a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének október 10-i ülésére Tárgy: Előadó: Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállításában közreműködött: Horváth Mária irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság; Gazdasági és Területrendezési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2007.(IV. 19) MÖK határozatával elfogadta az Önkormányzat évekre szóló Gazdasági Programját. A Gazdasági Program II. Fejezete 2. pontja meghatározta a kiemelt fejlesztéseket. A kiemelt fejlesztések megvalósításához a Gazdasági Program II. Fejezete 4.7 pontja pályázati pénzeszközöket és hitelfelvétel lehetőségét is hozzárendeli. A pályázati pénzeszközök megszerzése minden esetben saját forrás meglétét is igényli. A fejlesztési célok időben történő megvalósulása érdekében fontosnak tartom, hogy a fejlesztések előkészítésére a források rendelkezésre álljanak, mivel a pályázatok az egészségügyi, szociális, oktatási területeken folyamatosan kerülnek kiírásra, de a szükséges eljárások - közbeszerzés, terveztetés, engedélyeztetés indítása is csak a saját források megléte esetén folytathatóak le. A fejlesztési források biztosításának több útja lehet, vagyonhasznosítás, értékesítés, hosszúlejáratú hitel felvétele, kötvény kibocsátása. A vagyonhasznosítás, értékesítés nagyságrendje, üteme az elkövetkezendő években előreláthatóan nem biztosítja a Gazdasági Programban elfogadott fejlesztések fedezetét, mindenképpen szükséges külső forrás bevonása ezek megvalósításához. Hosszú lejáratú hitel felvétele során elsődlegesen a Sikeres Magyarországért Hitelprogram igénybevételi kondíciói kedvezőek. A hitel igénybevétele mellett szól, hogy árfolyamkockázat nélkül, önkormányzati feladatok ellátásához nyújtható, kedvező feltételrendszer (rendelkezésre tartási díj, előtörlesztési díj, kezelési költség nem kerül felszámításra). Ugyancsak kedvező, hogy a választott fejlesztési céltól függően 20 éves, vagy 25 éves futamidőre (amely alatt vissza kell fizetni a hitel összegét) vehető igénybe, három illetve öt év türelmi idővel (a futamidőn belül csak kamatfizetési kötelezettség jelentkezik). A hitel felvételénél kötöttséget jelent, hogy a hitelintézet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, és lehívása a beruházás, vagy felújítás megvalósításával kapcsolatban bizonyíthatóan felmerült költségek finanszírozására történhet. A kötvény kibocsátás esetében két devizanemben történhet zártkörű kötvény kibocsátása. A forint alapú kötvény kibocsátása előnyös abból a szempontból, hogy nincs árfolyamkockázat, azonban a forint alapkamata magasabb, mint az euró, vagy a svájci frank alapkamata, így hosszabb távon tendenciaszerűen jelentőse különbség keletkezhet a kamatfizetési kötelezettség vonatkozásában. A svájci frank alapú kötvény esetében az irányadó kamatok alacsonyabbak, ugyanakkor feladatként jelentkezik az árfolyamkockázat folyamatos értékelése, annak érdekében, hogy az alacsony kamatlábak miatti kedvező kondíciót ne rontsa az árfolyam kedvezőtlen alakulása. Ezzel együtt a legoptimálisabb 2

3 árfolyam értékelés esetében is kell számolni árfolyamkockázattal. A kötvény kibocsátás esetében is lehetőség van a futamidőn belül türelmi idő meghatározására. A zártkörű kötvény kibocsátásánál nem jelent kötöttséget a közbeszerzési eljárás lefolytatása, mivel a kötvény kibocsátása nem esik a közbeszerzési tv. hatálya alá, így a döntéstől számítva rövid időn belül hétrealizálható a bevétel. Ugyancsak kisebb kötöttség jelentkezik a kötvény kibocsátásból származó bevétel felhasználása során is, mivel a lejegyzést követően a pénzintézet egy összegben bocsátja a kibocsátó részére, így ezt követően bármikor hozzáférhető. Mivel a kötvény kibocsátásából származó bevétel az Önkormányzat rendelkezésére áll, így könnyebben mobilizálható pld. a pályázati önerő biztosítása esetén. Ez egyben a csapda is az egy összegű nagyobb pénzeszközhöz jutás esetében, ezért az esetleges kötvénykibocsátást megelőzően meg kell határozni azokat a fejlesztési célkitűzéseket, amelyekre a bevétel fordítható, és ki kell zárni a működésre, fenntartásra történő felhasználást. Ellenkező esetben a kötvény bevétele felélésre kerül, nem teremtődik meg a visszafizetéséhez szükséges többletbevétel, és kedvezőtlen adósságpozícióba kerül az önkormányzat. A kötvénybevétel fejlesztésekhez adott időszakban fel nem használt részét mindenképpen célszerű vagy garantált értékpapírokban, vagy kedvező hozamú tartós betétben elhelyezni. Ennek különösen a türelmi időszakban van jelentősége, amikor a kamatterhekre részben vagy egészben fedezetet biztosít a betéti kamat összege, mivel még a kötvény bevétele sem került teljes körűen felhasználásra. Az önkormányzati területen az elmúlt időszakban három pénzintézet bocsátotta ki a kötvények döntő részét, ezeket kerestem meg indikatív ajánlat kérése tekintetében, mindennemű, az önkormányzatra vonatkozó, kötelezettségvállalás nélkül. A három pénzintézettől azonos kondíciókra, 20 éves futamidő, ezen belül öt év türelmi idő, zártkörű kötvény kibocsátása, HUF (forint) vagy CHF (svájci frank) alapú, fix, illetve változó kamatozású kötvény kibocsátására kértem ajánlatokat. A pénzintézetek által adott ajánlatok legfontosabb ismérveit, a futamidő alatti visszafizetési kötelezettséget a 2. és 3. sz. mellékletek tartalmazzák. Valamennyi pénzintézet adott ajánlatot betételhelyezési és államilag garantált értékpapír vásárlására is. Természetesen befektetési formától, elhelyezett összegtől, lekötési időtartalomtól függően nagy a szóródás a paraméterek tekintetében. A hosszúlejáratú betétek esetében 7,09%-tól 7,35%-ig terjed az ajánlati sáv, míg az államilag garantált értékpapírok esetében ez 7,03%-tól-7,30%-ig érvényes. A kötvénykibocsátással kapcsolatosan a pénzintézeti indikatív ajánlatok főbb jellemzői a következőek: Devizanem: a kibocsátási ajánlat valamennyi pénzintézet esetében forintban, és svájci frankban kibocsátott kötvényekre vonatkozik. Az önkormányzat bevétele teljes egészében forintban denominált, így a forint előnyös abból a szempontból, hogy nincs árfolyamkockázat. Ugyanakkor a forint alapkamata tendenciaszerűen magasabb, mint a svájci frank alapkamata, - jelenleg átlagosan 2,5-3 szorosa- így hosszabb távon jelentős különbségek vannak a kamatfizetési kötelezettség vonatkozásában. A 3. sz. mellékletben a prognosztizálható kötelezettségek vonatkozásában két pénzintézet, az OTP Bank Nyrt és a Raiffeeisen Bank Zrt ajánlata alapján számított értékek a legkedvezőbbek, összességében mindkét nagyságrendű kötvény CHF-ben történő kibocsátása esetén itt a kisebb a 3

4 visszafizetési és kamattörlesztési kötelezettség. A táblázatban bemutatjuk tájékoztató jelleggel az OTP és a Raiffeisen Bank által a HUF alapú, változó kamatozású kötvény kibocsátása esetén jelentkező összes kötelezettséget. A svájci frank alapú kötvény esetében 25-30%-al alacsonyabb az összes visszafizetési kötelezettség a futamidő alatt, mint a forint alapú kötvény esetében, ezt az OTP és a Raiffeisen Bank által adott előrejelzés alátámasztja. A különbség egyértelműen a kamat közötti eltérésből adódik. Természetesen a devizában történő hitelfelvétel, kötvénykibocsátás esetében megjelenik az árfolyamkockázat, amelynek kezelése komplex feladat, s mindhárom pénzintézet hasonló szerkezetű megoldást kínál a kockázatcsökkentésre. Két pénzintézet, az OTP és a Raiffeisen Bank tettek ajánlatot multicarrency kötvény programban való részvételre, amelynek lényege, hogy az árfolyam ingadozásokat időben történő beavatkozással kivédje, illetve, amennyiben lehetséges árfolyamnyereség képződjön. Az ajánlat évente egy alkalommal (a kötvény kibocsátása napján) lehetőséget biztosít devizanem váltásra, amennyiben az önkormányzat a pénzintézet tanácsadói szolgáltatásának jelzése alapján úgy ítéli meg, hogy azzal árfolyamnyereségre tehet szert, csökkentve ezzel fennálló adósságállományát. Ezen túlmenően, ha adott devizaárfolyama tendenciájában kedvezőtlenül alakul, lehetőség van lezárni a veszteséges pozíciót, és egy biztonságot jelentő devizanemben tartani az adósságállományt. A CIB Bank az árfolyamkockázat kezelésére treasury devizaügyletet ajánlja, amely keretében opciós deviza vételeladás, határidős deviza vétel-eladás módozataival csökkenthető az árfolyamveszteség. Az árfolyam-kezelési szolgáltatás biztosítása során lehetőség van limitáras megbízás adására, határidős árfolyam megállapítására, devizavételi opció kiírására. A tanácsadási szolgáltatás keretében a devizaárfolyamokkal, határidős ügylet kezdeményezésével, kamatlábakkal, kötvény átváltásával kapcsolatos kockázatok kezelésére nyújtanak információt a pénzintézetek szakemberei. Futamidő: a pénzintézetektől 20 év futamidő, ezen belül 5 év türelmi idő, figyelembevételével kértem ajánlatot, amelyet a 3. sz. táblázat alapján mindegyik pénzintézet figyelembe vett az ajánlati dokumentációban. A tőke törlesztése ben kezdődik, 2027-ben fejeződik be. A kamatfizetés a mindenkori tőke tartozása után számítódik, és ezáltal a fizetendő kamat nagysága folyamatosan csökken. Az ajánlatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy előtörlesztésre kerüljön sor a kibocsátandó kötvény esetében, majd ezzel egyidejűleg az önkormányzat a fennálló kötvénytartozás összegével azonos névértékű kötvényt bocsásson ki, amennyiben a feltételrendszer kedvezőbb a számára. Kamatozás: a pénzintézetek változó és fix kamatozású kötvény kibocsátására tették meg ajánlatukat. A fix kamatozású kötvény esetében a kibocsátó előre meghatározza a kötvény után a futamidő alatt fizetendő kamatot. Ez a későbbiekben nem változik, ami kiszámíthatóságot jelent, ugyanakkor az előre rögzített kamat esetén az önkormányzat kamatesés esetén kénytelen az aktuális piaci szintnél magasabb kamatot fizetni a kötvény futamidejének végéig. A változó kamatozás alapján kedvezőbb a prognosztizálható visszafizetési kötelezettség nagysága, mivel a kamatok ingadozását nem lehet kizárni, s összességében a fix kamatozású kötvény a jelenleg ismert tendenciák miatt drágábbnak várható az önkormányzat számára 20 év alatt. A kamat számításalapja a törlesztési határnapot megelőző negyedévi, illetve félévi CHF 4

5 LIBOR, amely jelenleg nem éri el a 3,5%-ot. Ezen túl jelentkezik a kamatfelár, amelynek nagyságrendjét pénzintézetenként a 2. sz. melléklet tartalmazza, s amelynek figyelembevételével készült a 3. sz. melléklet kötelezettség számítása. Jegyzési garanciavállalás, szerződések, kibocsátási dokumentáció: mindhárom pénzintézet jegyzési garanciavállalással bocsátaná ki a kötvényt, az általa névértéken történő visszavásárlással. A jegyzési garanciavállalás a forgalomba hozandó kötvény teljes mennyiségére vonatkozik, ezzel mentesíti az önkormányzatot az értékesítés kockázata alól. A kötvény zártkörű forgalomba hozatala esetén a kötvényről készíteni kell a 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti információs összeállítást, amely részletesen tartalmazza a kötvénnyel és annak forgalomba hozatalával kapcsolatos adatokat, valamint az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokat. Az információs összeállítás mellett az összevont kötvényt/dematerializált kötvényről szóló okiratot is el kell készíteni, mely tartalmazza a forgalomba hozott kötvények főbb paramétereit. Az önkormányzat, mint kibocsátó és a kibocsátást szervező között a kötvények forgalomba hozatalára valamint az ügynöki feladatok elvégzésére megbízási szerződést és banki szerződést kell kötni. Költségek, díjak fedezetek: a kötvény kibocsátásának díját, a 2. sz. mellékletben mutatjuk be. A szervezési költségek döntően a kibocsátandó kötvény nagyságrendjétől függenek. Biztosítéki rendszer: A CIB Bank a kötelezettségek biztosítására az önkormányzat költségvetését, és amennyiben szükséges ingatlanfedezetet jelölt meg. Az OTP és a Raiffeisen Bank szintén az önkormányzat költségvetését jelölte meg biztosítékként, illetve indikatív ajánlatában a biztosítéki rendszer elemeinek további egyeztetését határozta meg. A Gazdasági Programban elfogadott várható fejlesztések és a még várható saját bevételek figyelembevételével külső forrás bevonása lenne indokolt az elkövetkezendő években. A kötvény kibocsátása elősegítené mozgástér szélesítését a pályázati pénzeszközök megszerzése folyamatában, és lehetőséget teremtene olyan fejlesztések megvalósítására is, amelyek során a Megyei Önkormányzat bevételi forrásokhoz jutna a kötvény visszafizetésének érdekében. Mind a hitelfelvétel esetében, mind pedig a kötvény esetében az éves visszafizetési kötelezettségek nem haladhatják meg az önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 88. (2)-(3) bekezdésében meghatározott korrigált saját bevétel 70%-a, amely a évi módosított költségvetés adatai alapján 1,3 milliárd Ft az önkormányzat esetében. A kötvény kibocsátás előkészítése érdekében szükséges meghatározni a futamidőt, kamatperiódust, kamatozás módját, kibocsátás pénznemét, türelmi időt, kibocsátás időzítését. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Gazdasági Programban megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulása érdekében hozza meg az alábbi határozatot: 5

6 ./2007. (X. 10.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése A) a) 3 milliárd Ft névértékben, forintban denominált zártkörű kötvényt bocsát ki, az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében b) 3 milliárd Ft névértékben, svájci frankban denominált zártkörű kötvényt bocsát ki, az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében. B) a) 5 milliárd Ft névértékben, forintban denominált zártkörű kötvényt bocsát ki, az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében b) 5 milliárd Ft névértékben, svájci frankban denominált zártkörű kötvényt bocsát ki, az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében. 2. A Közgyűlés a kötvénykibocsátás alapfeltételeit az alábbiakban határozza meg: Futamidő 20 év, ezen belül öt év türelmi idő; Változó kamatozás, a kamatperiódus három vagy hat havi időtartam, CHF devizanem Az önkormányzat biztosítéka a költségvetése 3. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét: Az előzetesen megkért indikatív pénzintézeti ajánlatok alapján folytasson további tárgyalásokat a két legjobb ajánlatot tévő pénzintézettel a végleges ajánlat és a szerződés tervezet kialakítása érdekében. A tárgyalások alapján kérje meg a pénzintézetek végleges ajánlatát, amely ne legyen kedvezőtlenebb a jelenleg ismert indikatív ajánlatoknál, érje el a tárgyalások során, hogy az ajánlatot tévő pénzintézetek biztosítékként fogadják el az önkormányzat költségvetését. A beérkezett végleges ajánlatok és szerződéstervezetek alapján a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelelő legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a kötvény kibocsátásáról, a jegyzési garanciavállalásról, a forgalmazásról szóló szerződést. Az indikatív ajánlatoknál kedvezőtlenebb végleges ajánlat esetén, illetve az önkormányzat biztosítékban való eltérés estében nyilvánítsa eredménytelenné az eljárást. 4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és járulékait a futamidő évében a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési 6

7 előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A kötvény és járulékai visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat a mindenkori költségvetési saját bevételeit ajánlja fel. 5. A közgyűlés szükségesnek tartja, hogy előzetes gazdaságossági számítások alapján, a zártkörű kötvény kibocsátásából származó bevétel felhasználásról minden esetben a közgyűlés döntsön. 6. A kötvény bevételének még fel nem használt részét tőkegarantált befektetésben illetve tartós lekötésben kell elhelyezni, abból a célból, hogy fedezetet nyújtson a jelentkező kamatterhekre. 7. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kötvény kibocsátásával kapcsolatban keletkezett szerződéseket, terjessze a közgyűlés soron következő ülése elé. Felelős: Határidő: Lasztovicza Jenő, közgyűlés elnöke azonnal, illetve a szerződések aláírását követő közgyűlés. Veszprém, október 1. Lasztovicza Jenő s. k. 7

8 1. sz. melléklet Kötvény kibocsátását indukáló fejlesztési célok Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Új Regionális Onkológiai Centrum létesítése, sürgősségi ellátás fejlesztése, szakellátás feltételeinek javítása. Vállalkozási ellátási formák létrehozásában pénzügyi részvétel, tulajdonosi szerepben; Részvétel az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési projekt megvalósításában, működtetésében; Veszprém megyei Önkormányzat intézményei energiarendszerének korszerűsítése, hatékonyabb, takarékosabb energia felhasználás érdekében. Elsősorban pályázati önerő biztosítása a megtakarítások elérése érdekében; Infrastruktúrát javító beruházások támogatása, majd ezek üzemeltetésében gazdasági társaság tulajdonosaként részvétel; Közmű-szolgáltatásokban való tulajdonosi szerep érvényesítése, működtetésben részvétel; Állami vagyon privatizációjában való részvétel, gazdaságossági számítások alapján. 8

9 OTP Bank Nyrt CIB Bank Zrt Raiffeisen Bank Zrt 2. sz. melléklet Futamidő (év) 20 év év 20 év Türelmi idő (év) 5 év 5 év 5 év Kamatozás fix/változó fix/változó fix/változó Kamatfelár 0,60-0,65% 0,55-0,60 1,20% Kamat mértéke Ft esetén 3 vagy 6havi BUBOR 6. havi BUBOR 6. havi BUBOR CHF esteén 3 vagy 6 havi LIBOR 6 havi LIBOR 6 havi LIBOR Szervezési díj 5-10 millió Ft 12 millió Ft 15-22,5 millió Eljárási díj Ft Ft 0 Keletkeztetési díj Ft Ft 0 9

10 3. sz. melléklet Prognosztizálható kamat+ tőke visszafizetési kötelezettség 3 és 5 milliárd Ft kötvény felvétele esetén, öt év türelmi idő figyelembe vételével, CHF-ban történő kibocsátás estén, változó kamatozás figyelembevételével Évek OTP CIB Raiffeisen OTP CIB Raiffeisen Összesen

11 Prognosztizálható kamat+ tőke visszafizetési kötelezettség 3 és 5 milliárd Ft kötvény felvétele esetén, öt év türelmi idő figyelembe vételével, HUF-ban történő kibocsátás estén, változó kamatozás figyelembevételével Évek OTP CIB Raiffeisen OTP CIB Raiffeisen Összesen

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/254-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Az előadás felépítése

Az előadás felépítése A bankok piaci kockázatkezelése Az élet a kockázatok kezeléséről, nem kiküszöböléséről szól. W. Wriston, egykori Citicorp elnök Holmár Krisztina Ph.D. II. évfolyam 2008. november 24. Az előadás felépítése

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) Maximum 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2012-2013. évi Jelzáloglevél és

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai Bankügyletek Bankügyletek - passzív bankügylet A bank forrásszerzését szolgálják, és arra irányulnak, hogy a bank valamilyen kötelezettségvállalás ellenében pénzeszközöket vonjon be a mérlegébe. pl. betéti

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS JAVASLAT. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS JAVASLAT. a Kormány részére ELŐTERJESZTÉS JAVASLAT a Kormány részére A KÖZHASZNÚ BÉRLAKÁSSZEKTOR BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LÉPÉSEK MEGTÉTELÉRŐL Készült a Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából www.lakasepitesert.hu 2006.

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben