A Képviselő - testület október 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére"

Átírás

1 E LŐTERJESZ T É S A Képviselő - testület október 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Melléklet: Kötvény-kibocsátás Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester 1 db ajánlattételi felhívás, 3 db kimutatás a közeljövőben megvalósítható beruházásokról eltérő ütemezésben, 5 db számítási alternatíva Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk évi költségvetésében jelentős erőfeszítések árán sikerült a pénzügyi egyensúlyi helyzetet elérni. Ezzel együtt az is ismert, hogy a évi költségvetésünk forrás oldala nem teremti meg a lehetőséget az önkormányzat tervezett, jelentősebb volumenű intézményi, illetve térségi feladatellátást szolgáló beruházási programjai saját erő részének biztosítására. Ezen beruházási célkitűzéseinkkel elsődlegesen az önkormányzati kötelező feladatellátás feltételeinek a javítását, és a munkahelyteremtés lehetőségét célozzuk meg. Ezen belül is kiemelkedően nagy figyelmet fektetünk az oktatás-szakképzés fejlesztésére, az Ipari Parkba történő betelepülés infrastrukturális hátterének teljes körű kiépítésére, a város idegenforgalmi lehetőségeinek fokozottabb kihasználását szolgáló fejlesztések megvalósítására, valamint az idősügyi ellátás feltételeinek javítására. Mindezen tervezett fejlesztési-beruházási célkitűzéseinek megvalósításához szükséges önkormányzati saját erő biztosítása céljából felmerült az igény külső pénzügyi forrás bevonására is. A külső forrás bevonására általánosan ismert, és az Ötv. 88. alapján is biztosított két lehetőség: - hitelfelvétel, valamint - a kötvénykibocsátás. A hitelfelvétel jellemzői: - célhoz kötött felhasználási lehetőség, - a hitelbiztosító bank által támasztott szigorú elszámolási kötöttség, - kötöttebb és szigorúbb törlesztési rendszer, amely kevésbé rugalmasan alakítható menet közben, - általában jelzálogfedezetet igényel, - közbeszerzés köteles (időigényes és költséges eljárás) - önerőt igényel, - jogszabályi korlátja van önkormányzatok esetében A kötvénykibocsátás jellemzői: - szabadabb felhasználási lehetőség, - rugalmasabban alakítható törlesztés, - jelzálogfedezetet nem igényel, - nem közbeszerzés köteles, - nem szükséges hozzá önerő, - a kibocsátás költségei kedvezőbbek, - a kibocsátás átfutási ideje lényegesen rövidebb, - a kibocsátó bankok jegyzési garanciát vállalnak, - nemcsak a pénzpiac, hanem a teljes tőkepiac rendelkezésére álló forrásait célozza meg (ezzel nagyobb összegek felvételére nyílik lehetőség a kibocsátó számára, illetve a potenciális befektetők lényegesen szélesebb körét vonja be a finanszírozásba) Ahhoz, hogy Gyomaendrőd Város az elkövetkezendő években fejlődni, szépülni, beruházni tudjon és meg tudja teremteni azokat a feltételeket, melyek nélkülözhetetlenek új munkahelyek létrehozásához, a fiatalok elvándorlásának megállításához, hogy élni tudjunk a pályázat adta lehetőségekkel mindenképpen külső forrás bevonása szükséges. A két lehetőség (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) jellemzőit megvizsgálva kedvezőbb feltételeket a kötvénykibocsátás kínál önkormányzatunk számára.

2 A döntés meghozatala előtt nagyon fontos a következő tényezők vizsgálata, mérlegelése: Az Ötv D. pontja korlátot szab az önkormányzat éves kötelezettség-vállalásának. Ez a felső határ a évi terv adatokat alapul véve E Ft. A számítás alapja és az összeg meghatározása az alábbiak szerint történik (adatok E Ft-ban): Helyi adó bevételek: Gépjárműadó: Kamatbevétel: Egyéb sajátos bevétel (Mezőőri járulék, Önkormányzati lakások, helyiségek értékesítéséből származó bevétel): Csökkentve hiteltörlesztés összege: Korrigált bevétel: Korrigált bevétel 70%-a: E Ft Az önkormányzat ezeket a bevételeit tudja a tervezett kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek törlesztéséhez felajánlani. Mindenképpen mérlegelni kell, hogy a tervezés során a működési kiadásainkat finanszírozó tételek között A költségvetési törvény 6. számú melléklete alapján jelennek meg a helyi adóbevételek (kivét: magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, valamint az építmény-és telekadó 20%-a), továbbá a gépjármű adó bevétel összege. A döntést úgy kell meghozni, hogy az önkormányzat működése ne kerüljön veszélybe. A tervbe vett fejlesztések közvetett hozadéka mellett mindenképpen számolnunk kell a közvetlen megtérülésekkel is, melyet a mellékelt táblázatokban próbáltunk megbecsülni, kalkulálni, de nem lehet figyelmen kívül hagyni a megvalósult beruházások működtetésének, fenntartásának költségeit sem. A kötvénykibocsátás tervezett összegére, a befektetések eltérő ütemezésére, a kamatkiadás és kamatbevétel várható alakulására tartalmaz alternatívákat az 1-5. számú melléklet. Az előzetes egyeztetések és tájékozódás alapján azt javasoljuk, hogy a Képviselő-testület döntsön egy a kötvénykibocsátásért felelős Szakértői Bizottság felállításáról, majd a Képviselő-testület hatalmazza fel: - A Pénzügyi Osztály vezetőjét a mellékletnek megfelelő ajánlattételi felhívás pénzintézetek részére történő kiadására; - Külön Szakértő Bizottságát a beérkező ajánlatok értékelésére és bírálatára; - Polgármesterét a kötvény-kibocsátási szerződés aláírására, annak Képviselő-testület által történő jóváhagyását követően A Szakértői Bizottságba az alábbi személyeket javaslom felkérni tagságra: polgármester, bizottsági elnökök. A szakértői bizottság munkájának segítésére szakértőként javaslom meghívni Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgálót, Cséffai János könyvvizsgálót, dr. Sasvári Anna ügyvédet. A szakértői bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részletesen kell tartalmaznia a hozzászólásokat, valamint a jelenlévők aláírását. A szakértői bizottság ülésére meg kell hívni a Pénzügyi és a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, valamint a jegyzőt. A polgármester a Szakértői Bizottság javaslatát, valamint a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni. Terveink szerint 5 pénzintézet felé kerülne megküldésre az ajánlattételi felhívás. Ezek a pénzintézetek az alábbiak: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., CIB Bank Zrt. A kötvénykibocsátásra vonatkozó döntést követően önkormányzatunknak, mint kibocsátónak a következő főbb tényezőket kell mérlegelni: - a kötvénykibocsátás tervezett összege Gyomaendrőd Város Önkormányzat tervezett fejlesztési-beruházási feladatait, elképzeléseit alapul véve a várhatóan szükséges saját forrás összege 2 milliárd Ft összegben becsülhető. - futamidő Más önkormányzatok által történt önkormányzati kötvénykibocsátásokat alapul véve a leggyakoribb esetek 2 év türelmi idővel 10 éves lejárat. A lehetséges futamidő 5-20 év között mozoghat, az előterjesztő részéről a 20 éves futamidő javasolt.

3 - türelmi idő A lehetséges türelmi idő 1-5 év, az előterjesztő részéről az 5 éves türelmi idő javasolt. - devizanem Négy lehetőség közül választhatunk: 1. svájci frank alapú a kötvény-kibocsátások svájci frankban történnek, mivel az irányadó kamatok tendenciaszerűen alacsonyabbak, ugyanakkor a kibocsátó áttételes árfolyamváltozások is érintik, egyrészt a Ft/euró, másrészt pedig euró/svájci frank árfolyamváltozását illetően. 2. forintalapú A forint árfolyamgyengülés kockázati tényezőként jelentkezik. Ezért ez a megoldás csak akkor célszerű, amikor a devizaárfolyam magas. 3. euróalapú Azzal, hogy a Magyarország a jövőben csatlakozni szándékozik az euró-zónához, így az árfolyamkockázat az időpontok függvényében megszűnhet. 4. multicurrency (többdevizás alapú) A többdevizás alapú konstrukció, ami menetközbeni átállási lehetőséget jelent és leginkább ez teszi lehetővé az árfolyamkockázat mérséklését. A kibocsátó önkormányzatnak nem kell külön figyelnie a devizaárfolyamokat, ezt a pénzintézet kíséri figyelemmel és felhívja a figyelmet, ha devizanem változás célszerű. A változtatás csak a kamatfizetésekkor célszerű. Az előterjesztők részéről ez utóbbi konstrukció kiválasztását javasoljuk. - kamatperiódus A lehetséges kamatperiódusok: negyedéves, féléves, éves. A kötvénykibocsátást lebonyolítóval történő elemző számítások után célszerű ezt meghatározni. - kamatozás módja Lehet fix vagy változó. Ezt ugyancsak a kötvény-kibocsátást lebonyolítóval történő elemző számítások után célszerű meghatározni. Fix kamatozású kötvény esetén előre rögzítésre kerül a futamidő alatt fizetendő kamat, amely a későbbi időben nem változik. Ez ugyan megkönnyíti a pénzügyi kibocsátó tervezését, ugyanakkor kockázati tényező a kamatok tényleges alakulása. Változó kamatozás esetén a kamat minden egyes kamatfizetési periódus esetén kiigazításra kerül az aktuális piaci szintre. - kibocsátás módja A lehetséges módok: zártkörű vagy nyilvános. Az önkormányzatok számára a zártkörű forgalomba hozatal a kedvezőbb a kisebb dokumentációs igény, az egyszerűbb és gyorsabb kibocsátási lehetőség miatt. A nyilvános kibocsátás egyrészt drágább, időigényesebb, továbbá az önkormányzatokat a kötvény futamideje alatt nyilvánosságra hozatali, információszolgáltatási kötelezettségek terhelik. Az előterjesztők ezért a zártkörű forgalomba hozatalt javasolják. - kibocsátás tervezett időpontja Ezzel összefüggésben mérlegelendő, hogy - mely időponttól kerül önkormányzatunk olyan fejlesztési-beruházási helyzetbe, hogy szükségessé válik nagyobb összegű sajáterő; - több önkormányzat is hasonló módon gondolkodik, ezért ha tömegesen jelenik meg a pénz és tőkepiacon az ilyen természetű igény, gyengülnek a tárgyalási pozícióink; - vannak információk arról, hogy a kormányzat tervezi az önkormányzati kötvénykibocsátás szigorítását, ugyanis ma ez egy olyan forrásbővítési lehetőségünk, amihez a hitelfelvételi korlátok megkerülésével juthatunk hozzá; - megfontolásra ajánljuk tehát a kötvénykibocsátás évi elindítását abból a célból is, hogy egy esetleges évi szigorúbb jogi környezetben már megkezdett jogügyletünk legyen. - előtörlesztés lehetőségének biztosítása - tőketörlesztés - kondíciók (kamatozás mértéke)

4 - szervezési, lebonyolítási díj - jegyzési garanciavállalási díj - fizető banki díj - értékpapír azonosító kiadásának díja - dematerializált értékpapír keletkeztetés díja - kibocsátás lebonyolítása napokban - kibocsátási ár Az évi LXV. Tv d) pontja alapján a kötvénykibocsátásról szóló döntés meghozatala a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik, nem ruházható át. Fentieket valamennyi bizottság megtárgyalta, s az alábbiak szerint döntöttek: - valamennyi bizottság egyetértett a kötvény-kibocsátás szükségességével; - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság a kibocsátandó kötvény értékéről nem döntött, míg a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a kötvény-kibocsátást 2 milliárd Ft értékben fogadta el. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete I. dönt kötvény-kibocsátásáról; 1. a kötvénykibocsátás értéke 1 milliárd forint 2. a kötvénykibocsátás értéke 2 milliárd forint II. dönt egy a kötvény-kibocsátást felügyelő Szakértői Bizottság felállításáról, mely bizottság tagjai: Várfi András polgármester, Izsó Csaba, Szabados Ferenc, Szabó Balázsné és Vass Ignác. A bizottság munkáját szakértőként segíti Kovácsné Oláh Veronika, Cséffai János könyvvizsgálók és dr. Sasvári Anna ügyvéd. A bizottság ülésén meghívottként részt vesz a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályok vezetői, valamint a jegyző. III. felhatalmazza - a Pénzügyi Osztály vezetőjét az önkormányzati kötvénykibocsátásra vonatkozó ajánlattételi felhívás pénzintézetek részére történő kiadására; - Szakértő Bizottságát a beérkező ajánlatok értékelésére és azok sorrendjének megállapítására; - Polgármesterét a kötvény-kibocsátási szerződés aláírására, annak Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. Utasítja a polgármestert, hogy a Szakértői Bizottság üléséről készült jegyzőkönyveket is terjessze a Képviselő-testület elé a szerződés jóváhagyását megelőzően. Felelős: Várfi András polgármester Előkészítésért: Polgármester, mint a Szakértői Bizottság elnöke Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Határidő: december 31. Gyomaendrőd, október 24. Várfi András s.k. Polgármester

5 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Önkormányzati kötvénykibocsátásra vonatkozóan 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma: Gyomaendrőd Város Önkormányzat, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 66/ ; fax: 66/ Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér A beszerzés tárgya és mennyisége: Kötvény-kibocsátás 2 milliárd Ft összegben 3. A kötvénykibocsátásra tett ajánlat az alábbi paraméterekkel rendelkezzen, illetve az alábbi szempontokra vonatkozóan tartalmazzon információt: - a beadott ajánlatnak kötelező érvényűnek, és visszavonhatatlannak kell lennie - a kötvénykibocsátás azonnali lejegyzéssel történik - a kötvénykibocsátás tervezett összege 2 milliárd forint - futamidő 20 év - türelmi idő 5 év - devizanem Multi-currency (HUF; CHF; EUR) Elsődleges devizanem: svájci frank (CHF) - kamatperiódus a) negyedéves b) féléves c) éves A kamatperiódus az ajánlatkérő döntésétől függően kerül kiválasztásra. - kamatozás módja a) fix kamatozási mód b) változó kamatozási mód A kamatozás módja az ajánlatkérő döntésétől függően kerül kiválasztásra. - kibocsátás módja zártkörű kibocsátás - kibocsátás tervezett időpontja - előtörlesztés lehetőségének biztosítása - tőketörlesztés - kondíciók /kamatozás mértéke/ - szervezési, lebonyolítási díj - jegyzési garanciavállalási díj - fizető banki díj - értékpapír azonosító kiadásának díja - dematerializált értékpapír keletkeztetés díja - kibocsátás lebonyolítása napokban

6 - kibocsátási ár /%/ - tájékoztató az árfolyamkockázat és kamatkockázat kezeléséről - referenciák 4. Az ajánlattételi határidő: november 16. péntek, 12:00 óra 5. Az ajánlattevő pénzintézet rendelkezésére bocsátjuk az alábbi dokumentumokat (jelen felhíváshoz mellékelve:) - kötvény-kibocsátási kérelem benyújtását megelőző évi költségvetés teljesítéséről beszámoló (2006. évi zárszámadás) - tárgyévi költségvetési terv (2007. évi költségvetési rendelet) - a MÁK részére készített összesített beszámoló a tárgyévi (2007. évi) költségvetési tervről és az előző évről, mérleggel együtt (MÁK űrlap 01, 80, 16) - 80 számú MÁK űrlap a beszámolót megelőző két évről (2004, 2005 év) - beszámolót megelőző év 01 MÁK űrlapja (2005. évi mérlegűrlap) - nyilatkozat az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről (társaság neve, önkormányzati tulajdoni része %-ban, összegben) - kimutatás a más pénzintézetnél fennálló éven belüli és éven túli hitelek és pénzügyi lízingügyletek összegéről, valamint a törlesztés és a kamatok, díjak éves ütemezéséről. Gyomaendrőd, október 16. Várfi András polgármester

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv. Készítette: BDO Magyarország 2011.10.24. (2011. 09. eleje szerinti állapot)

SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv. Készítette: BDO Magyarország 2011.10.24. (2011. 09. eleje szerinti állapot) SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv Készítette: BDO Magyarország.10.24. (. 09. eleje szerinti állapot) REORGANIZÁCIÓS TERV I. Feladatok, módszertan A BDO Magyarország szerződéses feladatai FELADATUNK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) Maximum 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2012-2013. évi Jelzáloglevél és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben