Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról"

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

2 Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai Balázs Dr. Kovács Zsuzsa Dr Tőke Alajos Dr. Brávácz Ottóné Szakmai lektor és szerkesztő: Dr. Purda Zsuzsánna Felelős kiadó: Csiky Ildikó A kiadványt gondozta: ÖNkorPRess Kiadói Kft. Tördelés: Szerif Kiadói Kft. A kiadvány elérhető a és a honlapon Minden jog fenntartva. Jelen könyvet tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni. A kiadvány kiadásához nyújtott támogatást ezúton köszönjük: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Megjelent 2009-ben.

3 Tartalom 5» Bevezető Előadások 7» A szociális válság és a gyermekjólét, a gyermekvédelem 23» Önkormányzatok és gyámhivatalok kapcsolata 31» Törvényi változások a gyermekvédelemben, a családjogban 53» A közjegyzői és a gyámhivatali eljárás összefüggései 61» Méltó módon gondoskodni 71» A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) módosításának gyámhivatalokat érintő rendelkezései 89» Nemzetközi családjogi kérdések a gyámhatóságok eljárásában Szekciók 103» Közvetítés a gyermek érdekében 119» A gondnokság egyes fajtáinak összevetése, a hivatásos gondnoksággal kapcsolatos dilemmák 123» A gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése illetve nevelésbe vétele Azonosságok-különbségek

4

5 B Bevezető Előadó: Dr. Purda Zsuzsánna, a konferencia szakmai vezetője köszöntőjében elmondta, hogy egyéves szervezési okokból történő kihagyás után került ismételten megrendezésre a tízéves múltra visszatekintő rendezvény. Bejelentette, hogy a konferencia szervezésével kapcsolatban több változás történt. Legfontosabb, hogy a logisztikai feladatok ellátását új rendezvényszervező, Csiky Ildikó vezetésével az ÖNKorPRess Kiadó vállalta. A több mint egy évtizedes múltra tekintettel végre logója is készült a konferenciának, amit azért tart fontosnak, mert figyelemfelkeltő jelképe a rendezvénnyel kapcsolatos híreknek. Idén először en küldték ki a meghívókat, ami kissé nehéz feladatnak bizonyult; felvetette az elérhetőségek naprakész nyilvántartási rendszerének szükségességét. A regisztráció során bejegyzett címeket a szervezők felhasználják a konferenciával kapcsolatos anyagok és információk továbbítására, és ezeket a előadók rendelkezésére is bocsátják. A résztvevőket kérték, ha valaki címét nem kívánja erre a célra közölni, jelezze azt. A konferencia helyszíne is megváltozott, mivel a gyámhivatali munkatársak és maga a felelősségteljes munka is megérdemli a színvonalasabb ellátást. Újdonság, hogy a konferenciának idén szponzorai is voltak, elsősorban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Polgármesternői Tagozata, valamint a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. támogatása említendő. A szponzorok jóvoltából tíz gyámhivatal lehetőséget kapott az ingyenes részvételre. Azok közül került ki ez a tíz hivatal, amelyeknek munkatársai a meghívóban kért részvételi visszajelzés mellett a rendezők kérésére is válaszoltak. Akik azt írták, hogy anyagi okok miatt nem tudnak részt venni a konferencián és a település a TÖOSZ tagja, akkor írásban felajánlást kaptak az ingyenes részvétel lehetőségére. Kár, hogy többen viszszautasították a válaszadást, aminek hátterében nem ismeretes, hogy mi áll. Szerencsére tíz kollégának mégis sikerült ily módon helyet biztosítani. A szponzori támogatások fennmaradó részét pedig a konferencia előadásait, tapasztalatait összegző kiadványra és a szerzői honoráriumokra tudja fordítani a szervező. A konferenciák történtében immár másodszor került sor szekciómunkára. Ennek haszna várhatóan nemcsak a résztvevők körében lesz akik elmondhatták az adott terüle-

6 tet érintő gyakorlati gondjaikat és meglátásaikat, hanem a főhatóság számára is, hiszen szekciómunka eredményeiről ők is értesülnek. A változások mellett az eddigi jó hagyományokhoz is ragaszkodott a konferencia, mind az előadók felkérése, az előadások tematizálása, mind a konferencia levezetése vonatkozásában. A szóvivői tisztet ezúttal is dr. Kovács Zsuzsa, a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Baranya Megyei Kirendeltsége területi hivatalvezetője és dr. Purda Zsuzsánna, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatalának hivatalvezetője töltötte be. Az általános, konferenciával kapcsolatos bejelentéseket a nyitóelőadás követte, amelyet dr. Kovárik Erzsébet, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára helyett dr. Katonáné dr. Pehr Erika, a minisztérium gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályának vezetője tartott meg. Dr. Katonáné dr. Pehr Erika a szakállamtitkár asszony és a maga nevében is köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy dr. Kovárik Erzsébet nagyon készült a nyitóelőadásra, azonban egy rajta kívül álló okból külföldi hivatali elfoglaltság miatt mégsem tudott megjelenni. Így az előadó ennek az elvárásnak is igyekezett eleget tenni, amikor a szociális válság gyermekjólétet és gyermekvédelmet érintő hatásairól, valamint programokról s tendenciákról ejtett szót. Ezek a gondolatok a főosztályvezető soron következő előadását is megalapozták. A konferencia második napjának bevezetőjében dr. Purda Zsuzsánna elmondta, egy korábbi konferencián már felmerült, hogy a gondnokok, illetve hivatásos gondnokok a gondnokolt elhunytát követően hogyan juthatnak hozzá a gyámhatósági fenntartásos folyószámlán elhelyezett pénzhez, abból a célból, hogy méltó módon megadhassák az elhunytnak a végtisztességet. Pár éve több gyámhivatal is megpróbált olyan biztosítási formát keresni, ami ezt megnyugtatóan rendezi, de nem találtak igazi jó megoldást. Kiderült, hogy létezik ilyen, nem is egy, az információ azonban néhány kivételtől eltekintve nehezen jutott el a gyámhivatalokhoz. Ezekről a lehetőségekről adott tájékoztatást Marcsa László, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. lakossági üzletág vezetője, szakértője.

7 1. előadás 1Előadó: dr. Katonáné dr. Pehr Erika A szociális válság és a gyermekjólét, a gyermekvédelem a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának vezetője A főosztályvezető asszony előadását azzal indította, ha korábban nem is gondoltunk arra, hogy a pénzügyi válság szociális és gazdasági válsággá fog válni, akkor ezt most 2009 májusában kijelenthetjük, hiszen nemcsak a szegény családokat, hanem valamennyi családot érinti, érinteni fogja. Ezt prognosztizálja, hogy a magyar háztartások eladósodtak, a hitelfelvételük 8 ezer milliárd forintot tesz ki. Ennek a válságnak a kezeléséhez meg kell határozni melyek azok a fontos szempontok, amelyekre mindenképpen tekintettel kell lenni. Kiemelte, hogy a téma tárgyalásánál a korai gyermekkort tartja rendkívül fontosnak, és az előadás mottóját Ancsel Évától idézte: Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik. A koragyermekkor jelentőségét nem kell különösen magyarázni az életkilátások meghatározásánál, hiszen az iskolai sikertelenség, a kamaszkori beilleszkedési zavarok, a munkaerő-piaci esélyek, a szülővé válás milyensége és eredményessége összefüggésben van a korai gyermekkornak, mint életszakasznak a minőségével. A segítő szolgálatokat a koragyermekkori fejlesztések kapcsán kell elindítani, noha meg kell jegyezni, hogy ez az állátási terület mindig is fontos célterülete volt a gyermekvédelemnek. Veszélyeztetett gyermekek Magyarországon Magyarországon a veszélyeztetett gyermekek száma az alábbiak szerint alakult 2007-ben: Veszélyeztetett gyermek: fő (száz azonos korúból 12), ebből: környezeti ; magatartási ; anyagi ; egészségi 8464 fő Bántalmazás miatt (testi 3276, szexuális 259, érzelmi 6171) Elhanyagolás miatt (testi ) Érzelmi elhanyagolás miatt (12 632) Érintett családok száma:

8 Ki kell emelni, hogy a veszélyeztetett gyermekek mintegy fele anyagi okokból veszélyeztetett, amire azért kell figyelmet fordítani, mert emiatt a gyermeket saját családjából nem lehet kiemelni. Ugyancsak kiemelten kell foglalkozni a gyermekbántalmazás kérdésével is, ami nemcsak a családban, de a szakellátásban élő gyermekeket is érinti. A gyermekszegénység okainak ismertetése során el kell mondani, hogy az összlakosságból 12 százalék, a gyerekek közül 19 százalék él szegénységben (ami nemcsak hazai jelenség ez az Európai Unióban is hasonló léptékkel van jelen), azaz 420 ezer gyerek él egy széles körben elfogadott szegénységi küszöb alatt. Tehát a gyermekes családokban a szegénység gyakoribb. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma ad ehhez igazán támpontot, ami lassú emelkedést mutat, eszerint a nyugdíjminimum körül 650 ezer gyermek él. A létminimum alatt a lakosság 28 százaléka, a gyerekek 40 százaléka, azaz 850 ezer gyermek él. A gyermekes családok aránya itt még szembetűnőbb, főként az egyszülős, illetve a három vagy több gyermeket nevelő családok vannak rosszabb helyzetben. A gyermekes szegények háztartásainak 86 százalékában a háztartásfőnek nincs középfokú végzettsége sem, közel 40 százalékuk esetén egyetlen aktív személy sincs a háztartásban. Ez nemcsak szűkösséget jelent a család anyagi helyeztében, de a gyermek szocializációját is befolyásolja, hiszen nincs előtte példa a családban, hogy a szülő dolgozni jár, és így teremti meg a létfeltételeket. A családok közül a szegény családokat hátrányosan érinti, hogy rosszabbul tájékozottak és rossz jogérvényesítők, mert legalább 30 százalékuk nem ismeri pontosan jogait és lehetőségeit. Megoldások a gyermekszegénység ellen A gyermekszegénység felszámolásával kapcsolatos megoldások nemcsak a válság okán jelentenek fontos lépéseket, hiszen ezek a döntések korábban, már 2007-ben megszülettek. Ezek a következők: Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, ig szóló 1092/2007 (XI.29) OGY határozat, OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1092/2007. (XI. 29.) kormányhatározat ( ), 1053/2008. (VIII. 4.) kormányhatározat értelmében szeptember 24-én került sor a Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság megalakulására. A megvalósításban gyakorlati nehézség abból is adódik, hogy a nemzeti stratégia egy huszonöt éves program, a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati cselekvési terv hároméves, ami természetesen költségvetési forrásokat is indukál. A hazai költségvetésünk egyéves, az Európai Unió pályázati programjai kétévesek, ami azt jelenti, hogy egy huszonöt éves programot illeszteni kell a három-, kettő-, egyéves tervek, illetve költségvetések dinamikájához. Fontos lépés volt 2008-ban a Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság megalakítása, ami a számonkérés eszköze, hiszen a civil szervezetek delegáltjaiból álló bizottság a tárcák ez irányú munkáját nyomon követheti.

9 Magyarország a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiával fontos és egyedülálló lépést tett Európában, noha más országokban is születtek hasonló programok, például: Jelentős kormányzati programok, kampányok az USA-ban ( No Child Left Behind Act Egyetlen gyereket sem hagyunk hátra törvény ), vagy Nagy-Britanniában (például Every Child Matters Minden gyerek számít ; vagy Sure Start Biztos Kezdet ). Az EU gyermekjogi stratégiája a gyermeki jogok kapcsán igyekezett fókuszálni a gyermekszegénységre, például a gyermektelefon-szolgálatok kapcsán. Ebben Magyarország ismét élen jár, hiszen 2008 júniusától él Magyarországon a és a es vonal, amit a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (kiemelten közhasznú országos alapítvány) működtet. Ez azt jelenti, hogy akár vezetékes telefonon, akár mobilon 24 órán át, anoniman hívhatók a számok. A segítő szakemberek a gyermekeknek, illetve a szülőknek a gyermeki jogokkal, az eltűnésekkel kapcsolatban támogatást nyújthatnak. (A gyermektelefon a számon segítséget nyújt mindazon gyermekeknek és fiataloknak, akik szeretnék elmondani problémájukat, akik veszélyben érzik magukat, vagy kérdéseikkel nincs kihez fordulniuk. A az Üzenj haza szolgáltatás az otthonaikat elhagyni akaró vagy már elhagyott gyermekek és hozzátartozóik részére.) A fejlesztési területek, fő célkitűzések 1. Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet javítása. 2. A gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások fejlesztése. 3. Lakás, lakhatás feltételeinek, minőségének, biztonságának javítása. 4. A képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások, a szegregáció megszűntetése. 5. A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése. 6. Egészségesebb gyermekkor biztosítása. A nagy kihívás abban jelentkezik, hogy a fejlesztés nem az egyes területek egymásutániságára épül, hanem valamennyi területet egyszerre kell fejleszteni, ahogy ez a nemzeti stratégiában megfogalmazódott. Ha a célokat táblázatban foglaljuk össze, láthatjuk, hogy nemcsak vertikális, hanem horizontális célokat is megfogalmaz a stratégia, amelyek közül ki kell emelni a gyermekjogok erősítését, a gyermekek információval való ellátását, esélyeiknek javítását és részvételük erősítését. A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia horizontális és vertikális céljait tulajdonképpen megtaláljuk a stockholmi európa tanácsi stratégiában is, amely a célkitűzések meghatározásánál az alábbiakat tartja a legfontosabbnak: megelőzés, ellátás, védelem és részvétel, és ezek megfogalmazását, majd megvalósítását várja el valamennyi ország programjában.

10 Szülők munkája és lakhatása Gyermekes családok anyagai helyzete Gyermekek fejlesztése és képzése Szociális ellátások és szolgáltatások Gyermekek jobb egészsége Roma gyermekek prioritása Szegénység arányának és mélységének csökkentése Fogyatékossággal élő gyermekek prioritása Települési lejtő csökkentése Működő nagy ellátórendszerek fejlesztése Gyermeki jogok erősítése Együttműködés szektorok, intézmények, ágazatok között Szegénység arányának csökkentése, minden gyermek esélyeinek javítása, jogainak és részvételének erősítése Állampolgárok, gyermekek részvétele Információterjesztés, hozzáférés Szegénység arányának és mélységének csökkentése Szegénység arányának csökkentése, minden gyermek esélyeinek javítása, jogainak és részvételének erősítése A célokat elősegítő intézkedések A szülők foglalkoztatását segítő program a Start Plusz, eddig is volt, de továbblépés is történt a Lépj egyet előre programmal. A lakhatás javítását jelentené a telepek felszámolását célul kitűző Telep-program, de ide tartoznak a Szécsény-típusú programok is, ahol a kiemelt hat területen egyszerre indulnak el a változások. Remények szerint a hátrányos helyzetű településeket is érintik, és évente ilyen program fog indulni az országban. A gyermekes családok anyagi támogatása kapcsán meg kell említeni a családi pótlék átalakítását, a térítésmentes étkeztetés kiterjesztését a nyári hónapokra is. A képességek kibontakoztatása, a szegregáció csökkentése témakörében jelentek meg a Biztos Kezdet modell-kísérletek, valamint az óvodáztatási támogatás is. Ez utóbbi bevezetése óta még kevés idő telt el, de már vannak eredmények. Megvalósulni lát- 10

11 szik a cél, ami a támogatás bevezetését indokolta, azaz hogy több gyermek járjon rendszeresen óvodába első három hónapjában már 1500 fővel több óvodás korú gyermek vette igényebe a napközbeni ellátást, továbbá a többi gyermek óvodába járása is rendszeressé vált. Ezek fontos eredmények a gyermekek életében. A szociális szolgáltatások fejlesztésének főbb területei a bölcsődei és a családi napközi ellátás, valamint a normatívák emelése, illetve egyéb normatívák csökkentésének elkerülése. Az egészségesebb gyerekkor programjai: a Közös Kincsünk a Gyermek, valamint a védőoltások, védőnői hálózat fejlesztése. Pénzbeli ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 százaléka, illetve 135 százalékához igazodó természetbeni ellátás és évi Ft) 530 ezer gyermeket érint. Korábban ez a szám 450 ezer volt. 2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22 százaléka,, vagyis 6270 Ft/fő/hó, valamint évi Ft) mintegy 1500 gyermeket érint. Ezt az összeget 8400 forintra kívánják emelni. 3. Ingyenesen étkezés a bölcsődében, az óvodában, az általános iskola 1 6. osztályában gyermeket érint (50%-os normatív kedvezmény ezen felül), ki szeretnék terjeszteni az iskola 7 8. osztályára is, feltéve, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 4. Nyári gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 100 ezer gyermeket érintett. Ezt ebben az évben már egész nyárra tervezik biztosítani, ami azt jelenti, hogy ezekkel a változásokkal több tízezer gyermek kerül be az ellátórendszerbe. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati forrású, 240 ezer gyermeket, 2 mrd Ft összegben érint 8030 Ft/fő/). 6. Gyermektartásdíj megelőlegezése (központi forrású, 1 272,6 Ft) 8203 gyermeket érint, átlagosan forint/fő/év. 7. Otthonteremtési támogatás (központi forrású: 1 745,0 Ft) 842 fiatal felnőttet érint átlagosan 1 millió 92 ezer forinttal. Ez utóbbi két pénzbeli ellátással kapcsolatos változásokról a következő előadásban lesz részletesen szó. A szegénység megszakítását célzó programok közül az egyik legfontosabb a Biztos Kezdet Program. Ez egy olyan komplex esélyteremtő program, amelynek fő célja a 0 5 éves életkorú, hátrányos helyzetű gyermekek korai képességfejlesztése és a családok szociokulturális támogatása azokon a területeken, ahol ez más módon nem biztosított. Ez nem egy napközbeni ellátási forma bár ilyen funkciót is betölthet napi négy órában. 11

12 A program szakmai megalapozását EU-s program formájában a Szociális és Munkaügyi Intézet biztosítja Szilvási Léna szakmai vezetésével, konzorciumi partnerségben a Magyar Tudományos Akadémiával. Reményeik szerint a komplex Szécsény kistérségi program mellett mintegy hasonló program megvalósítására nyílik majd lehetőség. A Biztos Kezdet Program színtere a Biztos Kezdet Gyerekház, melynek célja a hátrányos helyzetű településeken, településrészeken nehéz körülmények között élő családok gyermekei számára olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek hozzájárulnak későbbi iskolai sikerességükhöz. A program kiemelt területei: az egészségkultúra fejlesztése, a családok támogatása és a szülői kompetenciák erősítése, a közösségi részvétel és a helyi közösségek erősítése a szülők munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférésének támogatása. A program tehát azokon a hátrányos helyzetű településeken fontos, ahol elégtelen a napközbeni ellátás, vagy a szülő önként nem keresi fel a védőnőt. Ilyen esetekben a gyermek a szülővel együtt valamennyi szakembertől a Biztos Kezdet Házban kaphatja meg a segítséget. Ez a segítő program nyilván másként fog megjelenni azokon a településéken, ahol van bölcsőde és óvoda, és másként, ahol önálló segítő szolgálatként lesz jelen. A fejlesztést uniós forrás biztosítja, nevezetesen a Társadalmi Megújulás Operatív Programon (TÁMOP számú) belül A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet Programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre című konstrukció. Középtávon az a szakmai cél, hogy a gyermekvédelmi törvény módosításával biztosított legyen ezen új gyermekjóléti ellátási forma rendszerbeli helye, valamint a hazai költségvetési források is társuljanak hozzá. Meg kell említeni az Útravaló ösztöndíjprogramot is, amely a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére született. Az ösztöndíjprogram keretében a hátrányos helyzetű diákok és mentoraik közösen pályázhatnak, és mindketten ösztöndíjban részesülnek. Az anyagi támogatáson túl talán még az fontosabb, hogy a gyermekek tanári segítséget kapnak a sikeres továbbtanuláshoz szükséges kompetenciák megszerzéséhez Az óvodáztatási támogatást január 1-én vezették be. Ennek eredményeképpen mint már korábban jeleztük 2009 elején az óvodába járó gyermekek száma már 1500 fővel emelkedett. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő, halmozottan hátrányos gyermek, 3 hónapos óvodába járás esetén 20 ezer Ft-ot, illetve rendszeres óvodába járás esetén június és december hónapban 10 ezer-10 ezer Ft-ot kap.) A támogatás feltétele a rendszeres óvodába járás (legalább 6 óra, igazolt és igazolatlan napok nem haladják meg a nevelési napok 25%-át), ami kihat a pénzbeli ellátásokra is. Ez az a támogatás, aminek kapcsán számítunk a gyermekjóléti szolgálatok együttműködésére. Készül az a szakmai útmutató, ami a munkájukat próbálja segíteni, hiszen az a települési önkormányzat, amelyik rendeletében lehetővé teszi az óvodáztatási támogatás természetbeni nyújtását (ruha, cipő, tisztasági csomag, ami az óvodába járást hivatott elősegíteni) a gyermekjóléti szolgálat javaslatára fog intézkedni. 12

13 A munkavállalási esélyeket segítő programok A gyes, a gyed, a gyet vagy az ápolási díj megszűnését követően munkába visszatérni kívánók, a gyes mellett munkát vállalók és a tartósan álláskeresők részére támogatást nyújtó Start Plusz kártya mintegy 145 ezer főt, a tartósan álláskereső 50 év felettieket és az alacsony iskolai végzettségűeket támogató Start Extra kártya pedig 140 ezer főt érint. A Start Plusz kártyával rendelkező munkavállalókat foglalkoztatva a munkaadó az első évben az alkalmazásában álló után fizetendő közterhek (3% munkaadói és 29% tb-járulék) helyett a bruttó bér 15 százalékát, a második évben pedig 25 százalékát kell befizetnie. Start Extra kártya esetén a munkaadó az első évben mentesül a munkavállaló után fizetendő közterhek alól, a második évben 15 százalékot kell befizetnie. Tehát ezek a programok a gyermekes családok számára is nagyon fontosak, mert a szülőknek segítenek megjelenni a munkaerőpiacon végére mintegy 18 ezer embernek sikerült munkát találni ezen programok segítségével. Az Út a munkához program keretében vezették be a Start Régió kártyát, ami már három évre biztosít járulék- és társaságiadó-mentes foglalkoztatást a munkáltatóknak 47 hátrányos helyzetű kistérségben. A Lépj egyet előre program célja: munkavállalási korú felnőtt népesség képzettségi szintjének emelése, a munkaerőpiacon hasznosítható tudás biztosítása a képzésre jelentkezőknek a foglalkoztatási esélyek és pozíciók javítása érdekében, az egyes hiányszakmákban tapasztalható hiány mérséklése, a gazdaság versenyképességének erősítése, A program azokhoz szól, akik nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, de céljuk a szakképzésbe való bekapcsolódás, 8 általánossal rendelkeznek, de nincs szakképesítésük, szakképesítésük van, és az adott szakma magasabb szintjére akarnak eljutni, vagy az adott szakképesítésükre épülően újabb szakképesítést akarnak elérni, ezen kívül, akiknek csak érettségijük van, és szakmát akarnak tanulni. Ez olyan célcsoport, ami a gyermekszegénységgel érintett családok számára munkalehetőségeket és segítséget jelent. A mi gyermekeinket is érinti egy program. Tény, hogy a gyermekotthonban, nevelőszülői családokban élő gyermekek, fiatalok iskolai teljesítménye kedvezőtlen. Ezért a gyermekotthonban, valamint nevelőszülőknél élő 10 év feletti, valamint a nagykorú, utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára olyan képessé tevő/motiváló, önellátó és öngondoskodási képességet erősítő tréningeket, képzéseket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy később ezek a gyermekek/fiatalok a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolódhassanak be. Idén indulnak a pályázatok, amelyek ezek elérhetőségét kívánják elősegíteni. 13

14 A gyermekek napközbeni ellátásáról Kormányzati döntés, hogy a napközbeni ellátások területén növeljék a férőhelyek számát a mostanihoz képest, és minél több kisgyermek számára elérhető legyen az ellátás. Helyzetkép A gyermekek napközbeni ellátásának szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI törvény (Gyvt.) és végrehajtási rendeletei tartalmazzák, az ágazati irányítás a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik. I. Bölcsőde Az 1990-es években a bölcsődei hálózat a felére csökkent. A három éven aluli gyermekek számára az ország jelentős területén nem elérhető a gyermekek napközbeni ellátása. Bölcsőde a 3152 település közül 264 településen található, a települések 8 százalékában. Az óvodák tekintetében sokkal jobb az arány, a települések több mint 70 százalékában található óvoda, mintegy 2250 településen, és a korosztály csaknem 90 százaléka bekerül az ellátásba. A bölcsődék száma is folyamatosan emelkedik, a KSH előzetes adatai alapján a évben a bölcsődék száma 590, a működő férőhelyek száma , míg a beíratott gyermekek száma fő volt. A bölcsődék férőhely kihasználtsága 130 százalék. A bölcsődéknek csupán 10 százaléka működik községben, a többi, 90 százalék városban. Már több mint 100 bölcsőde működik 10 ezer lélekszám alatti településen, nagyobb részük 5 10 ezres településen. Adataink szerint 164 településből melyből 23 budapesti kerület még 11 olyan 10 ezer lélekszám feletti település van, amellyek a törvényi kötelezettség ellenére nem működtetnek bölcsődét. Az egyes bölcsődés korosztályok a 3 éven aluli gyermekek száma 96 ezer és 99 ezer között van, legmagasabb a számuk a Közép-magyarországi Régióban, a legalacsonyabb a Dél dunántúli Régióban. A 0 2 évesek aránya az összlakossághoz viszonyítva a legmagasabb Észak-Alföldön, a legalacsonyabb Dél-Dunántúlon. A korosztály (3 éven aluli gyermekek) 11 százaléka tudja igénybe venni a bölcsődei ellátást. A bölcsődei férőhelyek iránt a 2 3 év közötti (54%), illetve a 3 év fölötti (34%) gyermekek esetén a legnagyobb az igény, elenyésző az 1 éven aluli korosztály esetén (0,3%). A bölcsődét ténylegesen igénybe vevő éves korosztályok számát összevetve a jelenlegi beíratott gyermekek rendelkezésére álló férőhelyekkel, megállapítható, hogy mintegy új férőhely létrehozására lenne szükség, melynek eredményeként mintegy férőhely állna rendelkezésre. 14

15 Térítési díj a bölcsődében A bölcsődében csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. A bölcsődei intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díjat az intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az alábbi normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 százalékát, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 százalékát, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 százalékát kedvezményként kell biztosítani. A bölcsődék finanszírozása A bölcsődék számára 1997-ben sikerült elérni a normatív támogatás bevezetését. Bölcsődei normatíva alakulása Normatíva e. 547 e. 547 e 540 e A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés gyermekek 2004 óta részesülhetnek ingyenes étkezésben, melynek biztosításához a fenntartók normatív támogatást vehetnek igénybe. Ingyenes étkezés normatívájának alakulása Normatíva (Ft) A bölcsőde fenntartásának költségei az alábbi forrásokból finanszírozódnak: bölcsődei normatíva (43 46%), térítési díj (6 8%), fenntartói forrás (46 51%). A költségvetési törvény rendelkezése értelmében a normatíva nem a beíratott gyermek után, hanem csak azután a gyermek után hívható le egy adott gondozási napra, amelyiken a gyermek ténylegesen bent van a bölcsődében. A közösségbe került kisgyermekek gyakori (betegség miatti) hiányzásai következtében az ellátottak mutatószáma ezért lényegesen alacsonyabb, mint a férőhelyek, illetve a beíratott gyermekek száma. A bölcsőde működtetése tehát komoly terhet jelent a fenntartóknak, hiszen a fenntartási költségek legnagyobb részét jelentő bér-, illetve rezsiköltségeket akkor is fizetni kell, ha a beíratottnál kevesebb gyermek van bent az intézményben. 15

16 A bölcsődei hálózat fokozatosan erősödik, hiszen 2004-től az EU-s pályázatok (HE- FOP 4.2.) lehetőséget teremtettek a bölcsődei és a hozzá tartozó rugalmas szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A 33 nyertes pályázó összesen 4,1 milliárd forint összegű forráshoz jutott hozzá, melynek felhasználásával 800 új férőhely létesült. A bölcsődei férőhelyek bővítésére jelenleg is uniós források állnak rendelkezésre, így a es akcióterv időszakában több mint 7 milliárd forint összegű forrásból mintegy 1700 új férőhely létrehozása várható, a hasonló nagyságrendű felújítások mellett. Bölcsődefejlesztésre beérkezett pályázatok száma 103, ebből nyertes 72. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program keretén belül a as akcióterv időszakában bölcsődei fejlesztésre kiírandó pályázatok eredményeként újabb, mintegy 5000 új férőhely létesülhet. A férőhelybővítés nem csak bölcsődén belül valósulhat meg, hiszen a napközbeni ellátások köre szélesedik. Azokon a vidéki településeken, ahol nincs lehetőség önálló bölcsőde kialakítására, meg kell fontolni egy olyan intézmény létrehozását, amely egy egymásra épült bölcsődei és óvodai szakmai programot megvalósító integrált intézmény. I/1. Bölcsőde-óvoda integráció Kisebb településeken, ahol a helyi önkormányzatok nem tudnak egy új bölcsődét létre hozni a működtetés magas költségei miatt, de van igény az ellátásra, és az óvodában van szabad kapacitás (megüresedett csoportszoba, vagy olyan helyiség, ami funkcióját vesztette), lehetőség van egy bölcsődei csoport létrehozására óvodán belül. Bölcsőde-óvoda integráció lényege: az intézményen belül van olyan egység, amelyik a 0 3 éves korosztályt, és van olyan egység, amelyik a 3 6 éves korosztályt látja el. A 0 3 éves korúak ellátását a bölcsődei szabályzók, a 3 6 (7) éveseket pedig az óvodai szabályzók határozzák meg, a két ellátási forma szakmailag önállóan működik. Jelenleg 119 intézmény működik óvodához integrált bölcsődei csoporttal. I/2. Egységes óvoda-bölcsőde Ez az új ellátási forma a közoktatási törvény júniusi módosítása során került be a törvénybe. Az egységes, az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait ellátó intézmény legalább a második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez (a továbbiakban: egységes óvoda-bölcsőde) hozható létre. Egységes óvoda-bölcsőde akkor hozható létre, ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni, és a gyermekek száma nem teszi lehetővé az óvodai csoport, illetve a bölcsődei csoport külön-külön történő létrehozását, feltéve továbbá, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az egységes óvoda-bölcsőde, mint új napközbeni ellátási forma 2009 szeptemberétől indítható, és csak azon településeken hozható létre, ahol a bölcsődés korú gyermekek száma nem teszi lehetővé egy bölcsődei csoport létrehozását, illetve önállóan egy óvo- 16

17 dai csoport indítását. Ez a megoldás tehát, nem az egész bölcsődés korosztály, hanem csak a 2 3 év közötti gyermekek elhelyezésére nyújt lehetőséget. Összességében megállapítható, hogy a napközbeni ellátások tekintetében, különösen a bölcsődékre vonatkozóan férőhelybővítés történhet integrált formában óvodán belül, illetve többcélú intézményi működtetés keretén belül is. II. Családi napközi A családi napközikről (Csana) 1999 óta rendelkezünk adatokkal, akkor 268 férőhely volt, amely mára már közel 1500 férőhelyre bővült. A KSH évi előzetes adatai alapján 265 családi napközi működik, számuk az elmúlt pár évhez képest megduplázódott. A családi napköziben a 2 3 év közötti (45%) gyermekek ellátására van a legnagyobb igény, az 1 éven aluli gyermekek elenyésző számban jelennek meg. A családi napköziket elsősorban olyan településeken célszerű kialakítani, ahol hiányos a szolgáltatás, vagy a jelenlegi bölcsődei férőhelyek nem elégségesek, és az óvoda, iskolai napközi nem tudja felvállalni a részmunkaidő, az átképzések, a változó munkarend stb. miatti családi igények kielégítését. Rugalmassága nagyban hozzájárul ahhoz, hogy segítse a családok és a munkahelyek igényeinek összehangolását; a lakókörnyezetben munkalehetőséget teremt, az intézményeknél (bölcsőde, óvoda) gazdaságosabban működtethető. Térítési díj a családi napköziben A családi napközi keretében biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg egy gyermek esetén a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 15 százalékát, több gyermek esetén pedig gyermekenként az intézményi térítési díj 50 százalékát. Ha a családi napközi keretében étkezést is biztosítanak, az étkezéssel együtt az ellátásért fizetendő személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 20 százalékát, több gyermek esetén pedig gyermekenként az intézményi térítési díj 60 százalékát. A családi napközikben eltérően, de magas a térítési díj (minimum ezer Ft, szemben a bölcsődei térítési díjjal, ahol 6 7 ezer Ft), amit nem mindenki tud megfizetni, így sok esetben a szegény családok számára elérhetetlen a szolgáltatás. A családi napközik finanszírozása A családi napköziben 2003-ban vezették be a normatív támogatást. Normatíva Csana 100 e. 104 e. 156 e. 152 e. 250 e. 250 e. 246 e. 17

18 A vállalkozók csak a normatíva 30 százalékát vehetik igénybe. A családi napközi szolgáltatás akkor működőképes, ha a fenntartó a normatíva 100 százalékát igénybe veheti, és az önkormányzat ellátási szerződés keretében támogatja a fenntartását. Sajnos gyakori panasz a családi napközit működtetők részéről, hogy az önkormányzat nem támogatja a szolgáltatást, még olyankor sem mindig, amikor semmilyen formában nem biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, holott ez minden települési önkormányzat számára kötelező feladat. A családi napköziket legnagyobb részben civil szervezetek működtetik, de van számos egyéni, illetve társas vállalkozás által működtetett is, és egyre növekszik az önkormányzatok által létrehozott családi napközik száma. Nemcsak a bölcsőde tekintetében várható férőhelybővülés, hanem a családi napközi és az óvoda terén is.az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program keretén belül lehetőség lesz családi napközi létesítésére hálózatos formában, illetve hazai forrásból új családi napközi létesítésére. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjai keretében a es években hét régió közül kettő, ezek: Közép-magyarországi, Nyugat-dunántúli Régiók, a közoktatási intézmények körében kizárólag óvodai fejlesztéseket célzó kiírást tervez; összesen 1 milliárd 415 millió forint értékben. A többi régióban valamennyi közoktatási intézményben lehetőséget lesz az akciótervek alapján az óvodai beruházásokra. Az óvodai férőhelyek száma emelkedő tendenciát mutat, hiszen a KSH előzetes adatai alapján a évi adatokhoz képest, közel 4700 férőhellyel bővült a férőhelyek száma. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai javaslatára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az idei évben kiírásra kerülő ROP-pályázatoknál várhatóan előnyben fogja részesíteni az óvodai beruházásokat. III. Gyermekjóléti szolgálatok Nyilván ugyanilyen fontos fejlesztési terület a gyermekjóléti szolgáltatás területe is. Számuk csökken, de ennek nem az az oka, hogy elfogynak a gyermekjóléti szolgálatok, hanem itt van jelen markánsan a kistérségi kooperáció. Az 1154 szolgálat 2719 településen lefedi az ország településeinek nagy hányadát, annyi gyermekvédelmi központ van, amennyit a törvény előír (45 központ), a gondozott gyermek száma: fő. 467 egyszemélyes szolgálat működik, legtöbb az Észak-Alföld (136), Észak-Magyarország (102), Dél-Alföld (97) területén. Szolgáltató, szervező, közvetítő feladataikon túlmenően a családi pótlék esetleges természetbeni juttatásának bevezetése esetén várhatóan más feladataik is lesznek. A gyermekjóléti szolgálatok fejlesztésére is vannak uniós programok. IV. Az átmeneti gondozás Az átmeneti gondozással kapcsolatos ellátás helyzete kevésbé megnyugtató, noha ez az ellátási forma tudná tehermentesíteni a szakellátásokat. Családok átmeneti otthona már csak öt városban (Gyula, Kazincbarcika, Eger, Cegléd, Vác) nics kialakítva; számuk az elmúlt időszakban emelkedett. A nagyobb problémát a gyermekek átmeneti ott- 18

19 honának hiánya 47 településen és 5 megyében hiányzik jelenti. Ez pedig azt jelenti, hogy az alapellátás helyett a szakellátásban kerülhetnek elhelyezésre a rászoruló gyermekek. Erre is a hazai források mellett uniós forrásokból is fejlesztési lehetőségeket szándékoznak biztosítani. Ellátott gyermekek száma: helyettes szülői ellátásban 202 fő, gyermekek (29) átmeneti otthonában 1534 fő, családok (107) átmeneti otthonában 4632 fő. Az átmeneti gondozásba került gyermekek elhelyezése is érdekes tendenciát mutat. A gyermekek átmeneti otthonában általában olyan gyermekeket helyeznek el, akiknek körülményei már a szakellátásban való elhelyezést is indokolhatná. A gyakorlat azt támasztja alá, hogy helyettes szülőhöz kerül a gyermek, ha a szülő indokolt távolléte, egészségügyi problémája ezt szükségessé teszi, míg a gyermekek átmenti otthonába életvezetési, lakhatási, problémák, illetve családi konfliktusok miatt helyezik el őket. Családok átmeneti otthonában három olyan célcsoport van, ami igazán nagy kihívást jelent: a vándorló családok, a bántalmazott családok köre, illetve a hajléktalansággal érintett családok. Az ő a problémájuk megoldása nem a gyermekvédelem feladata lenne. A tapasztalatok alapján a családok átmeneti otthonának a szerepe egyre inkább változik az utóbbi időben. V. Gyermekvédelmi szakellátás A gyermekvédelmi szakellátásra áttérve ki kell emelni, hogy január 1-től a megyei jogú városok kötelező feladatellátása kiterjedt az otthont nyújtó, valamint az utógondozói ellátásra. Az ellátási szerződéseket már többnyire megkötötték a megyei jogú városok és a megyék önkormányzati testületei. Ez a feladat várhatóan ösztönözni fogja a megyei jogú városokat az ellátások jó színvonalú biztosítására, mert ha jól működik az alapellátás, ott kevesebb gyermek kerül majd be a drágább szakellátásba. A szakellátási férőhelyszámok az alábbiak szerint alakultak: gyermekotthon (12 ezer férőhelyből 5 ezer lakásotthoni), nevelőszülő (5173 nevelőszülő, 381 hivatásos, 8 ezer férőhely), utógondozói ellátás (4200 fiatal felnőtt, ebből 2700 tanul), befogadó gyermekotthont nem tart fenn négy megye (Békés, Fejér, Pest, Tolna), utógondozó otthont nem működtet hét megye (Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Pest, Tolna, Vas), külső férőhelyeket nem működtet egy megye (Hajdú-Bihar). Látjuk, hogy a gyermekotthoni férőhelyszám kezd elbilleni a lakásotthoni férőhely felé. A nevelőszülők száma örvendetesen emelkedik, fájó azonban, hogy a hivatásos nevelőszülői hálózat nem mutat fejlődést. 19

20 Az utógondozói ellátásban élő fiatalok fele továbbtanul, azonban az, hogy az utógondozói ellátás 24 éves korig vehető igénybe nem ösztönzi a fiatalokat az önálló élet megteremtésére. Az európai országokban is általában ez a fajta ellátás csak 21 éves korig jár. Meggondolandó hogy alapesetben csak három évig járjon az ellátás, ami meghosszabbítható, nyilván a továbbtanuló fiatalok számára, akiknek nagyon fontos biztosítani ezt a lehetőséget. A gyermekotthonok átalakításának végső határideje 2013, és már látszik, hogy ez teljesíthető, hiszen már 16 megyében befejeződött az átalakítás, 400 lakásotthon és 150 korszerű gyermekotthon működik az országban. Más kérdés, hogy a személyi feltételek elégtelensége miatt ezek a korszerű intézmények is gyakran ideiglenes működési engedélyt kapnak. Megjegyzendő, hogy az átlagos szükségletű gyermekeket gondozó otthonokból még ötöt, a különleges nevelési igényű gyerekeket ellátó harmincegy intézményből még tizenegyet kell átalakítani. A speciális gyermekotthonok hiánya nagy kihívást jelent a szakmának. A speciális szükségletű gyermek száma 700 (4%), ebből 280 integráltan, vagy normál nevelőszülőnél nevelkedik Tizenöt speciális gyermekotthon működik az országban, melyből két intézményt civil szervezet, három intézményt az Szociális és Munkaügyi Minisztérium, és tíz intézményt az önkormányzatok működtetnek. Emellett tizenegy speciális lakásotthon, illetve tizenhat gyermekotthon speciális csoportja is ellát speciális szükségletű gyermekeket (510 férőhely). Egyre inkább úgy látszik azonban, hogy a speciális szükségletű gyermekek ellátása speciális gyermekotthonban a leghatékonyabb, a speciális csoportokban nevelkedők vonatkozásában nehezebb eredményt elérni. Fontos lenne azt is biztosítani, hogy a gyermekvédelmi szakértői bizottságok egységesen értékeljék a speciális szükségletet, és egy-egy gyermek az ország bármely területén a szükségleteihez igazodó ellátáshoz juthasson. Ez valószínűleg a speciális otthonok számának növekedésével jár majd. A szakellátási rendszer átalakítása tehát 2013-ra befejeződhet, akkor a hazai gyermekvédelmi rendszer azt a személyi és tárgyi feltételt tudja biztosítani, amit a gyermekvédelmi törvény és a szakmai rendeletek előírnak. Tény, hogy az átalakítási programok nagyon drágák. Más kérdés, hogy a normatíva milyensége és mennyisége elégséges-e biztosan lehet állítani, hogy nem. A nevelőszülői ellátást a normatíva százalék között fedezi, attól függően, hogy milyen nevelőszülői programokkal tudja a működtető segíteni a nevelőszülői ellátást, míg a gyermekotthonoknál 60 százalékát, a speciális gyermekotthonok és a lakásotthonok esetén százalékát fedezi csak a teljes ellátásnak. A normatíva emelkedése a gazdasági helyzet függvénye, reménykedünk, hogy 2010-től emelkedhet majd. A nevelőszülői ellátás adatai: 1998-ban: 487 hivatásos, 2328 hagyományos, összesen: 2815; 2007-ben: 381 hivatásos, 5173 hagyományos, összesen: 5554; 25 önkormányzati és 12 egyházi vagy civil fenntartású nevelőszülői hálózat működik. 20

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr.

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Pehr Erika Mottó Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2.

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. Gyermekvédelem aktuális kérdései Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. I. Intézményrendszer fejlesztése Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2002 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása Február 17. Budapest

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása Február 17. Budapest Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. Február 17. Budapest A gyermekek napközbeni ellátását érintő változások célja Új, rugalmasabb szabályok bevezetése Egyszerűbb ellátási formák

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben