BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000."

Átírás

1 BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti szakoktató Játék- és szabadidő-szervező tanár Agrár-mérnöktanár Angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő Bábpedagógia Befogadó inkluzív pedagógia, rehabilitáció Gyermek rekreációs- és gyógyúszás Gyermekintézmények szakmai fejlesztése Kisgyermek pedagógia Kompetencia alapú nevelés-oktatás Koragyermekkori zenei nevelés Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi óvodapedagógus szakirány Szociális menedzser Tehetségfejlesztő szaktanácsadó Felsőfokú szakképzés Gyakorlati oktató (OKJ: ) Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ: ) Kommunikátor képzés Sajtótechnikus szakirány Csecsemő és kisgyermeknevelő Költségtérítés (irány) Ft/félév bölcsődében gyermekek átmeneti otthonában családok átmeneti otthonában anya és csecsemőotthonokban Pedagógiai MA Pedagógus képzési ágban BA képzések NYME BPK Bucsy Gellértné Dr. Képzés helyszíne: NYME BPK Sopron, Ferenczy J. u. 5. Mezőgazdasági szakoktató Alapképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Mezőgazdasági szakoktató 7 félév 210 kredit nappali tagozat, tagozat mezőgazdasági szakoktató A képzés célja olyan mezőgazdasági szakoktatók képzése, akik a képzésbe történő belépéskor már megszerzett, továbbá a későbbi szakirányválasztást is meghatározó, az Országos Képzési Jegyzék mezőgazdasági vagy élelmiszeripari szakmacsoportjába tartozó valamely szakképesítésük, valamint a képzés során választott szakirányukban szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. Alapképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő 6 félév Kredit: 180 nappali, Szakképzettség: csecsemő és kisgyermeknevelő Infant and Early Childhood Educator (BA) A pedagógusképzési ágba sorolt alapszak célja az olyan szakmai ismeretek elsajátíttatása a hallgatókkal,amelyek az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozására, nevelésére és fejlesztésére készítik fel őket. Egészségtudományi, pedagógiai, pszichológiai, jogi, társadalomtudományi, szakmódszertani ismeretek Költségtérítés (irány) Alapozó ismeretek, természettudományi alapismeretek, gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag, differenciált szakmai ismeretek. Mezőgazdasági, élelmiszeripari, kertészeti, erdészeti, mezőgazdasági gépészeti ,- Ft Szakközépiskolákban, szakképző iskolákban, egyéb szakképzési intézményekben, a munkaerő át- és továbbképzéssel foglalkozó területeken. Agrár-mérnöktanár NymE Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár 20 21

2 Dr. Orbán József Képzés helyszíne: NymE-BPK-Sopron, Ferenczy J. u. 5 99/ , bpk.nyme.hu, Műszaki szakoktató Alapképzési szak: Műszaki szakoktató 7 illetve 8 félév Kredit: 210 nappali, Szakképzettség: műszaki szakoktató (BSc) A képzés célja az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a gyakorlati oktatás szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenységre való felkészítés. Természettudományi alapismeretek, gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag (műszaki modul), szakmai törzsanyag (pedagógiai modul). Faipari szakirány Költségtérítés (irány) ,- Ft ,- Ft/félév Szakközépiskolában, szakképző iskolában, ipari cégek tanműhelyében, munkaerő képzésével át- és továbbképzésével foglalkozó szakemberek képzése. Mérnöktanár NyME-BPK Dr. Molnár József 99/ , Óvodapedagógus Alapképzési szak: Óvodapedagógus 6 félév Kredit: 180 nappali, Szakképzettség: óvodapedagógus vagy német nemzetiségi óvodapedagógus (BA) Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére. Alapozó ismeretek: társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika Szakmai törzsanyag: játék pedagógiája és módszertana, anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, matematikai nevelés és módszertana, környezeti nevelés és módszertana, ének-zenei nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana, testnevelés és módszertana speciális programok modul: német nyelv az óvodában angol nyelv az óvodában baby sitter (német, angol) választható programok: gyermek- és gyógytestnevelés, nemzetiségi szakirány: nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv Szakmai gyakorlatok: elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok külső szakmai gyakorlat Költségtérítés (irány) Óvodapedagógus német nemzetiségi szakirány További német nyelv az óvodában, angol nyelv az óvodában, német babysitter és gyermekfelügyelő, angol babysitter és gyermekfelügyelő, képzőművészeti és kézműves valamint gyermek- és gyógytestnevelés program Ft / félév Óvoda, Oktatási - nevelési intézmények Pedagógia MA, Egyszakos tanárszakok, Neveléstudomány MA NymE BPK Dr. Hartl Éva Tanulmányi Csoport 99/ ; 99/ ; 22 23

3 Szociálpedagógia Alapképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Költségtérítés (irány) öszszege: Szociálpedagógia 7 aktív szemeszter kredit nappali, szociálpedagógus Olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály tanulási-, szociális- és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, - továbbá a gyermek, a fiatal és környezet egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a készségeket, képességeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Alapozó törzstárgyak: A szociális professzió alapjai; Társadalomismeret alapjai; Pszichológia alapjai; Pedagógia alapjai ; Jog és jogi igazgatás alapjai; Egészségtudományi alapismeretek Szakmai törzstárgyak: Szociális munka elmélete, gyakorlata; Társadalomismeret; Társadalom és szociálpolitika; Pszichológia; Pedagógia- szociálpedagógia; Jogi és igazgatási ismeretek; Egészségügyi ismeretek Szakmai gyakorlat: Elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok; Összefüggő terepgyakorlat Család- gyermek- és ifjúságvédelem (27 kredit) Szociálpedagógiai tevékenység veszélyeztetettekkel (27 kredit) Ft/ félév Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek: az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén; a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésére; a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére, társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére; gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére; az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére. Az elhelyezkedés javasolt intézményei: iskolai szociális munka a közoktatási intézményekben, gyermekjóléti alapellátás intézményei, családsegítési feladatok, hivatásos pártfogás, gyermekvédelem és intézményei, szabadidő-szervezési intézmények, szociális ügyintézés, gyámi feladatok, tanácsadás stb. Szociális munka MA Szociálpolitika NYME BPK Képzés helyszíne: Dr. Molnár Katalin NYME BPK Sopron, NYME BPK Pápa, NYME ACSK Győr Társadalmi tanulmányok Alapképzési szak: Társadalmi tanulmányok 6 aktív félév Kredit: 180 nappali / Szakképzettség: társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadó (BA) Olyan társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadók képzése, akik tájékozottak a társadalomtudományok elméleti és módszertani alapjaiban, elsajátítják a társadalomkutatások alapvető készségeit. Alkalmasak arra, hogy kutatásszervezőként, tudományos segédmunkatársként tevékenykedjenek, illetve közigazgatási, tájékoztatási, közművelődési intézményekben, politikai és közéleti szervezetekben, valamint humánpolitikai területen helyezkedjenek el. Képesek elemzési feladatok megoldására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Társadalomtörténet, társadalom szerkezet, szociálpszichológia, a társadalomkutatás módszertana és gyakorlata, politológia, szociológia, társadalmi egyenlőtlenség, szegénység, kirekesztettség, társadalmi kommunikáció. Költségtérítés (irány) öszszege: Ft/félév Önkormányzatok, szociális intézmének, művelődési intézmények, nonprofit szervezetek, tömegkommunikációs intézmények A szociális problémákat érintő mesterszakokon kívül a NyME Közgazdasági Karán a regionális gazdaság mesterszakon történő továbblépésre is nyíilik lehetőség, s ezek után a legkiválóbb hallgatókat többek között a karon működő, Az emberi erőforrások társadalmi-gazdasági összefüggései c. PhD. Program (vezetője Dr. Kulcsár László) is tudja fogadni. NymE- BPK Sopron Prof. Dr. Kulcsár László

4 Üzleti szakoktató Játék- és szabadidő-szervező tanár Alapképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Költségtérítés (irány) Üzleti szakoktató 7 félév 210 kredit nappali tagozat, tagozat üzleti szakoktató (BA) A képzés célja olyan üzleti szakoktatók képzése, akik a képzésbe történő belépéskor megszerzett, továbbá a későbbi szakirányválasztást is meghatározó, az Országos Képzési Jegyzék ügyviteli, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportjába tartozó valamely szakképesítésük, valamint a képzés során választott szakirányukban szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. Természettudományi és módszertani alapismeretek, gazdaságtani alapismeretek, szakmai törzsanyag (üzleti ismeretek, pedagógiai ismeretek), differenciált szakmai ismeretek. Kereskedelmi szakirányon ,- Ft Szakközépiskolákban, szakképző iskolákban, egyéb szakképzési intézményekben, a munkaerő át- és továbbképzéssel foglalkozó területeken. Közgazdász MA NymE Apáczai Csere János Kar Dr. Bérczessy Lajos Képzés helyszíne: NymE-BPK-Sopron, Ferenczy J. u / , bpk.nyme.hu, Mesterképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Képzés helyszíne: Játék- és szabadidő-szervező tanár 2-5 szemeszter A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülő tanári szakon, a két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor, második tanári szakképzettség (B) esetén: 5 félév, 50 kredit A tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában: 2 félév, 40 kredit Az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában: 2 félév, 40 kredit Újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben: az alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus szakképzettség birtokában: 3 félév, 50 kredit nappali/ okleveles Játék- és szabadidő-szervező tanár teacher of leisure time. (MA) Olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyeknek eredményeként a pedagógusjelölt képes a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket, illetve különböző játék- és szabadidős tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. Összehasonlító művelődéstörténet, Életmód- és mentalitástörténet Család és gyermekkortörténet, Játék- és játékszer történet Összehasonlító művelődéstörténet, Életmód- és mentalitástörténet A nők családszervező szerepe, Társadalom, gazdaság, szabadidő Kultúratudományok, értékek, szubkultúrák, Médiapedagógiai, a mai társadalom kulturális közegei, Az emberismeret lélektana A fogyatékkal élők szabadidő töltési igényei és lehetőségei, Médiapedagógiai, a mai társadalom kulturális közegei, Kompetencia alapú természetbeni tanulás, szabadidőtöltés, Szabadidőpedagógia, a szabadidő eltöltésének terei, Múzeumpedagógia, Gyermeki- és emberi jogok a szabadidő/rekreáció területén, Képzőművészet alkotás, Az olvasásra szoktatás új dimenziói, Játék- és szabadidő-szervezési jógyakorlatok az interneten, A rekreáció elmélete, Rekreációs gyakorlati technikák, Közösségszervezési ismeretek, Prevenciós célú szabadidős programok, Közösségszervezési ismeretek, Prevenciós célú szabadidős programok Közoktatási és közművelődési intézmények, a gyermekvédelem intézményei Doktori Iskolák NYME BPK Dr. Molnár Katalin NymE-BPK Sopron, NymE-MNSK, Szombathely

5 Agrár-mérnöktanár Mesterképzési szak: Agrár-mérnöktanár nappali / Szakképzettség: okleveles agrár-mérnöktanár (MSc) A középfokú és felsőfokú szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, valamint az oktatás területén kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. Gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag, differenciált szakmai tananyag. agrár, vadgazda Költségtérítés (irány) ,- Ft ,- Ft/félév Az iskolai rendszerű közép- és felsőfokú szakképzések, illetve az iskolarendszeren kívüli képzési területeken. Doktori képzés NymE-BPK Dr. Vitinger Emőke Képzés helyszíne: NymE-BPK, Sopron 99/ Közgazdász-tanár Mesterképzési szak: Közgazdász-tanár nappali, Szakképzettség: okleveles közgazdász-tanár (MA) A középfokú és felsőfokú szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, valamint a kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. Gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag, differenciált szakmai tananyag. Költségtérítés (irány) Mérnöktanár Kereskedelem és marketing ,- Ft ,- Ft/félév Az iskolai rendszerű közép- és felsőfokú szakképzések, illetve az iskolarendszeren kívüli képzési területeken. Doktori képzés NymE-BPK Dr. Karner Cecília 99/ Mesterképzési szak: Mérnöktanár nappali, Szakképzettség: okleveles mérnöktanár (MSc), A középfokú és felsőfokú szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, valamint az oktatásterületén, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. Gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag, differenciált szakmai tananyag. Faipar, környezetvédelem Költségtérítés (irány) ,- Ft ,- Ft/félév Az iskolai rendszerű közép- és felsőfokú szakképzések, illetve az iskolarendszeren kívüli képzési területeken. Doktori képzés NymE-BPK Dr. Katona György Képzés helyszíne: NymE-BPK, Sopron 99/

6 Szociális menedzser Szociális menedzser Szakképesítés: szociális menedzser Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik és kompetenciáik birtokában képesek bármilyen típusú szociális intézmény, illetve intézményi egységek szakmai és gazdasági tevékenységeinek és folyamatainak szervezésére, szakszerű, kliens- és minőségközpontú szervezésére és irányítására, az intézmények törvényes működési feltételeinek biztosítására, a végzett munka minőségének folyamatos ellenőrzésére és javítására, a szociális szakma értékeinek védelmére, a releváns makroszintű folyamatok megértésére és befolyásolására, működésének folyamatos megújítására, gazdálkodásának modern elvek szerint történő kialakítására, a korszerű nemzetközi menedzsment elvek meghonosítására. A képzés három modulból áll: 1. Gazdaság, társadalompolitika, jog Ez a modul elsősorban a gazdálkodási alapismereteket (Költségvetés, Nonprofit, Vállalkozás és Pénzügyi elemzés, pénzügyi elszámolás (audit)) és a szociális intézmények jogi szabályozását ismerteti meg. Fontos és alapozó ismereteket közvetítünk a menedzsment tudományterületének előkészítése érdekében: helyi szükségletek és források elemzésével, a társadalmi és szociális problémák és kezelésük lehetőségeinek megismertetésével, a reflektív szociális munkán át az Európai Unió szociális dimenziójáig. 2. Menedzsmenttudományi ismeretek A képzés alapvető pillére a menedzsmenttudományi ismeretek átadása. Elengedhetetlen a szociális terület innovációjának elősegítéséhez egy új típusú szemlélet és gondolkodásmód kialakítása. Ezért a tananyag első eleme a vezetéselmélet, majd a vezetés pszichológiájáról és a vezető személyiségéről kapnak beható ismereteket a hallgatók, hiszen intézményvezetőként a saját és a kollégáik kompetenciájával is tisztában kell lenniük. A modul másik három építőeleme pedig a stratégiai menedzsment, emberi erőforrás menedzsment és az intézményi projektmenedzsment. 3. Szakmai készségfejlesztés A szociális szakmai kompetenciák fejlesztése az élethosszig tartó tanulás folyamatának része. Mindezen megfontolás és a képesítési követelmények tükrében, ebben a modulban a hallgatók gyakorlati látókörét és saját élményű tapasztalatát szélesítjük a szakmai a gyakorlatokkal és a vezetői tréninggel. Költségtérítés (irány) Ft/félév NYME BPK Riez Andrea tanársegéd Képzés helyszíne: Sopron, Pápa, Székesfehérvár, Szombathely Gyermek rekreációs- és gyógyúszás Gyermek rekreációs- és gyógyúszás szakirányú továbbképzési szak 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: gyermek rekreációs- és gyógyúszást vezető pedagógus A képzés célja, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása révén a pedagógus tegyen szert olyan tudásra, amely alkalmassá teszi: a rekreációs és gyógyúszás edzések tervezésére és vezetésére, a rekreációs-és gyógyúszás edzések szervezeti kereteinek anyagi, személyi feltételeinek biztosítására, a szervezeti keretek menedzselésére. Az edzés elméletének ismerete, adaptálása a rekreációs- és gyógyúszásra. A gyógytestnevelés edzéselméletének adaptálása gyógyúszásra. A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek és azok rehabilitációs gyakorlatainak ismerete, a vízben. Az úszásoktatás, úszástechnika oktatás. Gyógy- és rekreációs úszás menedzselésének alapjai Költségtérítés (irány) ,- Ft/félév Úszó egyesületeknél, kórházakban, hotelekben, gyógyfürdőkben lehetséges az elhelyezkedés nagy eséllyel Edzőképzésben, illetve gyógytestnevelés tanár MA NyME-BPK Dr. Simon István Ágoston Képzés helyszíne: NymE-BPK, 9400 Sopron, Ferenczy J. u.5. 00/36/30/ , 30 31

7 Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: német nyelvű óvodapedagógus Az Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség szakirányú továbbképzési szak képzési célja, hogy olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és a megszerzett ismereteken túl további elméleti és gyakorlati szaknyelvi és módszertani ismeretekhez juthatnak. Kétnyelvűséget és módszertant alapozó modulok: Kétnyelvűség, Óvodai foglalkozások módszertana, Gyermekirodalom, EU ismeretek, Országismeret, Interkulturális ismeretek, Projektmenedzsment, Játékpedagógia, Informatika az óvodapedagógiában Költségtérítés (irány) Ft/félév Kétnyelvű (nemzetiségi) óvodai csoportok Pedagógia MA szak NymE BPK Sopron Babai Zsófia Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő Német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: babysitter és gyermekfelügyelő A továbbképzést elvégző hallgatók legyenek képesek elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekeket valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni; korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakkal összefüggő módszertani ismereteiket; Költségtérítés (irány) Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi óvodapedagógus szakirány a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítésére, étkezések megtervezésére és elkészítésére, feladataik közé tartozik a mosás, a ruhák rendben tartása, játékok szervezése, kirándulások, magatartás- és intelligenciafejlesztés, nyelvi játékok és közlekedés, a gyermek körüli háztartási munkák. Német nyelvtan, nyelvművelés, stílusgyakorlat, országismeret, interkultúrális ismeretek, háztartásvezetés Ft/félév Német nyelvterületen családoknál gyermekfelügyelő Magyar-német kisgyermekkori kétnyelvűség Benedek Elek Pedagógiai Kar Babai Zsófia Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi óvodapedagógus szakirány Szakképesítés: nemzetiségi óvodapedagógus (német) A képzés célja olyan német nemzetiségi nyelven is jól kommunikáló tehetséges, sokoldalú pedagógusok, szakemberek képzése, akik az óvodai nevelés korai kétnyelvűségben ellátható feladatainak ellátására elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak. Kétnyelvűség elmélete és módszertana, Óvodai foglalkozások módszertana, Nyelvművelés, Stílusgyakorlat, Szakfordítás, Számítógéppel támogatott nyelvtanulás Költségtérítés (irány) Ft/félév Kétnyelvű óvodai csoportok, kétnyelvű neveléssel (német-magyar) foglalkozó óvodák német nyelvterületen (elsősorban Ausztriában) Pedagógia MA szak Benedek Elek Pedagógiai Kar Babai Zsófia 32 33

8 Koragyermekkori zenei nevelés Koragyermekkori zenei nevelés Szakképesítés: koragyermekkori zenepedagógus Olyan szakemberek képzése, akik: elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak a zenebölcsőde és zeneóvoda vezető tantervben jelzett területeken, alkalmasak gyermekcsoportok vezetésére 0-7 éves korig. a zenei ismeretek szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportszervezési technikákról. bölcsődés korú és óvodáskorú gyermekek korosztályára specializált zenepedagógusok. képesek a zenebölcsődékben, zeneóvodákban folyó zenei nevelésben a magyar néphagyományok átörökítésére, tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek működtetésére. képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény megteremtését, kialakítani a csoportkohéziót, megkeresni a gyermekek helyét és feladatát a csoporton belül a megismert módszerek segítségével. akik rendelkeznek a komolyzenei és a néphagyományok hátterének biztos ismereteivel, s ezeket gyakorlatban is alkalmazni képesek. akik értik a magyar néphagyomány önmagán túlmutató jelrendszerét, ismerik képi és nyelvi megfogalmazásukat. önmaguk is képesek népi hangszerek készítésére, melyeket használni is tudnak. rendelkeznek hangszeres ismerettel, s ennek birtokában képessé válnak sajátos zenei élmény létrehozására. fejlett empátiával rendelkeznek, s képesek önmaguk eddigi nevelési-tanítási elvein, módszerein változtatni, nyitottak az új pedagógiai problémákra, s képesek megoldásokat keresni a harmónia megteremtése érdekében. A kompetencia alapú pedagógiai szemlélet, gondolkodásmód nélkülözhetetlen feltétele az ismeretek, a tudás gyakorlatban való megvalósítása, ezen technikák konkrét megtapasztalása. Zenei műveltségterületen - speciális jellegéből fakadóan - elengedhetetlen a folyamatos gyakorlat, mind az énekhang, mind pedig a hangszeres játék tekintetében is. A népi hagyományok, népi gyermekjátékok tantárgy az elméleti felkészülésen kívül, szoros egységben, a játékok elsajátításának is teret nyújt, módszertani és konkrét gyakorlati formában is. A zenei kreativitást a népi hangszerek elkészítése, megszólaltatása erősíti tovább. A zeneterápia, zenés drámajáték olyan speciális szakterülettel ismertetik meg a képzésben résztvevőket, melyeket munkájuk során alkalmaznak majd, s mindezeket önmaguk is kipróbálhatják, az élmények erejével hatnak először önmagukra, majd az általuk vezetett csoportokra Költségtérítés (irány) ,-Ft/félév Óvodapedagógus álláshelyek Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Mentesné Tauber Anna Kompetencia alapú nevelés-oktatás Kompetencia alapú nevelés-oktatás Szakképesítés: kompetencia alapú nevelés-oktatás szakembere A hallgatók ismerjék meg a kompetencia alapú nevelés és oktatás tartalmi kérdésköreit, azok fejlődését, a főbb paradigmák általános jellemzőit, a tudományterület kiemelkedő alakjainak munkásságát, a különböző irányzatok főbb sajátosságait és fejlődésüket, a kiemelten fontos pedagógiai problémák alakulását. A kurzus áttekintést nyújt a kompetencia-kutatások legújabb nemzetközi és hazai eredményeiről, főbb témaköreiről és új törekvéseiről. Elméleti alapok Tanári kompetenciák Kompetencia alapú nevelés és oktatás Specializáció Költségtérítés (irány) Ft/fő/félév MA NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron Dr. Varga László

9 Kisgyermek pedagógia Kisgyermek pedagógia 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: kisgyermeknevelő szakpedagógus Óvodapedagógus alapképzési oklevéllel, illetve óvodapedagógus főiskolai diplomával rendelkezők jelentkezhetnek a szakirányú továbbképzésre. A képzés célja az óvodapedagógusok szakmai ismereteinek bővítése, az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása, nevelése és fejlesztése érdekében Egészségtudományi, pedagógiai, pszichológiai, jogi, társadalomtudományi, szakmódszertani ismeretek. Költségtérítés (irány) Ft/félév óvodák NYME BPK Sopron Bucsy Gellértné Dr. Képzés helyszíne: Sopron, Székesfehérvár, Zalaegerszeg Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: angol nyelvű óvodapedagógus olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és a megszerzett ismereteken túl további elméleti és gyakorlati, szaknyelvi és módszertani ismeretekhez jutnak angol nyelvművelés, kétnyelvűséget és módszertant alapozó modulok, óvodai foglalkozások módszertana, gyermekirodalom, ország ismeret, EU ismeretek, interkulturális ismeretek, játékpedagógia, informatika az óvodában, pályázatírás, projektmanagement Költségtérítés (irány) félévente kerül megállapításra NYmE-BPK Koloszár Ibolya Amennyiben a hallgató alapszakja óvodapedagógus, főállású óvodapedagógusként az erre a célra ki/átalakított, és elfogadott nevelési program keretében foglalkozhat kétnyelvűséggel. Azok a pedagógusok, akiknek nincs óvodapedagógus alapszakjuk óvodán kívüli keretek között foglalkozhatnak az óvodás korosztály nyelvoktatásával Angol nyelv az óvodában szakirányú továbbképzés Gyermekintézmények szakmai fejlesztése Gyermekintézmények szakmai fejlesztése Szakképesítés: gyermekintézmény-fejlesztő, szakvizsgázott pedagógus Kompetencia biztosítása a gyermekintézmények irányítására, nevelő-oktató programok kidolgozására, fejlesztésére és kivitelezésére, a minőségi munka szervezésére és fejlesztésére, a gyermekintézmények és környezetük kapcsolatának javítására. Kötelező ismeretkörök: közigazgatási és vezetési, nevelési-oktatási intézmény szervezete, intézmény és környezete, nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, integráció és szegregáció, pedagógus a nevelés-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai és pszichológiai ismereteket igénylő személyek. Választható ismeretkörök (55-55 kredit): közoktatási menedzser, fejlesztő pedagógia, kompetencia alapú nevelés-oktatás, inklúzív pedagógia, tehetségfejlesztő szaktanácsadás, bábpedagógia, koragyermekkori zenei nevelés. Költségtérítés (irány) Ft./félév Intézményvezető, szakmai tanácsadó, fejlesztő, tehetséggondozó MA és PhD programokban NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron Dr. Teleki Béla 36 37

10 Befogadó inkluzív pedagógia, rehabilitáció Kredit: Szakképesítés: Befogadó inkluzív pedagógia, rehabilitáció 120 kredit Általánosan kötelező tárgyak: 180 tanóra, 55 kredit Szakmai tárgyak: 180 tanóra, 55 kredit Szakdolgozat: 10 kredit befogadó inkluzív pedagógus Olyan átfogó ismeretek nyújtása, melyek a társadalmi változások kihívására EU-s kompatibilitással - válaszol a hátrányba kerülő, leszakadó, diszkriminációs veszélybe kerülő csoportok, egyének megtartására a pedagógiai, pszichológiai ismeretek és gyakorlatok eszközeivel, a humán környezet alakításával, kultúrák és értékek megtartásával. A képzésben részt vevő szakemberek a kompetencia alapú képességfejlesztő, egyénre szabott, kibontakoztató és kompenzáló folyamat sajátosságait érvényesítsék az oktató-nevelő munkában, miközben szem előtt tartják az életkori sajátosságokat, az egyéni szükségleteket és sajátos nevelési igényeket, a szociokultúrális háttérből adódó inadaptív jellemzőket. A képzésben résztvevők készséget szereznek a szociális intervenciók, integrált fejlesztési, rehabilitációs és szociális programok kidolgozása és megvalósítása területén, amelyek segítségével hozzájárulhatnak a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok esélyeinek növelésére, többségi közösségbe sikeres integrációjukra, a fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak a nem fogyatékos kortársaival való integrált oktatására és befogadó nevelésére a többségi iskola (óvoda) keretei között az óvodapedagógusi, tanítói vagy tanári, szociálpedagógiai, hittanári illetve alapképzettségüknek megfelelő szakterületen. A fogyatékos és/vagy hátrányos helyzetből adódó beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlesztésének feladataiban képes a gyógypedagógussal és a többségi pedagógussal való együttműködésre; a differenciálás alkalmazásával képes a gyermekek vagy tanulók oktatásában és nevelésében az integrációból származó nevelési hatásokat kamatoztatni, kifejleszteni a másság iránti toleranciát, segítőkészséget, az együttnevelt tanulók kölcsönös együttműködési készségeit. A hallgató az elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlat során olyan kompetenciák birtokába jut, melyekkel képessé válik a fogyatékosságból, a halmozottan hátrányos helyzetből adódó különbözőségeket felismerni, megfelelően értelmezni, a beilleszkedést és befogadást adekvát módszerekkel és eszközökkel elősegíteni közoktatási és társadalmi szinten. Ismereteket szerez a diszkrimináció által leginkább elsősorban a fogyatékossággal élő emberek, a szükségleteiről és a szociális és a társadalmi integráció lehetséges rendszereiről, módszereiről. Multikulturális ismerteket szerez a halmozottan hátrányos helyzetűek többségében roma származású gyermekek és fiatalok csoportjaiból, kulturális értékeket, szokásokat és hagyományokat összehangolja az oktatási-nevelési tradicionális és modern pedagógiai módszerek alkalmazásával. A személyre szabott, differenciált pedagógiai metodikával az egyéni szükségleteket elégíti ki a gyermek és fiatal komplex fejlesztésével. Költségtérítés NYME BPK Dr. Závoti Józsefné Dr. Bábpedagógia A pedagógiai, gyógypedagógiai, társadalmi tudáselemek speciális ismereteit hatékonyan tudja alkalmazni az elsősorban többségi közoktatási nevelési, oktatási intézményekben vagy speciális intézményekben. Megismeri a különböző képességeket fejlesztő, kibontakoztató és kompenzáló módszereket, amelyek a fogyatékosságból vagy rossz szociális környezetből eredő lemaradásokat, beilleszkedési és megfelelési zavarokat eredményesen befolyásolják, ezáltal a többségi közösségbe az integrált gyermekek és fiatalok sikeres együttnevelését valósítja meg óvodapedagógusi, tanítói, tanári, illetve szociálpedagógiai alapképzettségüknek megfelelő szakterületen Ft /félév Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esetében, akik speciális megsegítésre szorulnak a közoktatási intézményes kereteken belül, szociális területen gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők intézményeiben, illetve alapítványoknál, jogérvényesítő és támogató szervezeteknél, amelynél a felzárkóztatás speciális és személyes formáit alkalmazhatják. Pedagógusképzési és társadalomtudományi terület MA képzésben Bábpedagógia Szakképesítés: bábpedagógus-művészeti oktató A bábjáték minőségi alkalmazásának széleskörű lehetősége és alkalmazásának képessége Színháztörténet, dramaturgia, rendezési alapismeretek, műelemzés Irodalmi művek feldolgozásának képessége, az egyszemélyes bábjáték dramaturgiája. Bábjáték lehetősége az idegen nyelv oktatásában, a deviáns magatartások kezelésében és a fejlesztőpedagógiai munkában Költségtérítés (irány) Ft/félév Művészeti szakkörök vezetése /színjátszó- báb/ fejlesztőpedagógia, idegen nyelv oktatása MA képzés/ drámapedagógia szak/ Művészeti terápiák választható terület Pl. meseterápia, bábterápia 38 39

11 Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dr. Józsa Éva egyetemi docens DLA Képzés helyszíne: NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron, Ferenczy J. u / Angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő Angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő 2 félév Kredit: 60 Szakképesítés: kéttannyelvű (angol) Baby-sitter és gyermekfelügyelő A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés, feladatainak felelős ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához. Kötelező alapozó modulok: Angol nyelvtan, nyelvművelés, stílusgyakorlat Szakmai törzsanyag: Óvodapedagógus, szociálpedagógus képzési ág közös, alapozó moduljai Szakmai, elméleti modulok Szakmai gyakorlat, európai uniós ismeretekek (választhatóság): Szakmai gyakorlat, intézménylátogatás Háztartásvezetés, Ország ismeret, Interkulturális ismeretek stb. Magyarországon és külföldön angol nyelvű baby-sitterként NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Kitzinger Arianna Tehetségfejlesztő szaktanácsadó Tehetségfejlesztő szaktanácsadó Szakképesítés: tehetségfejlesztő szaktanácsadó Az egyetemi vagy főiskolai szintű diplomával rendelkező szakemberek felkészítése a tehetségfejlesztés speciális gyakorlati feladatainak megoldására, hogy ismereteiket egyrészt a közoktatásban másrészt bizonyos szervezetekben, speciális intézményekben kamatoztathassák. Elméleti alapok A tehetségfejlesztéssel összefüggő elméleti megalapozás ismeretkörei : A tehetségfejlesztés és kutatás alapvető kérdései A tehetség megjelenésének specifikus és nem specifikus jegyei A tehetségfejlesztő pedagógus és szakember szerepe a felismerésben, fejlesztésben a különböző intézményi keretek között Tehetségmenedzsment szerepe a különböző szervezetekben Módszerek, és stratégiák a tehetséggondozásban Metodika és fejlesztés A képzés eredményeként a résztvevő szakemberek olyan ismeretek, módszerek, eszközök birtokába juthatnak, amelyekkel hatékonyabbá tudják tenni a különböző műveltségi blokkokhoz, tevékenységi területekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tehetségfejlesztő munkát a tanórán és a differenciált fejlesztés más szervezeti kereteiben (szakkörök, fakultációk, egyéb speciális fejlesztő foglalkozások, képzések) biztosabb alapokon tudják azonosítani, kiválasztani a tehetséges gyerekeket, fiatalokat, s a fejlesztés során felvetődő speciális problémákat szakszerűen tudják megoldani. Olyan konkrét készségek fejlesztésére kerül sor, amelyek lehetővé teszik speciális ismeretek és gyakorlatok közvetítését. Pl. művészi képességek, színészmesterségbeli tudástár elsajátítása, pszichomotoros, szociális képességek, képességterületek fejlesztése, stb. A tehetségfejlesztés felismeréséhez és fejlesztéshez szükséges jártasságok kialakítását a következő tárgykörök megismerése, megismertetése és abban való gyakorlás lehetősége adja: Tehetségpedagógiai módszerek alkalmazása az oktatási- nevelési folyamatban Speciális tehetségfejlesztő program elemeinek kidolgozása, alkalmazása, tantervi, stratégiai adaptáció A tehetségfejlesztő szakember szakmai kompetenciái Alulteljesítő gyerekek, fiatalok problémáinak feltárása, képzése Szakmai portfólió összeállítása Költségtérítés , Ft/félév Oktatási intézmények, tehetségpontok, gyermekvédelmi területek, szakmai műhelyek,profit orientált és nonprofit szervezetek területén lehetőségük szakmai kompetenciájukkal a tehetség szakszerű azonosítására és fejlesztésére valamint menedzselésére Tehetségfejlesztő tanár MA, Pedagógia MA NYME - BPK Dr. habil Bodnár Gabriella PhD Képzés helyszíne: NymE- BPK Sopron, Győr- Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó,Győri Kistérség Intézménye, 9023 Győr Török István út 36. / 40 41

12 Gyakorlati oktató Felsőfokú szakképzés: Gyakorlati oktató (OKJ: ) Jogviszony típusa: Hallgatói Szakképesítés: gyakorlati oktató Jelentkezési feltételek: Érettségi vizsga, OKJ-s szakképesítés. A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Számítástechnikai eszközök alkalmazása, oktatásszervezés, szakmai gyakorlati oktatás tervezése és előkészítése, gyakorlati foglalkozás szervezése és vezetése, kommunikációs ismeretek. Költségtérítés ,- Ft ,- Ft Szakközépiskolákban, szakképző iskolákban, egyéb szakképzési intézményekben, a munkaerő át- és továbbképzéssel foglalkozó területeken. Műszaki szakoktató NymE-BPK Sopron Dr. Molnár József Képzés helyszíne: NymE-BPK, Sopron VOFA Kft. Oktatási Központ (1117 Budapest, Fehérvári út 44.) 99/ , bpk.nyme.hu/, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó Felsőfokú szakképzés: Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ: ) Jogviszony típusa: hallgatói nappali és Szakképesítés: csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Jelentkezési feltételek: Érettségi vizsga A csecsemő és kisgyermek korosztály nevelésének és gondozásának megvalósítására alkalmas elméleti tudással rendelkező, és az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, önművelésre és önfejlődésre képes szakemberek képzése. Csecsemő gondozási, ápolási ismeretek, egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretek, csecsemő és kisgyermekkori nevelési, pszichológiai alapismeretek Költségtérítés ,- Ft/félév bölcsődében gyermekek átmeneti otthonában családok átmeneti otthonában anya és csecsemőotthonokban Képzés helyszíne: Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó Felsőfokú szakképzés: Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ: ) Jogviszony típusa: tanulói nappali és Szakképesítés: csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Jelentkezési feltételek: Érettségi vizsga A csecsemő és kisgyermek korosztály nevelésének és gondozásának megvalósítására alkalmas elméleti tudással rendelkező, és az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, önművelésre és önfejlődésre képes szakemberek képzése. Csecsemő gondozási, ápolási ismeretek, egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretek, csecsemő és kisgyermekkori nevelési, pszichológiai alapismeretek bölcsődében gyermekek átmeneti otthonában családok átmeneti otthonában anya és csecsemőotthonokban Képzés helyszíne: Óvodapedagógus BA,Csecsemő- és Kisgyermeknevelő BA, Szociálpedagógus BA NYME-BPK Dr. Simon István Ágoston NymE-BPK, 9400 Sopron, Ferenczy J. u / ; 99/ ; Óvodapedagógus BA, Csecsemő- és Kisgyermeknevelő BA, Szociálpedagógus BA NYME-BPK Dr. Simon István Ágoston Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep / ; 99/ ; 42 43

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR. Tájékoztató a gyógypedagógus szakvizsga ingyenes megszerzésének lehetőségéről

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR. Tájékoztató a gyógypedagógus szakvizsga ingyenes megszerzésének lehetőségéről EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Tájékoztató a gyógypedagógus szakvizsga ingyenes megszerzésének lehetőségéről Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara ahogy arról korábban

Részletesebben

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés,

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés, - tanító, pedagógia szakkollégium - szakos tanár, - népi játék- és fazekas oktató, - okleveles játék- és szabadidő-szervező (MA), - népi játék és kismesterségek oktatója (OKJ) - tanító, angol nyelv műveltségterület

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség

3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi szint:

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben