Milyen jelek utalhatnak arra csecsemõ-, illetve kisgyermekkorban (0 3 éves korig) hogy az Ön gyermeke súlyos fokban látássérült?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Milyen jelek utalhatnak arra csecsemõ-, illetve kisgyermekkorban (0 3 éves korig) hogy az Ön gyermeke súlyos fokban látássérült?"

Átírás

1

2 Útmutató a szülõknek

3 Ebben a fejezetben szeretnénk eligazítást nyújtani Önöknek ahhoz, hogy vak vagy fényérzékeny gyermeküket hogyan segítsék a jól látó gyermektársakkal közös nevelés-oktatás feltételei között. Igen sokat tehetnek, mert többek között a családban szerzett jó és sokoldalú tapasztalatszerzés is hozzájárul ahhoz, hogy látó társaikhoz hasonlóan fejlõdjenek. A súlyos fokban látássérültek pedagógiai szempontú alcsoportja közül kettõt emelnék ki: Vakok azok, akik fényt sem érzékelnek, vizusuk 0. A fényérzékenyek ugyan az aliglátók csoportjához tartoznak, de a fényérzés fejlesztésén kívül nevelésük-oktatásuk nagyban megegyezik a vakokéval (ezért is foglalkozunk ebben a fejezetben velük), jóllehet tájékozódásukat nagy mértékben segítheti látásmaradványuk. Fontos tudni, hogy a vak gyermek milyen életkorban vesztette el a látását, hiszen ha késõbbi életkorban (pl. 5 éves kora után), akkor rendelkezik már látós élményekkel, melyeket fel lehet használni az élet bármely területén: az oktatásinevelési folyamatban, az önállóságra nevelésben. Annak a gyermeknek aki vakon született vagy igen korai életszakaszban vesztette el a látását egészen más képe alakul ki a világról, mint a késõbb megvakultaknak. Õk több odafigyelést, tapasztalatszerzési lehetõséget igényelnek. Milyen jelek utalhatnak arra csecsemõ-, illetve kisgyermekkorban (0 3 éves korig) hogy az Ön gyermeke súlyos fokban látássérült? nem reagál a fényre vagy csak erõs, a szemébe világító fényre reagál nem nyúl a tárgyak után/ a kezébe adott tárgyakat csak tapogatja, ízlelgeti, esetleg hangokat kelt velük csak a hangkeltõ tárgyak érdeklik figyelmen kívül hagyja a gyermekek számára általában vonzó, színes tárgyakat nem utánoz mozgásfejlõdése nem korának megfelelõ, bátortalan/ mozgás közben nekiütközik a bútoroknak, tárgyaknak/elesik azokban tapogatva halad nem mer felmászni, lemászni; a távolságokat, mélységet/magasságot nem tudja megítélni jellemezheti a tétlenség, a hallgatva figyelés csak kísérõvel változtat helyet 85

4 Hogyan gyõzõdhet meg arról, hogy gyermeke érzékeli a fényt? erõs fényt (pl. elemlámpa, asztali lámpa) irányít a szemébe, s figyeli, reagál-e rá (hunyorog, eltakarja a szemét, sírni kezd, érdeklõdik a fényforrás iránt, nem reagál) megvizsgálhatja, hogy követi-e a fény irányát: vízszintesen, függõlegesen; nyúl-e a fényforrás felé, figyel-e a közelében villogtatott lámpára arra fordítja-e a fejét, stb.) A korai fejlesztés A szemészeti vizsgálatok eredménye és a családtagok tapasztalatai alapján már a korai életszakaszban megállapítható, hogy a gyermek vak vagy fényérzékeny. A korai szakszerú fejlesztés elkezdése érdekében célszerû felkeresni a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságot és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központot (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.: 06 (1) /17). A jelentkezést követõen a bizottság munkatársai értesítik Önöket a vizsgálat idõpontjáról. A vizsgálatra való utazás vasúton ingyenes. Utalványt a gyermekorvos és a bizottság ad a gyermek és kísérõje számára. A vizsgálat eredményeképpen Önökkel egyeztetve javasolhatnak korai fejlesztést, bölcsõdei, integrált vagy speciális óvodai/ iskolai elhelyezést. A döntés joga az Önök kezében van! Korai fejlesztésre Budapesten kívül a legtöbb megyében lehetõség van. A vidéken mûködõ korai fejlesztõkkel a bizottság munkatársainak segítségével vehetik fel a kapcsolatot. A fejlesztés elsõsorban a mozgásra, játékra, önkiszolgálásra, esetenként a látásnevelésre irányul. A korai életszakaszban elkezdett speciális megsegítés csökkentheti a lemaradásokat. A korai fejlesztõk igény szerint felkeresik otthonukban is Önöket, és segítenek a gondozási teendõk megszervezésében, a játékok kiválasztásában, a gyermek tartózkodási helyének kialakításában, s tanácsokat adhatnak a berendezési tárgyak elrendezésére vonatkozóan is. A családok számára szervezett összejövetelek lehetõséget nyújtanak más hasonló helyzetben lévõ családok megismerésére, tapasztalatcserére, s felmerülõ kérdéseikre szakemberektõl is kaphatnak választ. A vak (fényérzékeny) gyermek az éplátásúak közösségében A látókkal együtt történõ nevelés elsõsorban ép értelmû óvodás/iskolás vak gyermekek számára javasolt. A családban nem bentlakásos intézményben nevelkedõ súlyos fokban látássérült gyermek fejlesztése elsõsorban a család feladata ép társaikhoz hasonlóan 86

5 ehhez kaphatnak Önök segítséget a szakemberektõl. Az eredményes munka érdekében célszerû a családtagoknak megosztaniuk a teendõket. Az ép látású testvérre ne háruljanak olyan feladatok, melyek teherként jelehetnek meg az életében. Célszerû a más -ság elfogadtatása érdekében a vak kisgyermeket is kimozdítani otthonról lehetõséget teremtve számára a látókkal való kapcsolatteremtésre, s arra, hogy a társak minél hamarabb elfogadják õt. Az elfogadás, a megfelelõen kialakított napirend, a gyermekkel szemben kialakított reális elvárások meghozzák gyümölcsüket a vak kisgyermek is képes lesz beilleszkedni a látó társak csoportjába. A vak kisgyermek a hangok, a tapintási, ízérzékelési, szaglási élmények birtokában fedezi fel a világot lehetõvé kell tenni számára, hogy minél több érzékszervi tapasztalatot szerezzen. Ismerkedjen meg a gyermek a lakásban hallható zajok, hangok forrásával (pl. folyik a víz a kádba kád és a vízcsap megmutatása; cseng a telefon a telefonkészülék kézbe adása, elõkészületek az evéshez ismerkedés az evõeszközzel, tányérral, stb.); a hétköznapi élet tárgyainak kézbeadásával: mindenféle evõeszköz, tányérok, bögrék, szappantartók, szappanok, tej dobozban, zacskóban, zöldségfelék eredeti alakjukban, esetleg eredeti helyszínen, stb.; a lakás különbözõ helyiségeinek, szagos tárgyainak tipikus illatával; a különbözõ ízekkel (édes, savanyú, keserû, sós). A lakáson kívül is nevezzék meg az udvaron, utcán hallható hangok forrását, az érezhetõ szagok eredetét, a tapintható tárgyakat, növényeket, állatokat. A szavak tartalommal való megtöltése ily mõdon is segíti a gyermek fejlõdését. A sok beszéd, tapasztalatszerzési lehetõség biztosítása mellett a játéknak is nagy szerepe van a gyermek fejlõdésében. A látás kiesése miatt a vak gyermek nem tudja utánozni pl. a társak játékát ezért meg kell ismertetni vele az adott tárgyat, s annak használatát a kezdetektõl fogva adják a gyermek kezébe a játékokat, tárgyakat, s mondják meg a nevét. Hagyják, hogy megízlelje (ha lehet), ütögesse, hangot keltsen vele, majd mutassák meg, hogy mit lehet vele tenni. Mozogjon sokat együtt a felnõtt, a testvér a vak gyermekkel különféle a vak gyermek számára kedves játékokkal késztesse helyváltoztatásra, ismertesse meg azt a teret, amelyben mozog. Miközben beszéddel is kíséri a tevékenységeket a vak gyermek számára is hozzáéférhetõvé teszi a számára elérhetelennek tûnõ dolgok mibenlétét. A bölcsõdébe adás lehetõsége Amennyiben a vak kisgyermek valamilyen oknál fogva (pl. a szülõ 4 órás munkát vállal, a testvérek ellátása miatt a vak kisgyermek elhelyezését így kell megoldania, a gyermek fejlõdése csak segítséggel biztosítható) bölcsõdei elhelyezést nyer igyekezzenek a gondozókkal együttmûködve egységes módon a 87

6 szakemberek útmutatása, az Önök tapasztalatai alapján, nevelni a gyermeket. Az otthon/bölcsõdében elért eredményeket, önállósodási törekvéseket mindkét helyszínen használják fel a további fejlõdés/fejlesztés érdekében. Figyeljen mindenki arra, hogy a kisgyermek által elsajátított mozgások, tevékenységek gyakorlására legyen lehetõsége a vak (fényérzékeny) gyermeknek is. Környezetének tárgyait, személyeit meg kell ismertetni vele, hogy érezze biztonságot jelentenek számára. Otthon és a bölcsõdében is legyen lehetõsége a felfedezésre, önálló tevékenységekre (korától, eredményeitõl függõen hagyják mozogni, közlekedni (csúszni, mászni, járkálni), játszani (rakosgatni, tárgyakat összehasonlítani és ismerkedni a lehetõségekkel), vetkõzni, öltözni, kezet mosni, bilit vagy WC-t használni, stb.) Ha a gyermek már képes önálló helyváltoztatásra, akkor a bölcsõde helyiségeinek megismertetése mellett legyen lehetõség az udvar és az ott elhelyezett játéktárgyak felfedezésére is. Tanítsák meg a gyermeknek az udvarra kivihetõ játékok nevét, használatát is. Kezdetben Önök is segítségére lehetnek a gondozónõknek, ha a bölcsõde vezetõje hozzájárul ehhez. A gyermek integrált óvodai nevelése Az óvodáskorú kisgyermeket a legtöbb szülõ igyekszik maga mellett tudni, s az adott településen íratja be gyermekét a szakértõi bizottság javaslata alapján óvodába. Ezzel a lehetõséggel egyre több szülõ él, hiszen a látó közösségben a gyermek együtt nevelkedhet hasonló korú társaival, sokat tanulhat tõlük, s a látó társak is megtanulják a másság elfogadását. A látássérült gyermeket fogadó óvoda dolgozóit, a leendõ csoporttársak szüleit általában az óvónõ tájékoztatja arról, hogy vak (fényérzékeny) kisgyermek kerül a közösségbe. Törekedjenek Önök is arra, hogy elmondhassák azt, miért kerül a gyermekük látók közé, mit tud már és miben szorul segítségre. A gyermek beilleszkedését megkönnyítheti a család azzal, ha otthon is mindent megismertet a gyermekkel (pl. a testrészeket, a lakás részeit és a bennük való közlekedési útvonalakat), ha önállóságra szoktatja hagyja, hogy megcsinálja azt, amire már képes önállóan vetközni, öltözni, enni, inni, segíteni a terítésben, kezet mosni, WC-t/bilit használni, elõvenni és elrakni a játékait, ruháit, eljutni a lakás különbözõ helyiségeibe, stb. A vak kisgyermek természetesen ebben a korban is sokkal több odafigyelést igényel, mint látó társai. Számára a beszéddel kísért cselekvés továbbra is elsõdleges: ha mód van rá, minden érzékszervét (fül, ujjak, orr, nyelv esetleg szem) használják fel ahhoz, hogy megismerje környezetét a használati tárgyakat, a játékait, ruháit, stb. Azt amit csinálunk, mondjuk is el a gyermeknek. A hangok, érintések továbbra is tudósítják a gyermeket a vele foglalkozók/társak érzelmi állapotáról, helyzetérõl, tevékenységérõl. Kérjék meg az óvodapedagógust, hogy az otthoni gyakorlatnak megfelelõen tájékoztassa minden esetben a gyermeket arról, hogy mellette van, s távozáskor is hívja fel a 88

7 figyelmet erre a tényre. Mindig tudja a gyermek, hogy kik vannak vele, s mit fognak csinálni. Ha a gyermekkel megismertetik az óvoda helyiségeit, azok berendezési tárgyait, a játékok helyét úgy, hogy egyénileg odavezetik a helyszínre, akkor kellõ begyakorlás után a vak kisgyermek önállóan tud közlekedni az ismert környezetben (csoportszoba, mosdó, az óvoda egyéb helyiségei, udvar), megtalálja a berendezési tárgyakat, a polcokon, szekrényekben elhelyezett játékokat, tárgyakat, ruháit. A környezet és a társak megismerését segítheti az óvodában alkalmazott vagy más intézménybõl érkezõ gyógypedagógus. Amennyiben nincs az óvodában ilyen foglalkozású segítõ, akkor az óvónõ, a dajka vagy esetleg Ön is átsegítheti gyermekét a kezdeti nehézségeken. Ez utóbbi megoldáshoz (hogy Ön segít) természetesen az óvodavezetõ hozzájárulása szükséges. A rend, az állandõ hely kialakítása minden gyermek számára hasznos, a vak gyermek számára pedig nélkülözhetetlen sok kellemetlen ütközéstõl, keresgéléstõl óvja meg a látássérültet. Az udvari játékoknak, kirándulásoknak, játszótéri foglalkozásoknak is részese kell legyen a gyermek. Megkönnyíthetik Önök az óvónõk munkáját azzal, ha kiviszik a gyermeküket Önök is ezekre a helyszínekre és megismertetik vele a környezetet és a játéktárgyakat. A homok, a különféle talajminõségek, felszíni viszonyok, a játszótéri eszközök (csúszda, mászóka, hinta) mind-mind segítik önállóságának kialakulását, környezetének megismerését. Ismert környezetben a háromkerekû bicikli használatát is képesek elsajátítani! Hagyni kell, hogy ugráljon, futkározzon, labdázzon a többiekkel (megismertetés, gyakorlás után). A kirándulásokra õ is cipeljen olyan tárgyakat amelyekre szükség lesz (hátizsák, labda, homokozóeszközök, stb.), így fejlõdik egyensúlyérzéke, s egyben érezheti õ is, társai is, hogy meg tud tenni õ is olyan dolgokat, mint a többiek. A napirend betartása továbbra is fontos abban, hogy segítse a gyermeket a rendszeres életritmus kialakításában, a napszakok megkülönböztetésében, s az idõ fogalmának kialakulásában. Önkiszolgálás Étkezésekkor el kell mondani a gyermeknek, hogy mit kap enni, s mit hol talál meg a tányérján. Kérjék meg az óvodapedagógust, hogy kezdetben engedje meg, hogy a gyermek megvizsgálja szaglás, esetleg tapintás útján az ételt, italt. Balesetek (kiborul, feldõl, leesik valami) természetesen elõfordulhatnak, mint mindenki másnál, de sok-sok türelem, gyakorlás után elérhetõ a cél: önállóan étkezni tudó gyermek. A vak kisgyermek is képes hosszabb rövidebb ideig tartó gyakorlás után a naposi teendõk ellátására (terítés, asztal letörlése, szalvéta hajtogatása, kiosztása, ügyesebbeknél víz töltése, öntözés, stb.). 89

8 Öltözködéskor, vetkõzéskor törekedni kell az önállóságra otthon és az óvodában is. Eleinte természetesen lassabban készül el, de a rendszeres gyakorlás e téren is meghozza eredményét. Ruháit olyan helyre kell tenni, amit önállóan is megtalál fogason, szekrényen legyen tapintható jele melynek kiválasztásába a gyemeket is bele lehet vonni, a szülõ is tehet javaslatot. Ilyen jelek lehetnek pl. a gyermek számára kellemes tapintású ábra, felragasztott fél dió, vagy egyéb termény (bab, borsó), kavics, fonalból, gyufából készített ábra, stb. Az így kiválasztott jel kerülhet aztán a gyermek által készített tárgyakra, mûvek re is. Ne felejtsék, a 4 év körüli vak kigyermek képes az önálló öltözködésre, vetkõzésre. Ahhoz, hogy a látássérült gyermek 3 évesen képes legyen önálló kéz- és arcmosásra, fogmosásra, ismernie kell minden eszköznek (csap, szappan, törülközõ, fogkefe, fogkrém, pohár) a helyét és helyes használatát. Célszerû itt is a tapintható jel-, a többiekétõl eltérõ anyagú törölközõ használata. Napi kapcsolat az óvodapedagógussal. Kérjék meg az óvodapedagógust arra, hogy a gyermek által megismert tárgyakról, tevékenységi formákról tájékoztassa Önöket így otthon is tudják gyakoroltatni vele azok felismerését, önálló elvégzését. Önök is meséljenek az otthon elért eredményekrõl. A napi kapcsolat, az összehangolt foglalkozások lehetõvé teszik azt, hogy a gyermek egyre több ismeret birtokába jusson. A finommozgások otthoni fejlesztése mellett újabb színtér lehet az óvoda válogasson, ki- berakodjon, fûzögessen ott is a vak gyermek. Fontos, hogy a nagyobb méretektõl haladjunk az egyre kisebbedõ tárgyak használata felé. A mesék eljátszása minden gyermek számára nagy élményt jelent a látássérült gyermek játékát is megkönnyíti a szerepre utaló tárgyak, jelmezek használata. Õ is szívesen lesz. pl. Hamupipõke, aki lencsét válogat (bab, borsó, búza közül) s ezzel játékosan fejlõdnek finommozgásai is a tapintóérzék fejlõdésén kívül. Ez a játék az emlékezet, figyelem, feladattudat, stb. fejlõdésére is jó hatással van. A vak gyermek épen maradt érzékszerveit fejleszti, s a látók számára is élvezetes játék lehet a hangok, szagok, ízek, tapintással megkülönböztethetõ tárgyak világa. Bekötött szemmel a társak is szívesen kapcsolódnak be az ilyen jellegû tevékenységekbe. Fejlesztõ játékszerek. Nagy segítségére lehetnek Önök (esetleg a társak szülei) az óvodapedagógusnak, ha saját maguk készítenek pl. szagos játékot (orvosságos üvegekbe rejtett szaganyagok (illatszerek, fûszerek) Keresd a párját! Mit rejt az üveg? Hol érezheted ezeket az illatokat?, stb. játékhoz). Olcsóbb megoldás és változatosabb, mint a készen kapható érzékelõ játékok, hiszen a készlet bõvíthetõ, változtatható. Erre a mintára készülhet különbözõ anyagminõségû kártya (kartonlapra ragasztott selyem, szövet, bársony, papír, stb.) memóriajáték, kártya, párkeresõ lehet belõle, s a mesék illusztrációjaként is felhasználható (pl. selyembõl készült a királylány ruhája, papírbõl készítettek csákót, stb.). A mindennapi élet tárgyai is bekerülhetnek az óvodai polcokra (pl. 90

9 fazék, lábos, mosogatószivacs, tojástartó, stb. a szerep-játékokhoz), így lehetõség nyílik a játéktárgyak nagyságával való összehasonlításra is (nagyság, anyag, használat). Az Önök és az óvodapedagógus fantáziája szabhat csak határt az olyan eszközök elkészítésének, melyek használata minden gyermek számára örömteli lehet. A vak (fényérzékeny) gyermeket is be lehet vonni a különbözõ foglalkozásokba. Az elõzetes (utólagos) otthoni gyakorlás, tapasztalatszerzés azonban nélkülözhetetlen. A testnevelés foglalkozások során a dajka, a gyógypedagógus, esetleg a társak segíthetnek azzal, hogy beállítják a látássérült mozdulatait vagy engedik, hogy letapogassa az õ testhelyzetüket, s így utánozza le a mozgást. Ennek természetesen elõfeltétele, hogy a gyermek tisztában legyen saját testrészeinek nevével és elhelyezkedésével. Otthon aztán sor kerülhet a további gyakorlásra (az óvodapedagógus tájékoztatása alapján: pl. a kartartásokat tanultuk, pókjárást, törpejárást stb. ismerte meg a gyermek). Ha otthon is sokat mozog a vak gyermek s nem üldögél tétlenül, akkor a mozgásának fejlõdésén kívül az értelmi képességei is jobban fejlõdnek Matematikai alapfogalmak elõkészítése. A több, kevesebb, kisebb, nagyobb, nehezebb, könnyebb, stb. fogalmának kialakítására is az Önök segítségére van szükség. Méricskéljen, rakosgasson sokat a gyermek, ismertessék meg vele az üzletekben kapható árukat eredeti formájukban is (pl. élelmiszerek: zacskós/dobozos tej, konzervek, egész kenyér; méterárúk, stb.). Játszhatnak otthon boltost az áruk a kamrából, hütõszekrénybõl is elõkerülhetnek, de megelõzheti egy közös bevásárlás is. Ötletek: a gyermek az eladó kérjünk tõle 1 narancsot, a család másik tagja kettõt kinek van több/kevesebb narancsa? Játékpénzekkel (esetleg valódi fémpénzekkel) lehet fizetni is. Melyik zacskó nehezebb? Amelyikben 1 narancs, vagy amelyikben 2 narancs van? Melyik a könnyebb? Vehetünk 1 liter vagy 2 liter tejet (játékból otthon vagy a boltban a gyerek részese lehet annak is, hogy 1 literbõl jut több a család tagjainak vagy kettõbõl. Játszhatnak vele azonban más tárgyakkal is lényeg az, hogy a gyermek meg tudja állapítani, hogy mibõl van több/kevesebb (pl. cukorka, csoki, lego, gyümölcs, zöldség, baba, autó, gomb, étel, innivaló, stb.), melyik a nehezebb/könnyebb a játéktárgyai közül, mi a rövidebb/hosszabb (pl. fakanál nyele, sál, fonaldarabka), melyik a kisebb/nagyobb (pl. kanalak, játéktárgyak), ki/mi alacsonyabb/magasabb (pl. családtagok, társak; lépcsõfokok, asztal, szék). Iskolás lesz a gyermek Az iskolaválasztás. Elsõsorban az ép értelmû vak (fényérzékeny) gyermekek szülei számára lehet reális választási lehetõség a vakok speciális bentlakásos iskolája mellett a látókkal közös beiskolázás. Külföldön ez már egy elterjedt lehetõség, hazánkban még csak kialakulóban van. 91

10 A beiskolázás éve elõtt fel lehet venni egy olyan gyógypedagógussal a kapcsolatot, aki megismerteti a vak gyermekkel a pontírást, -olvasást a Braille-t). Önök is együtt tanulhatják gyermekükkel így segíthetik a gyakorlást, s az iskolai évek alatt is hasznosíthatják tudásukat. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében vagy külföldön (pl. Csehország, Németország, Ausztria) beszerezhetõ az ehhez szükséges írógép és speciális papír (rajzlap is használható). Érdeklõdni a megyei szervezeteknél is lehet. Gyermekük érdekében ismét kérjék a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ munkatársainak vizsgálatát õk tesznek javaslatot az iskolaválasztásra (speciális vagy látókkal együttes). A lakóhelyen történõ iskolaválasztáshoz is segítséget nyújthatnak, ha Önök ezt igénylik. Még a beiratás elõtt természetesen célszerû felkeresni az Önök által megfelelõnek tartott, vagy a bizottság munkatársai által javasolt iskola vezetõségét, a gyermek leendõ pedagógusát, s tájékozódni arról, hogy fogadják-e az Önök látássérült gyermekét, s milyen feltételeket tudnak biztosítani a számára. Alkalmat kell keresni arra is, hogy a gyermekkel megismerkedhessenek. Ha a gyermek fogadásától nem idegenkednek, s az a tapasztalatuk, hogy szívesen, érdeklõdve várják, érdekli õket, hogy mit tud, mire képes, hogyan lehet vele foglalkozni, akkor nyugodtan beirathatják oda a gyermeket. Amennyiben elsõsorban arra figyelnek, hogy mire nem lesz képes a gyermek, akkor nézzenek más iskola után. A bizottságnál való megjelenés, illetve az onnan kapott javaslat lehetõvé teszi majd, hogy a fogadó iskola a bevezetõben részletezett emelt összegû támogatást kapjon a vak (fényérzékeny) gyermek utáni neveléshez, oktatáshoz. Önök, a gyermekkel eddig foglalkozó gyógypedagógus vagy a fogadó iskola igazgatója, tanára már ebben az idõszakban vegye fel a kapcsolatot az utazótanárokkal. Csak a gondos elõkészítés teszi lehetõvé, hogy sikeresen fejlõdjön látó társai között a látássérült gyermek. Az utazótanár segítségével a leendõ pedagógus, valamint Önök is betekintést nyerhetnek a vakok iskolai életébe, az alkalmazott speciális módszerekbe, eszközök használatába, beszerzési, elkészítési lehetõségeikbe mindez megkönnyíti a vállalt feladatok teljesítését. Kérjék meg az osztályfõnököt, hogy tájékoztassa a többi gyermek szüleit, a gyermekeket, a kollégákat, s azokat akik napi kapcsolatban lesznek a gyermekkel arról, hogy vak gyermek érkezik az osztályba. Kérhetnek tõle lehetõséget arra, hogy Önök mondják el iskolaválasztásuk okát, s beszélhessenek gyermekükrõl is a többi szülõnek. Legyenek segítségére abban, hogyan ismertetheti meg a gyermeket a szûkebb és tágabb környezetével. A beilleszkedést könnyíti, ha felhívják a gyermek figyelmét arra, hogy: mindig forduljon afelé, akivel beszél, vagy aki beszél hozzá; 92

11 az alapvetõ viselkedési szabályokat õ is tartsa be tudjon kérni, megköszönni, udvariasan elutasítani, elfogadni és adni, stb.; ne szolgáltassa ki magát, amire képes próbálja önállóan megoldani. Az utazótanárokat a vakok speciális iskolája biztosítja (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39). Õk a vak gyermekek speciális és integrált oktatására, nevelésére vonatkozóan már több éves tapasztalattal rendelkeznek. A gyermek jövõje érdekében igyekeznek minden felmerülõ nevelési-oktatási helyzetben segíteni. A tantárgyakban rejlõ lehetõségekre, korlátokra felhívják a vak gyermeket tanító pedagógusok valamint az Önök figyelmét. A gyógypedagógus tanácsokat ad, nem bírál. Ezek a tanácsok kiterjedhetnek arra, hogyan vonhatja be a tanár a vak gyermeket a közös munkába, hogyan lehet átalakítani az egyes eszközöket, segít a speciális eszközök beszerzésében. A tankönyvek átirattatásában (pontírásba vagy hangos könyvvé), fejleszti a gyermek szükségleteinek megfelelõ képességeket, megpróbálja pótoltatni a gyermekkel a tantárgyakban rejlõ hiányosságokat. Az utazótanár segít a fehér bot használata tanításának megszervezésében, a továbbtanulásra való felkészítésben, a lehetõségek feltérképezésében. Tájékoztatja Önöket is az elért eredményekrõl, a gyermek iskolai helyzetérõl, tanácsokat ad az otthoni tanulásra vonatkozóan. Az önállóvá válás alapvetõ feltétele, hogy amire képes a gyermek, azt engedjék neki megcsinálni még ha lassabban is megy, mint másoknak. Az utazótanári megsegítés nem mindennapos, általában havonta egy alkalommal kerül sor a látogatásra. Szükség esetén gyakoribbak is lehetnek ezek, de ritkulhatnak is, ha problémamentes az integráció. Lehetõséget biztosíthat a helyi önkormányzat gyógypedagógiai asszisztens alkalmazására, aki akár naponta is segíti a gyermeket a látássérültek pedagógusa vagy utazótanára, a gyermek tanárainak útmutatása alapján. Az alábbiakban néhány kiemelt jelentõségû tantárgy kapcsán speciális módszerre és eszközre hívjuk fel a figyelmet: Az olvasás-írás elõkészítése; anyanyelv/ magyar nyelv és irodalom: nagy és kis hatrekeszes doboz (6 rekeszes tojástartó) gombás tábla (pötyi játék) Ezeknek az eszközöknek a segítségével a gyermek megismerkedik a hat pontelhelyezkedésével (bal felsõ, bal középsõ, bal alsó; jobb felsõ, jobb középsõ, jobb alsó), s számozás szerinti elnevezésével (egyes, kettes, hármas; négyes, ötös, hatos). Mindez játékos módon történik garázsba mennek az autók, virágokat ültetnek a kertbe, stb. A szülõk gyakoroljanak sokat együtt a gyermekükkel. szöges tábla (házilag is elkészíthetõ, de kölcsönzi a vakok iskolája is) pontírógép (Pict-gép, Mónika pontírógép, Perkins Brailler, stb.) használatát ha nem ismeri még a gyermek az utazótanár (pontírást ismerõ más szakember) útmutatása alapján könnyen el lehet sajátítani. A vakok isko- 93

12 lájában az elsõ osztály anyagát két év alatt sajátítják el a gyermekek. Az 1/1 osztályban ismerkednek meg a pontírógép használatával. Az írást megelõzõen szöges táblán rakják ki az adott betû pontszámát (pl. a = egyes). rajzlap, illetve braille-papír Az elsõ osztályban ismerkednek meg a vak gyermekek a pontírógép használatával, s ekkor az írást megelõzõen rakják ki a szöges táblán az adott betû pontszámát pl. a=1-es. Braille-tábla, pontozó (jegyzetelésre nagyobb gyermekek használhatják Külön gyakorlásra van szükség, hiszen az olvasható szöveg megjelenéséhez jobbról balra haladva kell a pontozó segítségével leszúrni a betûk pontszámát (tükörképet írnak) irattartó az elkészült lapok tárolására (füzetet helyettesíti) számítógép hangos vagy pontírású kijelzõvel, nyomtatóval (felsõbb osztályfokon) A pontírás- olvasás megtanulása a szülõ, segítõ (nem látássérültek tanára/terapeutája, hanem pl. asszisztens, a helyi bizottság munkatársa, önkéntes) számára is ajánlott jobban tudja segíteni, ellenõrizni a vak gyermek munkáját. Az elõkészítés és a betûtanulás idõszakában is a szülõ gyakoroltassa a tanult helyzetek, számozások, pontszámok kirakását, leírását, majd leolvasását a gyermekkel. Az osztályban tanító pedagógus a gyermekek írásbeli munkáját ha nem ismeri a pontírást csak az utazótanár/a segítõ átírásában tudja ellenõrizni. Nagyobb gyermekeknél támaszkodhat az elkészült munka tanuló által történõ felolvasására, írógéppel/számítógéppel elkészített dolgozatok, feladatok beadására is. Ember és természet ( környezetismeret, fizika, kémia, biológia) speciális tananyagok pl: tájékozódási, érzékelési gyakorlatok utazótanári, szülõi segítséggel gyakoribb bemutatás, valóságos tárgyak szemléltetése, érzékeltetése (preparátum, modell, makett, stb.) a valóság bemutatására gyakran otthon, a család, vagy a segítõ közremûködésével kerülhet csak sor kísérleteknél (a nem veszélyes!) meg kell ismerje a vak tanuló az eszközöket, a folyamatról pedig szóban kell tájékoztatni. Hang, hõ, szag számára is érzékelhetõ, fényérzékenyeknél a fényjelenség is. Földünk és környezetünk (földrajz) terepasztal (homokasztal) használata, a gyurmázás, a modellek, a makettek a felszíni formák szemléltetésére kiválóak, de nem pótolja a kirándulások, séták során szerezhetõ tapasztalatokat a szülõk, a segítõ szerepe itt is jelentõs a domború térképek (készülhetnek mûanyagból leszívással vagy speciális domborító géppel) kölcsönzése nehézkes. Házilag is készülhet gumiragasztó, 94

13 fonal, cérna, zsineg, zsinór, kötél, papírcsík s még számtalan egyéni ötlet segítségével, elkészítésében segíthet az utazótanár is, s az eszközhasználatára is megtaníthatja a gyermeket és a vele foglalkozókat) Matematika (matematika, rajz és ábrázolás) A gyermeknek sok tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy számfogalma kialakuljon. Vak (fényérzékeny) gyermekek esetében a szóbeli mûveletvégzés gyakoribb. Az írásbeli mûveletvégzést az ún. abakusz helyettesíti (használatára az utazótanár tanítja meg a gyermeket, hozzátartozóit, tanárát. Nehezített a geometriai részek elsajátítása, de segíti a rajz- ábrázolás. A speciális rajztábla és mérõeszközök (vonalzó, körzõ, szögmérõ, pontozó) segítségével képesek szerkeszteni. Derelyevágó, rajzlap/mûanyag fólia segítségével egyszerû ábrák is készíthetõek számukra. Mindezek függvényábrázolásra is alkalmasak. Az egyszerû geometriai alakzatokat kemény kartonból kivágott sablonnal szemléltethetjük. A felszín fogalmának kialakításához dobozokat, stb. lehet kiteríteni. További eszközök: szögestábla gumival (geometriai alakzatok megismerése) a színes rudakat speciális dobozban elhelyezve tudja használni a vak tanuló domború számkártyák dobókocka tapintható felülettel tapintható beosztású mérõeszközök (részben kölcsönözhetõk, részben átalakíthatóak a látók számára készültek) logikai készlet tapintható változata (házilag elkészíthetõ érdes, sima, bársonyos,stb.) MINIMAT készlet számegyenes (házilag elkészíthetõ papír- vagy mûanyagcsíkra pontírású számokkal) speciális törtdoboz (kölcsönözhetõ, de házilag is készíthetõ a mindennapi életben elõforduló lehetõségeken pl. csokoládé, kocka sajt kívül) Dienes készlet kiegészítve tapintható helyiérték táblázattal matematikai jelek pontírásban az írásbeli munkák elvégzéséhez hang- illetve pontírású kijelzõvel ellátott kalkulátorok A TÁBLAI MUNKÁT MINDIG SZÖVEGGEL KÍSÉRJÉK. A VAK GYERMEK IS KÉSZÍTSEN ÍRÁSBELI HÁZI FELADATOT! Mûvészetek Ének-zene. A hangok világa nagyon közel áll a gyermekekhez. A dalokat hallás útján tanulják meg. A vak (fényérzékeny) gyermekek képesek a zenehallgatás anyagának elemzésére, a dal ritmusának visszaadására. Ha van az iskolában énekkar s képességei alapján lehetséges legyen tagja a vak gyermek is. Kottaolvasásra csak a hangszeres zenét tanuló gyermekeket kell megtanítani, de 95

14 néhányan akár hallás útján történõ tanulással is képesek kiemelkedõ eredményeket elérni. Rajz, mûvészettörténet. Rajzórákon amennyiben a tananyag lehetõvé teszi formázhat gyurmából, agyagból a vak gyermek vagy ragasztással s egyéb technikákkal elõállíthatja (segítséggel) a készítendõ mûvet. (A vakok iskolájában a rajz- ábrázolás óra keretében mértani alapfogalmakkal, szerkesztési ismeretekkel, eszközhasználattal foglalkoznak.) A mûvészettörténeti tananyag tõlük is számonkérhetõ. Ember és társadalom Történelem a képek, filmek csak szöveges kísérettel érthetõek az idõszalag domborított változatban elkészíthetõ domború térkép a földrajz tárgynál leírtak szerint elkészíthetõ a korra jellemzõ zenemûvek hallgatása, a múzeumi séták, színházlátogatások segítik a megértést házi dolgozatokat képesek (segítséggel pl. felolvasás, hangjáték) készíteni számítógéppel vagy síkírású írúgép segítségével is ha ezen eszközök használatát már elsajátították Informatika Számítástechnika. A számítógép használatát megelõzheti a gépírás tanulása megkönnyítve ezzel a klaviatúra (billentyûzet) használatát. A számítógépekhez beszerezhetõk a speciális kiegészítõk (pl. hangos kijelzõ, pontírású kijelzó). Az iskola vagy a szülõ/gyermek is pályázhat a speciális eszközökhöz szükséges pénzre (pl. Vakok Világa c folyórat, alapítványok felhívása, stb. alapján). Testnevelés Kiemelt szerepet játszik a mozgás és tájékozódás fejlesztése. Törekedjen mindenki arra, hogy a vak gyermek is sokat mozogjon csak orvosi utasításra mentsék fel a tanulót, de ha lehetséges járjon gyógytestnevelésre, könnyített tornára ez esetben is! Általában kímélõ testnevelésre van szüksége annak a gyermeknek, akinek pl. glaucomája van. Õket óvni kell az ütközéstõl, az emeléstõl, az ugrálástól, rázkódástól, a fordított testhelyzetektõl (pl. lovaglás, bukfenc, fejenállás). Erre általában a szemészorvos hívja fel a szülõk figyelmét. Az úszás, lovaglás, a téli sportok aktív részese lehet a gyermek megfelelõ segítséggel, hangirányítással. Kerékpártúrákon tandem kétüléses kerékpár segítségével részt tud venni a vak (fényérzékeny) gyermek is.) A fehér bot használatának elsajátítását csak az erre a feladatra kiképzett tréner végezheti! Gyakoroltatni a szülõ is képes útmutatás alapján. Sajnos jelenleg a kellõ számú tréner hiányában ez a lehetõség többnyire csak felsõ tagozatos gyermekek részére biztosított. 96

15 Idegen nyelv Kezdetben hallás után tanulhat idegen nyelvet a gyermek, de az adott nyelv pontírásának elsajátítása után olvasásra, írásra is képes. Hangfelvételek, CD ROM-on lévõ szótárak könnyítik a vakok(fényérzékenyek) nyelvtanulást. Összefoglalva: a látók által elsajátítandó tananyag idõnként módosítva, kiegészítve, speciális módszerek és eszközök felhasználásával oktatva a vak (fényérzékeny) gyermek által is megtanulható. Ne engedjék, hogy több tárgyból is felmentsék gyermeküket! Szabadidõs programok, lehetõségek A látók között élõ gyermek számára is nagyon jelentõsek az osztályában szervezett programok: közös játékok, kirándulások, vetélkedõk, tanulmányi versenyek, s egyéb ünnepekhez, népszokásokhoz kapcsolódó mulatságok, kulturális programok, nyári táborok. Ragaszkodjanak Önök és a gyermekük is ahhoz, hogy részt vegyen(ek) az ilyen jellegû rendezvényeken, s ne csak tétlenül üldögélve. A vak gyermek is tud hegyet mászni, gyalogolni (idõnként természetesen segítséggel), versenyezni, sportolni (pl úszni), vetélkedni, jelmezt viselni, énekelni, zenélni, stb. Önök is kiránduljanak sokat gyermekükkel íly módon is bizonyítva, hogy képes rá, s kevesebb gond lesz vele akkor, ha már vannak otthoni tapasztalatai is. A szakkörök, klubfoglalkozások is kitünõ színhelyek a látó társakkal való együttlétre, ahol bizonyítani tudja azt a vak gyermek, hogy õ is képes sok dologra szövés, kerámiázás, számítógép kezelése (megfelelõ változtatásokkal), ének/ zene, karének, irodalmi, foglalkozások, úszás, sakkozás, stb. Pontírású tartalomjegyzékkel, esetenként (megyei szervezeteknél) pontírásban is hozzáférhetõ a Zsiráf c. gyermekújság (utazótanár is szállíthatja). A vakok iskolájának tanárai rendszeresen írnak át gyermekkönyveket pontírásba elérhetõségérõl, választékáról szintén az utazótanártól kaphatnak felvilágosítást. A látássérült gyermekek számára olyan összejöveteleket, táborokat, felzárkóztató programokat szerveznek a gyógypedagógusok (utazótanárok), ahol lehetõségük van a látássérült gyermekeknek arra, hogy egymással is beszélgessenek, elmondják a látók között szerzett tapasztalataikat, ötleteket adjanak egymásnak a beilleszkedés megkönnyítésére, a tanulás eredményesebbé tételére. Ezen túlmenõen segítséget kapnak önmaguk megismeréséhez, egyéni gondjaik leküzdéséhez, problémáik megoldásához (pszichológussal beszélgethetnek). A különbözõ szabadidõs programok fejlesztik mozgásukat, lehetõséget teremtenek kultúrális tevékenységek megismerésére, élvezetére; ismereteket, gyakorlatot szerezhetnek a háztartási munkák végzésére vonatkozóan, stb. Figyeljenek arra, hogy az itt szerzett ismereteit, tudását használja is a gyermek! 97

16 A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) szerepe a látókkal együttes oktatás segítésében Az MVGYOSZ érdekvédelmi szervezet, a látássérültek 14 éves koruktól lehetnek tagjai. Az ország valamennyi megyéjében megalakult a helyi szervezet. Az általános iskolát végzett fiatalok számára folyamatosan továbbtanulási és szakirányú képzési lehetõséget biztosít, gondoskodik tankönyveik elõállításáról. Hangos- és Braille-könyvtárat üzemeltet, rendszeres folyóirata a Vakok Világa. Segédeszközöket árusít (óra, pontírógép, Braille lap, Braille-tábla és pontozó, Braille ABC, vasúti térkép, Magyarország úthálózata, Budapest térkép, iránytû, nyelvkönyvek, szórtárak, kézimunkakönyv, verses kötetek, hangoskönyvtári katalógus, kazetták, néhány kötelezõ olvasmány, szabócenti, abakusz, kalkulátorok, fehér botok, játékok, stb. a készlet változó, telefonon is lehet érdeklõdni). Esetismertetés: T. koraszülött vak kislány. A szülõknek már a szülést követõ hetekben tudomására hozták, hogy baj van a gyermek látásával. A szülõk sosem rejtegették, tartották a négy fal között a kislányt így környezete elsõ perctõl kezdve ismerte T. történetét. A szülõk T. 3 és fél éves korában a helyi óvodában jelentkeztek felvételre. Havonta jártak Budapestre a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság korai fejlesztõihez, s ott tanácsolták a szülõknek a normál gyermekközösséget. Az látó gyermekek szülei természetesen fogadták a hírt, hogy a kislány az õ gyermekükkel együtt fog óvodába járni. Az elsõ szülõi értekezleten az óvónõ elmondta, hogy a kis létszámú, osztatlan csoportban biztonságos, nyugodt, családias légkör uralkodik nem fognak hátrányba kerülni az ép látású gyermekek. Sõt! Megtanulhatják elfogadni a másságot, fejlõdhet alkalmazkodóképességük. A kislány viselkedése, értelmi képességei korának megfelelõek voltak, mozgása azonban visszamaradott, összerendezetlen. Önállóan nem mert közlekedni, csak kapaszkodva mert megállni. Az óvodai beszoktatás folyamatosan történt: két hétig 2 órát töltött édesanyjával együtt a többiekkel, akik elfogadták, s T. is jól érezte magát közöttük. Ezt követõen már egyedül is ott lehetett hagyni folytatták a környezettel való megismertetését, próbálkoztak önálló helyváltoztatással: a szekrénysorba kapaszkodva eljutott a kislány önállóan az építõszõnyegig, s szívesen rakosgatta ott a kockákat. Az óvodában eltöltött idõ hosszabbodtával az udvarra is megpróbálták kivezetni T. sírni kezdett, kapaszkodott az óvónõbe. Nem akart kimenni, de mégis rábeszélték erre. Végig pityergett és az anyukáját hívta. Néhány napos betegség miatti hiányzás után már nem is érezte magát jól az óvodában. Családlátogatásra ment tehát az óvónõ, ahol kiderült, hogy otthon is csak a lakásban érzi jól magát. A szomszédból gyakran hallatszik 98

17 át a fûrészgép hangja ez lehetett az oka T. ellenkezésének. Ekkor arra gondolt az óvónõ, hogy talán túl korai volt T. óvodai elhelyezése. Egy teljes embert kívánt: ölben érezte csak jól magát, játszani nem akart, ha letette csak feküdt tétlenül. Elõlrõl kezdték tehát a beszoktatást sikerrel! Egyszercsak elindult, félénken, de egyedül is ment. Egy év kellett ahhoz, hogy önállóan közlekedjen a csoportszobában. Játszott egyedül és társaival is a lányok bevonták szerepjátékokba. Ismét megpróbálkoztak az udvari játékok fokozatos ismertetésével szívesen hintázott, homokozott. Önbizalma nõtt, kiegyensúlyozott lett. Öt éves korától önállóan ment ki a mosdóba, használta a WC-t, tisztálkodott. Az ismeretek elsajátítására törekedett T. jó természetû, érzelmieleg kiegyensúlyozott, vidám, a legapróbb dolgoknak is örülni tudó gyermek. Nagy önfegyelemmel rendelkezik, társaival nyílt, közvetlen, barátkozó. A közös tevékenységekben, foglalkozásokon mindig részt vett. Természetesen több munkát, odafigyelést kívánt, mint a többiek. Matematikai foglalkozásokra tapintható eszközöket készített számára az óvónõ s felhasználták az ép érzékszervek általi ismeretszerzés lehetõségét elsõsorban valós tárgyak megmutatásával. Az irodalmi, zenei anyag nem okozott különösebb problémát arra kellett figyelni, hogy a szavakat tartalommal is megtöltsék amit lehetett többoldalúan is megtapasztaltattak vele (hallás, tapintás, szaglás, ízlelelés, bõrérzékelés...). A körjátékokban, páros táncokban õ is részt tudott venni, csak elõtte meg kellett mutatni neki az adott mozgást. Testnevelés során szorult a legtöbb segítségre: a dajka, a társak jó partnerek voltak ebben. A vizuális tevékenységek helyett vagdosott, tépett, gyurmázott, válogatott, stb. Az óvónõ egyénileg is sokat foglalkozott T.-vel: izomfejlesztés, tapintásfejlesztés, téri tájékozódóképesség fejlesztése, stb. Az óvónõ nem maradt soha magára budapesti gyógypedagógusok, fõiskolai hallgatók/oktatók segítették munkáját hospitálási, konzultálási lehetõség biztosításával a vakok speciális intézményében, szakirodalom ajánlásával. T. közel 7 éves volt, amikor a lakóhelyéhez közel sikerült egy olyan tiflopedagógust találni, aki elkezdte tanítani a kislánynak a pontírást, olvasást. Az õ útmutatása alapján az óvónõ tanította az olvasást, az édesapa pedig az írást. Segítségükre volt még egy fõiskolai hallgató is, aki kutatási program keretében 2 hetente foglalkozott T. speciális fejlesztésével, iskolai elõkészítésével. A Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság munkatársai T.-t ben iskolaérettnek találták:... javasoljuk, hogy integrált tanulóként kezdje meg tanulmányait a helyi általános iskola 1. osztályában.... További harmonikus fejlõdése érdekében speciális módszerek biztosítására feltétlenül szükség van. Ez utóbbiakat sikerült is biztosítani számára. Az óvodában eltelt 4 év alatt a társak megtanulták elfogadni a másságot, megtanulták, hogyan segítsék a rászorulót, alkalmazkodóképességük finomult. 99

18 Bíztatni és bátorítani szeretnék minden szülõt és pedagógust, akik hasonló feladat elé kerülnek: merjék vállalni. (Hartdégen Józsefné: Tapasztalataim vak gyermek integrált óvodai nevelésérõl c. írása nyomán) T. összevont osztályban (1-3.) tanult utazótanári (gyakorisága: alkalmi vagy havi), gyógypedagógusi (heti) segítségadás mellett. Továbbra is elfogadták másságát, hiszen ismerték már az óvodából, de az újonnan jövõk számára is jó példát mutattak a régi osztálytársak. A tanítónõ szintén óvodás korától ismerte T.-t. Még az iskolakezdés elõtt megtanulta a magyar Braille-t, majd késõbb a németet is T. munkáit ki tudta javítani, feladatait elõre ki tudta jelölni, esetenként meg tudta írni. Számára ez nagy segítséget jelentett a gyermekkel való foglalkozás során. Jelenleg egy közeli falu 5. osztályos tanulója T. Tanárainak egy része ismeri a Braille-t, igyekeznek a specialitások figyelembevételével T. számára megteremteni az ideális feltételeket. Jelenleg már csak utazótanári megsegítésben részesülnek, de mindíg lehetõség van arra, hogy lemaradásait (elsõsorban mozgási, eszközhasználattal kapcsolatos) pótolják, ismereteit kiegészítésék vakos ismeretekkel. A tanárok számára a speciális iskola rendszeresen indít akkreditált tanfolyamot, nyílt napokat szervez melyek eredményesebbé tehetik a súlyos fokban látássérültek tanítási tanulási folyamatát. T. integrációja tudatosan elõkészített, folyamatosan figyelemmel kísért integrációnak mondható. Nem valósulhatott volna meg a szülõk odaadása, okos gyermekszeretete; a tiflopedagógusok segítsége; s a lelkes óvónõ, tanítónõ, tanári gárda felelõségteljes munkája és T. pozitív személyisége, tanulni vágyása nélkül. A vak kislány fejlõdéséról, az óvodai majd az iskolai életrõl három videofilm készült eddig. További folytatásra is sor kerül abban a reményben, hogy megtekintésével segíteni lehet az érdeklõdõ befogadó intézmények pedagógusainak munkáját. Amennyiben Önöknek további kérdéseik lennének gyermekükkel kapcsolatban a következõ speciális intézmények állnak rendelkezésükre: Fõvárosi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon (vakok), 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.: 06 (1) Vakok Batthyány László Gyermekotthona Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. T.: 06 (1) Világ Világossága Alapítvány Látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium, Látássérült Fiatalok Rehabilitációs Szakiskolája és Kollégiuma 7635 Pécs, Bálicsi út 29. T.: 06 (72)

19 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, 1146 Budapest, Hermina út 47. T.: 06 (1) és a megyei szervezetek Látássérült Gyermekek Szüleinek Egyesülete, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. T.: 06 (1)

FÖLDINÉ DR. ANGYALOSSY ZSUZSA

FÖLDINÉ DR. ANGYALOSSY ZSUZSA FÖLDINÉ DR. ANGYALOSSY ZSUZSA A VAK VAGY FÉNYÉRZÉKENY GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA Útmutató a szakértõi bizottságoknak A látássérültek pedagógiai szempontú csoportosítását figyelembe véve szólnunk

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Iskolánk tanulói között van már alig- és gyengénlátó tanuló, ezért kapcsolatot létesítettünk két egyesülettel is. Célunk ezzel az volt, hogy az ép gyermekek betekintést nyerjenek a látássérültek

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben gyógypedagógus ( Elhangzott 2013. március 22-én, a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

Az INV projekt legfontosabb eszközei

Az INV projekt legfontosabb eszközei Az INV projekt legfontosabb eszközei o Kézikönyv o Tréning útmutató o Felvételi és megfigyelő lapok o Önreflexiós regiszterek (1.+ 2.) o Műszaknapló o Videók ( Pillangócirkusz + oktatóvideók) Felvételi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben