Az előadás képei letölthetőek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás képei letölthetőek:"

Átírás

1 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

2

3 Menedzserpraxis Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Budapest, március 27.

4 Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

5 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

6 Jogszabályok: Ket (2004. évi CXL. tv) (Áe) Art (2003. évi XCII. tv) Pp (1952. évi III. tv) Vht (1994. évi LIII. tv)

7 Jogszabályok: Ctv (2006. évi V. tv) Csődtv. (1991. XLIX. tv) Gt. (2006. évi IV. tv) Ptk (1959. évi IV. tv)

8

9 Mi a teendő? -képviselő kinevezése - időnyerés - iratbetekintés - belső ellenőrzés (pl. saját vagyongyarapodás felmérése)

10 Mi a teendő? - vállalkozás továbbfolytatásának biztosítása - székhely, lakóhely változtatás - adóigazolás beszerzése (amíg lehet)

11 Adózói védekezés AKTÍV PASSZÍV

12 Aktív adózói magatartás személyes megjelenés, túlbuzgó nyilatkozás, revizor által kért összesítések elkészítése, az igazát bizonygatja, nem tartogatja az érveit, hanem mielőbb előadja, az eljárás gyors befejezésére törekvés

13 Aktív adózói magatartás hátrányai önkéntelenül is segíti a revizor munkáját, a revizor által nem ismert információkat ad át, lehetővé teszi, hogy a revizor korrigálja tévedéseit

14 Passzív adózói magatartás nem bizonygatja az igazát, hanem az adóhatóság eredményeit kritizálja, késleltet, húzza az időt, elévülésre játszik, nem nyilatkozik, vagy csak írásban, kizárólag a meghatalmazott képviselő tartja a kapcsolatot az adóhatósággal,

15 Passzív adózói magatartás nem végzi el az adóellenőr munkáját (nem készíti el a kért kimutatásokat), semmitmondó észrevétel, fellebbezés (az adóperre tartogatja az ütőkártyákat), helyszíni ellenőrzés korlátozása

16 Passzív adózói magatartás hátrányai a revizor követeli az együttműködést, ezért elkerülhetetlen a konfrontáció, az ügyfél türelmetlen, szeretne akciózni a revizor gyanúját erősíti

17 1. Ellenőrzés 2. Hatósági eljárás 3. Bírósági felülvizsgálat 4. Adóvégrehajtás

18 Értesítés, mebizólevél bemutatása Ellenőrzés Jegyzőkönyv átadása 15 napon belül I. fokú adóhatározat jkv átadástól 60 napon belül Észrevétel Biztosítási intézkedés

19 Biztosítási intézkedés Art Ha a pénzkövetelés későbbi kielégítése veszélyben van Bankszámla zárolása, ingó foglalása, ingatlanra vh. jog, I. fokú adóhatóság rendeli el végzéssel és végrehajtja

20 I. fokú adóhatározat 30 napon belül 30 napon túl Fellebbezés Felügyeleti intézkedés mellőzés vagy intézkedés II. fokú adóhatározat

21 I. fokú adóhatározat 30 napon belül 30 napon túl Fellebbezés Felügyeleti intézkedés mellőzés vagy intézkedés II. fokú adóhatározat

22 II. fokú adóhatározat Helybenhagy Megsemmisít, új eljárásra utasít Megváltoztat Módosítás, Visszavonás Terhére 1 éven belül Javára elévülési időn belül

23 1. Ellenőrzés 2. Hatósági eljárás 3. Bírósági felülvizsgálat 4. Adóvégrehajtás

24 Megbízólevél Ellenőrzési cselekmények 90/120 nap

25 Megbízólevél Észrevételezési határidő Ellenőrzési cselekmények 90/120 nap 15 nap Jegyzőkönyv átadása

26 Megbízólevél Észrevételezési határidő Ellenőrzési cselekmények 90/120 nap 15 nap 60 nap Jegyzőkönyv átadása I. fokú határozat átadása Biztosítási intézkedés

27 Megbízólevél Észrevételezési határidő Fellebbezési határidő Ellenőrzési cselekmények 90/120 nap 15 nap 15/30 nap 60 nap 60 nap Jegyzőkönyv átadása I. fokú határozat átadása II. fokú határozat átadása Biztosítási intézkedés

28 Megbízólevél Észrevételezési határidő Fellebbezési határidő Keresetindítási határidő Ellenőrzési cselekmények 90/120 nap 15 nap 15/30 nap 30 nap 60 nap 60 nap Jegyzőkönyv átadása I. fokú határozat átadása II. fokú határozat átadása Biztosítási intézkedés Végrehajtási cselekmények

29 BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

30 Szabályosan kézbesített II. fokú adóhatározat 30 napon belül kereset ha nincs kereset Bírósági felülvizsgálat Adóvégrehajtás Adózó székhelye, lakhelye szerint illetékes megyei bíróság Adózó székhelye, lakhelye szerint illetékes I. fokú adóhatóság

31 Keresetlevél 30 nap I. fokú adóhatóság 5 vagy 3 nap Megyei Bíróság 15 vagy 8 nap II. fokú adóhatóság

32 ADÓVÉGREHAJTÁS

33 Végrehajtási cselekmények Átvezetés visszatartás Végrehajtás követelésre, munkabérre Végrehajtás bankszámlára Végrehajtás ingóra, ingatlanra Végrehajtási kifogás 8 napon belül halasztó hatályú

34 A végrehajtás felfüggesztése,szüneteltetése Bíróság APEH Vh. felfüggesztés iránti kérelem Ideiglenes fizetési haladék Vh. felfüggesztés iránti kérelem Fizetési könnyítés iránti kérelem

35 Adómegállapításhoz való jog elévülése

36 2003. évre elévülés kezdete kivéve: havi bevallások Elévülés vége

37 Végrehajtáshoz való jog elévülése

38 Végrehajtási jog elévülésének kezdete Végrehajtáshoz való jog elévülésének vége végrehajtható okirat

39 Legális megoldások passzív védekezés új cég alapítása vagyonáthelyezés jogorvoslatok

40

41 Helyes magatartás revizorral nem beszélgetünk egyedül nem megyünk be az APEH-ba (kivéve: iratátadás) nyilatkozatot csak írásban teszünk

42 Hallgatás joga NYILATKOZATTEVŐ (ügyfél képviselője) TANÚ (pl. alkalmazott, üzleti partner) indokolás n é l k ü l megtagadhatja a nyilatkozatot indokolva megtagadhatja a vallomást

43 Közigazgatási eljárás 51. Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. joggyakorlás az együttműködés hiánya

44 A tanúvallomás megtagadható, ha a) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy b) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

45 nem emlékszem utána kell néznem írásban nyilatkozom nézzék meg az iratokban

46 Ha a revizor kérdez.

47

48 Az első sikeres vagyongyarapodási vizsgálat áldozata Al Capone

49 Értesítés ellenőrzésről Időhúzás Belső vizsgálat Nyilatkozat Fedezet keresése Vagyonmentés Felkészülés végrehajtásra

50 Értesítés, megbízólevél Jegyzőkönyv átadás I. fokú adóhatározat II. fokú adóhatározat Végrehajtás, vagy adóper Adózói iratbetekintés Adózó nyilatkozata Észrevétel Fellebbezés

51 Nyilatkozat tartalma: a forráshiány fedezetének megjelölése Art 1. (5) bek. Az adózó köteles a jogait jóhiszeműen gyakorolni és elősegíteni az adóhatóság feladatainak végrehajtását.

52

53 A határozat hibái szabálytalan kézbesítés nem a meghatalmazott részére rendelkező rész összevetése az indokolással

54 A határozat hibái egyéb érdekelt ügyfelek bevonása könyvvizsgáló, számlakiállító üzleti partner, rosszul számfejtett alkalmazott mögöttes felelős Ket. 15. (1) Ügyfél akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.

55 A határozat hibái kívülálló számára a szöveg nem érthető számszaki ellentmondások számszaki levezetések hiánya

56 A határozat hibái A világosság elve (Szvt 15. ) áttekinthető, érthető, törvénynek megfelelően rendezett forma Valódiság elve (Szvt 15. ) a tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük

57 A határozat hibái bizonyítékok ismertetése külföldi megkeresés kapcsolódó vizsgálat

58 A határozat hibái a bizonyítékok minősége közvetlen közvetett becslés (valószínűsítés) Államigazgatási főiskola tankönyve A helyes bizonyítás a közvetlen és a közvetett bizonyítékok egymásba fonódó, egymást kiegészítő egysége, de mégis a közvetlen bizonyítékok elsődlegessége mellett.

59 A határozat hibái a becslés feltételeinek bizonyítása becslés módszerének leírása az adóalap valószínűsítésének bizonyítása

60 A határozat hibái bizonyítékok mérlegelése mérlegelés indokainak ismertetése tényállás feltárásának alapossága az adóalany javára szolgáló tények az eltűnt üzleti partner felkutatása

61 Számlával kapcsolatos bizonyítékok mérlegelése Valódiságot támasztja alá Fiktívvé minősítést igazolja készült szerződés kiállították a számlát van teljesítésigazolás készpénzes kiegyenlítés a számlakiállító nem adott bevallást az eladó eltünt kivitelező nem jelentett be alkalmazottat

62 A határozat hibái értesítés bizonyítási cselekményről joggyakorlás a tanú meghallgatási tárgyaláson szakértő kirendelése ha különleges szakértelem szükséges NAV-on belül, vagy külső meghallgatása

63 A határozat hibái bizalomvédelem elve korábbi ellenőrzések megállapításai, állásfoglalások követése az indokolásban található ellentmondások a könyvvizsgáló szakvéleménye

64 A határozat hibái megkülönböztetés nélküli eljárás Art 1. (3) bek. és 130. Eladónál jó a számla Vevőnél rossz a számla

65 A határozat hibái előírás és tájékoztatás a hibák kijavításáról Art 1. (5) bek. és 129. törvényi tilalmak súlyosbítás ismételt ellenőrzés kötelező méltányosság mérlegelés szempontjai

66 Illegális megoldások iratok eltüntetése cégeladás, fantomizálódás vagyonmentés

67

68 Cég bedöntés módszerei

69 Kiürítés Cég bedöntés módszerei

70 Cég bedöntés módszerei Kiürítés Fantomizálás

71 Cég bedöntés módszerei Kiürítés Fantomizálás részletesen kidolgozott felelősségi rendszer

72 Cég bedöntés módszerei Kiürítés Fantomizálás a cég felszámolásra kerül részletesen kidolgozott felelősségi rendszer

73 Cég bedöntés módszerei Kiürítés Fantomizálás a cég felszámolásra kerül a céget eladják: - hajléktalannak, - külföldinek részletesen kidolgozott felelősségi rendszer

74 Cég bedöntés módszerei Kiürítés Fantomizálás a cég felszámolásra kerül a céget eladják: - hajléktalannak, - külföldinek részletesen kidolgozott felelősségi rendszer nem alkalmazzák

75 A tag és vezető felelőssége Btk évi V. tv (Ctv) évi XLIX. törvény (Csődtv)

76 Felelős személy A részesedését eladó tag A nem jelentkező tag Felelős ügyvezető A vagyoncsökkenést előidéző személy Könyvvizsgáló HA többségi befolyása van (Ptk 685/B. ) HA többségi befolyása van (Ptk 685/B. )

77 Fantomcég fogalma: bejegyezték a cégjegyzékbe, DE - székhelye és képviselője egyaránt ismeretlen (nem azonosítható vagy eltűnt)

78 Fedezet elvonás Ptk 203. Btk 290. csődbűntett 297. gazdasági tartozás

79 ADÓS HITELEZŐ Rosszhiszemű szerző

80 A fedezetelvonás a kötelezett a jogosult kielégítéséül szolgáló vagyont eladja, elajándékozza, a házastársának a különvagyonába utalja,

81 haszonkölcsönbe adja, eladományozza engedményezi apportálja, stb. saját elhatározásából vagyonilag kedvezőtlenebb helyzetbe hozza önmagát

82 Fedezetelvonás Ptk 203. Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemű volt, vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny származott.

83 Vélelmezett rosszhiszeműség és ingyenesség, ha valaki hozzátartozójával, többségi befolyása alatt álló cégével, a tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, illetve annak hozzátartozójával, egyszerű befolyása alatti jogi személlyel köt fedezetet elvonó szerződést.

84 A szerződés érvényes DE a hitelezővel szemben hatálytalan

85 ADÓS HITELEZŐ Roszhiszemű szerző Ítélet

86 Közeli hozzátartozó: A Ptk b) : - a házastárs, bejegyzett élettárs - az egyeneságbeli rokon, - az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, -az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, - valamint a testvér.

87 Csupán hozzátartozó: - az élettárs, - az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, - a házastárs, bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, - valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa

88 Btk (1) bek. Aki a gazdasági tevékenységből származó tartozás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

89 BH A tartozás fedezetének elvonása bűntette csak a fedezetként szerződéssel lekötött vagyon elvonása által valósulhat meg [Btk (1) bek.].

90 - akarnak, de takarnak - kétoldalú - a leplezett szerződés érvényes pl. visszavásárlási szerződés

91

92 A házastárs anyagi felelőssége Csjt. 30. Bármelyik házastársnak a vagyonközösség fennállása alatt kötött visszterhes ügyletét a másik házastárs hozzájárulásával kötött ügyletnek kell tekinteni

93 A házastárs nem felel a házastársa által kötött ügyletért (tartozásért), ha bizonyítja, hogy az ügylethez nem járult hozzá. (megdönthető vélelem) A házastárs különvagyona nem szolgálhat a hitelezők igényének kielégítése alapjául.

94 A házastárs különvagyonához tartozik: a házassági vagyonjogi szerződésben különvagyonként fel-tüntetett vagyontárgy.

95 Házastárs bűncselekménye - az előnyt a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint kell megtéríteni, - felelősség mértéke sem korlátozható a közös vagyonból megillető részre BH

96 Art 35. Ha az adózótól nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető: a) az adózó örököse b) a megajándékozott

97

98 Vagyon és Kockázat Kft. Vagyon Kockázat

99 Vagyon és Kockázat Kft. Vagyon Kockázat

100 Vagyon és Kockázat Kft. Vagyon Kockázat

101 Vagyon és Kockázat Kft. Vagyon Kockázat Vagyon Kft.

102 Vagyon és Kockázat Kft. Vagyon Kockázat Vagyon Kft. Kockázat Kft.

103 Vagyon Kft. Kockázat Kft.

104 Vagyon őrző cég Eszközök bérbeadása Aktív cég ingatlanok, gépek, járművek, jogok munkaerő, megrendelések, termelés, készletek

105 Vagyon őrző cég Eszközök bérbeadása Aktív cég Előnyök: - gyorsított amortizáció - vagyon védelem - bérleti díj variálható

106 Ajánlott cégstruktúra HU aktív cég AT bankszámla AT bankszámla eszközök bérbeadása HU vagyonőrző

107

108 Kapcsolt vállalkozás azonos tulajdonosok Egyik Kft Másik Kft

109 Kapcsolt vállalkozás férj feleség 100 % 100 % Egyik Kft Másik Kft

110 Kapcsolt vállalkozás tag 51 % köztes vállalkozás 51 % társaság

111 Kapcsolt vállalkozások (associated companies) Kapcsolt vállalkozás1. értékesítés ellenőrzött ügylet (controlled transaction) Kapcsolt vállalkozás2. belső árazás (transfer pricing) arm s lenght principle szokásos piaci érték szokásos piaci ár piaci érték

112 A kapcsoltság következményei 1) Adóalap-korrekció 2) Konszolidált számvitel 3) Bejelentési és nyilvántartási kötelezettség 4) Fedezetelvonás törvényi vélelme 5) Közbeszerzési eljárásban egyetemleges felelősség

113 A kapcsoltság kezelésének módszerei Jogszerű megoldások 1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása 2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése 3) Független fél bevonása 4) Offshore cég a tulajdonosok között

114 A kapcsoltság kezelésének módszerei Jogszerű megoldások 1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása 2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése 3) Független fél bevonása 4) Külföldi cég a tulajdonosok között Jogszerűtlen megoldások 1) Közvetítő cég beiktatása 2) Offshore cég a tulajdonosok között 3) Stróman belépése

115 Stróman belépése a) A társasági szerződésbe foglalható rendelkezések részesedés átruházás korlátozása b) A szindikátusi szerződés együttszavazás c) Az üzletrész zálogjoggal való megterhelése

116

117 Körhinta tipusai

118 ÁFA visszaigénylés Körhinta tipusai

119 Körhinta tipusai ÁFA visszaigénylés értéktelen áru exportja magas értéken

120 Körhinta tipusai ÁFA visszaigénylés értéktelen áru exportja magas értéken klasszikus ilyen már nincs

121 Körhinta tipusai ÁFA visszaigénylés Áru eredetének eltitkolása értéktelen áru exportja magas értéken klasszikus ilyen már nincs

122 Körhinta tipusai ÁFA visszaigénylés Áru eredetének eltitkolása értéktelen áru exportja magas értéken hosszú láncolat alkalmazásával klasszikus ilyen már nincs

123 Körhinta tipusai ÁFA visszaigénylés Áru eredetének eltitkolása ÁFA megtakarítás értéktelen áru exportja magas értéken hosszú láncolat alkalmazásával klasszikus ilyen már nincs

124 Körhinta tipusai ÁFA visszaigénylés Áru eredetének eltitkolása ÁFA megtakarítás értéktelen áru exportja magas értéken hosszú láncolat alkalmazásával belföldi eladó-vevő közé beiktatnak egy határátlépést klasszikus ilyen már nincs

125 Kereskedő Vevő Eladó

126

127 Mentes az ÁFA alól - a közösségen belüli termékértékesítés adómentesség feltétele: a termék elszállítása külföldre a vevő másik tagállamban regisztrált adóalany

128 HUadóalany1 szállítás ROadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés

129 Közvetlen szállítás Termékértékesítés

130 Közvetlen szállítás Termékértékesítés

131 Közvetlen szállítás Termékértékesítés másik közösségi tagállam

132 Közvetlen szállítás Termékértékesítés ELADÓ szállít másik közösségi tagállam

133 Közvetett szállítás Termékértékesítés

134 Közvetett szállítás Termékértékesítés

135 Közvetett szállítás Termékértékesítés

136 Közvetett szállítás Termékértékesítés másik közösségi tagállam

137 Közvetett szállítás Termékértékesítés KÜLFÖLDI VEVŐ szállít másik közösségi tagállam

138 Közösségen belüli termékértékesítés

139 Színlelés Közösségen belüli termékértékesítés

140 Közösségen belüli termékértékesítés Színlelés a szerződő felek tudják, hogy nincs határátlépés

141 Közösségen belüli termékértékesítés Színlelés Megtévesztés a szerződő felek tudják, hogy nincs határátlépés

142 Közösségen belüli termékértékesítés Színlelés Megtévesztés a szerződő felek tudják, hogy nincs határátlépés a vevő szállít, a HU eladó jóhiszemű, bízik a határátlépésben

143 Közösségen belüli termékértékesítés Színlelés Megtévesztés a szerződő felek tudják, hogy nincs határátlépés a vevő szállít, a HU eladó jóhiszemű, bízik a határátlépésben objektív felelősség alkalmazása

144 Európai Unió Bírósága Adómentesség C 409/04 (Teleos) ha a bizonylatok utólag hamisnak bizonyulnak, de az eladó jóhiszemű volt (adókijátszásban való részvételét nem állapították meg) és gondosan járt el (minden lehetséges ésszerű intézkedést meghozott annak érdekében, hogy az általa lebonyolított Közösségen belüli termékértékesítés ne vezessen adókijátszáshoz) az eladónál adóhiány nem állapítható meg

145 C-499/10. sz. ügy (Teleos) a Bíróság már kimondta, hogy az olyan nemzeti intézkedések, amelyek gyakorlatilag objektív egyetemleges felelősségi rendszert hoznak létre, meghaladják az államkincstár érdekeinek megóvásához szükséges mértéket.

146 Ki szállít? a vevő saját fuvareszközével vevő által megbízott független fuvarozó, szállítmányozó az eladó saját fuvareszközével eladó által megbízott független fuvarozó, szállítmányozó

147 Másik tagállamba szállítás igazolása Független fuvarozó szállít Eladó saját eszközével szállít Vevő saját eszközével szállít - vevő által igazolt CMR fuvarlevél - rakományjegyzék - a kiszállítást igazoló egyéb okmány (pl. menetlevél, útnyilvántartás, írásbeli megrendelés, átadás-átvételi jkv.)

148 NAV állásfoglalás A termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Különös méltánylást érdemlő esetekben a vevő a termék más tagállamba történő megérkezés tényét igazoló nyilatkozata is elfogadható. 2007/41. Adózási kérdés

149 Szükséges óvintézkedések Képviselők, közvetítők igazolványainak lefénymásolása Banki átutalás CMR + átvételi nyilatkozat bekérése elszállítást követően Szállítójárművek rendszámának, sofőrök nevének felírása, elszállításkor igazoltatás, forgalmi fénymásolat Dokumentáció (levelezés, megrendelők) megőrzése.

150 A legfontosabb tanács 1. ellenőrizni kell az üzleti partnert 2. kézben kell tartani a termékszállítást ellenkező esetben vagyontalan cégen keresztül kell kereskedni

151

152 Adócsalás veszteségből

153 Adócsalás veszteségből DE eladó

154 Adócsalás veszteségből DE eladó HU kereskedő

155 Adócsalás veszteségből DE eladó HU kereskedő HU vevő

156 Adócsalás veszteségből DE eladó 100 Ft HU kereskedő HU vevő

157 Adócsalás veszteségből DE eladó 100 Ft HU kereskedő 120 Ft HU vevő

158 Adócsalás veszteségből adót nem fizet DE eladó 100 Ft HU kereskedő 120 Ft HU vevő

159 Adócsalás veszteségből adót nem fizet DE eladó 100 Ft HU kereskedő 120 Ft HU vevő veszteséges értékesítés

160

161 Adóék munkabér/közteher B. The average tax wedge on labour income is high, 2009 Percentage of total labour compensation HUNGARY EU² OECD² HUNGARY EU² OECD² Single, low earnings, no child 3 Married 1 earner, average earnings, 2 children 0 Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth - OECD 2011

162 Fekete foglalkoztatás típusai

163 Teljes Fekete foglalkoztatás típusai

164 Fekete foglalkoztatás típusai Teljes - nincs bejelentés - minden zsebbe

165 Fekete foglalkoztatás típusai Teljes Részleges - nincs bejelentés - minden zsebbe

166 Fekete foglalkoztatás típusai Teljes Részleges - nincs bejelentés - minden zsebbe - van bejelentés - részben zsebbe

167 Fekete foglalkoztatás típusai Teljes Részleges - nincs bejelentés - minden zsebbe - van bejelentés - részben zsebbe Forrás

168 Fekete foglalkoztatás típusai Teljes Részleges - nincs bejelentés - minden zsebbe - van bejelentés - részben zsebbe Forrás bevétel eltitkolás

169 Fekete foglalkoztatás típusai Teljes Részleges - nincs bejelentés - minden zsebbe - van bejelentés - részben zsebbe Forrás bevétel eltitkolás fiktív számla

170 Fekete foglalkoztatás típusai Teljes Részleges - nincs bejelentés - minden zsebbe - van bejelentés - részben zsebbe Forrás bevétel eltitkolás fiktív számla offshore számla

171 Fekete foglalkoztatás típusai Teljes Részleges - nincs bejelentés - minden zsebbe - van bejelentés - részben zsebbe Forrás bevétel eltitkolás fiktív számla offshore számla

172 Külföldi számláról zsebbe

173 Külföldi számláról zsebbe Magyar munkáltató

174 Külföldi számláról zsebbe Magyar munkáltató Dolgozó

175 Külföldi számláról zsebbe Magyar munkáltató munkaszerződés Dolgozó

176 Külföldi számláról zsebbe Magyar munkáltató munkaszerződés Dolgozó Offshore számla

177 Külföldi számláról zsebbe Magyar munkáltató munkaszerződés Dolgozó összefonódás Offshore számla

178 Külföldi számláról zsebbe Magyar munkáltató munkaszerződés Dolgozó zsebbe fizetés összefonódás Offshore számla

179

180 Színlelt vállalkozás Munkáltató vállalkozási szerződés Dolgozó

181 Színlelt vállalkozás Munkáltató vállalkozási szerződés Dolgozó alkalmazotti státusz

182 Párhuzamos jogviszony munkaviszony Munkáltató vállalkozási szerződés Dolgozó

183 Keresztbe számlázás Munkáltató1 vállalkozási szerződés Dolgozó2 munkaviszony munkaviszony Dolgozó1 vállalkozási szerződés Munkáltató2

184 Vagyontalan projektcégbe telepítik a színlelt szerződéseket Anyacég kiszervezési szerződés tényleges munkavégzés Projektcég vállalkozási szerződés Vállalkozó

185 Köszönöm a figyelmet

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Vagyonosodási vizsgálatok. Wealth Gain Inspection

Vagyonosodási vizsgálatok. Wealth Gain Inspection Vagyonosodási vizsgálatok Wealth Gain Inspection Szerző: Palcsó Gergely űászló Jogász szak (JNASZ) Konzulens: Dr. Űampler Béla PhD. egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar: Közigazgatási

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

Termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén

Termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén Termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén 1. A kiviteli igazolásról általában Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. (a

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben