelmét, és az ennek megfelelő felhasználást a kormányzat és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények vonatkozásában, mint imputált transzfert ezekből a szektorokból. Ez egy korrigált rendelkezésre álló jövedelem elnevezésű egyenlegező tételt ad, amely azonos a rendelkezésre álló jövedelemmel a teljes gazdaság szintjén, de eltérő a háztartások szektorban, a kormányzatnál és a háztartásokat segítő nonprofit intézményeknél. A negyedik fázisban a rendelkezésre álló jövedelmet átvisszük a következő számlára, a rendelkezésre álló jövedelem felhasználása számlára, amely bemutatja, hogy hogyan fogyasztják el a jövedelmet. Az el nem fogyasztott jövedelem, a megtakarítás itt az egyenlegező tétel. Amikor az egyéni fogyasztást szolgáló szolgáltatásokat háztartási fogyasztásnak tekintik a természetbeni újraelosztás számlán keresztül, akkor a korrigált rendelkezésre álló természetbeni jövedelem mutatja, hogy ezt a korrigált rendelkezésre álló jövedelmet hogyan költik el a háztartások a kormányzattól és a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi transzfereken keresztül. Ekkor hozzáadjuk a szociális transzferek értékét a háztartások végső fogyasztásához, és így megkapjuk a tényleges végső fogyasztást. A kormányzat és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények fogyasztását ilyenkor csökkenteni kell egy azonos de ellenkező előjelű összeggel, így amikor kiszámításra kerül a megtakarítás a kormányzat, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények és a háztartási szektorok tekintetében, a korrigálás ugyanazt a megtakarításegyenlegező tételt adja minden szektornál, mint a standard eljárás. HU 11 HU

13 Jövedelmek elsődleges elosztása (II.1) Jövedelmek keletkezése (II.1.1) A jövedelmek keletkezése szerkezetét a 8.3. táblázat mutatja be intézményi szektoronként: 8.16 A jövedelmek keletkezése ágazatonként is bemutatásra kerül, a forrás-felhasználás tábla oszlopaiban A jövedelmek keletkezése az elsődleges jövedelem tranzakciókat a jövedelemforrás szektorok szempontjából, nem pedig a cél szektorok felől számolja el Bemutatja, hogy a hozzáadott érték hogyan fedezi a munkavállalói jövedelmeket és az egyéb termékadók egyenlegét. Az egyenlegező tétel a működési eredmény, ami a termelő tevékenységek során keletkezett többlet (vagy hiány), mielőtt figyelembe veszik a kamatot, a bérleti díjakat vagy költségeket, melyeket a termelési egységnek a) fizetnie kell azon pénzügyi eszközök vagy természeti erőforrások után, melyeket kölcsönvett vagy bérelt; b) kapnia kell azon pénzügyi eszközök vagy természeti erőforrások után, melyeknek tulajdonosa A háztartások jogi személyiséggel nem rendelkező termelő egységei esetében a jövedelem keletkezése egyenlegező tétele implicit módon magában foglal egy olyan elemet, ami megfelel a tulajdonos vagy a családtagok által végzett munka díjazásának. Az önálló munkavégzésből származó jövedelem bér és kereset, valamint vállalkozóként végzett munkából származó nyereség jellegű. Ezt a jövedelmet, amely szigorúan véve sem nem bér, sem nem csak nyereség, vegyes jövedelemnek nevezzük A háztartások saját lakásszolgáltatása esetén, a jövedelem keletkezése egyenlegező tétele a működési eredmény (és nem a vegyes jövedelem). HU 12 HU

14 Felhasználás 8.3. táblázat, II.1.1. : Jövedelem keletkezése Az alábbi számlák megfelelő tételei: S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Összesen Termékek és szolgáltatáso k Külföld Nemzetga zdaság összesen Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Háztartás ok Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek B.1g/B.1*g B.1n/B.1*n Bruttó hozzáadott érték/bruttó hazai termék Nettó hozzáadott érték/nettó hazai termék D.1 Munkavállalói jövedelem D.11 Bérek és keresetek D.12 Munkaadók társadalombiztosítási járulékai D.121 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási járulékai D.1211 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai D.1212 Munkaadók tényleges nem nyugdíj járulékai D.122 Munkaadók imputált társadalombiztosítási járulékai D.1221 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai D.1222 Munkaadók imputált nem nyugdíj járulékai D.2 Termelési és importadók HU 13 HU

15 D.21 Termékadók D.211 Hozzáadottérték-típusú adók (hozzáadottérték-adók) D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével D.2121 Importvámok D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és a vámok kivételével D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével D.29 Egyéb termelési adók D.3 Támogatások D.31 Terméktámogatások D.311 Importtámogatások D.319 Egyéb terméktámogatások D.39 Egyéb termelési támogatások B.2g Bruttó működési eredmény B.3g Bruttó vegyes jövedelem P.51c1 Állóeszköz-felhasználás a bruttó működési eredményben P.51c2 Állóeszköz-felhasználás a bruttó vegyes jövedelemben B.2n Nettó működési eredmény B.3n Nettó vegyes jövedelem HU 14 HU

16 8.3. táblázat, II.1.1. : Jövedelmek keletkezése (folytatás) Forrás S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Az alábbi számlák megfelelő tételei: Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartás ok Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Nemzetgazd aság összesen Külföld Terméke k és szolgálta tások Összes en B.1g/B.1*g Bruttó hozzáadott érték/bruttó hazai termék B.1n/B.1*n Nettó hozzáadott érték/nettó hazai termék D.1 Munkavállalói jövedelem D.11 Bérek és keresetek D.12 Munkaadók társadalombiztosítási járulékai D.121 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási járulékai D.1211 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai D.1212 Munkaadók tényleges nem nyugdíj járulékai D.122 Munkaadók imputált társadalombiztosítási járulékai D.1221 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai D.1222 Munkaadók imputált nem nyugdíj járulékai D.2 Termelési és importadók 0 HU 15 HU

17 D.21 Termékadók 0 D.211 Hozzáadottérték-típusú adók (hozzáadottérték-adók) 0 D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 0 D.2121 Importvámok 0 D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és a vámok kivételével 0 D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 0 D.29 Egyéb termelési adók 0 D.3 Támogatások 0 D.31 Terméktámogatások 0 D.311 Importtámogatások 0 D.319 Egyéb terméktámogatások 0 D.39 Egyéb termelési támogatások 0 B.2g Bruttó működési eredmény B.3g Bruttó vegyes jövedelem B.2n Nettó működési eredmény B.3n Nettó vegyes jövedelem HU 16 HU

18 Elsődleges jövedelmek elosztása (II.1.2) 8.21 Ellentétben a jövedelem keletkezése számlával, az elsődleges jövedelmek elosztása a rezidens egységeket és intézményi szektorokat az elsődleges jövedelem kedvezményezettjeinek tekinti, nem pedig az előállítóinak Az elsődleges jövedelem az a jövedelem, amelyet a rezidens egységek kapnak, amiért közvetlenül részt vesznek a termelési folyamatban, valamint az a jövedelem, amelyet a pénzügyi eszköz vagy a természeti erőforrások birtokosa kap cserébe azért, hogy a pénzügyi eszközt vagy a természeti erőforrásokat egy másik gazdasági egység rendelkezésére bocsátja A háztartásoknál az elsődleges jövedelmek elosztása forrás oldalán szereplő munkavállalók jövedelme (D.1) nem azonos a jövedelem keletkezése felhasználás oldalán szereplő D.1 tétellel. A jövedelmek keletkezése számlán felhasználásként elszámolt tétel megmutatja, hogy mennyit fizetnek a háztartási vállalkozásban dolgozó alkalmazottaknak. Az elsődleges jövedelem elosztása forrás oldalán lévő tétel viszont minden munkavállalói jövedelmet mutat, melyet a háztartási szektorban a vállalatoknál vagy a kormányzatnak stb. dolgozó munkavállaló kap. Ezért a háztartások szektorban az elsődleges jövedelmek elosztása számlán szereplő tétel sokkal nagyobb, mint a jövedelmek keletkezése számlán lévő hasonló elnevezésű tétel Az elsődleges jövedelem elosztása számlát (II.1.2) csak az intézményi szektorok és alszektorok szintjén lehet kiszámítani, mert az ágazatok esetében nem lehet megbontani bizonyos folyamatokat, melyek a finanszírozással (tőkehitelek és kölcsönök) és eszközökkel kapcsolatosak Az elsődleges jövedelem elosztása a vállalkozói jövedelem számlára (II.1.2.1) és az egyéb elsődleges jövedelem elosztása számlára (II.1.2.2) bomlik. HU 17 HU

19 8.4. táblázat, II.1.2. : Elsődleges jövedelmek elosztása Felhasználás Az alábbi számlák megfelelő tételei: S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Összesen Termékek és szolgáltatáso k Külföld Nemzetga zdaság összesen Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Háztartás ok Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek B.2g B.3g B.2n B.3n Bruttó működési eredmény Bruttó vegyes jövedelem Nettó működési eredmény Nettó vegyes jövedelem 6 6 D.1 Munkavállalói jövedelem 6 6 D.11 Bérek és keresetek 0 0 D.12 Munkaadók társadalombiztosítási járulékai 0 0 D.121 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási járulékai 0 0 D.1211 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 0 0 D.1212 Munkaadók tényleges nem nyugdíj járulékai 0 0 D.122 Munkaadók imputált társadalombiztosítási járulékai 0 0 D.1221 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 0 0 D.1222 Munkaadók imputált nem nyugdíj járulékai 0 D.2 Termelési és importadók HU 18 HU

20 0 D.21 Termékadók 0 D.211 Hozzáadottérték-típusú adók (hozzáadottérték-adók) 0 D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 0 D.2121 Importvámok 0 D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és a vámok kivételével 0 D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 0 D.29 Egyéb termelési adók 0 D.3 Támogatások 0 D.31 Terméktámogatások 0 D.311 Importtámogatások 0 D.319 Egyéb terméktámogatások 0 D.39 Egyéb termelési támogatások D.4 Tulajdonosi jövedelem D.41 Kamat D.42 Vállalatok felosztott jövedelme D.421 Osztalék D.422 Tulajdonosok jövedelemkivonása a kvázivállalatoktól D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetések újrabefektetett jövedelme D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem D.441 Biztosítottak befektetési jövedelme HU 19 HU

21 D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem D.443 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem D.4431 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosai számára megállapított osztalék D.4432 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak visszatartott nyeresége D.45 Bérleti díj B.5g/B.5*g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó/bruttó nemzeti jövedelem B.5n/B.5*n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó/nettó nemzeti jövedelem HU 20 HU

22 8.4. táblázat, II.1.2. : Elsődleges jövedelmek elosztása (folytatás) Forrás S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Az alábbi számlák megfelelő tételei: Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartás ok Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Nemzetgazd aság összesen Külföld Terméke k és szolgálta tások Összes en B.2g Bruttó működési eredmény B.3g Bruttó vegyes jövedelem B.2n Nettó működési eredmény B.3n Nettó vegyes jövedelem D.1 Munkavállalói jövedelem D.11 Bérek és keresetek D.12 Munkaadók társadalombiztosítási járulékai D.121 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási járulékai D.1211 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai D.1212 Munkaadók tényleges nem nyugdíj járulékai D.122 Munkaadók imputált társadalombiztosítási járulékai D.1221 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai D.1222 Munkaadók imputált nem nyugdíj járulékai HU 21 HU

23 D.2 Termelési és importadók D.21 Termékadók D.211 Hozzáadottérték-típusú adók (hozzáadottérték-adók) D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével D.2121 Importvámok D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és a vámok kivételével D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével D.29 Egyéb termelési adók D.3 Támogatások D.31 Terméktámogatások D.311 Importtámogatások D.319 Egyéb terméktámogatások D.39 Egyéb termelési támogatások D.4 Tulajdonosi jövedelem D.41 Kamat D.42 Vállalatok felosztott jövedelme D.421 Osztalék D.422 Tulajdonosok jövedelemkivonása a kvázivállalatoktól D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetések újrabefektetett jövedelme D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem HU 22 HU

24 D.441 Biztosítottak befektetési jövedelme D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem D.443 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem D.4431 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosai számára megállapított osztalék D.4432 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak visszatartott nyeresége D.45 Bérleti díj B.5g/B.5*g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó/bruttó nemzeti jövedelem B.5n/B.5*n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó/nettó nemzeti jövedelem HU 23 HU

25 Vállalkozói jövedelem (II ) 8.26 A vállalkozói jövedelem célja egy olyan egyenlegező tétel meghatározása, amely megfelel az elosztás és a jövedelemadó előtti aktuális nyereség koncepciójának, ahogyan azt általában használják az üzleti könyvelésben A kormányzat és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények esetében ez a csak a piaci tevékenységeikre vonatkozik A vállalkozói jövedelem megfelel a működési eredménynek vagy a vegyes jövedelemnek (a forrás oldalon): plusz a tulajdonosi jövedelem pénzügyi vagy a vállalkozáshoz tartozó egyéb eszközökből (a forrás oldalon); mínusz a kamat a vállalat által fizetendő hiteleken; az egyéb fizetendő befektetési jövedelmek; és a vállalkozás által bérelt föld és egyéb természeti erőforrások után fizetendő bérleti díj (a felhasználás oldalon). Az osztalék jövedelmet vagy a tulajdonosok jövedelemkivonását a kvázivállalatoktól vagy a külföldi közvetlen tőkebefektetések újrabefektetett jövedelmét nem kell levonni a vállalkozói jövedelemből. Egyéb elsődleges jövedelmek elosztása (II ) 8.29 Az egyéb elsődleges jövedelmek elosztása célja, hogy vissza lehessen térni a vállalkozói jövedelem koncepciójától az elsődleges jövedelem koncepciójához. Ezért az elsődleges jövedelemnek azokat az elemeit tartalmazza, amelyek a vállalkozói jövedelem számlán nem szerepelnek. Ezek a következők: a) vállalatok esetében kiosztott osztalékok, tulajdonosok jövedelemkivonása a kvázivállalatoktól, külföldi közvetlen tőkebefektetések újrabefektetett jövedelme (a felhasználás oldalon); b) háztartások esetében: 1. fizetendő tulajdonosi jövedelem, kivéve a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban fizetendő bérleti díjakat és kamatokat (a felhasználás oldalon); 2. munkavállalói jövedelmek (a forrás oldalon); 3. tulajdonosi jövedelem követelések, kivéve a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosat (a forrás oldalon); c) kormányzat esetében: 1. fizetendő tulajdonosi jövedelem, kivéve a piaci tevékenységgel kapcsolatosakat (a felhasználás oldalon); HU 24 HU

26 2. termelési és importadók egyenlege (a forrás oldalon); 3. tulajdonosi jövedelem követelés, kivéve a piaci tevékenységgel kapcsolatosakat (a forrás oldalon). HU 25 HU

27 Felhasználás 8.5. táblázat, II : Vállalkozói jövedelem Az alábbi számlák megfelelő tételei: S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Összesen Termékek és szolgáltatáso k Külföld Nemzetga zdaság összesen Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Háztartás ok Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek B.2g B.3g B.2n B.3n Bruttó működési eredmény Bruttó vegyes jövedelem Nettó működési eredmény Nettó vegyes jövedelem D.4 Tulajdonosi jövedelem D.41 Kamat D.42 Vállalatok felosztott jövedelme D.421 Osztalék D.422 Tulajdonosok jövedelemkivonása a kvázivállalatoktól D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetések újrabefektetett jövedelme D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem D.441 Biztosítottak befektetési jövedelme HU 26 HU

28 8 8 8 D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem D.443 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem D.45 Bérleti díj B.4g Bruttó vállalkozói jövedelem B.4n Nettó vállalkozói jövedelem HU 27 HU

29 8.5. táblázat, II : Vállalkozói jövedelem (folytatás) Forrás S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Az alábbi számlák megfelelő tételei: Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartás ok Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Nemzetgazd aság összesen Külföld Terméke k és szolgálta tások Összes en B.2g Bruttó működési eredmény B.3g Bruttó vegyes jövedelem B.2n Nettó működési eredmény B.3n Nettó vegyes jövedelem D.4 Tulajdonosi jövedelem D.41 Kamat D.42 Vállalatok felosztott jövedelme D.421 Osztalék D.422 Tulajdonosok jövedelemkivonása a kvázivállalatoktól 0 0 D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem D.441 Biztosítottak befektetési jövedelme HU 28 HU

30 D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem 0 0 D.443 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem D.45 Bérleti díj B.4g Bruttó vállalkozói jövedelem B.4n Nettó vállalkozói jövedelem HU 29 HU

31 Felhasználás 8.5. táblázat, II : Egyéb elsődleges jövedelmek elosztása Az alábbi számlák megfelelő tételei: S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Összesen Termékek és szolgáltatáso k Külföld Nemzetga zdaság összesen Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Háztartás ok Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek B.4g B.4n Bruttó vállalkozói jövedelem Nettó vállalkozói jövedelem 6 6 D.1 Munkavállalói jövedelem 6 6 D.11 Bérek és keresetek D.12 Munkaadók társadalombiztosítási járulékai D.121 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási járulékai D.122 Munkaadók imputált társadalombiztosítási járulékai D.2 Termelési és importadók D.21 Termékadók D.211 Hozzáadottérték-típusú adók (hozzáadottérték-adók) D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével D.2121 Importvámok HU 30 HU

32 D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és a vámok kivételével D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével D.29 Egyéb termelési adók D.3 Támogatások D.31 Terméktámogatások D.311 Importtámogatások D.319 Egyéb terméktámogatások D.39 Egyéb termelési támogatások D.4 Tulajdonosi jövedelem D.41 Kamat D.42 Vállalatok felosztott jövedelme D.421 Osztalék D.422 Tulajdonosok jövedelemkivonása a kvázivállalatoktól D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem D.441 Biztosítottak befektetési jövedelme D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem D.443 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem HU 31 HU

33 D.45 Bérleti díj B.5g/B.5*g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó/bruttó nemzeti jövedelem B.5n/B.5*n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó/nettó nemzeti jövedelem HU 32 HU

34 8.5. táblázat, II : Elsődleges jövedelem elosztása (folytatás) Forrás S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Az alábbi számlák megfelelő tételei: Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartás ok Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Nemzetgazd aság összesen Külföld Terméke k és szolgálta tások Összes en B.4g Bruttó vállalkozói jövedelem B.4n Nettó vállalkozói jövedelem D.1 Munkavállalói jövedelem D.11 Bérek és keresetek D.12 Munkaadók társadalombiztosítási járulékai D.121 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási járulékai D.122 Munkaadók imputált társadalombiztosítási járulékai D.2 Termelési és importadók D.21 Termékadók D.211 Hozzáadottérték-típusú adók (hozzáadottérték-adók) D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével D.2121 Importvámok HU 33 HU

35 D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és a vámok kivételével D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével D.29 Egyéb termelési adók D.3 Támogatások D.31 Terméktámogatások D.311 Importtámogatások D.319 Egyéb terméktámogatások D.39 Egyéb termelési támogatások D.4 Tulajdonosi jövedelem D.41 Kamat D.42 Vállalatok felosztott jövedelme D.421 Osztalék D.422 Tulajdonosok jövedelemkivonása a kvázivállalatoktól D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem D.441 Biztosítottak befektetési jövedelme D.442 Nyugdíjjogosultság után fizetendő befektetési jövedelem D.443 Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem HU 34 HU

36 D.45 Bérleti díj B.5g/B.5*g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó/bruttó nemzeti jövedelem B.5n/B.5*n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó/nettó nemzeti jövedelem HU 35 HU

37 Jövedelmek másodlagos elosztása (II.2) 8.30 A jövedelmek másodlagos elosztása azt mutatja, hogy egy intézményi szektor elsődleges jövedelem egyenlegét hogyan osztják fel újra, mint: folyó jövedelem-, vagyon- és más adók, társadalombiztosítási járulékok és juttatások (a természetbeni társadalmi transzferek kivételével), valamint egyéb folyó transzferek A egyenlegező tétele a rendelkezésre álló jövedelem, amely a folyó gazdasági műveletek eredményét tükrözi, és ez az az összeg, amely rendelkezésre áll végső fogyasztásra vagy megtakarításra A társadalombiztosítási járulékok a jövedelem másodlagos elosztása számlán a háztartásoknál a felhasználás oldalon kerülnek rögzítésre, valamint a forrás oldalon a társadalombiztosítás kezeléséért felelős intézményi szektoroknál. Amikor a társadalombiztosítási járulékokat esedékessé válnak, akkor először a munkavállalói jövedelmek között kerülnek elszámolásra, a munkaadói jövedelem keletkezése felhasználás oldalára, mivel részét képezik a bérköltségeknek; majd rögzítésre kerülnek munkavállalói jövedelemként a háztartások elsődleges jövedelem felosztása forrás oldalán is, mivel a háztartásoknak nyújtott juttatások részét képezik. A jövedelem másodlagos elosztása számlán a háztartási szektor felhasználás oldalán feltüntetett társadalombiztosítási járulékok nem tartalmazzák a nyugdíjalapok és más biztosító társaságok szolgáltatási díjait, a forrás oldalon viszont ezek egészét vagy egy részét tényleges társadalombiztosítási járulékként veszik figyelembe. A táblázat tartalmaz egy korrekciós tételt a társadalombiztosítási rendszer szolgáltatási díjai miatt. A nettó társadalombiztosítási járulékok (D.61) ezen költségek nélkül kerülnek rögzítésre, de mivel nehéz őket a D.61 elemeire arányosan elosztani, ezek a költségekkel együtt szerepelnek a táblázatban. Tehát a D.61 az elemeinek összege, a korrekciós tétel nélkül. Természetbeni jövedelmek újraelosztása (II.3) 8.33 A természetbeni jövedelmek újraelosztása tágabb képet ad a háztartások jövedelméről azáltal, hogy tartalmaz olyan termékek és szolgáltatások használatához társított folyamatokat is, mely termékeket és szolgáltatásokat a háztartások ingyen kapják a kormányzattól és a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől, ezek pedig a természetbeni társadalmi transzferek. A segíti az összehasonlításokat olyan időszakban, amikor a gazdasági és társadalmi környezet feltételeiben eltérések vagy változások mutatkoznak, továbbá hozzájárul a kormányzatnak a jövedelmek újraelosztásában betöltött szerepének vizsgálatához A természetbeni társadalmi transzferek a természetbeni jövedelem újraelosztása forrás oldalán kerülnek rögzítésre a háztartások esetében, míg a kormányzati és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények esetében a felhasználás oldalon. HU 36 HU

38 8.35 A természetbeni jövedelem újraelosztása egyenlegező tétele a korrigált rendelkezésre álló jövedelem, és ez a legelső tétel a korrigált rendelkezésre álló jövedelem forrás oldalán (II.4.2). HU 37 HU

39 8.6. táblázat, II.2. : Jövedelmek másodlagos elosztása Felhasználás Az alábbi számlák megfelelő tételei: S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Összesen Termékek és szolgáltatáso k Külföld Nemzetga zdaság összesen Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Háztartás ok Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek B.5g/B.5*g B.5n/B.5*n Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó/bruttó nemzeti jövedelem Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó/nettó nemzeti jövedelem Folyó transzferek D.5 Folyó jövedelem-, vagyon- és más adók D.51 Jövedelemadók D.59 Egyéb folyó adók D.61 Nettó társadalombiztosítási járulékok D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási járulékai D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai D.6112 Munkaadók tényleges nemnyugdíj-járulékai D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási járulékai D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai D.6122 Munkaadók imputált nemnyugdíj-járulékai D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási járulékai HU 38 HU

40 D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai D.6132 Háztartások tényleges nemnyugdíj-járulékai D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási járulékai D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai D.6142 Háztartások kiegészítő nemnyugdíj-járulékai D.61SC Társadalombiztosítás rendszer szolgáltatási díjai D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások D.621 Kötelező társadalombiztosítás pénzbeni juttatásai D.6211 Kötelező társadalombiztosítás pénzbeni nyugdíjai D.6212 Kötelező társadalombiztosítás pénzbeni nemnyugdíj-juttatásai D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások D.6221 Egyéb társadalombiztosítási nyugdíjak D.6222 Egyéb társadalombiztosítási nem-nyugdíj juttatások D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások D.7 Egyéb folyó transzferek D.71 Nettó nemélet-biztosítási díjak D.711 Nettó közvetlen nemélet-biztosítási díjak D.712 Nettó nemélet-viszontbiztosítási díjak D.72 Nemélet-biztosítási kártérítések D.721 Közvetlen nemélet-biztosítási kártérítések HU 39 HU

41 D.722 Nemélet-viszontbiztosítási kártérítések D.73 Folyó transzferek a kormányzaton belül D.74 Folyó kormányközi transzferek D.75 Különféle folyó transzferek D.751 Háztartásokat segítő nonprofit intézményekhez irányuló folyó transzferek D.752 Háztartások közötti folyó transzferek D.759 Egyéb különféle folyó transzferek D.76 Az EU hozzáadottértékadó- és GNI-alapú saját forrásai B.6g Bruttó rendelkezésre álló jövedelem B.6n Nettó rendelkezésre álló jövedelem HU 40 HU

42 8.6. táblázat, II.2. : Jövedelmek másodlagos elosztása (folytatás) Forrás S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Az alábbi számlák megfelelő tételei: Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartás ok Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Nemzetgazd aság összesen Nemzetgazd aság összesen Külföld Terméke k és szolgálta tások Összes en B.5g/B.5*g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó/bruttó nemzeti jövedelem B.5n/B.5*n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó/nettó nemzeti jövedelem Folyó transzferek D.5 Folyó jövedelem-, vagyon- és más adók D.51 Jövedelemadók D.59 Egyéb folyó adók D.61 Nettó társadalombiztosítási járulékok D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási járulékai D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai D.6112 Munkaadók tényleges nemnyugdíj-járulékai D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási járulékai D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai D.6122 Munkaadók imputált nemnyugdíj-járulékai HU 41 HU

43 D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási járulékai D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai D.6132 Háztartások tényleges nemnyugdíj-járulékai D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási járulékai D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai D.6142 Háztartások kiegészítő nemnyugdíj-járulékai D.61SC Társadalombiztosítás rendszer szolgáltatási díjai D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások D.621 Kötelező társadalombiztosítás pénzbeni juttatásai D.6211 Kötelező társadalombiztosítás pénzbeni nyugdíjai D.6212 Kötelező társadalombiztosítás pénzbeni nemnyugdíj-juttatásai D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások D.6221 Egyéb társadalombiztosítási nyugdíjak D.6222 Egyéb társadalombiztosítási nemnyugdíj-juttatások D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások D.7 Egyéb folyó transzferek D.71 Nettó nemélet-biztosítási díjak D.711 Nettó közvetlen nemélet-biztosítási díjak D.712 Nettó nemélet-viszontbiztosítási díjak D.72 Nemélet-biztosítási kártérítések HU 42 HU

44 D.721 Közvetlen nemélet-biztosítási kártérítések D.722 Nemélet-viszontbiztosítási kártérítések D.73 Folyó transzferek a kormányzaton belül D.74 Folyó kormányközi transzferek D.75 Különféle folyó transzferek D.751 Háztartásokat segítő nonprofit intézményekhez irányuló folyó transzferek D.752 Háztartások közötti folyó transzferek D.759 Egyéb különféle folyó transzferek D.76 Az EU hozzáadottértékadó- és GNI-alapú saját forrásai 9 9 B.6g Bruttó rendelkezésre álló jövedelem B.6n Nettó rendelkezésre álló jövedelem HU 43 HU

45 8.7. táblázat, II.3. : Természetbeni jövedelmek újraelosztása Felhasználás Az alábbi számlák megfelelő tételei: S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Összesen Termékek és szolgáltatáso k Külföld Nemzetga zdaság összesen Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Háztartás ok Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek B.6g B.6n Bruttó rendelkezésre álló jövedelem Nettó rendelkezésre álló jövedelem D.63 Természetbeni társadalmi transzferek D.631 Természetbeni társadalmi transzferek nem piaci termelés D.632 Természetbeni társadalmi transzferek vásárolt piaci termelés B.7g Bruttó korrigált rendelkezésre álló jövedelem B.7n Nettó korrigált rendelkezésre álló jövedelem Forrás S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Az alábbi számlák megfelelő tételei: Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Nem pénzügyi Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartás ok Háztartásoka t segítő nonprofit Nemzetgaz daság Külföld Terméke k és szolgálta Összes en HU 44 HU

46 vállalatok intézmények összesen tások B.6g Bruttó rendelkezésre álló jövedelem B.6n Nettó rendelkezésre álló jövedelem D.63 Természetbeni társadalmi transzferek D.631 Természetbeni társadalmi transzferek nem piaci termelés D.632 Természetbeni társadalmi transzferek vásárolt piaci termelés B.7g Bruttó korrigált rendelkezésre álló jövedelem B.7n Nettó korrigált rendelkezésre álló jövedelem HU 45 HU

47 Jövedelem felhasználása (II.4) 8.36 A végső fogyasztást elszámoló intézményi szektoroknál a jövedelem felhasználása azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló jövedelem (vagy korrigált rendelkezésre álló jövedelem) hogyan oszlik meg a végső fogyasztási kiadás (vagy tényleges végső fogyasztás) és a megtakarítás között A rendszerben csak a kormányzat, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények és a háztartások esetében létezik végső fogyasztás. Ezen kívül a jövedelem felhasználása a háztartások és a nyugdíjalapok esetében magában foglal egy korrekciós tételt (D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció) a háztartások és a nyugdíjalapok közötti tranzakciók elszámolására vonatkozóan. Ennek magyarázata a jövedelemelosztási műveletekről szóló fejezet es pontjában található. Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása (II.4.1) 8.38 A rendelkezésre álló jövedelem felhasználása az alábbi szektorok által finanszírozott végső fogyasztási kiadásokat foglalja magában: háztartások, kormányzat, háztartásokat segítő nonprofit intézmények A rendelkezésre álló jövedelem felhasználása számlán a megtakarítás az egyenlegező tétel. Korrigált rendelkezésre álló jövedelem felhasználása (II.4.2) 8.40 Ez a összekapcsolódik a természetbeni jövedelmek újraelosztása számlával (II.3). A korrigált rendelkezésre álló jövedelem felhasználása magában foglalja a tényleges végső fogyasztás fogalmát, amely megfelel a háztartások számára végső fogyasztásra ténylegesen rendelkezésre álló termékek és szolgáltatások értékének, még akkor is, ha a beszerzésüket a kormányzat vagy a háztartásokat segítő nonprofit intézmény finanszírozza. Ennél fogva a kormányzat és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények tényleges végső fogyasztása csak a közösségi fogyasztással azonos A teljes gazdaság szintjén a végső fogyasztási kiadás és a tényleges végső fogyasztás azonosak; csak a zintézményi szektorok közötti elosztásuk különbözik. Ugyanez igaz a rendelkezésre álló jövedelemre és a korrigált rendelkezésre álló jövedelemre A jövedelem felhasználása mindkét verziójánál a megtakarítás az egyenlegező tétel. Az értéke minden szektornál azonos, függetlenül attól, hogy hogyan kerül kiszámításra: vagy a végső fogyasztási kiadást levonják a rendelkezésre álló jövedelemből, vagy a tényleges végső fogyasztást levonják a korrigált rendelkezésre álló jövedelemből. HU 46 HU

48 8.43 A megtakarítás az a folyó tranzakciókból származó (pozitív vagy negatív) összeg, amely kapcsolatot teremt a felhalmozással. A megtakarítás pozitív értéke azt jelenti, hogy az el nem költött jövedelmet eszközök beszerzésére vagy kötelezettségek kifizetésére fordítják. Ha viszont negatív a megtakarítás értéke, akkor bizonyos eszközök felszámolásra kerültek, vagy bizonyos kötelezettségek értéke emelkedett. HU 47 HU

49 8.8. táblázat, II.4.1. : Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása Felhasználás Az alábbi számlák megfelelő tételei: S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 Összesen Termékek és szoláltatások Külföld Nemzetga zdaság összesen Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Háztartás ok Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek B.6g B.6n Bruttó rendelkezésre álló jövedelem Nettó rendelkezésre álló jövedelem P.3 Végső fogyasztási kiadás P.31 Egyéni fogyasztási kiadás P.32 Közösségi fogyasztási kiadás D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció B.8g Bruttó megtakarítás B.8n Nettó megtakarítás B.12 Folyó külső egyenleg Forrás S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Az alábbi számlák HU 48 HU

50 megfelelő tételei: Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartás ok Háztartásoka t segítő nonprofit intézmények Nemzetgazd aság összesen Külföld Terméke k és szolgálta tások Összes en B.6g Bruttó rendelkezésre álló jövedelem B.6n Nettó rendelkezésre álló jövedelem P.3 Végső fogyasztási kiadás P.31 Egyéni fogyasztási kiadás P.32 Közösségi fogyasztási kiadás D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció B.8g Bruttó megtakarítás B.8n Nettó megtakarítás B.12 Folyó külső egyenleg HU 49 HU

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU)

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU) 2014.9.6. L 267/9 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2014. június 3.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21) (2014/647/EU)

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron)

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) 279-302_Szakolczay_tablak.qxd 2009.06.16. 20:06 Page 279 A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) A/1. táblázat Év Bruttó Export

Részletesebben

Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok)

Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2012. október Tartalom Összefoglalás... 2 Táblázatok... 5 1. A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK L 276/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.10.17. II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 14.12.2005 COM(2005) 653 végleges 2005/0253 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2.

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. GDP: a folyó ártól a volumenig MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. Tartalom A nemzeti számlák, ezen belül a GDP összeállításának menetrendje Változatlan áras számítások néhány alapelv

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet/16. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet/3. fejezet A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Közgazdaságtan 10. elıadás

Közgazdaságtan 10. elıadás Közgazdaságtan 10. elıadás A makrogazdaság szereplıi (Gazdasági szférák) Bacsi-Weisz, Közgazd10 1 Gazdasági szférák: Vállalati szféra: termékek, szolgáltatások elıállítása (Q --> Y) Háztartási szféra:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Kérdés. Nemzeti számlarendszer A gazdasági teljesítmény mérése Bruttó Hazai Termék (GDP)

Kérdés. Nemzeti számlarendszer A gazdasági teljesítmény mérése Bruttó Hazai Termék (GDP) A gazdasági teljesítmény mérése Bruttó Hazai Termék (GDP) Aktuális gazdaságpolitikai esettanulmányok 3. előadás Fazekas Tamás Kérdés Minden nemzetgazdaságban megvan az igény, hogy tudják, hogy az országban

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A makrogazdasági tevékenység számbavétele 13. lecke SNA (System of National

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet/4. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján E sajtóközleménytől kezdve a gazdasági szereplők szektorbontása megváltozik, a pénzügyi derivatívák egységesen bruttó piaci értéken,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

Nemzetközi közgazdaságtan

Nemzetközi közgazdaságtan Budapesti Corvinus Egyetem 2011. őszi félév, 8. hét A nemzetközi fizetési mérleg A nemzetközi fizetési mérleg, vagy Balance of Payments (BoP) összesíti mindazokat a gazdasági műveleteket, amelyek egy időszak

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

A makroökonómia mutatói

A makroökonómia mutatói 1. 1999. évben Seholsincs országban az összes kibocsátás 4500 m$ volt. A folyó termelő felhasználás 2600 m$, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 500 m$. Külföldről származó elsődleges jövedelem 40 m$, a

Részletesebben

Módszertani változások a pénzügyi vállalatok szektorában

Módszertani változások a pénzügyi vállalatok szektorában Módszertani változások a pénzügyi vállalatok szektorában Bruckner Józsefné, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője E-mail: Jozsefne.Bruckner@ksh.hu Kovács Gábor, a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása 2007. III. negyedév

A fizetési mérleg alakulása 2007. III. negyedév Budapest, 27. december 28. A fizetési mérleg alakulása 27. negyedév Az MNB a meghirdetett adatközzétételi és -felülvizsgálati gyakorlatával összhangban 27. december 29-én először publikálja a 27. negyedéves

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK C 136/6 AJÁNLÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA (2007. május 31.) a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát NEMZETGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 1. Egy hipotetikus gazdaság alábbi adatait ismerjük Milliárd USD Fogyasztás 1925 Nettó export 44 Kamat fizetések 81 Személyi adók 500 Értékcsökkenés

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Témakör Adatszolgáltató Kritériumok Gyakoriság Adatszolgáltatás. negyedéves

Témakör Adatszolgáltató Kritériumok Gyakoriság Adatszolgáltatás. negyedéves 2. A gazdasági szereplőnek kell vizsgálnia és megállapítania, hogy az egyes adatszolgáltatások tekintetében meghatározott értékhatár-kritériumok, illetve egyéb feltételek rá nézve fennállnak-e, ha igen,

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A biztosítási szolgáltatások elszámolása a magyar nemzeti számlákban

A biztosítási szolgáltatások elszámolása a magyar nemzeti számlákban Mûhely Szöllõsiné Szép Adrienn, a KSH szakmai tanácsadója E-mail: Adrienn.Szep@ksh.hu A biztosítási szolgáltatások elszámolása a magyar nemzeti számlákban A biztosítás alapgondolata a szolidaritáson alapuló

Részletesebben

A MAKROÖKONÓMIA MUTATÓI

A MAKROÖKONÓMIA MUTATÓI A makroökonómia mutatói, nemzeti jövedelem 1 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK A MAKROÖKONÓMIA MUTATÓI 1. A fogyasztói árindex egy fix jószágkosár árát követi nyomon az időben. 2. Egy külföldön gyártott, de itthon

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés Ökológiai adóreform A knyvd-i adózás fajtái alapképzés visszaforgatás a költségvetés finanszírozása ökológiai adóreform zöld áht reform (= ökol. adóref. + támogatási ref. + zöld közbeszerzés) Értékelés

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2015. november és december havi újrafinanszírozásból adódó különbözetek 2016. szeptember havi önkormányzati nettó finanszírozásban történő elszámolásának

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz.

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz. Feladatmutatók állománya lapszám Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház szerv megnevezése 3 3 0 0 3 5 1 2 5 1 3 0 0 0 3 7 2 0 0 3 2 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Szakfeladat megnevezése

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.28. COM(2014) 675 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE az euróövezeti költségvetésiterv-javaslatokra és adósságkibocsátási jelentésekre vonatkozó

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben