I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)"

Átírás

1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő megoldás nem fogadható el! I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) Minden helyes válasz 1 pontot ér. Elfogadható indoklás nélkül pontszám nem jár. Részpontozás nem alkalmazható. 1. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét. Az állítás HAMIS.., mert a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét, amellyel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthető. 2. A magánszemély pénztártag által az egészségpénztárba befizetett összeg 20%-a, legfeljebb Ft levonható a személyi jövedelemadóból. Az állítás HAMIS.., mert a magánszemély pénztártag által az egészségpénztárba befizetett összeg 20%-a bizonyos esetekben + 10%-a, legfeljebb Ft jóváírás formájában érvényesíthető. 3. A kisvállalkozók tételes adója alá június 5-én bejelentkező nem kezdő egyéni vállalkozó Ft bevételi összeg felett 40% adót fizet. Az állítás HAMIS.., mert a kisvállalkozók tételes adója alá június 5-én bejelentkező nem kezdő egyéni vállalkozónak már Ft bevételi összeg felett 40% adót kell fizetnie. 4. A főfoglalkozásúnak minősülő, vállalkozói kivéttel nem rendelkező, a garantált bérminimum után járulékot fizető egyéni vállalkozó a családi kedvezményre jutó személyi jövedelemadót az egészségbiztosítási járulékból nem vonhatja le. Az állítás IGAZ.., mert a családi járulékkedvezményt az egyéni vállalkozó a megszerzett jövedelem kivét, átalányban megállapított jövedelem után fizetendő járulékokból tudja igénybe venni, azt a minimum járulékalap terheiből érvényesíteni nem lehet. 5. A főfoglalkozásúnak minősülő egyéni vállalkozó nyelvtanár a minimálbér 112,5%-a után egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni. 1

2 Az állítás HAMIS.., mert a főfoglalkozásúnak minősülő egyéni vállalkozó nyelvtanár a garantált bérminimum 150 %-a után köteles egészségbiztosítási járulékot fizetni. 6. Egy berlini székhelyű, bécsi telephellyel rendelkező vállalkozás magyar illetőségű dolgozója 2 hónapig tartó bécsi kiküldetésének idejére a telephely által viselt munkadíj adóztatási joga Németországot illeti meg. (Válaszát az OECD Modellegyezménye alapján adja meg.) Az állítás HAMIS.., mert ezt a telephely fekvése szerinti állam (Ausztria) adóztathatja a kettős adóztatási egyezmény (OECD modellegyezmény ) alapján. 7. Egy lengyel illetőségű magánszemély által Magyarországon értékesített bélyeggyűjtemény bevételének adóztatási joga Magyarországot illeti meg. (Válaszát az OECD Modellegyezménye alapján adja meg.) Az állítás HAMIS.., mert természetes személy általi ingóság értékesítése esetében az adóztatási jog az illetőség szerinti országot, tehát Lengyelországot illeti meg az OECD Modellegyezmény egyéb jövedelemről rendelkező cikke alapján. 8. Egy OECD tagállamban székhellyel rendelkező társas vállalkozás az alkalmazott nyereségadó mértékétől függetlenül soha nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak. Az állítás HAMIS.., mert az érintett országban valós gazdasági jelenlétnek is lennie kell. 9. Az OECD Modellegyezmény értelmében az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben a Szerződő Államban adóztatható. Az állítás HAMIS.., mert az OECD Modellegyezmény értelmében az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben a Szerződő Államban adóztatható, kivéve, ha a vállalkozás a tevékenységét a másik Szerződő Államban lévő telephelye útján fejti ki. 10. A hajók és légi járművek nemzetközi közlekedésben való üzemeltetéséből származó nyereség arányosan adóztatható azokban a Szerződő Államokban, amelyeket a járművek közlekedési útvonala érint. (Válaszát az OECD Modellegyezménye alapján adja meg.) Az állítás HAMIS.., mert a nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajók és légi járművek üzemeltetéséből keletkező nyerség abban a Szerződő Államban adóztatható meg, ahol a vállalkozás tényleges üzletvezetése található. 2

3 II. Feleletválasztós feladatok megoldása (15 pont) Minden helyes válasz 1 pontot ér, de ez a pontszám csak akkor szerezhető meg, ha minden helyes választ eltalált, és nem jelölt meg hibás megoldást. Részpontozás nem alkalmazható. 1.Válassza ki a helyes megállapítást! a) A személyi jövedelemadó törvény értelmében a magánszemély jövedelmének kiszámításánál minden bevételt figyelembe kell venni. b) A hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy ellenértékének munkáltató általi megtérítése személyi jövedelemadó köteles. c) Belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett külön adózó jövedelem esetében az adót csökkenti a jövedelem után külföldön megfizetett adó. d) Nem kell személyi jövedelemadót fizetni abban az esetben, ha a külföldön szerzett jövedelmet nem utalják át Magyarországra. 2.Válassza ki a helyes megállapítást! a) A jogi értelemben vett kettős adóztatás esetében mindkét (vagy több) államban azonos adókat vetnek ki különböző adóalanyokra. b) A jogi értelemben vett kettős adóztatás esetében mindkét (vagy több) államban hasonló jellegű adókat vetnek ki egyazon adóalanyra, ugyanarra a tárgyra és időszakra. c) Az OECD Modellegyezmény személyi hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik az egyik, vagy mindkét Szerződő Államban belföldi illetőségűek. d) Az OECD Modellegyezmény személyi hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik mindkét Szerződő Államban belföldi illetőségűek. 3.Válassza ki a helyes megállapítást! a) A magyar illetőségű részvénytársaság külföldről származó nyeresége Magyarországon nem adóztatható. b) Nem tulajdonítható nyereség egy külföldi telephelynek csupán azért, mert a telephely javakat és árukat vásárol a vállalkozás részére. c) Az OECD Modellegyezmény értelmében a telephely szerinti állam adóztatási joga nem terjed ki arra a nyereségre, amelyet a vállalkozás az adott államban szerez, de amely nem tulajdonítható az érintett telephelynek. d) A külföldi illetőségű társas vállalkozások Magyarországról származó nyeresége minden esetben Magyarországon adózik. 4.Válassza ki a helyes megállapítást! a) A KIVA adó alanya mentesül a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. b) Az eva-adózók esetében a szakképzési hozzájárulás alapja magánszemélyenként a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszerese. c) Nem köteles szakképzési hozzájárulás fizetésére a munkavállalót nem alkalmazó egyéni vállalkozó. d) A szakképzési hozzájárulás alapja a kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, figyelembe véve az Szht. által engedett kedvezményeket. 3

4 5.Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az önálló tevékenység bevételének része az ezzel összefüggésben költségtérítés címén kapott összeg. b) A családi pótlék címén megszerzett bevételből nem kell jövedelmet megállapítani. c) A horgásztanya értékesítése a szerzést követő 5. évben adómentessé válik. d) A vállalkozásból kivont jövedelem után személyi jövedelemadót nem kell fizetni. 6. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Nem minősül főállásúnak az a személy, akit egyidejűleg több munkaviszony keretében foglalkoztatnak, ha e foglalkoztatások együttes időtartama eléri, de önállóan egyik sem éri el a heti 36 órát. b) Egy magánszemély több vállalkozásban is lehet főállású KATA-s vállalkozó. c) A főfoglalkozású KATA-s vállalkozó Ft/hó fizetési kötelezettséget is választhat. d) A KATA választásának bevételi határa évi Ft nettó árbevétel. 7. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A kisvállalati adót bármely társasági adóalany választhatja. b) A kisvállalati adó választása csak az adóévet megelőző év december 20-ig lehetséges. c) A KIVA alapja a korrigált pénzforgalmi eredmény személyi jellegű kifizetésekkel csökkentett összege. d) A kisvállalati adó mértéke 16%. 8.Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az egyszerűsített vállalkozói adót bármely gazdasági társaság választhatja. b) Az egyszerűsített vállalkozói adó alapja a bruttó árbevétel. c) Az egyszerűsített vállalkozói adó alapját csökkenti a jogerős bírósági határozatra tekintettel kapott kártérítés. d) Az eva alapját csökkenti a le nem vonható általános forgalmi adó. 9. Válassza ki a helyes megállapítást a társasági adótörvény alapján! a) Az adóhatóságnak bejelenthető részesedés mértéke legalább 10%. b) A kiegészítő sportfejlesztési támogatás a sporttámogatás után igénybe vehető adókedvezmény 75%-a. c) Színháznak adott támogatás után kiegészítő támogatást nem kell fizetni. d) A kkv-nak minősülő adózó, a január 1-je után felvett beruházási kölcsön kamatának 60%-át társasági adókedvezményként elszámolhatja. 10. Válassza ki a helyes megállapítást a társasági adótörvény alapján! a) A terven felüli értékcsökkenés az adózás előtti eredményt csökkentő tétel. b) Az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett összege, legfeljebb az adózás előtti eredmény 50%-a a társasági adó alapját csökkenti. c) A bevételként elszámolt, kapott osztalék az adóalapot nem minden esetben csökkenti. d) A fejlesztési tartalékból megvalósított beruházás aktiválási értéke után elszámolt amortizáció összege az adózás előtti eredményt növelő tétel. 4

5 11. Válassza ki a helyes megállapítást a társasági adótörvény alapján! a) A jogerős határozat alapján megfizetett, ráfordításként elszámolt adóbírság a társasági adó alapját növeli. b) A külföldi vállalkozó társasági adóalapját a belföldi fióktelepeire külön-külön kell megállapítani. c) A korábbi évek negatív adóalapját a vállalkozás a pozitív adóalap 30%-áig veheti figyelembe. d) A fejlesztési adókedvezmény a legalább 1 milliárd forint értékű beruházások után vehető igénybe. 12.Válassza ki, hogy hány forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie a nyugdíjas KATA-s egyéni vállalkozónak! a) 6660 Ft/hó összeget kell fizetnie. b) 5740 Ft/hó összeget kell fizetnie. c) 6810 Ft/hó összeget kell fizetnie. d) A KATA-s vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. 13. Válassza ki, hogy hány százalék munkaerő-piaci járulékot kell levonni a megbízási díj összegéből! a) 3 százalék. b) 4 százalék. c) 7 százalék. d) A megbízási díjból nem kell munkaerő-piaci járulékot levonni. 14. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A személygépjárművel történő munkába járás számlával igazolt költségtérítése után személyi jövedelemadót nem kell fizetni. b) A reprezentációs költség és az üzleti ajándék értéke után a kifizető 16% személyi jövedelemadót köteles fizetni. c) A csekély értékű ajándék értékének 1,19-szerese után a munkáltató 27% egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni. d) A munkáltató által biztosított formaruha értéke után a munkáltatónak nem kell sem személyi jövedelemadót, sem egészségügyi hozzájárulást fizetni. 15. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A tulajdonosi kölcsönök kamata után a magánszemély 6% egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni. b) Az ingatlan bérbeadás jövedelméből 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni. c) A magánszemély által megfizetett egészségügyi hozzájárulás költségként elszámolható. d) Az üzleti biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján fizetett biztosítási díj 20%-a jóváírás formájában visszakérhető a személyi jövedelemadóból. 5

6 III. Kérdések (15 pont) 1. Milyen módokon teljesítheti a magánszemély a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettséget? (4 pont) Minden helyes megállapítás 1 pontot ér. Összesen 4 pont szerezhető. Más megfogalmazás is elfogadható. A magánszemély bevallási kötelezettségét teljesítheti Önadózással Munkáltatói adómegállapítás útján Adónyilatkozatot tehet Egyszerűsített bevallásra adóhatósági közreműködést kérhet Pont 1 p 1 p 1 p 1 p 2. Milyen típusú és mértékű közterheket (adóalap, járulékalap, adómérték, járulékmérték) kell fizetnie annak a magánszemélynek vagy a kft-nek, ha a magánszemély a kft. közreműködő tagjaként adótanácsadói tevékenységet lát el, és a tagi jövedelme Ft/hó. A magánszemély munkaviszonnyal nem rendelkezik (nem nyugdíjas, nem diák). Az adók és járulékok összegét nem kell kiszámítani. Pontszám csak hibátlan válasz esetében adható. Összesen 6 pont szerezhető. Amennyiben a fizetendő adó/járulék alapjának meghatározása számszakilag hibás, akkor pontszám nem adható. Adó/járulék neve Alapja Mérték % Pontszám SZOCHO A garantált bérminimum ( ) 112,5%-a ( x 1, ) 27 1 p Szakképzési hozzájárulás a SZOCHO alapja A garantált bérminimum ( ) 1,5 1 p 112,5%-a ( x 1, ) Nyugdíjjárulék A tagi jövedelem ( ), mert ( ) 10 1 p Egészségbiztosítási A garantált bérminimum ( ) járulék 150%-a ( x 1, ) 7 1 p Munkaerő-piaci járulék A garantált bérminimum ( ) 150%-a ( x 1, ) 1,5 1 p Személyi jövedelemadó A tagi jövedelem ( Ft/hó) 16 1 p 3. Sorolja fel azokat a jövedelmeket, amelyek megszerzése esetében a magánszemélynek 14%-os Eho fizetési kötelezettsége keletkezik! Minden helyes megállapítás 1 pontot ér. Összesen 5 pont szerezhető. Jövedelem típusa Vállalkozásból kivont jövedelem. Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem. Osztalék, vállalkozói osztalékalap. Árfolyamnyereségből származó jövedelem. Termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem A személybiztosításokból keletkező jövedelmeknél fordulhat még elő. IV. feladatok (60 pont) 6

7 Maximális pontszám csak a hibátlan megoldás esetén adható. A görgetett hibákért nem lehet többszörös pontlevonást alkalmazni. Pontlevonás (1 pont) jár abban az esetben, ha a hallgató nem az adónem által megkívánt forintban vagy ezer forintban számol. 1. feladat (8 pont) Egy részvénytársaság alkalmazottainak létszáma 200 fő. A munkavállalókkal kapcsolatban az alábbi kiegészítő információk ismertek: Dolgozókra vonatkozó információ Létszám Bruttó munkabér Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 20 fő Ft/fő Megváltozott munkaképességű alkalmazottak 6 fő Ft/fő 25 év alatti pályakezdő foglalkoztatott (a munkaviszonyok kezdete január 1.) 4 fő Ft/fő 55 év feletti alkalmazott 17 fő Ft/fő A munkaviszony létesítése előtt tartósan állást keresőnek minősülő alkalmazott (a munkaviszonyok kezdete fő Ft/fő március 1., október 4., január 1.) Egyéb alkalmazottak 148 fő Ft/fő Feladat: Számítsa ki a vállalkozás által február hónapban fizetendő szociális hozzájárulási adó és az éves rehabilitációs hozzájárulás összegét! 1. feladat megoldása (8 pont) Adatok forintban Fizetendő szociális hozzájárulási adó Összeg Pont A fizetendő szociális hozzájárulási adó összege (20 x x x x x ,5 p x ) x 0,27 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény (20 x x 0,145) p 25 év alatti pályakezdő foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény (4 x x 0,27) p 55 év feletti alkalmazottak után érvényesíthető kedvezmény (17 x x 0,145) p A munkaviszony létesítése előtt tartósan állást keresőnek minősülő alkalmazottak után érvényesíthető kedvezmény p (5 x x 0,27) A befizetendő szociális hozzájárulási adó ( Ft) e Ft 1 p Fizetendő rehabilitációs hozzájárulás Létszám Pont Alkalmazottak létszáma 200 fő - Kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességű (200 x 0,05) 10 fő 1 p Hiányzó létszám (10 6 ) 4 fő 1 p Fizetendő rehabilitációs hozzájárulás (4 x ) ,5 p 7

8 2. feladat (18 pont) Egy magyarországi illetőséggel bíró magánszemély Magyarországon és más országban is szerzett adóköteles jövedelmet. A belföldi munkáltatójától adóévben kapott munkabér összege bruttó Ft. Belföldi munkáltatójától karácsony előtt Ft jutalmat kapott. Egy magyarországi kft-vel két alkalommal megbízási szerződést kötött. A megbízási díjak együttes összege Ft, amelyekkel szemben 30% költséget kíván érvényesíteni. Az adóelőleg nyilatkozatban mindkét megbízási díjjal szemben 90% diktált jövedelemhányad megállapítását kérte. Magánszemély részére történő ingatlan bérbeadásból származó bevétele Ft, amellyel szemben 20% költséget kíván érvényesíteni. Adóévben értékesítette a dunaújvárosi lakását, amelyet 2011-ben örökölt a nagymamájától. Az örökölt lakás szerzéskori értéke Ft. Az ingatlan eladási ára Ft. A szerzéssel és értékesítéssel kapcsolatban felmerült, elszámolható költségek összege Ft. A lakás értékesítésének bevételéből egy egy garzonlakást vásárolt gyermekeinek. A dunaújvárosi lakással együtt Ft-ért eladta a lakásban található bútorokat is. A bútorokat fél évvel ezelőtt Ft-ért vásárolta. A Budapesti Értéktőzsdén vásárolt részvényei után adóévben Ft osztalékot fizettek ki részére. Kifizetéskor a kifizető a közterheket nem vonta le. A 10 éves lejáratú banki kötvényei után Ft kamatjövedelme keletkezett. Kifizetéskor a kifizető a közterheket levonta. A külföldről származó összevonásra kerülő adóköteles jövedelmének összege Ft-nak megfelelő USD. Az érintett országban Ft-nak megfelelő adóelőleget vontak le. Az adóalany gyermekkora óta nagyothalló készüléket visel. Betegségéről szakorvosi igazolással rendelkezik. A magánszemély két éve belépett egy önkéntes egészségpénztárba, amelybe adóévben Ft tagdíjat fizetett be. Az adóalanynak egy általános iskolás, egy középiskolás és egy 8 éves nappali tagozatos egyetemista gyermeke van. A gyermekeket egyedül neveli. A belföldi munkáltató, megbízó által levont és a bérbeadás miatt befizetett adóelőleg összege Ft. Feladat: Készítse el az adóalany adóbevallását abban az esetben, ha a két ország között nincs kettős adóztatást elkerülő egyezmény! Ha valamelyik jövedelmet nem veszi figyelembe, akkor jelölje meg annak okát! Feltételezzük, hogy az adóalany minden lehetséges kedvezményt igénybe vesz. 8

9 2. feladat megoldása (18 pont) Maximális pontszám csak a hibátlan megoldás esetén adható. Adatok forintban Szöveg Összeg Pont Munkabér Jutalom Megbízási díj jövedelme ( x 0,3) ,5 p Ingatlan bérbeadás jövedelme ( x 0,2) ,5 p Külföldről származó adóköteles jövedelem Összevonásra kerülő jövedelem ,5 p Családi kedvezmény összege (3 fő x x 12) p Összevont adóalap ,5 p Összevont adóalap adója ( x 0,16) ,5 p Személyi kedvezmény ( x 0,05 x 12) p Belföldi levont, befizetett adóelőleg Külföldön levont figyelembe vehető adó Külföldről származó jövedelem adóalapjára jutó szja ( x 0,16 = ) külföldön levont adó 90%-a ( x 0, p = ) Összevont adóalapra eső befizetendő/visszaigényelhető adó 0 0,5 p Ingatlan értékesítés bevétele Ingatlan szerzési értéke Szerzéssel, eladással kapcsolatos költségek Ingatlan értékesítés jövedelme ,5 p Ingatlan értékesítés adóalapja ( x 0,6) p Ingatlan értékesítés adója ( x 0,16) ,5 p Ingóság értékesítésének bevétele Ingatlan szerzési értéke Ingóság értékestés adóalapja ,5 p Ingóság értékesítés adója ( x 0,16) p Ingóság értékesítés adókedvezmény p Ingóság értékesítése miatt fizetendő adó ,5 p Osztalék után fizetendő személyi jövedelemadó ( x 0,16) Elkülönítetten adózó jövedelmek adója ( ) p ,5p A jóváírás formájában visszakérhető adó ( x 0,2) Ingatlan bérbeadás jövedelme után fizetendő 14% egészségügyi hozzájárulás ( x 0,14) ,5p Osztalék után fizetendő 14% egészségügyi hozzájárulás ( x 0,14) ,5 p 14%-os eho fizetési kötelezettség ( ) p Adóévben megfizetett egészségbiztosítási járulék p 1 p 9

10 ( ) x 0,07 Megfizetendő 14%-os eho 0 0,5 p Kamat után fizetendő 16 % adót és a 6% egészségügyi hozzájárulást a kifizető levonta. A kifizetőtől szerzett kamatjövedelmet ez esetben nem kell bevallani. 0 1 p 3. feladat (8 pont) Egy belföldi illetőségű részvénytársaság az alábbi juttatásokat nyújtotta az egyik munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjának: 1. Az rt. telephelyén működtetett, saját tulajdonú étteremben elfogyasztott ételek árából a munkáltató havonta Ft-ot térített számla ellenében. 2. A vállalkozás által előfizetett mobil telefon használata következtében a munkáltató havi Ft-ig nem kér térítést a magánszemélytől. A dolgozó mobiltelefon használata miatt keletkezett telefonköltség éves szinten Ft. 3. A sportrendezvények látogatására Ft értékű belépőjegyet adott. 4. A dolgozó részére adott színházbérlet ára Ft volt. 5. A munkáltató kifizeti az éves helyi közlekedés igénybevételére szolgáló bérletet, amelynek ára Ft/hó. 6. Az rt. a magánszemély részére Ft kamatmentes kölcsönt adott 180 napra. A kölcsön visszafizetése egy összegben megtörtént. A jegybanki alapkamat mértéke a kölcsön fennállásának időtartama alatt 3%. Az átalagos hitelkamat mértéke 12%. A kölcsön célja személygépkocsi vásárlás. 7. Az rt. a dolgozó SZÉP-kártya szálláshely alszámlájára Ft-ot utalt át. 8. Az önkéntes egészségpénztárba Ft tagíj hozzájárulást fizetett. A részvénytársaság cafeteria szabályzattal rendelkezik. Feladat: Számítsa ki a munkáltatói juttatások miatt fizetendő közterhek összegét! 3. feladat megoldása (8 pont) Szöveg Adómentes Pont 1. Étkezési hozzájárulás (12 hó) p 2. Cégtelefon magáncélú használata ,5 p 3. Sportbelépő ,5 p 4. Színházbérlet ,5 p 5. Helyi utazási bérlet ,5 p 6. Kamatkedvezmény ( ( ) ) p 7. SZÉP-kártya szálláshely alszámla p 8. Egészségpénztári tagdíj hozzájárulás ( x x 0,3) ,5 p Összesen Munkáltató által fizetendő 16%szja ( ) x 1,19 x 0, ,5 p Munkáltató által fizetendő 14% eho ( x 1,19 x 0,14) p Munkáltató által fizetendő 27% eho ( ) x 1,19 x 0, p 4. feladat (3 pont) 10

11 Egy 40 éves magánszemély heti 30 órás munkaviszonnyal rendelkezik és mellette egyéni vállalkozóként adótanácsadással foglalkozik. A vállalkozási tevékenységét 3 évvel ezelőtt kezdte. Egy egyéni vállalkozó december 20-án bejelentette az adóhatóságnak, hogy a kisvállalkozók tételes adója alapján kíván adózni, továbbá azt is, hogy főfoglalkozású vállalkozónak minősül. Az adóhatóság a bejelentését elfogadta és visszaigazolta. Adóévi nettó árbevételének összege e Ft. Más bevétele nem volt. Tevékenységével kapcsolatban 800 e Ft költsége keletkezett. Az egyéni vállalkozó nem választott alanyi adómentességet az áfa törvény alapján. A vállalkozó adóév április 1-étől június 30-áig szüneteltette a tevékenységét. Október 12 november 5-ig egy súlyos megfázás következtében betegállományba került. A vállalkozó egész évre a magasabb tételű KATA fizetést választotta. Feladat: Számítsa ki a vállalkozó által fizetendő adó összegét! 4. feladat megoldása (3 pont) Maximális pontszám csak a hibátlan megoldás esetén adható. Adatok forintban Szöveg Összeg Pont KATA fizetési kötelezettség (12 3) x p Bevételi korlát ( x ) ,5 p 40%-os adó ( ) x 0, p Összesen fizetendő adó ,5 p 5. feladat (7 pont) Egy gazdasági társaság 42 éves hangmérnöke munkavállalóként dolgozik. A magánszemély jövedelmére vonatkozóan az idei évben is nyilatkozott az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) szerinti elszámolási igényéről. Munkabérének havi összege Ft. Más jogviszonya nincs. Éves szinten 25 millió Ft EKHO-s jövedelemhatárt vegyen figyelembe! Feladat: Számítsa ki a magánszemély és a foglalkoztató gazdasági társaság esetében éves szinten érvényesülő közteherfajták összegét! Állapítsa meg a munkavállaló nettó keresetét is! 11

12 5. feladat megoldása (7 pont) Maximális pontszám csak a hibátlan megoldás esetén adható. A görgetett hibákért nem lehet többszörös pontlevonást alkalmazni. Adatok forintban Szöveg Összeg Pont Munkáltató által fizetendő SZOCHO ( x 12 x 0,27) p Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás ( x 12 x 0,015) p Munkáltató által fizetendő EKHO ( ) x 12 x 0, p Munkavállaló által fizetendő SZJA ( x 12 x 0,16) ,5 p Munkavállaló által fizetendő nyugdíjjárulék ( x 12 x 0,1) ,5 p Munkavállaló által fizetendő egészségbiztosítási járulék ( x 12 x 0,07) ,5 p Munkavállaló által fizetendő munkaerő-piaci járulék ( x 12 x 0,015) ,5 p Munkavállaló által fizetendő EKHO ( ) x 12 x 0, p Nettó bér (12 x ) vagy ( ) x p 6. feladat (4 pont) Egy társasági adóalany betéti társaság a adóévre az egyszerűsített vállalkozói adót választotta. Tevékenységéről bevételi nyilvántartást kíván vezetni. A törvényi feltételeknek megfelel. Számviteli nyilvántartásából az alábbi információk ismertek. Adatok ezer forintban Eszközök Összeg Források Összeg Befektetett eszközök Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök II. Tőketartalék III. Befektetett pénzügyi eszk III. Eredménytartalék Forgóeszközök IV. Lekötött tartalék (saját elhatározásból) I. Készletek V. Mérleg szerinti eredmény 700 II. Követelések VI. Értékelési tartalék 0 Ebből: 0 Céltartalékok 0 pénzkiadásból származó Kötelezettségek pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések I. Hosszú lejáratú kötelezettség III. Értékpapírok 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség IV. Pénzeszközök (jóváhagyott osztalék miatt) Aktív időbeli elhatárolások 0 Passzív időbeli elhatárolások 0 Feladat: Számítsa ki az osztalékadót kiváltó adót! 6. feladat megoldása (4 pont) Adatok ezer forintban 12

13 Szöveg Összeg Pont ± Eredménytartalék ,5 p + Saját elhatározásból lekötött tartalék ,5 p ± Mérleg szerinti eredmény 700 0,5 p + Jóváhagyott osztalék miatt a taggal szemben fennálló kötelezettség ,5 p Immateriális javak könyv szerinti értéke ,5 p Tárgyi eszközök könyv szerinti értéke ,5 p Osztalékadót kiváltó adó alapja ,5 p Osztalékadót kiváltó adó (2 000 x 0,16) 320 0,5 p 7. feladat (12 pont) Egy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság adóévi adózás előtti eredménye e Ft. A társasági adó megállapításához az alábbi információk állnak rendelkezésre. 1. A társaság a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre az adóévben e Ft céltartalékot képzett, amelyet ráfordításként elszámolt. 2. Az előző évben képzett, adóévben egyéb bevételként elszámolt céltartalék összege e Ft. 3. Adóévben e Ft terv szerinti értékcsökkenést számolt el. 4. Az adóalap csökkentő tételként figyelembe vett amortizáció összege e Ft. 5. A vállalkozásnak 40%-os részesedése van egy ellenőrzött külföldi társaságban, amely adóévben e Ft osztalékot utalt részére. 6. Egy másik ellenőrzött külföldi társaságban 35%-os részesedést szerzett. Ettől a társaságtól e Ft osztalék illetné meg a vállalkozást, azonban a társaság osztalékot nem fizetett, az adózott eredményt teljes egészében visszaforgatták. 7. A vállalkozás évi mérlegében e Ft eredménytartalék szerepel. A vállalkozás a következő években pótkocsis teherautók és új kamionok beszerzését szeretné megvalósítani, ezért 2014-ben az eredménytartalék 50%-át átvezette lekötött tartalékba (fejlesztési tartalékot képzett). Az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeg e Ft. 8. A Nemzeti Kulturális Alapnak e Ft-ot utalt át tartós támogatási szerződés keretében. 9. A vállalkozás még év január 1-jén beruházási kölcsönt vett fel egy belföldi banktól. A kölcsönt magyar forintban folyósították. A vállalkozás a kölcsönből egy speciális szerszámgépet vásárolt. Az aktiválás még 2011-ben megtörtént. A kölcsön lejárata 6 év. A kölcsön után adóévben megfizetett kamat összege e Ft. A vállalkozás 2014-ben újabb beruházást hajtott végre, amelyhez e Ft beruházási kölcsönt kapott egy takarékszövetkezettől. A kölcsön után adóévben megfizetett kamat összege e Ft. 10. A vállalkozás adóév december 5-én támogatást utalt át egy vízilabda csapat részére. A támogatási igazolásban szereplő összeg e Ft. A vállalkozás sporttámogatás átutalását december 10-én, a SPORTBEJ nyomtatványon, bejelentette az adóhatóságnak. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kiszámításánál 19%-os adómértéket vettek figyelembe. Az ily módon kiszámított összeget még adóévben szponzori szerződés keretében átutalta a Magyar Vízilabda Szövetség részére. A vállalkozás minden szükséges igazolással rendelkezik és a kiegészítő sportfejlesztési támogatásokat is a törvényi határidőnek megfelelően átutalta. 11. A jövedelem-(nyereség-)minimum összege e Ft. Feladat: Számítsa ki a vállalkozás adózott eredményét! 7. feladat megoldása (12 pont) Adatok ezer forintban Gazdasági esemény Adóalap Adóalap Pont 13

14 növelés csökkentés 1. Ráfordításként elszámolt céltartalék ,5 p 2. Egyéb bevételként elszámolt céltartalék ,5 p 3. Költségként elszámolt értékcsökkenés ,5 p 4. Adótörvény által elismert értékcsökkenés ,5 p 5. Ellenőrzött külföldi társságtól kapott osztalék 0 1 p 6. Ellenőrzött társaság visszaforgatott eredménye p 7. Fejlesztési tartalék ( x 0,5) x 0, p 8. Nemzeti Kulturális Alapnak átutalt támogatás ( x 0, x 0,2) p 9. Az adóévben átutalt kiegészítő sportfejlesztési támogatás ( x 0,19 x 0,75) p Adóalap módosítás összesen p Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Adóalap csökkentő összeg Társasági adóalap jövedelem-(nyereség-)minimum ,5 p Számított társasági adó ( x 0,10) ,5 p Beruházási kölcsönök kamatkedvezménye (8 000 x 0, x 0,6) = p Sporttámogatási kedvezmény ( x 07) p Megfizetendő társasági adó ) ,5 Adózott eredmény ( ) ,5 Felhasznált irodalom: Hatályos adó és járulékszabályok NAV évi információs füzetek Dr. Bokor Csaba Dr. Farkas Alexandra Dr. Futó Gábor Pölöskei Pálné Szatmári László Dr. Szilovics Csaba: Adótan Magyarázatok (Penta Unió 2013) Dr. Herich György: Adótan 2013 (Penta Unió 2013) Dr. Herich György (szerk): Nemzetközi Adózás (Penta Unió 2012) Dr. Herich György: Adó 2013 Teszt és példatár (Penta Unió 2013) Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása példatár (Penta Unió 2013) 14