Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, március 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2008. március 25."

Átírás

1 Információs összeállítás a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata által zárt körben kibocsátandó Forint össznévértékű Fejlődő Kertvárosért 2! kötvényhez Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, március 25.

2 ^^^^^ M^ Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 1 Összefoglaló A Kibocsátó bemutatása Befektetők tájékoztatása Kockázati tényezők A kibocsátott Kötvényekben rejlő piaci kockázatok A kötvénykibocsátásban rejlő speciális kockázatok A pénzpiacban rejlő általános kockázatok A jegyzési eljárás kockázatai Felelős személyek Felelősségvállaló nyilatkozat Könyvvizsgáló A Kibocsátó bemutatása A Kötvényprogram összefoglalása Összefoglaló adatok Jegyzés szabályai Kötvényfeltételek...^^ 7.1 Típus, formajogosultságok Kötvény jellege Kamatozás Kifizetések...^ 7.5 Törlesztés és visszaváltás Elévülés Irányadó jog Ajánlattétel feltételei Kötvényfeltételek...^^ Tőzsdei bevezetés Definíciók...26 Okirat...33 dematerializált kötvényről...

3 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 1 Összefoglaló Kibocsátó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u 43.), a továbbiakban Kibocsátó).

4 MM^^^^^^^H Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Információs összeállítás fordításának költségeit; és (iv) az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt kártérítési felelősség terheli a

5 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 2 Kockázati tényezők

6

7 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 3 Felelős személyek K&H

8 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 4 Könyvvizsgáló

9 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H

10 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&.H A befektetők a Kötvények jegyzési áron számított bruttó vételárát a Kibocsátó az OTP Bank Nyrtnél

11 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H

12 Budapest Főváros XVI. Kerület önkormányzata K&H A"Munkanap" olyan napot jelöl, amelyen a hitelintézetek, valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten és bármely, a Kötvényfeltételekben említett további kereskedelmi központban kifizetéseket, illetve elszámolásokat teljesítenek, amennyiben az ilyen nap a Kibocsátónál is Munkanapnak számít, és a KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre, valamint Euróban fizetendő bármely összeg esetén a Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) Rendszer is nyitva tart. 2) Kamatláb meghatározása A Változó Kamatozású Kötvények időről-időre fizetendő kamata jelen Információs összeállításban meghatározott módszer alapján kerül meghatározásra. Változó Kamatozású Kötvények Kamat

13 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H meghatározhatják, vagy azon egyéb oldal, szekció, rovat, oszlop vagy más rész, amely az ilyet

14 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata ^ K&H rendelkezésekkel ellentétben tartják vissza vagy utasítják el) amelyen a ki nem fizetett összeget teljes mértékben megfizetik, vagy (ha ez korábban van) amelyre vonatkozóan megfelelő értesítést

15 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H Összeg(ek)ben a vonatkozó Választott Visszaváltási Napig (de azt nem beleértve) felhalmozott

16 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 8 Ajánlattétel feltételei Kibocsátó: (i) Sorozat megjelölése: 8.1 Kötvényfeltételek

17 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (i) Kamatláb= Referencia kamatláb + Kamatfelár (ii) Referencia kamatláb: (iii) Kamatfelár: (iv) Referencia kamatláb meghatározásána k forrása: (v) Képernyöoldal K&H

18 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (xi) Minimális Kamatláb: (xii) Maximális Kamatláb: (xiii) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekb én foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású Kötvények után fizetendő kamatszámítási módszerére vonatkozó szabályok: (xiv) Kamatláb és kamatösszeg

19

20

21 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekb én megjelölttől): Visszaváltás a

22 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H Kibocsátó döntése a teljes kötvénysorozatot vagy annak egy általa meghatározott részét. alapján: (i) Választott Visszaváltási A Kibocsátó kötvénytulajdonosnak címzett előzetes értesítése alapján, annak Nap(ok): kézhezvételétől számított 8. napon. (ii) Kötvényenkénti Választott Visszaváltási Összeg és számításának módja (amennyiben van): (iii) Amennyiben részben is visszaváltható: Minimális visszaváltási összeg Maximális visszaváltási összeg Kiválasztás módszere (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekb én megjelölttől): A névérték 100%-a, illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén az értesítéskor érvényben lévő Korrigált Tőkeegyenleg"; továbbá tört kamatperiódus esetén az adott kamatperiódusra eső arányos kamatösszeg.

23

24 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata Forgalomba hozatali Kizárólag a K&H Bank Zrt. részére kerül felkínálásra. korlátozások: K&H

25 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H

26 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 9 Definíciók

27 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H Az adott forgalomba hozatalra vonatkozó meghatározott nap, amelyen a Központi Értékpapírszámlavezető

28 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H

29 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H A Kibocsátó egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy a Kötvény-

30 m^^^^^^^^^m Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H f) Kamatszámító- és konverziós ügynöki feladatok ellátása;

31 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS L SZ. MELLÉKLETE Egyoldalú kötelezettségvállalás jegyzésre K&H A Budapest FővárosXVI. Kerület Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u továbbiakban: Kibocsátó) által meghirdetett azaz Kettőmilliárd darab egyenként 1,- Ft névértékű, visszaváltható, névre szóló, változó kamatozású Fejlődő Kertvárosért 2." kötvényének dematerializált értékpapírként történő zártkörű forgalomba hozatalához A Jegyző neve K&H Bank Zrt.

32 ^^^^^^^^^^m Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&.H INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS II. SZ. MELLÉKLETE A Kibocsátó tevékenységére, szervezetére, gazdálkodására vonatkozó adatok 32

33

34 arról, hogy az Önkormányzat nem esik az Ötv. 88. (2) bekezdés korlátozása alá.

35 Budapest Főváros XVL kerületi Öakorniáíiyzaí Képviselő-testületének 092/2007,

36 7. Számlaszámok: Költségvetési elszámolási szarnia: Építményadó beszedési számla: Telekadó beszedési számla: Gépjárműadó beszedési számla: Államig.-i

37 Állategészségügyi tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai Átmeneti elhelyezést biztosító

38 6.4. gyakorolja

39

40 Ügyosztályok, irodák elnevezése: Polgármesteri

41 Az ügyosztály (Jogi Iroda, Belső Ellenőri Iroda) vezetéséi a jegyző által, a

42 kiadmányozási jogot; 2.3. az illetékes ügyosztályvezetővel való egyeztetés alapján részt vesz a képviselő-testület ülésén, a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén köteles

43 V,

44 a képviselő-testületi előterjesztéseket tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészíteni; a képviselő-testület rendeleteit, határozatait végrehajtani, a határozatok végrehajtásáról jelentést adni;

45 a képviselő-testületi- és bizottsági ülés meghívója, jegyzőkönyve, határozatai; hatályos, egységes szerkezetű önkormányzati rendeletek, a központi

46 Pol gármesteri

47

48 Infrastrukturális

49 Szociális és Egészségügyi Ügyosztály

50 1. A hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az

51 4. számú függelék: 5.

52 1. A helyettesítés rendje

53 munkakörök jegyzé! Polgármesteri Kabinet: kabinetvezető pályázati referens főépítész műszaki ügyintéző proj ektmenedzser Jegyzői Titkárság: jegyző aljegyző Szervezési Ügyosztály: ügyosztályvezető Szervezési Iroda: irodavezető Beszerzési és Üzemeltetési Iroda: irodavezető közbeszerzési referens vezető informatikus

54 irodavezető pénztáros Pénzügyi iroda irodavezető pénztáros

55 Műszaki Ügyosztály: ügyosztályvezető beruházó kerületfejlesztési ügyintéző

56 Gazdálkodási Üg) Piacfelügyelet Gazdasági Működtető Ellátó Szervezet (1163 Budapest, Margit u, 28.)

57

58

59

60

61 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az

62 Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási müveletek összegét ebből:

63 (2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. szerinti főösszegekben nem. szerepel. A Képviselő-testület a helyi

64 7.

65 12. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát ezer Ft-ban

66

67 7 ej A meghatározott célra kapott állami támogatást, valaroint az átvett pénzeszközöket támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számlájára, az

68 - Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése ; - Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása;

69 - a költségvetésben nem nevesített keretösszegként elfogadott környezetvédelmi

70 10 (14) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy fejlesztési célú

71 (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az

72 12 KÖTELEZŐ BESZÁMOLÓK A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 23. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselőtestületi

73 . sz. melléklet efl-ban ' Sorszám 1. /. I //. 1. a) b) <0 d) III. } /K!' K/. K// vm. i. 2. IX. I II Tájékozató Megnevezés 2. Bevételek Működési

74 A Budapest Főváros XVI. kér. Ők. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l/a. sz. melléklet eft-ban Sorszám 1. sfiisáfptaa?:- : :t4;í>a;:vvfer.'.^,-^; 1. Bevételek [ntézményi Megnevezés a) b) c) ísisppuh i S. 9.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 A Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról 4.sz.melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 1. Jillll 1 2. Felújítási munkálatok 2 ^

91 4/a melléklet Sorszám Megnevezés 2. Intézményi felújítások

92 A Budapest Főváros XVI.kér.önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokéi 5. sz. melléklet eft-ban Sorszám Szennyvízcsatorna épités Ül- járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Ingatlan fejlesztés Közvilágítás Tervezések, rendezési tervek Feladat megnevezése 2. I. Beruházások

93 Sorszám j - - ' Megnevezés 2.

94

95

96

97

98

99

100

101

102 Beszerzés megnevezése ' crcdcti előirányzat

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ll/2006.(v.ll.) RENDELETE

123

124 (5) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeket érintő, a R. 15. számú mellékletében szereplő eFt évet megelőző évek pénzmaradványáról (költségvetési

125 (9) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a évi

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (xi) Minimális Kamatláb: (xii) Maximális Kamatláb: (xiii) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekb én foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású

139

140

141 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (iv) Értesítési

142

143 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata Forgalmazó: A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített K&H

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII 265-8/20II. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: 3 db Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vatta

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL ALAPTÁJÉKOZTATÓ AZ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. FORGALMAZÓ: ERSTE BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben