Magyarország nemzeti számlái, 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország nemzeti számlái, 2012"

Átírás

1 Magyarország nemzeti számlái, 2012 (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Táblázatok A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó bruttó hazai termék, A bruttó hozzáadott érték ágazatonként, A bruttó hozzáadott érték szektoronként, A kibocsátás ágazatonként, A bruttó hozzáadott érték ágazatonként, A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása, A bruttó hazai termék felhasználása, Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) és bruttó nemzeti jövedelme (GNI), A nemzetgazdaság integrált számlái, A nemzetgazdaság integrált számlái, Módszertani megjegyzések...18 További információk, adatok (linkek) Elérhetőségek

2 Összefoglalás 2012-ben Magyarország folyó áron számított bruttó hazai terméke (GDP-je) milliárd forint volt, ami változatlan árakon számítva 1,7%-os csökkenést jelent az előző évihez viszonyítva. Az egy főre jutó bruttó hazai termék összege 2 millió 827 ezer forint volt, vásárlóerő-paritáson számolva euró, az EU-27 átlagának 65%-a. Az ágazatok hozzáadott értéke alapáron 2012-ben 1,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A visszaesést alapvetően a mezőgazdaság és az ipar teljesítménycsökkenése okozta. A szektorok közül legnagyobb mértékben a pénzügyi hozzáadott értéke maradt el az előző évitől (-3,3%). A nem pénzügyi szektorának hozzáadott értéke 2,1, a háztartási szektoré 3,2%-kal mérséklődött. Ugyanakkor a kormányzati szektor teljesítménye 0,9, míg a háztartásokat segítő nonprofit intézményeké 1,2%-kal nőtt. Az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar) teljesítménye a nemzetgazdasági átlagnál erősebben, 4,2%-kal esett vissza. A mezőgazdaság teljesítménye az előző évi magas bázist követően és az aszálykárok következtében 18,9%-kal csökkent. A legnagyobb veszteség a gabonafélék termelésében jelentkezett, mindenekelőtt a kukorica termését vetette vissza nagymértékben a rendkívül csapadékszegény időjárás. Az ipar hozzáadott értéke 1,3, ezen belül a feldolgozóipar 0,4%-kal csökkent. A feldolgozóiparon belül a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása területén volt a legnagyobb a visszaesés, melyet elsősorban a híradás-technikai berendezések gyártásában történt kapacitáscsökkentések és az elektronikus fogyasztási cikkek iránti kereslet csökkenése okozott. Ezt nem tudta ellensúlyozni az egyre jelentősebb súlyt képviselő járműgyártás termelésbővülése, melynek hajtóereje kizárólag az exportértékesítés volt. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) bruttó hozzáadott értéke 3,3%-kal volt alacsonyabb, mint 2011-ben. Az előző évinél hidegebb időjárás hatására megnőtt fűtésigény csak a volumencsökkenés mértékét mérsékelte, de nem tudta ellensúlyozni a lecsökkent ipari energiaigényt. Az építőipar teljesítménye 6,3%-kal csökkent. Mindkét építményfőcsoport termelése elmaradt az előző évitől. Az épületek építésének mérséklődését a lakásépítések visszaesése és a nagyberuházások elmaradása okozta. Az egyéb építmények építése kisebb mértékben csökkent, mivel a közműépítések mérséklődését az út- és vasútépítések emelkedése nagyrészt ellensúlyozta. A GDP változásához való hozzájárulás (termelési oldal) 1. ábra % százalékpont Termékadók Szolgáltatások Építőipar Ipar Mezőgazdaság GDP változása (%) 2

3 A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 0,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A szolgáltató ágak közül bővült az információ, kommunikáció, a közigazgatás, oktatás, egészségügy ágazatcsoport, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás hozzáadott értéke. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 3,3%-kal nőtt elsősorban az információ-technológiai szolgáltatások bővülése következtében. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ág 1,3%-os emelkedéséhez nagymértékben járult hozzá a külföldiek vendégforgalmának folyamatos bővülése. A kereskedelem, gépjárműjavítás ág teljesítménye 2,1%-kal csökkent összhangban a lakossági fogyasztás visszaesésével. A szállítás, raktározás ág hozzáadott értéke 1,5%-kal mérséklődött. Ezen belül a postai tevékenység csökkent a legjelentősebben. A pénzügyi szolgáltatások teljesítménye 3,6%-kal csökkent. Ez elsősorban a hitelek volumenének visszaesése miatt következett be, amely a visszafogott fizetőképes hitelkereslet és hitelkínálat együttes következménye. A biztosítási piacon a szerződésszámok és a díjbevételek folyamatos mérséklődése figyelhető meg. A biztosítókat terhelő adók is tovább rontották, míg a kártérítések csökkenő összege javította teljesítményüket. Éves szinten az árutermelő ágazatok 1,3, a szolgáltatások 0,3 százalékpontos mérséklődéssel járultak hozzá a GDP 1,7%-os csökkenéséhez, a maradék 0,1 százalékpontot a termékadók és támogatások egyenlegének változása magyarázza. A GDP felhasználását tekintve a háztartások fogyasztási kiadása az előző évben tapasztalt enyhe bővülést követően 1,7%-kal csökkent ben a fogyasztásban legnagyobb súllyal szereplő tételek (élelmiszer, közlekedés és lakhatás) kiadásai csökkentek, ezek közül legnagyobb mértékben a közlekedés és szállítás területén. Néhány kisebb súlyú termékcsoport esetében pl. szabadidő, kultúra, vendéglátás enyhe növekedés figyelhető meg. A kormányzat által finanszírozott természetbeni társadalmi juttatások 2,5%-kal csökkentek, a közösségi fogyasztás alig változott (+0,1%). Ezen folyamatok eredőjeként a végső fogyasztás 1,5%-kal mérséklődött. A bruttó állóeszköz-felhalmozás amelynek jelentős részét a beruházások teszik ki az előző évinél kisebb ütemben, 3,7%-kal csökkent. A legnagyobb súllyal rendelkező nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóipar beruházásai 4,9%-kal emelkedtek, a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágé 2,4, az ingatlanügyleteké 5,1%-kal viszont csökkentek 2012-ben. Éves szinten az energiaiparban 38,6%-kal csökkentek a beruházások, ahol 2011-ben nagyobb hálózatépítési és felújítási munkákat végeztek. Szintén jelentős visszaesés történt a pénzügyi, biztosítási tevékenység beruházásaiban (37,3%). A kissúlyú ágak közül a folyamatos hálózatfejlesztések és a digitális vételre való átállás eredményezték az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág 10,9%-os bővülését. A beruházások volumene mérséklődött a kereskedelem, gépjárműjavítás (2,5), valamint a mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat (1,9%) nemzetgazdasági ágban. 2. ábra A GDP változásához való hozzájárulás (felhasználási oldal) % százalékpont Kiviteli (+), ill. behozatali többlet Bruttó felhalmozás Végső fogyasztás GDP változása (%) 3

4 Összességében a bruttó hazai termék belföldi felhasználása 3,5%-kal esett vissza. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmának egyenlege 2012-ben folyó áron újabb kiemelkedő, 2061 milliárd forintos aktívummal zárt, továbbra is romló cserearány mellett. Az export volumene éves szinten 1,7%- kal nőtt, ezen belül a termékforgalom kivitele 2,1%-kal emelkedett, a szolgáltatásoké 0,3%-kal csökkent. A teljes külkereskedelem importja 0,1%-kal csökkent, amelyen belül a termékek behozatala 0,3%-kal nőtt, a szolgáltatásoké 2,0%-kal csökkent. Keresleti oldalról a végső fogyasztás 1,1 százalékponttal, a bruttó felhalmozás pedig 2,2 százalékponttal fogta vissza a gazdasági növekedést. A belföldi felhasználás így összességében 3,3 százalékpontos csökkenést okozott a GDP volumenváltozásában. A kiviteli többlet +1,6 százalékpontos hozzájárulása mérsékelte 1,7 százalékpontos visszaesésre a GDP változását. A bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 2012-ben folyó áron milliárd forint volt, ami összehasonlító áron 1,8%-kal alacsonyabb az előző évinél ben a GNI értéke a GDP 94,6%-át tette ki, ami közel azonos a es mutató értékével (94,7%) ben a külföldről kapott és a külföldnek fizetett tulajdonosi jövedelem egyenlege 2086 milliárd forinttal csökkentette a GNI-t, ami az előző évhez képest 4,7%-kal növekedett. A tulajdonosi jövedelem tételei közül a külföldre fizetett kamat 130 milliárd forinttal nőtt, miközben ellentétes irányú oldala alig módosult 2012-ben. A tulajdonosi jövedelem másik komponense, az osztalék egyenlege 1084 milliárd forinttal csökkentette a GNI-t, mind a külföldről kapott, mind a külföldre fizetett osztalék csökkent (46,6 és 24,4%-kal) az előző évihez képest. A harmadik komponens, a visszaforgatott jövedelmek egyenlege 2012-ben 42 milliárd forinttal csökkentette a GNI-t, szemben az előző évi 10 milliárd forintos növekedéssel. A GDP és GNI átmeneti tételei közül a munkavállalói jövedelem egyenlege és az EU-nak fizetett adó és az EU-tól kapott támogatás egyenlege emelte a GNI-t, előbbi 234 milliárd, utóbbi 346 milliárd forinttal. 4

5 Táblázatok 5

6 1. A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó bruttó hazai termék, Bruttó hazai termék volumenindexe Az egy főre jutó bruttó hazai termék folyó áron Év 1995=100,0 előző év =100,0 forint USD euró a) devizaárfolyamon vásárlóerőparitáson b) 1995 x 101, ,2 100, ,3 103, ,5 104, ,9 103, ,6 104, ,9 103, ,3 104, ,1 103, ,4 104, ,8 104, ,3 103, ,5 100, ,8 100, ,7 93, ,2 101, ,4 101, ,0 98, c) a) 1998-ig ECU, 1999-től euró. b) Vásárlóerő-egységben (PPS-ben) kifejezett értékek. c) Eurostat által becsült adat. 6

7 2. A bruttó hozzáadott érték ágazatonként, Év Nemzetgazdaság (piaci beszerzési áron) ágazatok (alapáron) Ebből: ezen belül: mezőgazdaság ipar és építőipar szolgáltatások A B-F G-U termékadók egyenlege Bruttó hozzáadott érték folyó áron, millió forint Volumenindexek, előző év=100, ,2 101,5 105,1 103,0 100,3 x ,1 103,1 96,5 110,7 100,3 x ,1 104,0 104,7 106,9 102,3 x ,2 103,1 102,7 106,2 101,6 x ,2 104,1 90,4 106,9 104,0 x ,7 103,8 112,9 102,1 103,8 x ,5 104,6 85,2 106,6 105,3 x ,9 104,0 101,9 103,8 104,2 x ,8 104,7 149,9 104,4 101,7 x ,0 103,9 94,9 104,1 104,5 x ,9 103,9 93,9 103,8 104,7 x ,1 100,0 80,1 104,8 98,9 x ,9 100,7 151,6 95,5 99,9 x ,2 93,2 86,8 87,4 96,2 x ,1 101,3 79,4 107,0 100,0 x ,6 101,7 111,8 100,4 101,8 x ,3 98,2 81,1 98,0 99,5 x 7

8 3. A bruttó hozzáadott érték szektoronként, Kód Szektorok Folyó áron millió forint megoszlás, % Volumenindex, előző év=100, S.11 Vállalatok ,2 102,2 S.12 Pénzügyi ,3 95,5 S.13 Kormányzat (intézményei) ,1 101,3 S.14 Háztartások ,2 102,3 S.15 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények ,2 100,1 BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ,0 101,7 Termékadók és -támogatások egyenlege x x BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (piaci beszerzési áron) x 101,6 S.11 Vállalatok ,3 97,9 S.12 Pénzügyi ,1 96,7 S.13 Kormányzat (intézményei) ,0 100,9 S.14 Háztartások ,3 96,8 S.15 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények ,2 101,2 BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ,0 98,2 Termékadók és -támogatások egyenlege x x 2012 BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (piaci beszerzési áron) x 98,3 8

9 4. A kibocsátás ágazatonként, Ágazati kód, TEÁOR 08 Nemzetgazdasági ág folyó áron volumenindex, előző folyó áron millió forint megoszlás, % év=100,0 milllió forint megoszlás, % volumenindex, előző év=100,0 A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ,4 108, ,6 92,6 B+C+D+E Ipar ,1 105, ,5 97,6 B Bányászat, kőfejtés ,2 101, ,2 85,2 C Feldolgozóipar ,0 106, ,4 97,9 D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ,8 95, ,8 94,6 E Víz- és hulladékgazdálkodás ,1 101, ,0 93,8 F Építőipar ,1 94, ,8 93,4 G Kereskedelem, gépjármű ,9 99, ,1 100,6 javítás H Szállítás, raktározás ,6 100, ,4 95,0 I Szálláshely-szolgáltatás, ,8 99, ,8 98,1 vendéglátás J Információ, kommunikáció ,7 104, ,7 99,5 K Pénzügyi, biztosítási ,4 95, ,2 95,7 tevékenység L Ingatlanügyletek ,1 100, ,1 96,4 M Szakmai, tudományos, ,5 99, ,4 97,0 műszaki tevékenység N Adminisztratív szolgáltatás ,3 98, ,3 100,0 O+P+Q Közigazgatás, oktatás, ,9 99, ,0 101,2 egészségügyi szolgáltatás O Közigazgatás,védelem, kötelező társadalombiztosítás ,8 99, ,8 102,7 P Oktatás ,4 99, ,3 100,3 Q Humán egészségügyi, szociális ellátás ,8 100, ,9 99,4 R Művészet, szórakoztatás, ,0 101, ,9 90,8 szabadidő S Egyéb szolgáltatás ,2 104, ,1 94,6 T Háztartások tevékenysége ,0 103, ,0 102,3 U Területen kívüli szervezet 0 0,0 0 0,0 A U KIBOCSÁTÁS ÖSSZESEN (alapáron) ,0 102, ,0 97,6 Termékadók és -támogatások egyenlege x x x x KIBOCSÁTÁS (piaci beszerzési áron) x 102, x 97,7 9

10 5. A bruttó hozzáadott érték ágazatonként, Ágazati kód, TEÁOR 08 Nemzetgazdasági ág folyó áron volumenindex, előző folyó áron millió forint megoszlás, % év=100,0 milllió forint megoszlás, % volumenindex, előző év=100,0 A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ,6 111, ,7 81,1 B+C+D+E Ipar ,2 100, ,8 98,7 B Bányászat, kőfejtés ,2 107, ,3 75,7 C Feldolgozóipar ,2 100, ,7 99,6 D Villamosenergia-, gáz-, gőz ellátás, légkondicionálás ,5 95, ,7 96,7 E Víz- és hulladékgazdálkodás ,2 97, ,2 90,8 F Építőipar ,0 102, ,8 93,7 G Kereskedelem, gépjárműjavítás ,3 102, ,0 97,9 H Szállítás, raktározás ,3 99, ,2 98,5 I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,5 103, ,4 101,3 J Információ, kommunikáció ,1 105, ,2 103,3 K Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,6 95, ,4 96,4 L Ingatlanügyletek ,8 102, ,9 98,1 M Szakmai, tudományos, műszaki ,1 103, ,2 99,8 tevékenység N Adminisztratív szolgáltatás ,4 101, ,3 100,0 O+P+Q Közigazgatás, oktatás, egészségügyi ,1 101, ,3 101,6 szolgáltatás O Közigazgatás,védelem, kötelező társadalombiztosítás ,6 100, ,4 101,1 P Oktatás ,5 102, ,6 102,6 Q Humán egészségügyi, szociális ,0 102, ,3 101,6 ellátás R Művészet, szórakoztatás, szabadidő ,2 101, ,1 94,2 S Egyéb szolgáltatás ,7 103, ,7 96,0 T Háztartások tevékenysége ,0 103, ,0 102,3 U Területen kívüli szervezet 0 0,0 0 0,0 BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ,0 101, ,0 98,2 Termékadók és -támogatások egyenlege x x x x BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (piaci beszerzési áron) x 101, x 98,3 10

11 6. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása, Év Belföldi felhasználás végső fogyasztás háztartások tényleges fogyasztása Ebből: ezen belül: bruttó közösségi fogyasztás felhalmozás bruttó állóeszköz-felhalmozás ezen belül: készletváltozás Export Import Külkereskedelmi egyenleg Folyó áron, millió Ft Volumenindexek, előző év=100, ,2 97,3 97,4 96,7 106,0 104,4 x 111,1 109,0 x ,6 101,4 101,6 100,1 110,7 107,0 x 121,0 122,2 x ,4 103,3 103,9 99,7 119,7 112,8 x 116,5 122,9 x ,0 105,3 105,7 102,4 100,8 107,4 x 111,1 112,3 x ,5 102,4 102,7 100,4 106,6 106,0 x 119,7 118,0 x ,9 104,2 104,7 101,5 95,3 101,9 x 108,0 105,4 x ,6 107,5 107,8 105,3 103,9 107,4 x 103,8 106,7 x ,9 107,4 108,0 104,0 101,1 101,5 x 106,2 109,3 x ,7 101,7 102,0 99,7 115,0 107,2 x 115,0 114,3 x ,4 102,3 102,6 100,4 98,4 104,5 x 111,3 106,9 x ,6 102,2 101,9 104,1 99,7 97,3 x 119,1 115,1 x ,6 98,6 99,0 95,8 98,5 103,8 x 115,0 112,8 x ,7 99,8 99,8 99,8 103,7 102,9 x 105,7 105,5 x ,5 95,5 94,4 102,6 70,4 88,9 x 89,8 85,2 x ,2 97,5 96,4 104,7 111,5 91,5 x 111,3 110,9 x ,5 100,3 100,3 99,9 96,4 94,1 x 108,4 106,4 x ,5 98,5 98,3 100,1 88,8 96,3 x 101,7 99,9 x 11

12 7. A bruttó hazai termék felhasználása, Megnevezés folyó áron volumenindex, előző folyó áron millió forint megoszlás, % év=100,0 milllió forint megoszlás, % volumenindex, előző év=100,0 Háztartások fogyasztási kiadásai (1) ,7 100, ,1 98,3 Kormányzat fogyasztási kiadásai (2) ,0 100, ,4 98,8 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények fogyasztási kiadásai (3) ,6 102, ,7 103,4 Végső fogyasztási kiadás (4=1+2+3) ,3 100, ,2 98,5 Természetbeni társadalmi juttatás (5) ,4 100, ,1 98,2 ebből: kormányzattól (6) ,8 100, ,5 97,5 háztartásokat segítő nonprofit intézményektől (7=3) ,6 102, ,7 103,4 Háztartások tényleges fogyasztása (8=1+6+7) ,1 100, ,3 98,3 Közösségi fogyasztás (9=2 6) ,2 99, ,9 100,1 Végső fogyasztás (10=4) ,3 100, ,2 98,5 Bruttó állóeszköz-felhalmozás (11) ,9 94, ,4 96,3 Készletváltozás (12) ,3 x ,0 x Bruttó felhalmozás (13=11+12) ,2 96, ,5 88,8 Belföldi felhasználás (14=4+13) ,5 99, ,7 96,5 Export (15) ,6 108, ,7 101,7 Import (16) ,2 106, ,3 99,9 Külkereskedelmi egyenleg (17=15 16) ,5 x ,3 x BRUTTÓ HAZAI TERMÉK ÖSSZESEN (18=14+17) ,0 101, ,0 98,3 12

13 8. Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) és bruttó nemzeti jövedelme (GNI), Év Bruttó hazai termék külföldről kapott Munkajövedelmek Tulajdonosi jövedelem külföldnek fizetendő egyenleg külföldről kapott külföldnek fizetendő egyenleg folyó áron, millió Ft külföldről járó ebből: visszaforgatott jövedelem külföldnek fizetendő egyenleg EU-nak fizetett adó EU-tól kapott támogatás Bruttó nemzeti jövedelem GNI növekedési üteme, volumenindex, előző év =100, x , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 13

14 Külföld Nemzetgazdaság Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Pénzügyi Nem pénzügyi Képzett szektor ESAkód 9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011 (millió forint) Gazdasági m veletek és egyenlegez tételek S.2 S.1 S.14+S.15 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.1 S.2 ESAkód Képzett szektor Nem pénzügyi Pénzügyi Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Kormányzat Kormányzat Nemzetgazdaság Külföld Felhasználás I.1. Termelési számla / V.I. Termékek és szolgáltatások külföld számlája P.7 Termékek és szolgáltatások importja P P.71 Termékek importja P P.72 Szolgáltatások importja P P.6 Termékek és szolgáltatások exportja P P.61 Termékek exportja P P.62 Szolgáltatások exportja P.62 P.1 Kibocsátás P P.11 Piaci kibocsátás P P.12 Saját végs felhasználási célú kibocsátás P P.13 Egyéb nem piaci kibocsátás P P.131 Vásárolt egyéb nem piaci kibocsátás P P.132 Egyéb nem piaci kibocsátás, egyéb P P.2 Folyó termel felhasználás P.2 D.21 D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege D.21 D B.1g Hozzáadott érték, bruttó (bruttó hazai termék, GDP) B.1g K.1 Állóeszköz-felhasználás K B.1n Hozzáadott érték, nettó (nettó hazai termék, NDP) B.1n B.11 Külkereskedelmi egyenleg B.11 Felhasználás I.2. Jövedelmek keletkezése számla B.1n Hozzáadott érték, nettó (nettó hazai termék, NDP) B.1n B.11 Külkereskedelmi egyenleg B D.1 Munkavállalói jövedelem D D.11 Bérek és keresetek D D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai D D.2 D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D.2 D D.21 Termékadók D D.29 Egyéb termelési adók D D.31 Terméktámogatások D D.39 Egyéb termelési támogatások D B.2n M ködési eredmény, nettó B.2n B.3n Vegyes jövedelem, nettó B.3n Felhasználás II.1. Jövedelmek els dleges elosztása számla B.2n M ködési eredmény, nettó B.2n B.3n Vegyes jövedelem, nettó B.3n D.1 Munkavállalói jövedelem D D.11 Bérek és keresetek D D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai D D.2 D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D.2 D D.21 D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege D.21 D D.29 D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege D.29 D D.4 Tulajdonosi jövedelem D B.5n Els dleges jövedelmek egyenlege, nettó (nettó nemzeti jövedelem, NNI) B.5n 14

15 Külföld Nemzetgazdaság Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Pénzügyi Nem pénzügyi Képzett szektor ESAkód 9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011 (millió forint) Gazdasági m veletek és egyenlegez tételek S.2 S.1 S.14+S.15 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.1 S.2 Felhasználás II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla ESAkód Képzett szektor Nem pénzügyi Pénzügyi Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Kormányzat Kormányzat Nemzetgazdaság Külföld B.5n Els dleges jövedelmek egyenlege, nettó (nettó nemzeti jövedelem, NNI) B.5n D.5 Folyó jövedelem-, vagyonadók stb. D D.61 Társadalombiztosítási hozzájárulások D D.611 Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások D D.612 Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások D D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások D D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások D B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n Felhasználás II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n D.63 Természetbeni társadalmi juttatások D B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.7n Felhasználás II.4. Jövedelmek felhasználása számla B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n P.4 Végs fogyasztás P P.3 Végs fogyasztási kiadások P D.8 A nyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció D B.8n Megtakarítások, nettó B.8n B.12 Folyó küls egyenleg B.12 Eszközök változása III.1. T keszámla Kötelezettségek és a nettó vagyon változása B.8n Megtakarítások, nettó B.8n B.12 Folyó küls egyenleg B P.51 Állóeszköz-felhalmozás, bruttó P P.52 Készletváltozás P K.1 Állóeszköz-felhasználás K K.2 Nem termelt, nem pénzügyi eszközök K.2 D.9 Kapott t ketranszfer (+) D D.9 Adott t ketranszfer ( ) D B.9 Nettó hitelnyújtás (+) vagy nettó hitelfelvétel ( ) B

16 Külföld Nemzetgazdaság Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Pénzügyi Nem pénzügyi Képzett szektor ESAkód 10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2012 (millió forint) Gazdasági m veletek és egyenlegez tételek S.2 S.1 S.14+S.15 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.1 S.2 ESAkód Képzett szektor Nem pénzügyi Pénzügyi Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Kormányzat Kormányzat Nemzetgazdaság Külföld Felhasználás I.1. Termelési számla / V.I. Termékek és szolgáltatások külföld számlája P.7 Termékek és szolgáltatások importja P P.71 Termékek importja P P.72 Szolgáltatások importja P P.6 Termékek és szolgáltatások exportja P P.61 Termékek exportja P P.62 Szolgáltatások exportja P.62 P.1 Kibocsátás P P.11 Piaci kibocsátás P P.12 Saját végs felhasználási célú kibocsátás P P.13 Egyéb nem piaci kibocsátás P P.131 Vásárolt egyéb nem piaci kibocsátás P P.132 Egyéb nem piaci kibocsátás, egyéb P P.2 Folyó termel felhasználás P.2 D.21 D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege D.21 D B.1g Hozzáadott érték, bruttó (bruttó hazai termék, GDP) B.1g K.1 Állóeszköz-felhasználás K B.1n Hozzáadott érték, nettó (nettó hazai termék, NDP) B.1n B.11 Külkereskedelmi egyenleg B.11 Felhasználás I.2. Jövedelmek keletkezése számla B.1n Hozzáadott érték, nettó (nettó hazai termék, NDP) B.1n B.11 Külkereskedelmi egyenleg B D.1 Munkavállalói jövedelem D D.11 Bérek és keresetek D D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai D D.2 D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D.2 D D.21 Termékadók D D.29 Egyéb termelési adók D D.31 Terméktámogatások D D.39 Egyéb termelési támogatások D B.2n M ködési eredmény, nettó B.2n B.3n Vegyes jövedelem, nettó B.3n Felhasználás II.1. Jövedelmek els dleges elosztása számla B.2n M ködési eredmény, nettó B.2n B.3n Vegyes jövedelem, nettó B.3n D.1 Munkavállalói jövedelem D D.11 Bérek és keresetek D D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai D D.2 D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D.2 D D.21 D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege D.21 D D.29 D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege D.29 D D.4 Tulajdonosi jövedelem D B.5n Els dleges jövedelmek egyenlege, nettó (nettó nemzeti jövedelem, NNI) B.5n 16

17 Külföld Nemzetgazdaság Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Pénzügyi Nem pénzügyi Képzett szektor ESAkód 10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2012 (millió forint) Gazdasági m veletek és egyenlegez tételek S.2 S.1 S.14+S.15 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.1 S.2 Felhasználás II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla ESAkód Képzett szektor Nem pénzügyi Pénzügyi Háztartások és háztartásoka t segít nonprofit intézmények Kormányzat Kormányzat Nemzetgazdaság Külföld B.5n Els dleges jövedelmek egyenlege, nettó (nettó nemzeti jövedelem, NNI) B.5n D.5 Folyó jövedelem-, vagyonadók stb. D D.61 Társadalombiztosítási hozzájárulások D D.611 Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások D D.612 Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások D D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások D D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások D B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n Felhasználás II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n D.63 Természetbeni társadalmi juttatások D B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.7n Felhasználás II.4. Jövedelmek felhasználása számla B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó B.6n P.4 Végs fogyasztás P P.3 Végs fogyasztási kiadások P D.8 A nyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció D B.8n Megtakarítások, nettó B.8n B.12 Folyó küls egyenleg B.12 Eszközök változása III.1. T keszámla Kötelezettségek és a nettó vagyon változása B.8n Megtakarítások, nettó B.8n B.12 Folyó küls egyenleg B P.51 Állóeszköz-felhalmozás, bruttó P P.52 Készletváltozás P K.1 Állóeszköz-felhasználás K K.2 Nem termelt, nem pénzügyi eszközök K.2 D.9 Kapott t ketranszfer (+) D D.9 Adott t ketranszfer ( ) D B.9 Nettó hitelnyújtás (+) vagy nettó hitelfelvétel ( ) B

18 Módszertani megjegyzések A 2012-re vonatkozó előzetes nemzeti számlák összeállításakor a számításokhoz szükséges adatforrások csak részlegesen állnak rendelkezésre teljes körűen, ezért valamennyi adat még változhat a későbbiekben. A teljes körű információk alapján készülő évi nemzeti számlák jövő év szeptemberében jelennek meg. A korábbi évekre vonatkozó adatok a KSH-honlap STADATtábláiban a kiadvány megjelenésével egy időben, míg a tájékoztatási adatbázisban október hó elején lesznek elérhetők. 1. A évi előzetes számítások során módszertani változást nem vezettünk be, az adatok változását a évi forrásfelhasználás-táblák eredményeinek felhasználása, a kapott újabb adatok átvezetése, illetve korábbi adathibák javítása okozta. Az adatok javításának hatását az alábbi tábla mutatja: A változások hatása a GDP-re Év szeptemberben publikált szeptemberben publikált Különbség szeptemberben publikált szeptemberben publikált folyó áron, milliárd forint % volumenindex, előző év=100, , ,5 0,0 0,0 93,2 93, , ,0-94,3-0,4 101,3 101, , ,4-251,0-0,9 101,6 101,6 A évi forrásfelhasználás-táblák összeállítása során újabb korrekciókat kellett végrehajtani a külkereskedelmi forgalom nemzeti számlákban elszámolt adatain a magyarországi áfa-regisztrációkkal kapcsolatban. Ezek a vállalkozások fizikailag nem jelennek meg az ország területén, sem szervezettel, sem foglalkoztatottakkal nem rendelkeznek, de van magyar áfa-számuk és ők is benyújtják a NAV-hoz az áfa-bevallásukat. Míg ezek az adatok a külkereskedelmi statisztikára vonatkozó nemzetközi előírások szerint a magyar külkereskedelem részeként kezelendők, a nemzeti számlák és a fizetési mérleg szempontjából nem részei Magyarország gazdaságának, ezért a külkereskedelmi termékstatisztikára vonatkozó előírásoktól eltérő módon kell azokat elszámolni. Ez lényegében azt jelenti, hogy ezen külkereskedelmi tranzakcióik árrését a magyar gazdaság teljesítményének értékelésekor figyelmen kívül kell hagyni. Így a külkereskedelmi adatokon egyrészt általános korrekciót hajtunk végre. Az export esetében ezen magyar adószámmal rendelkező kereskedők árait csökkentjük a nemzeti számlákban, mivel a külkereskedelmi statisztikában rögzített árak magasabbak, mint a hazai partnerek által a hazai piacon alkalmazott árak (a nemzeti számlákban ezen az áron kell rögzíteni a tranzakciót.) A külkereskedelmi statisztikában az ilyen ügyleteknél rögzített importárak általában alacsonyabbak, mint a hazai piacon egyéb esetekben megfigyelt importárak, ezért ezen, magyar adószámmal rendelkező cégek importárait növeljük. Ezt a korrekciót 2008 óta végezzük el óta az általános korrekció mellett a legnagyobb forgalmú áfa-regisztrációk esetében egyedileg vizsgáljuk az adatokat és egyedileg történik a korrekciók végrehajtása. A évi forrásfelhasználás táblák összeállítása újabb egyedi korrekciók elvégzését tette szükségessé. Az áfa-regisztrációk miatti korrekció módosításának hatása folyó áron, milliárd Ft Termékek exportja -565,3-212,9 Termékek importja -407,9-134,7 Termékforgalom-egyenleg -157,4-78,2 18

19 2. A Nemzeti Bank és a KSH adatfelülvizsgálati- és publikációs politikájának megfelelően felülvizsgálta a tulajdonosi jövedelem és munkavállalói jövedelem korábban, re publikált adatait. A harmonizáltsági elvnek megfelelően a nemzeti számlákban is módosítottuk ezeket az adatokat. A változások hatása a GNI-ra folyó áron, millió forint Munkavállalói jövedelem D1-3,8-42,5 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege D2-D3 0 0 Tulajdonosi jövedelem D4 9,8-28,4 Összesen 6,0-70,9 19

20 További információk, adatok (linkek): Táblák Jelmagyarázat:.. = Az adat nem ismeretes. = A vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott. x = A mutató nem értelmezhető. Üres hely = Az üresen hagyott blokkba eső mutatókat nem értelmezzük. 0 = A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad. Elérhetőségek: Felelős szerkesztő: Dr. Pozsonyi Pál főosztályvezető További információ: Telefon: (+36-1) , Információszolgálat, telefon: (+36-1) , fax: (+36-1)

Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok)

Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2012. október Tartalom Összefoglalás... 2 Táblázatok... 5 1. A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) 1/5 1. június. EMBARGÓ! Közölhető: 1. június -én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 I ében 3,-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 1 I, második becslés 1/18 1. december 3. EMBARGÓ! Közölhető: 1. december 3-án reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI, 2010 (előzetes adatok)

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI, 2010 (előzetes adatok) MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI, 2010 (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Táblázatok... 5 1. A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron)

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) 279-302_Szakolczay_tablak.qxd 2009.06.16. 20:06 Page 279 A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) A/1. táblázat Év Bruttó Export

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2008 (előzetes adatok)

Bruttó hazai termék, 2008 (előzetes adatok) Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. szeptember Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-266-4 Bruttó hazai termék, 2008 (előzetes adatok) Tartalom Összefoglalás...2 Táblázatok...5 Módszertani megjegyzések.....21

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

Jelentés a beruházások évi alakulásáról

Jelentés a beruházások évi alakulásáról Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a beruházások 2011. évi alakulásáról 2012. április Tartalom Összefoglalás...2 Gazdasági környezet...2 Nemzetközi kitekintés...2 Beruházások, 2001 2011...2 Beruházások

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás Gazdasági környezet...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás Gazdasági környezet...2 2014. május Jelentés a beruházások 2013. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Gazdasági környezet...2 3. Nemzetközi kitekintés...2 4. Beruházások, 2003 2013...3 5. Beruházások

Részletesebben

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet/8. fejezet A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

Módszertani megjegyzések A változások hatása

Módszertani megjegyzések A változások hatása Módszertani megjegyzések A változások hatása A 2016. évi számítások során az alábbi okokból vizsgáltuk felül a nemzeti számlák adatait: a módszertanban két területet (a lakásszolgáltatás becslését, illetve

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2017. október 12. Célkitűzések

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. 18. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. I. negyedév 1 Budapest, 2006. május 19. Az I. negyedévben az állampapírpiacon a legszembetűnőbb változás a biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint a

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Magyarország nemzeti számlái, 2013 (előzetes adatok) Tartalom szeptember

STATISZTIKAI TÜKÖR. Magyarország nemzeti számlái, 2013 (előzetes adatok) Tartalom szeptember 2014. szeptember Magyarország nemzeti számlái, 2013 (előzetes adatok) STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglaló...2 Módszertani megjegyzések A változások hatása...4 1. A 2014-ben végzett számítások során

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól negyedév Budapest, 19. május 17. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról május

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról május SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2016. május Budapest, 2016. július 11. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

Részletesebben

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2.

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. GDP: a folyó ártól a volumenig MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. Tartalom A nemzeti számlák, ezen belül a GDP összeállításának menetrendje Változatlan áras számítások néhány alapelv

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 18. IV. negyedév Budapest, 19. február 18. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január 2013/23 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI évfolyam 23. szám 2013. március 27. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, 2013. január A tartalomból 1 Nemzetközi és hazai gazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról június

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról június SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2018. június Budapest, 2018. augusztus 10. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2011-ben

A magyar vegyipar* 2011-ben A magyar vegyipar* 2011-ben Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok¹ 2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített lendületéből. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2011-ben a világgazdaság

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 1 Budapest, 2006. augusztus 21. A II. negyedévben az állampapírpiacon a legszembetűnőbb változás a hitelintézeteket magába foglaló egyéb monetáris intézmények

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Jelentés a beruházások évi alakulásáról

Jelentés a beruházások évi alakulásáról Jelentés a beruházások 2016. évi alakulásáról 2 Jelentés a beruházások 2016. évi alakulásáról Tartalom Összefoglalás...3 1. Nemzetközi kitekintés...4 2. Gazdasági környezet...5 3. A beruházások alakulása...6

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI LESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. III. NEGYEDÉV

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/99. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/ december 17.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/99. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/ december 17. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/10 2015/99 2015. december 17. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. 1. cikk. Módosítások

IRÁNYMUTATÁSOK. 1. cikk. Módosítások 2018.6.15. L 153/161 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/861 IRÁNYMUTATÁSA (2018. április 24.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/13)

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. I. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. IV. negyedév 1 Budapest, 2007. február 21. 2006. IV. negyedévében az állampapírpiacon a legszembetűnőbb változás a hosszú lejáratú kötvények részarányának

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2005. II. negyedév 1 Budapest, 2005. augusztus 19. A II. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés IV. negyedév I. negyedév

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés IV. negyedév I. negyedév Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében TOP-5.1.1-15-2016-00001 Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés 2017. IV. 2018. I. Készítette: Békés Megyei Paktumiroda 2018 1. Bevezetés a gyorsjelentés

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI LESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. II. NEGYEDÉV

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 2. I. 2. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. 21. I. 21. III. 217.

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Veszprém, 2007. június 10. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2007 Igazgató:

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Tartalom Összefoglalás...3 1. Nemzetközi kitekintés...3

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról november

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról november SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2018. november Budapest, 2019. január 07. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom 1. Az építőipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben... 2 2. Az építőipar

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU)

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU) 2014.9.6. L 267/9 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2014. június 3.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21) (2014/647/EU)

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Forgon Mária: A forrás-felhaszn

Forgon Mária: A forrás-felhaszn Adatrevíziók a gazdaságstatisztikában MST Gazdaságstatisztikai Szakosztálya és a Statisztikai Szemle nyílt szakmai rendezvénye Budapest, 2011. december 6. Forgon Mária: A forrás-felhasználás táblák integrálásának

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. II. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. I. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. IV. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

2014/38 STATISZTIKAI TÜKÖR április 18.

2014/38 STATISZTIKAI TÜKÖR április 18. 14/38 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. április 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 13. IV. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról január

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról január SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2019. január Budapest, 2019. március 07. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04 2015/49 2015. június 26. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi és

Részletesebben

A makroökonómia mutatói

A makroökonómia mutatói 1. 1999. évben Seholsincs országban az összes kibocsátás 4500 m$ volt. A folyó termelő felhasználás 2600 m$, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 500 m$. Külföldről származó elsődleges jövedelem 40 m$, a

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról október

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról október SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2017. október Budapest, 2017. december 11. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. IV. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2016. III. negyedév 2016 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb nemzeti számlákért 1

Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb nemzeti számlákért 1 A világ statisztikája a statisztika világa Ünnepi konferencia Esztergom, 2010. október 14-15. Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb nemzeti számlákért Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A munkaerőköltség alakulása,

A munkaerőköltség alakulása, Központi Statisztikai Hivatal A munkaerőköltség alakulása, 2009 2011 2012. július Tartalom Bevezető... 2 A munkaerőköltség értelmezése... 2 Havi munkaerőköltség... 2 A munkaerőköltség változása... 4 A

Részletesebben

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében TOP-5.1.1-15-2016-00001 Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés 2018. II. 2018. III. Készítette: Békés Megyei Paktumiroda 2018 1. Bevezetés a gyorsjelentés

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Jelentés az ipar évi teljesítményéről

Jelentés az ipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az ipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Összefoglaló...2 Nemzetközi kitekintés...2 Hazai gazdasági környezet...2 Az ipari termelés és értékesítés

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. III. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben