FÖLDINÉ DR. ANGYALOSSY ZSUZSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDINÉ DR. ANGYALOSSY ZSUZSA"

Átírás

1 FÖLDINÉ DR. ANGYALOSSY ZSUZSA A VAK VAGY FÉNYÉRZÉKENY GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA

2 Útmutató a szakértõi bizottságoknak

3 A látássérültek pedagógiai szempontú csoportosítását figyelembe véve szólnunk kell a vakok (fényérzékenyek) csoportjáról. Vakok azok, akik fényt sem érzékelnek, vizusuk 0. A fényérzékenyek ugyan az aliglátók csoportjához tartoznak, de a fényérzés fejlesztésén kívül nevelésük-oktatásuk nagyban megegyezik a vakokéval. Tájékozódásukat azonban nagy mértékben segítheti látásmaradványuk. A meglévõ fényérzést szakember útmutatása alapján lehet fejleszteni a gyermek önálló közlekedésében nagy jelentõsége lehet a késõbbiekben. Fontos tudni, hogy a gyermek milyen életkorban vesztette el a látását, hiszen ha késõbbi életkorban (pl. 5 éves kora után), akkor rendelkezik már olyan látós élményekkel, melyeket fel lehet használni az élet bármely területén: az oktatásinevelési folyamatban, az önállóságra nevelésben. Annak a gyermeknek aki vakon született vagy igen korai életszakaszban vesztette el a látását egészen más képe alakul ki a világról, mint a késõbb megvakultaknak. Több odafigyelést, tapasztalatszerzést igényelnek. Milyen jelek utalhatnak arra csecsemõ-, illetve kisgyermekkorban, hogy a gyermek súlyos fokú látássérült? nem reagál a fényre/csak erõs, a szemébe világító fényre reagál figyelmen kívül hagyja a gyermekek számára általában vonzó, színes tárgyakat is nem nyúl a tárgyak után/ a kezébe adott tárgyakat csak tapogatja, ízlelgeti, esetleg hangokat kelt velük csak a hangkeltõ tárgyak érdeklik mozgásfejlõdése nem korának megfelelõ bátortalan/ mozgás közben nekiütközik a bútoroknak, tárgyaknak/elesik azokban tapogatva halad nem mer felmászni, lemászni; a távolságokat, mélységet/magasságot nem tudja megítélni jellemezheti a tétlenség, a hallgatva figyelés csak kísérõvel változtat helyet nem utánoz 71

4 Hogyan gyõzõdhetünk meg arról, hogy a gyermek érzékeli-e a fényt? erõs fényt (pl. elemlámpa, asztali lámpa) irányítunk a szemébe, s figyeljük, reagál-e rá (hunyorog, eltakarja a szemét, sírni kezd, érdeklõdik a fényforrás iránt, nem reagál) megvizsgálhatjuk, hogy követi-e a fény irányát: vízszintesen, függõlegesen; nyúl-e a fényforrás felé, figyel-e a közelében villogtatott lámpára arra fordítja-e a fejét, stb.) A Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ tevékenysége A szemészeti vizsgálatok eredménye és a családtagok tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a gyermek vak (fényérzékeny). A szülõk nehezen nyugszanak bele, hogy gyermekük súlyos fokban látássérült. Segítsük Õket a vakság (fényérzékenység) tényének elfogadtatásában, s buzdítsuk a fejlesztési lehetõségek kihasználására. A korai szakszerû fejlesztés elkezdése érdekében célszerû felkeresni a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságot és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központot (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.: ). A jelentkezést követõen a Bizottság munkatársai értesítik a családot a vizsgálat idõpontjáról. A vizsgálatra való utazás vasúton ingyenes. Utalványt a gyermekorvos és a Bizottság ad a gyermek és kísérõje számára. Egyéb szolgáltatásaik is ingyenesek. A bizottság tagjai kérésre rendszeres tanácsadásban részesítik a látássérült gyermeket nevelõ szülõket, nevelõket. A vizsgálat során megnézik a gyermek fejlettségi szintjét mozgás, tájékozódás, tapintás, beszéd, hallási figyelem, kapcsolatteremtés, játék, önkiszolgálás, általános intelligencia, emlékezet, gondolkodás, figyelem, stb. s ennek eredménye alapján készítik el szakvéleményüket. Természetesen a szülõk, a gyermekkel foglalkozó szakemberek által elmondott gondok, észrevételek is jelzik a további teendõket. A vizsgálat eredményeképpen a szülõkkel egyeztetve javasolnak korai fejlesztést, bölcsõdei, integrált vagy speciális óvodai/ iskolai elhelyezést. A látássérült gyermek szüleit tanácsokkal látják el. Kérésre a bölcsõdében, óvodában dolgozó szakembereket felkészítik a látássérült gyermek fogadására. Korai fejlesztésre Budapesten kívül a legtöbb megyében van lehetõség. Az egyéni vagy csoportos fejlesztõ foglalkozásokon 0-5 éves korú látássérült kisgyermekek vesznek részt. A fejlesztés egyénre szabottan, az aktuális fejlettségi szintnek megfelelõen történik. Elsõsorban a mozgásra, jétákra, önkiszolgálásra, esetenként a látásnevelésre irányul. A korai életszakaszban elkezdett speciális megsegítés csökkentheti a lemaradásokat. A korai fejlesztõk igény szerint felkeresik otthonukban is a családokat és segítenek a gondozási teendõk megszervezésében, a játékok kiválasztásában, a gyermek tartózkodási 72

5 helyének kialakításában, s tanácsokat adhatnak a berendezési tárgyak elrendezésére vonatkozóan is. A szülõk számára szervezett összejövetelek lehetõséget nyújtanak más hasonló helyzetben lévõ családok megismerésére, tapasztalatcserére, s felmerülõ kérdéseikre szakemberektõl is kaphatnak választ. Vak (fényérzékeny) gyermek az ép látásúak közösségében a beiskolázás elõtt Gyógypedagógus (óvodás és iskolás korban utazótanár) segíti azokat a gyermekeket, családjaikat, gondozóikat/pedagógusaikat, akik látó közösségbe kerülnek a Bizottság munkatársainak javaslata illetve a szülõk igényei alapján. Egyre több helyen fogadják be a sérült gyermekeket már bölcsõdés koruktól kezdõdõen is. Jelen füzet ugyan az integrált nevelésrõl szól, de szeretném megemlíteni, hogy a súlyos fokban látássérült gyermekek speciális óvodai/ iskolai nevelésére Budapesten (2 intézményben) és Pécsett van lehetõség. Mindegyik intézmény fogad olyan gyermekeket is, akik a látássérülés mellett értelmi sérültek is. Hallás, illetve csatlakozó mozgássérülés esetén a budapesti intézmények állnak a családok illetve gyermekük rendelkezésére. A látókkal együtt történõ nevelés elsõsorban ép értelmû óvodás/iskolás vak gyermekek számára javasolt. A szakemberek igyekeznek figyelembe venni az egyéni adottságokat, a körülményeket és a lehetõségeket. A családban nevelkedõ súlyos fokban látássérült gyermek fejlesztése szakemberek segítségével ugyan, de a család elsõdleges feladata ép társaikhoz hasonlóan. Az eredményes munka érdekében célszerû a családtagoknak megosztaniuk a teendõket. Az ép látású testvérre ne háruljanak olyan feladatok, melyek teherként jelehetnek meg az életében. Célszerû a más -ság elfogadtatása érdekében a vak kisgyermeket is kimozdítani otthonról lehetõséget teremtve számára a látókkal való kapcsolatteremtésre, s arra, hogy a társak minél hamarabb elfogadják õt. Bölcsõdei elhelyezés Amennyiben a vak kisgyermek valamilyen oknál fogva (pl. a szülõ 4 órás munkát vállal, a testvérek ellátása miatt a vak kisgyermek elhelyezését így kell megoldania, a gyermek fejlõdése csak segítséggel biztosítható) bölcsõdei elhelyezést nyer igyekezzen a gondozókkal, szülõkkel együttmûködve egységes módon segíteni a gyermek optimális fejlõdését. Rendszeresen konzultáljon a helyi bizottság gyógypedagógusa a látássérültek korai fejlesztõivel, pedagógusaival. Az otthon/bölcsõdében elért eredményeket, önállósodási törekvéseket használják fel a fejlõdés/fejlesztés érdekében. Figyeljen mindenki arra, hogy a kisgyermek által elsajátított mozgások, tevékenységek gyakorlására legyen 73

6 lehetõsége a vak (fényérzékeny) gyermeknek is. Környezetének tárgyait, személyeit meg kell ismertetni vele (megmutatni megnevezni cselekedni), hogy érezze biztonságot jelentenek számára. Otthon és a bölcsõdében is legyen lehetõsége a felfedezésre, önálló tevékenységekre (korától, eredményeitõl függõen hagyják mozogni, közlekedni (csúszni, mászni, járkálni), játszani (rakosgatni, tárgyakat összehasonlítani és ismerkedni a lehetõségekkel), vetkõzni, öltözni, kezet mosni, bilit vagy WC-t használni, stb.) Ha a gyermek már képes önálló helyváltoztatásra, akkor segítsék a bölcsõde helyiségeinek alapos megismertetését a szûkebb környezettõl a tágabb felé haladva. Amennyiben a belsõ térben ha segítséggel is, de elboldogul a gyermek, akkor teremtsük meg a lehetõséget az udvar és az ott elhelyezett játéktárgyak felfedezésére is. Segítsék a gyermeket az udvarra kivihetõ játékok nevének, használatának megtanításával is. Kezdetben nagy segítségére lehetnek a gondozónõknek. Óvodai nevelés látó közösségben Az óvodáskorú kisgyermeket a legtöbb szülõ igyekszik maga mellett tudni, s az adott településen íratja be gyermekét a legtöbb esetben a szakértõi bizottság javaslata alapján óvodába. A látássérült gyermeket fogadó óvoda dolgozóit, a leendõ csoporttársak szüleit általában az óvónõ tájékoztatja arról, hogy vak kisgyermek kerül a közösségbe, de a gyermekkel foglalkozó, látássérültek pedagógusa, korai fejlesztõje útmutatása alapján segítségére lehetnek a szülõkön kívül a helyi bizottságokban dolgozó gyógypedagógusok is. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a vak (fényérzékeny) kisgyermek ebben a korban is sokkal több odafigyelést igényel, mint látó társai. Számára a beszéddel kísért cselekvés továbbra is elsõdleges. A tárgyak tapintás (hallás, szaglás, ízérzékelés) útján való megismertetése, a lehetséges tevékenység bemutatása hangozzék el szóban is nevezzük meg a tárgyat, mondjuk el, hogy mit csinálhatunk vele. Hagyjunk azonban a gyermek fantáziájának szárnyalására is idõt még mire lehet használni, mihez hasonlít, miben tér el a már ismert tárgyaktól, cselekvésektõl, stb. A cselekvés fontos momentum, mert a csak szóban történõ megismertetés verbalizmushoz, a fogalmak tartalom-nélküliségéhez vezethet. A kellõ megismerésre megfelelõ idõt kell biztosítani. A különbözõ foglalkozásokba a vak gyermeket is be lehet vonni. Az elõzetes (utólagos) otthoni, fejlesztõ foglalkozásokon történõ gyakorlás, tapasztalatszerzés, a dajka, és a bizottságok megbízott munkatársai is segítségére lehetnek az óvodapedagógusnak. Sokat segíthetnek pl. a testnevelés során azzal, hogy megmutatják az új gyakorlatot a vak kisgyermeknek vagy úgy, hogy beállítják a látássérült mozdulatait, vagy engedik, hogy õ tapogassa le a másik testhelyzetét, s így próbálja meg azt utánozni. Ha sokat mozog, nem üldögél tétlenül, akkor a mozgásának fejlõdésén kívül az értelmi képességei is jobban fejlõdnek. Annak a térnek az aprólékos megismerése amelyben mozognia kell alapvetõ fontosságú a 74

7 biztonságos mozgás, közlekedés szempontjából. A testének ismeretén kívül ismernie kell a térbeli viszonyfogalmakat is. Játékos módon sokat gyakoroltassuk ezt vele (pl. mondókákkal, énekekkel egybekötött testrész-megnevezés, mutogatás, tornagyakorlat; tárgyak elhelyezése a játékos polcra alá, fölé, mellé, stb., de labdával is játszhatunk Hová gurítottam? balra, jobbra, elém, mögém, stb.) A matematikai alapfogalmak elõkészítéséhez szüksége van a gyermeknek a mennyiségek megtapasztalására (több, kevesebb, kisebb, nagyobb, nehezebb, könnyebb, stb.). A szülõknek írt útmutató részletesebben foglalkozik ezzel a témával is. Iskolaválasztás elõtt A beiskolázás éve elõtt segíthetik a bizottságok munkatársai a szülõket abban, hogy felvegyék a kapcsolatot egy olyan gyógypedagógussal, aki elõkészíti a pontírás-olvasás elsajátítását, esetleg megismerteti a gyermekkel (esetleg a szülõvel valamint a helyi bizottság munkatársával is) a pontírást, pontolvasást: a Braille-t. Így a szülõ, a helyi segítõ is együtt tanulhatja a gyermekkel így segítheti a gyakorlást, s az iskolai évek alatt is hasznosíthatja tudását. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében (1146 Budapest, Hermina út 47.) beszerezhetõ az ehhez szükséges írógép és speciális papír (rajzlap is használható). Érdeklõdni a megyei szervezeteknél is lehet. A bizottságokban dolgozók hívják fel a szülõk figyelmét arra, hogy ismét jelenjenek meg a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ munkatársainak vizsgálatán, ahol gyógypedagógiai-pszichológiai-szakorvosi vizsgálati eredmények alapján készítik el szakértõi véleményüket. Javaslatot tesznek az iskolatípus megválasztására is. A lakóhelyen történõ iskolaválasztáshoz is segítséget nyújthatnak a jegyzõvel egyetemben. Tájékoztassák a szülõket és a fogadó iskola vezetõjét arról, hogy a bizottságon való megjelenés, illetve az onnan kapott javaslat teszi majd lehetõvé, hogy a fogadó iskola emelt összegû támogatást kapjon a vak gyermek utáni neveléshez, oktatáshoz. A lakóhelyen történõ iskolaválasztásban sok segítséget nyújthatnak a közeli, nem látássérülteket vizsgáló bizottságok munkatársai is. Segítsék az erre igényt tartó szülõket abban, hogy felvegyék a kapcsolatot a vakok (fényérzékenyek) utazótanáraival (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.), a többségi iskola igazgatójával és a gyermek leendõ pedagógusaival is. Csak a gondos elõkészítés teszi lehetõvé, hogy sikeresen fejlõdjön látó társai között a látássérült gyermek. Az utazótanár segítségével a leendõ pedagógus, a gyermekkel addig és a késõbbiek során is foglalkozó gyógypedagógus/asszisztens/ a helyi bizottság munkatársa, valamint a szülõ is betekintést nyerhet a vakok iskolai életébe, az alkalmazott speciális módszerekbe, eszközök használatába, beszerzési, elké- 75

8 szítési lehetõségeikbe mindez megkönnyítheti számukra a vállalt feladatok teljesítését. Azt, hogy az utazótanárokat a speciális iskola biztosítja, azt jelenti, hogy a vak gyermekek speciális iskolájában már több éves tapasztalattal rendelkeznek, s a gyermek jövõje érdekében igyekeznek minden felmerülõ nevelési-oktatási helyzetben segíteni. A tantárgyakban rejlõ lehetõségekre, korlátokra felhívják a vak gyermekkel foglalkozók valamint a szülõk figyelmét. A gyógypedagógus tanácsokat ad, nem bírál. Mivel az utazótanári megsegítés nem mindennapos, általában havonta egy alkalommal kerül sor a látogatásra, kiemelt jelentõségû, ha helyben is van segítõje a gyermeknek és pedagógusainak. Szükség esetén gyakoribbak is lehetnek a látogatások, de ritkulhatnak is, ha problémamentes az integráció. Lehetõséget biztosíthat a helyi önkormányzat még gyógypedagógiai asszisztens alkalmazására, aki akár naponta is segíti a gyermeket a látássérültek pedagógusa vagy utazótanára, a helyi segítséget nyújtó bizottsági tag és a gyermek tanárainak útmutatása alapján. A szülõknek írt javaslatok, a vakok utazótanárainak útmutatása alapján a gyermek lakóhelyének, iskolájának közelében mûködõ szakemberek abban lehetnek segítségére a gyermeknek és a vele foglalkozóknak, hogy segítik a beilleszkedését, a tananyag elsajátítását, az önállóság kialakítását. A beilleszkedést könnyíti pl., ha felhívják a gyermek és a vele kapcsolatban állók figyelmét arra, hogy: mindig forduljon afelé, akivel beszél, vagy aki beszél hozzá az alapvetõ viselkedési szabályokat õ is tartsa be tudjon kérni, megköszönni, udvariasan elutasítani, elfogadni és adni, stb. ne szolgáltassa ki magát, amire képes próbálja önállóan megoldani. a köszönés nem gond, ha a társak elõre köszönnek, s kezdetben elmondják nevüket is. Ne adjanak fel azonban találós kérdést: Na ki vagyok? mert ez kellemetlen helyzetet teremthet. kézfogásnál mindig a látó nyújtson elõbb kezet (fogja meg a vak kézfogásra nyújtott kezét), így elkerülhetõ a látássérült tétova, céltalannak tûnõ mozdulata a látó csak úgy lépjen el a vak mellõl, ha elõtte tudatja vele, hogy elmegy s közölje azt is, hogy visszajött vagy mellette van. fontos, hogy a látók utasításai, útmutatásai egyértelmûek legyenek: pl. jobbra, balra, elõtted, 2 lépésre, az ajtó mellett jobbra, stb. kisebb gyermeket lehet kézenfogva vezetni (nem húzni-vonni!), nagyobbakat viszont kérjük meg arra, hogy õk fogják meg a látó társ felsõ karját könyök fölött hátulról, s így közlekedjenek, ha szükség van vezetõre. Ily módon a látó kísérõ egy lépéssel elõttük halad, s mozgásával jelzi a változásokat (pl. lépcsõ felfelé, szûk útvonal, stb. kezdetben szavakkal kísérve, majd anélkül). 76

9 A vakok (fényérzékenyek) iskolai együttnevelése Az alábbiakban néhány kiemelt jelentõségû tantárgy kapcsán speciális módszerre és eszközre hívjuk fel a figyelmet. Használatuk elsajátításához a speciális iskola utazótanárainak (óvodai, iskolai) segítségét kérjék, vagy tanulmányozzák a szakirodalmat. Olvasás-írás elõkészítése, anyanyelv/ magyar nyelv és irodalom: nagy és kis hatrekeszes doboz (6 rekeszes tojástartó) gombás tábla (pötyi játék) szöges tábla (házilag is elkészíthetõ, de kölcsönzi a vakok iskolája is) pontírógép (Pict-gép, Mónika pontírógép, Perkins Brailler, stb.) használatát ha nem ismeri még a gyermek az utazótanár (pontírást ismerõ más szakember) útmutatása alapján könnyen el lehet sajátítani rajzlap, illetve braille-papír Braille-tábla, pontozó irattartó az elkészült lapok tárolására (füzetet helyettesíti) számítógép hangos vagy pontírású kijelzõvel, nyomtatóval (felsõbb osztályfokon) A pontírás- olvasás megtanulása a szülõ, a segítõ számára is ajánlott jobban tudja segíteni, ellenõrizni a vak gyermek munkáját. Ember és természet (környezetismeret, fizika, kémia, biológia) speciális tananyagok pl: tájékozódási, érzékelési gyakorlatok gyakoribb bemutatás, valóságos tárgyak szemléltetése, érzékeltetése (preparátum, modell, makett, stb.) erre gyakran otthon, a család, vagy a megsegítõ pedagógus segítségével kerülhet csak sor kísérleteknél (a nem veszélyes!) meg kell ismerje a vak tanuló az eszközöket, a folyamatról pedig szóban kell tájékoztatni. Hang, hõ, szag számára is érzékelhetõ, fényérzékenyeknél a fényjelenség is. Földünk és környezetünk (földrajz) terepasztal (homokasztal) használata, gyurmázás felszíni formák szemléltetésére kiváló, de nem pótolja a kirándulások, séták során szerezhetõ tapasztalatokat a szülõk, a segítõ szakember szerepe itt is jelentõs modellek, makettek domború térképek (mûanyagból leszívással készülnek kölcsönzésük nehézkes, de házilag is készülhet gumiragasztó, fonal, cérna, zsineg, zsinór, kötél, papírcsík s még számtalan egyéni ötlet segítségével, elkészítésében segíthet az utazótanár is, s az eszközhasználatára is megtaníthatja a gyermeket és a vele foglalkozókat) 77

10 Matematika (matematika, rajz és ábrázolás) A gyermeknek sok tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy számfogalma kialakuljon. Vak (fényérzékeny) gyermekek esetében a szóbeli mûveletvégzés gyakoribb. Az írásbeli mûveletvégzést az ún. abakusz helyettesíti (használatára az utazótanár tanítja meg a gyermeket, hozzátartozóit, tanárát. Nehezített a geometriai részek elsajátítása, de segíti a rajz- ábrázolás. A speciális rajztábla és mérõeszközök (vonalzó, körzõ, szögmérõ, pontozó) segítségével képesek szerkeszteni. Derelyevágó, rajzlap/mûanyag fólia segítségével egyszerû ábrák is készíthetõek számukra. Mindezek függvényábrázolásra is alkalmasak. Az egyszerû geometriai alakzatokat kemény kartonból kivágott sablonnal szemléltethetjük. A felszín fogalmának kialakításához dobozokat, stb. lehet kiteríteni. További eszközök: szögestábla gumival (geometriai alakzatok megismerése) a színes rudakat speciális dobozban elhelyezve tudja használni a vak tanuló domború számkártyák dobókocka tapintható felülettel tapintható beosztású mérõeszközök (részben kölcsönözhetõk, részben átalakíthatóak a látók számára készültek) logikai készlet tapintható változata (házilag elkészíthetõ érdes, sima, bársonyos,stb.) MINIMAT készlet számegyenes (házilag elkészíthetõ papír- vagy mûanyagcsíkra pontírású számokkal) speciális törtdoboz (kölcsönözhetõ, de házilag is készíthetõ a mindennapi életben elõforduló lehetõségeken pl. csokoládé, kocka sajt kívül) Dienes készlet kiegészítve tapintható helyiérték táblázattal matematikai jelek pontírásban az írásbeli munkák elvégzéséhez hang- illetve pontírású kijelzõvel ellátott kalkulátorok A TÁBLAI MUNKÁT MINDIG SZÖVEGGEL KÍSÉRJÉK. A VAK GYERMEK IS KÉSZÍTSEN ÍRÁSBELI HÁZI FELADATOT! Mûvészetek (ének-zene, rajz) hallás útján tanulják meg a dalokat képesek a zenehallgatás anyagának elemzésére visszaadják a dal ritmusát ha van az iskolában énekkar s képességei alapján lehetséges legyen tagja a vak gyermek is a kottaolvasásra csak a hangszeres zenét tanuló gyermekeket kell megtanítani, de néhányan akár hallás útján történõ tanulással is képesek kiemelkedõ eredményeket elérni rajzórákon a mûvészettörténeti tananyag tõlük is számonkérhetõ 78

11 Ember és társadalom (történelem) a képek, filmek csak szöveges kísérettel érthetõek az idõszalag domborított változatban elkészíthetõ domború térkép a földrajz tárgynál leírtak szerint elkészíthetõ a korra jellemzõ zenemûvek hallgatása, a múzeumi séták, színházlátogatások segítik a megértést házi dolgozatokat képesek (segítséggel pl. felolvasás, hangjáték) készíteni számítógéppel vagy síkírású írógép segítségével is ha ezen eszközök használatát már elsajátították Informatika (számítástechnika) a számítógép használatát megelõzheti a gépírás tanulása megkönynyítve ezzel a klaviatúra (billentyûzet) használatát. A számítógépekhez (utazótanári segítséggel) beszerezhetõk a speciális kiegészítõk (pl. hangos kijelzõ, pontírású kijelzó). Az iskola vagy a szülõ/gyermek is pályázhat a speciális eszközökhöz szükséges pénzre. Testnevelés (mozgás és tájékozódás fejlesztés) törekedjen mindenki arra, hogy a vak gyermek is sokat mozogjon csak orvosi utasításra mentsék fel a tanulót, de ha lehetséges járjon gyógytestnevelésre, könnyített tornára ez esetben is! Általában kímélõ testnevelésre van szüksége annak a gyermeknek, akinek pl. glaucomája van. Õket óvni kell az ütközéstõl, az emeléstõl, az ugrálástól, a fordított testhelyzetektõl (pl. bukfenc, fejenállás). Az úszás, lovaglás, a téli sportok aktív részese lehet a gyermek megfelelõ segítséggel, hangirányítással. kerékpártúrákon tandem segítségével részt tud venni a vak gyermek is. a fehér bot használatának elsajátítását csak az erre a feladatra kiképzett tréner végezheti! Idegen nyelv kezdetben hallás után tanul a gyermek az adott nyelv pontírásának elsajátítása után olvasásra, írásra is képes hangfelvételek, CD ROM-on lévõ szótárak könnyítik a vakok nyelvtanulását Szabadidõs programok, lehetõségek A helyi bizottságok munkatársai buzdítsák a vak gyermeket arra, hogy vegyen részt minden iskolai és osztálymegmozdulásban, hiszen a közös játékok, kirándulások, vetélkedõk, tanulmányi versenyek, s egyéb, népszokásokhoz, ünnepekhez kapcsolódó mulatságok, kultúrális programok az õ érdekeit is szolgálják. Azzal, hogy jól tud pl. zongorázni, furulyázni, verset/mesét mondani, énekelni, részt vesz az énekkar munkájában, szerepel egy-egy színdarabban, aerobic-bemutatón, stb. nemcsak a társak, de a nem sérült gyermekek szüleinek elismerését is elnyerheti. Közben jobban megismerheti társait, s olyan élményekben lehet 79

12 része, melyek az õ számára is élvezetesek, örömteliek. Érezzék, hogy õk is sok dologra képesek. A vak gyermek is tud hegyet mászni, gyalogolni (idõnként természetesen segítséggel), versenyezni, sportolni (pl úszni), vetélkedni, jelmezt viselni stb. A szakkörök, klubfoglalkozások is kitünõ színhelyek a látó társakkal való együttlétre, ahol bizonyítani tudja azt a vak gyermek, hogy õ is képes sok dologra szövés, kerámiázás, számítógép kezelése (megfelelõ változtatásokkal), ének/ zene (elsõsorban hallás útján, de létezik pontírású kotta is). Pontírású tartalomjegyzékkel, esetenként (megyei szervezeteknél) pontírásban hozzáférhetõ a Zsiráf c. gyermekújság (utazótanár szállítja). A vakok iskolájának tanárai átírnak néhány gyermekkönyvet pontírásba elérhetõségérõl, választékáról szintén az utazótanártól kaphatnak felvilágosítást, kérésre elküldik a megrendelhetõ könyvek listáját. A látássérült gyermekek számára olyan összejöveteleket, táborokat, felzárkóztató programokat szerveznek a gyógypedagógusok, ahol lehetõségük van a látássérült gyermekeknek arra, hogy egymással is beszélgessenek, elmondják a látók között szerzett tapasztalataikat, ötleteket adjanak egymásnak a beilleszkedés megkönnyítésére, a tanulás eredményesebbé tételére. Ezen túlmenõen segítséget kapnak önmaguk megismeréséhez, egyéni gondjaik leküzdéséhez, problémáik megoldásához (pszichológussal beszélgethetnek). A különbözõ szabadidõs programok fejlesztik mozgásukat, lehetõséget teremtenek kultúrális tevékenységek megismerésére, élvezetére; ismereteket, gyakorlatot szerezhetnek a háztartási munkák végzésére vonatkozóan, stb. Figyeljenek arra, hogy az itt szerzett ismereteit, tudását használja is a gyermek! A továbbtanulás: középfokon: felsõfokon: gimnázium számítástechnikai szakközépiskola zenei szakközépiskola szakiskola (a budapesti vagy pécsi intézményben) egyetem (pl. jog, nyelv, tanár valamilyen szaktárgyból) fõiskola (pl. tanár, zene, nyelv, számítástechnika) A gyógymasszõr-képzés érettségihez kötött (Budapesten a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége szervezi) A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségérõl Érdekvédelmi szervezet, a látássérültek 14 éves koruktól lehetnek tagjai. Az ország valamennyi megyéjében megalakult a helyi szervezet. Az általános iskolát végzett fiatalok számára folyamatosan továbbtanulási és szakirányú képzési lehetõséget biztosít, gondoskodik tankönyveik elõállításáról. Hangos- és Braille- 80

13 könyvtárat üzemeltet. Hasznos információkat tartalmaz rendszeres folyóirata a Vakok Világa (látó és pontírású példányban). Számítógép vásárlásához ebben a folyóiratban is közzé tett pályázatainak útján lehet támogatást szerezni. A MVGYOSZ segédeszközöket is árusít (óra, pontírógép, Braille lap, Braille-tábla és pontozó, Braille ABC, vasúti térkép, Magyarország úthálózata, Budapest térkép, iránytû, nyelvkönyvek, szórtárak, kézimunkakönyv, verses kötetek, hangoskönyvtári katalógus, kazetták, néhány kötelezõ olvasmány, szabócenti, abakusz, kalkulátorok, fehér botok, játékok, stb. a készlet változó, telefonon is lehet érdeklõdni). Esetismertetés: T. koraszülött vak kislány. A szülõknek már a szülést követõ hetekben tudomására hozták, hogy baj van a gyermek látásával. A szülõk sosem rejtegették, tartották a négy fal között a kislányt így környezete elsõ perctõl kezdve ismerte T. történetét. A szülõk T. 3 és fél éves korában a helyi óvodában jelentkeztek felvételre. Havonta jártak Budapestre a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság korai fejlesztõihez, s ott tanácsolták a szülõknek a normál gyermekközösséget. Az látó gyermekek szülei természetesen fogadták a hírt, hogy a kislány az õ gyermekükkel együtt fog óvodába járni. Az elsõ szülõi értekezleten az óvónõ elmondta, hogy a kis létszámú, osztatlan csoportban biztonságos, nyugodt, családias légkör uralkodik nem fognak hátrányba kerülni az ép látású gyermekek. Sõt! Megtanulhatják elfogadni a másságot, fejlõdhet alkalmazkodóképességük. A kislány viselkedése, értelmi képességei korának megfelelõek voltak, mozgása azonban visszamaradott, összerendezetlen. Önállóan nem mert közlekedni, csak kapaszkodva mert megállni. Az óvodai beszoktatás folyamatosan történt: két hétig 2 órát töltött édesanyjával együtt a többiekkel, akik elfogadták, s T. is jól érezte magát közöttük. Ezt követõen már egyedül is ott lehetett hagyni folytatták a környezettel való megismertetését, próbálkoztak önálló helyváltoztatással: a szekrénysorba kapaszkodva eljutott a kislány önállóan az építõszõnyegig, s szívesen rakosgatta ott a kockákat. Az óvodában eltöltött idõ hosszabbodtával az udvarra is megpróbálták kivezetni T. sírni kezdett, kapaszkodott az óvónõbe. Nem akart kimenni, de mégis rábeszélték erre. Végig pityergett és az anyukáját hívta. Néhány napos betegség miatti hiányzás után már nem is érezte magát jól az óvodában. Családlátogatásra ment tehát az óvónõ, ahol kiderült, hogy otthon is csak a lakásban érzi jól magát. A szomszédból gyakran hallatszik át a fûrészgép hangja ez lehetett az oka T. ellenkezésének. Ekkor arra gondolt az óvónõ, hogy talán túl korai volt T. óvodai elhelyezése. Egy teljes embert kívánt: ölben érezte csak jól magát, játszani nem akart, ha letette csak feküdt tétlenül. Elõlrõl kezdték tehát a beszoktatást sikerrel! Egyszercsak elindult, félénken, de egyedül is ment. Egy év kellett ahhoz, hogy önállóan közlekedjen a 81

14 csoportszobában. Játszott egyedül és társaival is a lányok bevonták szerepjátékokba. Ismét megpróbálkoztak az udvari játékok fokozatos ismertetésével szívesen hintázott, homokozott. Önbizalma nõtt, kiegyensúlyozott lett. Öt éves korától önállóan ment ki a mosdóba, használta a WC-t, tisztálkodott. Az ismeretek elsajátítására törekedett T. jó természetû, érzelmileg kiegyensúlyozott, vidám, a legapróbb dolgoknak is örülni tudó gyermek. Nagy önfegyelemmel rendelkezik, társaival nyílt, közvetlen, barátkozó. A közös tevékenységekben, foglalkozásokon mindig részt vett. Természetesen több munkát, odafigyelést kívánt, mint a többiek. Matematikai foglalkozásokra tapintható eszközöket készített számára az óvónõ s felhasználták az ép érzékszervek általi ismeretszerzés lehetõségét elsõsorban valós tárgyak megmutatásával. Az irodalmi, zenei anyag nem okozott különösebb problémát arra kellett figyelni, hogy a szavakat tartalommal is megtöltsék amit lehetett többoldalúan is megtapasztaltattak vele (hallás, tapintás, szaglás, ízlelelés, bõrérzékelés...). A körjátékokban, páros táncokban õ is részt tudott venni, csak elõtte meg kellett mutatni neki az adott mozgást. Testnevelés során szorult a legtöbb segítségre: a dajka, a társak jó partnerek voltak ebben. A vizuális tevékenységek helyett vagdosott, tépett, gyurmázott, válogatott, stb. Az óvónõ egyénileg is sokat foglalkozott T.- vel: izomfejlesztés, tapintásfejlesztés, téri tájékozódóképesség fejlesztése, stb. Az óvónõ nem maradt soha magára budapesti gyógypedagógusok, fõiskolai hallgatók/oktatók segítették munkáját hospitálási, konzultálási lehetõség biztosításával a vakok speciális intézményében, szakirodalom ajánlásával. T. közel 7 éves volt, amikor a lakóhelyéhez közel sikerült egy olyan tiflopedagógust találni, aki elkezdte tanítani a kislánynak a pontírást, olvasást. Az õ útmutatása alapján az óvónõ tanította az olvasást, az édesapa pedig az írást. Segítségükre volt még egy fõiskolai hallgató is, aki kutatási program keretében 2 hetente foglalkozott T. speciális fejlesztésével, iskolai elõkészítésével. A Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság munkatársai T.-t 1995-ben iskolaérettnek találták:... javasoljuk, hogy integrált tanulóként kezdje meg tanulmányait a helyi általános iskola 1. osztályában.... További harmonikus fejlõdése érdekében speciális módszerek biztosítására feltétlenül szükség van. Ez utóbbiakat sikerült is biztosítani számára. Az óvodában eltelt 4 év alatt a társak megtanulták elfogadni a másságot, megtanulták, hogyan segítsék a rászorulót, alkalmazkodóképességük finomult. Bíztatni és bátorítani szeretnék minden szülõt és pedagógust, akik hasonló feladat elé kerülnek: merjék vállalni. (Hartdégen Józsefné: Tapasztalataim vak gyermek integrált óvodai nevelésérõl c. írása nyomán) T. összevont osztályban (1-3.) tanult utazótanári (gyakorisága: alkalmi vagy havi), gyógypedagógusi (heti) segítségadás mellett. Továbbra is elfogadták másságát, hiszen ismerték már az óvodából, de az újonnan jövõk számára is jó példát mutattak a régi osztálytársak. A tanítónõ szintén óvodás korától ismerte T.-t. Még az iskolakezdés elõtt megtanulta a magyar Braille-t, majd késõbb a 82

15 németet is T. munkáit ki tudta javítani, feladatait elõre ki tudta jelölni, esetenként meg tudta írni. Számára ez nagy segítséget jelentett a gyermekkel való foglalkozás során. Jelenleg egy közeli falu 5. osztályos tanulója T. Tanárainak egy része ismeri a Braille-t, igyekeznek a specialitások figyelembevételével T. számára megteremteni az ideális feltételeket. Jelenleg már csak utazótanári megsegítésben részesülnek, de mindíg lehetõség van arra, hogy lemaradásait (elsõsorban mozgási, eszközhasználattal kapcsolatos) pótolják, ismereteit kiegészítésék vakos ismeretekkel. A tanárok számára a speciális iskola rendszeresen indít akkreditált tanfolyamot, nyílt napokat szervez melyek eredményesebbé tehetik a súlyos fokban látássérültek tanítási tanulási folyamatát. T. integrációja tudatosan elõkészített, folyamatosan figyelemmel kísért integrációnak mondható. Nem valósulhatott volna meg a szülõk odaadása, okos gyermekszeretete; a tiflopedagógusok segítsége; s a lelkes óvónõ, tanítónõ, tanári gárda felelõségteljes munkája és T. pozitív személyisége, tanulni vágyása nélkül. A vak kislány fejlõdéséról, az óvodai majd az iskolai életrõl három videofilm készült eddig. További folytatásra is sor kerül abban a reményben, hogy megtekintésével segíteni lehet az érdeklõdõ befogadó intézmények pedagógusainak munkáját. A helyi bizottságok munkatársainak munkáját segíthetik a következõ speciális intézmények munkatársai: Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.: Fõvárosi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon (vakok), 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.: Vakok Batthyány László Gyermekotthona Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. Világ Világossága Alapítvány Látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium, Látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális Szakiskolája és Szakiskola 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, 1146 Budapest, Hermina út 47. Látássérült Gyermekek Szüleinek Egyesülete, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.:

Milyen jelek utalhatnak arra csecsemõ-, illetve kisgyermekkorban (0 3 éves korig) hogy az Ön gyermeke súlyos fokban látássérült?

Milyen jelek utalhatnak arra csecsemõ-, illetve kisgyermekkorban (0 3 éves korig) hogy az Ön gyermeke súlyos fokban látássérült? Útmutató a szülõknek Ebben a fejezetben szeretnénk eligazítást nyújtani Önöknek ahhoz, hogy vak vagy fényérzékeny gyermeküket hogyan segítsék a jól látó gyermektársakkal közös nevelés-oktatás feltételei

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben gyógypedagógus ( Elhangzott 2013. március 22-én, a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről Lezárva: 1999. május 31. Hatályos: 2003. I. 1. 29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről A felsőoktatásról

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05.

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. Jellemzők, rehabilitáció A hallási fogyatékos emberek Halláskárosodás- a populáció 10%-a Hanghullámok gyakorisága, frekvenciája = Hz; Hangerő = db Az emberi fül 20-20 000 Hz-t érzékel, Emberi beszéd kb.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Iskolánk tanulói között van már alig- és gyengénlátó tanuló, ezért kapcsolatot létesítettünk két egyesülettel is. Célunk ezzel az volt, hogy az ép gyermekek betekintést nyerjenek a látássérültek

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2013-2014.

TOVÁBBTANULÁS 2013-2014. TOVÁBBTANULÁS 2013-2014. Azonos felvételi eljárás a 4., 6. és 8. évfolyamon Gyermekükkel közösen döntsenek A tanuló képességeinek megfelelően A szülőknek közösen kell dönteniük - Vitás esetben a bíróság

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

1. osztályos taneszközök

1. osztályos taneszközök 1. osztályos taneszközök Kisalakú vonalas (14-3 Kötelező olvasmány: Magyar nyelv és Ablak-Zsiráf irodalom Írólap 2 Matematikai eszközök Matematika Betűkirakó 1 Egyenes műanyag vonalzó 30 Kisalakú négyzetrácsos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

A látássérült hallgatók speciális igényei a felsőoktatásban, megsegítésük lehetőségei

A látássérült hallgatók speciális igényei a felsőoktatásban, megsegítésük lehetőségei A látássérült hallgatók speciális igényei a felsőoktatásban, megsegítésük lehetőségei Kovács Krisztina, fogyatékos-ügyi koordinátor, ELTE Érzékenyítő tréning PPK 2011. január 14. Vázlat A látássérülés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Megújulunk! www.makoiiskola.hu Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Informatika tagozat Sporttagozat (úszás) Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Akkordikus zenei tanszak

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

2 db nagyalakú vonalas füzet. 1 db nagyalakú vonalas füzet, atlasz. 1-1 db nagyalakú sima füzet, alapműveletes zsebszámológép.

2 db nagyalakú vonalas füzet. 1 db nagyalakú vonalas füzet, atlasz. 1-1 db nagyalakú sima füzet, alapműveletes zsebszámológép. Eszközök és felszerelések jegyzéke Szakközépiskola Minden tantárgyban szükséges radír, íróeszköz - toll, HB-s ceruza - és füzet, tankönyv, munkafüzet, továbbá 1 csomag A5-ös írólap, akkor is ha ezt külön

Részletesebben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben SZK 104_15 ÉN DIMENZIÓI REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben modul szerzője: Schüttler Vera Z SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 4. ÉVFOLYM 180 SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre 1.osztály Füzetek: 27-32 (mat.) 3 db 14-32 (Írás) 4 db 36-16 (ének) 1 db 20-32 (sima) 1db házi feladat 2 db Felszerelés: grafitceruzák: 3 db HB-s, 2H-s

Részletesebben