BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000."

Átírás

1 BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti szakoktató Játék- és szabadidő-szervező tanár Agrár-mérnöktanár Angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő Bábpedagógia Befogadó inkluzív pedagógia, rehabilitáció Gyermek rekreációs- és gyógyúszás Gyermekintézmények szakmai fejlesztése Kisgyermek pedagógia Kompetencia alapú nevelés-oktatás Koragyermekkori zenei nevelés Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi óvodapedagógus szakirány Szociális menedzser Tehetségfejlesztő szaktanácsadó Felsőfokú szakképzés Gyakorlati oktató (OKJ: ) Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ: ) Kommunikátor képzés Sajtótechnikus szakirány Csecsemő és kisgyermeknevelő Költségtérítés (irány) Ft/félév bölcsődében gyermekek átmeneti otthonában családok átmeneti otthonában anya és csecsemőotthonokban Pedagógiai MA Pedagógus képzési ágban BA képzések NYME BPK Bucsy Gellértné Dr. Képzés helyszíne: NYME BPK Sopron, Ferenczy J. u. 5. Mezőgazdasági szakoktató Alapképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Mezőgazdasági szakoktató 7 félév 210 kredit nappali tagozat, tagozat mezőgazdasági szakoktató A képzés célja olyan mezőgazdasági szakoktatók képzése, akik a képzésbe történő belépéskor már megszerzett, továbbá a későbbi szakirányválasztást is meghatározó, az Országos Képzési Jegyzék mezőgazdasági vagy élelmiszeripari szakmacsoportjába tartozó valamely szakképesítésük, valamint a képzés során választott szakirányukban szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. Alapképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő 6 félév Kredit: 180 nappali, Szakképzettség: csecsemő és kisgyermeknevelő Infant and Early Childhood Educator (BA) A pedagógusképzési ágba sorolt alapszak célja az olyan szakmai ismeretek elsajátíttatása a hallgatókkal,amelyek az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozására, nevelésére és fejlesztésére készítik fel őket. Egészségtudományi, pedagógiai, pszichológiai, jogi, társadalomtudományi, szakmódszertani ismeretek Költségtérítés (irány) Alapozó ismeretek, természettudományi alapismeretek, gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag, differenciált szakmai ismeretek. Mezőgazdasági, élelmiszeripari, kertészeti, erdészeti, mezőgazdasági gépészeti ,- Ft Szakközépiskolákban, szakképző iskolákban, egyéb szakképzési intézményekben, a munkaerő át- és továbbképzéssel foglalkozó területeken. Agrár-mérnöktanár NymE Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár 20 21

2 Dr. Orbán József Képzés helyszíne: NymE-BPK-Sopron, Ferenczy J. u. 5 99/ , bpk.nyme.hu, Műszaki szakoktató Alapképzési szak: Műszaki szakoktató 7 illetve 8 félév Kredit: 210 nappali, Szakképzettség: műszaki szakoktató (BSc) A képzés célja az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a gyakorlati oktatás szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenységre való felkészítés. Természettudományi alapismeretek, gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag (műszaki modul), szakmai törzsanyag (pedagógiai modul). Faipari szakirány Költségtérítés (irány) ,- Ft ,- Ft/félév Szakközépiskolában, szakképző iskolában, ipari cégek tanműhelyében, munkaerő képzésével át- és továbbképzésével foglalkozó szakemberek képzése. Mérnöktanár NyME-BPK Dr. Molnár József 99/ , Óvodapedagógus Alapképzési szak: Óvodapedagógus 6 félév Kredit: 180 nappali, Szakképzettség: óvodapedagógus vagy német nemzetiségi óvodapedagógus (BA) Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére. Alapozó ismeretek: társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika Szakmai törzsanyag: játék pedagógiája és módszertana, anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, matematikai nevelés és módszertana, környezeti nevelés és módszertana, ének-zenei nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana, testnevelés és módszertana speciális programok modul: német nyelv az óvodában angol nyelv az óvodában baby sitter (német, angol) választható programok: gyermek- és gyógytestnevelés, nemzetiségi szakirány: nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv Szakmai gyakorlatok: elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok külső szakmai gyakorlat Költségtérítés (irány) Óvodapedagógus német nemzetiségi szakirány További német nyelv az óvodában, angol nyelv az óvodában, német babysitter és gyermekfelügyelő, angol babysitter és gyermekfelügyelő, képzőművészeti és kézműves valamint gyermek- és gyógytestnevelés program Ft / félév Óvoda, Oktatási - nevelési intézmények Pedagógia MA, Egyszakos tanárszakok, Neveléstudomány MA NymE BPK Dr. Hartl Éva Tanulmányi Csoport 99/ ; 99/ ; 22 23

3 Szociálpedagógia Alapképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Költségtérítés (irány) öszszege: Szociálpedagógia 7 aktív szemeszter kredit nappali, szociálpedagógus Olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály tanulási-, szociális- és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, - továbbá a gyermek, a fiatal és környezet egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a készségeket, képességeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Alapozó törzstárgyak: A szociális professzió alapjai; Társadalomismeret alapjai; Pszichológia alapjai; Pedagógia alapjai ; Jog és jogi igazgatás alapjai; Egészségtudományi alapismeretek Szakmai törzstárgyak: Szociális munka elmélete, gyakorlata; Társadalomismeret; Társadalom és szociálpolitika; Pszichológia; Pedagógia- szociálpedagógia; Jogi és igazgatási ismeretek; Egészségügyi ismeretek Szakmai gyakorlat: Elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok; Összefüggő terepgyakorlat Család- gyermek- és ifjúságvédelem (27 kredit) Szociálpedagógiai tevékenység veszélyeztetettekkel (27 kredit) Ft/ félév Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek: az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén; a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésére; a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére, társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére; gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére. Az elhelyezkedés javasolt intézményei: iskolai szociális munka a közoktatási intézményekben, gyermekjóléti alapellátás intézményei, családsegítési feladatok, hivatásos pártfogás, gyermekvédelem és intézményei, szabadidő-szervezési intézmények, szociális ügyintézés, gyámi feladatok, tanácsadás stb. Szociális munka MA Szociálpolitika NYME BPK Képzés helyszíne: Dr. Molnár Katalin NYME BPK Sopron, NYME BPK Pápa, NYME ACSK Győr Társadalmi tanulmányok Alapképzési szak: Társadalmi tanulmányok 6 aktív félév Kredit: 180 nappali / Szakképzettség: társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadó (BA) Olyan társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadók képzése, akik tájékozottak a társadalomtudományok elméleti és módszertani alapjaiban, elsajátítják a társadalomkutatások alapvető készségeit. Alkalmasak arra, hogy kutatásszervezőként, tudományos segédmunkatársként tevékenykedjenek, illetve közigazgatási, tájékoztatási, közművelődési intézményekben, politikai és közéleti szervezetekben, valamint humánpolitikai területen helyezkedjenek el. Képesek elemzési feladatok megoldására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Társadalomtörténet, társadalom szerkezet, szociálpszichológia, a társadalomkutatás módszertana és gyakorlata, politológia, szociológia, társadalmi egyenlőtlenség, szegénység, kirekesztettség, társadalmi kommunikáció. Költségtérítés (irány) öszszege: Ft/félév Önkormányzatok, szociális intézmének, művelődési intézmények, nonprofit szervezetek, tömegkommunikációs intézmények A szociális problémákat érintő mesterszakokon kívül a NyME Közgazdasági Karán a regionális gazdaság mesterszakon történő továbblépésre is nyíilik lehetőség, s ezek után a legkiválóbb hallgatókat többek között a karon működő, Az emberi erőforrások társadalmi-gazdasági összefüggései c. PhD. Program (vezetője Dr. Kulcsár László) is tudja fogadni. NymE- BPK Sopron Prof. Dr. Kulcsár László

4 Üzleti szakoktató Játék- és szabadidő-szervező tanár Alapképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Költségtérítés (irány) Üzleti szakoktató 7 félév 210 kredit nappali tagozat, tagozat üzleti szakoktató (BA) A képzés célja olyan üzleti szakoktatók képzése, akik a képzésbe történő belépéskor megszerzett, továbbá a későbbi szakirányválasztást is meghatározó, az Országos Képzési Jegyzék ügyviteli, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportjába tartozó valamely szakképesítésük, valamint a képzés során választott szakirányukban szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. Természettudományi és módszertani alapismeretek, gazdaságtani alapismeretek, szakmai törzsanyag (üzleti ismeretek, pedagógiai ismeretek), differenciált szakmai ismeretek. Kereskedelmi szakirányon ,- Ft Szakközépiskolákban, szakképző iskolákban, egyéb szakképzési intézményekben, a munkaerő át- és továbbképzéssel foglalkozó területeken. Közgazdász MA NymE Apáczai Csere János Kar Dr. Bérczessy Lajos Képzés helyszíne: NymE-BPK-Sopron, Ferenczy J. u / , bpk.nyme.hu, Mesterképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Képzés helyszíne: Játék- és szabadidő-szervező tanár 2-5 szemeszter A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülő tanári szakon, a két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor, második tanári szakképzettség (B) esetén: 5 félév, 50 kredit A tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában: 2 félév, 40 kredit Az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában: 2 félév, 40 kredit Újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben: az alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus szakképzettség birtokában: 3 félév, 50 kredit nappali/ okleveles Játék- és szabadidő-szervező tanár teacher of leisure time. (MA) Olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyeknek eredményeként a pedagógusjelölt képes a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket, illetve különböző játék- és szabadidős tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. Összehasonlító művelődéstörténet, Életmód- és mentalitástörténet Család és gyermekkortörténet, Játék- és játékszer történet Összehasonlító művelődéstörténet, Életmód- és mentalitástörténet A nők családszervező szerepe, Társadalom, gazdaság, szabadidő Kultúratudományok, értékek, szubkultúrák, Médiapedagógiai, a mai társadalom kulturális közegei, Az emberismeret lélektana A fogyatékkal élők szabadidő töltési igényei és lehetőségei, Médiapedagógiai, a mai társadalom kulturális közegei, Kompetencia alapú természetbeni tanulás, szabadidőtöltés, Szabadidőpedagógia, a szabadidő eltöltésének terei, Múzeumpedagógia, Gyermeki- és emberi jogok a szabadidő/rekreáció területén, Képzőművészet alkotás, Az olvasásra szoktatás új dimenziói, Játék- és szabadidő-szervezési jógyakorlatok az interneten, A rekreáció elmélete, Rekreációs gyakorlati technikák, Közösségszervezési ismeretek, Prevenciós célú szabadidős programok, Közösségszervezési ismeretek, Prevenciós célú szabadidős programok Közoktatási és közművelődési intézmények, a gyermekvédelem intézményei Doktori Iskolák NYME BPK Dr. Molnár Katalin NymE-BPK Sopron, NymE-MNSK, Szombathely

5 Agrár-mérnöktanár Mesterképzési szak: Agrár-mérnöktanár nappali / Szakképzettség: okleveles agrár-mérnöktanár (MSc) A középfokú és felsőfokú szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, valamint az oktatás területén kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. Gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag, differenciált szakmai tananyag. agrár, vadgazda Költségtérítés (irány) ,- Ft ,- Ft/félév Az iskolai rendszerű közép- és felsőfokú szakképzések, illetve az iskolarendszeren kívüli képzési területeken. Doktori képzés NymE-BPK Dr. Vitinger Emőke Képzés helyszíne: NymE-BPK, Sopron 99/ Közgazdász-tanár Mesterképzési szak: Közgazdász-tanár nappali, Szakképzettség: okleveles közgazdász-tanár (MA) A középfokú és felsőfokú szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, valamint a kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. Gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag, differenciált szakmai tananyag. Költségtérítés (irány) Mérnöktanár Kereskedelem és marketing ,- Ft ,- Ft/félév Az iskolai rendszerű közép- és felsőfokú szakképzések, illetve az iskolarendszeren kívüli képzési területeken. Doktori képzés NymE-BPK Dr. Karner Cecília 99/ Mesterképzési szak: Mérnöktanár nappali, Szakképzettség: okleveles mérnöktanár (MSc), A középfokú és felsőfokú szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, valamint az oktatásterületén, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. Gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag, differenciált szakmai tananyag. Faipar, környezetvédelem Költségtérítés (irány) ,- Ft ,- Ft/félév Az iskolai rendszerű közép- és felsőfokú szakképzések, illetve az iskolarendszeren kívüli képzési területeken. Doktori képzés NymE-BPK Dr. Katona György Képzés helyszíne: NymE-BPK, Sopron 99/

6 Szociális menedzser Szociális menedzser Szakképesítés: szociális menedzser Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik és kompetenciáik birtokában képesek bármilyen típusú szociális intézmény, illetve intézményi egységek szakmai és gazdasági tevékenységeinek és folyamatainak szervezésére, szakszerű, kliens- és minőségközpontú szervezésére és irányítására, az intézmények törvényes működési feltételeinek biztosítására, a végzett munka minőségének folyamatos ellenőrzésére és javítására, a szociális szakma értékeinek védelmére, a releváns makroszintű folyamatok megértésére és befolyásolására, működésének folyamatos megújítására, gazdálkodásának modern elvek szerint történő kialakítására, a korszerű nemzetközi menedzsment elvek meghonosítására. A képzés három modulból áll: 1. Gazdaság, társadalompolitika, jog Ez a modul elsősorban a gazdálkodási alapismereteket (Költségvetés, Nonprofit, Vállalkozás és Pénzügyi elemzés, pénzügyi elszámolás (audit)) és a szociális intézmények jogi szabályozását ismerteti meg. Fontos és alapozó ismereteket közvetítünk a menedzsment tudományterületének előkészítése érdekében: helyi szükségletek és források elemzésével, a társadalmi és szociális problémák és kezelésük lehetőségeinek megismertetésével, a reflektív szociális munkán át az Európai Unió szociális dimenziójáig. 2. Menedzsmenttudományi ismeretek A képzés alapvető pillére a menedzsmenttudományi ismeretek átadása. Elengedhetetlen a szociális terület innovációjának elősegítéséhez egy új típusú szemlélet és gondolkodásmód kialakítása. Ezért a tananyag első eleme a vezetéselmélet, majd a vezetés pszichológiájáról és a vezető személyiségéről kapnak beható ismereteket a hallgatók, hiszen intézményvezetőként a saját és a kollégáik kompetenciájával is tisztában kell lenniük. A modul másik három építőeleme pedig a stratégiai menedzsment, emberi erőforrás menedzsment és az intézményi projektmenedzsment. 3. Szakmai készségfejlesztés A szociális szakmai kompetenciák fejlesztése az élethosszig tartó tanulás folyamatának része. Mindezen megfontolás és a képesítési követelmények tükrében, ebben a modulban a hallgatók gyakorlati látókörét és saját élményű tapasztalatát szélesítjük a szakmai a gyakorlatokkal és a vezetői tréninggel. Költségtérítés (irány) Ft/félév NYME BPK Riez Andrea tanársegéd Képzés helyszíne: Sopron, Pápa, Székesfehérvár, Szombathely Gyermek rekreációs- és gyógyúszás Gyermek rekreációs- és gyógyúszás szakirányú továbbképzési szak 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: gyermek rekreációs- és gyógyúszást vezető pedagógus A képzés célja, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása révén a pedagógus tegyen szert olyan tudásra, amely alkalmassá teszi: a rekreációs és gyógyúszás edzések tervezésére és vezetésére, a rekreációs-és gyógyúszás edzések szervezeti kereteinek anyagi, személyi feltételeinek biztosítására, a szervezeti keretek menedzselésére. Az edzés elméletének ismerete, adaptálása a rekreációs- és gyógyúszásra. A gyógytestnevelés edzéselméletének adaptálása gyógyúszásra. A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek és azok rehabilitációs gyakorlatainak ismerete, a vízben. Az úszásoktatás, úszástechnika oktatás. Gyógy- és rekreációs úszás menedzselésének alapjai Költségtérítés (irány) ,- Ft/félév Úszó egyesületeknél, kórházakban, hotelekben, gyógyfürdőkben lehetséges az elhelyezkedés nagy eséllyel Edzőképzésben, illetve gyógytestnevelés tanár MA NyME-BPK Dr. Simon István Ágoston Képzés helyszíne: NymE-BPK, 9400 Sopron, Ferenczy J. u.5. 00/36/30/ , 30 31

7 Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: német nyelvű óvodapedagógus Az Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség szakirányú továbbképzési szak képzési célja, hogy olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és a megszerzett ismereteken túl további elméleti és gyakorlati szaknyelvi és módszertani ismeretekhez juthatnak. Kétnyelvűséget és módszertant alapozó modulok: Kétnyelvűség, Óvodai foglalkozások módszertana, Gyermekirodalom, EU ismeretek, Országismeret, Interkulturális ismeretek, Projektmenedzsment, Játékpedagógia, Informatika az óvodapedagógiában Költségtérítés (irány) Ft/félév Kétnyelvű (nemzetiségi) óvodai csoportok Pedagógia MA szak NymE BPK Sopron Babai Zsófia Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: babysitter és gyermekfelügyelő A továbbképzést elvégző hallgatók legyenek képesek elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekeket valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni; korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakkal összefüggő módszertani ismereteiket; Költségtérítés (irány) Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi óvodapedagógus szakirány a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítésére, étkezések megtervezésére és elkészítésére, feladataik közé tartozik a mosás, a ruhák rendben tartása, játékok szervezése, kirándulások, magatartás- és intelligenciafejlesztés, nyelvi játékok és közlekedés, a gyermek körüli háztartási munkák. Német nyelvtan, nyelvművelés, stílusgyakorlat, országismeret, interkultúrális ismeretek, háztartásvezetés Ft/félév Német nyelvterületen családoknál gyermekfelügyelő Magyar-német kisgyermekkori kétnyelvűség Benedek Elek Pedagógiai Kar Babai Zsófia Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi óvodapedagógus szakirány Szakképesítés: nemzetiségi óvodapedagógus (német) A képzés célja olyan német nemzetiségi nyelven is jól kommunikáló tehetséges, sokoldalú pedagógusok, szakemberek képzése, akik az óvodai nevelés korai kétnyelvűségben ellátható feladatainak ellátására elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak. Kétnyelvűség elmélete és módszertana, Óvodai foglalkozások módszertana, Nyelvművelés, Stílusgyakorlat, Szakfordítás, Számítógéppel támogatott nyelvtanulás Költségtérítés (irány) Ft/félév Kétnyelvű óvodai csoportok, kétnyelvű neveléssel (német-magyar) foglalkozó óvodák német nyelvterületen (elsősorban Ausztriában) Pedagógia MA szak Benedek Elek Pedagógiai Kar Babai Zsófia 32 33

8 Koragyermekkori zenei nevelés Koragyermekkori zenei nevelés Szakképesítés: koragyermekkori zenepedagógus Olyan szakemberek képzése, akik: elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak a zenebölcsőde és zeneóvoda vezető tantervben jelzett területeken, alkalmasak gyermekcsoportok vezetésére 0-7 éves korig. a zenei ismeretek szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportszervezési technikákról. bölcsődés korú és óvodáskorú gyermekek korosztályára specializált zenepedagógusok. képesek a zenebölcsődékben, zeneóvodákban folyó zenei nevelésben a magyar néphagyományok átörökítésére, tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek működtetésére. képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény megteremtését, kialakítani a csoportkohéziót, megkeresni a gyermekek helyét és feladatát a csoporton belül a megismert módszerek segítségével. akik rendelkeznek a komolyzenei és a néphagyományok hátterének biztos ismereteivel, s ezeket gyakorlatban is alkalmazni képesek. akik értik a magyar néphagyomány önmagán túlmutató jelrendszerét, ismerik képi és nyelvi megfogalmazásukat. önmaguk is képesek népi hangszerek készítésére, melyeket használni is tudnak. rendelkeznek hangszeres ismerettel, s ennek birtokában képessé válnak sajátos zenei élmény létrehozására. fejlett empátiával rendelkeznek, s képesek önmaguk eddigi nevelési-tanítási elvein, módszerein változtatni, nyitottak az új pedagógiai problémákra, s képesek megoldásokat keresni a harmónia megteremtése érdekében. A kompetencia alapú pedagógiai szemlélet, gondolkodásmód nélkülözhetetlen feltétele az ismeretek, a tudás gyakorlatban való megvalósítása, ezen technikák konkrét megtapasztalása. Zenei műveltségterületen - speciális jellegéből fakadóan - elengedhetetlen a folyamatos gyakorlat, mind az énekhang, mind pedig a hangszeres játék tekintetében is. A népi hagyományok, népi gyermekjátékok tantárgy az elméleti felkészülésen kívül, szoros egységben, a játékok elsajátításának is teret nyújt, módszertani és konkrét gyakorlati formában is. A zenei kreativitást a népi hangszerek elkészítése, megszólaltatása erősíti tovább. A zeneterápia, zenés drámajáték olyan speciális szakterülettel ismertetik meg a képzésben résztvevőket, melyeket munkájuk során alkalmaznak majd, s mindezeket önmaguk is kipróbálhatják, az élmények erejével hatnak először önmagukra, majd az általuk vezetett csoportokra Költségtérítés (irány) ,-Ft/félév Óvodapedagógus álláshelyek Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Mentesné Tauber Anna Kompetencia alapú nevelés-oktatás Kompetencia alapú nevelés-oktatás Szakképesítés: kompetencia alapú nevelés-oktatás szakembere A hallgatók ismerjék meg a kompetencia alapú nevelés és oktatás tartalmi kérdésköreit, azok fejlődését, a főbb paradigmák általános jellemzőit, a tudományterület kiemelkedő alakjainak munkásságát, a különböző irányzatok főbb sajátosságait és fejlődésüket, a kiemelten fontos pedagógiai problémák alakulását. A kurzus áttekintést nyújt a kompetencia-kutatások legújabb nemzetközi és hazai eredményeiről, főbb témaköreiről és új törekvéseiről. Elméleti alapok Tanári kompetenciák Kompetencia alapú nevelés és oktatás Specializáció Költségtérítés (irány) Ft/fő/félév MA NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron Dr. Varga László

9 Kisgyermek pedagógia Kisgyermek pedagógia 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: kisgyermeknevelő szakpedagógus Óvodapedagógus alapképzési oklevéllel, illetve óvodapedagógus főiskolai diplomával rendelkezők jelentkezhetnek a szakirányú továbbképzésre. A képzés célja az óvodapedagógusok szakmai ismereteinek bővítése, az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása, nevelése és fejlesztése érdekében Egészségtudományi, pedagógiai, pszichológiai, jogi, társadalomtudományi, szakmódszertani ismeretek. Költségtérítés (irány) Ft/félév óvodák NYME BPK Sopron Bucsy Gellértné Dr. Képzés helyszíne: Sopron, Székesfehérvár, Zalaegerszeg Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: angol nyelvű óvodapedagógus olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és a megszerzett ismereteken túl további elméleti és gyakorlati, szaknyelvi és módszertani ismeretekhez jutnak angol nyelvművelés, kétnyelvűséget és módszertant alapozó modulok, óvodai foglalkozások módszertana, gyermekirodalom, ország ismeret, EU ismeretek, interkulturális ismeretek, játékpedagógia, informatika az óvodában, pályázatírás, projektmanagement Költségtérítés (irány) félévente kerül megállapításra NYmE-BPK Koloszár Ibolya Amennyiben a hallgató alapszakja óvodapedagógus, főállású óvodapedagógusként az erre a célra ki/átalakított, és elfogadott nevelési program keretében foglalkozhat kétnyelvűséggel. Azok a pedagógusok, akiknek nincs óvodapedagógus alapszakjuk óvodán kívüli keretek között foglalkozhatnak az óvodás korosztály nyelvoktatásával Angol nyelv az óvodában szakirányú továbbképzés Gyermekintézmények szakmai fejlesztése Gyermekintézmények szakmai fejlesztése Szakképesítés: gyermekintézmény-fejlesztő, szakvizsgázott pedagógus Kompetencia biztosítása a gyermekintézmények irányítására, nevelő-oktató programok kidolgozására, fejlesztésére és kivitelezésére, a minőségi munka szervezésére és fejlesztésére, a gyermekintézmények és környezetük kapcsolatának javítására. Kötelező ismeretkörök: közigazgatási és vezetési, nevelési-oktatási intézmény szervezete, intézmény és környezete, nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, integráció és szegregáció, pedagógus a nevelés-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai és pszichológiai ismereteket igénylő személyek. Választható ismeretkörök (55-55 kredit): közoktatási menedzser, fejlesztő pedagógia, kompetencia alapú nevelés-oktatás, inklúzív pedagógia, tehetségfejlesztő szaktanácsadás, bábpedagógia, koragyermekkori zenei nevelés. Költségtérítés (irány) Ft./félév Intézményvezető, szakmai tanácsadó, fejlesztő, tehetséggondozó MA és PhD programokban NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron Dr. Teleki Béla 36 37

10 Befogadó inkluzív pedagógia, rehabilitáció Kredit: Szakképesítés: Befogadó inkluzív pedagógia, rehabilitáció 120 kredit Általánosan kötelező tárgyak: 180 tanóra, 55 kredit Szakmai tárgyak: 180 tanóra, 55 kredit Szakdolgozat: 10 kredit befogadó inkluzív pedagógus Olyan átfogó ismeretek nyújtása, melyek a társadalmi változások kihívására EU-s kompatibilitással - válaszol a hátrányba kerülő, leszakadó, diszkriminációs veszélybe kerülő csoportok, egyének megtartására a pedagógiai, pszichológiai ismeretek és gyakorlatok eszközeivel, a humán környezet alakításával, kultúrák és értékek megtartásával. A képzésben részt vevő szakemberek a kompetencia alapú képességfejlesztő, egyénre szabott, kibontakoztató és kompenzáló folyamat sajátosságait érvényesítsék az oktató-nevelő munkában, miközben szem előtt tartják az életkori sajátosságokat, az egyéni szükségleteket és sajátos nevelési igényeket, a szociokultúrális háttérből adódó inadaptív jellemzőket. A képzésben résztvevők készséget szereznek a szociális intervenciók, integrált fejlesztési, rehabilitációs és szociális programok kidolgozása és megvalósítása területén, amelyek segítségével hozzájárulhatnak a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok esélyeinek növelésére, többségi közösségbe sikeres integrációjukra, a fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak a nem fogyatékos kortársaival való integrált oktatására és befogadó nevelésére a többségi iskola (óvoda) keretei között az óvodapedagógusi, tanítói vagy tanári, szociálpedagógiai, hittanári illetve alapképzettségüknek megfelelő szakterületen. A fogyatékos és/vagy hátrányos helyzetből adódó beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlesztésének feladataiban képes a gyógypedagógussal és a többségi pedagógussal való együttműködésre; a differenciálás alkalmazásával képes a gyermekek vagy tanulók oktatásában és nevelésében az integrációból származó nevelési hatásokat kamatoztatni, kifejleszteni a másság iránti toleranciát, segítőkészséget, az együttnevelt tanulók kölcsönös együttműködési készségeit. A hallgató az elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlat során olyan kompetenciák birtokába jut, melyekkel képessé válik a fogyatékosságból, a halmozottan hátrányos helyzetből adódó különbözőségeket felismerni, megfelelően értelmezni, a beilleszkedést és befogadást adekvát módszerekkel és eszközökkel elősegíteni közoktatási és társadalmi szinten. Ismereteket szerez a diszkrimináció által leginkább elsősorban a fogyatékossággal élő emberek, a szükségleteiről és a szociális és a társadalmi integráció lehetséges rendszereiről, módszereiről. Multikulturális ismerteket szerez a halmozottan hátrányos helyzetűek többségében roma származású gyermekek és fiatalok csoportjaiból, kulturális értékeket, szokásokat és hagyományokat összehangolja az oktatási-nevelési tradicionális és modern pedagógiai módszerek alkalmazásával. A személyre szabott, differenciált pedagógiai metodikával az egyéni szükségleteket elégíti ki a gyermek és fiatal komplex fejlesztésével. Költségtérítés NYME BPK Dr. Závoti Józsefné Dr. Bábpedagógia A pedagógiai, gyógypedagógiai, társadalmi tudáselemek speciális ismereteit hatékonyan tudja alkalmazni az elsősorban többségi közoktatási nevelési, oktatási intézményekben vagy speciális intézményekben. Megismeri a különböző képességeket fejlesztő, kibontakoztató és kompenzáló módszereket, amelyek a fogyatékosságból vagy rossz szociális környezetből eredő lemaradásokat, beilleszkedési és megfelelési zavarokat eredményesen befolyásolják, ezáltal a többségi közösségbe az integrált gyermekek és fiatalok sikeres együttnevelését valósítja meg óvodapedagógusi, tanítói, tanári, illetve szociálpedagógiai alapképzettségüknek megfelelő szakterületen Ft /félév Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esetében, akik speciális megsegítésre szorulnak a közoktatási intézményes kereteken belül, szociális területen gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők intézményeiben, illetve alapítványoknál, jogérvényesítő és támogató szervezeteknél, amelynél a felzárkóztatás speciális és személyes formáit alkalmazhatják. Pedagógusképzési és társadalomtudományi terület MA képzésben Bábpedagógia Szakképesítés: bábpedagógus-művészeti oktató A bábjáték minőségi alkalmazásának széleskörű lehetősége és alkalmazásának képessége Színháztörténet, dramaturgia, rendezési alapismeretek, műelemzés Irodalmi művek feldolgozásának képessége, az egyszemélyes bábjáték dramaturgiája. Bábjáték lehetősége az idegen nyelv oktatásában, a deviáns magatartások kezelésében és a fejlesztőpedagógiai munkában Költségtérítés (irány) Ft/félév Művészeti szakkörök vezetése /színjátszó- báb/ fejlesztőpedagógia, idegen nyelv oktatása MA képzés/ drámapedagógia szak/ Művészeti terápiák választható terület Pl. meseterápia, bábterápia 38 39

11 Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dr. Józsa Éva egyetemi docens DLA Képzés helyszíne: NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron, Ferenczy J. u / Angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő Angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: kéttannyelvű (angol) Baby-sitter és gyermekfelügyelő A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés, feladatainak felelős ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához. Kötelező alapozó modulok: Angol nyelvtan, nyelvművelés, stílusgyakorlat Szakmai törzsanyag: Óvodapedagógus, szociálpedagógus képzési ág közös, alapozó moduljai Szakmai, elméleti modulok Szakmai gyakorlat, európai uniós ismeretekek (választhatóság): Szakmai gyakorlat, intézménylátogatás Háztartásvezetés, Ország ismeret, Interkulturális ismeretek stb. Magyarországon és külföldön angol nyelvű baby-sitterként NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Kitzinger Arianna Tehetségfejlesztő szaktanácsadó Tehetségfejlesztő szaktanácsadó Szakképesítés: tehetségfejlesztő szaktanácsadó Az egyetemi vagy főiskolai szintű diplomával rendelkező szakemberek felkészítése a tehetségfejlesztés speciális gyakorlati feladatainak megoldására, hogy ismereteiket egyrészt a közoktatásban másrészt bizonyos szervezetekben, speciális intézményekben kamatoztathassák. Elméleti alapok A tehetségfejlesztéssel összefüggő elméleti megalapozás ismeretkörei : A tehetségfejlesztés és kutatás alapvető kérdései A tehetség megjelenésének specifikus és nem specifikus jegyei A tehetségfejlesztő pedagógus és szakember szerepe a felismerésben, fejlesztésben a különböző intézményi keretek között Tehetségmenedzsment szerepe a különböző szervezetekben Módszerek, és stratégiák a tehetséggondozásban Metodika és fejlesztés A képzés eredményeként a résztvevő szakemberek olyan ismeretek, módszerek, eszközök birtokába juthatnak, amelyekkel hatékonyabbá tudják tenni a különböző műveltségi blokkokhoz, tevékenységi területekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tehetségfejlesztő munkát a tanórán és a differenciált fejlesztés más szervezeti kereteiben (szakkörök, fakultációk, egyéb speciális fejlesztő foglalkozások, képzések) biztosabb alapokon tudják azonosítani, kiválasztani a tehetséges gyerekeket, fiatalokat, s a fejlesztés során felvetődő speciális problémákat szakszerűen tudják megoldani. Olyan konkrét készségek fejlesztésére kerül sor, amelyek lehetővé teszik speciális ismeretek és gyakorlatok közvetítését. Pl. művészi képességek, színészmesterségbeli tudástár elsajátítása, pszichomotoros, szociális képességek, képességterületek fejlesztése, stb. A tehetségfejlesztés felismeréséhez és fejlesztéshez szükséges jártasságok kialakítását a következő tárgykörök megismerése, megismertetése és abban való gyakorlás lehetősége adja: Tehetségpedagógiai módszerek alkalmazása az oktatási- nevelési folyamatban Speciális tehetségfejlesztő program elemeinek kidolgozása, alkalmazása, tantervi, stratégiai adaptáció A tehetségfejlesztő szakember szakmai kompetenciái Alulteljesítő gyerekek, fiatalok problémáinak feltárása, képzése Szakmai portfólió összeállítása Költségtérítés , Ft/félév Oktatási intézmények, tehetségpontok, gyermekvédelmi területek, szakmai műhelyek,profit orientált és nonprofit szervezetek területén lehetőségük szakmai kompetenciájukkal a tehetség szakszerű azonosítására és fejlesztésére valamint menedzselésére Tehetségfejlesztő tanár MA, Pedagógia MA NYME - BPK Dr. habil Bodnár Gabriella PhD Képzés helyszíne: NymE- BPK Sopron, Győr- Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó,Győri Kistérség Intézménye, 9023 Győr Török István út 36. / 40 41

12 Gyakorlati oktató Felsőfokú szakképzés: Gyakorlati oktató (OKJ: ) Jogviszony típusa: Hallgatói Szakképesítés: gyakorlati oktató Jelentkezési feltételek: Érettségi vizsga, OKJ-s szakképesítés. A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Számítástechnikai eszközök alkalmazása, oktatásszervezés, szakmai gyakorlati oktatás tervezése és előkészítése, gyakorlati foglalkozás szervezése és vezetése, kommunikációs ismeretek. Költségtérítés ,- Ft ,- Ft Szakközépiskolákban, szakképző iskolákban, egyéb szakképzési intézményekben, a munkaerő át- és továbbképzéssel foglalkozó területeken. Műszaki szakoktató NymE-BPK Sopron Dr. Molnár József Képzés helyszíne: NymE-BPK, Sopron VOFA Kft. Oktatási Központ (1117 Budapest, Fehérvári út 44.) 99/ , bpk.nyme.hu/, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó Felsőfokú szakképzés: Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ: ) Jogviszony típusa: hallgatói nappali és Szakképesítés: csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Jelentkezési feltételek: Érettségi vizsga A csecsemő és kisgyermek korosztály nevelésének és gondozásának megvalósítására alkalmas elméleti tudással rendelkező, és az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, önművelésre és önfejlődésre képes szakemberek képzése. Csecsemő gondozási, ápolási ismeretek, egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretek, csecsemő és kisgyermekkori nevelési, pszichológiai alapismeretek Költségtérítés ,- Ft/félév bölcsődében gyermekek átmeneti otthonában családok átmeneti otthonában anya és csecsemőotthonokban Képzés helyszíne: Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó Felsőfokú szakképzés: Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ: ) Jogviszony típusa: tanulói nappali és Szakképesítés: csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Jelentkezési feltételek: Érettségi vizsga A csecsemő és kisgyermek korosztály nevelésének és gondozásának megvalósítására alkalmas elméleti tudással rendelkező, és az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, önművelésre és önfejlődésre képes szakemberek képzése. Csecsemő gondozási, ápolási ismeretek, egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretek, csecsemő és kisgyermekkori nevelési, pszichológiai alapismeretek bölcsődében gyermekek átmeneti otthonában családok átmeneti otthonában anya és csecsemőotthonokban Képzés helyszíne: Óvodapedagógus BA,Csecsemő- és Kisgyermeknevelő BA, Szociálpedagógus BA NYME-BPK Dr. Simon István Ágoston NymE-BPK, 9400 Sopron, Ferenczy J. u / ; 99/ ; Óvodapedagógus BA, Csecsemő- és Kisgyermeknevelő BA, Szociálpedagógus BA NYME-BPK Dr. Simon István Ágoston Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep / ; 99/ ; 42 43

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben