FÖLDINÉ DR. ANGYALOSSY ZSUZSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDINÉ DR. ANGYALOSSY ZSUZSA"

Átírás

1 FÖLDINÉ DR. ANGYALOSSY ZSUZSA A VAK VAGY FÉNYÉRZÉKENY GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA

2 Útmutató a szakértõi bizottságoknak

3 A látássérültek pedagógiai szempontú csoportosítását figyelembe véve szólnunk kell a vakok (fényérzékenyek) csoportjáról. Vakok azok, akik fényt sem érzékelnek, vizusuk 0. A fényérzékenyek ugyan az aliglátók csoportjához tartoznak, de a fényérzés fejlesztésén kívül nevelésük-oktatásuk nagyban megegyezik a vakokéval. Tájékozódásukat azonban nagy mértékben segítheti látásmaradványuk. A meglévõ fényérzést szakember útmutatása alapján lehet fejleszteni a gyermek önálló közlekedésében nagy jelentõsége lehet a késõbbiekben. Fontos tudni, hogy a gyermek milyen életkorban vesztette el a látását, hiszen ha késõbbi életkorban (pl. 5 éves kora után), akkor rendelkezik már olyan látós élményekkel, melyeket fel lehet használni az élet bármely területén: az oktatásinevelési folyamatban, az önállóságra nevelésben. Annak a gyermeknek aki vakon született vagy igen korai életszakaszban vesztette el a látását egészen más képe alakul ki a világról, mint a késõbb megvakultaknak. Több odafigyelést, tapasztalatszerzést igényelnek. Milyen jelek utalhatnak arra csecsemõ-, illetve kisgyermekkorban, hogy a gyermek súlyos fokú látássérült? nem reagál a fényre/csak erõs, a szemébe világító fényre reagál figyelmen kívül hagyja a gyermekek számára általában vonzó, színes tárgyakat is nem nyúl a tárgyak után/ a kezébe adott tárgyakat csak tapogatja, ízlelgeti, esetleg hangokat kelt velük csak a hangkeltõ tárgyak érdeklik mozgásfejlõdése nem korának megfelelõ bátortalan/ mozgás közben nekiütközik a bútoroknak, tárgyaknak/elesik azokban tapogatva halad nem mer felmászni, lemászni; a távolságokat, mélységet/magasságot nem tudja megítélni jellemezheti a tétlenség, a hallgatva figyelés csak kísérõvel változtat helyet nem utánoz 71

4 Hogyan gyõzõdhetünk meg arról, hogy a gyermek érzékeli-e a fényt? erõs fényt (pl. elemlámpa, asztali lámpa) irányítunk a szemébe, s figyeljük, reagál-e rá (hunyorog, eltakarja a szemét, sírni kezd, érdeklõdik a fényforrás iránt, nem reagál) megvizsgálhatjuk, hogy követi-e a fény irányát: vízszintesen, függõlegesen; nyúl-e a fényforrás felé, figyel-e a közelében villogtatott lámpára arra fordítja-e a fejét, stb.) A Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ tevékenysége A szemészeti vizsgálatok eredménye és a családtagok tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a gyermek vak (fényérzékeny). A szülõk nehezen nyugszanak bele, hogy gyermekük súlyos fokban látássérült. Segítsük Õket a vakság (fényérzékenység) tényének elfogadtatásában, s buzdítsuk a fejlesztési lehetõségek kihasználására. A korai szakszerû fejlesztés elkezdése érdekében célszerû felkeresni a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságot és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központot (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.: ). A jelentkezést követõen a Bizottság munkatársai értesítik a családot a vizsgálat idõpontjáról. A vizsgálatra való utazás vasúton ingyenes. Utalványt a gyermekorvos és a Bizottság ad a gyermek és kísérõje számára. Egyéb szolgáltatásaik is ingyenesek. A bizottság tagjai kérésre rendszeres tanácsadásban részesítik a látássérült gyermeket nevelõ szülõket, nevelõket. A vizsgálat során megnézik a gyermek fejlettségi szintjét mozgás, tájékozódás, tapintás, beszéd, hallási figyelem, kapcsolatteremtés, játék, önkiszolgálás, általános intelligencia, emlékezet, gondolkodás, figyelem, stb. s ennek eredménye alapján készítik el szakvéleményüket. Természetesen a szülõk, a gyermekkel foglalkozó szakemberek által elmondott gondok, észrevételek is jelzik a további teendõket. A vizsgálat eredményeképpen a szülõkkel egyeztetve javasolnak korai fejlesztést, bölcsõdei, integrált vagy speciális óvodai/ iskolai elhelyezést. A látássérült gyermek szüleit tanácsokkal látják el. Kérésre a bölcsõdében, óvodában dolgozó szakembereket felkészítik a látássérült gyermek fogadására. Korai fejlesztésre Budapesten kívül a legtöbb megyében van lehetõség. Az egyéni vagy csoportos fejlesztõ foglalkozásokon 0-5 éves korú látássérült kisgyermekek vesznek részt. A fejlesztés egyénre szabottan, az aktuális fejlettségi szintnek megfelelõen történik. Elsõsorban a mozgásra, jétákra, önkiszolgálásra, esetenként a látásnevelésre irányul. A korai életszakaszban elkezdett speciális megsegítés csökkentheti a lemaradásokat. A korai fejlesztõk igény szerint felkeresik otthonukban is a családokat és segítenek a gondozási teendõk megszervezésében, a játékok kiválasztásában, a gyermek tartózkodási 72

5 helyének kialakításában, s tanácsokat adhatnak a berendezési tárgyak elrendezésére vonatkozóan is. A szülõk számára szervezett összejövetelek lehetõséget nyújtanak más hasonló helyzetben lévõ családok megismerésére, tapasztalatcserére, s felmerülõ kérdéseikre szakemberektõl is kaphatnak választ. Vak (fényérzékeny) gyermek az ép látásúak közösségében a beiskolázás elõtt Gyógypedagógus (óvodás és iskolás korban utazótanár) segíti azokat a gyermekeket, családjaikat, gondozóikat/pedagógusaikat, akik látó közösségbe kerülnek a Bizottság munkatársainak javaslata illetve a szülõk igényei alapján. Egyre több helyen fogadják be a sérült gyermekeket már bölcsõdés koruktól kezdõdõen is. Jelen füzet ugyan az integrált nevelésrõl szól, de szeretném megemlíteni, hogy a súlyos fokban látássérült gyermekek speciális óvodai/ iskolai nevelésére Budapesten (2 intézményben) és Pécsett van lehetõség. Mindegyik intézmény fogad olyan gyermekeket is, akik a látássérülés mellett értelmi sérültek is. Hallás, illetve csatlakozó mozgássérülés esetén a budapesti intézmények állnak a családok illetve gyermekük rendelkezésére. A látókkal együtt történõ nevelés elsõsorban ép értelmû óvodás/iskolás vak gyermekek számára javasolt. A szakemberek igyekeznek figyelembe venni az egyéni adottságokat, a körülményeket és a lehetõségeket. A családban nevelkedõ súlyos fokban látássérült gyermek fejlesztése szakemberek segítségével ugyan, de a család elsõdleges feladata ép társaikhoz hasonlóan. Az eredményes munka érdekében célszerû a családtagoknak megosztaniuk a teendõket. Az ép látású testvérre ne háruljanak olyan feladatok, melyek teherként jelehetnek meg az életében. Célszerû a más -ság elfogadtatása érdekében a vak kisgyermeket is kimozdítani otthonról lehetõséget teremtve számára a látókkal való kapcsolatteremtésre, s arra, hogy a társak minél hamarabb elfogadják õt. Bölcsõdei elhelyezés Amennyiben a vak kisgyermek valamilyen oknál fogva (pl. a szülõ 4 órás munkát vállal, a testvérek ellátása miatt a vak kisgyermek elhelyezését így kell megoldania, a gyermek fejlõdése csak segítséggel biztosítható) bölcsõdei elhelyezést nyer igyekezzen a gondozókkal, szülõkkel együttmûködve egységes módon segíteni a gyermek optimális fejlõdését. Rendszeresen konzultáljon a helyi bizottság gyógypedagógusa a látássérültek korai fejlesztõivel, pedagógusaival. Az otthon/bölcsõdében elért eredményeket, önállósodási törekvéseket használják fel a fejlõdés/fejlesztés érdekében. Figyeljen mindenki arra, hogy a kisgyermek által elsajátított mozgások, tevékenységek gyakorlására legyen 73

6 lehetõsége a vak (fényérzékeny) gyermeknek is. Környezetének tárgyait, személyeit meg kell ismertetni vele (megmutatni megnevezni cselekedni), hogy érezze biztonságot jelentenek számára. Otthon és a bölcsõdében is legyen lehetõsége a felfedezésre, önálló tevékenységekre (korától, eredményeitõl függõen hagyják mozogni, közlekedni (csúszni, mászni, járkálni), játszani (rakosgatni, tárgyakat összehasonlítani és ismerkedni a lehetõségekkel), vetkõzni, öltözni, kezet mosni, bilit vagy WC-t használni, stb.) Ha a gyermek már képes önálló helyváltoztatásra, akkor segítsék a bölcsõde helyiségeinek alapos megismertetését a szûkebb környezettõl a tágabb felé haladva. Amennyiben a belsõ térben ha segítséggel is, de elboldogul a gyermek, akkor teremtsük meg a lehetõséget az udvar és az ott elhelyezett játéktárgyak felfedezésére is. Segítsék a gyermeket az udvarra kivihetõ játékok nevének, használatának megtanításával is. Kezdetben nagy segítségére lehetnek a gondozónõknek. Óvodai nevelés látó közösségben Az óvodáskorú kisgyermeket a legtöbb szülõ igyekszik maga mellett tudni, s az adott településen íratja be gyermekét a legtöbb esetben a szakértõi bizottság javaslata alapján óvodába. A látássérült gyermeket fogadó óvoda dolgozóit, a leendõ csoporttársak szüleit általában az óvónõ tájékoztatja arról, hogy vak kisgyermek kerül a közösségbe, de a gyermekkel foglalkozó, látássérültek pedagógusa, korai fejlesztõje útmutatása alapján segítségére lehetnek a szülõkön kívül a helyi bizottságokban dolgozó gyógypedagógusok is. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a vak (fényérzékeny) kisgyermek ebben a korban is sokkal több odafigyelést igényel, mint látó társai. Számára a beszéddel kísért cselekvés továbbra is elsõdleges. A tárgyak tapintás (hallás, szaglás, ízérzékelés) útján való megismertetése, a lehetséges tevékenység bemutatása hangozzék el szóban is nevezzük meg a tárgyat, mondjuk el, hogy mit csinálhatunk vele. Hagyjunk azonban a gyermek fantáziájának szárnyalására is idõt még mire lehet használni, mihez hasonlít, miben tér el a már ismert tárgyaktól, cselekvésektõl, stb. A cselekvés fontos momentum, mert a csak szóban történõ megismertetés verbalizmushoz, a fogalmak tartalom-nélküliségéhez vezethet. A kellõ megismerésre megfelelõ idõt kell biztosítani. A különbözõ foglalkozásokba a vak gyermeket is be lehet vonni. Az elõzetes (utólagos) otthoni, fejlesztõ foglalkozásokon történõ gyakorlás, tapasztalatszerzés, a dajka, és a bizottságok megbízott munkatársai is segítségére lehetnek az óvodapedagógusnak. Sokat segíthetnek pl. a testnevelés során azzal, hogy megmutatják az új gyakorlatot a vak kisgyermeknek vagy úgy, hogy beállítják a látássérült mozdulatait, vagy engedik, hogy õ tapogassa le a másik testhelyzetét, s így próbálja meg azt utánozni. Ha sokat mozog, nem üldögél tétlenül, akkor a mozgásának fejlõdésén kívül az értelmi képességei is jobban fejlõdnek. Annak a térnek az aprólékos megismerése amelyben mozognia kell alapvetõ fontosságú a 74

7 biztonságos mozgás, közlekedés szempontjából. A testének ismeretén kívül ismernie kell a térbeli viszonyfogalmakat is. Játékos módon sokat gyakoroltassuk ezt vele (pl. mondókákkal, énekekkel egybekötött testrész-megnevezés, mutogatás, tornagyakorlat; tárgyak elhelyezése a játékos polcra alá, fölé, mellé, stb., de labdával is játszhatunk Hová gurítottam? balra, jobbra, elém, mögém, stb.) A matematikai alapfogalmak elõkészítéséhez szüksége van a gyermeknek a mennyiségek megtapasztalására (több, kevesebb, kisebb, nagyobb, nehezebb, könnyebb, stb.). A szülõknek írt útmutató részletesebben foglalkozik ezzel a témával is. Iskolaválasztás elõtt A beiskolázás éve elõtt segíthetik a bizottságok munkatársai a szülõket abban, hogy felvegyék a kapcsolatot egy olyan gyógypedagógussal, aki elõkészíti a pontírás-olvasás elsajátítását, esetleg megismerteti a gyermekkel (esetleg a szülõvel valamint a helyi bizottság munkatársával is) a pontírást, pontolvasást: a Braille-t. Így a szülõ, a helyi segítõ is együtt tanulhatja a gyermekkel így segítheti a gyakorlást, s az iskolai évek alatt is hasznosíthatja tudását. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében (1146 Budapest, Hermina út 47.) beszerezhetõ az ehhez szükséges írógép és speciális papír (rajzlap is használható). Érdeklõdni a megyei szervezeteknél is lehet. A bizottságokban dolgozók hívják fel a szülõk figyelmét arra, hogy ismét jelenjenek meg a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ munkatársainak vizsgálatán, ahol gyógypedagógiai-pszichológiai-szakorvosi vizsgálati eredmények alapján készítik el szakértõi véleményüket. Javaslatot tesznek az iskolatípus megválasztására is. A lakóhelyen történõ iskolaválasztáshoz is segítséget nyújthatnak a jegyzõvel egyetemben. Tájékoztassák a szülõket és a fogadó iskola vezetõjét arról, hogy a bizottságon való megjelenés, illetve az onnan kapott javaslat teszi majd lehetõvé, hogy a fogadó iskola emelt összegû támogatást kapjon a vak gyermek utáni neveléshez, oktatáshoz. A lakóhelyen történõ iskolaválasztásban sok segítséget nyújthatnak a közeli, nem látássérülteket vizsgáló bizottságok munkatársai is. Segítsék az erre igényt tartó szülõket abban, hogy felvegyék a kapcsolatot a vakok (fényérzékenyek) utazótanáraival (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.), a többségi iskola igazgatójával és a gyermek leendõ pedagógusaival is. Csak a gondos elõkészítés teszi lehetõvé, hogy sikeresen fejlõdjön látó társai között a látássérült gyermek. Az utazótanár segítségével a leendõ pedagógus, a gyermekkel addig és a késõbbiek során is foglalkozó gyógypedagógus/asszisztens/ a helyi bizottság munkatársa, valamint a szülõ is betekintést nyerhet a vakok iskolai életébe, az alkalmazott speciális módszerekbe, eszközök használatába, beszerzési, elké- 75

8 szítési lehetõségeikbe mindez megkönnyítheti számukra a vállalt feladatok teljesítését. Azt, hogy az utazótanárokat a speciális iskola biztosítja, azt jelenti, hogy a vak gyermekek speciális iskolájában már több éves tapasztalattal rendelkeznek, s a gyermek jövõje érdekében igyekeznek minden felmerülõ nevelési-oktatási helyzetben segíteni. A tantárgyakban rejlõ lehetõségekre, korlátokra felhívják a vak gyermekkel foglalkozók valamint a szülõk figyelmét. A gyógypedagógus tanácsokat ad, nem bírál. Mivel az utazótanári megsegítés nem mindennapos, általában havonta egy alkalommal kerül sor a látogatásra, kiemelt jelentõségû, ha helyben is van segítõje a gyermeknek és pedagógusainak. Szükség esetén gyakoribbak is lehetnek a látogatások, de ritkulhatnak is, ha problémamentes az integráció. Lehetõséget biztosíthat a helyi önkormányzat még gyógypedagógiai asszisztens alkalmazására, aki akár naponta is segíti a gyermeket a látássérültek pedagógusa vagy utazótanára, a helyi segítséget nyújtó bizottsági tag és a gyermek tanárainak útmutatása alapján. A szülõknek írt javaslatok, a vakok utazótanárainak útmutatása alapján a gyermek lakóhelyének, iskolájának közelében mûködõ szakemberek abban lehetnek segítségére a gyermeknek és a vele foglalkozóknak, hogy segítik a beilleszkedését, a tananyag elsajátítását, az önállóság kialakítását. A beilleszkedést könnyíti pl., ha felhívják a gyermek és a vele kapcsolatban állók figyelmét arra, hogy: mindig forduljon afelé, akivel beszél, vagy aki beszél hozzá az alapvetõ viselkedési szabályokat õ is tartsa be tudjon kérni, megköszönni, udvariasan elutasítani, elfogadni és adni, stb. ne szolgáltassa ki magát, amire képes próbálja önállóan megoldani. a köszönés nem gond, ha a társak elõre köszönnek, s kezdetben elmondják nevüket is. Ne adjanak fel azonban találós kérdést: Na ki vagyok? mert ez kellemetlen helyzetet teremthet. kézfogásnál mindig a látó nyújtson elõbb kezet (fogja meg a vak kézfogásra nyújtott kezét), így elkerülhetõ a látássérült tétova, céltalannak tûnõ mozdulata a látó csak úgy lépjen el a vak mellõl, ha elõtte tudatja vele, hogy elmegy s közölje azt is, hogy visszajött vagy mellette van. fontos, hogy a látók utasításai, útmutatásai egyértelmûek legyenek: pl. jobbra, balra, elõtted, 2 lépésre, az ajtó mellett jobbra, stb. kisebb gyermeket lehet kézenfogva vezetni (nem húzni-vonni!), nagyobbakat viszont kérjük meg arra, hogy õk fogják meg a látó társ felsõ karját könyök fölött hátulról, s így közlekedjenek, ha szükség van vezetõre. Ily módon a látó kísérõ egy lépéssel elõttük halad, s mozgásával jelzi a változásokat (pl. lépcsõ felfelé, szûk útvonal, stb. kezdetben szavakkal kísérve, majd anélkül). 76

9 A vakok (fényérzékenyek) iskolai együttnevelése Az alábbiakban néhány kiemelt jelentõségû tantárgy kapcsán speciális módszerre és eszközre hívjuk fel a figyelmet. Használatuk elsajátításához a speciális iskola utazótanárainak (óvodai, iskolai) segítségét kérjék, vagy tanulmányozzák a szakirodalmat. Olvasás-írás elõkészítése, anyanyelv/ magyar nyelv és irodalom: nagy és kis hatrekeszes doboz (6 rekeszes tojástartó) gombás tábla (pötyi játék) szöges tábla (házilag is elkészíthetõ, de kölcsönzi a vakok iskolája is) pontírógép (Pict-gép, Mónika pontírógép, Perkins Brailler, stb.) használatát ha nem ismeri még a gyermek az utazótanár (pontírást ismerõ más szakember) útmutatása alapján könnyen el lehet sajátítani rajzlap, illetve braille-papír Braille-tábla, pontozó irattartó az elkészült lapok tárolására (füzetet helyettesíti) számítógép hangos vagy pontírású kijelzõvel, nyomtatóval (felsõbb osztályfokon) A pontírás- olvasás megtanulása a szülõ, a segítõ számára is ajánlott jobban tudja segíteni, ellenõrizni a vak gyermek munkáját. Ember és természet (környezetismeret, fizika, kémia, biológia) speciális tananyagok pl: tájékozódási, érzékelési gyakorlatok gyakoribb bemutatás, valóságos tárgyak szemléltetése, érzékeltetése (preparátum, modell, makett, stb.) erre gyakran otthon, a család, vagy a megsegítõ pedagógus segítségével kerülhet csak sor kísérleteknél (a nem veszélyes!) meg kell ismerje a vak tanuló az eszközöket, a folyamatról pedig szóban kell tájékoztatni. Hang, hõ, szag számára is érzékelhetõ, fényérzékenyeknél a fényjelenség is. Földünk és környezetünk (földrajz) terepasztal (homokasztal) használata, gyurmázás felszíni formák szemléltetésére kiváló, de nem pótolja a kirándulások, séták során szerezhetõ tapasztalatokat a szülõk, a segítõ szakember szerepe itt is jelentõs modellek, makettek domború térképek (mûanyagból leszívással készülnek kölcsönzésük nehézkes, de házilag is készülhet gumiragasztó, fonal, cérna, zsineg, zsinór, kötél, papírcsík s még számtalan egyéni ötlet segítségével, elkészítésében segíthet az utazótanár is, s az eszközhasználatára is megtaníthatja a gyermeket és a vele foglalkozókat) 77

10 Matematika (matematika, rajz és ábrázolás) A gyermeknek sok tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy számfogalma kialakuljon. Vak (fényérzékeny) gyermekek esetében a szóbeli mûveletvégzés gyakoribb. Az írásbeli mûveletvégzést az ún. abakusz helyettesíti (használatára az utazótanár tanítja meg a gyermeket, hozzátartozóit, tanárát. Nehezített a geometriai részek elsajátítása, de segíti a rajz- ábrázolás. A speciális rajztábla és mérõeszközök (vonalzó, körzõ, szögmérõ, pontozó) segítségével képesek szerkeszteni. Derelyevágó, rajzlap/mûanyag fólia segítségével egyszerû ábrák is készíthetõek számukra. Mindezek függvényábrázolásra is alkalmasak. Az egyszerû geometriai alakzatokat kemény kartonból kivágott sablonnal szemléltethetjük. A felszín fogalmának kialakításához dobozokat, stb. lehet kiteríteni. További eszközök: szögestábla gumival (geometriai alakzatok megismerése) a színes rudakat speciális dobozban elhelyezve tudja használni a vak tanuló domború számkártyák dobókocka tapintható felülettel tapintható beosztású mérõeszközök (részben kölcsönözhetõk, részben átalakíthatóak a látók számára készültek) logikai készlet tapintható változata (házilag elkészíthetõ érdes, sima, bársonyos,stb.) MINIMAT készlet számegyenes (házilag elkészíthetõ papír- vagy mûanyagcsíkra pontírású számokkal) speciális törtdoboz (kölcsönözhetõ, de házilag is készíthetõ a mindennapi életben elõforduló lehetõségeken pl. csokoládé, kocka sajt kívül) Dienes készlet kiegészítve tapintható helyiérték táblázattal matematikai jelek pontírásban az írásbeli munkák elvégzéséhez hang- illetve pontírású kijelzõvel ellátott kalkulátorok A TÁBLAI MUNKÁT MINDIG SZÖVEGGEL KÍSÉRJÉK. A VAK GYERMEK IS KÉSZÍTSEN ÍRÁSBELI HÁZI FELADATOT! Mûvészetek (ének-zene, rajz) hallás útján tanulják meg a dalokat képesek a zenehallgatás anyagának elemzésére visszaadják a dal ritmusát ha van az iskolában énekkar s képességei alapján lehetséges legyen tagja a vak gyermek is a kottaolvasásra csak a hangszeres zenét tanuló gyermekeket kell megtanítani, de néhányan akár hallás útján történõ tanulással is képesek kiemelkedõ eredményeket elérni rajzórákon a mûvészettörténeti tananyag tõlük is számonkérhetõ 78

11 Ember és társadalom (történelem) a képek, filmek csak szöveges kísérettel érthetõek az idõszalag domborított változatban elkészíthetõ domború térkép a földrajz tárgynál leírtak szerint elkészíthetõ a korra jellemzõ zenemûvek hallgatása, a múzeumi séták, színházlátogatások segítik a megértést házi dolgozatokat képesek (segítséggel pl. felolvasás, hangjáték) készíteni számítógéppel vagy síkírású írógép segítségével is ha ezen eszközök használatát már elsajátították Informatika (számítástechnika) a számítógép használatát megelõzheti a gépírás tanulása megkönynyítve ezzel a klaviatúra (billentyûzet) használatát. A számítógépekhez (utazótanári segítséggel) beszerezhetõk a speciális kiegészítõk (pl. hangos kijelzõ, pontírású kijelzó). Az iskola vagy a szülõ/gyermek is pályázhat a speciális eszközökhöz szükséges pénzre. Testnevelés (mozgás és tájékozódás fejlesztés) törekedjen mindenki arra, hogy a vak gyermek is sokat mozogjon csak orvosi utasításra mentsék fel a tanulót, de ha lehetséges járjon gyógytestnevelésre, könnyített tornára ez esetben is! Általában kímélõ testnevelésre van szüksége annak a gyermeknek, akinek pl. glaucomája van. Õket óvni kell az ütközéstõl, az emeléstõl, az ugrálástól, a fordított testhelyzetektõl (pl. bukfenc, fejenállás). Az úszás, lovaglás, a téli sportok aktív részese lehet a gyermek megfelelõ segítséggel, hangirányítással. kerékpártúrákon tandem segítségével részt tud venni a vak gyermek is. a fehér bot használatának elsajátítását csak az erre a feladatra kiképzett tréner végezheti! Idegen nyelv kezdetben hallás után tanul a gyermek az adott nyelv pontírásának elsajátítása után olvasásra, írásra is képes hangfelvételek, CD ROM-on lévõ szótárak könnyítik a vakok nyelvtanulását Szabadidõs programok, lehetõségek A helyi bizottságok munkatársai buzdítsák a vak gyermeket arra, hogy vegyen részt minden iskolai és osztálymegmozdulásban, hiszen a közös játékok, kirándulások, vetélkedõk, tanulmányi versenyek, s egyéb, népszokásokhoz, ünnepekhez kapcsolódó mulatságok, kultúrális programok az õ érdekeit is szolgálják. Azzal, hogy jól tud pl. zongorázni, furulyázni, verset/mesét mondani, énekelni, részt vesz az énekkar munkájában, szerepel egy-egy színdarabban, aerobic-bemutatón, stb. nemcsak a társak, de a nem sérült gyermekek szüleinek elismerését is elnyerheti. Közben jobban megismerheti társait, s olyan élményekben lehet 79

12 része, melyek az õ számára is élvezetesek, örömteliek. Érezzék, hogy õk is sok dologra képesek. A vak gyermek is tud hegyet mászni, gyalogolni (idõnként természetesen segítséggel), versenyezni, sportolni (pl úszni), vetélkedni, jelmezt viselni stb. A szakkörök, klubfoglalkozások is kitünõ színhelyek a látó társakkal való együttlétre, ahol bizonyítani tudja azt a vak gyermek, hogy õ is képes sok dologra szövés, kerámiázás, számítógép kezelése (megfelelõ változtatásokkal), ének/ zene (elsõsorban hallás útján, de létezik pontírású kotta is). Pontírású tartalomjegyzékkel, esetenként (megyei szervezeteknél) pontírásban hozzáférhetõ a Zsiráf c. gyermekújság (utazótanár szállítja). A vakok iskolájának tanárai átírnak néhány gyermekkönyvet pontírásba elérhetõségérõl, választékáról szintén az utazótanártól kaphatnak felvilágosítást, kérésre elküldik a megrendelhetõ könyvek listáját. A látássérült gyermekek számára olyan összejöveteleket, táborokat, felzárkóztató programokat szerveznek a gyógypedagógusok, ahol lehetõségük van a látássérült gyermekeknek arra, hogy egymással is beszélgessenek, elmondják a látók között szerzett tapasztalataikat, ötleteket adjanak egymásnak a beilleszkedés megkönnyítésére, a tanulás eredményesebbé tételére. Ezen túlmenõen segítséget kapnak önmaguk megismeréséhez, egyéni gondjaik leküzdéséhez, problémáik megoldásához (pszichológussal beszélgethetnek). A különbözõ szabadidõs programok fejlesztik mozgásukat, lehetõséget teremtenek kultúrális tevékenységek megismerésére, élvezetére; ismereteket, gyakorlatot szerezhetnek a háztartási munkák végzésére vonatkozóan, stb. Figyeljenek arra, hogy az itt szerzett ismereteit, tudását használja is a gyermek! A továbbtanulás: középfokon: felsõfokon: gimnázium számítástechnikai szakközépiskola zenei szakközépiskola szakiskola (a budapesti vagy pécsi intézményben) egyetem (pl. jog, nyelv, tanár valamilyen szaktárgyból) fõiskola (pl. tanár, zene, nyelv, számítástechnika) A gyógymasszõr-képzés érettségihez kötött (Budapesten a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége szervezi) A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségérõl Érdekvédelmi szervezet, a látássérültek 14 éves koruktól lehetnek tagjai. Az ország valamennyi megyéjében megalakult a helyi szervezet. Az általános iskolát végzett fiatalok számára folyamatosan továbbtanulási és szakirányú képzési lehetõséget biztosít, gondoskodik tankönyveik elõállításáról. Hangos- és Braille- 80

13 könyvtárat üzemeltet. Hasznos információkat tartalmaz rendszeres folyóirata a Vakok Világa (látó és pontírású példányban). Számítógép vásárlásához ebben a folyóiratban is közzé tett pályázatainak útján lehet támogatást szerezni. A MVGYOSZ segédeszközöket is árusít (óra, pontírógép, Braille lap, Braille-tábla és pontozó, Braille ABC, vasúti térkép, Magyarország úthálózata, Budapest térkép, iránytû, nyelvkönyvek, szórtárak, kézimunkakönyv, verses kötetek, hangoskönyvtári katalógus, kazetták, néhány kötelezõ olvasmány, szabócenti, abakusz, kalkulátorok, fehér botok, játékok, stb. a készlet változó, telefonon is lehet érdeklõdni). Esetismertetés: T. koraszülött vak kislány. A szülõknek már a szülést követõ hetekben tudomására hozták, hogy baj van a gyermek látásával. A szülõk sosem rejtegették, tartották a négy fal között a kislányt így környezete elsõ perctõl kezdve ismerte T. történetét. A szülõk T. 3 és fél éves korában a helyi óvodában jelentkeztek felvételre. Havonta jártak Budapestre a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság korai fejlesztõihez, s ott tanácsolták a szülõknek a normál gyermekközösséget. Az látó gyermekek szülei természetesen fogadták a hírt, hogy a kislány az õ gyermekükkel együtt fog óvodába járni. Az elsõ szülõi értekezleten az óvónõ elmondta, hogy a kis létszámú, osztatlan csoportban biztonságos, nyugodt, családias légkör uralkodik nem fognak hátrányba kerülni az ép látású gyermekek. Sõt! Megtanulhatják elfogadni a másságot, fejlõdhet alkalmazkodóképességük. A kislány viselkedése, értelmi képességei korának megfelelõek voltak, mozgása azonban visszamaradott, összerendezetlen. Önállóan nem mert közlekedni, csak kapaszkodva mert megállni. Az óvodai beszoktatás folyamatosan történt: két hétig 2 órát töltött édesanyjával együtt a többiekkel, akik elfogadták, s T. is jól érezte magát közöttük. Ezt követõen már egyedül is ott lehetett hagyni folytatták a környezettel való megismertetését, próbálkoztak önálló helyváltoztatással: a szekrénysorba kapaszkodva eljutott a kislány önállóan az építõszõnyegig, s szívesen rakosgatta ott a kockákat. Az óvodában eltöltött idõ hosszabbodtával az udvarra is megpróbálták kivezetni T. sírni kezdett, kapaszkodott az óvónõbe. Nem akart kimenni, de mégis rábeszélték erre. Végig pityergett és az anyukáját hívta. Néhány napos betegség miatti hiányzás után már nem is érezte magát jól az óvodában. Családlátogatásra ment tehát az óvónõ, ahol kiderült, hogy otthon is csak a lakásban érzi jól magát. A szomszédból gyakran hallatszik át a fûrészgép hangja ez lehetett az oka T. ellenkezésének. Ekkor arra gondolt az óvónõ, hogy talán túl korai volt T. óvodai elhelyezése. Egy teljes embert kívánt: ölben érezte csak jól magát, játszani nem akart, ha letette csak feküdt tétlenül. Elõlrõl kezdték tehát a beszoktatást sikerrel! Egyszercsak elindult, félénken, de egyedül is ment. Egy év kellett ahhoz, hogy önállóan közlekedjen a 81

14 csoportszobában. Játszott egyedül és társaival is a lányok bevonták szerepjátékokba. Ismét megpróbálkoztak az udvari játékok fokozatos ismertetésével szívesen hintázott, homokozott. Önbizalma nõtt, kiegyensúlyozott lett. Öt éves korától önállóan ment ki a mosdóba, használta a WC-t, tisztálkodott. Az ismeretek elsajátítására törekedett T. jó természetû, érzelmileg kiegyensúlyozott, vidám, a legapróbb dolgoknak is örülni tudó gyermek. Nagy önfegyelemmel rendelkezik, társaival nyílt, közvetlen, barátkozó. A közös tevékenységekben, foglalkozásokon mindig részt vett. Természetesen több munkát, odafigyelést kívánt, mint a többiek. Matematikai foglalkozásokra tapintható eszközöket készített számára az óvónõ s felhasználták az ép érzékszervek általi ismeretszerzés lehetõségét elsõsorban valós tárgyak megmutatásával. Az irodalmi, zenei anyag nem okozott különösebb problémát arra kellett figyelni, hogy a szavakat tartalommal is megtöltsék amit lehetett többoldalúan is megtapasztaltattak vele (hallás, tapintás, szaglás, ízlelelés, bõrérzékelés...). A körjátékokban, páros táncokban õ is részt tudott venni, csak elõtte meg kellett mutatni neki az adott mozgást. Testnevelés során szorult a legtöbb segítségre: a dajka, a társak jó partnerek voltak ebben. A vizuális tevékenységek helyett vagdosott, tépett, gyurmázott, válogatott, stb. Az óvónõ egyénileg is sokat foglalkozott T.- vel: izomfejlesztés, tapintásfejlesztés, téri tájékozódóképesség fejlesztése, stb. Az óvónõ nem maradt soha magára budapesti gyógypedagógusok, fõiskolai hallgatók/oktatók segítették munkáját hospitálási, konzultálási lehetõség biztosításával a vakok speciális intézményében, szakirodalom ajánlásával. T. közel 7 éves volt, amikor a lakóhelyéhez közel sikerült egy olyan tiflopedagógust találni, aki elkezdte tanítani a kislánynak a pontírást, olvasást. Az õ útmutatása alapján az óvónõ tanította az olvasást, az édesapa pedig az írást. Segítségükre volt még egy fõiskolai hallgató is, aki kutatási program keretében 2 hetente foglalkozott T. speciális fejlesztésével, iskolai elõkészítésével. A Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság munkatársai T.-t 1995-ben iskolaérettnek találták:... javasoljuk, hogy integrált tanulóként kezdje meg tanulmányait a helyi általános iskola 1. osztályában.... További harmonikus fejlõdése érdekében speciális módszerek biztosítására feltétlenül szükség van. Ez utóbbiakat sikerült is biztosítani számára. Az óvodában eltelt 4 év alatt a társak megtanulták elfogadni a másságot, megtanulták, hogyan segítsék a rászorulót, alkalmazkodóképességük finomult. Bíztatni és bátorítani szeretnék minden szülõt és pedagógust, akik hasonló feladat elé kerülnek: merjék vállalni. (Hartdégen Józsefné: Tapasztalataim vak gyermek integrált óvodai nevelésérõl c. írása nyomán) T. összevont osztályban (1-3.) tanult utazótanári (gyakorisága: alkalmi vagy havi), gyógypedagógusi (heti) segítségadás mellett. Továbbra is elfogadták másságát, hiszen ismerték már az óvodából, de az újonnan jövõk számára is jó példát mutattak a régi osztálytársak. A tanítónõ szintén óvodás korától ismerte T.-t. Még az iskolakezdés elõtt megtanulta a magyar Braille-t, majd késõbb a 82

15 németet is T. munkáit ki tudta javítani, feladatait elõre ki tudta jelölni, esetenként meg tudta írni. Számára ez nagy segítséget jelentett a gyermekkel való foglalkozás során. Jelenleg egy közeli falu 5. osztályos tanulója T. Tanárainak egy része ismeri a Braille-t, igyekeznek a specialitások figyelembevételével T. számára megteremteni az ideális feltételeket. Jelenleg már csak utazótanári megsegítésben részesülnek, de mindíg lehetõség van arra, hogy lemaradásait (elsõsorban mozgási, eszközhasználattal kapcsolatos) pótolják, ismereteit kiegészítésék vakos ismeretekkel. A tanárok számára a speciális iskola rendszeresen indít akkreditált tanfolyamot, nyílt napokat szervez melyek eredményesebbé tehetik a súlyos fokban látássérültek tanítási tanulási folyamatát. T. integrációja tudatosan elõkészített, folyamatosan figyelemmel kísért integrációnak mondható. Nem valósulhatott volna meg a szülõk odaadása, okos gyermekszeretete; a tiflopedagógusok segítsége; s a lelkes óvónõ, tanítónõ, tanári gárda felelõségteljes munkája és T. pozitív személyisége, tanulni vágyása nélkül. A vak kislány fejlõdéséról, az óvodai majd az iskolai életrõl három videofilm készült eddig. További folytatásra is sor kerül abban a reményben, hogy megtekintésével segíteni lehet az érdeklõdõ befogadó intézmények pedagógusainak munkáját. A helyi bizottságok munkatársainak munkáját segíthetik a következõ speciális intézmények munkatársai: Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.: Fõvárosi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon (vakok), 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.: Vakok Batthyány László Gyermekotthona Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. Világ Világossága Alapítvány Látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium, Látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális Szakiskolája és Szakiskola 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, 1146 Budapest, Hermina út 47. Látássérült Gyermekek Szüleinek Egyesülete, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.:

Milyen jelek utalhatnak arra csecsemõ-, illetve kisgyermekkorban (0 3 éves korig) hogy az Ön gyermeke súlyos fokban látássérült?

Milyen jelek utalhatnak arra csecsemõ-, illetve kisgyermekkorban (0 3 éves korig) hogy az Ön gyermeke súlyos fokban látássérült? Útmutató a szülõknek Ebben a fejezetben szeretnénk eligazítást nyújtani Önöknek ahhoz, hogy vak vagy fényérzékeny gyermeküket hogyan segítsék a jól látó gyermektársakkal közös nevelés-oktatás feltételei

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Iskolánk tanulói között van már alig- és gyengénlátó tanuló, ezért kapcsolatot létesítettünk két egyesülettel is. Célunk ezzel az volt, hogy az ép gyermekek betekintést nyerjenek a látássérültek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben gyógypedagógus ( Elhangzott 2013. március 22-én, a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Tankönyvrendelés szabályai

Tankönyvrendelés szabályai Tankönyvrendelés szabályai 1. Az iskolában a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat az iskolatitkár intézi. (rendelés, kiosztás, elszámolás) 2. Az iskola a tankönyvrendeléskor a normatív kedvezményből

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai Pedagógus 01 felsőfokú egyetem matematika, számítástechnika Pedagógus 02 felsőfokú főiskola magyar, orosz szakos általános iskolai gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája Pedagógus 03 felsőfokú

Részletesebben