I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)"

Átírás

1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő megoldás nem fogadható el! I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) Minden helyes válasz 1 pontot ér. Elfogadható indoklás nélkül pontszám nem jár. Részpontozás nem alkalmazható. 1. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét. Az állítás HAMIS.., mert a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét, amellyel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthető. 2. A magánszemély pénztártag által az egészségpénztárba befizetett összeg 20%-a, legfeljebb Ft levonható a személyi jövedelemadóból. Az állítás HAMIS.., mert a magánszemély pénztártag által az egészségpénztárba befizetett összeg 20%-a bizonyos esetekben + 10%-a, legfeljebb Ft jóváírás formájában érvényesíthető. 3. A kisvállalkozók tételes adója alá június 5-én bejelentkező nem kezdő egyéni vállalkozó Ft bevételi összeg felett 40% adót fizet. Az állítás HAMIS.., mert a kisvállalkozók tételes adója alá június 5-én bejelentkező nem kezdő egyéni vállalkozónak már Ft bevételi összeg felett 40% adót kell fizetnie. 4. A főfoglalkozásúnak minősülő, vállalkozói kivéttel nem rendelkező, a garantált bérminimum után járulékot fizető egyéni vállalkozó a családi kedvezményre jutó személyi jövedelemadót az egészségbiztosítási járulékból nem vonhatja le. Az állítás IGAZ.., mert a családi járulékkedvezményt az egyéni vállalkozó a megszerzett jövedelem kivét, átalányban megállapított jövedelem után fizetendő járulékokból tudja igénybe venni, azt a minimum járulékalap terheiből érvényesíteni nem lehet. 5. A főfoglalkozásúnak minősülő egyéni vállalkozó nyelvtanár a minimálbér 112,5%-a után egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni. 1

2 Az állítás HAMIS.., mert a főfoglalkozásúnak minősülő egyéni vállalkozó nyelvtanár a garantált bérminimum 150 %-a után köteles egészségbiztosítási járulékot fizetni. 6. Egy berlini székhelyű, bécsi telephellyel rendelkező vállalkozás magyar illetőségű dolgozója 2 hónapig tartó bécsi kiküldetésének idejére a telephely által viselt munkadíj adóztatási joga Németországot illeti meg. (Válaszát az OECD Modellegyezménye alapján adja meg.) Az állítás HAMIS.., mert ezt a telephely fekvése szerinti állam (Ausztria) adóztathatja a kettős adóztatási egyezmény (OECD modellegyezmény ) alapján. 7. Egy lengyel illetőségű magánszemély által Magyarországon értékesített bélyeggyűjtemény bevételének adóztatási joga Magyarországot illeti meg. (Válaszát az OECD Modellegyezménye alapján adja meg.) Az állítás HAMIS.., mert természetes személy általi ingóság értékesítése esetében az adóztatási jog az illetőség szerinti országot, tehát Lengyelországot illeti meg az OECD Modellegyezmény egyéb jövedelemről rendelkező cikke alapján. 8. Egy OECD tagállamban székhellyel rendelkező társas vállalkozás az alkalmazott nyereségadó mértékétől függetlenül soha nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak. Az állítás HAMIS.., mert az érintett országban valós gazdasági jelenlétnek is lennie kell. 9. Az OECD Modellegyezmény értelmében az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben a Szerződő Államban adóztatható. Az állítás HAMIS.., mert az OECD Modellegyezmény értelmében az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben a Szerződő Államban adóztatható, kivéve, ha a vállalkozás a tevékenységét a másik Szerződő Államban lévő telephelye útján fejti ki. 10. A hajók és légi járművek nemzetközi közlekedésben való üzemeltetéséből származó nyereség arányosan adóztatható azokban a Szerződő Államokban, amelyeket a járművek közlekedési útvonala érint. (Válaszát az OECD Modellegyezménye alapján adja meg.) Az állítás HAMIS.., mert a nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajók és légi járművek üzemeltetéséből keletkező nyerség abban a Szerződő Államban adóztatható meg, ahol a vállalkozás tényleges üzletvezetése található. 2

3 II. Feleletválasztós feladatok megoldása (15 pont) Minden helyes válasz 1 pontot ér, de ez a pontszám csak akkor szerezhető meg, ha minden helyes választ eltalált, és nem jelölt meg hibás megoldást. Részpontozás nem alkalmazható. 1.Válassza ki a helyes megállapítást! a) A személyi jövedelemadó törvény értelmében a magánszemély jövedelmének kiszámításánál minden bevételt figyelembe kell venni. b) A hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy ellenértékének munkáltató általi megtérítése személyi jövedelemadó köteles. c) Belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett külön adózó jövedelem esetében az adót csökkenti a jövedelem után külföldön megfizetett adó. d) Nem kell személyi jövedelemadót fizetni abban az esetben, ha a külföldön szerzett jövedelmet nem utalják át Magyarországra. 2.Válassza ki a helyes megállapítást! a) A jogi értelemben vett kettős adóztatás esetében mindkét (vagy több) államban azonos adókat vetnek ki különböző adóalanyokra. b) A jogi értelemben vett kettős adóztatás esetében mindkét (vagy több) államban hasonló jellegű adókat vetnek ki egyazon adóalanyra, ugyanarra a tárgyra és időszakra. c) Az OECD Modellegyezmény személyi hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik az egyik, vagy mindkét Szerződő Államban belföldi illetőségűek. d) Az OECD Modellegyezmény személyi hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik mindkét Szerződő Államban belföldi illetőségűek. 3.Válassza ki a helyes megállapítást! a) A magyar illetőségű részvénytársaság külföldről származó nyeresége Magyarországon nem adóztatható. b) Nem tulajdonítható nyereség egy külföldi telephelynek csupán azért, mert a telephely javakat és árukat vásárol a vállalkozás részére. c) Az OECD Modellegyezmény értelmében a telephely szerinti állam adóztatási joga nem terjed ki arra a nyereségre, amelyet a vállalkozás az adott államban szerez, de amely nem tulajdonítható az érintett telephelynek. d) A külföldi illetőségű társas vállalkozások Magyarországról származó nyeresége minden esetben Magyarországon adózik. 4.Válassza ki a helyes megállapítást! a) A KIVA adó alanya mentesül a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. b) Az eva-adózók esetében a szakképzési hozzájárulás alapja magánszemélyenként a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszerese. c) Nem köteles szakképzési hozzájárulás fizetésére a munkavállalót nem alkalmazó egyéni vállalkozó. d) A szakképzési hozzájárulás alapja a kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, figyelembe véve az Szht. által engedett kedvezményeket. 3

4 5.Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az önálló tevékenység bevételének része az ezzel összefüggésben költségtérítés címén kapott összeg. b) A családi pótlék címén megszerzett bevételből nem kell jövedelmet megállapítani. c) A horgásztanya értékesítése a szerzést követő 5. évben adómentessé válik. d) A vállalkozásból kivont jövedelem után személyi jövedelemadót nem kell fizetni. 6. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Nem minősül főállásúnak az a személy, akit egyidejűleg több munkaviszony keretében foglalkoztatnak, ha e foglalkoztatások együttes időtartama eléri, de önállóan egyik sem éri el a heti 36 órát. b) Egy magánszemély több vállalkozásban is lehet főállású KATA-s vállalkozó. c) A főfoglalkozású KATA-s vállalkozó Ft/hó fizetési kötelezettséget is választhat. d) A KATA választásának bevételi határa évi Ft nettó árbevétel. 7. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A kisvállalati adót bármely társasági adóalany választhatja. b) A kisvállalati adó választása csak az adóévet megelőző év december 20-ig lehetséges. c) A KIVA alapja a korrigált pénzforgalmi eredmény személyi jellegű kifizetésekkel csökkentett összege. d) A kisvállalati adó mértéke 16%. 8.Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az egyszerűsített vállalkozói adót bármely gazdasági társaság választhatja. b) Az egyszerűsített vállalkozói adó alapja a bruttó árbevétel. c) Az egyszerűsített vállalkozói adó alapját csökkenti a jogerős bírósági határozatra tekintettel kapott kártérítés. d) Az eva alapját csökkenti a le nem vonható általános forgalmi adó. 9. Válassza ki a helyes megállapítást a társasági adótörvény alapján! a) Az adóhatóságnak bejelenthető részesedés mértéke legalább 10%. b) A kiegészítő sportfejlesztési támogatás a sporttámogatás után igénybe vehető adókedvezmény 75%-a. c) Színháznak adott támogatás után kiegészítő támogatást nem kell fizetni. d) A kkv-nak minősülő adózó, a január 1-je után felvett beruházási kölcsön kamatának 60%-át társasági adókedvezményként elszámolhatja. 10. Válassza ki a helyes megállapítást a társasági adótörvény alapján! a) A terven felüli értékcsökkenés az adózás előtti eredményt csökkentő tétel. b) Az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett összege, legfeljebb az adózás előtti eredmény 50%-a a társasági adó alapját csökkenti. c) A bevételként elszámolt, kapott osztalék az adóalapot nem minden esetben csökkenti. d) A fejlesztési tartalékból megvalósított beruházás aktiválási értéke után elszámolt amortizáció összege az adózás előtti eredményt növelő tétel. 4

5 11. Válassza ki a helyes megállapítást a társasági adótörvény alapján! a) A jogerős határozat alapján megfizetett, ráfordításként elszámolt adóbírság a társasági adó alapját növeli. b) A külföldi vállalkozó társasági adóalapját a belföldi fióktelepeire külön-külön kell megállapítani. c) A korábbi évek negatív adóalapját a vállalkozás a pozitív adóalap 30%-áig veheti figyelembe. d) A fejlesztési adókedvezmény a legalább 1 milliárd forint értékű beruházások után vehető igénybe. 12.Válassza ki, hogy hány forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie a nyugdíjas KATA-s egyéni vállalkozónak! a) 6660 Ft/hó összeget kell fizetnie. b) 5740 Ft/hó összeget kell fizetnie. c) 6810 Ft/hó összeget kell fizetnie. d) A KATA-s vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. 13. Válassza ki, hogy hány százalék munkaerő-piaci járulékot kell levonni a megbízási díj összegéből! a) 3 százalék. b) 4 százalék. c) 7 százalék. d) A megbízási díjból nem kell munkaerő-piaci járulékot levonni. 14. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A személygépjárművel történő munkába járás számlával igazolt költségtérítése után személyi jövedelemadót nem kell fizetni. b) A reprezentációs költség és az üzleti ajándék értéke után a kifizető 16% személyi jövedelemadót köteles fizetni. c) A csekély értékű ajándék értékének 1,19-szerese után a munkáltató 27% egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni. d) A munkáltató által biztosított formaruha értéke után a munkáltatónak nem kell sem személyi jövedelemadót, sem egészségügyi hozzájárulást fizetni. 15. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A tulajdonosi kölcsönök kamata után a magánszemély 6% egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni. b) Az ingatlan bérbeadás jövedelméből 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni. c) A magánszemély által megfizetett egészségügyi hozzájárulás költségként elszámolható. d) Az üzleti biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján fizetett biztosítási díj 20%-a jóváírás formájában visszakérhető a személyi jövedelemadóból. 5

6 III. Kérdések (15 pont) 1. Milyen módokon teljesítheti a magánszemély a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettséget? (4 pont) Minden helyes megállapítás 1 pontot ér. Összesen 4 pont szerezhető. Más megfogalmazás is elfogadható. A magánszemély bevallási kötelezettségét teljesítheti Önadózással Munkáltatói adómegállapítás útján Adónyilatkozatot tehet Egyszerűsített bevallásra adóhatósági közreműködést kérhet Pont 1 p 1 p 1 p 1 p 2. Milyen típusú és mértékű közterheket (adóalap, járulékalap, adómérték, járulékmérték) kell fizetnie annak a magánszemélynek vagy a kft-nek, ha a magánszemély a kft. közreműködő tagjaként adótanácsadói tevékenységet lát el, és a tagi jövedelme Ft/hó. A magánszemély munkaviszonnyal nem rendelkezik (nem nyugdíjas, nem diák). Az adók és járulékok összegét nem kell kiszámítani. Pontszám csak hibátlan válasz esetében adható. Összesen 6 pont szerezhető. Amennyiben a fizetendő adó/járulék alapjának meghatározása számszakilag hibás, akkor pontszám nem adható. Adó/járulék neve Alapja Mérték % Pontszám SZOCHO A garantált bérminimum ( ) 112,5%-a ( x 1, ) 27 1 p Szakképzési hozzájárulás a SZOCHO alapja A garantált bérminimum ( ) 1,5 1 p 112,5%-a ( x 1, ) Nyugdíjjárulék A tagi jövedelem ( ), mert ( ) 10 1 p Egészségbiztosítási A garantált bérminimum ( ) járulék 150%-a ( x 1, ) 7 1 p Munkaerő-piaci járulék A garantált bérminimum ( ) 150%-a ( x 1, ) 1,5 1 p Személyi jövedelemadó A tagi jövedelem ( Ft/hó) 16 1 p 3. Sorolja fel azokat a jövedelmeket, amelyek megszerzése esetében a magánszemélynek 14%-os Eho fizetési kötelezettsége keletkezik! Minden helyes megállapítás 1 pontot ér. Összesen 5 pont szerezhető. Jövedelem típusa Vállalkozásból kivont jövedelem. Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem. Osztalék, vállalkozói osztalékalap. Árfolyamnyereségből származó jövedelem. Termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem A személybiztosításokból keletkező jövedelmeknél fordulhat még elő. IV. feladatok (60 pont) 6

7 Maximális pontszám csak a hibátlan megoldás esetén adható. A görgetett hibákért nem lehet többszörös pontlevonást alkalmazni. Pontlevonás (1 pont) jár abban az esetben, ha a hallgató nem az adónem által megkívánt forintban vagy ezer forintban számol. 1. feladat (8 pont) Egy részvénytársaság alkalmazottainak létszáma 200 fő. A munkavállalókkal kapcsolatban az alábbi kiegészítő információk ismertek: Dolgozókra vonatkozó információ Létszám Bruttó munkabér Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 20 fő Ft/fő Megváltozott munkaképességű alkalmazottak 6 fő Ft/fő 25 év alatti pályakezdő foglalkoztatott (a munkaviszonyok kezdete január 1.) 4 fő Ft/fő 55 év feletti alkalmazott 17 fő Ft/fő A munkaviszony létesítése előtt tartósan állást keresőnek minősülő alkalmazott (a munkaviszonyok kezdete fő Ft/fő március 1., október 4., január 1.) Egyéb alkalmazottak 148 fő Ft/fő Feladat: Számítsa ki a vállalkozás által február hónapban fizetendő szociális hozzájárulási adó és az éves rehabilitációs hozzájárulás összegét! 1. feladat megoldása (8 pont) Adatok forintban Fizetendő szociális hozzájárulási adó Összeg Pont A fizetendő szociális hozzájárulási adó összege (20 x x x x x ,5 p x ) x 0,27 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény (20 x x 0,145) p 25 év alatti pályakezdő foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény (4 x x 0,27) p 55 év feletti alkalmazottak után érvényesíthető kedvezmény (17 x x 0,145) p A munkaviszony létesítése előtt tartósan állást keresőnek minősülő alkalmazottak után érvényesíthető kedvezmény p (5 x x 0,27) A befizetendő szociális hozzájárulási adó ( Ft) e Ft 1 p Fizetendő rehabilitációs hozzájárulás Létszám Pont Alkalmazottak létszáma 200 fő - Kötelezően foglalkoztatandó megváltozott munkaképességű (200 x 0,05) 10 fő 1 p Hiányzó létszám (10 6 ) 4 fő 1 p Fizetendő rehabilitációs hozzájárulás (4 x ) ,5 p 7

8 2. feladat (18 pont) Egy magyarországi illetőséggel bíró magánszemély Magyarországon és más országban is szerzett adóköteles jövedelmet. A belföldi munkáltatójától adóévben kapott munkabér összege bruttó Ft. Belföldi munkáltatójától karácsony előtt Ft jutalmat kapott. Egy magyarországi kft-vel két alkalommal megbízási szerződést kötött. A megbízási díjak együttes összege Ft, amelyekkel szemben 30% költséget kíván érvényesíteni. Az adóelőleg nyilatkozatban mindkét megbízási díjjal szemben 90% diktált jövedelemhányad megállapítását kérte. Magánszemély részére történő ingatlan bérbeadásból származó bevétele Ft, amellyel szemben 20% költséget kíván érvényesíteni. Adóévben értékesítette a dunaújvárosi lakását, amelyet 2011-ben örökölt a nagymamájától. Az örökölt lakás szerzéskori értéke Ft. Az ingatlan eladási ára Ft. A szerzéssel és értékesítéssel kapcsolatban felmerült, elszámolható költségek összege Ft. A lakás értékesítésének bevételéből egy egy garzonlakást vásárolt gyermekeinek. A dunaújvárosi lakással együtt Ft-ért eladta a lakásban található bútorokat is. A bútorokat fél évvel ezelőtt Ft-ért vásárolta. A Budapesti Értéktőzsdén vásárolt részvényei után adóévben Ft osztalékot fizettek ki részére. Kifizetéskor a kifizető a közterheket nem vonta le. A 10 éves lejáratú banki kötvényei után Ft kamatjövedelme keletkezett. Kifizetéskor a kifizető a közterheket levonta. A külföldről származó összevonásra kerülő adóköteles jövedelmének összege Ft-nak megfelelő USD. Az érintett országban Ft-nak megfelelő adóelőleget vontak le. Az adóalany gyermekkora óta nagyothalló készüléket visel. Betegségéről szakorvosi igazolással rendelkezik. A magánszemély két éve belépett egy önkéntes egészségpénztárba, amelybe adóévben Ft tagdíjat fizetett be. Az adóalanynak egy általános iskolás, egy középiskolás és egy 8 éves nappali tagozatos egyetemista gyermeke van. A gyermekeket egyedül neveli. A belföldi munkáltató, megbízó által levont és a bérbeadás miatt befizetett adóelőleg összege Ft. Feladat: Készítse el az adóalany adóbevallását abban az esetben, ha a két ország között nincs kettős adóztatást elkerülő egyezmény! Ha valamelyik jövedelmet nem veszi figyelembe, akkor jelölje meg annak okát! Feltételezzük, hogy az adóalany minden lehetséges kedvezményt igénybe vesz. 8

9 2. feladat megoldása (18 pont) Maximális pontszám csak a hibátlan megoldás esetén adható. Adatok forintban Szöveg Összeg Pont Munkabér Jutalom Megbízási díj jövedelme ( x 0,3) ,5 p Ingatlan bérbeadás jövedelme ( x 0,2) ,5 p Külföldről származó adóköteles jövedelem Összevonásra kerülő jövedelem ,5 p Családi kedvezmény összege (3 fő x x 12) p Összevont adóalap ,5 p Összevont adóalap adója ( x 0,16) ,5 p Személyi kedvezmény ( x 0,05 x 12) p Belföldi levont, befizetett adóelőleg Külföldön levont figyelembe vehető adó Külföldről származó jövedelem adóalapjára jutó szja ( x 0,16 = ) külföldön levont adó 90%-a ( x 0, p = ) Összevont adóalapra eső befizetendő/visszaigényelhető adó 0 0,5 p Ingatlan értékesítés bevétele Ingatlan szerzési értéke Szerzéssel, eladással kapcsolatos költségek Ingatlan értékesítés jövedelme ,5 p Ingatlan értékesítés adóalapja ( x 0,6) p Ingatlan értékesítés adója ( x 0,16) ,5 p Ingóság értékesítésének bevétele Ingatlan szerzési értéke Ingóság értékestés adóalapja ,5 p Ingóság értékesítés adója ( x 0,16) p Ingóság értékesítés adókedvezmény p Ingóság értékesítése miatt fizetendő adó ,5 p Osztalék után fizetendő személyi jövedelemadó ( x 0,16) Elkülönítetten adózó jövedelmek adója ( ) p ,5p A jóváírás formájában visszakérhető adó ( x 0,2) Ingatlan bérbeadás jövedelme után fizetendő 14% egészségügyi hozzájárulás ( x 0,14) ,5p Osztalék után fizetendő 14% egészségügyi hozzájárulás ( x 0,14) ,5 p 14%-os eho fizetési kötelezettség ( ) p Adóévben megfizetett egészségbiztosítási járulék p 1 p 9

10 ( ) x 0,07 Megfizetendő 14%-os eho 0 0,5 p Kamat után fizetendő 16 % adót és a 6% egészségügyi hozzájárulást a kifizető levonta. A kifizetőtől szerzett kamatjövedelmet ez esetben nem kell bevallani. 0 1 p 3. feladat (8 pont) Egy belföldi illetőségű részvénytársaság az alábbi juttatásokat nyújtotta az egyik munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjának: 1. Az rt. telephelyén működtetett, saját tulajdonú étteremben elfogyasztott ételek árából a munkáltató havonta Ft-ot térített számla ellenében. 2. A vállalkozás által előfizetett mobil telefon használata következtében a munkáltató havi Ft-ig nem kér térítést a magánszemélytől. A dolgozó mobiltelefon használata miatt keletkezett telefonköltség éves szinten Ft. 3. A sportrendezvények látogatására Ft értékű belépőjegyet adott. 4. A dolgozó részére adott színházbérlet ára Ft volt. 5. A munkáltató kifizeti az éves helyi közlekedés igénybevételére szolgáló bérletet, amelynek ára Ft/hó. 6. Az rt. a magánszemély részére Ft kamatmentes kölcsönt adott 180 napra. A kölcsön visszafizetése egy összegben megtörtént. A jegybanki alapkamat mértéke a kölcsön fennállásának időtartama alatt 3%. Az átalagos hitelkamat mértéke 12%. A kölcsön célja személygépkocsi vásárlás. 7. Az rt. a dolgozó SZÉP-kártya szálláshely alszámlájára Ft-ot utalt át. 8. Az önkéntes egészségpénztárba Ft tagíj hozzájárulást fizetett. A részvénytársaság cafeteria szabályzattal rendelkezik. Feladat: Számítsa ki a munkáltatói juttatások miatt fizetendő közterhek összegét! 3. feladat megoldása (8 pont) Szöveg Adómentes Pont 1. Étkezési hozzájárulás (12 hó) p 2. Cégtelefon magáncélú használata ,5 p 3. Sportbelépő ,5 p 4. Színházbérlet ,5 p 5. Helyi utazási bérlet ,5 p 6. Kamatkedvezmény ( ( ) ) p 7. SZÉP-kártya szálláshely alszámla p 8. Egészségpénztári tagdíj hozzájárulás ( x x 0,3) ,5 p Összesen Munkáltató által fizetendő 16%szja ( ) x 1,19 x 0, ,5 p Munkáltató által fizetendő 14% eho ( x 1,19 x 0,14) p Munkáltató által fizetendő 27% eho ( ) x 1,19 x 0, p 4. feladat (3 pont) 10

11 Egy 40 éves magánszemély heti 30 órás munkaviszonnyal rendelkezik és mellette egyéni vállalkozóként adótanácsadással foglalkozik. A vállalkozási tevékenységét 3 évvel ezelőtt kezdte. Egy egyéni vállalkozó december 20-án bejelentette az adóhatóságnak, hogy a kisvállalkozók tételes adója alapján kíván adózni, továbbá azt is, hogy főfoglalkozású vállalkozónak minősül. Az adóhatóság a bejelentését elfogadta és visszaigazolta. Adóévi nettó árbevételének összege e Ft. Más bevétele nem volt. Tevékenységével kapcsolatban 800 e Ft költsége keletkezett. Az egyéni vállalkozó nem választott alanyi adómentességet az áfa törvény alapján. A vállalkozó adóév április 1-étől június 30-áig szüneteltette a tevékenységét. Október 12 november 5-ig egy súlyos megfázás következtében betegállományba került. A vállalkozó egész évre a magasabb tételű KATA fizetést választotta. Feladat: Számítsa ki a vállalkozó által fizetendő adó összegét! 4. feladat megoldása (3 pont) Maximális pontszám csak a hibátlan megoldás esetén adható. Adatok forintban Szöveg Összeg Pont KATA fizetési kötelezettség (12 3) x p Bevételi korlát ( x ) ,5 p 40%-os adó ( ) x 0, p Összesen fizetendő adó ,5 p 5. feladat (7 pont) Egy gazdasági társaság 42 éves hangmérnöke munkavállalóként dolgozik. A magánszemély jövedelmére vonatkozóan az idei évben is nyilatkozott az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) szerinti elszámolási igényéről. Munkabérének havi összege Ft. Más jogviszonya nincs. Éves szinten 25 millió Ft EKHO-s jövedelemhatárt vegyen figyelembe! Feladat: Számítsa ki a magánszemély és a foglalkoztató gazdasági társaság esetében éves szinten érvényesülő közteherfajták összegét! Állapítsa meg a munkavállaló nettó keresetét is! 11

12 5. feladat megoldása (7 pont) Maximális pontszám csak a hibátlan megoldás esetén adható. A görgetett hibákért nem lehet többszörös pontlevonást alkalmazni. Adatok forintban Szöveg Összeg Pont Munkáltató által fizetendő SZOCHO ( x 12 x 0,27) p Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás ( x 12 x 0,015) p Munkáltató által fizetendő EKHO ( ) x 12 x 0, p Munkavállaló által fizetendő SZJA ( x 12 x 0,16) ,5 p Munkavállaló által fizetendő nyugdíjjárulék ( x 12 x 0,1) ,5 p Munkavállaló által fizetendő egészségbiztosítási járulék ( x 12 x 0,07) ,5 p Munkavállaló által fizetendő munkaerő-piaci járulék ( x 12 x 0,015) ,5 p Munkavállaló által fizetendő EKHO ( ) x 12 x 0, p Nettó bér (12 x ) vagy ( ) x p 6. feladat (4 pont) Egy társasági adóalany betéti társaság a adóévre az egyszerűsített vállalkozói adót választotta. Tevékenységéről bevételi nyilvántartást kíván vezetni. A törvényi feltételeknek megfelel. Számviteli nyilvántartásából az alábbi információk ismertek. Adatok ezer forintban Eszközök Összeg Források Összeg Befektetett eszközök Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök II. Tőketartalék III. Befektetett pénzügyi eszk III. Eredménytartalék Forgóeszközök IV. Lekötött tartalék (saját elhatározásból) I. Készletek V. Mérleg szerinti eredmény 700 II. Követelések VI. Értékelési tartalék 0 Ebből: 0 Céltartalékok 0 pénzkiadásból származó Kötelezettségek pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések I. Hosszú lejáratú kötelezettség III. Értékpapírok 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség IV. Pénzeszközök (jóváhagyott osztalék miatt) Aktív időbeli elhatárolások 0 Passzív időbeli elhatárolások 0 Feladat: Számítsa ki az osztalékadót kiváltó adót! 6. feladat megoldása (4 pont) Adatok ezer forintban 12

13 Szöveg Összeg Pont ± Eredménytartalék ,5 p + Saját elhatározásból lekötött tartalék ,5 p ± Mérleg szerinti eredmény 700 0,5 p + Jóváhagyott osztalék miatt a taggal szemben fennálló kötelezettség ,5 p Immateriális javak könyv szerinti értéke ,5 p Tárgyi eszközök könyv szerinti értéke ,5 p Osztalékadót kiváltó adó alapja ,5 p Osztalékadót kiváltó adó (2 000 x 0,16) 320 0,5 p 7. feladat (12 pont) Egy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság adóévi adózás előtti eredménye e Ft. A társasági adó megállapításához az alábbi információk állnak rendelkezésre. 1. A társaság a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre az adóévben e Ft céltartalékot képzett, amelyet ráfordításként elszámolt. 2. Az előző évben képzett, adóévben egyéb bevételként elszámolt céltartalék összege e Ft. 3. Adóévben e Ft terv szerinti értékcsökkenést számolt el. 4. Az adóalap csökkentő tételként figyelembe vett amortizáció összege e Ft. 5. A vállalkozásnak 40%-os részesedése van egy ellenőrzött külföldi társaságban, amely adóévben e Ft osztalékot utalt részére. 6. Egy másik ellenőrzött külföldi társaságban 35%-os részesedést szerzett. Ettől a társaságtól e Ft osztalék illetné meg a vállalkozást, azonban a társaság osztalékot nem fizetett, az adózott eredményt teljes egészében visszaforgatták. 7. A vállalkozás évi mérlegében e Ft eredménytartalék szerepel. A vállalkozás a következő években pótkocsis teherautók és új kamionok beszerzését szeretné megvalósítani, ezért 2014-ben az eredménytartalék 50%-át átvezette lekötött tartalékba (fejlesztési tartalékot képzett). Az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeg e Ft. 8. A Nemzeti Kulturális Alapnak e Ft-ot utalt át tartós támogatási szerződés keretében. 9. A vállalkozás még év január 1-jén beruházási kölcsönt vett fel egy belföldi banktól. A kölcsönt magyar forintban folyósították. A vállalkozás a kölcsönből egy speciális szerszámgépet vásárolt. Az aktiválás még 2011-ben megtörtént. A kölcsön lejárata 6 év. A kölcsön után adóévben megfizetett kamat összege e Ft. A vállalkozás 2014-ben újabb beruházást hajtott végre, amelyhez e Ft beruházási kölcsönt kapott egy takarékszövetkezettől. A kölcsön után adóévben megfizetett kamat összege e Ft. 10. A vállalkozás adóév december 5-én támogatást utalt át egy vízilabda csapat részére. A támogatási igazolásban szereplő összeg e Ft. A vállalkozás sporttámogatás átutalását december 10-én, a SPORTBEJ nyomtatványon, bejelentette az adóhatóságnak. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kiszámításánál 19%-os adómértéket vettek figyelembe. Az ily módon kiszámított összeget még adóévben szponzori szerződés keretében átutalta a Magyar Vízilabda Szövetség részére. A vállalkozás minden szükséges igazolással rendelkezik és a kiegészítő sportfejlesztési támogatásokat is a törvényi határidőnek megfelelően átutalta. 11. A jövedelem-(nyereség-)minimum összege e Ft. Feladat: Számítsa ki a vállalkozás adózott eredményét! 7. feladat megoldása (12 pont) Adatok ezer forintban Gazdasági esemény Adóalap Adóalap Pont 13

14 növelés csökkentés 1. Ráfordításként elszámolt céltartalék ,5 p 2. Egyéb bevételként elszámolt céltartalék ,5 p 3. Költségként elszámolt értékcsökkenés ,5 p 4. Adótörvény által elismert értékcsökkenés ,5 p 5. Ellenőrzött külföldi társságtól kapott osztalék 0 1 p 6. Ellenőrzött társaság visszaforgatott eredménye p 7. Fejlesztési tartalék ( x 0,5) x 0, p 8. Nemzeti Kulturális Alapnak átutalt támogatás ( x 0, x 0,2) p 9. Az adóévben átutalt kiegészítő sportfejlesztési támogatás ( x 0,19 x 0,75) p Adóalap módosítás összesen p Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Adóalap csökkentő összeg Társasági adóalap jövedelem-(nyereség-)minimum ,5 p Számított társasági adó ( x 0,10) ,5 p Beruházási kölcsönök kamatkedvezménye (8 000 x 0, x 0,6) = p Sporttámogatási kedvezmény ( x 07) p Megfizetendő társasági adó ) ,5 Adózott eredmény ( ) ,5 Felhasznált irodalom: Hatályos adó és járulékszabályok NAV évi információs füzetek Dr. Bokor Csaba Dr. Farkas Alexandra Dr. Futó Gábor Pölöskei Pálné Szatmári László Dr. Szilovics Csaba: Adótan Magyarázatok (Penta Unió 2013) Dr. Herich György: Adótan 2013 (Penta Unió 2013) Dr. Herich György (szerk): Nemzetközi Adózás (Penta Unió 2012) Dr. Herich György: Adó 2013 Teszt és példatár (Penta Unió 2013) Sándorné Új Éva: Adózási ismeretek alkalmazása példatár (Penta Unió 2013) 14

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017. II.

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017. II. Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017.. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás alá

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó ADÓZÁS GYAKORLAT 2014 Személyi jövedelemadó A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak tartja, mivel az adóterheket

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Miről lesz szó? Példák a kedvezmények átalakulásra Amortizáció időarányosítása Maradványértékkel való számolás Eredmény növelő és csökkentő hatások 122-145 Értékesítés,

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Miket számolhatok el? 2012-ben

Miket számolhatok el? 2012-ben Miket számolhatok el? 2012-ben KÖLTSÉGEK LISTA (minta) Költség: a magánszemély bevételszerző-, és a vállalkozói tevékenységéhez felhasznált összes dologi kiadás. Használhatják ezt a listát, önálló tevékenységűek,

Részletesebben

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Hol tartunk? Társasági adózás eredete VÁNYA,TÁNYA A társasági adózás elvei Társasági adó alapjának kiszámítása Mit rejt az adózás előtti eredmény? Növelő és csökkentő tételek Páros és

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Szja-bevallás 2015-ben

Szja-bevallás 2015-ben Szja-bevallás 2015-ben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Variációk egy témára 5000,- 10 000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- 10 000,- + 5000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- + 5000,-

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK 2014. ÉVI PÉLDÁK 1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - CAFETERIA 1. PÉLDA Egy munkáltató 8000 Ft/hó értékben juttat Erzsébet-utalványt munkavállalójának. Az utalvány juttatása után fizetendő közteher: 8000*0,3570=2856

Részletesebben

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján Prof. Dr. Lett Béla 1. Az erdészeti társas vállalkozások gazdasági helyzete és teljesítménye 1.1. Erdészeti vállalkozások (kettős

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben